Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Ubezpieczenia i świadczenia » Składki na ubezpieczenia społeczne »  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia ...

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym § 2 obowiązującym od 29.12.2015 r. do 30.09.2016 r.
Podstawa wymiaru składek pracowników oddelegowanych do pracy za granicę - nowe zasady
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (931) z dnia 10.11.2016
Udostępnienie pracownikowi mieszkania trzeba oskładkować
Gazeta Podatkowa nr 77 (1327) z dnia 26.09.2016
Jubileusz firmy a ZUS
Gazeta Podatkowa nr 76 (1326) z dnia 22.09.2016
ZUS od kwoty ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego pracownikom
Gazeta Podatkowa nr 76 (1326) z dnia 22.09.2016
Zmiany w składkach ZUS za osoby oddelegowane do pracy za granicę
Dodatek nr 26 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2016 - Wynagrodzenia pracownicze - prawo pracy, ZUS, PIT, CIT, ewidencja księgowa
ZUS od kwoty wynagrodzenia wypłaconego w okresie wypowiedzenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (926) z dnia 20.09.2016
Kiedy premia bez składek ZUS?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 75 (1325) z dnia 19.09.2016 - Premie, nagrody i odprawy w podstawie wymiaru składek ZUS
Oskładkowanie premii za wyniki produkcyjne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 75 (1325) z dnia 19.09.2016 - Premie, nagrody i odprawy w podstawie wymiaru składek ZUS
Rekompensata po likwidacji jubileuszówek bez składek ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 75 (1325) z dnia 19.09.2016 - Premie, nagrody i odprawy w podstawie wymiaru składek ZUS
ZUS od nagród wypłacanych zawodnikom sportowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 75 (1325) z dnia 19.09.2016 - Premie, nagrody i odprawy w podstawie wymiaru składek ZUS
Jubileuszówki przekazane pracownikom wraz z innymi świadczeniami
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 75 (1325) z dnia 19.09.2016 - Premie, nagrody i odprawy w podstawie wymiaru składek ZUS
Wypłaty dla pracowników z programu dobrowolnych odejść
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 75 (1325) z dnia 19.09.2016 - Premie, nagrody i odprawy w podstawie wymiaru składek ZUS
Odprawa emerytalna bez składek ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 75 (1325) z dnia 19.09.2016 - Premie, nagrody i odprawy w podstawie wymiaru składek ZUS
Wyższa odprawa w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 75 (1325) z dnia 19.09.2016 - Premie, nagrody i odprawy w podstawie wymiaru składek ZUS
Wypłacenie odszkodowania w zamian za odprawę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 75 (1325) z dnia 19.09.2016 - Premie, nagrody i odprawy w podstawie wymiaru składek ZUS
Premie, nagrody i odprawy zwolnione ze składek ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 75 (1325) z dnia 19.09.2016 - Premie, nagrody i odprawy w podstawie wymiaru składek ZUS
Nauka na koszt pracodawcy a ZUS
Gazeta Podatkowa nr 74 (1324) z dnia 15.09.2016
Ewidencja ekwiwalentów wypłacanych pracownikom
Gazeta Podatkowa nr 73 (1323) z dnia 12.09.2016
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2016 - Umowy cywilnoprawne w aspekcie składkowo-podatkowym
Podstawa wymiaru składek pracownika wykonującego umowy cywilne u własnego pracodawcy
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2016 - Umowy cywilnoprawne w aspekcie składkowo-podatkowym
Obowiązki pracodawcy wobec ZUS w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (924) z dnia 1.09.2016
Zmiany w składkach ZUS za osoby oddelegowane do pracy za granicę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (924) z dnia 1.09.2016
Zatrudnienie przedsiębiorcy na etacie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1319) z dnia 29.08.2016 - Rozstrzyganie wątpliwości przy zbiegu tytułów do ubezpieczeń
Posiłki na koszt pracodawcy bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 69 (1319) z dnia 29.08.2016
Składki ZUS od bezzwrotnej zapomogi pieniężnej dla pracownika
Gazeta Podatkowa nr 69 (1319) z dnia 29.08.2016
Szkolenie na koszt zleceniodawcy a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 68 (1318) z dnia 25.08.2016
ZUS od wypłaconej pracownikom nagrody jubileuszowej
Gazeta Podatkowa nr 65 (1315) z dnia 16.08.2016
Obowiązki w ZUS po przywróceniu pracownika do pracy
Gazeta Podatkowa nr 64 (1314) z dnia 11.08.2016
ZUS od karnetów sportowych
Gazeta Podatkowa nr 64 (1314) z dnia 11.08.2016
Ewidencja nagród wypłacanych pracownikom
Gazeta Podatkowa nr 64 (1314) z dnia 11.08.2016
Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika przechodzącego na rentę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (418) z dnia 10.08.2016
Rekompensata z tytułu likwidacji nagród jubileuszowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (418) z dnia 10.08.2016
ZUS od współfinansowanych przez pracodawcę karnetów sportowych
Gazeta Podatkowa nr 63 (1313) z dnia 8.08.2016
ZUS od świadczeń dla pracowników odchodzących na emeryturę
Gazeta Podatkowa nr 63 (1313) z dnia 8.08.2016
Tworzenie i wykorzystanie ZFŚS w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 63 (1313) z dnia 8.08.2016
ZUS od biletów na dojazdy do pracy
Gazeta Podatkowa nr 62 (1312) z dnia 4.08.2016
PIT i ZUS od zapomóg udzielanych pracownikom
Gazeta Podatkowa nr 62 (1312) z dnia 4.08.2016
Dopłata pracodawcy do polisy na życie bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 60 (1310) z dnia 28.07.2016
Podatkowo-składkowe rozliczenie dofinansowania do wypoczynku
Gazeta Podatkowa nr 60 (1310) z dnia 28.07.2016
PIT i składki ZUS od pracowniczych pakietów medycznych
Gazeta Podatkowa nr 56 (1306) z dnia 14.07.2016
Rozliczenie składkowo-podatkowe członka rady nadzorczej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (416) z dnia 10.07.2016
Wyłączenie z oskładkowania nagrody jubileuszowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (416) z dnia 10.07.2016
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2016 - Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnianiem pracowników
Wartość świadczeń bhp jest wolna od podatku
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (421) z dnia 1.07.2016
"Wczasy pod gruszą" pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 52 (1302) z dnia 30.06.2016 - Dofinansowanie wypoczynku pracowników w ewidencji księgowej
Kolonia dziecka pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 52 (1302) z dnia 30.06.2016 - Dofinansowanie wypoczynku pracowników w ewidencji księgowej
Składki ZUS przedsiębiorcy zatrudnionego na część etatu
Gazeta Podatkowa nr 52 (1302) z dnia 30.06.2016
Składki społeczne i zdrowotna zatrudnionego emeryta lub rencisty
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (1300) z dnia 23.06.2016 - Składki ZUS za pracujących emerytów i rencistów
Dofinansowanie wypoczynku ze środków ZFŚS
Pomocnik Podatnika do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 z dnia 20.06.2016
Woda i inne napoje zapewniane w ramach świadczeń bhp
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (420) z dnia 20.06.2016
Opodatkowanie i oskładkowanie dopłat do letniego wypoczynku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (420) z dnia 20.06.2016
Opodatkowanie i oskładkowanie nagród jubileuszowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (420) z dnia 20.06.2016
Prowizje za sprzedaż wypłacane choremu pracownikowi bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 49 (1299) z dnia 20.06.2016
Oskładkowanie nagród wypłacanych zawodnikom sportowym
Gazeta Podatkowa nr 49 (1299) z dnia 20.06.2016
Kiedy płaci się ZUS od pracowniczych ekwiwalentów?
Gazeta Podatkowa nr 47 (1297) z dnia 13.06.2016
Używanie samochodów służbowych do celów prywatnych
Gazeta Podatkowa nr 47 (1297) z dnia 13.06.2016
Składki ZUS od świadczeń z okazji Dnia Dziecka
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (916) z dnia 10.06.2016
Składki ZUS od kwoty rekompensaty finansowej wypłaconej pracownikom
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (916) z dnia 10.06.2016
Pracownicze ryczałty za jazdy lokalne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 44 (1294) z dnia 2.06.2016 - Używanie samochodu przez pracownika - rozliczenie podatkowo-składkowe
Sfinansowanie pracownikowi kursu prawa jazdy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 44 (1294) z dnia 2.06.2016 - Używanie samochodu przez pracownika - rozliczenie podatkowo-składkowe
Opłaty za autostrady i parkingi w podróży służbowej pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 44 (1294) z dnia 2.06.2016 - Używanie samochodu przez pracownika - rozliczenie podatkowo-składkowe
Pracownicze dojazdy do pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 44 (1294) z dnia 2.06.2016 - Używanie samochodu przez pracownika - rozliczenie podatkowo-składkowe
Podatek i składki ZUS od świadczeń z okazji Dnia Dziecka
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (419) z dnia 1.06.2016
Składki ZUS z tytułu wyjazdu pracownika na targi
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (915) z dnia 1.06.2016
Oskładkowanie kwoty odszkodowania wypłaconego z tytułu umowy o zakazie konkurencji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (915) z dnia 1.06.2016
Dodatek funkcyjny w limicie podstawy wymiaru składek
Gazeta Podatkowa nr 42 (1292) z dnia 25.05.2016
Odszkodowanie wypłacone pracownikowi a zwolnienie z podatku dochodowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (914) z dnia 20.05.2016
Składki ZUS od biletów restauracyjnych
Gazeta Podatkowa nr 39 (1289) z dnia 16.05.2016
Składki ZUS od kwoty rekompensaty za likwidację nagród za staż pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (913) z dnia 10.05.2016
Składki ZUS pracowników oddelegowanych do pracy za granicę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (412) z dnia 10.05.2016
Wypłata odprawy dla emeryta a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 37 (1287) z dnia 9.05.2016
Potrącenie alimentacyjne z wynagrodzenia w kwocie minimalnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1285) z dnia 2.05.2016 - Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę
Podatek i składki ZUS od zapomogi
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (417) z dnia 1.05.2016
Rodzaje świadczeń przysługujących uczącym się pracownikom
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (411) z dnia 1.05.2016
Świadczenia fakultatywne
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (411) z dnia 1.05.2016
Składki od wartości umundurowania dla zleceniobiorców oraz ekwiwalenty za jego pranie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (912) z dnia 1.05.2016
ZUS od wydatków na dokształcanie pracowników
Gazeta Podatkowa nr 34 (1284) z dnia 28.04.2016
Zwrot kosztów używania prywatnego auta do celów służbowych a ZUS
Gazeta Podatkowa nr 34 (1284) z dnia 28.04.2016
Podatek i składki od pracowniczych karnetów sportowych
Gazeta Podatkowa nr 34 (1284) z dnia 28.04.2016
ZUS od rekompensaty finansowej dla pracownika
Gazeta Podatkowa nr 32 (1282) z dnia 21.04.2016
Zwiększenie środków ZFŚS w formie darowizny
Gazeta Podatkowa nr 32 (1282) z dnia 21.04.2016
Oskładkowanie dodatku uzupełniającego zasiłek chorobowy menedżera
Gazeta Podatkowa nr 30 (1280) z dnia 14.04.2016
Nagroda wypłacona z okazji jubileuszu firmy a ZUS
Gazeta Podatkowa nr 30 (1280) z dnia 14.04.2016
Świadczenie nazwane nagrodą jubileuszową w podstawie wymiaru składek ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (410) z dnia 10.04.2016
Oskładkowanie należności z tytułu wysłania pracownika do pracy za granicę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (410) z dnia 10.04.2016
Nagroda w związku z jubileuszem zakładu pracy w podstawie oskładkowania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (410) z dnia 10.04.2016
ZUS od dodatków do pensji wypłacanych w czasie choroby
Gazeta Podatkowa nr 28 (1278) z dnia 7.04.2016
Składki od prezentu wręczanego z "jubileuszówką"
Gazeta Podatkowa nr 27 (1277) z dnia 4.04.2016
Rozliczenie składkowo-podatkowe bonów towarowych przyznanych z okazji świąt
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (409) z dnia 1.04.2016
ZUS od zapomogi dla zleceniobiorcy
Gazeta Podatkowa nr 25 (1275) z dnia 29.03.2016
Świadczenia na rzecz pracowników
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (414) z dnia 20.03.2016
Świadczenia z tytułu przeniesienia służbowego a zwolnienie od podatku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (908) z dnia 20.03.2016
Ustalenie podstawy wymiaru składek ZUS pracowników delegowanych
Gazeta Podatkowa nr 22 (1272) z dnia 17.03.2016
ZUS od dojazdu do pracy na koszt pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 22 (1272) z dnia 17.03.2016
ZUS od kwoty odszkodowania wypłaconego byłym pracownikom
Gazeta Podatkowa nr 21 (1271) z dnia 14.03.2016
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KIEROWCÓW
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2016 - Czas pracy i wynagrodzenie kierowców
Ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych pomniejszany o nieobecności - obliczanie zaliczki na podatek
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (907) z dnia 10.03.2016
Dofinansowanie do obozu językowego dziecka pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 20 (1270) z dnia 10.03.2016 - Rozrachunki z pracownikami w ewidencji księgowej
Odprawa dla pracowników w ramach programu dobrowolnych odejść
Gazeta Podatkowa nr 20 (1270) z dnia 10.03.2016
Wypłata odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (413) z dnia 1.03.2016
Podstawa wymiaru składek ZUS zleceniobiorców - komunikat ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (906) z dnia 1.03.2016
Składki ZUS za pracowników oddelegowanych do pracy za granicę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (906) z dnia 1.03.2016
Podstawa wymiaru składek za zleceniobiorców
Gazeta Podatkowa nr 16 (1266) z dnia 25.02.2016
ZUS od pakietu świadczeń medycznych
Gazeta Podatkowa nr 16 (1266) z dnia 25.02.2016
ZUS od udostępnienia pracownikowi miejsca postojowego
Gazeta Podatkowa nr 15 (1265) z dnia 22.02.2016
Prywatny samochód pracownika używany do celów służbowych w jazdach lokalnych
Dodatek nr 8 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 z dnia 20.02.2016 - Używanie firmowych samochodów w 2016 r.
Prywatne jazdy służbowym autem ze składką ZUS
Gazeta Podatkowa nr 12 (1262) z dnia 11.02.2016
ZUS od zwrotu kosztu szkolenia aplikanta adwokackiego
Gazeta Podatkowa nr 12 (1262) z dnia 11.02.2016
Abonament medyczny w podstawie wymiaru zasiłku dla zleceniobiorcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (406) z dnia 10.02.2016
ZUS od wypłaconej pracownikowi nagrody jubileuszowej
Gazeta Podatkowa nr 11 (1261) z dnia 8.02.2016
Oskładkowanie świadczenia
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (411) z dnia 1.02.2016
Oskładkowanie należności
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (411) z dnia 1.02.2016
Składki ZUS pracowników oddelegowanych do pracy za granicę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (405) z dnia 1.02.2016
Oskładkowanie dodatku wypłacanego choremu pracownikowi
Gazeta Podatkowa nr 9 (1259) z dnia 1.02.2016
Składki ZUS od pracowniczych pakietów medycznych
Gazeta Podatkowa nr 9 (1259) z dnia 1.02.2016
ZUS w 2016 r. za pracownika oddelegowanego za granicę
Gazeta Podatkowa nr 8 (1258) z dnia 28.01.2016
Składki od odszkodowania z tytułu umowy o zakazie konkurencji
Gazeta Podatkowa nr 8 (1258) z dnia 28.01.2016
Oskładkowanie ryczałtu pieniężnego za pranie odzieży roboczej
Gazeta Podatkowa nr 7 (1257) z dnia 25.01.2016
ZUS za pracownika oddelegowanego za granicę
Dodatek nr 4 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2016 - Co nowego w przepisach w 2016 r. ?
Ekwiwalent za używanie własnych narzędzi a zwolnienie z PIT i ze składek ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (902) z dnia 20.01.2016
Ferie zimowe z finansowym wsparciem pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 4 (1254) z dnia 14.01.2016
Ubiór służbowy dla pracownika oraz ekwiwalent pieniężny za jego pranie - co ze składkami?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (901) z dnia 10.01.2016
Świadczenia rzeczowe z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (901) z dnia 10.01.2016
Wyłączenie nagrody jubileuszowej z podstawy wymiaru składek ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (404) z dnia 10.01.2016
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z § 2 w pozostałych wersjach czasowych
Ubezpieczenia i składki w interpretacjach ZUS
Gazeta Podatkowa nr 74 (1636) z dnia 16.09.2019
Otrzymanie nieodpłatnego świadczenia a PIT zleceniobiorcy i składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1033) z dnia 10.09.2019
Dodatek za rozłąkę i strawne zwolnione ze składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 72 (1634) z dnia 9.09.2019
Urlop wypoczynkowy i praca za granicą a rozliczenie w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 72 (1634) z dnia 9.09.2019
Nieodpłatne udostępnienie pracownikom firmowego mieszkania
Gazeta Podatkowa nr 72 (1634) z dnia 9.09.2019
Oskładkowanie dowozu zleceniobiorców do pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1632) z dnia 2.09.2019 - Ubezpieczenia i składki ZUS za zleceniobiorców
Dopłaty do wypoczynku finansowane ze środków ZFŚS w samorządowym zakładzie budżetowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (497) z dnia 1.09.2019
Składki ZUS od odszkodowania za zakaz konkurencji dla członka zarządu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1032) z dnia 1.09.2019
Dodatkowe wynagrodzenie dla pracownika podlega składkom ZUS
Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019
Rozliczenie w ZUS pracowniczych ekwiwalentów
Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019
ZUS od dodatków do pensji w czasie nieobecności w pracy
Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019
ZUS od rekompensaty z tytułu likwidacji ulgi w opłacie za prąd
Gazeta Podatkowa nr 67 (1629) z dnia 22.08.2019
Odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (496) z dnia 20.08.2019
Dodatek za staż w okresie choroby bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019
Składki od ekwiwalentu dla pracownika za używanie własnego sprzętu
Gazeta Podatkowa nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019
Składka na FEP od przychodów uzyskanych za pracę w szczególnych warunkach
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (490) z dnia 10.08.2019
Prywatne jazdy służbowym autem a ZUS
Gazeta Podatkowa nr 63 (1625) z dnia 8.08.2019
Warunki zwolnienia niektórych przychodów ze składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 63 (1625) z dnia 8.08.2019
Odszkodowanie dla byłego pracownika bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 62 (1624) z dnia 5.08.2019
Oskładkowanie kosztów prania zwracanych pracownikom
Gazeta Podatkowa nr 62 (1624) z dnia 5.08.2019
Składki ZUS od dopłaty pracodawcy do wyjazdu dzieci na kolonie i obozy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1029) z dnia 1.08.2019
Zapomoga pieniężna dla pracownika bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019
Składki ZUS od nagród z tytułu jubileuszu
Gazeta Podatkowa nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019
Składki ZUS
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Otrzymanie dofinansowania do letniego wypoczynku a PIT pracownika i składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1028) z dnia 20.07.2019
Składki od udostępnionych pracownikom lokali mieszkalnych - interpretacja ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1028) z dnia 20.07.2019
ZUS od sfinansowanego pracownikowi szkolenia
Gazeta Podatkowa nr 57 (1619) z dnia 18.07.2019
Zapomoga pieniężna
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019 - Świadczenia pracownicze zwolnione ze składek ZUS
Przyznanie odzieży służbowej oraz ekwiwalent za jej pranie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019 - Świadczenia pracownicze zwolnione ze składek ZUS
Odszkodowanie za zakaz konkurencji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019 - Świadczenia pracownicze zwolnione ze składek ZUS
Koszty używania prywatnego auta zwracane pracownikowi
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019 - Świadczenia pracownicze zwolnione ze składek ZUS
Świadczenia dla pracowników odchodzących na emeryturę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019 - Świadczenia pracownicze zwolnione ze składek ZUS
Rekompensata za likwidację jubileuszówki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019 - Świadczenia pracownicze zwolnione ze składek ZUS
Ryczałt za korzystanie z własnego oprogramowania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019 - Świadczenia pracownicze zwolnione ze składek ZUS
Dojazdy do pracy na koszt pracodawcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019 - Świadczenia pracownicze zwolnione ze składek ZUS
Świadczenia z ZFRON
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019 - Świadczenia pracownicze zwolnione ze składek ZUS
Dopłata pracodawcy do miejsca parkingowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019 - Świadczenia pracownicze zwolnione ze składek ZUS
Opłacanie pracownikowi kosztów przejazdu na studia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019 - Świadczenia pracownicze zwolnione ze składek ZUS
Świadczenia przekazywane z okazji świąt
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019 - Świadczenia pracownicze zwolnione ze składek ZUS
Dopłata do karnetów i abonamentów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019 - Świadczenia pracownicze zwolnione ze składek ZUS
Dofinansowanie obiadu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019 - Świadczenia pracownicze zwolnione ze składek ZUS
Składki ZUS od odszkodowania z tytułu ugody sądowej
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019
Dodatek funkcyjny w raportach ZUS
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019
Praca w godzinach nadliczbowych a wysokość świadczenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 55 (1617) z dnia 11.07.2019
Karty żywieniowe dla pracowników po godzinach pracy trzeba oskładkować
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1027) z dnia 10.07.2019
Zapomoga od pracodawcy nietworzącego ZFŚS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1027) z dnia 10.07.2019
Wartość udostępnionego pracownikom mieszkania a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 54 (1616) z dnia 8.07.2019
Koszty używania w pracy prywatnego auta zwracane w formie ryczałtu
Gazeta Podatkowa nr 54 (1616) z dnia 8.07.2019
Podatek od pracowniczej nagrody jubileuszowej
Gazeta Podatkowa nr 53 (1615) z dnia 4.07.2019
Świadczenie urlopowe w kosztach pracodawcy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (493) z dnia 1.07.2019
Wypłata świadczenia urlopowego i jego oskładkowanie oraz opodatkowanie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (487) z dnia 1.07.2019
Składka zdrowotna od pakietu świadczeń medycznych
Gazeta Podatkowa nr 51 (1613) z dnia 27.06.2019
Składki od dopłaty pracodawcy do zielonej szkoły
Gazeta Podatkowa nr 50 (1612) z dnia 24.06.2019
Składki ZUS od kwoty zapomogi przyznanej pracownikom
Gazeta Podatkowa nr 49 (1611) z dnia 21.06.2019
ZUS od świadczenia pieniężnego za pranie odzieży roboczej
Gazeta Podatkowa nr 49 (1611) z dnia 21.06.2019
Oskładkowanie dofinansowania do wakacji pracownika
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2019 - Świadczenia na rzecz pracowników - wybrane zagadnienia
Oskładkowanie karnetów sportowych
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2019 - Świadczenia na rzecz pracowników - wybrane zagadnienia
Składki ZUS od dopłat do przedszkoli
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2019 - Świadczenia na rzecz pracowników - wybrane zagadnienia
Otrzymanie prezentu przez pracownika a składki ZUS
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2019 - Świadczenia na rzecz pracowników - wybrane zagadnienia
Wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej a PIT i ZUS pracowników
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2019 - Świadczenia na rzecz pracowników - wybrane zagadnienia
ZUS od świadczeń dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 48 (1610) z dnia 17.06.2019
Oskładkowanie odszkodowania za zakaz konkurencji
Gazeta Podatkowa nr 47 (1609) z dnia 13.06.2019
Zwrot pracownikowi kosztów biletu miesięcznego w podstawie wymiaru składek ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (486) z dnia 10.06.2019
Przekazywanie raportu ZUS RPA za osoby ubezpieczone
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (486) z dnia 10.06.2019
Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy w podstawie wymiaru składek ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (486) z dnia 10.06.2019
Składka na grupowe ubezpieczenie w części finansowana przez pracodawcę - PIT i ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1024) z dnia 10.06.2019
ZUS od nagród przekazanych pracownikom za staż pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1024) z dnia 10.06.2019
Składki ZUS od ryczałtu na dojazdy do pracy
Gazeta Podatkowa nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019
Świadczenia sfinansowane ze środków obrotowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 44 (1606) z dnia 3.06.2019 - Podatek i składki ZUS od dofinansowania wypoczynku pracowników
Finansowanie wypoczynku ze środków ZFŚS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 44 (1606) z dnia 3.06.2019 - Podatek i składki ZUS od dofinansowania wypoczynku pracowników
Oskładkowanie świadczenia urlopowego wypłacanego pracownikom na podstawie regulaminu wynagradzania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 44 (1606) z dnia 3.06.2019 - Podatek i składki ZUS od dofinansowania wypoczynku pracowników
Zwolnienie z oskładkowania świadczenia urlopowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 44 (1606) z dnia 3.06.2019 - Podatek i składki ZUS od dofinansowania wypoczynku pracowników
Oskładkowanie biletów na dojazdy do pracy
Gazeta Podatkowa nr 44 (1606) z dnia 3.06.2019
Otrzymanie paczki przez dziecko pracownika a PIT i składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1023) z dnia 1.06.2019
Bony wypoczynkowe od pracodawcy ze składką ZUS
Gazeta Podatkowa nr 43 (1605) z dnia 30.05.2019
ZUS od kwoty odprawy dla pracownika przechodzącego na emeryturę
Gazeta Podatkowa nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019
Zapewnienie pracownikom odzieży i obuwia roboczego
Dodatek nr 16 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 z dnia 20.05.2019 - Ulgi i zwolnienia w PIT, ZUS i VAT - wybrane zagadnienia
Posiłki (napoje) profilaktyczne przekazywane pracownikom w ramach bhp
Dodatek nr 16 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 z dnia 20.05.2019 - Ulgi i zwolnienia w PIT, ZUS i VAT - wybrane zagadnienia
Okulary korygujące wzrok dla pracowników
Dodatek nr 16 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 z dnia 20.05.2019 - Ulgi i zwolnienia w PIT, ZUS i VAT - wybrane zagadnienia
Bilety do kina, na basen, karnety do klubu fitness finansowane pracownikom ze środków ZFŚS
Dodatek nr 16 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 z dnia 20.05.2019 - Ulgi i zwolnienia w PIT, ZUS i VAT - wybrane zagadnienia
Świadczenia przyznawane w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników
Dodatek nr 16 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 z dnia 20.05.2019 - Ulgi i zwolnienia w PIT, ZUS i VAT - wybrane zagadnienia
Dofinansowanie do letniego wypoczynku pracownika i jego rodziny
Dodatek nr 16 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 z dnia 20.05.2019 - Ulgi i zwolnienia w PIT, ZUS i VAT - wybrane zagadnienia
Zapomogi pieniężne przyznawane pracownikom
Dodatek nr 16 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 z dnia 20.05.2019 - Ulgi i zwolnienia w PIT, ZUS i VAT - wybrane zagadnienia
Udokumentowanie i rozliczenie zakupu paczek dla dzieci pracowników ze środków ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Karnety sportowe sfinansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Karnety sportowe sfinansowane ze środków obrotowych pracodawcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Zakup karnetów sportowych dla pracowników i członków ich rodzin
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1022) z dnia 20.05.2019
Składki ZUS od kwoty dopłaty pracodawcy do miejsca parkingowego - interpretacja ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1022) z dnia 20.05.2019
ZUS od kwoty dofinansowania majowego wypoczynku pracowników
Gazeta Podatkowa nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019
Jednorazowa rekompensata dla pracowników bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019
Wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej a PIT i ZUS pracowników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1021) z dnia 10.05.2019
Nie ma składek ZUS od dopłaty pracodawcy do miejsca parkingowego
Gazeta Podatkowa nr 35 (1597) z dnia 2.05.2019
Dopłaty do karnetu sportowego a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 35 (1597) z dnia 2.05.2019
Składki ZUS
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (489) z dnia 1.05.2019
Składki ZUS od wartości karnetu sportowego przekazanego pracownikom
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1020) z dnia 1.05.2019
Zwolnienie ze składek ZUS nagrody za staż pracy
Gazeta Podatkowa nr 34 (1596) z dnia 29.04.2019
Składki ZUS od odszkodowania wypłaconego byłemu pracownikowi
Gazeta Podatkowa nr 32 (1594) z dnia 23.04.2019
Przekazanie posiłków (napojów) profilaktycznych a przychód pracownika i składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1019) z dnia 20.04.2019
Nieodpłatne używanie samochodu służbowego w okresie dłuższej nieobecności w pracy pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1019) z dnia 20.04.2019
Karty lunchowe do określonej kwoty bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 31 (1593) z dnia 18.04.2019
Składki ZUS od świątecznych prezentów dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 31 (1593) z dnia 18.04.2019
Dojazd do pracy na koszt pracodawcy a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 31 (1593) z dnia 18.04.2019
ZUS od świadczeń dla pracowników odchodzących na emeryturę
Gazeta Podatkowa nr 29 (1591) z dnia 11.04.2019
Podstawa wymiaru składek osoby na urlopie wychowawczym
Gazeta Podatkowa nr 29 (1591) z dnia 11.04.2019
Przekazanie pracownikowi odzieży roboczej (obuwia) a jego przychód i składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1018) z dnia 10.04.2019
ZUS od kwoty odszkodowania wypłaconego w związku z brakiem oferty ponownego zatrudnienia pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1018) z dnia 10.04.2019
Sporządzanie do ZUS raportu ZUS RPA
Gazeta Podatkowa nr 28 (1590) z dnia 8.04.2019
Ujęcie w księgach świadczeń wielkanocnych dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 28 (1590) z dnia 8.04.2019
Konsekwencje wypłaty ekwiwalentu z naruszeniem przepisów
Gazeta Podatkowa nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019
Składki na grupowe ubezpieczenie na życie w podstawie oskładkowania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (481) z dnia 1.04.2019
Dobrowolna odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy bez składek ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (481) z dnia 1.04.2019
Zakwaterowanie i transport pracowników oddelegowanych do pracy za granicę - PIT i ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1017) z dnia 1.04.2019
ZUS od kwoty odszkodowania wypłaconego byłemu pracownikowi na mocy ugody
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1017) z dnia 1.04.2019
Finansowanie pracownikom dojazdów do pracy a ZUS
Gazeta Podatkowa nr 26 (1588) z dnia 1.04.2019
Kiedy należy złożyć raport ZUS RIA?
Gazeta Podatkowa nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019
Odszkodowanie wypłacone byłemu pracownikowi - PIT i ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1016) z dnia 20.03.2019
Rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia z kontraktu menedżerskiego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (480) z dnia 10.03.2019
Składki ZUS od wypłaconych pracownikom nagród za staż pracy
Gazeta Podatkowa nr 19 (1581) z dnia 7.03.2019
Wykazanie w raporcie ZUS RPA dodatku stażowego
Gazeta Podatkowa nr 18 (1580) z dnia 4.03.2019
Kwota odszkodowania dla pracownika z tytułu rozwiązania umowy o pracę bez składek ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1014) z dnia 1.03.2019
Karty upominkowe
Gazeta Podatkowa nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019
Składki ZUS od zwracanych kosztów używania prywatnego auta
Gazeta Podatkowa nr 14 (1576) z dnia 18.02.2019
ZUS od dopłaty do karnetu sportowego
Gazeta Podatkowa nr 13 (1575) z dnia 14.02.2019
ZUS od kwoty sfinansowanego pracownikowi szkolenia
Gazeta Podatkowa nr 12 (1574) z dnia 11.02.2019
Rozliczenie składek ZUS w 2019 r. za pracujących za granicą
Gazeta Podatkowa nr 10 (1572) z dnia 4.02.2019
ZUS od dopłaty do składki na grupowe ubezpieczenie na życie
Gazeta Podatkowa nr 10 (1572) z dnia 4.02.2019
Podstawa wymiaru składek ZUS pracowników oddelegowanych do pracy za granicę
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2019 - Co nowego w przepisach w 2019 r.?
Rozliczenie składek ZUS za pracownika delegowanego za granicę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 7 (1569) z dnia 24.01.2019 - Rozliczanie składek ZUS w 2019 roku
Składki od zimowego wypoczynku pracowników
Gazeta Podatkowa nr 5 (1567) z dnia 17.01.2019
ZUS od odszkodowania z tytułu umowy o zakazie konkurencji
Gazeta Podatkowa nr 5 (1567) z dnia 17.01.2019
Czy oskładkować nagrodę jubileuszową o charakterze pieniężno-rzeczowym?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (476) z dnia 10.01.2019
ZUS od zwracanych menedżerowi kosztów przejazdów
Gazeta Podatkowa nr 2 (1564) z dnia 7.01.2019
Podstawa wymiaru składek ZUS pracownika delegowanego do pracy za granicę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (475) z dnia 1.01.2019
Rozliczenie składek ZUS pracownika oddelegowanego do pracy za granicą
Gazeta Podatkowa nr 104 (1561) z dnia 27.12.2018
Składki ZUS od wartości laptopa przekazanego w ramach rekompensaty
Gazeta Podatkowa nr 103 (1560) z dnia 24.12.2018
Oskładkowanie otrzymanego przez pracownika prezentu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1007) z dnia 20.12.2018
Stosowanie kryterium socjalnego przy przyznawaniu świadczeń z ZFŚS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1007) z dnia 20.12.2018
Wzrost kwoty przeciętnego wynagrodzenia a składki w 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 102 (1559) z dnia 20.12.2018
ZUS od przejazdów na posiedzenie rady nadzorczej
Gazeta Podatkowa nr 101 (1558) z dnia 17.12.2018
Przyznanie i oskładkowanie ekwiwalentu za pranie odzieży służbowej
Gazeta Podatkowa nr 101 (1558) z dnia 17.12.2018
Jakie wypłaty wlicza się do kwoty rocznego limitu składek?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1557) z dnia 13.12.2018 - Miesięczne i roczne ograniczenia w składkach ZUS
Oskładkowanie bożonarodzeniowych świadczeń
Gazeta Podatkowa nr 100 (1557) z dnia 13.12.2018
Obiady dla pracowników sprzedawane po preferencyjnej cenie - PIT, ZUS i VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1006) z dnia 10.12.2018
Egzekucja należności z nagrody jubileuszowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (474) z dnia 10.12.2018
Paczki sfinansowane z ZFŚS
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (479) z dnia 1.12.2018
Rozliczenie ryczałtu samochodowego wypłacanego pracownikowi razem z wynagrodzeniem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (479) z dnia 1.12.2018
Uregulowanie warunków wypłaty diety kierowcom w transporcie międzynarodowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1005) z dnia 1.12.2018
Składki ZUS od jednorazowej rekompensaty z tytułu likwidacji nagrody jubileuszowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (473) z dnia 1.12.2018
ZUS od dofinansowania przekazanego pracownikom
Gazeta Podatkowa nr 96 (1553) z dnia 29.11.2018
ZUS od udostępnionego pracownikom lokalu
Gazeta Podatkowa nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018
Kwota jednorazowej rekompensaty dla pracowników bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018
Oskładkowanie premii dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 94 (1551) z dnia 22.11.2018
Odszkodowanie dla zwolnionego pracownika bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 91 (1548) z dnia 13.11.2018
Składki ZUS pracownika delegowanego do pracy za granicę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (472) z dnia 10.11.2018
Oskładkowanie szczepień przeciw grypie sfinansowanych przez pracodawcę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (472) z dnia 10.11.2018
Dowóz zleceniobiorców a PIT i ZUS
Gazeta Podatkowa nr 89 (1546) z dnia 5.11.2018
Podatek i składki ubezpieczeniowe dla osoby z prawem do emerytury
Gazeta Podatkowa nr 89 (1546) z dnia 5.11.2018
Diety i inne należności z tytułu podróży służbowej a składki ZUS
Dodatek nr 31 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2018 - Rozliczanie podróży służbowych (prawo pracy, VAT, PIT, CIT, ZUS, ewidencja księgowa)
Składki ZUS od ryczałtów za nocleg kierowców
Dodatek nr 31 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2018 - Rozliczanie podróży służbowych (prawo pracy, VAT, PIT, CIT, ZUS, ewidencja księgowa)
Oskładkowanie świadczeń z tytułu podróży zleceniobiorcy
Dodatek nr 31 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2018 - Rozliczanie podróży służbowych (prawo pracy, VAT, PIT, CIT, ZUS, ewidencja księgowa)
Nagroda jubileuszowa jako przychód pracownika ze stosunku pracy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Wypłata odprawy emerytalnej pracownikowi z dwóch zakładów pracy a ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1002) z dnia 1.11.2018
Podstawa wymiaru składek ZUS za pracowników delegowanych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1544) z dnia 29.10.2018 - Składki ZUS i świadczenia dla pracownika oddelegowanego za granicę
Praca za granicą przez część miesiąca i urlop wypoczynkowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1544) z dnia 29.10.2018 - Składki ZUS i świadczenia dla pracownika oddelegowanego za granicę
Otrzymanie przez delegowanego za granicę zaliczki na poczet wynagrodzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1544) z dnia 29.10.2018 - Składki ZUS i świadczenia dla pracownika oddelegowanego za granicę
Składki ZUS w razie pobierania świadczeń chorobowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1544) z dnia 29.10.2018 - Składki ZUS i świadczenia dla pracownika oddelegowanego za granicę
Składki od nagrody jubileuszowej dla pracownika-emeryta
Gazeta Podatkowa nr 86 (1543) z dnia 25.10.2018
Finansowanie pracownikom dojazdów do pracy a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 85 (1542) z dnia 22.10.2018
Wyższe składki ZUS w 2019 r. z powodu wzrostu prognozowanego wynagrodzenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1001) z dnia 20.10.2018
Posiłki profilaktyczne po godzinach pracy trzeba oskładkować
Gazeta Podatkowa nr 84 (1541) z dnia 18.10.2018
Używanie prywatnego auta w celach służbowych a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 84 (1541) z dnia 18.10.2018
W 2019 r. wyższe limity w składkach dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 83 (1540) z dnia 15.10.2018
Ewidencja kosztów szczepień przeciw grypie
Gazeta Podatkowa nr 82 (1539) z dnia 11.10.2018
Odprawa dla pracownika przechodzącego na emeryturę
Gazeta Podatkowa nr 82 (1539) z dnia 11.10.2018
Kwota umorzonej pożyczki z ZFŚS w podstawie wymiaru składek ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (470) z dnia 10.10.2018
Pakiety medyczne w przychodach pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1538) z dnia 8.10.2018 - PIT i ZUS od pozapłacowych świadczeń pracowniczych
Pracownicze karty przedpłacone
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1538) z dnia 8.10.2018 - PIT i ZUS od pozapłacowych świadczeń pracowniczych
Karnety sportowo-rekreacyjne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1538) z dnia 8.10.2018 - PIT i ZUS od pozapłacowych świadczeń pracowniczych
Świadczenia przyznawane w ramach pomocy świątecznej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1538) z dnia 8.10.2018 - PIT i ZUS od pozapłacowych świadczeń pracowniczych
Nagroda jubileuszowa z dodatkową gratyfikacją
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1538) z dnia 8.10.2018 - PIT i ZUS od pozapłacowych świadczeń pracowniczych
Oskładkowanie wypłacanego zleceniobiorcy ryczałtu samochodowego
Gazeta Podatkowa nr 80 (1537) z dnia 4.10.2018
Opodatkowanie i oskładkowanie przychodów u świadczeniobiorcy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (475) z dnia 1.10.2018
Wypłata nagrody pieniężnej wynikającej z przepisów wewnątrzzakładowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (475) z dnia 1.10.2018
Przekazanie nagrody rzeczowej jako wyraz uznania
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (475) z dnia 1.10.2018
Finansowanie pracownikowi kosztów przejazdu na studia a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 77 (1534) z dnia 24.09.2018
Składki ZUS od wypłaty pracownikowi nagrody jubileuszowej
Gazeta Podatkowa nr 76 (1533) z dnia 20.09.2018
Ewidencja dofinansowania obozu językowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 75 (1532) z dnia 17.09.2018 - Świadczenia na rzecz pracowników w ewidencji księgowej
Ujęcie ekwiwalentu za używanie własnych narzędzi przez pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 75 (1532) z dnia 17.09.2018 - Świadczenia na rzecz pracowników w ewidencji księgowej
Ujęcie w księgach dofinansowania do zakupu okularów pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 75 (1532) z dnia 17.09.2018 - Świadczenia na rzecz pracowników w ewidencji księgowej
Oskładkowanie pracowniczych ekwiwalentów
Gazeta Podatkowa nr 75 (1532) z dnia 17.09.2018
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2018 - Umowy cywilnoprawne w aspekcie składkowo-podatkowym
Dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci pracowników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (997) z dnia 10.09.2018
Składki od przychodów pracowniczych w interpretacjach ZUS
Gazeta Podatkowa nr 73 (1530) z dnia 10.09.2018
Odzież służbowa i ekwiwalent za jej pranie a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 72 (1529) z dnia 6.09.2018
Wyłączenie z oskładkowania świadczeń finansowanych z ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 71 (1528) z dnia 3.09.2018
Wyłączenie z oskładkowania świadczeń finansowanych z ZFŚS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (467) z dnia 1.09.2018
Dopłaty ze środków obrotowych do kosztów pobytu dzieci pracowników w przedszkolu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (996) z dnia 1.09.2018
Zapomoga jako podstawa wymiaru składek ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (996) z dnia 1.09.2018
Podatkowo-składkowe rozliczanie zapomóg
Gazeta Podatkowa nr 70 (1527) z dnia 30.08.2018
Preferencyjny zakup od pracodawcy ze składką ZUS
Gazeta Podatkowa nr 69 (1526) z dnia 27.08.2018
ZUS od dodatków do pensji wypłacanych obok chorobówki
Gazeta Podatkowa nr 68 (1525) z dnia 23.08.2018
Zapewnienie pracownikom okularów korekcyjnych - PIT i ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (995) z dnia 20.08.2018
Świadczenie abonamentowe ze składką ZUS
Gazeta Podatkowa nr 67 (1524) z dnia 20.08.2018
Podatek od pracowniczego wynagrodzenia i odprawy emerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 66 (1523) z dnia 16.08.2018
ZUS od dopłaty do wypoczynku pracowników
Gazeta Podatkowa nr 65 (1522) z dnia 13.08.2018
Wypłata świadczenia urlopowego - ewidencja księgowa, PIT oraz składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (994) z dnia 10.08.2018
ZUS od odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji dla menedżera
Gazeta Podatkowa nr 62 (1519) z dnia 2.08.2018
Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego dla wykonawcy pracy nakładczej?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (465) z dnia 1.08.2018
Wcześniejsza wypłata nagrody jubileuszowej po udokumentowaniu dodatkowego stażu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (465) z dnia 1.08.2018
Wypłata pracownikom świadczenia urlopowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (471) z dnia 1.08.2018
Dopłata do wypoczynku zorganizowanego w formie kolonii dla dzieci ze środków ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (471) z dnia 1.08.2018
ZUS od rekompensaty dla pracowników za likwidację ulgi w opłacie za energię elektryczną
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (993) z dnia 1.08.2018
ZUS od zwrotu menedżerowi wydatków z tytułu szkolenia i studiów
Gazeta Podatkowa nr 61 (1518) z dnia 30.07.2018
Nagroda z tytułu jubileuszu firmy ze składkami ZUS
Gazeta Podatkowa nr 61 (1518) z dnia 30.07.2018
Składki ZUS od odprawy dla prezesa
Gazeta Podatkowa nr 59 (1516) z dnia 23.07.2018
Zasady ustalania należności przysługujących pracownikom z tytułu krajowych podróży służbowych
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2018 - Podróże służbowe krajowe i zagraniczne - rozliczanie i ewidencja księgowa
Zasady ustalania należności przysługujących pracownikom z tytułu zagranicznych podróży służbowych
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2018 - Podróże służbowe krajowe i zagraniczne - rozliczanie i ewidencja księgowa
Oskładkowanie świadczenia urlopowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (991) z dnia 10.07.2018
Finansowanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych imprez ogólnodostępnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (464) z dnia 10.07.2018
Ewidencja dofinansowania wyjazdów dzieci na zieloną szkołę
Gazeta Podatkowa nr 55 (1512) z dnia 9.07.2018
Składki ZUS od diet i ryczałtów kierowców w transporcie międzynarodowym
Dodatek nr 21 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 z dnia 1.07.2018 - Najciekawsze rozstrzygnięcia MF, ZUS i resortu pracy
Wypłaty z ZFŚS
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (469) z dnia 1.07.2018
Świadczenia urlopowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (469) z dnia 1.07.2018
Opodatkowanie i oskładkowanie dofinansowania z ZFŚS do wypoczynku pracownika (jego rodziny)
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (990) z dnia 1.07.2018
Dofinansowanie z ZFŚS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 52 (1509) z dnia 28.06.2018 - Letni wypoczynek z dofinansowaniem od pracodawcy
Warunki zwolnienia ze składek ZUS świadczenia urlopowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 52 (1509) z dnia 28.06.2018 - Letni wypoczynek z dofinansowaniem od pracodawcy
Ekwiwalenty pracownicze a składki ZUS
Dodatek nr 20 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2018 - Zwolnienia i ulgi w PIT, CIT I ZUS
Dofinansowanie do wypoczynku pracownika a składki ZUS
Dodatek nr 20 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2018 - Zwolnienia i ulgi w PIT, CIT I ZUS
Kiedy wartość karnetu sportowego jest wyłączona ze składek ZUS?
Dodatek nr 20 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2018 - Zwolnienia i ulgi w PIT, CIT I ZUS
Wyłączenie ze składek ZUS świadczeń przyznanych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników
Dodatek nr 20 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2018 - Zwolnienia i ulgi w PIT, CIT I ZUS
Dopłaty do przedszkola a składki ZUS
Dodatek nr 20 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2018 - Zwolnienia i ulgi w PIT, CIT I ZUS
Zasady opodatkowania i oskładkowania dopłat do "zielonej szkoły"
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (468) z dnia 20.06.2018
Czy od dodatku za rozłąkę z tytułu oddelegowania naliczać składki ZUS? - interpretacja ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (989) z dnia 20.06.2018
Nie każde zwolnienie ze składek ZUS dla zleceniobiorców
Gazeta Podatkowa nr 49 (1506) z dnia 18.06.2018
Korekta składek ZUS w związku z nieprawidłowym ustaleniem podstawy ich wymiaru
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (462) z dnia 10.06.2018
Napiwki w podstawie wymiaru składek ZUS i podatku dochodowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (462) z dnia 10.06.2018
Oskładkowanie ryczałtu na dojazdy do pracy
Gazeta Podatkowa nr 46 (1503) z dnia 7.06.2018
Dodatek za rozłąkę bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 45 (1502) z dnia 4.06.2018
Dodatek wypłacany pracownikowi oddelegowanemu do pracy za granicę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (987) z dnia 1.06.2018
Oskładkowanie wartości świadczeń oferowanych pracownikom z dopłatą pracodawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (987) z dnia 1.06.2018
Świadczenie urlopowe wyłączone z oskładkowania, ale nie z opodatkowania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (461) z dnia 1.06.2018
Ryczałt na dojazdy do pracy w podstawie wymiaru składek ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (461) z dnia 1.06.2018
Kiedy dodatek za rozłąkę nie podlega składkom ZUS?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (461) z dnia 1.06.2018
Zasady zwolnienia ze składek ZUS dofinansowania posiłków
Gazeta Podatkowa nr 44 (1501) z dnia 1.06.2018
Kiedy dodatek za rozłąkę nie podlega składkom ZUS?
Gazeta Podatkowa nr 44 (1501) z dnia 1.06.2018
Zwolnienie premii z oskładkowania tylko w niektórych przypadkach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1500) z dnia 28.05.2018 - Składki ZUS od premii, nagród i odpraw
Oskładkowanie premii rocznej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1500) z dnia 28.05.2018 - Składki ZUS od premii, nagród i odpraw
Nagrody jubileuszowe dla pracowników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1500) z dnia 28.05.2018 - Składki ZUS od premii, nagród i odpraw
Rekompensata z tytułu likwidacji nagród jubileuszowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1500) z dnia 28.05.2018 - Składki ZUS od premii, nagród i odpraw
Oskładkowanie rzeczowej jubileuszówki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1500) z dnia 28.05.2018 - Składki ZUS od premii, nagród i odpraw
Wypłacenie odszkodowania w zamian za odprawę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1500) z dnia 28.05.2018 - Składki ZUS od premii, nagród i odpraw
Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1500) z dnia 28.05.2018 - Składki ZUS od premii, nagród i odpraw
Odszkodowanie wynikające z ugody sądowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1500) z dnia 28.05.2018 - Składki ZUS od premii, nagród i odpraw
Składki od kwoty dofinansowania majowego wypoczynku pracownika
Gazeta Podatkowa nr 43 (1500) z dnia 28.05.2018
Usługi medyczne współfinansowane przez pracowników
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (466) z dnia 20.05.2018
Otrzymanie karnetu sportowego przez pracownika - PIT i składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (986) z dnia 20.05.2018
Składki ZUS od wypłacanego pracownikowi dodatku samochodowego
Gazeta Podatkowa nr 40 (1497) z dnia 17.05.2018
Odszkodowanie za zakaz konkurencji bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 39 (1496) z dnia 14.05.2018
Warunki zwolnienia jubileuszówki ze składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 39 (1496) z dnia 14.05.2018
Rozliczenia PIT i ZUS od dopłaty do zielonej szkoły
Gazeta Podatkowa nr 39 (1496) z dnia 14.05.2018
Podstawa wymiaru składek ZUS pracowników delegowanych
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2018
ZUS od zapomogi przyznanej pracownikom
Gazeta Podatkowa nr 38 (1495) z dnia 10.05.2018
Zwrócone zleceniobiorcy koszty przejazdów a ZUS
Gazeta Podatkowa nr 37 (1494) z dnia 7.05.2018
Rozliczenie dofinansowania kosztów leczenia pracownika
Gazeta Podatkowa nr 36 (1493) z dnia 4.05.2018
Zwrot zleceniobiorcy kosztów podróży
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (465) z dnia 1.05.2018
Składki ZUS od wartości zapomogi żywieniowej przyznanej pracownikom
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (984) z dnia 1.05.2018
Składki ZUS od wypłaty za używanie i pranie własnej odzieży
Gazeta Podatkowa nr 35 (1492) z dnia 30.04.2018
ZUS za niepełnoetatowca oddelegowanego do pracy za granicą
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 34 (1491) z dnia 26.04.2018 - Obowiązki płatnika w zakresie ubezpieczeń i składek ZUS
Dopłata pracowników do abonamentu medycznego a ZUS
Gazeta Podatkowa nr 32 (1489) z dnia 19.04.2018
ZUS od kwoty odszkodowania wypłaconego byłym pracownikom
Gazeta Podatkowa nr 31 (1488) z dnia 16.04.2018
ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2018 - Podróże służbowe, w tym kierowców
ZUS od rekompensaty wypłaconej pracownikowi
Gazeta Podatkowa nr 29 (1486) z dnia 9.04.2018
FP od premii wypłaconej obok zasiłku chorobowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (1485) z dnia 5.04.2018 - Składki na FP, FGŚP i FEP w 2018 roku
Ewidencja księgowa świadczeń wielkanocnych
Gazeta Podatkowa nr 27 (1484) z dnia 3.04.2018
Świąteczne świadczenia dla pracowników i byłych pracowników
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (463) z dnia 1.04.2018
Oskładkowanie umów menedżerskich
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (981) z dnia 1.04.2018
Rozliczenie podatkowo-składkowe dofinansowania studiów menedżerowi
Gazeta Podatkowa nr 26 (1483) z dnia 29.03.2018
Skrócenie wypowiedzenia za porozumieniem bez wpływu na odprawę
Gazeta Podatkowa nr 26 (1483) z dnia 29.03.2018
ZUS od wartości posiłków zakupionych poprzez mobilną aplikację
Gazeta Podatkowa nr 25 (1482) z dnia 26.03.2018
Zwrot pracownikowi niepracującemu przy komputerze kosztów zakupu okularów
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2018 - Podatkowe rozliczenie świadczeń na rzecz pracowników
Dopłata do wypoczynku dzieci pracowników
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2018 - Podatkowe rozliczenie świadczeń na rzecz pracowników
Świadczenia z zakresu BHP
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2018 - Podatkowe rozliczenie świadczeń na rzecz pracowników
Paczki świąteczne sfinansowane częściowo ze środków ZFŚS a częściowo ze środków obrotowych
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2018 - Podatkowe rozliczenie świadczeń na rzecz pracowników
Wielkanocne prezenty a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018
ZUS od nagrody z tytułu jubileuszu
Gazeta Podatkowa nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018
Odszkodowanie z tytułu umowy o zakazie konkurencji a ZUS
Gazeta Podatkowa nr 21 (1478) z dnia 12.03.2018
Odszkodowanie wypłacone z tytułu umowy o zakazie konkurencji a składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (979) z dnia 10.03.2018
Wysokość wynagrodzenia chorobowego pracownika oddelegowanego do pracy za granicę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (456) z dnia 10.03.2018
Prywatne auto używane do celów służbowych a ZUS
Gazeta Podatkowa nr 20 (1477) z dnia 8.03.2018
ZUS od rekompensaty dla zwalnianego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 19 (1476) z dnia 5.03.2018
Składki opłacone na rzecz izby gospodarczej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (461) z dnia 1.03.2018
Rozliczenie podatkowo-składkowe ekwiwalentu dla pracowników
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (461) z dnia 1.03.2018
Zwrot kosztów dojazdów na posiedzenia organów a składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (978) z dnia 1.03.2018
Ekwiwalent za pranie odzieży - PIT i składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (978) z dnia 1.03.2018
Oskładkowanie zapomóg wypłacanych pracownikom
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (461) z dnia 1.03.2018
Karty podarunkowe dla dzieci pracowników finansowane ze środków ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (460) z dnia 20.02.2018
Dopłata do pobytu dzieci w przedszkolu a PIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (976) z dnia 10.02.2018
Podstawa wymiaru składek ZUS pracowników oddelegowanych do pracy za granicę
Dodatek nr 6 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2018 - Co nowego w przepisach w 2018 r.?
Dofinansowanie pobytu dzieci pracowników na zimowisku
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (459) z dnia 1.02.2018
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek ZUS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (459) z dnia 1.02.2018
Dofinansowanie pracodawcy do czynszu najmu pojazdu dla pracownika a ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (975) z dnia 1.02.2018
Dodatkowa odprawa emerytalna
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 10 (1467) z dnia 1.02.2018 - Przychody pracownicze zwolnione ze składek ZUS
Wypłaty za lojalność
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 10 (1467) z dnia 1.02.2018 - Przychody pracownicze zwolnione ze składek ZUS
Składki od odszkodowania za dyskryminację
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 10 (1467) z dnia 1.02.2018 - Przychody pracownicze zwolnione ze składek ZUS
Praca za granicą przez część miesiąca
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 10 (1467) z dnia 1.02.2018 - Przychody pracownicze zwolnione ze składek ZUS
Rekompensata z tytułu planowanego rozwiązania umowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 10 (1467) z dnia 1.02.2018 - Przychody pracownicze zwolnione ze składek ZUS
Używanie i pranie własnej odzieży
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 10 (1467) z dnia 1.02.2018 - Przychody pracownicze zwolnione ze składek ZUS
Odzież służbowa i ekwiwalent za jej pranie a ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 10 (1467) z dnia 1.02.2018 - Przychody pracownicze zwolnione ze składek ZUS
Zapomoga pieniężna
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 10 (1467) z dnia 1.02.2018 - Przychody pracownicze zwolnione ze składek ZUS
Karty na posiłki dla pracowników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 10 (1467) z dnia 1.02.2018 - Przychody pracownicze zwolnione ze składek ZUS
Pakiet świadczeń medycznych przyznany uchwałą zarządu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 10 (1467) z dnia 1.02.2018 - Przychody pracownicze zwolnione ze składek ZUS
Ekwiwalent za używanie w pracy własnego telefonu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 10 (1467) z dnia 1.02.2018 - Przychody pracownicze zwolnione ze składek ZUS
Abonament medyczny opłacany choremu pracownikowi
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 10 (1467) z dnia 1.02.2018 - Przychody pracownicze zwolnione ze składek ZUS
Dopłata pracodawcy do pracowniczych przejazdów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 10 (1467) z dnia 1.02.2018 - Przychody pracownicze zwolnione ze składek ZUS
Ryczałty za nocleg dla kierowcy w zagranicznej podróży służbowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 10 (1467) z dnia 1.02.2018 - Przychody pracownicze zwolnione ze składek ZUS
Zwrot kosztów używania prywatnego auta
Gazeta Podatkowa nr 10 (1467) z dnia 1.02.2018
Składki ZUS za pracowników oddelegowanych w 2018 r.
Gazeta Podatkowa nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018
Dowóz pracowników do i z pracy a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018
Składki ZUS od kwoty odszkodowania wypłaconego po ustaniu zatrudnienia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (974) z dnia 20.01.2018
Zmiana kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 6 (1463) z dnia 18.01.2018 - Zmiany w składkach ZUS od 2018 roku
Składki od dopłat do zimowiska dzieci pracowników
Gazeta Podatkowa nr 5 (1462) z dnia 15.01.2018
Oskładkowanie i opodatkowanie nagrody jubileuszowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (452) z dnia 10.01.2018
Składki ZUS od dopłat do zimowiska dzieci pracowników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (973) z dnia 10.01.2018
ZUS od nagrody pieniężnej z tytułu jubileuszu firmy
Gazeta Podatkowa nr 3 (1460) z dnia 8.01.2018
ZUS za oddelegowanych do pracy za granicę w 2018 r.
Gazeta Podatkowa nr 2 (1459) z dnia 4.01.2018
Ustalenie części dodatku stażowego zwolnionej ze składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 1 (1458) z dnia 2.01.2018
Odprawa emerytalna bez składek ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (451) z dnia 1.01.2018
Zapewnienie pracownikowi wyżywienia w krajowej delegacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1457) z dnia 28.12.2017 - Podróże służbowe pracowników i przedsiębiorców
Ryczałty za nocleg kierowców w transporcie międzynarodowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1457) z dnia 28.12.2017 - Podróże służbowe pracowników i przedsiębiorców
Podróż służbowa prywatnym autem pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1457) z dnia 28.12.2017 - Podróże służbowe pracowników i przedsiębiorców
Składki ZUS od zwrotu kosztów podróży wypłaconych menedżerowi
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1457) z dnia 28.12.2017 - Podróże służbowe pracowników i przedsiębiorców
Opłaty za autostrady i parkingi
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1457) z dnia 28.12.2017 - Podróże służbowe pracowników i przedsiębiorców
ZUS zleceniobiorcy oddelegowanego do pracy za granicę
Gazeta Podatkowa nr 102 (1456) z dnia 21.12.2017
Paczki świąteczne sfinansowane ze środków ZFŚS, przekazane pracownikom i ich dzieciom
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (456) z dnia 20.12.2017
Oskładkowanie kwoty odszkodowania wypłaconego po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 101 (1455) z dnia 18.12.2017
Składki ZUS od diet i ryczałtów kierowców w transporcie międzynarodowym
Pomocnik Księgowego do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 35 z dnia 10.12.2017
Otrzymanie świadczenia z okazji świąt - rozliczenie obdarowanego pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (970) z dnia 10.12.2017
Oskładkowanie nagród wypłacanych pracownikom-zawodnikom klubów sportowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (450) z dnia 10.12.2017
Świąteczne świadczenia a składki ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1451) z dnia 4.12.2017 - Rozliczanie świątecznych świadczeń dla pracowników
Składki ZUS od zapomogi dla pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1451) z dnia 4.12.2017 - Rozliczanie świątecznych świadczeń dla pracowników
Pracownicze karty na posiłki a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 97 (1451) z dnia 4.12.2017
Oskładkowanie premii rocznej
Gazeta Podatkowa nr 97 (1451) z dnia 4.12.2017
Warunki zastosowania zwolnienia z PIT dla zapomóg
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (969) z dnia 1.12.2017
Dodatek funkcyjny w rocznej podstawie wymiaru składek
Gazeta Podatkowa nr 96 (1450) z dnia 30.11.2017
Dopłata pracodawcy do obiadu pracownika bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 94 (1448) z dnia 23.11.2017
Podatek i składki ZUS z tytułu zwrotu pracownikowi kosztów noclegu w drogim hotelu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (454) z dnia 20.11.2017
Pomoc z ZFŚS z uwzględnieniem kryterium socjalnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (968) z dnia 20.11.2017
ZUS od dodatkowego wynagrodzenia na zakup usług medycznych
Gazeta Podatkowa nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017
ZUS od świadczeń dla odchodzących z pracy
Gazeta Podatkowa nr 92 (1446) z dnia 16.11.2017
Pracownicze ryczałty za jazdy lokalne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1445) z dnia 13.11.2017 - Wydatki na samochody w rozliczeniach z US i ZUS
Oskładkowanie korzystania z prywatnego auta w czasie służbowych jazd zamiejscowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1445) z dnia 13.11.2017 - Wydatki na samochody w rozliczeniach z US i ZUS
Ryczałt dla pracownika u dwóch pracodawców
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1445) z dnia 13.11.2017 - Wydatki na samochody w rozliczeniach z US i ZUS
Oskładkowanie dowozu do pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1445) z dnia 13.11.2017 - Wydatki na samochody w rozliczeniach z US i ZUS
Dopłata pracodawcy do przejazdów oskładkowana
Gazeta Podatkowa nr 91 (1445) z dnia 13.11.2017
Zmiany wysokości składek ZUS z powodu wzrostu wynagrodzeń
Gazeta Podatkowa nr 91 (1445) z dnia 13.11.2017
Rekompensata z tytułu planowanego rozwiązania umowy a ZUS
Gazeta Podatkowa nr 91 (1445) z dnia 13.11.2017
Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2017 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Składki ZUS od nagrody jubileuszowej wypłaconej w okresie krótszym niż co 5 lat
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (967) z dnia 10.11.2017
Składka na Fundusz Pracy od premii wypłaconej obok zasiłku chorobowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (448) z dnia 10.11.2017
Rozliczenie składek ZUS zleceniobiorcy delegowanego do pracy za granicę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (448) z dnia 10.11.2017
Wykazywanie w dokumentach ZUS pracownika z ustalonym prawem do emerytury
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (448) z dnia 10.11.2017
Składki ZUS za niepełnoetatowca oddelegowanego do pracy za granicę
Gazeta Podatkowa nr 90 (1444) z dnia 9.11.2017
Okoliczności, w jakich zapomoga podlega składkom ZUS
Gazeta Podatkowa nr 89 (1443) z dnia 6.11.2017
Zwrot kosztów noclegu pracownika przekraczających limit
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (453) z dnia 1.11.2017
Nocleg telepracownika w hotelu ze składką ZUS
Gazeta Podatkowa nr 86 (1440) z dnia 26.10.2017
Interpretacje ZUS w sprawach wątpliwych dla płatników składek
Gazeta Podatkowa nr 85 (1439) z dnia 23.10.2017
Podatkowo-składkowe rozliczenia pracowniczych karnetów
Gazeta Podatkowa nr 85 (1439) z dnia 23.10.2017
Wypłata świadczenia urlopowego - PIT i składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (965) z dnia 20.10.2017
Nowe limity podstaw wymiaru składek w 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (965) z dnia 20.10.2017
Kiedy świadczenia z ZFŚS trzeba oskładkować?
Gazeta Podatkowa nr 84 (1438) z dnia 19.10.2017
Oskładkowanie wartości kart upominkowych
Gazeta Podatkowa nr 83 (1437) z dnia 16.10.2017
Wzrost kwoty przeciętnego wynagrodzenia a składki ZUS w 2018 r.
Gazeta Podatkowa nr 82 (1436) z dnia 12.10.2017
Skierowanie pracownika na studia doktoranckie - zwolnienie z podatku i koszty w firmie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (964) z dnia 10.10.2017
Ewidencja wypłaty zapomogi ze środków obrotowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (964) z dnia 10.10.2017
Ubiór służbowy w podstawie wymiaru składek ZUS i opodatkowania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (446) z dnia 10.10.2017
Sfinansowanie pracownikom szczepień przeciw grypie
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (451) z dnia 1.10.2017
Wypłata w jednym dniu różnych należności wynikających ze stosunku pracy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (451) z dnia 1.10.2017
Szczepienia przeciw grypie w podstawie wymiaru składek ZUS i opodatkowania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (445) z dnia 1.10.2017
Podstawa wymiaru składek pracownika delegowanego do pracy za granicę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (445) z dnia 1.10.2017
Oskładkowanie i opodatkowanie dodatku za rozłąkę wypłacanego zleceniobiorcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (445) z dnia 1.10.2017
Nagroda jubileuszowa po przepracowaniu okresu krótszego niż 5 lat jest oskładkowana - interpretacja ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (963) z dnia 1.10.2017
Opodatkowanie odprawy emerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 77 (1431) z dnia 25.09.2017
Ryczałty za nocleg dla kierowcy w zagranicznej podróży służbowej
Gazeta Podatkowa nr 77 (1431) z dnia 25.09.2017
Jakie wypłaty wlicza się do kwoty rocznego limitu składek?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 76 (1430) z dnia 21.09.2017 - Limity w składkach ZUS
Dowóz pracowników do pracy a składki ZUS
Dodatek nr 25 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2017 - Rozliczanie świadczeń pracowniczych - Prawo pracy, podatki i ewidencja księgowa
Pakiety dodatkowych usług medycznych dla pracowników a podatek dochodowy i składki ZUS
Dodatek nr 25 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2017 - Rozliczanie świadczeń pracowniczych - Prawo pracy, podatki i ewidencja księgowa
Oskładkowanie dofinansowania do wypoczynku pracownika
Dodatek nr 25 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2017 - Rozliczanie świadczeń pracowniczych - Prawo pracy, podatki i ewidencja księgowa
Składki ZUS od wartości posiłków/napojów profilaktycznych
Dodatek nr 25 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2017 - Rozliczanie świadczeń pracowniczych - Prawo pracy, podatki i ewidencja księgowa
Oskładkowanie ekwiwalentów pracowniczych
Dodatek nr 25 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2017 - Rozliczanie świadczeń pracowniczych - Prawo pracy, podatki i ewidencja księgowa
Skutki podatkowo-składkowe sfinansowania pracownikom szczepień przeciwko grypie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (450) z dnia 20.09.2017
Opodatkowanie i oskładkowanie otrzymanego dofinansowania do kształcenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (962) z dnia 20.09.2017
Oskładkowanie rzeczowej "jubileuszówki"
Gazeta Podatkowa nr 75 (1429) z dnia 18.09.2017
Czy wydatki na wodę dla pracowników ujmuje się w księdze?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1427) z dnia 11.09.2017 - Ewidencja w księdze wydatków pracowniczych
Oskładkowanie i opodatkowanie odprawy emerytalnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (444) z dnia 10.09.2017
Ryczałt pieniężny za pranie odzieży roboczej pracowników - oskładkowany
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (961) z dnia 10.09.2017
Premia dla pracownika podlega składkom ZUS
Gazeta Podatkowa nr 72 (1426) z dnia 7.09.2017
Składki ZUS od ekwiwalentów dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 71 (1425) z dnia 4.09.2017
Przychód u menedżera
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (449) z dnia 1.09.2017
Świadczenia BHP na rzecz pracowników
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (449) z dnia 1.09.2017
Rekompensata z tytułu likwidacji nagród jubileuszowych zwolniona z oskładkowania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (443) z dnia 1.09.2017
Czy oskładkować i opodatkować zwrot kosztów podróży wypłaconych menedżerowi?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (443) z dnia 1.09.2017
Składki ZUS od dodatkowej odprawy wypłaconej pracownikowi - interpretacja ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (960) z dnia 1.09.2017
Rekompensata za zmniejszenie odprawy ze składką ZUS
Gazeta Podatkowa nr 69 (1423) z dnia 28.08.2017
Dowóz pracowników do pracy bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 69 (1423) z dnia 28.08.2017
Używanie i pranie własnej odzieży a ZUS
Gazeta Podatkowa nr 67 (1421) z dnia 21.08.2017
Składki ZUS od ryczałtów za nocleg kierowców
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (959) z dnia 20.08.2017
Odzież służbowa i ekwiwalent za jej pranie a ZUS
Gazeta Podatkowa nr 66 (1420) z dnia 17.08.2017
Prywatne jazdy pracownika służbowym autem a ZUS
Gazeta Podatkowa nr 65 (1419) z dnia 14.08.2017
Składki ZUS i zaliczka na podatek od wartości bonów żywieniowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (442) z dnia 10.08.2017
ZUS od nagrody jubileuszowej
Gazeta Podatkowa nr 63 (1417) z dnia 7.08.2017
Zaliczka na podatek od wynagrodzenia i nagrody jubileuszowej
Gazeta Podatkowa nr 63 (1417) z dnia 7.08.2017
ZUS od wypłat dla pracowników na wypowiedzeniu
Gazeta Podatkowa nr 63 (1417) z dnia 7.08.2017
Bezzwrotna zapomoga pieniężna dla pracownika bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 63 (1417) z dnia 7.08.2017
Składki ZUS od świadczeń przekazanych pracownikom
Gazeta Podatkowa nr 63 (1417) z dnia 7.08.2017
Wypłata odprawy emerytalnej dla pracownika samorządowego
Gazeta Podatkowa nr 63 (1417) z dnia 7.08.2017
Wypłacenie należności z tytułu podróży służbowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (447) z dnia 1.08.2017
Wydatki na odzież i obuwie robocze w księgach rachunkowych pracodawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (957) z dnia 1.08.2017
Rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia z kontraktu menedżerskiego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (441) z dnia 1.08.2017
Opodatkowanie i oskładkowanie świadczenia urlopowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (956) z dnia 20.07.2017
Wycieczka sfinansowana pracownikowi a składki i podatek
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (956) z dnia 20.07.2017
Podatek i składki ZUS od dopłaty do letniego wypoczynku
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Dodatkowe odprawy bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 58 (1412) z dnia 20.07.2017
ZUS od nagrody rzeczowej z tytułu jubileuszu
Gazeta Podatkowa nr 58 (1412) z dnia 20.07.2017
"Jubileuszówki" dla przejętych pracowników bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 57 (1411) z dnia 17.07.2017
Karty paliwowe z limitem tankowania trzeba oskładkować
Gazeta Podatkowa nr 57 (1411) z dnia 17.07.2017
Dofinansowanie z ZFŚS do wczasów "pod gruszą" pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (1410) z dnia 13.07.2017 - Ewidencja tworzenia i wykorzystania ZFŚS
Składka zdrowotna pracownika na zwolnieniu lekarskim
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (440) z dnia 10.07.2017
ZUS od świadczeń niepieniężnych
Gazeta Podatkowa nr 55 (1409) z dnia 10.07.2017
ZUS od pakietu świadczeń medycznych przyznanego uchwałą zarządu
Gazeta Podatkowa nr 54 (1408) z dnia 6.07.2017
Oskładkowanie dofinansowania do wypoczynku pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (954) z dnia 1.07.2017
Podstawa wymiaru składek emeryta i rencisty
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (1404) z dnia 22.06.2017 - Ubezpieczenia i składki ZUS za zatrudnionych emerytów i rencistów
Wypłata odprawy emerytalnej a składki ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (1404) z dnia 22.06.2017 - Ubezpieczenia i składki ZUS za zatrudnionych emerytów i rencistów
Rozliczenie należności za nocleg w podróży opłacony kartą płatniczą
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Odszkodowanie dla zleceniobiorcy ze składką ZUS
Gazeta Podatkowa nr 49 (1403) z dnia 19.06.2017
Składki ZUS od ryczałtu na dojazdy pracowników do pracy
Gazeta Podatkowa nr 49 (1403) z dnia 19.06.2017
Składnik wynagrodzenia w rocznym limicie składek
Gazeta Podatkowa nr 47 (1401) z dnia 12.06.2017
Oskładkowanie posiłków/napojów profilaktycznych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (952) z dnia 10.06.2017
Składki ZUS od pracowniczych świadczeń na Dzień Dziecka
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (952) z dnia 10.06.2017
Oskładkowanie kart paliwowych z limitem tankowania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (438) z dnia 10.06.2017
Ustalenie podstawy wymiaru składek ZUS pracownika delegowanego do pracy za granicę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (438) z dnia 10.06.2017
Wypłaty z ZFŚS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1400) z dnia 8.06.2017 - Dofinansowanie letniego wypoczynku
Świadczenie urlopowe zazwyczaj bez ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1400) z dnia 8.06.2017 - Dofinansowanie letniego wypoczynku
Dopłata pracodawcy do abonamentu medycznego a ZUS
Gazeta Podatkowa nr 46 (1400) z dnia 8.06.2017
Ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 11 z dnia 1.06.2017
ROZLICZANIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH - SKŁADKI ZUS
Dodatek nr 16 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2017 - Rozliczanie podróży służbowych (prawo pracy, VAT, PIT, CIT, ZUS, ewidencja księgowa)
Diety i inne należności z tytułu podróży służbowych
Dodatek nr 16 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2017 - Rozliczanie podróży służbowych (prawo pracy, VAT, PIT, CIT, ZUS, ewidencja księgowa)
Podróż służbowa prywatnym autem pracownika
Dodatek nr 16 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2017 - Rozliczanie podróży służbowych (prawo pracy, VAT, PIT, CIT, ZUS, ewidencja księgowa)
Zwrot opłat za parking/autostradę
Dodatek nr 16 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2017 - Rozliczanie podróży służbowych (prawo pracy, VAT, PIT, CIT, ZUS, ewidencja księgowa)
Koszty wyżywienia pracowników mobilnych
Dodatek nr 16 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2017 - Rozliczanie podróży służbowych (prawo pracy, VAT, PIT, CIT, ZUS, ewidencja księgowa)
Zwrot należności z tytułu podróży służbowej członków rad nadzorczych
Dodatek nr 16 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2017 - Rozliczanie podróży służbowych (prawo pracy, VAT, PIT, CIT, ZUS, ewidencja księgowa)
Opodatkowanie i oskładkowanie dofinansowania do "zielonej szkoły" dziecka pracownika
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (443) z dnia 1.06.2017
Koszty kart MultiSport, których zakup częściowo sfinansowano ze środków ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (443) z dnia 1.06.2017
Przeznaczenie środków obrotowych na dofinansowanie wydatków na karty MultiSport
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (443) z dnia 1.06.2017
Nagroda jubileuszowa dla pracowników wypłacana co 5 lat bez składek ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (951) z dnia 1.06.2017
PIT od zapomóg udzielanych pracownikom
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 44 (1398) z dnia 1.06.2017 - Podatkowe rozliczenie pozapłacowych świadczeń pracowniczych
Zwolnienie ze składek ZUS części dodatku stażowego
Gazeta Podatkowa nr 42 (1396) z dnia 25.05.2017
Podatkowo-składkowe rozliczenie należności menedżera
Gazeta Podatkowa nr 42 (1396) z dnia 25.05.2017
Składka chorobowa od dodatku za staż
Gazeta Podatkowa nr 39 (1393) z dnia 15.05.2017
Finansowanie obiadów dla pracowników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (949) z dnia 10.05.2017
Ustalanie podstawy wymiaru składek na urlopie wychowawczym a wypłata świadczenia urlopowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1391) z dnia 8.05.2017 - Składki ZUS za osoby na urlopach związanych z rodzicielstwem
Prywatne auto używane w celach służbowych a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 36 (1390) z dnia 4.05.2017
Zwrot kosztów używania prywatnego auta a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 35 (1389) z dnia 2.05.2017
Zasady rozliczania kosztów przejazdu prywatnym samochodem w celach służbowych w jazdach lokalnych
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2017 - Koszty używania samochodów osobowych - ujęcie w księgach rachunkowych
Świadczenie urlopowe w podstawie wymiaru składek ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (435) z dnia 1.05.2017
Pomoc dla pracowników sfinansowana z ZFŚS a zwolnienie z PIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (948) z dnia 1.05.2017
Dofinansowanie do polisy grupowego ubezpieczenia na życie oraz abonamentu medycznego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 34 (1388) z dnia 27.04.2017 - Oskładkowanie świadczeń pracowniczych
Korzystanie z prywatnego auta w czasie służbowych jazd zamiejscowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 34 (1388) z dnia 27.04.2017 - Oskładkowanie świadczeń pracowniczych
Oskładkowanie zapomogi
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 34 (1388) z dnia 27.04.2017 - Oskładkowanie świadczeń pracowniczych
ZUS od dodatków do pensji wypłacanych obok chorobowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 34 (1388) z dnia 27.04.2017 - Oskładkowanie świadczeń pracowniczych
Opłacenie pracownikowi kursu prawa jazdy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 34 (1388) z dnia 27.04.2017 - Oskładkowanie świadczeń pracowniczych
Nagroda wypłacona z okazji jubileuszu firmy a ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 34 (1388) z dnia 27.04.2017 - Oskładkowanie świadczeń pracowniczych
Bilety na dojazdy do pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 34 (1388) z dnia 27.04.2017 - Oskładkowanie świadczeń pracowniczych
Udostępnienie pracownikowi mieszkania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 34 (1388) z dnia 27.04.2017 - Oskładkowanie świadczeń pracowniczych
Kiedy płaci się ZUS od pracowniczych ekwiwalentów?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 34 (1388) z dnia 27.04.2017 - Oskładkowanie świadczeń pracowniczych
Nagrody wypłacone pracownikom za osiągnięte wyniki sportowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 34 (1388) z dnia 27.04.2017 - Oskładkowanie świadczeń pracowniczych
Składki ZUS od odszkodowań wypłaconych pracownicy
Gazeta Podatkowa nr 34 (1388) z dnia 27.04.2017
Oskładkowanie ekwiwalentów pracowniczych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (947) z dnia 20.04.2017
Dodatek do zasiłku chorobowego a ZUS
Gazeta Podatkowa nr 32 (1386) z dnia 20.04.2017
Składki ZUS od wartości przekazanego samochodu służbowego
Gazeta Podatkowa nr 31 (1385) z dnia 18.04.2017
Opłaty za autostrady i parkingi w pracowniczej delegacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 30 (1384) z dnia 13.04.2017 - Firmowe podróże w podatku dochodowym
Ewidencja świadczeń dla pracowników na święta
Gazeta Podatkowa nr 30 (1384) z dnia 13.04.2017
Moment ustalenia przychodu dla jego oskładkowania i opodatkowania
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2017 - Składniki wynagrodzenia zwolnione ze składek ZUS i podatku dochodowego
PRZYCHODY WYŁĄCZONE ZE SKŁADEK ZUS ORAZ ICH ROZSTRZYGNIĘCIE PODATKOWE
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2017 - Składniki wynagrodzenia zwolnione ze składek ZUS i podatku dochodowego
Nagrody jubileuszowe (gratyfikacje)
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2017 - Składniki wynagrodzenia zwolnione ze składek ZUS i podatku dochodowego
Należności za projekty wynalazcze oraz za prace badawcze i wdrożeniowe
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2017 - Składniki wynagrodzenia zwolnione ze składek ZUS i podatku dochodowego
Odprawy pieniężne przysługujące w związku z przejściem na emeryturę lub rentę
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2017 - Składniki wynagrodzenia zwolnione ze składek ZUS i podatku dochodowego
Odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane z tytułu utraty pracy
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2017 - Składniki wynagrodzenia zwolnione ze składek ZUS i podatku dochodowego
Odszkodowania przyznawane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2017 - Składniki wynagrodzenia zwolnione ze składek ZUS i podatku dochodowego
Świadczenia wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2017 - Składniki wynagrodzenia zwolnione ze składek ZUS i podatku dochodowego
Ekwiwalent za używanie przez pracowników własnych narzędzi, w tym własnego telefonu
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2017 - Składniki wynagrodzenia zwolnione ze składek ZUS i podatku dochodowego
Ubiór służbowy (umundurowanie)
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2017 - Składniki wynagrodzenia zwolnione ze składek ZUS i podatku dochodowego
Posiłki dla pracowników
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2017 - Składniki wynagrodzenia zwolnione ze składek ZUS i podatku dochodowego
Samochody używane przez pracowników do celów służbowych
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2017 - Składniki wynagrodzenia zwolnione ze składek ZUS i podatku dochodowego
Zwrot kosztów przeniesienia służbowego
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2017 - Składniki wynagrodzenia zwolnione ze składek ZUS i podatku dochodowego
Diety i inne należności z tytułu podróży służbowych
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2017 - Składniki wynagrodzenia zwolnione ze składek ZUS i podatku dochodowego
Świadczenia finansowane ze środków ZFŚS
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2017 - Składniki wynagrodzenia zwolnione ze składek ZUS i podatku dochodowego
Świadczenie urlopowe
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2017 - Składniki wynagrodzenia zwolnione ze składek ZUS i podatku dochodowego
Zapomogi losowe
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2017 - Składniki wynagrodzenia zwolnione ze składek ZUS i podatku dochodowego
Składniki wynagrodzenia wypłacane w okresie choroby
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2017 - Składniki wynagrodzenia zwolnione ze składek ZUS i podatku dochodowego
Dodatki uzupełniające 80% zasiłek chorobowy
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2017 - Składniki wynagrodzenia zwolnione ze składek ZUS i podatku dochodowego
Korzyści materialne, w tym finansowanie przez pracodawcę dojazdów do pracy
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2017 - Składniki wynagrodzenia zwolnione ze składek ZUS i podatku dochodowego
Dodatkowe świadczenia wynikające z kart branżowych
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2017 - Składniki wynagrodzenia zwolnione ze składek ZUS i podatku dochodowego
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2017 - Składniki wynagrodzenia zwolnione ze składek ZUS i podatku dochodowego
Składki ZUS od nagród z tytułu jubileuszu
Gazeta Podatkowa nr 29 (1383) z dnia 10.04.2017
ZUS od zlecenia wykonywanego w kraju i za granicą
Gazeta Podatkowa nr 28 (1382) z dnia 6.04.2017
Wyżywienie osób pracujących w terenie ze składką ZUS
Gazeta Podatkowa nr 27 (1381) z dnia 3.04.2017
Świadczenia wielkanocne na rzecz pracowników
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (439) z dnia 1.04.2017
Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń na rzecz obecnych i byłych pracowników
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (439) z dnia 1.04.2017
ZUS od składek opłacanych w ramach Grupowego Planu Emerytalnego
Gazeta Podatkowa nr 25 (1379) z dnia 27.03.2017
Dodatek stażowy w okresie choroby nie podlega składkom ZUS
Gazeta Podatkowa nr 25 (1379) z dnia 27.03.2017
ZUS od ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej
Gazeta Podatkowa nr 25 (1379) z dnia 27.03.2017
Zakup okularów dla pracownika niepracującego przy komputerze
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (438) z dnia 20.03.2017
Sfinansowanie pracownikowi kursu językowego a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 23 (1377) z dnia 20.03.2017
Dopłata pracodawcy do miejsca postojowego ze składką ZUS
Gazeta Podatkowa nr 21 (1375) z dnia 13.03.2017
ZUS od ekwiwalentu na dojazdy do pracy
Gazeta Podatkowa nr 20 (1374) z dnia 9.03.2017
Szkolenie na koszt zleceniodawcy należy oskładkować
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 19 (1373) z dnia 6.03.2017 - Rozliczanie składek ZUS za zleceniobiorców
Służbowe używanie prywatnego auta bez składek ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 19 (1373) z dnia 6.03.2017 - Rozliczanie składek ZUS za zleceniobiorców
Kiedy od zapomóg nie płaci się składek ZUS?
Gazeta Podatkowa nr 19 (1373) z dnia 6.03.2017
Oskładkowanie i opodatkowanie zapomogi udzielonej pracownikowi
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (431) z dnia 1.03.2017
Wynagrodzenie chorobowe w podstawie wymiaru składki zdrowotnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (431) z dnia 1.03.2017
Zwrot opłaty za parking/autostradę a przychód pracownika i składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (942) z dnia 1.03.2017
Składki ZUS
Dodatek nr 7 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 z dnia 20.02.2017 - Używanie firmowych samochodów w 2017 r.
Służbowe jazdy zamiejscowe prywatnym autem ze składką ZUS
Gazeta Podatkowa nr 15 (1369) z dnia 20.02.2017
Oskładkowanie zwrotu kosztów dojazdu na posiedzenia rady nadzorczej
Gazeta Podatkowa nr 14 (1368) z dnia 16.02.2017
ZUS Rp-7 dla przyszłego rencisty bez kwot z ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 14 (1368) z dnia 16.02.2017
Dodatkowa odprawa emerytalna jednak bez składek do ZUS
Gazeta Podatkowa nr 12 (1366) z dnia 9.02.2017
ZUS od świadczeń dla zwalnianych pracowników
Gazeta Podatkowa nr 10 (1364) z dnia 2.02.2017
Opodatkowanie i oskładkowanie wypłacanych świadczeń
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (435) z dnia 1.02.2017
Oskładkowanie dofinansowania
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (435) z dnia 1.02.2017
Składki pracownika oddelegowanego do pracy za granicę
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2017 - Co nowego w przepisach w 2017 r.
Pakiety medyczne przekazane odpłatnie/częściowo odpłatnie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (939) z dnia 1.02.2017
Rozliczenie składek ZUS za pracownika delegowanego za granicę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1363) z dnia 30.01.2017 - Rozliczanie składek ZUS w 2017 roku
Ekwiwalent za pranie ubioru służbowego należy oskładkować
Gazeta Podatkowa nr 9 (1363) z dnia 30.01.2017
ZUS od wsparcia do zimowego wypoczynku pracownika i jego dzieci
Gazeta Podatkowa nr 8 (1362) z dnia 26.01.2017
ZUS od dodatku wypłaconego obok wynagrodzenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 7 (1361) z dnia 23.01.2017
Służbowe używanie prywatnego auta bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 7 (1361) z dnia 23.01.2017
Rozliczenie pracownika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (434) z dnia 20.01.2017
Składki pracownika oddelegowanego do pracy za granicę
Gazeta Podatkowa nr 3 (1357) z dnia 9.01.2017
Konsekwencje dla przewoźników i ich pracowników po ogłoszeniu wyroku TK
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (427) z dnia 1.01.2017
Wykonywanie pracy za granicą przez część miesiąca a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 102 (1352) z dnia 22.12.2016
Oskładkowanie świadczeń przekazanych pracownikom (członkom ich rodzin) z okazji świąt
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (935) z dnia 20.12.2016
Przeciętne wynagrodzenie ma wpływ na limity podstaw wymiaru składek ZUS w 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (935) z dnia 20.12.2016
Paczki świąteczne dla pracowników i ich dzieci
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (432) z dnia 20.12.2016
Gratyfikacja z tytułu jubileuszu firmy podlega składkom ZUS
Gazeta Podatkowa nr 101 (1351) z dnia 19.12.2016
Składki ZUS od pracowniczych pakietów medycznych
Gazeta Podatkowa nr 101 (1351) z dnia 19.12.2016
Wypłata różnicy jubileuszówki a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 100 (1350) z dnia 15.12.2016
Świadczenia przyznane z ZFŚS a składki ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (1349) z dnia 12.12.2016 - Jak rozliczyć świąteczną pomoc dla pracowników?
Oskładkowanie paczek dla dzieci oraz zwrotu za świąteczne zakupy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (1349) z dnia 12.12.2016 - Jak rozliczyć świąteczną pomoc dla pracowników?
Kiedy naliczać składki ZUS od zapomogi dla pracownika?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (1349) z dnia 12.12.2016 - Jak rozliczyć świąteczną pomoc dla pracowników?
Sfinansowanie noclegów zleceniobiorcy a przychód w PIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (934) z dnia 10.12.2016
ZUS od opłacanych przez pracodawcę pakietów świadczeń medycznych
Gazeta Podatkowa nr 97 (1347) z dnia 5.12.2016
Składki ZUS
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (431) z dnia 1.12.2016
Wyłączenie równowartości diet za każdy dzień pobytu za granicą
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (425) z dnia 1.12.2016
Wykonywanie pracy za granicą w sytuacji absencji urlopowej lub chorobowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (425) z dnia 1.12.2016
Treść umowy i wymagane dokumenty
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (425) z dnia 1.12.2016
Bezpłatny dowóz do pracy a składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (933) z dnia 1.12.2016
Podstawa wymiaru składek pracowników delegowanych - wyjaśnienie ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (933) z dnia 1.12.2016
ZUS pracowników oddelegowanych za granicę
Gazeta Podatkowa nr 96 (1346) z dnia 1.12.2016
Premia roczna ze składką do ZUS
Gazeta Podatkowa nr 95 (1345) z dnia 28.11.2016
Podatkowo-składkowe rozliczenie dofinansowania do białej szkoły
Gazeta Podatkowa nr 95 (1345) z dnia 28.11.2016
Rozliczanie składki zdrowotnej od niskiej pensji
Gazeta Podatkowa nr 94 (1344) z dnia 24.11.2016
ZUS od pracy za granicą przez część miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 93 (1343) z dnia 21.11.2016
Składki ZUS od otrzymanych przez pracowników świadczeń z tytułu wypoczynku
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2016 - Świadczenia dla pracowników - PIT, ZUS, CIT, VAT, ewidencja księgowa
Karnety sportowe dla pracowników a składki ZUS
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2016 - Świadczenia dla pracowników - PIT, ZUS, CIT, VAT, ewidencja księgowa
Zapomoga dla pracownika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
Oskładkowanie świadczenia
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
Dopłata pracodawcy do polisy grupowego ubezpieczenia na życie a ZUS
Gazeta Podatkowa nr 91 (1341) z dnia 14.11.2016
Składki ZUS pracownika przebywającego za granicą przez część miesiąca
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (424) z dnia 10.11.2016
ZUS pracowników oddelegowanych do pracy za granicę
Gazeta Podatkowa nr 90 (1340) z dnia 10.11.2016
Składki ZUS pracowników oddelegowanych do pracy za granicę
Gazeta Podatkowa nr 88 (1338) z dnia 3.11.2016
Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń w postaci szczepień ochronnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (429) z dnia 1.11.2016
Składki ZUS
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (429) z dnia 1.11.2016
Składki ZUS pracowników oddelegowanych do pracy za granicę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (423) z dnia 1.11.2016
Rozliczenie w ZUS zakwaterowania pracownika
Gazeta Podatkowa nr 86 (1336) z dnia 27.10.2016
Przekazanie bonów żywieniowych uprawniających do spożywania posiłków w lokalu gastronomicznym
Dodatek nr 16 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 20 z dnia 20.10.2016 - Pozapłacowe świadczenia na rzecz pracowników
Opłacenie za pracownika mandatu drogowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Wykładnia pojęcia "nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników"
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Składki ZUS
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
ZUS od dodatków do pensji wypłacanych obok chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 84 (1334) z dnia 20.10.2016
PIT i ZUS za pracownika odchodzącego na emeryturę
Gazeta Podatkowa nr 84 (1334) z dnia 20.10.2016
Dodatek za rozłąkę dla zleceniobiorcy bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 83 (1333) z dnia 17.10.2016
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2016 - Zatrudnianie emerytów i rencistów
Wykonywanie pracy na podstawie umów cywilnoprawnych
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2016 - Zatrudnianie emerytów i rencistów
Przychody z tytułu stosunku pracy
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2016 - Zatrudnianie emerytów i rencistów
Przychody z tytułu umów cywilnoprawnych
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2016 - Zatrudnianie emerytów i rencistów
Wykazanie w raportach ZUS świadczeń powypadkowych
Gazeta Podatkowa nr 81 (1331) z dnia 10.10.2016
Dodatkowy składnik wynagrodzenia w limicie podstawy wymiaru składek
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (927) z dnia 1.10.2016
ZUS za oddelegowanych do pracy za granicę - zmiana przepisów
Gazeta Podatkowa nr 73 (1323) z dnia 12.09.2016
Sfinansowanie pracownikowi kursu prawa jazdy a podatek i składki ZUS
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (409) z dnia 1.01.2016
Ubezpieczenia i składki ZUS za pracujących za granicą
Gazeta Podatkowa nr 104 (1249) z dnia 28.12.2015
Składki od rekompensaty za likwidację nagród za staż pracy
Gazeta Podatkowa nr 102 (1247) z dnia 21.12.2015
Paczki świąteczne dla dzieci pracowników sfinansowane ze środków ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (408) z dnia 20.12.2015
Składki ZUS od świadczeń świątecznych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (899) z dnia 20.12.2015
ZUS za pracownika oddelegowanego za granicę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1245) z dnia 14.12.2015 - Co się zmieni w składkach ZUS w 2016 roku?
Składki od pensji pracownika delegowanego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1245) z dnia 14.12.2015 - Co się zmieni w składkach ZUS w 2016 roku?
Karty upominkowe dla pracowników a ZUS
Gazeta Podatkowa nr 100 (1245) z dnia 14.12.2015
Paczki świąteczne sfinansowane z ZFŚS w ewidencji księgowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1243) z dnia 7.12.2015 - Świąteczna pomoc dla pracowników
Przekazanie paczek na święta pracownikom
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1243) z dnia 7.12.2015 - Świąteczna pomoc dla pracowników
Bony towarowe dla pracowników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1243) z dnia 7.12.2015 - Świąteczna pomoc dla pracowników
Zapomogi świąteczne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1243) z dnia 7.12.2015 - Świąteczna pomoc dla pracowników
Naliczanie składek do ZUS za członków rady nadzorczej
Gazeta Podatkowa nr 98 (1243) z dnia 7.12.2015
ZUS od ekwiwalentów dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 97 (1242) z dnia 3.12.2015
Karnety sportowe dla pracowników a składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (897) z dnia 1.12.2015
Używanie przez pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (897) z dnia 1.12.2015
Składki ZUS
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (407) z dnia 1.12.2015
ZUS od jubileuszówki dla zwalnianego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 96 (1241) z dnia 30.11.2015
Świadczenia powypadkowe w raportach ZUS
Gazeta Podatkowa nr 96 (1241) z dnia 30.11.2015
Ryczałt samochodowy wypłacany zleceniobiorcy a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 95 (1240) z dnia 26.11.2015
Opodatkowanie odszkodowania z tytułu umowy o zakazie konkurencji
Gazeta Podatkowa nr 95 (1240) z dnia 26.11.2015
Składki ZUS od otrzymanego ekwiwalentu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (896) z dnia 20.11.2015
Czy opodatkować i oskładkować zwrot kosztów używania przez kierownika budowy prywatnego pojazdu do celów służbowych?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (896) z dnia 20.11.2015
ZUS od świadczeń przekazanych pracownikom
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (896) z dnia 20.11.2015
Preferencyjny zakup auta a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 92 (1237) z dnia 16.11.2015
Dopłata pracodawcy do dodatkowych badań bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 91 (1236) z dnia 12.11.2015
PRZYCHODY WYŁĄCZONE ZE SKŁADEK ZUS ORAZ ICH ROZSTRZYGNIĘCIE PODATKOWE
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2015 - Zwolnienie z oskładkowania i opodatkowania niektórych składników wynagrodzenia
Moment ustalenia przychodu dla jego oskładkowania i opodatkowania
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2015 - Zwolnienie z oskładkowania i opodatkowania niektórych składników wynagrodzenia
Nagrody jubileuszowe (gratyfikacje)
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2015 - Zwolnienie z oskładkowania i opodatkowania niektórych składników wynagrodzenia
Należności za projekty wynalazcze oraz za prace badawcze i wdrożeniowe
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2015 - Zwolnienie z oskładkowania i opodatkowania niektórych składników wynagrodzenia
Odprawy pieniężne przysługujące w związku z przejściem na emeryturę lub rentę
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2015 - Zwolnienie z oskładkowania i opodatkowania niektórych składników wynagrodzenia
Odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane z tytułu utraty pracy
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2015 - Zwolnienie z oskładkowania i opodatkowania niektórych składników wynagrodzenia
Odszkodowania przyznawane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2015 - Zwolnienie z oskładkowania i opodatkowania niektórych składników wynagrodzenia
Odprawy wypłacane pracownikom powołanym do zasadniczej służby wojskowej
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2015 - Zwolnienie z oskładkowania i opodatkowania niektórych składników wynagrodzenia
Świadczenia wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2015 - Zwolnienie z oskładkowania i opodatkowania niektórych składników wynagrodzenia
Ekwiwalent za używanie przez pracowników własnych narzędzi, w tym własnego telefonu
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2015 - Zwolnienie z oskładkowania i opodatkowania niektórych składników wynagrodzenia
Ubiór służbowy (umundurowanie)
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2015 - Zwolnienie z oskładkowania i opodatkowania niektórych składników wynagrodzenia
Posiłki dla pracowników
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2015 - Zwolnienie z oskładkowania i opodatkowania niektórych składników wynagrodzenia
Samochody używane przez pracowników do celów służbowych
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2015 - Zwolnienie z oskładkowania i opodatkowania niektórych składników wynagrodzenia
Zwrot kosztów przeniesienia służbowego
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2015 - Zwolnienie z oskładkowania i opodatkowania niektórych składników wynagrodzenia
Diety i inne należności z tytułu podróży służbowych
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2015 - Zwolnienie z oskładkowania i opodatkowania niektórych składników wynagrodzenia
Świadczenia finansowane ze środków ZFŚS
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2015 - Zwolnienie z oskładkowania i opodatkowania niektórych składników wynagrodzenia
Świadczenie urlopowe
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2015 - Zwolnienie z oskładkowania i opodatkowania niektórych składników wynagrodzenia
Zapomogi losowe
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2015 - Zwolnienie z oskładkowania i opodatkowania niektórych składników wynagrodzenia
Składniki wynagrodzenia wypłacane w okresie choroby
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2015 - Zwolnienie z oskładkowania i opodatkowania niektórych składników wynagrodzenia
Dodatki uzupełniające 80% zasiłek chorobowy
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2015 - Zwolnienie z oskładkowania i opodatkowania niektórych składników wynagrodzenia
Korzyści materialne, w tym finansowanie przez pracodawcę dojazdów do pracy
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2015 - Zwolnienie z oskładkowania i opodatkowania niektórych składników wynagrodzenia
Dodatkowe świadczenia wynikające z kart branżowych
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2015 - Zwolnienie z oskładkowania i opodatkowania niektórych składników wynagrodzenia
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2015 - Zwolnienie z oskładkowania i opodatkowania niektórych składników wynagrodzenia
Przepisy w zakresie ustalania podstawy wymiaru składek ZUS pracowników zatrudnionych za granicą niezgodne z Konstytucją
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (895) z dnia 10.11.2015
Egzekucja alimentów z wynagrodzenia w kwocie minimalnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (400) z dnia 10.11.2015
Składki ZUS od "jubileuszówki"
Gazeta Podatkowa nr 88 (1233) z dnia 2.11.2015
ROZLICZANIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH - SKŁADKI ZUS
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2015 - Rozliczanie podróży służbowych (prawo pracy, VAT, PIT, CIT, ZUS, ewidencja księgowa)
Diety i inne należności z tytułu podróży służbowych
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2015 - Rozliczanie podróży służbowych (prawo pracy, VAT, PIT, CIT, ZUS, ewidencja księgowa)
Świadczenia z tytułu podróży wypłacone pracownikom mobilnym
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2015 - Rozliczanie podróży służbowych (prawo pracy, VAT, PIT, CIT, ZUS, ewidencja księgowa)
Koszty postoju w strefie płatnego parkowania
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2015 - Rozliczanie podróży służbowych (prawo pracy, VAT, PIT, CIT, ZUS, ewidencja księgowa)
Podróż służbowa autem prywatnym
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2015 - Rozliczanie podróży służbowych (prawo pracy, VAT, PIT, CIT, ZUS, ewidencja księgowa)
Należności z tytułu podróży służbowej odbytej przez zleceniobiorcę
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2015 - Rozliczanie podróży służbowych (prawo pracy, VAT, PIT, CIT, ZUS, ewidencja księgowa)
Podróż służbowa pracownika za granicę
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2015 - Rozliczanie podróży służbowych (prawo pracy, VAT, PIT, CIT, ZUS, ewidencja księgowa)
Zwrot należności z tytułu podróży służbowej członków rad nadzorczych
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2015 - Rozliczanie podróży służbowych (prawo pracy, VAT, PIT, CIT, ZUS, ewidencja księgowa)
Czy bony żywieniowe są opodatkowane i oskładkowane?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (405) z dnia 1.11.2015
Oskładkowanie zwrotu kosztów prania odzieży roboczej
Gazeta Podatkowa nr 87 (1232) z dnia 29.10.2015
Składki ZUS od nagrody rzeczowej i jubileuszówki
Gazeta Podatkowa nr 85 (1230) z dnia 22.10.2015
Pozapłacowe świadczenia przekazane pracownikom
Gazeta Podatkowa nr 85 (1230) z dnia 22.10.2015
Sfinansowanie zaległych składek ZUS za pracowników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (893) z dnia 20.10.2015
Czy w jednym roku kalendarzowym pracownik może otrzymać dwa świadczenia urlopowe?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (893) z dnia 20.10.2015
ZUS od nagrody wypłaconej pracownicy na zwolnieniu lekarskim
Gazeta Podatkowa nr 84 (1229) z dnia 19.10.2015
Koszty szczepień ochronnych w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 84 (1229) z dnia 19.10.2015
Dodatek do pensji wypłacany za czas choroby pracownika
Gazeta Podatkowa nr 84 (1229) z dnia 19.10.2015
Składki ZUS od pracowniczej wycieczki
Gazeta Podatkowa nr 82 (1227) z dnia 12.10.2015
ZUS od świadczeń dla odchodzących na emeryturę
Gazeta Podatkowa nr 81 (1226) z dnia 8.10.2015
Opodatkowanie i oskładkowanie zapomóg wypłacanych pracownikom
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (403) z dnia 1.10.2015
Ewidencja księgowa i klasyfikacja budżetowa odprawy emerytalnej pracownika samorządowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (403) z dnia 1.10.2015
Rozliczenie składek od niskiej pensji i kilometrówki
Gazeta Podatkowa nr 79 (1224) z dnia 1.10.2015
Karty przedpłacone
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1223) z dnia 28.09.2015 - Podatek i składki od pozapłacowych świadczeń pracowniczych
Pracownicze dojazdy do pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1223) z dnia 28.09.2015 - Podatek i składki od pozapłacowych świadczeń pracowniczych
Oskładkowanie używania samochodu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1223) z dnia 28.09.2015 - Podatek i składki od pozapłacowych świadczeń pracowniczych
Abonament medyczny z dopłatą pracownika a ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1223) z dnia 28.09.2015 - Podatek i składki od pozapłacowych świadczeń pracowniczych
Zwrot wydatków za okulary
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1223) z dnia 28.09.2015 - Podatek i składki od pozapłacowych świadczeń pracowniczych
Odszkodowanie za zakaz konkurencji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1223) z dnia 28.09.2015 - Podatek i składki od pozapłacowych świadczeń pracowniczych
Paczki dla pracowników i ich dzieci
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1223) z dnia 28.09.2015 - Podatek i składki od pozapłacowych świadczeń pracowniczych
Zapomogi świąteczne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1223) z dnia 28.09.2015 - Podatek i składki od pozapłacowych świadczeń pracowniczych
Dofinansowanie wypoczynku z ZFŚS na przełomie roku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1223) z dnia 28.09.2015 - Podatek i składki od pozapłacowych świadczeń pracowniczych
Dodatek funkcyjny wypłacany za okres choroby pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 77 (1222) z dnia 24.09.2015 - Roczny limit składek emerytalno-rentowych
Zapomoga pieniężna dla pracownika a ZUS
Gazeta Podatkowa nr 76 (1221) z dnia 21.09.2015
ZUS od abonamentu medycznego przekazanego choremu pracownikowi
Gazeta Podatkowa nr 76 (1221) z dnia 21.09.2015
Przejazd do pracy za granicę na koszt pracodawcy ze składką ZUS
Gazeta Podatkowa nr 76 (1221) z dnia 21.09.2015
Podatek i składki ZUS od pozapłacowych świadczeń na rzecz pracowników
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (402) z dnia 20.09.2015
ZUS od rekompensaty za likwidację "jubileuszówek"
Gazeta Podatkowa nr 74 (1219) z dnia 14.09.2015
Premie i dodatki dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 74 (1219) z dnia 14.09.2015
Oskładkowanie i opodatkowanie wyprawki szkolnej dla dzieci pracowników
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (396) z dnia 10.09.2015
Opodatkowanie i oskładkowanie wynagrodzenia za czas urlopu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1217) z dnia 7.09.2015 - Podnoszenie kwalifikacji w firmie
Świadczenia dla pracownika podnoszącego kwalifikacje zawodowe a składki ZUS i podatek
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1217) z dnia 7.09.2015 - Podnoszenie kwalifikacji w firmie
Szkolenia aplikanta na koszt zleceniodawcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1217) z dnia 7.09.2015 - Podnoszenie kwalifikacji w firmie
Opłacony kurs prawa jazdy bez ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1217) z dnia 7.09.2015 - Podnoszenie kwalifikacji w firmie
Dodatek uznaniowy wypłacany za okres choroby w podstawie wymiaru składek ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (395) z dnia 1.09.2015
Pomoc finansowana ze środków pracodawcy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (401) z dnia 1.09.2015
Składki od zwrotu kosztu zakupu przez pracownika okularów korygujących wzrok
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (888) z dnia 1.09.2015
Dofinansowanie wypoczynku pracowników ze środków ZFŚS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (888) z dnia 1.09.2015
ZUS od zwrotu kosztu zakupu okularów korygujących wzrok
Gazeta Podatkowa nr 70 (1215) z dnia 31.08.2015
Wsparcie pracodawcy na wyprawkę szkolną dziecka pracownika
Gazeta Podatkowa nr 68 (1213) z dnia 24.08.2015
Obowiązki pracodawcy po wypowiedzeniu umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 68 (1213) z dnia 24.08.2015
Wynagrodzenie członka rady nadzorczej - składki ZUS i rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (887) z dnia 20.08.2015
Dopłaty ze środków ZFŚS do wypoczynku pracownika
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (400) z dnia 20.08.2015
Zatrudnienie na niepełnym etacie a składki z działalności
Gazeta Podatkowa nr 67 (1212) z dnia 20.08.2015
ZUS od udostępniania pracownikom miejsca parkingowego
Gazeta Podatkowa nr 65 (1210) z dnia 13.08.2015
Sfinansowanie pracownikowi kursu prawa jazdy a składki ZUS i podatek dochodowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (394) z dnia 10.08.2015
Czy oskładkować i opodatkować nagrody z okazji jubileuszu zakładu?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (394) z dnia 10.08.2015
Składki ZUS za członka rady nadzorczej spółki kapitałowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1209) z dnia 10.08.2015 - Zatrudnianie wspólników i członków organów w spółkach handlowych
Rozliczanie ryczałtów za jazdy lokalne
Gazeta Podatkowa nr 64 (1209) z dnia 10.08.2015
Składki ZUS od ryczałtu samochodowego wypłacanego zleceniobiorcy
Gazeta Podatkowa nr 63 (1208) z dnia 6.08.2015
Obowiązki pracodawcy wobec pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (399) z dnia 1.08.2015
Zwrot kosztów podróży służbowej osoby współpracującej z przedsiębiorcą
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1206) z dnia 30.07.2015 - Firma rodzinna - rozliczenia podatkowo-składkowe
ZUS od służbowych przejazdów członków rady nadzorczej
Gazeta Podatkowa nr 61 (1206) z dnia 30.07.2015
Świadczenie urlopowe w podstawie wymiaru składek
Gazeta Podatkowa nr 60 (1205) z dnia 27.07.2015
Czy wydatki na napoje dla pracowników ujmuje się w księdze?
Gazeta Podatkowa nr 60 (1205) z dnia 27.07.2015
Konto kosztowe służące do ewidencji odpraw emerytalnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (398) z dnia 20.07.2015
Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń przysługujących na podstawie przepisów bhp
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (398) z dnia 20.07.2015
Składki ZUS od otrzymanych przez pracowników świadczeń
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (884) z dnia 20.07.2015
Składki ZUS z tytułu podróży członka rady nadzorczej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (884) z dnia 20.07.2015
Nocleg ze śniadaniem w ramach krajowej podróży służbowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1203) z dnia 20.07.2015 - Koszty podróży służbowych w księgach rachunkowych
Ustalenie podstawy wymiaru z przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (1200) z dnia 9.07.2015 - Ubezpieczenie w ZUS osób sprawujących opiekę nad małym dzieckiem
Zapis w umowie nie zapewnia zwolnienia z ZUS
Gazeta Podatkowa nr 54 (1199) z dnia 6.07.2015
Nagroda jubileuszowa dla pracownika emeryta
Gazeta Podatkowa nr 53 (1198) z dnia 2.07.2015
Rozliczenie podatkowo-składkowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (397) z dnia 1.07.2015
Składki społeczne i składka zdrowotna
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (397) z dnia 1.07.2015
Oskładkowanie i opodatkowanie świadczeń przyznanych pracownikowi na wypoczynek
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (391) z dnia 1.07.2015
Oskładkowanie świadczeń wypłaconych pracownikom pracującym w terenie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (882) z dnia 1.07.2015
Składki przy rekompensacie za likwidację "jubileuszówek"
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 52 (1197) z dnia 29.06.2015 - Składki ZUS w orzecznictwie i interpretacjach
Pakiet świadczeń medycznych z dopłatą pracownika a ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 52 (1197) z dnia 29.06.2015 - Składki ZUS w orzecznictwie i interpretacjach
Podstawa wymiaru składek ZUS zleceniobiorcy oddelegowanego do pracy za granicę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 52 (1197) z dnia 29.06.2015 - Składki ZUS w orzecznictwie i interpretacjach
Rekompensaty dla byłych pracowników bez ZUS
Gazeta Podatkowa nr 52 (1197) z dnia 29.06.2015
Ewidencja dopłat do wypoczynku pracowników
Gazeta Podatkowa nr 51 (1196) z dnia 25.06.2015
Składki ZUS
Dodatek nr 18 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2015 - Używanie firmowych samochodów w 2015 r.
Składki ZUS
Pomocnik Podatnika do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 z dnia 20.06.2015
Karty na posiłki trzeba oskładkować
Gazeta Podatkowa nr 49 (1194) z dnia 18.06.2015
Ewidencja dofinansowania z ZFŚS do wycieczki szkolnej
Gazeta Podatkowa nr 49 (1194) z dnia 18.06.2015
Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej w ewidencji księgowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 48 (1193) z dnia 15.06.2015 - Ewidencja wynagrodzeń w księgach rachunkowych
ZUS od bonusów wypłacanych w czasie choroby
Gazeta Podatkowa nr 48 (1193) z dnia 15.06.2015
Pokrycie przez zleceniodawcę kosztów szkolenia aplikanta
Gazeta Podatkowa nr 47 (1192) z dnia 11.06.2015
Składki od odszkodowania za szkody moralne dla byłych pracowników
Gazeta Podatkowa nr 47 (1192) z dnia 11.06.2015
Składki ZUS zleceniobiorców oddelegowanych do pracy za granicę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (390) z dnia 10.06.2015
Finansowanie z ZFŚS zagranicznej wycieczki połączonej ze szkoleniem pracowników
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (390) z dnia 10.06.2015
Paczki na Dzień Dziecka dla dzieci pracowników w podstawie wymiaru składek
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (880) z dnia 10.06.2015
Składki od nieodpłatnego dowozu pracowników do/z zakładu pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (880) z dnia 10.06.2015
Dofinansowanie z ZFŚS lub środków obrotowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1191) z dnia 8.06.2015 - Dofinansowanie do wypoczynku
Kiedy świadczenie urlopowe nie podlega składkom ZUS?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1191) z dnia 8.06.2015 - Dofinansowanie do wypoczynku