Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Ubezpieczenia i świadczenia » Emerytury, renty i świadczenia przedemerytalne »  Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń ...

Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 9 obowiązującym od 1.01.2016 r. do 1.01.2016 r.
Ubezpieczenia z tytułu wykonywania kilku umów zlecenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 10 (1260) z dnia 4.02.2016 - Nowe zasady rozliczania składek ZUS od umów zlecenia
Zasady oskładkowania umów cywilnoprawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (409) z dnia 1.01.2016
Zlecenie wykonywane przez osobę zatrudnioną jednocześnie na etacie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (900) z dnia 1.01.2016
Obowiązek ubezpieczeń społecznych w razie wykonywania kilku umów zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (403) z dnia 1.01.2016
Sprawdzanie przez ZUS łącznej podstawy wymiaru składek z kilku umów zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (403) z dnia 1.01.2016
Zgłoszenie do ubezpieczeń w ZUS z drugiego zlecenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (899) z dnia 20.12.2015
Zmiana zasad oskładkowania kilku umów zlecenia od 1 stycznia 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 101 (1246) z dnia 17.12.2015
Ubezpieczenia ze zlecenia od 1 stycznia 2016 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1245) z dnia 14.12.2015 - Co się zmieni w składkach ZUS w 2016 roku?
Umowa zlecenia z osobą zatrudnioną na etacie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1245) z dnia 14.12.2015 - Co się zmieni w składkach ZUS w 2016 roku?
Składka na Fundusz Pracy, gdy kwota podstawy jest niższa od minimalnego wynagrodzenia
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2015 - Składki na FP i FGŚP za pracowników oraz zleceniobiorców
Składki ZUS w razie podlegania ubezpieczeniom społecznym z dwóch umów zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (402) z dnia 10.12.2015
ZUS emeryta wykonującego dwa zlecenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (897) z dnia 1.12.2015
Zmiany w ubezpieczeniach wynikające z nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (864) z dnia 1.01.2015
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 9 w pozostałych wersjach czasowych
Składki ZUS przedsiębiorcy będącego strażakiem
Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021
ZUS emeryta wykonującego w jednej firmie dwa zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 11 (1782) z dnia 8.02.2021
Ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 7 (1778) z dnia 25.01.2021 - Rozliczanie składek ZUS za zleceniobiorców w 2021 roku
ZUS zleceniobiorcy, który pełni funkcję członka rady nadzorczej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 7 (1778) z dnia 25.01.2021 - Rozliczanie składek ZUS za zleceniobiorców w 2021 roku
Prawo do emerytury lub renty a ubezpieczenia z dodatkowej pracy
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021
Ubezpieczenia zleceniobiorcy prowadzącego własną firmę
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021
Ubezpieczenie przedsiębiorcy pobierającego stypendium doktoranckie
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021
Ubezpieczenie w ZUS przedsiębiorcy zatrudnionego na etacie
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020
Składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy po osiągnięciu 60 lat
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1077) z dnia 1.12.2020
Składka zdrowotna z działalności w razie pobierania zasiłku macierzyńskiego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (521) z dnia 1.12.2020
Składki ZUS przedsiębiorcy z prawem do renty
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020
Umowa o pracę z emerytem wojskowym a ubezpieczenie w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
Zgłoszenie w ZUS osoby wykonującej pracę na zleceniu
Gazeta Podatkowa nr 91 (1757) z dnia 12.11.2020
Składki ZUS za zleceniobiorcę po zmianie rodzajów ubezpieczeń
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (520) z dnia 10.11.2020
ZUS od zlecenia przy nieterminowej wypłacie wynagrodzenia z etatu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1075) z dnia 10.11.2020
Nie każdy zleceniobiorca może opłacać składkę chorobową
Gazeta Podatkowa nr 88 (1754) z dnia 2.11.2020
Ustalenie tytułu do ubezpieczeń społecznych z umów o pracę i zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (519) z dnia 1.11.2020
Przyznanie prawa do renty socjalnej a składki ZUS z prowadzonej firmy
Gazeta Podatkowa nr 85 (1751) z dnia 22.10.2020
Składka zdrowotna pracownika na urlopie wychowawczym podejmującego naukę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (518) z dnia 10.10.2020
Rencista powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (518) z dnia 10.10.2020
Czy wypłata emerytury zaliczkowej zwalnia przedsiębiorcę z opłaty składek społecznych?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1071) z dnia 1.10.2020
Praca na niepełny etat a składki ZUS z dodatkowego zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 75 (1741) z dnia 17.09.2020
Rozliczenie PCC i składek ZUS w razie przyjęcia nowego wspólnika
Gazeta Podatkowa nr 71 (1737) z dnia 3.09.2020
Objęcie emeryta ubezpieczeniami społecznymi z kilku umów zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (515) z dnia 1.09.2020
Ubezpieczenia w ZUS pracownika z prawem do renty
Gazeta Podatkowa nr 69 (1735) z dnia 27.08.2020
Prowadzenie działalności i wykonywanie zlecenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1731) z dnia 13.08.2020 - Postępowanie w razie zbiegu tytułów do ubezpieczeń
Pobieranie stypendium doktoranckiego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1731) z dnia 13.08.2020 - Postępowanie w razie zbiegu tytułów do ubezpieczeń
Wykonywanie zlecenia przez emeryta
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1731) z dnia 13.08.2020 - Postępowanie w razie zbiegu tytułów do ubezpieczeń
Opłacanie przez przedsiębiorcę składki na Fundusz Pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (514) z dnia 10.08.2020
ZUS pracownika-rencisty
Gazeta Podatkowa nr 62 (1728) z dnia 3.08.2020
Zatrudnienie na niepełnych etatach a składki z innej pracy
Gazeta Podatkowa nr 59 (1725) z dnia 23.07.2020
Przedsiębiorca z rentą rodzinną płaci tylko składkę zdrowotną
Gazeta Podatkowa nr 59 (1725) z dnia 23.07.2020
Problemy płatników w interpretacjach ZUS
Gazeta Podatkowa nr 56 (1722) z dnia 13.07.2020
Ubezpieczenia ze zlecenia po obniżeniu wynagrodzenia pracownikowi z etatu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1063) z dnia 10.07.2020
Składka emerytalna pracownika-emeryta
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020 - Ubezpieczenia i składki w ZUS aktywnych zawodowo emerytów i rencistów
Obowiązek ubezpieczeń w ZUS zleceniobiorcy emeryta/rencisty
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020 - Ubezpieczenia i składki w ZUS aktywnych zawodowo emerytów i rencistów
Umowa zlecenia zawarta z innym podmiotem niż własny pracodawca
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020 - Ubezpieczenia i składki w ZUS aktywnych zawodowo emerytów i rencistów
Składki od dwóch zleceń o identycznym zakresie prac
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020 - Ubezpieczenia i składki w ZUS aktywnych zawodowo emerytów i rencistów
Składki z firmy prowadzonej przez emeryta/rencistę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020 - Ubezpieczenia i składki w ZUS aktywnych zawodowo emerytów i rencistów
Ubezpieczenia w ZUS osoby współpracującej po przyznaniu prawa do renty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1056) z dnia 1.05.2020
ZUS osoby współpracującej uprawnionej do renty
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1701) z dnia 30.04.2020 - PIT i ZUS w firmie rodzinnej
Ubezpieczenia w ZUS pracownika na urlopie wychowawczym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1687) z dnia 12.03.2020 - Ubezpieczenia i składki w drukach ZUS
Ubezpieczenia w ZUS z umowy zlecenia osoby współpracującej z przedsiębiorcą
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (504) z dnia 10.03.2020
Prawo do obniżenia wpłaty podstawowej finansowanej przez uczestnika PPK
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (503) z dnia 1.03.2020
Składki ZUS z działalności przedsiębiorcy z ustalonym prawem do renty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1050) z dnia 1.03.2020
Rozwiązanie umowy o pracę a składki z prowadzonej działalności
Gazeta Podatkowa nr 17 (1683) z dnia 27.02.2020
ZUS przedsiębiorcy pobierającego świadczenie przedemerytalne
Gazeta Podatkowa nr 15 (1681) z dnia 20.02.2020
ZUS przedsiębiorcy zatrudnionego na kilku niepełnych etatach
Gazeta Podatkowa nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020
Składki emeryta wykonującego dwa zlecenia w jednym podmiocie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1048) z dnia 10.02.2020
Zgłoszenie w ZUS osoby z tytułu zawarcia z nią drugiego zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020
Pełny ZUS dla niektórych przedsiębiorców
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 7 (1673) z dnia 23.01.2020 - Rozliczanie składek na ubezpieczenia w ZUS w 2020 roku
Składki ZUS osoby wykonującej jednocześnie dwa zlecenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 7 (1673) z dnia 23.01.2020 - Rozliczanie składek na ubezpieczenia w ZUS w 2020 roku
Problemy płatników w interpretacjach ZUS
Gazeta Podatkowa nr 7 (1673) z dnia 23.01.2020
Składki przedsiębiorcy z prawem do renty
Gazeta Podatkowa nr 5 (1671) z dnia 16.01.2020
Składki ZUS za przedsiębiorcę z rentą rodzinną
Gazeta Podatkowa nr 1 (1667) z dnia 2.01.2020
Ubezpieczenia i składki w ZUS od umowy zlecenia zawartej z emerytem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1044) z dnia 1.01.2020
Obliczanie składek ZUS za osobę korzystającą z urlopu wychowawczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (499) z dnia 1.01.2020
ZUS emeryta wykonującego dwa zlecenia w jednym podmiocie
Gazeta Podatkowa nr 104 (1666) z dnia 30.12.2019
W 2020 r. pełny ZUS dla niektórych przedsiębiorców
Gazeta Podatkowa nr 99 (1661) z dnia 12.12.2019
Niepełny etat, zlecenie oraz własna firma a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 97 (1659) z dnia 5.12.2019
Obowiązki płatników w interpretacjach ZUS
Gazeta Podatkowa nr 96 (1658) z dnia 2.12.2019
Ubezpieczenie zleceniobiorcy pobierającego stypendium doktoranckie
Gazeta Podatkowa nr 96 (1658) z dnia 2.12.2019
ZUS przy dwóch umowach cywilnoprawnych
Gazeta Podatkowa nr 96 (1658) z dnia 2.12.2019
Uprawnienia wykorzystane w trakcie zatrudnienia (ust. 6)
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 23 z dnia 1.12.2019
Umowa zlecenia zawarta z emerytem zatrudnionym jednocześnie na etacie - interpretacja ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1040) z dnia 20.11.2019
Ubezpieczenia i składki od zlecenia zawartego z emerytem
Gazeta Podatkowa nr 92 (1654) z dnia 18.11.2019
Przerwa w zatrudnieniu a składki ZUS ze zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019
Ubezpieczenie wypadkowe z umowy zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (495) z dnia 1.11.2019
Ubezpieczenia i składki ZUS doktorantów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1038) z dnia 1.11.2019
ZUS pracownika-rencisty
Gazeta Podatkowa nr 86 (1648) z dnia 28.10.2019
Ubezpieczenie emeryta zatrudnionego na etacie i wykonującego zlecenie
Gazeta Podatkowa nr 81 (1643) z dnia 10.10.2019
Świadczenie rodzicielskie nie zwalnia przedsiębiorcy z ZUS
Gazeta Podatkowa nr 75 (1637) z dnia 19.09.2019
Praca na etacie i zleceniu w trakcie macierzyńskiego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019 - Rozliczanie w ZUS osób przebywających na urlopach rodzicielskich
Składki ZUS z firmy prowadzonej w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019 - Rozliczanie w ZUS osób przebywających na urlopach rodzicielskich
Ubezpieczenia członka rady nadzorczej pobierającego zasiłek macierzyński z innego tytułu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019 - Rozliczanie w ZUS osób przebywających na urlopach rodzicielskich
Pracownik na urlopie wychowawczym a ubezpieczenia w ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019 - Rozliczanie w ZUS osób przebywających na urlopach rodzicielskich
Składki z działalności osoby zatrudnionej na etacie bez prawa do zasiłku chorobowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1033) z dnia 10.09.2019
ZUS przy wykonywaniu więcej niż jednej umowy zlecenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1632) z dnia 2.09.2019 - Ubezpieczenia i składki ZUS za zleceniobiorców
Wykonywanie zlecenia przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1632) z dnia 2.09.2019 - Ubezpieczenia i składki ZUS za zleceniobiorców
Zleceniobiorca zatrudniony jednocześnie na etacie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1632) z dnia 2.09.2019 - Ubezpieczenia i składki ZUS za zleceniobiorców
Etat z emerytem lub rencistą
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019 - Zatrudnianie emerytów i rencistów
Umowa cywilna z emerytem (rencistą) będącym pracownikiem innego podmiotu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019 - Zatrudnianie emerytów i rencistów
ZUS od stypendiów wypłacanych uczestnikom kursów językowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1031) z dnia 20.08.2019
ZUS przedsiębiorcy i osoby z nim współpracującej po ustaleniu prawa do renty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1030) z dnia 10.08.2019
Składki ZUS za emeryta wykonującego zlecenie
Gazeta Podatkowa nr 61 (1623) z dnia 1.08.2019
Ubezpieczenie w ZUS osoby współpracującej pobierającej rentę
Gazeta Podatkowa nr 61 (1623) z dnia 1.08.2019
ZUS przedsiębiorcy pobierającego świadczenie przedemerytalne
Gazeta Podatkowa nr 57 (1619) z dnia 18.07.2019
Ubezpieczenia z umowy zlecenia przedsiębiorcy opłacającego "mały ZUS"
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (488) z dnia 10.07.2019
Składki od dwóch umów zlecenia o tym samym zakresie prac
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1025) z dnia 20.06.2019
Składka zdrowotna z kontraktu wykonywanego w ramach firmy
Gazeta Podatkowa nr 48 (1610) z dnia 17.06.2019
Zgłoszenie do ubezpieczeń pracownicy przebywającej na urlopie wychowawczym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (486) z dnia 10.06.2019
ZUS przedsiębiorcy uprawnionego do emerytury pomostowej
Gazeta Podatkowa nr 46 (1608) z dnia 10.06.2019
ZUS chorego zleceniobiorcy wykonującego kilka zleceń
Gazeta Podatkowa nr 43 (1605) z dnia 30.05.2019
Rozstrzyganie zbiegu tytułów do ubezpieczeń w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 37 (1599) z dnia 9.05.2019
Składki za współpracownika-funkcjonariusza Policji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 34 (1596) z dnia 29.04.2019 - Rozliczenia podatkowe i składkowe przy zatrudnianiu członków rodziny
Zasiłek macierzyński w niskiej kwocie a ZUS ze zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 32 (1594) z dnia 23.04.2019
Składki ubezpieczeniowe w ZUS osoby współpracującej po przyznaniu prawa do renty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1019) z dnia 20.04.2019
Ubezpieczenia w ZUS z dwóch umów zlecenia w razie choroby zleceniobiorcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (482) z dnia 10.04.2019
Ubezpieczenie w ZUS osoby wykonującej kilka umów zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 28 (1590) z dnia 8.04.2019
Składki przedsiębiorcy pobierającego rentę socjalną
Gazeta Podatkowa nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019
Ubezpieczenia w ZUS w okresie łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (481) z dnia 1.04.2019
Brak wypłaty pensji z etatu a składki ZUS ze zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019
Jednoczesne wykonywanie kilku zleceń a rozliczenia z ZUS
Gazeta Podatkowa nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019
Rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia z kontraktu menedżerskiego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (480) z dnia 10.03.2019
Składki ZUS
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (485) z dnia 1.03.2019
Ubezpieczenia w ZUS z umowy o pracę świadczonej w trakcie urlopu wychowawczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (479) z dnia 1.03.2019
Ubezpieczenie i składki za pracownika-emeryta
Gazeta Podatkowa nr 13 (1575) z dnia 14.02.2019
Ubezpieczenie w ZUS przedsiębiorcy wykonującego zlecenie
Gazeta Podatkowa nr 11 (1573) z dnia 7.02.2019
Rozliczenie w ZUS osoby wykonującej jednocześnie dwa zlecenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 7 (1569) z dnia 24.01.2019 - Rozliczanie składek ZUS w 2019 roku
ZUS od zlecenia zawartego z pracownikiem innej firmy
Gazeta Podatkowa nr 6 (1568) z dnia 21.01.2019
Ubezpieczenie chorobowe nowego przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 1 (1563) z dnia 3.01.2019
ZUS DRA za przedsiębiorcę pobierającego rentę rodzinną
Gazeta Podatkowa nr 99 (1556) z dnia 10.12.2018
Opodatkowanie i oskładkowanie wynagrodzenia wypłacanego członkowi rady nadzorczej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (478) z dnia 20.11.2018
Udzielenie pracownikowi urlopu a składki ZUS z tytułu wykonywanego zlecenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1004) z dnia 20.11.2018
Składki z innych tytułów w okresie urlopu bezpłatnego
Gazeta Podatkowa nr 93 (1550) z dnia 19.11.2018
Ubezpieczenia w ZUS pracownika z prawem do renty
Gazeta Podatkowa nr 93 (1550) z dnia 19.11.2018
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2018 - Zatrudnianie emerytów i rencistów
Wykonywanie pracy na podstawie umów cywilnoprawnych
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2018 - Zatrudnianie emerytów i rencistów
Prowadzenie pozarolniczej działalności
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2018 - Zatrudnianie emerytów i rencistów
Zmiana wysokości podstawy wymiaru i składki zdrowotnej dla osób korzystających z urlopu wychowawczego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1003) z dnia 10.11.2018
Przerwa w pobieraniu zasiłku macierzyńskiego na czas pobytu dziecka w szpitalu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (471) z dnia 1.11.2018
Składki ZUS od dwóch umów zlecenia zawartych z tym samym zleceniobiorcą - interpretacja ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1002) z dnia 1.11.2018
Ograniczenia podstaw wymiaru obowiązujące w składkach ZUS
Gazeta Podatkowa nr 86 (1543) z dnia 25.10.2018
Składki ZUS od umowy zlecenia zawartej z emerytem
Gazeta Podatkowa nr 83 (1540) z dnia 15.10.2018
Składka zdrowotna osoby prowadzącej dwie spółki
Gazeta Podatkowa nr 82 (1539) z dnia 11.10.2018
Pakiety medyczne w przychodach pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1538) z dnia 8.10.2018 - PIT i ZUS od pozapłacowych świadczeń pracowniczych
Podatek i składki u menedżera z własną firmą
Gazeta Podatkowa nr 77 (1534) z dnia 24.09.2018
Wykonywanie kilku umów cywilnych
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2018 - Umowy cywilnoprawne w aspekcie składkowo-podatkowym
Zleceniobiorcą jest emeryt lub rencista
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2018 - Umowy cywilnoprawne w aspekcie składkowo-podatkowym
Ubezpieczenie pracownika wykonującego dodatkowo umowę cywilną
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2018 - Umowy cywilnoprawne w aspekcie składkowo-podatkowym
Umowy cywilne zawiera osoba prowadząca pozarolniczą działalność
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2018 - Umowy cywilnoprawne w aspekcie składkowo-podatkowym
ZUS członka rady nadzorczej wykonującego zlecenie
Gazeta Podatkowa nr 72 (1529) z dnia 6.09.2018
Nie każdy zleceniobiorca może podlegać ubezpieczeniu chorobowemu
Gazeta Podatkowa nr 71 (1528) z dnia 3.09.2018
Przyjmowanie okresu wychowywania małego dziecka przy ustalaniu prawa do renty
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (467) z dnia 1.09.2018
Składki przedsiębiorcy przy niepłatnym zwolnieniu lekarskim ze stosunku pracy - interpretacja ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (996) z dnia 1.09.2018
Ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 70 (1527) z dnia 30.08.2018
ZUS w razie jednoczesnego wykonywania kilku zleceń
Gazeta Podatkowa nr 69 (1526) z dnia 27.08.2018
ZUS przedsiębiorcy pobierającego rentę
Gazeta Podatkowa nr 68 (1525) z dnia 23.08.2018
Umowa zlecenia wykonywana na rzecz komandytariusza a ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (995) z dnia 20.08.2018
Ubezpieczenia w ZUS osoby opiekującej się małym dzieckiem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (466) z dnia 10.08.2018
Składka zdrowotna przedsiębiorcy pobierającego rentę z KRUS
Gazeta Podatkowa nr 63 (1520) z dnia 6.08.2018
Ubezpieczenia w ZUS osoby bezrobotnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (465) z dnia 1.08.2018
Pobieranie renty wyrównawczej a zwolnienie z opłacania składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 61 (1518) z dnia 30.07.2018
Składki od stypendiów wypłacanych studentom
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (992) z dnia 20.07.2018
Urlop wychowawczy wykazywany w treści świadectwa pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1515) z dnia 19.07.2018 - Pracownik na urlopie wychowawczym
Obniżenie wymiaru czasu pracy zamiast urlopu wychowawczego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1515) z dnia 19.07.2018 - Pracownik na urlopie wychowawczym
Przedsiębiorca na etacie bez refundacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 57 (1514) z dnia 16.07.2018 - Ulgi w opłacaniu składek ZUS przez przedsiębiorcę
Współpraca z małżonkiem będącym równocześnie członkiem rady nadzorczej w spółce kapitałowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (991) z dnia 10.07.2018
Rozwiązanie umowy o pracę a ubezpieczenia z prowadzonej firmy
Gazeta Podatkowa nr 53 (1510) z dnia 2.07.2018
Ubezpieczenia w ZUS dla osoby współpracującej po ustaleniu prawa do renty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (990) z dnia 1.07.2018
Ubezpieczenia w ZUS dla pracownika emeryta/rencisty
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (1507) z dnia 21.06.2018 - Ubezpieczenia w ZUS zatrudnionych emerytów i rencistów
Kod zgłoszenia do ubezpieczeń w ZUS pracownika emeryta
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (1507) z dnia 21.06.2018 - Ubezpieczenia w ZUS zatrudnionych emerytów i rencistów
Objęcie emeryta ubezpieczeniami w ZUS ze zlecenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (1507) z dnia 21.06.2018 - Ubezpieczenia w ZUS zatrudnionych emerytów i rencistów
Dwie umowy zlecenia z rencistą
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (1507) z dnia 21.06.2018 - Ubezpieczenia w ZUS zatrudnionych emerytów i rencistów
Ustalenie kwoty granicznej przychodu zleceniobiorcy-rencisty
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (1507) z dnia 21.06.2018 - Ubezpieczenia w ZUS zatrudnionych emerytów i rencistów
Umowa o dzieło zawarta z emerytem lub rencistą
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (1507) z dnia 21.06.2018 - Ubezpieczenia w ZUS zatrudnionych emerytów i rencistów
ZUS za emeryta-pracownika na zleceniu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (1507) z dnia 21.06.2018 - Ubezpieczenia w ZUS zatrudnionych emerytów i rencistów
Zmiana ubezpieczeń w ZUS dla współpracownika na rencie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (1507) z dnia 21.06.2018 - Ubezpieczenia w ZUS zatrudnionych emerytów i rencistów
ZUS przedsiębiorcy pobierającego rentę rodzinną
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (1507) z dnia 21.06.2018 - Ubezpieczenia w ZUS zatrudnionych emerytów i rencistów
Oskładkowanie umów cywilnoprawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (468) z dnia 20.06.2018
Składki w ZUS od umów zlecenia o takim samym zakresie prac
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (989) z dnia 20.06.2018
Wykonywanie zlecenia w ramach prowadzonej firmy a ZUS
Gazeta Podatkowa nr 46 (1503) z dnia 7.06.2018
Składki ZUS z tytułu dodatkowej aktywności zawodowej rencisty
Gazeta Podatkowa nr 44 (1501) z dnia 1.06.2018
Oskładkowanie zlecenia z pracownikiem innej firmy
Gazeta Podatkowa nr 43 (1500) z dnia 28.05.2018
Zgłoszenie zleceniobiorcy w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 41 (1498) z dnia 21.05.2018
Ubezpieczenia w ZUS osoby pobierającej zasiłek macierzyński
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1496) z dnia 14.05.2018 - ZUS za osoby korzystające z urlopów związanych z rodzicielstwem
Ubezpieczenie z firmy prowadzonej w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1496) z dnia 14.05.2018 - ZUS za osoby korzystające z urlopów związanych z rodzicielstwem
Praca na pół etatu i zlecenie w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1496) z dnia 14.05.2018 - ZUS za osoby korzystające z urlopów związanych z rodzicielstwem
Ubezpieczenia w ZUS dla pracownika na wychowawczym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1496) z dnia 14.05.2018 - ZUS za osoby korzystające z urlopów związanych z rodzicielstwem
Identyfikator podatkowy rolnika na fakturze VAT RR
Poradnik VAT nr 9 (465) z dnia 10.05.2018
Konsekwencje w ZUS udzielenia pracownikowi urlopu bezpłatnego
Gazeta Podatkowa nr 38 (1495) z dnia 10.05.2018
Kilka zleceń a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 37 (1494) z dnia 7.05.2018
ZUS ze zlecenia osoby prowadzącej działalność gospodarczą
Gazeta Podatkowa nr 36 (1493) z dnia 4.05.2018
Umowa zlecenia zawarta z pracownicą przebywającą na urlopie macierzyńskim - jakie ubezpieczenia w ZUS?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (983) z dnia 20.04.2018
Świadczenia chorobowe dla emeryta wykonującego umowę zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 32 (1489) z dnia 19.04.2018
Ubezpieczenia w ZUS przedsiębiorcy wykonującego umowę zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (458) z dnia 10.04.2018
ZUS osoby współpracującej po przyznaniu jej prawa do renty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (982) z dnia 10.04.2018
Wykazanie urlopu wychowawczego w treści świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (457) z dnia 1.04.2018
Składka na ubezpieczenie wypadkowe z drugiego zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 26 (1483) z dnia 29.03.2018
Wykonywanie zlecenia w ramach prowadzonej firmy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 20 (1477) z dnia 8.03.2018 - Ubezpieczenie i składki ZUS przedsiębiorców w 2018 roku
Dwa zlecenia z tą samą osobą a rozliczenia z ZUS
Gazeta Podatkowa nr 18 (1475) z dnia 1.03.2018
Składki ZUS po przyznaniu emerytury
Gazeta Podatkowa nr 18 (1475) z dnia 1.03.2018
Składka emerytalna za zatrudnionego pracownika-emeryta
Gazeta Podatkowa nr 17 (1474) z dnia 26.02.2018
Wykonywanie umowy zlecenia przez przedsiębiorcę a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 13 (1470) z dnia 12.02.2018
Składka na Fundusz Pracy za członka rady nadzorczej
Gazeta Podatkowa nr 13 (1470) z dnia 12.02.2018
Refundacja składek ubezpieczeniowych z PFRON nie zawsze możliwa
Gazeta Podatkowa nr 12 (1469) z dnia 8.02.2018
Składki ZUS przedsiębiorcy i osoby z nim współpracującej w 2018 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (453) z dnia 1.02.2018
ZUS od kilku zleceń o identycznym zakresie
Gazeta Podatkowa nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018
ZUS za pobierających stypendium podczas stażu zawodowego
Gazeta Podatkowa nr 7 (1464) z dnia 22.01.2018
Prowadzenie firmy w innym kraju UE i wykonywanie zlecenia w Polsce
Gazeta Podatkowa nr 5 (1462) z dnia 15.01.2018
ZUS za emeryta zatrudnionego na etacie i wykonującego zlecenie
Gazeta Podatkowa nr 4 (1461) z dnia 11.01.2018
Składki ZUS osób przebywających na urlopie wychowawczym w 2018 r.
Gazeta Podatkowa nr 103 (1457) z dnia 28.12.2017
ZUS z działalności w razie pobierania świadczenia przedemerytalnego
Gazeta Podatkowa nr 103 (1457) z dnia 28.12.2017
ZUS od umowy zlecenia zawartej z pracownikiem innej firmy
Gazeta Podatkowa nr 100 (1454) z dnia 14.12.2017
ZUS przedsiębiorcy po przejściu na emeryturę
Gazeta Podatkowa nr 98 (1452) z dnia 7.12.2017
Urlop pracownika a składki z tytułu wykonywanej umowy zlecenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (967) z dnia 10.11.2017
Interpretacje ZUS w sprawach wątpliwych dla płatników składek
Gazeta Podatkowa nr 85 (1439) z dnia 23.10.2017
Termin wypłaty wynagrodzenia z etatu a składki z działalności
Gazeta Podatkowa nr 83 (1437) z dnia 16.10.2017
Ubezpieczenia rentowe emeryta zatrudnionego na etacie
Gazeta Podatkowa nr 82 (1436) z dnia 12.10.2017
Zgłoszenie zleceniobiorcy do ubezpieczeń w ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (446) z dnia 10.10.2017
ZUS menedżera wykonującego kontrakt w ramach prowadzonej firmy
Gazeta Podatkowa nr 75 (1429) z dnia 18.09.2017
Wynagrodzenie z dzieła bez wpływu na ubezpieczenia ze zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 75 (1429) z dnia 18.09.2017
Ubezpieczenia w ZUS przedsiębiorcy pobierającego zasiłek macierzyński
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (444) z dnia 10.09.2017
Ujęcie w księgach rachunkowych korekty składek ZUS z tytułu umowy zlecenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (449) z dnia 1.09.2017
ZUS ze zlecenia emeryta zatrudnionego na etacie
Gazeta Podatkowa nr 69 (1423) z dnia 28.08.2017
ZUS od umowy zlecenia wykonywanej na rzecz komandytariusza
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (959) z dnia 20.08.2017
Ubezpieczenia ze zlecenia dla osoby wykonującej umowę o dzieło
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (958) z dnia 10.08.2017
Zgłoszenie do ubezpieczeń w ZUS przedsiębiorcy z prawem do renty rodzinnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (442) z dnia 10.08.2017
Obniżenie wymiaru czasu pracy w miejsce urlopu wychowawczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (442) z dnia 10.08.2017
Dobrowolne składki ZUS nie są refundowane przez PFRON
Gazeta Podatkowa nr 60 (1414) z dnia 27.07.2017
Ubezpieczenia w ZUS rencisty wykonującego umowę zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (440) z dnia 10.07.2017
Pracownik na urlopie wychowawczym w liczbie ubezpieczonych w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (955) z dnia 10.07.2017
ZUS przedsiębiorcy wykonującego umowę zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 54 (1408) z dnia 6.07.2017
Praca emeryta lub rencisty na etacie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (1404) z dnia 22.06.2017 - Ubezpieczenia i składki ZUS za zatrudnionych emerytów i rencistów
Umowa zlecenia z emerytem lub rencistą
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (1404) z dnia 22.06.2017 - Ubezpieczenia i składki ZUS za zatrudnionych emerytów i rencistów
Zlecenie dla emeryta zatrudnionego na umowę o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (1404) z dnia 22.06.2017 - Ubezpieczenia i składki ZUS za zatrudnionych emerytów i rencistów
Umowa o dzieło zawarta z emerytem lub rencistą
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (1404) z dnia 22.06.2017 - Ubezpieczenia i składki ZUS za zatrudnionych emerytów i rencistów
Kilka umów zlecenia z emerytem na etacie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (1404) z dnia 22.06.2017 - Ubezpieczenia i składki ZUS za zatrudnionych emerytów i rencistów
Zasiłek z etatu a ubezpieczenia w ZUS przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 48 (1402) z dnia 16.06.2017
Podleganie ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 11 z dnia 1.06.2017
ZUS przedsiębiorcy zatrudnionego na kilku niepełnych etatach
Gazeta Podatkowa nr 42 (1396) z dnia 25.05.2017
Składki ZUS od zleceń zawartych z pracownikami innego podmiotu
Gazeta Podatkowa nr 42 (1396) z dnia 25.05.2017
Ubezpieczenie w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1391) z dnia 8.05.2017 - Składki ZUS za osoby na urlopach związanych z rodzicielstwem
Składki przedsiębiorcy pobierającego niski zasiłek macierzyński
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1391) z dnia 8.05.2017 - Składki ZUS za osoby na urlopach związanych z rodzicielstwem
ZUS za pracownika na urlopie wychowawczym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1391) z dnia 8.05.2017 - Składki ZUS za osoby na urlopach związanych z rodzicielstwem
Ubezpieczenie w ZUS przedsiębiorcy-rencisty
Gazeta Podatkowa nr 37 (1391) z dnia 8.05.2017
Dobrowolne ubezpieczenia emerytalno-rentowe w praktyce
Gazeta Podatkowa nr 36 (1390) z dnia 4.05.2017
Składki na FP za członka rady nadzorczej
Gazeta Podatkowa nr 35 (1389) z dnia 2.05.2017
Wpływ urlopu bezpłatnego na składki ZUS z innych tytułów
Gazeta Podatkowa nr 35 (1389) z dnia 2.05.2017
Podstawa składek przy zbiegu zleceń nie jest ograniczona do kwoty wynagrodzenia minimalnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (948) z dnia 1.05.2017
Oskładkowanie wynagrodzenia członka rady nadzorczej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (947) z dnia 20.04.2017
Składka zdrowotna z kilku prowadzonych działalności
Gazeta Podatkowa nr 31 (1385) z dnia 18.04.2017
Ustalanie prawa do zasiłku chorobowego z dwóch tytułów ubezpieczenia chorobowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (946) z dnia 10.04.2017
Współpraca z przedsiębiorcą i zlecenie a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 26 (1380) z dnia 30.03.2017
Świadczenia dla uczestnika projektu PO WER
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 25 (1379) z dnia 27.03.2017 - Obowiązki beneficjenta przy realizacji projektu
ZUS przedsiębiorcy na urlopie bezpłatnym
Gazeta Podatkowa nr 22 (1376) z dnia 16.03.2017
ZUS członka RN
Gazeta Podatkowa nr 20 (1374) z dnia 9.03.2017
ZUS zleceniobiorcy będącego emerytem zatrudnionym na etacie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 19 (1373) z dnia 6.03.2017 - Rozliczanie składek ZUS za zleceniobiorców
Składki zleceniobiorcy pobierającego z etatu świadczenie chorobowe
Gazeta Podatkowa nr 15 (1369) z dnia 20.02.2017
ZUS od zlecenia z emerytem prowadzącym własną działalność
Gazeta Podatkowa nr 15 (1369) z dnia 20.02.2017
Ubezpieczenia i składki ZUS osoby na świadczeniu przedemerytalnym
Gazeta Podatkowa nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017
Składki ZUS z umowy cywilnoprawnej z niskim wynagrodzeniem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (430) z dnia 10.02.2017
Składki ZUS za zleceniobiorcę zatrudnionego na etacie
Gazeta Podatkowa nr 11 (1365) z dnia 6.02.2017
Składki ZUS od kilku zleceń wykonywanych jednocześnie
Gazeta Podatkowa nr 10 (1364) z dnia 2.02.2017
Składki ZUS osoby wykonującej dwie umowy zlecenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (939) z dnia 1.02.2017
Składki ZUS osoby współpracującej będącej rencistą
Gazeta Podatkowa nr 4 (1358) z dnia 12.01.2017
Składki ZUS za członków rad nadzorczych
Gazeta Podatkowa nr 4 (1358) z dnia 12.01.2017
Objęcie emeryta obowiązkowymi ubezpieczeniami z umowy zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (428) z dnia 10.01.2017
Wykonywanie zlecenia przez przedsiębiorcę a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 3 (1357) z dnia 9.01.2017
Niektórzy przedsiębiorcy muszą płacić pełny ZUS
Gazeta Podatkowa nr 1 (1355) z dnia 2.01.2017
Umowa o dzieło zawarta ze zleceniobiorcą bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 104 (1354) z dnia 29.12.2016
ZUS przedsiębiorcy po zatrudnieniu na etacie
Gazeta Podatkowa nr 102 (1352) z dnia 22.12.2016
Zasiłek z etatu nie wpływa na ubezpieczenia z działalności
Gazeta Podatkowa nr 99 (1349) z dnia 12.12.2016
Niskopłatny etat, zlecenie oraz własna firma a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 97 (1347) z dnia 5.12.2016
Umowa zlecenia z pracownikiem innej firmy
Gazeta Podatkowa nr 91 (1341) z dnia 14.11.2016
Ustalenie obowiązku opłacania za pracownika składki na Fundusz Pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (424) z dnia 10.11.2016
Czy można sprawdzić w ZUS składki zleceniobiorcy?
Gazeta Podatkowa nr 89 (1339) z dnia 7.11.2016
Składki za zleceniobiorcę będącego emerytem
Gazeta Podatkowa nr 89 (1339) z dnia 7.11.2016
Dobrowolne ubezpieczenia z umowy zlecenia wykonywanej w okresie urlopu ojcowskiego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (423) z dnia 1.11.2016
Składki ZUS za przedsiębiorcę wykonującego umowę zlecenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (929) z dnia 20.10.2016
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2016 - Zatrudnianie emerytów i rencistów
Wykonywanie pracy na podstawie umów cywilnoprawnych
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2016 - Zatrudnianie emerytów i rencistów
Prowadzenie pozarolniczej działalności
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2016 - Zatrudnianie emerytów i rencistów
Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń z umów zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (422) z dnia 10.10.2016
Dobrowolne ubezpieczenia emerytalno-rentowe ze zlecenia wykonywanego przez pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (422) z dnia 10.10.2016
Dobrowolne składki ubezpieczeniowe zleceniobiorcy
Gazeta Podatkowa nr 80 (1330) z dnia 6.10.2016
Składki z działalności prowadzonej przez emeryta
Gazeta Podatkowa nr 78 (1328) z dnia 29.09.2016
ZUS od składek ubezpieczeniowych sfinansowanych za zleceniobiorcę
Gazeta Podatkowa nr 78 (1328) z dnia 29.09.2016
ZUS przedsiębiorcy pobierającego rentę z zagranicy
Gazeta Podatkowa nr 76 (1326) z dnia 22.09.2016
Działalność z "dużym" ZUS-em i zlecenie
Gazeta Podatkowa nr 76 (1326) z dnia 22.09.2016
Wykonywanie kilku umów cywilnych
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2016 - Umowy cywilnoprawne w aspekcie składkowo-podatkowym
Zleceniobiorcą jest emeryt lub rencista
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2016 - Umowy cywilnoprawne w aspekcie składkowo-podatkowym
Ubezpieczenie pracownika wykonującego dodatkowo umowę cywilną
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2016 - Umowy cywilnoprawne w aspekcie składkowo-podatkowym
Umowy cywilne zawiera osoba prowadząca pozarolniczą działalność
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2016 - Umowy cywilnoprawne w aspekcie składkowo-podatkowym
Składki ZUS od zlecenia wykonywanego na rzecz komandytariusza
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (925) z dnia 10.09.2016
Ubezpieczenia dla zleceniobiorcy zatrudnionego też na etacie
Gazeta Podatkowa nr 72 (1322) z dnia 8.09.2016
ZUS przedsiębiorcy po złożeniu wniosku o emeryturę
Gazeta Podatkowa nr 71 (1321) z dnia 5.09.2016
Oskładkowanie umów cywilnoprawnych
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 17 z dnia 1.09.2016
Składki ZUS osoby rozpoczynającej działalność
Gazeta Podatkowa nr 70 (1320) z dnia 1.09.2016
Zatrudnienie przedsiębiorcy na etacie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1319) z dnia 29.08.2016 - Rozstrzyganie wątpliwości przy zbiegu tytułów do ubezpieczeń
Własna firma, zlecenie i niskopłatny etat a ubezpieczenie w ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1319) z dnia 29.08.2016 - Rozstrzyganie wątpliwości przy zbiegu tytułów do ubezpieczeń
Własna firma i współpraca w firmie współmałżonka
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1319) z dnia 29.08.2016 - Rozstrzyganie wątpliwości przy zbiegu tytułów do ubezpieczeń
Zlecenie z emerytem zatrudnionym na etacie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1319) z dnia 29.08.2016 - Rozstrzyganie wątpliwości przy zbiegu tytułów do ubezpieczeń
Podjęcie pracy na urlopie rodzicielskim
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1319) z dnia 29.08.2016 - Rozstrzyganie wątpliwości przy zbiegu tytułów do ubezpieczeń
ZUS członka rady nadzorczej posiadającego inny tytuł do ubezpieczeń
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1319) z dnia 29.08.2016 - Rozstrzyganie wątpliwości przy zbiegu tytułów do ubezpieczeń
PFRON nie refunduje przedsiębiorcy dobrowolnych składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 68 (1318) z dnia 25.08.2016
Składki ZUS za zleceniobiorcę objętego dobrowolnie ubezpieczeniami społecznymi
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (418) z dnia 10.08.2016
Brak informacji od zleceniobiorcy o ustaniu tytułu do ubezpieczeń w ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (922) z dnia 10.08.2016
Umowa o dzieło bez wpływu na ubezpieczenia ze zlecenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (921) z dnia 1.08.2016
Świadczenia dla uczestnika projektu PO WER
Gazeta Podatkowa nr 61 (1311) z dnia 1.08.2016
ZUS ze zlecenia wykonywanego przez nowego przedsiębiorcę
Gazeta Podatkowa nr 57 (1307) z dnia 18.07.2016
PIT i składki ZUS od pracowniczych pakietów medycznych
Gazeta Podatkowa nr 56 (1306) z dnia 14.07.2016
Rozliczenie składkowo-podatkowe członka rady nadzorczej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (416) z dnia 10.07.2016
Ubezpieczenia w ZUS osoby zatrudnionej na etacie posiadającej prawo do renty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (919) z dnia 10.07.2016
Rozliczenie składkowo-podatkowe umowy zlecenia z niskim wynagrodzeniem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (415) z dnia 1.07.2016
Składki ZUS przedsiębiorcy zatrudnionego na część etatu
Gazeta Podatkowa nr 52 (1302) z dnia 30.06.2016
Wysokość emerytury nie wpływa na ubezpieczenia ze zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 51 (1301) z dnia 27.06.2016
Umowa o pracę z emerytem lub rencistą
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (1300) z dnia 23.06.2016 - Składki ZUS za pracujących emerytów i rencistów
Ubezpieczenia dla emeryta na zleceniu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (1300) z dnia 23.06.2016 - Składki ZUS za pracujących emerytów i rencistów
Umowa o pracę z wynagrodzeniem niższym od minimalnego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (1300) z dnia 23.06.2016 - Składki ZUS za pracujących emerytów i rencistów
Kilka zleceń z emerytem na etacie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (1300) z dnia 23.06.2016 - Składki ZUS za pracujących emerytów i rencistów
Umowa o dzieło zawarta z emerytem lub rencistą
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (1300) z dnia 23.06.2016 - Składki ZUS za pracujących emerytów i rencistów
ZUS osoby dorabiającej na świadczeniu przedemerytalnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (1300) z dnia 23.06.2016 - Składki ZUS za pracujących emerytów i rencistów
Dokumenty dla celów ustalenia zakresu ubezpieczeń zleceniobiorcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (917) z dnia 20.06.2016
Zasiłek chorobowy po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego przez osobę współpracującą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (917) z dnia 20.06.2016
ZUS od zlecenia wykonywanego na rzecz komandytariusza
Gazeta Podatkowa nr 49 (1299) z dnia 20.06.2016
Składki przedsiębiorcy wykonującego zlecenie
Gazeta Podatkowa nr 49 (1299) z dnia 20.06.2016
Składki ZUS przedsiębiorcy zatrudnionego na etacie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (414) z dnia 10.06.2016
Składki ZUS przedsiębiorcy z prawem do renty
Gazeta Podatkowa nr 46 (1296) z dnia 9.06.2016
Ubezpieczenia w ZUS z umowy zlecenia wykonywanej na rzecz własnego pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (413) z dnia 1.06.2016
Ubezpieczenia w ZUS w okresie łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (413) z dnia 1.06.2016
ZUS z działalności w trakcie urlopu wychowawczego
Gazeta Podatkowa nr 41 (1291) z dnia 23.05.2016
Ubezpieczenia i składki w ZUS za emeryta i rencistę wykonującego zlecenie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (914) z dnia 20.05.2016
Składki ZUS z umowy o pracę i zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 38 (1288) z dnia 12.05.2016
Rozliczenie składkowo-podatkowe krótkotrwałych umów zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (412) z dnia 10.05.2016
Biznes w parze ze zleceniem a ubezpieczenie w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 37 (1287) z dnia 9.05.2016
Ubezpieczenie w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 36 (1286) z dnia 5.05.2016 - Składki ZUS za osoby na urlopie macierzyńskim i wychowawczym
Ubezpieczenie pracownika na urlopie wychowawczym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 36 (1286) z dnia 5.05.2016 - Składki ZUS za osoby na urlopie macierzyńskim i wychowawczym
Objęcie ubezpieczeniami w ZUS studenta-zleceniobiorcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (411) z dnia 1.05.2016
ZUS zleceniobiorcy będącego emerytem zatrudnionym na etacie
Gazeta Podatkowa nr 32 (1282) z dnia 21.04.2016
Ubezpieczenia społeczne, gdy umowę zlecenia wykonuje przedsiębiorca
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (410) z dnia 10.04.2016
Składki ZUS przedsiębiorcy posiadającego prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (910) z dnia 10.04.2016
Składka na FP za członka rady nadzorczej
Gazeta Podatkowa nr 27 (1277) z dnia 4.04.2016
Ubezpieczenia i składki z umów zleceń zawartych z emerytem/rencistą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (909) z dnia 1.04.2016
ZUS emeryta lub rencisty na kilku zleceniach
Gazeta Podatkowa nr 26 (1276) z dnia 31.03.2016
Składki ze zlecenia przedsiębiorcy opłacającego "ulgowy" ZUS
Gazeta Podatkowa nr 26 (1276) z dnia 31.03.2016
Ubezpieczenia z działalności podczas choroby na etacie
Gazeta Podatkowa nr 24 (1274) z dnia 24.03.2016
Prowadzenie działalności gospodarczej w czasie urlopu wychowawczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (408) z dnia 10.03.2016
Zlecenie na rodzicielskim
Gazeta Podatkowa nr 19 (1269) z dnia 7.03.2016
ZUS zleceniobiorcy będącego funkcjonariuszem Policji
Gazeta Podatkowa nr 19 (1269) z dnia 7.03.2016
Podstawa wymiaru składek ZUS zleceniobiorców - komunikat ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (906) z dnia 1.03.2016
Wykonywanie umowy zlecenia przez osobę będącą pracownikiem innego podmiotu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (406) z dnia 10.02.2016
ZUS przy umowie zlecenia z osobą zatrudnioną na etacie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 10 (1260) z dnia 4.02.2016 - Nowe zasady rozliczania składek ZUS od umów zlecenia
Ubezpieczenia ze zlecenia i etacie w innym podmiocie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 10 (1260) z dnia 4.02.2016 - Nowe zasady rozliczania składek ZUS od umów zlecenia
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy będącego pracownikiem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (405) z dnia 1.02.2016
Ubezpieczenia ze zlecenia od 1 stycznia 2016 r.
Dodatek nr 4 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2016 - Co nowego w przepisach w 2016 r. ?
Możliwość wyboru ubezpieczeń z umowy zlecenia lub pozarolniczej działalności
Dodatek nr 4 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2016 - Co nowego w przepisach w 2016 r. ?
Ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy opłacającego składki na preferencyjnych warunkach wykonującego umowę zlecenia
Dodatek nr 4 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2016 - Co nowego w przepisach w 2016 r. ?
Zlecenie i dwie umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 5 (1255) z dnia 18.01.2016
Umowy zlecenia zawarte z własnym pracownikiem w 2016 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (901) z dnia 10.01.2016
ZUS za menedżera zatrudnionego jednocześnie na etacie
Gazeta Podatkowa nr 2 (1252) z dnia 7.01.2016
Ubezpieczenie wspólnika spółki jawnej wykonującego zlecenie
Gazeta Podatkowa nr 104 (1249) z dnia 28.12.2015
ZUS za chałupnika
Gazeta Podatkowa nr 103 (1248) z dnia 24.12.2015
ZUS z umowy zlecenia do 31 grudnia 2015 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1245) z dnia 14.12.2015 - Co się zmieni w składkach ZUS w 2016 roku?
Składki przedsiębiorcy po podjęciu pracy na etacie
Gazeta Podatkowa nr 100 (1245) z dnia 14.12.2015
Składki ZUS osoby fizycznej prowadzącej działalność i będącej wspólnikiem spółki z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (898) z dnia 10.12.2015
Obowiązkowe ubezpieczenia emerytalno-rentowe dla członka rady nadzorczej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (401) z dnia 1.12.2015
Od 2016 r. przedsiębiorca na macierzyńskim może być zwolniony z opłaty składki zdrowotnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (897) z dnia 1.12.2015
Ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy-pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (399) z dnia 1.11.2015
Ubezpieczenia i składki od zlecenia z własnym pracownikiem będącym rencistą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (894) z dnia 1.11.2015
Jednodniowe zlecenie też podlega zgłoszeniu w ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 83 (1228) z dnia 15.10.2015 - Druki zgłoszeniowe i wyrejestrowujące za osoby objęte ubezpieczeniem w ZUS
Podleganie ubezpieczeniom w ZUS przedsiębiorcy pobierającego rentę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (397) z dnia 1.10.2015
Ubezpieczenia w ZUS przedsiębiorcy podejmującego umowę uaktywniającą
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (397) z dnia 1.10.2015
Rozliczenie składek za emeryta na kilku zleceniach
Gazeta Podatkowa nr 78 (1223) z dnia 28.09.2015
ZUS od zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 77 (1222) z dnia 24.09.2015
Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzenia zleceniobiorcy-emeryta
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (395) z dnia 1.09.2015
Wynagrodzenie członka rady nadzorczej - składki ZUS i rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (887) z dnia 20.08.2015
Zatrudnienie na niepełnym etacie a składki z działalności
Gazeta Podatkowa nr 67 (1212) z dnia 20.08.2015
Składki ZUS od zleceniobiorcy zmieniającego status osoby ubezpieczonej w trakcie miesiąca
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (886) z dnia 10.08.2015
Składki ZUS za członka rady nadzorczej spółki kapitałowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1209) z dnia 10.08.2015 - Zatrudnianie wspólników i członków organów w spółkach handlowych
Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1208) z dnia 6.08.2015 - Uprawnienia z tytułu podlegania dobrowolnym ubezpieczeniom społecznym
Adwokat na rencie opłaca pełny ZUS z tytułu prowadzenia kancelarii
Gazeta Podatkowa nr 60 (1205) z dnia 27.07.2015
Składki ZUS wspólnika spółki wykonującego zlecenie
Gazeta Podatkowa nr 56 (1201) z dnia 13.07.2015
Wpływ prowadzenia działalności zarobkowej na otrzymywaną emeryturę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (392) z dnia 10.07.2015
Ubezpieczenia w ZUS menedżera prowadzącego działalność gospodarczą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (883) z dnia 10.07.2015
ZUS menedżera prowadzącego działalność gospodarczą
Gazeta Podatkowa nr 55 (1200) z dnia 9.07.2015
Jednodniowe zlecenie też podlega zgłoszeniu w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 50 (1195) z dnia 22.06.2015
Kiedy rencista opłaca wszystkie składki z działalności?
Gazeta Podatkowa nr 49 (1194) z dnia 18.06.2015
Emeryt na umowie zlecenia
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (395) z dnia 1.06.2015
Wykonywanie kilku umów zlecenia przez emeryta lub rencistę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1187) z dnia 25.05.2015 - Składki ZUS za aktywnych zawodowo emerytów i rencistów
ZUS za osobę dorabiającą na świadczeniu przedemerytalnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1187) z dnia 25.05.2015 - Składki ZUS za aktywnych zawodowo emerytów i rencistów
Umowa o dzieło zawarta z emerytem lub rencistą
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1187) z dnia 25.05.2015 - Składki ZUS za aktywnych zawodowo emerytów i rencistów
Składki za zleceniobiorcę, który zawiesił prowadzenie firmy
Gazeta Podatkowa nr 40 (1185) z dnia 18.05.2015
Przy pensji niższej od minimalnej obowiązkowe składki z firmy
Gazeta Podatkowa nr 38 (1183) z dnia 11.05.2015
Wykonywanie jednej lub kilku umów zlecenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 36 (1181) z dnia 4.05.2015 - Ubezpieczenie i składki ZUS za zleceniobiorców
ZUS przy dwóch umowach zlecenia zawartych z jedną osobą
Gazeta Podatkowa nr 35 (1180) z dnia 30.04.2015
Działalność i równoczesne wykonywanie zlecenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1180) z dnia 30.04.2015 - Rozliczanie składek ZUS przy zbiegu tytułów ubezpieczeń
ZUS ze zlecenia po wznowieniu działalności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1180) z dnia 30.04.2015 - Rozliczanie składek ZUS przy zbiegu tytułów ubezpieczeń
Kilka działalności i zlecenie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1180) z dnia 30.04.2015 - Rozliczanie składek ZUS przy zbiegu tytułów ubezpieczeń
Ubezpieczenia w ZUS przedsiębiorczego menedżera
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1180) z dnia 30.04.2015 - Rozliczanie składek ZUS przy zbiegu tytułów ubezpieczeń
Ubezpieczenia ze współpracy czy pracy na zleceniu?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1180) z dnia 30.04.2015 - Rozliczanie składek ZUS przy zbiegu tytułów ubezpieczeń
Zleceniobiorca pracujący jako niania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1180) z dnia 30.04.2015 - Rozliczanie składek ZUS przy zbiegu tytułów ubezpieczeń
Umowa zlecenia z pracującym emerytem
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1180) z dnia 30.04.2015 - Rozliczanie składek ZUS przy zbiegu tytułów ubezpieczeń
Własna firma i prawo do renty
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1180) z dnia 30.04.2015 - Rozliczanie składek ZUS przy zbiegu tytułów ubezpieczeń
Ubezpieczenia i składki za osobę prowadzącą kilka firm
Gazeta Podatkowa nr 31 (1176) z dnia 16.04.2015
Składki ZUS przy umowach o dzieło
Gazeta Podatkowa nr 30 (1175) z dnia 13.04.2015
Rozliczenie składkowo-podatkowe emeryta wykonującego dwie umowy zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (386) z dnia 10.04.2015
Składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (874) z dnia 10.04.2015
Dwie działalności i prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (874) z dnia 10.04.2015
Jakie składki w razie pobierania świadczenia przedemerytalnego?
Gazeta Podatkowa nr 28 (1173) z dnia 7.04.2015
Ubezpieczenia w ZUS dla osoby na świadczeniu przedemerytalnym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (873) z dnia 1.04.2015
Dokumenty do ZUS po zakończeniu umowy zlecenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (872) z dnia 20.03.2015
Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy pracownika-osoby współpracującej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (384) z dnia 10.03.2015
Abonament medyczny opłacany w czasie choroby pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 19 (1164) z dnia 5.03.2015 - Świadczenia pracownicze zwolnione ze składek ZUS
Podleganie ubezpieczeniom w ZUS osoby wykonującej kontrakt menedżerski
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (383) z dnia 1.03.2015
Składki emerytalno-rentowe za członka rady nadzorczej
Gazeta Podatkowa nr 10 (1155) z dnia 2.02.2015
Podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (381) z dnia 1.02.2015
Oskładkowanie umów zlecenia w 2015 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1153) z dnia 26.01.2015 - Rozliczanie składek ZUS w 2015 roku
Składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 6 (1151) z dnia 19.01.2015
Składkę zdrowotną płaci się od każdego rodzaju działalności
Gazeta Podatkowa nr 6 (1151) z dnia 19.01.2015
Jak od nowego roku rozliczać w ZUS członków rad nadzorczych?
Gazeta Podatkowa nr 1 (1146) z dnia 2.01.2015
Ubezpieczenie w razie wykonywania kilku zleceń
Gazeta Podatkowa nr 104 (1145) z dnia 29.12.2014
ZUS od zlecenia z pracownikiem innej firmy
Gazeta Podatkowa nr 104 (1145) z dnia 29.12.2014
Świadczenie przedemerytalne i składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 102 (1143) z dnia 22.12.2014
Charakterystyka umowy o pracę nakładczą i składki ZUS od wynagrodzeń z takiej umowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (861) z dnia 1.12.2014
Ubezpieczenia z umowy zlecenia zawartej z emerytem na etacie
Gazeta Podatkowa nr 95 (1136) z dnia 27.11.2014
Ubezpieczenie wspólnika spółki będącego rencistą
Gazeta Podatkowa nr 91 (1132) z dnia 13.11.2014
Składki przedsiębiorcy pobierającego zagraniczną rentę
Gazeta Podatkowa nr 91 (1132) z dnia 13.11.2014
Ubezpieczenia w ZUS dla pracownika korzystającego z urlopu wychowawczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (376) z dnia 10.11.2014
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2014 - Zatrudnianie emerytów i rencistów
Wykonywanie pracy na podstawie umów cywilnoprawnych
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2014 - Zatrudnianie emerytów i rencistów
Prowadzenie pozarolniczej działalności
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2014 - Zatrudnianie emerytów i rencistów
Jaką umowę podpisać z udziałowcem jednoosobowej spółki z o.o., aby ZUS jej nie zakwestionował?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (859) z dnia 10.11.2014
Pakiety świadczeń medycznych współfinansowane przez pracowników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 83 (1124) z dnia 16.10.2014 - Składki ZUS w interpretacjach i orzecznictwie sądowym
Ubezpieczenie studentki wykonującej zlecenie na urlopie wychowawczym
Gazeta Podatkowa nr 80 (1121) z dnia 6.10.2014
Składki z działalności prowadzonej na rzecz obecnego pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 80 (1121) z dnia 6.10.2014
Kontrakt menedżerski i prowadzenie własnej działalności gospodarczej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (855) z dnia 1.10.2014
Składki za osobę współpracującą z prawem do renty
Gazeta Podatkowa nr 77 (1118) z dnia 25.09.2014
Składka zdrowotna od każdej prowadzonej firmy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (854) z dnia 20.09.2014
ZUS od wynagrodzenia z umowy o dzieło
Gazeta Podatkowa nr 73 (1114) z dnia 11.09.2014
Kiedy pracownik podlega ubezpieczeniom społecznym także z umowy zlecenia?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (372) z dnia 10.09.2014
Ubezpieczenia i składki emeryta lub rencisty zatrudnionego na umowę o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1106) z dnia 14.08.2014 - Rozliczanie w ZUS dorabiających emerytów i rencistów
Jakie składki do ZUS płaci rencista z firmą?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1106) z dnia 14.08.2014 - Rozliczanie w ZUS dorabiających emerytów i rencistów
Zawarcie umowy o dzieło przez emeryta lub rencistę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1106) z dnia 14.08.2014 - Rozliczanie w ZUS dorabiających emerytów i rencistów
Emeryt lub rencista wykonujący kilka umów zlecenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1106) z dnia 14.08.2014 - Rozliczanie w ZUS dorabiających emerytów i rencistów
ZUS osoby dorabiającej na świadczeniu przedemerytalnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1106) z dnia 14.08.2014 - Rozliczanie w ZUS dorabiających emerytów i rencistów
ZUS przedsiębiorcy pobierającego niemiecką rentę wdowią
Gazeta Podatkowa nr 64 (1105) z dnia 11.08.2014
Czy studiująca pracownica podlega ubezpieczeniom ze zlecenia zawartego podczas urlopu wychowawczego?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (849) z dnia 1.08.2014
Jakie składki ZUS opłacać musi rencista prowadzący działalność?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (848) z dnia 20.07.2014
Objęcie ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnym wspólnika spółki komandytowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (368) z dnia 10.07.2014
Przedsiębiorca na rencie płaci "pełny" ZUS
Gazeta Podatkowa nr 53 (1094) z dnia 3.07.2014
Ubezpieczenia w ZUS przy kilku umowach zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 48 (1089) z dnia 16.06.2014
ZUS za przedsiębiorcę zatrudnionego dodatkowo na etacie
Gazeta Podatkowa nr 44 (1085) z dnia 2.06.2014
Nie każdy rencista z firmą płaci pełne składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 41 (1082) z dnia 22.05.2014
Składki z działalności przy równoczesnym pełnieniu służby
Gazeta Podatkowa nr 37 (1078) z dnia 8.05.2014
Czy pełnomocnik spółki cywilnej podlega ubezpieczeniom w ZUS?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (363) z dnia 1.05.2014
ZUS wspólnika spółki komandytowej wykonującego zlecenie
Gazeta Podatkowa nr 35 (1076) z dnia 30.04.2014
Wpływ innej pracy zarobkowej na składki z firmy
Gazeta Podatkowa nr 32 (1073) z dnia 22.04.2014
Przedsiębiorca dodatkowo zarobkujący na zleceniu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1070) z dnia 10.04.2014 - Jak naliczać składki ZUS przy zbiegu tytułów do ubezpieczeń?
Prowadzenie kilku firm w połączeniu ze zleceniem
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1070) z dnia 10.04.2014 - Jak naliczać składki ZUS przy zbiegu tytułów do ubezpieczeń?
Współpraca przy działalności i praca na zleceniu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1070) z dnia 10.04.2014 - Jak naliczać składki ZUS przy zbiegu tytułów do ubezpieczeń?
Ubezpieczenie w ZUS zarobkujących emerytów i rencistów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1070) z dnia 10.04.2014 - Jak naliczać składki ZUS przy zbiegu tytułów do ubezpieczeń?
ZUS osoby dorabiającej na świadczeniu przedemerytalnym
Gazeta Podatkowa nr 29 (1070) z dnia 10.04.2014
Obowiązkowe ubezpieczenia w ZUS dla emeryta zatrudnionego na umowę zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (361) z dnia 1.04.2014
Ubezpieczenia w ZUS przy zleceniu i działalności
Gazeta Podatkowa nr 21 (1062) z dnia 13.03.2014
Oskładkowanie świadczeń niepieniężnych dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 21 (1062) z dnia 13.03.2014
Ubezpieczenie zleceniobiorcy pracującego też jako niania
Gazeta Podatkowa nr 21 (1062) z dnia 13.03.2014
Wykazanie w dokumentach rozliczeniowych pracownicy na urlopie wychowawczym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (360) z dnia 10.03.2014
Ulga w opłacie składki zdrowotnej dla przedsiębiorcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (835) z dnia 10.03.2014
Wynagrodzenie chorobowe z etatu a składki ZUS z działalności
Gazeta Podatkowa nr 16 (1057) z dnia 24.02.2014
Przystąpienie zleceniobiorcy do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (358) z dnia 10.02.2014
Umowa o dzieło albo zlecenia z obcym pracownikiem a należności składkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (832) z dnia 10.02.2014
Rozliczenie składek ZUS z dwóch umów o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1053) z dnia 10.02.2014 - Składki i świadczenia w raportach ZUS
Brak wypłaty pensji z etatu a składki z działalności
Gazeta Podatkowa nr 11 (1052) z dnia 6.02.2014
Składki z działalności w okresie urlopu macierzyńskiego ze stosunku pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (831) z dnia 1.02.2014
Składki społeczne tylko z jednej wybranej umowy zlecenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1049) z dnia 27.01.2014 - Rozliczanie składek ZUS w 2014 roku
Czy zlecenie ze studentką na wychowawczym zatrudnioną w innej firmie podlega oskładkowaniu?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (830) z dnia 20.01.2014
Przedsiębiorca z rentą rodzinną płaci tylko składkę zdrowotną
Gazeta Podatkowa nr 5 (1046) z dnia 16.01.2014
Prowadzenie działalności przez rencistę socjalnego
Gazeta Podatkowa nr 5 (1046) z dnia 16.01.2014
Na razie bez zmian w oskładkowaniu umów zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 4 (1045) z dnia 13.01.2014
Składki ZUS gdy w zleceniobiorca wykonuje dwie umowy na rzecz jednego zleceniodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (356) z dnia 10.01.2014
Pełny ZUS przedsiębiorcy z niską pensją z etatu
Gazeta Podatkowa nr 2 (1043) z dnia 7.01.2014
Renta dla przedsiębiorcy z zawieszoną działalnością
Gazeta Podatkowa nr 101 (1038) z dnia 19.12.2013
Podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2013 - Udzielanie urlopów związanych z opieką nad małym dzieckiem
Ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zdrowotne w okresie przebywania na urlopie wychowawczym
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2013 - Udzielanie urlopów związanych z opieką nad małym dzieckiem
Ubezpieczenia w ZUS, gdy zleceniobiorca podejmuje pracę na podstawie umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (353) z dnia 1.12.2013
Ustalenie tytułu ubezpieczeń dla osoby pobierającej zasiłek macierzyński
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (353) z dnia 1.12.2013
Etat, współpraca przy działalności ojca i własna firma
Gazeta Podatkowa nr 91 (1028) z dnia 14.11.2013
Podleganie ubezpieczeniom w ZUS osoby przebywającej na urlopie wychowawczym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (352) z dnia 10.11.2013
Pełny ZUS dla przedsiębiorcy z rentą inwalidzką
Gazeta Podatkowa nr 88 (1025) z dnia 4.11.2013
Działalność gospodarcza i etat - obowiązki związane z opłacaniem składek ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (822) z dnia 1.11.2013
Umowa zlecenia z obcym zleceniodawcą a urlop macierzyński
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (822) z dnia 1.11.2013
Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie dla każdego zleceniobiorcy
Gazeta Podatkowa nr 86 (1023) z dnia 28.10.2013
Korekta rozliczeń składkowo-podatkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (356) z dnia 20.10.2013
Składki z tytułu współpracy w firmie męża i pracy na zleceniu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (821) z dnia 20.10.2013
Ubezpieczenia w ZUS dla przedsiębiorczego menedżera
Gazeta Podatkowa nr 82 (1019) z dnia 14.10.2013
Ubezpieczenia w ZUS członka zarządu spółki z o.o.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (350) z dnia 10.10.2013
Składki za emeryta z firmą
Gazeta Podatkowa nr 80 (1017) z dnia 7.10.2013
Pobieranie stypendium w okresie szkolenia oraz stażu a ubezpieczenia w ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (349) z dnia 1.10.2013
Komandytariusz i ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 76 (1013) z dnia 23.09.2013 - Jaką spółkę wybrać do prowadzenia działalności gospodarczej?
Składki ZUS za księgową na etacie i na zleceniu też w księgowości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (818) z dnia 20.09.2013
Składki za emeryta wykonującego dwie umowy zlecenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1010) z dnia 12.09.2013 - Wynagrodzenia i świadczenia zleceniobiorców - podatek i składki ZUS
Ubezpieczenia z tytułu współpracy przy prowadzeniu pozarolniczej działalności
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (348) z dnia 10.09.2013
Chorobowe dla emeryta prowadzącego działalność gospodarczą
Gazeta Podatkowa nr 69 (1006) z dnia 29.08.2013
Kto finansuje dobrowolne składki za zleceniobiorcę?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (815) z dnia 20.08.2013
Finansowanie dobrowolnych składek emerytalno-rentowych
Gazeta Podatkowa nr 66 (1003) z dnia 19.08.2013
Dwie umowy zlecenia zawarte z jednym podmiotem
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1001) z dnia 12.08.2013 - Ubezpieczenia i składki w interpretacjach ZUS
Ubezpieczenia w ZUS dodatkowo zarobkującego przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 59 (996) z dnia 25.07.2013
Składki z działalności na urlopie macierzyńskim
Gazeta Podatkowa nr 56 (993) z dnia 15.07.2013
Zleceniobiorcą jest emeryt lub rencista
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2013 - Rozliczanie umów cywilnych
Umowy cywilne zawiera osoba prowadząca pozarolniczą działalność
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2013 - Rozliczanie umów cywilnych
Wykonywanie kontraktu menedżerskiego w ramach działalności gospodarczej
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2013 - Rozliczanie umów cywilnych
Zmiany w innych ustawach w związku z wprowadzeniem urlopu rodzicielskiego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (343) z dnia 1.07.2013
Składkowe zmiany wynikające z wydłużenia urlopu macierzyńskiego
Gazeta Podatkowa nr 51 (988) z dnia 27.06.2013
Umowa zlecenia z emerytem - jakie składki są obowiązkowe?
Dodatek nr 21 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2013 - Umowy zlecenia - podatki i składki ZUS
Etat, zlecenie i własna firma - jak się ubezpieczyć w ZUS?
Gazeta Podatkowa nr 48 (985) z dnia 17.06.2013
Ubezpieczenia i składki za aktywnego emeryta i rencistę
Gazeta Podatkowa nr 48 (985) z dnia 17.06.2013
Jakie ubezpieczenia z drugiego zlecenia?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (979) z dnia 27.05.2013 - Rozliczanie składek ZUS za pracowników i zleceniobiorców
Składki emerytalno-rentowe tylko z jednej wybranej umowy zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 42 (979) z dnia 27.05.2013
Oskładkowanie przychodu menedżera
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (346) z dnia 20.05.2013
Dwie umowy o pracę w raportach ZUS
Gazeta Podatkowa nr 40 (977) z dnia 20.05.2013
Zasiłek chorobowy dla rencisty prowadzącego własną firmę
Gazeta Podatkowa nr 37 (974) z dnia 9.05.2013
Zlecenie nie może zastąpić umowy o pracę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (804) z dnia 1.05.2013
Rozliczenie podatkowo-składkowe umowy zlecenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (345) z dnia 1.05.2013
Ubezpieczenia z działalności przy dodatkowej pracy
Gazeta Podatkowa nr 34 (971) z dnia 29.04.2013
Składki na ubezpieczenie zdrowotne wspólnika-komandytariusza
Gazeta Podatkowa nr 33 (970) z dnia 25.04.2013
Spółka jako płatnik składek ZUS od przychodów z kontraktu menedżerskiego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (802) z dnia 10.04.2013
Składki ZUS przedsiębiorcy pobierającego rentę swoich dzieci
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (802) z dnia 10.04.2013
Emeryt wykonuje umowę o dzieło
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 23 (960) z dnia 21.03.2013 - Rozliczanie składek ZUS za zarobkujących emerytów i rencistów
Ubezpieczenia społeczne ze zlecenia dla emeryta
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 23 (960) z dnia 21.03.2013 - Rozliczanie składek ZUS za zarobkujących emerytów i rencistów
Składki za rencistę wykonującego dwie umowy zlecenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 23 (960) z dnia 21.03.2013 - Rozliczanie składek ZUS za zarobkujących emerytów i rencistów
Umowa o dzieło z osobą ubezpieczoną w KRUS
Gazeta Podatkowa nr 23 (960) z dnia 21.03.2013
Ubezpieczony nie może być karany za nieterminowość płatnika
Gazeta Podatkowa nr 21 (958) z dnia 14.03.2013
Wybór ubezpieczeń społecznych w razie wykonywania dwóch umów zlecenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 20 (957) z dnia 11.03.2013 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika Ubezpieczenia i Prawo Pracy
Składki ZUS przy prowadzeniu działalności w dwóch spółkach i pracy na etacie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (799) z dnia 10.03.2013
Obowiązkowe ubezpieczenia emerytalno-rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (336) z dnia 10.03.2013
Składki ZUS przedsiębiorcy będącego równocześnie pracownikiem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (335) z dnia 1.03.2013
Działalność i praca nakładcza
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (953) z dnia 25.02.2013 - Ubezpieczenia i składki ZUS za przedsiębiorców w 2013 roku
Składki za przedsiębiorcę na urlopie rodzicielskim
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (953) z dnia 25.02.2013 - Ubezpieczenia i składki ZUS za przedsiębiorców w 2013 roku
Składki ZUS przedsiębiorcy pobierającego rentę swoich dzieci
Gazeta Podatkowa nr 14 (951) z dnia 18.02.2013
Wybór ubezpieczeń społecznych w razie wykonywania dwóch umów zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (333) z dnia 1.02.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60