Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Ubezpieczenia i świadczenia » Emerytury, renty i świadczenia przedemerytalne »  Ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i ...

Ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 104 obowiązującym od 29.06.2018 r. do 12.01.2020 r.
Całoroczny limit dopuszczalnych przychodów dla świadczeniobiorców
Gazeta Podatkowa nr 98 (1660) z dnia 9.12.2019
(Nie)informowanie ZUS o zatrudnieniu emeryta
Gazeta Podatkowa nr 93 (1655) z dnia 21.11.2019
Wypłata świadczeń w zbiegu a możliwość podjęcia zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 80 (1642) z dnia 7.10.2019
Zmiana limitów kwot przychodu dla świadczeniobiorców
Gazeta Podatkowa nr 75 (1637) z dnia 19.09.2019
Podjęcie zatrudnienia przez osobę pobierającą emeryturę pomostową
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (491) z dnia 1.09.2019
Zawiadomienie ZUS o osiągniętych przychodach przez rencistę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019 - Zatrudnianie emerytów i rencistów
Forma zatrudnienia świadczeniobiorcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019 - Zatrudnianie emerytów i rencistów
Renta dla ubezpieczonej przed 30. rokiem życia
Gazeta Podatkowa nr 61 (1623) z dnia 1.08.2019
Renta rodzinna z ubezpieczenia wypadkowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019 - Kto otrzyma rentę rodzinną po pracowniku?
Zatrudnienie na niepełnym etacie osoby mającej prawo do emerytury
Gazeta Podatkowa nr 39 (1601) z dnia 16.05.2019
Rozliczanie przychodu osób na świadczeniu przedemerytalnym
Gazeta Podatkowa nr 29 (1591) z dnia 11.04.2019
Aktywność zawodowa a gwarancja najniższej emerytury
Gazeta Podatkowa nr 28 (1590) z dnia 8.04.2019
Wpływ podwyżki pensji na pobieraną rentę
Gazeta Podatkowa nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019
Od 1 marca br. waloryzacja emerytur i rent
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (479) z dnia 1.03.2019
Nowe kwoty świadczenia przedemerytalnego
Gazeta Podatkowa nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019
Rozliczanie przychodów emerytów i rencistów za 2018 r.
Gazeta Podatkowa nr 14 (1576) z dnia 18.02.2019
Renta rodzinna a uprawnienia do stypendium socjalnego
Gazeta Podatkowa nr 1 (1563) z dnia 3.01.2019
Praca na wcześniejszej emeryturze
Gazeta Podatkowa nr 99 (1556) z dnia 10.12.2018
Dopuszczalne przychody dla emerytów i rencistów
Gazeta Podatkowa nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018
Przychody mające wpływ na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2018 - Zatrudnianie emerytów i rencistów
Określenie limitów przychodów zarobkujących świadczeniobiorców
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2018 - Zatrudnianie emerytów i rencistów
Skutki zarobkowania emerytów i rencistów
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2018 - Zatrudnianie emerytów i rencistów
Emerytura pomostowa a praca na 1/2 etatu
Gazeta Podatkowa nr 86 (1543) z dnia 25.10.2018
Limity przychodów dla emerytów i rencistów
Gazeta Podatkowa nr 75 (1532) z dnia 17.09.2018
Świadczenia o charakterze emerytalnym a składki przekazywane do OFE
Gazeta Podatkowa nr 72 (1529) z dnia 6.09.2018
Świadczenia emerytalno-rentowe mogą zostać wstrzymane
Gazeta Podatkowa nr 72 (1529) z dnia 6.09.2018
Możliwość ponownego zatrudnienia emeryta i forma tego zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 69 (1526) z dnia 27.08.2018
Praca na emeryturze
Gazeta Podatkowa nr 67 (1524) z dnia 20.08.2018
Renta rodzinna a rozwiązanie stosunku pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 66 (1523) z dnia 16.08.2018 - Druki wykorzystywane w sprawach świadczeń z ZUS
Oświadczenie rencisty o osiągniętym przychodzie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 66 (1523) z dnia 16.08.2018 - Druki wykorzystywane w sprawach świadczeń z ZUS
Wakacyjna praca a uprawnienia do renty rodzinnej
Gazeta Podatkowa nr 62 (1519) z dnia 2.08.2018
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 104 w pozostałych wersjach czasowych
Waloryzacyjny wzrost emerytur i rent w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 1.03.2021
Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne a powrót do pracy w szkole
Gazeta Podatkowa nr 13 (1784) z dnia 15.02.2021
Wymagane informacje przekazywane po zakończeniu roku kalendarzowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021 - Gdy emeryt lub rencista osiąga dodatkowe przychody
Pojęcie przychodu uzyskiwanego przez świadczeniobiorcę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021 - Gdy emeryt lub rencista osiąga dodatkowe przychody
Zatrudnienie emeryta a informacja o jego przychodach do ZUS
Gazeta Podatkowa nr 11 (1782) z dnia 8.02.2021
Sposoby i zasady rozliczania zarobkujących emerytów i rencistów
Gazeta Podatkowa nr 9 (1780) z dnia 1.02.2021
Rencista powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (518) z dnia 10.10.2020
Limity dotyczące przychodów osiąganych przez emerytów i rencistów
Gazeta Podatkowa nr 77 (1743) z dnia 24.09.2020
Zmiana kwot przychodu dla emerytów i rencistów
Gazeta Podatkowa nr 69 (1735) z dnia 27.08.2020
Prowadzenie działalności pozarolniczej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1709) z dnia 28.05.2020 - Zasady przyznawania świadczenia przedemerytalnego
13. emerytura za 2019 r. po dobrowolnej wpłacie na FUS
Gazeta Podatkowa nr 30 (1696) z dnia 14.04.2020
Przychód przedsiębiorcy do celów zawieszalności renty
Gazeta Podatkowa nr 17 (1683) z dnia 27.02.2020
Rozliczanie przychodów aktywnych zawodowo emerytów i rencistów
Gazeta Podatkowa nr 16 (1682) z dnia 24.02.2020
ZUS przedsiębiorcy pobierającego świadczenie przedemerytalne
Gazeta Podatkowa nr 15 (1681) z dnia 20.02.2020
Do 2 marca 2020 r. przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (502) z dnia 10.02.2020
Zatrudnienie uprawnionego do świadczenia kompensacyjnego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 54 (1511) z dnia 5.07.2018 - Świadczenia emerytalno-rentowe dla nauczycieli
Składki ZUS z tytułu dodatkowej aktywności zawodowej rencisty
Gazeta Podatkowa nr 44 (1501) z dnia 1.06.2018
Wzrost limitów przychodów dla osób na świadczeniu przedemerytalnym
Gazeta Podatkowa nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018
Czas na rozliczenie przychodów osób na świadczeniu przedemerytalnym
Gazeta Podatkowa nr 21 (1478) z dnia 12.03.2018
Zmiana progów zarobkowych dla emerytów i rencistów
Gazeta Podatkowa nr 19 (1476) z dnia 5.03.2018
Od 1 marca 2018 r. waloryzacja emerytur, rent oraz świadczenia przedemerytalnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (455) z dnia 1.03.2018
Konsekwencje aktywności zawodowej zależne od rodzaju świadczenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018 - Wpływ aktywności zawodowej emerytów i rencistów na należne im świadczenia
Osiąganie przychodu w trakcie pobierania renty szkoleniowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018 - Wpływ aktywności zawodowej emerytów i rencistów na należne im świadczenia
Odmienne uwzględnianie przychodu dla celów zawieszalności renty rodzinnej i socjalnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018 - Wpływ aktywności zawodowej emerytów i rencistów na należne im świadczenia
Przychód pobierającego emeryturę i rentę wypadkową
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018 - Wpływ aktywności zawodowej emerytów i rencistów na należne im świadczenia
Prowadzenie działalności gospodarczej a emerytura
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018 - Wpływ aktywności zawodowej emerytów i rencistów na należne im świadczenia
Przychody z tytułu dzierżawy osiągane przez emeryta
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018 - Wpływ aktywności zawodowej emerytów i rencistów na należne im świadczenia
Świadczenie przedemerytalne po likwidacji stanowiska
Gazeta Podatkowa nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018
Prawo do odprawy emerytalnej w razie zawieszenia wypłaty emerytury
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (972) z dnia 1.01.2018
Ponowne zatrudnienie pracownika - emeryta
Gazeta Podatkowa nr 103 (1457) z dnia 28.12.2017
Zarobkowanie a powszechny wiek emerytalny
Gazeta Podatkowa nr 101 (1455) z dnia 18.12.2017
Aktywność zawodowa osoby niezdolnej do pracy
Gazeta Podatkowa nr 100 (1454) z dnia 14.12.2017
Zawiadomienie ZUS o pracy pobierającego emeryturę pomostową
Gazeta Podatkowa nr 89 (1443) z dnia 6.11.2017
Wypłata emerytury dla zleceniobiorcy
Gazeta Podatkowa nr 88 (1442) z dnia 2.11.2017
Uprawnienia emerytalne członka Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej
Gazeta Podatkowa nr 87 (1441) z dnia 30.10.2017
Zatrudnienie osoby uprawnionej do świadczenia kompensacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 84 (1438) z dnia 19.10.2017
Możliwość zarobkowania w związku z osiągnięciem obniżonego wieku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1436) z dnia 12.10.2017 - Świadczenia emerytalno-rentowe po zmianach w 2017 roku
Rencista na etacie
Gazeta Podatkowa nr 81 (1435) z dnia 9.10.2017
Aktywność zawodowa na świadczeniu przedemerytalnym
Gazeta Podatkowa nr 66 (1420) z dnia 17.08.2017
Dodatkowy dochód osiągnięty przez emeryta
Gazeta Podatkowa nr 50 (1404) z dnia 22.06.2017
Uprawnieni do świadczenia przedemerytalnego z możliwością zarobkowania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1393) z dnia 15.05.2017 - Rozliczanie przychodów osób na świadczeniu przedemerytalnym
Jak zmieniają się progi zarobkowe dla osób na świadczeniu przedemerytalnym?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1393) z dnia 15.05.2017 - Rozliczanie przychodów osób na świadczeniu przedemerytalnym
Przychody wpływające na pobierane świadczenie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1393) z dnia 15.05.2017 - Rozliczanie przychodów osób na świadczeniu przedemerytalnym
Zaświadczenie płatnika składek o wysokości przychodu rencisty
Gazeta Podatkowa nr 32 (1386) z dnia 20.04.2017
Gdy emeryt wojskowy podejmie zatrudnienie na umowę o pracę
Gazeta Podatkowa nr 24 (1378) z dnia 23.03.2017
Zaświadczenie o przychodach rencisty
Gazeta Podatkowa nr 24 (1378) z dnia 23.03.2017
Ile od marca 2017 r. mogą dorobić emeryci i renciści?
Gazeta Podatkowa nr 18 (1372) z dnia 2.03.2017
Zatrudnienie osoby uprawnionej do emerytury częściowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 15 (1369) z dnia 20.02.2017 - Obowiązki płatnika składek i ubezpieczonego w sprawach emerytalno-rentowych
Rozliczanie emerytur i rent z tytułu przychodu z 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017
Pracodawca informuje ZUS o przychodach emerytów i rencistów
Gazeta Podatkowa nr 4 (1358) z dnia 12.01.2017
Renta rodzinna
Gazeta Podatkowa nr 2 (1356) z dnia 5.01.2017
Jakie przychody emerytów i rencistów nie podlegają rozliczeniu?
Gazeta Podatkowa nr 99 (1349) z dnia 12.12.2016
Przychód emeryta z pracy zarobkowej dla celów zawieszalności świadczenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (425) z dnia 1.12.2016
Gdy pracodawca zatrudni osobę uprawnioną do emerytury częściowej
Gazeta Podatkowa nr 90 (1340) z dnia 10.11.2016
Przychody mające wpływ na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2016 - Zatrudnianie emerytów i rencistów
Przychody z innych tytułów
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2016 - Zatrudnianie emerytów i rencistów
Określenie limitów przychodów zarobkujących świadczeniobiorców
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2016 - Zatrudnianie emerytów i rencistów
Skutki zarobkowania emerytów i rencistów
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2016 - Zatrudnianie emerytów i rencistów
Zasiłek chorobowy dla pracownika mającego ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (928) z dnia 10.10.2016
Zbieg prawa do świadczenia przedemerytalnego z rentą rodzinną
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (421) z dnia 1.10.2016
Prowadzenie działalności gospodarczej w czasie pobierania emerytury pomostowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (420) z dnia 10.09.2016
Rencista zawiadamia ZUS o podjęciu pracy
Gazeta Podatkowa nr 60 (1310) z dnia 28.07.2016
Kontynuowanie zatrudnienia po nabyciu przez pracownika prawa do renty
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (415) z dnia 1.07.2016
Jednorazowy dodatek nie wpływa na zawieszalność renty
Gazeta Podatkowa nr 49 (1299) z dnia 20.06.2016
Progi zarobkowe dla emerytów i rencistów
Gazeta Podatkowa nr 43 (1293) z dnia 30.05.2016
Formalności związane z zatrudnieniem emeryta
Gazeta Podatkowa nr 40 (1290) z dnia 19.05.2016
Dochody zarobkujących emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (912) z dnia 1.05.2016
Utrata albo zawieszenie emerytury pomostowej
Gazeta Podatkowa nr 28 (1278) z dnia 7.04.2016
Emeryturę częściową też można przeliczyć
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 24 (1274) z dnia 24.03.2016 - Zasady przeliczania świadczeń pobieranych z ubezpieczenia społecznego
Marcowa podwyżka świadczeń emerytalno-rentowych
Gazeta Podatkowa nr 20 (1270) z dnia 10.03.2016
Przychód rencisty z 2015 r. a nagroda jubileuszowa
Gazeta Podatkowa nr 20 (1270) z dnia 10.03.2016
Progi zarobkowe na świadczeniu przedemerytalnym
Gazeta Podatkowa nr 19 (1269) z dnia 7.03.2016
Renta rodzinna bez konieczności rozwiązania stosunku pracy
Gazeta Podatkowa nr 18 (1268) z dnia 3.03.2016
Zasady dotyczące rozliczenia aktywnych zawodowo emerytów i rencistów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1262) z dnia 11.02.2016 - Rozliczenie aktywnych zawodowo emerytów i rencistów
Graniczne kwoty przychodu i maksymalnych zmniejszeń w 2015 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1262) z dnia 11.02.2016 - Rozliczenie aktywnych zawodowo emerytów i rencistów
Zaświadczenie o przychodach emeryta lub rencisty
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1262) z dnia 11.02.2016 - Rozliczenie aktywnych zawodowo emerytów i rencistów
Powiadomienie o przychodach świadczeniobiorców
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1262) z dnia 11.02.2016 - Rozliczenie aktywnych zawodowo emerytów i rencistów
Oświadczenie rencisty o przychodach z działalności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1262) z dnia 11.02.2016 - Rozliczenie aktywnych zawodowo emerytów i rencistów
Ustalenia organu rentowego dotyczące rozliczenia przychodu rencisty
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1262) z dnia 11.02.2016 - Rozliczenie aktywnych zawodowo emerytów i rencistów
Sposób rozliczenia przychodu rencisty
Gazeta Podatkowa nr 2 (1252) z dnia 7.01.2016
Renta rodzinna
Gazeta Podatkowa nr 91 (1236) z dnia 12.11.2015
Świadczenie emerytalne dla pracownika jednocześnie prowadzącego działalność
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 88 (1233) z dnia 2.11.2015 - Wszystko o emeryturach z ZUS
Zatrudnienie po przyznaniu emerytury pomostowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 88 (1233) z dnia 2.11.2015 - Wszystko o emeryturach z ZUS
Renta dla pobierającego zasiłek opiekuńczy
Gazeta Podatkowa nr 87 (1232) z dnia 29.10.2015
Opodatkowanie i oskładkowanie przychodów z prywatnego najmu
Gazeta Podatkowa nr 86 (1231) z dnia 26.10.2015
Niższe limity dopuszczalnych przychodów dla emerytów i rencistów
Gazeta Podatkowa nr 71 (1216) z dnia 3.09.2015
Zawieszalność renty w związku z uzyskiwaniem przychodów z pracy zarobkowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (395) z dnia 1.09.2015
Rencista podejmuje zatrudnienie
Gazeta Podatkowa nr 56 (1201) z dnia 13.07.2015
Wpływ prowadzenia działalności zarobkowej na otrzymywaną emeryturę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (392) z dnia 10.07.2015
Świadczenie chorobowe dla przedsiębiorcy z prawem do emerytury
Gazeta Podatkowa nr 53 (1198) z dnia 2.07.2015
Renta dla osoby pobierającej zasiłek macierzyński
Gazeta Podatkowa nr 51 (1196) z dnia 25.06.2015
Praca na świadczeniu dozwolona, ale ograniczona
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1178) z dnia 23.04.2015 - Rozliczenie osób pracujących na świadczeniu przedemerytalnym
Przychody wpływające na zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1178) z dnia 23.04.2015 - Rozliczenie osób pracujących na świadczeniu przedemerytalnym
Nieoskładkowane przychody wpływające na pobierane świadczenie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1178) z dnia 23.04.2015 - Rozliczenie osób pracujących na świadczeniu przedemerytalnym
Gdy przychody były uzyskiwane za granicą
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1178) z dnia 23.04.2015 - Rozliczenie osób pracujących na świadczeniu przedemerytalnym
Emerytura a prowadzenie działalności
Gazeta Podatkowa nr 30 (1175) z dnia 13.04.2015
Zaświadczenie dla rencisty o osiągniętych przychodach
Gazeta Podatkowa nr 23 (1168) z dnia 19.03.2015
Zaświadczenie do ZUS dotyczące zatrudnionego rencisty
Gazeta Podatkowa nr 18 (1163) z dnia 2.03.2015
Rozliczanie świadczeń w związku z osiągniętym przychodem
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1161) z dnia 23.02.2015 - Wpływ dodatkowej pracy na świadczenia emerytalno-rentowe
Kiedy praca szczególna powoduje zawieszenie świadczeń?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1159) z dnia 16.02.2015 - Uprawnienia do świadczeń związanych z pracą w szczególnych warunkach
Zasady ogólne
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (382) z dnia 10.02.2015
Zleceniodawca zawiadamia ZUS o zatrudnieniu emeryta
Gazeta Podatkowa nr 1 (1146) z dnia 2.01.2015
Kiedy renta nie zostanie zmniejszona?
Gazeta Podatkowa nr 103 (1144) z dnia 24.12.2014
Renta szkoleniowa a osiąganie przychodu
Gazeta Podatkowa nr 99 (1140) z dnia 11.12.2014
Przychody mające wpływ na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2014 - Zatrudnianie emerytów i rencistów
Przychody niemające wpływu na zawieszalność świadczeń emerytalno-rentowych
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2014 - Zatrudnianie emerytów i rencistów
Przychody z innych tytułów
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2014 - Zatrudnianie emerytów i rencistów
Określenie limitów przychodów zarobkujących świadczeniobiorców
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2014 - Zatrudnianie emerytów i rencistów
Skutki osiągania przychodów z pracy zarobkowej emerytów i rencistów
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2014 - Zatrudnianie emerytów i rencistów
Pobieranie świadczenia przedemerytalnego a staż emerytalny
Gazeta Podatkowa nr 89 (1130) z dnia 6.11.2014
Rozliczenie renty wypłaconej za okres wsteczny
Gazeta Podatkowa nr 83 (1124) z dnia 16.10.2014
Przeliczenie wysokości emerytury pomostowej dla osoby kontynuującej zatrudnienie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (374) z dnia 10.10.2014
Wypłata renty bez konieczności rozwiązania dotychczasowego stosunku pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (371) z dnia 1.09.2014
Czy emerytowany policjant może otworzyć własną działalność?
Gazeta Podatkowa nr 69 (1110) z dnia 28.08.2014
Praca "szczególna" powoduje zawieszenie świadczeń
Gazeta Podatkowa nr 61 (1102) z dnia 31.07.2014
Przychód bez limitu dla emeryta w powszechnym wieku emerytalnym
Gazeta Podatkowa nr 39 (1080) z dnia 15.05.2014
Pobieranie świadczenia przedemerytalnego w razie pracy za granicą
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (361) z dnia 1.04.2014
Od 1 marca 2014 r. waloryzacja emerytur i rent
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (359) z dnia 1.03.2014
Wzrost limitów przychodów dla świadczeniobiorców ZUS
Gazeta Podatkowa nr 17 (1058) z dnia 27.02.2014
Cel zaświadczenia o przychodach emeryta lub rencisty
Gazeta Podatkowa nr 16 (1057) z dnia 24.02.2014
Nie zawsze trzeba powiadamiać ZUS o zatrudnieniu emeryta
Gazeta Podatkowa nr 12 (1053) z dnia 10.02.2014
Ile emeryci i renciści mogą (mogli) zarobić?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 10 (1051) z dnia 3.02.2014 - Rozliczanie przychodów uzyskanych w 2013 roku przez emerytów i rencistów
Przeliczenie wysokości renty rodzinnej nie zawsze możliwe
Gazeta Podatkowa nr 7 (1048) z dnia 23.01.2014
Przedsiębiorca z prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy
Gazeta Podatkowa nr 100 (1037) z dnia 16.12.2013
Renta "inwalidzka" z ZUS a prowadzenie własnej działalności
Gazeta Podatkowa nr 87 (1024) z dnia 31.10.2013
Podjęcie przez emeryta pracy zarobkowej a zawieszalność świadczenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (344) z dnia 10.07.2013
Renta dla osoby prowadzącej własną działalność pozarolniczą
Gazeta Podatkowa nr 50 (987) z dnia 24.06.2013
Renta rodzinna po zmarłym przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 47 (984) z dnia 13.06.2013
Wzrost limitów dodatkowych przychodów dla emerytów i rencistów
Gazeta Podatkowa nr 45 (982) z dnia 6.06.2013
Wpływ honorarium na zawieszalność świadczeń emerytalnych
Gazeta Podatkowa nr 45 (982) z dnia 6.06.2013
Działalność gospodarcza na rencie rodzinnej
Gazeta Podatkowa nr 35 (972) z dnia 2.05.2013
Zatrudnienie osoby na świadczeniu przedemerytalnym
Gazeta Podatkowa nr 27 (964) z dnia 4.04.2013
Praca na emeryturze lub rencie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 10 (947) z dnia 4.02.2013 - Rozliczanie przychodów uzyskanych przez emerytów i rencistów w 2012 roku
Informacja o przychodach emerytowanego policjanta
Gazeta Podatkowa nr 3 (940) z dnia 10.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60