Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Ubezpieczenia i świadczenia » Składki na ubezpieczenia społeczne »  Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń ...

Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 20 obowiązującym od 1.07.2016 r. do 24.09.2017 r.
Podstawa wymiaru składek pracownika delegowanego do pracy za granicę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (445) z dnia 1.10.2017
Limit podstawy wymiaru składki chorobowej w ZUS RCA
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 76 (1430) z dnia 21.09.2017 - Limity w składkach ZUS
Dowóz pracowników do pracy a składki ZUS
Dodatek nr 25 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2017 - Rozliczanie świadczeń pracowniczych - Prawo pracy, podatki i ewidencja księgowa
Oskładkowanie ekwiwalentów pracowniczych
Dodatek nr 25 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2017 - Rozliczanie świadczeń pracowniczych - Prawo pracy, podatki i ewidencja księgowa
Rekompensata z tytułu likwidacji nagród jubileuszowych zwolniona z oskładkowania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (443) z dnia 1.09.2017
Czy oskładkować i opodatkować zwrot kosztów podróży wypłaconych menedżerowi?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (443) z dnia 1.09.2017
Umowa o pracę i kontrakt menedżerski z tym samym pracodawcą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (959) z dnia 20.08.2017
Składki ZUS i zaliczka na podatek od wartości bonów żywieniowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (442) z dnia 10.08.2017
Rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia z kontraktu menedżerskiego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (441) z dnia 1.08.2017
Podatek i składki ZUS od dopłaty do letniego wypoczynku
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Składka zdrowotna pracownika na zwolnieniu lekarskim
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (440) z dnia 10.07.2017
Zwiększenie podstawy wymiaru składki chorobowej
Gazeta Podatkowa nr 52 (1406) z dnia 29.06.2017
Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w praktyce
Gazeta Podatkowa nr 48 (1402) z dnia 16.06.2017
Ustalenie podstawy wymiaru składek ZUS pracownika delegowanego do pracy za granicę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (438) z dnia 10.06.2017
Zasady zmniejszania najniższej podstawy wymiaru składek ZUS przedsiębiorcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (438) z dnia 10.06.2017
Oskładkowanie ekwiwalentów pracowniczych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (947) z dnia 20.04.2017
Polisa w zagranicznej podróży a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 26 (1380) z dnia 30.03.2017
Ustalanie składki wypadkowej na nowy rok składkowy
Gazeta Podatkowa nr 25 (1379) z dnia 27.03.2017
Ograniczenie podstawy wymiaru składki chorobowej w ZUS RCA
Gazeta Podatkowa nr 21 (1375) z dnia 13.03.2017
Składki ZUS od świadczeń dla chorego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 14 (1368) z dnia 16.02.2017
Oskładkowanie dofinansowania
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (435) z dnia 1.02.2017
Limit podstawy wymiaru dobrowolnej składki chorobowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1363) z dnia 30.01.2017 - Rozliczanie składek ZUS w 2017 roku
Granica podstawy wymiaru dobrowolnej składki chorobowej w 2017 r.
Gazeta Podatkowa nr 104 (1354) z dnia 29.12.2016
Składki ZUS od wartości polisy w zagranicznej podróży
Gazeta Podatkowa nr 100 (1350) z dnia 15.12.2016
Wszystko o dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym
Gazeta Podatkowa nr 100 (1350) z dnia 15.12.2016
Ogólne zasady ustalania podstawy wymiaru składek ZUS pracowników
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (425) z dnia 1.12.2016
Oskładkowanie świadczenia
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (423) z dnia 1.11.2016
Przeliczenie wynagrodzenia pracownika w walucie obcej na potrzeby ustalenia składek ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (929) z dnia 20.10.2016
Impreza integracyjna dla pracowników i członków ich rodzin
Gazeta Podatkowa nr 84 (1334) z dnia 20.10.2016
Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń z umów zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (422) z dnia 10.10.2016
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2016 - Umowy cywilnoprawne w aspekcie składkowo-podatkowym
Podstawa wymiaru składek pracownika wykonującego umowy cywilne u własnego pracodawcy
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2016 - Umowy cywilnoprawne w aspekcie składkowo-podatkowym
Preferencje w opłacaniu składek a podstawa wymiaru zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 61 (1311) z dnia 1.08.2016
Wysokość składki chorobowej za część miesiąca w druku ZUS DRA
Gazeta Podatkowa nr 59 (1309) z dnia 25.07.2016
Kiedy ustaje dobrowolne ubezpieczenie chorobowe?
Gazeta Podatkowa nr 57 (1307) z dnia 18.07.2016
Korekta podstawy wymiaru składek przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 55 (1305) z dnia 11.07.2016
Wykazywanie składek w dokumentach ZUS
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2016 - Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnianiem pracowników
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 20 w pozostałych wersjach czasowych
Miesięczna granica podstawy wymiaru składki chorobowej w 2020 r.
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2020 - Co nowego w przepisach w 2020 r.?
Opłacanie w 2020 r. składek na ogólnych i preferencyjnych zasadach
Gazeta Podatkowa nr 6 (1672) z dnia 20.01.2020
Składka chorobowa zleceniobiorcy w 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 2 (1668) z dnia 7.01.2020
Składki ZUS przedsiębiorcy w 2020 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1043) z dnia 20.12.2019
Składki ZUS
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzenia menedżera
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (495) z dnia 1.11.2019
Składki ZUS i zryczałtowany podatek od wynagrodzenia z umowy zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (494) z dnia 10.10.2019
Podstawa wymiaru składki chorobowej przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 80 (1642) z dnia 7.10.2019
Warunki zwolnienia niektórych przychodów ze składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 63 (1625) z dnia 8.08.2019
Nieodpłatne świadczenie na rzecz pracowników a przychód pracownika i składki ZUS
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2019 - Świadczenia na rzecz pracowników - wybrane zagadnienia
ZUS od nagród przekazanych pracownikom za staż pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1024) z dnia 10.06.2019
Zakup karnetów sportowych dla pracowników i członków ich rodzin
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1022) z dnia 20.05.2019
Zwolnienie ze składek ZUS nagrody za staż pracy
Gazeta Podatkowa nr 34 (1596) z dnia 29.04.2019
Składki na grupowe ubezpieczenie na życie w podstawie oskładkowania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (481) z dnia 1.04.2019
Dobrowolna składka chorobowa osoby wykonującej umowę zlecenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1016) z dnia 20.03.2019
Miesięczny limit podstawy wymiaru dobrowolnej składki chorobowej
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2019 - Co nowego w przepisach w 2019 r.?
Czy oskładkować nagrodę jubileuszową o charakterze pieniężno-rzeczowym?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (476) z dnia 10.01.2019
Limit podstawy wymiaru składki chorobowej w 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 3 (1565) z dnia 10.01.2019
Kwota ograniczenia podstawy wymiaru dobrowolnej składki chorobowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1008) z dnia 1.01.2019
Oskładkowanie otrzymanego przez pracownika prezentu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1007) z dnia 20.12.2018
Miesięczny limit dobrowolnej składki chorobowej dla przedsiębiorcy i zleceniobiorcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1557) z dnia 13.12.2018 - Miesięczne i roczne ograniczenia w składkach ZUS
Objęcie zleceniobiorcy ubezpieczeniem chorobowym w trakcie miesiąca
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1557) z dnia 13.12.2018 - Miesięczne i roczne ograniczenia w składkach ZUS
Otrzymanie nagrody w ramach zorganizowanego przez pracodawcę konkursu a PIT pracownika i składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1006) z dnia 10.12.2018
Przystąpienie do ubezpieczenia chorobowego w trakcie miesiąca
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1006) z dnia 10.12.2018
Składki ZUS od jednorazowej rekompensaty z tytułu likwidacji nagrody jubileuszowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (473) z dnia 1.12.2018
Składki ZUS pracownika delegowanego do pracy za granicę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (472) z dnia 10.11.2018
Polisa w zagranicznej podróży służbowej a składki ZUS
Dodatek nr 31 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2018 - Rozliczanie podróży służbowych (prawo pracy, VAT, PIT, CIT, ZUS, ewidencja księgowa)
Zwrot kosztów pracownikowi odwołanemu z urlopu wypoczynkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Ograniczenia podstaw wymiaru obowiązujące w składkach ZUS
Gazeta Podatkowa nr 86 (1543) z dnia 25.10.2018
Wyższe składki ZUS w 2019 r. z powodu wzrostu prognozowanego wynagrodzenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1001) z dnia 20.10.2018
Kwota umorzonej pożyczki z ZFŚS w podstawie wymiaru składek ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (470) z dnia 10.10.2018
Zwiększenie podstawy wymiaru składek
Gazeta Podatkowa nr 79 (1536) z dnia 1.10.2018
Sprzedaż pracownikowi towaru po cenie jego nabycia przez pracodawcę
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2018 - Umowy cywilnoprawne w aspekcie składkowo-podatkowym
Podstawa wymiaru składek pracownika wykonującego umowy cywilne u własnego pracodawcy
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2018 - Umowy cywilnoprawne w aspekcie składkowo-podatkowym
Składki ZUS zleceniobiorcy z miesięcznym limitem składki chorobowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (997) z dnia 10.09.2018
Kary umowne potrącane z wynagrodzenia zleceniobiorcy - interpretacja ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (995) z dnia 20.08.2018
Składki ZUS
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (471) z dnia 1.08.2018
Składki ZUS od kwoty renty wyrównawczej wypłacanej pracownikowi
Gazeta Podatkowa nr 57 (1514) z dnia 16.07.2018
ZUS od zwrotu kosztów odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (991) z dnia 10.07.2018
Finansowanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych imprez ogólnodostępnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (464) z dnia 10.07.2018
Polisa w zagranicznej podróży służbowej a składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (989) z dnia 20.06.2018
Ogólne zasady ustalania podstawy wymiaru składek
Dodatek nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 12 z dnia 10.06.2018 - Ubezpieczenia i świadczenia dla przedsiębiorców
Rozliczenie składkowo-podatkowe umowy o dzieło zawartej z własnym pracodawcą
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (462) z dnia 10.06.2018
Podwyższenie podstawy wymiaru składki chorobowej przedsiębiorcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (987) z dnia 1.06.2018
Ryczałt na dojazdy do pracy w podstawie wymiaru składek ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (461) z dnia 1.06.2018
Usługi medyczne współfinansowane przez pracowników
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (466) z dnia 20.05.2018
Otrzymanie karnetu sportowego przez pracownika - PIT i składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (986) z dnia 20.05.2018
Podstawa wymiaru składek ZUS pracowników delegowanych
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2018
Rozliczanie składki chorobowej za zleceniobiorcę
Gazeta Podatkowa nr 33 (1490) z dnia 23.04.2018
Składka chorobowa zleceniobiorcy za niepełny miesiąc podlegania temu ubezpieczeniu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (983) z dnia 20.04.2018
Pozapłacowe świadczenia na rzecz pracowników a PIT i ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (982) z dnia 10.04.2018
Refundacja kosztów poniesionych przez pracownika
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2018 - Podatkowe rozliczenie świadczeń na rzecz pracowników
Wysokość wynagrodzenia chorobowego pracownika oddelegowanego do pracy za granicę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (456) z dnia 10.03.2018
Składki społeczne z miesięcznym limitem składki chorobowej
Gazeta Podatkowa nr 12 (1469) z dnia 8.02.2018
Miesięczna granica podstawy wymiaru dobrowolnej składki chorobowej
Dodatek nr 6 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2018 - Co nowego w przepisach w 2018 r.?
Miesięczna granica podstawy wymiaru dobrowolnej składki chorobowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (972) z dnia 1.01.2018
Oskładkowanie nagród wypłacanych pracownikom-zawodnikom klubów sportowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (450) z dnia 10.12.2017
Czy oskładkować i opodatkować nagrodę przyznaną pracownikowi w konkursie?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (449) z dnia 1.12.2017
Objęcie zleceniobiorcy ubezpieczeniem chorobowym w trakcie miesiąca
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (969) z dnia 1.12.2017
Świadczenie pieniężne poniesione za pracownika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (454) z dnia 20.11.2017
Składki ZUS od zwrotu kosztów odwołania pracownika z urlopu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (968) z dnia 20.11.2017
Rozliczenie składek ZUS zleceniobiorcy delegowanego do pracy za granicę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (448) z dnia 10.11.2017
Składka chorobowa zleceniobiorcy za niepełny miesiąc ubezpieczenia
Gazeta Podatkowa nr 86 (1440) z dnia 26.10.2017
Nowe limity podstaw wymiaru składek w 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (965) z dnia 20.10.2017
Ubezpieczenia w ZUS w razie zawarcia umowy zlecenia z własnym pracownikiem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (415) z dnia 1.07.2016
Rozliczanie przejazdów do pracy służbowym samochodem
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 44 (1294) z dnia 2.06.2016 - Używanie samochodu przez pracownika - rozliczenie podatkowo-składkowe
Rozliczenie składkowo-podatkowe krótkotrwałych umów zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (412) z dnia 10.05.2016
Preferencje finansowe dla nowych przedsiębiorców
Gazeta Podatkowa nr 22 (1272) z dnia 17.03.2016
Nie ma składek ZUS od wartości polisy ubezpieczeniowej wykupionej pracownikom na czas podróży zagranicznej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (907) z dnia 10.03.2016
Podstawa wymiaru dobrowolnej składki chorobowej
Gazeta Podatkowa nr 12 (1262) z dnia 11.02.2016
Abonament medyczny w podstawie wymiaru zasiłku dla zleceniobiorcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (406) z dnia 10.02.2016
Składki ZUS przedsiębiorców w 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 11 (1261) z dnia 8.02.2016
Oskładkowanie świadczenia
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (411) z dnia 1.02.2016
Zmiany w ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń chorobowych dla osób deklarujących podstawę składki na ubezpieczenie chorobowe
Dodatek nr 4 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2016 - Co nowego w przepisach w 2016 r. ?
Opłacanie składek ZUS po 31 grudnia 2015 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (403) z dnia 1.01.2016
Możliwość deklarowania podstawy wymiaru składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 105 (1250) z dnia 31.12.2015
Jak opłacać składki ZUS, aby nie stracić ubezpieczenia chorobowego?
Gazeta Podatkowa nr 100 (1245) z dnia 14.12.2015
Chorobówka dla osób deklarujących podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (1244) z dnia 10.12.2015 - Zmiany w zakresie świadczeń chorobowych
Składki ZUS od otrzymanego ekwiwalentu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (896) z dnia 20.11.2015
Składka chorobowa od wynagrodzenia wypłaconego zleceniobiorcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (894) z dnia 1.11.2015
Kiedy możliwa jest korekta podstawy wymiaru składek?
Gazeta Podatkowa nr 85 (1230) z dnia 22.10.2015
Koszty szczepień ochronnych w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 84 (1229) z dnia 19.10.2015
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (398) z dnia 10.10.2015
Podstawa wymiaru składek na FP i FGŚP
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 77 (1222) z dnia 24.09.2015 - Roczny limit składek emerytalno-rentowych
Umowa zlecenia z własnym pracownikiem - obowiązki deklaracyjne
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (402) z dnia 20.09.2015
Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzenia zleceniobiorcy-emeryta
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (395) z dnia 1.09.2015
Druki ZUS za okres choroby pracownika
Gazeta Podatkowa nr 62 (1207) z dnia 3.08.2015
WSKAŹNIKI
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2015 - Ubezpieczenia i świadczenia przedsiębiorcy
Ogólne zasady ustalania podstawy wymiaru składek
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2015 - Ubezpieczenia i świadczenia przedsiębiorcy
Składki ZUS zleceniobiorców oddelegowanych do pracy za granicę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (390) z dnia 10.06.2015
Obciążenia podatkowo-składkowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (395) z dnia 1.06.2015
Po wypłacie zasiłku nie można skorygować zawyżonej podstawy wymiaru składek
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (879) z dnia 1.06.2015
Minimalna i maksymalna wysokość "chorobówki"
Gazeta Podatkowa nr 39 (1184) z dnia 14.05.2015
Rozliczenie składkowo-podatkowe emeryta wykonującego dwie umowy zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (386) z dnia 10.04.2015
Oskładkowanie i opodatkowanie kosztu dojazdu pracowników do pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (385) z dnia 1.04.2015
Czy od zapomogi ze środków obrotowych naliczać składki?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (872) z dnia 20.03.2015
Składki ZUS od kwoty ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
Gazeta Podatkowa nr 18 (1163) z dnia 2.03.2015
Limit dobrowolnej składki chorobowej
Gazeta Podatkowa nr 17 (1162) z dnia 26.02.2015
Limit podstawy wymiaru składki chorobowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1153) z dnia 26.01.2015 - Rozliczanie składek ZUS w 2015 roku
Wysokości składek ZUS w 2015 r.
Dodatek nr 3 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2015 - Co nowego w przepisach w 2015 r.?
Składki ZUS od bezpłatnego korzystania ze służbowego samochodu do celów prywatnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (866) z dnia 20.01.2015
Opłacanie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (379) z dnia 1.01.2015
Zwolnienie z oskładkowania świadczeń sfinansowanych z Funduszu
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2014 - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz świadczenie urlopowe
Składka na FP i FGŚP
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1139) z dnia 8.12.2014 - Ograniczenia w podstawach wymiaru składek ZUS
Bilansowe i podatkowe rozliczenie częściowo odpłatnego świadczenia na rzecz pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (861) z dnia 1.12.2014
Znamy już wysokości składek ZUS w 2015 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (860) z dnia 20.11.2014
Składki ZUS w 2015 r. po ogłoszeniu projektu ustawy budżetowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (374) z dnia 10.10.2014
Dokumenty rozliczeniowe ZUS za pracownika na zwolnieniu lekarskim
Gazeta Podatkowa nr 80 (1121) z dnia 6.10.2014
Bony żywieniowe w świetle przepisów o ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (379) z dnia 1.10.2014
Rozliczenie składek i podatku od wynagrodzenia ze zlecenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1113) z dnia 8.09.2014 - Pracownik młodociany w firmie
Pakiety dodatkowych świadczeń medycznych dla pracowników
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w praktyce
Gazeta Podatkowa nr 62 (1103) z dnia 4.08.2014
Podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (367) z dnia 1.07.2014
Składka chorobowa za część miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 36 (1077) z dnia 5.05.2014
Wypłata świadczeń w tej samej wysokości podlega składkom
Dodatek nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 z dnia 10.03.2014 - Wynagrodzenia w 2014 r.
Przystąpienie zleceniobiorcy do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (358) z dnia 10.02.2014
Zmiany w ubezpieczeniach i składkach ZUS w 2014 r.
Gazeta Podatkowa nr 103 (1040) z dnia 27.12.2013
Opodatkowanie i oskładkowanie pakietów medycznych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (359) z dnia 1.12.2013
Oddelegowanie zleceniobiorcy do pracy za granicę a ubezpieczenia w ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (351) z dnia 1.11.2013
Wypłata pracownikom świadczeń w jednakowej wysokości podlega składkom ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (821) z dnia 20.10.2013
Pakiety medyczne udostępniane pracownikom
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 z dnia 10.10.2013 - Świadczenia pracownicze wyłączone ze składek ZUS w 2013 r.
Kiedy blankiety na zakup gotowych posiłków bez składek ZUS?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (820) z dnia 10.10.2013
Składki ZUS od wypłaconego pracownikowi wynagrodzenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 79 (1016) z dnia 3.10.2013
Składka chorobowa za część miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 79 (1016) z dnia 3.10.2013
Podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (348) z dnia 10.09.2013
Zaliczki na poczet wynagrodzenia w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 72 (1009) z dnia 9.09.2013
Oskładkowanie wartości pakietów medycznych udostępnionych pracownikom
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1001) z dnia 12.08.2013 - Ubezpieczenia i składki w interpretacjach ZUS
Limity obowiązujące w składkach ZUS
Gazeta Podatkowa nr 60 (997) z dnia 29.07.2013
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2013 - Rozliczanie umów cywilnych
Podstawa wymiaru składek pracownika wykonującego umowy cywilne u własnego pracodawcy
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2013 - Rozliczanie umów cywilnych
Podstawa "chorobówki" dla przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 51 (988) z dnia 27.06.2013
Zgłoszenie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 49 (986) z dnia 20.06.2013
Uwaga na składkę chorobową
Dodatek nr 21 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2013 - Umowy zlecenia - podatki i składki ZUS
Ubezpieczenia społeczne
Dodatek nr 10 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 z dnia 20.06.2013 - Podróże służbowe w 2013 r.
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop - przepisy prawa pracy, podatkowe, składki ZUS oraz ujęcie księgowe
Dodatek nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 z dnia 20.04.2013 - Urlopy pracownicze w 2013 r. - wybrane zagadnienia
Czy można zwiększyć podstawę wymiaru samej składki chorobowej?
Gazeta Podatkowa nr 25 (962) z dnia 28.03.2013
Rozliczenie składkowo-podatkowe trzynastki wypłaconej po ustaniu zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (335) z dnia 1.03.2013
Obciążenia składkowe przedsiębiorcy w 2013 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (333) z dnia 1.02.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60