Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady rachunkowości »  Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 70 obowiązującym od 11.03.2013 r. do 12.09.2015 r.
Zniesienie obowiązku publikacji sprawozdań finansowych spółdzielni w Monitorze Spółdzielczym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1243) z dnia 7.12.2015 - Nowe uproszczenia w rachunkowości i sprawozdawczości
Zniesienie obowiązku publikacji sprawozdań finansowych spółdzielni
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2015
Zmiany w prawie bilansowym wprowadzone w 2015 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (401) z dnia 1.09.2015
Udostępnienie sprawozdania finansowego za 2014 r.
Gazeta Podatkowa nr 50 (1195) z dnia 22.06.2015
Obowiązek ogłoszenia sprawozdania finansowego przez osobę fizyczną
Gazeta Podatkowa nr 47 (1192) z dnia 11.06.2015
Obowiązek ogłoszenia sprawozdania finansowego firmy osoby fizycznej w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (879) z dnia 1.06.2015
Złożenie sprawozdania finansowego za 2014 r.
Gazeta Podatkowa nr 43 (1188) z dnia 28.05.2015
Złożenie sprawozdania finansowego do odpowiednich organów
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2015
Publikacja sprawozdań w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (392) z dnia 20.04.2015
Złożenie sprawozdania spółdzielni do ogłoszenia w Monitorze Spółdzielczym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (392) z dnia 20.04.2015
Jakie dokumenty oraz elementy sprawozdania finansowego za 2014 r. należy złożyć do KRS, a jakie do urzędu skarbowego?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (875) z dnia 20.04.2015
Ogłaszanie sprawozdań finansowych
Dodatek nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 z dnia 20.03.2015 - Czynności i zdarzenia po sporządzeniu bilansu za 2014 r.
Ogłoszenie rocznego sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 23 (1168) z dnia 19.03.2015
Sprawozdanie finansowe sporządzone przez osobę fizyczną za 2014 r. a jego publikacja
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2014 - Bilans 2014 - wybrane zagadnienia
Publikacja sprawozdań finansowych banków spółdzielczych - interpelacja poselska
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (853) z dnia 10.09.2014
Publikacja sprawozdania finansowego za 2013 r. przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (847) z dnia 10.07.2014
Przedłożenie sprawozdania finansowego za 2013 r. do ogłoszenia
Gazeta Podatkowa nr 51 (1092) z dnia 26.06.2014
Publikacja sprawozdań finansowych spółdzielni
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (845) z dnia 20.06.2014
Terminy wykonania i rodzaje obowiązków jakie ciążą na jednostce
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Ogłoszenie rocznego sprawozdania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Ogłoszenie sprawozdania przez jednostki niepodlegające rejestracji w KRS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1084) z dnia 29.05.2014 - Obowiązki jednostki po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Niższa opłata za złożenie sprawozdania finansowego do KRS
Gazeta Podatkowa nr 40 (1081) z dnia 19.05.2014
Kto przedkłada sprawozdanie finansowe do ogłoszenia?
Gazeta Podatkowa nr 25 (1066) z dnia 27.03.2014
Podsumowanie ubiegłego roku obrotowego w spółce jawnej
Gazeta Podatkowa nr 18 (1059) z dnia 3.03.2014
Czynności i terminy związane z zatwierdzaniem i ogłaszaniem sprawozdań finansowych
Dodatek nr 38 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2013 - Zamknięcie roku 2013 - wybrane zagadnienia
Gdzie i w jakim terminie przekazują sprawozdanie finansowe pozostałe jednostki (nieobjęte KRS)?
Dodatek nr 38 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2013 - Zamknięcie roku 2013 - wybrane zagadnienia
Czy zmienią się ceny za publikację ogłoszeń w MSiG?
Gazeta Podatkowa nr 97 (1034) z dnia 5.12.2013
Harmonogram prac związanych ze sprawozdaniem za 2013 r.
Gazeta Podatkowa nr 91 (1028) z dnia 14.11.2013
Możliwość przeglądania sprawozdań finansowych spółek w KRS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1021) z dnia 21.10.2013 - Jak sprawdzić kontrahenta?
Ogłaszanie sprawozdań finansowych instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (352) z dnia 20.08.2013
Publikacja sprawozdania SPZOZ
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (809) z dnia 20.06.2013
Ogłoszenie sprawozdania finansowego za 2012 r.
Gazeta Podatkowa nr 48 (985) z dnia 17.06.2013
Sprawozdania finansowe spółek muszą trafić do KRS
Gazeta Podatkowa nr 44 (981) z dnia 3.06.2013
Ogłaszanie sprawozdania finansowego spółdzielni
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (807) z dnia 1.06.2013
Rodzaje obowiązków jakie ciążą na jednostce i termin ich wykonania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Zatwierdzanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (800) z dnia 20.03.2013
Ogłoszenie rocznego sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 22 (959) z dnia 18.03.2013
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 70 w pozostałych wersjach czasowych
Obowiązki sprawozdawcze spółki cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 30 (1696) z dnia 14.04.2020
Obowiązki sprawozdawcze spółki cywilnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1054) z dnia 10.04.2020
Ogłaszanie sprawozdań finansowych w MSiG
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1053) z dnia 1.04.2020
Zatwierdzenie i udostępnienie sprawozdania finansowego za 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 26 (1692) z dnia 30.03.2020
Ogłaszanie sprawozdań finansowych w MSiG
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2020 - Jak sporządzić elektroniczne sprawozdanie finansowe?
Ogłaszanie e-sprawozdań finansowych w MSiG
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (506) z dnia 20.01.2020
Harmonogram prac związanych z zakończeniem 2019 r. (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019
Realizacja obowiązku ogłaszania sprawozdań finansowych przez SP ZOZ
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (496) z dnia 20.08.2019
Sprawdź, czy dopełniono wszystkich obowiązków dotyczących sprawozdań finansowych za 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1028) z dnia 20.07.2019
Rachunkowość w firmie osoby fizycznej
Gazeta Podatkowa nr 57 (1619) z dnia 18.07.2019
Z końcem czerwca 2019 r. upływa ustawowy termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1025) z dnia 20.06.2019
Ogłoszenie sprawozdania finansowego w MSiG
Gazeta Podatkowa nr 48 (1610) z dnia 17.06.2019
Obowiązek ogłoszenia w MSiG sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa osoby fizycznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (491) z dnia 1.06.2019
Ogłoszenie sprawozdania finansowego w MSiG
Gazeta Podatkowa nr 41 (1603) z dnia 23.05.2019
Zatwierdzenie i udostępnienie sprawozdania finansowego za 2018 r.
Gazeta Podatkowa nr 36 (1598) z dnia 6.05.2019
Złożenie sprawozdania do ogłoszenia w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" - do 15 lipca 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1020) z dnia 1.05.2019
Obowiązki sprawozdawcze spółki cywilnej, której wspólnikami są osoby prawne
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Gdzie i w jakiej formie należy złożyć sprawozdanie finansowe SP ZOZ?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Sprawozdanie finansowe nowo utworzonej instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Harmonogram prac związanych z zakończeniem 2018 roku (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 92 (1549) z dnia 15.11.2018
Złożenie sprawozdania finansowego za 2017 r. w KRS oraz do ogłoszenia w MSiG
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Obowiązek ogłoszenia sprawozdania finansowego w MSiG
Gazeta Podatkowa nr 57 (1514) z dnia 16.07.2018
Ogłoszenie sprawozdania finansowego w MSiG
Gazeta Podatkowa nr 49 (1506) z dnia 18.06.2018
Obowiązki ustawowe związane ze składaniem i ogłaszaniem rocznych sprawozdań finansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (466) z dnia 20.05.2018
Ogłoszenie rocznego sprawozdania finansowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (466) z dnia 20.05.2018
Termin złożenia dokumentów finansowych do ogłoszenia w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym"
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (984) z dnia 1.05.2018
Zatwierdzenie i ogłoszenie sprawozdania finansowego za 2017 r.
Gazeta Podatkowa nr 24 (1481) z dnia 22.03.2018
Zatwierdzenie i ogłoszenie sprawozdania finansowego za 2017 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018 - Sprawozdanie finansowe za 2017 rok - wybrane zagadnienia
Harmonogram prac związanych z zakończeniem 2017 roku (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 91 (1445) z dnia 13.11.2017
Zmiany w ustawie o rachunkowości wprowadzone ustawą o biegłych rewidentach
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (445) z dnia 1.07.2017
Kiedy sprawozdanie finansowe podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (949) z dnia 10.05.2017
Ogłoszenie sprawozdania finansowego w MSiG
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1387) z dnia 24.04.2017 - Zatwierdzenie i udostępnienie sprawozdania finansowego za 2016 rok
Ogłoszenie sprawozdania finansowego w MSiG
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (440) z dnia 20.04.2017
Zatwierdzenie i ogłoszenie sprawozdania finansowego za 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 25 (1379) z dnia 27.03.2017
Czy osoba fizyczna prowadząca księgi składa sprawozdanie w KRS?
Gazeta Podatkowa nr 17 (1371) z dnia 27.02.2017
Harmonogram prac związanych z zamknięciem 2016 r. (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 91 (1341) z dnia 14.11.2016
Dokumenty składane do KRS i urzędu skarbowego po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 z dnia 10.11.2016 - Sprawozdanie finansowe za 2016 r. - wybrane zagadnienia
Obowiązki związane z zatwierdzeniem i udostępnieniem sprawozdania finansowego za 2015 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (420) z dnia 20.06.2016
Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do KRS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (419) z dnia 1.06.2016
Ogłoszenie sprawozdania finansowego w MSiG
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (419) z dnia 1.06.2016
Dokumenty składane do KRS i urzędu skarbowego po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2015 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (915) z dnia 1.06.2016
Ogłoszenie rocznego sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 23 (1273) z dnia 21.03.2016
Obowiązki jednostki, której sprawozdanie finansowe podlega badaniu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (412) z dnia 20.02.2016
Podsumowanie ubiegłego roku obrotowego w spółce osobowej
Gazeta Podatkowa nr 11 (1261) z dnia 8.02.2016
Zniesienie obowiązku publikacji sprawozdań finansowych spółdzielni w "Monitorze Spółdzielczym"
Dodatek nr 4 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2016 - Co nowego w przepisach w 2016 r. ?
Obowiązek ogłoszenia sprawozdania finansowego firmy osoby fizycznej w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2015 - Sprawozdanie finansowe za 2015 rok - wybrane zagadnienia
Zniesienie obowiązku publikacji sprawozdań finansowych spółdzielni w "Monitorze Spółdzielczym"
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2015 - Sprawozdanie finansowe za 2015 rok - wybrane zagadnienia
Zmiany w ustawie o PDOP oraz w ustawie o rachunkowości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (888) z dnia 1.09.2015
Sporządzenie informacji dodatkowej (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 11 (948) z dnia 7.02.2013
Zatwierdzenie sprawozdania przedsiębiorstwa osoby fizycznej
Gazeta Podatkowa nr 6 (943) z dnia 21.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60