Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Ubezpieczenia i świadczenia » Emerytury, renty i świadczenia przedemerytalne »  Ustawa z dnia 30.04.2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

Ustawa z dnia 30.04.2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 2 obowiązującym od 21.11.2017 r. do 7.11.2019 r.
Informacja o przyczynie rozwiązania umowy w treści świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (494) z dnia 10.10.2019
Świadczenie przedemerytalne nie dla każdego byłego rencisty
Gazeta Podatkowa nr 60 (1622) z dnia 29.07.2019
Kto może skorzystać ze świadczenia przedemerytalnego?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1595) z dnia 25.04.2019 - Prawo do świadczenia przedemerytalnego
Utrata pracy z przyczyn zakładu pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1595) z dnia 25.04.2019 - Prawo do świadczenia przedemerytalnego
Wypowiedzenie okresowej umowy o pracę a prawo do świadczenia przedemerytalnego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1595) z dnia 25.04.2019 - Prawo do świadczenia przedemerytalnego
Świadczenie dla byłego rencisty
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1595) z dnia 25.04.2019 - Prawo do świadczenia przedemerytalnego
Prawo do świadczenia dla pracownika likwidowanej firmy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1595) z dnia 25.04.2019 - Prawo do świadczenia przedemerytalnego
Uprawnienie dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1595) z dnia 25.04.2019 - Prawo do świadczenia przedemerytalnego
Wystąpienie o ustalenie prawa do świadczenia przedemerytalnego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1595) z dnia 25.04.2019 - Prawo do świadczenia przedemerytalnego
Okres studiów uwzględniany niekiedy z ograniczeniem
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1595) z dnia 25.04.2019 - Prawo do świadczenia przedemerytalnego
Prawo do świadczenia przedemerytalnego po śmierci pracodawcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1595) z dnia 25.04.2019 - Prawo do świadczenia przedemerytalnego
Nie warto zwlekać z wnioskiem o świadczenie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1595) z dnia 25.04.2019 - Prawo do świadczenia przedemerytalnego
Świadczenie przedemerytalne za niepełny miesiąc
Gazeta Podatkowa nr 32 (1594) z dnia 23.04.2019
Świadczenie przedemerytalne po ustaniu renty z tytułu niezdolności do pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (481) z dnia 1.04.2019
Data nabycia uprawnień do świadczenia przedemerytalnego
Gazeta Podatkowa nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019
Świadczenie przedemerytalne po rencie
Gazeta Podatkowa nr 104 (1561) z dnia 27.12.2018
Wypowiedzenie umowy okresowej a świadczenie przedemerytalne
Gazeta Podatkowa nr 90 (1547) z dnia 8.11.2018
Świadczenie przedemerytalne po likwidacji firmy lub stanowiska
Gazeta Podatkowa nr 82 (1539) z dnia 11.10.2018
Świadczenia o charakterze emerytalnym a składki przekazywane do OFE
Gazeta Podatkowa nr 72 (1529) z dnia 6.09.2018
Świadczenie przedemerytalne dla rencisty
Gazeta Podatkowa nr 69 (1526) z dnia 27.08.2018
Prawo do świadczenia przedemerytalnego bez względu na wiek wnioskodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (462) z dnia 10.06.2018
Katalog długoterminowych świadczeń z ZUS dla ubezpieczonych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 25 (1482) z dnia 26.03.2018 - Świadczenia dla ubezpieczonych przed osiągnięciem wieku emerytalnego
Świadczenie przedemerytalne dla zwalnianego z przyczyn ekonomicznych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 25 (1482) z dnia 26.03.2018 - Świadczenia dla ubezpieczonych przed osiągnięciem wieku emerytalnego
Śmierć pracodawcy a prawo do świadczenia przedemerytalnego
Gazeta Podatkowa nr 23 (1480) z dnia 19.03.2018
Wzrost limitów przychodów dla osób na świadczeniu przedemerytalnym
Gazeta Podatkowa nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018
Świadczenie przedemerytalne po likwidacji stanowiska
Gazeta Podatkowa nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018
Świadczenie dla byłych opiekunów osób niepełnosprawnych
Gazeta Podatkowa nr 101 (1455) z dnia 18.12.2017
Świadczenie przedemerytalne również dla rencisty
Gazeta Podatkowa nr 96 (1450) z dnia 30.11.2017
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 2 w pozostałych wersjach czasowych
Waloryzacyjna marcowa podwyżka świadczenia przedemerytalnego
Gazeta Podatkowa nr 10 (1781) z dnia 4.02.2021
Pobieranie zasiłku dla bezrobotnych a świadczenie przedemerytalne
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021
Świadczenie przedemerytalne a pobieranie dodatku solidarnościowego
Gazeta Podatkowa nr 98 (1764) z dnia 7.12.2020
Świadczenie przedemerytalne dopiero po półrocznym bezrobociu
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 3.12.2020
Uprawnieni do świadczenia przedemerytalnego
Gazeta Podatkowa nr 85 (1751) z dnia 22.10.2020
Świadczenie przedemerytalne bez względu na wiek
Gazeta Podatkowa nr 46 (1712) z dnia 8.06.2020
Przekazanie do ZUS wniosku o przyznanie świadczenia przedemerytalnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (509) z dnia 1.06.2020
Okoliczność uzasadniająca przyznanie prawa do świadczenia przedemerytalnego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1709) z dnia 28.05.2020 - Zasady przyznawania świadczenia przedemerytalnego
Świadczenie nie dla każdego byłego rencisty
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1709) z dnia 28.05.2020 - Zasady przyznawania świadczenia przedemerytalnego
Śmierć osoby wymagającej opieki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1709) z dnia 28.05.2020 - Zasady przyznawania świadczenia przedemerytalnego
Obliczanie należności za niepełny miesiąc
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1709) z dnia 28.05.2020 - Zasady przyznawania świadczenia przedemerytalnego
Warunki uzyskania świadczenia przedemerytalnego po likwidacji firmy
Gazeta Podatkowa nr 37 (1703) z dnia 7.05.2020
Likwidacja spółki z pracownikami
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 26 (1692) z dnia 30.03.2020 - Spółka cywilna zakładanie, prowadzenie, likwidacja
Świadczenie przedemerytalne dla pracownika likwidowanej firmy
Gazeta Podatkowa nr 12 (1678) z dnia 10.02.2020
Studia a świadczenie przedemerytalne
Gazeta Podatkowa nr 71 (1425) z dnia 4.09.2017
Świadczenie przedemerytalne dla pracownika likwidowanej firmy
Gazeta Podatkowa nr 42 (1396) z dnia 25.05.2017
Uprawnieni do świadczenia przedemerytalnego z możliwością zarobkowania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1393) z dnia 15.05.2017 - Rozliczanie przychodów osób na świadczeniu przedemerytalnym
Wysokość świadczenia przedemerytalnego dla byłego rencisty
Gazeta Podatkowa nr 38 (1392) z dnia 11.05.2017
Świadczenie przedemerytalne w przypadku utraty renty
Gazeta Podatkowa nr 17 (1371) z dnia 27.02.2017
Szersze grono osób uprawnionych do świadczenia przedemerytalnego
Gazeta Podatkowa nr 5 (1359) z dnia 16.01.2017
Świadczenie przedemerytalne dla rencisty
Gazeta Podatkowa nr 87 (1337) z dnia 31.10.2016
Świadczenie dla byłego pracownika, przedsiębiorcy lub rencisty
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1318) z dnia 25.08.2016 - Ustalanie uprawnień do świadczenia przedemerytalnego
Wymagany status osoby bezrobotnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1318) z dnia 25.08.2016 - Ustalanie uprawnień do świadczenia przedemerytalnego
Jak liczyć okres zatrudnienia u ostatniego pracodawcy?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1318) z dnia 25.08.2016 - Ustalanie uprawnień do świadczenia przedemerytalnego
Istotny wiek ubezpieczonego w momencie utraty pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1318) z dnia 25.08.2016 - Ustalanie uprawnień do świadczenia przedemerytalnego
Ustalanie wymaganego stażu pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1318) z dnia 25.08.2016 - Ustalanie uprawnień do świadczenia przedemerytalnego
Świadczenie przedemerytalne dla byłego rencisty
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1318) z dnia 25.08.2016 - Ustalanie uprawnień do świadczenia przedemerytalnego
Od przedsiębiorcy wymagane jest ogłoszenie upadłości firmy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1318) z dnia 25.08.2016 - Ustalanie uprawnień do świadczenia przedemerytalnego
Kto składa wniosek o świadczenie przedemerytalne dla pracownika?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1318) z dnia 25.08.2016 - Ustalanie uprawnień do świadczenia przedemerytalnego
Świadczenie przedemerytalne po likwidacji stanowiska pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (408) z dnia 10.03.2016
Orzecznictwo w sprawie świadczenia przedemerytalnego
Gazeta Podatkowa nr 15 (1265) z dnia 22.02.2016
Świadczenie przedemerytalne dla bezrobotnych
Gazeta Podatkowa nr 102 (1247) z dnia 21.12.2015
Jak ustalić okres ubezpieczenia do świadczenia przedemerytalnego?
Gazeta Podatkowa nr 101 (1246) z dnia 17.12.2015
Ustalanie uprawnień do świadczenia przedemerytalnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (397) z dnia 1.10.2015
Świadczenie przedemerytalne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 71 (1216) z dnia 3.09.2015 - Świadczenia z ZUS dla przedsiębiorców
Likwidacja spółki cywilnej zatrudniającej pracowników
Gazeta Podatkowa nr 56 (1201) z dnia 13.07.2015
Wymagany wiek do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego
Gazeta Podatkowa nr 51 (1196) z dnia 25.06.2015
Dokumentowanie uprawnień do świadczenia przedemerytalnego
Gazeta Podatkowa nr 48 (1193) z dnia 15.06.2015
Dowody w sprawie świadczenia przedemerytalnego
Gazeta Podatkowa nr 37 (1182) z dnia 7.05.2015
Kto może liczyć na przyznanie świadczenia przedemerytalnego?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1178) z dnia 23.04.2015 - Rozliczenie osób pracujących na świadczeniu przedemerytalnym
Wymagane dokumenty
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1178) z dnia 23.04.2015 - Rozliczenie osób pracujących na świadczeniu przedemerytalnym
Kto ma prawo do świadczenia przedemerytalnego?
Gazeta Podatkowa nr 19 (1164) z dnia 5.03.2015
Świadczenie przedemerytalne dla prowadzącego działalność
Gazeta Podatkowa nr 18 (1163) z dnia 2.03.2015
Okres służby wojskowej w stażu emerytalno-rentowym
Gazeta Podatkowa nr 4 (1149) z dnia 12.01.2015
Komu ZUS wypłaci świadczenie przedemerytalne finansowane z Funduszu Pracy?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1144) z dnia 24.12.2014 - Świadczenia pozaubezpieczeniowe wypłacane przez ZUS
Świadczenie przedemerytalne dla osoby, która utraciła prawo do renty
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1144) z dnia 24.12.2014 - Świadczenia pozaubezpieczeniowe wypłacane przez ZUS
Świadczenie przedemerytalne dla zwolnionych z pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1144) z dnia 24.12.2014 - Świadczenia pozaubezpieczeniowe wypłacane przez ZUS
Świadczenie przedemerytalne dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (375) z dnia 1.11.2014
Rejestracja w PUP dla potrzeb świadczenia przedemerytalnego
Gazeta Podatkowa nr 82 (1123) z dnia 13.10.2014
Wysokość świadczenia przedemerytalnego
Gazeta Podatkowa nr 72 (1113) z dnia 8.09.2014
Długotrwała choroba a prawo do świadczenia przedemerytalnego
Gazeta Podatkowa nr 66 (1107) z dnia 18.08.2014
Świadczenie emerytalne dla pracownika urodzonego w 1953 r.
Gazeta Podatkowa nr 39 (1080) z dnia 15.05.2014
Z pół etatu na świadczenie przedemerytalne
Gazeta Podatkowa nr 38 (1079) z dnia 12.05.2014
Świadczenie przedemerytalne dla osoby, która utraciła prawo do renty
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (364) z dnia 10.05.2014
Świadczenie przedemerytalne nie obniży przyszłej emerytury
Gazeta Podatkowa nr 37 (1078) z dnia 8.05.2014
Świadczenie przedemerytalne dla pracownika
Gazeta Podatkowa nr 31 (1072) z dnia 17.04.2014
Ustalanie prawa do świadczenia przedemerytalnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (361) z dnia 1.04.2014
Świadczenie przedemerytalne wyłącznie dla bezrobotnych
Gazeta Podatkowa nr 23 (1064) z dnia 20.03.2014
Świadczenie przedemerytalne to nie emerytura
Gazeta Podatkowa nr 20 (1061) z dnia 10.03.2014
Przyczyna rozwiązania umowy o pracę a świadczenie przedemerytalne
Gazeta Podatkowa nr 13 (1054) z dnia 13.02.2014
Świadczenie przedemerytalne dla byłej rencistki
Gazeta Podatkowa nr 10 (1051) z dnia 3.02.2014
Świadczenie przedemerytalne nie tylko dla byłych pracowników
Gazeta Podatkowa nr 86 (1023) z dnia 28.10.2013
Świadczenie przedemerytalne dla przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 78 (1015) z dnia 30.09.2013
Emerytura pomostowa tylko za pracę w szczególnych warunkach
Gazeta Podatkowa nr 58 (995) z dnia 22.07.2013
Sąd Najwyższy o świadczeniu przedemerytalnym
Gazeta Podatkowa nr 55 (992) z dnia 11.07.2013
Świadczenie przedemerytalne po 35 latach pracy
Gazeta Podatkowa nr 51 (988) z dnia 27.06.2013
Świadczenie przedemerytalne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (986) z dnia 20.06.2013 - Świadczenia dla ubezpieczonego przed ukończeniem wieku emerytalnego
Świadczenie przedemerytalne na dotychczasowych zasadach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (965) z dnia 8.04.2013 - Jakie zmiany przyniosła reforma emerytalna?
Umowa na czas określony a prawo do świadczenia przedemerytalnego
Gazeta Podatkowa nr 25 (962) z dnia 28.03.2013
Świadczenie przedemerytalne dla kobiety z 35-letnim stażem pracy
Gazeta Podatkowa nr 15 (952) z dnia 21.02.2013
Świadczenie przedemerytalne po rozwiązaniu stosunku pracy z winy pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (332) z dnia 10.01.2013
Podwyższenie wieku emerytalnego a prawo do świadczenia przedemerytalnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (332) z dnia 10.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60