Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy »  Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 97 obowiązującym od 22.02.2016 r. do 11.10.2016 r.
Skutki przekształcenia umowy na czas nieokreślony w umowę na czas określony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (422) z dnia 10.10.2016
Wystawianie świadectw pracy po umowach terminowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (422) z dnia 10.10.2016
Okresy wskazywane w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 81 (1331) z dnia 10.10.2016
Różne terminy wydania świadectwa pracy
Gazeta Podatkowa nr 77 (1327) z dnia 26.09.2016
Czynności w trybie natychmiastowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1323) z dnia 12.09.2016 - Ważne terminy dla pracodawcy i pracownika
Wydanie świadectwa pracy i jego sprostowanie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1323) z dnia 12.09.2016 - Ważne terminy dla pracodawcy i pracownika
Ważne terminy dla pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1323) z dnia 12.09.2016 - Ważne terminy dla pracodawcy i pracownika
Sprostowanie świadectwa pracy po wyroku sądu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1323) z dnia 12.09.2016 - Ważne terminy dla pracodawcy i pracownika
Przyczyna wypowiedzenia w treści świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (420) z dnia 10.09.2016
Obowiązek wydania świadectwa pracy po umowach terminowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (418) z dnia 10.08.2016
Świadectwo pracy
Gazeta Podatkowa nr 63 (1313) z dnia 8.08.2016
Zmiana zasad zatrudniania terminowego bez wpływu na wystawianie świadectwa pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (921) z dnia 1.08.2016
Skrócony okres wypowiedzenia na świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 56 (1306) z dnia 14.07.2016
Przechowywanie dokumentów w aktach osobowych pracowników
Gazeta Podatkowa nr 55 (1305) z dnia 11.07.2016
Okresy choroby pracownika wykazywane w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 55 (1305) z dnia 11.07.2016
Obowiązek wystawienia świadectwa pracy po zakończeniu umów terminowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (415) z dnia 1.07.2016
Zapis w świadectwie pracy dotyczący zajęcia komorniczego
Gazeta Podatkowa nr 49 (1299) z dnia 20.06.2016
Wystawianie świadectwa pracy przy umowach terminowych
Gazeta Podatkowa nr 47 (1297) z dnia 13.06.2016
Sprostowanie świadectwa pracy
Gazeta Podatkowa nr 47 (1297) z dnia 13.06.2016
Przechowywanie dokumentów w aktach osobowych pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (414) z dnia 10.06.2016
Wydanie zbiorczego świadectwa pracy przy umowach terminowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (413) z dnia 1.06.2016
Urlop wykazany w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 43 (1293) z dnia 30.05.2016
Kara nagany
Gazeta Podatkowa nr 41 (1291) z dnia 23.05.2016
Termin wystawienia świadectwa pracy
Gazeta Podatkowa nr 41 (1291) z dnia 23.05.2016
Wypłata odprawy dla emeryta a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 37 (1287) z dnia 9.05.2016
Okresy zatrudnienia w treści świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (411) z dnia 1.05.2016
Udzielanie zwolnienia od pracy na dziecko na nowych zasadach
Gazeta Podatkowa nr 28 (1278) z dnia 7.04.2016
Zmiana świadectwa pracy po wyroku sądu pracy
Gazeta Podatkowa nr 28 (1278) z dnia 7.04.2016
Wystawienie świadectwa pracy
Gazeta Podatkowa nr 24 (1274) z dnia 24.03.2016
Wskazywanie miejsca wykonywania pracy w treści świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (408) z dnia 10.03.2016
Wykazywanie w treści świadectwa pracy korzystania z urlopu rodzicielskiego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (407) z dnia 1.03.2016
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 97 w pozostałych wersjach czasowych
Informacja o urlopach i dodatkowych uprawnieniach w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 83 (1958) z dnia 17.10.2022
Kontynuacja zatrudnienia a informacja o okresie przechowywania dokumentacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1947) z dnia 8.09.2022 - Zasady i okresy przechowywania dokumentacji kadrowej
Informacja o urlopach w treści świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (562) z dnia 10.08.2022
Okresy nieskładkowe i dodatkowe informacje w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 62 (1937) z dnia 4.08.2022
Postępowanie w sprawie prostowania świadectwa pracy na wniosek pracownika lub z inicjatywy pracodawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1137) z dnia 1.08.2022
Dokumentowanie zakończenia zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 45 (1920) z dnia 6.06.2022
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia w świadectwie pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022 - Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym
Chorobowe a koniec umowy na okres próbny
Gazeta Podatkowa nr 29 (1904) z dnia 11.04.2022
Rozwiązanie się umowy o pracę w trakcie korzystania z urlopu macierzyńskiego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (552) z dnia 10.03.2022
Wydanie świadectwa pracy a korzystanie przez pracownika z urlopu
Gazeta Podatkowa nr 11 (1886) z dnia 7.02.2022
Przeprowadzanie korekty świadectwa pracy
Gazeta Podatkowa nr 7 (1882) z dnia 24.01.2022
Świadectwo pracy na zakończenie zatrudnienia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 104 (1875) z dnia 30.12.2021 - Najważniejsze pracownicze dokumenty kadrowe
Obowiązki spoczywające na pracodawcy wynikające z rozwiązania umowy o pracę
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2021 - Wybrane zagadnienia związane z zatrudnianiem pracownika
Urlop rodzicielski w pełnym wymiarze w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 98 (1869) z dnia 9.12.2021
Wystawienie świadectwa pracy przed rozwiązaniem umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (545) z dnia 1.12.2021
Zasady wydawania informacji o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1112) z dnia 20.11.2021
Sprostowanie błędu w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021
Skrócenie wypowiedzenia wskazane w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 90 (1861) z dnia 10.11.2021
Wskazanie strony rozwiązującej umowę w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 86 (1857) z dnia 28.10.2021
Wystawienie świadectwa pracy po umowie na okres próbny
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021
Świadectwo pracy do każdej umowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021 - Uprawnienia pracownicze w równoległym zatrudnieniu
Wykazywanie urlopów i dodatkowych uprawnień w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021
Sprostowanie przez pracodawcę błędu w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021
Urlop pracownika zatrudnionego w agencji pracy tymczasowej w ramach "zwykłej" umowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (541) z dnia 1.10.2021
Okresy nieskładkowe w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021
Chorobowa niezdolność do pracy w 2003 r. w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021
Wypłata odprawy pracownikowi powołanemu do służby wojskowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (539) z dnia 1.09.2021
Przechowywanie dokumentacji dotyczącej zajęcia wynagrodzenia i adnotacja o zajęciu w świadectwie pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1103) z dnia 20.08.2021
Wykazywanie okresów nieobecności w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021
Wykazanie urlopu wypoczynkowego oraz rodzicielskiego w świadectwie pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1099) z dnia 10.07.2021
Zasady wypełniania świadectwa pracy
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 7.06.2021
Wydawanie świadectw pracy za wcześniejsze okresy zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (533) z dnia 1.06.2021
Konsekwencje zarządzenia likwidacji/przejęcia pracodawcy dla stosunków pracy
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2021 - Zwolnienia indywidualne i grupowe z przyczyn niedotyczących pracownika
Charakter i zakres świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (532) z dnia 10.05.2021
Sprostowanie świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (532) z dnia 10.05.2021
Korekta świadectwa pracy po upływie terminów
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (532) z dnia 10.05.2021
Odpowiedzialność pracodawcy w związku z niewłaściwym wydaniem świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (532) z dnia 10.05.2021
Informowanie o urlopie w treści świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (531) z dnia 1.05.2021
Wydanie pracownikowi świadectwa pracy
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021
Konsekwencje likwidacji pracodawcy dla stosunków pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (530) z dnia 10.04.2021
Uprawnienia przejmowanego pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (529) z dnia 1.04.2021
Sprostowanie świadectwa pracy z inicjatywy pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021
Obowiązki pracodawcy wobec pracownika przechodzącego na emeryturę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (527) z dnia 1.03.2021
Wystawienie świadectwa pracy
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021
Świadectwo pracy a powierzenie obowiązków na innym stanowisku
Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021
Odszkodowanie w razie nieprawidłowości związanych z wydaniem świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (525) z dnia 1.02.2021
Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika a zapis w świadectwie pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1083) z dnia 1.02.2021
Zasady prostowania świadectwa pracy
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021
Wnioski pracownicze przewidziane w Kodeksie pracy
Dodatek nr 2 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 2 z dnia 10.01.2021 - Kodeks pracy z komentarzem redakcji. Stan prawny na 1 stycznia 2021 r.
Wystawienie świadectwa pracy w związku z likwidacją zakładu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (524) z dnia 10.01.2021
Świadectwo pracy i inne dokumenty dla odchodzącego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020
Termin wystawienia świadectwa, gdy ostatni dzień zatrudnienia przypada w dniu wolnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020 - Dokumentacja kadrowa
Informacja o zajęciu komorniczym w treści świadectwa pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020 - Dokumentacja kadrowa
Wypełnianie świadectwa pracy
Gazeta Podatkowa nr 90 (1756) z dnia 9.11.2020
Likwidacja stanowiska jako podstawa wypowiedzenia umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (519) z dnia 1.11.2020
Informacja o rodzaju umowy i podstawie jej zmiany w treści świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (519) z dnia 1.11.2020
Wydanie świadectwa pracy, w tym w przypadku ponownego zatrudnienia emeryta
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (519) z dnia 1.11.2020
Najpopularniejsze wykroczenia
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2020 - Kontrola państwowej inspekcji pracy w zakładzie pracy
Ujawnienie błędu w świadectwie pracy podczas wykonywania jego odpisu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (517) z dnia 1.10.2020
Możliwość przeliczenia emerytury przy kontynuowaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020
Wydanie byłemu pracownikowi odpisu świadectwa pracy
Gazeta Podatkowa nr 74 (1740) z dnia 14.09.2020
Wpływ braku świadectw pracy od poprzednich pracodawców na uprawnienia urlopowe
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (516) z dnia 10.09.2020
Podwyższony wymiar urlopu wypoczynkowego i jego wykazanie w świadectwie pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (516) z dnia 10.09.2020
Zakończenie umowy o pracę w trakcie urlopu macierzyńskiego
Gazeta Podatkowa nr 68 (1734) z dnia 24.08.2020
Wydanie świadectwa pracy osobie powołanej na stanowisko PINB
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (514) z dnia 10.08.2020
Świadectwo pracy po umowach różnego rodzaju
Gazeta Podatkowa nr 46 (1712) z dnia 8.06.2020
Zakres stosowania podpisów elektronicznych w sprawach kadrowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (509) z dnia 1.06.2020
Wypłata odszkodowania za błędne świadectwo, dyskryminację i mobbing
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020 - Odpowiedzialność odszkodowawcza pracownika i pracodawcy
Wydanie świadectwa pracy w razie rozwiązania jednej z dwóch umów o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (508) z dnia 10.05.2020
Zasady wydawania świadectwa pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1703) z dnia 7.05.2020 - Zasady wystawiania świadectwa pracy
Zajęcie komornicze i inne informacje w świadectwie pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1703) z dnia 7.05.2020 - Zasady wystawiania świadectwa pracy
Dostarczenie pracownikowi świadectwa pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1703) z dnia 7.05.2020 - Zasady wystawiania świadectwa pracy
Korekta świadectwa pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1703) z dnia 7.05.2020 - Zasady wystawiania świadectwa pracy
Nieobecność nieusprawiedliwiona a świadectwo pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1703) z dnia 7.05.2020 - Zasady wystawiania świadectwa pracy
Urlop rodzicielski wykazywany w świadectwie pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1703) z dnia 7.05.2020 - Zasady wystawiania świadectwa pracy
Posiadane kwalifikacje zawodowe a świadectwo pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1703) z dnia 7.05.2020 - Zasady wystawiania świadectwa pracy
Urlop rodzicielski i wychowawczy w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 36 (1702) z dnia 4.05.2020
Świadectwo pracy
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2020 - Dokumentacja kadrowa
Wydanie świadectwa pracy na wniosek pracownika
Gazeta Podatkowa nr 25 (1691) z dnia 26.03.2020
Wydanie świadectwa pracy i jego korekta
Gazeta Podatkowa nr 16 (1682) z dnia 24.02.2020
Odejście z firmy pracownika z obciążeniami komorniczymi a obowiązki pracodawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1046) z dnia 20.01.2020
Wypłata ekwiwalentu a obowiązek wystawienia świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (500) z dnia 10.01.2020
Przekazanie pracownikowi świadectwa pracy
Gazeta Podatkowa nr 1 (1667) z dnia 2.01.2020
Zajęcia komornicze w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 99 (1661) z dnia 12.12.2019
Wstęp
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 23 z dnia 1.12.2019
Sporządzanie duplikatu świadectwa pracy
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 23 z dnia 1.12.2019
Sporządzanie odpisu świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (496) z dnia 10.11.2019
Rozwiązanie umowy o pracę za ustnym porozumieniem stron
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (496) z dnia 10.11.2019
Przekazanie pracownikowi świadectwa pracy
Gazeta Podatkowa nr 85 (1647) z dnia 24.10.2019
Kontynuacja zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 85 (1647) z dnia 24.10.2019
Dodatkowe informacje w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019
Zasiłek opiekuńczy w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 79 (1641) z dnia 3.10.2019
Więcej uprawnień dla pracownika - członka najbliższej rodziny i inne zmiany
Dodatek nr 27 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2019 - Zmiany w przepisach wprowadzone w trakcie 2019 r.
Zmiany rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy
Dodatek nr 27 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2019 - Zmiany w przepisach wprowadzone w trakcie 2019 r.
Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!
Gazeta Podatkowa nr 78 (1640) z dnia 30.09.2019
Wydawanie świadectwa pracy po zmianach
Gazeta Podatkowa nr 76 (1638) z dnia 23.09.2019
Zmiana rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1034) z dnia 20.09.2019
Dokumenty dla pracownika na koniec zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 74 (1636) z dnia 16.09.2019
Nowe zasady wystawiania świadectwa pracy od 7 września 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1033) z dnia 10.09.2019
Obowiązek terminowego wydania świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (491) z dnia 1.09.2019
Skutki orzeczenia sądu zobowiązującego do wydania świadectwa
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (491) z dnia 1.09.2019
Terminy wniesienia sprawy dotyczącej świadectwa pracy do sądu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (491) z dnia 1.09.2019
Wykazywanie kwalifikacji w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019
Informacja o zajęciu komorniczym w treści świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (490) z dnia 10.08.2019
Nieobecność nieusprawiedliwiona w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019
Nieodpracowane prywatne wyjście z pracy w treści świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (488) z dnia 10.07.2019
Zawarcie kolejnej umowy bezpośrednio po poprzedniej a świadectwo pracy, badania i szkolenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1027) z dnia 10.07.2019
Od 7 września 2019 r. kolejne zmiany do Kodeksu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (487) z dnia 1.07.2019
Zawarcie kolejnej umowy o pracę z pracownikiem ZOZ
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (487) z dnia 1.07.2019
Wykazanie w świadectwie pracy wykorzystanej części urlopu rodzicielskiego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (487) z dnia 1.07.2019
Wydanie świadectwa pracy za zakończony okres pracy na wniosek pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (487) z dnia 1.07.2019
Więcej uprawnień dla pracownika - członka najbliższej rodziny i inne zmiany w Kodeksie pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1026) z dnia 1.07.2019
Sąd zobowiąże pracodawcę do wydania świadectwa pracy
Gazeta Podatkowa nr 50 (1612) z dnia 24.06.2019
Informacja o przechowywaniu dokumentacji pracowniczej oraz termin jej wydania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (485) z dnia 1.06.2019
Konsekwencje spóźnionego wniosku o sprostowanie świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (485) z dnia 1.06.2019
Świadectwo pracy po odwołaniu do sądu
Gazeta Podatkowa nr 29 (1591) z dnia 11.04.2019
Wykazywanie pracy na różnych stanowiskach w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019
Świadectwo pracy za okres próbny
Gazeta Podatkowa nr 7 (1569) z dnia 24.01.2019
Świadectwo pracy wraz z informacją
Gazeta Podatkowa nr 6 (1568) z dnia 21.01.2019
Zasady wypełniania świadectwa pracy
Gazeta Podatkowa nr 101 (1558) z dnia 17.12.2018
Elektronizacja dokumentacji pracowniczej
Gazeta Podatkowa nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018
Świadectwo pracy po zakończeniu umowy na zastępstwo
Gazeta Podatkowa nr 92 (1549) z dnia 15.11.2018
Wykazanie urlopów pracownika niepełnosprawnego w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 91 (1548) z dnia 13.11.2018
Wykazanie okresów choroby pracownika w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 89 (1546) z dnia 5.11.2018
Wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (471) z dnia 1.11.2018
Odprawa ekonomiczna w razie rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (471) z dnia 1.11.2018
Świadectwo pracy po umowach terminowych
Gazeta Podatkowa nr 85 (1542) z dnia 22.10.2018
Liczba godzin nadliczbowych w świadectwie pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (470) z dnia 10.10.2018
Wykazanie w świadectwie pracy podstawy rozwiązania umowy i NN
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (470) z dnia 10.10.2018
Wykazanie w treści świadectwa pracy przejęcia pracownika w trybie art. 23 1 K.p.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (469) z dnia 1.10.2018
Urlop rodzicielski w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 75 (1532) z dnia 17.09.2018
Gdy pracownik nagle odchodzi z pracy
Gazeta Podatkowa nr 62 (1519) z dnia 2.08.2018
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 56 (1513) z dnia 12.07.2018
Przerwa między umowami okresowymi a obowiązek wystawienia świadectwa pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (991) z dnia 10.07.2018
Ustanie zatrudnienia w związku z przejściem na emeryturę
Gazeta Podatkowa nr 55 (1512) z dnia 9.07.2018
Dwie umowy o pracę na jednym świadectwie
Gazeta Podatkowa nr 51 (1508) z dnia 25.06.2018
Powrót do pracy na mocy wyroku
Gazeta Podatkowa nr 50 (1507) z dnia 21.06.2018
Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (461) z dnia 1.06.2018
Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy a świadectwo pracy
Gazeta Podatkowa nr 34 (1491) z dnia 26.04.2018
Przekazywanie dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (457) z dnia 1.04.2018
Okres pobierania zasiłku opiekuńczego w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018
Świadectwo pracy
Gazeta Podatkowa nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018
Wydawanie świadectwa pracy
Dodatek nr 2 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 2 z dnia 10.01.2018 - Kodeks pracy. Stan prawny na 1 stycznia 2018 r.
Liczenie terminów w prawie pracy
Dodatek nr 2 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 2 z dnia 10.01.2018 - Kodeks pracy. Stan prawny na 1 stycznia 2018 r.
Świadectwo pracy za zakończone umowy terminowe
Dodatek nr 2 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 2 z dnia 10.01.2018 - Kodeks pracy. Stan prawny na 1 stycznia 2018 r.
WSTĘP
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2017 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Świadectwo pracy
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2017 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Członkostwo w spółdzielni w stażu urlopowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (448) z dnia 10.11.2017
Wykazanie okresów nieskładkowych w treści świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (448) z dnia 10.11.2017
Wydawanie oraz treść świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (448) z dnia 10.11.2017
Obowiązek wydania świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (447) z dnia 1.11.2017
Treść świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (447) z dnia 1.11.2017
Żądanie sprostowania świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (447) z dnia 1.11.2017
Nieodebranie przesyłki pocztowej z dyscyplinarką a rozwiązanie umowy o pracę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (965) z dnia 20.10.2017
Urlop macierzyński w świadectwie pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1438) z dnia 19.10.2017 - Pracownik na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym
Obowiązki i prawa pracodawcy wobec pracownika porzucającego pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (446) z dnia 10.10.2017
Termin rozpoczęcia pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (446) z dnia 10.10.2017
Świadectwo pracy
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2017 - Jak prawidłowo wypowiadać umowy o pracę?
Konsekwencje przedłużenia umowy o pracę w drodze aneksu
Gazeta Podatkowa nr 75 (1429) z dnia 18.09.2017
Kilka zajęć komorniczych z wynagrodzenia a świadectwo pracy
Gazeta Podatkowa nr 71 (1425) z dnia 4.09.2017
Wskazywanie okresów choroby w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 69 (1423) z dnia 28.08.2017
Ciąża pracownicy zatrudnionej na czas określony
Gazeta Podatkowa nr 65 (1419) z dnia 14.08.2017
Rozwiązanie umowy o pracę odwołanego prezesa zarządu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (441) z dnia 1.08.2017
Świadectwo pracy za długoletnie okresy zatrudnienia terminowego
Gazeta Podatkowa nr 56 (1410) z dnia 13.07.2017
Sprostowanie treści świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (440) z dnia 10.07.2017
Informacja o urlopach i zajęciu komorniczym w treści świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (440) z dnia 10.07.2017
Świadectwo pracy za umowy zakończone przed 1 stycznia 2017 r.
Gazeta Podatkowa nr 54 (1408) z dnia 6.07.2017
Nowy wzór i terminy wydania świadectwa pracy
Gazeta Podatkowa nr 51 (1405) z dnia 26.06.2017
Zasady wydawania świadectwa pracy od 1 stycznia 2017 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1403) z dnia 19.06.2017 - Świadectwa pracy na nowych zasadach
Terminy wydawania świadectwa pracy pracownikowi
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1403) z dnia 19.06.2017 - Świadectwa pracy na nowych zasadach
Treść świadectwa pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1403) z dnia 19.06.2017 - Świadectwa pracy na nowych zasadach
Prostowanie i uzupełnianie świadectwa pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1403) z dnia 19.06.2017 - Świadectwa pracy na nowych zasadach
Wydanie świadectwa pracy w ustawowym terminie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1403) z dnia 19.06.2017 - Świadectwa pracy na nowych zasadach
Zasady wystawiania świadectwa pracy obowiązujące przy umowach na czas określony
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1403) z dnia 19.06.2017 - Świadectwa pracy na nowych zasadach
Niezwłoczne wystawienie świadectwa pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1403) z dnia 19.06.2017 - Świadectwa pracy na nowych zasadach
Informacja o okresach nieskładkowych w świadectwie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1403) z dnia 19.06.2017 - Świadectwa pracy na nowych zasadach
Data rozwiązania umowy na świadectwie pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1403) z dnia 19.06.2017 - Świadectwa pracy na nowych zasadach
Okres wypowiedzenia i termin wydania świadectwa pracy
Gazeta Podatkowa nr 45 (1399) z dnia 5.06.2017
Zajęcie komornicze a przekazanie płatności zasiłku do ZUS
Gazeta Podatkowa nr 40 (1394) z dnia 18.05.2017
Termin wypowiedzenia umowy o pracę w razie likwidacji pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (436) z dnia 10.05.2017
Przejściowe zasady wystawiania świadectwa pracy
Gazeta Podatkowa nr 35 (1389) z dnia 2.05.2017
Wydanie świadectwa pracy za zakończony okres terminowej umowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (434) z dnia 10.04.2017
Wydawanie świadectwa pracy w praktyce kadrowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (433) z dnia 1.04.2017
Akta osobowe i inne obowiązki przy zawarciu nowej umowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 26 (1380) z dnia 30.03.2017 - Zasady prowadzenia dokumentacji kadrowej
Jak liczyć terminy w prawie pracy?
Gazeta Podatkowa nr 26 (1380) z dnia 30.03.2017
Najpopularniejsze wykroczenia
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2017 - Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w zakładzie pracy
Okresy nieskładkowe w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 20 (1374) z dnia 9.03.2017
Nieodebrane przez pracownika świadectwo pracy
Gazeta Podatkowa nr 18 (1372) z dnia 2.03.2017
Wystawianie świadectw pracy po zmianie przepisów
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (430) z dnia 10.02.2017
Wystawianie świadectwa pracy w okresie przejściowym
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2017 - Co nowego w przepisach w 2017 r.
Tabelaryczne zestawienie stanu prawnego, objętego zmianami od 1 stycznia 2017 r.
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2017 - Co nowego w przepisach w 2017 r.
Nowe zasady wydawania świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (429) z dnia 1.02.2017
Zakres i treść świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (429) z dnia 1.02.2017
Kwestie formalne przy wydawaniu i prostowaniu świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (429) z dnia 1.02.2017
Przykładowe wypełnienie wzoru świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (429) z dnia 1.02.2017
Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy
Gazeta Podatkowa nr 8 (1362) z dnia 26.01.2017
Nowy wzór i zasady wystawiania świadectwa pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (938) z dnia 20.01.2017
Wystawianie świadectwa pracy w okresie przejściowym
Gazeta Podatkowa nr 4 (1358) z dnia 12.01.2017
Data rozwiązania umowy na świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 4 (1358) z dnia 12.01.2017
Zmiany do Kodeksu pracy obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.
Dodatek nr 2 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 2 z dnia 10.01.2017 - Kodeks pracy. Stan prawny na 1 stycznia 2017 r.
Wystawianie świadectw pracy według nowych regulacji
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (428) z dnia 10.01.2017
Adnotacja o urlopie bezpłatnym w treści świadectwa pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (935) z dnia 20.12.2016
Kolejna umowa o pracę w tych samych aktach osobowych pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (426) z dnia 10.12.2016
Wydanie świadectwa pracy ze znacznym opóźnieniem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (426) z dnia 10.12.2016
Informacja o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w treści świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (425) z dnia 1.12.2016
Wydanie świadectwa pracy przy różnych umowach terminowych
Gazeta Podatkowa nr 96 (1346) z dnia 1.12.2016
Informacja o wykorzystaniu dni wolnych na dziecko do 14 lat w treści świadectwa pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1345) z dnia 28.11.2016 - Uprawnienia pracowników sprawujących opiekę nad dziećmi
Świadectwo pracy po umowie na okres próbny
Gazeta Podatkowa nr 95 (1345) z dnia 28.11.2016
Informacje zamieszczane w treści świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (424) z dnia 10.11.2016
Wystawianie świadectwa pracy w praktyce kadrowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (423) z dnia 1.11.2016
Wypłata zasiłku chorobowego w treści świadectwa
Gazeta Podatkowa nr 86 (1336) z dnia 27.10.2016
Zapis o przywróceniu do pracy w treści świadectwa
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1263) z dnia 15.02.2016 - Przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach
Urlop macierzyński w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 9 (1259) z dnia 1.02.2016
Informacja o zajęciu wynagrodzenia w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 8 (1258) z dnia 28.01.2016
Wystawianie świadectwa pracy po umowach terminowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (901) z dnia 10.01.2016
Odprawa dla pracownika odchodzącego na rentę po długiej nieobecności w pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (402) z dnia 10.12.2015
Podmiot uprawniony do wydania świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (402) z dnia 10.12.2015
Uzupełnienie świadectwa po przywróceniu do pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (401) z dnia 1.12.2015
Wykazanie okresów choroby w świadectwie pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (896) z dnia 20.11.2015
Odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane z tytułu utraty pracy
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2015 - Zwolnienie z oskładkowania i opodatkowania niektórych składników wynagrodzenia
Weryfikacja urlopu wypoczynkowego po udokumentowaniu wcześniejszego stażu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (400) z dnia 10.11.2015
Informacja o chorobie w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 89 (1234) z dnia 5.11.2015
Zasady wydawania świadectwa dla zatrudnionych na podstawie umów terminowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (399) z dnia 1.11.2015
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika
Gazeta Podatkowa nr 84 (1229) z dnia 19.10.2015
Świadectwo pracy po kilku latach zatrudnienia terminowego
Gazeta Podatkowa nr 82 (1227) z dnia 12.10.2015
Podstawa prawna rozwiązania umowy na zastępstwo
Gazeta Podatkowa nr 82 (1227) z dnia 12.10.2015
Informacja o urlopie na żądanie w treści świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (397) z dnia 1.10.2015
Obowiązki pracodawcy przy rozwiązaniu umowy terminowej
Gazeta Podatkowa nr 76 (1221) z dnia 21.09.2015
Skutki nieprzyjęcia proponowanych warunków umowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (395) z dnia 1.09.2015
Wydanie świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (395) z dnia 1.09.2015
Obowiązki pracodawcy po wypowiedzeniu umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 68 (1213) z dnia 24.08.2015
Zajęcie komornicze w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 67 (1212) z dnia 20.08.2015
Dokumenty dla zwalnianego pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 66 (1211) z dnia 17.08.2015 - Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
Akta osobowe przy kontynuacji zatrudnienia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 66 (1211) z dnia 17.08.2015 - Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
Sprostowanie omyłki w umowie o pracę
Gazeta Podatkowa nr 65 (1210) z dnia 13.08.2015
Umowa do dnia porodu a wystawienie świadectwa pracy
Gazeta Podatkowa nr 58 (1203) z dnia 20.07.2015
Treść świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (392) z dnia 10.07.2015
Świadectwo pracy po umowach terminowych
Gazeta Podatkowa nr 51 (1196) z dnia 25.06.2015
Świadectwo pracy w razie kontynuowania zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (390) z dnia 10.06.2015
Informacje o nieobecności spowodowanej chorobą i NN w treści świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (389) z dnia 1.06.2015
Informacja w świadectwie pracy o korzystaniu z urlopów i przyczynie rozwiązania umowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (879) z dnia 1.06.2015
WYKORZYSTANIE URLOPU W TREŚCI ŚWIADECTWA PRACY
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2015 - Urlopy wypoczynkowe w 2015 roku
Zakres informacji w treści świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (388) z dnia 10.05.2015
Zawarcie ugody z pracownikiem w sprawie zmiany trybu zakończenia zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (387) z dnia 1.05.2015
Świadectwo pracy po umowach terminowych
Gazeta Podatkowa nr 30 (1175) z dnia 13.04.2015
Świadectwo terminowe nawet po kilku latach
Gazeta Podatkowa nr 27 (1172) z dnia 2.04.2015
Błędy na świadectwie wymagają sprostowania
Gazeta Podatkowa nr 25 (1170) z dnia 26.03.2015
Treść świadectwa pracy w razie dyscyplinarki
Gazeta Podatkowa nr 19 (1164) z dnia 5.03.2015
Koszty pomocy prawnej w sporze z byłym pracownikiem
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (389) z dnia 1.03.2015
Wystawianie świadectw pracy po umowach terminowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (383) z dnia 1.03.2015
WSTĘP
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2015 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Świadectwo pracy
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2015 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Informacja o chorobie zawodowej w treści świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (382) z dnia 10.02.2015
Świadectwo pracy na wniosek pracownika
Gazeta Podatkowa nr 7 (1152) z dnia 22.01.2015
Informacje w świadectwie pracy o urlopie osoby niepełnosprawnej
Gazeta Podatkowa nr 4 (1149) z dnia 12.01.2015
Nieodebranie przesyłki bez wpływu na rozwiązanie umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 102 (1143) z dnia 22.12.2014
Rozwiązanie umowy o pracę na koniec roku
Gazeta Podatkowa nr 99 (1140) z dnia 11.12.2014
Umowa na okres próbny a obowiązek wydania świadectwa pracy
Gazeta Podatkowa nr 98 (1139) z dnia 8.12.2014
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących wydawania pracownikowi świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (377) z dnia 1.12.2014
Odszkodowania związane z ustaniem stosunku pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (377) z dnia 1.12.2014
Terminowe świadectwa pracy w praktyce
Gazeta Podatkowa nr 94 (1135) z dnia 24.11.2014
Przyczyna wypowiedzenia w treści świadectwa pracy a świadczenie przedemerytalne
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (376) z dnia 10.11.2014
Sprostowanie świadectwa pracy z inicjatywy pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (376) z dnia 10.11.2014
Dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (376) z dnia 10.11.2014
Obowiązek wydania świadectwa pracy przy umowach terminowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (373) z dnia 1.10.2014
Zamieszczenie w świadectwie pracy informacji o korzystaniu z urlopu macierzyńskiego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (372) z dnia 10.09.2014
Rozwiązywanie umowy na zastępstwo
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (371) z dnia 1.09.2014
Wniosek o wydanie nowego świadectwa
Gazeta Podatkowa nr 65 (1106) z dnia 14.08.2014
Niewypłacenie wynagrodzenia a zapis w treści świadectwa pracy
Gazeta Podatkowa nr 65 (1106) z dnia 14.08.2014
Odprawa emerytalna dla likwidatora spółki
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (370) z dnia 10.08.2014
Wykazywanie okresów nieskładkowych w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 62 (1103) z dnia 4.08.2014
Odszkodowanie za wydanie niewłaściwego świadectwa pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (849) z dnia 1.08.2014
Wydanie nowego świadectwa pracy w następstwie wykonania wyroku sądu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (369) z dnia 1.08.2014
Opieka nad chorym dzieckiem w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 59 (1100) z dnia 24.07.2014
Przekazanie świadectwa pracy nieobecnemu pracownikowi
Gazeta Podatkowa nr 57 (1098) z dnia 17.07.2014
Rodzicielskie nieobecności w treści świadectwa
Gazeta Podatkowa nr 52 (1093) z dnia 30.06.2014
Sporządzanie świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (366) z dnia 10.06.2014
Czy należy wykazać w świadectwie nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (366) z dnia 10.06.2014
INFORMACJA O URLOPIE W TREŚCI ŚWIADECTWA PRACY
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2014 - Urlopy wypoczynkowe w 2014 roku
Nieodebranie świadectwa pracy przez byłego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 31 (1072) z dnia 17.04.2014
Sposób wypełniania świadectwa pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (836) z dnia 20.03.2014
Wystawianie świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (360) z dnia 10.03.2014
Zapis w świadectwie pracy odnośnie wykorzystanego urlopu wypoczynkowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (835) z dnia 10.03.2014
Korekta świadectwa pracy
Gazeta Podatkowa nr 18 (1059) z dnia 3.03.2014
Zajęcie wynagrodzenia w treści świadectwa pracy
Gazeta Podatkowa nr 15 (1056) z dnia 20.02.2014
Data wystawienia świadectwa pracy
Gazeta Podatkowa nr 9 (1050) z dnia 30.01.2014
Zwolnionego pracownika trzeba rozliczyć
Gazeta Podatkowa nr 5 (1046) z dnia 16.01.2014
Przyczyna wypowiedzenia i wystawienie świadectwa pracy
Gazeta Podatkowa nr 103 (1040) z dnia 27.12.2013
Obowiązek wydania świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (354) z dnia 10.12.2013
Treść świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (354) z dnia 10.12.2013
Tryb prostowania treści świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (354) z dnia 10.12.2013
Przykładowo wypełniony wzór świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (354) z dnia 10.12.2013
Odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane z tytułu utraty pracy
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2013 - Składniki wynagrodzenia bez składek i podatku
Świadectwo pracy
Gazeta Podatkowa nr 88 (1025) z dnia 4.11.2013
Terminy wydawania świadectw pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (350) z dnia 10.10.2013
Pieczątka imienna na świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 80 (1017) z dnia 7.10.2013
Wydanie świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (349) z dnia 1.10.2013
Podstawa prawna rozwiązania umowy
Gazeta Podatkowa nr 74 (1011) z dnia 16.09.2013
Zatrudnienie terminowe niełatwo potwierdzić świadectwem
Gazeta Podatkowa nr 69 (1006) z dnia 29.08.2013
Informacja o wykorzystaniu urlopu w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 65 (1002) z dnia 14.08.2013
Zasady wydawania świadectw pracy
Gazeta Podatkowa nr 59 (996) z dnia 25.07.2013
Jak określić w świadectwie pracy właściwość miejscową sądu?
Gazeta Podatkowa nr 57 (994) z dnia 18.07.2013
Urlop wychowawczy w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 57 (994) z dnia 18.07.2013
Świadectwo pracy
Gazeta Podatkowa nr 56 (993) z dnia 15.07.2013
Podstawa prawna rozwiązania umowy w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 50 (987) z dnia 24.06.2013
Informacja o absencjach i zajęciu wynagrodzenia w treści świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (342) z dnia 10.06.2013
Urlop bezpłatny i zwolnienia okolicznościowe w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 43 (980) z dnia 29.05.2013
Odszkodowanie za nieterminowe wydanie świadectwa pracy jest wolne od podatku PIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (346) z dnia 20.05.2013
Umowy terminowe a świadectwo pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (806) z dnia 20.05.2013
Świadectwo pracy przy krótkotrwałej umowie terminowej
Gazeta Podatkowa nr 40 (977) z dnia 20.05.2013
Czy w świadectwie pracy wykazuje się wykorzystany urlop wychowawczy?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (340) z dnia 10.05.2013
Termin wydania świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (340) z dnia 10.05.2013
Przedłużenie umowy do dnia porodu w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 37 (974) z dnia 9.05.2013
Terminy wydawania świadectw pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (339) z dnia 1.05.2013
INFORMACJA O URLOPIE W TREŚCI ŚWIADECTWA PRACY
Dodatek nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 z dnia 1.05.2013 - Urlopy wypoczynkowe w 2013 roku
Czy wystawić "zbiorcze" świadectwo pracy w trakcie trwającej umowy?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (802) z dnia 10.04.2013
Wystawianie świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (338) z dnia 10.04.2013
Termin sporządzenia świadectwa pracy
Gazeta Podatkowa nr 28 (965) z dnia 8.04.2013
Zakres informacji w treści świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (337) z dnia 1.04.2013
Podstawa rozwiązania umowy w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 25 (962) z dnia 28.03.2013
Informacja o zajęciu komorniczym w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 24 (961) z dnia 25.03.2013
Okresy pracy w zbiorczym świadectwie
Gazeta Podatkowa nr 23 (960) z dnia 21.03.2013
Wykazywanie okresów zatrudnienia w "zbiorczym" świadectwie pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (800) z dnia 20.03.2013
Już niedługo pierwsze "zbiorcze" świadectwa pracy
Gazeta Podatkowa nr 22 (959) z dnia 18.03.2013
Terminy wydawania świadectw pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 20 (957) z dnia 11.03.2013 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika Ubezpieczenia i Prawo Pracy
Świadectwo pracy
Gazeta Podatkowa nr 20 (957) z dnia 11.03.2013
Urlop wypoczynkowy w pierwszym roku pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (336) z dnia 10.03.2013
Terminy wydawania świadectw pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (335) z dnia 1.03.2013
Obowiązki pracodawcy w zakresie rozwiązywania stosunku pracy
Gazeta Podatkowa nr 15 (952) z dnia 21.02.2013
Świadectwo pracy po okresie próby
Gazeta Podatkowa nr 12 (949) z dnia 11.02.2013
Informacje o zajęciu wynagrodzenia w świadectwie pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (333) z dnia 1.02.2013
Świadectwo pracy wystawione na nowych zasadach
Gazeta Podatkowa nr 9 (946) z dnia 31.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60