Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Ubezpieczenia i świadczenia » Świadczenia chorobowe »  Ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych ...

Ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 17 obowiązującym od 3.02.2014 r. do 20.03.2016 r.
Działalność w czasie urlopu macierzyńskiego
Gazeta Podatkowa nr 20 (1270) z dnia 10.03.2016
Kontrola ubezpieczonego w trakcie zwolnienia lekarskiego
Gazeta Podatkowa nr 7 (1257) z dnia 25.01.2016
Praca w trakcie pobierania świadczeń chorobowych
Gazeta Podatkowa nr 1 (1251) z dnia 4.01.2016
Nawet lekka praca zarobkowa pozbawia prawa do zasiłku chorobowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (900) z dnia 1.01.2016
Zaprzestanie wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 100 (1245) z dnia 14.12.2015
Prawidłowe wykorzystywanie zwolnień od pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (402) z dnia 10.12.2015
Nienależnie wypłacony zasiłek chorobowy z winy pracownika nieprawidłowo wykorzystującego zwolnienie od pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (896) z dnia 20.11.2015
Potrącenia z należnego zasiłku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1238) z dnia 19.11.2015 - Nienależnie pobrane świadczenia z ZUS
Nieobecność pracownika podczas przeprowadzania kontroli
Gazeta Podatkowa nr 91 (1236) z dnia 12.11.2015
Okoliczności uniemożliwiające przyznanie zasiłku opiekuńczego
Gazeta Podatkowa nr 89 (1234) z dnia 5.11.2015
Kogo obejmuje kontrola w trakcie zwolnienia od pracy?
Gazeta Podatkowa nr 85 (1230) z dnia 22.10.2015
Zwolnienie lekarskie w macierzystej firmie a praca na zlecenie
Gazeta Podatkowa nr 84 (1229) z dnia 19.10.2015
Wypłata zasiłku chorobowego dla zleceniobiorcy po ustaniu umowy zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (398) z dnia 10.10.2015
Kontrola osób korzystających z zasiłku opiekuńczego
Gazeta Podatkowa nr 78 (1223) z dnia 28.09.2015
Okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (890) z dnia 20.09.2015
Pozbawienie prawa do zasiłku a okres zasiłkowy
Gazeta Podatkowa nr 74 (1219) z dnia 14.09.2015
Gdy podczas kontroli nie zastano chorego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 70 (1215) z dnia 31.08.2015
Okres przeznaczony na leczenie i rehabilitację
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1214) z dnia 27.08.2015 - Świadczenie rehabilitacyjne jako kontynuacja "chorobówki"
Wypłata zasiłku chorobowego po zakwestionowaniu zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (393) z dnia 1.08.2015
Potrącenia z należnego ubezpieczonemu zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 60 (1205) z dnia 27.07.2015
Jakiego rodzaju kontroli mogą spodziewać się ubezpieczeni niezdolni do pracy?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1194) z dnia 18.06.2015 - Kontrola osób korzystających ze zwolnień lekarskich
Pod kontrolą także "opieka" i świadczenie rehabilitacyjne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1194) z dnia 18.06.2015 - Kontrola osób korzystających ze zwolnień lekarskich
Jakie skutki może za sobą pociągać nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego od pracy?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1194) z dnia 18.06.2015 - Kontrola osób korzystających ze zwolnień lekarskich
Miejsce pobytu w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim
Gazeta Podatkowa nr 40 (1185) z dnia 18.05.2015
Wystawienie zwolnienia lekarskiego dla drugiego pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (388) z dnia 10.05.2015
Utrata prawa do zasiłku chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 37 (1182) z dnia 7.05.2015
Wynagrodzenie chorobowe za dzień wolny od pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (387) z dnia 1.05.2015
Kontrola zwolnienia lekarskiego obejmującego okres pobytu w szpitalu
Gazeta Podatkowa nr 30 (1175) z dnia 13.04.2015
Konsekwencje nieprawidłowego wykorzystywania przez pracownika zwolnienia od pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (386) z dnia 10.04.2015
Prawo do zasiłku w razie osiągania przychodu w czasie niezdolności do pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (384) z dnia 10.03.2015
Kontrola także w ostatnim dniu zwolnienia lekarskiego
Gazeta Podatkowa nr 14 (1159) z dnia 16.02.2015
Nauka pracownika w czasie choroby a prawo do zasiłku
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (382) z dnia 10.02.2015
Nie każdy pracodawca może kontrolować swoich pracowników
Gazeta Podatkowa nr 103 (1144) z dnia 24.12.2014
Zatrudnienie pracownika-ojca dziecka korzystającego z urlopu macierzyńskiego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (378) z dnia 10.12.2014
Wynagrodzenie chorobowe za dni choroby przypadającej na dni wolne od pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (861) z dnia 1.12.2014
Kontrola pracownicy na zasiłku opiekuńczym
Gazeta Podatkowa nr 96 (1137) z dnia 1.12.2014
Sankcje stosowane przy wypłacie świadczeń
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1128) z dnia 30.10.2014 - Ustalanie wysokości świadczeń chorobowych
Gdy pracownik kwestionuje wysokość świadczenia
Gazeta Podatkowa nr 84 (1125) z dnia 20.10.2014
Utrata prawa do zasiłku chorobowego w razie podjęcia szkolenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (374) z dnia 10.10.2014
Prawo do zasiłku po zakwestionowaniu zaświadczenia lekarskiego przez pracodawcę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (855) z dnia 1.10.2014
Zasiłek macierzyński po przedłużeniu umowy o pracę do dnia porodu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (372) z dnia 10.09.2014
Konsekwencje pracy na zwolnieniu lekarskim
Gazeta Podatkowa nr 64 (1105) z dnia 11.08.2014
Prawo do zasiłku dla pracownika, który w okresie choroby brał udział w zebraniu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (848) z dnia 20.07.2014
Praca zarobkowa powodem utraty chorobowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (1091) z dnia 23.06.2014 - Kiedy ubezpieczony nie otrzyma świadczeń chorobowych?
Ograniczona liczba dni pełnej opieki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 48 (1089) z dnia 16.06.2014 - Świadczenia dla rodziców z tytułu macierzyństwa i opieki
Świadczenie rehabilitacyjne dla przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 47 (1088) z dnia 12.06.2014
Podjęcie pracy w trakcie pobierania zasiłku chorobowego u własnego pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (366) z dnia 10.06.2014
Nieobecność w domu kontrolowanego świadczeniobiorcy ZUS
Gazeta Podatkowa nr 45 (1086) z dnia 5.06.2014
Skutki podjęcia pracy w trakcie chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 43 (1084) z dnia 29.05.2014
Skrócenie okresu pobierania zasiłku chorobowego przez prowadzącego działalność
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (364) z dnia 10.05.2014
Osiąganie przychodu w czasie pobierania zasiłku
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (364) z dnia 10.05.2014
Kiedy następuje utrata prawa do wynagrodzenia chorobowego?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (838) z dnia 10.04.2014
Ustalanie prawa do wynagrodzenia chorobowego dla zatrudnionego w dwóch firmach
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (362) z dnia 10.04.2014
Ustalanie prawa do świadczeń chorobowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (362) z dnia 10.04.2014
Nieprawidłowe wykorzystanie zwolnienia lekarskiego
Gazeta Podatkowa nr 28 (1069) z dnia 7.04.2014
Wykonywanie pracy w czasie orzeczonej niezdolności do pracy z powodu choroby
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (837) z dnia 1.04.2014
Wykorzystanie zwolnienia w sposób niezgodny z jego celem
Gazeta Podatkowa nr 25 (1066) z dnia 27.03.2014
Ustalanie limitu dni, za które przysługuje wynagrodzenie chorobowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (835) z dnia 10.03.2014
Pozbawienie prawa do zasiłku chorobowego zgodne z Konstytucją RP
Gazeta Podatkowa nr 18 (1059) z dnia 3.03.2014
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 17 w pozostałych wersjach czasowych
COVID-19 Wykonujący zawód medyczny w okresie zagrożenia COVID-19
Gazeta Podatkowa nr 30 (1696) z dnia 14.04.2020
Ustalanie wynagrodzenia chorobowego dla zatrudnionego u dwóch pracodawców
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1054) z dnia 10.04.2020
Choroba dziecka w czasie urlopu wypoczynkowego matki
Gazeta Podatkowa nr 29 (1695) z dnia 9.04.2020
Pracownik na zasiłku opiekuńczym także podlega kontroli
Gazeta Podatkowa nr 27 (1693) z dnia 2.04.2020
Podpisywanie dokumentów finansowych, gdy przedsiębiorca przebywa na zwolnieniu lekarskim UWAGA! Zmiana terminów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1052) z dnia 20.03.2020
Pracownik nie zawsze ma prawo do świadczenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 9 (1675) z dnia 30.01.2020
Wykazanie nieobecności pracownika w pracy w raporcie ZUS RSA
Gazeta Podatkowa nr 6 (1672) z dnia 20.01.2020
Przerywana opieka nad dzieckiem a prawo do zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 4 (1670) z dnia 13.01.2020
Gdy pracownik kwestionuje ustalenia kontroli
Gazeta Podatkowa nr 99 (1661) z dnia 12.12.2019
Zwrot zasiłku skutkiem pracy na chorobowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 77 (1639) z dnia 26.09.2019 - Świadczenia chorobowe dla przedsiębiorców
Praca w czasie pobierania świadczenia z ZUS nie zawsze dozwolona
Gazeta Podatkowa nr 74 (1636) z dnia 16.09.2019
Gdy pracownik odmówi podpisania protokołu pokontrolnego
Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019
Utrata pobranych zasiłków bez pouczenia
Gazeta Podatkowa nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019
Zlecenie kontroli pracowników na zwolnieniu lekarskim
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019
Ustalanie wysokości zasiłku macierzyńskiego
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019
Wyjazd na urlop w czasie zwolnienia lekarskiego
Gazeta Podatkowa nr 55 (1617) z dnia 11.07.2019
Artykuł 8 - ustalanie okresu zasiłkowego
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2019 - Komentarz do ustawy zasiłkowej - część I
Artykuł 17 - nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2019 - Komentarz do ustawy zasiłkowej - część I
Artykuł 18 - uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego i okres jego wypłaty
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2019 - Komentarz do ustawy zasiłkowej - część I
Wypłata zasiłku macierzyńskiego po ustaniu zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (488) z dnia 10.07.2019
Podjęcie zatrudnienia w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (487) z dnia 1.07.2019
Kontrolowanie ubezpieczonych korzystających z zasiłku opiekuńczego
Gazeta Podatkowa nr 50 (1612) z dnia 24.06.2019
Uprawnienia w zakresie kontroli zwolnień lekarskich
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1609) z dnia 13.06.2019 - Obowiązki płatników składek wypłacających zasiłki
Płatnik wnioskuje o kontrolę zwolnienia lekarskiego pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1609) z dnia 13.06.2019 - Obowiązki płatników składek wypłacających zasiłki
Pobrany zasiłek może podlegać zwrotowi
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1609) z dnia 13.06.2019 - Obowiązki płatników składek wypłacających zasiłki
Praca na zleceniu w trakcie zwolnienia lekarskiego
Gazeta Podatkowa nr 47 (1609) z dnia 13.06.2019
Prawidłowe wykorzystywanie zwolnienia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019 - Okoliczności wpływające na prawo do świadczeń chorobowych
Kiedy pracownik traci prawo do zasiłku?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019 - Okoliczności wpływające na prawo do świadczeń chorobowych
Kontrolowanie pracownika na świadczeniu rehabilitacyjnym
Gazeta Podatkowa nr 38 (1600) z dnia 13.05.2019
Niezdolność do pracy nie zawsze skutkuje wypłatą chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 37 (1599) z dnia 9.05.2019
Kontrola pracownika korzystającego z zasiłku opiekuńczego
Gazeta Podatkowa nr 31 (1593) z dnia 18.04.2019
Wykazanie okresu nieobecności pracownika w pracy w raporcie ZUS RSA
Gazeta Podatkowa nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019
Utrata zasiłku chorobowego za pełnienie funkcji w radzie nadzorczej
Gazeta Podatkowa nr 19 (1581) z dnia 7.03.2019
Kontrola nie dotyczy pracowników na zasiłku macierzyńskim
Gazeta Podatkowa nr 18 (1580) z dnia 4.03.2019
Nabycie uprawnień do wypłaty zasiłków
Gazeta Podatkowa nr 4 (1566) z dnia 14.01.2019
Świadczenie pracy pomimo otrzymania e-ZLA
Gazeta Podatkowa nr 4 (1566) z dnia 14.01.2019
Wynagrodzenie za czas choroby przypadającej na dzień wolny od pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (473) z dnia 1.12.2018
Uprawnienia pracodawcy w zakresie kontroli zwolnień lekarskich
Gazeta Podatkowa nr 92 (1549) z dnia 15.11.2018
Prowadzenie działalności w trakcie macierzyńskiego
Gazeta Podatkowa nr 90 (1547) z dnia 8.11.2018
Wykazanie w dokumentacji ZUS utraty chorobowego przez pracownika
Gazeta Podatkowa nr 73 (1530) z dnia 10.09.2018
Praca w czasie urlopu macierzyńskiego
Gazeta Podatkowa nr 71 (1528) z dnia 3.09.2018
Nieprawidłowe wykorzystywanie przez pracownika zwolnienia od pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (996) z dnia 1.09.2018
Konsekwencje świadczenia pracy na poszpitalnym zwolnieniu lekarskim
Gazeta Podatkowa nr 70 (1527) z dnia 30.08.2018
Chorobowego nie można wykorzystywać w dowolny sposób
Gazeta Podatkowa nr 64 (1521) z dnia 9.08.2018
Choroba może przerwać urlop pracownika
Gazeta Podatkowa nr 60 (1517) z dnia 26.07.2018
Wypłata wynagrodzenia chorobowego i zasiłku za każdy dzień absencji chorobowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (461) z dnia 1.06.2018
Składki ZUS z tytułu dodatkowej aktywności zawodowej rencisty
Gazeta Podatkowa nr 44 (1501) z dnia 1.06.2018
Okoliczności pozbawiające pracownika świadczeń chorobowych
Gazeta Podatkowa nr 20 (1477) z dnia 8.03.2018
Kto podpisuje ZUS Z-3b?
Gazeta Podatkowa nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018
Aktywność zawodowa osoby niezdolnej do pracy
Gazeta Podatkowa nr 100 (1454) z dnia 14.12.2017
Dodatkowa praca na zleceniu w czasie zwolnienia lekarskiego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (970) z dnia 10.12.2017
Praca po godzinach w trakcie opieki nad dzieckiem
Gazeta Podatkowa nr 85 (1439) z dnia 23.10.2017
Podjęcie pracy w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (961) z dnia 10.09.2017
Skutki nieprawidłowego wykorzystywania zwolnienia
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 17 z dnia 1.09.2017
Rezygnacja z zasiłku chorobowego przed zakończeniem zwolnienia lekarskiego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (442) z dnia 10.08.2017
Wypłata zasiłku dla zleceniobiorcy, z którym zawarto kolejną umowę zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (442) z dnia 10.08.2017
Prowadzenie działalności gospodarczej w okresie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (958) z dnia 10.08.2017
Utrata chorobowego przez pracownika a wysokość renty
Gazeta Podatkowa nr 64 (1418) z dnia 10.08.2017
Prowadzenie działalności w trakcie urlopu macierzyńskiego
Gazeta Podatkowa nr 58 (1412) z dnia 20.07.2017
Dokumentowanie prawa do zasiłku dla zatrudnionego u dwóch pracodawców
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (439) z dnia 1.07.2017
Wynagrodzenie dla członków rady nadzorczej na zwolnieniu lekarskim
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (953) z dnia 20.06.2017
Gdy pracownicy nadużywają zwolnień lekarskich
Gazeta Podatkowa nr 44 (1398) z dnia 1.06.2017
Praca w okresie orzeczonej niezdolności do pracy z powodu choroby
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (432) z dnia 10.03.2017
Zasiłek chorobowy, gdy pracownik w czasie choroby przebywa poza miejscem zamieszkania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (942) z dnia 1.03.2017
Zakaz pracy na świadczeniu rehabilitacyjnym
Gazeta Podatkowa nr 16 (1370) z dnia 23.02.2017
Konsekwencje wykonywania innej pracy na zwolnieniu lekarskim
Gazeta Podatkowa nr 12 (1366) z dnia 9.02.2017
Zwolnienie lekarskie dla każdego płatnika składek
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (938) z dnia 20.01.2017
Gdy pracownik bezpośrednio po okresie choroby porzuci pracę
Gazeta Podatkowa nr 104 (1354) z dnia 29.12.2016
Kontrola chorych ubezpieczonych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 101 (1351) z dnia 19.12.2016 - Obowiązki płatników składek w zakresie świadczeń chorobowych
Uczęszczanie na zajęcia szkolne w czasie choroby a prawo do zasiłku chorobowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (930) z dnia 1.11.2016
Kiedy następuje utrata prawa do zasiłku chorobowego?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1336) z dnia 27.10.2016 - Świadczenia chorobowe dla pracowników i pozostałych ubezpieczonych
Zasiłek chorobowy a wystawianie faktur przez przedsiębiorcę
Gazeta Podatkowa nr 81 (1331) z dnia 10.10.2016
Okres, za który następuje utrata prawa do zasiłku chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 73 (1323) z dnia 12.09.2016
Zasiłek chorobowy w razie osiągania przychodu w czasie niezdolności do pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (420) z dnia 10.09.2016
Prawidłowość wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (419) z dnia 1.09.2016
Wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek wypłaca się za każdy dzień choroby
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (923) z dnia 20.08.2016
Skrócenie okresu pobierania zasiłku chorobowego przez prowadzącego działalność
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (922) z dnia 10.08.2016
Praca w trakcie chorobowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (1306) z dnia 14.07.2016 - Rehabilitacja ubezpieczonego sposobem na odzyskanie zdolności do pracy
Zwrot pobranego świadczenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (1306) z dnia 14.07.2016 - Rehabilitacja ubezpieczonego sposobem na odzyskanie zdolności do pracy
Wstrzymanie wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (1306) z dnia 14.07.2016 - Rehabilitacja ubezpieczonego sposobem na odzyskanie zdolności do pracy
Wypłata wynagrodzenia chorobowego i zasiłku za każdy dzień choroby
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (415) z dnia 1.07.2016
Kiedy pracodawca może skontrolować chorego pracownika?
Gazeta Podatkowa nr 49 (1299) z dnia 20.06.2016
Gdy wyjdzie na jaw praca na zwolnieniu lekarskim
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1293) z dnia 30.05.2016 - Świadczenia dla pracownika na chorobowym
Praca w okresie niezdolności orzeczonej e-zwolnieniem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (411) z dnia 1.05.2016
Artykuł 8 - ustalanie okresu zasiłkowego
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2016 - Komentarz do ustawy zasiłkowej - część I
Artykuł 17 - nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2016 - Komentarz do ustawy zasiłkowej - część I
Artykuł 18 - uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego i okres jego wypłaty
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2016 - Komentarz do ustawy zasiłkowej - część I
Ustalanie prawa do zasiłku chorobowego i opiekuńczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (356) z dnia 10.01.2014
Zwrot zasiłku przez pracownika, który nieprawidłowo wykorzystywał zwolnienie od pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (829) z dnia 10.01.2014
Konsekwencje pracy na zasiłku macierzyńskim
Gazeta Podatkowa nr 1 (1042) z dnia 2.01.2014
Udział w zajęciach lekcyjnych pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (828) z dnia 1.01.2014
Okres opieki nad dzieckiem wskazany w zwolnieniu lekarskim
Gazeta Podatkowa nr 100 (1037) z dnia 16.12.2013
Okoliczności pozbawiające pracownika prawa do świadczeń za czas choroby
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (354) z dnia 10.12.2013
Ograniczenia w prawie do zasiłku opiekuńczego
Gazeta Podatkowa nr 98 (1035) z dnia 9.12.2013
Kiedy przysługuje świadczenie rehabilitacyjne?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (1033) z dnia 2.12.2013 - Ustalanie prawa do świadczeń z funduszu chorobowego
Ustalenie okresu, za który pracownikowi wypłaca się wynagrodzenie chorobowe
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (351) z dnia 1.11.2013
Zatrudniony w kilku firmach dostarcza zwolnienie lekarskie do każdego pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (351) z dnia 1.11.2013
Jakie czynności może wykonywać przedsiębiorca w czasie zwolnienia lekarskiego?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (821) z dnia 20.10.2013
Artykuł 17 - nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2013 - Komentarz do ustawy zasiłkowej - część I
Sfałszowane lub błędnie wystawione zwolnienie lekarskie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1009) z dnia 9.09.2013 - Utrata "chorobówki" lub zmniejszenie jej wysokości
Nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia od pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1009) z dnia 9.09.2013 - Utrata "chorobówki" lub zmniejszenie jej wysokości
Kontrola zwolnienia obejmującego pobyt pracownika w szpitalu
Gazeta Podatkowa nr 68 (1005) z dnia 26.08.2013
Kontrola pracownika otrzymującego wynagrodzenie chorobowe
Gazeta Podatkowa nr 64 (1001) z dnia 12.08.2013
Zasady wypłaty zasiłków
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (346) z dnia 10.08.2013
Pracodawca może skontrolować chorego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 63 (1000) z dnia 8.08.2013
Powrót pracownika do pracy przed upływem zwolnienia lekarskiego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (812) z dnia 20.07.2013
Przerwanie zasiłku chorobowego na własną prośbę
Gazeta Podatkowa nr 55 (992) z dnia 11.07.2013
Zwrot kwoty zasiłku pobranego przez pracownika niewłaściwie wykorzystującego zwolnienie lekarskie od pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (809) z dnia 20.06.2013
Zasiłek chorobowy gdy pracownik wykorzystał tylko część zwolnienia lekarskiego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (342) z dnia 10.06.2013
Praca na chorobowym a prawo do zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 43 (980) z dnia 29.05.2013
Praca na chorobowym
Gazeta Podatkowa nr 40 (977) z dnia 20.05.2013
Skutki podjęcia zlecenia w trakcie świadczenia rehabilitacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 31 (968) z dnia 18.04.2013
Świadczenie chorobowe za okres pobytu w szpitalu
Gazeta Podatkowa nr 23 (960) z dnia 21.03.2013
Uzyskanie przychodu w okresie niezdolności do pracy z powodu choroby nie pozbawia prawa do zasiłku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (799) z dnia 10.03.2013
Niezdolność do pracy powstała przed podjęciem pracy nie uprawnia do wynagrodzenia chorobowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (797) z dnia 20.02.2013
Skutki nieprawidłowego wykorzystywania zwolnień lekarskich
Gazeta Podatkowa nr 12 (949) z dnia 11.02.2013
Wynagrodzenie chorobowe tylko za wykorzystane dni zaświadczenia lekarskiego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (793) z dnia 10.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60