Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Ubezpieczenia i świadczenia » Składki na ubezpieczenia społeczne »  Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń ...

Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 8 obowiązującym od 1.03.2017 r. do 31.08.2017 r.
Ubezpieczenie ze zlecenia z pracownikiem będącym studentem
Gazeta Podatkowa nr 69 (1423) z dnia 28.08.2017
Umowa o pracę i kontrakt menedżerski z tym samym pracodawcą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (959) z dnia 20.08.2017
ZUS od umowy zlecenia wykonywanej na rzecz komandytariusza
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (959) z dnia 20.08.2017
Rozliczenie członka rodziny będącego pracownikiem
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 66 (1420) z dnia 17.08.2017 - PIT i ZUS w firmie rodzinnej
Należności członków rodziny w kosztach podatkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 66 (1420) z dnia 17.08.2017 - PIT i ZUS w firmie rodzinnej
ZUS współmałżonka pomagającego przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 65 (1419) z dnia 14.08.2017
Spółka z o.o. z jednym wspólnikiem
Gazeta Podatkowa nr 65 (1419) z dnia 14.08.2017
Ubezpieczenia ze zlecenia dla osoby wykonującej umowę o dzieło
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (958) z dnia 10.08.2017
Status w ZUS wspólnika spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 64 (1418) z dnia 10.08.2017
Zatrudnienie wspólników w spółkach z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 63 (1417) z dnia 7.08.2017
Ubezpieczenia w ZUS małżonka przedsiębiorcy wykonującego umowę zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (441) z dnia 1.08.2017
Ubezpieczenia i składki za brata zatrudnionego na etacie
Gazeta Podatkowa nr 58 (1412) z dnia 20.07.2017
Rozliczenie składek ZUS ze zlecenia zawartego z własnym pracownikiem
Gazeta Podatkowa nr 51 (1405) z dnia 26.06.2017
Składki ZUS od pracy wykonywanej przez przyszłego studenta
Gazeta Podatkowa nr 51 (1405) z dnia 26.06.2017
ZUS przedsiębiorcy pobierającego stypendium sportowe
Gazeta Podatkowa nr 50 (1404) z dnia 22.06.2017
Umowa o dzieło zawarta z emerytem lub rencistą
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (1404) z dnia 22.06.2017 - Ubezpieczenia i składki ZUS za zatrudnionych emerytów i rencistów
Kod tytułu ubezpieczenia dla wspólnika spółki komandytowej
Gazeta Podatkowa nr 48 (1402) z dnia 16.06.2017
Ślub z pracodawcą wpływa na ubezpieczenia w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 47 (1401) z dnia 12.06.2017
Dla jakich pracowników środki z KFS?
Gazeta Podatkowa nr 45 (1399) z dnia 5.06.2017
Ubezpieczenie rolnika po objęciu udziałów w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 42 (1396) z dnia 25.05.2017
Składki ZUS od zleceń zawartych z pracownikami innego podmiotu
Gazeta Podatkowa nr 42 (1396) z dnia 25.05.2017
Zaliczka na podatek od wynagrodzenia za pracę osoby współpracującej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (442) z dnia 20.05.2017
Wypłata i oskładkowanie wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę i o dzieło
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (950) z dnia 20.05.2017
Wpływ urlopu bezpłatnego na składki ZUS z innych tytułów
Gazeta Podatkowa nr 35 (1389) z dnia 2.05.2017
Zlecenie wykonywane na rzecz pracodawcy a ZUS
Gazeta Podatkowa nr 32 (1386) z dnia 20.04.2017
Zlecenie opłacone w czasie trwania stosunku pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 30 (1384) z dnia 13.04.2017 - Rozliczanie składek i świadczeń w raportach ZUS
Kolejne umowy o dzieło w świetle prawa pracy i składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 29 (1383) z dnia 10.04.2017
Kiedy praca rodziny w firmie nie stanowi współpracy?
Gazeta Podatkowa nr 27 (1381) z dnia 3.04.2017
Wydatki związane z angażowaniem personelu projektu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 25 (1379) z dnia 27.03.2017 - Obowiązki beneficjenta przy realizacji projektu
Zgłoszenie do ubezpieczeń pracownika wykonującego zlecenie
Gazeta Podatkowa nr 25 (1379) z dnia 27.03.2017
Ubezpieczenia w ZUS wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. - wyjaśnienie ZUS i wyroki sądów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (943) z dnia 10.03.2017
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 8 w pozostałych wersjach czasowych
Od 1 stycznia 2021 r. niektórzy płatnicy mogą wybrać "mały ZUS plus" - zgłoszenia do 1 lutego 2021 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1082) z dnia 20.01.2021
Obowiązek zgłaszania w ZUS zawartych umów o dzieło
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 7.01.2021
Okres korzystania przez przedsiębiorcę z małego ZUS
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 7.01.2021
Ogólne uwagi o oszczędzaniu na IKZE
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (529) z dnia 1.01.2021
ZUS osób wykonujących nieodpłatną umowę zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020
Kto nie może korzystać z małego ZUS?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020 - Korzystanie przez przedsiębiorców z małego ZUS w 2021 roku
Wysokość wpłat na IKZE w 2021 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (528) z dnia 20.12.2020
Limity wpłat na IKE, IKZE i PPE obowiązujące w 2021 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (522) z dnia 10.12.2020
Składanie korespondencji w ramach umowy o dzieło
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020 - Umowa o pracę czy cywilnoprawna? Praktyczne wskazówki
Wynagrodzenie wykonawcy umowy o dzieło a ZUS
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020
Wątpliwości w przepisach wyjaśnione przez ZUS
Gazeta Podatkowa nr 91 (1757) z dnia 12.11.2020
Zgłoszenie w ZUS osoby wykonującej pracę na zleceniu
Gazeta Podatkowa nr 91 (1757) z dnia 12.11.2020
ZUS osoby wykonującej nieodpłatną umowę zlecenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1074) z dnia 1.11.2020
Zgłoszenie do ubezpieczeń w ZUS członka rodziny z tytułu zawartej z nim umowy o pracę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1074) z dnia 1.11.2020
Rozliczenie składek ZUS za pracujących studentów
Gazeta Podatkowa nr 78 (1744) z dnia 28.09.2020
Ubezpieczenie w ZUS zięcia przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 78 (1744) z dnia 28.09.2020
Zgłoszenie w ZUS osoby wykonującej nieodpłatną umowę zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 77 (1743) z dnia 24.09.2020
Składki ZUS od wynagrodzenia z tytułu umowy najmu
Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020
Zakończenie wykonywania usług na rzecz byłego pracodawcy a prawo przedsiębiorcy do ulgi w składkach - interpretacja ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1068) z dnia 1.09.2020
Okres zawieszenia spółki jawnej i obowiązki wobec CRBR
Gazeta Podatkowa nr 67 (1733) z dnia 20.08.2020
Rozliczenie w ZUS zlecenia opłaconego po zawarciu stosunku pracy
Gazeta Podatkowa nr 66 (1732) z dnia 17.08.2020
Pobieranie stypendium i wykonywanie zlecenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1731) z dnia 13.08.2020 - Postępowanie w razie zbiegu tytułów do ubezpieczeń
Warunki skorzystania z przerwy w działalności przez spółkę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1731) z dnia 13.08.2020 - Zawieszenie czy likwidacja spółki handlowej?
Ubezpieczenia i składki ZUS za pracownika młodocianego zatrudnionego w firmie rodzica
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1066) z dnia 10.08.2020
Mały ZUS po zmianach
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 z dnia 1.08.2020 - Ulgi w podatkach i składkach ZUS
Odmowa zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (513) z dnia 1.08.2020
Ubezpieczenia w ZUS zleceniobiorcy będącego współmałżonkiem zleceniodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (513) z dnia 1.08.2020
Przejście z preferencyjnych składek na mały ZUS w trakcie roku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1065) z dnia 1.08.2020
Składki ZUS od zlecenia zawartego z własnym pracownikiem
Gazeta Podatkowa nr 61 (1727) z dnia 30.07.2020
Ubezpieczenia w ZUS dziecka wspólnika spółki cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 58 (1724) z dnia 20.07.2020
Ubezpieczenie w ZUS osoby pobierającej stypendium sportowe
Gazeta Podatkowa nr 57 (1723) z dnia 16.07.2020
Ubezpieczenia w ZUS z umowy o świadczenie usług zawartej z własnym pracodawcą
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (512) z dnia 10.07.2020
Ubezpieczenia ze zlecenia po obniżeniu wynagrodzenia pracownikowi z etatu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1063) z dnia 10.07.2020
Gdy wspólnik dwuosobowej spółki jawnej chce z niej wystąpić
Gazeta Podatkowa nr 55 (1721) z dnia 9.07.2020
Rozliczenie składek za rodzinę zatrudnioną w firmie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (1719) z dnia 2.07.2020 - Aktualne problemy płatników rozliczających składki ZUS
Mąż (emeryt) na nieodpłatnym zleceniu w firmie żony
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (1719) z dnia 2.07.2020 - Aktualne problemy płatników rozliczających składki ZUS
Syn prowadzący odrębne gospodarstwo domowe zatrudniony w firmie ojca na etacie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1062) z dnia 1.07.2020
Zwolnienie pracodawcy z opłacenia nieopłaconych składek ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (510) z dnia 10.06.2020
Zlecenie z przedsiębiorcą korzystającym z ulgi na start
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1713) z dnia 10.06.2020 - Rozliczanie składek ZUS za zleceniobiorców
Korzystanie przez przedsiębiorcę ze zwolnienia z opłacania składek ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (509) z dnia 1.06.2020
Składki ZUS za osoby wykonujące umowę zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020
Zwolnienie ze składek ZUS wspólników spółki cywilnej i jej pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1058) z dnia 20.05.2020
ZUS zleceniobiorcy po zawarciu z nim umowy o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020 - Ubezpieczenia i składki w ZUS aktywnych zawodowo emerytów i rencistów
Składki z firmy prowadzonej przez emeryta/rencistę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020 - Ubezpieczenia i składki w ZUS aktywnych zawodowo emerytów i rencistów
TARCZA Zwolnienie dla przedsiębiorcy korzystającego z ulgi na start
Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020
Odpowiedzi ZUS na pytania dotyczące wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej
Dodatek nr 16 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 z dnia 10.05.2020 - Tarcza antykryzysowa 1.0 i 2.0 - kompleksowe opracowanie
Osoba prowadząca pozarolniczą działalność opłacająca składki ZUS wyłącznie za siebie
Dodatek nr 16 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 z dnia 10.05.2020 - Tarcza antykryzysowa 1.0 i 2.0 - kompleksowe opracowanie
Płatnik składek opłacający składki wyłącznie za siebie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (507) z dnia 1.05.2020
Zmiany w zakresie zwolnienia w składkach ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1056) z dnia 1.05.2020
Ulga na start wyklucza zwolnienie z opłacania składek ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1056) z dnia 1.05.2020
Rozliczenie składek za pracownika ubezpieczonego w ZUS jako osoba współpracująca
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1701) z dnia 30.04.2020 - PIT i ZUS w firmie rodzinnej
ZUS osoby współpracującej uprawnionej do renty
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1701) z dnia 30.04.2020 - PIT i ZUS w firmie rodzinnej
TARCZA Korzystanie z ulgi na start a zwolnienie ze składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 35 (1701) z dnia 30.04.2020
Rozwiązania podatkowe na czas zagrożenia epidemicznego
Pomocnik Podatnika do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 8 z dnia 20.04.2020
Zwolnienie osoby prowadzącej działalność ze składek ZUS
Dodatek nr 14 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 z dnia 20.04.2020 - Tarcza antykryzysowa - uproszczenia dla firm
Podstawa prawna zwolnienia z opłacenia składek ZUS w małych firmach
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1055) z dnia 20.04.2020
Obowiązkowe składki ze zlecenia za studenta
Gazeta Podatkowa nr 32 (1698) z dnia 20.04.2020
Ubezpieczenia i składki ZUS z umowy o dzieło
Gazeta Podatkowa nr 30 (1696) z dnia 14.04.2020
Zwolnienie przedsiębiorcy z opłacania składek ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (506) z dnia 10.04.2020
Ubezpieczenie w ZUS konkubiny zatrudnionej na etacie
Gazeta Podatkowa nr 27 (1693) z dnia 2.04.2020
Rozstrzygnięcie składkowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (511) z dnia 1.04.2020
Składki ZUS za członka rodziny
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1052) z dnia 20.03.2020
Prawo do małego ZUS plus dla wspólnika spółki cywilnej - interpretacja ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1051) z dnia 10.03.2020
Błędy płatników w drukach przekazywanych do ZUS
Gazeta Podatkowa nr 17 (1683) z dnia 27.02.2020
Mały ZUS plus dla świadczącego usługi na rzecz byłego pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 15 (1681) z dnia 20.02.2020
Umowa zlecenia a składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1048) z dnia 10.02.2020
ZUS za małżonkę zatrudnioną w firmie przedsiębiorcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1047) z dnia 1.02.2020
Od 1 lutego 2020 r. - modyfikacja "małego ZUS"
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (501) z dnia 1.02.2020
Kto może od 1 lutego 2020 r. skorzystać z małego ZUS?
Gazeta Podatkowa nr 9 (1675) z dnia 30.01.2020
Prosta spółka akcyjna od 1 marca 2020 r.
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2020 - Co nowego w przepisach w 2020 r.?
Kapitał akcyjny i kierownik jednostki w prostej spółce akcyjnej
Gazeta Podatkowa nr 4 (1670) z dnia 13.01.2020
Ubezpieczenia w ZUS żony przedsiębiorcy pomagającej w firmie na zleceniu - interpretacja ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1045) z dnia 10.01.2020
ZUS od zlecenia ze studentem na etacie
Gazeta Podatkowa nr 3 (1669) z dnia 9.01.2020
Jak rozliczyć wynagrodzenie osoby współpracującej w projekcie EFS?
Gazeta Podatkowa nr 104 (1666) z dnia 30.12.2019
Niedługo będzie można założyć prostą spółkę akcyjną
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1665) z dnia 27.12.2019 - Zmiany w prawie ważne dla funkcjonowania spółek
Druki zgłoszeniowe do ZUS jedynego wspólnika spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 102 (1664) z dnia 23.12.2019
Kiedy wynagrodzenie z umowy o dzieło podlega składkom ZUS?
Gazeta Podatkowa nr 102 (1664) z dnia 23.12.2019
Brak obowiązku ubezpieczeń w ZUS z tytułu wykonywania nieodpłatnej umowy zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (498) z dnia 10.12.2019
ZUS przy dwóch umowach cywilnoprawnych
Gazeta Podatkowa nr 96 (1658) z dnia 2.12.2019
Artykuł 61 - uprawnienia do wypłaty świadczeń
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2019 - Komentarz do ustawy zasiłkowej - część II
Składka na FGŚP za pracownika młodocianego zatrudnionego w firmie rodzica
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (496) z dnia 10.11.2019
Czy można już założyć prostą spółkę akcyjną?
Gazeta Podatkowa nr 85 (1647) z dnia 24.10.2019
Nowości w kwalifikowalności wydatków w projektach
Gazeta Podatkowa nr 84 (1646) z dnia 21.10.2019
Umowa zlecenia zawarta przez przedsiębiorcę z córką studentką - interpretacja ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1037) z dnia 20.10.2019
ZUS od wykonania dzieła przez pracownicę na wychowawczym
Gazeta Podatkowa nr 83 (1645) z dnia 17.10.2019
Współpraca z byłym pracodawcą a prawo do opłacania "małego ZUS-u" - interpretacja ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1035) z dnia 1.10.2019
Wynagrodzenie żony zatrudnionej w firmie męża
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1640) z dnia 30.09.2019 - Przychody i koszty w firmie
ZUS i podatek od umowy zlecenia zawartej z własnym pracownikiem
Gazeta Podatkowa nr 74 (1636) z dnia 16.09.2019
Praca na etacie i zleceniu w trakcie macierzyńskiego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019 - Rozliczanie w ZUS osób przebywających na urlopach rodzicielskich
Dzieło z emerytem lub rencistą
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019 - Zatrudnianie emerytów i rencistów
Składka na FGŚP za osobę współpracującą
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019 - Składki na FP, FS, FGŚP i FEP
Umowa o dzieło z pracownikiem na urlopie macierzyńskim a ZUS
Gazeta Podatkowa nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019
Ubezpieczenie w ZUS osoby współpracującej pobierającej rentę
Gazeta Podatkowa nr 61 (1623) z dnia 1.08.2019
Ubezpieczenie osoby współpracującej
Gazeta Podatkowa nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019
Kosztowe rozliczenie szkolenia współmałżonka
Gazeta Podatkowa nr 51 (1613) z dnia 27.06.2019
"Mały ZUS" dla przedsiębiorcy po wznowieniu działalności
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (485) z dnia 1.06.2019
Wypłata wynagrodzenia z dzieła dla pracownicy na wychowawczym
Gazeta Podatkowa nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019
"Mały" ZUS przedsiębiorców zależny od przychodów
Dodatek nr 16 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 z dnia 20.05.2019 - Ulgi i zwolnienia w PIT, ZUS i VAT - wybrane zagadnienia
Składki należne od przychodów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1601) z dnia 16.05.2019 - Zwolnienia z opłacania składek ZUS dla przedsiębiorcy
Zatrudnienie personelu projektu a zasada konkurencyjności
Gazeta Podatkowa nr 38 (1600) z dnia 13.05.2019
Żona wykonująca umowę zlecenia nie jest osobą współpracującą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1021) z dnia 10.05.2019
Ubezpieczenie zdrowotne stypendysty sportowego z prawem do renty socjalnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (484) z dnia 10.05.2019
Urlop bezpłatny a składki z innych tytułów
Gazeta Podatkowa nr 35 (1597) z dnia 2.05.2019
Podatek od wynagrodzenia członka rodziny zatrudnionego na umowę o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 34 (1596) z dnia 29.04.2019 - Rozliczenia podatkowe i składkowe przy zatrudnianiu członków rodziny
Opodatkowanie należności ze zlecenia członka rodziny
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 34 (1596) z dnia 29.04.2019 - Rozliczenia podatkowe i składkowe przy zatrudnianiu członków rodziny
Rozliczenia kosztowe przy zatrudnieniu członka rodziny
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 34 (1596) z dnia 29.04.2019 - Rozliczenia podatkowe i składkowe przy zatrudnianiu członków rodziny
Pomoc rodziny w firmie a ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 34 (1596) z dnia 29.04.2019 - Rozliczenia podatkowe i składkowe przy zatrudnianiu członków rodziny
Wynagrodzenie żony zatrudnionej w firmie męża jest kosztem podatkowym
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (487) z dnia 1.04.2019
Ulgi w składkach a wysokość świadczeń chorobowych
Gazeta Podatkowa nr 26 (1588) z dnia 1.04.2019
Składka na FGŚP za osobę współpracującą
Gazeta Podatkowa nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019
ZUS pracownika ubezpieczonego jako osoba współpracująca
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 24 (1586) z dnia 25.03.2019 - Rozliczanie w drukach ZUS składek za pracowników
Składki pracownika będącego członkiem zarządu spółki z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 24 (1586) z dnia 25.03.2019 - Rozliczanie w drukach ZUS składek za pracowników
Status osoby współpracującej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
ZUS osoby pobierającej stypendium sportowe oraz wykonującej zlecenie
Gazeta Podatkowa nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019
Zatrudnienie pracownicze wspólników w ich spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019
Przesłanki uznania przez ZUS pracy rodziny na etacie za współpracę
Gazeta Podatkowa nr 14 (1576) z dnia 18.02.2019
Kto nie może korzystać z ulgi?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1575) z dnia 14.02.2019 - Składki ZUS dla przedsiębiorców z niskimi przychodami
Ubezpieczenia i składki ZUS za zatrudnionego w firmie współmałżonka
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1012) z dnia 10.02.2019
Forma zatrudnienia pielęgniarki w SPZOZ
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (478) z dnia 10.02.2019
Zawieszenie działalności spółki handlowej w 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 11 (1573) z dnia 7.02.2019
Niższe składki ZUS niektórych przedsiębiorców zależne od przychodów
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2019 - Co nowego w przepisach w 2019 r.?
Składki ZUS od wynagrodzenia za wykonanie dzieła
Gazeta Podatkowa nr 7 (1569) z dnia 24.01.2019
ZUS od zlecenia zawartego z pracownikiem innej firmy
Gazeta Podatkowa nr 6 (1568) z dnia 21.01.2019
Rezygnacja przedsiębiorcy z opłacania "małego ZUS"
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (476) z dnia 10.01.2019
Więcej ulg w opłacaniu składek dla przedsiębiorców w 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 100 (1557) z dnia 13.12.2018
Korzystanie z ulgi na start, w tym po zmianie rodzaju działalności
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (474) z dnia 10.12.2018
Czy spółce cywilnej przysługuje status pracodawcy?
Gazeta Podatkowa nr 97 (1554) z dnia 3.12.2018
ZUS pracownika powołanego na członka zarządu
Gazeta Podatkowa nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018
Rozliczenie wynagrodzenia z umowy o dzieło w trakcie trwania umowy o pracę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1004) z dnia 20.11.2018
Składki z innych tytułów w okresie urlopu bezpłatnego
Gazeta Podatkowa nr 93 (1550) z dnia 19.11.2018
Umowa o dzieło z pracownikiem na wychowawczym bez ZUS
Gazeta Podatkowa nr 91 (1548) z dnia 13.11.2018
Prowadzenie pozarolniczej działalności
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2018 - Zatrudnianie emerytów i rencistów
Przychody niemające wpływu na zawieszalność świadczeń emerytalno-rentowych
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2018 - Zatrudnianie emerytów i rencistów
Składki ZUS za małżonkę przedsiębiorcy zatrudnioną na zleceniu - interpretacja ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1001) z dnia 20.10.2018
Ubezpieczenie w ZUS dziecka zatrudnionego na etacie
Gazeta Podatkowa nr 81 (1538) z dnia 8.10.2018
Szkolenie żony w kosztach firmowych
Gazeta Podatkowa nr 81 (1538) z dnia 8.10.2018
ZUS od nieodpłatnej umowy zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 80 (1537) z dnia 4.10.2018
Umowa zlecenia w czasie ulgi na start a ubezpieczenia w ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (999) z dnia 1.10.2018
Wiek pracownika nie wpływa na ustalenie obowiązku jego ubezpieczeń w ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (998) z dnia 20.09.2018
PIT i ZUS przy zleceniu wykonywanym na rzecz pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 74 (1531) z dnia 13.09.2018
Umowy cywilne zawiera osoba prowadząca pozarolniczą działalność
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2018 - Umowy cywilnoprawne w aspekcie składkowo-podatkowym
ZUS wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. zatrudnionego na etacie
Gazeta Podatkowa nr 72 (1529) z dnia 6.09.2018
ZUS od zlecenia zawartego przez studenta z własnym pracodawcą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (996) z dnia 1.09.2018
Dopuszczalność zawarcia umowy o pracę z córką
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (996) z dnia 1.09.2018
Od nowego roku skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (467) z dnia 1.09.2018
Wybór spółki i różne drogi jej zawiązania oraz rejestracji w KRS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1527) z dnia 30.08.2018 - Jak założyć spółkę handlową?
Ubezpieczenia w ZUS zięcia przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 69 (1526) z dnia 27.08.2018
Opłacanie składki na FGŚP za osobę współpracującą
Gazeta Podatkowa nr 68 (1525) z dnia 23.08.2018
Umowa zlecenia wykonywana na rzecz komandytariusza a ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (995) z dnia 20.08.2018
Sprawy wątpliwe dla płatników składek w interpretacjach ZUS
Gazeta Podatkowa nr 65 (1522) z dnia 13.08.2018
Obowiązek ubezpieczeń w ZUS wspólnika spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 63 (1520) z dnia 6.08.2018
Skutki nieważności umowy o pracę jedynego wspólnika
Gazeta Podatkowa nr 59 (1516) z dnia 23.07.2018
Spółka z o.o. nie opłaca składek ZUS za jej wspólników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (991) z dnia 10.07.2018
Współpraca z małżonkiem będącym równocześnie członkiem rady nadzorczej w spółce kapitałowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (991) z dnia 10.07.2018
Podleganie ubezpieczeniom w ZUS osoby bliskiej przedsiębiorcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (464) z dnia 10.07.2018
Opodatkowanie należności członka rodziny zatrudnionego na umowę o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (1512) z dnia 9.07.2018 - PIT i ZUS przy zatrudnianiu rodziny w firmie
Koszty zatrudnienia członka rodziny
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (1512) z dnia 9.07.2018 - PIT i ZUS przy zatrudnianiu rodziny w firmie
Ubezpieczenia w ZUS członka rodziny pomagającego w firmie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (1512) z dnia 9.07.2018 - PIT i ZUS przy zatrudnianiu rodziny w firmie
Dziecko przedsiębiorcy na etacie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (1512) z dnia 9.07.2018 - PIT i ZUS przy zatrudnianiu rodziny w firmie
Ustalenie tytułu do ubezpieczeń w ZUS dla zatrudnionej synowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (1512) z dnia 9.07.2018 - PIT i ZUS przy zatrudnianiu rodziny w firmie
Współpraca z przedsiębiorcą na podstawie umowy zlecenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (1512) z dnia 9.07.2018 - PIT i ZUS przy zatrudnianiu rodziny w firmie
Wakacyjna praca nie zawsze daje prawo do świadczeń chorobowych
Gazeta Podatkowa nr 54 (1511) z dnia 5.07.2018
Współpraca z przedsiębiorcą na zleceniu
Dodatek nr 21 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 z dnia 1.07.2018 - Najciekawsze rozstrzygnięcia MF, ZUS i resortu pracy
ZUS od zlecenia zawartego przez studenta z pracodawcą
Gazeta Podatkowa nr 52 (1509) z dnia 28.06.2018
Umowa o dzieło zawarta z emerytem lub rencistą
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (1507) z dnia 21.06.2018 - Ubezpieczenia w ZUS zatrudnionych emerytów i rencistów
Składki ZUS przedsiębiorcy po uzyskaniu prawa do renty
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (1507) z dnia 21.06.2018 - Ubezpieczenia w ZUS zatrudnionych emerytów i rencistów
Zmiana ubezpieczeń w ZUS dla współpracownika na rencie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (1507) z dnia 21.06.2018 - Ubezpieczenia w ZUS zatrudnionych emerytów i rencistów
ZUS przedsiębiorcy pobierającego rentę rodzinną
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (1507) z dnia 21.06.2018 - Ubezpieczenia w ZUS zatrudnionych emerytów i rencistów
Oskładkowanie umów cywilnoprawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (468) z dnia 20.06.2018
Umowa o dzieło z pracownikiem na urlopie macierzyńskim a ZUS
Gazeta Podatkowa nr 49 (1506) z dnia 18.06.2018
Wydatki na szkolenie osoby współpracującej
Gazeta Podatkowa nr 48 (1505) z dnia 14.06.2018
ZUS za rodzinę zatrudnioną w firmie na etacie i zleceniu
Gazeta Podatkowa nr 48 (1505) z dnia 14.06.2018
WSTĘP
Dodatek nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 12 z dnia 10.06.2018 - Ubezpieczenia i świadczenia dla przedsiębiorców
Zgłaszanie zmian tytułu i rodzajów ubezpieczeń oraz terminów ich powstania
Dodatek nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 12 z dnia 10.06.2018 - Ubezpieczenia i świadczenia dla przedsiębiorców
Praca na pół etatu i zlecenie w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1496) z dnia 14.05.2018 - ZUS za osoby korzystające z urlopów związanych z rodzicielstwem
Podstawa prawna wynagrodzenia dla jedynego wspólnika spółki z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1496) z dnia 14.05.2018 - Sposoby wynagradzania wspólników i członków organów spółek handlowych
Identyfikator podatkowy rolnika na fakturze VAT RR
Poradnik VAT nr 9 (465) z dnia 10.05.2018
Podnoszenie kwalifikacji pracowników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1495) z dnia 10.05.2018 - Źródła dofinansowania dla przedsiębiorców w 2018 roku
Konsekwencje w ZUS udzielenia pracownikowi urlopu bezpłatnego
Gazeta Podatkowa nr 38 (1495) z dnia 10.05.2018
Rozliczenie składek ZUS od wynagrodzenia wykonawcy dzieła
Gazeta Podatkowa nr 35 (1492) z dnia 30.04.2018
Podstawa zgłoszenia osoby współpracującej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 34 (1491) z dnia 26.04.2018 - Obowiązki płatnika w zakresie ubezpieczeń i składek ZUS
Umowa zlecenia zawarta z pracownicą przebywającą na urlopie macierzyńskim - jakie ubezpieczenia w ZUS?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (983) z dnia 20.04.2018
Kolejne ulgi w ZUS dla początkującego przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 31 (1488) z dnia 16.04.2018
Druk zgłoszenia do ubezpieczeń w ZUS wspólników spółki jawnej
Gazeta Podatkowa nr 28 (1485) z dnia 5.04.2018
Składka zdrowotna wspólnika spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 28 (1485) z dnia 5.04.2018
ZUS za żonę wspólnika spółki cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 26 (1483) z dnia 29.03.2018
Zatrudnienie wspólnika w jego spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 25 (1482) z dnia 26.03.2018
Zatrudnienie synowej a ubezpieczenie ZUS
Gazeta Podatkowa nr 16 (1473) z dnia 22.02.2018
Jakie składki za współpracownika?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1470) z dnia 12.02.2018 - Rozliczanie składek ZUS za pracowników, zleceniobiorców i współpracowników
Bezumowna współpraca w firmie małżonka bez składki na FGŚP
Gazeta Podatkowa nr 8 (1465) z dnia 25.01.2018
Zgłoszenie wykonawcy dzieła do ubezpieczenia zdrowotnego
Gazeta Podatkowa nr 7 (1464) z dnia 22.01.2018
Preferencyjna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (452) z dnia 10.01.2018
Ubezpieczenia i składki ZUS za wspólników spółek
Gazeta Podatkowa nr 2 (1459) z dnia 4.01.2018
Współpraca z przedsiębiorcą na zleceniu - w świetle odpowiedzi ZUS na pytanie naszego Wydawnictwa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (971) z dnia 20.12.2017
ZUS od umowy zlecenia zawartej z pracownikiem innej firmy
Gazeta Podatkowa nr 100 (1454) z dnia 14.12.2017
Wynagrodzenie z umowy zlecenia wykonywanej przez studenta bez składek ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (450) z dnia 10.12.2017
Składki ZUS opłacone za pracownika a koszty pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 92 (1446) z dnia 16.11.2017
Umowa o dzieło z własnym pracownikiem bez składek ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (448) z dnia 10.11.2017
ZUS synowej przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 90 (1444) z dnia 9.11.2017
Rozliczenie wynagrodzenia z dzieła wypłaconego wykonawcy po zawarciu umowy o pracę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (966) z dnia 1.11.2017
Opłacanie składki na FGŚP za osobę współpracującą z przedsiębiorcą
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (447) z dnia 1.11.2017
Interpretacje ZUS w sprawach wątpliwych dla płatników składek
Gazeta Podatkowa nr 85 (1439) z dnia 23.10.2017
Oskładkowanie należności
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (452) z dnia 20.10.2017
Składki z etatu i zlecenia w raporcie ZUS RCA
Gazeta Podatkowa nr 83 (1437) z dnia 16.10.2017
Kiedy umowa o dzieło z pracownikiem bez składek do ZUS?
Gazeta Podatkowa nr 83 (1437) z dnia 16.10.2017
Czy ubezpieczyć w ZUS prokurenta spółki?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (445) z dnia 1.10.2017
Składki ZUS od dzieła zawartego z pracownikiem
Gazeta Podatkowa nr 77 (1431) z dnia 25.09.2017
Ulgowy ZUS nie dla wspólnika spółki jawnej
Gazeta Podatkowa nr 77 (1431) z dnia 25.09.2017
Korzystanie z ulgi w ZUS przez nowych przedsiębiorców
Gazeta Podatkowa nr 76 (1430) z dnia 21.09.2017
Ubezpieczenie rolnika po założeniu jednoosobowej spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 73 (1427) z dnia 11.09.2017
Wynagrodzenie za prowadzenie spraw spółki osobowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1371) z dnia 27.02.2017 - Zatrudnianie wspólników i członków organów w spółkach handlowych
Ubezpieczenia i składki wspólników spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 15 (1369) z dnia 20.02.2017
Raporty ZUS z naliczonymi składkami z etatu i ze zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 3 (1357) z dnia 9.01.2017
Umowa o dzieło zawarta ze zleceniobiorcą bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 104 (1354) z dnia 29.12.2016
Ulga w składkach nie dla wspólników spółki partnerskiej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1347) z dnia 5.12.2016 - Preferencje w ZUS dla osób prowadzących firmę
Wiek przedsiębiorcy pozostaje bez wpływu na ulgowy ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1347) z dnia 5.12.2016 - Preferencje w ZUS dla osób prowadzących firmę
Urlop bezpłatny wpływa na składki z innych tytułów
Gazeta Podatkowa nr 95 (1345) z dnia 28.11.2016
Składki ZUS wspólników spółki jawnej w likwidacji
Gazeta Podatkowa nr 94 (1344) z dnia 24.11.2016
Wsparcie dla osoby niepełnosprawnej otwierającej biznes
Gazeta Podatkowa nr 94 (1344) z dnia 24.11.2016
Ubezpieczenia w ZUS w razie nieodpłatnego wykonywania umowy zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (423) z dnia 1.11.2016
Przedsiębiorca prowadzący przedszkole może opłacać niższy ZUS
Gazeta Podatkowa nr 86 (1336) z dnia 27.10.2016
Obowiązkowa składka chorobowa nie podlega ograniczeniu
Gazeta Podatkowa nr 86 (1336) z dnia 27.10.2016
Składki ZUS za członka zarządu dodatkowo pracującego na etacie
Gazeta Podatkowa nr 85 (1335) z dnia 24.10.2016
Zleceniodawca nie zawsze płaci składki za zleceniobiorcę
Gazeta Podatkowa nr 84 (1334) z dnia 20.10.2016
Prowadzenie pozarolniczej działalności
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2016 - Zatrudnianie emerytów i rencistów
Przychody niemające wpływu na zawieszalność świadczeń emerytalno-rentowych
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2016 - Zatrudnianie emerytów i rencistów
Żona wykonująca umowę zlecenia nie jest osobą współpracującą
Gazeta Podatkowa nr 80 (1330) z dnia 6.10.2016
Pomoc osoby współpracującej w firmie a ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1328) z dnia 29.09.2016 - Obowiązki płatnika składek przy zatrudnianiu osób w firmie
ZUS od zlecenia wykonywanego na rzecz pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 75 (1325) z dnia 19.09.2016
Podatek dochodowy w firmie rodzinnej
Gazeta Podatkowa nr 74 (1324) z dnia 15.09.2016
Umowy cywilne zawiera osoba prowadząca pozarolniczą działalność
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2016 - Umowy cywilnoprawne w aspekcie składkowo-podatkowym
Składki ZUS od zlecenia wykonywanego na rzecz komandytariusza
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (925) z dnia 10.09.2016
Opłacanie składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (419) z dnia 1.09.2016
Składki ZUS za stypendystę sportowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1319) z dnia 29.08.2016 - Rozstrzyganie wątpliwości przy zbiegu tytułów do ubezpieczeń
Ubezpieczenia z dzieła dla wykonującego zlecenie
Gazeta Podatkowa nr 69 (1319) z dnia 29.08.2016
Koszty związane z angażowaniem personelu projektu
Gazeta Podatkowa nr 68 (1318) z dnia 25.08.2016
Zleceniodawca nie zawsze płaci składki za zleceniobiorcę
Gazeta Podatkowa nr 65 (1315) z dnia 16.08.2016
Objęcie ubezpieczeniami w ZUS osób spokrewnionych z przedsiębiorcą
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (417) z dnia 1.08.2016
Składka chorobowa od wynagrodzenia z umowy o dzieło
Gazeta Podatkowa nr 61 (1311) z dnia 1.08.2016
Wspólnik spółki komandytowej w systemie ubezpieczeń
Gazeta Podatkowa nr 59 (1309) z dnia 25.07.2016
Wynagrodzenie z umowy o dzieło
Gazeta Podatkowa nr 59 (1309) z dnia 25.07.2016
Ulgowa podstawa wymiaru składek nie w każdym przypadku
Gazeta Podatkowa nr 55 (1305) z dnia 11.07.2016
Wykazywanie składek w dokumentach ZUS
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2016 - Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnianiem pracowników
Zlecenie ze studentem zatrudnionym na etacie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 54 (1304) z dnia 7.07.2016 - Rozliczanie wakacyjnej pracy młodzieży
ZUS od kolejnej umowy zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 54 (1304) z dnia 7.07.2016
ZUS w razie zatrudnienia osoby młodocianej w firmie rodzica
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (1303) z dnia 4.07.2016 - Zatrudnianie młodocianych w firmie
Ubezpieczenie w ZUS konkubenta zatrudnionego na etacie
Gazeta Podatkowa nr 53 (1303) z dnia 4.07.2016
Ubezpieczenia w ZUS w razie zawarcia umowy zlecenia z własnym pracownikiem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (415) z dnia 1.07.2016
Wynagrodzenie za pracę dziecka wspólnika a koszty uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (918) z dnia 1.07.2016
Kiedy ZUS uznaje pomoc rodziny w firmie za współpracę?
Gazeta Podatkowa nr 50 (1300) z dnia 23.06.2016
Córka przedsiębiorcy zatrudniona w jego firmie na etacie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (917) z dnia 20.06.2016
ZUS od zlecenia wykonywanego na rzecz komandytariusza
Gazeta Podatkowa nr 49 (1299) z dnia 20.06.2016
Dokształcanie osoby współpracującej
Gazeta Podatkowa nr 48 (1298) z dnia 16.06.2016
Artykuł 61 - uprawnienia do wypłaty świadczeń
Dodatek nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 12 z dnia 10.06.2016 - Komentarz do ustawy zasiłkowej - część II
Ubezpieczenia w ZUS ze zlecenia zawartego z uczniem szkoły ponadgimnazjalnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (916) z dnia 10.06.2016
Oskładkowanie umowy o dzieło z własnym pracownikiem
Gazeta Podatkowa nr 45 (1295) z dnia 6.06.2016
Zasady zgłaszania ubezpieczonych w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 45 (1295) z dnia 6.06.2016
Ubezpieczenia w ZUS z umowy zlecenia wykonywanej na rzecz własnego pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (413) z dnia 1.06.2016
Wykazanie w zaświadczeniu ZUS Rp-7 wynagrodzenia z umów o pracę i zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (413) z dnia 1.06.2016
Zapłata składek ZUS z konta bankowego spółki osobowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (915) z dnia 1.06.2016
Definicja osoby prowadzącej pozarolniczą działalność
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (1291) z dnia 23.05.2016 - Składki ZUS przedsiębiorców i współpracowników
Osoba współpracująca przy prowadzeniu działalności dla celów ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (1291) z dnia 23.05.2016 - Składki ZUS przedsiębiorców i współpracowników
Tytuł do ubezpieczenia w ZUS dla siostrzenicy zatrudnionej na etacie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (1291) z dnia 23.05.2016 - Składki ZUS przedsiębiorców i współpracowników
Moment zaliczenia do kosztów bilansowych wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (418) z dnia 20.05.2016
Składki ZUS z tytułu działalności wykonywanej na rzecz własnego pracodawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (914) z dnia 20.05.2016
Ulgowy ZUS nie dla wspólnika spółki jawnej
Gazeta Podatkowa nr 38 (1288) z dnia 12.05.2016
Kto płaci składki od zlecenia wykonywanego dla innego pracodawcy?
Gazeta Podatkowa nr 35 (1285) z dnia 2.05.2016
Przedsiębiorca jako płatnik PIT od wynagrodzenia osoby współpracującej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (417) z dnia 1.05.2016
Współpracownika też zgłasza się do ubezpieczeń w ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (1282) z dnia 21.04.2016 - Obowiązki płatnika składek względem ZUS
Umowa zlecenia zawarta z uczniem szkoły ponadgimnazjalnej
Gazeta Podatkowa nr 31 (1281) z dnia 18.04.2016
Ubezpieczenia i składki z umów zleceń zawartych z emerytem/rencistą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (909) z dnia 1.04.2016
Tytuł ubezpieczeń dla syna jednego ze wspólników spółki zatrudnionego w niej na etacie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (909) z dnia 1.04.2016
Sp. z o.o. spółka komandytowa - forma naprawdę doskonała?
Gazeta Podatkowa nr 26 (1276) z dnia 31.03.2016
Bez składek ZUS od umów o przeniesienie praw autorskich
Gazeta Podatkowa nr 25 (1275) z dnia 29.03.2016
Rozliczenie roczne osoby współpracującej z przedsiębiorcą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (908) z dnia 20.03.2016
Zlecenie wykonywane na rzecz własnego pracodawcy a ZUS
Gazeta Podatkowa nr 21 (1271) z dnia 14.03.2016
Czy ZUS może zakwestionować zawartą umowę o dzieło?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (408) z dnia 10.03.2016
Tytuł do ubezpieczeń w ZUS dla współmałżonka przedsiębiorcy wykonującego zlecenie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (907) z dnia 10.03.2016
Ubezpieczenie w ZUS rodziny pomagającej w firmie
Gazeta Podatkowa nr 19 (1269) z dnia 7.03.2016
Z CEIDG w spółkę z o.o. a odpowiedzialność za długi
Gazeta Podatkowa nr 19 (1269) z dnia 7.03.2016
Zatrudnienie żony w firmie męża na podstawie umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (407) z dnia 1.03.2016
Zatrudnienie w małżeńskiej spółce z o.o. - prawo pracy oraz ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (906) z dnia 1.03.2016
Ubezpieczenia w ZUS w czasie urlopu bezpłatnego
Gazeta Podatkowa nr 14 (1264) z dnia 18.02.2016
Ubezpieczenia w ZUS wspólników spółek tylko na wniosek
Gazeta Podatkowa nr 12 (1262) z dnia 11.02.2016
Składka zdrowotna dla przedsiębiorcy i osoby z nim współpracującej w 2016 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (904) z dnia 10.02.2016
Umowa zlecenia zawarta z własnym pracownikiem w 2016 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 10 (1260) z dnia 4.02.2016 - Nowe zasady rozliczania składek ZUS od umów zlecenia
Status osoby współpracującej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (411) z dnia 1.02.2016
Ubezpieczenia w ZUS wspólnika spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 9 (1259) z dnia 1.02.2016
Wiek przedsiębiorcy nie ma wpływu na ulgowe składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 6 (1256) z dnia 21.01.2016
Podstawa wymiaru składek społecznych nowego przedsiębiorcy
Dodatek nr 4 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2016 - Co nowego w przepisach w 2016 r. ?
Możliwość wyboru ubezpieczeń z umowy zlecenia lub pozarolniczej działalności
Dodatek nr 4 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2016 - Co nowego w przepisach w 2016 r. ?
Umowy zlecenia zawarte z własnym pracownikiem w 2016 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (901) z dnia 10.01.2016
ZUS od umowy o pracę z konkubiną
Gazeta Podatkowa nr 105 (1250) z dnia 31.12.2015
ZUS wspólnika spółki komandytowej
Gazeta Podatkowa nr 102 (1247) z dnia 21.12.2015
Zmiana tytułu do ubezpieczeń w ZUS dla członka rodziny
Gazeta Podatkowa nr 102 (1247) z dnia 21.12.2015
Podstawa wymiaru składek społecznych nowego przedsiębiorcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1245) z dnia 14.12.2015 - Co się zmieni w składkach ZUS w 2016 roku?
Siostrzenica na etacie dla celów ZUS nie jest osobą współpracującą
Gazeta Podatkowa nr 100 (1245) z dnia 14.12.2015
Wynagrodzenie za prowadzenie spraw spółki jawnej
Gazeta Podatkowa nr 95 (1240) z dnia 26.11.2015
Wynagrodzenie z umowy o dzieło nie zawsze bez ZUS
Gazeta Podatkowa nr 93 (1238) z dnia 19.11.2015
Ubezpieczenie i składki za teściową zatrudnioną na etacie
Gazeta Podatkowa nr 89 (1234) z dnia 5.11.2015
Od kiedy wspólnik spółki komandytowej podlega ubezpieczeniom w ZUS?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (399) z dnia 1.11.2015
Zatrudnienie w spółce jawnej pełnoletniego dziecka wspólników - skutki w podatku dochodowym i składkach ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (894) z dnia 1.11.2015
Ubezpieczenia i składki od zlecenia z własnym pracownikiem będącym rencistą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (894) z dnia 1.11.2015
Ustalenie właściwego tytułu do ubezpieczeń w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 87 (1232) z dnia 29.10.2015
Ubezpieczenie w ZUS po ślubie pracownicy z pracodawcą
Gazeta Podatkowa nr 82 (1227) z dnia 12.10.2015
Składki od wynagrodzenia przyznanego wspólnikom spółki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (892) z dnia 10.10.2015
Wykonywanie umowy zlecenia przez studenta zatrudnionego na etacie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (891) z dnia 1.10.2015
Umowa o pracę dla jedynego wspólnika spółki z o.o.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (397) z dnia 1.10.2015
Umowa zlecenia z własnym pracownikiem - obowiązki deklaracyjne
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (402) z dnia 20.09.2015
Czy zleceniobiorca będący jednocześnie pracownikiem młodocianym musi być zgłoszony do ubezpieczeń?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (889) z dnia 10.09.2015
Jak zawiadomić ZUS o rozpoczęciu działalności spółki?
Gazeta Podatkowa nr 69 (1214) z dnia 27.08.2015
Pracownik na etacie i na zleceniu na urlopie bezpłatnym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (887) z dnia 20.08.2015
Kiedy urlop bezpłatny wpływa na ubezpieczenia z innych tytułów?
Gazeta Podatkowa nr 67 (1212) z dnia 20.08.2015
ZUS od umowy o dzieło i licencyjnej
Gazeta Podatkowa nr 65 (1210) z dnia 13.08.2015
Ubezpieczenie zdrowotne nauczycieli
Gazeta Podatkowa nr 62 (1207) z dnia 3.08.2015
ZUS od dodatkowego wynagrodzenia dyrektora przedszkola
Gazeta Podatkowa nr 62 (1207) z dnia 3.08.2015
Wcześniejsze prowadzenie działalności wyklucza prawo do ulgowych składek ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (885) z dnia 1.08.2015
Opodatkowanie wynagrodzeń krewnego będącego pracownikiem
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1206) z dnia 30.07.2015 - Firma rodzinna - rozliczenia podatkowo-składkowe
Zatrudnienie członka rodziny a koszty firmowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1206) z dnia 30.07.2015 - Firma rodzinna - rozliczenia podatkowo-składkowe
Ubezpieczenie w ZUS osób pomagających w firmie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1206) z dnia 30.07.2015 - Firma rodzinna - rozliczenia podatkowo-składkowe
Adwokat na rencie opłaca pełny ZUS z tytułu prowadzenia kancelarii
Gazeta Podatkowa nr 60 (1205) z dnia 27.07.2015
WSTĘP
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2015 - Ubezpieczenia i świadczenia przedsiębiorcy
Zawieszenie firmy a ZUS osoby współpracującej
Gazeta Podatkowa nr 52 (1197) z dnia 29.06.2015
Praca na zleceniu studenta zatrudnionego na etacie
Gazeta Podatkowa nr 51 (1196) z dnia 25.06.2015
Wcześniejsze założenie spółki a prawo do ulgowych składek w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 51 (1196) z dnia 25.06.2015
Ulgowy ZUS bez względu na wiek przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 51 (1196) z dnia 25.06.2015
Praca sezonowa na zleceniu wykonywana przez uczniów i studentów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (881) z dnia 20.06.2015
Przychody i koszty w firmie rodzinnej
Gazeta Podatkowa nr 40 (1185) z dnia 18.05.2015
Składki ZUS od wynagrodzeń dla członka zarządu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (877) z dnia 10.05.2015
Wykazanie przychodów z umowy zlecenia w zaświadczeniu ZUS Rp-7
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (387) z dnia 1.05.2015
Ubezpieczenia ze zlecenia w trakcie urlopu bezpłatnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (876) z dnia 1.05.2015
Ulgi i ułatwienia w ZUS dla przedsiębiorców
Gazeta Podatkowa nr 35 (1180) z dnia 30.04.2015
Składki za męża pomagającego w firmie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1180) z dnia 30.04.2015 - Rozliczanie składek ZUS przy zbiegu tytułów ubezpieczeń
Ubezpieczenia żony przedsiębiorcy zamieszkałej pod innym adresem
Gazeta Podatkowa nr 33 (1178) z dnia 23.04.2015
Składka na FEP z umowy zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 31 (1176) z dnia 16.04.2015
Składki ZUS przy umowach o dzieło
Gazeta Podatkowa nr 30 (1175) z dnia 13.04.2015
Dwie działalności i prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (874) z dnia 10.04.2015
ZUS od stypendium sportowego wypłacanego osobie ubezpieczonej w KRUS
Gazeta Podatkowa nr 29 (1174) z dnia 9.04.2015
Współpracownika też zgłasza się w ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1162) z dnia 26.02.2015 - Obowiązki płatników w zakresie ubezpieczeń i składek ZUS
Składka chorobowa z umowy zlecenia niekiedy jest obowiązkowa
Gazeta Podatkowa nr 16 (1161) z dnia 23.02.2015
Ubezpieczenia i składki ZUS wspólników spółek
Gazeta Podatkowa nr 15 (1160) z dnia 19.02.2015
Ubezpieczenia i składki ZUS za zatrudnionego brata
Gazeta Podatkowa nr 13 (1158) z dnia 12.02.2015
Wsparcie dla początkującego przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 13 (1158) z dnia 12.02.2015
Składki ZUS osoby prowadzącej przedszkole
Gazeta Podatkowa nr 12 (1157) z dnia 9.02.2015
Zakładanie firmy w formie spółki krok po kroku
Gazeta Podatkowa nr 12 (1157) z dnia 9.02.2015
Ulgowy ZUS dla nowego przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 10 (1155) z dnia 2.02.2015
Ubezpieczenie w ZUS małżonka wspólnika spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 10 (1155) z dnia 2.02.2015
Składki ZUS za przedsiębiorców
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1153) z dnia 26.01.2015 - Rozliczanie składek ZUS w 2015 roku
Urlop bezpłatny ma wpływ na ubezpieczenia ze zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 6 (1151) z dnia 19.01.2015
W 2015 r. nowe wysokości składek ZUS dla przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 5 (1150) z dnia 15.01.2015
Abolicja składkowa nie dla każdego przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 4 (1149) z dnia 12.01.2015
Kłopoty wspólnika jednoosobowej spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 4 (1149) z dnia 12.01.2015
Ubezpieczenia w ZUS syna wspólnika spółki jawnej zatrudnionego w spółce
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (380) z dnia 10.01.2015
Ubezpieczenia w ZUS wspólnika spółki z o.o.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (380) z dnia 10.01.2015
Umowa o dzieło z własnym pracodawcą
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (384) z dnia 20.12.2014
Ubezpieczenia w ZUS zleceniobiorcy na etacie
Gazeta Podatkowa nr 99 (1140) z dnia 11.12.2014
Rozliczenie w ZUS zleceniobiorcy po zawarciu z nim umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 96 (1137) z dnia 1.12.2014
Ubezpieczenie w ZUS synowej przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 94 (1135) z dnia 24.11.2014
Zlecenie z pracownikiem będącym studentem
Gazeta Podatkowa nr 93 (1134) z dnia 20.11.2014
Prowadzenie pozarolniczej działalności
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2014 - Zatrudnianie emerytów i rencistów
Przychody niemające wpływu na zawieszalność świadczeń emerytalno-rentowych
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2014 - Zatrudnianie emerytów i rencistów
Pomoc członka rodziny w prowadzeniu firmy
Gazeta Podatkowa nr 88 (1129) z dnia 3.11.2014
Co należy wiedzieć o jednoosobowej spółce z o.o.?
Gazeta Podatkowa nr 88 (1129) z dnia 3.11.2014
Składki ZUS za żonę wykonującą zlecenie w firmie męża
Gazeta Podatkowa nr 85 (1126) z dnia 23.10.2014
Składki ZUS za żonę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 83 (1124) z dnia 16.10.2014 - Składki ZUS w interpretacjach i orzecznictwie sądowym
ZUS za wspólnika spółki nieprowadzącej jeszcze działalności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 83 (1124) z dnia 16.10.2014 - Składki ZUS w interpretacjach i orzecznictwie sądowym
Uznanie wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność - zgodne z Konstytucją RP
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (856) z dnia 10.10.2014
Ubezpieczenia w ZUS osoby wykonującej umowę zlecenia na rzecz własnego pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (373) z dnia 1.10.2014
Składki za osobę współpracującą z prawem do renty
Gazeta Podatkowa nr 77 (1118) z dnia 25.09.2014
ZUS od wynagrodzenia z umowy o dzieło
Gazeta Podatkowa nr 73 (1114) z dnia 11.09.2014
Ubezpieczenia w ZUS w razie wykonywania kilku umów cywilnoprawnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (372) z dnia 10.09.2014
Współmałżonek wykonujący umowę zlecenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1111) z dnia 1.09.2014 - Składki ZUS i podatek od umów zlecenia
Wiek zatrudnionego nie wpływa na tytuł do ubezpieczeń
Gazeta Podatkowa nr 68 (1109) z dnia 25.08.2014
Abolicja składkowa nie dla rolników ubezpieczonych w KRUS
Gazeta Podatkowa nr 66 (1107) z dnia 18.08.2014
Czy ubezpieczyć w ZUS wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (370) z dnia 10.08.2014
Ubezpieczenia w ZUS żony przedsiębiorcy wykonującej zlecenie w jego firmie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (369) z dnia 1.08.2014
Zgłoszenie rodzica do ubezpieczeń w ZUS z tytułu wykonania umowy o dzieło
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (849) z dnia 1.08.2014
Umowa o dzieło a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 60 (1101) z dnia 28.07.2014
Jakie składki ZUS opłacać musi rencista prowadzący działalność?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (848) z dnia 20.07.2014
ZUS od pomocy rodziny w prowadzeniu firmy w okresie wakacji
Gazeta Podatkowa nr 57 (1098) z dnia 17.07.2014
Objęcie ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnym wspólnika spółki komandytowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (368) z dnia 10.07.2014
Rozliczanie składek za osobę współpracującą
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (373) z dnia 1.07.2014
Ustalanie wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne stypendysty sportowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (367) z dnia 1.07.2014
Składki ZUS za członków rodziny pomagających w prowadzeniu firmy
Gazeta Podatkowa nr 52 (1093) z dnia 30.06.2014
ZUS pracownika w razie ślubu z pracodawcą
Gazeta Podatkowa nr 46 (1087) z dnia 9.06.2014
Bratanek na etacie nie jest osobą współpracującą
Gazeta Podatkowa nr 43 (1084) z dnia 29.05.2014
Kod tytułu ubezpieczenia wspólnika spółki komandytowej
Gazeta Podatkowa nr 36 (1077) z dnia 5.05.2014
Czy pełnomocnik spółki cywilnej podlega ubezpieczeniom w ZUS?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (363) z dnia 1.05.2014
Zlecenie ze studentem zatrudnionym jednocześnie na etacie
Gazeta Podatkowa nr 35 (1076) z dnia 30.04.2014
Zapłacone zaległości składkowe nie podlegają umorzeniu
Gazeta Podatkowa nr 34 (1075) z dnia 28.04.2014
Rozliczenie składek ZUS za osobę współpracującą w firmie
Gazeta Podatkowa nr 33 (1074) z dnia 24.04.2014
Zgłoszenie do ubezpieczeń osoby współpracującej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (1072) z dnia 17.04.2014 - Obowiązki płatników składek ZUS
Umowa zlecenia ze studentem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (838) z dnia 10.04.2014
Składki za osobę "pomagającą" w prowadzeniu firmy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1070) z dnia 10.04.2014 - Jak naliczać składki ZUS przy zbiegu tytułów do ubezpieczeń?
Kiedy można opłacać mały ZUS?
Gazeta Podatkowa nr 28 (1069) z dnia 7.04.2014
Ubezpieczenie w ZUS małżonka wykonującego umowę zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 27 (1068) z dnia 3.04.2014
Obowiązkowe ubezpieczenia w ZUS dla emeryta zatrudnionego na umowę zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (361) z dnia 1.04.2014
Atuty spółki komandytowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 24 (1065) z dnia 24.03.2014 - Czy warto założyć spółkę handlową?
Zgłoszenie w ZUS pracownika wykonującego umowę zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 24 (1065) z dnia 24.03.2014
Odliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne osoby współpracującej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (836) z dnia 20.03.2014
ZUS od zlecenia wykonywanego na rzecz własnego pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 23 (1064) z dnia 20.03.2014
Składki ZUS za komplementariusza
Gazeta Podatkowa nr 23 (1064) z dnia 20.03.2014
ZUS od umowy o dzieło z własnym pracownikiem
Gazeta Podatkowa nr 21 (1062) z dnia 13.03.2014
Zleceniobiorca zatrudniony na etacie
Dodatek nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 z dnia 10.03.2014 - Wynagrodzenia w 2014 r.
Umowa zlecenia ze studentem będącym pracownikiem
Dodatek nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 z dnia 10.03.2014 - Wynagrodzenia w 2014 r.
Zasady rozliczeń z ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (835) z dnia 10.03.2014
Ubezpieczenie w ZUS członka rodziny przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 17 (1058) z dnia 27.02.2014
Składki ZUS za członków rodziny pomagających w firmie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (833) z dnia 20.02.2014
Przedsiębiorca na rencie też może skorzystać z abolicji w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 15 (1056) z dnia 20.02.2014
Umowa zlecenia zawarta z własnym pracownikiem będącym studentem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (358) z dnia 10.02.2014
Pomoc syna przy prowadzeniu działalności gospodarczej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (832) z dnia 10.02.2014
Składki za członka zarządu dodatkowo zatrudnionego na etacie
Gazeta Podatkowa nr 9 (1050) z dnia 30.01.2014
Ubezpieczenie w ZUS wspólników spółki z o.o. tylko na wniosek
Gazeta Podatkowa nr 9 (1050) z dnia 30.01.2014
Poszerzony krąg osób prowadzących działalność
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1049) z dnia 27.01.2014 - Rozliczanie składek ZUS w 2014 roku
Składki ZUS przedsiębiorców
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1049) z dnia 27.01.2014 - Rozliczanie składek ZUS w 2014 roku
Ubezpieczenie w ZUS pracownicy mieszkającej z pracodawcą
Gazeta Podatkowa nr 8 (1049) z dnia 27.01.2014
Kiedy obowiązkowa składka chorobowa z umowy zlecenia?
Gazeta Podatkowa nr 6 (1047) z dnia 20.01.2014
Bezumowna pomoc żony w prowadzeniu firmy
Gazeta Podatkowa nr 5 (1046) z dnia 16.01.2014
Umowa o dzieło z pracownikiem na urlopie rodzicielskim
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (829) z dnia 10.01.2014
Opodatkowanie i oskładkowanie przychodów osoby współpracującej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (361) z dnia 1.01.2014
ZUS zleceniobiorcy zatrudnionego na etacie
Gazeta Podatkowa nr 104 (1041) z dnia 30.12.2013
Składki ZUS za syna przedsiębiorcy zatrudnionego na etacie
Gazeta Podatkowa nr 104 (1041) z dnia 30.12.2013
Spółki kapitałowe nie mogą skorzystać z umorzenia długu w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 101 (1038) z dnia 19.12.2013
Zatrudnienie członka rodziny a składki ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (354) z dnia 10.12.2013
Ubezpieczenia w ZUS, gdy zleceniobiorca podejmuje pracę na podstawie umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (353) z dnia 1.12.2013
Od kiedy zmiana tytułu do ubezpieczeń po ślubie z pracownicą?
Gazeta Podatkowa nr 93 (1030) z dnia 21.11.2013
Ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2013 - Składniki wynagrodzenia bez składek i podatku
Pełny ZUS dla przedsiębiorcy z rentą inwalidzką
Gazeta Podatkowa nr 88 (1025) z dnia 4.11.2013
Wybór formy zatrudnienia dozorcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (351) z dnia 1.11.2013
Zasady ewidencji składek na ubezpieczenia społeczne i innych potrąceń z wynagrodzeń pracowników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (822) z dnia 1.11.2013
Wątpliwości związane z abolicją składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 87 (1024) z dnia 31.10.2013
Zatrudnienie przez przedsiębiorcę własnego dziecka na podstawie umowy o pracę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (821) z dnia 20.10.2013
Składki ZUS za zatrudnionego na etacie członka rodziny
Gazeta Podatkowa nr 83 (1020) z dnia 17.10.2013
Artykuł 61 - uprawnienia do wypłaty świadczeń
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2013 - Komentarz do ustawy zasiłkowej - część II
Opłacanie składki na FGŚP za pracownika - krewnego pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (350) z dnia 10.10.2013
Od kiedy spółka cywilna prowadzi działalność?
Gazeta Podatkowa nr 79 (1016) z dnia 3.10.2013
Składki od umów zleceń wykonywanych na rzecz pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 79 (1016) z dnia 3.10.2013
Składki za zleceniobiorcę - członka rodziny przedsiębiorcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1015) z dnia 30.09.2013 - Rozliczanie składek ZUS w firmie - praktyczne wyjaśnienia
Komandytariusz i ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 76 (1013) z dnia 23.09.2013 - Jaką spółkę wybrać do prowadzenia działalności gospodarczej?
Członek rodziny ubezpieczony jako zleceniobiorca
Gazeta Podatkowa nr 76 (1013) z dnia 23.09.2013
Zgłoszenie zlecenia z własnym pracownikiem
Gazeta Podatkowa nr 72 (1009) z dnia 9.09.2013
Formalności związane z założeniem spółki z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (815) z dnia 20.08.2013
Zgłoszenie w ZUS zatrudnionego na umowę o pracę dziecka przedsiębiorcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1001) z dnia 12.08.2013 - Ubezpieczenia i składki w interpretacjach ZUS
Umowa o dzieło zawarta z członkiem zarządu spółki z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1001) z dnia 12.08.2013 - Ubezpieczenia i składki w interpretacjach ZUS
Zatrudnienie współmałżonka na zleceniu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1001) z dnia 12.08.2013 - Ubezpieczenia i składki w interpretacjach ZUS
Abolicja nie przewiduje umorzenia zapłaconych przez przedsiębiorcę składek
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (813) z dnia 1.08.2013
Składki do ZUS opłacane z rachunku spółki komandytowej
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2013 - Rozliczenie podatkowe spółek osobowych i ich wspólników
Zlecenie młodocianego z własnym pracodawcą
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (992) z dnia 11.07.2013 - Zatrudnianie pracowników młodocianych
Umowy cywilne zawiera osoba prowadząca pozarolniczą działalność
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2013 - Rozliczanie umów cywilnych
ZUS zleceniobiorcy po zawarciu umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 54 (991) z dnia 8.07.2013
Abolicja nie obejmuje zapłaconych składek przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 54 (991) z dnia 8.07.2013
Wynagrodzenie z umowy o dzieło
Gazeta Podatkowa nr 53 (990) z dnia 4.07.2013
Zgłoszenie żony jako pracownika do ubezpieczeń w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 52 (989) z dnia 1.07.2013
Podatek członka rodziny zatrudnionego na umowę o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (988) z dnia 27.06.2013 - Podatek i składki ZUS za członków rodziny właściciela firmy
Koszty związane z zatrudnieniem członka rodziny
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (988) z dnia 27.06.2013 - Podatek i składki ZUS za członków rodziny właściciela firmy
Ubezpieczenie w ZUS pracownika i osoby współpracującej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (988) z dnia 27.06.2013 - Podatek i składki ZUS za członków rodziny właściciela firmy
Zgłoszenie w ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (988) z dnia 27.06.2013 - Podatek i składki ZUS za członków rodziny właściciela firmy
Ulgowe składki ZUS nie dla wspólnika spółki jawnej
Gazeta Podatkowa nr 49 (986) z dnia 20.06.2013
Gdy pracownik wykonuje umowę zlecenia w okresie udzielonego mu urlopu bezpłatnego
Dodatek nr 21 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2013 - Umowy zlecenia - podatki i składki ZUS
Wykonywanie zlecenia przez studenta będącego pracownikiem
Dodatek nr 21 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2013 - Umowy zlecenia - podatki i składki ZUS
Czy członek rodziny uznawany jest w ZUS za osobę współpracującą czy za zleceniobiorcę?
Dodatek nr 21 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2013 - Umowy zlecenia - podatki i składki ZUS
Niezbędne informacje o spółkach komandytowych i S.K.A.
Gazeta Podatkowa nr 48 (985) z dnia 17.06.2013
Wykonywanie umowy o dzieło w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (342) z dnia 10.06.2013
Wpływ honorarium na zawieszalność świadczeń emerytalnych
Gazeta Podatkowa nr 45 (982) z dnia 6.06.2013
Ubezpieczenie stypendysty sportowego będącego policjantem
Gazeta Podatkowa nr 44 (981) z dnia 3.06.2013
Ubezpieczenia w ZUS wspólnika spółki komandytowej
Gazeta Podatkowa nr 43 (980) z dnia 29.05.2013
Ewidencja składek ZUS wspólników w księgach spółki komandytowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (346) z dnia 20.05.2013
Wspólnik bez umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 40 (977) z dnia 20.05.2013
ZUS nie umorzy przedsiębiorcy opłaconych przez niego składek
Gazeta Podatkowa nr 39 (976) z dnia 16.05.2013
Zgłoszenie do ubezpieczeń w ZUS wspólników spółki jawnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (340) z dnia 10.05.2013
Zasiłek chorobowy dla rencisty prowadzącego własną firmę
Gazeta Podatkowa nr 37 (974) z dnia 9.05.2013
Rozliczenie podatkowo-składkowe umowy zlecenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (345) z dnia 1.05.2013
Badania lekarskie dla podejmującego pracę
Gazeta Podatkowa nr 34 (971) z dnia 29.04.2013
Ubezpieczenia z działalności przy dodatkowej pracy
Gazeta Podatkowa nr 34 (971) z dnia 29.04.2013
Składki z działalności gospodarczej i współpracy przy niej
Gazeta Podatkowa nr 33 (970) z dnia 25.04.2013
Składki na ubezpieczenie zdrowotne wspólnika-komandytariusza
Gazeta Podatkowa nr 33 (970) z dnia 25.04.2013
Umowa o pracę wspólnika ze spółką z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (968) z dnia 18.04.2013 - Czy i jak zatrudnić wspólnika, członka organu w spółce?
Wspólnik i członek zarządu w dwuosobowej spółce z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (968) z dnia 18.04.2013 - Czy i jak zatrudnić wspólnika, członka organu w spółce?
Ubezpieczenie w ZUS stypendysty sportowego
Gazeta Podatkowa nr 29 (966) z dnia 11.04.2013
Data powstania obowiązku ubezpieczeń w ZUS wspólnika spółki komandytowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (802) z dnia 10.04.2013
Składka chorobowa zleceniobiorcy
Gazeta Podatkowa nr 28 (965) z dnia 8.04.2013
Rozliczenie składek ZUS prezesa jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (801) z dnia 1.04.2013
Składki do ZUS opłacane z rachunku spółki osobowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Zgłoszenie w ZUS osoby współpracującej przy działalności
Gazeta Podatkowa nr 23 (960) z dnia 21.03.2013
Zlecenie wykonywane przez pracownika w okresie udzielonego mu urlopu bezpłatnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (800) z dnia 20.03.2013
Kto i jak może skorzystać z abolicji w ZUS?
Gazeta Podatkowa nr 20 (957) z dnia 11.03.2013
Działalność jako tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (953) z dnia 25.02.2013 - Ubezpieczenia i składki ZUS za przedsiębiorców w 2013 roku
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne ze zlecenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (953) z dnia 25.02.2013 - Ubezpieczenia i składki ZUS za przedsiębiorców w 2013 roku
Działalność i praca nakładcza
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (953) z dnia 25.02.2013 - Ubezpieczenia i składki ZUS za przedsiębiorców w 2013 roku
Kiedy od dzieła nie płaci się składek ZUS?
Gazeta Podatkowa nr 14 (951) z dnia 18.02.2013
Umowa o pracę z członkiem rodziny
Gazeta Podatkowa nr 12 (949) z dnia 11.02.2013
Anulowanie długu przedsiębiorcom w ZUS
Dodatek nr 6 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 5 z dnia 10.02.2013 - Co nowego w przepisach w 2013 r.?
Ulga w opłacie składek ZUS nie dla wspólnika spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 11 (948) z dnia 7.02.2013
Anulowanie długu przedsiębiorcom w ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (795) z dnia 1.02.2013
Ubezpieczenie w ZUS żony wspólnika spółki cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 7 (944) z dnia 24.01.2013
Abolicja dla przedsiębiorców zalegających ze składkami ZUS
Gazeta Podatkowa nr 4 (941) z dnia 14.01.2013
Członek rodziny pomagający zleceniobiorcy
Gazeta Podatkowa nr 3 (940) z dnia 10.01.2013
Umorzenie składek ZUS dla przedsiębiorcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (331) z dnia 1.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60