Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Ubezpieczenia i świadczenia » Emerytury, renty i świadczenia przedemerytalne »  Ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i ...

Ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 12 obowiązującym od 29.06.2018 r. do 12.01.2020 r.
Świadczenia dla niezdolnych do samodzielnej egzystencji
Gazeta Podatkowa nr 3 (1669) z dnia 9.01.2020
Udokumentowanie schorzenia szczególnego orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (497) z dnia 1.12.2019
Praca na rencie a przyznanie prawa do świadczenia na dalszy okres
Gazeta Podatkowa nr 93 (1655) z dnia 21.11.2019
Status pracownika niepełnosprawnego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019 - Wsparcie dla pracodawców osób niepełnosprawnych
Stopnie niepełnosprawności
Dodatek nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 12 z dnia 10.06.2019 - Korzyści związane z zatrudnianiem niepełnosprawnych
Dodatkowe badania zlecone przez lekarza orzecznika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1555) z dnia 6.12.2018 - Orzekanie o niezdolności do pracy dla celów świadczeniowych
Okres należnej renty z tytułu niezdolności do pracy
Gazeta Podatkowa nr 93 (1550) z dnia 19.11.2018
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2018 - Zatrudnianie emerytów i rencistów
Obowiązek przeniesienia pracownika do innej pracy
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2018 - BHP w firmie
Status i uprawnienia pracownika niepełnosprawnego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1518) z dnia 30.07.2018 - Warunki zatrudniania niepełnosprawnych
Wynagrodzenie chorobowe pracownika po okresie przerwy spowodowanej pobieraniem renty
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (464) z dnia 10.07.2018
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 12 w pozostałych wersjach czasowych
Składki ZUS przedsiębiorcy z prawem do renty
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020
Uzyskanie prawa do renty a dodatkowe przywileje pracownicze
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1074) z dnia 1.11.2020
Zmiana kodu tytułu ubezpieczenia pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (517) z dnia 1.10.2020
Prawo do świadczenia na dalszy okres dla pracującego rencisty
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 59 (1725) z dnia 23.07.2020 - Konsekwencje wykonywania pracy zarobkowej w trakcie korzystania ze świadczeń z FUS
Pojęcie, tryb ustalania niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz należne świadczenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1717) z dnia 25.06.2020 - Dodatkowe świadczenia z tytułu niezdolności do samodzielnej egzystencji
Praca na rencie a dalsze prawo do tego świadczenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 25 (1691) z dnia 26.03.2020 - Koszyk świadczeń dla ubezpieczonych niezdolnych do pracy
Orzekanie o niezdolności do pracy
Gazeta Podatkowa nr 47 (1504) z dnia 11.06.2018
Zasady wnoszenia wpłat na PFRON
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1492) z dnia 30.04.2018 - Wszystko o obniżaniu wpłat na PFRON
Nabycie prawa do renty socjalnej przez pracownicę w ciąży
Gazeta Podatkowa nr 99 (1453) z dnia 11.12.2017
Rozwiązanie stosunku pracy z urzędnikiem służby cywilnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (449) z dnia 1.12.2017
Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy, gdy pracownik był gotów do jej podjęcia
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2017 - Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców - wybrane aspekty
Wysokość renty przy zmianie stopnia niezdolności do pracy
Gazeta Podatkowa nr 69 (1423) z dnia 28.08.2017
Wniosek pracownika o rentę z tytułu niezdolności do pracy wraz z wywiadem zawodowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1422) z dnia 24.08.2017 - Formularze ZUS wykorzystywane w sprawach świadczeń
Na jaki okres przyznawana jest renta z tytułu niezdolności do pracy?
Gazeta Podatkowa nr 60 (1414) z dnia 27.07.2017
Finansowanie składek za emeryta/rencistę na etacie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (1404) z dnia 22.06.2017 - Ubezpieczenia i składki ZUS za zatrudnionych emerytów i rencistów
Stopnie niepełnosprawności
Dodatek nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 12 z dnia 10.06.2017 - Korzyści związane z zatrudnianiem niepełnosprawnych
Przesłanki uprawniające do otrzymania renty socjalnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 23 (1377) z dnia 20.03.2017 - Komu i na jakich zasadach ZUS wypłaca rentę socjalną?
Całkowita niezdolność do pracy a obowiązek zmiany warunków wykonywania pracy
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2016 - Wypadki związane z pracą i choroby zawodowe
Prawo do renty socjalnej a możliwość podjęcia zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 86 (1336) z dnia 27.10.2016
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2016 - Zatrudnianie emerytów i rencistów
Okres, na jaki przyznawana jest renta
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (1306) z dnia 14.07.2016 - Rehabilitacja ubezpieczonego sposobem na odzyskanie zdolności do pracy
Kontynuowanie zatrudnienia po nabyciu przez pracownika prawa do renty
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (415) z dnia 1.07.2016
Stopy procentowe składek ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (1300) z dnia 23.06.2016 - Składki ZUS za pracujących emerytów i rencistów
Uprawnieni do renty
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1290) z dnia 19.05.2016 - Ustalanie uprawnień do renty z tytułu niezdolności do pracy
Renta stała lub okresowa
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1290) z dnia 19.05.2016 - Ustalanie uprawnień do renty z tytułu niezdolności do pracy
Stopnie niepełnosprawności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (1281) z dnia 18.04.2016 - Dofinansowanie z PFRON do wynagrodzeń pracowników
Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych
Gazeta Podatkowa nr 26 (1276) z dnia 31.03.2016
Niepełnosprawność a świadczenia rentowe z ZUS
Gazeta Podatkowa nr 3 (1253) z dnia 11.01.2016
Dla kogo dodatek lub zasiłek pielęgnacyjny?
Gazeta Podatkowa nr 98 (1243) z dnia 7.12.2015
Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
Gazeta Podatkowa nr 97 (1242) z dnia 3.12.2015
Na jaki okres przyznawana jest renta z tytułu niezdolności do pracy?
Gazeta Podatkowa nr 95 (1240) z dnia 26.11.2015
Świadczenia rentowe dla młodszych ubezpieczonych
Gazeta Podatkowa nr 92 (1237) z dnia 16.11.2015
Gdy ubezpieczony nie zgadza się z orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS
Gazeta Podatkowa nr 91 (1236) z dnia 12.11.2015
Stopnie niepełnosprawności
Dodatek nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 12 z dnia 10.06.2015 - Korzyści związane z zatrudnianiem niepełnosprawnych
Ubezpieczenia w ZUS emeryta/rencisty zatrudnionego na etacie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1187) z dnia 25.05.2015 - Składki ZUS za aktywnych zawodowo emerytów i rencistów
Czy po przyznaniu pracownikowi renty należy rozwiązać z nim umowę o pracę?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (376) z dnia 10.11.2014
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2014 - Zatrudnianie emerytów i rencistów
Staż wymagany dla celów ustalenia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (371) z dnia 1.09.2014
Podział na stopnie niepełnosprawności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1090) z dnia 18.06.2014 - Niepełnosprawny pracownik w firmie
Zatrudnianie pracownika z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (843) z dnia 1.06.2014
Orzeczenie o niepełnosprawności a prawo do renty
Gazeta Podatkowa nr 7 (1048) z dnia 23.01.2014
Ustalenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (355) z dnia 1.01.2014
Gdy wyrok sądu okaże się niekorzystny dla ubezpieczonego
Gazeta Podatkowa nr 104 (1041) z dnia 30.12.2013
Przerwa w opłacaniu składek po wyczerpaniu okresu zasiłkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (352) z dnia 10.11.2013
Status osoby niepełnosprawnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 85 (1022) z dnia 24.10.2013 - Pomoc na zatrudnianie osób niepełnosprawnych
Zasady wypłacania wsparcia w formie dofinansowania do wynagrodzeń
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 85 (1022) z dnia 24.10.2013 - Pomoc na zatrudnianie osób niepełnosprawnych
O niepełnosprawności nie orzeka ZUS
Gazeta Podatkowa nr 64 (1001) z dnia 12.08.2013
Renta z tytułu niezdolności do pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (986) z dnia 20.06.2013 - Świadczenia dla ubezpieczonego przed ukończeniem wieku emerytalnego
Stopnie niepełnosprawności
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2013 - Uprawnienia w razie zatrudnienia niepełnosprawnych
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60