Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

NOWOŚĆ KODEKS PRACY Z KOMENTARZEM REDAKCJI cena publikacji 20 zł brutto NOWY SERWIS dla Prenumeratorów - PLAN KONT z obszernym komentarzem i indeksem księgowań Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Ubezpieczenia i świadczenia » Emerytury, renty i świadczenia przedemerytalne »  Ustawa z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i ...

Ustawa z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 31 w pozostałych wersjach czasowych
Majątek wspólników po rozwiązaniu spółki cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 77 (1952) z dnia 26.09.2022
Wynajem pomiędzy małżonkami składnika majątku należącego do małżeńskiej wspólności majątkowej
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2022 - Rozliczenia między przedsiębiorcami - skutki w podatku dochodowym
Uznanie za środek trwały samochodu stanowiącego własność małżonka
Dodatek nr 10 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 z dnia 20.06.2022 - Samochody w działalności gospodarczej - rozliczenie CIT i PIT
Przynależność wyposażenia mieszkania do majątków małżonków
Gazeta Podatkowa nr 33 (1908) z dnia 25.04.2022
Wycena darowanego ogółu praw i obowiązków wspólnika
Gazeta Podatkowa nr 32 (1907) z dnia 21.04.2022
Przekazanie towarów między firmami małżonków a koszty podatkowe
Dodatek nr 12 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 z dnia 1.04.2022 - Koszty podatkowe - kwalifikacja i moment ich rozliczenia
Wydatki samochodowe i ulga rehabilitacyjna
Gazeta Podatkowa nr 23 (1898) z dnia 21.03.2022
Istota surogacji w ustroju wspólności majątkowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 102 (1873) z dnia 23.12.2021 - Małżeńskie ustroje majątkowe - wyjaśnienia i orzecznictwo
Darowizna udziałów spółki z o.o. a podatek od spadków i darowizn
Gazeta Podatkowa nr 88 (1859) z dnia 4.11.2021
Uznanie samochodu stanowiącego własność małżonka za środek trwały
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2021 - Amortyzacja w praktyce
Najem prywatny jako działalność opodatkowana VAT
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 8.07.2021
Spółka cywilna jednego małżonka w ustroju wspólności majątkowej
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021
Obrót nieruchomościami przez jednego z małżonków
Dodatek nr 17 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 z dnia 20.05.2021 - Nieruchomości w firmie - wybrane zagadnienia
Przekazanie towarów między firmami małżonków a koszty podatkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1091) z dnia 20.04.2021
Istota surogacji w ustroju wspólności majątkowej
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021
Korekta wpisu w księdze wieczystej nieruchomości nabytej przez małżonka
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021 - Nieruchomości, księgi wieczyste i hipoteka
Samochód osobowy wykorzystywany w działalności gospodarczej jednego z małżonków a koszty uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1090) z dnia 10.04.2021
Przekazanie samochodu między firmami małżonków
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (1799) z dnia 8.04.2021 - Rozliczenia związane z samochodami w podatku dochodowym
Kiedy pracodawca może wypłacić wynagrodzenie współmałżonkowi?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (528) z dnia 10.03.2021
Używanie samochodu osobowego w uldze rehabilitacyjnej
Gazeta Podatkowa nr 15 (1786) z dnia 22.02.2021
Rozliczanie w VAT najmu prywatnych nieruchomości przez małżonków
Gazeta Podatkowa nr 88 (1754) z dnia 2.11.2020
Obrót nieruchomościami przez jednego z małżonków
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1070) z dnia 20.09.2020
Wspólność ustawowa a nabycie nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 73 (1739) z dnia 10.09.2020
Przynależność składników do majątku wspólnego i osobistego
Gazeta Podatkowa nr 70 (1736) z dnia 31.08.2020
Nabycie rzeczy i praw do majątków małżeńskich
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020 - Ustroje majątkowe w małżeństwie
Rozszerzenie wspólności małżeńskiej - PCC i podatek od spadków i darowizn
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1055) z dnia 20.04.2020
Spółka cywilna w ustroju wspólności majątkowej
Gazeta Podatkowa nr 27 (1693) z dnia 2.04.2020
Konsekwencje przekazania samochodu z firmy męża do firmy żony
Gazeta Podatkowa nr 26 (1692) z dnia 30.03.2020
Rozliczanie wydatków samochodowych w uldze rehabilitacyjnej
Gazeta Podatkowa nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020
Amortyzacja środków trwałych wykorzystywanych pierwotnie w działalności współmałżonka - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1043) z dnia 20.12.2019
Jak opodatkować wynajem prywatnej nieruchomości małżonków?
Poradnik VAT nr 20 (500) z dnia 20.10.2019
Aspekty prawne przekształcenia spółki jawnej w spółkę z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 83 (1645) z dnia 17.10.2019 - Problemy prawne dotyczące przekształcania spółek
Wycena gruntu wniesionego do działalności gospodarczej stanowiącego prywatny majątek małżonków
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1035) z dnia 1.10.2019
Przekształcenie spółki jawnej a zgoda małżonka wspólnika
Gazeta Podatkowa nr 75 (1637) z dnia 19.09.2019
Treść księgi wieczystej nieruchomości nabytej przez małżonków
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (1603) z dnia 23.05.2019 - Własność i ograniczone prawa rzeczowe na nieruchomości
Przekazanie środków trwałych pomiędzy działalnościami gospodarczymi małżonków - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1006) z dnia 10.12.2018
Stosunki majątkowe między małżonkami
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (479) z dnia 1.12.2018
Sprzedaż lokalu użytkowego
Poradnik VAT nr 22 (478) z dnia 20.11.2018
Treść księgi wieczystej nieruchomości nabytej przez małżonków
Gazeta Podatkowa nr 93 (1550) z dnia 19.11.2018
PIT od sprzedaży lokalu użytkowego wykorzystywanego w firmie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1539) z dnia 11.10.2018 - Firmowy majątek w rozliczeniach PIT i CIT
Gdy udziały spółki z o.o. nabywa małżonek
Gazeta Podatkowa nr 68 (1525) z dnia 23.08.2018
Amortyzacja środka trwałego objętego wspólnością małżeńską
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (995) z dnia 20.08.2018
Wyrównanie majątków po rozwodzie
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Amortyzacja budynku nabytego na zasadzie współwłasności przed zawarciem związku małżeńskiego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (987) z dnia 1.06.2018
Nabycie nieruchomości przez małżonków
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (1498) z dnia 21.05.2018 - Ustroje majątkowe małżeńskie i zasady odpowiedzialności za długi
Przynależność nabytych rzeczy do majątków małżeńskich
Gazeta Podatkowa nr 21 (1478) z dnia 12.03.2018
Przekształcenie bez zgody małżonka
Gazeta Podatkowa nr 88 (1442) z dnia 2.11.2017
Korzystanie z majątku osobistego współmałżonka
Gazeta Podatkowa nr 70 (1424) z dnia 31.08.2017
Odliczenie VAT z faktury wystawionej na małżonków
Gazeta Podatkowa nr 66 (1420) z dnia 17.08.2017
Wpis w księdze wieczystej o nabyciu nieruchomości przez małżonków
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1418) z dnia 10.08.2017 - Małżeńskie ustroje majątkowe
Najem lokalu użytkowego przez małżonków a VAT
Gazeta Podatkowa nr 53 (1407) z dnia 3.07.2017
Czy warto, aby wspólnik spółki jawnej zawarł intercyzę z małżonkiem?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1399) z dnia 5.06.2017 - Uczestnictwo małżonków w spółce problemy prawne
Udziały w spółce z o.o. a stan cywilny udziałowca
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1399) z dnia 5.06.2017 - Uczestnictwo małżonków w spółce problemy prawne
Przekształcenie indywidualnej działalności za zgodą małżonka
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1399) z dnia 5.06.2017 - Uczestnictwo małżonków w spółce problemy prawne
Odpisy amortyzacyjne po dokonaniu rozdzielności majątkowej małżonków - interpretacja organu podatkowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (931) z dnia 10.11.2016
Prawa małżonka do spółki cywilnej współmałżonka
Gazeta Podatkowa nr 77 (1327) z dnia 26.09.2016
Przekazanie przedsiębiorstwa pomiędzy małżonkami pozostającymi we wspólnocie majątkowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (925) z dnia 10.09.2016
Czyj majątek stanowią pieniądze po rozwiązaniu spółki cywilnej?
Gazeta Podatkowa nr 64 (1314) z dnia 11.08.2016
O czym należy wiedzieć, gdy udziały nabywa małżonek?
Gazeta Podatkowa nr 61 (1311) z dnia 1.08.2016
Wniesienie nieruchomości na własność czy do używania?
Gazeta Podatkowa nr 51 (1301) z dnia 27.06.2016
Intercyza dla wspólnika spółki jawnej i jego małżonka
Gazeta Podatkowa nr 33 (1283) z dnia 25.04.2016
Rozliczenie VAT w transakcjach między małżonkami
Gazeta Podatkowa nr 24 (1274) z dnia 24.03.2016
Finansowanie zakupu ze środków z majątku wspólnego i osobistego
Gazeta Podatkowa nr 22 (1272) z dnia 17.03.2016
Zatrudnienie żony w firmie męża na podstawie umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (407) z dnia 1.03.2016
Majątek osobisty w ustroju wspólności ustawowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1267) z dnia 29.02.2016 - Odpowiedzialność małżonków wobec wierzycieli
Rozwód a wspólne udziały w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 5 (1255) z dnia 18.01.2016
Status prawny nagrody w ustroju wspólności ustawowej
Gazeta Podatkowa nr 3 (1253) z dnia 11.01.2016
Spółka cywilna małżonka w ustroju wspólności ustawowej
Gazeta Podatkowa nr 89 (1234) z dnia 5.11.2015
Przekazywanie wynagrodzenia zleceniobiorcy na rachunek jego żony
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1232) z dnia 29.10.2015 - Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
Przekazanie samochodu z firmy żony do firmy męża
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (893) z dnia 20.10.2015
Majątek osobisty w ustroju wspólności ustawowej
Gazeta Podatkowa nr 82 (1227) z dnia 12.10.2015
Sprzedaż samochodu przez spółkę cywilną żonie jednego ze wspólników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (892) z dnia 10.10.2015
Przekazanie wynagrodzenia zleceniobiorcy na rachunek jego żony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (398) z dnia 10.10.2015
Spłata długów podatkowych współmałżonka
Gazeta Podatkowa nr 66 (1211) z dnia 17.08.2015
Wkład do spółki cywilnej przy podziale majątku po rozwodzie
Gazeta Podatkowa nr 58 (1203) z dnia 20.07.2015
Spółka cywilna małżonków - właścicieli nieruchomości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1190) z dnia 3.06.2015 - Najważniejsze orzeczenia dotyczące spółek
Egzekucja z pojazdu zarejestrowanego na małżonka
Gazeta Podatkowa nr 44 (1189) z dnia 1.06.2015
Skutki w podatku dochodowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (870) z dnia 1.03.2015
Czy dług sprzed ślubu obciąża wspólny majątek?
Gazeta Podatkowa nr 7 (1152) z dnia 22.01.2015
Do którego majątku trafia nagroda?
Gazeta Podatkowa nr 82 (1123) z dnia 13.10.2014
Wniesienie nieruchomości do spółki cywilnej przez małżonków
Gazeta Podatkowa nr 53 (1094) z dnia 3.07.2014
Aport nieruchomości w świetle przepisów Kodeksu cywilnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (845) z dnia 20.06.2014
Zysk ze spółki cywilnej współmałżonka
Gazeta Podatkowa nr 48 (1089) z dnia 16.06.2014
Modernizacja nieruchomości małżonka
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (834) z dnia 1.03.2014
Uprawnienia współmałżonka wspólnika spółki cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 3 (1044) z dnia 9.01.2014
Na czym polega zasada surogacji?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 102 (1039) z dnia 23.12.2013 - Rozliczenia majątkowe małżonków
Wypłata męża do rąk żony
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 102 (1039) z dnia 23.12.2013 - Rozliczenia majątkowe małżonków
Małżonek wspólnikiem spółki cywilnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 102 (1039) z dnia 23.12.2013 - Rozliczenia majątkowe małżonków
Konsekwencje rozwodu wspólnika
Gazeta Podatkowa nr 90 (1027) z dnia 12.11.2013
Faktury wystawione na oboje małżonków a koszty podatkowe małżonka prowadzącego działalność gospodarczą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (822) z dnia 1.11.2013
Informację o ślubie trzeba zgłosić do funduszu emerytalnego
Gazeta Podatkowa nr 79 (1016) z dnia 3.10.2013
Rozliczanie najmu prywatnego przez małżonków
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (814) z dnia 10.08.2013
Prawa małżonka do spółki cywilnej i zysków spółki
Gazeta Podatkowa nr 57 (994) z dnia 18.07.2013
Krewny w roli przewodnika osoby niepełnosprawnej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (345) z dnia 1.05.2013
"Przesunięcie" samochodu osobowego z działalności męża do działalności żony
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (801) z dnia 1.04.2013
Zaliczenie przedmiotów do majątku wspólnego i osobistego
Gazeta Podatkowa nr 25 (962) z dnia 28.03.2013
Raty kredytu spłacane majątkiem wspólnym
Gazeta Podatkowa nr 24 (961) z dnia 25.03.2013
Płatność wynagrodzenia do rąk współmałżonka
Gazeta Podatkowa nr 22 (959) z dnia 18.03.2013
Sprzedaż samochodu będącego współwłasnością małżonków
Gazeta Podatkowa nr 20 (957) z dnia 11.03.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60