Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Kodeks pracy i przepisy ogólne »  Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 1512 obowiązującym od 12.01.2018 r. do 15.05.2018 r.
Udzielanie czasu wolnego albo dni wolnych za pracę pozarozkładową
Gazeta Podatkowa nr 31 (1488) z dnia 16.04.2018
Kompensata pracy wykonywanej w wolną niedzielę przez pracownika niepełnoetatowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (458) z dnia 10.04.2018
Praca w nadgodzinach pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (458) z dnia 10.04.2018
Dokumentacja w formie elektronicznej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (457) z dnia 1.04.2018
Kompensowanie nadgodzin dobowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 24 (1481) z dnia 22.03.2018 - Konsekwencje pracy w godzinach nadliczbowych
Czas wolny za nadgodziny średniotygodniowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 24 (1481) z dnia 22.03.2018 - Konsekwencje pracy w godzinach nadliczbowych
Praca ponad limit niepełnoetatowca a udzielenie czasu wolnego
Gazeta Podatkowa nr 23 (1480) z dnia 19.03.2018
Zakładowe zasady odpracowywania prywatnych wyjść z pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (456) z dnia 10.03.2018
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 1512 w pozostałych wersjach czasowych
Obliczanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy po podwyżce stawki zaszeregowania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (487) z dnia 1.07.2019
Rekompensowanie nadgodzin czasem wolnym
Gazeta Podatkowa nr 51 (1613) z dnia 27.06.2019
Rekompensowanie pracy ponadwymiarowej niepełnoetatowca
Gazeta Podatkowa nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019
Nadgodziny dopiero po przekroczeniu norm lub przedłużonego wymiaru
Gazeta Podatkowa nr 38 (1600) z dnia 13.05.2019
Czas wolny za nadgodziny
Dodatek nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 z dnia 1.05.2019 - Rozstrzyganie wątpliwości związanych z czasem pracy, w tym kierowców
Rekompensowanie pracy w sobotę lub niedzielę w zadaniowym systemie czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (483) z dnia 1.05.2019
Ustalanie wynagrodzenia w razie pracy w wolną sobotę
Gazeta Podatkowa nr 13 (1575) z dnia 14.02.2019
Rekompensata za nadgodziny z przekroczenia dobowego
Gazeta Podatkowa nr 11 (1573) z dnia 7.02.2019
Nadgodziny wynikające z przepracowania dodatkowej dniówki w systemie równoważnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (473) z dnia 1.12.2018
Kompensata dodatkowej pracy czasem wolnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (471) z dnia 1.11.2018
Organizacja rozkładu ruchomego i konsekwencje jego wprowadzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (471) z dnia 1.11.2018
Rozliczenie czasu pracy przy przejściu z czasu letniego na zimowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1002) z dnia 1.11.2018
Wysokość wynagrodzenia przy odwołaniu czasu letniego
Gazeta Podatkowa nr 85 (1542) z dnia 22.10.2018
Wynagrodzenie za pracę w noc odwołania czasu letniego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (470) z dnia 10.10.2018
Narzucenie pracownikowi formy rekompensaty pracy wykonywanej w nadgodzinach
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (467) z dnia 1.09.2018
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (466) z dnia 10.08.2018
Wynagrodzenie za pracę przypadającą w wolną sobotę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (466) z dnia 10.08.2018
Sporządzanie i przechowywanie wniosków o czas wolny za nadgodziny
Gazeta Podatkowa nr 53 (1510) z dnia 2.07.2018
Wydłużenie okresu rozliczeniowego a praca w nadgodzinach
Gazeta Podatkowa nr 42 (1499) z dnia 24.05.2018
Formy kompensaty godzin nadliczbowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (449) z dnia 1.12.2017
Dokumenty dotyczące czasu pracy
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2017 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Odwołanie czasu letniego wpływa na wysokość wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 85 (1439) z dnia 23.10.2017
Opłacanie pracy wykonywanej przez pracownika w godzinach nadliczbowych
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2017 - Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców - wybrane aspekty
Opłacanie godzin nadliczbowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (441) z dnia 1.08.2017
Rekompensowanie "nocnej" pracy nadliczbowej
Gazeta Podatkowa nr 46 (1400) z dnia 8.06.2017
Oddawanie czasu wolnego za dłuższą pracę w "roboczą" sobotę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (437) z dnia 1.06.2017
Ustalenie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (437) z dnia 1.06.2017
Za pracę ponad limit godzin niepełnoetatowca przysługuje tylko dodatek
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (950) z dnia 20.05.2017
Wynagrodzenie i czas pracy operatora maszyny - kierowcy
Gazeta Podatkowa nr 40 (1394) z dnia 18.05.2017
Rekompensata finansowa za pracę pozarozkładową
Gazeta Podatkowa nr 38 (1392) z dnia 11.05.2017
Rozliczenie czasu pracy pracownika zatrudnionego na część etatu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (436) z dnia 10.05.2017
Kompensata wykonywania przez pracownika pracy nadliczbowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (433) z dnia 1.04.2017
Termin zapłaty za nadgodziny dobowe i średniotygodniowe
Gazeta Podatkowa nr 18 (1372) z dnia 2.03.2017
Praca wykonywana w dniu wolnym dla pracownika
Gazeta Podatkowa nr 10 (1364) z dnia 2.02.2017
Praca w "wolną sobotę" uprawnia do dnia, a nie czasu wolnego
Gazeta Podatkowa nr 100 (1350) z dnia 15.12.2016
Wnioskowanie o czas wolny za godziny nadliczbowe
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (425) z dnia 1.12.2016
Rozliczenia z pracownikiem w związku ze zmianą czasu na zimowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (423) z dnia 1.11.2016
Termin udzielenia dnia wolnego za pracę w sobotę
Gazeta Podatkowa nr 86 (1336) z dnia 27.10.2016
Odwołanie czasu letniego i jego wpływ na wysokość wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 85 (1335) z dnia 24.10.2016
Kiedy opłaca się pracodawcy oddawać pracownikowi czas wolny za nadgodziny?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (422) z dnia 10.10.2016
Udzielanie wolnego za pracę poza rozkładem
Gazeta Podatkowa nr 78 (1328) z dnia 29.09.2016
Wynagrodzenie w miesiącach oddawania czasu wolnego za nadgodziny
Gazeta Podatkowa nr 76 (1326) z dnia 22.09.2016
Udzielanie dnia wolnego w zamian za inny dzień wolny, na który przypadła choroba
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (924) z dnia 1.09.2016
Choroba przypadająca na dzień wolny od pracy
Gazeta Podatkowa nr 70 (1320) z dnia 1.09.2016
Kompensowanie czasem wolnym nadgodzin dobowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (417) z dnia 1.08.2016
Czas wolny za nadgodziny średniotygodniowe
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (417) z dnia 1.08.2016
Rekompensowanie nadgodzin dobowych i pracy w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (918) z dnia 1.07.2016
Nadgodziny dla urzędnika na innych zasadach
Gazeta Podatkowa nr 47 (1297) z dnia 13.06.2016
Odpracowywanie zwolnienia od pracy wykorzystywanego dla celów prywatnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (412) z dnia 10.05.2016
Rozliczenie nadgodzin dobowych i średniotygodniowych
Gazeta Podatkowa nr 37 (1287) z dnia 9.05.2016
Rekompensata za nadgodziny w dniu wolnym od pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 30 (1280) z dnia 14.04.2016 - Ekwiwalenty, dodatki i premie pracownicze
KIEROWCY POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH, W TYM ZATRUDNIENI W BUDŻETÓWCE
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2016 - Czas pracy i wynagrodzenie kierowców
Rozliczanie nadgodzin z przekroczeń dobowych
Gazeta Podatkowa nr 18 (1268) z dnia 3.03.2016
Nadgodziny w rocznym okresie rozliczeniowym
Gazeta Podatkowa nr 5 (1255) z dnia 18.01.2016
Rozliczanie pracy wykonywanej w dniach wolnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (403) z dnia 1.01.2016
Rekompensowanie pracy nadliczbowej w 12-miesięcznym okresie rozliczeniowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (401) z dnia 1.12.2015
Wysokość wynagrodzenia po odwołaniu czasu letniego
Gazeta Podatkowa nr 85 (1230) z dnia 22.10.2015
Zmiana godziny rozpoczynania pracy w trakcie okresu rozliczeniowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (398) z dnia 10.10.2015
Wynagrodzenie za pracę wykonywaną w noc odwołania czasu letniego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (398) z dnia 10.10.2015
Rekompensata nadgodzin przypadających na porę nocną
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (396) z dnia 10.09.2015
Czas wolny za pracę w godzinach nadliczbowych
Gazeta Podatkowa nr 59 (1204) z dnia 23.07.2015
Choroba pracownika podstawą zmiany rozkładu czasu pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (882) z dnia 1.07.2015
Konsekwencje pracy w wolną sobotę
Gazeta Podatkowa nr 52 (1197) z dnia 29.06.2015
Zasady ustalania i zmiany rozkładów czasu pracy w systemie zmianowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (385) z dnia 1.04.2015
Udzielenie czasu wolnego na wniosek pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (383) z dnia 1.03.2015
Udzielenie czasu wolnego na podstawie jednostronnej decyzji pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (383) z dnia 1.03.2015
Dokumenty dotyczące czasu pracy
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2015 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Wniosek o czas wolny za nadgodziny
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2015 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Dopuszczalność zmiany rozkładu czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 5 (1150) z dnia 15.01.2015
Rekompensata za pracę w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (864) z dnia 1.01.2015
Kompensata godzin nadliczbowych w kolejnym okresie rozliczeniowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (375) z dnia 1.11.2014
Skutki finansowe zmiany czasu letniego na zimowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (374) z dnia 10.10.2014
Kompensata nadgodzin po zakończonym okresie rozliczeniowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (374) z dnia 10.10.2014
Czas pracy w rocznym okresie rozliczeniowym
Gazeta Podatkowa nr 71 (1112) z dnia 4.09.2014
Praca nadliczbowa urzędników bez dodatku
Gazeta Podatkowa nr 70 (1111) z dnia 1.09.2014
Za "sobotnią" pracę dzień wolny bez dodatków
Gazeta Podatkowa nr 66 (1107) z dnia 18.08.2014
Możliwość zmiany harmonogramu i uelastycznienie doby pracowniczej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (366) z dnia 10.06.2014
Godziny nadliczbowe odebrane w naturze
Gazeta Podatkowa nr 36 (1077) z dnia 5.05.2014
Dodatkowa praca w czasie wolnym, odbieranym za wcześniejsze godziny nadliczbowe
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (362) z dnia 10.04.2014
Rozliczanie nadgodzin i podróży służbowej kierowcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (835) z dnia 10.03.2014
Kompensata godzin nadliczbowych w przedłużonym okresie rozliczeniowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (359) z dnia 1.03.2014
Wynagrodzenie dla pracownika odbierającego wolne za nadgodziny
Gazeta Podatkowa nr 12 (1053) z dnia 10.02.2014
Za nadgodziny czas wolny albo dodatek
Gazeta Podatkowa nr 85 (1022) z dnia 24.10.2013
Godziny nadliczbowe kadry zarządzającej
Gazeta Podatkowa nr 64 (1001) z dnia 12.08.2013
Kompensata dodatkowej pracy niedzielnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (346) z dnia 10.08.2013
Rekompensata pracy w niedziele i święta pracowników urzędów państwowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (345) z dnia 1.08.2013
Nadgodziny w nocy
Gazeta Podatkowa nr 58 (995) z dnia 22.07.2013
Udzielenie dnia wolnego za pracę w sobotę
Gazeta Podatkowa nr 52 (989) z dnia 1.07.2013
KIEROWCY POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH, W TYM ZATRUDNIENI W BUDŻETÓWCE
Dodatek nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 12 z dnia 10.06.2013 - Czas pracy kierowców
Sposoby kompensowania prywatnych wyjść z pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (335) z dnia 1.03.2013
Wynagrodzenie za pracę przy oddawaniu dnia wolnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (334) z dnia 10.02.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60