Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Ubezpieczenia i świadczenia » Emerytury, renty i świadczenia przedemerytalne »  Ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i ...

Ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 24 obowiązującym od 29.06.2018 r. do 12.01.2020 r.
Staż pracy a prawo do emerytury i jej wysokość
Gazeta Podatkowa nr 103 (1665) z dnia 27.12.2019
Kiedy złożyć wniosek o emeryturę, aby była bardziej korzystna?
Gazeta Podatkowa nr 94 (1656) z dnia 25.11.2019
Dyscyplinarka a wypłata emerytury
Gazeta Podatkowa nr 80 (1642) z dnia 7.10.2019
Okres, za który ZUS wypłaci emeryturę
Gazeta Podatkowa nr 70 (1632) z dnia 2.09.2019
Wypłata emerytury
Gazeta Podatkowa nr 50 (1612) z dnia 24.06.2019
Zatrudnienie na niepełnym etacie osoby mającej prawo do emerytury
Gazeta Podatkowa nr 39 (1601) z dnia 16.05.2019
Emerytura dla przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 22 (1584) z dnia 18.03.2019
Ponowne obliczenie wysokości emerytury dla dorabiającego świadczeniobiorcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (476) z dnia 10.01.2019
Emerytura dla pracownika na świadczeniu chorobowym
Gazeta Podatkowa nr 102 (1559) z dnia 20.12.2018
Gdy rencista uzyska prawo do emerytury
Gazeta Podatkowa nr 92 (1549) z dnia 15.11.2018
Emerytura dla osoby uprawnionej do świadczenia przedemerytalnego
Gazeta Podatkowa nr 87 (1544) z dnia 29.10.2018
Wysokość emerytury a składki na preferencyjnych zasadach
Gazeta Podatkowa nr 80 (1537) z dnia 4.10.2018
Kapitał początkowy dla absolwenta szkoły wyższej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1531) z dnia 13.09.2018 - Kapitał początkowy składową nowej emerytury
Ciągłość zatrudnienia a prawo do emerytury
Gazeta Podatkowa nr 69 (1526) z dnia 27.08.2018
Możliwość ponownego zatrudnienia emeryta i forma tego zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 69 (1526) z dnia 27.08.2018
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 24 w pozostałych wersjach czasowych
Dodatkowy zwrot ulgi na dzieci w PIT a przyszła emerytura
Gazeta Podatkowa nr 15 (1786) z dnia 22.02.2021
Gdy emeryt zamieszka za granicą
Gazeta Podatkowa nr 10 (1781) z dnia 4.02.2021
Emerytura w trakcie pobierania zasiłku chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 10 (1781) z dnia 4.02.2021
Emerytura dla przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020
Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem przechodzącym na emeryturę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (519) z dnia 1.11.2020
Emerytura za pierwszy niepełny miesiąc
Gazeta Podatkowa nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020
Wpływ stażu pracy na prawo i wysokość emerytury
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1734) z dnia 24.08.2020 - Ustalanie wysokości emerytury na nowych zasadach
Środki na subkoncie w ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1734) z dnia 24.08.2020 - Ustalanie wysokości emerytury na nowych zasadach
Dla wypłaty emerytury niezbędne jest ustanie zatrudnienia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 59 (1725) z dnia 23.07.2020 - Konsekwencje wykonywania pracy zarobkowej w trakcie korzystania ze świadczeń z FUS
Gdy przedsiębiorca nabywa uprawnienia do emerytury
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 59 (1725) z dnia 23.07.2020 - Konsekwencje wykonywania pracy zarobkowej w trakcie korzystania ze świadczeń z FUS
Wiek emerytalny i ochrona przedemerytalna
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 13 z dnia 1.07.2020
Wpływ środków na subkoncie na emeryturę z ZUS
Gazeta Podatkowa nr 51 (1717) z dnia 25.06.2020
Zbieg prawa do świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS i KRUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (501) z dnia 1.02.2020
Świadczenie emerytalne dla nauczycieli z Karty Nauczyciela
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 54 (1511) z dnia 5.07.2018 - Świadczenia emerytalno-rentowe dla nauczycieli
Wniosek z czerwca o emeryturę można jeszcze wycofać
Gazeta Podatkowa nr 53 (1510) z dnia 2.07.2018
Świadczenie po śmierci osoby uprawnionej do emerytury pomostowej
Gazeta Podatkowa nr 45 (1502) z dnia 4.06.2018
Ukończenie przez przedsiębiorcę wieku uprawniającego do emerytury
Gazeta Podatkowa nr 41 (1498) z dnia 21.05.2018
Emerytura od osiągnięcia wieku
Gazeta Podatkowa nr 32 (1489) z dnia 19.04.2018
Zasady przyznawania emerytury kapitałowej
Gazeta Podatkowa nr 23 (1480) z dnia 19.03.2018
Ponowne zatrudnienie a uprawnienia emerytalne i wyrejestrowanie w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 21 (1478) z dnia 12.03.2018
Praca w czasie pobierania emerytury zwiększy jej wysokość
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (455) z dnia 1.03.2018
Uprawnieni do emerytury w gwarantowanej wysokości
Gazeta Podatkowa nr 15 (1472) z dnia 19.02.2018
Przychody z tytułu dzierżawy osiągane przez emeryta
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018 - Wpływ aktywności zawodowej emerytów i rencistów na należne im świadczenia
Wypowiedzenie umowy o pracę po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (450) z dnia 10.12.2017
Prawo do emerytury a ponowne zatrudnienie
Gazeta Podatkowa nr 91 (1445) z dnia 13.11.2017
Wypłata emerytury za pierwszy niepełny miesiąc
Gazeta Podatkowa nr 89 (1443) z dnia 6.11.2017
Ubezpieczeni, którzy jako pierwsi skorzystają z obniżenia wieku emerytalnego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1436) z dnia 12.10.2017 - Świadczenia emerytalno-rentowe po zmianach w 2017 roku
Emerytura dla nauczycieli
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1436) z dnia 12.10.2017 - Świadczenia emerytalno-rentowe po zmianach w 2017 roku
Wpływ obniżenia powszechnego wieku emerytalnego na emeryturę częściową
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1436) z dnia 12.10.2017 - Świadczenia emerytalno-rentowe po zmianach w 2017 roku
Zbieg prawa do emerytury z ZUS i KRUS
Gazeta Podatkowa nr 75 (1429) z dnia 18.09.2017
Okresowa emerytura kapitałowa po 30 września 2017 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (444) z dnia 10.09.2017
Emerytura dla nauczycieli po obniżeniu wieku emerytalnego
Gazeta Podatkowa nr 63 (1417) z dnia 7.08.2017
Przyznanie renty rodzinnej w drodze wyjątku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1415) z dnia 31.07.2017 - Komu i w jakiej wysokości przysługuje renta rodzinna?
Studia wyższe w kapitale początkowym
Gazeta Podatkowa nr 60 (1414) z dnia 27.07.2017
Zmiany w zakresie emerytur częściowych
Gazeta Podatkowa nr 56 (1410) z dnia 13.07.2017
Prawo do emerytury po złożeniu stosownego wniosku
Gazeta Podatkowa nr 55 (1409) z dnia 10.07.2017
Dodatkowy dochód osiągnięty przez emeryta
Gazeta Podatkowa nr 50 (1404) z dnia 22.06.2017
Emerytura a staż
Gazeta Podatkowa nr 45 (1399) z dnia 5.06.2017
Konsekwencje braku wniosku o ustalenie kapitału początkowego
Gazeta Podatkowa nr 34 (1388) z dnia 27.04.2017
Kiedy złożyć wniosek o emeryturę?
Gazeta Podatkowa nr 104 (1354) z dnia 29.12.2016
Świadczenia z ubezpieczenia emerytalno-rentowego
Gazeta Podatkowa nr 103 (1353) z dnia 27.12.2016
Jakie przychody emerytów i rencistów nie podlegają rozliczeniu?
Gazeta Podatkowa nr 99 (1349) z dnia 12.12.2016
Do kiedy przysługuje prawo do świadczenia?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1318) z dnia 25.08.2016 - Ustalanie uprawnień do świadczenia przedemerytalnego
Renta rodzinna może być przyznana w drodze wyjątku
Gazeta Podatkowa nr 54 (1304) z dnia 7.07.2016
Formalności związane z zatrudnieniem emeryta
Gazeta Podatkowa nr 40 (1290) z dnia 19.05.2016
Umowa o pracę z emerytem zakładowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (412) z dnia 10.05.2016
Zamiana wcześniejszej emerytury na powszechną
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (411) z dnia 1.05.2016
Emerytura dla pobierającego świadczenie przedemerytalne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 34 (1284) z dnia 28.04.2016 - Postępowanie w sprawie przyznania świadczeń emerytalnych
Wpływ zmiany tablic trwania życia na wysokość emerytury
Gazeta Podatkowa nr 32 (1282) z dnia 21.04.2016
Płatnik składek kompletuje wniosek o emeryturę pomostową
Gazeta Podatkowa nr 26 (1276) z dnia 31.03.2016
Wniosek o emeryturę częściową
Gazeta Podatkowa nr 15 (1265) z dnia 22.02.2016
Sposób ustalania renty z tytułu niezdolności do pracy
Gazeta Podatkowa nr 13 (1263) z dnia 15.02.2016
Ochrona przedemerytalna pracownika zatrudnionego na czas określony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (406) z dnia 10.02.2016
Dodatkowe obowiązki płatników składek w I kwartale 2016 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (901) z dnia 10.01.2016
Emerytura powszechna a staż pracy
Gazeta Podatkowa nr 101 (1246) z dnia 17.12.2015
Emerytura dla uprawnionego do świadczenia przedemerytalnego
Gazeta Podatkowa nr 100 (1245) z dnia 14.12.2015
Czy pracodawca wypełnia pracownikowi wniosek o emeryturę?
Gazeta Podatkowa nr 95 (1240) z dnia 26.11.2015
Wysokość emerytury po świadczeniu przedemerytalnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 88 (1233) z dnia 2.11.2015 - Wszystko o emeryturach z ZUS
Podwyższenie emerytury do kwoty minimalnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 88 (1233) z dnia 2.11.2015 - Wszystko o emeryturach z ZUS
Prezydencki projekt obniżenia powszechnego wieku emerytalnego
Gazeta Podatkowa nr 77 (1222) z dnia 24.09.2015
Data nabycia uprawnień do emerytury
Gazeta Podatkowa nr 75 (1220) z dnia 17.09.2015
Kiedy emerytura nie osiągnie kwoty minimalnej?
Gazeta Podatkowa nr 69 (1214) z dnia 27.08.2015
Zasady przyznawania emerytury częściowej
Gazeta Podatkowa nr 67 (1212) z dnia 20.08.2015
Emerytura po świadczeniu przedemerytalnym
Gazeta Podatkowa nr 66 (1211) z dnia 17.08.2015
Data zgłoszenia wniosku o emeryturę
Gazeta Podatkowa nr 60 (1205) z dnia 27.07.2015
Średnie dalsze trwanie życia podstawą przeliczenia nowej emerytury
Gazeta Podatkowa nr 60 (1205) z dnia 27.07.2015
Emerytura powszechna
Gazeta Podatkowa nr 58 (1203) z dnia 20.07.2015
Jakie świadczenia ZUS przyznaje i przelicza z urzędu?
Gazeta Podatkowa nr 49 (1194) z dnia 18.06.2015
Jak ZUS uwzględni okres studiów w wysokości emerytury i renty?
Gazeta Podatkowa nr 47 (1192) z dnia 11.06.2015
Od kiedy prawo do nowej powszechnej emerytury?
Gazeta Podatkowa nr 40 (1185) z dnia 18.05.2015
Zmiany w sposobie naliczania emerytur
Gazeta Podatkowa nr 38 (1183) z dnia 11.05.2015
Świadczenie z ZUS przyznane w drodze wyjątku można utracić
Gazeta Podatkowa nr 35 (1180) z dnia 30.04.2015
Praca na świadczeniu dozwolona, ale ograniczona
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1178) z dnia 23.04.2015 - Rozliczenie osób pracujących na świadczeniu przedemerytalnym
Ubezpieczony sam składa wniosek o emeryturę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1159) z dnia 16.02.2015 - Uprawnienia do świadczeń związanych z pracą w szczególnych warunkach
Staż hipotetyczny przy ustalaniu wysokości renty
Gazeta Podatkowa nr 14 (1159) z dnia 16.02.2015
Komu przysługuje emerytura w docelowej wysokości?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (381) z dnia 1.02.2015
Ochrona stosunku pracy pracownika będącego w wieku przedemerytalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (379) z dnia 1.01.2015
Co pomniejsza wysokość nowej emerytury?
Gazeta Podatkowa nr 99 (1140) z dnia 11.12.2014
Emerytura dla osoby uprawnionej do renty wypadkowej
Gazeta Podatkowa nr 98 (1139) z dnia 8.12.2014
Wymagany staż do emerytury
Gazeta Podatkowa nr 97 (1138) z dnia 4.12.2014
Sposób naliczenia emerytury dla kobiet urodzonych w 1954 r.
Gazeta Podatkowa nr 80 (1121) z dnia 6.10.2014
Podwyższenie emerytury do kwoty najniższej
Gazeta Podatkowa nr 75 (1116) z dnia 18.09.2014
Świadczenie przedemerytalne do osiągnięcia wieku emerytalnego
Gazeta Podatkowa nr 73 (1114) z dnia 11.09.2014
"Dyscyplinarka" nie przekreśla prawa do emerytury
Gazeta Podatkowa nr 73 (1114) z dnia 11.09.2014
Okresowa emerytura kapitałowa
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (372) z dnia 10.09.2014
Wady i zalety pobierania emerytury częściowej
Gazeta Podatkowa nr 57 (1098) z dnia 17.07.2014
Kryteria ochrony przedemerytalnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (368) z dnia 10.07.2014
Podwyższenie wieku emerytalnego zgodne z Konstytucją - wyrok TK
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (365) z dnia 1.06.2014
Ubezpieczeni urodzeni przed 1949 r. też mogą uzyskać nową emeryturę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1083) z dnia 26.05.2014 - Rozstrzygnięcia sądowe w sprawach świadczeń z FUS - wybrane zagadnienia
W 2014 r. pierwsze wypłaty emerytur częściowych
Gazeta Podatkowa nr 42 (1083) z dnia 26.05.2014
Choroba na pół roku przed emeryturą
Gazeta Podatkowa nr 36 (1077) z dnia 5.05.2014
Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy w stażu emerytalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (363) z dnia 1.05.2014
Kiedy ustaje prawo do świadczenia przedemerytalnego?
Gazeta Podatkowa nr 35 (1076) z dnia 30.04.2014
Emerytura dla kobiety urodzonej w 1954 r.
Gazeta Podatkowa nr 33 (1074) z dnia 24.04.2014
Kiedy ubezpieczony sam występuje o przyznanie emerytury?
Gazeta Podatkowa nr 32 (1073) z dnia 22.04.2014
Wypłata powszechnej emerytury
Gazeta Podatkowa nr 31 (1072) z dnia 17.04.2014
Ubezpieczeni muszą zdecydować o członkostwie w OFE
Gazeta Podatkowa nr 24 (1065) z dnia 24.03.2014
Przychody emeryta, który w 2013 r. ukończył powszechny wiek emerytalny
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 10 (1051) z dnia 3.02.2014 - Rozliczanie przychodów uzyskanych w 2013 roku przez emerytów i rencistów
Opodatkowanie wypłat z IKZE oraz wypłat gwarantowanych po śmierci emeryta
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (362) z dnia 20.01.2014
Opodatkowanie wypłat z IKZE
Gazeta Podatkowa nr 5 (1046) z dnia 16.01.2014
Uczestnictwo w otwartym funduszu emerytalnym po zmianach
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (355) z dnia 1.01.2014
Pomniejszanie podstawy obliczania nowej emerytury
Gazeta Podatkowa nr 101 (1038) z dnia 19.12.2013
Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem w wieku "przedemerytalnym"
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (353) z dnia 1.12.2013
Zakaz wypowiadania umów o pracę pracownikom w wieku przedemerytalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (348) z dnia 10.09.2013
Emerytura zamiast pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy
Gazeta Podatkowa nr 67 (1004) z dnia 22.08.2013
Przejście z wcześniejszej emerytury na zwykłą emeryturę
Gazeta Podatkowa nr 64 (1001) z dnia 12.08.2013
Emerytura częściowa to nie to samo co wcześniejsza emerytura
Gazeta Podatkowa nr 63 (1000) z dnia 8.08.2013
Emerytura okresowa dla członka OFE
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (345) z dnia 1.08.2013
Nie trzeba likwidować działalności, by przejść na emeryturę
Gazeta Podatkowa nr 59 (996) z dnia 25.07.2013
Podjęcie przez emeryta pracy zarobkowej a zawieszalność świadczenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (344) z dnia 10.07.2013
"Oskładkowane" zlecenie jest uwzględniane do emerytury
Gazeta Podatkowa nr 54 (991) z dnia 8.07.2013
Od czego zależy wysokość renty rodzinnej?
Gazeta Podatkowa nr 52 (989) z dnia 1.07.2013
Emerytura dla kobiety urodzonej w 1952 r.
Gazeta Podatkowa nr 51 (988) z dnia 27.06.2013
Jak ZUS oblicza wysokość emerytury?
Gazeta Podatkowa nr 51 (988) z dnia 27.06.2013
Wypłata emerytury po rozwiązaniu umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 49 (986) z dnia 20.06.2013
Wydłużenie powszechnego wieku emerytalnego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (986) z dnia 20.06.2013 - Świadczenia dla ubezpieczonego przed ukończeniem wieku emerytalnego
Emerytura pomostowa
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (986) z dnia 20.06.2013 - Świadczenia dla ubezpieczonego przed ukończeniem wieku emerytalnego
Czy osobie pobierającej rentę wypadkową przysługuje wcześniejsza emerytura?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (342) z dnia 10.06.2013
Ustalenie wysokości emerytury dla osoby urodzonej po 31 grudnia 1948 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (341) z dnia 1.06.2013
Możliwość zwiększenia renty wypadkowej
Gazeta Podatkowa nr 43 (980) z dnia 29.05.2013
Praca na świadczeniu nie zawsze zwiększa staż pracy
Gazeta Podatkowa nr 39 (976) z dnia 16.05.2013
Ochrona zatrudnienia pracownika uprawnionego do emerytury pomostowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (340) z dnia 10.05.2013
Ubezpieczenie w ZUS i KRUS a prawo do emerytury
Gazeta Podatkowa nr 33 (970) z dnia 25.04.2013
Dochody emeryta za 2012 r.
Gazeta Podatkowa nr 32 (969) z dnia 22.04.2013
W jakim terminie ZUS realizuje wnioski emerytalno-rentowe?
Gazeta Podatkowa nr 31 (968) z dnia 18.04.2013
Dwa sposoby liczenia renty wypadkowej
Gazeta Podatkowa nr 29 (966) z dnia 11.04.2013
W jaki sposób ZUS oblicza wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (338) z dnia 10.04.2013
Stopniowe podwyższanie i zrównanie wieku emerytalnego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (965) z dnia 8.04.2013 - Jakie zmiany przyniosła reforma emerytalna?
Nowe świadczenie - emerytura częściowa
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (965) z dnia 8.04.2013 - Jakie zmiany przyniosła reforma emerytalna?
Pozostałe zmiany będące konsekwencją podniesienia wieku emerytalnego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (965) z dnia 8.04.2013 - Jakie zmiany przyniosła reforma emerytalna?
Wcześniejsza emerytura po reformie emerytalnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (965) z dnia 8.04.2013 - Jakie zmiany przyniosła reforma emerytalna?
Świadczenie przedemerytalne na dotychczasowych zasadach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (965) z dnia 8.04.2013 - Jakie zmiany przyniosła reforma emerytalna?
Komu przysługuje okresowa emerytura kapitałowa?
Gazeta Podatkowa nr 27 (964) z dnia 4.04.2013
Wyższy wiek emerytalny dla kobiet urodzonych po 1952 r.
Gazeta Podatkowa nr 21 (958) z dnia 14.03.2013
Wydłużenie ochrony przedemerytalnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 20 (957) z dnia 11.03.2013 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika Ubezpieczenia i Prawo Pracy
Jak obliczyć wydłużony wiek emerytalny?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (336) z dnia 10.03.2013
Zbieg prawa do renty z KRUS i ZUS
Gazeta Podatkowa nr 19 (956) z dnia 7.03.2013
Reforma emerytalna a prawo do świadczenia przedemerytalnego
Gazeta Podatkowa nr 18 (955) z dnia 4.03.2013
Przychody emeryta kończącego wiek emerytalny
Gazeta Podatkowa nr 15 (952) z dnia 21.02.2013
Emerytura dla osoby niepracującej od wielu lat
Gazeta Podatkowa nr 12 (949) z dnia 11.02.2013
Emerytura bez względu na długość stażu pracy
Gazeta Podatkowa nr 11 (948) z dnia 7.02.2013
Powszechna emerytura dla mężczyzn z rocznika 1948
Gazeta Podatkowa nr 7 (944) z dnia 24.01.2013
Wydłużenie ochrony przedemerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 3 (940) z dnia 10.01.2013
Początek reformy emerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 1 (938) z dnia 3.01.2013
Wyższy wiek emerytalny
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (331) z dnia 1.01.2013
Emerytura częściowa
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (331) z dnia 1.01.2013
Wydłużenie ochrony przedemerytalnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (331) z dnia 1.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60