Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Ubezpieczenia i świadczenia » Składki na ubezpieczenia społeczne »  Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń ...

Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 12 obowiązującym od 18.02.2019 r. do 18.02.2020 r.
Składki ZUS od zlecenia zawartego z emerytem
Gazeta Podatkowa nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020
Objęcie ubezpieczeniem w ZUS zleceniobiorcy skreślonego z listy studentów
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (500) z dnia 10.01.2020
Ubezpieczenia w ZUS żony przedsiębiorcy pomagającej w firmie na zleceniu - interpretacja ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1045) z dnia 10.01.2020
Ubezpieczenia i składki w ZUS od umowy zlecenia zawartej z emerytem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1044) z dnia 1.01.2020
Stypendium motywacyjne dla uczniów bez ZUS
Gazeta Podatkowa nr 92 (1654) z dnia 18.11.2019
Brak prawa zleceniobiorcy-studenta do objęcia dobrowolnymi ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1039) z dnia 10.11.2019
Ubezpieczenie wypadkowe z umowy zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (495) z dnia 1.11.2019
Ubezpieczenia i składki ZUS doktorantów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1038) z dnia 1.11.2019
Kiedy podstawa wymiaru składek nie podlega korekcie?
Gazeta Podatkowa nr 83 (1645) z dnia 17.10.2019
Ubezpieczenia w ZUS i KRUS rolnika wykonującego umowę cywilnoprawną
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (492) z dnia 10.09.2019
Ubezpieczenia w ZUS wspólnika spółki jawnej z ustalonym prawem do emerytury
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (489) z dnia 1.08.2019
ZUS za uczniów placówek oświatowych
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019
Warunki zatrudnienia skazanego na podstawie skierowania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1025) z dnia 20.06.2019
Ubezpieczenie zdrowotne stypendysty sportowego z prawem do renty socjalnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (484) z dnia 10.05.2019
Stawki jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy
Gazeta Podatkowa nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019
ZUS osoby pobierającej stypendium sportowe oraz wykonującej zlecenie
Gazeta Podatkowa nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019
Rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia z kontraktu menedżerskiego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (480) z dnia 10.03.2019
Dobrowolne składki emerytalno-rentowe
Gazeta Podatkowa nr 17 (1579) z dnia 28.02.2019
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 12 w pozostałych wersjach czasowych
Wynagrodzenie członka zarządu jednoosobowej spółki z o.o. - składki ZUS i PIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1087) z dnia 10.03.2021
Zasiłek chorobowy za okres kwarantanny wyłącznie dla ubezpieczonych
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020
Składka zdrowotna z działalności w razie pobierania zasiłku macierzyńskiego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (521) z dnia 1.12.2020
Składki ZUS przedsiębiorcy z prawem do renty
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020
Zgłoszenie w ZUS osoby wykonującej pracę na zleceniu
Gazeta Podatkowa nr 91 (1757) z dnia 12.11.2020
Zleceniobiorca - student nie może przystąpić do ubezpieczeń emerytalno-rentowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1075) z dnia 10.11.2020
Przyznanie prawa do renty socjalnej a składki ZUS z prowadzonej firmy
Gazeta Podatkowa nr 85 (1751) z dnia 22.10.2020
Pobieranie stypendium i wykonywanie zlecenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1731) z dnia 13.08.2020 - Postępowanie w razie zbiegu tytułów do ubezpieczeń
Ubezpieczenia w ZUS zleceniobiorcy będącego współmałżonkiem zleceniodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (513) z dnia 1.08.2020
Ubezpieczenie w ZUS osoby pobierającej stypendium sportowe
Gazeta Podatkowa nr 57 (1723) z dnia 16.07.2020
Objęcie ubezpieczeniami w ZUS z umowy zlecenia rolnika ubezpieczonego w KRUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (512) z dnia 10.07.2020
Obowiązek ubezpieczeń w ZUS zleceniobiorcy emeryta/rencisty
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020 - Ubezpieczenia i składki w ZUS aktywnych zawodowo emerytów i rencistów
Składki ZUS chorującego przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 25 (1691) z dnia 26.03.2020
Rozwiązanie umowy o pracę a składki z prowadzonej działalności
Gazeta Podatkowa nr 17 (1683) z dnia 27.02.2020
Ubezpieczenia społeczne doktorantów - wyjaśnienie ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1013) z dnia 20.02.2019
ZUS od zlecenia zawartego z pracownikiem innej firmy
Gazeta Podatkowa nr 6 (1568) z dnia 21.01.2019
Skazani w liczbie ubezpieczonych podawanej w ZUS IWA
Gazeta Podatkowa nr 3 (1565) z dnia 10.01.2019
Objęcie ubezpieczeniami w ZUS z umowy zlecenia słuchacza szkoły policealnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (474) z dnia 10.12.2018
Korzystanie z ulgi na start, w tym po zmianie rodzaju działalności
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (474) z dnia 10.12.2018
Wykonywanie pracy na podstawie umów cywilnoprawnych
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2018 - Zatrudnianie emerytów i rencistów
Zmniejszanie podstawy wymiaru składek ZUS przez przedsiębiorcę
Gazeta Podatkowa nr 90 (1547) z dnia 8.11.2018
Składki ZUS od dwóch umów zlecenia zawartych z tym samym zleceniobiorcą - interpretacja ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1002) z dnia 1.11.2018
Składki ZUS za małżonkę przedsiębiorcy zatrudnioną na zleceniu - interpretacja ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1001) z dnia 20.10.2018
Data i kod wyrejestrowania zleceniobiorcy z ubezpieczeń w ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (998) z dnia 20.09.2018
Ustalenie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (468) z dnia 10.09.2018
Składki przedsiębiorcy przy niepłatnym zwolnieniu lekarskim ze stosunku pracy - interpretacja ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (996) z dnia 1.09.2018
Student zagranicznej uczelni bez składek ZUS od zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 69 (1526) z dnia 27.08.2018
Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego dla wykonawcy pracy nakładczej?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (465) z dnia 1.08.2018
Składki od stypendiów wypłacanych studentom
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (992) z dnia 20.07.2018
Zgłoszenie zleceniobiorcy do ubezpieczenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 58 (1515) z dnia 19.07.2018
ZUS ze zlecenia przy jednoczesnym prowadzeniu działalności
Gazeta Podatkowa nr 56 (1513) z dnia 12.07.2018
Rozwiązanie umowy o pracę a ubezpieczenia z prowadzonej firmy
Gazeta Podatkowa nr 53 (1510) z dnia 2.07.2018
Bez składek ZUS od stypendium za staż
Gazeta Podatkowa nr 53 (1510) z dnia 2.07.2018
Ubezpieczenia w ZUS dla osoby współpracującej po ustaleniu prawa do renty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (990) z dnia 1.07.2018
Objęcie emeryta ubezpieczeniami w ZUS ze zlecenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (1507) z dnia 21.06.2018 - Ubezpieczenia w ZUS zatrudnionych emerytów i rencistów
Oskładkowanie umów cywilnoprawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (468) z dnia 20.06.2018
Składki w ZUS od umów zlecenia o takim samym zakresie prac
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (989) z dnia 20.06.2018
Stypendium a składki na ubezpieczenia społeczne w projekcie
Gazeta Podatkowa nr 43 (1500) z dnia 28.05.2018
Praca wykonywana na terenie Polski przez cudzoziemca a ubezpieczenia ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (984) z dnia 1.05.2018
Ubezpieczenia w ZUS przedsiębiorcy wykonującego umowę zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (458) z dnia 10.04.2018
Obowiązek ubezpieczeń w razie zawarcia kontraktu menedżerskiego z obcokrajowcem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (458) z dnia 10.04.2018
ZUS od wynagrodzenia członka zarządu z tytułu wykonywania usług doradczych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (981) z dnia 1.04.2018
Postępowanie powypadkowe w razie wypadku zleceniobiorcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (981) z dnia 1.04.2018
Preferencyjna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (452) z dnia 10.01.2018
Ubezpieczenia i składki ZUS za wspólników spółek
Gazeta Podatkowa nr 2 (1459) z dnia 4.01.2018
ZUS od umowy zlecenia zawartej z pracownikiem innej firmy
Gazeta Podatkowa nr 100 (1454) z dnia 14.12.2017
Wynagrodzenie z umowy zlecenia wykonywanej przez studenta bez składek ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (450) z dnia 10.12.2017
Okres wyczekiwania na prawo do świadczeń chorobowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (450) z dnia 10.12.2017
Dobrowolne składki zleceniobiorcy finansuje też zleceniodawca
Gazeta Podatkowa nr 96 (1450) z dnia 30.11.2017
Opłacanie składki na FGŚP za osobę współpracującą z przedsiębiorcą
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (447) z dnia 1.11.2017
Zatrudnienie osoby skazanej na podstawie skierowania do pracy - obowiązki płatnika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (964) z dnia 10.10.2017
Ujęcie w księgach rachunkowych korekty składek ZUS z tytułu umowy zlecenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (449) z dnia 1.09.2017
Umowa zlecenia z uczniem/studentem bez składek ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (443) z dnia 1.09.2017
Rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia z kontraktu menedżerskiego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (441) z dnia 1.08.2017
Ubezpieczenia w ZUS małżonka przedsiębiorcy wykonującego umowę zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (441) z dnia 1.08.2017
Zgłoszenie do ubezpieczenia chorobowego a prawo do świadczeń chorobowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1412) z dnia 20.07.2017 - Świadczenia chorobowe dla zleceniobiorców
Rozliczenie składkowo-podatkowe zleceniobiorcy będącego obywatelem Ukrainy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (440) z dnia 10.07.2017
Ubezpieczenia w ZUS rencisty wykonującego umowę zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (440) z dnia 10.07.2017
Prawa i obowiązki stron umowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (439) z dnia 1.07.2017
ZUS przedsiębiorcy pobierającego stypendium sportowe
Gazeta Podatkowa nr 50 (1404) z dnia 22.06.2017
Ubezpieczenie w ZUS przedsiębiorcy-rencisty
Gazeta Podatkowa nr 37 (1391) z dnia 8.05.2017
Dobrowolne ubezpieczenia emerytalno-rentowe w praktyce
Gazeta Podatkowa nr 36 (1390) z dnia 4.05.2017
Wpływ urlopu bezpłatnego na składki ZUS z innych tytułów
Gazeta Podatkowa nr 35 (1389) z dnia 2.05.2017
Zgłoszenie zleceniobiorcy do dobrowolnych ubezpieczeń społecznych
Gazeta Podatkowa nr 27 (1381) z dnia 3.04.2017
ZUS przedsiębiorcy na urlopie bezpłatnym
Gazeta Podatkowa nr 22 (1376) z dnia 16.03.2017
ZUS od zlecenia z emerytem prowadzącym własną działalność
Gazeta Podatkowa nr 15 (1369) z dnia 20.02.2017
Objęcie przedsiębiorcy dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (430) z dnia 10.02.2017
Pracujący więźniowie w liczbie ubezpieczonych podawanej w ZUS IWA
Gazeta Podatkowa nr 9 (1363) z dnia 30.01.2017
Ubezpieczenia i składki w ZUS osoby wykonującej dwie umowy zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 101 (1351) z dnia 19.12.2016
Finansowanie dobrowolnych składek osoby wykonującej zlecenie
Gazeta Podatkowa nr 90 (1340) z dnia 10.11.2016
Ubezpieczenia w ZUS w razie nieodpłatnego wykonywania umowy zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (423) z dnia 1.11.2016
Wykonywanie pracy na podstawie umów cywilnoprawnych
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2016 - Zatrudnianie emerytów i rencistów
ZUS przedsiębiorcy pobierającego rentę z zagranicy
Gazeta Podatkowa nr 76 (1326) z dnia 22.09.2016
Oskładkowanie umów cywilnoprawnych
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 17 z dnia 1.09.2016
Składki ZUS za stypendystę sportowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1319) z dnia 29.08.2016 - Rozstrzyganie wątpliwości przy zbiegu tytułów do ubezpieczeń
Ustalenie składek ZUS przedsiębiorcy należnych za część miesiąca
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (417) z dnia 1.08.2016
Sposób finansowania dobrowolnych składek zleceniobiorcy
Gazeta Podatkowa nr 59 (1309) z dnia 25.07.2016
Rozliczenie składkowo-podatkowe umowy zlecenia z niskim wynagrodzeniem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (415) z dnia 1.07.2016
Ubezpieczenia w ZUS w razie zawarcia umowy zlecenia z własnym pracownikiem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (415) z dnia 1.07.2016
Wysokość emerytury nie wpływa na ubezpieczenia ze zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 51 (1301) z dnia 27.06.2016
Ubezpieczenia w ZUS ze zlecenia zawartego z uczniem szkoły ponadgimnazjalnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (916) z dnia 10.06.2016
Składki ZUS przedsiębiorcy z prawem do renty
Gazeta Podatkowa nr 46 (1296) z dnia 9.06.2016
Ubezpieczenia i składki w ZUS za emeryta i rencistę wykonującego zlecenie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (914) z dnia 20.05.2016
Rozliczenie składkowo-podatkowe krótkotrwałych umów zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (412) z dnia 10.05.2016
Kto finansuje dobrowolne składki ze zlecenia?
Gazeta Podatkowa nr 34 (1284) z dnia 28.04.2016
Umowa zlecenia zawarta z uczniem szkoły ponadgimnazjalnej
Gazeta Podatkowa nr 31 (1281) z dnia 18.04.2016
ZUS emeryta lub rencisty na kilku zleceniach
Gazeta Podatkowa nr 26 (1276) z dnia 31.03.2016
Ubezpieczenia ze zlecenia a prawo do świadczeń chorobowych
Gazeta Podatkowa nr 13 (1263) z dnia 15.02.2016
ZUS przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 10 (1260) z dnia 4.02.2016
Zasady oskładkowania umów cywilnoprawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (409) z dnia 1.01.2016
ZUS z umowy zlecenia do 31 grudnia 2015 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1245) z dnia 14.12.2015 - Co się zmieni w składkach ZUS w 2016 roku?
Składki przedsiębiorcy po podjęciu pracy na etacie
Gazeta Podatkowa nr 100 (1245) z dnia 14.12.2015
Podleganie ubezpieczeniom w ZUS przedsiębiorcy pobierającego rentę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (397) z dnia 1.10.2015
Czy umowa zlecenia wykonywana nieodpłatnie stanowi tytuł do ubezpieczeń w ZUS?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (397) z dnia 1.10.2015
Ubezpieczenia zatrudnionego młodocianego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1219) z dnia 14.09.2015 - Pracownik młodociany w firmie
Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzenia zleceniobiorcy-emeryta
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (395) z dnia 1.09.2015
Podleganie ubezpieczeniom w ZUS z umowy zlecenia cudzoziemca spoza UE
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (392) z dnia 10.07.2015
Składki od zlecenia opłaconego w trakcie etatu
Gazeta Podatkowa nr 29 (1174) z dnia 9.04.2015
ZUS od stypendium sportowego wypłacanego osobie ubezpieczonej w KRUS
Gazeta Podatkowa nr 29 (1174) z dnia 9.04.2015
Ubezpieczenie wypadkowe przy umowie zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 7 (1152) z dnia 22.01.2015
Składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 6 (1151) z dnia 19.01.2015
Wynagrodzenie członka rady nadzorczej
Gazeta Podatkowa nr 3 (1148) z dnia 8.01.2015
Wysokość pensji z etatu ma wpływ na ubezpieczenia z firmy
Gazeta Podatkowa nr 101 (1142) z dnia 18.12.2014
Składka zdrowotna od każdej prowadzonej firmy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (854) z dnia 20.09.2014
Składki z tytułu odbycia stażu przez studentów
Gazeta Podatkowa nr 65 (1106) z dnia 14.08.2014
Ustalanie wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne stypendysty sportowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (367) z dnia 1.07.2014
Jakie ubezpieczenia i składki od umowy zlecenia zawartej z 50-latkiem?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (837) z dnia 1.04.2014
Przystąpienie zleceniobiorcy do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (358) z dnia 10.02.2014
Korekta rozliczeń składkowo-podatkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (356) z dnia 20.10.2013
Składki za emeryta z firmą
Gazeta Podatkowa nr 80 (1017) z dnia 7.10.2013
Ubezpieczenia z tytułu współpracy przy prowadzeniu pozarolniczej działalności
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (348) z dnia 10.09.2013
Kto finansuje dobrowolne składki za zleceniobiorcę?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (815) z dnia 20.08.2013
Finansowanie dobrowolnych składek emerytalno-rentowych
Gazeta Podatkowa nr 66 (1003) z dnia 19.08.2013
Wykonywanie kontraktu menedżerskiego w ramach działalności gospodarczej
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2013 - Rozliczanie umów cywilnych
ZUS zleceniobiorcy po zawarciu umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 54 (991) z dnia 8.07.2013
Ubezpieczenie stypendysty sportowego będącego policjantem
Gazeta Podatkowa nr 44 (981) z dnia 3.06.2013
Objęcie zleceniobiorcy dobrowolnymi ubezpieczeniami społecznymi
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (340) z dnia 10.05.2013
Zasady finansowania dobrowolnych składek zleceniobiorcy
Gazeta Podatkowa nr 37 (974) z dnia 9.05.2013
Rozliczenie podatkowo-składkowe umowy zlecenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (345) z dnia 1.05.2013
Składki do ZUS opłacane z rachunku spółki osobowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60