Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Uwaga: Wnioski o wyrażenie zgody na opłacenie składek na dobrowolne ubezpieczenia społeczne po terminie, dotyczące okresu sprzed 1 stycznia 2022 r., można składać do 30 czerwca 2022 r.
Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady rachunkowości »  Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 3 obowiązującym od 11.03.2013 r. do 4.09.2014 r.
Korekta wartości początkowej samochodu osobowego w leasingu
Gazeta Podatkowa nr 71 (1112) z dnia 4.09.2014
Drukarka jako odrębny środek trwały w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 71 (1112) z dnia 4.09.2014
Jakich zmian w polityce rachunkowości należy dokonać w związku z przekształceniem?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (377) z dnia 1.09.2014
Wydatki na zakup mebli biurowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (377) z dnia 1.09.2014
Odpracowanie zadłużenia z tytułu czynszu w księgach samorządowego zakładu budżetowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (377) z dnia 1.09.2014
Materiał demonstracyjny w ewidencji księgowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (377) z dnia 1.09.2014
Ewidencja księgowa operacji związanych z nieodpłatnym otrzymaniem i przekazaniem próbek
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (377) z dnia 1.09.2014
Kiedy należy sporządzać skonsolidowane sprawozdanie finansowe?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (852) z dnia 1.09.2014
Grupa franczyzowa - czy istnieją powiązania w rozumieniu ustawy o rachunkowości?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (852) z dnia 1.09.2014
Rozliczenie szkody komunikacyjnej oraz wydatków na wynajem pojazdu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (852) z dnia 1.09.2014
Kiedy rok podatkowy spółki z o.o. nie liczy 12 miesięcy?
Gazeta Podatkowa nr 69 (1110) z dnia 28.08.2014
Wycofanie składnika majątku z firmy osoby fizycznej
Gazeta Podatkowa nr 68 (1109) z dnia 25.08.2014
Ewidencja umorzenia zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
Gazeta Podatkowa nr 67 (1108) z dnia 21.08.2014
Moment przekwalifikowania nieruchomości do inwestycji w związku ze zmianą jej przeznaczenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Skutki bilansowe przekwalifikowania budynku do inwestycji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Jednorazowa dotacja do części kapitałowej rat leasingowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Co decyduje o zaliczeniu obiektu do odpowiedniego rodzaju środków trwałych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Środki trwałe administrowane przez zakład budżetowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Hodowla psów rasowych rozliczana w księgach analogicznie jak działalność produkcyjna
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Odszkodowanie z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego działki obciążonej hipoteką
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (851) z dnia 20.08.2014
Przyjęty rok obrotowy w spółkach osobowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (851) z dnia 20.08.2014
Ewidencja przychodów ze sprzedaży produktów
Gazeta Podatkowa nr 66 (1107) z dnia 18.08.2014
Przekwalifikowanie składnika majątku do środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 65 (1106) z dnia 14.08.2014
Tworzenie i rozliczanie rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1105) z dnia 11.08.2014 - Ewidencja księgowa świadczeń na rzecz pracowników
Prowadzenie ksiąg przez spółkę cywilną osób fizycznych
Gazeta Podatkowa nr 64 (1105) z dnia 11.08.2014
Nieodpłatnie otrzymane towary w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 64 (1105) z dnia 11.08.2014
Ewidencja rozliczenia dotacji w związku z częściową likwidacją środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (850) z dnia 10.08.2014
Ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (849) z dnia 1.08.2014
Podział zysku w księgach rachunkowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (849) z dnia 1.08.2014
Sprzedaż środków trwałych a podwyższenie udziałów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (849) z dnia 1.08.2014
Linia produkcyjna jako samodzielny środek trwały
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (375) z dnia 1.08.2014
Sprzedaż środka trwałego otrzymanego nieodpłatnie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (375) z dnia 1.08.2014
Zatwierdzanie sprawozdań finansowych instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (375) z dnia 1.08.2014
Koszty zastępstwa procesowego zasądzone na rzecz wierzyciela
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (375) z dnia 1.08.2014
Umorzenie części należności z tytułu zatrzymanej przez kontrahenta kaucji gwarancyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (375) z dnia 1.08.2014
Zasady ewidencji faktur kosztowych na przełomie okresów sprawozdawczych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (375) z dnia 1.08.2014
Ewidencja ulepszenia w obcym środku trwałym
Gazeta Podatkowa nr 61 (1102) z dnia 31.07.2014
Dofinansowanie z firmy ubezpieczeniowej
Gazeta Podatkowa nr 61 (1102) z dnia 31.07.2014
Ewidencja zakupu udziałów spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 60 (1101) z dnia 28.07.2014
Zwrot kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych
Gazeta Podatkowa nr 60 (1101) z dnia 28.07.2014
Nieruchomość obciążona hipoteką
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 59 (1100) z dnia 24.07.2014 - Składniki majątku wniesione aportem w księgach rachunkowych
Aport znaku towarowego do spółki komandytowo-akcyjnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 59 (1100) z dnia 24.07.2014 - Składniki majątku wniesione aportem w księgach rachunkowych
Księgi rachunkowe w stowarzyszeniu
Gazeta Podatkowa nr 59 (1100) z dnia 24.07.2014
Rozliczanie strat w działalności gospodarczej
Gazeta Podatkowa nr 59 (1100) z dnia 24.07.2014
Pojęcie kosztów – ujęcie ekonomiczne i bilansowe
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2014 - Rachunek kosztów w firmie
Wycena produktów pracy a księgowe ujęcie rozliczania kosztów produkcji podstawowej
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2014 - Rachunek kosztów w firmie
Skutki niezłożenia sprawozdania finansowego w Krajowym Rejestrze Sądowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (374) z dnia 20.07.2014
Odpisanie należności nieściągalnej, od której dokonano uprzednio odpisu aktualizującego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (374) z dnia 20.07.2014
Koszty związane z dochodzeniem należności na drodze sądowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (374) z dnia 20.07.2014
Weryfikacja wielkości i wartości gruntów w księgach SP ZOZ
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (374) z dnia 20.07.2014
Rozpoczęcie działalności w drugiej połowie roku a sprawozdanie finansowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (374) z dnia 20.07.2014
Umorzenie zobowiązania podatkowego w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (374) z dnia 20.07.2014
Szacowanie rezerwy na nagrody jubileuszowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (374) z dnia 20.07.2014
Refakturowanie usług pomiędzy podmiotami powiązanymi
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (374) z dnia 20.07.2014
Uproszczenia w rachunkowości stosowane przez podmioty, których sprawozdania nie podlegają obowiązkowi badania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (848) z dnia 20.07.2014
Ewidencja rozrachunków ze wspólnikiem z tytułu czynszu
Gazeta Podatkowa nr 57 (1098) z dnia 17.07.2014
Zryczałtowana rekompensata za koszty odzyskiwania należności
Gazeta Podatkowa nr 57 (1098) z dnia 17.07.2014
Możliwość stosowania uproszczeń w rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 57 (1098) z dnia 17.07.2014
Zmiana roku obrotowego w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 55 (1096) z dnia 10.07.2014
Darowizna akcji w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 55 (1096) z dnia 10.07.2014
Czy księgować odpis aktualizujący do ubezpieczonej należności?
Gazeta Podatkowa nr 53 (1094) z dnia 3.07.2014
Wydatki poniesione przed przekazaniem do używania przedmiotu leasingu operacyjnego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (373) z dnia 1.07.2014
Ewidencja nieodpłatnego otrzymania towarów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (373) z dnia 1.07.2014
Nabycie udziałów innej jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (373) z dnia 1.07.2014
Zasady kwalifikowania umów leasingu dla celów bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (373) z dnia 1.07.2014
Zakup telefonu na raty i jego spłata razem z miesięcznym abonamentem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (373) z dnia 1.07.2014
Refakturowanie kosztów energii elektrycznej na najemcę lokalu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (373) z dnia 1.07.2014
Ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (846) z dnia 1.07.2014
Leasing samochodu wykorzystywanego w działalności opodatkowanej i zwolnionej z VAT - wybrane aspekty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (846) z dnia 1.07.2014
Zakup gruntu, na którym znajdują się złoża kopalin - wyrok NSA
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (846) z dnia 1.07.2014
Czy pełnomocnicy mogą zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki z o.o.?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (846) z dnia 1.07.2014
Koszty związane z uzyskaniem koncesji na wydobywanie kopalin
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (846) z dnia 1.07.2014
Ewidencja rezerw i zobowiązań warunkowych w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 51 (1092) z dnia 26.06.2014
Ewidencja kosztów fiskalizacji kasy rejestrującej
Gazeta Podatkowa nr 51 (1092) z dnia 26.06.2014
Ewidencja sprzedaży środka trwałego
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2014 - Rachunkowość budżetowa - odpowiedzi na pytania Czytelników
Opłata adiacencka w księgach rachunkowych urzędu gminy
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2014 - Rachunkowość budżetowa - odpowiedzi na pytania Czytelników
Nabycie składnika aktywów niezbędnego do wykonania usługi
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2014 - Rachunkowość budżetowa - odpowiedzi na pytania Czytelników
Umorzenie podatku od nieruchomości
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2014 - Rachunkowość budżetowa - odpowiedzi na pytania Czytelników
Organy zatwierdzające sprawozdanie finansowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Znak towarowy oraz opłaty związane z prawem ochronnym na ten znak
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Faktura korygująca dotycząca zwrotu środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Literatura fachowa jako składnik majątku trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Definicja środków trwałych według prawa bilansowego i podatkowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Moment przyjęcia środka trwałego do używania i termin rozpoczęcia amortyzacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Ukierunkowanie standardów międzynarodowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Zakup lokalu mieszkalnego z zamiarem sprzedaży z zyskiem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Uproszczona kwalifikacja umowy leasingu dla celów bilansowych według zasad podatkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Koszty montażu przedmiotu leasingu operacyjnego jako inwestycja w obcym obiekcie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Zmiana roku podatkowego i obrotowego spółki z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (845) z dnia 20.06.2014
Remont nieruchomości inwestycyjnej wycenianej według wartości rynkowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (845) z dnia 20.06.2014
Wyrok skazujący za niezłożenie sprawozdania finansowego do KRS
Gazeta Podatkowa nr 49 (1090) z dnia 18.06.2014
Utrzymanie zakładowych obiektów socjalnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1088) z dnia 12.06.2014 - Wykorzystanie środków ZFŚS w księgach rachunkowych
Darowizny w księgach rachunkowych darczyńcy
Gazeta Podatkowa nr 47 (1088) z dnia 12.06.2014
Sprzedaż towarów spółce z o.o. przez jej wspólnika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (844) z dnia 10.06.2014
Nieodpłatne przekazanie towarów handlowych spółce z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (844) z dnia 10.06.2014
Przyłącze energetyczne i wodno-kanalizacyjne do nowo wybudowanego budynku biurowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (844) z dnia 10.06.2014
Ewidencja nakładów na adaptację lokalu
Gazeta Podatkowa nr 44 (1085) z dnia 2.06.2014
Złożenie sprawozdania za 2013 r. we właściwym rejestrze sądowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Kogo dotyczy obowiązek badania sprawozdania finansowego za 2014 r.?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Utrata prawa do stosowania niektórych uproszczeń
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Wprowadzenie gruntu niepodlegającego amortyzacji do ewidencji środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Zakup praw do filmu reklamowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Zakup programu komputerowego wraz z usługą serwisową i szkoleniem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Likwidacja wartości niematerialnej i prawnej w jednostce budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Ewidencja budynku i gruntu w księgach jednostki budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Jak zaksięgować dopłaty do cen sprzedaży usług?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Zasady podpisywania sprawozdania finansowego, gdy kierownik jednostki przebywa za granicą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (843) z dnia 1.06.2014
Organ zatwierdzający sprawozdanie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1084) z dnia 29.05.2014 - Obowiązki jednostki po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Pierwszy rok obrotowy może być krótszy niż 12 miesięcy
Gazeta Podatkowa nr 43 (1084) z dnia 29.05.2014
Ewidencja nagród rzeczowych w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 43 (1084) z dnia 29.05.2014
SN o sprawozdaniach finansowych
Gazeta Podatkowa nr 43 (1084) z dnia 29.05.2014
Zakup nieruchomości zabudowanej w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 42 (1083) z dnia 26.05.2014
Przekwalifikowanie leasingu operacyjnego na finansowy
Gazeta Podatkowa nr 41 (1082) z dnia 22.05.2014
Remont powypadkowy samochodu wykonany we własnym zakresie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (370) z dnia 20.05.2014
Nakłady poniesione na obcy środek trwały – klasyfikacja i amortyzacja
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (370) z dnia 20.05.2014
Sprzedaż gruntu po żwirowni, podlegającego amortyzacji bilansowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (370) z dnia 20.05.2014
Jakie operacje księguje się na koncie "Sprzedaż produktów"?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (370) z dnia 20.05.2014
Przekwalifikowanie nieruchomości ze środków trwałych do inwestycji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (370) z dnia 20.05.2014
Jak postąpić, gdy członek zarządu nie chce podpisać sprawozdania finansowego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (370) z dnia 20.05.2014
Darowizna składników o niskiej wartości przekazana na cele charytatywne
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (370) z dnia 20.05.2014
Rozliczanie produkcji własnej w jednostce prowadzącej konta zespołu 4 i 5
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (370) z dnia 20.05.2014
Co z VAT po 1 kwietnia przy leasingu finansowym - bilansowo
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (842) z dnia 20.05.2014
Ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (842) z dnia 20.05.2014
Nabycie udziałów w towarzystwie ubezpieczeń wzajemnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (842) z dnia 20.05.2014
Ewidencja dotacji do wydawanych książek
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (842) z dnia 20.05.2014
Dotacje w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 40 (1081) z dnia 19.05.2014
Faktura otrzymana przed wykonaniem usługi
Gazeta Podatkowa nr 40 (1081) z dnia 19.05.2014
Zakup samochodu po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 39 (1080) z dnia 15.05.2014
Ewidencja księgowa zakupu na raty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (841) z dnia 10.05.2014
Faktura otrzymana przed wykonaniem usługi
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (841) z dnia 10.05.2014
Amortyzacja podatkowa środków trwałych (wartości niematerialnych i prawnych) nabytych w ramach zakupu przedsiębiorstwa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (840) z dnia 1.05.2014
Nagrody rzeczowe za punkty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (840) z dnia 1.05.2014
Sprzedaż po 1 kwietnia 2014 r. samochodu osobowego nabytego przed zmianą przepisów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (369) z dnia 1.05.2014
Kto podpisuje sprawozdanie finansowe, gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (369) z dnia 1.05.2014
Kryteria tworzenia rezerw i zobowiązań warunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (369) z dnia 1.05.2014
Skutki udzielonego poręczenia kredytu w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 32 (1073) z dnia 22.04.2014
Likwidacja oraz nabycie środka trwałego sfinansowane odszkodowaniem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (839) z dnia 20.04.2014
Ewidencja księgowa faktoringu niepełnego (z regresem)
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (839) z dnia 20.04.2014
Zakup praw do emisji CO2
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (839) z dnia 20.04.2014
Wycena akcji na dzień bilansowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (839) z dnia 20.04.2014
Zmiana klasyfikacji leasingu w związku z wystąpieniem obowiązku badania sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (839) z dnia 20.04.2014
Należności dochodzone na drodze sądowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (839) z dnia 20.04.2014
Wydatki poniesione na naprawę środka trwałego po przyjęciu go do używania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (368) z dnia 20.04.2014
Jakie składniki kwalifikuje się do wartości niematerialnych i prawnych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (368) z dnia 20.04.2014
Umorzenie podatku od nieruchomości w księgach zakładu budżetowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (368) z dnia 20.04.2014
Autorskie prawa majątkowe w księgach instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (368) z dnia 20.04.2014
W której pozycji bilansu wykazać ulepszenie w obcym środku trwałym?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (368) z dnia 20.04.2014
Sprzedaż nieodpłatnie otrzymanych towarów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (368) z dnia 20.04.2014
Kara umowna określona w euro
Gazeta Podatkowa nr 31 (1072) z dnia 17.04.2014
Wydatki na utworzenie strony internetowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (838) z dnia 10.04.2014
Ewidencja zakupu i wycena akcji uznanych za inwestycje długoterminowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (838) z dnia 10.04.2014
Nabycie składnika majątku trwałego za symboliczną złotówkę
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (367) z dnia 1.04.2014
Drukarka 3D jako środek trwały
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (367) z dnia 1.04.2014
Nieruchomości przekazane instytucji kultury w nieodpłatne użytkowanie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (367) z dnia 1.04.2014
Zakup nieruchomości w celu odsprzedaży
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (367) z dnia 1.04.2014
Umorzenie zobowiązania z tytułu podatku od środków transportowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (367) z dnia 1.04.2014
Podpis na sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (367) z dnia 1.04.2014
Wycena zapasów wyrobów gotowych, które nie znalazły nabywcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (367) z dnia 1.04.2014
Ujęcie w księgach uprawnień do emisji dwutlenku węgla
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (367) z dnia 1.04.2014
Ewidencja zwrotu środków unijnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (837) z dnia 1.04.2014
Kto zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki komandytowej?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (837) z dnia 1.04.2014
Zasady ewidencji autorskiego prawa majątkowego do programu komputerowego w księgach rachunkowych spółki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (837) z dnia 1.04.2014
Stosowanie uproszczeń w rachunkowości w 2014 r.
Gazeta Podatkowa nr 24 (1065) z dnia 24.03.2014
Zwrot części składki ubezpieczeniowej po sprzedaży samochodu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Pod jaką datą dokonać zmiany kwalifikacji umów leasingu?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Nagroda przeznaczona na cele działalności gospodarczej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Przekazanie otrzymanej nagrody na cele osobiste właściciela
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Podstawowe zasady ustalania wartości firmy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Moment ujęcia przychodów z otrzymanej dotacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Wykazywanie danych dotyczących jednostek powiązanych w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Stosowanie uproszczeń w rachunkowości w 2014 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (836) z dnia 20.03.2014
Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 23 (1064) z dnia 20.03.2014
Refakturowanie kosztów mediów na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 23 (1064) z dnia 20.03.2014
Ewidencja opłaty za korzystanie ze środowiska
Gazeta Podatkowa nr 23 (1064) z dnia 20.03.2014
Sprzedaż samochodu a rozliczenie kosztów jego ubezpieczenia
Gazeta Podatkowa nr 21 (1062) z dnia 13.03.2014
Podpisanie rocznego sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 20 (1061) z dnia 10.03.2014
Ewidencja ulgi na złe długi w podatku VAT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1059) z dnia 3.03.2014 - Ewidencja księgowa korekt przychodów i kosztów
Wynagrodzenia pracowników budujących środek trwały
Gazeta Podatkowa nr 18 (1059) z dnia 3.03.2014
Zaliczanie do kosztów jednostek poświadczonej redukcji emisji CO2 typu EUA
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (834) z dnia 1.03.2014
Jaki kurs zastosować do kary umownej wyrażonej w walucie obcej?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (834) z dnia 1.03.2014
Koncesja na działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (365) z dnia 1.03.2014
Przekazanie realizowanej inwestycji przez instytucję kultury do urzędu marszałkowskiego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (365) z dnia 1.03.2014
Bilansowe skutki ustanowienia hipoteki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (364) z dnia 20.02.2014
Przychody i koszty związane ze zbyciem nieruchomości inwestycyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (364) z dnia 20.02.2014
Czy zamortyzowane środki trwałe należy wykazać w bilansie otwarcia?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (364) z dnia 20.02.2014
Nabycie środka trwałego wymagającego remontu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (364) z dnia 20.02.2014
Samochód demonstracyjny używany dłużej niż rok
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (364) z dnia 20.02.2014
Sprzedaż środka trwałego w budowie w ewidencji księgowej i sprawozdaniu finansowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (833) z dnia 20.02.2014
Jak ująć w księgach rachunkowych odpisanie nieściągalnej należności?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (833) z dnia 20.02.2014
Nie jest możliwe rozliczanie w czasie niezamortyzowanych kosztów inwestycji w obcym środku trwałym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (833) z dnia 20.02.2014
Zmiana członków zarządu a podpisanie sprawozdania finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1054) z dnia 13.02.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2013 rok
Wycena wartości niematerialnych i prawnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1054) z dnia 13.02.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2013 rok
Wycena należności długoterminowych na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1054) z dnia 13.02.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2013 rok
Informacja dodatkowa (część II)
Gazeta Podatkowa nr 13 (1054) z dnia 13.02.2014
Ewidencja księgowa zakupu licencji i jej późniejsza likwidacja
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (832) z dnia 10.02.2014
Informacja dodatkowa (część I)
Gazeta Podatkowa nr 12 (1053) z dnia 10.02.2014
Ewidencja księgowa niskocennych składników rzeczowego majątku trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 11 (1052) z dnia 6.02.2014 - Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia z dwutygodnika „Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Możliwość odstąpienia od tworzenia rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 11 (1052) z dnia 6.02.2014 - Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia z dwutygodnika „Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Uproszczenia przewidziane dla jednostek nieobjętych obowiązkiem badania sprawozdania finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 11 (1052) z dnia 6.02.2014 - Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia z dwutygodnika „Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Warunek użytkowania dłużej niż rok dla środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 10 (1051) z dnia 3.02.2014
Ewidencja zakupu komputera
Gazeta Podatkowa nr 10 (1051) z dnia 3.02.2014
Rozliczenie straty podatkowej i ustalenie odroczonego podatku dochodowego
Dodatek nr 2 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2014 - Ustalenie i rozliczenie wyniku finansowego za 2013 r.
Zwrot niewykorzystanej dotacji w księgach instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (363) z dnia 1.02.2014
Opłata adiacencka w księgach rachunkowych urzędu gminy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (363) z dnia 1.02.2014
Tablica reklamowa w ewidencji księgowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (363) z dnia 1.02.2014
Zbycie udziałów w innej jednostce
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (831) z dnia 1.02.2014
Przyjęte na poczet zaległości wyposażenie z wynajmowanego lokalu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (831) z dnia 1.02.2014
Ustalanie wyniku ze sprzedaży w firmach deweloperskich
Gazeta Podatkowa nr 9 (1050) z dnia 30.01.2014
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 7 (1048) z dnia 23.01.2014
Zawiadomienie o zmianie roku obrotowego można złożyć jeszcze do 30 stycznia 2014 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (362) z dnia 20.01.2014
Klasyfikacja nakładów na opracowanie znaku towarowego i uzyskanie prawa ochronnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (362) z dnia 20.01.2014
Faktura za prowizję od sprzedaży przez internet
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (362) z dnia 20.01.2014
Umorzenie zobowiązania w księgach rachunkowych stowarzyszenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (362) z dnia 20.01.2014
Drukarka jako środek trwały
Gazeta Podatkowa nr 5 (1046) z dnia 16.01.2014
Refakturowanie kar umownych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (829) z dnia 10.01.2014
Pierwszy rok obrotowy w przypadku rozpoczęcia działalności w pierwszej połowie roku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (829) z dnia 10.01.2014
Ewidencja sprzedaży nieruchomości na raty
Gazeta Podatkowa nr 3 (1044) z dnia 9.01.2014
Przekazanie dla szkoły towaru na nagrodę
Gazeta Podatkowa nr 3 (1044) z dnia 9.01.2014
Numerowanie zapisów w dzienniku
Gazeta Podatkowa nr 2 (1043) z dnia 7.01.2014
Limit przychodów decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 1 (1042) z dnia 2.01.2014 - Otwarcie ksiąg rachunkowych na 2014 r.
Koszty związane z założeniem fundacji
Gazeta Podatkowa nr 1 (1042) z dnia 2.01.2014
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych
Dodatek nr 1 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 z dnia 1.01.2014 - Co nowego w przepisach w 2014 r.?
Konsekwencje stosowania zasady memoriału na przełomie roku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (361) z dnia 1.01.2014
Umorzenie zobowiązania i odsetek za zwłokę, których wcześniej nie ujęto w ewidencji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (361) z dnia 1.01.2014
Faktura za usługi księgowe na przełomie dwóch okresów rozliczeniowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (361) z dnia 1.01.2014
Likwidacja towarów w jednostce zajmującej się handlem odpadami
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (361) z dnia 1.01.2014
Obowiązek konsolidacji sprawozdania finansowego spółki zależnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (361) z dnia 1.01.2014
Ewidencja środków trwałych w spółce z o.o. powstałej z przekształcenia niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (828) z dnia 1.01.2014
Podatkowe i księgowe podejście do rozliczenia kosztów prac rozwojowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (828) z dnia 1.01.2014
Prezentacja w rachunku zysków i strat wyniku na sprzedaży środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (828) z dnia 1.01.2014
Przychody i koszty finansowe - ujęcie w księgach rachunkowych i prezentacja w rachunku wyników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (828) z dnia 1.01.2014
Przejście z księgi podatkowej na księgi rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 104 (1041) z dnia 30.12.2013
Księgowanie mandatu z PIP
Gazeta Podatkowa nr 104 (1041) z dnia 30.12.2013
Odszkodowanie za kolizję samochodową
Gazeta Podatkowa nr 103 (1040) z dnia 27.12.2013
Kiedy możliwe jest wydłużenie pierwszego roku podatkowego spółki?
Gazeta Podatkowa nr 103 (1040) z dnia 27.12.2013
Zobowiązania długo- i krótkoterminowe w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 102 (1039) z dnia 23.12.2013
Zaliczka na nabycie składników majątku, które będą stanowiły inwestycje w obcym środku trwałym
Dodatek nr 38 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2013 - Zamknięcie roku 2013 - wybrane zagadnienia
Obowiązek aktualizacji wartości należności
Dodatek nr 38 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2013 - Zamknięcie roku 2013 - wybrane zagadnienia
W której pozycji rachunku zysków i strat wykazać środki pieniężne otrzymane na działania związane z podstawową działalnością jednostki?
Dodatek nr 38 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2013 - Zamknięcie roku 2013 - wybrane zagadnienia
Strata na likwidacji nieumorzonego środka trwałego w rachunku zysków i strat
Dodatek nr 38 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2013 - Zamknięcie roku 2013 - wybrane zagadnienia
Wykazanie dopłat bezpośrednich w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 38 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2013 - Zamknięcie roku 2013 - wybrane zagadnienia
Sporządzenie sprawozdania finansowego, gdy działalność rozpoczęto w drugiej połowie roku
Dodatek nr 38 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2013 - Zamknięcie roku 2013 - wybrane zagadnienia
Osoby odpowiedzialne za sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Informacje na temat jednostek powiązanych
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Wartości niematerialne i prawne
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Rzeczowe aktywa trwałe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Inwestycje długoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Zapasy
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Należności krótkoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Inwestycje krótkoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Zobowiązania krótkoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Przeszacowanie na dzień bilansowy udziałów nabytych w obcych jednostkach
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Ustalenie wyniku ze zbycia środka trwałego
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Likwidacja zniszczonych zapasów materiałów
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Zasady ujęcia w księgach rachunkowych licencji otrzymanej nieodpłatnie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (360) z dnia 20.12.2013
Składniki majątku sfinansowane dotacją w księgach fundacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (360) z dnia 20.12.2013
Potrącenie z umowy zlecenia kwoty z tytułu szkody wyrządzonej przez zleceniobiorcę
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (360) z dnia 20.12.2013
Opłata skarbowa od pozwu przeciwko dłużnikowi
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (360) z dnia 20.12.2013
Moment powstania przychodu ze sprzedaży towaru sprowadzonego na indywidualne zamówienie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (360) z dnia 20.12.2013
Kiedy można nie sporządzać sprawozdania skonsolidowanego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (360) z dnia 20.12.2013
Służebność przesyłu dotycząca podstawowej działalności operacyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (360) z dnia 20.12.2013
Odpisanie w koszty wydatków dotyczących zaniechanej inwestycji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (827) z dnia 20.12.2013
Wartość początkowa środka trwałego (drogi)
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (827) z dnia 20.12.2013
Rozrachunki z właścicielem na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 100 (1037) z dnia 16.12.2013
Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 99 (1036) z dnia 12.12.2013
Ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (826) z dnia 10.12.2013
Rozliczenia międzyokresowe przychodów ustalone w związku z otrzymaniem dofinansowania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (826) z dnia 10.12.2013
Jaką ewidencję analityczną należy prowadzić do kont sprzedaży?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (826) z dnia 10.12.2013
Pierwszy rok obrotowy
Gazeta Podatkowa nr 98 (1035) z dnia 9.12.2013
Skutki likwidacji towarów
Gazeta Podatkowa nr 97 (1034) z dnia 5.12.2013
Odszkodowanie z tytułu szkody komunikacyjnej wypłacone na przełomie roku
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2013 - Koszty i przychody na przełomie roku - moment podatkowego i bilansowego ujęcia
Ewidencja nieruchomości w związku z przekształceniem SP ZOZ w spółkę kapitałową
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (359) z dnia 1.12.2013
Wydatki związane z jubileuszem działalności instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (359) z dnia 1.12.2013
Kwalifikacja jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym w świetle prawa bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (359) z dnia 1.12.2013
Pierwszy rok obrotowy w spółce komandytowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (359) z dnia 1.12.2013
Przychody z tytułu kar umownych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (359) z dnia 1.12.2013
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości aktywów trwałych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1032) z dnia 28.11.2013 - Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów
Nieruchomości inwestycyjne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1032) z dnia 28.11.2013 - Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów
Ewidencja kary umownej zakwestionowanej przez jednostkę
Gazeta Podatkowa nr 94 (1031) z dnia 25.11.2013
Wartość rzeczowych aktywów trwałych w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 93 (1030) z dnia 21.11.2013
Spisanie przedawnionej należności
Gazeta Podatkowa nr 93 (1030) z dnia 21.11.2013
Rozliczenie kosztów wstrzymanych i zaniechanych inwestycji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (358) z dnia 20.11.2013
Towary i materiały jako aktywa jednostki
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2013 - Podatkowe i bilansowe zasady rozliczania zakupu materiałów (towarów)
Zniszczenie towaru podczas rozładunku
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2013 - Podatkowe i bilansowe zasady rozliczania zakupu materiałów (towarów)
Transakcje między podmiotami powiązanymi w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (358) z dnia 20.11.2013
Środki trwałe i inne aktywa otrzymane nieodpłatnie jako nagrody w ramach akcji promocyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (358) z dnia 20.11.2013
Likwidacja materiałów i koszt utylizacji odpadów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (358) z dnia 20.11.2013
Faktura za wynajem programu księgowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (358) z dnia 20.11.2013
Wycena wartości niematerialnych i prawnych w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 92 (1029) z dnia 18.11.2013
Ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (823) z dnia 10.11.2013
Nadrzędne zasady rachunkowości uwzględniane przy wycenie bilansowej
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2013 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Ustalanie wartości bilansowej środków trwałych
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2013 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Nieruchomości zaliczane do inwestycji
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2013 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Wycena bilansowa nieruchomości inwestycyjnych według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2013 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Leasing finansowy w świetle prawa bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (357) z dnia 1.11.2013
Warunki, jakie muszą być spełnione, aby umowę uznać za leasing finansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (357) z dnia 1.11.2013
Refakturowanie kosztów opłat za media
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (357) z dnia 1.11.2013
Towary handlowe wykorzystywane krócej niż rok na potrzeby jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (357) z dnia 1.11.2013
Zakup licencji na programy komputerowe oraz koszty ich przedłużenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (822) z dnia 1.11.2013
Aport znaku towarowego do spółki komandytowo-akcyjnej
Gazeta Podatkowa nr 87 (1024) z dnia 31.10.2013
Ewidencja przedawnionego odpisu na ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 87 (1024) z dnia 31.10.2013
Dlaczego trzeba dokonywać zamknięcia miesiąca?
Gazeta Podatkowa nr 84 (1021) z dnia 21.10.2013
Różnice inwentaryzacyjne dotyczące narzędzi ewidencjonowanych pozabilansowo
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2013 - Inwentaryzacja aktywów i pasywów w 2013 r.
Przejście z ksiąg rachunkowych na księgę podatkową w 2014 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (356) z dnia 20.10.2013
Koszty związane ze sprzedażą środków trwałych oraz składników aktywów finansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (356) z dnia 20.10.2013
Klasyfikacja ulepszenia w obcym środku trwałym do odpowiedniej grupy KŚT
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (356) z dnia 20.10.2013
Zakupiona baza klientów jako składnik wartości niematerialnych i prawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (356) z dnia 20.10.2013
Oprogramowanie zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (356) z dnia 20.10.2013
Dotacja otrzymana na sfinansowanie e-biznesu w księgach podmiotu leczniczego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (356) z dnia 20.10.2013
Odszkodowanie powypadkowe razem z VAT
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (356) z dnia 20.10.2013
Ujęcie przychodów z tytułu świadczonych usług windykacyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (356) z dnia 20.10.2013
Przeszacowanie na dzień bilansowy udziałów nabytych w obcych jednostkach
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (356) z dnia 20.10.2013
Spisanie drobnych sald rozrachunków
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (356) z dnia 20.10.2013
Limity zobowiązujące do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2014 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (821) z dnia 20.10.2013
Utrzymanie zakładowych obiektów socjalnych - wydatki, które mogą być kosztem podatkowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (821) z dnia 20.10.2013
Rozliczenie korekt dotyczących przeszacowania nieruchomości w związku z przekształceniem SPZOZ w spółkę z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (820) z dnia 10.10.2013
Transakcje między podmiotami powiązanymi w sprawozdaniu finansowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (820) z dnia 10.10.2013
Materiały odzyskane ze środka trwałego w budowie - ujęcie w ewidencji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (820) z dnia 10.10.2013
Rozliczanie kosztów leasingu operacyjnego w jednostce, której sprawozdanie nie podlega badaniu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (820) z dnia 10.10.2013
Co zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych?
Gazeta Podatkowa nr 81 (1018) z dnia 10.10.2013
Limit przychodów decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 81 (1018) z dnia 10.10.2013
Ewidencja wynagrodzenia za służebność przesyłu
Gazeta Podatkowa nr 79 (1016) z dnia 3.10.2013
Pozwolenie na użytkowanie części budynku a jego amortyzacja
Gazeta Podatkowa nr 79 (1016) z dnia 3.10.2013
Ujęcie w księgach rachunkowych wartości darowizny artykułów spożywczych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (355) z dnia 1.10.2013
Koszty demontażu i załadunku sprzedawanej maszyny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (355) z dnia 1.10.2013
Autorskie prawa majątkowe w księgach rachunkowych instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (355) z dnia 1.10.2013
Opłaty bankowe na przełomie dwóch lat obrotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (355) z dnia 1.10.2013
Zakup dzieł sztuki z otrzymanej na ten cel dotacji przez instytucję kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (355) z dnia 1.10.2013
Wydanie bonów lojalnościowych - podatek dochodowy i ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (819) z dnia 1.10.2013
Amortyzacja i sprzedaż samochodu osobowego użytkowanego krócej niż rok
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (819) z dnia 1.10.2013
Informacje wstępne
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2013 - Rezerwy i rozliczanie kosztów w czasie - zasady podatkowe i bilansowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2013 - Rezerwy i rozliczanie kosztów w czasie - zasady podatkowe i bilansowe
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2013 - Rezerwy i rozliczanie kosztów w czasie - zasady podatkowe i bilansowe
Ujęcie kosztów reklamy w księgach rachunkowych
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2013 - Rezerwy i rozliczanie kosztów w czasie - zasady podatkowe i bilansowe
Niskocenne składniki majątku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1015) z dnia 30.09.2013 - Różnice inwentaryzacyjne w księgach rachunkowych
Ujawnienie środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1015) z dnia 30.09.2013 - Różnice inwentaryzacyjne w księgach rachunkowych
Wycena inwestycji
Gazeta Podatkowa nr 78 (1015) z dnia 30.09.2013
Stanowisko w sprawie księgowego ujęcia praw (uprawnień) do emisji gazów cieplarnianych
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2013 - Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości. Stan prawny na 1 września 2013 r.
Czas pomyśleć o wyborze biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2013 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (354) z dnia 20.09.2013
Zadatek wpłacony osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (354) z dnia 20.09.2013
Nieodpłatne otrzymanie materiałów przeznaczonych do budowy środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (354) z dnia 20.09.2013
Przekwalifikowanie środka trwałego do inwestycji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (354) z dnia 20.09.2013
Nabycie przez zakład budżetowy składnika aktywów niezbędnego do wykonania usługi
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (354) z dnia 20.09.2013
Zasady ewidencji i wyceny inwestycji w nieruchomości według prawa bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (354) z dnia 20.09.2013
Likwidacja inwestycji w nieruchomości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (354) z dnia 20.09.2013
Wypłata wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (354) z dnia 20.09.2013
Ewidencja sprzedaży komponentów nabytych do produkcji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (354) z dnia 20.09.2013
Ujęcie w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (818) z dnia 20.09.2013
Partycypowanie najemcy w kosztach wymiany pieca
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (818) z dnia 20.09.2013
Dotacja od organu założycielskiego na rozbudowę zakładu opieki zdrowotnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (818) z dnia 20.09.2013
Jak ująć w księgach telefon otrzymany w prezencie od operatora komórkowego?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (817) z dnia 10.09.2013
Zakup nieruchomości i prawa wieczystego użytkowania gruntu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (817) z dnia 10.09.2013
Zmiana zasad (polityki) rachunkowości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (817) z dnia 10.09.2013
Kiedy podmioty można uznać za powiązane?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (817) z dnia 10.09.2013
Ewidencja odszkodowania
Gazeta Podatkowa nr 72 (1009) z dnia 9.09.2013
Nakłady tworzące inwestycję
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (353) z dnia 1.09.2013
Wydatek na zakup pojemników na odpady - możliwość rozliczenia w czasie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (353) z dnia 1.09.2013
Ustalenie wartości początkowej samochodu osobowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (353) z dnia 1.09.2013
Odpisy amortyzacyjne ujmowane w księgach rachunkowych raz na rok lub kwartał
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (353) z dnia 1.09.2013
Dopłaty do cen sprzedaży usług
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (353) z dnia 1.09.2013
Wstrzymanie i zaniechanie budowy środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 69 (1006) z dnia 29.08.2013
Koszty eksploatacyjne dotyczące nieruchomości inwestycyjnej
Gazeta Podatkowa nr 69 (1006) z dnia 29.08.2013
Sprzedaż środka trwałego w jednostce budżetowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1006) z dnia 29.08.2013 - Rachunkowość w sektorze finansów publicznych - wybrane zagadnienia z dwutygodnika Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
Dofinansowanie otrzymane przez SP ZOZ od organu założycielskiego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1006) z dnia 29.08.2013 - Rachunkowość w sektorze finansów publicznych - wybrane zagadnienia z dwutygodnika Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
Rozliczenie ulgi na złe długi
Gazeta Podatkowa nr 68 (1005) z dnia 26.08.2013
Pierwszy rok obrotowy spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 68 (1005) z dnia 26.08.2013
Rusztowanie jako środek trwały
Gazeta Podatkowa nr 67 (1004) z dnia 22.08.2013
Ogólne zasady rozliczania zdarzeń losowych i otrzymanego w związku z tym odszkodowania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (352) z dnia 20.08.2013
Zakup środka trwałego na kredyt zabezpieczony umową przewłaszczenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (352) z dnia 20.08.2013
Ustalenie wyniku na sprzedaży środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (352) z dnia 20.08.2013
PCC a wartość początkowa gruntu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (352) z dnia 20.08.2013
Sprzedaż środka trwałego w jednostce budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (352) z dnia 20.08.2013
Ewidencja i prezentacja w sprawozdaniu rezerw na świadczenia pracownicze
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (352) z dnia 20.08.2013
Kary umowne za nieterminowe wykonanie robót
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (352) z dnia 20.08.2013
Kara za niewydanie przedmiotu przewłaszczenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (815) z dnia 20.08.2013
Prawo wieczystego użytkowania gruntu w księgach rachunkowych gminy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (815) z dnia 20.08.2013
Koszty egzekwowania należności dochodzonej na drodze sądowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (815) z dnia 20.08.2013
Zaangażowanie wydatków budżetowych w samorządowej jednostce budżetowej
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2013 - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych - wybrane zagadnienia
Skierowanie roszczenia na drogę postępowania sądowego
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2013 - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych - wybrane zagadnienia
Ewidencja księgowa przyjętych w depozyt muzealiów
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2013 - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych - wybrane zagadnienia
Otrzymany w formie darowizny sprzęt komputerowy o niskiej wartości jednostkowej
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2013 - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych - wybrane zagadnienia
Darowizny otrzymywane od anonimowych darczyńców
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2013 - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych - wybrane zagadnienia
Tworzenie rezerw pracowniczych przez SP ZOZ - prawo czy obowiązek?
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2013 - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych - wybrane zagadnienia
Modernizacja budynku otrzymanego w nieodpłatne użytkowanie
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2013 - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych - wybrane zagadnienia
Przychody SP ZOZ uwzględniane do ustalenia możliwych do uzyskania środków publicznych oraz ich rozliczenia
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2013 - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych - wybrane zagadnienia
Wpłaty na PFRON w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 65 (1002) z dnia 14.08.2013
Ewidencja noty księgowej uznaniowej
Gazeta Podatkowa nr 64 (1001) z dnia 12.08.2013
Niezafakturowane usługi oraz faktury wystawione po terminie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (814) z dnia 10.08.2013
Błędnie naliczone cło - ujęcie w księgach
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (814) z dnia 10.08.2013
Przeszacowywanie nieruchomości w związku z przekształceniem SPZOZ w spółkę kapitałową
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (814) z dnia 10.08.2013
Utrzymanie zakładowych obiektów socjalnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 62 (999) z dnia 5.08.2013 - Świadczenia urlopowe w księgach rachunkowych
Wstępna opłata franczyzowa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (351) z dnia 1.08.2013
Wycena produktów pracy a księgowe ujęcie rozliczania kosztów produkcji podstawowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (351) z dnia 1.08.2013
Koszty rozruchu próbnego nowej linii technologicznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (351) z dnia 1.08.2013
Dotacja celowa na inwestycje i ewidencja kosztów z tym związanych w instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (351) z dnia 1.08.2013
Jak księgować przejęcie rzeczy ruchomej na zabezpieczenie?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (813) z dnia 1.08.2013
Zmiana algorytmu wyliczeń w nowym systemie informatycznym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (813) z dnia 1.08.2013
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego fundacji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (813) z dnia 1.08.2013
Dofinansowanie na udział w targach
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 z dnia 1.08.2013 - Podatkowe i bilansowe zasady rozliczania dotacji w 2013 r.
Dotacja do ceny sprzedaży w księgach rachunkowych spółki
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 z dnia 1.08.2013 - Podatkowe i bilansowe zasady rozliczania dotacji w 2013 r.
Dotacja unijna na zakup usług i materiałów szkoleniowych w ewidencji księgowej
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 z dnia 1.08.2013 - Podatkowe i bilansowe zasady rozliczania dotacji w 2013 r.
Ujęcie i rozliczenie dotacji w księgach rachunkowych instytucji kultury
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 z dnia 1.08.2013 - Podatkowe i bilansowe zasady rozliczania dotacji w 2013 r.
Zasady bilansowe ujmowania kosztów prac badawczo-rozwojowych
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 z dnia 1.08.2013 - Podatkowe i bilansowe zasady rozliczania dotacji w 2013 r.
Ewidencja strat w majątku trwałym i obrotowym
Gazeta Podatkowa nr 58 (995) z dnia 22.07.2013
Zasady ewidencji i udokumentowanie likwidacji towarów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (350) z dnia 20.07.2013
Zakup matrycy będącej częścią składową obcego urządzenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (350) z dnia 20.07.2013
Kwalifikacja umowy do leasingu operacyjnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (350) z dnia 20.07.2013
Udokumentowanie zakupu towarów od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (350) z dnia 20.07.2013
Opłaty związane z zakupem prawa do znaku towarowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (350) z dnia 20.07.2013
Współfinansowanie budowy obiektu pod wynajem przez przyszłych najemców
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (350) z dnia 20.07.2013
Czym są warranty w świetle przepisów krajowych i międzynarodowych?
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2013 - Kapitały własne i ich zmiany w księgach spółek kapitałowych
Przychody ze sprzedaży w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 55 (992) z dnia 11.07.2013
Darowizna środków trwałych w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 54 (991) z dnia 8.07.2013
Nabycie programu kadrowo-płacowego wraz z usługą wdrożenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (349) z dnia 1.07.2013
Czy neon świetlny to środek trwały?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (349) z dnia 1.07.2013
Dotacja podmiotowa i celowa w księgach i sprawozdaniu finansowym instytutu badawczego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (349) z dnia 1.07.2013
Ustalenie odroczonego podatku dochodowego w jednostkach osób prawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (349) z dnia 1.07.2013
Mandat karny za nieterminowe złożenie deklaracji i związane z tym koszty egzekucyjne
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (349) z dnia 1.07.2013
Prezentacja w bilansie ulepszenia w środku trwałym niezakończonego na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (349) z dnia 1.07.2013
Kiedy należy utworzyć rezerwę na zobowiązania i wykazać zobowiązanie warunkowe?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (349) z dnia 1.07.2013
Ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (810) z dnia 1.07.2013
Zapłata kary za odstąpienie od umowy najmu a koszty uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (810) z dnia 1.07.2013
Obowiązek sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (810) z dnia 1.07.2013
Spisanie przedawnionej wierzytelności
Gazeta Podatkowa nr 52 (989) z dnia 1.07.2013
Włamanie i kradzież gotówki z sejfu firmy
Gazeta Podatkowa nr 51 (988) z dnia 27.06.2013
Samochód ciężarowy nabyty na podstawie umowy leasingu bilansowo finansowego, a podatkowo operacyjnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (809) z dnia 20.06.2013
Łączna cena a ustalenie wartości początkowych nabytych środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (348) z dnia 20.06.2013
Zniszczenie środka trwałego w budowie na skutek pożaru
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (348) z dnia 20.06.2013
Zakup dzieła sztuki wraz z prawami autorskimi związanymi z tym dziełem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (348) z dnia 20.06.2013
Zatwierdzanie sprawozdań finansowych wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (348) z dnia 20.06.2013
Zakup i sprzedaż samochodu osobowego o wartości początkowej powyżej 20.000 EUR
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (348) z dnia 20.06.2013
Kto podpisuje sprawozdanie finansowe jednoosobowej spółki z o.o.?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (348) z dnia 20.06.2013
Prawa do emisji gazów cieplarnianych w ewidencji księgowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (348) z dnia 20.06.2013
Jak podzielić kredyt w bilansie na długoterminowy i krótkoterminowy?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (348) z dnia 20.06.2013
Opłaty za udzielenie koncesji
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Sprzedaż wartości niematerialnej i prawnej
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Ewidencja wzoru użytkowego sfinansowanego dotacją
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Wynik na sprzedaży środka trwałego, który uległ wypadkowi
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Prawo użytkowania wieczystego gruntu i jego przekształcenie na prawo własności
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Wstrzymanie i zaniechanie budowy środka trwałego
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Jakie aktywa zalicza się do nieruchomości inwestycyjnych?
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Wycena nieruchomości inwestycyjnej
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Wydatki związane z utrzymaniem inwestycji w nieruchomości
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Przychody i koszty związane ze zbyciem nieruchomości inwestycyjnej
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Zmiany cen nieruchomości inwestycyjnych wycenianych według wartości rynkowej
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Przekwalifikowanie środków trwałych do inwestycji wycenianych według wartości rynkowej
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Zasady ewidencji księgowej nabycia udziałów w innej jednostce
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Prezentacja nabycia udziałów innej jednostki w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Objęcie udziałów w spółce w zamian za wkład rzeczowy
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Wpłacone kaucje wynikające z umów najmu
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Linia produkcyjna nabyta w celu przynoszenia korzyści z jej dzierżawy
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Niezbędne informacje o spółkach komandytowych i S.K.A.
Gazeta Podatkowa nr 48 (985) z dnia 17.06.2013
Kwalifikowanie wstępnej opłaty leasingowej do podatkowych kosztów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (808) z dnia 10.06.2013
Rok obrotowy i sprawozdanie finansowe w przypadku połączenia spółek
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (808) z dnia 10.06.2013
Likwidacja zapasów w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 44 (981) z dnia 3.06.2013
Nagroda rzeczowa otrzymana przez przedsiębiorcę od kontrahenta i przeznaczona na cele firmowe - aspekt podatkowy i bilansowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (807) z dnia 1.06.2013
Umorzenie dzierżawionych środków trwałych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (807) z dnia 1.06.2013
Zakup samochodu osobowego na potrzeby firmy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (347) z dnia 1.06.2013
Muzealia otrzymane w depozyt w księgach instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (347) z dnia 1.06.2013
Zaliczenie wpłaty od komornika na poczet długu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (347) z dnia 1.06.2013
Prawo użytkowania wieczystego gruntu w spółdzielni mieszkaniowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (347) z dnia 1.06.2013
Remont oraz inne wydatki poniesione przed przyjęciem środka trwałego do używania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (346) z dnia 20.05.2013
Wartość początkowa i amortyzacja prawa użytkowania wieczystego gruntu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (346) z dnia 20.05.2013
Koszty i przychody związane ze sprzedażą nieruchomości zaliczonych do inwestycji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (346) z dnia 20.05.2013
Jak ująć w księgach koszty mandatu zapłaconego za pracownika ze środków firmy?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (346) z dnia 20.05.2013
Zakup udziałów po niższej cenie niż wartość nominalna
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (346) z dnia 20.05.2013
Dotacja do cen sprzedaży produktów (świadczonych usług)
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2013 - Jak rozliczyć dotacje w księgach rachunkowych?
Dopłaty obszarowe otrzymane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2013 - Jak rozliczyć dotacje w księgach rachunkowych?
Podstawowe zasady ewidencji refundacji środków trwałych i wyposażenia
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2013 - Jak rozliczyć dotacje w księgach rachunkowych?
Dofinansowanie otrzymane przez SP ZOZ od organu założycielskiego
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2013 - Jak rozliczyć dotacje w księgach rachunkowych?
Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne otrzymane przez SP ZOZ
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2013 - Jak rozliczyć dotacje w księgach rachunkowych?
Ewidencja dotacji otrzymanych przez SP ZOZ na sfinansowanie prac remontowych
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2013 - Jak rozliczyć dotacje w księgach rachunkowych?
Refundacja kosztów remontu przeprowadzonego w bibliotece
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2013 - Jak rozliczyć dotacje w księgach rachunkowych?
Otrzymanie bonusu w postaci środków pieniężnych z banku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (806) z dnia 20.05.2013
Gdy właściciel wprowadza do firmy środek trwały
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (977) z dnia 20.05.2013 - Rozrachunki z właścicielami w księgach rachunkowych
Środek trwały przekazany na potrzeby osobiste właściciela
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (977) z dnia 20.05.2013 - Rozrachunki z właścicielami w księgach rachunkowych
Likwidacja składników majątku trwałego
Gazeta Podatkowa nr 40 (977) z dnia 20.05.2013
Drukarka - środek trwały czy część peryferyjna?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (805) z dnia 10.05.2013
Kara umowna w związku z zawartą umową o budowę środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (805) z dnia 10.05.2013
Podatkowe i bilansowe rozliczenie sprzedaży gruntu stanowiącego inwestycje w nieruchomości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (805) z dnia 10.05.2013
Jak zaksięgować zysk w stowarzyszeniu?
Gazeta Podatkowa nr 37 (974) z dnia 9.05.2013
Amortyzacja programu antywirusowego
Gazeta Podatkowa nr 35 (972) z dnia 2.05.2013
Ewidencja księgowa opakowań zwrotnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (804) z dnia 1.05.2013
Wydatek na odnowienie podpisu elektronicznego - kiedy ująć w kosztach bilansowych?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (804) z dnia 1.05.2013
Wydatki na zakup mebli rozliczane w czasie poprzez odpisy amortyzacyjne
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (345) z dnia 1.05.2013
Środek trwały o niskiej wartości czy koszt bieżącego miesiąca?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (345) z dnia 1.05.2013
Ustalenie kosztu wytworzenia środka trwałego w budowie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (345) z dnia 1.05.2013
Modernizacja budynku otrzymanego w nieodpłatne użytkowanie w SP ZOZ
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (345) z dnia 1.05.2013
Przychody z najmu pomieszczeń w jednostce oświatowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (345) z dnia 1.05.2013
Likwidacja inwestycji w nieruchomości wycenianej według wartości rynkowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (345) z dnia 1.05.2013
Koszty i przychody z tytułu szkody powstałej w wyniku nienależytego wykonania usługi
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (345) z dnia 1.05.2013
Odpowiedzialność za niezatwierdzenie sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (345) z dnia 1.05.2013
Przychody z najmu w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 34 (971) z dnia 29.04.2013
Opłaty za prawo do znaku towarowego
Gazeta Podatkowa nr 34 (971) z dnia 29.04.2013
Ewidencja opłat w leasingu finansowym
Gazeta Podatkowa nr 33 (970) z dnia 25.04.2013
Jak zaksięgować koszty upomnienia, którymi obciążony został dłużnik?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (969) z dnia 22.04.2013 - Problemy z zapłatą należności i zobowiązań a ewidencja księgowa
Opłata za wezwanie do zapłaty otrzymana od firmy leasingowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (969) z dnia 22.04.2013 - Problemy z zapłatą należności i zobowiązań a ewidencja księgowa
Odpisanie przedawnionego zobowiązania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (969) z dnia 22.04.2013 - Problemy z zapłatą należności i zobowiązań a ewidencja księgowa
Ewidencja zakupu kasy fiskalnej
Gazeta Podatkowa nr 32 (969) z dnia 22.04.2013
Ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (803) z dnia 20.04.2013
Kiedy spółki są zależne?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (803) z dnia 20.04.2013
Wycena inwestycji w nieruchomości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (803) z dnia 20.04.2013
Prezentacja likwidacji środka trwałego w rachunku zysków i strat
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (803) z dnia 20.04.2013
Przekazanie wyrobów gotowych w formie darowizny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Małe i średnie jednostki nieobjęte obowiązkiem poddania badaniu sprawozdania za 2013 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Zasady stosowania uproszczeń w małych i średnich jednostkach
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Operacje gospodarcze związane z zakupem i fiskalizacją kasy rejestrującej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Stan środków obrotowych i odsetki bankowe w samorządowych zakładach budżetowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Konta księgowe służące do ewidencji operacji gospodarczych związanych z refakturowaniem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Należności z tytułu wpłaconych kaucji wynikających z umowy najmu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Nakłady na opracowanie programu komputerowego, którego realizację wstrzymano
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Sprzedaż środka trwałego sfinansowanego z dotacji
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2013 - Koszty i przychody bilansowe - zasady ewidencji i rozliczania
Przychody i koszty ze zbycia nieruchomości inwestycyjnej
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2013 - Koszty i przychody bilansowe - zasady ewidencji i rozliczania
Kara naliczana firmie budowlanej za nieterminowe wykonanie robót
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2013 - Koszty i przychody bilansowe - zasady ewidencji i rozliczania
Należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług umorzone, przedawnione lub nieściągalne
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2013 - Koszty i przychody bilansowe - zasady ewidencji i rozliczania
Utworzenie rezerwy na kwotę kary, którą jednostka będzie zobowiązana zapłacić w następnym roku
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2013 - Koszty i przychody bilansowe - zasady ewidencji i rozliczania
Likwidacja zapasów towarów nienadających się do użytku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 30 (967) z dnia 15.04.2013 - Ujęcie zapasów w księgach rachunkowych
Przekazanie towarów na potrzeby własnej produkcji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 30 (967) z dnia 15.04.2013 - Ujęcie zapasów w księgach rachunkowych
Amortyzacja prawa użytkowania wieczystego gruntu
Gazeta Podatkowa nr 30 (967) z dnia 15.04.2013
Ewidencja korekty podatku VAT z tytułu ulgi na złe długi
Gazeta Podatkowa nr 30 (967) z dnia 15.04.2013
Kradzież paliwa z baku samochodu ciężarowego a koszty uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (802) z dnia 10.04.2013
Ostatni odpis amortyzacyjny zlikwidowanego środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (802) z dnia 10.04.2013
Aktualizacja wartości należności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (802) z dnia 10.04.2013
Ewidencja przychodów powstałych na przełomie roku w jednostce świadczącej usługi ciągłe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (802) z dnia 10.04.2013
Informacja INF-O-PP
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2013 - Uprawnienia w razie zatrudnienia niepełnosprawnych
Opłata za korzystanie ze środowiska w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 28 (965) z dnia 8.04.2013
Sprawozdanie finansowe spółki z o.o. powstałej w trakcie roku
Gazeta Podatkowa nr 28 (965) z dnia 8.04.2013
Dochodzenie należności na drodze sądowej
Gazeta Podatkowa nr 26 (963) z dnia 2.04.2013
Wykonanie wystawki z kostki betonowej
Gazeta Podatkowa nr 26 (963) z dnia 2.04.2013
Obowiązki spółki z o.o. spółki komandytowej
Gazeta Podatkowa nr 26 (963) z dnia 2.04.2013
Rozliczenia spółki z o.o. z prezesem zarządu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (801) z dnia 1.04.2013
Koszty dokończenia zafakturowanej usługi projektowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (801) z dnia 1.04.2013
Rozpoczęcie działalności w drugiej połowie roku a pierwsze sprawozdanie finansowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (801) z dnia 1.04.2013
Pozostałe uproszczenia stosowane w praktyce
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Faktura dokumentująca wpływ zaliczki otrzymanej na poczet sprzedaży gruntu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Zakup inwentarza żywego spełniającego warunki określone dla środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Obowiązki spółki z o.o. w likwidacji wynikające z ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Obowiązki sprawozdawcze w świetle prawa bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Skierowanie roszczenia na drogę postępowania sądowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Zakup kompletu wypoczynkowego do holu - koszty reprezentacji czy zakup środka trwałego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Koszty związane z dochodzeniem należności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Zysk spółki komandytowej w księgach wspólnika będącego spółką osobową
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Likwidacja zapasów materiałów zniszczonych na skutek zdarzeń nadzwyczajnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Wykup samochodu z leasingu operacyjnego
Dodatek nr 13 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 z dnia 1.04.2013 - Wydatki na firmowe samochody w 2013 r. – zasady odliczania VAT i zaliczania do kosztów podatkowych
Wydatki na dodatkowe wyposażenie leasingowanego samochodu osobowego
Dodatek nr 13 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 z dnia 1.04.2013 - Wydatki na firmowe samochody w 2013 r. – zasady odliczania VAT i zaliczania do kosztów podatkowych
Zakup samochodów celem ich odsprzedaży
Dodatek nr 13 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 z dnia 1.04.2013 - Wydatki na firmowe samochody w 2013 r. – zasady odliczania VAT i zaliczania do kosztów podatkowych
Darowizna towarów handlowych
Gazeta Podatkowa nr 25 (962) z dnia 28.03.2013
Koszty zaniechanej inwestycji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 24 (961) z dnia 25.03.2013 - Podatek dochodowy w interpretacjach organów podatkowych
Zaliczka na nabycie inwestycji w obcym środku trwałym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (800) z dnia 20.03.2013
Ustalenie wyniku ze zbycia środka trwałego i jego prezentacja w rachunku zysków i strat
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (342) z dnia 20.03.2013
Przekwalifikowanie środków trwałych do inwestycji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (342) z dnia 20.03.2013
Zaangażowanie wydatków budżetowych w samorządowej jednostce budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (342) z dnia 20.03.2013
Zakup licencji stanowiącej element wykonanej usługi informatycznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (342) z dnia 20.03.2013
Czy wystąpi obowiązek sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (342) z dnia 20.03.2013
Definicja rzeczowych aktywów obrotowych
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2013 - Rzeczowe aktywa obrotowe - ewidencja i wycena
Metody rozliczania odchyleń od cen ewidencyjnych
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2013 - Rzeczowe aktywa obrotowe - ewidencja i wycena
Materiały odpisywane w koszty na dzień zakupu
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2013 - Rzeczowe aktywa obrotowe - ewidencja i wycena
Czym są zasady (polityka) rachunkowości?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (958) z dnia 14.03.2013 - Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 3 w pozostałych wersjach czasowych
Jednostki mikro w pierwszym roku prowadzenia ksiąg rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 48 (1923) z dnia 15.06.2022
Ewidencja faktur przychodowych i kosztowych z przełomu miesięcy
Gazeta Podatkowa nr 48 (1923) z dnia 15.06.2022
Skutki księgowe modyfikacji środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 47 (1922) z dnia 13.06.2022
Przychód z tytułu usługi budowlanej w księgach rachunkowych jednostki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1132) z dnia 10.06.2022
Wydatki na wykończenie i utrzymanie mieszkań zakupionych w celu odprzedaży
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1132) z dnia 10.06.2022
Opodatkowanie wygranej w loterii
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1921) z dnia 9.06.2022 - Skutki w podatku dochodowym działań marketingowych
Wydatki na klimatyzację w księgach
Gazeta Podatkowa nr 45 (1920) z dnia 6.06.2022
Uchwała w sprawie wzoru sprawozdania za 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 44 (1919) z dnia 2.06.2022
Istota i zakres rachunku kosztów
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2022 - Warianty prowadzenia rachunku kosztów
Wymiana w ramach gwarancji wadliwego środka trwałego, całkowicie zamortyzowanego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (563) z dnia 1.06.2022
Niskocenne środki trwałe otrzymane w formie aportu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (563) z dnia 1.06.2022
Instrumenty finansowe według prawa bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (563) z dnia 1.06.2022
W jaki sposób zaksięgować zapłaconą kaucję i wykazać ją w bilansie najemcy?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (563) z dnia 1.06.2022
Odszkodowanie uzyskane od firmy ubezpieczeniowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (563) z dnia 1.06.2022
Koszty audytu inwestycyjnego, od którego zależy zakup licencji na program komputerowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (563) z dnia 1.06.2022
Skutki bilansowe zwolnienia lokalu z obciążenia hipotecznego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (563) z dnia 1.06.2022
Ewidencja księgowa nieodpłatnych świadczeń na rzecz uchodźców z Ukrainy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1131) z dnia 1.06.2022
Wydatki na wyposażenie budowanego budynku
Gazeta Podatkowa nr 41 (1916) z dnia 23.05.2022
Rozliczenie kosztów budowy łącznika między budynkami
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (562) z dnia 20.05.2022
Szczegółowe zapisy w polityce rachunkowości, dotyczące środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (562) z dnia 20.05.2022
Darowizna pieniężna w księgach placówki opiekuńczej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (562) z dnia 20.05.2022
Moment ujęcia w kosztach opłat bankowych i podstawa ich udokumentowania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (562) z dnia 20.05.2022
Ustalenie średniorocznego zatrudnienia dla potrzeb określenia statusu jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (562) z dnia 20.05.2022
Likwidacja ZFŚS a niewykorzystana wartość odpisu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1130) z dnia 20.05.2022
Nietypowe wartości niematerialne i prawne
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022
Kiedy firma osoby fizycznej może być jednostką mikro?
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022
Nowe podstawy wykluczenia z postępowania
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022
Ułatwienia wynikające z ustawy o rachunkowości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022 - Z jakich uproszczeń w rachunkowości można korzystać?
Uproszczenia w pierwszym roku prowadzenia ksiąg
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022 - Z jakich uproszczeń w rachunkowości można korzystać?
Ustalanie kosztu wytworzenia w sposób uproszczony
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022 - Z jakich uproszczeń w rachunkowości można korzystać?
Obowiązek tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022 - Z jakich uproszczeń w rachunkowości można korzystać?
Rachunkowość prostej spółki akcyjnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022 - Z jakich uproszczeń w rachunkowości można korzystać?
Wycena instrumentów finansowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022 - Z jakich uproszczeń w rachunkowości można korzystać?
Uchwała dotycząca uproszczeń dla jednostki małej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022 - Z jakich uproszczeń w rachunkowości można korzystać?
Koszty rejestracji samochodu osobowego w księgach
Gazeta Podatkowa nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022
Koszty reklamy w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022
Pierwszy rok prowadzenia ksiąg a status jednostki mikro
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022
Ewidencja księgowa kar umownych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1129) z dnia 10.05.2022
Spółka komandytowa będąca podatnikiem CIT a obowiązek rozliczania odroczonego podatku dochodowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1129) z dnia 10.05.2022
Ujęcie w księgach rachunkowych otrzymania grantu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1129) z dnia 10.05.2022
Ujęcie nieodpłatnie otrzymanego vouchera w księgach
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 5.05.2022
Jak zaksięgować fakturę przychodową na przełomie miesięcy?
Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 2.05.2022
Udokumentowanie kary umownej i jej ewidencja w księgach
Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 2.05.2022
Tworzenie funduszu na cele inwestycyjne
Dodatek nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 z dnia 1.05.2022 - Ulgi i preferencje w VAT, PIT, CIT i ZUS
Przedawnienie zobowiązań figurujących w księgach na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (561) z dnia 1.05.2022
Ujęcie skutków zamiany wierzytelności na akcje w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (561) z dnia 1.05.2022
Aport w postaci przedsiębiorstwa osoby fizycznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (561) z dnia 1.05.2022
Jak ująć w księgach materiały otrzymane w darowiźnie?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (561) z dnia 1.05.2022
Przekazanie darowizn rzeczowych i zakup materiałów z otrzymanych darowizn w księgach DPS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (561) z dnia 1.05.2022
Ewidencja księgowa nieodpłatnego otrzymania od kontrahenta bonów w ramach akcji promocyjnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1128) z dnia 1.05.2022
Jakie koszty składają się na koszt wytworzenia środka trwałego?
Gazeta Podatkowa nr 34 (1909) z dnia 28.04.2022
Skutki zdarzeń losowych w księgach
Gazeta Podatkowa nr 32 (1907) z dnia 21.04.2022
Definicja produktów gotowych i półproduktów
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2022 - Rachunkowość jednostek produkcyjnych
Uproszczenia przy obliczaniu kosztu wytworzenia
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2022 - Rachunkowość jednostek produkcyjnych
Koszty niewykorzystanych w związku z COVID-19 zdolności produkcyjnych
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2022 - Rachunkowość jednostek produkcyjnych
Przychody z działalności podstawowej - produkcyjnej
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2022 - Rachunkowość jednostek produkcyjnych
Przekazanie uszkodzonego wyrobu gotowego ponownie do produkcji
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2022 - Rachunkowość jednostek produkcyjnych
Obowiązki sprawozdawcze stowarzyszenia nieprowadzącego działalności gospodarczej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022
Korekta VAT naliczonego w związku ze zmianą sposobu wykorzystywania nieruchomości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022
Przebudowa kotłowni z węglowej na gazową i likwidacja starych kotłów grzewczych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022
W księgach którego roku ująć przychody z tytułu odszkodowania za szkodę komunikacyjną?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022
Rozliczenie drobnych kwot należności i zobowiązań, figurujących w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022
Moment ujęcia w księgach spółki z o.o. udziału w zysku spółki komandytowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022
Ulga na kasę fiskalną w VAT i w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 31 (1906) z dnia 19.04.2022
Problemy księgowe dotyczące amortyzacji
Gazeta Podatkowa nr 29 (1904) z dnia 11.04.2022
Ewidencja księgowa zakupu upominków i ich przekazania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1126) z dnia 10.04.2022
Uproszczenia w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 27 (1902) z dnia 4.04.2022
Koszty zaniechanych inwestycji
Dodatek nr 12 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 z dnia 1.04.2022 - Koszty podatkowe - kwalifikacja i moment ich rozliczenia
Uproszczenia przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych osoby fizycznej
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 7 z dnia 1.04.2022
Wycena i prezentacja w bilansie pożyczki udzielonej przez jednostkę mikro innej jednostce
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (559) z dnia 1.04.2022
Likwidacja środka trwałego wniesionego aportem do spółki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (559) z dnia 1.04.2022
Bezgotówkowe rozliczenie kosztów naprawy powypadkowej samochodu objętego ubezpieczeniem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (559) z dnia 1.04.2022
Obowiązek badania i ogłoszenia w MSiG rocznego sprawozdania finansowego spółki cywilnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (559) z dnia 1.04.2022
Rozliczenie nakładów ponoszonych na koszty prac rozwojowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (114) z dnia 1.04.2022
Premia motywacyjna w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym NZOZ
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (114) z dnia 1.04.2022
Przychód z tytułu kary umownej w walucie obcej i jego korekta
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 24 (1899) z dnia 24.03.2022 - Różnice kursowe w księgach rachunkowych
Ujęcie w księgach zapłaconej kary umownej w euro
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 24 (1899) z dnia 24.03.2022 - Różnice kursowe w księgach rachunkowych
Oświadczenie potwierdzające zasadność stosowania preferencji
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2022 - Podatek u źródła - wybrane zagadnienia
Moment powstania przychodu bilansowego i podatkowego
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2022 - Przykłady rozliczania kosztów i przychodów na przełomie lat obrotowych
Czynsz za najem lokalu, zafakturowany i opłacony z góry
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2022 - Przykłady rozliczania kosztów i przychodów na przełomie lat obrotowych
Refaktura wystawiona w 2022 r., dotycząca zużycia mediów w 2021 r.
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2022 - Przykłady rozliczania kosztów i przychodów na przełomie lat obrotowych
Ustalenie odroczonego podatku dochodowego
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2022 - Przykłady rozliczania kosztów i przychodów na przełomie lat obrotowych
Wydatki na cele inwestycyjne
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (558) z dnia 20.03.2022
Wycena bilansowa nieruchomości zaliczanych do inwestycji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (558) z dnia 20.03.2022
Nieruchomości otrzymane w trwały zarząd od jednostki samorządu terytorialnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (558) z dnia 20.03.2022
Ewidencja usług aranżacji wnętrz
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (113) z dnia 20.03.2022
Umorzenie podatku od nieruchomości za lata ubiegłe w księgach
Gazeta Podatkowa nr 22 (1897) z dnia 17.03.2022
Pozostałe sprawozdania sporządzane wraz ze sprawozdaniem finansowym
Gazeta Podatkowa nr 21 (1896) z dnia 14.03.2022
Ujęcie udziałów w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1123) z dnia 10.03.2022
Wykazanie udziałów obcych w sprawozdaniu finansowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1123) z dnia 10.03.2022
Dofinansowanie do kosztów szkolenia otrzymane w kolejnym roku obrotowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1123) z dnia 10.03.2022
Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostki pozarządowej
Gazeta Podatkowa nr 20 (1895) z dnia 10.03.2022
Wypełnienie noty podatkowej (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 20 (1895) z dnia 10.03.2022
Uproszczone sprawozdanie jednostki małej
Gazeta Podatkowa nr 19 (1894) z dnia 7.03.2022
Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostki mikro
Gazeta Podatkowa nr 18 (1893) z dnia 3.03.2022
WSTĘP
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2022 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Definicja jednostek mikro i małych według przepisów ustawy o rachunkowości
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2022 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Decyzja o sporządzeniu uproszczonego sprawozdania finansowego
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2022 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Jednostki sporządzające sprawozdanie finansowe według załącznika nr 6
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2022 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Informacje wykazywane w bilansie
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2022 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Zakres informacyjny rachunku zysków i strat
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2022 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Informacje wykazywane w bilansie
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2022 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Zakres informacyjny rachunku zysków i strat
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2022 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Dane wykazywane w informacjach uzupełniających do bilansu, sporządzanych przez jednostkę mikro
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2022 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w sprawozdaniu sporządzonym według załącznika nr 4
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2022 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Sporządzenie poszczególnych elementów sprawozdania jednostki mikro według różnych załączników do ustawy
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2022 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Konsekwencje braku decyzji organu zatwierdzającego o przyjęciu uproszczeń przez jednostkę małą
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2022 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Przychód z tytułu czynszu za najem lokalu, zafakturowanego i opłaconego z góry
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (557) z dnia 1.03.2022
Wybór uproszczeń wynikających z ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (557) z dnia 1.03.2022
Możliwość zmiany zakresu uproszczeń na skutek uzyskania prawa do ich i stosowania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (557) z dnia 1.03.2022
Zastosowanie uproszczenia przy kalkulacji kosztu wytworzenia produktu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (557) z dnia 1.03.2022
Zakup stacji roboczej wraz z roczną licencją
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (557) z dnia 1.03.2022
Jakie elementy powinno zawierać sprawozdanie finansowe podlegające badaniu?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (557) z dnia 1.03.2022
Czy grunt zakupiony wraz z budynkiem należy ująć w księgach rachunkowych oddzielnie?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (557) z dnia 1.03.2022
Użytkowanie urządzenia na podstawie umowy użyczenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (557) z dnia 1.03.2022
Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej, zakończone cofnięciem powództwa wzajemnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (557) z dnia 1.03.2022
Wydatki na cele inwestycyjne a koszty uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1122) z dnia 1.03.2022
Podmioty powiązane w świetle ustawy o rachunkowości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1122) z dnia 1.03.2022
Braki w dostawie towaru
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1122) z dnia 1.03.2022
Dotacja na zakup środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1891) z dnia 24.02.2022 - Bilans oraz rachunek zysków i strat dotyczące 2021 r.
Zysk ze sprzedaży znaku towarowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1891) z dnia 24.02.2022 - Bilans oraz rachunek zysków i strat dotyczące 2021 r.
Wyksięgowanie nieściągalnej należności objętej ubezpieczeniem
Gazeta Podatkowa nr 15 (1890) z dnia 21.02.2022
Czy przychody z tytułu pożyczek mogą być kwalifikowane do przychodów z działalności operacyjnej?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1121) z dnia 20.02.2022
Ujęcie w księgach rachunkowych korekty VAT w związku z niedokonaniem zapłaty zobowiązań
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (556) z dnia 20.02.2022
Użyczenie składnika aktywów firmie zewnętrznej bez utraty kontroli nad tym składnikiem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (556) z dnia 20.02.2022
Obowiązek tworzenia rezerw w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (556) z dnia 20.02.2022
Jak rozliczyć dotację na przełomie roku?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (556) z dnia 20.02.2022
Wyksięgowanie nieściągalnej należności objętej ubezpieczeniem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (556) z dnia 20.02.2022
Zakres informacyjny sprawozdania sporządzanego dla celów przekształcenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (556) z dnia 20.02.2022
Bony towarowe otrzymane nieodpłatnie, wykorzystane przez jednostkę na własne potrzeby
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (556) z dnia 20.02.2022
Osoby odpowiedzialne za sporządzenie i podpisanie sprawozdania
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2022 - Instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego w Programie Druki GOFIN
Aspekty prawne i sprawozdawczość w likwidowanej spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 13 (1888) z dnia 14.02.2022
Wsparcie dla przewoźników związane z koronawirusem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1120) z dnia 10.02.2022
Spisanie drobnych sald należności i zobowiązań
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 11 (1886) z dnia 7.02.2022 - Rozliczenie inwentaryzacji za 2021 rok
Rozliczenie niedoboru gotówki w kasie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 11 (1886) z dnia 7.02.2022 - Rozliczenie inwentaryzacji za 2021 rok
Podatek dochodowy bieżący i odroczony w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 10 (1885) z dnia 3.02.2022
Fundusz na cele inwestycyjne w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2022
Jakie przychody i koszty kwalifikuje się do przychodów i kosztów finansowych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (555) z dnia 1.02.2022
Jednostki zobowiązane do sporządzania sprawozdania z działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (555) z dnia 1.02.2022
Kwalifikacja umowy leasingu samochodu osobowego w świetle prawa bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (555) z dnia 1.02.2022
Odpisanie z ksiąg rachunkowych należności uznanych za nieściągalne
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (555) z dnia 1.02.2022
Czy agent firmy inwestycyjnej może stosować uproszczenia dla jednostek mikro lub małych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (555) z dnia 1.02.2022
Zobowiązanie wobec kontrahenta zagranicznego nierozliczone do dnia bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (555) z dnia 1.02.2022
Towar handlowy przekwalifikowany na środek trwały
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1119) z dnia 1.02.2022
Uproszczenia w pierwszym roku prowadzenia ksiąg rachunkowych - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1119) z dnia 1.02.2022
Dofinansowanie kosztów szkoleń pracowników a zapisy w księgach
Gazeta Podatkowa nr 9 (1884) z dnia 31.01.2022
Pozostałe przychody i koszty operacyjne w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 8 (1883) z dnia 27.01.2022
Uproszczenia w pierwszym roku prowadzenia ksiąg
Gazeta Podatkowa nr 7 (1882) z dnia 24.01.2022
Ustalenie beneficjentów rzeczywistych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 7 (1882) z dnia 24.01.2022 - Ujawnianie danych beneficjentów rzeczywistych w CRBR
Charakterystyka środków trwałych na potrzeby ich prezentacji w bilansie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (554) z dnia 20.01.2022
Ustalenie odroczonego podatku dochodowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (554) z dnia 20.01.2022
Refundacja kosztów związanych z zatrudnieniem osób w ramach prac społecznie użytecznych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (554) z dnia 20.01.2022
Skutki zaniechania inwestycji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (554) z dnia 20.01.2022
Koszty podlegające odliczeniu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (554) z dnia 20.01.2022
Przychody działalności operacyjnej w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 4 (1879) z dnia 13.01.2022
Spółka powstała z przekształcenia - ustalenie roku obrotowego i dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1117) z dnia 10.01.2022
Środek trwały czy inwestycje - zmiana przeznaczenia nowo wybudowanego budynku biurowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1117) z dnia 10.01.2022
Stosowanie rozporządzenia o instrumentach finansowych (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 1 (1876) z dnia 3.01.2022
Wybrane limity bilansowe
Dodatek nr 1 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 z dnia 1.01.2022 - Polski Ład i inne zmiany w przepisach w 2022 r.
Subwencja otrzymana w ramach tarczy finansowej i skutki jej umorzenia w 2021 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (553) z dnia 1.01.2022
Obowiązek ustalania odroczonego podatku dochodowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (553) z dnia 1.01.2022
Pierwszy rok obrotowy spółki komandytowej powstałej w drugiej połowie roku kalendarzowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1116) z dnia 1.01.2022
Najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu bilansu
Gazeta Podatkowa nr 104 (1875) z dnia 30.12.2021
Ujęcie w księgach nieruchomości częściowo przeznaczonej na wynajem
Gazeta Podatkowa nr 104 (1875) z dnia 30.12.2021
Ujęcie w bilansie zobowiązań długo- i krótkoterminowych
Gazeta Podatkowa nr 102 (1873) z dnia 23.12.2021
Klasyfikacja i wycena nieruchomości według ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (552) z dnia 20.12.2021
Ustalenie wartości początkowej przedmiotu leasingu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (552) z dnia 20.12.2021
Termin i metoda inwentaryzacji środków trwałych w budowie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (552) z dnia 20.12.2021
Katalog jednostek zaliczanych do mikro i małych według przepisów ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (552) z dnia 20.12.2021
Decyzja o sporządzeniu uproszczonego sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (552) z dnia 20.12.2021
Ustalenie prawa do zwolnienia ze sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (552) z dnia 20.12.2021
Umorzenie należności i rozwiązanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (552) z dnia 20.12.2021
Informacja o cenach transferowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (552) z dnia 20.12.2021
Wybór przysługujących jednostce uproszczeń
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1115) z dnia 20.12.2021
Rezerwy na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 101 (1872) z dnia 20.12.2021
Sposób wyceny zobowiązań do bilansu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021 - Ostrożna wycena na potrzeby bilansu
Dotacja na przełomie roku w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021 - Ostrożna wycena na potrzeby bilansu
Obowiązek tworzenia rezerw na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021 - Ostrożna wycena na potrzeby bilansu
Produkty i produkcja w toku na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 98 (1869) z dnia 9.12.2021
Materiały i towary na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 97 (1868) z dnia 6.12.2021
Inwestycje w sprawozdaniu finansowym
Gazeta Podatkowa nr 96 (1867) z dnia 2.12.2021
Informacje i objaśnienia do bilansu
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2021 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Umowy i istotne transakcje zawarte przez jednostkę oraz niektóre zagadnienia osobowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2021 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2021 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2021 r. - wybrane zagadnienia
Podpisanie umowy o badanie
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2021 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2021 r. - wybrane zagadnienia
Dopuszczalne wersje rocznego sprawozdania finansowego
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2021 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2021 r. - wybrane zagadnienia
Prezentacja wnip w bilansie
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2021 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2021 r. - wybrane zagadnienia
Rzeczowe aktywa trwałe - definicje ustawowe
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2021 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2021 r. - wybrane zagadnienia
Bilansowe pojęcie zapasów
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2021 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2021 r. - wybrane zagadnienia
Definicja ustawowa należności krótkoterminowych
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2021 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2021 r. - wybrane zagadnienia
Ujęcie podatków i opłat w księgach i sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Brak pozwolenia na użytkowanie budynku a ujęcie lokalu w ewidencji środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Koszty montażu środka trwałego będącego przedmiotem leasingu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Aktywa trwałe wykorzystywane w działalności krócej niż rok
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Podstawa prawna tworzenia biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Bilansowe rozliczenie zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku i na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Jak zaksięgować wydatki na nabycie gruntu wraz z budynkami przeznaczonymi do rozbiórki?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Elementy sprawozdania finansowego spółki przekształcanej i zasady jego podpisania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Ujęcie w księgach rachunkowych refaktury za media
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Nakłady poniesione przez wspólników spółki cywilnej na nieruchomość jednego z nich
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1113) z dnia 1.12.2021
Wycena rozchodu materiałów z magazynu według różnych metod
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1113) z dnia 1.12.2021
Leasing operacyjny - postępowanie w przypadku utraty prawa do stosowania rozwiązań podatkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1113) z dnia 1.12.2021
Wygrana na loterii
Gazeta Podatkowa nr 95 (1866) z dnia 29.11.2021
Środki trwałe i środki trwałe w budowie na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 95 (1866) z dnia 29.11.2021
Wartości niematerialne i prawne w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 94 (1865) z dnia 25.11.2021
Elementy sprawozdania finansowego podlegającego badaniu
Gazeta Podatkowa nr 94 (1865) z dnia 25.11.2021
Podpisanie umowy z audytorem, gdy zarząd jest wieloosobowy
Gazeta Podatkowa nr 93 (1864) z dnia 22.11.2021
Wartości niematerialne i prawne
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Rzeczowe aktywa trwałe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Inwestycje długoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Zapasy
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Należności krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Inwestycje krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Rezerwy na zobowiązania
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Zobowiązania krótkoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Pozostała działalność operacyjna
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Podatek dochodowy
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Wartość początkowa nabytego samochodu osobowego zakwalifikowanego do środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (550) z dnia 20.11.2021
Rezygnacja z montażu urządzeń zaliczonych do środków trwałych w budowie i ich sprzedaż
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (550) z dnia 20.11.2021
Faktura za demontaż środka trwałego postawionego w stan likwidacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (550) z dnia 20.11.2021
Jak zaksięgować kwotę umorzonej subwencji finansowej otrzymanej z PFR?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (550) z dnia 20.11.2021
Harmonogram prac bilansowych dotyczących 2021 r. (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 92 (1863) z dnia 18.11.2021
Ewidencja montażu paneli fotowoltaicznych na dachu budynku firmowego
Gazeta Podatkowa nr 88 (1859) z dnia 4.11.2021
Rozliczenie księgowe dotacji na wytworzenie aplikacji
Gazeta Podatkowa nr 88 (1859) z dnia 4.11.2021
Przegranie procesu sądowego skutkujące korektą sprzedaży
Dodatek nr 31 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2021 - Korekty rozliczeń podatkowych i księgowych
Odszkodowanie przyznane jednostce z tytułu kradzieży samochodu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (549) z dnia 1.11.2021
Likwidacja ulepszenia w obcym środku trwałym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (549) z dnia 1.11.2021
Własne środki trwałe pozostawione w wynajmowanym budynku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (549) z dnia 1.11.2021
Opłaty za przetrzymywanie wypożyczonych zbiorów w księgach biblioteki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (549) z dnia 1.11.2021
Odzyski powstałe podczas likwidacji materiałów, przeznaczone do sprzedaży jako złom
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (549) z dnia 1.11.2021
Prezentacja w bilansie walut obcych zgromadzonych na rachunku w domu maklerskim
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (549) z dnia 1.11.2021
Rozliczenie ryczałtowych przychodów za świadczenia zdrowotne, niezrealizowane w 2020 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (549) z dnia 1.11.2021
Rozliczenie nabycia środków trwałych sfinansowanych z grantu otrzymanego w ramach programu UE
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1110) z dnia 1.11.2021
Rozchód środków trwałych w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 86 (1857) z dnia 28.10.2021
Weryfikacja rozliczeń międzyokresowych kosztów
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2021 - Inwentaryzacja 2021 r. - ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów oraz rozliczenie stwierdzonych różnic
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2022 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Nieruchomości gruntowe w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Zakup gruntu zakwalifikowanego do środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Grunty ujęte w księgach rachunkowych jako inwestycje
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Wycena i ujęcie w księgach składników otrzymanych w darowiźnie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Sprzedaż zestawu komputerowego pracownikowi firmy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Jak wyksięgować wpłatę za towar, który nigdy nie zostanie dostarczony?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1109) z dnia 20.10.2021
Podpisanie umowy o badanie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1109) z dnia 20.10.2021
Przychody i koszty prac badawczo-rozwojowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1109) z dnia 20.10.2021
Ewidencja kosztów przyłączy do budowanego własnego biurowca
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1109) z dnia 20.10.2021
Rozliczanie kosztów wydziałowych
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021
Wydatki związane z zakupem ekspresu do kawy w księgach
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021
Podatkowo-księgowe rozliczenie drobnych prezentów dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021
Utrata prawa do uproszczenia dotyczącego leasingu
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021
Ujęcie w księgach przychodu ze sprzedaży na przełomie miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021
Wybrane zagadnienia dotyczące rachunkowości fundacji
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021
Księgi rachunkowe prostej spółki akcyjnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 80 (1851) z dnia 7.10.2021 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Odtworzenie środka trwałego w budowie, który uległ zniszczeniu w wyniku zdarzenia losowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 80 (1851) z dnia 7.10.2021 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Przychód z tytułu umorzonej subwencji z PFR
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 80 (1851) z dnia 7.10.2021 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Zakup paneli fotowoltaicznych wraz z montażem
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 80 (1851) z dnia 7.10.2021 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Obowiązkowe prowadzenie ksiąg rachunkowych w 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 7.10.2021
Prosta spółka akcyjna a księgi rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 4.10.2021
Zapłata w euro omyłkowo dokonana na konto złotówkowe zagranicznego kontrahenta
Dodatek nr 28 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2021 - Rozliczanie transakcji walutowych - podatki i ewidencja księgowa
Obowiązki związane z przekształceniem wynikające z przepisów ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (547) z dnia 1.10.2021
Bilansowe zasady ustalania wartości początkowej środka trwałego w leasingu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (547) z dnia 1.10.2021
Możliwość zastosowania podwyższonej stawki amortyzacji samochodu ciężarowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (547) z dnia 1.10.2021
Jak wprowadzić do ksiąg towar pochodzący z nadwyżki magazynowej?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (547) z dnia 1.10.2021
Kto zatwierdza sprawozdanie finansowe po zmianie składu wspólników?
Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021
Wyksięgowanie nieprzydatnych zapasów wyrobów z ewidencji bilansowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (546) z dnia 20.09.2021
Przychód ze złomowania wyrobów udokumentowany fakturą sprzedaży
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (546) z dnia 20.09.2021
Budowa stałych i tymczasowych dróg dojazdowych do elektrowni wiatrowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (546) z dnia 20.09.2021
Zakup domu wypoczynkowego na potrzeby prowadzonej działalności i koszty jego utrzymania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (546) z dnia 20.09.2021
Jak rozliczyć nakłady poniesione na zainstalowanie i uruchomienie programu komputerowego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (546) z dnia 20.09.2021
Możliwość wydłużenia pierwszego roku obrotowego w spółce jawnej osób fizycznych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (546) z dnia 20.09.2021
Prezentacja przychodu z wynajmu samolotu w rachunku zysków i strat
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (546) z dnia 20.09.2021
Ewidencja księgowa zakupu usługi i jej sprzedaży pracownikowi
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1106) z dnia 20.09.2021
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1106) z dnia 20.09.2021
Określenie możliwości stosowania uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych i mikro
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1106) z dnia 20.09.2021
Ustalenie beneficjentów rzeczywistych spółek
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021 - Zgłoszenia do CRBR i nadchodzące zmiany
Organizacja ewidencji pomocniczej środków trwałych w jednostce
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021
Rozliczenie księgowe zatrzymanego zadatku
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021
Wybór roku obrotowego jednostki
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021
Smartfon zakupiony na raty w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021
Ewidencja wykupu samochodu z leasingu operacyjnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1105) z dnia 10.09.2021
Montaż monitoringu w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 2.09.2021
Skutki likwidacji kasy w jednostce
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 2.09.2021
Kwalifikacja leasingu według prawa bilansowego
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 17 z dnia 1.09.2021
Ustalenie wartości początkowej przedmiotu leasingu finansowego
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 17 z dnia 1.09.2021
Korekta zapisów w księgach rachunkowych z tytułu błędnie zakwalifikowanej umowy leasingu
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 17 z dnia 1.09.2021
Przeniesienie na korzystającego prawa własności przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 17 z dnia 1.09.2021
Należność z tytułu kary umownej w księgach rachunkowych nabywcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (545) z dnia 1.09.2021
Zobowiązania z tytułu kary umownej w księgach rachunkowych sprzedawcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (545) z dnia 1.09.2021
Nabycie na potrzeby jednostki budynku, który wymaga remontu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (545) z dnia 1.09.2021
Przepadek zaliczki wpłaconej na poczet importu towarów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (545) z dnia 1.09.2021
Klasyfikacja kosztów notarialnych przy pracach rozwojowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1104) z dnia 1.09.2021
Rozliczenie skutków korekty dokonanej w związku z wyceną darowizn rzeczowych otrzymanych przez SP ZOZ
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1104) z dnia 1.09.2021
Ewidencja sprzedaży internetowej (krajowej)
Gazeta Podatkowa nr 68 (1839) z dnia 26.08.2021
Instrumenty finansowe w polskich regulacjach rachunkowości
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2021 - Instrumenty finansowe - wycena i ewidencja w świetle prawa bilansowego
Zasady wyceny bilansowej aktywów finansowych według ustawy o rachunkowości
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2021 - Instrumenty finansowe - wycena i ewidencja w świetle prawa bilansowego
Definicja zobowiązań finansowych
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2021 - Instrumenty finansowe - wycena i ewidencja w świetle prawa bilansowego
Rachunkowość prostej spółki akcyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (544) z dnia 20.08.2021
Odtworzenie środka trwałego w budowie, który uległ zniszczeniu w wyniku zdarzenia losowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (544) z dnia 20.08.2021
Niezrealizowana zaliczka na poczet dostawy towarów w księgach sprzedawcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (544) z dnia 20.08.2021
Elementy sprawozdania finansowego jednostki mikro sporządzonego z zastosowaniem uproszczeń
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (544) z dnia 20.08.2021
Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. a księgi rachunkowe oraz sprawozdanie finansowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1103) z dnia 20.08.2021
Sprawozdanie finansowe spółki komandytowej nieosiągającej przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1103) z dnia 20.08.2021
Umorzenie subwencji z PFR zawsze w pozostałe przychody operacyjne
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021
Operacje księgowe na rachunkach bankowych
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021
Dotacja jako przychód bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021 - Otrzymanie dofinansowania w ewidencji księgowej
Otrzymanie dopłaty do cen sprzedaży
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021 - Otrzymanie dofinansowania w ewidencji księgowej
Ujęcie w księgach rachunkowych zapłaty z użyciem bonów rozwojowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021 - Otrzymanie dofinansowania w ewidencji księgowej
Ewidencja księgowa dofinansowania z PFRON wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021 - Otrzymanie dofinansowania w ewidencji księgowej
Udział w programie Polska Bezgotówkowa
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021 - Otrzymanie dofinansowania w ewidencji księgowej
Dofinansowanie szkoleń pracowników w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021 - Otrzymanie dofinansowania w ewidencji księgowej
Sprzedaż środka trwałego sfinansowanego dotacją
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021 - Otrzymanie dofinansowania w ewidencji księgowej
Wynajem samochodów przez dealera - ujęcie księgowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1102) z dnia 10.08.2021
Wartość firmy w ujęciu księgowym
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 9.08.2021
Umorzenie subwencji z PFR w księgach
Gazeta Podatkowa nr 62 (1833) z dnia 5.08.2021
Dowód przekazania do działalności prywatnego komputera
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1832) z dnia 2.08.2021 - Dokumentowanie zapisów w księgach rachunkowych
Wybrane księgowania dotyczące leasingu
Gazeta Podatkowa nr 61 (1832) z dnia 2.08.2021
Termin oraz forma sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2020 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (543) z dnia 1.08.2021
Nieodpłatne przekazanie działki i drogi do urzędu miasta
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (543) z dnia 1.08.2021
Karty środków trwałych jako forma ewidencji pomocniczej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (543) z dnia 1.08.2021
Wyksięgowanie z ewidencji przedawnionego świadczenia, niepodjętego przez bezrobotnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (543) z dnia 1.08.2021
Fundusz inwestycyjny w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (543) z dnia 1.08.2021
Definicje środków trwałych oraz inwestycji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (543) z dnia 1.08.2021
Kasa on-line jako środek trwały jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (543) z dnia 1.08.2021
Wydatki związane z uzyskaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (543) z dnia 1.08.2021
Sprzedaż biletów na koncert a ewidencja przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1101) z dnia 1.08.2021
Rok obrotowy spółki komandytowej po uzyskaniu statusu podatnika CIT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021 - Funkcjonowanie spółek jawnych i komandytowych
Organizacja ewidencji pozabilansowej
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021
Przedawniona należność w księgach i podatku dochodowym
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021
Definicja i moment powstania przychodu
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2021 - Rachunkowość jednostek handlowych
Obrót towarami objętymi ewidencją magazynową
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2021 - Rachunkowość jednostek handlowych
Zapasy towarów w jednostce prowadzącej sprzedaż detaliczną
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2021 - Rachunkowość jednostek handlowych
Sprzedaż środka trwałego objętego odpisem z tytułu trwałej utraty wartości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
Klasyfikacja długoterminowych aktywów finansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
Przepisy regulujące zasady wyceny aktywów finansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
Rozliczanie kosztów pośrednich na poszczególne przedsięwzięcia deweloperskie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
Ujęcie w księgach i bilansie środków otrzymanych w formie subwencji finansowej z PFR
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
Zapłata w euro dokonana na konto złotówkowe zagranicznego kontrahenta
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1100) z dnia 20.07.2021
Grant - rozliczenie w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1100) z dnia 20.07.2021
Czynsz otrzymany z góry w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 54 (1825) z dnia 8.07.2021 - Rozliczenia międzyokresowe w księgach rachunkowych
Ewidencja dotycząca likwidacji uszkodzonych towarów
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 5.07.2021
Obciążenie kontrahenta karą umowną na podstawie noty księgowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (541) z dnia 1.07.2021
Przeznaczenie do sprzedaży częściowo zamortyzowanego środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (541) z dnia 1.07.2021
Modernizacja i rozbudowa programu komputerowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (541) z dnia 1.07.2021
Utrata wartości środka trwałego objętego aktualizacją
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (541) z dnia 1.07.2021
Odpisanie z ksiąg rachunkowych zakładu budżetowego należności nieściągalnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (541) z dnia 1.07.2021
Ujęcie w księgach operacji związanych z zakupem zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (541) z dnia 1.07.2021
Definicje części wchodzących w skład środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (541) z dnia 1.07.2021
Czy zobowiązania warunkowe ujawnia się w sprawozdaniu finansowym?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (541) z dnia 1.07.2021
W jakiej wysokości wykazuje się w rachunku zysków i strat podatek dochodowy?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (541) z dnia 1.07.2021
W jaki sposób ująć w księgach umorzenie należności nieobjętej odpisem aktualizującym?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (541) z dnia 1.07.2021
Jak zaksięgować darowiznę pieniężną przekazaną na cele charytatywne?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (541) z dnia 1.07.2021
Zapisy polityki rachunkowości dotyczące ewidencji i rozliczania dotacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (541) z dnia 1.07.2021
Środki otrzymane na wyburzenie części nieprzydatnych gospodarczo budynków
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1098) z dnia 1.07.2021
Ewidencja przekazania roszczenia na drogę sądową oraz koszty sądowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1098) z dnia 1.07.2021
Opłata przekształceniowa a ustanowienie własności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1098) z dnia 1.07.2021
Połączenie spółek na ostatni dzień roku obrotowego a sprawozdanie finansowe i jego badanie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1098) z dnia 1.07.2021
Aktywa i pasywa
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021 - Rachunkowość dla początkujących wybrane zagadnienia
Przychody i koszty
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021 - Rachunkowość dla początkujących wybrane zagadnienia
Księgowania dotyczące rezygnacji z budowy magazynu i jego sprzedaży
Gazeta Podatkowa nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021
Elementy składające się na wartość początkową
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2021 - Samochód osobowy w firmie - wycena i ewidencja wybranych operacji gospodarczych
Ulepszenie w świetle prawa bilansowego
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2021 - Samochód osobowy w firmie - wycena i ewidencja wybranych operacji gospodarczych
Ujęcie w księgach rachunkowych sprzedaży firmowego samochodu
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2021 - Samochód osobowy w firmie - wycena i ewidencja wybranych operacji gospodarczych
Kwalifikacja leasingu według prawa bilansowego
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2021 - Samochód osobowy w firmie - wycena i ewidencja wybranych operacji gospodarczych
Rozliczenie leasingu operacyjnego
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2021 - Samochód osobowy w firmie - wycena i ewidencja wybranych operacji gospodarczych
Rozliczenie leasingu finansowego
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2021 - Samochód osobowy w firmie - wycena i ewidencja wybranych operacji gospodarczych
Ewidencja księgowa skutków likwidacji szkody
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2021 - Samochód osobowy w firmie - wycena i ewidencja wybranych operacji gospodarczych
Przekazanie uszkodzonego wyrobu gotowego ponownie do produkcji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (540) z dnia 20.06.2021
Rozliczenie bilansowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1097) z dnia 20.06.2021
Należność skierowana na drogę sądową
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1097) z dnia 20.06.2021
Należności potwierdzone wyrokiem oraz czynności egzekucyjne
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1097) z dnia 20.06.2021