Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Ubezpieczenia i świadczenia » Emerytury, renty i świadczenia przedemerytalne »  Ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i ...

Ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 6 obowiązującym od 22.06.2016 r. do 28.02.2017 r.
Obowiązki pracodawcy wobec pracownika w sprawach emerytur i rent
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 15 (1369) z dnia 20.02.2017 - Obowiązki płatnika składek i ubezpieczonego w sprawach emerytalno-rentowych
Przygotowanie przez pracodawcę wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 15 (1369) z dnia 20.02.2017 - Obowiązki płatnika składek i ubezpieczonego w sprawach emerytalno-rentowych
Dokumentowanie przez wdowę prawa do renty rodzinnej
Gazeta Podatkowa nr 10 (1364) z dnia 2.02.2017
Ponowne ustalenie wysokości świadczeń emerytalno-rentowych
Gazeta Podatkowa nr 8 (1362) z dnia 26.01.2017
Praca na zleceniu na druku ZUS Rp-6
Gazeta Podatkowa nr 7 (1361) z dnia 23.01.2017
Skutki niezmniejszenia podstawy wymiaru składek przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 5 (1359) z dnia 16.01.2017
Okres wychowywania dzieci przy naliczaniu emerytur
Gazeta Podatkowa nr 102 (1352) z dnia 22.12.2016
Przeliczenie emerytur i rent bez zaświadczeń płatnika składek
Gazeta Podatkowa nr 96 (1346) z dnia 1.12.2016
Wniosek o ponowne ustalenie wysokości renty
Gazeta Podatkowa nr 92 (1342) z dnia 17.11.2016
Świadczenie przedemerytalne dla rencisty
Gazeta Podatkowa nr 87 (1337) z dnia 31.10.2016
Prawo do renty socjalnej a możliwość podjęcia zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 86 (1336) z dnia 27.10.2016
Okres nieopłacania składek jako okres składkowy przy ustalaniu prawa do renty
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 85 (1335) z dnia 24.10.2016 - Limit składek emerytalno-rentowych
Przeliczanie emerytur i rent z tytułu stażu pracy
Gazeta Podatkowa nr 83 (1333) z dnia 17.10.2016
Dla kogo i w jaki sposób ZUS ustala kapitał początkowy?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 76 (1326) z dnia 22.09.2016 - Ustalenie kapitału początkowego i jego wpływ na emeryturę
Kiedy pracodawca przygotowuje wniosek o rentę?
Gazeta Podatkowa nr 69 (1319) z dnia 29.08.2016
Ponowne ustalenie wysokości emerytur i rent
Gazeta Podatkowa nr 56 (1306) z dnia 14.07.2016
Obliczanie okresu składkowego i nieskładkowego dla celów rentowych
Gazeta Podatkowa nr 55 (1305) z dnia 11.07.2016
Okres pobierania renty przy ustalaniu prawa do emerytury częściowej
Gazeta Podatkowa nr 54 (1304) z dnia 7.07.2016
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 6 w pozostałych wersjach czasowych
Obowiązki pracodawcy wobec pracownika ubiegającego się rentę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 25 (1691) z dnia 26.03.2020 - Koszyk świadczeń dla ubezpieczonych niezdolnych do pracy
ZUS przedsiębiorcy pobierającego świadczenie przedemerytalne
Gazeta Podatkowa nr 15 (1681) z dnia 20.02.2020
Okresy do kapitału początkowego
Gazeta Podatkowa nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020
Potwierdzenie zatrudnienia dla celów przeliczenia starej emerytury
Gazeta Podatkowa nr 12 (1678) z dnia 10.02.2020
Obliczanie wartości kapitału początkowego
Gazeta Podatkowa nr 10 (1676) z dnia 3.02.2020
Przeliczenie renty z tytułu stażu pracy i podstawy jej wymiaru
Gazeta Podatkowa nr 9 (1675) z dnia 30.01.2020
Potwierdzenie zatrudnienia a wniosek o przeliczenie emerytury
Gazeta Podatkowa nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020
Okres pobierania zasiłku macierzyńskiego w kapitale początkowym
Gazeta Podatkowa nr 7 (1673) z dnia 23.01.2020
Przeliczanie starej i nowej emerytury z tytułu stażu pracy
Gazeta Podatkowa nr 6 (1672) z dnia 20.01.2020
Przeliczenie emerytury na wniosek ubezpieczonego
Gazeta Podatkowa nr 103 (1665) z dnia 27.12.2019
Urlop bezpłatny w trakcie miesiąca a okres składkowy do renty
Gazeta Podatkowa nr 102 (1664) z dnia 23.12.2019
Zaświadczenie dla pracownicy-rencistki
Gazeta Podatkowa nr 99 (1661) z dnia 12.12.2019
Uprawnienia wykorzystane w trakcie zatrudnienia (ust. 6)
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 23 z dnia 1.12.2019
Wykazywanie okresów nieskładkowych w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 94 (1656) z dnia 25.11.2019
Pozostawanie bez pracy a wniosek o rentę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1629) z dnia 22.08.2019 - Na jaką rentę może liczyć osoba niezdolna do pracy?
Wystawianie dokumentów przez płatnika na żądanie ZUS
Gazeta Podatkowa nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019
Kompletowanie wniosku o ustalenie kapitału początkowego
Gazeta Podatkowa nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019
Renta dla ubezpieczonej przed 30. rokiem życia
Gazeta Podatkowa nr 61 (1623) z dnia 1.08.2019
Okresy (nie)składkowe a świadczenia z ZUS
Gazeta Podatkowa nr 54 (1616) z dnia 8.07.2019
Ograniczenie uwzględnianego do renty okresu nieskładkowego
Gazeta Podatkowa nr 49 (1611) z dnia 21.06.2019
Kompletowanie dokumentacji o rentę dla pracownika
Gazeta Podatkowa nr 44 (1606) z dnia 3.06.2019
Dokumentowanie przez wdowę stażu i wynagrodzenia męża
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019 - Kto otrzyma rentę rodzinną po pracowniku?
Przeliczenie emerytury nie zawsze możliwe
Gazeta Podatkowa nr 39 (1601) z dnia 16.05.2019
Można ubiegać się o przeliczenie emerytur i rent
Gazeta Podatkowa nr 34 (1596) z dnia 29.04.2019
Aktywność zawodowa a gwarancja najniższej emerytury
Gazeta Podatkowa nr 28 (1590) z dnia 8.04.2019
Okres pracy świadczonej przez studenta przy ustalaniu prawa do renty
Gazeta Podatkowa nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019
Wnioski o świadczenia z ZUS dla pracowników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 19 (1581) z dnia 7.03.2019 - Dokumentacja dla celów świadczeń z ZUS i jej przechowywanie po zmianie przepisów
Okres wychowywania dzieci a świadczenia z ZUS
Gazeta Podatkowa nr 11 (1573) z dnia 7.02.2019
Odpowiednia dokumentacja
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1571) z dnia 31.01.2019 - Przeliczanie świadczeń emerytalno-rentowych
Aktywność zawodowa podstawą ustalenia nowej wysokości świadczeń
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1571) z dnia 31.01.2019 - Przeliczanie świadczeń emerytalno-rentowych
Przepracowany kwartał/rok a wzrost emerytur i rent
Gazeta Podatkowa nr 2 (1564) z dnia 7.01.2019
Uwzględnianie okresu studiów w kapitale początkowym
Gazeta Podatkowa nr 99 (1556) z dnia 10.12.2018
Okres niepłatnej opieki przy ustalaniu wysokości emerytury
Gazeta Podatkowa nr 86 (1543) z dnia 25.10.2018
Aktywność zawodowa a przeliczenie emerytur i rent
Gazeta Podatkowa nr 81 (1538) z dnia 8.10.2018
Co to jest kapitał początkowy?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1531) z dnia 13.09.2018 - Kapitał początkowy składową nowej emerytury
Staż pracy sprzed 1 stycznia 1999 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1531) z dnia 13.09.2018 - Kapitał początkowy składową nowej emerytury
Okresy nieskładkowe i służby wojskowej w zaświadczeniu ERP-7
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1531) z dnia 13.09.2018 - Kapitał początkowy składową nowej emerytury
Potwierdzenie okresu wychowywania dziecka
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1531) z dnia 13.09.2018 - Kapitał początkowy składową nowej emerytury
Kapitał początkowy dla absolwenta szkoły wyższej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1531) z dnia 13.09.2018 - Kapitał początkowy składową nowej emerytury
(Nie)uwzględnianie okresu pracy w gospodarstwie rolnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1531) z dnia 13.09.2018 - Kapitał początkowy składową nowej emerytury
Możliwość złożenia wniosku o rentę
Gazeta Podatkowa nr 66 (1523) z dnia 16.08.2018
Przywrócenie prawa do renty dla nauczyciela
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 54 (1511) z dnia 5.07.2018 - Świadczenia emerytalno-rentowe dla nauczycieli
Dług prowadzącego działalność a należności z ZUS
Gazeta Podatkowa nr 50 (1507) z dnia 21.06.2018
Staż (nie zawsze) wymagany do renty z tytułu niezdolności do pracy
Gazeta Podatkowa nr 46 (1503) z dnia 7.06.2018
Prawo do renty
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1490) z dnia 23.04.2018 - Postępowanie w sprawie renty z tytułu niezdolności do pracy
Wpływ pobierania świadczeń chorobowych na wysokość renty
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1490) z dnia 23.04.2018 - Postępowanie w sprawie renty z tytułu niezdolności do pracy
Okres praktycznej nauki zawodu w stażu emerytalno-rentowym
Gazeta Podatkowa nr 27 (1484) z dnia 3.04.2018
Niezdolność ubezpieczonego do pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 25 (1482) z dnia 26.03.2018 - Świadczenia dla ubezpieczonych przed osiągnięciem wieku emerytalnego
Zmiana progów zarobkowych dla emerytów i rencistów
Gazeta Podatkowa nr 19 (1476) z dnia 5.03.2018
Okres studiów w stażu emerytalno-rentowym
Gazeta Podatkowa nr 10 (1467) z dnia 1.02.2018
Wpływ opłacania składek na wysokość świadczeń z ZUS
Gazeta Podatkowa nr 10 (1467) z dnia 1.02.2018
Świadczenie przedemerytalne po likwidacji stanowiska
Gazeta Podatkowa nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018
Okresy pozostawania bez pracy a prawo do renty
Gazeta Podatkowa nr 6 (1463) z dnia 18.01.2018
Okres wychowywania dziecka przy ustalaniu kapitału początkowego
Gazeta Podatkowa nr 100 (1454) z dnia 14.12.2017
Świadczenie przedemerytalne również dla rencisty
Gazeta Podatkowa nr 96 (1450) z dnia 30.11.2017
Ponowne ocenianie ustalonego kapitału początkowego
Gazeta Podatkowa nr 95 (1449) z dnia 27.11.2017
Okres pobierania świadczeń chorobowych a staż emerytalno-rentowy
Gazeta Podatkowa nr 94 (1448) z dnia 23.11.2017
Kiedy praca na rencie zwiększa wysokość należnego świadczenia?
Gazeta Podatkowa nr 85 (1439) z dnia 23.10.2017
Najniższa emerytura a staż wymagany od października 2017 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1436) z dnia 12.10.2017 - Świadczenia emerytalno-rentowe po zmianach w 2017 roku
Wpływ okresu pracy w gospodarstwie rolnym na prawo do renty
Gazeta Podatkowa nr 80 (1434) z dnia 5.10.2017
Dodatkowo przepracowany okres a wysokość emerytury i renty
Gazeta Podatkowa nr 80 (1434) z dnia 5.10.2017
Staż wymagany od października 2017 r. do najniższej emerytury
Gazeta Podatkowa nr 76 (1430) z dnia 21.09.2017
Renta dla niezdolnych do pracy w różnym wieku
Gazeta Podatkowa nr 73 (1427) z dnia 11.09.2017
Kapitał początkowy bez pracy w gospodarstwie rolnym
Gazeta Podatkowa nr 72 (1426) z dnia 7.09.2017
Utrata chorobowego przez pracownika a wysokość renty
Gazeta Podatkowa nr 64 (1418) z dnia 10.08.2017
Służba wojskowa a wysokość renty rodzinnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1415) z dnia 31.07.2017 - Komu i w jakiej wysokości przysługuje renta rodzinna?
Własna praca nie zwiększy przysługującej renty rodzinnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1415) z dnia 31.07.2017 - Komu i w jakiej wysokości przysługuje renta rodzinna?
Studia wyższe w kapitale początkowym
Gazeta Podatkowa nr 60 (1414) z dnia 27.07.2017
Dodatkowy dochód osiągnięty przez emeryta
Gazeta Podatkowa nr 50 (1404) z dnia 22.06.2017
Wykonywanie zlecenia przez emeryta a świadczenie emerytalne
Gazeta Podatkowa nr 50 (1404) z dnia 22.06.2017
Jak staż pracy wpływa na wysokość nowej emerytury?
Gazeta Podatkowa nr 44 (1398) z dnia 1.06.2017
Urlop ojcowski okresem składkowym przy obliczaniu renty
Gazeta Podatkowa nr 43 (1397) z dnia 29.05.2017
Przebieg ubezpieczenia do świadczeń z ZUS potwierdzi ten organ
Gazeta Podatkowa nr 38 (1392) z dnia 11.05.2017
Staż pracy w kapitale początkowym
Gazeta Podatkowa nr 35 (1389) z dnia 2.05.2017
Konsekwencje braku wniosku o ustalenie kapitału początkowego
Gazeta Podatkowa nr 34 (1388) z dnia 27.04.2017
Zwiększenie stażu emerytalno-rentowego
Gazeta Podatkowa nr 32 (1386) z dnia 20.04.2017
Ubezpieczeni powinni zadbać o ustalenie kapitału początkowego
Gazeta Podatkowa nr 28 (1382) z dnia 6.04.2017
Przesłanki uprawniające do otrzymania renty socjalnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 23 (1377) z dnia 20.03.2017 - Komu i na jakich zasadach ZUS wypłaca rentę socjalną?
Renta z tytułu niezdolności do pracy dla osoby, która nie ma 5 lat pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (432) z dnia 10.03.2017
Okres pobierania wynagrodzenia chorobowego w stażu rentowym
Gazeta Podatkowa nr 46 (1296) z dnia 9.06.2016
Okres nieukończonych studiów a staż rentowy
Gazeta Podatkowa nr 44 (1294) z dnia 2.06.2016
Uprawnieni do renty
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1290) z dnia 19.05.2016 - Ustalanie uprawnień do renty z tytułu niezdolności do pracy
Znaczenie kapitału początkowego dla wysokości emerytury
Gazeta Podatkowa nr 16 (1266) z dnia 25.02.2016
Wpływ urlopu bezpłatnego na uprawnienia pracownicze i emerytalno-rentowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (903) z dnia 1.02.2016
Okres służby wojskowej a emerytura
Gazeta Podatkowa nr 9 (1259) z dnia 1.02.2016
Ustalanie okresu ubezpieczenia dla prowadzącego działalność
Gazeta Podatkowa nr 4 (1254) z dnia 14.01.2016
Okres służby wojskowej przy ustalaniu uprawnień do renty rodzinnej
Gazeta Podatkowa nr 3 (1253) z dnia 11.01.2016
Renta dla osób legitymujących się wymaganym stażem pracy
Gazeta Podatkowa nr 103 (1248) z dnia 24.12.2015
Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy przyczyną odmowy renty
Gazeta Podatkowa nr 103 (1248) z dnia 24.12.2015
Okres ubezpieczenia przy przekroczeniu podstawy wymiaru składek
Gazeta Podatkowa nr 99 (1244) z dnia 10.12.2015
Opieka nad dzieckiem w stażu rentowym
Gazeta Podatkowa nr 93 (1238) z dnia 19.11.2015
Okres pobierania zasiłku chorobowego zaliczany do renty
Gazeta Podatkowa nr 82 (1227) z dnia 12.10.2015
Zatrudnienie osoby uprawnionej do renty socjalnej
Gazeta Podatkowa nr 79 (1224) z dnia 1.10.2015
Praca w gospodarstwie rolnym w stażu emerytalno-rentowym
Gazeta Podatkowa nr 73 (1218) z dnia 10.09.2015
Wpływ pobrania zasiłku chorobowego na emeryturę
Gazeta Podatkowa nr 55 (1200) z dnia 9.07.2015
Renta dla osoby pobierającej zasiłek macierzyński
Gazeta Podatkowa nr 51 (1196) z dnia 25.06.2015
Jak ZUS uwzględni okres studiów w wysokości emerytury i renty?
Gazeta Podatkowa nr 47 (1192) z dnia 11.06.2015
Ponowne przeliczenie kapitału początkowego
Gazeta Podatkowa nr 45 (1190) z dnia 3.06.2015
Renta dla mężczyzny z 30-letnim okresem składkowym
Gazeta Podatkowa nr 43 (1188) z dnia 28.05.2015
Komu i jak ustala się kapitał początkowy?
Gazeta Podatkowa nr 36 (1181) z dnia 4.05.2015
Przychody wpływające na zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1178) z dnia 23.04.2015 - Rozliczenie osób pracujących na świadczeniu przedemerytalnym
Jak potwierdzić dodatkową pracę?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1161) z dnia 23.02.2015 - Wpływ dodatkowej pracy na świadczenia emerytalno-rentowe
Okres służby wojskowej w stażu emerytalno-rentowym
Gazeta Podatkowa nr 4 (1149) z dnia 12.01.2015
Dokumenty do spraw emerytur i rent wydaje pracodawca
Gazeta Podatkowa nr 3 (1148) z dnia 8.01.2015
Okresy składkowe i nieskładkowe - podział nadal aktualny
Gazeta Podatkowa nr 1 (1146) z dnia 2.01.2015
Okres ubezpieczenia w KRUS w stażu emerytalnym
Gazeta Podatkowa nr 92 (1133) z dnia 17.11.2014
Pobieranie świadczenia przedemerytalnego a staż emerytalny
Gazeta Podatkowa nr 89 (1130) z dnia 6.11.2014
Można już składać wnioski o ponowne przeliczenie emerytur i rent
Gazeta Podatkowa nr 82 (1123) z dnia 13.10.2014
Nauka zawodu w stażu emerytalno-rentowym
Gazeta Podatkowa nr 74 (1115) z dnia 15.09.2014
Staż wymagany dla celów ustalenia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (371) z dnia 1.09.2014
Informacje w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 56 (1097) z dnia 14.07.2014
Praca na rencie socjalnej dozwolona, ale ograniczona
Gazeta Podatkowa nr 54 (1095) z dnia 7.07.2014
Okres pobierania macierzyńskiego
Gazeta Podatkowa nr 37 (1078) z dnia 8.05.2014
Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy w stażu emerytalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (363) z dnia 1.05.2014
Ograniczenie w uwzględnianiu okresu nieskładkowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1076) z dnia 30.04.2014 - Zasady przyznawania renty z tytułu niezdolności do pracy
Okres praktycznej nauki zawodu w stażu rentowym
Gazeta Podatkowa nr 33 (1074) z dnia 24.04.2014
Okresy nieskładkowe
Gazeta Podatkowa nr 28 (1069) z dnia 7.04.2014
Kiedy studia wlicza się do stażu emerytalno-rentowego?
Gazeta Podatkowa nr 11 (1052) z dnia 6.02.2014
Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych w stażu emerytalnym
Gazeta Podatkowa nr 101 (1038) z dnia 19.12.2013
Zaliczenie do stażu ubezpieczeniowego okresu pracy agencyjnej
Gazeta Podatkowa nr 91 (1028) z dnia 14.11.2013
Kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych - ZUS Rp-6
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1023) z dnia 28.10.2013 - Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o emeryturę lub rentę
Okres służby wojskowej uwzględniany do emerytury
Gazeta Podatkowa nr 86 (1023) z dnia 28.10.2013
Od czego zależy wysokość emerytury przyznawanej na starych zasadach i renty?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 80 (1017) z dnia 7.10.2013 - Jak zwiększyć pobieraną emeryturę lub rentę?
Praca na pół etatu podstawą przeliczenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 80 (1017) z dnia 7.10.2013 - Jak zwiększyć pobieraną emeryturę lub rentę?
Istota kapitału początkowego
Gazeta Podatkowa nr 70 (1007) z dnia 2.09.2013
Urlop wychowawczy w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 57 (994) z dnia 18.07.2013
"Oskładkowane" zlecenie jest uwzględniane do emerytury
Gazeta Podatkowa nr 54 (991) z dnia 8.07.2013
Korzystanie z "chorobówki" wpływa na wysokość emerytury
Gazeta Podatkowa nr 47 (984) z dnia 13.06.2013
Praca na świadczeniu nie zawsze zwiększa staż pracy
Gazeta Podatkowa nr 39 (976) z dnia 16.05.2013
Czy zlecenie zwiększy staż emerytalny?
Gazeta Podatkowa nr 34 (971) z dnia 29.04.2013
Wykonywanie umowy zlecenia a staż emerytalno-rentowy
Gazeta Podatkowa nr 17 (954) z dnia 28.02.2013
Czy okres pobierania renty jest uwzględniany w stażu pracy?
Gazeta Podatkowa nr 13 (950) z dnia 14.02.2013
Jak prawidłowo wypełnić formularz ZUS Rp-6?
Gazeta Podatkowa nr 3 (940) z dnia 10.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60