Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Ubezpieczenia i świadczenia » Składki na ubezpieczenia społeczne »  Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń ...

Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 18 obowiązującym od 25.09.2017 r. do 31.12.2017 r.
Składki ZUS za ostatni miesiąc prowadzenia firmy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1457) z dnia 28.12.2017 - Likwidacja działalności gospodarczej
Najniższa podstawa wymiaru składek osób na urlopach wychowawczych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 101 (1455) z dnia 18.12.2017 - Skutki podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2018 roku
Oskładkowanie nagród wypłacanych pracownikom-zawodnikom klubów sportowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (450) z dnia 10.12.2017
Czy oskładkować i opodatkować nagrodę przyznaną pracownikowi w konkursie?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (449) z dnia 1.12.2017
Świadczenie pieniężne poniesione za pracownika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (454) z dnia 20.11.2017
Składki ZUS od zwrotu kosztów odwołania pracownika z urlopu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (968) z dnia 20.11.2017
Podatek i składki pracownika użytkującego służbowe auto
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1445) z dnia 13.11.2017 - Wydatki na samochody w rozliczeniach z US i ZUS
Kolejne zmiany dla pracodawców osób niepełnosprawnych
Gazeta Podatkowa nr 91 (1445) z dnia 13.11.2017
Rozliczenie składek ZUS zleceniobiorcy delegowanego do pracy za granicę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (448) z dnia 10.11.2017
Składki z działalności przy chorobie na etacie
Gazeta Podatkowa nr 88 (1442) z dnia 2.11.2017
Opłacanie składki na FGŚP za osobę współpracującą z przedsiębiorcą
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (447) z dnia 1.11.2017
Nowe limity podstaw wymiaru składek w 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (965) z dnia 20.10.2017
Refundacja składek ZUS za niepełny okres prowadzenia firmy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1436) z dnia 12.10.2017 - Wypełnianie dokumentów do PFRON
Zatrudnienie osoby skazanej na podstawie skierowania do pracy - obowiązki płatnika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (964) z dnia 10.10.2017
Skutki podwyższenia - od 1 stycznia 2018 r. - minimalnego wynagrodzenia za pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (446) z dnia 10.10.2017
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 18 w pozostałych wersjach czasowych
Podwyższenie podstawy wymiaru składek dla osoby współpracującej
Gazeta Podatkowa nr 26 (1692) z dnia 30.03.2020
Składki ZUS chorującego przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 25 (1691) z dnia 26.03.2020
Ustalenie dochodu i refundacja składek z PFRON a mały ZUS
Gazeta Podatkowa nr 25 (1691) z dnia 26.03.2020
Choroba przedsiębiorcy a pomniejszanie podstawy wymiaru składek
Gazeta Podatkowa nr 23 (1689) z dnia 19.03.2020
Wyższa podstawa wymiaru składek nie podlega korekcie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1051) z dnia 10.03.2020
Składki ZUS
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (508) z dnia 20.02.2020
Składki ZUS przedsiębiorcy po zakończeniu ulgi na start
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 15 (1681) z dnia 20.02.2020 - Ulgi w ZUS dla nowych przedsiębiorców
Refundacja z PFRON składek na ubezpieczenia społeczne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 15 (1681) z dnia 20.02.2020 - Ulgi w ZUS dla nowych przedsiębiorców
Wskazanie kodów we wniosku Wn-U-G
Gazeta Podatkowa nr 14 (1680) z dnia 17.02.2020
Wyższa kwota przeciętnego wynagrodzenia a składki ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 7 (1673) z dnia 23.01.2020 - Rozliczanie składek na ubezpieczenia w ZUS w 2020 roku
Składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców w 2020 r.
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2020 - Co nowego w przepisach w 2020 r.?
Składki osób przebywających na urlopie wychowawczym
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2020 - Co nowego w przepisach w 2020 r.?
Opłacanie w 2020 r. składek na ogólnych i preferencyjnych zasadach
Gazeta Podatkowa nr 6 (1672) z dnia 20.01.2020
Obliczanie składek ZUS za osobę korzystającą z urlopu wychowawczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (499) z dnia 1.01.2020
Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy w 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 103 (1665) z dnia 27.12.2019
Składki ZUS przedsiębiorcy w 2020 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1043) z dnia 20.12.2019
Oskładkowanie premii rocznej wypłaconej pracownikom w grudniu 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1043) z dnia 20.12.2019
Zwracane menedżerowi koszty przejazdów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 101 (1663) z dnia 19.12.2019 - Składki ZUS od dodatkowych świadczeń dla pracowników i zleceniobiorców
Oskładkowanie nagród wypłacanych na koniec roku
Gazeta Podatkowa nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019
Składka zdrowotna członka rady nadzorczej nie podlega obniżeniu do wysokości zaliczki na PIT - interpretacja ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1042) z dnia 10.12.2019
Wysokość wynagrodzenia chorobowego pracownika oddelegowanego do pracy za granicę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (497) z dnia 1.12.2019
Wykazanie choroby pracownika w raportach ZUS
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019
Choroba przedsiębiorcy a składki z działalności
Gazeta Podatkowa nr 90 (1652) z dnia 12.11.2019
Zmiana wysokości składek ZUS w 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 88 (1650) z dnia 4.11.2019
Składki ZUS
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzenia menedżera
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (495) z dnia 1.11.2019
Składki ZUS od wypłaconych pracownikowi odpraw z tytułu rozwiązania umowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1038) z dnia 1.11.2019
Kiedy podstawa wymiaru składek nie podlega korekcie?
Gazeta Podatkowa nr 83 (1645) z dnia 17.10.2019
Składki ZUS i zryczałtowany podatek od wynagrodzenia z umowy zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (494) z dnia 10.10.2019
Nieodpłatne świadczenia dla członków rady nadzorczej i członków zarządu spółdzielni
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1036) z dnia 10.10.2019
Wysokość podstawy wymiaru składek ZUS a ich refundacja z PFRON
Gazeta Podatkowa nr 81 (1643) z dnia 10.10.2019
Składki ZUS pracownika w wieku do 26 lat korzystającego ze zwolnienia z PIT
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (493) z dnia 1.10.2019
Rozliczenie składkowo-podatkowe młodocianego pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (493) z dnia 1.10.2019
Obowiązki płatnika składek ZUS zatrudniającego osobę młodocianą
Gazeta Podatkowa nr 77 (1639) z dnia 26.09.2019
Chorobowa niezdolność do pracy po wypłacie wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 76 (1638) z dnia 23.09.2019
Ubezpieczenia i składki ZUS za zatrudnionego pracownika młodocianego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1034) z dnia 20.09.2019
Wypłacony pracownicy zasiłek w limicie podstawy wymiaru składek
Gazeta Podatkowa nr 75 (1637) z dnia 19.09.2019
Rozliczenie składek ZUS ze zlecenia wykonywanego na rzecz pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 72 (1634) z dnia 9.09.2019
Składka na FEP od przychodów uzyskanych za pracę w szczególnych warunkach
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (490) z dnia 10.08.2019
Warunki zwolnienia niektórych przychodów ze składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 63 (1625) z dnia 8.08.2019
Składki ZUS od dopłaty pracodawcy do wyjazdu dzieci na kolonie i obozy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1029) z dnia 1.08.2019
Rozliczenia z ZUS po zatrudnieniu pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (1622) z dnia 29.07.2019 - Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika
Wręczenie kart przedpłaconych za wyniki sprzedaży
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2019 - Rozliczenie podatkowe wydatków na działania promocyjne w firmie
Obniżenie podstawy wymiaru składek ZUS przez przedsiębiorcę za okres choroby - wyrok TK
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1028) z dnia 20.07.2019
Artykuł 39 - zasiłek wyrównawczy w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2019 - Komentarz do ustawy zasiłkowej - część I
Pomoc z ZUS i PFRON dla niepełnosprawnych przedsiębiorców
Gazeta Podatkowa nr 50 (1612) z dnia 24.06.2019
Nieodpłatne świadczenie na rzecz pracowników a przychód pracownika i składki ZUS
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2019 - Świadczenia na rzecz pracowników - wybrane zagadnienia
Warunki zatrudnienia skazanego na podstawie skierowania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1025) z dnia 20.06.2019
Zgłoszenie do ubezpieczeń pracownicy przebywającej na urlopie wychowawczym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (486) z dnia 10.06.2019
ZUS od nagród przekazanych pracownikom za staż pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1024) z dnia 10.06.2019
Podwyższenie podstawy wymiaru składek w razie opłacania małego ZUS
Gazeta Podatkowa nr 41 (1603) z dnia 23.05.2019
"Mały" ZUS przedsiębiorców zależny od przychodów
Dodatek nr 16 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 z dnia 20.05.2019 - Ulgi i zwolnienia w PIT, ZUS i VAT - wybrane zagadnienia
Zakup karnetów sportowych dla pracowników i członków ich rodzin
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1022) z dnia 20.05.2019
Dwuletni mały ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1601) z dnia 16.05.2019 - Zwolnienia z opłacania składek ZUS dla przedsiębiorcy
Zmniejszenie podstawy wymiaru składek emerytalnej i rentowych
Gazeta Podatkowa nr 38 (1600) z dnia 13.05.2019
Rozstrzyganie zbiegu tytułów do ubezpieczeń w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 37 (1599) z dnia 9.05.2019
Mały ZUS nie dla osoby współpracującej z przedsiębiorcą
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 34 (1596) z dnia 29.04.2019 - Rozliczenia podatkowe i składkowe przy zatrudnianiu członków rodziny
Zwolnienie ze składek ZUS nagrody za staż pracy
Gazeta Podatkowa nr 34 (1596) z dnia 29.04.2019
Składki na grupowe ubezpieczenie na życie w podstawie oskładkowania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (481) z dnia 1.04.2019
ZUS pracownika ubezpieczonego jako osoba współpracująca
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 24 (1586) z dnia 25.03.2019 - Rozliczanie w drukach ZUS składek za pracowników
Rozliczenie w ZUS osoby wykonującej zlecenie na rzecz pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 23 (1585) z dnia 21.03.2019
Rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia z kontraktu menedżerskiego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (480) z dnia 10.03.2019
Opłacanie składek ZUS za osobę współpracującą
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (480) z dnia 10.03.2019
Składki ZUS
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (485) z dnia 1.03.2019
ZUS od dopłaty do karnetu sportowego
Gazeta Podatkowa nr 13 (1575) z dnia 14.02.2019
Składka zdrowotna przedsiębiorcy przebywającego na zwolnieniu lekarskim
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (478) z dnia 10.02.2019
Refundacja z PFRON również dla przedsiębiorców na małym ZUS-ie
Gazeta Podatkowa nr 10 (1572) z dnia 4.02.2019
Niższe składki ZUS niektórych przedsiębiorców zależne od przychodów
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2019 - Co nowego w przepisach w 2019 r.?
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2019 - Co nowego w przepisach w 2019 r.?
Składki społeczne przedsiębiorców
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2019 - Co nowego w przepisach w 2019 r.?
Składki osób przebywających na urlopie wychowawczym
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2019 - Co nowego w przepisach w 2019 r.?
Wysokość podstaw wymiaru składek ZUS przedsiębiorcy w 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 9 (1571) z dnia 31.01.2019
Refundacja składek przedsiębiorcy przez PFRON w 2019 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 7 (1569) z dnia 24.01.2019 - Rozliczanie składek ZUS w 2019 roku
Czy oskładkować nagrodę jubileuszową o charakterze pieniężno-rzeczowym?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (476) z dnia 10.01.2019
Od 1 stycznia br. część przedsiębiorców może opłacać "mały ZUS"
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (475) z dnia 1.01.2019
Limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2019 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (475) z dnia 1.01.2019
Podstawa wymiaru składek ZUS pracownika delegowanego do pracy za granicę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (475) z dnia 1.01.2019
Opłacanie składek na FP i FS w 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 105 (1562) z dnia 31.12.2018
Podwyższenie wynagrodzenia minimalnego w 2019 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1560) z dnia 24.12.2018 - Skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 roku
Oskładkowanie otrzymanego przez pracownika prezentu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1007) z dnia 20.12.2018
Składki ZUS od nagród rocznych wypłaconych pracownikom w grudniu 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1007) z dnia 20.12.2018
Wzrost kwoty przeciętnego wynagrodzenia a składki w 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 102 (1559) z dnia 20.12.2018
Więcej ulg w opłacaniu składek dla przedsiębiorców w 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 100 (1557) z dnia 13.12.2018
Składki społeczne i zdrowotna przedsiębiorcy na zwolnieniu lekarskim
Gazeta Podatkowa nr 100 (1557) z dnia 13.12.2018
Nadpłata wynagrodzenia w związku z absencją zasiłkową a rozliczenie składek ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (474) z dnia 10.12.2018
Otrzymanie nagrody w ramach zorganizowanego przez pracodawcę konkursu a PIT pracownika i składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1006) z dnia 10.12.2018
Składki ZUS po wzroście minimalnej płacy w 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 99 (1556) z dnia 10.12.2018
Zakup paczek ze środków obrotowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (479) z dnia 1.12.2018
Składki ZUS od wartości wypłaconych pracownikom napiwków
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1005) z dnia 1.12.2018
Składki ZUS od jednorazowej rekompensaty z tytułu likwidacji nagrody jubileuszowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (473) z dnia 1.12.2018
Składki ZUS od nagród wypłacanych na koniec roku
Gazeta Podatkowa nr 96 (1553) z dnia 29.11.2018
Opodatkowanie i oskładkowanie wynagrodzenia wypłacanego członkowi rady nadzorczej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (478) z dnia 20.11.2018
Prowadzenie pozarolniczej działalności
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2018 - Zatrudnianie emerytów i rencistów
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2018 - Zatrudnianie emerytów i rencistów
Wykonywanie pracy na podstawie umów cywilnoprawnych
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2018 - Zatrudnianie emerytów i rencistów
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1003) z dnia 10.11.2018
Składki ZUS pracownika delegowanego do pracy za granicę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (472) z dnia 10.11.2018
Zmniejszanie podstawy wymiaru składek ZUS przez przedsiębiorcę
Gazeta Podatkowa nr 90 (1547) z dnia 8.11.2018
Wpływ wynagrodzenia minimalnego na inne świadczenia ze stosunku pracy
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 21 z dnia 1.11.2018
Polisa w zagranicznej podróży służbowej a składki ZUS
Dodatek nr 31 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2018 - Rozliczanie podróży służbowych (prawo pracy, VAT, PIT, CIT, ZUS, ewidencja księgowa)
Zwrot kosztów pracownikowi odwołanemu z urlopu wypoczynkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Zwrot nadpłaty składki zdrowotnej byłemu pracownikowi
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (471) z dnia 1.11.2018
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, w tym chorobowe
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (471) z dnia 1.11.2018
Rozliczenie podatku dochodowego, gdy wystąpiła nadpłata składek ZUS przedsiębiorcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1002) z dnia 1.11.2018
Korekta podstawy wymiaru składek przy dobrowolnych ubezpieczeniach
Gazeta Podatkowa nr 86 (1543) z dnia 25.10.2018
Wyższe składki ZUS w 2019 r. z powodu wzrostu prognozowanego wynagrodzenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1001) z dnia 20.10.2018
Skutki zmiany od 1 stycznia 2019 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (470) z dnia 10.10.2018
Kwota umorzonej pożyczki z ZFŚS w podstawie wymiaru składek ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (470) z dnia 10.10.2018
Zwiększenie podstawy wymiaru składek
Gazeta Podatkowa nr 79 (1536) z dnia 1.10.2018
Przekazanie nagrody rzeczowej jako wyraz uznania
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (475) z dnia 1.10.2018
Sprzedaż pracownikowi towaru po cenie jego nabycia przez pracodawcę
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Ograniczenie poboru zaliczki na podatek
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 76 (1533) z dnia 20.09.2018 - Obowiązki płatników PIT
Oskładkowanie pracowniczych ekwiwalentów
Gazeta Podatkowa nr 75 (1532) z dnia 17.09.2018
ZUS przedsiębiorcy pobierającego świadczenie rehabilitacyjne
Gazeta Podatkowa nr 75 (1532) z dnia 17.09.2018
Choroba przedsiębiorcy a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 74 (1531) z dnia 13.09.2018
PIT i ZUS przy zleceniu wykonywanym na rzecz pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 74 (1531) z dnia 13.09.2018
Umowy cywilne zawiera osoba prowadząca pozarolniczą działalność
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2018 - Umowy cywilnoprawne w aspekcie składkowo-podatkowym
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2018 - Umowy cywilnoprawne w aspekcie składkowo-podatkowym
Podstawa wymiaru składek pracownika wykonującego umowy cywilne u własnego pracodawcy
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2018 - Umowy cywilnoprawne w aspekcie składkowo-podatkowym
Składki członkowskie na rzecz izby samorządu zawodowego opłacane za pracowników
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (473) z dnia 1.09.2018
Podstawy wyższej niż minimalna nie można skorygować
Gazeta Podatkowa nr 70 (1527) z dnia 30.08.2018
Kary umowne potrącane z wynagrodzenia zleceniobiorcy - interpretacja ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (995) z dnia 20.08.2018
Składki ZUS za zleceniobiorcę, który nie uzyskał przychodu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1521) z dnia 9.08.2018 - Prawidłowe sporządzanie dokumentów rozliczeniowych do ZUS
Wypłata wynagrodzenia chorobowego a składki na FP i FGŚP
Gazeta Podatkowa nr 63 (1520) z dnia 6.08.2018
Składki ZUS
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (471) z dnia 1.08.2018
Ubezpieczenia w ZUS osoby bezrobotnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (465) z dnia 1.08.2018
Brak prawa do wypłaty zasiłku a składki z działalności
Gazeta Podatkowa nr 58 (1515) z dnia 19.07.2018
Obniżona podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 57 (1514) z dnia 16.07.2018 - Ulgi w opłacaniu składek ZUS przez przedsiębiorcę
Pomoc udzielana z PFRON dla niepełnosprawnych przedsiębiorców
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 57 (1514) z dnia 16.07.2018 - Ulgi w opłacaniu składek ZUS przez przedsiębiorcę
Niepełny okres prowadzenia firmy a wsparcie z PFRON
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 57 (1514) z dnia 16.07.2018 - Ulgi w opłacaniu składek ZUS przez przedsiębiorcę
Składki ZUS od kwoty renty wyrównawczej wypłacanej pracownikowi
Gazeta Podatkowa nr 57 (1514) z dnia 16.07.2018
Opłacanie składek ZUS należnych za część miesiąca przez przedsiębiorcę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (464) z dnia 10.07.2018
Finansowanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych imprez ogólnodostępnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (464) z dnia 10.07.2018
ZUS od zwrotu kosztów odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (991) z dnia 10.07.2018
Dofinansowanie z ZFŚS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 52 (1509) z dnia 28.06.2018 - Letni wypoczynek z dofinansowaniem od pracodawcy
Polisa w zagranicznej podróży służbowej a składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (989) z dnia 20.06.2018
Czy od dodatku za rozłąkę z tytułu oddelegowania naliczać składki ZUS? - interpretacja ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (989) z dnia 20.06.2018
Składki ZUS za okres choroby osoby prowadzącej działalność
Gazeta Podatkowa nr 49 (1506) z dnia 18.06.2018
Zmiany w zakresie refundacji składek z PFRON
Gazeta Podatkowa nr 47 (1504) z dnia 11.06.2018
Wysokość stopy procentowej składek na ubezpieczenia społeczne
Dodatek nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 12 z dnia 10.06.2018 - Ubezpieczenia i świadczenia dla przedsiębiorców
Finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy, w tym ich refundacja z PFRON
Dodatek nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 12 z dnia 10.06.2018 - Ubezpieczenia i świadczenia dla przedsiębiorców
Zmniejszanie najniższej podstawy wymiaru składek w razie objęcia (ustania) ubezpieczeniem w trakcie miesiąca oraz w razie choroby
Dodatek nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 12 z dnia 10.06.2018 - Ubezpieczenia i świadczenia dla przedsiębiorców
Rozliczenie składkowo-podatkowe umowy o dzieło zawartej z własnym pracodawcą
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (462) z dnia 10.06.2018
Dodatek wypłacany pracownikowi oddelegowanemu do pracy za granicę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (987) z dnia 1.06.2018
Ryczałt na dojazdy do pracy w podstawie wymiaru składek ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (461) z dnia 1.06.2018
Usługi medyczne współfinansowane przez pracowników
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (466) z dnia 20.05.2018
Otrzymanie karnetu sportowego przez pracownika - PIT i składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (986) z dnia 20.05.2018
Zasady wynagradzania członków zarządów spółek z udziałem j.s.t. lub S.P.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1496) z dnia 14.05.2018 - Sposoby wynagradzania wspólników i członków organów spółek handlowych
Więcej ulg w ZUS dla osób rozpoczynających prowadzenie firmy
Gazeta Podatkowa nr 39 (1496) z dnia 14.05.2018
Podstawa wymiaru składek ZUS pracowników delegowanych
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2018
Kolejne ulgi w ZUS dla początkującego przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 31 (1488) z dnia 16.04.2018
Rozliczenie składkowo-podatkowe zleceniobiorcy-emeryta wykonującego kilka umów
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (458) z dnia 10.04.2018
Ubezpieczenia w ZUS przedsiębiorcy wykonującego umowę zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (458) z dnia 10.04.2018
Składka na FEP za pracownika wykonującego dodatkową pracę, w tym na zlecenie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (458) z dnia 10.04.2018
Pozapłacowe świadczenia na rzecz pracowników a PIT i ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (982) z dnia 10.04.2018
Podstawa wymiaru składek na FEP
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (1485) z dnia 5.04.2018 - Składki na FP, FGŚP i FEP w 2018 roku
Obniżenie składki zdrowotnej u członków RSP
Gazeta Podatkowa nr 27 (1484) z dnia 3.04.2018
Przekazanie pracownikom bonów sfinansowanych ze środków obrotowych pracodawcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (463) z dnia 1.04.2018
Refundacja składek dla niepełnosprawnych przedsiębiorców
Gazeta Podatkowa nr 26 (1483) z dnia 29.03.2018
Składki z działalności chorującego przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 25 (1482) z dnia 26.03.2018
Refundacja kosztów poniesionych przez pracownika
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2018 - Podatkowe rozliczenie świadczeń na rzecz pracowników
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2018 - Podatkowe rozliczenie świadczeń na rzecz pracowników
Nagroda rzeczowa za dobrą pracę
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2018 - Podatkowe rozliczenie świadczeń na rzecz pracowników
Wypłata wynagrodzenia chorobowego po ustaniu zatrudnienia
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (462) z dnia 20.03.2018
Zmniejszenie podstawy wymiaru składek ZUS przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 21 (1478) z dnia 12.03.2018
Wysokość wynagrodzenia chorobowego pracownika oddelegowanego do pracy za granicę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (456) z dnia 10.03.2018
Zwrot kosztów dojazdów na posiedzenia organów a składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (978) z dnia 1.03.2018
Opodatkowanie i oskładkowanie trzynastki oraz zasiłku macierzyńskiego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (460) z dnia 20.02.2018
Składki ZUS po zakończeniu stosunku pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1470) z dnia 12.02.2018 - Rozliczanie składek ZUS za pracowników, zleceniobiorców i współpracowników
Rozliczenia z ZUS w razie podwyższenia zasiłku macierzyńskiego
Gazeta Podatkowa nr 13 (1470) z dnia 12.02.2018
Zmiany w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2018 r.
Gazeta Podatkowa nr 11 (1468) z dnia 5.02.2018
Składki społeczne przedsiębiorców
Dodatek nr 6 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2018 - Co nowego w przepisach w 2018 r.?
Składki osób przebywających na urlopie wychowawczym
Dodatek nr 6 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2018 - Co nowego w przepisach w 2018 r.?
Zmiany w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Dodatek nr 6 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2018 - Co nowego w przepisach w 2018 r.?
Składki ZUS przedsiębiorcy i osoby z nim współpracującej w 2018 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (453) z dnia 1.02.2018
Składki ZUS za okres choroby przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 8 (1465) z dnia 25.01.2018
Refundacja składek ZUS dla przedsiębiorcy na chorobowym
Gazeta Podatkowa nr 2 (1459) z dnia 4.01.2018
Podstawa wymiaru składek pracownika delegowanego do pracy za granicę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (445) z dnia 1.10.2017
Składki ZUS po wzroście kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (963) z dnia 1.10.2017
Preferencyjny ZUS dla wspólnika po rozwiązaniu spółki cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 78 (1432) z dnia 28.09.2017
Dowóz pracowników do pracy a składki ZUS
Dodatek nr 25 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2017 - Rozliczanie świadczeń pracowniczych - Prawo pracy, podatki i ewidencja księgowa
Oskładkowanie ekwiwalentów pracowniczych
Dodatek nr 25 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2017 - Rozliczanie świadczeń pracowniczych - Prawo pracy, podatki i ewidencja księgowa
Składki ZUS
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (450) z dnia 20.09.2017
Wydłużenie okresu opłacania preferencyjnych składek ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (962) z dnia 20.09.2017
BON wyjaśnia PFRON refunduje składki ZUS od ich minimalnego wymiaru
Gazeta Podatkowa nr 73 (1427) z dnia 11.09.2017
Rozliczenie składek ZUS zleceniobiorcy
Gazeta Podatkowa nr 73 (1427) z dnia 11.09.2017
Rozliczenie na koncie w ZUS nadpłaty składek na ubezpieczenia społeczne
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (444) z dnia 10.09.2017
Ubezpieczenia w ZUS przedsiębiorcy pobierającego zasiłek macierzyński
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (444) z dnia 10.09.2017
Refundacja składek emerytalno-rentowych przez PFRON w 2017 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1426) z dnia 7.09.2017 - Preferencje w składkach ZUS dla przedsiębiorców
Rekompensata z tytułu likwidacji nagród jubileuszowych zwolniona z oskładkowania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (443) z dnia 1.09.2017
Czy oskładkować i opodatkować zwrot kosztów podróży wypłaconych menedżerowi?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (443) z dnia 1.09.2017
Za kogo należy opłacać składkę na FEP?
Gazeta Podatkowa nr 69 (1423) z dnia 28.08.2017
Refundacja składek ZUS za niepełny okres prowadzenia działalności
Gazeta Podatkowa nr 69 (1423) z dnia 28.08.2017
Umowa o pracę i kontrakt menedżerski z tym samym pracodawcą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (959) z dnia 20.08.2017
Składki osoby współpracującej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 66 (1420) z dnia 17.08.2017 - PIT i ZUS w firmie rodzinnej
Składki ZUS i zaliczka na podatek od wartości bonów żywieniowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (442) z dnia 10.08.2017
Ubezpieczenie NNW stażysty bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 62 (1416) z dnia 3.08.2017
Pobieranie świadczenia rehabilitacyjnego a ZUS
Gazeta Podatkowa nr 62 (1416) z dnia 3.08.2017
Wyliczenie podstawy wymiaru składek ZUS chorującego przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 62 (1416) z dnia 3.08.2017
Rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia z kontraktu menedżerskiego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (441) z dnia 1.08.2017
Podatek i składki ZUS od dopłaty do letniego wypoczynku
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Składka zdrowotna pracownika na zwolnieniu lekarskim
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (440) z dnia 10.07.2017
Przejście z wynagrodzenia chorobowego na zasiłek w raportach ZUS
Gazeta Podatkowa nr 53 (1407) z dnia 3.07.2017
Opodatkowanie i oskładkowanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (445) z dnia 1.07.2017
Zawyżona kwota podstawy wymiaru składek a korekta
Gazeta Podatkowa nr 52 (1406) z dnia 29.06.2017
Zwiększenie podstawy wymiaru składki chorobowej
Gazeta Podatkowa nr 52 (1406) z dnia 29.06.2017
Podstawa wymiaru składek ZUS pracowników
Dodatek nr 18 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2017 - Obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników
Ustalenie podstawy wymiaru składek ZUS pracownika delegowanego do pracy za granicę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (438) z dnia 10.06.2017
Zasady zmniejszania najniższej podstawy wymiaru składek ZUS przedsiębiorcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (438) z dnia 10.06.2017
Składki ZUS od pracowniczych świadczeń na Dzień Dziecka
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (952) z dnia 10.06.2017
Wypłaty z ZFŚS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1400) z dnia 8.06.2017 - Dofinansowanie letniego wypoczynku
Ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 11 z dnia 1.06.2017
ROZLICZANIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH - SKŁADKI ZUS
Dodatek nr 16 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2017 - Rozliczanie podróży służbowych (prawo pracy, VAT, PIT, CIT, ZUS, ewidencja księgowa)
Zbliża się termin przekazania do KRUS informacji o wysokości podatku dochodowego z działalności za 2016 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (950) z dnia 20.05.2017
ZUS niepełnoetatowca na urlopie wychowawczym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1391) z dnia 8.05.2017 - Składki ZUS za osoby na urlopach związanych z rodzicielstwem
Podstawa składek przy zbiegu zleceń nie jest ograniczona do kwoty wynagrodzenia minimalnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (948) z dnia 1.05.2017
Oskładkowanie ekwiwalentów pracowniczych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (947) z dnia 20.04.2017
Oskładkowanie wynagrodzenia członka rady nadzorczej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (947) z dnia 20.04.2017
ZUS przedsiębiorcy przebywającego na zwolnieniu lekarskim
Gazeta Podatkowa nr 31 (1385) z dnia 18.04.2017
PRZYCHODY WYŁĄCZONE ZE SKŁADEK ZUS ORAZ ICH ROZSTRZYGNIĘCIE PODATKOWE
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2017 - Składniki wynagrodzenia zwolnione ze składek ZUS i podatku dochodowego
Moment ustalenia przychodu dla jego oskładkowania i opodatkowania
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2017 - Składniki wynagrodzenia zwolnione ze składek ZUS i podatku dochodowego
Wynagrodzenia i zasiłki chorobowe
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2017 - Składniki wynagrodzenia zwolnione ze składek ZUS i podatku dochodowego
Jak rozliczyć w raportach ZUS wynagrodzenie chorobowe?
Gazeta Podatkowa nr 29 (1383) z dnia 10.04.2017
Polisa w zagranicznej podróży a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 26 (1380) z dnia 30.03.2017
Składki ZUS osoby rozpoczynającej prowadzenie działalności
Gazeta Podatkowa nr 26 (1380) z dnia 30.03.2017
Oskładkowanie stypendiów sportowych
Gazeta Podatkowa nr 21 (1375) z dnia 13.03.2017
Zawieszenie firmy bez wyrejestrowania pracowników
Gazeta Podatkowa nr 20 (1374) z dnia 9.03.2017
Zleceniodawca nie zawsze płaci składki za zleceniobiorcę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 19 (1373) z dnia 6.03.2017 - Rozliczanie składek ZUS za zleceniobiorców
Oskładkowanie nagrody
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (437) z dnia 1.03.2017
Wynagrodzenie chorobowe w podstawie wymiaru składki zdrowotnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (431) z dnia 1.03.2017
Wysokość składki chorobowej za część miesiąca w ZUS DRA
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1370) z dnia 23.02.2017 - Składki ZUS za ubezpieczonych w dokumentach rozliczeniowych
ZUS przedsiębiorcy przebywającego na świadczeniu rehabilitacyjnym
Gazeta Podatkowa nr 16 (1370) z dnia 23.02.2017
Refundacja składek niepełnosprawnych przedsiębiorców w 2017 r.
Gazeta Podatkowa nr 14 (1368) z dnia 16.02.2017
Składki ZUS od świadczeń dla chorego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 14 (1368) z dnia 16.02.2017
Oskładkowanie dofinansowania
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (435) z dnia 1.02.2017
Skutki niezmniejszenia podstawy wymiaru składek przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 5 (1359) z dnia 16.01.2017
Składki pracownika oddelegowanego do pracy za granicę
Gazeta Podatkowa nr 3 (1357) z dnia 9.01.2017
Najniższa podstawa wymiaru składek osób na urlopach wychowawczych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1353) z dnia 27.12.2016 - Skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 roku
Sporządzenie ostatnich rozliczeń do ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1350) z dnia 15.12.2016 - Likwidacja działalności gospodarczej
Składki ZUS od wartości polisy w zagranicznej podróży
Gazeta Podatkowa nr 100 (1350) z dnia 15.12.2016
Ogólne zasady ustalania podstawy wymiaru składek ZUS pracowników
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (425) z dnia 1.12.2016
Wyłączenie równowartości diet za każdy dzień pobytu za granicą
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (425) z dnia 1.12.2016
Bezpłatny dowóz do pracy a składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (933) z dnia 1.12.2016
Podstawa wymiaru składek
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (933) z dnia 1.12.2016
Urlop bezpłatny wpływa na składki z innych tytułów
Gazeta Podatkowa nr 95 (1345) z dnia 28.11.2016
Wzrost minimalnej płacy - skutki w składkach ZUS
Gazeta Podatkowa nr 95 (1345) z dnia 28.11.2016
Oskładkowanie świadczenia
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
Świadczenia wypłacone byłemu pracownikowi po ustaniu zatrudnienia
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (429) z dnia 1.11.2016
Składki ZUS pracowników oddelegowanych do pracy za granicę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (423) z dnia 1.11.2016
Problemy płatników składek ZUS zawieszających firmę
Gazeta Podatkowa nr 87 (1337) z dnia 31.10.2016
Obowiązkowa składka chorobowa nie podlega ograniczeniu
Gazeta Podatkowa nr 86 (1336) z dnia 27.10.2016
Opłacenie za pracownika mandatu drogowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Składki ZUS
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Przeliczenie wynagrodzenia pracownika w walucie obcej na potrzeby ustalenia składek ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (929) z dnia 20.10.2016
Zleceniodawca nie zawsze płaci składki za zleceniobiorcę
Gazeta Podatkowa nr 84 (1334) z dnia 20.10.2016
Impreza integracyjna dla pracowników i członków ich rodzin
Gazeta Podatkowa nr 84 (1334) z dnia 20.10.2016
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2016 - Zatrudnianie emerytów i rencistów
Wykonywanie pracy na podstawie umów cywilnoprawnych
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2016 - Zatrudnianie emerytów i rencistów
Prowadzenie pozarolniczej działalności
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2016 - Zatrudnianie emerytów i rencistów
Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń z umów zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (422) z dnia 10.10.2016
Dobrowolne ubezpieczenia emerytalno-rentowe ze zlecenia wykonywanego przez pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (422) z dnia 10.10.2016
Składki ZUS
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (427) z dnia 1.10.2016
Składki ZUS za pracownicę korzystającą z urlopu wychowawczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (421) z dnia 1.10.2016
Obowiązki w ZUS osoby fizycznej likwidującej działalność
Gazeta Podatkowa nr 78 (1328) z dnia 29.09.2016
Ustalenie podstawy wymiaru składek ZUS chorującego przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 78 (1328) z dnia 29.09.2016
Zasiłek dla pracownika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (426) z dnia 20.09.2016
Podstawa wymiaru składek pracowników
Dodatek nr 26 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2016 - Wynagrodzenia pracownicze - prawo pracy, ZUS, PIT, CIT, ewidencja księgowa
Składki od zaliczki na poczet przyszłego wynagrodzenia
Dodatek nr 26 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2016 - Wynagrodzenia pracownicze - prawo pracy, ZUS, PIT, CIT, ewidencja księgowa
ZUS od kwoty wynagrodzenia wypłaconego w okresie wypowiedzenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (926) z dnia 20.09.2016
Umowy cywilne zawiera osoba prowadząca pozarolniczą działalność
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2016 - Umowy cywilnoprawne w aspekcie składkowo-podatkowym
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2016 - Umowy cywilnoprawne w aspekcie składkowo-podatkowym
Podstawa wymiaru składek pracownika wykonującego umowy cywilne u własnego pracodawcy
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2016 - Umowy cywilnoprawne w aspekcie składkowo-podatkowym
Podstawa wymiaru zasiłków
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2016 - Umowy cywilnoprawne w aspekcie składkowo-podatkowym
Likwidacja działalności gospodarczej w ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (924) z dnia 1.09.2016
Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika przechodzącego na rentę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (418) z dnia 10.08.2016
Ubezpieczenia z umowy zlecenia wykonywanej przez przedsiębiorcę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (418) z dnia 10.08.2016
Ustalenie składek ZUS przedsiębiorcy należnych za część miesiąca
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (417) z dnia 1.08.2016
Podatkowo-składkowe rozliczenie dofinansowania do wypoczynku
Gazeta Podatkowa nr 60 (1310) z dnia 28.07.2016
Wspólnik spółki komandytowej w systemie ubezpieczeń
Gazeta Podatkowa nr 59 (1309) z dnia 25.07.2016
Wysokość składki chorobowej za część miesiąca w druku ZUS DRA
Gazeta Podatkowa nr 59 (1309) z dnia 25.07.2016
Korekta podstawy wymiaru składek przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 55 (1305) z dnia 11.07.2016
Ulgowa podstawa wymiaru składek nie w każdym przypadku
Gazeta Podatkowa nr 55 (1305) z dnia 11.07.2016
Wykazywanie składek w dokumentach ZUS
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2016 - Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnianiem pracowników
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2016 - Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnianiem pracowników
Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2016 - Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnianiem pracowników
Rozliczenie składkowo-podatkowe członka rady nadzorczej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (416) z dnia 10.07.2016
ZUS od kolejnej umowy zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 54 (1304) z dnia 7.07.2016
Składki emerytalno-rentowe za pracownicę korzystającą z urlopu wychowawczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (415) z dnia 1.07.2016
Ubezpieczenia w ZUS w razie zawarcia umowy zlecenia z własnym pracownikiem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (415) z dnia 1.07.2016
Składki przedsiębiorcy wykonującego zlecenie
Gazeta Podatkowa nr 49 (1299) z dnia 20.06.2016
Artykuł 49 - ustalanie podstawy wymiaru zasiłku dla osób niebędących pracownikami w pierwszym miesiącu ubezpieczenia
Dodatek nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 12 z dnia 10.06.2016 - Komentarz do ustawy zasiłkowej - część II
Służbowy samochód w prywatnym użytkowaniu pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 44 (1294) z dnia 2.06.2016 - Używanie samochodu przez pracownika - rozliczenie podatkowo-składkowe
Rozliczanie przejazdów do pracy służbowym samochodem
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 44 (1294) z dnia 2.06.2016 - Używanie samochodu przez pracownika - rozliczenie podatkowo-składkowe
Składki ZUS z tytułu wyjazdu pracownika na targi
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (915) z dnia 1.06.2016
Kilka dni przerwy w pracy na etacie wpływa na składki ZUS z działalności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (1291) z dnia 23.05.2016 - Składki ZUS przedsiębiorców i współpracowników
ZUS przedsiębiorcy wyłączonego z ubezpieczenia chorobowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (1291) z dnia 23.05.2016 - Składki ZUS przedsiębiorców i współpracowników
Brak możliwości zmniejszenia podstawy wymiaru składek
Gazeta Podatkowa nr 39 (1289) z dnia 16.05.2016
Informacja do KRUS o wysokości podatku dochodowego z działalności gospodarczej - do 31 maja br.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (913) z dnia 10.05.2016
Rozliczenie składkowo-podatkowe krótkotrwałych umów zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (412) z dnia 10.05.2016
Składki ZUS pracowników oddelegowanych do pracy za granicę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (412) z dnia 10.05.2016
Biznes w parze ze zleceniem a ubezpieczenie w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 37 (1287) z dnia 9.05.2016
ZUS niepełnoetatowca na urlopie wychowawczym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 36 (1286) z dnia 5.05.2016 - Składki ZUS za osoby na urlopie macierzyńskim i wychowawczym
Zasady refundacji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (417) z dnia 1.05.2016
Składki od wartości umundurowania dla zleceniobiorców oraz ekwiwalenty za jego pranie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (912) z dnia 1.05.2016
Składka na FP za pracownika w I roku pracy
Gazeta Podatkowa nr 33 (1283) z dnia 25.04.2016
Zwiększenie środków ZFŚS w formie darowizny
Gazeta Podatkowa nr 32 (1282) z dnia 21.04.2016
Artykuł 39 - zasiłek wyrównawczy w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2016 - Komentarz do ustawy zasiłkowej - część I
Ubezpieczenia społeczne, gdy umowę zlecenia wykonuje przedsiębiorca
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (410) z dnia 10.04.2016
Składki ZUS
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (415) z dnia 1.04.2016
Ubezpieczenia z działalności podczas choroby na etacie
Gazeta Podatkowa nr 24 (1274) z dnia 24.03.2016
Ustalenie podstawy wymiaru składek ZUS pracowników delegowanych
Gazeta Podatkowa nr 22 (1272) z dnia 17.03.2016
Wysokość składek ZUS przedsiębiorcy w okresie choroby
Gazeta Podatkowa nr 22 (1272) z dnia 17.03.2016
Preferencje finansowe dla nowych przedsiębiorców
Gazeta Podatkowa nr 22 (1272) z dnia 17.03.2016
Nie ma składek ZUS od wartości polisy ubezpieczeniowej wykupionej pracownikom na czas podróży zagranicznej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (907) z dnia 10.03.2016
Ewidencja zasiłku chorobowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 20 (1270) z dnia 10.03.2016 - Rozrachunki z pracownikami w ewidencji księgowej
Zatrudnienie żony w firmie męża na podstawie umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (407) z dnia 1.03.2016
Składki ZUS za pracowników oddelegowanych do pracy za granicę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (906) z dnia 1.03.2016
Przekazanie pracownikom bonów towarowych sfinansowanych ze środków obrotowych pracodawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (905) z dnia 20.02.2016
Podwyższenie kwoty zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego w drukach ZUS - wyjaśnienie ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (905) z dnia 20.02.2016
Niższe składki dla nowych przedsiębiorców
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1264) z dnia 18.02.2016 - Z jakich ulg w składkach ZUS może korzystać przedsiębiorca?
Zatrudnienie przedsiębiorcy na etacie a refundacja składek ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1264) z dnia 18.02.2016 - Z jakich ulg w składkach ZUS może korzystać przedsiębiorca?
Ubezpieczenia w ZUS w czasie urlopu bezpłatnego
Gazeta Podatkowa nr 14 (1264) z dnia 18.02.2016
Abonament medyczny w podstawie wymiaru zasiłku dla zleceniobiorcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (406) z dnia 10.02.2016
Składki ZUS przedsiębiorców w 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 11 (1261) z dnia 8.02.2016
Podstawa wymiaru składek zleceniobiorcy przy zbiegu tytułów do ubezpieczeń
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 10 (1260) z dnia 4.02.2016 - Nowe zasady rozliczania składek ZUS od umów zlecenia
Składki ZUS za przedsiębiorcę wykonującego umowę zlecenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 10 (1260) z dnia 4.02.2016 - Nowe zasady rozliczania składek ZUS od umów zlecenia
Oskładkowanie świadczenia
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (411) z dnia 1.02.2016
Składki ZUS pracowników oddelegowanych do pracy za granicę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (405) z dnia 1.02.2016
Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (903) z dnia 1.02.2016
PFRON przypomina o dodatkowych formularzach
Gazeta Podatkowa nr 7 (1257) z dnia 25.01.2016
Możliwość wyboru ubezpieczeń z umowy zlecenia lub pozarolniczej działalności
Dodatek nr 4 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2016 - Co nowego w przepisach w 2016 r. ?
Zmiany w ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń chorobowych dla osób deklarujących podstawę składki na ubezpieczenie chorobowe
Dodatek nr 4 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2016 - Co nowego w przepisach w 2016 r. ?
Ujęcie w księgach zasiłku chorobowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 3 (1253) z dnia 11.01.2016 - Rozrachunki publicznoprawne w księgach rachunkowych
Świadczenia rzeczowe z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (901) z dnia 10.01.2016
Wynagrodzenie/zasiłek chorobowy a składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (900) z dnia 1.01.2016
Ubezpieczenie przedsiębiorcy wykonującego zlecenie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (900) z dnia 1.01.2016
Opłacanie składek ZUS po 31 grudnia 2015 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (403) z dnia 1.01.2016
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z kilku umów zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (403) z dnia 1.01.2016
Możliwość deklarowania podstawy wymiaru składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 105 (1250) z dnia 31.12.2015
Zaliczka na podatek od należności pracownika na zwolnieniu lekarskim
Gazeta Podatkowa nr 105 (1250) z dnia 31.12.2015
Ubezpieczenia i składki ZUS za pracujących za granicą
Gazeta Podatkowa nr 104 (1249) z dnia 28.12.2015
ZUS wspólnika spółki komandytowej
Gazeta Podatkowa nr 102 (1247) z dnia 21.12.2015
Składki od pensji pracownika delegowanego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1245) z dnia 14.12.2015 - Co się zmieni w składkach ZUS w 2016 roku?
Składki przedsiębiorcy po podjęciu pracy na etacie
Gazeta Podatkowa nr 100 (1245) z dnia 14.12.2015
Wyrejestrowanie przedsiębiorcy w ZUS na okres urlopu ojcowskiego
Gazeta Podatkowa nr 100 (1245) z dnia 14.12.2015
Składki ZUS w razie podlegania ubezpieczeniom społecznym z dwóch umów zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (402) z dnia 10.12.2015
Jakie składki od wynagrodzenia chorobowego?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (898) z dnia 10.12.2015
Chorobówka dla osób deklarujących podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (1244) z dnia 10.12.2015 - Zmiany w zakresie świadczeń chorobowych
Mały ZUS dla ubezpieczonego w KRUS rozpoczynającego działalność
Gazeta Podatkowa nr 99 (1244) z dnia 10.12.2015
Nowy wniosek dla ubiegających się o refundację składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 96 (1241) z dnia 30.11.2015
Ewidencja zasiłku chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 94 (1239) z dnia 23.11.2015
Składki ZUS od otrzymanego ekwiwalentu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (896) z dnia 20.11.2015
PIT i ZUS od składek zapłaconych za obecnych i byłych pracowników
Gazeta Podatkowa nr 93 (1238) z dnia 19.11.2015
PRZYCHODY WYŁĄCZONE ZE SKŁADEK ZUS ORAZ ICH ROZSTRZYGNIĘCIE PODATKOWE
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2015 - Zwolnienie z oskładkowania i opodatkowania niektórych składników wynagrodzenia
Moment ustalenia przychodu dla jego oskładkowania i opodatkowania
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2015 - Zwolnienie z oskładkowania i opodatkowania niektórych składników wynagrodzenia
Wynagrodzenia i zasiłki chorobowe
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2015 - Zwolnienie z oskładkowania i opodatkowania niektórych składników wynagrodzenia
Przepisy w zakresie ustalania podstawy wymiaru składek ZUS pracowników zatrudnionych za granicą niezgodne z Konstytucją
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (895) z dnia 10.11.2015
Ubezpieczenia w ZUS w okresie urlopu ojcowskiego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (400) z dnia 10.11.2015
Ostatnie rozliczenie z ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 88 (1233) z dnia 2.11.2015 - Likwidacja działalności gospodarczej
ROZLICZANIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH - SKŁADKI ZUS
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2015 - Rozliczanie podróży służbowych (prawo pracy, VAT, PIT, CIT, ZUS, ewidencja księgowa)
Sfinansowanie ze środków firmy mandatu karnego za niepłacenie podatków
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (405) z dnia 1.11.2015
Ubezpieczenia i składki od zlecenia z własnym pracownikiem będącym rencistą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (894) z dnia 1.11.2015
ZUS od kwoty wynagrodzenia zajętej przez komornika
Gazeta Podatkowa nr 87 (1232) z dnia 29.10.2015
Przedsiębiorca na emeryturze a refundacja składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 86 (1231) z dnia 26.10.2015
Dokumenty i składki w razie zawieszenia w trakcie miesiąca
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 85 (1230) z dnia 22.10.2015 - Zawieszenie działalności gospodarczej
Kiedy możliwa jest korekta podstawy wymiaru składek?
Gazeta Podatkowa nr 85 (1230) z dnia 22.10.2015
Bezpłatne zakwaterowanie pracowników oddelegowanych do pracy na budowie w innej miejscowości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (893) z dnia 20.10.2015
Koszty szczepień ochronnych w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 84 (1229) z dnia 19.10.2015
Składki od wynagrodzenia przyznanego wspólnikom spółki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (892) z dnia 10.10.2015
Ustalenie okresu opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (398) z dnia 10.10.2015
ZUS przedsiębiorcy z firmy w czasie przerwy w zatrudnieniu
Gazeta Podatkowa nr 78 (1223) z dnia 28.09.2015
Umowa zlecenia z własnym pracownikiem - obowiązki deklaracyjne
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (402) z dnia 20.09.2015
Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe pracownicy na urlopie wychowawczym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (396) z dnia 10.09.2015
Wycieczka dla pracowników oraz członków ich rodzin
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (889) z dnia 10.09.2015
Składki od zaliczki na poczet przyszłego wynagrodzenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (889) z dnia 10.09.2015
Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzenia zleceniobiorcy-emeryta
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (395) z dnia 1.09.2015
Wynagrodzenie członka rady nadzorczej - składki ZUS i rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (887) z dnia 20.08.2015
Kiedy urlop bezpłatny wpływa na ubezpieczenia z innych tytułów?
Gazeta Podatkowa nr 67 (1212) z dnia 20.08.2015
ZUS od umowy o dzieło i licencyjnej
Gazeta Podatkowa nr 65 (1210) z dnia 13.08.2015
Składki ZUS od zleceniobiorcy zmieniającego status osoby ubezpieczonej w trakcie miesiąca
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (886) z dnia 10.08.2015
Składka na FP za przedsiębiorcę na ulgowym ZUS-ie
Gazeta Podatkowa nr 64 (1209) z dnia 10.08.2015
Czy choroba uzasadnia pomniejszenie składki?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1208) z dnia 6.08.2015 - Uprawnienia z tytułu podlegania dobrowolnym ubezpieczeniom społecznym
Dobrowolne ubezpieczenia emerytalno-rentowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1208) z dnia 6.08.2015 - Uprawnienia z tytułu podlegania dobrowolnym ubezpieczeniom społecznym
Druki ZUS za okres choroby pracownika
Gazeta Podatkowa nr 62 (1207) z dnia 3.08.2015
Składki ZUS od wynagrodzeń członków rady nadzorczej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (399) z dnia 1.08.2015
Podatek i składki ZUS od przychodu uzyskanego przez menedżera
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (399) z dnia 1.08.2015
Ubezpieczenie OC członków zarządu spółdzielni mieszkaniowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (884) z dnia 20.07.2015
WSKAŹNIKI
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2015 - Ubezpieczenia i świadczenia przedsiębiorcy
Wysokość stopy procentowej składek na ubezpieczenia społeczne
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2015 - Ubezpieczenia i świadczenia przedsiębiorcy
Zasady finansowania składek na ubezpieczenia społeczne, w tym refundacja z PFRON dla niepełnosprawnych przedsiębiorców
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2015 - Ubezpieczenia i świadczenia przedsiębiorcy
Zmniejszanie najniższej podstawy wymiaru składek w razie objęcia (ustania) ubezpieczeniem w trakcie miesiąca oraz w razie choroby
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2015 - Ubezpieczenia i świadczenia przedsiębiorcy
Podleganie niani ubezpieczeniom w ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (1200) z dnia 9.07.2015 - Ubezpieczenie w ZUS osób sprawujących opiekę nad małym dzieckiem
Ustalenie podstawy wymiaru z przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (1200) z dnia 9.07.2015 - Ubezpieczenie w ZUS osób sprawujących opiekę nad małym dzieckiem
Samochód używany do celów prywatnych a składka ZUS od wartości paliwa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (882) z dnia 1.07.2015
Podstawa wymiaru składek ZUS zleceniobiorcy oddelegowanego do pracy za granicę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 52 (1197) z dnia 29.06.2015 - Składki ZUS w orzecznictwie i interpretacjach
Składki za pracowników oddelegowanych do pracy za granicę
Gazeta Podatkowa nr 52 (1197) z dnia 29.06.2015
Składki ZUS zleceniobiorców oddelegowanych do pracy za granicę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (390) z dnia 10.06.2015
Paczki na Dzień Dziecka dla dzieci pracowników w podstawie wymiaru składek
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (880) z dnia 10.06.2015
Nie zawsze choroba zwalnia przedsiębiorcę ze składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 45 (1190) z dnia 3.06.2015
Obciążenia podatkowo-składkowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (395) z dnia 1.06.2015
Sfinansowanie pracownikom wysłanym w podróż służbową szczepień ochronnych i lekarstw przeciw chorobom tropikalnym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (879) z dnia 1.06.2015
Po wypłacie zasiłku nie można skorygować zawyżonej podstawy wymiaru składek
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (879) z dnia 1.06.2015
Umowa zlecenia zawarta z emerytem lub rencistą
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1187) z dnia 25.05.2015 - Składki ZUS za aktywnych zawodowo emerytów i rencistów
Minimalna i maksymalna wysokość "chorobówki"
Gazeta Podatkowa nr 39 (1184) z dnia 14.05.2015
ZUS od prywatnego korzystania ze służbowego auta
Gazeta Podatkowa nr 37 (1182) z dnia 7.05.2015
ZUS od nagrody za pracę dla wyróżniających się pracowników
Gazeta Podatkowa nr 37 (1182) z dnia 7.05.2015
Pakiety medyczne dla pracowników w ewidencji księgowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (876) z dnia 1.05.2015
Wypłata zasiłku chorobowego - ujęcie w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (876) z dnia 1.05.2015
Rozliczenia w ZUS pracownicy na wychowawczym, która urodziła kolejne dziecko
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1180) z dnia 30.04.2015 - Rozliczanie składek ZUS przy zbiegu tytułów ubezpieczeń
Sfinansowanie kosztów uczestnictwa członka rady nadzorczej w szkoleniu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (392) z dnia 20.04.2015
Skutki opłacania wyższych składek emerytalno-rentowych
Gazeta Podatkowa nr 32 (1177) z dnia 20.04.2015
Rozliczenie składkowo-podatkowe emeryta wykonującego dwie umowy zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (386) z dnia 10.04.2015
Ustalenie obowiązku opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (386) z dnia 10.04.2015
Składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (874) z dnia 10.04.2015
Oskładkowanie i opodatkowanie kosztu dojazdu pracowników do pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (385) z dnia 1.04.2015
Jazdy lokalne zleceniobiorcy prywatnym autem a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 25 (1170) z dnia 26.03.2015
Wynagrodzenie za czas choroby
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2015 - Przedsiębiorca jako płatnik PIT w 2015 r.
Nieodpłatna umowa zlecenia z członkiem rodziny
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (872) z dnia 20.03.2015
Składki ZUS od ryczałtu za używanie samochodów służbowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (872) z dnia 20.03.2015
Czy od zapomogi ze środków obrotowych naliczać składki?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (872) z dnia 20.03.2015
Korekta zadeklarowanej podstawy wymiaru składek
Gazeta Podatkowa nr 23 (1168) z dnia 19.03.2015
Składki za pracownicę kończącą urlop wychowawczy
Gazeta Podatkowa nr 20 (1165) z dnia 9.03.2015
Składki ZUS od kwoty ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
Gazeta Podatkowa nr 18 (1163) z dnia 2.03.2015
Składka chorobowa z umowy zlecenia niekiedy jest obowiązkowa
Gazeta Podatkowa nr 16 (1161) z dnia 23.02.2015
Dla kogo dobrowolne ubezpieczenia w ZUS?
Gazeta Podatkowa nr 15 (1160) z dnia 19.02.2015
Rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia członka rady nadzorczej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (382) z dnia 10.02.2015
Składki ZUS opłacane za grudzień 2014 r. w styczniu 2015 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (868) z dnia 10.02.2015
Wysokości składek ZUS w 2015 r.
Dodatek nr 3 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2015 - Co nowego w przepisach w 2015 r.?
Składki ZUS od bezpłatnego korzystania ze służbowego samochodu do celów prywatnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (866) z dnia 20.01.2015
Zlecenie wykonywane w ramach prowadzonej firmy a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 3 (1148) z dnia 8.01.2015
Refundacja składek ZUS dla niepełnosprawnego przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 3 (1148) z dnia 8.01.2015
Zakończenie urlopu wychowawczego w trakcie miesiąca a ZUS
Gazeta Podatkowa nr 2 (1147) z dnia 5.01.2015
Obowiązkowe ubezpieczenia emerytalno-rentowe dla członków rad nadzorczych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (379) z dnia 1.01.2015
Składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (864) z dnia 1.01.2015
Kiedy nagroda jubileuszowa nie jest oskładkowana?
Gazeta Podatkowa nr 103 (1144) z dnia 24.12.2014
ZUS zleceniobiorcy wynagradzanego stawką dzienną
Gazeta Podatkowa nr 102 (1143) z dnia 22.12.2014
Zwolnienie z oskładkowania świadczeń sfinansowanych z Funduszu
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2014 - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz świadczenie urlopowe
Składki ZUS od wynagrodzenia wypłaconego w okresie wypowiedzenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (862) z dnia 10.12.2014
Wpływ kwoty minimalnej płacy na składki ZUS w 2015 r.
Gazeta Podatkowa nr 97 (1138) z dnia 4.12.2014
Bilansowe i podatkowe rozliczenie częściowo odpłatnego świadczenia na rzecz pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (861) z dnia 1.12.2014
Zamknięcie firmy w trakcie miesiąca
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1136) z dnia 27.11.2014 - Likwidacja działalności gospodarczej
Refundacja składek ZUS z PFRON
Gazeta Podatkowa nr 95 (1136) z dnia 27.11.2014
ZUS za pracowników oddelegowanych do pracy za granicę
Gazeta Podatkowa nr 94 (1135) z dnia 24.11.2014
Znamy już wysokości składek ZUS w 2015 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (860) z dnia 20.11.2014
Ubezpieczenia w ZUS dla pracownika korzystającego z urlopu wychowawczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (376) z dnia 10.11.2014
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2014 - Zatrudnianie emerytów i rencistów
Wykonywanie pracy na podstawie umów cywilnoprawnych
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2014 - Zatrudnianie emerytów i rencistów
Prowadzenie pozarolniczej działalności
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2014 - Zatrudnianie emerytów i rencistów
Ustalenie podstawy wymiaru składek dla pracownicy na urlopie wychowawczym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (859) z dnia 10.11.2014
Ograniczenie poboru zaliczki na podatek
Gazeta Podatkowa nr 90 (1131) z dnia 10.11.2014
Urodzenie dziecka w okresie urlopu wychowawczego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 88 (1129) z dnia 3.11.2014 - Rozliczanie składek w raportach ZUS
Podstawa wymiaru składek chorującego przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 88 (1129) z dnia 3.11.2014
Ograniczenie poboru zaliczki na podatek
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (381) z dnia 1.11.2014
Obowiązki związane ze składkami do ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (858) z dnia 1.11.2014
Składki ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (375) z dnia 1.11.2014
Składki ZUS za pracownika na wychowawczym
Gazeta Podatkowa nr 86 (1127) z dnia 27.10.2014
Jak chory przedsiębiorca opłaca składki?
Gazeta Podatkowa nr 85 (1126) z dnia 23.10.2014
Ewidencja księgowa kosztów szczepień przeciw grypie
Gazeta Podatkowa nr 84 (1125) z dnia 20.10.2014
Składki ZUS w 2015 r. po ogłoszeniu projektu ustawy budżetowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (374) z dnia 10.10.2014
Dokumenty rozliczeniowe ZUS za pracownika na zwolnieniu lekarskim
Gazeta Podatkowa nr 80 (1121) z dnia 6.10.2014
Składki przedsiębiorcy wyłączonego z ubezpieczenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 79 (1120) z dnia 2.10.2014
Bony żywieniowe w świetle przepisów o ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (379) z dnia 1.10.2014
Korekta zadeklarowanej podstawy wymiaru składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 73 (1114) z dnia 11.09.2014
Rozliczenie składek i podatku od wynagrodzenia ze zlecenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1113) z dnia 8.09.2014 - Pracownik młodociany w firmie
Wynagrodzenie za czas choroby
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (377) z dnia 1.09.2014
Przerwa w zatrudnieniu przedsiębiorcy a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 69 (1110) z dnia 28.08.2014
Zgłoszenie zawieszenia działalności w ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1109) z dnia 25.08.2014 - Zawieszenie działalności gospodarczej
Pakiety dodatkowych świadczeń medycznych dla pracowników
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Rozliczenie składek za pracownika zatrudnionego w trakcie miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 65 (1106) z dnia 14.08.2014
Niedopłata wynagrodzenia za pracę a składki ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (370) z dnia 10.08.2014
Wypłata wynagrodzenia chorobowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (370) z dnia 10.08.2014
Oskładkowanie dopłat do wypoczynku pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (850) z dnia 10.08.2014
Bony żywieniowe na zakup gotowych posiłków bez składek ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (369) z dnia 1.08.2014
Umowa o dzieło a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 60 (1101) z dnia 28.07.2014
Niewykonywanie pracy przed urlopem wychowawczym a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 59 (1100) z dnia 24.07.2014
Deputaty wydawane co kwartał a podstawa wymiaru składek
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (848) z dnia 20.07.2014
Składki w ZUS DRA w miesiącu zawieszenia firmy
Gazeta Podatkowa nr 56 (1097) z dnia 14.07.2014
Podleganie ubezpieczeniom w ZUS osoby zatrudnionej na podstawie umowy uaktywniającej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (368) z dnia 10.07.2014
Składki ZUS od dopłat do wypoczynku pracownika i członków jego rodziny
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (1094) z dnia 3.07.2014 - Dofinansowanie pracowniczego wypoczynku
Podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (367) z dnia 1.07.2014
Powrót z wychowawczego w trakcie miesiąca - jak obliczyć wynagrodzenie?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (845) z dnia 20.06.2014
Ubezpieczenia w ZUS przedsiębiorcy na urlopie bezpłatnym
Gazeta Podatkowa nr 49 (1090) z dnia 18.06.2014
Oskładkowanie i opodatkowanie letniego wypoczynku pracowników
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (366) z dnia 10.06.2014
Składki ZUS od prezentu rzeczowego dla emeryta
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (844) z dnia 10.06.2014
Składki od dopłaty do wypoczynku pracownika
Gazeta Podatkowa nr 44 (1085) z dnia 2.06.2014
Naliczanie składek ubezpieczeniowych
Dodatek nr 17 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2014 - Obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników
Składki ZUS od wynagrodzenia za wykonane zlecenie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (365) z dnia 1.06.2014
Podwyższona podstawa wymiaru składek społecznych przedsiębiorcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (843) z dnia 1.06.2014
Firmowa nagroda przekazana pracownikowi
Gazeta Podatkowa nr 43 (1084) z dnia 29.05.2014
Jak ustalić podstawę wymiaru z przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (1082) z dnia 22.05.2014 - Składki ZUS osób sprawujących opiekę nad małymi dziećmi
Ustalenie obowiązku opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (364) z dnia 10.05.2014
Składki ZUS za pracownicę przebywającą na urlopie wychowawczym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (364) z dnia 10.05.2014
Kod tytułu ubezpieczenia wspólnika spółki komandytowej
Gazeta Podatkowa nr 36 (1077) z dnia 5.05.2014
Pracownik na urlopie ojcowskim w dokumentach kierowanych do ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (362) z dnia 10.04.2014
Rozliczenia z ZUS za pracownicę na wychowawczym, która urodziła kolejne dziecko
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1070) z dnia 10.04.2014 - Jak naliczać składki ZUS przy zbiegu tytułów do ubezpieczeń?
Składka na FEP w okresie urlopu wypoczynkowego pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (837) z dnia 1.04.2014
Jakie ubezpieczenia i składki od umowy zlecenia zawartej z 50-latkiem?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (837) z dnia 1.04.2014
Podstawa wymiaru składek społecznych przedsiębiorcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 22 (1063) z dnia 17.03.2014 - Jak prawidłowo skorygować rozliczenia z ZUS?
Pomniejszanie składki społecznej w razie choroby przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 21 (1062) z dnia 13.03.2014
Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (360) z dnia 10.03.2014
Wypłata świadczeń w tej samej wysokości podlega składkom
Dodatek nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 z dnia 10.03.2014 - Wynagrodzenia w 2014 r.
Praca wykonywana na podstawie umowy o dzieło
Dodatek nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 z dnia 10.03.2014 - Wynagrodzenia w 2014 r.
Gdy absolwent zostaje przedsiębiorcą
Gazeta Podatkowa nr 15 (1056) z dnia 20.02.2014
Podstawa wymiaru składek chorującego przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 14 (1055) z dnia 17.02.2014
Przystąpienie zleceniobiorcy do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (358) z dnia 10.02.2014
Ubezpieczenia i składki za pracowników delegowanych
Gazeta Podatkowa nr 12 (1053) z dnia 10.02.2014
Przerwa między prowadzeniem jednej i drugiej firmy a ulgowy ZUS
Gazeta Podatkowa nr 11 (1052) z dnia 6.02.2014
Wypłata świadczeń chorobowych a rozliczenia z ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (357) z dnia 1.02.2014
Opodatkowanie odsetek z tytułu opóźnienia wypłaty świadczeń chorobowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (357) z dnia 1.02.2014
Podstawa wymiaru składek ZUS przedsiębiorcy opłacanych w styczniu 2014 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (831) z dnia 1.02.2014
Zasiłki z ubezpieczenia społecznego wypłacane w imieniu ZUS w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (831) z dnia 1.02.2014
Opodatkowanie świadczeń za czas choroby
Gazeta Podatkowa nr 9 (1050) z dnia 30.01.2014
Konsekwencje wzrostu minimalnej płacy w składkach ZUS
Gazeta Podatkowa nr 9 (1050) z dnia 30.01.2014
Czy ekwiwalent pieniężny za rozmowy telefoniczne jest wyłączony ze składek ZUS?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (830) z dnia 20.01.2014
Jaka podstawa składek po urodzeniu dziecka w czasie urlopu wychowawczego?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (830) z dnia 20.01.2014
Kiedy obowiązkowa składka chorobowa z umowy zlecenia?
Gazeta Podatkowa nr 6 (1047) z dnia 20.01.2014
Składki na FEP od nagrody rocznej tylko za okres świadczenia pracy szczególnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (828) z dnia 1.01.2014
Przy likwidacji działalności trzeba rozliczyć się z ZUS
Gazeta Podatkowa nr 102 (1039) z dnia 23.12.2013
Limity składek ZUS w 2014 roku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (827) z dnia 20.12.2013
Wynagrodzenie wypłacone w okresie urlopu bezpłatnego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 101 (1038) z dnia 19.12.2013 - Problemy płatników składek ZUS
Podstawa wymiaru składek osoby pobierającej zasiłek macierzyński
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2013 - Udzielanie urlopów związanych z opieką nad małym dzieckiem
Podstawa wymiaru składek osób przebywających na urlopie wychowawczym
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2013 - Udzielanie urlopów związanych z opieką nad małym dzieckiem
Opodatkowanie i oskładkowanie pakietów medycznych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (359) z dnia 1.12.2013
Podstawa wymiaru składek dla osób na wychowawczym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 94 (1031) z dnia 25.11.2013 - Limity podstaw wymiaru składek ZUS
Świadczenia z tytułu macierzyństwa w limicie składek
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 94 (1031) z dnia 25.11.2013 - Limity podstaw wymiaru składek ZUS
Zgłoszenie w ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1030) z dnia 21.11.2013 - Zawieszanie i likwidacja działalności gospodarczej
Opodatkowanie pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim
Dodatek nr 17 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 22 z dnia 20.11.2013 - Rozliczanie przychodów pracowników i zleceniobiorców
Minimalna wysokość podstawy wymiaru składek dla pracownika na wychowawczym - wyjaśnienie ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (824) z dnia 20.11.2013
PRZYCHODY WYŁĄCZONE ZE SKŁADEK ZUS ORAZ ICH ROZSTRZYGNIĘCIE PODATKOWE
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2013 - Składniki wynagrodzenia bez składek i podatku
Moment ustalenia przychodu dla jego opodatkowania i oskładkowania
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2013 - Składniki wynagrodzenia bez składek i podatku
Korzyści materialne, w tym finansowanie przez pracodawcę dojazdów do pracy
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2013 - Składniki wynagrodzenia bez składek i podatku
Podleganie ubezpieczeniom w ZUS osoby przebywającej na urlopie wychowawczym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (352) z dnia 10.11.2013
Składki od wartości świadczeń przekazanych pracownikom spółki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (823) z dnia 10.11.2013
Składki ZUS za pracownicę powracającą do pracy po urlopie wychowawczym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (351) z dnia 1.11.2013
Oddelegowanie zleceniobiorcy do pracy za granicę a ubezpieczenia w ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (351) z dnia 1.11.2013
Składki za pracowników oddelegowanych do pracy w UE
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (822) z dnia 1.11.2013
Składki z tytułu wypłaty zleceniobiorcy dodatkowego odszkodowania
Gazeta Podatkowa nr 85 (1022) z dnia 24.10.2013
Składki przy likwidacji firmy i rozpoczęciu pracy w spółce
Gazeta Podatkowa nr 84 (1021) z dnia 21.10.2013
Podstawa wymiaru składek ZUS pracowników na urlopie wychowawczym
Gazeta Podatkowa nr 84 (1021) z dnia 21.10.2013
Wypłata pracownikom świadczeń w jednakowej wysokości podlega składkom ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (821) z dnia 20.10.2013
Ulga dla nowych przedsiębiorców
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 83 (1020) z dnia 17.10.2013 - Ulgi i ułatwienia w ZUS dla przedsiębiorców
Artykuł 49 - ustalanie podstawy wymiaru zasiłku dla osób niebędących pracownikami w pierwszym miesiącu ubezpieczenia
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2013 - Komentarz do ustawy zasiłkowej - część II
Przekazanie bonów towarowych pracownikom z okazji świąt
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 z dnia 10.10.2013 - Świadczenia pracownicze wyłączone ze składek ZUS w 2013 r.
Rozliczenie składkowo-podatkowe wypłat dokonanych zwalnianemu pracownikowi
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (350) z dnia 10.10.2013
W zakresie składek i świadczeń ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (350) z dnia 10.10.2013
Najniższa podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych dla osób na wychowawczym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (350) z dnia 10.10.2013
Kiedy blankiety na zakup gotowych posiłków bez składek ZUS?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (820) z dnia 10.10.2013
Urlop wychowawczy w dwóch zakładach pracy
Gazeta Podatkowa nr 80 (1017) z dnia 7.10.2013
Składki ZUS od wypłaconego pracownikowi wynagrodzenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 79 (1016) z dnia 3.10.2013
Składka chorobowa za część miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 79 (1016) z dnia 3.10.2013
Wykazanie zasiłku opiekuńczego w dokumentach ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (349) z dnia 1.10.2013
Wynagrodzenie za pracę
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (355) z dnia 1.10.2013
Podatek i składki ZUS od kilometrówki wypłaconej zleceniobiorcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1010) z dnia 12.09.2013 - Wynagrodzenia i świadczenia zleceniobiorców - podatek i składki ZUS
Podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (348) z dnia 10.09.2013
Artykuł 39 - zasiłek wyrównawczy w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2013 - Komentarz do ustawy zasiłkowej - część I
Zaliczki na poczet wynagrodzenia w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 72 (1009) z dnia 9.09.2013
Oskładkowanie świadczeń przyznanych z ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 69 (1006) z dnia 29.08.2013
Po sezonie letnim przedsiębiorca może zawiesić prowadzenie firmy
Gazeta Podatkowa nr 67 (1004) z dnia 22.08.2013
Pokrycie zleceniobiorcy kosztów szkolenia
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (352) z dnia 20.08.2013
Ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (346) z dnia 10.08.2013
Składki od pomocy finansowej przekazanej niepełnosprawnemu pracownikowi
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (813) z dnia 1.08.2013
Składki społeczne przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 61 (998) z dnia 1.08.2013
Dokumenty ZUS za chorego przedsiębiorcę
Gazeta Podatkowa nr 58 (995) z dnia 22.07.2013
Kupony lunchowe na zakup gotowych posiłków bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 57 (994) z dnia 18.07.2013
Refundacja składek ZUS dla niepełnosprawnego przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 56 (993) z dnia 15.07.2013
Sposób zmniejszenia podstawy wymiaru składek przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 55 (992) z dnia 11.07.2013
Składki ZUS od bezpłatnego udostępnienia pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (811) z dnia 10.07.2013
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2013 - Rozliczanie umów cywilnych
Podstawa wymiaru składek pracownika wykonującego umowy cywilne u własnego pracodawcy
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2013 - Rozliczanie umów cywilnych
Własna firma dla absolwenta
Gazeta Podatkowa nr 53 (990) z dnia 4.07.2013
Termin złożenia do PFRON wniosku o refundację składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 52 (989) z dnia 1.07.2013
Składki od dopłat do wypoczynku pracownika
Gazeta Podatkowa nr 50 (987) z dnia 24.06.2013
Ulgowe składki ZUS nie dla wspólnika spółki jawnej
Gazeta Podatkowa nr 49 (986) z dnia 20.06.2013
Składki ZUS od poczęstunku z okazji jubileuszu spółki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (809) z dnia 20.06.2013
Czy zwrot kosztów z tytułu podróży służbowej zleceniobiorcy podlega oskładkowaniu?
Dodatek nr 21 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2013 - Umowy zlecenia - podatki i składki ZUS
Podstawa wymiaru składek zależna od określenia wynagrodzenia
Dodatek nr 21 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2013 - Umowy zlecenia - podatki i składki ZUS
Ubezpieczenia społeczne
Dodatek nr 10 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 z dnia 20.06.2013 - Podróże służbowe w 2013 r.
Korzystanie z "chorobówki" wpływa na wysokość emerytury
Gazeta Podatkowa nr 47 (984) z dnia 13.06.2013
Opłacanie za pracownika składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (342) z dnia 10.06.2013
ZUS zleceniobiorcy wynagradzanego kwartalnie
Gazeta Podatkowa nr 44 (981) z dnia 3.06.2013
Obowiązki pracodawcy w ZUS w razie zatrudnienia pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (979) z dnia 27.05.2013 - Rozliczanie składek ZUS za pracowników i zleceniobiorców
Wyliczenie składek ZUS i podatku za chorego pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (806) z dnia 20.05.2013
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (346) z dnia 20.05.2013
Składki na FP i FGŚP za pracownicę po powrocie z urlopu rodzicielskiego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (805) z dnia 10.05.2013
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop - przepisy prawa pracy, podatkowe, składki ZUS oraz ujęcie księgowe
Dodatek nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 z dnia 20.04.2013 - Urlopy pracownicze w 2013 r. - wybrane zagadnienia
Składka chorobowa zleceniobiorcy
Gazeta Podatkowa nr 28 (965) z dnia 8.04.2013
Podstawa wymiaru składek społecznych przy braku ubezpieczenia chorobowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (801) z dnia 1.04.2013
Czy można zwiększyć podstawę wymiaru samej składki chorobowej?
Gazeta Podatkowa nr 25 (962) z dnia 28.03.2013
Obciążenia składkowe od nagrody dla pracownika
Gazeta Podatkowa nr 24 (961) z dnia 25.03.2013
Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zdrowotna za osobę na urlopie wychowawczym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 20 (957) z dnia 11.03.2013 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika Ubezpieczenia i Prawo Pracy
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (336) z dnia 10.03.2013
Wynagrodzenia przyjmowane do podstawy wymiaru składek
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (336) z dnia 10.03.2013
Skutki zwiększenia podstawy wymiaru składek
Gazeta Podatkowa nr 19 (956) z dnia 7.03.2013
Sfinansowanie przez pracodawcę grupowego ubezpieczenia pracowników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (955) z dnia 4.03.2013 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika Przegląd Podatku Dochodowego
Podróże służbowe na nowych zasadach
Gazeta Podatkowa nr 18 (955) z dnia 4.03.2013
Rozliczenie składkowo-podatkowe trzynastki wypłaconej po ustaniu zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (335) z dnia 1.03.2013
Składki za przedsiębiorcę na urlopie rodzicielskim
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (953) z dnia 25.02.2013 - Ubezpieczenia i składki ZUS za przedsiębiorców w 2013 roku
Składka członkowska na rzecz izby inżynierów budownictwa opłacona za pracownika
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2013 - Wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników
Dopłaty sfinansowane ze środków obrotowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (340) z dnia 20.02.2013
Zgłoszenie menedżera do ubezpieczeń w ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (796) z dnia 10.02.2013
Wyższe składki ZUS za pracowników delegowanych do pracy za granicę
Dodatek nr 6 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 5 z dnia 10.02.2013 - Co nowego w przepisach w 2013 r.?
Sfinansowanie przez pracodawcę grupowego ubezpieczenia pracowników
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (339) z dnia 1.02.2013
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (339) z dnia 1.02.2013
Obciążenia składkowe przedsiębiorcy w 2013 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (333) z dnia 1.02.2013
Składki za matki
Gazeta Podatkowa nr 8 (945) z dnia 28.01.2013
Składki ZUS w razie urodzenia dziecka w okresie urlopu wychowawczego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (945) z dnia 28.01.2013 - Rozliczanie składek ZUS przez płatników w 2013 roku
Wyższe składki ZUS w 2013 r. za pracowników delegowanych do pracy za granicę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (794) z dnia 20.01.2013
Wynagrodzenie z praw autorskich po odliczeniach składkowo-podatkowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (331) z dnia 1.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60