Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Ubezpieczenia i świadczenia » Składki na ubezpieczenia społeczne »  Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń ...

Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 14 obowiązującym od 1.07.2016 r. do 24.09.2017 r.
Opłacanie składek do ZUS za przedsiębiorcę i pracowników
Gazeta Podatkowa nr 70 (1424) z dnia 31.08.2017
Umowa zlecenia z uczniem a wypłata zasiłku macierzyńskiego
Gazeta Podatkowa nr 55 (1409) z dnia 10.07.2017
Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w praktyce
Gazeta Podatkowa nr 48 (1402) z dnia 16.06.2017
Skutki nieterminowych płatności składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 44 (1398) z dnia 1.06.2017
Rezygnacja zleceniobiorcy z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 39 (1393) z dnia 15.05.2017
Data rezygnacji z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 35 (1389) z dnia 2.05.2017
Opłacenie po terminie składki chorobowej za zleceniobiorcę
Gazeta Podatkowa nr 33 (1387) z dnia 24.04.2017
ZUS przedsiębiorcy przebywającego na zwolnieniu lekarskim
Gazeta Podatkowa nr 31 (1385) z dnia 18.04.2017
Ustalanie prawa do zasiłku chorobowego z dwóch tytułów ubezpieczenia chorobowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (946) z dnia 10.04.2017
Objęcie przedsiębiorcy dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (430) z dnia 10.02.2017
Powrót do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 9 (1363) z dnia 30.01.2017
Korekta składki chorobowej za minione okresy
Gazeta Podatkowa nr 103 (1353) z dnia 27.12.2016
Wszystko o dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym
Gazeta Podatkowa nr 100 (1350) z dnia 15.12.2016
Wykonywanie pracy na podstawie umów cywilnoprawnych
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2016 - Zatrudnianie emerytów i rencistów
Zgłoszenie zleceniobiorcy do dobrowolnych ubezpieczeń
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1328) z dnia 29.09.2016 - Obowiązki płatnika składek przy zatrudnianiu osób w firmie
Składki opłacone po terminie a choroba przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 77 (1327) z dnia 26.09.2016
Korekta ZUS DRA a dobrowolne ubezpieczenie chorobowe
Gazeta Podatkowa nr 66 (1316) z dnia 18.08.2016
Składki ZUS za zleceniobiorcę objętego dobrowolnie ubezpieczeniami społecznymi
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (418) z dnia 10.08.2016
Nie można opłacać oddzielnie składek za przedsiębiorcę i oddzielnie za pracowników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (922) z dnia 10.08.2016
Kiedy ustaje dobrowolne ubezpieczenie chorobowe?
Gazeta Podatkowa nr 57 (1307) z dnia 18.07.2016
Data zgłoszenia zleceniobiorcy do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (919) z dnia 10.07.2016
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 14 w pozostałych wersjach czasowych
Zasiłek macierzyński dla ojca-przedsiębiorcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020 - Świadczenia należne w związku z rodzicielstwem
Składki ZUS chorującego przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 25 (1691) z dnia 26.03.2020
Objęcie ubezpieczeniem w ZUS zleceniobiorcy skreślonego z listy studentów
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (500) z dnia 10.01.2020
Data objęcia przedsiębiorcy dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym
Gazeta Podatkowa nr 3 (1669) z dnia 9.01.2020
Brak obowiązku ubezpieczeń w ZUS z tytułu wykonywania nieodpłatnej umowy zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (498) z dnia 10.12.2019
Zapłata składek ZUS w weekend
Gazeta Podatkowa nr 93 (1655) z dnia 21.11.2019
Ubezpieczenie wypadkowe z umowy zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (495) z dnia 1.11.2019
Objęcie ubezpieczeniem chorobowym tuż przed planowanym zabiegiem
Gazeta Podatkowa nr 86 (1648) z dnia 28.10.2019
Objęcie zleceniobiorcy ubezpieczeniami w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 84 (1646) z dnia 21.10.2019
Składki ZUS i zryczałtowany podatek od wynagrodzenia z umowy zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (494) z dnia 10.10.2019
Podstawa wymiaru składki chorobowej przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 80 (1642) z dnia 7.10.2019
Zasiłek chorobowy a pobyt w szpitalu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 77 (1639) z dnia 26.09.2019 - Świadczenia chorobowe dla przedsiębiorców
Dług przedsiębiorcy a prawo do świadczeń
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 77 (1639) z dnia 26.09.2019 - Świadczenia chorobowe dla przedsiębiorców
Objęcie przedsiębiorcy dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym
Gazeta Podatkowa nr 51 (1613) z dnia 27.06.2019
Wpłata składek ZUS po terminie a ubezpieczenie chorobowe
Gazeta Podatkowa nr 50 (1612) z dnia 24.06.2019
Data objęcia przedsiębiorcy dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym
Gazeta Podatkowa nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019
Wypłata z ZUS zasiłku macierzyńskiego dla przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019
Ważne wyroki dotyczące dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 41 (1603) z dnia 23.05.2019
Zadłużenie w składkach ZUS ogranicza prawo przedsiębiorcy do świadczeń chorobowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019 - Okoliczności wpływające na prawo do świadczeń chorobowych
Konsekwencje nieterminowego opłacania składek do ZUS
Gazeta Podatkowa nr 36 (1598) z dnia 6.05.2019
Stawki jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy
Gazeta Podatkowa nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019
Dług przedsiębiorcy przeszkodą w uzyskaniu świadczeń z ZUS
Gazeta Podatkowa nr 3 (1565) z dnia 10.01.2019
Nieterminowo opłacone składki za nianię
Gazeta Podatkowa nr 2 (1564) z dnia 7.01.2019
Dobrowolne ubezpieczenia z umowy zlecenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 104 (1561) z dnia 27.12.2018 - Zgłoszenie i wyrejestrowanie ubezpieczonych w ZUS
Wyrejestrowanie przedsiębiorcy z ubezpieczenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 99 (1556) z dnia 10.12.2018
Wykonywanie pracy na podstawie umów cywilnoprawnych
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2018 - Zatrudnianie emerytów i rencistów
Składki ZUS zleceniobiorcy z miesięcznym limitem składki chorobowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (997) z dnia 10.09.2018
Data objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym
Gazeta Podatkowa nr 60 (1517) z dnia 26.07.2018
Kod tytułu ubezpieczenia w ZUS dla zleceniobiorcy
Gazeta Podatkowa nr 56 (1513) z dnia 12.07.2018
Dług prowadzącego działalność a należności z ZUS
Gazeta Podatkowa nr 50 (1507) z dnia 21.06.2018
Zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy z tytułu pobytu w szpitalu
Gazeta Podatkowa nr 43 (1500) z dnia 28.05.2018
Konsekwencje nieterminowego opłacania składek do ZUS
Gazeta Podatkowa nr 27 (1484) z dnia 3.04.2018
Składki z działalności chorującego przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 25 (1482) z dnia 26.03.2018
Gdy termin płatności składek ZUS przypada w weekend
Gazeta Podatkowa nr 100 (1454) z dnia 14.12.2017
Ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy
Gazeta Podatkowa nr 99 (1453) z dnia 11.12.2017
Zgłoszenie zleceniobiorcy do ubezpieczeń w ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (446) z dnia 10.10.2017
Zasiłek chorobowy po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego przez osobę współpracującą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (917) z dnia 20.06.2016
Umowa zlecenia a prawo do zasiłku macierzyńskiego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1297) z dnia 13.06.2016 - Uprawnienia do zasiłku macierzyńskiego
Zgłoszenie zleceniobiorcy do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 40 (1290) z dnia 19.05.2016
Rozliczenie składkowo-podatkowe krótkotrwałych umów zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (412) z dnia 10.05.2016
Skutki zapłaty składek ZUS po terminie
Gazeta Podatkowa nr 34 (1284) z dnia 28.04.2016
Zasiłek dla zleceniobiorcy z tytułu opieki nad chorym dzieckiem
Gazeta Podatkowa nr 33 (1283) z dnia 25.04.2016
Prawo do zasiłku chorobowego dla osoby prowadzącej działalność
Gazeta Podatkowa nr 10 (1260) z dnia 4.02.2016
Zgłoszenie zleceniobiorcy do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 7 (1257) z dnia 25.01.2016
Opłacanie składek ZUS po 31 grudnia 2015 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (403) z dnia 1.01.2016
Składki przedsiębiorcy po podjęciu pracy na etacie
Gazeta Podatkowa nr 100 (1245) z dnia 14.12.2015
Jak opłacać składki ZUS, aby nie stracić ubezpieczenia chorobowego?
Gazeta Podatkowa nr 100 (1245) z dnia 14.12.2015
Składki za zleceniobiorcę opłacone po terminie
Gazeta Podatkowa nr 97 (1242) z dnia 3.12.2015
Częściowa wpłata składek ZUS bez wpływu na ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (897) z dnia 1.12.2015
Składka chorobowa od wynagrodzenia wypłaconego zleceniobiorcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (894) z dnia 1.11.2015
Zgłoszenie zleceniobiorcy do ubezpieczenia chorobowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 83 (1228) z dnia 15.10.2015 - Druki zgłoszeniowe i wyrejestrowujące za osoby objęte ubezpieczeniem w ZUS
Wpływ nieterminowej wpłaty składek na ubezpieczenie chorobowe
Gazeta Podatkowa nr 75 (1220) z dnia 17.09.2015
Wyłączenie z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego za okres wsteczny
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (394) z dnia 10.08.2015
Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1208) z dnia 6.08.2015 - Uprawnienia z tytułu podlegania dobrowolnym ubezpieczeniom społecznym
Wyłączenie z ubezpieczenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1208) z dnia 6.08.2015 - Uprawnienia z tytułu podlegania dobrowolnym ubezpieczeniom społecznym
Ubezpieczenia w okresie zawieszenia wykonywania działalności
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2015 - Ubezpieczenia i świadczenia przedsiębiorcy
Objęcie przedsiębiorcy ubezpieczeniem chorobowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 52 (1197) z dnia 29.06.2015 - Składki ZUS w orzecznictwie i interpretacjach
Jakie skutki może za sobą pociągać nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego od pracy?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1194) z dnia 18.06.2015 - Kontrola osób korzystających ze zwolnień lekarskich
Skutki nieterminowej zapłaty składek do ZUS
Gazeta Podatkowa nr 42 (1187) z dnia 25.05.2015
Ubezpieczenie chorobowe osoby współpracującej
Gazeta Podatkowa nr 36 (1181) z dnia 4.05.2015
Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (387) z dnia 1.05.2015
Ubezpieczenie chorobowe przy prolongacie terminu płatności składek
Gazeta Podatkowa nr 25 (1170) z dnia 26.03.2015
Gdy termin płatności składek ZUS przypada w sobotę
Gazeta Podatkowa nr 7 (1152) z dnia 22.01.2015
Skutki opłacenia po terminie składki chorobowej za zleceniobiorcę
Gazeta Podatkowa nr 98 (1139) z dnia 8.12.2014
Data objęcia przedsiębiorcy ubezpieczeniem chorobowym
Gazeta Podatkowa nr 85 (1126) z dnia 23.10.2014
Zasiłek chorobowy po ustaniu ubezpieczenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 81 (1122) z dnia 9.10.2014
Chorobowe przedsiębiorcy zależne od opłacenia składki
Gazeta Podatkowa nr 75 (1116) z dnia 18.09.2014
Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe menedżera
Gazeta Podatkowa nr 74 (1115) z dnia 15.09.2014
Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w praktyce
Gazeta Podatkowa nr 62 (1103) z dnia 4.08.2014
Ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 61 (1102) z dnia 31.07.2014
Prawo do świadczeń zależy od zaległości składkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (1101) z dnia 28.07.2014 - Świadczenia z FUS dla dłużników składek i innych zobowiązań
Chorobowe dla przedsiębiorcy wcześniej wyłączonego z ubezpieczenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (1101) z dnia 28.07.2014 - Świadczenia z FUS dla dłużników składek i innych zobowiązań
ZUS opłacony częściowo w terminie a chorobowe
Gazeta Podatkowa nr 60 (1101) z dnia 28.07.2014
Warunki umożliwiające skorzystanie z ulgi
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2014 - Ulgi i umarzanie należności składkowych
Jakie są skutki zapłaty składek ZUS po terminie?
Gazeta Podatkowa nr 52 (1093) z dnia 30.06.2014
Korekta nieprawidłowego oznaczenia wpłaty składek na ubezpieczenia społeczne
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (364) z dnia 10.05.2014
Przystąpienie zleceniobiorcy do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (363) z dnia 1.05.2014
Wniosek dorozumiany o objęcie ubezpieczeniem chorobowym
Gazeta Podatkowa nr 21 (1062) z dnia 13.03.2014
Zgłoszenie do ubezpieczenia nie oznacza podlegania temu ubezpieczeniu
Gazeta Podatkowa nr 13 (1054) z dnia 13.02.2014
Rezygnacja z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 102 (1039) z dnia 23.12.2013
Przerwanie ubezpieczenia chorobowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 101 (1038) z dnia 19.12.2013 - Problemy płatników składek ZUS
Nieterminowa zapłata składek a ubezpieczenie chorobowe
Gazeta Podatkowa nr 92 (1029) z dnia 18.11.2013
Ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 84 (1021) z dnia 21.10.2013
Chorobowe prowadzącego działalność gospodarczą
Gazeta Podatkowa nr 72 (1009) z dnia 9.09.2013
Termin opłacania składek ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (346) z dnia 10.08.2013
Ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (346) z dnia 10.08.2013
Co zrobić w razie przerwania ubezpieczenia chorobowego?
Gazeta Podatkowa nr 59 (996) z dnia 25.07.2013
Wyjaśnienie do ZUS z powodu zapłaty składek ubezpieczeniowych po terminie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (810) z dnia 1.07.2013
Korekta składek chorobowych przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 46 (983) z dnia 10.06.2013
Nie ma kary za nieprzekazanie w terminie dokumentów rozliczeniowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (807) z dnia 1.06.2013
Ubezpieczenie chorobowe przy nieterminowej zapłacie składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 40 (977) z dnia 20.05.2013
Skutki nieprawidłowego wykorzystywania zwolnień lekarskich
Gazeta Podatkowa nr 12 (949) z dnia 11.02.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60