Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Ubezpieczenia i świadczenia » Składki na ubezpieczenia społeczne »  Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń ...

Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 23 obowiązującym od 19.02.2020 r. do 7.03.2021 r.
Brak opłaconej składki chorobowej za zleceniobiorcę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1083) z dnia 1.02.2021
Niezapłacona składka chorobowa za zleceniobiorcę
Gazeta Podatkowa nr 7 (1778) z dnia 25.01.2021
ZUS może odstąpić od poboru odsetek od zaległości składkowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (522) z dnia 10.12.2020
Rozliczanie składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i FGŚP
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2020 - Składki na FP, FS i FGŚP za pracowników oraz zleceniobiorców
Korekta rozliczeń w związku z wypłatą zasiłku zamiast wynagrodzenia chorobowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (520) z dnia 10.11.2020
Niezapłacona składka chorobowa a korekta ZUS RCA
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 79 (1745) z dnia 1.10.2020 - Jak prawidłowo sporządzać i korygować dokumenty do ZUS?
Składka chorobowa zleceniobiorcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (1719) z dnia 2.07.2020 - Aktualne problemy płatników rozliczających składki ZUS
Konsekwencje błędnego ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (511) z dnia 1.07.2020
Błędnie naliczone odsetki od zobowiązań publicznoprawnych
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2020 - Korekty błędów w księgach i sprawozdaniu finansowym
TARCZA Składki zapłacone po terminie bez odsetek
Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020
Wniosek o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (507) z dnia 1.05.2020
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 23 w pozostałych wersjach czasowych
Skutki korekty błędnie naliczonych odsetek od zobowiązań publicznoprawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (498) z dnia 20.09.2019
Odsetki od składek opłaconych do ZUS po terminie
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019
Odsetki za zwłokę od nieterminowej wpłaty składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 58 (1620) z dnia 22.07.2019
Obowiązki płatnika opłacającego składki do ZUS
Gazeta Podatkowa nr 55 (1617) z dnia 11.07.2019
Ustalenie odsetek za zwłokę
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 11 z dnia 1.06.2019
Konsekwencje nieterminowego opłacania składek do ZUS
Gazeta Podatkowa nr 36 (1598) z dnia 6.05.2019
Korekta podstawy wymiaru składek a zapłata odsetek za zwłokę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1002) z dnia 1.11.2018
Zasady dotyczące rozliczania i opłacania składek
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2018 - Umowy cywilnoprawne w aspekcie składkowo-podatkowym
Tryb dokonywania wpłat z tytułu składek
Dodatek nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 12 z dnia 10.06.2018 - Ubezpieczenia i świadczenia dla przedsiębiorców
Ubezpieczenie w ZUS osoby zatrudnionej w dwóch firmach
Gazeta Podatkowa nr 31 (1488) z dnia 16.04.2018
Wpływ korekty dokumentów rozliczeniowych na odroczony termin płatności składek
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 26 (1483) z dnia 29.03.2018 - Ulgi w opłacaniu składek ZUS i umarzanie należności składkowych
Obniżone odsetki za zwłokę od składek ubezpieczeniowych i podatków
Gazeta Podatkowa nr 100 (1454) z dnia 14.12.2017
Rozliczanie składki na Fundusz Pracy i FGŚP
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2017 - Składki na FP i FGŚP za pracowników oraz zleceniobiorców
Uznanie umów zleceń za umowy o pracę - korekta dokumentów ubezpieczeniowych w ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (968) z dnia 20.11.2017
Ustalenie obowiązku opłacenia do ZUS odsetek za zwłokę
Gazeta Podatkowa nr 90 (1444) z dnia 9.11.2017
Obliczanie odsetek za zwłokę od zaległości składkowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (446) z dnia 10.10.2017
Zapłata składek ZUS za okres objęty umową o odroczenie terminu płatności
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (441) z dnia 1.08.2017
Odsetki za zwłokę po korekcie rozliczeń w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 53 (1407) z dnia 3.07.2017
Ustalanie odsetek za zwłokę od zaległości składkowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (439) z dnia 1.07.2017
Zmiany w składkach ZUS obowiązujące od czerwca 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (953) z dnia 20.06.2017
Skutki nieterminowych płatności składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 44 (1398) z dnia 1.06.2017
Jak naliczać odsetki od nieterminowo opłacanych składek ZUS?
Gazeta Podatkowa nr 21 (1375) z dnia 13.03.2017
Odsetki za zwłokę od wpłat za kilka miesięcy
Gazeta Podatkowa nr 98 (1348) z dnia 8.12.2016
Ustalenie obowiązku opłacania za pracownika składki na Fundusz Pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (424) z dnia 10.11.2016
Błędne zgłoszenie do ubezpieczeń w ZUS z winy zleceniobiorcy a odpowiedzialność zleceniodawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (927) z dnia 1.10.2016
Zasady dotyczące rozliczania i opłacania składek
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2016 - Umowy cywilnoprawne w aspekcie składkowo-podatkowym
Brak informacji od zleceniobiorcy o ustaniu tytułu do ubezpieczeń w ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (922) z dnia 10.08.2016
Dopłata niewielkiej różnicy składek
Gazeta Podatkowa nr 35 (1285) z dnia 2.05.2016
Niższe odsetki do ZUS w wyniku złożonej autokorekty rozliczeń
Gazeta Podatkowa nr 10 (1260) z dnia 4.02.2016
Wysokość odsetek za zwłokę od zaległości składkowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (405) z dnia 1.02.2016
Rozliczanie składki na Fundusz Pracy i FGŚP
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2015 - Składki na FP i FGŚP za pracowników oraz zleceniobiorców
Nieodpłatne świadczenia na rzecz byłych pracowników ujmuje się w PIT-8C
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (407) z dnia 1.12.2015
Odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowej wpłaty składek
Gazeta Podatkowa nr 90 (1235) z dnia 9.11.2015
Skutki naliczenia składek od błędnej podstawy wymiaru
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 89 (1234) z dnia 5.11.2015 - Kontakty przedsiębiorcy z ZUS. Kontrola, zaświadczenia i korekta dokumentów
Tryb dokonywania wpłat z tytułu składek
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2015 - Ubezpieczenia i świadczenia przedsiębiorcy
Konsekwencje uznania przez ZUS umowy zlecenia za umowę o pracę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (881) z dnia 20.06.2015
Skutki nieterminowej zapłaty składek do ZUS
Gazeta Podatkowa nr 42 (1187) z dnia 25.05.2015
Postępowanie przedsiębiorcy w razie naliczenia składek od błędnej podstawy wymiaru
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 24 (1169) z dnia 23.03.2015 - Jak prawidłowo sporządzić i skorygować raporty do ZUS?
Skutki nieterminowej zapłaty składek
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1166) z dnia 12.03.2015 - Ułatwienia w spłacie zaległości z tytułu składek ZUS
Odsetki od zaległości składkowych w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 93 (1134) z dnia 20.11.2014
Błąd w podstawie wymiaru składek nie zwalnia z zapłaty odsetek
Gazeta Podatkowa nr 92 (1133) z dnia 17.11.2014
Uiszczenie po terminie składek społecznych, składki zdrowotnej i na Fundusz Pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1128) z dnia 30.10.2014 - Firmowe przychody i koszty - wybrane zagadnienia z dwutygodnika „Przeglądu Podatku Dochodowego"
Co ma zrobić płatnik po uznaniu przez ZUS umowy o pracę za pozorną?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (856) z dnia 10.10.2014
Uiszczenie po terminie składek społecznych, składki zdrowotnej i na Fundusz Pracy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (379) z dnia 1.10.2014
Wpływ korekty na rozliczenia z ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (373) z dnia 1.10.2014
Jak ustalać odsetki za zwłokę od nieterminowej wpłaty?
Gazeta Podatkowa nr 75 (1116) z dnia 18.09.2014
Odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2014 - Ulgi i umarzanie należności składkowych
Jakie są skutki zapłaty składek ZUS po terminie?
Gazeta Podatkowa nr 52 (1093) z dnia 30.06.2014
Odsetki od składek ZUS zapłaconych po terminie
Gazeta Podatkowa nr 40 (1081) z dnia 19.05.2014
Skutki naliczenia składek od błędnej podstawy wymiaru
Gazeta Podatkowa nr 34 (1075) z dnia 28.04.2014
Nie opłaca się odsetek za zwłokę w składkach zdrowotnych do kwoty 6,60 zł - stanowisko ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (837) z dnia 1.04.2014
ZUS wyjaśnia Niewielkie odsetki od zaległości składkowych
Gazeta Podatkowa nr 26 (1067) z dnia 31.03.2014
Odsetki za zwłokę od zaległości w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 15 (1056) z dnia 20.02.2014
Odsetki od nieopłaconych w terminie składek ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (358) z dnia 10.02.2014
Od 1 lutego br. nie płaci się odsetek za zwłokę do kwoty 8,70 zł
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (832) z dnia 10.02.2014
Niewielkie odsetki od wpłat za kilka miesięcy
Gazeta Podatkowa nr 8 (1049) z dnia 27.01.2014
Składki ZUS opłacane po terminie wraz z odsetkami za zwłokę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (353) z dnia 1.12.2013
W ZUS DRA nie wykazuje się zapłaconych odsetek za zwłokę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (815) z dnia 20.08.2013
Kiedy można zapłacić do ZUS niższe odsetki za zwłokę?
Gazeta Podatkowa nr 57 (994) z dnia 18.07.2013
Zasady dotyczące rozliczania i opłacania składek
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2013 - Rozliczanie umów cywilnych
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60