Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady rachunkowości »  Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 27 obowiązującym od 11.03.2013 r. do 18.07.2016 r.
Częstotliwość inwentaryzacji w spółce jawnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (420) z dnia 20.06.2016
Braki towarów powstałe na skutek błędów przy ewidencji rozchodu towarów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (415) z dnia 1.04.2016
Rozliczenie inwentaryzacji za 2015 r. w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (908) z dnia 20.03.2016
Rozliczenie wyników inwentaryzacji za 2015 r.
Gazeta Podatkowa nr 18 (1268) z dnia 3.03.2016
Terminy prac bilansowych w marcu 2016 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (413) z dnia 1.03.2016
Do kiedy należy przeprowadzić inwentaryzację drogą weryfikacji?
Gazeta Podatkowa nr 14 (1264) z dnia 18.02.2016
Ustalenie na dzień bilansowy sald konta ZFŚS oraz rachunku bankowego tego funduszu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (411) z dnia 1.02.2016
Rozliczenie nadwyżki towarów ujawnionej w toku spisu z natury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (411) z dnia 1.02.2016
Ewidencja księgowa rozrachunków publicznoprawnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 3 (1253) z dnia 11.01.2016 - Rozrachunki publicznoprawne w księgach rachunkowych
Druk spisu z natury generowany przez system księgowy
Gazeta Podatkowa nr 2 (1252) z dnia 7.01.2016
Nadwyżki magazynowe jako przychód
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (408) z dnia 20.12.2015
Arkusz spisu z natury jako dowód księgowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (407) z dnia 1.12.2015
Inwentaryzacja towarów oraz rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2015 - Sprawozdanie finansowe za 2015 rok - wybrane zagadnienia
Termin inwentaryzacji towarów objętych ewidencją ilościowo-wartościową
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Na jaki dzień potwierdza się salda należności?
Gazeta Podatkowa nr 88 (1233) z dnia 2.11.2015
Termin rozliczenia ujawnionych różnic inwentaryzacyjnych
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2015 - Różnice inwentaryzacyjne - dlaczego powstają i jak je rozliczać?
Nadwyżka środka trwałego ujawnionego w wyniku inwentaryzacji
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2015 - Różnice inwentaryzacyjne - dlaczego powstają i jak je rozliczać?
Czy obowiązkiem jednostki jest kompensata niedoborów inwentaryzacyjnych z nadwyżkami?
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2015 - Różnice inwentaryzacyjne - dlaczego powstają i jak je rozliczać?
Różnice inwentaryzacyjne powstałe w wyniku błędów
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2015 - Różnice inwentaryzacyjne - dlaczego powstają i jak je rozliczać?
Nadwyżki i niedobory w jednostce posiadającej kilka magazynów
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2015 - Różnice inwentaryzacyjne - dlaczego powstają i jak je rozliczać?
Ewidencja niedoboru do czasu wyjaśnienia przyczyn jego powstania
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2015 - Różnice inwentaryzacyjne - dlaczego powstają i jak je rozliczać?
Spis z natury środków pieniężnych
Gazeta Podatkowa nr 87 (1232) z dnia 29.10.2015
Inwentaryzacja rzeczowego majątku trwałego
Gazeta Podatkowa nr 86 (1231) z dnia 26.10.2015
Inwentaryzacja przeprowadzana na dowolny dzień roku w określonym przedziale czasowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (893) z dnia 20.10.2015
Potwierdzenie salda
Gazeta Podatkowa nr 84 (1229) z dnia 19.10.2015
Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 75 (1220) z dnia 17.09.2015 - Ewidencja różnic inwentaryzacyjnych
Kiedy kompensata różnic inwentaryzacyjnych?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 75 (1220) z dnia 17.09.2015 - Ewidencja różnic inwentaryzacyjnych
Terminy prac bilansowych w marcu 2015 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (390) z dnia 20.03.2015
Wprowadzenie środka trwałego ujawnionego podczas inwentaryzacji do ewidencji księgowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (388) z dnia 20.02.2015
Termin inwentaryzacji towarów za 2014 r. oraz rozliczenia stwierdzonych różnic
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (866) z dnia 20.01.2015
Rozliczenie wyników inwentaryzacji
Gazeta Podatkowa nr 3 (1148) z dnia 8.01.2015
Nadwyżka środka trwałego ujawnionego w wyniku inwentaryzacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (385) z dnia 1.01.2015
Nadwyżka towaru wykryta podczas spisu z natury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (384) z dnia 20.12.2014
Cel oraz metody inwentaryzacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 94 (1135) z dnia 24.11.2014 - Inwentaryzacja roczna aktywów i pasywów w 2014 roku
Rozliczenie różnic stwierdzonych podczas inwentaryzacji rocznej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 94 (1135) z dnia 24.11.2014 - Inwentaryzacja roczna aktywów i pasywów w 2014 roku
Inwentaryzacja środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 88 (1129) z dnia 3.11.2014
Rozliczenie niedoboru wyrobu gotowego stwierdzonego inwentaryzacją
Dodatek nr 28 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2014 - Zasady ewidencjonowania wyrobów gotowych
Inwentaryzacja wyrobów gotowych, towarów i produkcji w toku
Dodatek nr 28 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2014 - Zasady ewidencjonowania wyrobów gotowych
Inwentaryzacja majątku obrotowego
Gazeta Podatkowa nr 87 (1128) z dnia 30.10.2014
Udokumentowanie inwentaryzacji w drodze weryfikacji
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2014 - Przykładowa instrukcja inwentaryzacyjna
Podstawowe informacje związane z rozliczaniem różnic inwentaryzacyjnych
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2014 - Przykładowa instrukcja inwentaryzacyjna
Kompensata niedoborów i nadwyżek inwentaryzacyjnych
Gazeta Podatkowa nr 83 (1124) z dnia 16.10.2014
Przygotowanie do inwentaryzacji rocznej
Gazeta Podatkowa nr 77 (1118) z dnia 25.09.2014
Straty w środkach obrotowych stwierdzone w wyniku inwentaryzacji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (374) z dnia 20.07.2014
Różnice inwentaryzacyjne spowodowane nieudokumentowanym przesunięciem towarów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Terminarz prac bilansowych na marzec 2014 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Rozliczenie wyników inwentaryzacji przeprowadzonej za 2013 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Rozliczenie różnicy inwentaryzacyjnej powstałej w wyniku błędów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Kompensata niedoborów inwentaryzacyjnych z nadwyżkami - obowiązek czy prawo jednostki?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (364) z dnia 20.02.2014
Wycena należności długoterminowych na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1054) z dnia 13.02.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2013 rok
Udokumentowanie i ewidencja nadwyżki inwentaryzacyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (361) z dnia 1.01.2014
Rozliczenie inwentaryzacji - termin ujęcia w księgach
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (828) z dnia 1.01.2014
Niedobór wyrobu gotowego w jednostce sporządzającej porównawczy rachunek zysków i strat
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Zasady księgowania i rozliczania różnic inwentaryzacyjnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (827) z dnia 20.12.2013
Rozliczenie wyników spisu z natury towarów w jednostce posiadającej kilka magazynów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (359) z dnia 1.12.2013
Potwierdzenia sald otrzymane po 15 stycznia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (825) z dnia 1.12.2013
Harmonogram prac związanych ze sprawozdaniem za 2013 r.
Gazeta Podatkowa nr 91 (1028) z dnia 14.11.2013
Jakie są metody spisu z natury?
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2013 - Inwentaryzacja aktywów i pasywów w 2013 r.
Zasady przeprowadzania inwentaryzacji metodą weryfikacji
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2013 - Inwentaryzacja aktywów i pasywów w 2013 r.
Inwentaryzacja rozrachunków publicznoprawnych
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2013 - Inwentaryzacja aktywów i pasywów w 2013 r.
Zasady ewidencji różnic inwentaryzacyjnych oraz termin rozliczenia inwentaryzacji
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2013 - Inwentaryzacja aktywów i pasywów w 2013 r.
Nadwyżki inwentaryzacyjne stanowią przychody w firmie - wyrok NSA
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (820) z dnia 10.10.2013
Jak przygotować się do inwentaryzacji rocznej?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1015) z dnia 30.09.2013 - Różnice inwentaryzacyjne w księgach rachunkowych
Jak wycenić nadwyżkę w kasie walutowej?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1015) z dnia 30.09.2013 - Różnice inwentaryzacyjne w księgach rachunkowych
Spis z natury u podatnika, który prowadzi księgi rachunkowe a zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (803) z dnia 20.04.2013
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 27 w pozostałych wersjach czasowych
Prace związane z zakończeniem roku obrotowego 2018
Gazeta Podatkowa nr 22 (1584) z dnia 18.03.2019
Rozliczenie wyników inwentaryzacji do 26 marca 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019
Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych za 2018 r.
Gazeta Podatkowa nr 19 (1581) z dnia 7.03.2019
Terminy prac bilansowych w marcu 2019 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (485) z dnia 1.03.2019
Termin rozliczenia niedoborów, szkód i nadwyżek powstałych w trakcie inwentaryzacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (484) z dnia 20.02.2019
Rozliczenie wyników inwentaryzacji za 2018 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1571) z dnia 31.01.2019 - Zasady rozliczania w księgach różnic inwentaryzacyjnych
Termin rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych za 2018 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1571) z dnia 31.01.2019 - Zasady rozliczania w księgach różnic inwentaryzacyjnych
Kompensata jako sposób rozliczenia wyników inwentaryzacji za 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1009) z dnia 10.01.2019
Inwentaryzacja a zaliczka na podatek dochodowy za grudzień 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1007) z dnia 20.12.2018
Ujęcie w księgach rachunkowych niedoborów i nadwyżek stwierdzonych podczas inwentaryzacji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1007) z dnia 20.12.2018
Rozliczenie wyników inwentaryzacji
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2018 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Ujęcie w księgach rachunkowych rozliczenia inwentaryzacji dokonanej w 2019 r., a dotyczącej 2018 r.
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2018 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Harmonogram prac związanych z zakończeniem 2018 r. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 91 (1548) z dnia 13.11.2018
Wypełnianie arkusza spisowego
Gazeta Podatkowa nr 90 (1547) z dnia 8.11.2018
Inwentaryzacja składników majątku trwałego i obrotowego
Gazeta Podatkowa nr 87 (1544) z dnia 29.10.2018
Ujęcie księgowe niedoboru materiałów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 83 (1540) z dnia 15.10.2018 - Zasady przeprowadzania inwentaryzacji za 2018 rok
Od 1 października 2018 r. można rozpocząć czynności inwentaryzacyjne
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (999) z dnia 1.10.2018
Inwentaryzacja i ujęcie w bilansie rozrachunków publicznoprawnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1527) z dnia 30.08.2018 - Ewidencja księgowa rozrachunków publicznoprawnych
Niedobór materiałów w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 27 (1484) z dnia 3.04.2018
Terminy prac bilansowych w marcu 2018 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (462) z dnia 20.03.2018
Ujęcie w księgach rachunkowych rozliczenia inwentaryzacji dokonanej w 2018 r., a dotyczącej 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (980) z dnia 20.03.2018
Kompensata różnic inwentaryzacyjnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1474) z dnia 26.02.2018 - Rozliczenie księgowe różnic inwentaryzacyjnych za 2017 rok
Podatkowe uwzględnienie rozliczenia inwentaryzacji za 2017 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1474) z dnia 26.02.2018 - Rozliczenie księgowe różnic inwentaryzacyjnych za 2017 rok
Różnice inwentaryzacyjne a zaliczka na podatek dochodowy za grudzień
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (977) z dnia 20.02.2018
Dane o cenie jednostkowej i wartości towarów wpisywane na arkuszu spisu z natury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (459) z dnia 1.02.2018
Potwierdzenia sald otrzymane po 15 stycznia
Gazeta Podatkowa nr 8 (1465) z dnia 25.01.2018
Rozliczenie wyników inwentaryzacji za 2017 r.
Gazeta Podatkowa nr 8 (1465) z dnia 25.01.2018
Wycena nadwyżek inwentaryzacyjnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (974) z dnia 20.01.2018
Rozliczenie nadwyżki materiałów w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 3 (1460) z dnia 8.01.2018
Bilansowo-podatkowe rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2017 - Ustalanie dochodu za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Ustalenie wartości początkowej środka trwałego ujawnionego w trakcie inwentaryzacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (456) z dnia 20.12.2017
Kiedy następuje rozliczenie inwentaryzacji dokonanej w ostatnim kwartale roku?
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.
Prezentacja należności w bilansie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Harmonogram prac związanych z zakończeniem 2017 roku (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 90 (1444) z dnia 9.11.2017
Wypełnianie arkusza spisowego
Gazeta Podatkowa nr 89 (1443) z dnia 6.11.2017
Dokumentowanie i wycena spisu z natury zapasów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1440) z dnia 26.10.2017 - Zasady przeprowadzania inwentaryzacji za 2017 rok
Inwentaryzacja rozrachunków publicznoprawnych
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2017 - Inwentaryzacja aktywów i pasywów w 2017 r.
Ustalenie i rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2017 - Inwentaryzacja aktywów i pasywów w 2017 r.
Arkusz spisowy jako podstawa udokumentowania spisu z natury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (452) z dnia 20.10.2017
Termin i częstotliwość inwentaryzacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (451) z dnia 1.10.2017
Rozpoczęcie inwentaryzacji za 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (963) z dnia 1.10.2017
Uzgodnienie salda konta ZFŚS oraz wyodrębnionego rachunku bankowego tego funduszu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Terminy inwentaryzacji w sklepie detalicznym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (949) z dnia 10.05.2017
Terminy prac bilansowych w marcu 2017 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (437) z dnia 1.03.2017
Nadwyżka środków trwałych ujawnionych podczas inwentaryzacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (436) z dnia 20.02.2017
Ujęcie różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2016 - Zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia
Dokumentowanie i wycena spisu z natury zapasów
Gazeta Podatkowa nr 99 (1349) z dnia 12.12.2016
Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych - aspekt bilansowy i podatkowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (933) z dnia 1.12.2016
Wycena bilansowa należności
Gazeta Podatkowa nr 95 (1345) z dnia 28.11.2016
Dopłaty do cen w księgach rachunkowych instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
Zamknięcie ksiąg w związku z przekształceniem jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (932) z dnia 20.11.2016
Jak uzyskać potwierdzenie salda należności z tytułu dostaw?
Gazeta Podatkowa nr 91 (1341) z dnia 14.11.2016
Rozliczenie inwentaryzacji w księgach rachunkowych
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 z dnia 10.11.2016 - Sprawozdanie finansowe za 2016 r. - wybrane zagadnienia
Harmonogram prac związanych z zamknięciem 2016 r. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 90 (1340) z dnia 10.11.2016
Inwentaryzacja materiałów/towarów za 2016 r. oraz jej rozliczenie
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2016 - Obrót materiałowy (towarowy) w ewidencji księgowej
Wypełnianie arkusza spisowego - praktyczne wskazówki
Gazeta Podatkowa nr 87 (1337) z dnia 31.10.2016
Częstotliwość sporządzenia zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej i zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
Potwierdzenia sald należności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 80 (1330) z dnia 6.10.2016 - Zasady przeprowadzania inwentaryzacji za 2016 rok
Ubytki zbóż w związku z wysuszaniem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (427) z dnia 1.10.2016
Od 1 października 2016 r. można rozpocząć roczną inwentaryzację
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (927) z dnia 1.10.2016
Inwentaryzacja elektroniczna
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (798) z dnia 1.03.2013
Ważne terminy dotyczące rocznego sprawozdania finansowego w marcu 2013 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (341) z dnia 1.03.2013
Zasady przeprowadzania inwentaryzacji w drodze weryfikacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (341) z dnia 1.03.2013
Weryfikacja sald konta ZFŚS oraz rachunku bankowego ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (340) z dnia 20.02.2013
Termin wyjaśnienia i rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (340) z dnia 20.02.2013
Rozliczenie różnic stwierdzonych podczas inwentaryzacji rocznej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (795) z dnia 1.02.2013
Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (338) z dnia 20.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60