Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

NOWY SERWIS dla Prenumeratorów - PLAN KONT z obszernym komentarzem i indeksem księgowań Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Ubezpieczenia i świadczenia » Składki na ubezpieczenia społeczne »  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia ...

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym § 2 obowiązującym od 1.01.2015 r. do 28.12.2015 r.
Sfinansowanie pracownikowi kursu prawa jazdy a podatek i składki ZUS
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (409) z dnia 1.01.2016
Ubezpieczenia i składki ZUS za pracujących za granicą
Gazeta Podatkowa nr 104 (1249) z dnia 28.12.2015
Składki od rekompensaty za likwidację nagród za staż pracy
Gazeta Podatkowa nr 102 (1247) z dnia 21.12.2015
Paczki świąteczne dla dzieci pracowników sfinansowane ze środków ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (408) z dnia 20.12.2015
Składki ZUS od świadczeń świątecznych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (899) z dnia 20.12.2015
ZUS za pracownika oddelegowanego za granicę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1245) z dnia 14.12.2015 - Co się zmieni w składkach ZUS w 2016 roku?
Składki od pensji pracownika delegowanego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1245) z dnia 14.12.2015 - Co się zmieni w składkach ZUS w 2016 roku?
Karty upominkowe dla pracowników a ZUS
Gazeta Podatkowa nr 100 (1245) z dnia 14.12.2015
Paczki świąteczne sfinansowane z ZFŚS w ewidencji księgowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1243) z dnia 7.12.2015 - Świąteczna pomoc dla pracowników
Przekazanie paczek na święta pracownikom
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1243) z dnia 7.12.2015 - Świąteczna pomoc dla pracowników
Bony towarowe dla pracowników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1243) z dnia 7.12.2015 - Świąteczna pomoc dla pracowników
Zapomogi świąteczne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1243) z dnia 7.12.2015 - Świąteczna pomoc dla pracowników
Naliczanie składek do ZUS za członków rady nadzorczej
Gazeta Podatkowa nr 98 (1243) z dnia 7.12.2015
ZUS od ekwiwalentów dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 97 (1242) z dnia 3.12.2015
Karnety sportowe dla pracowników a składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (897) z dnia 1.12.2015
Używanie przez pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (897) z dnia 1.12.2015
Składki ZUS
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (407) z dnia 1.12.2015
ZUS od jubileuszówki dla zwalnianego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 96 (1241) z dnia 30.11.2015
Świadczenia powypadkowe w raportach ZUS
Gazeta Podatkowa nr 96 (1241) z dnia 30.11.2015
Ryczałt samochodowy wypłacany zleceniobiorcy a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 95 (1240) z dnia 26.11.2015
Opodatkowanie odszkodowania z tytułu umowy o zakazie konkurencji
Gazeta Podatkowa nr 95 (1240) z dnia 26.11.2015
Składki ZUS od otrzymanego ekwiwalentu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (896) z dnia 20.11.2015
Czy opodatkować i oskładkować zwrot kosztów używania przez kierownika budowy prywatnego pojazdu do celów służbowych?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (896) z dnia 20.11.2015
ZUS od świadczeń przekazanych pracownikom
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (896) z dnia 20.11.2015
Preferencyjny zakup auta a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 92 (1237) z dnia 16.11.2015
Dopłata pracodawcy do dodatkowych badań bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 91 (1236) z dnia 12.11.2015
PRZYCHODY WYŁĄCZONE ZE SKŁADEK ZUS ORAZ ICH ROZSTRZYGNIĘCIE PODATKOWE
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2015 - Zwolnienie z oskładkowania i opodatkowania niektórych składników wynagrodzenia
Moment ustalenia przychodu dla jego oskładkowania i opodatkowania
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2015 - Zwolnienie z oskładkowania i opodatkowania niektórych składników wynagrodzenia
Nagrody jubileuszowe (gratyfikacje)
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2015 - Zwolnienie z oskładkowania i opodatkowania niektórych składników wynagrodzenia
Należności za projekty wynalazcze oraz za prace badawcze i wdrożeniowe
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2015 - Zwolnienie z oskładkowania i opodatkowania niektórych składników wynagrodzenia
Odprawy pieniężne przysługujące w związku z przejściem na emeryturę lub rentę
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2015 - Zwolnienie z oskładkowania i opodatkowania niektórych składników wynagrodzenia
Odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane z tytułu utraty pracy
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2015 - Zwolnienie z oskładkowania i opodatkowania niektórych składników wynagrodzenia
Odszkodowania przyznawane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2015 - Zwolnienie z oskładkowania i opodatkowania niektórych składników wynagrodzenia
Odprawy wypłacane pracownikom powołanym do zasadniczej służby wojskowej
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2015 - Zwolnienie z oskładkowania i opodatkowania niektórych składników wynagrodzenia
Świadczenia wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2015 - Zwolnienie z oskładkowania i opodatkowania niektórych składników wynagrodzenia
Ekwiwalent za używanie przez pracowników własnych narzędzi, w tym własnego telefonu
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2015 - Zwolnienie z oskładkowania i opodatkowania niektórych składników wynagrodzenia
Ubiór służbowy (umundurowanie)
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2015 - Zwolnienie z oskładkowania i opodatkowania niektórych składników wynagrodzenia
Posiłki dla pracowników
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2015 - Zwolnienie z oskładkowania i opodatkowania niektórych składników wynagrodzenia
Samochody używane przez pracowników do celów służbowych
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2015 - Zwolnienie z oskładkowania i opodatkowania niektórych składników wynagrodzenia
Zwrot kosztów przeniesienia służbowego
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2015 - Zwolnienie z oskładkowania i opodatkowania niektórych składników wynagrodzenia
Diety i inne należności z tytułu podróży służbowych
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2015 - Zwolnienie z oskładkowania i opodatkowania niektórych składników wynagrodzenia
Świadczenia finansowane ze środków ZFŚS
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2015 - Zwolnienie z oskładkowania i opodatkowania niektórych składników wynagrodzenia
Świadczenie urlopowe
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2015 - Zwolnienie z oskładkowania i opodatkowania niektórych składników wynagrodzenia
Zapomogi losowe
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2015 - Zwolnienie z oskładkowania i opodatkowania niektórych składników wynagrodzenia
Składniki wynagrodzenia wypłacane w okresie choroby
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2015 - Zwolnienie z oskładkowania i opodatkowania niektórych składników wynagrodzenia
Dodatki uzupełniające 80% zasiłek chorobowy
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2015 - Zwolnienie z oskładkowania i opodatkowania niektórych składników wynagrodzenia
Korzyści materialne, w tym finansowanie przez pracodawcę dojazdów do pracy
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2015 - Zwolnienie z oskładkowania i opodatkowania niektórych składników wynagrodzenia
Dodatkowe świadczenia wynikające z kart branżowych
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2015 - Zwolnienie z oskładkowania i opodatkowania niektórych składników wynagrodzenia
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2015 - Zwolnienie z oskładkowania i opodatkowania niektórych składników wynagrodzenia
Przepisy w zakresie ustalania podstawy wymiaru składek ZUS pracowników zatrudnionych za granicą niezgodne z Konstytucją
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (895) z dnia 10.11.2015
Egzekucja alimentów z wynagrodzenia w kwocie minimalnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (400) z dnia 10.11.2015
Składki ZUS od "jubileuszówki"
Gazeta Podatkowa nr 88 (1233) z dnia 2.11.2015
ROZLICZANIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH - SKŁADKI ZUS
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2015 - Rozliczanie podróży służbowych (prawo pracy, VAT, PIT, CIT, ZUS, ewidencja księgowa)
Diety i inne należności z tytułu podróży służbowych
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2015 - Rozliczanie podróży służbowych (prawo pracy, VAT, PIT, CIT, ZUS, ewidencja księgowa)
Świadczenia z tytułu podróży wypłacone pracownikom mobilnym
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2015 - Rozliczanie podróży służbowych (prawo pracy, VAT, PIT, CIT, ZUS, ewidencja księgowa)
Koszty postoju w strefie płatnego parkowania
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2015 - Rozliczanie podróży służbowych (prawo pracy, VAT, PIT, CIT, ZUS, ewidencja księgowa)
Podróż służbowa autem prywatnym
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2015 - Rozliczanie podróży służbowych (prawo pracy, VAT, PIT, CIT, ZUS, ewidencja księgowa)
Należności z tytułu podróży służbowej odbytej przez zleceniobiorcę
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2015 - Rozliczanie podróży służbowych (prawo pracy, VAT, PIT, CIT, ZUS, ewidencja księgowa)
Podróż służbowa pracownika za granicę
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2015 - Rozliczanie podróży służbowych (prawo pracy, VAT, PIT, CIT, ZUS, ewidencja księgowa)
Zwrot należności z tytułu podróży służbowej członków rad nadzorczych
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2015 - Rozliczanie podróży służbowych (prawo pracy, VAT, PIT, CIT, ZUS, ewidencja księgowa)
Czy bony żywieniowe są opodatkowane i oskładkowane?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (405) z dnia 1.11.2015
Oskładkowanie zwrotu kosztów prania odzieży roboczej
Gazeta Podatkowa nr 87 (1232) z dnia 29.10.2015
Składki ZUS od nagrody rzeczowej i jubileuszówki
Gazeta Podatkowa nr 85 (1230) z dnia 22.10.2015
Pozapłacowe świadczenia przekazane pracownikom
Gazeta Podatkowa nr 85 (1230) z dnia 22.10.2015
Sfinansowanie zaległych składek ZUS za pracowników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (893) z dnia 20.10.2015
Czy w jednym roku kalendarzowym pracownik może otrzymać dwa świadczenia urlopowe?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (893) z dnia 20.10.2015
ZUS od nagrody wypłaconej pracownicy na zwolnieniu lekarskim
Gazeta Podatkowa nr 84 (1229) z dnia 19.10.2015
Koszty szczepień ochronnych w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 84 (1229) z dnia 19.10.2015
Dodatek do pensji wypłacany za czas choroby pracownika
Gazeta Podatkowa nr 84 (1229) z dnia 19.10.2015
Składki ZUS od pracowniczej wycieczki
Gazeta Podatkowa nr 82 (1227) z dnia 12.10.2015
ZUS od świadczeń dla odchodzących na emeryturę
Gazeta Podatkowa nr 81 (1226) z dnia 8.10.2015
Opodatkowanie i oskładkowanie zapomóg wypłacanych pracownikom
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (403) z dnia 1.10.2015
Ewidencja księgowa i klasyfikacja budżetowa odprawy emerytalnej pracownika samorządowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (403) z dnia 1.10.2015
Rozliczenie składek od niskiej pensji i kilometrówki
Gazeta Podatkowa nr 79 (1224) z dnia 1.10.2015
Karty przedpłacone
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1223) z dnia 28.09.2015 - Podatek i składki od pozapłacowych świadczeń pracowniczych
Pracownicze dojazdy do pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1223) z dnia 28.09.2015 - Podatek i składki od pozapłacowych świadczeń pracowniczych
Oskładkowanie używania samochodu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1223) z dnia 28.09.2015 - Podatek i składki od pozapłacowych świadczeń pracowniczych
Abonament medyczny z dopłatą pracownika a ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1223) z dnia 28.09.2015 - Podatek i składki od pozapłacowych świadczeń pracowniczych
Zwrot wydatków za okulary
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1223) z dnia 28.09.2015 - Podatek i składki od pozapłacowych świadczeń pracowniczych
Odszkodowanie za zakaz konkurencji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1223) z dnia 28.09.2015 - Podatek i składki od pozapłacowych świadczeń pracowniczych
Paczki dla pracowników i ich dzieci
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1223) z dnia 28.09.2015 - Podatek i składki od pozapłacowych świadczeń pracowniczych
Zapomogi świąteczne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1223) z dnia 28.09.2015 - Podatek i składki od pozapłacowych świadczeń pracowniczych
Dofinansowanie wypoczynku z ZFŚS na przełomie roku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1223) z dnia 28.09.2015 - Podatek i składki od pozapłacowych świadczeń pracowniczych
Dodatek funkcyjny wypłacany za okres choroby pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 77 (1222) z dnia 24.09.2015 - Roczny limit składek emerytalno-rentowych
Zapomoga pieniężna dla pracownika a ZUS
Gazeta Podatkowa nr 76 (1221) z dnia 21.09.2015
ZUS od abonamentu medycznego przekazanego choremu pracownikowi
Gazeta Podatkowa nr 76 (1221) z dnia 21.09.2015
Przejazd do pracy za granicę na koszt pracodawcy ze składką ZUS
Gazeta Podatkowa nr 76 (1221) z dnia 21.09.2015
Podatek i składki ZUS od pozapłacowych świadczeń na rzecz pracowników
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (402) z dnia 20.09.2015
ZUS od rekompensaty za likwidację "jubileuszówek"
Gazeta Podatkowa nr 74 (1219) z dnia 14.09.2015
Premie i dodatki dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 74 (1219) z dnia 14.09.2015
Oskładkowanie i opodatkowanie wyprawki szkolnej dla dzieci pracowników
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (396) z dnia 10.09.2015
Opodatkowanie i oskładkowanie wynagrodzenia za czas urlopu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1217) z dnia 7.09.2015 - Podnoszenie kwalifikacji w firmie
Świadczenia dla pracownika podnoszącego kwalifikacje zawodowe a składki ZUS i podatek
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1217) z dnia 7.09.2015 - Podnoszenie kwalifikacji w firmie
Szkolenia aplikanta na koszt zleceniodawcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1217) z dnia 7.09.2015 - Podnoszenie kwalifikacji w firmie
Opłacony kurs prawa jazdy bez ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1217) z dnia 7.09.2015 - Podnoszenie kwalifikacji w firmie
Dodatek uznaniowy wypłacany za okres choroby w podstawie wymiaru składek ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (395) z dnia 1.09.2015
Pomoc finansowana ze środków pracodawcy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (401) z dnia 1.09.2015
Składki od zwrotu kosztu zakupu przez pracownika okularów korygujących wzrok
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (888) z dnia 1.09.2015
Dofinansowanie wypoczynku pracowników ze środków ZFŚS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (888) z dnia 1.09.2015
ZUS od zwrotu kosztu zakupu okularów korygujących wzrok
Gazeta Podatkowa nr 70 (1215) z dnia 31.08.2015
Wsparcie pracodawcy na wyprawkę szkolną dziecka pracownika
Gazeta Podatkowa nr 68 (1213) z dnia 24.08.2015
Obowiązki pracodawcy po wypowiedzeniu umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 68 (1213) z dnia 24.08.2015
Wynagrodzenie członka rady nadzorczej - składki ZUS i rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (887) z dnia 20.08.2015
Dopłaty ze środków ZFŚS do wypoczynku pracownika
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (400) z dnia 20.08.2015
Zatrudnienie na niepełnym etacie a składki z działalności
Gazeta Podatkowa nr 67 (1212) z dnia 20.08.2015
ZUS od udostępniania pracownikom miejsca parkingowego
Gazeta Podatkowa nr 65 (1210) z dnia 13.08.2015
Sfinansowanie pracownikowi kursu prawa jazdy a składki ZUS i podatek dochodowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (394) z dnia 10.08.2015
Czy oskładkować i opodatkować nagrody z okazji jubileuszu zakładu?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (394) z dnia 10.08.2015
Składki ZUS za członka rady nadzorczej spółki kapitałowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1209) z dnia 10.08.2015 - Zatrudnianie wspólników i członków organów w spółkach handlowych
Rozliczanie ryczałtów za jazdy lokalne
Gazeta Podatkowa nr 64 (1209) z dnia 10.08.2015
Składki ZUS od ryczałtu samochodowego wypłacanego zleceniobiorcy
Gazeta Podatkowa nr 63 (1208) z dnia 6.08.2015
Obowiązki pracodawcy wobec pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (399) z dnia 1.08.2015
Zwrot kosztów podróży służbowej osoby współpracującej z przedsiębiorcą
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1206) z dnia 30.07.2015 - Firma rodzinna - rozliczenia podatkowo-składkowe
ZUS od służbowych przejazdów członków rady nadzorczej
Gazeta Podatkowa nr 61 (1206) z dnia 30.07.2015
Świadczenie urlopowe w podstawie wymiaru składek
Gazeta Podatkowa nr 60 (1205) z dnia 27.07.2015
Czy wydatki na napoje dla pracowników ujmuje się w księdze?
Gazeta Podatkowa nr 60 (1205) z dnia 27.07.2015
Konto kosztowe służące do ewidencji odpraw emerytalnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (398) z dnia 20.07.2015
Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń przysługujących na podstawie przepisów bhp
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (398) z dnia 20.07.2015
Składki ZUS od otrzymanych przez pracowników świadczeń
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (884) z dnia 20.07.2015
Składki ZUS z tytułu podróży członka rady nadzorczej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (884) z dnia 20.07.2015
Nocleg ze śniadaniem w ramach krajowej podróży służbowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1203) z dnia 20.07.2015 - Koszty podróży służbowych w księgach rachunkowych
Ustalenie podstawy wymiaru z przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (1200) z dnia 9.07.2015 - Ubezpieczenie w ZUS osób sprawujących opiekę nad małym dzieckiem
Zapis w umowie nie zapewnia zwolnienia z ZUS
Gazeta Podatkowa nr 54 (1199) z dnia 6.07.2015
Nagroda jubileuszowa dla pracownika emeryta
Gazeta Podatkowa nr 53 (1198) z dnia 2.07.2015
Rozliczenie podatkowo-składkowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (397) z dnia 1.07.2015
Składki społeczne i składka zdrowotna
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (397) z dnia 1.07.2015
Oskładkowanie i opodatkowanie świadczeń przyznanych pracownikowi na wypoczynek
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (391) z dnia 1.07.2015
Oskładkowanie świadczeń wypłaconych pracownikom pracującym w terenie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (882) z dnia 1.07.2015
Składki przy rekompensacie za likwidację "jubileuszówek"
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 52 (1197) z dnia 29.06.2015 - Składki ZUS w orzecznictwie i interpretacjach
Pakiet świadczeń medycznych z dopłatą pracownika a ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 52 (1197) z dnia 29.06.2015 - Składki ZUS w orzecznictwie i interpretacjach
Podstawa wymiaru składek ZUS zleceniobiorcy oddelegowanego do pracy za granicę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 52 (1197) z dnia 29.06.2015 - Składki ZUS w orzecznictwie i interpretacjach
Rekompensaty dla byłych pracowników bez ZUS
Gazeta Podatkowa nr 52 (1197) z dnia 29.06.2015
Ewidencja dopłat do wypoczynku pracowników
Gazeta Podatkowa nr 51 (1196) z dnia 25.06.2015
Składki ZUS
Dodatek nr 18 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2015 - Używanie firmowych samochodów w 2015 r.
Składki ZUS
Pomocnik Podatnika do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 z dnia 20.06.2015
Karty na posiłki trzeba oskładkować
Gazeta Podatkowa nr 49 (1194) z dnia 18.06.2015
Ewidencja dofinansowania z ZFŚS do wycieczki szkolnej
Gazeta Podatkowa nr 49 (1194) z dnia 18.06.2015
Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej w ewidencji księgowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 48 (1193) z dnia 15.06.2015 - Ewidencja wynagrodzeń w księgach rachunkowych
ZUS od bonusów wypłacanych w czasie choroby
Gazeta Podatkowa nr 48 (1193) z dnia 15.06.2015
Pokrycie przez zleceniodawcę kosztów szkolenia aplikanta
Gazeta Podatkowa nr 47 (1192) z dnia 11.06.2015
Składki od odszkodowania za szkody moralne dla byłych pracowników
Gazeta Podatkowa nr 47 (1192) z dnia 11.06.2015
Składki ZUS zleceniobiorców oddelegowanych do pracy za granicę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (390) z dnia 10.06.2015
Finansowanie z ZFŚS zagranicznej wycieczki połączonej ze szkoleniem pracowników
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (390) z dnia 10.06.2015
Paczki na Dzień Dziecka dla dzieci pracowników w podstawie wymiaru składek
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (880) z dnia 10.06.2015
Składki od nieodpłatnego dowozu pracowników do/z zakładu pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (880) z dnia 10.06.2015
Dofinansowanie z ZFŚS lub środków obrotowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1191) z dnia 8.06.2015 - Dofinansowanie do wypoczynku
Kiedy świadczenie urlopowe nie podlega składkom ZUS?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1191) z dnia 8.06.2015 - Dofinansowanie do wypoczynku
Moment wypłaty dofinansowania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1191) z dnia 8.06.2015 - Dofinansowanie do wypoczynku
Okoliczności, w których nagroda jubileuszowa jest wyłączona z oskładkowania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (389) z dnia 1.06.2015
Opłacony przez pracodawcę kurs prawa jazdy bez ZUS
Gazeta Podatkowa nr 43 (1188) z dnia 28.05.2015
"Jubileuszówki" przekazane pracownikom wraz z innymi świadczeniami
Gazeta Podatkowa nr 43 (1188) z dnia 28.05.2015
Bilet kolejowy dla zleceniobiorcy
Gazeta Podatkowa nr 43 (1188) z dnia 28.05.2015
Składki za emeryta na etacie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1187) z dnia 25.05.2015 - Składki ZUS za aktywnych zawodowo emerytów i rencistów
Składki od świadczeń dla przyszłych emerytów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1187) z dnia 25.05.2015 - Składki ZUS za aktywnych zawodowo emerytów i rencistów
Składki ZUS od prezentów dla pracowników z okazji jubileuszu firmy
Gazeta Podatkowa nr 42 (1187) z dnia 25.05.2015
Zwrot kosztów prania
Gazeta Podatkowa nr 41 (1186) z dnia 21.05.2015
ZUS od świadczeń wypłaconych pracownikom mobilnym
Gazeta Podatkowa nr 40 (1185) z dnia 18.05.2015
Rozliczenie w ZUS wypłat dla zwalnianego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 38 (1183) z dnia 11.05.2015
Pakiet świadczeń medycznych z dopłatą pracownika a ZUS
Gazeta Podatkowa nr 38 (1183) z dnia 11.05.2015
ZUS od prywatnego korzystania ze służbowego auta
Gazeta Podatkowa nr 37 (1182) z dnia 7.05.2015
Sfinansowanie menedżerowi kursu językowego a składki ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 36 (1181) z dnia 4.05.2015 - Ubezpieczenie i składki ZUS za zleceniobiorców
ZUS od prywatnych jazd służbowym autem z dopłatą pracownika
Gazeta Podatkowa nr 36 (1181) z dnia 4.05.2015
Kiedy zapomogą od pracodawcy nie trzeba dzielić się z ZUS-em?
Gazeta Podatkowa nr 36 (1181) z dnia 4.05.2015
Zakres podmiotowy refundacji zakupu okularów korygujących
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (387) z dnia 1.05.2015
Jakie skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w składkach ZUS będzie miało to dofinansowanie?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (876) z dnia 1.05.2015
Pakiety medyczne dla pracowników w ewidencji księgowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (876) z dnia 1.05.2015
ZUS od noclegu pracowników mobilnych
Gazeta Podatkowa nr 35 (1180) z dnia 30.04.2015
Świadczenia finansowane z ZFŚS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 34 (1179) z dnia 27.04.2015 - Tworzenie i wykorzystanie ZFŚS w księgach rachunkowych
Rozliczenie wypłaconej zapomogi
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 34 (1179) z dnia 27.04.2015 - Tworzenie i wykorzystanie ZFŚS w księgach rachunkowych
Karty paliwowe podlegają oskładkowaniu
Gazeta Podatkowa nr 34 (1179) z dnia 27.04.2015
Ryczałt dla zleceniobiorcy za dojazd do pracy
Gazeta Podatkowa nr 33 (1178) z dnia 23.04.2015
Podatkowo-składkowe rozliczenie pracowniczej wycieczki
Gazeta Podatkowa nr 33 (1178) z dnia 23.04.2015
Sfinansowanie kosztów uczestnictwa członka rady nadzorczej w szkoleniu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (392) z dnia 20.04.2015
Kiedy karty na posiłki dla pracowników są zwolnione z ZUS?
Gazeta Podatkowa nr 30 (1175) z dnia 13.04.2015
Składki za pracownika wykonującego pracę na terytorium Austrii
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (874) z dnia 10.04.2015
Jak naliczać składki od zakwaterowania na służbowych wyjazdach?
Gazeta Podatkowa nr 27 (1172) z dnia 2.04.2015
Oskładkowanie i opodatkowanie kosztu dojazdu pracowników do pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (385) z dnia 1.04.2015
Przyznawanie pracownikom dodatkowym świadczeń z okazji Świąt Wielkanocnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (385) z dnia 1.04.2015
Zwrócone pracownikowi koszty zakupu okularów niekiedy oskładkowane
Gazeta Podatkowa nr 26 (1171) z dnia 30.03.2015
Jazdy lokalne zleceniobiorcy prywatnym autem a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 25 (1170) z dnia 26.03.2015
Służbowy sprzęt w użytkowaniu prywatnym
Gazeta Podatkowa nr 24 (1169) z dnia 23.03.2015
Ryczałt za jazdy lokalne
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2015 - Przedsiębiorca jako płatnik PIT w 2015 r.
Używanie prywatnego samochodu do celów służbowych
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2015 - Przedsiębiorca jako płatnik PIT w 2015 r.
Podatek i składki ZUS od świadczeń z okazji "zajączka" - pytania i odpowiedzi
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (390) z dnia 20.03.2015
Czy od zapomogi ze środków obrotowych naliczać składki?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (872) z dnia 20.03.2015
ZUS od dojazdów do pracy na koszt pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 22 (1167) z dnia 16.03.2015
Oskładkowanie premii miesięcznej
Gazeta Podatkowa nr 21 (1166) z dnia 12.03.2015
Dlaczego ZUS nakazuje oskładkowanie świadczeń delegacyjnych dla pracowników budowlanych?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (871) z dnia 10.03.2015
Składki od wypłaconego zleceniobiorcy odszkodowania
Gazeta Podatkowa nr 19 (1164) z dnia 5.03.2015
Abonament medyczny opłacany w czasie choroby pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 19 (1164) z dnia 5.03.2015 - Świadczenia pracownicze zwolnione ze składek ZUS
Świadczenia z tytułu podróży służbowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 19 (1164) z dnia 5.03.2015 - Świadczenia pracownicze zwolnione ze składek ZUS
Składki ZUS od wypłaconej pracownikom zapomogi
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 19 (1164) z dnia 5.03.2015 - Świadczenia pracownicze zwolnione ze składek ZUS
Kiedy karnety do klubu fitness są zwolnione ze składek ZUS?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 19 (1164) z dnia 5.03.2015 - Świadczenia pracownicze zwolnione ze składek ZUS
Zwolnienie ze składek wartości biletów miesięcznych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 19 (1164) z dnia 5.03.2015 - Świadczenia pracownicze zwolnione ze składek ZUS
ZUS od zwrotu kosztów używania prywatnych pojazdów do celów służbowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 19 (1164) z dnia 5.03.2015 - Świadczenia pracownicze zwolnione ze składek ZUS
Składki ZUS od świadczeń wynikających z przepisów bhp
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 19 (1164) z dnia 5.03.2015 - Świadczenia pracownicze zwolnione ze składek ZUS
Ekwiwalent z tytułu używania i prania własnej odzieży roboczej
Gazeta Podatkowa nr 18 (1163) z dnia 2.03.2015
Wartość abonamentu medycznego zakupionego dla pracowników zwolniona ze składek ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (870) z dnia 1.03.2015
ZUS od ekwiwalentu za własne materiały i sprzęt
Gazeta Podatkowa nr 16 (1161) z dnia 23.02.2015
Rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia członka rady nadzorczej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (382) z dnia 10.02.2015
Emeryt i rencista zatrudnieni na podstawie umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (382) z dnia 10.02.2015
Emeryt i rencista wykonujący umowy cywilnoprawne
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (382) z dnia 10.02.2015
Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2015 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Czy dopłata z ZFŚS do wyjazdu dziecka pracownika na "białą szkołę" jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (868) z dnia 10.02.2015
Dofinansowanie do posiłków pracownika a składki ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (381) z dnia 1.02.2015
Ryczałt za używanie prywatnego samochodu w celach służbowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (381) z dnia 1.02.2015
Ryczałt za używanie własnej odzieży i za pranie odzieży roboczej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (381) z dnia 1.02.2015
Oskładkowanie i opodatkowanie świadczeń ponoszonych na wypoczynek dzieci
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (381) z dnia 1.02.2015
ZUS od świadczeń z ZFRON-u
Gazeta Podatkowa nr 9 (1154) z dnia 29.01.2015
Przekazanie odzieży roboczej pracownikom
Gazeta Podatkowa nr 9 (1154) z dnia 29.01.2015
ZUS za pracownika oddelegowanego za granicę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1153) z dnia 26.01.2015 - Rozliczanie składek ZUS w 2015 roku
ZUS od bonów żywieniowych wydawanych pracownikom w okresie zimowym
Gazeta Podatkowa nr 8 (1153) z dnia 26.01.2015
ZUS od zwróconych kosztów prania odzieży roboczej
Gazeta Podatkowa nr 8 (1153) z dnia 26.01.2015
Zwolnienie ze składek świadczeń z ZFRON po utracie statusu ZPChr
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1153) z dnia 26.01.2015 - Rozliczanie składek ZUS w 2015 roku
Wysokości składek ZUS w 2015 r.
Dodatek nr 3 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2015 - Co nowego w przepisach w 2015 r.?
Nowe kody w drukach ZUS
Dodatek nr 3 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2015 - Co nowego w przepisach w 2015 r.?
Wyłączenie z podstawy wymiaru składek ZUS środków finansowanych z ZFRON
Dodatek nr 3 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2015 - Co nowego w przepisach w 2015 r.?
Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń związanych z zimowym wypoczynkiem
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (386) z dnia 20.01.2015
Świadczenia pracownicze sfinansowane z ZFŚS
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (386) z dnia 20.01.2015
Świadczenia sfinansowane ze środków obrotowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (386) z dnia 20.01.2015
Składki ZUS od bezpłatnego korzystania ze służbowego samochodu do celów prywatnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (866) z dnia 20.01.2015
Świadczenia z ZFRON po utracie statusu ZPChr bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 6 (1151) z dnia 19.01.2015
Zimowy urlop z finansowym wsparciem pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 6 (1151) z dnia 19.01.2015
Kwota odszkodowania za dyskryminację w podstawie wymiaru składek ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (865) z dnia 10.01.2015
Odprawy i rekompensaty dla zwalnianego pracownika bez ZUS
Gazeta Podatkowa nr 3 (1148) z dnia 8.01.2015
Zwolnienie z ZUS kilometrówki dla pracownika
Gazeta Podatkowa nr 2 (1147) z dnia 5.01.2015
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z § 2 w pozostałych wersjach czasowych
Zwolnienie z oskładkowania nagrody jubileuszowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (552) z dnia 10.03.2022
Podwyższono wartość posiłków zwolnionych ze składek ZUS i inne zmiany w rozporządzeniu składkowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1123) z dnia 10.03.2022
Wyższa wartość posiłków bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 18 (1893) z dnia 3.03.2022
Potrącenie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (557) z dnia 1.03.2022
Rozliczanie wynagrodzeń z uwzględnieniem obciążeń składkowo-podatkowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (551) z dnia 1.03.2022
Przekazanie do ZUS brakującego raportu ZUS RPA
Gazeta Podatkowa nr 16 (1891) z dnia 24.02.2022
ZUS od kwoty składki pracodawcy na pakiet świadczeń medycznych
Gazeta Podatkowa nr 15 (1890) z dnia 21.02.2022
Ulga dla seniora a ryczałt za jazdy lokalne
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (556) z dnia 20.02.2022
Składki ZUS kierowców w transporcie międzynarodowym - zmiany od 2 lutego 2022 r. - informacja ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1121) z dnia 20.02.2022
ZUS od posiłków dla pracowników finansowanych przez zakład pracy
Gazeta Podatkowa nr 14 (1889) z dnia 17.02.2022
Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzenia pracownika - emeryta
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (549) z dnia 1.02.2022
Nagroda dla pracowników z tytułu jubileuszu firmy ze składkami ZUS
Gazeta Podatkowa nr 9 (1884) z dnia 31.01.2022
Wyższa kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia a składki ZUS w 2022 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 7 (1882) z dnia 24.01.2022 - Co trzeba wiedzieć rozliczając składki ZUS w 2022 roku?
Przekazane pracownikowi wsparcie bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 6 (1881) z dnia 20.01.2022
ZUS od kwoty ekwiwalentu pieniężnego dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 5 (1880) z dnia 17.01.2022
Składki od dofinansowania wypoczynku dzieci pracowników
Gazeta Podatkowa nr 5 (1880) z dnia 17.01.2022
Graniczna podstawa wymiaru składek ZUS pracowników delegowanych w 2022 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (548) z dnia 10.01.2022
Podstawa wymiaru składek pracowników oddelegowanych do pracy za granicę w 2022 r.
Dodatek nr 1 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 z dnia 1.01.2022 - Polski Ład i inne zmiany w przepisach w 2022 r.
Oskładkowanie odszkodowania za zakaz konkurencji
Gazeta Podatkowa nr 103 (1874) z dnia 27.12.2021
Przychód pracownika z tytułu otrzymanej paczki świątecznej oraz składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1115) z dnia 20.12.2021
ZUS od wypłaconej pracownikowi odprawy
Gazeta Podatkowa nr 98 (1869) z dnia 9.12.2021
Zwolnienie niektórych przychodów ze składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 96 (1867) z dnia 2.12.2021
Zakup ze środków ZFŚS
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Finansowanie ze środków obrotowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Rozliczenie kosztów obiadu podczas krajowej podróży służbowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (545) z dnia 1.12.2021
Zasady przyznawania zapomóg ze środków ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Odszkodowanie dla pracownika ze składkami ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1113) z dnia 1.12.2021
Zwolnienie ze składek ZUS jubileuszówki w formie rzeczowej
Gazeta Podatkowa nr 95 (1866) z dnia 29.11.2021
Konieczność naliczenia składek ZUS
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (550) z dnia 20.11.2021
Przekazanie strojów z logo firmy a PIT pracownika i składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1112) z dnia 20.11.2021
ZUS od kwoty dwumiesięcznej odprawy dla zwalnianego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 92 (1863) z dnia 18.11.2021
Kwota zapomogi dla pracownika w określonej sytuacji bez ZUS
Gazeta Podatkowa nr 92 (1863) z dnia 18.11.2021
Warunki zwolnienia premii z oskładkowania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021 - Składki ZUS od nagród, premii i odpraw
Warunki zwolnienia nagrody jubileuszowej ze składek ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021 - Składki ZUS od nagród, premii i odpraw
Zwolnienie ze składek ZUS jubileuszówki dla pracownika przechodzącego na emeryturę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021 - Składki ZUS od nagród, premii i odpraw
Rekompensata za likwidację jubileuszówek
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021 - Składki ZUS od nagród, premii i odpraw
Warunki zwolnienia ze składek ZUS odprawy emerytalnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021 - Składki ZUS od nagród, premii i odpraw
Odprawa wypłacona zleceniobiorcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021 - Składki ZUS od nagród, premii i odpraw
Składki ZUS od wartości laptopa przekazanego w ramach rekompensaty
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021 - Składki ZUS od nagród, premii i odpraw
Składki ZUS od nagrody jubileuszowej w formie rzeczowej - interpretacja ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1111) z dnia 10.11.2021
Dopłata do operacji pracownika w podatku dochodowym i ZUS
Gazeta Podatkowa nr 90 (1861) z dnia 10.11.2021
ZUS od dodatkowych świadczeń
Gazeta Podatkowa nr 88 (1859) z dnia 4.11.2021
Składki ZUS od nagród i premii pracowników
Gazeta Podatkowa nr 87 (1858) z dnia 2.11.2021
Podróż służbowa menedżera
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (549) z dnia 1.11.2021
Wypłata odszkodowania byłemu pracownikowi podlega składkom ZUS
Gazeta Podatkowa nr 86 (1857) z dnia 28.10.2021
Okoliczności przyznania zapomogi mają wpływ na składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021
Koszt dokształcania pracowników bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021
Ryczałt na dojazdy do pracy trzeba oskładkować
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021
Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy pracownika otrzymującego posiłki
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (542) z dnia 10.10.2021
ZUS od kwoty odszkodowania dla zleceniobiorcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 79 (1850) z dnia 4.10.2021 - Umowy cywilnoprawne w aspekcie ubezpieczeń w ZUS
Zwolnienie ze składek pakietu świadczeń medycznych
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 4.10.2021
Opodatkowanie i oskładkowanie nagród przyznanych przez zakład pracy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (547) z dnia 1.10.2021
Posiłki wydawane pracownikom - podatek dochodowy i składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1107) z dnia 1.10.2021
Składki ZUS zatrudnionego młodocianego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1107) z dnia 1.10.2021
Zapomoga dla pracownika bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 78 (1849) z dnia 30.09.2021
Dodatek stażowy w ZUS RPA
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 76 (1847) z dnia 23.09.2021 - Jak wypełniać dokumenty rozliczeniowe do ZUS?
Sprawy wątpliwe w interpretacjach ZUS
Gazeta Podatkowa nr 76 (1847) z dnia 23.09.2021
Objęcie pracowników grupowym ubezpieczeniem na życie
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2021 - Świadczenia dla pracowników i zleceniobiorców
Diety za podróż służbową wypłacone w wyższej wysokości niż wynikająca z rozporządzenia o podróży służbowej
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2021 - Świadczenia dla pracowników i zleceniobiorców
Wypłata zapomogi w przypadku długotrwałej choroby
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2021 - Świadczenia dla pracowników i zleceniobiorców
Umorzenie części udzielonej pożyczki z uwagi na trudną sytuację materialną pracownika
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2021 - Świadczenia dla pracowników i zleceniobiorców
Zakup usługi po cenie niższej niż rynkowa a PIT pracownika i składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1106) z dnia 20.09.2021
Składki ZUS od odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021
ZUS od kwoty jednorazowego świadczenia pieniężnego
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021
Składki ZUS od wynagrodzenia pracownika młodocianego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (540) z dnia 10.09.2021
Świadczenia z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (540) z dnia 10.09.2021
Składki od premii i nagrody uznaniowej wypłaconej w okresie pobierania świadczeń chorobowych - interpretacja ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1105) z dnia 10.09.2021
Korekta składek niesłusznie pobranych od zapomogi
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1105) z dnia 10.09.2021
Zachorowanie dziecka pracownika - co z trwającym urlopem oraz wypłaconym świadczeniem urlopowym?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1105) z dnia 10.09.2021
Wpłata do PPK z tytułu wypłaty ekwiwalentu za urlop
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 9.09.2021
Wypłacona pracownikowi odprawa w drukach ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1841) z dnia 2.09.2021 - Rozliczanie składek ZUS przez płatników
Kontrakt menedżerski a składki ZUS
Dodatek nr 25 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 z dnia 1.09.2021 - Umowy cywilnoprawne - podatki, ZUS i ewidencja księgowa
PIT pracownika i składki ZUS od okularów korekcyjnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1104) z dnia 1.09.2021
Kiedy dopłata pracodawcy do polisy bez składek ZUS?
Gazeta Podatkowa nr 68 (1839) z dnia 26.08.2021
Wypłata odprawy a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 67 (1838) z dnia 23.08.2021
Wpłaty do PPK - wybrane zagadnienia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1103) z dnia 20.08.2021
ZUS od rekompensaty przekazanej pracownikowi przebywającemu w zagranicznej podróży służbowej - interpretacja ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1103) z dnia 20.08.2021
ZUS od premii i nagrody uznaniowej
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021
Zasady naliczania wpłat do PPK przez podmioty zatrudniające
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021 - Rozliczanie wpłat do PPK w praktyce
Naliczanie wpłat do PPK od dofinansowania do wypoczynku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021 - Rozliczanie wpłat do PPK w praktyce
ZUS od odprawy dla odchodzącego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021
Czy oskładkować dopłatę do wypoczynku menedżera sfinansowaną z ZFŚS?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (538) z dnia 10.08.2021
Dofinansowanie z różnych źródeł posiłków dla pracowników
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (538) z dnia 10.08.2021
Wpłaty do PPK od wypłaconego uczestnikowi dofinansowania, tzw. wczasów pod gruszą
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (538) z dnia 10.08.2021
ZUS od rekompensaty za podróż międzynarodową
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 9.08.2021
Zakup napojów w księdze
Gazeta Podatkowa nr 62 (1833) z dnia 5.08.2021
Podatkowo-składkowe rozliczenie dowozu zleceniobiorców
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021
Dofinansowanie wypoczynku a naliczanie wpłat do PPK
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021
ZUS od dodatków do pensji wypłacanych obok chorobówki
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021
Świadczenie urlopowe jako źródło przychodu ze stosunku pracy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
Oskładkowanie świadczeń pracownika delegowanego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1100) z dnia 20.07.2021
ZUS od wsparcia pracodawcy do półkolonii dzieci pracowników
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021
Które przychody wlicza się do kwoty rocznego limitu składek?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021 - Limity w składkach ubezpieczeniowych do ZUS
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2021 - Umowy cywilnoprawne w aspekcie składkowo-podatkowym
Oskładkowanie świadczenia urlopowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1099) z dnia 10.07.2021
ZUS od dojazdów do pracy prywatnym autem
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 5.07.2021
Otrzymanie dofinansowania z ZFŚS a PIT pracownika i składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1098) z dnia 1.07.2021
Kontrakt menedżerski a składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1098) z dnia 1.07.2021
Zwolnienie ze składek ZUS nagrody jubileuszowej
Gazeta Podatkowa nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021
Ustalenie składek ZUS za zleceniobiorców pracujących za granicą
Gazeta Podatkowa nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021
Opodatkowanie i oskładkowanie miesięcznego ryczałtu
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2021 - Samochód osobowy w firmie - wycena i ewidencja wybranych operacji gospodarczych
Skutki podatkowe używania własnego auta dla celów służbowych
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2021 - Samochód osobowy w firmie - wycena i ewidencja wybranych operacji gospodarczych
Składki ZUS
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (540) z dnia 20.06.2021
Składki od upominków na Dzień Dziecka dla dzieci pracowników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1097) z dnia 20.06.2021
ZUS od kwoty rekompensaty za likwidację jubileuszówek
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021
Zapomoga dla pracownika po COVID-19 a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021
ZUS od wypłaty z tytułu zakazu konkurencji
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021
Wypłacanie premii kwartalnej a naliczanie wpłat do PPK
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021
Świadczenie urlopowe wypłacone w innym terminie niż wynagrodzenie za pracę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1096) z dnia 10.06.2021
Składki ZUS od pakietu medycznego przekazanego choremu pracownikowi
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021
Przychód pracownika i składki ZUS z tytułu otrzymania świadczenia urlopowego
Dodatek nr 18 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2021 - Świadczenia na rzecz pracowników i innych osób - rozliczenie podatkowe i ujęcie księgowe
Oskładkowanie pakietów medycznych
Dodatek nr 18 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2021 - Świadczenia na rzecz pracowników i innych osób - rozliczenie podatkowe i ujęcie księgowe
Sfinansowanie pracownikowi szkoleń/studiów - PIT i składki ZUS
Dodatek nr 18 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2021 - Świadczenia na rzecz pracowników i innych osób - rozliczenie podatkowe i ujęcie księgowe
Oskładkowanie nieodpłatnych świadczeń zleceniobiorcy
Dodatek nr 18 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2021 - Świadczenia na rzecz pracowników i innych osób - rozliczenie podatkowe i ujęcie księgowe
Wyłączenie z oskładkowania odpraw wypłacanych zwalnianym pracownikom
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (533) z dnia 1.06.2021
Świadczenia z okazji Dnia Dziecka a składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (533) z dnia 1.06.2021
Dopłata pracownikom do świadczeń medycznych ze składkami ZUS
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021
Ryczałt za pranie odzieży roboczej podlega składkom ZUS
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021
Odprawa wypłacona po rozwiązaniu umowy zlecenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021 - Składki ZUS od dodatkowych świadczeń dla pracowników i zleceniobiorców
Posiłki finansowane przez pracodawcę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021 - Składki ZUS od dodatkowych świadczeń dla pracowników i zleceniobiorców
Przyznanie firmowej jubileuszówki na urlopie wychowawczym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021 - Składki ZUS od dodatkowych świadczeń dla pracowników i zleceniobiorców
Zwrot zleceniobiorcy kosztów przejazdów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021 - Składki ZUS od dodatkowych świadczeń dla pracowników i zleceniobiorców
Karnety sportowe dla pracowników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021 - Składki ZUS od dodatkowych świadczeń dla pracowników i zleceniobiorców
Dopłata do miejsca parkingowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021 - Składki ZUS od dodatkowych świadczeń dla pracowników i zleceniobiorców
Dodatek za zaangażowanie w pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021 - Składki ZUS od dodatkowych świadczeń dla pracowników i zleceniobiorców
Składki ZUS od zwrotu kosztów dojazdów do pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021 - Składki ZUS od dodatkowych świadczeń dla pracowników i zleceniobiorców
Ekwiwalent za używanie w pracy wózka inwalidzkiego przez niepełnosprawnego pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021 - Składki ZUS od dodatkowych świadczeń dla pracowników i zleceniobiorców
Czesne za studia pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021 - Składki ZUS od dodatkowych świadczeń dla pracowników i zleceniobiorców
Składki od nieodpłatnego zakwaterowania pracowników
Gazeta Podatkowa nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021
Podatek i składki ZUS od posiłków wydawanych pracownikom i zleceniobiorcom
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
Zwolnienie ze składek ZUS odprawy przysługującej na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1094) z dnia 20.05.2021
Naliczanie składek społecznych i zdrowotnej za pracownika będącego emerytem lub rencistą
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1810) z dnia 17.05.2021 - Naliczanie składek ZUS za pracujących emerytów i rencistów
Wyłączenie odprawy z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2021 - Zwolnienia indywidualne i grupowe z przyczyn niedotyczących pracownika
ROZWIĄZYWANIE STOSUNKU PRACY Z PRZYCZYN NIEDOTYCZĄCYCH PRACOWNIKÓW PRZEZ PRACODAWCĘ NIEOBJĘTEGO USTAWĄ O ZWOLNIENIACH GRUPOWYCH
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2021 - Zwolnienia indywidualne i grupowe z przyczyn niedotyczących pracownika
Jak ZUS pomaga płatnikom interpretować przepisy?
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021
Pakiet świadczeń medycznych z dopłatą pracownika a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 35 (1806) z dnia 4.05.2021
Oskładkowanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
Gazeta Podatkowa nr 34 (1805) z dnia 29.04.2021
Dokonywanie wpłat do PPK przez podmioty zatrudniające
Gazeta Podatkowa nr 34 (1805) z dnia 29.04.2021
ZUS od kwoty odprawy z ustawy o zwolnieniach grupowych
Gazeta Podatkowa nr 33 (1804) z dnia 26.04.2021
ZUS od dopłaty pracodawcy do karnetów zdrowotnych dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 33 (1804) z dnia 26.04.2021
Kiedy wypłacane ekwiwalenty są zwolnione ze składek ZUS?
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021
Odprawa emerytalna w drukach ZUS
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021
PIT i ZUS od wartości kart na posiłki dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021
Oskładkowanie odszkodowania wypłaconego na mocy ugody sądowej
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 6.04.2021
INFORMACJE OGÓLNE
Dodatek nr 7 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 7 z dnia 1.04.2021 - Zwolnienie z oskładkowania niektórych rodzajów przychodów w świetle interpretacji ZUS
Rekompensata z tytułu rozwiązania stosunku pracy
Dodatek nr 7 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 7 z dnia 1.04.2021 - Zwolnienie z oskładkowania niektórych rodzajów przychodów w świetle interpretacji ZUS
Nagrody jubileuszowe wypłacane w okresie przejściowym po zmianie zakładowego układu zbiorowego pracy
Dodatek nr 7 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 7 z dnia 1.04.2021 - Zwolnienie z oskładkowania niektórych rodzajów przychodów w świetle interpretacji ZUS
Grupowe ubezpieczenie na życie i zdrowie współfinansowane przez pracodawcę
Dodatek nr 7 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 7 z dnia 1.04.2021 - Zwolnienie z oskładkowania niektórych rodzajów przychodów w świetle interpretacji ZUS
Doładowanie indywidualnych kart magnetycznych na posiłki wydawane z tzw. automatów vendingowych
Dodatek nr 7 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 7 z dnia 1.04.2021 - Zwolnienie z oskładkowania niektórych rodzajów przychodów w świetle interpretacji ZUS
Składka na dobrowolne świadczenia opieki medycznej w całości finansowana przez pracodawcę za okres urlopu ojcowskiego
Dodatek nr 7 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 7 z dnia 1.04.2021 - Zwolnienie z oskładkowania niektórych rodzajów przychodów w świetle interpretacji ZUS
Rekompensata wypłacana pracownikom w związku ze zmniejszeniem wynikającej z ZUZP odprawy emerytalnej do wysokości kodeksowej
Dodatek nr 7 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 7 z dnia 1.04.2021 - Zwolnienie z oskładkowania niektórych rodzajów przychodów w świetle interpretacji ZUS
Odszkodowanie z tytułu umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy
Dodatek nr 7 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 7 z dnia 1.04.2021 - Zwolnienie z oskładkowania niektórych rodzajów przychodów w świetle interpretacji ZUS
Ekwiwalent pieniężny za używanie przez pracownika będącego osobą niepełnosprawną wózka inwalidzkiego do wykonywania pracy
Dodatek nr 7 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 7 z dnia 1.04.2021 - Zwolnienie z oskładkowania niektórych rodzajów przychodów w świetle interpretacji ZUS
Zwrot kosztów używania w jazdach lokalnych przez pracowników, dla potrzeb pracodawcy, pojazdów niebędących własnością pracodawcy
Dodatek nr 7 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 7 z dnia 1.04.2021 - Zwolnienie z oskładkowania niektórych rodzajów przychodów w świetle interpretacji ZUS
Dodatek funkcyjny wypłacany w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i świadczenia rehabilitacyjnego
Dodatek nr 7 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 7 z dnia 1.04.2021 - Zwolnienie z oskładkowania niektórych rodzajów przychodów w świetle interpretacji ZUS
Bonus wypłacany pracownikom likwidowanego działu
Dodatek nr 7 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 7 z dnia 1.04.2021 - Zwolnienie z oskładkowania niektórych rodzajów przychodów w świetle interpretacji ZUS
Dodatek za rozłąkę wypłacany pracownikom czasowo delegowanym do pracy w innej miejscowości
Dodatek nr 7 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 7 z dnia 1.04.2021 - Zwolnienie z oskładkowania niektórych rodzajów przychodów w świetle interpretacji ZUS
Świadczenia w postaci imprez dla pracowników w ramach działalności socjalnej
Dodatek nr 7 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 7 z dnia 1.04.2021 - Zwolnienie z oskładkowania niektórych rodzajów przychodów w świetle interpretacji ZUS
Jednorazowa rekompensata z tytułu utraty prawa do nagrody jubileuszowej
Dodatek nr 7 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 7 z dnia 1.04.2021 - Zwolnienie z oskładkowania niektórych rodzajów przychodów w świetle interpretacji ZUS
Odszkodowanie wypłacone na podstawie ugody sądowej w związku z żądaniami pracownika o uznanie wypowiedzenia za pracę za bezskuteczne, względnie przywrócenia do pracy i rezygnację z tego żądania
Dodatek nr 7 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 7 z dnia 1.04.2021 - Zwolnienie z oskładkowania niektórych rodzajów przychodów w świetle interpretacji ZUS
Karty przedpłacone służące do zakupu produktów żywnościowych
Dodatek nr 7 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 7 z dnia 1.04.2021 - Zwolnienie z oskładkowania niektórych rodzajów przychodów w świetle interpretacji ZUS
Dodatkowa odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy i dodatek do odprawy
Dodatek nr 7 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 7 z dnia 1.04.2021 - Zwolnienie z oskładkowania niektórych rodzajów przychodów w świetle interpretacji ZUS
Nagroda jubileuszowa w formie rzeczowej wypłacana co 5 lat
Dodatek nr 7 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 7 z dnia 1.04.2021 - Zwolnienie z oskładkowania niektórych rodzajów przychodów w świetle interpretacji ZUS
Opodatkowanie i oskładkowanie należności
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (535) z dnia 1.04.2021
Paczki dla dzieci pracowników
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (535) z dnia 1.04.2021
Kiedy świąteczne prezenty dla pracowników bez ZUS?
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021
Wypłaconej pracownikowi odprawy nie rozlicza się w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021
Oskładkowanie kosztów przejazdów zleceniobiorcy
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021
Zwolnienie ze składek ZUS zapomogi przekazanej pracownikowi
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021
Rezerwa na nagrody jubileuszowe przy stosowaniu kont zespołu 4 i 5
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021
Składki od kwoty odszkodowania wypłaconego byłemu pracownikowi
Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021
Szczepionka przeciwko grypie w pracowniczym wynagrodzeniu
Gazeta Podatkowa nr 10 (1781) z dnia 4.02.2021
Dodatek wypłacony za okres pobierania świadczeń chorobowych bez składek ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (525) z dnia 1.02.2021
Wysokość wynagrodzenia przyjmowanego do ustalenia wpłaty do PPK
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (525) z dnia 1.02.2021
Wypłata bonów ze środków ZFŚS w równej wysokości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1083) z dnia 1.02.2021
W drukach ZUS nie wykazuje się przychodu zwolnionego ze składek
Gazeta Podatkowa nr 7 (1778) z dnia 25.01.2021
Szczepienia przeciw grypie bez PIT
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2021 - Co nowego w przepisach w 2021 r.?
Podstawa wymiaru składek pracowników delegowanych
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2021 - Co nowego w przepisach w 2021 r.?
Przychód u pracownika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
Wysokość podstawy wymiaru składek ZUS pracowników delegowanych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (524) z dnia 10.01.2021
Potrącenie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (529) z dnia 1.01.2021
Jak w 2021 r. naliczać składki ZUS oddelegowanym za granicę?
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020
Prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020
Świąteczne świadczenia dla pracowników
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (528) z dnia 20.12.2020
Otrzymanie bonu z okazji świąt a przychód pracownika i składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1079) z dnia 20.12.2020
Składki ZUS od prezentów przekazanych pracownikom na święta
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1078) z dnia 10.12.2020
Wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop i wpłata do PPK
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020
Wypłata zapomogi dla pracownika a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020
Dopłata pracownikom do pakietu świadczeń ze składkami ZUS
Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020
Odszkodowanie wypłacone z powodu braku ponownego zatrudnienia podlega składkom ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1076) z dnia 20.11.2020
Opodatkowanie nagrody jubileuszowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020 - Opodatkowanie świadczeń pozapłacowych pracowników i zleceniobiorców
ZUS od rekompensaty za wcześniejsze rozwiązanie umowy
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
Oskładkowanie dodatkowego wynagrodzenia na zakup usług medycznych
Gazeta Podatkowa nr 91 (1757) z dnia 12.11.2020
Zwolnienie z oskładkowania ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (520) z dnia 10.11.2020
Świadczenia w postaci szczepień a składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1075) z dnia 10.11.2020
Odprowadzanie wpłat do PPK za pracowników delegowanych
Gazeta Podatkowa nr 88 (1754) z dnia 2.11.2020
Składki ZUS od dofinansowania do wypoczynku z ZFŚS
Dodatek nr 31 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2020 - Świadczenia na rzecz pracowników, wspólników i innych osób - wybrane zagadnienia
Otrzymanie świadczenia urlopowego a przychód podatnika i składki ZUS
Dodatek nr 31 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2020 - Świadczenia na rzecz pracowników, wspólników i innych osób - wybrane zagadnienia
Oskładkowanie dopłat do żłobków lub przedszkoli
Dodatek nr 31 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2020 - Świadczenia na rzecz pracowników, wspólników i innych osób - wybrane zagadnienia
Oskładkowanie prezentów świątecznych
Dodatek nr 31 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2020 - Świadczenia na rzecz pracowników, wspólników i innych osób - wybrane zagadnienia
Otrzymanie nieodpłatnego świadczenia a PIT zleceniobiorcy i składki ZUS
Dodatek nr 31 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2020 - Świadczenia na rzecz pracowników, wspólników i innych osób - wybrane zagadnienia
Oskładkowanie pakietów medycznych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1074) z dnia 1.11.2020
Świadczenia dla pracownika przechodzącego na emeryturę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (519) z dnia 1.11.2020
Finansowanie pracownikom posiłków a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 87 (1753) z dnia 29.10.2020
Umorzenie pożyczki pracownikowi
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
ZUS od dopłaty pracodawcy do świadczeń dla pracowników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1073) z dnia 20.10.2020
Jubileuszówka wypłacana zwalnianym pracownikom
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020 - Zwolnienie niektórych przychodów ze składek ZUS
Premia dla pracowników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020 - Zwolnienie niektórych przychodów ze składek ZUS
Odprawa wypłacona po rozwiązaniu umowy zlecenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020 - Zwolnienie niektórych przychodów ze składek ZUS
Dodatki do pensji wypłacone za okres choroby
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020 - Zwolnienie niektórych przychodów ze składek ZUS
Pakiety świadczeń medycznych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020 - Zwolnienie niektórych przychodów ze składek ZUS
Karty na posiłki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020 - Zwolnienie niektórych przychodów ze składek ZUS
Praca za granicą
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020 - Zwolnienie niektórych przychodów ze składek ZUS
Świadczenie urlopowe po obniżeniu wymiaru czasu pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020 - Zwolnienie niektórych przychodów ze składek ZUS
Ekwiwalent za używanie własnych sprzętów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020 - Zwolnienie niektórych przychodów ze składek ZUS
Czesne za studia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020 - Zwolnienie niektórych przychodów ze składek ZUS
Składki ZUS od zapomogi
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020 - Zwolnienie niektórych przychodów ze składek ZUS
Bilety na przejazdy do/z pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020 - Zwolnienie niektórych przychodów ze składek ZUS
Zwrot kosztów używania w pracy prywatnego auta
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020 - Zwolnienie niektórych przychodów ze składek ZUS
Dopłata pracodawcy do miejsca parkingowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020 - Zwolnienie niektórych przychodów ze składek ZUS
Sfinansowanie pracownikowi szkoleń/studiów - PIT i składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1072) z dnia 10.10.2020
ZUS od kwoty odprawy wypłaconej na mocy ustawy o zwolnieniach grupowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1072) z dnia 10.10.2020
Składki ZUS w razie wcześniejszej wypłaty nagrody jubileuszowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (517) z dnia 1.10.2020
Sfinansowanie opłat za wydanie dokumentów niezbędnych do wykonywania pracy kierowcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1071) z dnia 1.10.2020
Zatrudnienie młodocianego na umowę w celu przygotowania zawodowego a ZUS (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1071) z dnia 1.10.2020
Świadczenia dla pracowników z ZFŚS w druku ZUS RPA
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 79 (1745) z dnia 1.10.2020 - Jak prawidłowo sporządzać i korygować dokumenty do ZUS?
ZUS od jubileuszówki płatnej częściej niż co 5 lat
Gazeta Podatkowa nr 79 (1745) z dnia 1.10.2020
Składki ZUS w razie wcześniejszej wypłaty nagrody jubileuszowej
Gazeta Podatkowa nr 79 (1745) z dnia 1.10.2020
Ewidencja szczepień pracowników przeciwko grypie
Gazeta Podatkowa nr 79 (1745) z dnia 1.10.2020
ZUS od sfinansowanego pracownikom kursu
Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020
Koszty używania prywatnego auta zwrócone na kartę a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020
Oskładkowanie karnetów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (522) z dnia 20.09.2020
Odszkodowanie dla byłego pracownika bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 75 (1741) z dnia 17.09.2020
Oskładkowanie karnetów sportowych
Gazeta Podatkowa nr 75 (1741) z dnia 17.09.2020
Oskładkowanie dopłat do żłobków lub przedszkoli
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1069) z dnia 10.09.2020
Szczepionka przeciwko grypie na koszt pracodawcy a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 73 (1739) z dnia 10.09.2020
Wykazanie w ZUS RPA dodatku stażowego wypłaconego choremu pracownikowi
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1738) z dnia 7.09.2020 - Rozliczanie składek i wykazywanie przerw w ich opłacaniu w drukach ZUS
Kiedy odprawy po przejściu na emeryturę bez składek ZUS?
Gazeta Podatkowa nr 72 (1738) z dnia 7.09.2020
ZUS od kwoty rekompensaty za utratę jubileuszówki
Gazeta Podatkowa nr 72 (1738) z dnia 7.09.2020
Formy dofinansowania do wypoczynku wypłacanego ze środków ZFŚS na przykładach liczbowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (521) z dnia 1.09.2020
Zasady opodatkowania i oskładkowania miesięcznego ryczałtu w jazdach lokalnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (521) z dnia 1.09.2020
Skutki podatkowe używania własnego auta dla celów służbowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (520) z dnia 20.08.2020
Oskładkowanie premii wypłaconej pracownikom
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1067) z dnia 20.08.2020
Jednorazowa rekompensata dla pracownika z tytułu utraty prawa do jubileuszówki - interpretacja ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1067) z dnia 20.08.2020
Zapis w umowie nie uprawnia do zwolnienia ze składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 67 (1733) z dnia 20.08.2020
Odszkodowanie dla menedżera podlega składkom ZUS
Gazeta Podatkowa nr 66 (1732) z dnia 17.08.2020
Warunki zwolnienia zapomóg ze składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 65 (1731) z dnia 13.08.2020
Rozliczenie ryczałtu za internet u telepracownika
Gazeta Podatkowa nr 65 (1731) z dnia 13.08.2020
Zakwaterowanie na koszt pracodawcy a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 64 (1730) z dnia 10.08.2020
Odprawa z ustawy o zwolnieniach grupowych po zmianie wielkości etatu
Gazeta Podatkowa nr 62 (1728) z dnia 3.08.2020
Sprzedaż towaru/usługi dla pracownika po preferencyjnej cenie a przychód pracownika i składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1065) z dnia 1.08.2020
Bilety na przejazdy dla zleceniobiorcy
Gazeta Podatkowa nr 61 (1727) z dnia 30.07.2020
Dopłata pracodawcy do składki na grupowe ubezpieczenie pracownika
Gazeta Podatkowa nr 61 (1727) z dnia 30.07.2020
Sporządzenie raportu ZUS RPA w przypadku wypłaty jubileuszówki
Gazeta Podatkowa nr 59 (1725) z dnia 23.07.2020
ZUS w razie używania prywatnego auta w celach służbowych
Gazeta Podatkowa nr 59 (1725) z dnia 23.07.2020
Opodatkowanie i oskładkowanie wartości świadczeń i ekwiwalentów przysługujących na podstawie przepisów bhp
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2020 - Świadczenia pracownicze w księgach jednostki
Opodatkowanie i oskładkowanie świadczenia polegającego na zapewnieniu pracownikom okularów
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2020 - Świadczenia pracownicze w księgach jednostki
Opodatkowanie i oskładkowanie wartości świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2020 - Świadczenia pracownicze w księgach jednostki
Opodatkowanie i oskładkowanie dofinansowania do wypoczynku pracowników i ich rodzin ze środków ZFŚS
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2020 - Świadczenia pracownicze w księgach jednostki
Karnety sportowe sfinansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2020 - Świadczenia pracownicze w księgach jednostki
Karnety sportowe sfinansowane ze środków obrotowych pracodawcy
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2020 - Świadczenia pracownicze w księgach jednostki
ZUS od dofinansowania do letniego wypoczynku z ZFŚS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1064) z dnia 20.07.2020
ZUS od dodatku za zaangażowanie w pracy
Gazeta Podatkowa nr 56 (1722) z dnia 13.07.2020
Otrzymanie świadczenia urlopowego a przychód podatnika i składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1063) z dnia 10.07.2020
Dodatek stażowy wypłacony choremu pracownikowi w ZUS RPA
Gazeta Podatkowa nr 54 (1720) z dnia 6.07.2020
ZUS od dopłat do wypoczynku pracowników
Gazeta Podatkowa nr 53 (1719) z dnia 2.07.2020
Składki ZUS
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (517) z dnia 1.07.2020
ZUS od odprawy wypłaconej po rozwiązaniu umowy zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020
Finansowanie pracownikom karnetów na basen a ZUS
Gazeta Podatkowa nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020
ZUS od dodatków wypłaconych za okres choroby
Gazeta Podatkowa nr 51 (1717) z dnia 25.06.2020
Wydatki poniesione na zakup wody mineralnej dla pracowników
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (516) z dnia 20.06.2020
ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH
Dodatek nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 12 z dnia 10.06.2020 - Podróże służbowe, w tym kierowców
Naliczenie składek od wypłaconego odszkodowania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1713) z dnia 10.06.2020 - Rozliczanie składek ZUS za zleceniobiorców
Oskładkowanie wypłaconych kwot
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (515) z dnia 1.06.2020
Nagroda za staż pracy bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020
Podstawa wymiaru składek ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020 - Ubezpieczenia i składki w ZUS aktywnych zawodowo emerytów i rencistów
Zwolnienie z oskładkowania i opodatkowania zapomogi udzielonej pracownikom
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (507) z dnia 1.05.2020
Wyłączenie z oskładkowania odprawy wypłacanej zwalnianym pracownikom
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (507) z dnia 1.05.2020
Kiedy pakiety świadczeń medycznych są zwolnione ze składek ZUS?
Gazeta Podatkowa nr 31 (1697) z dnia 16.04.2020
Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2020 - Dokumentacja kadrowa
Maksymalny limit wpłat do PPK
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (506) z dnia 10.04.2020
Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej w podstawie wymiaru składek ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (506) z dnia 10.04.2020
Potrącenia alimentacyjne z kilku wypłat dokonanych w różnych terminach
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (505) z dnia 1.04.2020
Składki ZUS od kwoty dodatkowego, jednorazowego świadczenia pieniężnego dla pracownika - interpretacja ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1053) z dnia 1.04.2020
ZUS od świątecznych świadczeń dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 25 (1691) z dnia 26.03.2020
Rozliczenie czesnego za studia u pracownika z zerowym PIT
Gazeta Podatkowa nr 25 (1691) z dnia 26.03.2020
Podatek i składki ZUS od świadczeń pieniężnych przyznanych z okazji "zajączka"
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (510) z dnia 20.03.2020
Informacje ogólne
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2020 - Wdrożenie PPK w firmie
Nagroda za staż pracy bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 20 (1686) z dnia 9.03.2020
Oskładkowanie odszkodowania dla zleceniobiorcy
Gazeta Podatkowa nr 19 (1685) z dnia 5.03.2020
Zapomoga pieniężna dla pracownika bez ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1050) z dnia 1.03.2020
Zwrot kosztów używania prywatnego auta a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 17 (1683) z dnia 27.02.2020
Składki ZUS od drugiej wypłaconej pracownikowi odprawy emerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 17 (1683) z dnia 27.02.2020
Zwrot pracownikowi części kosztów szkolenia - opodatkowanie i oskładkowanie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1049) z dnia 20.02.2020
Składki ZUS od kwoty odszkodowania wypłaconego byłemu pracownikowi - interpretacja ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1049) z dnia 20.02.2020
Zaliczka na pdof od nagrody jubileuszowej
Gazeta Podatkowa nr 15 (1681) z dnia 20.02.2020
Dopłata pracodawcy do zimowiska dzieci pracowników bez składek
Gazeta Podatkowa nr 15 (1681) z dnia 20.02.2020
Soki i wodę na koszt pracodawcy trzeba oskładkować
Gazeta Podatkowa nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020
Składki ZUS od świadczenia wypłacanego przed urlopem wypoczynkowym
Gazeta Podatkowa nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020
Rozliczenie składkowo-podatkowe dofinansowania do zimowiska dzieci pracowników
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (502) z dnia 10.02.2020
Jakie przychody płatnik wykazuje w druku ZUS RPA?
Gazeta Podatkowa nr 12 (1678) z dnia 10.02.2020
Odszkodowanie na mocy ugody sądowej trzeba oskładkować
Gazeta Podatkowa nr 10 (1676) z dnia 3.02.2020
Składki ZUS od premii dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 10 (1676) z dnia 3.02.2020
Wyłączenie z oskładkowania przedpłaconych kart lunchowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (501) z dnia 1.02.2020
Składki ZUS za oddelegowanych za granicę w 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 9 (1675) z dnia 30.01.2020
ZUS od wartości kursu sfinansowanego pracownikowi
Gazeta Podatkowa nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020
Zapomoga pieniężna dla pracownika bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020
Wyższa kwota przeciętnego wynagrodzenia a składki ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 7 (1673) z dnia 23.01.2020 - Rozliczanie składek na ubezpieczenia w ZUS w 2020 roku
Rozliczenie składek za pracownika delegowanego do pracy za granicę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 7 (1673) z dnia 23.01.2020 - Rozliczanie składek na ubezpieczenia w ZUS w 2020 roku
Problemy płatników w interpretacjach ZUS
Gazeta Podatkowa nr 7 (1673) z dnia 23.01.2020
Podstawa wymiaru składek ZUS pracowników oddelegowanych do pracy za granicę
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2020 - Co nowego w przepisach w 2020 r.?
Bezpłatne wyżywienie dla pracowników i zleceniobiorców a przychód podatkowy i składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1046) z dnia 20.01.2020
Składki ZUS od pakietu świadczeń medycznych dla pracowników - interpretacja ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1046) z dnia 20.01.2020
ZUS od dopłaty pracodawcy do składki grupowego ubezpieczenia
Gazeta Podatkowa nr 4 (1670) z dnia 13.01.2020
Składki ZUS pracownika oddelegowanego do pracy za granicę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (500) z dnia 10.01.2020
Dopłata pracodawcy do polisy ubezpieczeniowej a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 102 (1664) z dnia 23.12.2019
Oskładkowanie prezentów świątecznych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1043) z dnia 20.12.2019
Świadczenie urlopowe po obniżeniu wymiaru czasu pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 101 (1663) z dnia 19.12.2019 - Składki ZUS od dodatkowych świadczeń dla pracowników i zleceniobiorców
Dopłata pracodawcy do karnetu sportowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 101 (1663) z dnia 19.12.2019 - Składki ZUS od dodatkowych świadczeń dla pracowników i zleceniobiorców
Odszkodowanie z tytułu ugody sądowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 101 (1663) z dnia 19.12.2019 - Składki ZUS od dodatkowych świadczeń dla pracowników i zleceniobiorców
Zwracane menedżerowi koszty przejazdów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 101 (1663) z dnia 19.12.2019 - Składki ZUS od dodatkowych świadczeń dla pracowników i zleceniobiorców
Bony wypoczynkowe od pracodawcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 101 (1663) z dnia 19.12.2019 - Składki ZUS od dodatkowych świadczeń dla pracowników i zleceniobiorców
Świadczenie wypłacane przed urlopem
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 101 (1663) z dnia 19.12.2019 - Składki ZUS od dodatkowych świadczeń dla pracowników i zleceniobiorców
Zapomoga losowa
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 101 (1663) z dnia 19.12.2019 - Składki ZUS od dodatkowych świadczeń dla pracowników i zleceniobiorców
Odszkodowanie za zakaz konkurencji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 101 (1663) z dnia 19.12.2019 - Składki ZUS od dodatkowych świadczeń dla pracowników i zleceniobiorców
Wypłata z tytułu zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 101 (1663) z dnia 19.12.2019 - Składki ZUS od dodatkowych świadczeń dla pracowników i zleceniobiorców
Ryczałt za korzystanie z własnego oprogramowania przy wykonywaniu zlecenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 101 (1663) z dnia 19.12.2019 - Składki ZUS od dodatkowych świadczeń dla pracowników i zleceniobiorców
Zwrot kosztów używania prywatnego auta do celów służbowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 101 (1663) z dnia 19.12.2019 - Składki ZUS od dodatkowych świadczeń dla pracowników i zleceniobiorców
Przyznanie i pranie odzieży służbowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 101 (1663) z dnia 19.12.2019 - Składki ZUS od dodatkowych świadczeń dla pracowników i zleceniobiorców
Posiłki profilaktyczne po godzinach pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 101 (1663) z dnia 19.12.2019 - Składki ZUS od dodatkowych świadczeń dla pracowników i zleceniobiorców
Finansowanie pracownikowi kosztów przejazdu na studia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 101 (1663) z dnia 19.12.2019 - Składki ZUS od dodatkowych świadczeń dla pracowników i zleceniobiorców
Oskładkowanie wartości biletów do teatru
Gazeta Podatkowa nr 101 (1663) z dnia 19.12.2019
Składki ZUS od paczek mikołajkowych dla pracowników i ich dzieci
Gazeta Podatkowa nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019
Zwrot kosztów dojazdów do pracy trzeba oskładkować
Gazeta Podatkowa nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019
Składki ZUS od świątecznych świadczeń
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1660) z dnia 9.12.2019 - Świąteczna pomoc dla pracowników
ZUS od kwoty zapomogi na święta dla pracowników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1660) z dnia 9.12.2019 - Świąteczna pomoc dla pracowników
Kontrola ZUS wartości przekazanych pracownikom paczek
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1660) z dnia 9.12.2019 - Świąteczna pomoc dla pracowników
ZUS od kwoty sfinansowanego pracownikom kursu prawa jazdy
Gazeta Podatkowa nr 98 (1660) z dnia 9.12.2019
Wysokość wynagrodzenia chorobowego pracownika oddelegowanego do pracy za granicę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (497) z dnia 1.12.2019
Rozwiązanie umowy o pracę a rozliczenie składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 93 (1655) z dnia 21.11.2019
Zwolnienie zapomogi ze składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 93 (1655) z dnia 21.11.2019
Wypłaty niewliczane do kwoty rocznego limitu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 92 (1654) z dnia 18.11.2019 - Roczny limit w składkach emerytalno-rentowych
ZUS RPA przy udzielaniu pracownikom świadczeń z ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 92 (1654) z dnia 18.11.2019
ZUS od wartości bonów i kart żywieniowych
Gazeta Podatkowa nr 92 (1654) z dnia 18.11.2019
Jubileuszówka w formie rzeczowej bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 92 (1654) z dnia 18.11.2019
Składki ZUS od nagrody jubileuszowej dla pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1039) z dnia 10.11.2019
Ryczałt za używanie prywatnych samochodów osobowych do celów służbowych - ujęcie księgowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1039) z dnia 10.11.2019
Ustalenie wpłaty do PPK pracownika-uczestnika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (496) z dnia 10.11.2019
Wyższe diety za podróż a ZUS
Gazeta Podatkowa nr 88 (1650) z dnia 4.11.2019
Składki ZUS
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Zwrot kosztów używania prywatnych samochodów do celów służbowych - PIT i składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1038) z dnia 1.11.2019
Refundacja z ZFŚS zapomogi wypłaconej z rachunku bieżącego a PIT i składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1038) z dnia 1.11.2019
Składki ZUS od wypłaconych pracownikowi odpraw z tytułu rozwiązania umowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1038) z dnia 1.11.2019
Zwolnienie ze składek ZUS zwrotu kosztów używania prywatnego auta
Gazeta Podatkowa nr 87 (1649) z dnia 31.10.2019
Szczepienia przeciwko grypie w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 86 (1648) z dnia 28.10.2019
Składki ZUS przy dofinansowaniu przez pracodawcę posiłków
Gazeta Podatkowa nr 84 (1646) z dnia 21.10.2019
Pokrycie przez pracodawcę kosztu szczepień pracowników przeciw grypie
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (500) z dnia 20.10.2019
Ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży roboczej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (500) z dnia 20.10.2019
Rozwiązanie rezerwy na nagrody jubileuszowe w związku z ich wypłatą
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (500) z dnia 20.10.2019
Karty na posiłki profilaktyczne dla pracowników - PIT i składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1037) z dnia 20.10.2019
ZUS od dodatkowych świadczeń dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019
Dodatek stażowy w raporcie ZUS RPA
Gazeta Podatkowa nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019
Nieodpłatne świadczenia dla członków rady nadzorczej i członków zarządu spółdzielni
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1036) z dnia 10.10.2019
ZUS od wynagrodzenia wypłaconego z tytułu zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1036) z dnia 10.10.2019
Rozliczenie składkowo-podatkowe młodocianego pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (493) z dnia 1.10.2019
Opodatkowanie i oskładkowanie świadczenia polegającego na zapewnieniu pracownikom okularów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (498) z dnia 20.09.2019
Zwolnienie ze składek ZUS zapomogi pieniężnej dla pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1034) z dnia 20.09.2019
Karnety sportowe dla pracowników ze składkami ZUS
Gazeta Podatkowa nr 75 (1637) z dnia 19.09.2019
Ubezpieczenia i składki w interpretacjach ZUS
Gazeta Podatkowa nr 74 (1636) z dnia 16.09.2019
Otrzymanie nieodpłatnego świadczenia a PIT zleceniobiorcy i składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1033) z dnia 10.09.2019
Dodatek za rozłąkę i strawne zwolnione ze składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 72 (1634) z dnia 9.09.2019
Urlop wypoczynkowy i praca za granicą a rozliczenie w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 72 (1634) z dnia 9.09.2019
Nieodpłatne udostępnienie pracownikom firmowego mieszkania
Gazeta Podatkowa nr 72 (1634) z dnia 9.09.2019
Oskładkowanie dowozu zleceniobiorców do pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1632) z dnia 2.09.2019 - Ubezpieczenia i składki ZUS za zleceniobiorców
Dopłaty do wypoczynku finansowane ze środków ZFŚS w samorządowym zakładzie budżetowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (497) z dnia 1.09.2019
Składki ZUS od odszkodowania za zakaz konkurencji dla członka zarządu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1032) z dnia 1.09.2019
Dodatkowe wynagrodzenie dla pracownika podlega składkom ZUS
Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019
Rozliczenie w ZUS pracowniczych ekwiwalentów
Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019
ZUS od dodatków do pensji w czasie nieobecności w pracy
Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019
ZUS od rekompensaty z tytułu likwidacji ulgi w opłacie za prąd
Gazeta Podatkowa nr 67 (1629) z dnia 22.08.2019
Odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (496) z dnia 20.08.2019
Dodatek za staż w okresie choroby bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019
Składki od ekwiwalentu dla pracownika za używanie własnego sprzętu
Gazeta Podatkowa nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019
Składka na FEP od przychodów uzyskanych za pracę w szczególnych warunkach
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (490) z dnia 10.08.2019
Prywatne jazdy służbowym autem a ZUS
Gazeta Podatkowa nr 63 (1625) z dnia 8.08.2019
Warunki zwolnienia niektórych przychodów ze składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 63 (1625) z dnia 8.08.2019
Odszkodowanie dla byłego pracownika bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 62 (1624) z dnia 5.08.2019
Oskładkowanie kosztów prania zwracanych pracownikom
Gazeta Podatkowa nr 62 (1624) z dnia 5.08.2019
Składki ZUS od dopłaty pracodawcy do wyjazdu dzieci na kolonie i obozy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1029) z dnia 1.08.2019
Zapomoga pieniężna dla pracownika bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019
Składki ZUS od nagród z tytułu jubileuszu
Gazeta Podatkowa nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019
Składki ZUS
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Otrzymanie dofinansowania do letniego wypoczynku a PIT pracownika i składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1028) z dnia 20.07.2019
Składki od udostępnionych pracownikom lokali mieszkalnych - interpretacja ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1028) z dnia 20.07.2019
ZUS od sfinansowanego pracownikowi szkolenia
Gazeta Podatkowa nr 57 (1619) z dnia 18.07.2019
Zapomoga pieniężna
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019 - Świadczenia pracownicze zwolnione ze składek ZUS
Przyznanie odzieży służbowej oraz ekwiwalent za jej pranie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019 - Świadczenia pracownicze zwolnione ze składek ZUS
Odszkodowanie za zakaz konkurencji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019 - Świadczenia pracownicze zwolnione ze składek ZUS
Koszty używania prywatnego auta zwracane pracownikowi
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019 - Świadczenia pracownicze zwolnione ze składek ZUS
Świadczenia dla pracowników odchodzących na emeryturę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019 - Świadczenia pracownicze zwolnione ze składek ZUS
Rekompensata za likwidację jubileuszówki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019 - Świadczenia pracownicze zwolnione ze składek ZUS
Ryczałt za korzystanie z własnego oprogramowania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019 - Świadczenia pracownicze zwolnione ze składek ZUS
Dojazdy do pracy na koszt pracodawcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019 - Świadczenia pracownicze zwolnione ze składek ZUS
Świadczenia z ZFRON
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019 - Świadczenia pracownicze zwolnione ze składek ZUS
Dopłata pracodawcy do miejsca parkingowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019 - Świadczenia pracownicze zwolnione ze składek ZUS
Opłacanie pracownikowi kosztów przejazdu na studia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019 - Świadczenia pracownicze zwolnione ze składek ZUS
Świadczenia przekazywane z okazji świąt
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019 - Świadczenia pracownicze zwolnione ze składek ZUS
Dopłata do karnetów i abonamentów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019 - Świadczenia pracownicze zwolnione ze składek ZUS
Dofinansowanie obiadu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019 - Świadczenia pracownicze zwolnione ze składek ZUS
Składki ZUS od odszkodowania z tytułu ugody sądowej
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019
Dodatek funkcyjny w raportach ZUS
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019
Praca w godzinach nadliczbowych a wysokość świadczenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 55 (1617) z dnia 11.07.2019
Karty żywieniowe dla pracowników po godzinach pracy trzeba oskładkować
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1027) z dnia 10.07.2019
Zapomoga od pracodawcy nietworzącego ZFŚS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1027) z dnia 10.07.2019
Wartość udostępnionego pracownikom mieszkania a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 54 (1616) z dnia 8.07.2019
Koszty używania w pracy prywatnego auta zwracane w formie ryczałtu
Gazeta Podatkowa nr 54 (1616) z dnia 8.07.2019
Podatek od pracowniczej nagrody jubileuszowej
Gazeta Podatkowa nr 53 (1615) z dnia 4.07.2019
Świadczenie urlopowe w kosztach pracodawcy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (493) z dnia 1.07.2019
Wypłata świadczenia urlopowego i jego oskładkowanie oraz opodatkowanie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (487) z dnia 1.07.2019
Składka zdrowotna od pakietu świadczeń medycznych
Gazeta Podatkowa nr 51 (1613) z dnia 27.06.2019
Składki od dopłaty pracodawcy do zielonej szkoły
Gazeta Podatkowa nr 50 (1612) z dnia 24.06.2019
Składki ZUS od kwoty zapomogi przyznanej pracownikom
Gazeta Podatkowa nr 49 (1611) z dnia 21.06.2019
ZUS od świadczenia pieniężnego za pranie odzieży roboczej
Gazeta Podatkowa nr 49 (1611) z dnia 21.06.2019
Oskładkowanie dofinansowania do wakacji pracownika
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2019 - Świadczenia na rzecz pracowników - wybrane zagadnienia
Oskładkowanie karnetów sportowych
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2019 - Świadczenia na rzecz pracowników - wybrane zagadnienia
Składki ZUS od dopłat do przedszkoli
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2019 - Świadczenia na rzecz pracowników - wybrane zagadnienia
Otrzymanie prezentu przez pracownika a składki ZUS
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2019 - Świadczenia na rzecz pracowników - wybrane zagadnienia
Wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej a PIT i ZUS pracowników
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2019 - Świadczenia na rzecz pracowników - wybrane zagadnienia
ZUS od świadczeń dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 48 (1610) z dnia 17.06.2019
Oskładkowanie odszkodowania za zakaz konkurencji
Gazeta Podatkowa nr 47 (1609) z dnia 13.06.2019
Zwrot pracownikowi kosztów biletu miesięcznego w podstawie wymiaru składek ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (486) z dnia 10.06.2019
Przekazywanie raportu ZUS RPA za osoby ubezpieczone
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (486) z dnia 10.06.2019
Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy w podstawie wymiaru składek ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (486) z dnia 10.06.2019
Składka na grupowe ubezpieczenie w części finansowana przez pracodawcę - PIT i ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1024) z dnia 10.06.2019
ZUS od nagród przekazanych pracownikom za staż pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1024) z dnia 10.06.2019
Składki ZUS od ryczałtu na dojazdy do pracy
Gazeta Podatkowa nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019
Świadczenia sfinansowane ze środków obrotowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 44 (1606) z dnia 3.06.2019 - Podatek i składki ZUS od dofinansowania wypoczynku pracowników
Finansowanie wypoczynku ze środków ZFŚS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 44 (1606) z dnia 3.06.2019 - Podatek i składki ZUS od dofinansowania wypoczynku pracowników
Oskładkowanie świadczenia urlopowego wypłacanego pracownikom na podstawie regulaminu wynagradzania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 44 (1606) z dnia 3.06.2019 - Podatek i składki ZUS od dofinansowania wypoczynku pracowników
Zwolnienie z oskładkowania świadczenia urlopowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 44 (1606) z dnia 3.06.2019 - Podatek i składki ZUS od dofinansowania wypoczynku pracowników
Oskładkowanie biletów na dojazdy do pracy
Gazeta Podatkowa nr 44 (1606) z dnia 3.06.2019
Otrzymanie paczki przez dziecko pracownika a PIT i składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1023) z dnia 1.06.2019
Bony wypoczynkowe od pracodawcy ze składką ZUS
Gazeta Podatkowa nr 43 (1605) z dnia 30.05.2019
ZUS od kwoty odprawy dla pracownika przechodzącego na emeryturę
Gazeta Podatkowa nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019
Zapewnienie pracownikom odzieży i obuwia roboczego
Dodatek nr 16 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 z dnia 20.05.2019 - Ulgi i zwolnienia w PIT, ZUS i VAT - wybrane zagadnienia
Posiłki (napoje) profilaktyczne przekazywane pracownikom w ramach bhp
Dodatek nr 16 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 z dnia 20.05.2019 - Ulgi i zwolnienia w PIT, ZUS i VAT - wybrane zagadnienia
Okulary korygujące wzrok dla pracowników
Dodatek nr 16 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 z dnia 20.05.2019 - Ulgi i zwolnienia w PIT, ZUS i VAT - wybrane zagadnienia
Bilety do kina, na basen, karnety do klubu fitness finansowane pracownikom ze środków ZFŚS
Dodatek nr 16 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 z dnia 20.05.2019 - Ulgi i zwolnienia w PIT, ZUS i VAT - wybrane zagadnienia
Świadczenia przyznawane w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników
Dodatek nr 16 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 z dnia 20.05.2019 - Ulgi i zwolnienia w PIT, ZUS i VAT - wybrane zagadnienia
Dofinansowanie do letniego wypoczynku pracownika i jego rodziny
Dodatek nr 16 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 z dnia 20.05.2019 - Ulgi i zwolnienia w PIT, ZUS i VAT - wybrane zagadnienia
Zapomogi pieniężne przyznawane pracownikom
Dodatek nr 16 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 z dnia 20.05.2019 - Ulgi i zwolnienia w PIT, ZUS i VAT - wybrane zagadnienia
Udokumentowanie i rozliczenie zakupu paczek dla dzieci pracowników ze środków ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Karnety sportowe sfinansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Karnety sportowe sfinansowane ze środków obrotowych pracodawcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Zakup karnetów sportowych dla pracowników i członków ich rodzin
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1022) z dnia 20.05.2019
Składki ZUS od kwoty dopłaty pracodawcy do miejsca parkingowego - interpretacja ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1022) z dnia 20.05.2019
ZUS od kwoty dofinansowania majowego wypoczynku pracowników
Gazeta Podatkowa nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019
Jednorazowa rekompensata dla pracowników bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019
Wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej a PIT i ZUS pracowników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1021) z dnia 10.05.2019
Nie ma składek ZUS od dopłaty pracodawcy do miejsca parkingowego
Gazeta Podatkowa nr 35 (1597) z dnia 2.05.2019
Dopłaty do karnetu sportowego a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 35 (1597) z dnia 2.05.2019
Składki ZUS
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (489) z dnia 1.05.2019
Składki ZUS od wartości karnetu sportowego przekazanego pracownikom
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1020) z dnia 1.05.2019
Zwolnienie ze składek ZUS nagrody za staż pracy
Gazeta Podatkowa nr 34 (1596) z dnia 29.04.2019
Składki ZUS od odszkodowania wypłaconego byłemu pracownikowi
Gazeta Podatkowa nr 32 (1594) z dnia 23.04.2019
Przekazanie posiłków (napojów) profilaktycznych a przychód pracownika i składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1019) z dnia 20.04.2019
Nieodpłatne używanie samochodu służbowego w okresie dłuższej nieobecności w pracy pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1019) z dnia 20.04.2019
Karty lunchowe do określonej kwoty bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 31 (1593) z dnia 18.04.2019
Składki ZUS od świątecznych prezentów dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 31 (1593) z dnia 18.04.2019
Dojazd do pracy na koszt pracodawcy a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 31 (1593) z dnia 18.04.2019
ZUS od świadczeń dla pracowników odchodzących na emeryturę
Gazeta Podatkowa nr 29 (1591) z dnia 11.04.2019
Podstawa wymiaru składek osoby na urlopie wychowawczym
Gazeta Podatkowa nr 29 (1591) z dnia 11.04.2019
Przekazanie pracownikowi odzieży roboczej (obuwia) a jego przychód i składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1018) z dnia 10.04.2019
ZUS od kwoty odszkodowania wypłaconego w związku z brakiem oferty ponownego zatrudnienia pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1018) z dnia 10.04.2019
Sporządzanie do ZUS raportu ZUS RPA
Gazeta Podatkowa nr 28 (1590) z dnia 8.04.2019
Ujęcie w księgach świadczeń wielkanocnych dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 28 (1590) z dnia 8.04.2019
Konsekwencje wypłaty ekwiwalentu z naruszeniem przepisów
Gazeta Podatkowa nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019
Składki na grupowe ubezpieczenie na życie w podstawie oskładkowania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (481) z dnia 1.04.2019
Dobrowolna odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy bez składek ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (481) z dnia 1.04.2019
Zakwaterowanie i transport pracowników oddelegowanych do pracy za granicę - PIT i ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1017) z dnia 1.04.2019
ZUS od kwoty odszkodowania wypłaconego byłemu pracownikowi na mocy ugody
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1017) z dnia 1.04.2019
Finansowanie pracownikom dojazdów do pracy a ZUS
Gazeta Podatkowa nr 26 (1588) z dnia 1.04.2019
Kiedy należy złożyć raport ZUS RIA?
Gazeta Podatkowa nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019
Odszkodowanie wypłacone byłemu pracownikowi - PIT i ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1016) z dnia 20.03.2019
Rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia z kontraktu menedżerskiego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (480) z dnia 10.03.2019
Składki ZUS od wypłaconych pracownikom nagród za staż pracy
Gazeta Podatkowa nr 19 (1581) z dnia 7.03.2019
Wykazanie w raporcie ZUS RPA dodatku stażowego
Gazeta Podatkowa nr 18 (1580) z dnia 4.03.2019
Kwota odszkodowania dla pracownika z tytułu rozwiązania umowy o pracę bez składek ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1014) z dnia 1.03.2019
Karty upominkowe
Gazeta Podatkowa nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019
Składki ZUS od zwracanych kosztów używania prywatnego auta
Gazeta Podatkowa nr 14 (1576) z dnia 18.02.2019
ZUS od dopłaty do karnetu sportowego
Gazeta Podatkowa nr 13 (1575) z dnia 14.02.2019
ZUS od kwoty sfinansowanego pracownikowi szkolenia
Gazeta Podatkowa nr 12 (1574) z dnia 11.02.2019
Rozliczenie składek ZUS w 2019 r. za pracujących za granicą
Gazeta Podatkowa nr 10 (1572) z dnia 4.02.2019
ZUS od dopłaty do składki na grupowe ubezpieczenie na życie
Gazeta Podatkowa nr 10 (1572) z dnia 4.02.2019
Podstawa wymiaru składek ZUS pracowników oddelegowanych do pracy za granicę
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2019 - Co nowego w przepisach w 2019 r.?
Rozliczenie składek ZUS za pracownika delegowanego za granicę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 7 (1569) z dnia 24.01.2019 - Rozliczanie składek ZUS w 2019 roku
Składki od zimowego wypoczynku pracowników
Gazeta Podatkowa nr 5 (1567) z dnia 17.01.2019
ZUS od odszkodowania z tytułu umowy o zakazie konkurencji
Gazeta Podatkowa nr 5 (1567) z dnia 17.01.2019
Czy oskładkować nagrodę jubileuszową o charakterze pieniężno-rzeczowym?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (476) z dnia 10.01.2019
ZUS od zwracanych menedżerowi kosztów przejazdów
Gazeta Podatkowa nr 2 (1564) z dnia 7.01.2019
Podstawa wymiaru składek ZUS pracownika delegowanego do pracy za granicę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (475) z dnia 1.01.2019
Rozliczenie składek ZUS pracownika oddelegowanego do pracy za granicą
Gazeta Podatkowa nr 104 (1561) z dnia 27.12.2018
Składki ZUS od wartości laptopa przekazanego w ramach rekompensaty
Gazeta Podatkowa nr 103 (1560) z dnia 24.12.2018
Oskładkowanie otrzymanego przez pracownika prezentu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1007) z dnia 20.12.2018
Stosowanie kryterium socjalnego przy przyznawaniu świadczeń z ZFŚS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1007) z dnia 20.12.2018
Wzrost kwoty przeciętnego wynagrodzenia a składki w 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 102 (1559) z dnia 20.12.2018
ZUS od przejazdów na posiedzenie rady nadzorczej
Gazeta Podatkowa nr 101 (1558) z dnia 17.12.2018
Przyznanie i oskładkowanie ekwiwalentu za pranie odzieży służbowej
Gazeta Podatkowa nr 101 (1558) z dnia 17.12.2018
Jakie wypłaty wlicza się do kwoty rocznego limitu składek?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1557) z dnia 13.12.2018 - Miesięczne i roczne ograniczenia w składkach ZUS
Oskładkowanie bożonarodzeniowych świadczeń
Gazeta Podatkowa nr 100 (1557) z dnia 13.12.2018
Obiady dla pracowników sprzedawane po preferencyjnej cenie - PIT, ZUS i VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1006) z dnia 10.12.2018
Egzekucja należności z nagrody jubileuszowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (474) z dnia 10.12.2018
Paczki sfinansowane z ZFŚS
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (479) z dnia 1.12.2018
Rozliczenie ryczałtu samochodowego wypłacanego pracownikowi razem z wynagrodzeniem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (479) z dnia 1.12.2018
Uregulowanie warunków wypłaty diety kierowcom w transporcie międzynarodowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1005) z dnia 1.12.2018
Składki ZUS od jednorazowej rekompensaty z tytułu likwidacji nagrody jubileuszowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (473) z dnia 1.12.2018
ZUS od dofinansowania przekazanego pracownikom
Gazeta Podatkowa nr 96 (1553) z dnia 29.11.2018
ZUS od udostępnionego pracownikom lokalu
Gazeta Podatkowa nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018
Kwota jednorazowej rekompensaty dla pracowników bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018
Oskładkowanie premii dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 94 (1551) z dnia 22.11.2018
Odszkodowanie dla zwolnionego pracownika bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 91 (1548) z dnia 13.11.2018
Składki ZUS pracownika delegowanego do pracy za granicę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (472) z dnia 10.11.2018
Oskładkowanie szczepień przeciw grypie sfinansowanych przez pracodawcę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (472) z dnia 10.11.2018
Dowóz zleceniobiorców a PIT i ZUS
Gazeta Podatkowa nr 89 (1546) z dnia 5.11.2018
Podatek i składki ubezpieczeniowe dla osoby z prawem do emerytury
Gazeta Podatkowa nr 89 (1546) z dnia 5.11.2018
Diety i inne należności z tytułu podróży służbowej a składki ZUS
Dodatek nr 31 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2018 - Rozliczanie podróży służbowych (prawo pracy, VAT, PIT, CIT, ZUS, ewidencja księgowa)
Składki ZUS od ryczałtów za nocleg kierowców
Dodatek nr 31 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2018 - Rozliczanie podróży służbowych (prawo pracy, VAT, PIT, CIT, ZUS, ewidencja księgowa)
Oskładkowanie świadczeń z tytułu podróży zleceniobiorcy
Dodatek nr 31 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2018 - Rozliczanie podróży służbowych (prawo pracy, VAT, PIT, CIT, ZUS, ewidencja księgowa)
Nagroda jubileuszowa jako przychód pracownika ze stosunku pracy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Wypłata odprawy emerytalnej pracownikowi z dwóch zakładów pracy a ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1002) z dnia 1.11.2018
Podstawa wymiaru składek ZUS za pracowników delegowanych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1544) z dnia 29.10.2018 - Składki ZUS i świadczenia dla pracownika oddelegowanego za granicę
Praca za granicą przez część miesiąca i urlop wypoczynkowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1544) z dnia 29.10.2018 - Składki ZUS i świadczenia dla pracownika oddelegowanego za granicę
Otrzymanie przez delegowanego za granicę zaliczki na poczet wynagrodzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1544) z dnia 29.10.2018 - Składki ZUS i świadczenia dla pracownika oddelegowanego za granicę
Składki ZUS w razie pobierania świadczeń chorobowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1544) z dnia 29.10.2018 - Składki ZUS i świadczenia dla pracownika oddelegowanego za granicę
Składki od nagrody jubileuszowej dla pracownika-emeryta
Gazeta Podatkowa nr 86 (1543) z dnia 25.10.2018
Finansowanie pracownikom dojazdów do pracy a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 85 (1542) z dnia 22.10.2018
Wyższe składki ZUS w 2019 r. z powodu wzrostu prognozowanego wynagrodzenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1001) z dnia 20.10.2018
Posiłki profilaktyczne po godzinach pracy trzeba oskładkować
Gazeta Podatkowa nr 84 (1541) z dnia 18.10.2018
Używanie prywatnego auta w celach służbowych a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 84 (1541) z dnia 18.10.2018
W 2019 r. wyższe limity w składkach dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 83 (1540) z dnia 15.10.2018
Ewidencja kosztów szczepień przeciw grypie
Gazeta Podatkowa nr 82 (1539) z dnia 11.10.2018
Odprawa dla pracownika przechodzącego na emeryturę
Gazeta Podatkowa nr 82 (1539) z dnia 11.10.2018
Kwota umorzonej pożyczki z ZFŚS w podstawie wymiaru składek ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (470) z dnia 10.10.2018
Pakiety medyczne w przychodach pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1538) z dnia 8.10.2018 - PIT i ZUS od pozapłacowych świadczeń pracowniczych
Pracownicze karty przedpłacone
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1538) z dnia 8.10.2018 - PIT i ZUS od pozapłacowych świadczeń pracowniczych
Karnety sportowo-rekreacyjne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1538) z dnia 8.10.2018 - PIT i ZUS od pozapłacowych świadczeń pracowniczych
Świadczenia przyznawane w ramach pomocy świątecznej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1538) z dnia 8.10.2018 - PIT i ZUS od pozapłacowych świadczeń pracowniczych
Nagroda jubileuszowa z dodatkową gratyfikacją
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1538) z dnia 8.10.2018 - PIT i ZUS od pozapłacowych świadczeń pracowniczych
Oskładkowanie wypłacanego zleceniobiorcy ryczałtu samochodowego
Gazeta Podatkowa nr 80 (1537) z dnia 4.10.2018
Opodatkowanie i oskładkowanie przychodów u świadczeniobiorcy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (475) z dnia 1.10.2018
Wypłata nagrody pieniężnej wynikającej z przepisów wewnątrzzakładowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (475) z dnia 1.10.2018
Przekazanie nagrody rzeczowej jako wyraz uznania
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (475) z dnia 1.10.2018
Finansowanie pracownikowi kosztów przejazdu na studia a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 77 (1534) z dnia 24.09.2018
Składki ZUS od wypłaty pracownikowi nagrody jubileuszowej
Gazeta Podatkowa nr 76 (1533) z dnia 20.09.2018
Ewidencja dofinansowania obozu językowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 75 (1532) z dnia 17.09.2018 - Świadczenia na rzecz pracowników w ewidencji księgowej
Ujęcie ekwiwalentu za używanie własnych narzędzi przez pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 75 (1532) z dnia 17.09.2018 - Świadczenia na rzecz pracowników w ewidencji księgowej
Ujęcie w księgach dofinansowania do zakupu okularów pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 75 (1532) z dnia 17.09.2018 - Świadczenia na rzecz pracowników w ewidencji księgowej
Oskładkowanie pracowniczych ekwiwalentów
Gazeta Podatkowa nr 75 (1532) z dnia 17.09.2018
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2018 - Umowy cywilnoprawne w aspekcie składkowo-podatkowym
Dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci pracowników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (997) z dnia 10.09.2018
Składki od przychodów pracowniczych w interpretacjach ZUS
Gazeta Podatkowa nr 73 (1530) z dnia 10.09.2018
Odzież służbowa i ekwiwalent za jej pranie a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 72 (1529) z dnia 6.09.2018
Wyłączenie z oskładkowania świadczeń finansowanych z ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 71 (1528) z dnia 3.09.2018
Wyłączenie z oskładkowania świadczeń finansowanych z ZFŚS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (467) z dnia 1.09.2018
Dopłaty ze środków obrotowych do kosztów pobytu dzieci pracowników w przedszkolu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (996) z dnia 1.09.2018
Zapomoga jako podstawa wymiaru składek ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (996) z dnia 1.09.2018
Podatkowo-składkowe rozliczanie zapomóg
Gazeta Podatkowa nr 70 (1527) z dnia 30.08.2018
Preferencyjny zakup od pracodawcy ze składką ZUS
Gazeta Podatkowa nr 69 (1526) z dnia 27.08.2018
ZUS od dodatków do pensji wypłacanych obok chorobówki
Gazeta Podatkowa nr 68 (1525) z dnia 23.08.2018
Zapewnienie pracownikom okularów korekcyjnych - PIT i ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (995) z dnia 20.08.2018
Świadczenie abonamentowe ze składką ZUS
Gazeta Podatkowa nr 67 (1524) z dnia 20.08.2018
Podatek od pracowniczego wynagrodzenia i odprawy emerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 66 (1523) z dnia 16.08.2018
ZUS od dopłaty do wypoczynku pracowników
Gazeta Podatkowa nr 65 (1522) z dnia 13.08.2018
Wypłata świadczenia urlopowego - ewidencja księgowa, PIT oraz składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (994) z dnia 10.08.2018
ZUS od odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji dla menedżera
Gazeta Podatkowa nr 62 (1519) z dnia 2.08.2018
Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego dla wykonawcy pracy nakładczej?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (465) z dnia 1.08.2018
Wcześniejsza wypłata nagrody jubileuszowej po udokumentowaniu dodatkowego stażu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (465) z dnia 1.08.2018
Wypłata pracownikom świadczenia urlopowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (471) z dnia 1.08.2018
Dopłata do wypoczynku zorganizowanego w formie kolonii dla dzieci ze środków ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (471) z dnia 1.08.2018
ZUS od rekompensaty dla pracowników za likwidację ulgi w opłacie za energię elektryczną
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (993) z dnia 1.08.2018
ZUS od zwrotu menedżerowi wydatków z tytułu szkolenia i studiów
Gazeta Podatkowa nr 61 (1518) z dnia 30.07.2018
Nagroda z tytułu jubileuszu firmy ze składkami ZUS
Gazeta Podatkowa nr 61 (1518) z dnia 30.07.2018
Składki ZUS od odprawy dla prezesa
Gazeta Podatkowa nr 59 (1516) z dnia 23.07.2018
Zasady ustalania należności przysługujących pracownikom z tytułu krajowych podróży służbowych
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2018 - Podróże służbowe krajowe i zagraniczne - rozliczanie i ewidencja księgowa
Zasady ustalania należności przysługujących pracownikom z tytułu zagranicznych podróży służbowych
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2018 - Podróże służbowe krajowe i zagraniczne - rozliczanie i ewidencja księgowa
Oskładkowanie świadczenia urlopowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (991) z dnia 10.07.2018
Finansowanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych imprez ogólnodostępnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (464) z dnia 10.07.2018
Ewidencja dofinansowania wyjazdów dzieci na zieloną szkołę
Gazeta Podatkowa nr 55 (1512) z dnia 9.07.2018
Składki ZUS od diet i ryczałtów kierowców w transporcie międzynarodowym
Dodatek nr 21 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 z dnia 1.07.2018 - Najciekawsze rozstrzygnięcia MF, ZUS i resortu pracy
Wypłaty z ZFŚS
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (469) z dnia 1.07.2018
Świadczenia urlopowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (469) z dnia 1.07.2018
Opodatkowanie i oskładkowanie dofinansowania z ZFŚS do wypoczynku pracownika (jego rodziny)
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (990) z dnia 1.07.2018
Dofinansowanie z ZFŚS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 52 (1509) z dnia 28.06.2018 - Letni wypoczynek z dofinansowaniem od pracodawcy
Warunki zwolnienia ze składek ZUS świadczenia urlopowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 52 (1509) z dnia 28.06.2018 - Letni wypoczynek z dofinansowaniem od pracodawcy
Ekwiwalenty pracownicze a składki ZUS
Dodatek nr 20 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2018 - Zwolnienia i ulgi w PIT, CIT I ZUS
Dofinansowanie do wypoczynku pracownika a składki ZUS
Dodatek nr 20 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2018 - Zwolnienia i ulgi w PIT, CIT I ZUS
Kiedy wartość karnetu sportowego jest wyłączona ze składek ZUS?
Dodatek nr 20 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2018 - Zwolnienia i ulgi w PIT, CIT I ZUS
Wyłączenie ze składek ZUS świadczeń przyznanych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników
Dodatek nr 20 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2018 - Zwolnienia i ulgi w PIT, CIT I ZUS
Dopłaty do przedszkola a składki ZUS
Dodatek nr 20 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2018 - Zwolnienia i ulgi w PIT, CIT I ZUS
Zasady opodatkowania i oskładkowania dopłat do "zielonej szkoły"
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (468) z dnia 20.06.2018
Czy od dodatku za rozłąkę z tytułu oddelegowania naliczać składki ZUS? - interpretacja ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (989) z dnia 20.06.2018
Nie każde zwolnienie ze składek ZUS dla zleceniobiorców
Gazeta Podatkowa nr 49 (1506) z dnia 18.06.2018
Korekta składek ZUS w związku z nieprawidłowym ustaleniem podstawy ich wymiaru
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (462) z dnia 10.06.2018
Napiwki w podstawie wymiaru składek ZUS i podatku dochodowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (462) z dnia 10.06.2018
Oskładkowanie ryczałtu na dojazdy do pracy
Gazeta Podatkowa nr 46 (1503) z dnia 7.06.2018
Dodatek za rozłąkę bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 45 (1502) z dnia 4.06.2018
Dodatek wypłacany pracownikowi oddelegowanemu do pracy za granicę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (987) z dnia 1.06.2018
Oskładkowanie wartości świadczeń oferowanych pracownikom z dopłatą pracodawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (987) z dnia 1.06.2018
Świadczenie urlopowe wyłączone z oskładkowania, ale nie z opodatkowania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (461) z dnia 1.06.2018
Ryczałt na dojazdy do pracy w podstawie wymiaru składek ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (461) z dnia 1.06.2018
Kiedy dodatek za rozłąkę nie podlega składkom ZUS?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (461) z dnia 1.06.2018
Zasady zwolnienia ze składek ZUS dofinansowania posiłków
Gazeta Podatkowa nr 44 (1501) z dnia 1.06.2018