Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Ubezpieczenia i świadczenia » Świadczenia chorobowe »  Ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych ...

Ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 13 obowiązującym od 12.07.2017 r. do 28.02.2019 r.
Zasiłek chorobowy po ustaniu etatu dla zleceniobiorcy
Gazeta Podatkowa nr 13 (1575) z dnia 14.02.2019
Chorobowe po ustaniu umowy na zastępstwo
Gazeta Podatkowa nr 8 (1570) z dnia 28.01.2019
NIP byłego pracodawcy na wydruku e-ZLA
Gazeta Podatkowa nr 7 (1569) z dnia 24.01.2019
Oświadczenie pracownika niezdolnego do pracy po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 4 (1566) z dnia 14.01.2019
Świadczenia chorobowe w razie krótkiej umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (476) z dnia 10.01.2019
Przerwa w niezdolności do pracy po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 104 (1561) z dnia 27.12.2018
Emerytura dla pracownika na świadczeniu chorobowym
Gazeta Podatkowa nr 102 (1559) z dnia 20.12.2018
Zasiłek chorobowy dla ubezpieczonego po śmierci przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 98 (1555) z dnia 6.12.2018
Zasiłek chorobowy dla pracownika z etatu i po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 97 (1554) z dnia 3.12.2018
Świadczenia dla pracownicy w ciąży po likwidacji firmy
Gazeta Podatkowa nr 86 (1543) z dnia 25.10.2018
Prawo do zasiłku za okres po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 66 (1523) z dnia 16.08.2018
Niezdolność do pracy w przerwie między umowami zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 62 (1519) z dnia 2.08.2018
Uprawnienia do zasiłku chorobowego za okres po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 61 (1518) z dnia 30.07.2018
Prawo do zasiłku chorobowego dla rencisty na zleceniu
Gazeta Podatkowa nr 54 (1511) z dnia 5.07.2018
Wakacyjna praca nie zawsze daje prawo do świadczeń chorobowych
Gazeta Podatkowa nr 54 (1511) z dnia 5.07.2018
Przekazanie do ZUS kolejnego zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA
Gazeta Podatkowa nr 53 (1510) z dnia 2.07.2018
Zasiłek (nie)należny za okres po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 52 (1509) z dnia 28.06.2018
Ograniczona wysokość zasiłku po ustaniu ubezpieczenia
Gazeta Podatkowa nr 47 (1504) z dnia 11.06.2018
Gdy pracownik nie dokumentuje niezdolności do pracy
Gazeta Podatkowa nr 47 (1504) z dnia 11.06.2018
Chorobówka dla zatrudnionego emeryta
Gazeta Podatkowa nr 46 (1503) z dnia 7.06.2018
Prawo do zasiłku chorobowego mimo krótkiego okresu ubezpieczenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1502) z dnia 4.06.2018 - Ustalanie prawa do świadczeń i ich wysokości w pierwszym miesiącu ubezpieczenia
Zwolnienie lekarskie po utracie statusu osoby bezrobotnej
Gazeta Podatkowa nr 41 (1498) z dnia 21.05.2018
Choroba od pierwszego dnia zatrudnienia a prawo do świadczenia
Gazeta Podatkowa nr 39 (1496) z dnia 14.05.2018
Chorobowe po ustaniu jednego z dwóch stosunków pracy
Gazeta Podatkowa nr 33 (1490) z dnia 23.04.2018
Problemy z prawidłowym ustalaniem okresu zasiłkowego
Gazeta Podatkowa nr 30 (1487) z dnia 12.04.2018
Świadczenie chorobowe po ustaniu umowy o pracę zawartej na zastępstwo
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (458) z dnia 10.04.2018
Niezdolność do pracy członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej
Gazeta Podatkowa nr 29 (1486) z dnia 9.04.2018
Wysokość świadczeń chorobowych należnych pracownikowi
Gazeta Podatkowa nr 28 (1485) z dnia 5.04.2018
Ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (457) z dnia 1.04.2018
Świadczenie rehabilitacyjne mimo ustania zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 10 (1467) z dnia 1.02.2018
Świadczenia chorobowe pracownika będącego emerytem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (452) z dnia 10.01.2018
Zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (450) z dnia 10.12.2017
Praca na emeryturze a prawo do świadczeń chorobowych
Gazeta Podatkowa nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017
Niezdolność do pracy przed i po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 89 (1443) z dnia 6.11.2017
Świadczenie rehabilitacyjne po ustaniu stosunku pracy
Gazeta Podatkowa nr 80 (1434) z dnia 5.10.2017
Choroba po ustaniu zatrudnienia a prawo do zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 76 (1430) z dnia 21.09.2017
Zasiłek chorobowy, gdy ustanie jeden ze stosunków pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1422) z dnia 24.08.2017 - Formularze ZUS wykorzystywane w sprawach świadczeń
Kod literowy "A" na zaświadczeniu lekarskim
Gazeta Podatkowa nr 59 (1413) z dnia 24.07.2017
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 13 w pozostałych wersjach czasowych
Zasiłek po zaprzestaniu prowadzenia działalności
Gazeta Podatkowa nr 35 (1701) z dnia 30.04.2020
Świadczenia należne z ubezpieczenia chorobowego, rentowego i/lub wypadkowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 25 (1691) z dnia 26.03.2020 - Koszyk świadczeń dla ubezpieczonych niezdolnych do pracy
Ograniczenie wysokości świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (503) z dnia 1.03.2020
Prawo do zasiłku chorobowego za okres po ustaniu ubezpieczenia
Gazeta Podatkowa nr 101 (1663) z dnia 19.12.2019
Przeciętne wynagrodzenie przesądza o wysokości chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 97 (1659) z dnia 5.12.2019
Choroba po wyrejestrowaniu się z PUP i ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 90 (1652) z dnia 12.11.2019
Dane na e-ZLA osoby niebędącej już pracownikiem
Gazeta Podatkowa nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019
Brak potwierdzenia niezdolności do pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 76 (1638) z dnia 23.09.2019 - Usprawiedliwianie nieobecności w pracy a prawo do świadczeń
Wypłata zasiłku chorobowego w okresie wypowiedzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (492) z dnia 10.09.2019
Przedłużenie umowy terminowej w czasie zwolnienia lekarskiego
Gazeta Podatkowa nr 71 (1633) z dnia 5.09.2019
Wypłata zasiłku chorobowego dla pracownika z ustalonym prawem do renty
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (491) z dnia 1.09.2019
Nowa wysokość kwoty ograniczenia podstawy chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 69 (1631) z dnia 29.08.2019
Choroba po zasiłku macierzyńskim należnym po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 67 (1629) z dnia 22.08.2019
Artykuł 6 - powstanie niezdolności do pracy w okresie ubezpieczenia chorobowego uprawnia do zasiłku
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2019 - Komentarz do ustawy zasiłkowej - część I
Artykuł 7 - prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2019 - Komentarz do ustawy zasiłkowej - część I
Artykuł 13 - brak prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2019 - Komentarz do ustawy zasiłkowej - część I
Gdy płatnik otrzyma e-ZLA byłego pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1609) z dnia 13.06.2019 - Obowiązki płatników składek wypłacających zasiłki
Zasiłek chorobowy dla pracownika dopiero po upływie okresu wyczekiwania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (486) z dnia 10.06.2019
Wpływ świadczenia Mama 4+ na uprawnienia do innych świadczeń
Gazeta Podatkowa nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019
Niezdolność do pracy emeryta na etacie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019 - Okoliczności wpływające na prawo do świadczeń chorobowych
Umowa na zastępstwo a prawo do zasiłku chorobowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019 - Okoliczności wpływające na prawo do świadczeń chorobowych
Niezdolność do pracy osoby bezrobotnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019 - Okoliczności wpływające na prawo do świadczeń chorobowych
Niezdolność do pracy nie zawsze skutkuje wypłatą chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 37 (1599) z dnia 9.05.2019
Koniec umowy zlecenia a prawo do zasiłków
Gazeta Podatkowa nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019
Zasiłek za czas choroby trwającej na przełomie dwóch tytułów do ubezpieczeń
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (481) z dnia 1.04.2019
Wyższa podstawa zasiłku po ustaniu ubezpieczenia
Gazeta Podatkowa nr 22 (1584) z dnia 18.03.2019
Choroba rencisty zatrudnionego w ramach umowy zlecenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1412) z dnia 20.07.2017 - Świadczenia chorobowe dla zleceniobiorców
Okres płatności zasiłku
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2017 - Wpływ przepisów wewnątrzzakładowych na wysokość zasiłków
Zachorowanie po ustaniu zatrudnienia a prawo do zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 39 (1393) z dnia 15.05.2017
Zasady obniżania świadczeń chorobowych po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 26 (1380) z dnia 30.03.2017
Zasiłek chorobowy przed i po ustaniu ubezpieczenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 22 (1376) z dnia 16.03.2017
Świadczenia chorobowe dla pracującego emeryta lub rencisty
Gazeta Podatkowa nr 19 (1373) z dnia 6.03.2017
Prawo do zasiłku chorobowego w przypadku skrócenia okresu wypowiedzenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (939) z dnia 1.02.2017
Prawo do zasiłku, gdy ustanie jeden z dwóch stosunków pracy
Gazeta Podatkowa nr 9 (1363) z dnia 30.01.2017
Emeryci i renciści na etacie z prawem do świadczeń chorobowych
Gazeta Podatkowa nr 95 (1345) z dnia 28.11.2016
Kiedy niezdolność do pracy z powodu choroby uprawnia do świadczeń chorobowych?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1336) z dnia 27.10.2016 - Świadczenia chorobowe dla pracowników i pozostałych ubezpieczonych
Ubieganie się o świadczenia chorobowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1336) z dnia 27.10.2016 - Świadczenia chorobowe dla pracowników i pozostałych ubezpieczonych
Kiedy następuje utrata prawa do zasiłku chorobowego?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1336) z dnia 27.10.2016 - Świadczenia chorobowe dla pracowników i pozostałych ubezpieczonych
Choroba po ustaniu zatrudnienia a prawo do zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 84 (1334) z dnia 20.10.2016
Świadczenia chorobowe należne pracownicy w ciąży
Gazeta Podatkowa nr 83 (1333) z dnia 17.10.2016
Zasiłek chorobowy po rozwiązaniu umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (422) z dnia 10.10.2016
Zasiłek chorobowy z tytułu umowy cywilnoprawnej
Gazeta Podatkowa nr 76 (1326) z dnia 22.09.2016
Chorobowe z dwóch tytułów mimo ustania jednego z nich
Gazeta Podatkowa nr 67 (1317) z dnia 22.08.2016
Emeryt bez prawa do chorobowego po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 67 (1317) z dnia 22.08.2016
Niezdolność do pracy po rozwiązaniu umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 66 (1316) z dnia 18.08.2016
Zasiłek należny studentowi zatrudnionemu na umowę o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1308) z dnia 21.07.2016 - O jakie świadczenia z ZUS mogą ubiegać się pracujący uczniowie i studenci?
Komu przysługuje zasiłek chorobowy?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (1306) z dnia 14.07.2016 - Rehabilitacja ubezpieczonego sposobem na odzyskanie zdolności do pracy
Ustanie ubezpieczenia podczas chorobowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (1306) z dnia 14.07.2016 - Rehabilitacja ubezpieczonego sposobem na odzyskanie zdolności do pracy
Ustalanie prawa do zasiłku chorobowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (416) z dnia 10.07.2016
Chorobowe po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 53 (1303) z dnia 4.07.2016
Okres wyczekiwania a prawo do świadczeń chorobowych
Gazeta Podatkowa nr 50 (1300) z dnia 23.06.2016
Czy ZUS wypłaci zasiłek chorobowy po ustaniu umowy zawartej na zastępstwo?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (414) z dnia 10.06.2016
Chorobowe pracownika uprawnionego do renty z tytułu niezdolności do pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1293) z dnia 30.05.2016 - Świadczenia dla pracownika na chorobowym
Zasiłek chorobowy na odzyskanie zdolności do pracy
Gazeta Podatkowa nr 36 (1286) z dnia 5.05.2016
Artykuł 6 - powstanie niezdolności do pracy w okresie ubezpieczenia chorobowego uprawnia do zasiłku
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2016 - Komentarz do ustawy zasiłkowej - część I
Artykuł 7 - prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2016 - Komentarz do ustawy zasiłkowej - część I
Artykuł 13 - brak prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2016 - Komentarz do ustawy zasiłkowej - część I
Obliczanie zasiłku chorobowego w razie zmiany tytułu do ubezpieczeń społecznych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (410) z dnia 10.04.2016
Prawo do zasiłku chorobowego dla pracownicy w ciąży zatrudnionej u dwóch pracodawców
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (910) z dnia 10.04.2016
Ustalanie prawa do zasiłków
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (408) z dnia 10.03.2016
Świadczenie po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 20 (1270) z dnia 10.03.2016
Zasiłek chorobowy dla rencisty wykonującego zlecenie
Gazeta Podatkowa nr 19 (1269) z dnia 7.03.2016
Dokumenty niezbędne do przyznania zasiłków z FUS
Gazeta Podatkowa nr 16 (1266) z dnia 25.02.2016
Krótki okres ubezpieczenia a prawo do zasiłku chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 12 (1262) z dnia 11.02.2016
Gdy zostanie wyczerpany okres należnego zasiłku chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 2 (1252) z dnia 7.01.2016
Zasiłek chorobowy dla bezrobotnego
Gazeta Podatkowa nr 96 (1241) z dnia 30.11.2015
Chorobowe dla pracujących emerytów i rencistów
Gazeta Podatkowa nr 95 (1240) z dnia 26.11.2015
"Chorobówka" za okres po ustaniu tylko jednego stosunku pracy
Gazeta Podatkowa nr 92 (1237) z dnia 16.11.2015
Niezdolność pracownika po rozwiązaniu umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 87 (1232) z dnia 29.10.2015
Okres płatności zasiłku
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2015 - Świadczenia chorobowe dla pracowników
Zasiłek chorobowy po przyznaniu renty
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (398) z dnia 10.10.2015
Zasiłek chorobowy również po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 78 (1223) z dnia 28.09.2015
30-dniowa umowa o pracę a prawo do zasiłku chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 74 (1219) z dnia 14.09.2015
Emeryt prowadzący działalność a prawo do zasiłku chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 73 (1218) z dnia 10.09.2015
Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia dla osoby zarejestrowanej jako bezrobotna
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (884) z dnia 20.07.2015
Gdy niezdolność do pracy wychodzi poza okres zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 51 (1196) z dnia 25.06.2015
Niezdolność do pracy podstawą przyznania świadczeń chorobowych ubezpieczonym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1194) z dnia 18.06.2015 - Kontrola osób korzystających ze zwolnień lekarskich
Zasiłek chorobowy i macierzyński po rozwiązaniu jednej z umów o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (389) z dnia 1.06.2015
Choroba pracownika-rencisty
Gazeta Podatkowa nr 44 (1189) z dnia 1.06.2015
"Chorobówka" po zakończeniu urlopu rodzicielskiego
Gazeta Podatkowa nr 43 (1188) z dnia 28.05.2015
Zasiłek chorobowy
Gazeta Podatkowa nr 36 (1181) z dnia 4.05.2015
Zasiłek za czas choroby przypadającej na przełomie dwóch tytułów do ubezpieczeń
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (875) z dnia 20.04.2015
Prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 32 (1177) z dnia 20.04.2015
Prawo do zasiłku chorobowego w razie skrócenia okresu wypowiedzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (384) z dnia 10.03.2015
Poród po zakończeniu umowy na zastępstwo
Gazeta Podatkowa nr 13 (1158) z dnia 12.02.2015
Niezdolność spowodowana chorobą zakaźną po ustaniu ubezpieczenia
Gazeta Podatkowa nr 4 (1149) z dnia 12.01.2015
Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia dla osoby zarejestrowanej jako bezrobotna
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (859) z dnia 10.11.2014
Konsekwencje opóźnienia w dostarczeniu zwolnienia lekarskiego
Gazeta Podatkowa nr 85 (1126) z dnia 23.10.2014
Składki z działalności gospodarczej przy pracy na dwóch etatach
Gazeta Podatkowa nr 81 (1122) z dnia 9.10.2014
Zasiłek chorobowy i macierzyński po rozwiązaniu jednej z umów o pracę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (854) z dnia 20.09.2014
Dokumenty dla celów wypłaty zasiłku po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 65 (1106) z dnia 14.08.2014
Ustalanie prawa do świadczeń chorobowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (370) z dnia 10.08.2014
Zasiłek chorobowy dla pracownika wykonującego zlecenie po rozwiązaniu umowy o pracę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (850) z dnia 10.08.2014
Jak długo po ustaniu zatrudnienia przysługuje zasiłek chorobowy?
Gazeta Podatkowa nr 63 (1104) z dnia 7.08.2014
Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 60 (1101) z dnia 28.07.2014
Choroba pod koniec zatrudnienia a prawo do świadczenia
Gazeta Podatkowa nr 56 (1097) z dnia 14.07.2014
Wysokość chorobowego po ustaniu ubezpieczenia
Gazeta Podatkowa nr 55 (1096) z dnia 10.07.2014
Wysokość świadczenia za pobyt w szpitalu
Gazeta Podatkowa nr 53 (1094) z dnia 3.07.2014
Okres płatności zasiłku
Dodatek nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 12 z dnia 10.06.2014 - Obliczanie świadczeń chorobowych w oparciu o przepisy wewnątrzzakładowe
Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia dla osoby zarejestrowanej jako bezrobotna
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (841) z dnia 10.05.2014
Zasiłek chorobowy i macierzyński także po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 30 (1071) z dnia 14.04.2014
Chorobowe rencisty zatrudnionego na czas określony
Gazeta Podatkowa nr 25 (1066) z dnia 27.03.2014
Zwolnienie lekarskie w ostatnim dniu pracy
Gazeta Podatkowa nr 24 (1065) z dnia 24.03.2014
Chorobowe dla uprawnionego do renty socjalnej
Gazeta Podatkowa nr 23 (1064) z dnia 20.03.2014
Zasiłek po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 23 (1064) z dnia 20.03.2014
Zaświadczenie ZUS Z-3 dla emerytki
Gazeta Podatkowa nr 7 (1048) z dnia 23.01.2014
Chorobowe dla rencisty po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 90 (1027) z dnia 12.11.2013
Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 88 (1025) z dnia 4.11.2013
Artykuł 7 - prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2013 - Komentarz do ustawy zasiłkowej - część I
Artykuł 13 - brak prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2013 - Komentarz do ustawy zasiłkowej - część I
Prawo do zasiłku chorobowego w razie skrócenia okresu wypowiedzenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (817) z dnia 10.09.2013
Istotny moment powstania niezdolności do pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1009) z dnia 9.09.2013 - Utrata "chorobówki" lub zmniejszenie jej wysokości
Zasiłek chorobowy dla pracownicy po likwidacji firmy
Gazeta Podatkowa nr 69 (1006) z dnia 29.08.2013
Czy pracujący emeryt może korzystać ze świadczeń chorobowych?
Gazeta Podatkowa nr 69 (1006) z dnia 29.08.2013
Ubezpieczenie po utracie pracy a prawo do zasiłków
Gazeta Podatkowa nr 65 (1002) z dnia 14.08.2013
Comiesięczne umowy zlecenia a prawo do zasiłków
Gazeta Podatkowa nr 64 (1001) z dnia 12.08.2013
Chorobowe z dwóch etatów
Gazeta Podatkowa nr 56 (993) z dnia 15.07.2013
Świadczenia chorobowe dla pracownika z ustalonym prawem do emerytury lub renty
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (344) z dnia 10.07.2013
Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia dla rencisty socjalnego
Gazeta Podatkowa nr 51 (988) z dnia 27.06.2013
Po ustaniu tytułu ubezpieczenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (986) z dnia 20.06.2013 - Świadczenia dla ubezpieczonego przed ukończeniem wieku emerytalnego
Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia dla osoby pobierającej rentę socjalną
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (342) z dnia 10.06.2013
Zasiłek chorobowy dla rencisty prowadzącego własną firmę
Gazeta Podatkowa nr 37 (974) z dnia 9.05.2013
Choroba po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 34 (971) z dnia 29.04.2013
Dni wolne od pracy a prawo do świadczenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 28 (965) z dnia 8.04.2013
Zaświadczenie o przychodzie rencisty
Gazeta Podatkowa nr 16 (953) z dnia 25.02.2013
Obowiązki pracodawcy w zakresie rozwiązywania stosunku pracy
Gazeta Podatkowa nr 15 (952) z dnia 21.02.2013
Niezdolność do pracy powstała przed podjęciem pracy nie uprawnia do wynagrodzenia chorobowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (797) z dnia 20.02.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60