Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady rachunkowości »  Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 3 obowiązującym od 11.03.2013 r. do 4.09.2014 r.
Korekta wartości początkowej samochodu osobowego w leasingu
Gazeta Podatkowa nr 71 (1112) z dnia 4.09.2014
Drukarka jako odrębny środek trwały w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 71 (1112) z dnia 4.09.2014
Jakich zmian w polityce rachunkowości należy dokonać w związku z przekształceniem?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (377) z dnia 1.09.2014
Wydatki na zakup mebli biurowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (377) z dnia 1.09.2014
Odpracowanie zadłużenia z tytułu czynszu w księgach samorządowego zakładu budżetowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (377) z dnia 1.09.2014
Materiał demonstracyjny w ewidencji księgowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (377) z dnia 1.09.2014
Ewidencja księgowa operacji związanych z nieodpłatnym otrzymaniem i przekazaniem próbek
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (377) z dnia 1.09.2014
Kiedy należy sporządzać skonsolidowane sprawozdanie finansowe?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (852) z dnia 1.09.2014
Grupa franczyzowa - czy istnieją powiązania w rozumieniu ustawy o rachunkowości?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (852) z dnia 1.09.2014
Rozliczenie szkody komunikacyjnej oraz wydatków na wynajem pojazdu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (852) z dnia 1.09.2014
Kiedy rok podatkowy spółki z o.o. nie liczy 12 miesięcy?
Gazeta Podatkowa nr 69 (1110) z dnia 28.08.2014
Wycofanie składnika majątku z firmy osoby fizycznej
Gazeta Podatkowa nr 68 (1109) z dnia 25.08.2014
Ewidencja umorzenia zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
Gazeta Podatkowa nr 67 (1108) z dnia 21.08.2014
Moment przekwalifikowania nieruchomości do inwestycji w związku ze zmianą jej przeznaczenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Skutki bilansowe przekwalifikowania budynku do inwestycji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Jednorazowa dotacja do części kapitałowej rat leasingowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Co decyduje o zaliczeniu obiektu do odpowiedniego rodzaju środków trwałych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Środki trwałe administrowane przez zakład budżetowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Hodowla psów rasowych rozliczana w księgach analogicznie jak działalność produkcyjna
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Odszkodowanie z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego działki obciążonej hipoteką
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (851) z dnia 20.08.2014
Przyjęty rok obrotowy w spółkach osobowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (851) z dnia 20.08.2014
Ewidencja przychodów ze sprzedaży produktów
Gazeta Podatkowa nr 66 (1107) z dnia 18.08.2014
Przekwalifikowanie składnika majątku do środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 65 (1106) z dnia 14.08.2014
Tworzenie i rozliczanie rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1105) z dnia 11.08.2014 - Ewidencja księgowa świadczeń na rzecz pracowników
Prowadzenie ksiąg przez spółkę cywilną osób fizycznych
Gazeta Podatkowa nr 64 (1105) z dnia 11.08.2014
Nieodpłatnie otrzymane towary w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 64 (1105) z dnia 11.08.2014
Ewidencja rozliczenia dotacji w związku z częściową likwidacją środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (850) z dnia 10.08.2014
Ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (849) z dnia 1.08.2014
Podział zysku w księgach rachunkowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (849) z dnia 1.08.2014
Sprzedaż środków trwałych a podwyższenie udziałów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (849) z dnia 1.08.2014
Linia produkcyjna jako samodzielny środek trwały
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (375) z dnia 1.08.2014
Sprzedaż środka trwałego otrzymanego nieodpłatnie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (375) z dnia 1.08.2014
Zatwierdzanie sprawozdań finansowych instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (375) z dnia 1.08.2014
Koszty zastępstwa procesowego zasądzone na rzecz wierzyciela
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (375) z dnia 1.08.2014
Umorzenie części należności z tytułu zatrzymanej przez kontrahenta kaucji gwarancyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (375) z dnia 1.08.2014
Zasady ewidencji faktur kosztowych na przełomie okresów sprawozdawczych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (375) z dnia 1.08.2014
Ewidencja ulepszenia w obcym środku trwałym
Gazeta Podatkowa nr 61 (1102) z dnia 31.07.2014
Dofinansowanie z firmy ubezpieczeniowej
Gazeta Podatkowa nr 61 (1102) z dnia 31.07.2014
Ewidencja zakupu udziałów spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 60 (1101) z dnia 28.07.2014
Zwrot kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych
Gazeta Podatkowa nr 60 (1101) z dnia 28.07.2014
Nieruchomość obciążona hipoteką
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 59 (1100) z dnia 24.07.2014 - Składniki majątku wniesione aportem w księgach rachunkowych
Aport znaku towarowego do spółki komandytowo-akcyjnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 59 (1100) z dnia 24.07.2014 - Składniki majątku wniesione aportem w księgach rachunkowych
Księgi rachunkowe w stowarzyszeniu
Gazeta Podatkowa nr 59 (1100) z dnia 24.07.2014
Rozliczanie strat w działalności gospodarczej
Gazeta Podatkowa nr 59 (1100) z dnia 24.07.2014
Pojęcie kosztów – ujęcie ekonomiczne i bilansowe
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2014 - Rachunek kosztów w firmie
Wycena produktów pracy a księgowe ujęcie rozliczania kosztów produkcji podstawowej
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2014 - Rachunek kosztów w firmie
Skutki niezłożenia sprawozdania finansowego w Krajowym Rejestrze Sądowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (374) z dnia 20.07.2014
Odpisanie należności nieściągalnej, od której dokonano uprzednio odpisu aktualizującego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (374) z dnia 20.07.2014
Koszty związane z dochodzeniem należności na drodze sądowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (374) z dnia 20.07.2014
Weryfikacja wielkości i wartości gruntów w księgach SP ZOZ
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (374) z dnia 20.07.2014
Rozpoczęcie działalności w drugiej połowie roku a sprawozdanie finansowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (374) z dnia 20.07.2014
Umorzenie zobowiązania podatkowego w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (374) z dnia 20.07.2014
Szacowanie rezerwy na nagrody jubileuszowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (374) z dnia 20.07.2014
Refakturowanie usług pomiędzy podmiotami powiązanymi
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (374) z dnia 20.07.2014
Uproszczenia w rachunkowości stosowane przez podmioty, których sprawozdania nie podlegają obowiązkowi badania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (848) z dnia 20.07.2014
Ewidencja rozrachunków ze wspólnikiem z tytułu czynszu
Gazeta Podatkowa nr 57 (1098) z dnia 17.07.2014
Zryczałtowana rekompensata za koszty odzyskiwania należności
Gazeta Podatkowa nr 57 (1098) z dnia 17.07.2014
Możliwość stosowania uproszczeń w rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 57 (1098) z dnia 17.07.2014
Zmiana roku obrotowego w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 55 (1096) z dnia 10.07.2014
Darowizna akcji w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 55 (1096) z dnia 10.07.2014
Czy księgować odpis aktualizujący do ubezpieczonej należności?
Gazeta Podatkowa nr 53 (1094) z dnia 3.07.2014
Wydatki poniesione przed przekazaniem do używania przedmiotu leasingu operacyjnego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (373) z dnia 1.07.2014
Ewidencja nieodpłatnego otrzymania towarów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (373) z dnia 1.07.2014
Nabycie udziałów innej jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (373) z dnia 1.07.2014
Zasady kwalifikowania umów leasingu dla celów bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (373) z dnia 1.07.2014
Zakup telefonu na raty i jego spłata razem z miesięcznym abonamentem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (373) z dnia 1.07.2014
Refakturowanie kosztów energii elektrycznej na najemcę lokalu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (373) z dnia 1.07.2014
Ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (846) z dnia 1.07.2014
Leasing samochodu wykorzystywanego w działalności opodatkowanej i zwolnionej z VAT - wybrane aspekty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (846) z dnia 1.07.2014
Zakup gruntu, na którym znajdują się złoża kopalin - wyrok NSA
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (846) z dnia 1.07.2014
Czy pełnomocnicy mogą zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki z o.o.?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (846) z dnia 1.07.2014
Koszty związane z uzyskaniem koncesji na wydobywanie kopalin
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (846) z dnia 1.07.2014
Ewidencja rezerw i zobowiązań warunkowych w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 51 (1092) z dnia 26.06.2014
Ewidencja kosztów fiskalizacji kasy rejestrującej
Gazeta Podatkowa nr 51 (1092) z dnia 26.06.2014
Ewidencja sprzedaży środka trwałego
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2014 - Rachunkowość budżetowa - odpowiedzi na pytania Czytelników
Opłata adiacencka w księgach rachunkowych urzędu gminy
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2014 - Rachunkowość budżetowa - odpowiedzi na pytania Czytelników
Nabycie składnika aktywów niezbędnego do wykonania usługi
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2014 - Rachunkowość budżetowa - odpowiedzi na pytania Czytelników
Umorzenie podatku od nieruchomości
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2014 - Rachunkowość budżetowa - odpowiedzi na pytania Czytelników
Organy zatwierdzające sprawozdanie finansowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Znak towarowy oraz opłaty związane z prawem ochronnym na ten znak
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Faktura korygująca dotycząca zwrotu środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Literatura fachowa jako składnik majątku trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Definicja środków trwałych według prawa bilansowego i podatkowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Moment przyjęcia środka trwałego do używania i termin rozpoczęcia amortyzacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Ukierunkowanie standardów międzynarodowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Zakup lokalu mieszkalnego z zamiarem sprzedaży z zyskiem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Uproszczona kwalifikacja umowy leasingu dla celów bilansowych według zasad podatkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Koszty montażu przedmiotu leasingu operacyjnego jako inwestycja w obcym obiekcie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Zmiana roku podatkowego i obrotowego spółki z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (845) z dnia 20.06.2014
Remont nieruchomości inwestycyjnej wycenianej według wartości rynkowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (845) z dnia 20.06.2014
Wyrok skazujący za niezłożenie sprawozdania finansowego do KRS
Gazeta Podatkowa nr 49 (1090) z dnia 18.06.2014
Utrzymanie zakładowych obiektów socjalnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1088) z dnia 12.06.2014 - Wykorzystanie środków ZFŚS w księgach rachunkowych
Darowizny w księgach rachunkowych darczyńcy
Gazeta Podatkowa nr 47 (1088) z dnia 12.06.2014
Sprzedaż towarów spółce z o.o. przez jej wspólnika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (844) z dnia 10.06.2014
Nieodpłatne przekazanie towarów handlowych spółce z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (844) z dnia 10.06.2014
Przyłącze energetyczne i wodno-kanalizacyjne do nowo wybudowanego budynku biurowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (844) z dnia 10.06.2014
Ewidencja nakładów na adaptację lokalu
Gazeta Podatkowa nr 44 (1085) z dnia 2.06.2014
Złożenie sprawozdania za 2013 r. we właściwym rejestrze sądowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Kogo dotyczy obowiązek badania sprawozdania finansowego za 2014 r.?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Utrata prawa do stosowania niektórych uproszczeń
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Wprowadzenie gruntu niepodlegającego amortyzacji do ewidencji środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Zakup praw do filmu reklamowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Zakup programu komputerowego wraz z usługą serwisową i szkoleniem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Likwidacja wartości niematerialnej i prawnej w jednostce budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Ewidencja budynku i gruntu w księgach jednostki budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Jak zaksięgować dopłaty do cen sprzedaży usług?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Zasady podpisywania sprawozdania finansowego, gdy kierownik jednostki przebywa za granicą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (843) z dnia 1.06.2014
Organ zatwierdzający sprawozdanie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1084) z dnia 29.05.2014 - Obowiązki jednostki po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Pierwszy rok obrotowy może być krótszy niż 12 miesięcy
Gazeta Podatkowa nr 43 (1084) z dnia 29.05.2014
Ewidencja nagród rzeczowych w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 43 (1084) z dnia 29.05.2014
SN o sprawozdaniach finansowych
Gazeta Podatkowa nr 43 (1084) z dnia 29.05.2014
Zakup nieruchomości zabudowanej w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 42 (1083) z dnia 26.05.2014
Przekwalifikowanie leasingu operacyjnego na finansowy
Gazeta Podatkowa nr 41 (1082) z dnia 22.05.2014
Remont powypadkowy samochodu wykonany we własnym zakresie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (370) z dnia 20.05.2014
Nakłady poniesione na obcy środek trwały – klasyfikacja i amortyzacja
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (370) z dnia 20.05.2014
Sprzedaż gruntu po żwirowni, podlegającego amortyzacji bilansowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (370) z dnia 20.05.2014
Jakie operacje księguje się na koncie "Sprzedaż produktów"?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (370) z dnia 20.05.2014
Przekwalifikowanie nieruchomości ze środków trwałych do inwestycji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (370) z dnia 20.05.2014
Jak postąpić, gdy członek zarządu nie chce podpisać sprawozdania finansowego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (370) z dnia 20.05.2014
Darowizna składników o niskiej wartości przekazana na cele charytatywne
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (370) z dnia 20.05.2014
Rozliczanie produkcji własnej w jednostce prowadzącej konta zespołu 4 i 5
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (370) z dnia 20.05.2014
Co z VAT po 1 kwietnia przy leasingu finansowym - bilansowo
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (842) z dnia 20.05.2014
Ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (842) z dnia 20.05.2014
Nabycie udziałów w towarzystwie ubezpieczeń wzajemnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (842) z dnia 20.05.2014
Ewidencja dotacji do wydawanych książek
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (842) z dnia 20.05.2014
Dotacje w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 40 (1081) z dnia 19.05.2014
Faktura otrzymana przed wykonaniem usługi
Gazeta Podatkowa nr 40 (1081) z dnia 19.05.2014
Zakup samochodu po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 39 (1080) z dnia 15.05.2014
Ewidencja księgowa zakupu na raty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (841) z dnia 10.05.2014
Faktura otrzymana przed wykonaniem usługi
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (841) z dnia 10.05.2014
Amortyzacja podatkowa środków trwałych (wartości niematerialnych i prawnych) nabytych w ramach zakupu przedsiębiorstwa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (840) z dnia 1.05.2014
Nagrody rzeczowe za punkty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (840) z dnia 1.05.2014
Sprzedaż po 1 kwietnia 2014 r. samochodu osobowego nabytego przed zmianą przepisów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (369) z dnia 1.05.2014
Kto podpisuje sprawozdanie finansowe, gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (369) z dnia 1.05.2014
Kryteria tworzenia rezerw i zobowiązań warunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (369) z dnia 1.05.2014
Skutki udzielonego poręczenia kredytu w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 32 (1073) z dnia 22.04.2014
Likwidacja oraz nabycie środka trwałego sfinansowane odszkodowaniem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (839) z dnia 20.04.2014
Ewidencja księgowa faktoringu niepełnego (z regresem)
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (839) z dnia 20.04.2014
Zakup praw do emisji CO2
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (839) z dnia 20.04.2014
Wycena akcji na dzień bilansowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (839) z dnia 20.04.2014
Zmiana klasyfikacji leasingu w związku z wystąpieniem obowiązku badania sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (839) z dnia 20.04.2014
Należności dochodzone na drodze sądowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (839) z dnia 20.04.2014
Wydatki poniesione na naprawę środka trwałego po przyjęciu go do używania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (368) z dnia 20.04.2014
Jakie składniki kwalifikuje się do wartości niematerialnych i prawnych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (368) z dnia 20.04.2014
Umorzenie podatku od nieruchomości w księgach zakładu budżetowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (368) z dnia 20.04.2014
Autorskie prawa majątkowe w księgach instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (368) z dnia 20.04.2014
W której pozycji bilansu wykazać ulepszenie w obcym środku trwałym?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (368) z dnia 20.04.2014
Sprzedaż nieodpłatnie otrzymanych towarów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (368) z dnia 20.04.2014
Kara umowna określona w euro
Gazeta Podatkowa nr 31 (1072) z dnia 17.04.2014
Wydatki na utworzenie strony internetowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (838) z dnia 10.04.2014
Ewidencja zakupu i wycena akcji uznanych za inwestycje długoterminowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (838) z dnia 10.04.2014
Nabycie składnika majątku trwałego za symboliczną złotówkę
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (367) z dnia 1.04.2014
Drukarka 3D jako środek trwały
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (367) z dnia 1.04.2014
Nieruchomości przekazane instytucji kultury w nieodpłatne użytkowanie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (367) z dnia 1.04.2014
Zakup nieruchomości w celu odsprzedaży
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (367) z dnia 1.04.2014
Umorzenie zobowiązania z tytułu podatku od środków transportowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (367) z dnia 1.04.2014
Podpis na sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (367) z dnia 1.04.2014
Wycena zapasów wyrobów gotowych, które nie znalazły nabywcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (367) z dnia 1.04.2014
Ujęcie w księgach uprawnień do emisji dwutlenku węgla
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (367) z dnia 1.04.2014
Ewidencja zwrotu środków unijnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (837) z dnia 1.04.2014
Kto zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki komandytowej?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (837) z dnia 1.04.2014
Zasady ewidencji autorskiego prawa majątkowego do programu komputerowego w księgach rachunkowych spółki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (837) z dnia 1.04.2014
Stosowanie uproszczeń w rachunkowości w 2014 r.
Gazeta Podatkowa nr 24 (1065) z dnia 24.03.2014
Zwrot części składki ubezpieczeniowej po sprzedaży samochodu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Pod jaką datą dokonać zmiany kwalifikacji umów leasingu?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Nagroda przeznaczona na cele działalności gospodarczej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Przekazanie otrzymanej nagrody na cele osobiste właściciela
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Podstawowe zasady ustalania wartości firmy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Moment ujęcia przychodów z otrzymanej dotacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Wykazywanie danych dotyczących jednostek powiązanych w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Stosowanie uproszczeń w rachunkowości w 2014 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (836) z dnia 20.03.2014
Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 23 (1064) z dnia 20.03.2014
Refakturowanie kosztów mediów na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 23 (1064) z dnia 20.03.2014
Ewidencja opłaty za korzystanie ze środowiska
Gazeta Podatkowa nr 23 (1064) z dnia 20.03.2014
Sprzedaż samochodu a rozliczenie kosztów jego ubezpieczenia
Gazeta Podatkowa nr 21 (1062) z dnia 13.03.2014
Podpisanie rocznego sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 20 (1061) z dnia 10.03.2014
Ewidencja ulgi na złe długi w podatku VAT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1059) z dnia 3.03.2014 - Ewidencja księgowa korekt przychodów i kosztów
Wynagrodzenia pracowników budujących środek trwały
Gazeta Podatkowa nr 18 (1059) z dnia 3.03.2014
Zaliczanie do kosztów jednostek poświadczonej redukcji emisji CO2 typu EUA
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (834) z dnia 1.03.2014
Jaki kurs zastosować do kary umownej wyrażonej w walucie obcej?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (834) z dnia 1.03.2014
Koncesja na działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (365) z dnia 1.03.2014
Przekazanie realizowanej inwestycji przez instytucję kultury do urzędu marszałkowskiego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (365) z dnia 1.03.2014
Bilansowe skutki ustanowienia hipoteki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (364) z dnia 20.02.2014
Przychody i koszty związane ze zbyciem nieruchomości inwestycyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (364) z dnia 20.02.2014
Czy zamortyzowane środki trwałe należy wykazać w bilansie otwarcia?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (364) z dnia 20.02.2014
Nabycie środka trwałego wymagającego remontu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (364) z dnia 20.02.2014
Samochód demonstracyjny używany dłużej niż rok
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (364) z dnia 20.02.2014
Sprzedaż środka trwałego w budowie w ewidencji księgowej i sprawozdaniu finansowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (833) z dnia 20.02.2014
Jak ująć w księgach rachunkowych odpisanie nieściągalnej należności?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (833) z dnia 20.02.2014
Nie jest możliwe rozliczanie w czasie niezamortyzowanych kosztów inwestycji w obcym środku trwałym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (833) z dnia 20.02.2014
Zmiana członków zarządu a podpisanie sprawozdania finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1054) z dnia 13.02.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2013 rok
Wycena wartości niematerialnych i prawnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1054) z dnia 13.02.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2013 rok
Wycena należności długoterminowych na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1054) z dnia 13.02.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2013 rok
Informacja dodatkowa (część II)
Gazeta Podatkowa nr 13 (1054) z dnia 13.02.2014
Ewidencja księgowa zakupu licencji i jej późniejsza likwidacja
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (832) z dnia 10.02.2014
Informacja dodatkowa (część I)
Gazeta Podatkowa nr 12 (1053) z dnia 10.02.2014
Ewidencja księgowa niskocennych składników rzeczowego majątku trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 11 (1052) z dnia 6.02.2014 - Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia z dwutygodnika „Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Możliwość odstąpienia od tworzenia rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 11 (1052) z dnia 6.02.2014 - Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia z dwutygodnika „Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Uproszczenia przewidziane dla jednostek nieobjętych obowiązkiem badania sprawozdania finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 11 (1052) z dnia 6.02.2014 - Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia z dwutygodnika „Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Warunek użytkowania dłużej niż rok dla środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 10 (1051) z dnia 3.02.2014
Ewidencja zakupu komputera
Gazeta Podatkowa nr 10 (1051) z dnia 3.02.2014
Rozliczenie straty podatkowej i ustalenie odroczonego podatku dochodowego
Dodatek nr 2 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2014 - Ustalenie i rozliczenie wyniku finansowego za 2013 r.
Zwrot niewykorzystanej dotacji w księgach instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (363) z dnia 1.02.2014
Opłata adiacencka w księgach rachunkowych urzędu gminy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (363) z dnia 1.02.2014
Tablica reklamowa w ewidencji księgowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (363) z dnia 1.02.2014
Zbycie udziałów w innej jednostce
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (831) z dnia 1.02.2014
Przyjęte na poczet zaległości wyposażenie z wynajmowanego lokalu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (831) z dnia 1.02.2014
Ustalanie wyniku ze sprzedaży w firmach deweloperskich
Gazeta Podatkowa nr 9 (1050) z dnia 30.01.2014
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 7 (1048) z dnia 23.01.2014
Zawiadomienie o zmianie roku obrotowego można złożyć jeszcze do 30 stycznia 2014 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (362) z dnia 20.01.2014
Klasyfikacja nakładów na opracowanie znaku towarowego i uzyskanie prawa ochronnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (362) z dnia 20.01.2014
Faktura za prowizję od sprzedaży przez internet
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (362) z dnia 20.01.2014
Umorzenie zobowiązania w księgach rachunkowych stowarzyszenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (362) z dnia 20.01.2014
Drukarka jako środek trwały
Gazeta Podatkowa nr 5 (1046) z dnia 16.01.2014
Refakturowanie kar umownych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (829) z dnia 10.01.2014
Pierwszy rok obrotowy w przypadku rozpoczęcia działalności w pierwszej połowie roku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (829) z dnia 10.01.2014
Ewidencja sprzedaży nieruchomości na raty
Gazeta Podatkowa nr 3 (1044) z dnia 9.01.2014
Przekazanie dla szkoły towaru na nagrodę
Gazeta Podatkowa nr 3 (1044) z dnia 9.01.2014
Numerowanie zapisów w dzienniku
Gazeta Podatkowa nr 2 (1043) z dnia 7.01.2014
Limit przychodów decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 1 (1042) z dnia 2.01.2014 - Otwarcie ksiąg rachunkowych na 2014 r.
Koszty związane z założeniem fundacji
Gazeta Podatkowa nr 1 (1042) z dnia 2.01.2014
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych
Dodatek nr 1 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 z dnia 1.01.2014 - Co nowego w przepisach w 2014 r.?
Konsekwencje stosowania zasady memoriału na przełomie roku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (361) z dnia 1.01.2014
Umorzenie zobowiązania i odsetek za zwłokę, których wcześniej nie ujęto w ewidencji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (361) z dnia 1.01.2014
Faktura za usługi księgowe na przełomie dwóch okresów rozliczeniowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (361) z dnia 1.01.2014
Likwidacja towarów w jednostce zajmującej się handlem odpadami
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (361) z dnia 1.01.2014
Obowiązek konsolidacji sprawozdania finansowego spółki zależnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (361) z dnia 1.01.2014
Ewidencja środków trwałych w spółce z o.o. powstałej z przekształcenia niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (828) z dnia 1.01.2014
Podatkowe i księgowe podejście do rozliczenia kosztów prac rozwojowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (828) z dnia 1.01.2014
Prezentacja w rachunku zysków i strat wyniku na sprzedaży środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (828) z dnia 1.01.2014
Przychody i koszty finansowe - ujęcie w księgach rachunkowych i prezentacja w rachunku wyników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (828) z dnia 1.01.2014
Przejście z księgi podatkowej na księgi rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 104 (1041) z dnia 30.12.2013
Księgowanie mandatu z PIP
Gazeta Podatkowa nr 104 (1041) z dnia 30.12.2013
Odszkodowanie za kolizję samochodową
Gazeta Podatkowa nr 103 (1040) z dnia 27.12.2013
Kiedy możliwe jest wydłużenie pierwszego roku podatkowego spółki?
Gazeta Podatkowa nr 103 (1040) z dnia 27.12.2013
Zobowiązania długo- i krótkoterminowe w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 102 (1039) z dnia 23.12.2013
Zaliczka na nabycie składników majątku, które będą stanowiły inwestycje w obcym środku trwałym
Dodatek nr 38 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2013 - Zamknięcie roku 2013 - wybrane zagadnienia
Obowiązek aktualizacji wartości należności
Dodatek nr 38 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2013 - Zamknięcie roku 2013 - wybrane zagadnienia
W której pozycji rachunku zysków i strat wykazać środki pieniężne otrzymane na działania związane z podstawową działalnością jednostki?
Dodatek nr 38 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2013 - Zamknięcie roku 2013 - wybrane zagadnienia
Strata na likwidacji nieumorzonego środka trwałego w rachunku zysków i strat
Dodatek nr 38 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2013 - Zamknięcie roku 2013 - wybrane zagadnienia
Wykazanie dopłat bezpośrednich w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 38 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2013 - Zamknięcie roku 2013 - wybrane zagadnienia
Sporządzenie sprawozdania finansowego, gdy działalność rozpoczęto w drugiej połowie roku
Dodatek nr 38 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2013 - Zamknięcie roku 2013 - wybrane zagadnienia
Osoby odpowiedzialne za sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Informacje na temat jednostek powiązanych
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Wartości niematerialne i prawne
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Rzeczowe aktywa trwałe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Inwestycje długoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Zapasy
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Należności krótkoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Inwestycje krótkoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Zobowiązania krótkoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Przeszacowanie na dzień bilansowy udziałów nabytych w obcych jednostkach
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Ustalenie wyniku ze zbycia środka trwałego
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Likwidacja zniszczonych zapasów materiałów
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Zasady ujęcia w księgach rachunkowych licencji otrzymanej nieodpłatnie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (360) z dnia 20.12.2013
Składniki majątku sfinansowane dotacją w księgach fundacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (360) z dnia 20.12.2013
Potrącenie z umowy zlecenia kwoty z tytułu szkody wyrządzonej przez zleceniobiorcę
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (360) z dnia 20.12.2013
Opłata skarbowa od pozwu przeciwko dłużnikowi
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (360) z dnia 20.12.2013
Moment powstania przychodu ze sprzedaży towaru sprowadzonego na indywidualne zamówienie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (360) z dnia 20.12.2013
Kiedy można nie sporządzać sprawozdania skonsolidowanego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (360) z dnia 20.12.2013
Służebność przesyłu dotycząca podstawowej działalności operacyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (360) z dnia 20.12.2013
Odpisanie w koszty wydatków dotyczących zaniechanej inwestycji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (827) z dnia 20.12.2013
Wartość początkowa środka trwałego (drogi)
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (827) z dnia 20.12.2013
Rozrachunki z właścicielem na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 100 (1037) z dnia 16.12.2013
Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 99 (1036) z dnia 12.12.2013
Ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (826) z dnia 10.12.2013
Rozliczenia międzyokresowe przychodów ustalone w związku z otrzymaniem dofinansowania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (826) z dnia 10.12.2013
Jaką ewidencję analityczną należy prowadzić do kont sprzedaży?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (826) z dnia 10.12.2013
Pierwszy rok obrotowy
Gazeta Podatkowa nr 98 (1035) z dnia 9.12.2013
Skutki likwidacji towarów
Gazeta Podatkowa nr 97 (1034) z dnia 5.12.2013
Odszkodowanie z tytułu szkody komunikacyjnej wypłacone na przełomie roku
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2013 - Koszty i przychody na przełomie roku - moment podatkowego i bilansowego ujęcia
Ewidencja nieruchomości w związku z przekształceniem SP ZOZ w spółkę kapitałową
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (359) z dnia 1.12.2013
Wydatki związane z jubileuszem działalności instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (359) z dnia 1.12.2013
Kwalifikacja jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym w świetle prawa bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (359) z dnia 1.12.2013
Pierwszy rok obrotowy w spółce komandytowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (359) z dnia 1.12.2013
Przychody z tytułu kar umownych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (359) z dnia 1.12.2013
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości aktywów trwałych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1032) z dnia 28.11.2013 - Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów
Nieruchomości inwestycyjne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1032) z dnia 28.11.2013 - Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów
Ewidencja kary umownej zakwestionowanej przez jednostkę
Gazeta Podatkowa nr 94 (1031) z dnia 25.11.2013
Wartość rzeczowych aktywów trwałych w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 93 (1030) z dnia 21.11.2013
Spisanie przedawnionej należności
Gazeta Podatkowa nr 93 (1030) z dnia 21.11.2013
Rozliczenie kosztów wstrzymanych i zaniechanych inwestycji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (358) z dnia 20.11.2013
Towary i materiały jako aktywa jednostki
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2013 - Podatkowe i bilansowe zasady rozliczania zakupu materiałów (towarów)
Zniszczenie towaru podczas rozładunku
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2013 - Podatkowe i bilansowe zasady rozliczania zakupu materiałów (towarów)
Transakcje między podmiotami powiązanymi w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (358) z dnia 20.11.2013
Środki trwałe i inne aktywa otrzymane nieodpłatnie jako nagrody w ramach akcji promocyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (358) z dnia 20.11.2013
Likwidacja materiałów i koszt utylizacji odpadów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (358) z dnia 20.11.2013
Faktura za wynajem programu księgowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (358) z dnia 20.11.2013
Wycena wartości niematerialnych i prawnych w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 92 (1029) z dnia 18.11.2013
Ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (823) z dnia 10.11.2013
Nadrzędne zasady rachunkowości uwzględniane przy wycenie bilansowej
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2013 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Ustalanie wartości bilansowej środków trwałych
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2013 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Nieruchomości zaliczane do inwestycji
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2013 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Wycena bilansowa nieruchomości inwestycyjnych według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2013 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Leasing finansowy w świetle prawa bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (357) z dnia 1.11.2013
Warunki, jakie muszą być spełnione, aby umowę uznać za leasing finansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (357) z dnia 1.11.2013
Refakturowanie kosztów opłat za media
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (357) z dnia 1.11.2013
Towary handlowe wykorzystywane krócej niż rok na potrzeby jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (357) z dnia 1.11.2013
Zakup licencji na programy komputerowe oraz koszty ich przedłużenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (822) z dnia 1.11.2013
Aport znaku towarowego do spółki komandytowo-akcyjnej
Gazeta Podatkowa nr 87 (1024) z dnia 31.10.2013
Ewidencja przedawnionego odpisu na ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 87 (1024) z dnia 31.10.2013
Dlaczego trzeba dokonywać zamknięcia miesiąca?
Gazeta Podatkowa nr 84 (1021) z dnia 21.10.2013
Różnice inwentaryzacyjne dotyczące narzędzi ewidencjonowanych pozabilansowo
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2013 - Inwentaryzacja aktywów i pasywów w 2013 r.
Przejście z ksiąg rachunkowych na księgę podatkową w 2014 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (356) z dnia 20.10.2013
Koszty związane ze sprzedażą środków trwałych oraz składników aktywów finansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (356) z dnia 20.10.2013
Klasyfikacja ulepszenia w obcym środku trwałym do odpowiedniej grupy KŚT
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (356) z dnia 20.10.2013
Zakupiona baza klientów jako składnik wartości niematerialnych i prawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (356) z dnia 20.10.2013
Oprogramowanie zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (356) z dnia 20.10.2013
Dotacja otrzymana na sfinansowanie e-biznesu w księgach podmiotu leczniczego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (356) z dnia 20.10.2013
Odszkodowanie powypadkowe razem z VAT
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (356) z dnia 20.10.2013
Ujęcie przychodów z tytułu świadczonych usług windykacyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (356) z dnia 20.10.2013
Przeszacowanie na dzień bilansowy udziałów nabytych w obcych jednostkach
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (356) z dnia 20.10.2013
Spisanie drobnych sald rozrachunków
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (356) z dnia 20.10.2013
Limity zobowiązujące do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2014 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (821) z dnia 20.10.2013
Utrzymanie zakładowych obiektów socjalnych - wydatki, które mogą być kosztem podatkowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (821) z dnia 20.10.2013
Rozliczenie korekt dotyczących przeszacowania nieruchomości w związku z przekształceniem SPZOZ w spółkę z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (820) z dnia 10.10.2013
Transakcje między podmiotami powiązanymi w sprawozdaniu finansowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (820) z dnia 10.10.2013
Materiały odzyskane ze środka trwałego w budowie - ujęcie w ewidencji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (820) z dnia 10.10.2013
Rozliczanie kosztów leasingu operacyjnego w jednostce, której sprawozdanie nie podlega badaniu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (820) z dnia 10.10.2013
Co zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych?
Gazeta Podatkowa nr 81 (1018) z dnia 10.10.2013
Limit przychodów decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 81 (1018) z dnia 10.10.2013
Ewidencja wynagrodzenia za służebność przesyłu
Gazeta Podatkowa nr 79 (1016) z dnia 3.10.2013
Pozwolenie na użytkowanie części budynku a jego amortyzacja
Gazeta Podatkowa nr 79 (1016) z dnia 3.10.2013
Ujęcie w księgach rachunkowych wartości darowizny artykułów spożywczych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (355) z dnia 1.10.2013
Koszty demontażu i załadunku sprzedawanej maszyny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (355) z dnia 1.10.2013
Autorskie prawa majątkowe w księgach rachunkowych instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (355) z dnia 1.10.2013
Opłaty bankowe na przełomie dwóch lat obrotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (355) z dnia 1.10.2013
Zakup dzieł sztuki z otrzymanej na ten cel dotacji przez instytucję kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (355) z dnia 1.10.2013
Wydanie bonów lojalnościowych - podatek dochodowy i ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (819) z dnia 1.10.2013
Amortyzacja i sprzedaż samochodu osobowego użytkowanego krócej niż rok
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (819) z dnia 1.10.2013
Informacje wstępne
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2013 - Rezerwy i rozliczanie kosztów w czasie - zasady podatkowe i bilansowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2013 - Rezerwy i rozliczanie kosztów w czasie - zasady podatkowe i bilansowe
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2013 - Rezerwy i rozliczanie kosztów w czasie - zasady podatkowe i bilansowe
Ujęcie kosztów reklamy w księgach rachunkowych
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2013 - Rezerwy i rozliczanie kosztów w czasie - zasady podatkowe i bilansowe
Niskocenne składniki majątku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1015) z dnia 30.09.2013 - Różnice inwentaryzacyjne w księgach rachunkowych
Ujawnienie środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1015) z dnia 30.09.2013 - Różnice inwentaryzacyjne w księgach rachunkowych
Wycena inwestycji
Gazeta Podatkowa nr 78 (1015) z dnia 30.09.2013
Stanowisko w sprawie księgowego ujęcia praw (uprawnień) do emisji gazów cieplarnianych
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2013 - Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości. Stan prawny na 1 września 2013 r.
Czas pomyśleć o wyborze biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2013 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (354) z dnia 20.09.2013
Zadatek wpłacony osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (354) z dnia 20.09.2013
Nieodpłatne otrzymanie materiałów przeznaczonych do budowy środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (354) z dnia 20.09.2013
Przekwalifikowanie środka trwałego do inwestycji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (354) z dnia 20.09.2013
Nabycie przez zakład budżetowy składnika aktywów niezbędnego do wykonania usługi
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (354) z dnia 20.09.2013
Zasady ewidencji i wyceny inwestycji w nieruchomości według prawa bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (354) z dnia 20.09.2013
Likwidacja inwestycji w nieruchomości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (354) z dnia 20.09.2013
Wypłata wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (354) z dnia 20.09.2013
Ewidencja sprzedaży komponentów nabytych do produkcji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (354) z dnia 20.09.2013
Ujęcie w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (818) z dnia 20.09.2013
Partycypowanie najemcy w kosztach wymiany pieca
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (818) z dnia 20.09.2013
Dotacja od organu założycielskiego na rozbudowę zakładu opieki zdrowotnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (818) z dnia 20.09.2013
Jak ująć w księgach telefon otrzymany w prezencie od operatora komórkowego?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (817) z dnia 10.09.2013
Zakup nieruchomości i prawa wieczystego użytkowania gruntu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (817) z dnia 10.09.2013
Zmiana zasad (polityki) rachunkowości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (817) z dnia 10.09.2013
Kiedy podmioty można uznać za powiązane?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (817) z dnia 10.09.2013
Ewidencja odszkodowania
Gazeta Podatkowa nr 72 (1009) z dnia 9.09.2013
Nakłady tworzące inwestycję
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (353) z dnia 1.09.2013
Wydatek na zakup pojemników na odpady - możliwość rozliczenia w czasie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (353) z dnia 1.09.2013
Ustalenie wartości początkowej samochodu osobowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (353) z dnia 1.09.2013
Odpisy amortyzacyjne ujmowane w księgach rachunkowych raz na rok lub kwartał
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (353) z dnia 1.09.2013
Dopłaty do cen sprzedaży usług
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (353) z dnia 1.09.2013
Wstrzymanie i zaniechanie budowy środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 69 (1006) z dnia 29.08.2013
Koszty eksploatacyjne dotyczące nieruchomości inwestycyjnej
Gazeta Podatkowa nr 69 (1006) z dnia 29.08.2013
Sprzedaż środka trwałego w jednostce budżetowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1006) z dnia 29.08.2013 - Rachunkowość w sektorze finansów publicznych - wybrane zagadnienia z dwutygodnika Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
Dofinansowanie otrzymane przez SP ZOZ od organu założycielskiego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1006) z dnia 29.08.2013 - Rachunkowość w sektorze finansów publicznych - wybrane zagadnienia z dwutygodnika Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
Rozliczenie ulgi na złe długi
Gazeta Podatkowa nr 68 (1005) z dnia 26.08.2013
Pierwszy rok obrotowy spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 68 (1005) z dnia 26.08.2013
Rusztowanie jako środek trwały
Gazeta Podatkowa nr 67 (1004) z dnia 22.08.2013
Ogólne zasady rozliczania zdarzeń losowych i otrzymanego w związku z tym odszkodowania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (352) z dnia 20.08.2013
Zakup środka trwałego na kredyt zabezpieczony umową przewłaszczenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (352) z dnia 20.08.2013
Ustalenie wyniku na sprzedaży środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (352) z dnia 20.08.2013
PCC a wartość początkowa gruntu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (352) z dnia 20.08.2013
Sprzedaż środka trwałego w jednostce budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (352) z dnia 20.08.2013
Ewidencja i prezentacja w sprawozdaniu rezerw na świadczenia pracownicze
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (352) z dnia 20.08.2013
Kary umowne za nieterminowe wykonanie robót
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (352) z dnia 20.08.2013
Kara za niewydanie przedmiotu przewłaszczenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (815) z dnia 20.08.2013
Prawo wieczystego użytkowania gruntu w księgach rachunkowych gminy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (815) z dnia 20.08.2013
Koszty egzekwowania należności dochodzonej na drodze sądowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (815) z dnia 20.08.2013
Zaangażowanie wydatków budżetowych w samorządowej jednostce budżetowej
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2013 - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych - wybrane zagadnienia
Skierowanie roszczenia na drogę postępowania sądowego
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2013 - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych - wybrane zagadnienia
Ewidencja księgowa przyjętych w depozyt muzealiów
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2013 - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych - wybrane zagadnienia
Otrzymany w formie darowizny sprzęt komputerowy o niskiej wartości jednostkowej
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2013 - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych - wybrane zagadnienia
Darowizny otrzymywane od anonimowych darczyńców
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2013 - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych - wybrane zagadnienia
Tworzenie rezerw pracowniczych przez SP ZOZ - prawo czy obowiązek?
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2013 - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych - wybrane zagadnienia
Modernizacja budynku otrzymanego w nieodpłatne użytkowanie
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2013 - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych - wybrane zagadnienia
Przychody SP ZOZ uwzględniane do ustalenia możliwych do uzyskania środków publicznych oraz ich rozliczenia
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2013 - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych - wybrane zagadnienia
Wpłaty na PFRON w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 65 (1002) z dnia 14.08.2013
Ewidencja noty księgowej uznaniowej
Gazeta Podatkowa nr 64 (1001) z dnia 12.08.2013
Niezafakturowane usługi oraz faktury wystawione po terminie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (814) z dnia 10.08.2013
Błędnie naliczone cło - ujęcie w księgach
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (814) z dnia 10.08.2013
Przeszacowywanie nieruchomości w związku z przekształceniem SPZOZ w spółkę kapitałową
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (814) z dnia 10.08.2013
Utrzymanie zakładowych obiektów socjalnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 62 (999) z dnia 5.08.2013 - Świadczenia urlopowe w księgach rachunkowych
Wstępna opłata franczyzowa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (351) z dnia 1.08.2013
Wycena produktów pracy a księgowe ujęcie rozliczania kosztów produkcji podstawowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (351) z dnia 1.08.2013
Koszty rozruchu próbnego nowej linii technologicznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (351) z dnia 1.08.2013
Dotacja celowa na inwestycje i ewidencja kosztów z tym związanych w instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (351) z dnia 1.08.2013
Jak księgować przejęcie rzeczy ruchomej na zabezpieczenie?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (813) z dnia 1.08.2013
Zmiana algorytmu wyliczeń w nowym systemie informatycznym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (813) z dnia 1.08.2013
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego fundacji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (813) z dnia 1.08.2013
Dofinansowanie na udział w targach
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 z dnia 1.08.2013 - Podatkowe i bilansowe zasady rozliczania dotacji w 2013 r.
Dotacja do ceny sprzedaży w księgach rachunkowych spółki
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 z dnia 1.08.2013 - Podatkowe i bilansowe zasady rozliczania dotacji w 2013 r.
Dotacja unijna na zakup usług i materiałów szkoleniowych w ewidencji księgowej
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 z dnia 1.08.2013 - Podatkowe i bilansowe zasady rozliczania dotacji w 2013 r.
Ujęcie i rozliczenie dotacji w księgach rachunkowych instytucji kultury
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 z dnia 1.08.2013 - Podatkowe i bilansowe zasady rozliczania dotacji w 2013 r.
Zasady bilansowe ujmowania kosztów prac badawczo-rozwojowych
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 z dnia 1.08.2013 - Podatkowe i bilansowe zasady rozliczania dotacji w 2013 r.
Ewidencja strat w majątku trwałym i obrotowym
Gazeta Podatkowa nr 58 (995) z dnia 22.07.2013
Zasady ewidencji i udokumentowanie likwidacji towarów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (350) z dnia 20.07.2013
Zakup matrycy będącej częścią składową obcego urządzenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (350) z dnia 20.07.2013
Kwalifikacja umowy do leasingu operacyjnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (350) z dnia 20.07.2013
Udokumentowanie zakupu towarów od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (350) z dnia 20.07.2013
Opłaty związane z zakupem prawa do znaku towarowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (350) z dnia 20.07.2013
Współfinansowanie budowy obiektu pod wynajem przez przyszłych najemców
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (350) z dnia 20.07.2013
Czym są warranty w świetle przepisów krajowych i międzynarodowych?
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2013 - Kapitały własne i ich zmiany w księgach spółek kapitałowych
Przychody ze sprzedaży w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 55 (992) z dnia 11.07.2013
Darowizna środków trwałych w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 54 (991) z dnia 8.07.2013
Nabycie programu kadrowo-płacowego wraz z usługą wdrożenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (349) z dnia 1.07.2013
Czy neon świetlny to środek trwały?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (349) z dnia 1.07.2013
Dotacja podmiotowa i celowa w księgach i sprawozdaniu finansowym instytutu badawczego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (349) z dnia 1.07.2013
Ustalenie odroczonego podatku dochodowego w jednostkach osób prawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (349) z dnia 1.07.2013
Mandat karny za nieterminowe złożenie deklaracji i związane z tym koszty egzekucyjne
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (349) z dnia 1.07.2013
Prezentacja w bilansie ulepszenia w środku trwałym niezakończonego na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (349) z dnia 1.07.2013
Kiedy należy utworzyć rezerwę na zobowiązania i wykazać zobowiązanie warunkowe?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (349) z dnia 1.07.2013
Ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (810) z dnia 1.07.2013
Zapłata kary za odstąpienie od umowy najmu a koszty uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (810) z dnia 1.07.2013
Obowiązek sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (810) z dnia 1.07.2013
Spisanie przedawnionej wierzytelności
Gazeta Podatkowa nr 52 (989) z dnia 1.07.2013
Włamanie i kradzież gotówki z sejfu firmy
Gazeta Podatkowa nr 51 (988) z dnia 27.06.2013
Samochód ciężarowy nabyty na podstawie umowy leasingu bilansowo finansowego, a podatkowo operacyjnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (809) z dnia 20.06.2013
Łączna cena a ustalenie wartości początkowych nabytych środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (348) z dnia 20.06.2013
Zniszczenie środka trwałego w budowie na skutek pożaru
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (348) z dnia 20.06.2013
Zakup dzieła sztuki wraz z prawami autorskimi związanymi z tym dziełem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (348) z dnia 20.06.2013
Zatwierdzanie sprawozdań finansowych wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (348) z dnia 20.06.2013
Zakup i sprzedaż samochodu osobowego o wartości początkowej powyżej 20.000 EUR
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (348) z dnia 20.06.2013
Kto podpisuje sprawozdanie finansowe jednoosobowej spółki z o.o.?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (348) z dnia 20.06.2013
Prawa do emisji gazów cieplarnianych w ewidencji księgowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (348) z dnia 20.06.2013
Jak podzielić kredyt w bilansie na długoterminowy i krótkoterminowy?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (348) z dnia 20.06.2013
Opłaty za udzielenie koncesji
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Sprzedaż wartości niematerialnej i prawnej
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Ewidencja wzoru użytkowego sfinansowanego dotacją
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Wynik na sprzedaży środka trwałego, który uległ wypadkowi
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Prawo użytkowania wieczystego gruntu i jego przekształcenie na prawo własności
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Wstrzymanie i zaniechanie budowy środka trwałego
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Jakie aktywa zalicza się do nieruchomości inwestycyjnych?
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Wycena nieruchomości inwestycyjnej
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Wydatki związane z utrzymaniem inwestycji w nieruchomości
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Przychody i koszty związane ze zbyciem nieruchomości inwestycyjnej
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Zmiany cen nieruchomości inwestycyjnych wycenianych według wartości rynkowej
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Przekwalifikowanie środków trwałych do inwestycji wycenianych według wartości rynkowej
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Zasady ewidencji księgowej nabycia udziałów w innej jednostce
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Prezentacja nabycia udziałów innej jednostki w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Objęcie udziałów w spółce w zamian za wkład rzeczowy
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Wpłacone kaucje wynikające z umów najmu
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Linia produkcyjna nabyta w celu przynoszenia korzyści z jej dzierżawy
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Niezbędne informacje o spółkach komandytowych i S.K.A.
Gazeta Podatkowa nr 48 (985) z dnia 17.06.2013
Kwalifikowanie wstępnej opłaty leasingowej do podatkowych kosztów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (808) z dnia 10.06.2013
Rok obrotowy i sprawozdanie finansowe w przypadku połączenia spółek
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (808) z dnia 10.06.2013
Likwidacja zapasów w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 44 (981) z dnia 3.06.2013
Nagroda rzeczowa otrzymana przez przedsiębiorcę od kontrahenta i przeznaczona na cele firmowe - aspekt podatkowy i bilansowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (807) z dnia 1.06.2013
Umorzenie dzierżawionych środków trwałych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (807) z dnia 1.06.2013
Zakup samochodu osobowego na potrzeby firmy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (347) z dnia 1.06.2013
Muzealia otrzymane w depozyt w księgach instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (347) z dnia 1.06.2013
Zaliczenie wpłaty od komornika na poczet długu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (347) z dnia 1.06.2013
Prawo użytkowania wieczystego gruntu w spółdzielni mieszkaniowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (347) z dnia 1.06.2013
Remont oraz inne wydatki poniesione przed przyjęciem środka trwałego do używania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (346) z dnia 20.05.2013
Wartość początkowa i amortyzacja prawa użytkowania wieczystego gruntu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (346) z dnia 20.05.2013
Koszty i przychody związane ze sprzedażą nieruchomości zaliczonych do inwestycji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (346) z dnia 20.05.2013
Jak ująć w księgach koszty mandatu zapłaconego za pracownika ze środków firmy?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (346) z dnia 20.05.2013
Zakup udziałów po niższej cenie niż wartość nominalna
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (346) z dnia 20.05.2013
Dotacja do cen sprzedaży produktów (świadczonych usług)
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2013 - Jak rozliczyć dotacje w księgach rachunkowych?
Dopłaty obszarowe otrzymane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2013 - Jak rozliczyć dotacje w księgach rachunkowych?
Podstawowe zasady ewidencji refundacji środków trwałych i wyposażenia
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2013 - Jak rozliczyć dotacje w księgach rachunkowych?
Dofinansowanie otrzymane przez SP ZOZ od organu założycielskiego
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2013 - Jak rozliczyć dotacje w księgach rachunkowych?
Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne otrzymane przez SP ZOZ
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2013 - Jak rozliczyć dotacje w księgach rachunkowych?
Ewidencja dotacji otrzymanych przez SP ZOZ na sfinansowanie prac remontowych
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2013 - Jak rozliczyć dotacje w księgach rachunkowych?
Refundacja kosztów remontu przeprowadzonego w bibliotece
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2013 - Jak rozliczyć dotacje w księgach rachunkowych?
Otrzymanie bonusu w postaci środków pieniężnych z banku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (806) z dnia 20.05.2013
Gdy właściciel wprowadza do firmy środek trwały
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (977) z dnia 20.05.2013 - Rozrachunki z właścicielami w księgach rachunkowych
Środek trwały przekazany na potrzeby osobiste właściciela
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (977) z dnia 20.05.2013 - Rozrachunki z właścicielami w księgach rachunkowych
Likwidacja składników majątku trwałego
Gazeta Podatkowa nr 40 (977) z dnia 20.05.2013
Drukarka - środek trwały czy część peryferyjna?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (805) z dnia 10.05.2013
Kara umowna w związku z zawartą umową o budowę środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (805) z dnia 10.05.2013
Podatkowe i bilansowe rozliczenie sprzedaży gruntu stanowiącego inwestycje w nieruchomości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (805) z dnia 10.05.2013
Jak zaksięgować zysk w stowarzyszeniu?
Gazeta Podatkowa nr 37 (974) z dnia 9.05.2013
Amortyzacja programu antywirusowego
Gazeta Podatkowa nr 35 (972) z dnia 2.05.2013
Ewidencja księgowa opakowań zwrotnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (804) z dnia 1.05.2013
Wydatek na odnowienie podpisu elektronicznego - kiedy ująć w kosztach bilansowych?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (804) z dnia 1.05.2013
Wydatki na zakup mebli rozliczane w czasie poprzez odpisy amortyzacyjne
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (345) z dnia 1.05.2013
Środek trwały o niskiej wartości czy koszt bieżącego miesiąca?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (345) z dnia 1.05.2013
Ustalenie kosztu wytworzenia środka trwałego w budowie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (345) z dnia 1.05.2013
Modernizacja budynku otrzymanego w nieodpłatne użytkowanie w SP ZOZ
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (345) z dnia 1.05.2013
Przychody z najmu pomieszczeń w jednostce oświatowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (345) z dnia 1.05.2013
Likwidacja inwestycji w nieruchomości wycenianej według wartości rynkowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (345) z dnia 1.05.2013
Koszty i przychody z tytułu szkody powstałej w wyniku nienależytego wykonania usługi
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (345) z dnia 1.05.2013
Odpowiedzialność za niezatwierdzenie sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (345) z dnia 1.05.2013
Przychody z najmu w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 34 (971) z dnia 29.04.2013
Opłaty za prawo do znaku towarowego
Gazeta Podatkowa nr 34 (971) z dnia 29.04.2013
Ewidencja opłat w leasingu finansowym
Gazeta Podatkowa nr 33 (970) z dnia 25.04.2013
Jak zaksięgować koszty upomnienia, którymi obciążony został dłużnik?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (969) z dnia 22.04.2013 - Problemy z zapłatą należności i zobowiązań a ewidencja księgowa
Opłata za wezwanie do zapłaty otrzymana od firmy leasingowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (969) z dnia 22.04.2013 - Problemy z zapłatą należności i zobowiązań a ewidencja księgowa
Odpisanie przedawnionego zobowiązania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (969) z dnia 22.04.2013 - Problemy z zapłatą należności i zobowiązań a ewidencja księgowa
Ewidencja zakupu kasy fiskalnej
Gazeta Podatkowa nr 32 (969) z dnia 22.04.2013
Ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (803) z dnia 20.04.2013
Kiedy spółki są zależne?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (803) z dnia 20.04.2013
Wycena inwestycji w nieruchomości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (803) z dnia 20.04.2013
Prezentacja likwidacji środka trwałego w rachunku zysków i strat
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (803) z dnia 20.04.2013
Przekazanie wyrobów gotowych w formie darowizny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Małe i średnie jednostki nieobjęte obowiązkiem poddania badaniu sprawozdania za 2013 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Zasady stosowania uproszczeń w małych i średnich jednostkach
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Operacje gospodarcze związane z zakupem i fiskalizacją kasy rejestrującej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Stan środków obrotowych i odsetki bankowe w samorządowych zakładach budżetowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Konta księgowe służące do ewidencji operacji gospodarczych związanych z refakturowaniem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Należności z tytułu wpłaconych kaucji wynikających z umowy najmu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Nakłady na opracowanie programu komputerowego, którego realizację wstrzymano
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Sprzedaż środka trwałego sfinansowanego z dotacji
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2013 - Koszty i przychody bilansowe - zasady ewidencji i rozliczania
Przychody i koszty ze zbycia nieruchomości inwestycyjnej
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2013 - Koszty i przychody bilansowe - zasady ewidencji i rozliczania
Kara naliczana firmie budowlanej za nieterminowe wykonanie robót
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2013 - Koszty i przychody bilansowe - zasady ewidencji i rozliczania
Należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług umorzone, przedawnione lub nieściągalne
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2013 - Koszty i przychody bilansowe - zasady ewidencji i rozliczania
Utworzenie rezerwy na kwotę kary, którą jednostka będzie zobowiązana zapłacić w następnym roku
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2013 - Koszty i przychody bilansowe - zasady ewidencji i rozliczania
Likwidacja zapasów towarów nienadających się do użytku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 30 (967) z dnia 15.04.2013 - Ujęcie zapasów w księgach rachunkowych
Przekazanie towarów na potrzeby własnej produkcji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 30 (967) z dnia 15.04.2013 - Ujęcie zapasów w księgach rachunkowych
Amortyzacja prawa użytkowania wieczystego gruntu
Gazeta Podatkowa nr 30 (967) z dnia 15.04.2013
Ewidencja korekty podatku VAT z tytułu ulgi na złe długi
Gazeta Podatkowa nr 30 (967) z dnia 15.04.2013
Kradzież paliwa z baku samochodu ciężarowego a koszty uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (802) z dnia 10.04.2013
Ostatni odpis amortyzacyjny zlikwidowanego środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (802) z dnia 10.04.2013
Aktualizacja wartości należności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (802) z dnia 10.04.2013
Ewidencja przychodów powstałych na przełomie roku w jednostce świadczącej usługi ciągłe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (802) z dnia 10.04.2013
Informacja INF-O-PP
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2013 - Uprawnienia w razie zatrudnienia niepełnosprawnych
Opłata za korzystanie ze środowiska w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 28 (965) z dnia 8.04.2013
Sprawozdanie finansowe spółki z o.o. powstałej w trakcie roku
Gazeta Podatkowa nr 28 (965) z dnia 8.04.2013
Dochodzenie należności na drodze sądowej
Gazeta Podatkowa nr 26 (963) z dnia 2.04.2013
Wykonanie wystawki z kostki betonowej
Gazeta Podatkowa nr 26 (963) z dnia 2.04.2013
Obowiązki spółki z o.o. spółki komandytowej
Gazeta Podatkowa nr 26 (963) z dnia 2.04.2013
Rozliczenia spółki z o.o. z prezesem zarządu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (801) z dnia 1.04.2013
Koszty dokończenia zafakturowanej usługi projektowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (801) z dnia 1.04.2013
Rozpoczęcie działalności w drugiej połowie roku a pierwsze sprawozdanie finansowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (801) z dnia 1.04.2013
Pozostałe uproszczenia stosowane w praktyce
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Faktura dokumentująca wpływ zaliczki otrzymanej na poczet sprzedaży gruntu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Zakup inwentarza żywego spełniającego warunki określone dla środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Obowiązki spółki z o.o. w likwidacji wynikające z ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Obowiązki sprawozdawcze w świetle prawa bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Skierowanie roszczenia na drogę postępowania sądowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Zakup kompletu wypoczynkowego do holu - koszty reprezentacji czy zakup środka trwałego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Koszty związane z dochodzeniem należności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Zysk spółki komandytowej w księgach wspólnika będącego spółką osobową
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Likwidacja zapasów materiałów zniszczonych na skutek zdarzeń nadzwyczajnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Wykup samochodu z leasingu operacyjnego
Dodatek nr 13 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 z dnia 1.04.2013 - Wydatki na firmowe samochody w 2013 r. – zasady odliczania VAT i zaliczania do kosztów podatkowych
Wydatki na dodatkowe wyposażenie leasingowanego samochodu osobowego
Dodatek nr 13 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 z dnia 1.04.2013 - Wydatki na firmowe samochody w 2013 r. – zasady odliczania VAT i zaliczania do kosztów podatkowych
Zakup samochodów celem ich odsprzedaży
Dodatek nr 13 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 z dnia 1.04.2013 - Wydatki na firmowe samochody w 2013 r. – zasady odliczania VAT i zaliczania do kosztów podatkowych
Darowizna towarów handlowych
Gazeta Podatkowa nr 25 (962) z dnia 28.03.2013
Koszty zaniechanej inwestycji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 24 (961) z dnia 25.03.2013 - Podatek dochodowy w interpretacjach organów podatkowych
Zaliczka na nabycie inwestycji w obcym środku trwałym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (800) z dnia 20.03.2013
Ustalenie wyniku ze zbycia środka trwałego i jego prezentacja w rachunku zysków i strat
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (342) z dnia 20.03.2013
Przekwalifikowanie środków trwałych do inwestycji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (342) z dnia 20.03.2013
Zaangażowanie wydatków budżetowych w samorządowej jednostce budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (342) z dnia 20.03.2013
Zakup licencji stanowiącej element wykonanej usługi informatycznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (342) z dnia 20.03.2013
Czy wystąpi obowiązek sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (342) z dnia 20.03.2013
Definicja rzeczowych aktywów obrotowych
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2013 - Rzeczowe aktywa obrotowe - ewidencja i wycena
Metody rozliczania odchyleń od cen ewidencyjnych
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2013 - Rzeczowe aktywa obrotowe - ewidencja i wycena
Materiały odpisywane w koszty na dzień zakupu
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2013 - Rzeczowe aktywa obrotowe - ewidencja i wycena
Czym są zasady (polityka) rachunkowości?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (958) z dnia 14.03.2013 - Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 3 w pozostałych wersjach czasowych
Ujęcie w księgach zaokrągleń podatku VAT
Gazeta Podatkowa nr 58 (1620) z dnia 22.07.2019
Zapisy w księgach wierzyciela dotyczące ulgi na złe długi
Gazeta Podatkowa nr 58 (1620) z dnia 22.07.2019
Definicja kosztu wytworzenia środka trwałego
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2019 - Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Katalog kosztów zaliczanych do kosztu wytworzenia środka trwałego
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2019 - Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Nakłady poniesione na dostosowanie budynku do potrzeb prowadzonej działalności
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2019 - Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Opłata legalizacyjna w wydatkach poniesionych na ulepszenie budynku
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2019 - Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Moment wprowadzenia budynku do ewidencji i ujęcie faktur otrzymanych z opóźnieniem
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2019 - Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Rozruch technologiczny maszyny produkcyjnej przed przyjęciem jej do używania
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2019 - Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Skutki zniszczenia podczas pożaru części budowanej hali produkcyjnej
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2019 - Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Sprzedaż nieruchomości poddanej częściowej rekonstrukcji
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2019 - Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Kwalifikacja umów najmu i dzierżawy w świetle przepisów bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Najem i dzierżawa w księgach wynajmującego i wydzierżawiającego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Spisanie kwoty korekty VAT naliczonego w przypadku umorzenia lub przedawnienia zobowiązania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Karta środka trwałego jako forma ksiąg pomocniczych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Zakup składnika o wartości poniżej określonego limitu dla środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Jakie koszty poniesione na oprogramowanie zwiększą jego wartość?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Jak ująć w księgach obciążenie kontrahenta prowizją bankową?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Dane, jakie powinno zawierać wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Ewidencja księgowa umowy leasingu klasyfikowanej dla celów bilansowych jako leasing finansowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1028) z dnia 20.07.2019
Pobrany z góry czynsz w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 57 (1619) z dnia 18.07.2019
Ustalanie polityki rachunkowości jednostki
Gazeta Podatkowa nr 57 (1619) z dnia 18.07.2019
Kradzież gotówki
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019
Ewidencja księgowa wykupu przedmiotu leasingu
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019
Ujęcie w księgach zakupu telefonu na raty
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (1617) z dnia 11.07.2019 - Księgowania dotyczące rozrachunków z dostawcami i odbiorcami
Nieściągalna należność a skorzystanie z ulgi na złe długi
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (1617) z dnia 11.07.2019 - Księgowania dotyczące rozrachunków z dostawcami i odbiorcami
Odpisanie przedawnionego zobowiązania w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (1617) z dnia 11.07.2019 - Księgowania dotyczące rozrachunków z dostawcami i odbiorcami
Ewidencja zakupu zestawu fotowoltaicznego
Gazeta Podatkowa nr 55 (1617) z dnia 11.07.2019
Księgowania dotyczące szkody powstałej w firmowym pojeździe
Gazeta Podatkowa nr 54 (1616) z dnia 8.07.2019
Ujęcie w księgach dofinansowania z PFRON wynagrodzeń pracowniczych
Gazeta Podatkowa nr 54 (1616) z dnia 8.07.2019
Wartości niematerialne i prawne w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 53 (1615) z dnia 4.07.2019
Nieruchomość wybudowana częściowo na dzierżawionym gruncie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1026) z dnia 1.07.2019
Leasing samochodu osobowego bilansowo - finansowy, a podatkowo - operacyjny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (493) z dnia 1.07.2019
Maszyna produkcyjna w leasingu finansowym zarówno dla celów bilansowych, jak i podatkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (493) z dnia 1.07.2019
Wydatki na założenie klimatyzacji w zależności od sposobu jej zamontowania w budynku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (493) z dnia 1.07.2019
Stosowanie rozwiązań podatkowych przy ustalaniu wartości niskocennych środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (493) z dnia 1.07.2019
Amortyzacja podatkowa dla celów bilansowych w małej spółce osobowej prawa handlowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (493) z dnia 1.07.2019
Kwalifikacja i wycena nieruchomości gruntowej nabytej w celach inwestycyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (493) z dnia 1.07.2019
Koszt wytworzenia wyrobów gotowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1613) z dnia 27.06.2019 - Ewidencja księgowa kosztów jednostek produkcyjnych
Zdarzenia ujmowane w ewidencji pozabilansowej
Gazeta Podatkowa nr 50 (1612) z dnia 24.06.2019
Ujęcie księgowe skutków korekty kary umownej w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 50 (1612) z dnia 24.06.2019
Podstawy ustalenia i zakres przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Rzeczowe aktywa trwałe użytkowane na podstawie umowy leasingu
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Wycena rzeczowych aktywów obrotowych na dzień ich nabycia lub wytworzenia
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Podział aktywów finansowych na trwałe i obrotowe
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Obowiązek tworzenia rezerw na zobowiązania
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Ujęcie dotacji jako przychodu w księgach rachunkowych
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Ujęcie w księgach rachunkowych wydatków na nabycie kasy rejestrującej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Zasady kwalifikacji składników majątku do środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Zasady postępowania z niskocennymi składnikami majątku - checklista
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Odpisy amortyzacyjne od ulepszenia w obcym środku trwałym w komendzie powiatowej PSP
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Bilansowe rozliczenie przychodów i kosztów ze sprzedaży oprogramowania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Przychód ze sprzedaży maszyny wykorzystywanej do działalności rolniczej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Likwidacja nabytych materiałów nieprzydatnych w produkcji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Zakup i sprzedaż uprawnień do emisji CO 2 zaklasyfikowanych do inwestycji krótkoterminowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Z końcem czerwca 2019 r. upływa ustawowy termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1025) z dnia 20.06.2019
Konsekwencje niezatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 48 (1610) z dnia 17.06.2019
Kary za brak sprawozdania finansowego w KRS
Gazeta Podatkowa nr 48 (1610) z dnia 17.06.2019
Ewidencja i udokumentowanie obciążenia kontrahenta karą umowną
Gazeta Podatkowa nr 48 (1610) z dnia 17.06.2019
Koszty reklamy w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 47 (1609) z dnia 13.06.2019
Wartość początkowa środka trwałego w przypadku cesji umowy leasingu finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1024) z dnia 10.06.2019
Dotacja na zakup środka trwałego w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 46 (1608) z dnia 10.06.2019
Ewidencja kary umownej wyrażonej w walucie obcej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019 - Ujęcie w księgach rachunkowych operacji na rachunku walutowym
Ewidencja zakupu samochodu ciężarowego w procedurze marży
Gazeta Podatkowa nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019
Grunty w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019
Ujęcie w księgach zakupu serwera z oprogramowaniem
Gazeta Podatkowa nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
Gazeta Podatkowa nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 r.
Gazeta Podatkowa nr 44 (1606) z dnia 3.06.2019
Należność za sprzedany budynek w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 44 (1606) z dnia 3.06.2019
Ujęcie otrzymanej nagrody w księgach rachunkowych
Dodatek nr 17 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2019 - Sprzedaż promocyjna rozliczenia podatkowe i ujęcie bilansowe
Wierzytelności zaliczane do należności z tytułu dostaw i usług
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2019 - Należności z tytułu dostaw i usług według ustawy o rachunkowości i MSR
Prezentacja należności krótkoterminowych w bilansie
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2019 - Należności z tytułu dostaw i usług według ustawy o rachunkowości i MSR
Roszczenia skierowane na drogę sądową
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2019 - Należności z tytułu dostaw i usług według ustawy o rachunkowości i MSR
Umorzenie części należności z tytułu dostaw i usług w wyniku zawartej ugody
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2019 - Należności z tytułu dostaw i usług według ustawy o rachunkowości i MSR
Rezygnacja z dochodzenia odsetek oraz rekompensaty za koszty odzyskiwania należności
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2019 - Należności z tytułu dostaw i usług według ustawy o rachunkowości i MSR
Odzyskanie w toku egzekucji komorniczej należności głównej wraz z odsetkami i kosztami sądowymi
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2019 - Należności z tytułu dostaw i usług według ustawy o rachunkowości i MSR
Pozostałe przychody i koszty operacyjne według ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (491) z dnia 1.06.2019
Zmiana przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (491) z dnia 1.06.2019
Zwrot budynku przychodni do gminy w księgach rachunkowych SP ZOZ
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (491) z dnia 1.06.2019
Wydatki związane z zakupem i sprzedażą samochodów stanowiących towar dla jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (491) z dnia 1.06.2019
Ujęcie dofinansowania w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019 - Rozliczanie dotacji w ewidencji księgowej
Koszty przygotowania wniosku o dotację
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019 - Rozliczanie dotacji w ewidencji księgowej
Ujęcie w księgach zakupu paneli słonecznych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019 - Rozliczanie dotacji w ewidencji księgowej
Sprzedaż uszkodzonego pojazdu sfinansowanego z dotacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019 - Rozliczanie dotacji w ewidencji księgowej
Ewidencja księgowa dofinansowania z PFRON
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019 - Rozliczanie dotacji w ewidencji księgowej
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019 - Rozliczanie dotacji w ewidencji księgowej
Ewidencja księgowa dopłat bezpośrednich
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019 - Rozliczanie dotacji w ewidencji księgowej
Dotacja do cen sprzedaży netto
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019 - Rozliczanie dotacji w ewidencji księgowej
Ujęcie w księgach zwrotu refundacji z urzędu pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019 - Rozliczanie dotacji w ewidencji księgowej
Ujęcie dotacji jako przychodu w księgach rachunkowych
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2019 - Rozliczanie dotacji w księgach rachunkowych
Środki pieniężne otrzymane na dopłaty do cen sprzedaży produktów lub towarów
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2019 - Rozliczanie dotacji w księgach rachunkowych
Dotacje przeznaczone na pokrycie kosztów bieżącej działalności
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2019 - Rozliczanie dotacji w księgach rachunkowych
Dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych otrzymane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2019 - Rozliczanie dotacji w księgach rachunkowych
Refundacja części wynagrodzenia i składek ZUS zatrudnionych bezrobotnych otrzymana z Funduszu Pracy
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2019 - Rozliczanie dotacji w księgach rachunkowych
Dopłata z PFRON do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2019 - Rozliczanie dotacji w księgach rachunkowych
Dotacje do ceny usługi oraz prezentacja w rachunku zysków i strat
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2019 - Rozliczanie dotacji w księgach rachunkowych
Konsekwencje niezatwierdzenia sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Obowiązek sporządzenia dodatkowych elementów sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Zmniejszenie wartości środków trwałych w budowie spowodowane trwałą utratą wartości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Nota księgowa obciążeniowa wystawiona tytułem kary umownej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Katalog kosztów zaliczanych do kosztu wytworzenia środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Przekwalifikowanie gruntu do nieruchomości inwestycyjnych wycenianych według cen rynkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Ewidencja środków publicznych w księgach rachunkowych stowarzyszenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Ewidencja księgowa wykupu samochodu z leasingu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1022) z dnia 20.05.2019
Inwentarz żywy jako środek trwały
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1022) z dnia 20.05.2019
Kto jest kierownikiem jednostki, a kto organem zatwierdzającym w spółkach osobowych?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1022) z dnia 20.05.2019
Ewidencja oraz rozliczenie podatkowe kosztów transportu pokrywanych przez serwis aukcyjny
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1022) z dnia 20.05.2019
Ewidencja odszkodowania
Gazeta Podatkowa nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019
Sprzedaż środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 39 (1601) z dnia 16.05.2019
Ewidencja sprzedaży części gruntu stanowiącego środek trwały
Gazeta Podatkowa nr 39 (1601) z dnia 16.05.2019
Nowa spółka z o.o. a jej pierwszy rok obrotowy
Gazeta Podatkowa nr 39 (1601) z dnia 16.05.2019
Niskocenne składniki majątku w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 38 (1600) z dnia 13.05.2019
Ewidencja gruntu otrzymanego aportem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1021) z dnia 10.05.2019
Księgowania dotyczące nieodpłatnego przekazania towarów
Gazeta Podatkowa nr 37 (1599) z dnia 9.05.2019
Darowizna materiałów w księgach rachunkowych otrzymującego
Gazeta Podatkowa nr 36 (1598) z dnia 6.05.2019
Zatwierdzenie i udostępnienie sprawozdania finansowego za 2018 r.
Gazeta Podatkowa nr 36 (1598) z dnia 6.05.2019
Ulga na złe długi w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1597) z dnia 2.05.2019 - Korekty w księgach rachunkowych
Sprzedaż nieruchomości wraz z niezakończoną inwestycją - podatek dochodowy i VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1020) z dnia 1.05.2019
Ujawnienie w sprawozdaniu finansowym powiązań rodzinnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1020) z dnia 1.05.2019
Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustalane w związku z wystąpieniem straty podatkowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 1.05.2019
Skutki bilansowe zawarcia umowy leasingu finansowego, której przedmiotem jest grunt
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 1.05.2019
Nieodpłatne otrzymanie dokumentacji technicznej i aparatury przez instytut badawczy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 1.05.2019
VAT należny od dopłat do cen sprzedaży usług w księgach rachunkowych usługodawcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 1.05.2019
Wycena własnych wyrobów gotowych w jednostce prowadzącej różne rodzaje działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 1.05.2019
Księgowania dotyczące mechanizmu podzielonej płatności
Gazeta Podatkowa nr 34 (1596) z dnia 29.04.2019
Ujęcie dotacji w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 33 (1595) z dnia 25.04.2019
Kara umowna
Gazeta Podatkowa nr 32 (1594) z dnia 23.04.2019
Ewidencja rezerwy na skutki postępowania sądowego
Gazeta Podatkowa nr 32 (1594) z dnia 23.04.2019
Zasady korekty kosztów bilansowych w związku z otrzymanym rabatem
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2019 - Zdarzenia po dacie bilansu - skutki w ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej
Sprawozdanie za 2018 r. należy zatwierdzić do końca czerwca 2019 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Definicja nieruchomości inwestycyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Przychody i koszty dotyczące zbycia nieruchomości inwestycyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Klasyfikacja umów leasingu w świetle ustawy o rachunkowości i KSR nr 5
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Przeniesienie na korzystającego prawa własności przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Uproszczenia w zakresie zasad rachunkowości i sprawozdawczości spółki komandytowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Faktury korygujące wartość towarów otrzymane po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1019) z dnia 20.04.2019
Wynajem nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 31 (1593) z dnia 18.04.2019
Zapłata kary umownej w euro w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 31 (1593) z dnia 18.04.2019
Przychody ze sprzedaży w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 30 (1592) z dnia 15.04.2019
Wysokość zobowiązania z tytułu kredytu bankowego podlegająca wykazaniu w bilansie na 31 grudnia 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1018) z dnia 10.04.2019
Udokumentowanie wniesienia do firmy prywatnego majątku
Gazeta Podatkowa nr 28 (1590) z dnia 8.04.2019
Kwalifikacja do środków trwałych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019 - Ujęcie w księgach rachunkowych nakładów na środki trwałe
Udokumentowanie przyjęcia środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019 - Ujęcie w księgach rachunkowych nakładów na środki trwałe
Ujęcie księgowe dotacji do środków trwałych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019 - Ujęcie w księgach rachunkowych nakładów na środki trwałe
Ewidencja ulepszenia w obcym środku trwałym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019 - Ujęcie w księgach rachunkowych nakładów na środki trwałe
Środek trwały otrzymany nieodpłatnie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019 - Ujęcie w księgach rachunkowych nakładów na środki trwałe
Sprzedaż nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019
Ewidencja księgowa dotycząca wynajmu lokali
Gazeta Podatkowa nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019
Zakup składnika majątku wykorzystywanego w działalności gospodarczej krócej niż rok
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (487) z dnia 1.04.2019
Opis informacji podawanych we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (487) z dnia 1.04.2019
Świadectwa efektywności energetycznej uzyskane przez gminę
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (487) z dnia 1.04.2019
Elementy sprawozdania finansowego sporządzanego przez jednostki małe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (487) z dnia 1.04.2019
Ewidencja księgowa kar/odszkodowań
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1017) z dnia 1.04.2019
Zmiana roku podatkowego spółki z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1017) z dnia 1.04.2019
Zdarzenia po dacie bilansu (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 24 (1586) z dnia 25.03.2019
Rozliczenie do bilansu sald przedawnionych rozrachunków
Gazeta Podatkowa nr 23 (1585) z dnia 21.03.2019
Uznanie wykonanych prac za remont lub inwestycję w obcym środku trwałym
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2019 - Nieruchomości w działalności gospodarczej - rozliczenie wydatków na nabycie i używanie
Wycena aktywów obrotowych na dzień nabycia lub wytworzenia
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2019 - Zapasy w księgach rachunkowych i bilansie
Wycena bilansowa zapasów i odpisy aktualizujące
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2019 - Zapasy w księgach rachunkowych i bilansie
Rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych na przykładzie towarów
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2019 - Zapasy w księgach rachunkowych i bilansie
Odpisanie w koszty niezbywalnych zapasów wyrobów gotowych
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2019 - Zapasy w księgach rachunkowych i bilansie
Ujęcie początkowe kontraktu forward w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Jaki okres amortyzacji należy przyjąć dla programu finansowo-księgowego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Warunki odstąpienia od ustalania odroczonej części podatku dochodowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Jakie jednostki mogą zrezygnować z bilansowych zasad klasyfikowania umów leasingu?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Termin sporządzenia zasad (polityki) rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Elementy sprawozdania finansowego spółki z o.o., której sprawozdanie nie podlega badaniu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Ostatni moment na decyzję o stosowaniu uproszczeń przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1016) z dnia 20.03.2019
Osoby podpisujące sprawozdanie finansowe w spółce cywilnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1016) z dnia 20.03.2019
Przyznanie rabatu dotyczącego przychodów osiągniętych na przełomie roku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1016) z dnia 20.03.2019
Sprzedaż środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 22 (1584) z dnia 18.03.2019
Prezentacja kosztów w rachunku zysków i strat jednostki mikro
Gazeta Podatkowa nr 22 (1584) z dnia 18.03.2019
Ewidencja księgowa odszkodowania dla byłego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019
Elementy sprawozdania finansowego jednostki małej
Gazeta Podatkowa nr 20 (1582) z dnia 11.03.2019
Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostki pozarządowej
Gazeta Podatkowa nr 20 (1582) z dnia 11.03.2019
Ujęcie wadium w księgach wnoszącego
Gazeta Podatkowa nr 20 (1582) z dnia 11.03.2019
Koszty transportu towaru realizowanego na przełomie roku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1015) z dnia 10.03.2019
Jednostki uprawnione do stosowania uproszczeń w zakresie kwalifikacji leasingu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1015) z dnia 10.03.2019
Prawo użytkowania wieczystego gruntu związane z lokalem użytkowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1015) z dnia 10.03.2019
Wycena kontraktu forward na dzień bilansowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1015) z dnia 10.03.2019
Uchwała dotycząca uproszczeń dla jednostki małej
Gazeta Podatkowa nr 19 (1581) z dnia 7.03.2019
Sporządzanie sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej
Gazeta Podatkowa nr 18 (1580) z dnia 4.03.2019
Wynik finansowy w sprawozdaniu finansowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1580) z dnia 4.03.2019 - Ustalenie i rozliczenie wyniku finansowego za 2018 rok
Przychody i koszty związane ze zbyciem środków trwałych
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2019 - Prezentacja wybranych operacji gospodarczych w sprawozdaniu finansowym
Ewidencja księgowa dotacji na zakup lub budowę środka trwałego
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2019 - Prezentacja wybranych operacji gospodarczych w sprawozdaniu finansowym
Wycena na dzień bilansowy należności z tytułu udzielonej pożyczki w jednostkach mikro
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (485) z dnia 1.03.2019
Jak zakwalifikować wydatek na zakup bazy danych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (485) z dnia 1.03.2019
Ujawnienie w ewidencji analitycznej zmiany powierzchni działki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (485) z dnia 1.03.2019
Koszt niewykorzystanych zdolności produkcyjnych, gdy nie występują zapasy wyrobów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (485) z dnia 1.03.2019
Ewidencja księgowa wstępnej opłaty leasingowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1014) z dnia 1.03.2019
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 16 (1578) z dnia 25.02.2019
Środek trwały w budowie na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019 - Zasady prezentowania aktywów i pasywów w bilansie za 2018 rok
Dotacja na przełomie roku w księgach
Gazeta Podatkowa nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019
Sporządzenie dodatkowych informacji i objaśnień (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019
Wersje sprawozdań finansowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1013) z dnia 20.02.2019
Moment powstania przychodu ze sprzedaży
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2019 - Koszty i przychody na przełomie roku
Uwzględnienie korekty kosztów bilansowych w księgach odpowiedniego roku obrotowego
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2019 - Koszty i przychody na przełomie roku
Refaktura dotycząca zużycia mediów
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2019 - Koszty i przychody na przełomie roku
Ujęcie dotacji w księgach rachunkowych, w zależności od celu, na jaki została przyznana
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2019 - Koszty i przychody na przełomie roku
Zasady wyceny i prezentacji w bilansie zobowiązań jednostki z tytułu kredytów i pożyczek
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (484) z dnia 20.02.2019
Jak zaksięgować sprzedaż środka trwałego wniesionego do spółki aportem?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (484) z dnia 20.02.2019
Zasady ustalania odroczonego podatku dochodowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (484) z dnia 20.02.2019
Obowiązek sporządzania rachunku przepływów pieniężnych w jednostce małej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (484) z dnia 20.02.2019
Sprawozdanie z płatności za 2018 r.
Gazeta Podatkowa nr 13 (1575) z dnia 14.02.2019
Sporządzenie wprowadzenia do sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 13 (1575) z dnia 14.02.2019
Ewidencja księgowa refaktury za energię na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 13 (1575) z dnia 14.02.2019
Wydatki na ulepszenie obcego środka trwałego w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 12 (1574) z dnia 11.02.2019
Czy decyzja o stosowaniu uproszczeń dla jednostek małych i mikro musi być co roku ponawiana?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1012) z dnia 10.02.2019
Ujęcie otrzymanej nagrody w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1012) z dnia 10.02.2019
Jednostki powiązane w rozumieniu przepisów bilansowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1012) z dnia 10.02.2019
Ewidencja otrzymania dotacji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1012) z dnia 10.02.2019
Sporządzanie uproszczonego rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 10 (1572) z dnia 4.02.2019
Ewidencja odsetek od zaległych rat kredytowych
Gazeta Podatkowa nr 10 (1572) z dnia 4.02.2019
Wybrane limity bilansowe
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2019 - Co nowego w przepisach w 2019 r.?
Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2019 - Co nowego w przepisach w 2019 r.?
Zwiększenie zakresu stosowania uproszczeń w sprawozdawczości finansowej - jednostki małe oraz jednostki mikro
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2019 - Co nowego w przepisach w 2019 r.?
Zmiany dotyczące kolejnych uproszczeń w rachunkowości
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2019
Pozostałe zmiany w ustawie o rachunkowości
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2019
Wycena i prezentacja zobowiązań w bilansie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (483) z dnia 1.02.2019
Skutki kradzieży przedmiotu leasingu operacyjnego w księgach i sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (483) z dnia 1.02.2019
Kwalifikacja wydatków poniesionych na obiekty pomocnicze
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (483) z dnia 1.02.2019
Podstawowe informacje dotyczące rachunku zysków i strat
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (483) z dnia 1.02.2019
Kiedy podjąć decyzję w sprawie sporządzania uproszczonego sprawozdania finansowego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (483) z dnia 1.02.2019
Od kiedy osoby fizyczne mogą sporządzać sprawozdania finansowe przewidziane dla jednostek mikro?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1011) z dnia 1.02.2019
Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowych
Gazeta Podatkowa nr 9 (1571) z dnia 31.01.2019
Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro i małych
Gazeta Podatkowa nr 8 (1570) z dnia 28.01.2019
Podatek dochodowy bieżący i odroczony w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 8 (1570) z dnia 28.01.2019
Środki trwałe w bilansie jednostki małej
Gazeta Podatkowa nr 8 (1570) z dnia 28.01.2019
Ewidencja księgowa dotycząca sprzedaży uszkodzonego samochodu
Gazeta Podatkowa nr 7 (1569) z dnia 24.01.2019
Pozostałe przychody i koszty operacyjne w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 6 (1568) z dnia 21.01.2019
Obowiązki związane z likwidacją spółdzielni pracy
Gazeta Podatkowa nr 6 (1568) z dnia 21.01.2019
Zasady korekty kosztów bilansowych w związku z otrzymanym rabatem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (482) z dnia 20.01.2019
Przychody i koszty związane ze sprzedażą udziałów w innej jednostce
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (482) z dnia 20.01.2019
Ostateczne odpisanie należności przedawnionych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1010) z dnia 20.01.2019
Przychody z działalności operacyjnej w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 4 (1566) z dnia 14.01.2019
Moment przyjęcia do stosowania nowych uproszczeń w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1009) z dnia 10.01.2019
Sporządzanie uproszczonego bilansu (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 3 (1565) z dnia 10.01.2019
Sporządzanie uproszczonego bilansu (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 2 (1564) z dnia 7.01.2019
Ujęcie w księgach zakupu dzieła sztuki
Gazeta Podatkowa nr 2 (1564) z dnia 7.01.2019
Ujęcie księgowe umorzenia należności
Gazeta Podatkowa nr 1 (1563) z dnia 3.01.2019
Ustalenie wartości przychodów dla celów dokumentacji cen transferowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Omówienie zmian wprowadzonych do ustawy o rachunkowości od 1 stycznia 2019 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Porównywalność danych w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Jednostki powiązane i jednostki posiadające zaangażowanie w kapitale innej jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Prezentacja w sprawozdaniu finansowym kosztów związanych z przekazaniem darowizny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Identyfikacja powiązania w przypadku korzystania z pożyczek od innego podmiotu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1008) z dnia 1.01.2019
Zwiększenie zakresu stosowania uproszczeń w sprawozdawczości finansowej - jednostki małe oraz jednostki mikro
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1008) z dnia 1.01.2019
Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Gazeta Podatkowa nr 104 (1561) z dnia 27.12.2018
Niskocenne środki trwałe użytkowane na podstawie umowy leasingu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (480) z dnia 20.12.2018
Wartość początkowa budynków i budowli wykupionych z leasingu i poddanych ulepszeniu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (480) z dnia 20.12.2018
Podstawowe informacje dotyczące bilansu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (480) z dnia 20.12.2018
Definicja jednostki małej określona w przepisach bilansowych i podatkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (480) z dnia 20.12.2018
Dofinansowanie do szkoleń pracowników otrzymane w formie bonów rozwojowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (480) z dnia 20.12.2018
Koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych w jednostce świadczącej usługi najmu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (480) z dnia 20.12.2018
Zakres informacji prezentowanych w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Termin podjęcia decyzji o sporządzeniu uproszczonego sprawozdania dla jednostki mikro lub małej
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Wartości niematerialne i prawne
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Rzeczowe aktywa trwałe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Inwestycje długoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Zapasy
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Należności krótkoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Inwestycje krótkoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Rezerwy na zobowiązania
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Zobowiązania krótkoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Działalność operacyjna
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Podatek dochodowy
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Jednostki mające możliwość sporządzania sprawozdania finansowego w oparciu o załącznik nr 4
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Zakres informacji wykazywanych w bilansie jednostki mikro
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Rachunek zysków i strat jednostki mikro
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Jednostki mające możliwość sporządzania sprawozdania finansowego w oparciu o załącznik nr 5
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Bieżący i odroczony podatek dochodowy
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Jednostki mające możliwość sporządzania sprawozdania finansowego w oparciu o załącznik nr 6
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Faktura dotycząca nabycia usług wykonanych w poprzednich miesiącach
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1007) z dnia 20.12.2018
Wycena bilansowa zobowiązań
Gazeta Podatkowa nr 102 (1559) z dnia 20.12.2018
Ustalenie stawki amortyzacji bilansowej i podatkowej dla hali zaliczonej do rodzaju 291 KŚT
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (480) z dnia 20.12.2018
Spółka z o.o. uznana za małą jednostkę a możliwość stosowania nowych uproszczeń - od 1 stycznia 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1007) z dnia 20.12.2018
Zasady tworzenia rezerw na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 101 (1558) z dnia 17.12.2018
Drobne salda na kontach rozrachunków
Gazeta Podatkowa nr 101 (1558) z dnia 17.12.2018
Wartości niematerialne i prawne na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1557) z dnia 13.12.2018 - Aktywa i pasywa na koniec roku obrotowego - wycena i ujęcie w bilansie
Wycena środków trwałych w budowie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1557) z dnia 13.12.2018 - Aktywa i pasywa na koniec roku obrotowego - wycena i ujęcie w bilansie
Przekwalifikowanie na dzień bilansowy nieruchomości ze środków trwałych do inwestycji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1557) z dnia 13.12.2018 - Aktywa i pasywa na koniec roku obrotowego - wycena i ujęcie w bilansie
Spisanie przedawnionych należności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1557) z dnia 13.12.2018 - Aktywa i pasywa na koniec roku obrotowego - wycena i ujęcie w bilansie
Przychód ze sprzedaży
Gazeta Podatkowa nr 100 (1557) z dnia 13.12.2018
Refundacja kosztów wynagrodzeń oraz składek ZUS pracowników na przełomie roku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1006) z dnia 10.12.2018
Rozliczenia międzyokresowe kosztów ujmowane w aktywach
Gazeta Podatkowa nr 99 (1556) z dnia 10.12.2018
Koszty wdrożenia
Gazeta Podatkowa nr 98 (1555) z dnia 6.12.2018
Ujęcie dopłat bezpośrednich w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 98 (1555) z dnia 6.12.2018
Przejście z księgi podatkowej na pełną księgowość w 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 98 (1555) z dnia 6.12.2018
Inwentaryzacja niskocennych składników odniesionych w koszty
Gazeta Podatkowa nr 98 (1555) z dnia 6.12.2018
Wybór firmy audytorskiej
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2018 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Bilansowa wycena rozrachunków z tytułu dostaw i usług
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2018 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Sejm uchwalił zmiany do ustawy o rachunkowości dotyczące kolejnych uproszczeń
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (479) z dnia 1.12.2018
Rozchód środka trwałego i prezentacja wyniku z jego sprzedaży w rachunku zysków i strat
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (479) z dnia 1.12.2018
Sprawozdanie finansowe sporządzane według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (479) z dnia 1.12.2018
Korekta zapisów w księgach rachunkowych z tytułu błędnie zakwalifikowanej umowy leasingu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (479) z dnia 1.12.2018
Ujęcie ulgi na złe długi w księgach rachunkowych dłużnika
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (479) z dnia 1.12.2018
Jednostka centralna komputera jako odrębny środek trwały
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (479) z dnia 1.12.2018
Straty spowodowane zdarzeniem losowym, dotyczące środków trwałych w budowie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (479) z dnia 1.12.2018
Wycena do bilansu udziałów i akcji
Gazeta Podatkowa nr 96 (1553) z dnia 29.11.2018
Nieruchomości inwestycyjne na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018
Decyzja w sprawie uproszczonego sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018
Ujęcie w bilansie środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 94 (1551) z dnia 22.11.2018
Nierozliczone drobne salda rozrachunków
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2018 - Ustalanie i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
Definicja jednostki mikro i zakres uproszczeń w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (478) z dnia 20.11.2018
Warunki uzyskania statusu jednostki małej i zakres uproszczeń w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (478) z dnia 20.11.2018
Środki pieniężne na zakup muzealiów otrzymane w formie darowizny przez instytucję kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (478) z dnia 20.11.2018
Opłaty z tytułu leasingu operacyjnego samochodu używanego w celach mieszanych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (478) z dnia 20.11.2018
Prowadzenie ksiąg podatkowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (478) z dnia 20.11.2018
Nakłady na wynajmowany lokal w księgach rachunkowych najemcy
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2018 - Usługi najmu - podatki i ujęcie rachunkowe
Premia pieniężna za przedłużenie umowy najmu - ujęcie przychodów w księgach rachunkowych najemcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1004) z dnia 20.11.2018
Prezentacja wartości niematerialnych i prawnych w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 93 (1550) z dnia 19.11.2018
Sprawozdanie finansowe za pierwszy rok obrotowy
Gazeta Podatkowa nr 92 (1549) z dnia 15.11.2018
Zapłata składki na grupowe ubezpieczenie na życie za byłego zleceniobiorcę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1003) z dnia 10.11.2018
Rozliczenie kosztów produkcji próbnej wyrobów gotowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1003) z dnia 10.11.2018
Reklamacje w księgach dostawcy i odbiorcy
Gazeta Podatkowa nr 90 (1547) z dnia 8.11.2018
Wycena i ewidencja kary umownej wyrażonej w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 90 (1547) z dnia 8.11.2018
Ujmowanie kosztów działalności operacyjnej w układzie rodzajowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 88 (1545) z dnia 2.11.2018 - Ewidencja księgowa kosztów działalności operacyjnej
Zakup telefonu na raty
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 88 (1545) z dnia 2.11.2018 - Ewidencja księgowa kosztów działalności operacyjnej
Ujęcie księgowe przeznaczenia środka trwałego do sprzedaży
Gazeta Podatkowa nr 88 (1545) z dnia 2.11.2018
Zakres informacji prezentowanych w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Sprawozdania sporządzane wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Elementy kosztów zaliczane do kosztu wytworzenia wyrobów gotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Sprzedaż wyrobów wykorzystanych na potrzeby ekspozycji i zaliczonych do środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Przyjęcie do magazynu wyrobów powstałych podczas rozruchu technologicznego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Rezygnacja z dochodzenia odsetek oraz rekompensaty za koszty odzyskiwania należności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Jak ująć w księgach koszty materiałów zużytych do wytworzenia próbnych wyrobów?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Moment ujęcia w księgach przyznanej dotacji podmiotowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Faktura korygująca po oddaniu środka trwałego do używania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1002) z dnia 1.11.2018
Jednostki powiązane, gdy spółką dominującą jest zagraniczny podmiot
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1002) z dnia 1.11.2018
Ujęcie w księgach dotacji do zakupu paneli słonecznych
Gazeta Podatkowa nr 87 (1544) z dnia 29.10.2018
Darowizny w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 86 (1543) z dnia 25.10.2018
Ujmowanie w księgach rachunkowych nakładów na prace rozwojowe
Gazeta Podatkowa nr 86 (1543) z dnia 25.10.2018
Księgowania dotyczące szkody spowodowanej wichurą
Gazeta Podatkowa nr 86 (1543) z dnia 25.10.2018
Limit przychodów za 2018 r. do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2019 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Do Sejmu wpłynął projekt zmian ustawy o rachunkowości dotyczący kolejnych uproszczeń
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Zakup gruntu od osoby fizycznej na potrzeby własnej działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Sprzedaż gruntu zaliczonego w księgach do inwestycji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Zasady ujmowania i rozliczania kosztów w czasie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Składnik aktywów trwałych uznany za nieprzydatny już w dacie zakupu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Czy elementy placu zabaw stanowią odrębne obiekty inwentarzowe?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Wyksięgowanie z ewidencji bilansowej towarów, które utraciły wartość
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Kara nałożona na pracownika samorządowego zakładu budżetowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Jak udokumentować i zaksięgować kradzież gotówki z firmowej kasy?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Podpisanie umowy z firmą audytorską w przypadku wieloosobowego organu zarządzającego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Licencja na program komputerowy wykupiona na 12 miesięcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Ewidencja księgowa wypłaty i otrzymania odszkodowania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1001) z dnia 20.10.2018
Otrzymane odszkodowanie
Gazeta Podatkowa nr 84 (1541) z dnia 18.10.2018
Ewidencja rekompensaty za koszty odzyskiwania należności
Gazeta Podatkowa nr 84 (1541) z dnia 18.10.2018
Przedawnione należności krótkoterminowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 83 (1540) z dnia 15.10.2018 - Zasady przeprowadzania inwentaryzacji za 2018 rok
Wybór audytora do badania sprawozdania (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 83 (1540) z dnia 15.10.2018
Ujęcie w księgach rachunkowych pobranej kaucji
Gazeta Podatkowa nr 83 (1540) z dnia 15.10.2018
Ewidencja kosztów i przychodów na przełomie miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 83 (1540) z dnia 15.10.2018
Ewidencja i udokumentowanie likwidacji materiałów produkcyjnych
Gazeta Podatkowa nr 83 (1540) z dnia 15.10.2018
Ewidencja sprzedaży ulepszenia w obcym środku trwałym
Gazeta Podatkowa nr 82 (1539) z dnia 11.10.2018
Zawarcie umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1000) z dnia 10.10.2018
Konta do ewidencji przychodów ze sprzedaży
Gazeta Podatkowa nr 81 (1538) z dnia 8.10.2018
Firma po śmierci przedsiębiorcy bez zarządcy
Gazeta Podatkowa nr 81 (1538) z dnia 8.10.2018
Ujęcie samochodu firmowego w ewidencji środków trwałych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 80 (1537) z dnia 4.10.2018 - Wydatki na firmowe samochody w ewidencji księgowej
Zakup samochodu na okres krótszy niż rok w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 80 (1537) z dnia 4.10.2018 - Wydatki na firmowe samochody w ewidencji księgowej
Ujęcie księgowe wykupu samochodu z leasingu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 80 (1537) z dnia 4.10.2018 - Wydatki na firmowe samochody w ewidencji księgowej
Powypadkowa naprawa samochodu w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 80 (1537) z dnia 4.10.2018 - Wydatki na firmowe samochody w ewidencji księgowej
Ewidencja księgowa mandatu opłaconego przez pracodawcę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 80 (1537) z dnia 4.10.2018 - Wydatki na firmowe samochody w ewidencji księgowej
Sprzedaż samochodu w ewidencji księgowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 80 (1537) z dnia 4.10.2018 - Wydatki na firmowe samochody w ewidencji księgowej
Przekształcenie spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego w prawo własności
Dodatek nr 28 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2018 - Nieruchomości w firmie - zakup, wycofanie, sprzedaż
Ewidencja księgowa wycofania nieruchomości z działalności przedsiębiorcy
Dodatek nr 28 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2018 - Nieruchomości w firmie - zakup, wycofanie, sprzedaż
Ujęcie w ewidencji księgowej sprzedaży środka trwałego
Dodatek nr 28 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2018 - Nieruchomości w firmie - zakup, wycofanie, sprzedaż
Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu otrzymanego nieodpłatnie
Dodatek nr 28 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2018 - Nieruchomości w firmie - zakup, wycofanie, sprzedaż
Organ dokonujący wyboru firmy audytorskiej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (475) z dnia 1.10.2018
Klasyfikacja ulepszenia w obcych środkach trwałych do odpowiedniego rodzaju KŚT
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (475) z dnia 1.10.2018
Ustalenie wartości początkowej maszyny nabytej wraz z usługą wdrożenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (475) z dnia 1.10.2018
Obciążenie kontrahenta zagranicznego kwotą za przestój pojazdu podczas załadunku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (475) z dnia 1.10.2018
Wyksięgowanie drobnych sald na rozrachunkach
Gazeta Podatkowa nr 79 (1536) z dnia 1.10.2018
Ewidencja wykupu składnika majątku z leasingu
Gazeta Podatkowa nr 79 (1536) z dnia 1.10.2018
Otrzymanie nagrody w ramach sprzedaży premiowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1535) z dnia 27.09.2018 - Sprzedaż premiowa - rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe
Kara viaTOLL
Gazeta Podatkowa nr 78 (1535) z dnia 27.09.2018
Ujęcie w ewidencji urządzenia klimatyzacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 78 (1535) z dnia 27.09.2018
Obowiązek tworzenia rezerw w świetle ustawy o rachunkowości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 77 (1534) z dnia 24.09.2018 - Ewidencja tworzenia rezerw i odpisów aktualizujących
Utworzenie odpisu aktualizującego w związku z czasowym wstrzymaniem budowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 77 (1534) z dnia 24.09.2018 - Ewidencja tworzenia rezerw i odpisów aktualizujących
Dokumentacja związana z likwidacją środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 77 (1534) z dnia 24.09.2018
Kryterium "przychodowe"
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2018 - Dokumentacja podatkowa cen transakcyjnych
Zasady ujmowania przychodów ze sprzedaży
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2018 - Przychody ze sprzedaży według ustawy o rachunkowości i MSR
Przychód z tytułu świadczenia usług ciągłych
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2018 - Przychody ze sprzedaży według ustawy o rachunkowości i MSR