Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Uwaga: Wnioski o wyrażenie zgody na opłacenie składek na dobrowolne ubezpieczenia społeczne po terminie, dotyczące okresu sprzed 1 stycznia 2022 r., można składać do 30 czerwca 2022 r.
Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady rachunkowości »  Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 4 obowiązującym od 11.03.2013 r. do 9.08.2014 r.
Usługowe prowadzenie ksiąg po zmianach
Gazeta Podatkowa nr 63 (1104) z dnia 7.08.2014
Od 10 sierpnia 2014 r. łatwiejszy dostęp do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (375) z dnia 1.08.2014
Zasady ewidencji faktur kosztowych na przełomie okresów sprawozdawczych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (375) z dnia 1.08.2014
Ewidencja ulepszenia w obcym środku trwałym
Gazeta Podatkowa nr 61 (1102) z dnia 31.07.2014
Zawyżona wartość środków trwałych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 59 (1100) z dnia 24.07.2014 - Składniki majątku wniesione aportem w księgach rachunkowych
Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez oddział samobilansujący
Gazeta Podatkowa nr 58 (1099) z dnia 21.07.2014
Jednorazowa amortyzacja w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (374) z dnia 20.07.2014
Szacowanie rezerwy na nagrody jubileuszowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (374) z dnia 20.07.2014
Ewidencja składek na ubezpieczenia grupowe pracowników
Gazeta Podatkowa nr 56 (1097) z dnia 14.07.2014
Zakup telefonu na raty i jego spłata razem z miesięcznym abonamentem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (373) z dnia 1.07.2014
Definicja środków trwałych według prawa bilansowego i podatkowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Kiedy opłata za wieczyste użytkowanie gruntu jest kosztem podatkowym?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Zakup laptopa na raty
Gazeta Podatkowa nr 45 (1086) z dnia 5.06.2014
Korekta wysokości zobowiązania podatkowego za lata ubiegłe w księgach rachunkowych
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2014 - Zasady dokonywania korekt w księgach rachunkowych
Zakup praw do filmu reklamowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Modernizacja sieci komputerowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Otrzymanie dotacji po zakupie środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (843) z dnia 1.06.2014
Zasady podpisywania sprawozdania finansowego, gdy kierownik jednostki przebywa za granicą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (843) z dnia 1.06.2014
Konsekwencje niezłożenia sprawozdania za 2011 r. do ogłoszenia w Monitorze Polskim B
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1084) z dnia 29.05.2014 - Obowiązki jednostki po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Przechowywanie ksiąg rachunkowych w biurze rachunkowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1084) z dnia 29.05.2014 - Obowiązki jednostki po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Ewidencja nagród rzeczowych w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 43 (1084) z dnia 29.05.2014
Nakłady poniesione na obcy środek trwały – klasyfikacja i amortyzacja
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (370) z dnia 20.05.2014
Sprzedaż gruntu po żwirowni, podlegającego amortyzacji bilansowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (370) z dnia 20.05.2014
Wypłata zaliczki na podróż służbową z kasy walutowej i jej rozliczenie
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2014 - Podróże służbowe w księgach rachunkowych
Nagrody rzeczowe za punkty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (840) z dnia 1.05.2014
Rozliczanie w księgach rachunkowych wydatków na rebranding
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (840) z dnia 1.05.2014
Rozliczenie wynagrodzeń związanych z budową środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (369) z dnia 1.05.2014
Faktura korygująca zakup materiałów dokonany w roku ubiegłym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (369) z dnia 1.05.2014
Zakup środka trwałego sfinansowanego z dotacji
Gazeta Podatkowa nr 34 (1075) z dnia 28.04.2014
Zakup zasadzonych choinek
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (839) z dnia 20.04.2014
Autorskie prawa majątkowe w księgach instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (368) z dnia 20.04.2014
Ewidencja księgowa odpisu rocznego na ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (368) z dnia 20.04.2014
Określenie progu istotności danych finansowych jednostki zależnej dla potrzeb konsolidacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (368) z dnia 20.04.2014
Ewidencja materiałów zużytych podczas wykonywania usług budowlanych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (368) z dnia 20.04.2014
Zmiana zasad (polityki) rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 29 (1070) z dnia 10.04.2014
Okres przechowywania ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 28 (1069) z dnia 7.04.2014
Nabycie składnika majątku trwałego za symboliczną złotówkę
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (367) z dnia 1.04.2014
Stosowanie uproszczeń w rachunkowości w 2014 r.
Gazeta Podatkowa nr 24 (1065) z dnia 24.03.2014
Wydatki na ubezpieczenie odnoszone jednorazowo w ciężar kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Stosowanie uproszczeń w rachunkowości w 2014 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (836) z dnia 20.03.2014
Jednorazowa amortyzacja - rozliczenie podatkowe i bilansowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 23 (1064) z dnia 20.03.2014 - Wszystko o jednorazowej amortyzacji w 2014 roku - wybrane zagadnienia z „Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych"
Podpisanie rocznego sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 20 (1061) z dnia 10.03.2014
Koncesja na działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (365) z dnia 1.03.2014
Odpowiedzialność za przeprowadzenie rocznej inwentaryzacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (365) z dnia 1.03.2014
Obecne wymogi w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (364) z dnia 20.02.2014
Czy zamortyzowane środki trwałe należy wykazać w bilansie otwarcia?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (364) z dnia 20.02.2014
Kto może prowadzić księgi rachunkowe jednostki poza jej siedzibą?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (364) z dnia 20.02.2014
Kto odpowiada za roczne sprawozdanie finansowe?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1054) z dnia 13.02.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2013 rok
Podpisanie sprawozdania finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1054) z dnia 13.02.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2013 rok
Czy główna księgowa musi podpisać bilans?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1054) z dnia 13.02.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2013 rok
Ogólne zasady stosowania uproszczeń przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 11 (1052) z dnia 6.02.2014 - Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia z dwutygodnika „Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Rozliczenie kosztów ulepszenia według zasady podatkowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 11 (1052) z dnia 6.02.2014 - Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia z dwutygodnika „Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Koszty zakwalifikowane do rozliczenia w czasie, ujmowane bezpośrednio na koncie czynnych rozliczeń międzyokresowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 11 (1052) z dnia 6.02.2014 - Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia z dwutygodnika „Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Możliwość odstąpienia od tworzenia rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 11 (1052) z dnia 6.02.2014 - Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia z dwutygodnika „Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Rozliczenie w czasie ubezpieczenia OC w biurze rachunkowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (363) z dnia 1.02.2014
Tablica reklamowa w ewidencji księgowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (363) z dnia 1.02.2014
Wycena kosztów zagranicznej podróży służbowej według prawa bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (362) z dnia 20.01.2014
Prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie umowy zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 6 (1047) z dnia 20.01.2014
Udokumentowanie i ewidencja nadwyżki inwentaryzacyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (361) z dnia 1.01.2014
Konsekwencje stosowania zasady memoriału na przełomie roku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (361) z dnia 1.01.2014
Obowiązek konsolidacji sprawozdania finansowego spółki zależnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (361) z dnia 1.01.2014
Fundusze specjalne w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 103 (1040) z dnia 27.12.2013
Osoby odpowiedzialne za sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Rzeczowe aktywa trwałe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Zasady ujęcia w księgach rachunkowych licencji otrzymanej nieodpłatnie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (360) z dnia 20.12.2013
Koszty poniesione na opiekę techniczną nad stroną internetową
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (360) z dnia 20.12.2013
Kiedy można nie sporządzać sprawozdania skonsolidowanego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (360) z dnia 20.12.2013
Zmiana planu kont od nowego roku
Gazeta Podatkowa nr 101 (1038) z dnia 19.12.2013
Pierwsze ulepszenie środka trwałego w danym roku podatkowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (826) z dnia 10.12.2013
Długo- i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Gazeta Podatkowa nr 98 (1035) z dnia 9.12.2013
Wymiana części w zestawie komputerowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (359) z dnia 1.12.2013
Odłączenie części składowej środka trwałego przed jego sprzedażą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (825) z dnia 1.12.2013
Rezerwa na świadczenia pracownicze
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (825) z dnia 1.12.2013
W jakim celu dokonuje się odpisów aktualizujących wartość aktywów?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1032) z dnia 28.11.2013 - Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów
Rozliczenie kosztów prenumeraty w okresie na jaki została wykupiona
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (358) z dnia 20.11.2013
Internetowa usługa reklamowa zakupiona na okres 24 miesięcy
Gazeta Podatkowa nr 92 (1029) z dnia 18.11.2013
Internetowa usługa reklamowa zakupiona na okres 24 miesięcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (823) z dnia 10.11.2013
Polisa ubezpieczeniowa płatna w ratach a korekta kosztów
Gazeta Podatkowa nr 88 (1025) z dnia 4.11.2013
Nadrzędne zasady rachunkowości uwzględniane przy wycenie bilansowej
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2013 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Koszty ubezpieczenia majątkowego
Dodatek nr 16 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 20 z dnia 20.10.2013 - Koszty podatkowe w firmie - wybrane zagadnienia
Osoby odpowiedzialne za prawidłowy przebieg inwentaryzacji
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2013 - Inwentaryzacja aktywów i pasywów w 2013 r.
Podatkowe i bilansowe zasady rozliczania jednorazowej amortyzacji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (820) z dnia 10.10.2013
Rozliczanie kosztów leasingu operacyjnego w jednostce, której sprawozdanie nie podlega badaniu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (820) z dnia 10.10.2013
Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych a zwolnienie z VAT
Gazeta Podatkowa nr 81 (1018) z dnia 10.10.2013
Korekta błędu popełnionego w 2009 r.
Gazeta Podatkowa nr 81 (1018) z dnia 10.10.2013
Zawyżona wartość środków trwałych w aporcie - korekta błędu z lat ubiegłych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (355) z dnia 1.10.2013
Koszty okresowych opłat patentowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (355) z dnia 1.10.2013
Błędne ujęcie w księgach lat ubiegłych wyposażenia i przyznanej na jego zakup dotacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (355) z dnia 1.10.2013
Ujęcie w księgach wynagrodzenia za pełnienie funkcji w zarządzie za rok ubiegły
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (355) z dnia 1.10.2013
Koszty ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych dotyczące różnych lat podatkowych
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2013 - Rezerwy i rozliczanie kosztów w czasie - zasady podatkowe i bilansowe
Zmiana zasad polityki rachunkowości w zakresie rozliczania kosztów w czasie
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2013 - Rezerwy i rozliczanie kosztów w czasie - zasady podatkowe i bilansowe
Ewidencja zakupu środka trwałego w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 78 (1015) z dnia 30.09.2013
Czy w spółce musi być główny księgowy?
Gazeta Podatkowa nr 76 (1013) z dnia 23.09.2013
Ewidencja księgowa odpisów i wpłat na ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (354) z dnia 20.09.2013
Odpowiedzialność pracownika za księgowość spółki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (354) z dnia 20.09.2013
Uproszczenie ewidencji rozrachunków z pracownikami
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (354) z dnia 20.09.2013
Wydatki poniesione na zakup aktualizacji oprogramowania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (354) z dnia 20.09.2013
Prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa we własnym zakresie
Gazeta Podatkowa nr 71 (1008) z dnia 5.09.2013
Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (353) z dnia 1.09.2013
Wydatek na zakup pojemników na odpady - możliwość rozliczenia w czasie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (353) z dnia 1.09.2013
Nieodpłatne otrzymanie wartości niematerialnej i prawnej w instytucji kultury
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1006) z dnia 29.08.2013 - Rachunkowość w sektorze finansów publicznych - wybrane zagadnienia z dwutygodnika Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej biura rachunkowego
Gazeta Podatkowa nr 68 (1005) z dnia 26.08.2013
Remont środka trwałego - zakup silnika do pojazdu specjalnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (352) z dnia 20.08.2013
Ewidencja i prezentacja w sprawozdaniu rezerw na świadczenia pracownicze
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (352) z dnia 20.08.2013
Decyzja ustalająca zaległość w podatku VAT za zamknięty rok obrotowy - ujęcie w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (815) z dnia 20.08.2013
Opracowanie polityki rachunkowości w jednostkach obsługiwanych przez zespół obsługi szkół
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2013 - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych - wybrane zagadnienia
Tworzenie rezerw pracowniczych przez SP ZOZ - prawo czy obowiązek?
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2013 - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych - wybrane zagadnienia
Koszty rozliczane w czasie
Gazeta Podatkowa nr 64 (1001) z dnia 12.08.2013
Ewidencja noty księgowej uznaniowej
Gazeta Podatkowa nr 64 (1001) z dnia 12.08.2013
Środki pieniężne otrzymane jako refundacja kosztów budowy środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (351) z dnia 1.08.2013
Zbiorcze księgowanie operacji bankowych przy sprzedaży wysyłkowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (351) z dnia 1.08.2013
Korekta błędnego ujęcia otrzymanych w latach ubiegłych dotacji na remonty w SPZOZ
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (813) z dnia 1.08.2013
Korekta amortyzacji w związku z otrzymaniem dofinansowania do zakupu środka trwałego
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 z dnia 1.08.2013 - Podatkowe i bilansowe zasady rozliczania dotacji w 2013 r.
Ujęcie i rozliczenie dotacji w księgach rachunkowych instytucji kultury
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 z dnia 1.08.2013 - Podatkowe i bilansowe zasady rozliczania dotacji w 2013 r.
Ewidencja księgowa opłat z tytułu leasingu operacyjnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (350) z dnia 20.07.2013
Ulepszenie własnych środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 57 (994) z dnia 18.07.2013
Zatrudnienie księgowej na umowę zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 54 (991) z dnia 8.07.2013
Ewidencja i rozliczenie kosztów ubezpieczeń majątkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (990) z dnia 4.07.2013 - Koszty dotyczące przyszłych okresów w ewidencji księgowej
Czynsz płatny z góry - ewidencja w księgach najemcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (990) z dnia 4.07.2013 - Koszty dotyczące przyszłych okresów w ewidencji księgowej
Potrącenie kosztów ubezpieczenia majątkowego a obowiązek zmniejszenia kosztów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (349) z dnia 1.07.2013
Obowiązek tworzenia odpisów aktualizujących należności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (810) z dnia 1.07.2013
Obowiązek sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (810) z dnia 1.07.2013
Jak sprawdzić, czy biuro rachunkowe posiada uprawnienia?
Gazeta Podatkowa nr 50 (987) z dnia 24.06.2013
Czy oddział spółki jawnej ma obowiązek prowadzenia odrębnych ksiąg rachunkowych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (348) z dnia 20.06.2013
Opłaty za udzielenie koncesji
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Uproszczenia związane ze środkami trwałymi
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Ulepszenie w obcym środku trwałym o niskiej wartości początkowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (347) z dnia 1.06.2013
Nieodpłatne otrzymanie wartości niematerialnej i prawnej w księgach instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (347) z dnia 1.06.2013
Dotacja na zakup niskocennych składników majątku
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2013 - Jak rozliczyć dotacje w księgach rachunkowych?
Kwalifikacja kosztów public relation realizowanego projektu budowlanego
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2013 - Jak rozliczyć dotacje w księgach rachunkowych?
Ewidencja dotacji otrzymanych przez SP ZOZ na sfinansowanie prac remontowych
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2013 - Jak rozliczyć dotacje w księgach rachunkowych?
Refundacja kosztów remontu przeprowadzonego w bibliotece
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2013 - Jak rozliczyć dotacje w księgach rachunkowych?
Rozrachunki z właścicielem przedsiębiorstwa osoby fizycznej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (977) z dnia 20.05.2013 - Rozrachunki z właścicielami w księgach rachunkowych
Wydatki na zakup mebli rozliczane w czasie poprzez odpisy amortyzacyjne
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (345) z dnia 1.05.2013
Środek trwały o niskiej wartości czy koszt bieżącego miesiąca?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (345) z dnia 1.05.2013
Korekta amortyzacji w przypadku otrzymania dofinansowania do zakupu środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (803) z dnia 20.04.2013
Rozliczanie kosztów ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (803) z dnia 20.04.2013
Tworzenie i rozwiązywanie rezerw na urlopy wypoczynkowe
Dodatek nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 z dnia 20.04.2013 - Urlopy pracownicze w 2013 r. - wybrane zagadnienia
Operacje gospodarcze związane z zakupem i fiskalizacją kasy rejestrującej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Koszty dotyczące różnych okresów sprawozdawczych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Obowiązki sprawozdawcze fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Polisa jako zabezpieczenie kredytu
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2013 - Koszty i przychody bilansowe - zasady ewidencji i rozliczania
Ewidencja przychodów powstałych na przełomie roku w jednostce świadczącej usługi ciągłe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (802) z dnia 10.04.2013
Opłata za korzystanie ze środowiska w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 28 (965) z dnia 8.04.2013
Czy rozliczać nieistotne koszty ubezpieczenia?
Gazeta Podatkowa nr 27 (964) z dnia 4.04.2013
Ogólne zasady stosowania uproszczeń przy prowadzeniu ksiąg
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Uproszczenia w zakresie ewidencji i amortyzacji środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Właściciel biura rachunkowego na zwolnieniu lekarskim
Gazeta Podatkowa nr 23 (960) z dnia 21.03.2013
Wyksięgowanie całkowicie zamortyzowanych środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (342) z dnia 20.03.2013
Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. przez spółkę jawną
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (342) z dnia 20.03.2013
Usługi zdrowotne świadczone ponad limit ustalony w kontrakcie z NFZ
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (342) z dnia 20.03.2013
Czym są zasady (polityka) rachunkowości?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (958) z dnia 14.03.2013 - Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 4 w pozostałych wersjach czasowych
Ujęcie umów najmu i dzierżawy w księgach najemcy i dzierżawcy
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2022 - Umowy najmu i dzierżawy w księgach rachunkowych
Nakłady poniesione na przygotowanie umowy najmu magazynów
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2022 - Umowy najmu i dzierżawy w księgach rachunkowych
Koszt dzierżawy miejsca pod reklamę, dotyczący dwóch lat obrotowych
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2022 - Umowy najmu i dzierżawy w księgach rachunkowych
Rozliczenie z dotychczasowym najemcą w ramach cesji umowy najmu
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2022 - Umowy najmu i dzierżawy w księgach rachunkowych
Utrata prawa do kwalifikowania umów najmu według zasad podatkowych
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2022 - Umowy najmu i dzierżawy w księgach rachunkowych
Ewidencja księgowa podwyższonego odpisu na ZFŚS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1133) z dnia 20.06.2022
Zadania kierownika jednostki
Gazeta Podatkowa nr 49 (1924) z dnia 20.06.2022
Firma produkcyjna a rozliczanie kosztów tylko w zespole 4
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1924) z dnia 20.06.2022 - Specyficzne rozwiązania księgowe w firmie produkcyjnej
Uproszczenia przy ustalaniu kosztu wytworzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1924) z dnia 20.06.2022 - Specyficzne rozwiązania księgowe w firmie produkcyjnej
Korekty a sprawozdanie finansowe za 2021 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1921) z dnia 9.06.2022 - Dokonywanie korekt w księgach rachunkowych
Niewłaściwie odpisane koszty ubezpieczenia majątkowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1921) z dnia 9.06.2022 - Dokonywanie korekt w księgach rachunkowych
Niskocenne środki trwałe otrzymane w formie aportu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (563) z dnia 1.06.2022
Odszkodowanie uzyskane od firmy ubezpieczeniowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (563) z dnia 1.06.2022
Odpisy amortyzacyjne w przypadku opodatkowania estońskim CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1131) z dnia 1.06.2022
Szczegółowe zapisy w polityce rachunkowości, dotyczące środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (562) z dnia 20.05.2022
Ujęcie odpisów na ZFŚS w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (562) z dnia 20.05.2022
Korekta dotycząca sporządzonego sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1130) z dnia 20.05.2022
Niskocenne składniki majątku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022 - Z jakich uproszczeń w rachunkowości można korzystać?
Ustalanie kosztu wytworzenia w sposób uproszczony
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022 - Z jakich uproszczeń w rachunkowości można korzystać?
Obowiązek tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022 - Z jakich uproszczeń w rachunkowości można korzystać?
Brak bieżącej ewidencji towarów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022 - Z jakich uproszczeń w rachunkowości można korzystać?
Rachunkowość prostej spółki akcyjnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022 - Z jakich uproszczeń w rachunkowości można korzystać?
Wydanie bazy danych programu F-K po zakończeniu umowy z klientem
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 5.05.2022
Zasady sporządzania inwentarza w związku z przekształceniem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (561) z dnia 1.05.2022
Jak rozliczyć zakup usługi serwisowej, obejmującej dwa lata obrotowe?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (561) z dnia 1.05.2022
Korekty otrzymane na przełomie lat obrotowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1128) z dnia 1.05.2022
Ewidencja skupu złomu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1128) z dnia 1.05.2022
Uproszczenia przy obliczaniu kosztu wytworzenia
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2022 - Rachunkowość jednostek produkcyjnych
Korekta VAT naliczonego w związku ze zmianą sposobu wykorzystywania nieruchomości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022
Wydatki związane z montażem przeciwpożarowego wyłącznika prądu w jednostce budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022
Zasada rzetelnego obrazu według stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022
Zasada rzetelnego obrazu, jako jedna z nadrzędnych zasad rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022
Sposób przedstawienia rzetelnego i jasnego obrazu w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022
Rozszerzenie zakresu informacji niezbędnych dla przedstawienia rzetelnego i jasnego obrazu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022
Korekta błędu istotnego wykrytego po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022
Rozliczenie księgowe rocznej korekty VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1126) z dnia 10.04.2022
Utworzenie rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (114) z dnia 1.04.2022
Zdarzenia po dniu bilansowym (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 23 (1898) z dnia 21.03.2022
Nadrzędne zasady rachunkowości uwzględniane przy kwalifikowaniu kosztów do danego roku obrotowego
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2022 - Przykłady rozliczania kosztów i przychodów na przełomie lat obrotowych
Usługi telekomunikacyjne dotyczące dwóch lat obrotowych
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2022 - Przykłady rozliczania kosztów i przychodów na przełomie lat obrotowych
Bilansowe zasady rozliczania przyznanych rabatów
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2022 - Przykłady rozliczania kosztów i przychodów na przełomie lat obrotowych
Budowa domów na sprzedaż - granice możliwego uproszczenia w obszarze ewidencji kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (558) z dnia 20.03.2022
Warunki usługowego prowadzenia ksiąg
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 19 (1894) z dnia 7.03.2022 - Prowadzenie biura rachunkowego - praktyczne wskazówki
Odpowiedzialność biura rachunkowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 19 (1894) z dnia 7.03.2022 - Prowadzenie biura rachunkowego - praktyczne wskazówki
Ubezpieczenie OC w biurze
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 19 (1894) z dnia 7.03.2022 - Prowadzenie biura rachunkowego - praktyczne wskazówki
Możliwość zmiany zakresu uproszczeń na skutek uzyskania prawa do ich i stosowania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (557) z dnia 1.03.2022
Informacja dodatkowa (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 17 (1892) z dnia 28.02.2022
Zakres umowy o usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 16 (1891) z dnia 24.02.2022
Osoby odpowiedzialne za sporządzenie i podpisanie sprawozdania
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2022 - Instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego w Programie Druki GOFIN
Czy przychody z tytułu pożyczek mogą być kwalifikowane do przychodów z działalności operacyjnej?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1121) z dnia 20.02.2022
Dostawa towaru do odbiorcy - koszty transportu i ubezpieczenia w drodze
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1119) z dnia 1.02.2022
Bilansowe zasady rozliczania przyznanych rabatów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (554) z dnia 20.01.2022
Czy opłatę za zawarcie umowy leasingu należy rozliczać w czasie?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (554) z dnia 20.01.2022
Ustalenie progu istotności i możliwość zmiany jego wartości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (554) z dnia 20.01.2022
Ewidencja księgowa usługi rozliczanej w okresach rozliczeniowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1117) z dnia 10.01.2022
Odpisywanie w koszty wartości towarów na dzień ich zakupu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (553) z dnia 1.01.2022
Zasady zaokrąglania danych liczbowych w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (553) z dnia 1.01.2022
Opłata pobierana przez bank za utrzymywanie wysokiego salda na rachunku walutowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (553) z dnia 1.01.2022
Najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu bilansu
Gazeta Podatkowa nr 104 (1875) z dnia 30.12.2021
Rozliczenia międzyokresowe w aktywach i pasywach bilansu
Gazeta Podatkowa nr 103 (1874) z dnia 27.12.2021
Ujęcie w bilansie zobowiązań długo- i krótkoterminowych
Gazeta Podatkowa nr 102 (1873) z dnia 23.12.2021
Rezerwy na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 101 (1872) z dnia 20.12.2021
Kiedy tworzyć rezerwy na świadczenia pracownicze?
Gazeta Podatkowa nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021
Błędne ujęcie w księgach rachunkowych wartości kapitału zakładowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1114) z dnia 10.12.2021
Transakcje z jednostkami powiązanymi i zagadnienia dotyczące konsolidacji
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2021 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Pozostałe informacje i objaśnienia
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2021 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Ujęcie podatków i opłat w księgach i sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Wycena rozchodu materiałów z magazynu według różnych metod
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1113) z dnia 1.12.2021
Jednorazowa amortyzacja dla celów podatkowych i bilansowych
Gazeta Podatkowa nr 95 (1866) z dnia 29.11.2021
Odpowiedzialność za inwentaryzację
Gazeta Podatkowa nr 94 (1865) z dnia 25.11.2021
Rzeczowe aktywa trwałe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Działalność operacyjna
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Odpowiedzialność kierownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 89 (1860) z dnia 8.11.2021 - Inwentaryzacja za 2021 rok
Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 89 (1860) z dnia 8.11.2021 - Inwentaryzacja za 2021 rok
Korekty dokonywane po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Dodatek nr 31 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2021 - Korekty rozliczeń podatkowych i księgowych
WSTĘP
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2021
Rozliczenie nabycia środków trwałych sfinansowanych z grantu otrzymanego w ramach programu UE
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1110) z dnia 1.11.2021
Osoby odpowiedzialne za prawidłowy przebieg inwentaryzacji
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2021 - Inwentaryzacja 2021 r. - ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów oraz rozliczenie stwierdzonych różnic
Zlecenie prac inwentaryzacyjnych firmie zewnętrznej
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2021 - Inwentaryzacja 2021 r. - ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów oraz rozliczenie stwierdzonych różnic
Kto jest odpowiedzialny za przeprowadzenie spisu z natury?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Przygotowanie do inwentaryzacji za 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021
Utrata prawa do uproszczenia dotyczącego leasingu
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021
Opłata wstępna w leasingu operacyjnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 80 (1851) z dnia 7.10.2021 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Cena do ewidencji towarów a zapisy w księgach
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 7.10.2021
Prosta spółka akcyjna a księgi rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 4.10.2021
Moment ujęcia opłaty recyklingowej w kosztach bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (547) z dnia 1.10.2021
Sposób archiwizacji wyciągów bankowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1107) z dnia 1.10.2021
Określenie możliwości stosowania uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych i mikro
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1106) z dnia 20.09.2021
Rozliczenie opłat z tytułu leasingu operacyjnego
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 17 z dnia 1.09.2021
Zmiana wartości granicznej ustalonej dla niskocennych środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (545) z dnia 1.09.2021
Ujęcie w księgach rachunkowych opłaty recyklingowej za torby foliowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021 - Rozrachunki publicznoprawne w księgach rachunkowych
Ogólne zasady ujęcia wydatków na polisy ubezpieczeniowe w kosztach bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (544) z dnia 20.08.2021
Sprzedaż materiałów odniesionych w momencie nabycia bezpośrednio w ciężar kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (544) z dnia 20.08.2021
Koszty transportu w księgach rachunkowych jednostki handlowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (544) z dnia 20.08.2021
Wybrane przypadki korekt sprawozdania finansowego za 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 9.08.2021
Rozliczanie kosztów ubezpieczenia majątku firmy
Gazeta Podatkowa nr 62 (1833) z dnia 5.08.2021
Wybrane księgowania dotyczące leasingu
Gazeta Podatkowa nr 61 (1832) z dnia 2.08.2021
Zakup usługi serwisowej środka trwałego, obejmującej dwa lata obrotowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (543) z dnia 1.08.2021
Kasa on-line jako środek trwały jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (543) z dnia 1.08.2021
Odpisywanie towarów w koszty w momencie zakupu
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2021 - Rachunkowość jednostek handlowych
Moment dokonania korekty kosztów bilansowych w związku z otrzymanym rabatem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 54 (1825) z dnia 8.07.2021 - Rozliczenia międzyokresowe w księgach rachunkowych
Rozliczenie wydatków na polisę ubezpieczeniową
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 54 (1825) z dnia 8.07.2021 - Rozliczenia międzyokresowe w księgach rachunkowych
Czy zobowiązania warunkowe ujawnia się w sprawozdaniu finansowym?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (541) z dnia 1.07.2021
Nadrzędne zasady rachunkowości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021 - Rachunkowość dla początkujących wybrane zagadnienia
Zasady (polityka) rachunkowości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021 - Rachunkowość dla początkujących wybrane zagadnienia
Ulepszenie w świetle prawa bilansowego
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2021 - Samochód osobowy w firmie - wycena i ewidencja wybranych operacji gospodarczych
Zasady ewidencji kosztów ubezpieczenia komunikacyjnego w księgach rachunkowych
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2021 - Samochód osobowy w firmie - wycena i ewidencja wybranych operacji gospodarczych
Wpływ korekty błędów popełnionych w latach poprzednich na porównywalność danych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (540) z dnia 20.06.2021
Ujęcie w księgach spółki przekazania majątku wspólnikom
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (540) z dnia 20.06.2021
Opłata pobierana przez bank za utrzymywanie wysokiego salda na rachunku bankowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (540) z dnia 20.06.2021
Ujęcie w księgach kosztów odnowienia podpisów kwalifikowanych
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021
Błędy dotyczące prezentacji w zatwierdzonym sprawozdaniu
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 2.06.2021
Roczna korekta VAT naliczonego z powodu zmiany wskaźnika proporcji
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2021 - Wybrane rozrachunki publicznoprawne w księgach rachunkowych
Podatek od nieruchomości w księgach rachunkowych spółki z o.o.
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2021 - Wybrane rozrachunki publicznoprawne w księgach rachunkowych
Korekta błędów dokonana po odmowie wydania opinii o sprawozdaniu przez biegłego rewidenta
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (539) z dnia 1.06.2021
Jak zaksięgować opłatę wstępną w leasingu operacyjnym?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (539) z dnia 1.06.2021
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Gazeta Podatkowa nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021
Rozliczenie opłat z tytułu leasingu operacyjnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
Uregulowanie zobowiązania w formie przeniesienia własności środka trwałego na wierzyciela
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
Ewidencja opłat z tytułu umów najmu lub dzierżawy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
Czy wydatek na zakup prenumeraty można odnieść jednorazowo w koszty?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
Jednorazowa amortyzacja podatkowa i bilansowa
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2021 - Amortyzacja środków trwałych
Bilansowa amortyzacja środków trwałych wykorzystywanych do produkcji towarów na walkę z epidemią
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2021 - Amortyzacja środków trwałych
Ujęcie wydatków na zabudowę kuchenną ze sprzętem AGD w ewidencji środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (537) z dnia 1.05.2021
Rozliczenie wydatków na zakup polisy ubezpieczeniowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1092) z dnia 1.05.2021
Przykładowe zapisy w polityce rachunkowości (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021
Korekta VAT związana ze zmianą przeznaczenia samochodu osobowego w ewidencji księgowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1090) z dnia 10.04.2021
Podstawa prawna stosowania uproszczenia w zakresie ewidencji zapasów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1090) z dnia 10.04.2021
Produkcja w przypadku ewidencji kosztów wyłącznie w zespole 4
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 6.04.2021
Zasada istotności w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021
Zakup mebli wolnostojących do budynku nieprzyjętego do używania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021
Wycena kontraktów terminowych forward w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021
Czego kierownictwo jednostki może dowiedzieć się z bilansu?
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021
Klasyfikacja zdarzeń według ich istotności
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2021 - Zdarzenia po dniu bilansowym - ujęcie w księgach i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Rodzaje błędów i zasady ich poprawiania w księgach rachunkowych
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2021 - Zdarzenia po dniu bilansowym - ujęcie w księgach i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Wpływ na sprawozdanie korekty błędów za lata poprzednie
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2021 - Zdarzenia po dniu bilansowym - ujęcie w księgach i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Błędnie ustalona wartość podatku dochodowego w poprzednim roku obrotowym
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2021 - Zdarzenia po dniu bilansowym - ujęcie w księgach i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Korekta błędu popełnionego w latach poprzednich, polegającego na rozliczeniu dotacji w zawyżonej kwocie
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2021 - Zdarzenia po dniu bilansowym - ujęcie w księgach i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Skutki kontroli celno-skarbowej za lata ubiegłe w księgach rachunkowych
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2021 - Zdarzenia po dniu bilansowym - ujęcie w księgach i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Przepisy ustawy o rachunkowości odnoszące się do zasady ostrożności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Roczna korekta VAT naliczonego z powodu zmiany wskaźnika proporcji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Podatek od nieruchomości w księgach rachunkowych spółki z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Zakres i format informacji dodatkowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 19 (1790) z dnia 8.03.2021 - Sporządzanie informacji dodatkowej za 2020 rok
Inwentaryzacja zapasów w drodze weryfikacji w związku z epidemią UWAGA! Zmiana terminów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021
Jak rozliczyć w księgach koszty zakupu kodów do e-booków?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021
Moment ujęcia w księgach duplikatu faktury kosztowej oraz jej korekty
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021
Ujęcie w bilansie zaliczki na nieruchomość inwestycyjną
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1788) z dnia 1.03.2021 - Zasady prezentacji i wycena aktywów i pasywów w bilansie
Ustalanie podatku odroczonego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021 - Uproszczenia w sprawozdaniu finansowym za 2020 rok
Podatek dochodowy w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 9 (1780) z dnia 1.02.2021
Przekazywanie dokumentów po rozwiązaniu umowy z klientem
Gazeta Podatkowa nr 8 (1779) z dnia 28.01.2021
Moment powstania przychodu ze sprzedaży
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
Wydatki poniesione na roboty ziemne związane z budową placu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
Roczna korekta VAT - ujęcie księgowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1081) z dnia 10.01.2021
Rozbieżności pomiędzy księgami rachunkowymi a sporządzonym sprawozdaniem finansowym za 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1081) z dnia 10.01.2021
Koszty i przychody z przełomu roku (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 4.01.2021
Rezygnacja z rezerwy na odprawy emerytalne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020 - Zasada ostrożności przy sporządzaniu sprawozdania finansowego
Rozliczenia międzyokresowe w aktywach i pasywach bilansu
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020
Zaliczka na nieruchomość inwestycyjną w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020
Wykazanie zobowiązań długo- i krótkoterminowych w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020
Rezerwy na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020
Transakcje z jednostkami powiązanymi i zagadnienia dotyczące konsolidacji
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2020 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Pozostałe informacje i objaśnienia
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2020 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Obowiązki i odpowiedzialność kierownika jednostki dotyczące inwentaryzacji
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2020 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2020 r. - wybrane zagadnienia
Podział wyniku finansowego w przypadku negatywnej opinii z badania sprawozdania finansowego
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2020 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2020 r. - wybrane zagadnienia
Charakterystyka prac składających się na zamknięcie ksiąg UWAGA! Zmiana terminów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 1.12.2020
Ewidencja składki na ubezpieczenie firmowych aut
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020 - Ewidencjonowanie w księgach rachunkowych wydatków na samochody
Rzeczowe aktywa trwałe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Działalność operacyjna
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Negatywna opinia z badania sprawozdania finansowego a podział wyniku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1075) z dnia 10.11.2020
Przygotowanie do inwentaryzacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 89 (1755) z dnia 5.11.2020 - Inwentaryzacja w firmie
Przygotowanie zarządzenia w sprawie inwentaryzacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 89 (1755) z dnia 5.11.2020 - Inwentaryzacja w firmie
Zadania jednostki w związku z przygotowaniem inwentaryzacji
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2020 - Inwentaryzacja - przygotowanie, dokumentacja i rozliczenie stwierdzonych różnic
Wprowadzenie do polityki rachunkowości zapisu dotyczącego niskocennych środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
Skład komisji inwentaryzacyjnej w jednostce obsługiwanej przez CUW
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
Czy można zaliczyć jednorazowo w koszty wstępną opłatę leasingową?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
Sprzedaż złomu uzyskanego z likwidacji materiałów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
Jakie KSR wydał Komitet Standardów Rachunkowości?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020 - Stosowanie w ewidencji księgowej rozwiązań wynikających z KSR
Na jakim poziomie ustalić dolną granicę wartości początkowej środka trwałego?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020 - Stosowanie w ewidencji księgowej rozwiązań wynikających z KSR
Przygotowania do inwentaryzacji w firmie
Gazeta Podatkowa nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020
Poprawianie błędów w sporządzonym sprawozdaniu finansowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1747) z dnia 8.10.2020 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Brak ewidencji magazynowej materiałów
Gazeta Podatkowa nr 81 (1747) z dnia 8.10.2020
Wydatki dotyczące telefonów komórkowych w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 5.10.2020
Odpowiedzialność za rachunkowość w świetle przepisów o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (523) z dnia 1.10.2020
Zlecenie prac inwentaryzacyjnych firmie zewnętrznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (523) z dnia 1.10.2020
Zasady ewidencji kosztów ubezpieczenia komunikacyjnego w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (523) z dnia 1.10.2020
Uproszczenia przy obliczaniu kosztu wytworzenia produktów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (523) z dnia 1.10.2020
Amortyzacja środków trwałych wchodzących w skład otrzymanej aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1071) z dnia 1.10.2020
Od 1 października br. jednostki mogą rozpocząć inwentaryzację za 2020 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1071) z dnia 1.10.2020
Zakup paliwa do firmowego dystrybutora a rozliczenie dla celów bilansowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1071) z dnia 1.10.2020
Czy koszt z polisy ubezpieczeniowej rozlicza się w czasie?
Gazeta Podatkowa nr 79 (1745) z dnia 1.10.2020
Ujęcie w księgach kosztów produkcji tylko na kontach zespołu 4
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020 - Koszty rozliczane w układzie rodzajowym
Klasyfikacja leasingu
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2020 - Leasing według Krajowych Standardów Rachunkowości i MSR
Ewidencja opłat leasingowych na podstawie faktur
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2020 - Leasing według Krajowych Standardów Rachunkowości i MSR
Odmienny sposób rozliczania opłaty wstępnej dla celów bilansowych i podatkowych
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2020 - Leasing według Krajowych Standardów Rachunkowości i MSR
Ewidencja księgowa dotycząca operacji gotówkowych
Gazeta Podatkowa nr 75 (1741) z dnia 17.09.2020
Koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych
Gazeta Podatkowa nr 74 (1740) z dnia 14.09.2020
Wartość przychodów dla zastosowania zwolnienia ze sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1069) z dnia 10.09.2020
Zakup niskocennej licencji na program komputerowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 71 (1737) z dnia 3.09.2020 - Wartości niematerialne i prawne w księgach rachunkowych
Wynajem lokali w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 71 (1737) z dnia 3.09.2020
Konwersja pożyczki otrzymanej od udziałowca na dopłaty wnoszone w celu pokrycia straty
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (521) z dnia 1.09.2020
Jednorazowe odpisy amortyzacyjne od środków trwałych o niskiej wartości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (521) z dnia 1.09.2020
Niedobory i nadwyżki towarów w trakcie roku obrotowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1068) z dnia 1.09.2020
Korzystanie z uproszczeń w rachunkowości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1736) z dnia 31.08.2020 - Uproszczenia stosowane w ewidencji księgowej
Towary wyceniane w cenach zakupu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1736) z dnia 31.08.2020 - Uproszczenia stosowane w ewidencji księgowej
Nieprowadzenie konta "Kasa"
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1736) z dnia 31.08.2020 - Uproszczenia stosowane w ewidencji księgowej
Klasyfikacja umowy leasingu dla celów rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1736) z dnia 31.08.2020 - Uproszczenia stosowane w ewidencji księgowej
Warunki skorzystania z uproszczenia w zakresie ewidencji zapasów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (520) z dnia 20.08.2020
Obowiązek podpisania rocznego sprawozdania finansowego przez osobę sporządzającą
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (520) z dnia 20.08.2020
Konieczność utworzenia odpisu aktualizującego wartość należności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1733) z dnia 20.08.2020 - Ewidencja odpisów aktualizujących aktywa
Ubezpieczenia majątkowe w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 66 (1732) z dnia 17.08.2020
Nieodpłatne otrzymanie niskocennego składnika majątku trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (519) z dnia 1.08.2020
Ulepszenie środka trwałego w świetle prawa bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (519) z dnia 1.08.2020
Skany faktur jako podstawa księgowania w biurze rachunkowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1065) z dnia 1.08.2020
Ewidencja odszkodowania za zniszczenie upraw rolnych
Gazeta Podatkowa nr 61 (1727) z dnia 30.07.2020
Wykup przedmiotu leasingu w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 61 (1727) z dnia 30.07.2020
Ewidencja tworzenia i wykorzystania rezerwy na naprawy gwarancyjne
Gazeta Podatkowa nr 60 (1726) z dnia 27.07.2020
Możliwość rezygnacji z tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2020 - Świadczenia pracownicze w księgach jednostki
Zakwalifikowanie rusztowania do środków trwałych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1724) z dnia 20.07.2020 - Rzeczowe aktywa trwałe w ewidencji księgowej
Ewidencja faktury wystawionej w 2020 r. dotyczącej 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 57 (1723) z dnia 16.07.2020
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych nabytych w celu przeciwdziałania COVID-19
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 13 z dnia 1.07.2020
Wybór właściwego uproszczenia przy obliczaniu kosztu wytworzenia produktu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 1.07.2020
Dowód potwierdzający likwidację dokumentów księgowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 1.07.2020
Opłata recyklingowa pobierana przez sprzedawcę za torby z tworzywa sztucznego na zakupy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 1.07.2020
Skutki bilansowe posiadania niespłaconej należności, nieobjętej odpisem aktualizującym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 1.07.2020
Opłata za personalizację karty przedsiębiorstwa wydanej na okres 5 lat
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1062) z dnia 1.07.2020
Błąd w sporządzonym sprawozdaniu finansowym wymagający korekty
Gazeta Podatkowa nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020
Uproszczone zasady amortyzacji i ewidencji niskocennych środków trwałych
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2020 - Rzeczowe aktywa trwałe w księgach i bilansie jednostki
Modernizacja całkowicie zamortyzowanej maszyny produkcyjnej
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2020 - Rzeczowe aktywa trwałe w księgach i bilansie jednostki
Księgowe ujęcie ulepszenia w obcym środku trwałym
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2020 - Rzeczowe aktywa trwałe w księgach i bilansie jednostki
Ustalenie wartości początkowej środka trwałego nabytego za złotówkę
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (516) z dnia 20.06.2020
Wyroby gotowe w jednostce ewidencjonującej koszty wyłącznie na kontach zespołu 4
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1061) z dnia 20.06.2020
Niskocenne środki trwałe w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 45 (1711) z dnia 4.06.2020
Rozliczenie transakcji gotówkowych w przypadku rezygnacji z prowadzenia kasy
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2020 - Rachunkowość spółek kapitałowych i osobowych prawa handlowego
Przystosowanie wynajmowanego lokalu do własnych potrzeb
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (515) z dnia 1.06.2020
Wymiana części składowej samochodu uznana za ulepszenie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (515) z dnia 1.06.2020
Prezentacja w rachunku zysków i strat kosztów opłat za media, refakturowanych najemcom
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (515) z dnia 1.06.2020
Ujęcie w księgach kosztów ubezpieczenia w sytuacji, gdy polisa obejmuje dwa lata obrotowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (515) z dnia 1.06.2020
Co zawierają zasady (polityka) rachunkowości jednostki?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020 - Opracowanie polityki rachunkowości
Uproszczona ewidencja leasingu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020 - Opracowanie polityki rachunkowości
Nieistotne koszty przyszłych okresów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020 - Opracowanie polityki rachunkowości
Ewidencja podatku od nieruchomości za lata ubiegłe wraz z odsetkami
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2020 - Korekty błędów w księgach i sprawozdaniu finansowym
Błąd dotyczący ewidencji zaliczek z tytułu udziału w zyskach
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2020 - Korekty błędów w księgach i sprawozdaniu finansowym
Ewidencja wyników kontroli celno-skarbowej za lata ubiegłe
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2020 - Korekty błędów w księgach i sprawozdaniu finansowym
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych nabytych w celu przeciwdziałania COVID-19
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020
Uproszczenia przewidziane dla niskocennych środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020
Wstępna opłata w leasingu operacyjnym jako koszt jednorazowy w dacie poniesienia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020
Nadrzędne zasady rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020
Tworzenie ZFŚS - odpis podstawowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1057) z dnia 10.05.2020
Dotacja na plac zabaw otrzymana przez stowarzyszenie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1057) z dnia 10.05.2020
Przypisywanie kosztów pośrednich produkcji niezależnie od stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2020 - Działalność produkcyjna i usługowa w księgach rachunkowych
Wybór metody ewidencji kosztów działalności podstawowej
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2020 - Działalność produkcyjna i usługowa w księgach rachunkowych
Uproszczenia w wycenie niezakończonych na dzień bilansowy umów długoterminowych
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2020 - Działalność produkcyjna i usługowa w księgach rachunkowych
Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Gazeta Podatkowa nr 33 (1699) z dnia 23.04.2020
Niezgodne saldo zobowiązań a sporządzone sprawozdanie finansowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020
Ujęcie w księgach zdarzeń po dacie bilansu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1695) z dnia 9.04.2020 - Zdarzenia ujawnione po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Poziom istotności błędu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1695) z dnia 9.04.2020 - Zdarzenia ujawnione po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Koszty produkcji rozliczane tylko na kontach zespołu 4
Gazeta Podatkowa nr 29 (1695) z dnia 9.04.2020
Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez biuro rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 27 (1693) z dnia 2.04.2020
Rodzaje błędów i obowiązek ich korygowania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (511) z dnia 1.04.2020
Naprawa produktów w ramach reklamacji lub gwarancji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (511) z dnia 1.04.2020
Sporządzenie sprawozdania finansowego w związku z likwidacją jednostki oraz zakończeniem roku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1053) z dnia 1.04.2020
Zdarzenia po dacie bilansu (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 25 (1691) z dnia 26.03.2020
Konto "Kasa" w księgach firmy osoby fizycznej
Gazeta Podatkowa nr 24 (1690) z dnia 23.03.2020
Jak ująć w księgach korektę podatku dochodowego?
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2020 - Podatek dochodowy w księgach i sprawozdaniu finansowym
Jednorazowa amortyzacja niskocennego środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (510) z dnia 20.03.2020
Zobowiązania warunkowe według prawa bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (510) z dnia 20.03.2020
Ewidencja księgowa odpisu na ZFŚS oraz jego zwiększeń i zmniejszeń
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1051) z dnia 10.03.2020
Definicja i składniki kosztu wytworzenia produktów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (509) z dnia 1.03.2020
Bilansowa zasada istotności
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2020 - Przykłady ujęcia wybranych operacji w sprawozdaniu finansowym
Koszty prenumeraty czasopism dotyczące przyszłego roku w księgach i sprawozdaniu Rb-30S
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (508) z dnia 20.02.2020
Długoterminowa umowa dzierżawy gruntu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1049) z dnia 20.02.2020
Rusztowanie jako środek trwały
Gazeta Podatkowa nr 15 (1681) z dnia 20.02.2020
Zasady sporządzania dodatkowych informacji i objaśnień (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020
Zasady sporządzania wprowadzenia do sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 12 (1678) z dnia 10.02.2020
Rozliczenie transakcji gotówkowych w przypadku rezygnacji z prowadzenia kasy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (507) z dnia 1.02.2020
Opinia negatywna z badania sprawozdania finansowego a podział zysku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1047) z dnia 1.02.2020
Stosowanie uproszczeń w amortyzacji przez małe spółki kapitałowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020 - Sporządzanie sprawozdania finansowego przez jednostki mikro i małe
Polityka rachunkowości w zakresie rozliczenia zakupu i prowadzenia ewidencji niskocennych środków trwałych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1046) z dnia 20.01.2020
Czynności inwentaryzacyjne wykonywane do 15 stycznia 2020 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1045) z dnia 10.01.2020
Faktura prognoza na następny rok
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 1 (1667) z dnia 2.01.2020 - Koszty i przychody na przełomie roku w ewidencji księgowej
Ewidencja księgowa wydatków poniesionych na rozbudowę obiektów inwentarzowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (505) z dnia 1.01.2020
Rozliczenie wydatków na zakup prenumeraty czasopism i licencji na oprogramowanie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (505) z dnia 1.01.2020
Przekazanie składników majątku do zagranicznego oddziału spółki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1044) z dnia 1.01.2020
Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Gazeta Podatkowa nr 104 (1666) z dnia 30.12.2019
Kto i kiedy zmienia politykę rachunkowości jednostki?
Gazeta Podatkowa nr 103 (1665) z dnia 27.12.2019
Fundusze specjalne na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 102 (1664) z dnia 23.12.2019
Uproszczenia w zakresie rozliczania kosztów na przełomie lat obrotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (504) z dnia 20.12.2019
Transakcje z jednostkami powiązanymi i zagadnienia dotyczące konsolidacji
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2019 - Jak sporządzić informację dodatkową do sprawozdania finansowego?
Prace inwentaryzacyjne wykonywane wyłącznie na ostatni dzień roku obrotowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1043) z dnia 20.12.2019
Ewidencja kosztów związanych z zarządzaniem nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1043) z dnia 20.12.2019
Tworzenie rezerw na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019
Zasady inwentaryzacji środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 99 (1661) z dnia 12.12.2019
Polisa ubezpieczeniowa na auto firmowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1660) z dnia 9.12.2019 - Ujmowanie w księgach kosztów rozliczanych w czasie
Wykupienie gwarancji należytego wykonania kontraktu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1660) z dnia 9.12.2019 - Ujmowanie w księgach kosztów rozliczanych w czasie
Wydatki na odnowienie podpisu elektronicznego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1660) z dnia 9.12.2019 - Ujmowanie w księgach kosztów rozliczanych w czasie
Koszty rozliczane w czasie na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 97 (1659) z dnia 5.12.2019
Czy sprawozdanie finansowe oddziałów samobilansujących musi być sporządzone w formie elektronicznej?
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2019 - Sporządzanie sprawozdań finansowych za 2019 r. - wybrane zagadnienia
Weryfikacja czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Zasady kwalifikowania kosztów bilansowych do danego roku obrotowego - checklista
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Faktura za rozmowy telefoniczne i abonament
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Wycena do bilansu nieruchomości inwestycyjnych
Gazeta Podatkowa nr 94 (1656) z dnia 25.11.2019
Zakup domeny internetowej w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 93 (1655) z dnia 21.11.2019
Odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Porównywalność danych w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Rzeczowe aktywa trwałe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Nakłady poniesione na modernizację całkowicie zamortyzowanej maszyny produkcyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (502) z dnia 20.11.2019
Zakup telefonu komórkowego na raty w księgach jednostki oświatowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (502) z dnia 20.11.2019
Rozliczanie kosztów w czasie w jednostce stosującej konta zespołu 4 i 5
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1040) z dnia 20.11.2019
Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury
Gazeta Podatkowa nr 88 (1650) z dnia 4.11.2019
Koszty uzyskania przychodu przy sprzedaży części nieruchomości
Dodatek nr 31 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2019 - Środki trwałe - zakup, amortyzacja i sprzedaż
Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Uzupełnienie odpisu na ZFŚS - ujęcie bilansowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1038) z dnia 1.11.2019
Tworzenie rezerw na odprawy emerytalne - w przypadku małej istotności kosztu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1038) z dnia 1.11.2019
Obowiązki kierownika jednostki w zakresie inwentaryzacji
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2019 - Przygotowanie do inwentaryzacji rocznej i rozliczenie jej wyników
Rozliczenie kosztów ubezpieczenia samochodu osobowego u podatników prowadzących księgi rachunkowe
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 z dnia 20.10.2019 - Wydatki firmowe jako koszty podatkowe i bilansowe - wybrane zagadnienia
Wycena bilansowa i prezentacja w bilansie środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (500) z dnia 20.10.2019
Zasady ogólne inwentaryzacji należności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (500) z dnia 20.10.2019
Skutki bilansowe utworzenia rezerwy na świadczenia pracownicze po raz pierwszy w 2019 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (500) z dnia 20.10.2019
Podstawa prawna i cel inwentaryzacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019 - Obowiązki związane z przeprowadzeniem inwentaryzacji
Odpowiedzialność kierownika za inwentaryzację
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019 - Obowiązki związane z przeprowadzeniem inwentaryzacji
Ewidencja księgowa czynszu najmu zapłaconego z góry
Gazeta Podatkowa nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019
Czynności związane z przygotowaniem inwentaryzacji
Gazeta Podatkowa nr 81 (1643) z dnia 10.10.2019
Oprogramowanie komputerowe w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 79 (1641) z dnia 3.10.2019
Budowa budynku handlowego na miejscu budynku kotłowni
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
Elementy jakie powinien zawierać formularz spisowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
Stanowisko Komitetu w sprawie rozrachunków z kontrahentami - zmniejszenia ceny (rabaty)
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
Moment rozliczenia kosztów bilansowych i podatkowych dotyczących lat ubiegłych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1035) z dnia 1.10.2019
Bieżąca ewidencja kosztów produkcji wyrobów w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1035) z dnia 1.10.2019
Możliwość ewidencji i wyceny zapasów w cenach zakupu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1640) z dnia 30.09.2019 - Ewidencjonowanie w księgach zapasów i rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych
Ujęcie w księgach ulepszenia w obcym środku trwałym
Gazeta Podatkowa nr 76 (1638) z dnia 23.09.2019
Jak zaksięgować skutki kontroli celno-skarbowej za lata ubiegłe?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (498) z dnia 20.09.2019
Ewidencja wykupienia gwarancji należytego wykonania kontraktu
Gazeta Podatkowa nr 75 (1637) z dnia 19.09.2019
Moment ujęcia przychodów w księgach
Gazeta Podatkowa nr 74 (1636) z dnia 16.09.2019
Księgowanie wydatków na odnowienie podpisu elektronicznego
Gazeta Podatkowa nr 74 (1636) z dnia 16.09.2019
Obrót gotówkowy w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019
Zasada istotności a uproszczenia wprowadzone od 1 stycznia 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1033) z dnia 10.09.2019
Najem i dzierżawa w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 70 (1632) z dnia 2.09.2019
Rozliczenia pomiędzy kontrahentami w formie rzeczowej lub w zamian za świadczenie usług
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (497) z dnia 1.09.2019
Rozliczenie leasingu, w sytuacji gdy kwoty wykupu nie uwzględniono w wartości początkowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (497) z dnia 1.09.2019
Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości odpisywane w koszty w momencie zakupu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (497) z dnia 1.09.2019
Przychody i koszty ze sprzedaży energii cieplnej nabytej z obcego źródła
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (497) z dnia 1.09.2019
Zasady ewidencji kosztów bieżącej działalności wyłącznie w układzie rodzajowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (496) z dnia 20.08.2019
Różnice w ujęciu wstępnej opłaty leasingowej dla celów bilansowych i podatkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (496) z dnia 20.08.2019
Rozliczenie w księgach rachunkowych ulgi na zakup kasy rejestrującej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1031) z dnia 20.08.2019
Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019
Ewidencja kosztów rozliczanych w czasie
Gazeta Podatkowa nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019
Ujęcie w księgach polis ubezpieczeniowych
Gazeta Podatkowa nr 62 (1624) z dnia 5.08.2019
Prezentacja w bilansie salda konta służącego do ewidencji VAT naliczonego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Przesłanki dokonania odpisów aktualizujących wierzytelności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019 - Tworzenie w księgach odpisów aktualizujących wartość aktywów
Opłaty z tytułu najmu lub dzierżawy w księgach najemcy lub dzierżawcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Dane, jakie powinno zawierać wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Korekta kwoty podatku dochodowego za rok ubiegły w księgach roku bieżącego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Ewidencja nakładów na remont środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 55 (1617) z dnia 11.07.2019
Sposób rozliczenia kosztów weryfikacji wniosku o przydział uprawnień do emisji CO 2
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1026) z dnia 1.07.2019
Ewidencja księgowa kosztów ubezpieczenia w zależności od przyjętych zasad rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (493) z dnia 1.07.2019
Stosowanie rozwiązań podatkowych przy ustalaniu wartości niskocennych środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (493) z dnia 1.07.2019
Koszty produkcji i wyroby gotowe w jednostce prowadzącej wyłącznie konta zespołu 4
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (493) z dnia 1.07.2019
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Rozliczenie kosztów stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Ogólne zasady tworzenia biernych rozliczeń międzyokresowych określone w ustawie o rachunkowości
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Ujęcie w księgach dokonanych odpisów i zwiększeń na ZFŚS
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Zasady kwalifikowania kosztów bilansowych do danego okresu sprawozdawczego
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Obowiązek korekty błędów i ocena ich istotności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Ujęcie w księgach rachunkowych wydatków na nabycie kasy rejestrującej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Zasady kwalifikacji składników majątku do środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Zasady postępowania z niskocennymi składnikami majątku - checklista
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Przechowywane ksiąg w biurze rachunkowym
Gazeta Podatkowa nr 48 (1610) z dnia 17.06.2019
Zmiana przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (491) z dnia 1.06.2019
Badanie sprawozdania finansowego spółki komandytowo-akcyjnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1023) z dnia 1.06.2019
Ewidencja maszyn budowlanych posiadających osprzęt
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1023) z dnia 1.06.2019
Rozliczenie w czasie kosztu z polisy ubezpieczeniowej
Gazeta Podatkowa nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019
Ewidencja w księgach opłaty recyklingowej
Gazeta Podatkowa nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019
Wniesienie przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki cywilnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Zasady i terminy przechowywania ksiąg rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 39 (1601) z dnia 16.05.2019
Niskocenne składniki majątku w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 38 (1600) z dnia 13.05.2019
Ewidencja rezerw na świadczenia pracownicze
Gazeta Podatkowa nr 37 (1599) z dnia 9.05.2019
Ocena istotności błędu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1597) z dnia 2.05.2019 - Korekty w księgach rachunkowych
Zakwalifikowanie wartości odpisu ZFŚS do kosztów działalności operacyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 1.05.2019
Rezerwa na naprawy gwarancyjne przeprowadzane przez producenta
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 1.05.2019
Koszty ubezpieczenia samochodu osobowego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 1.05.2019
Skutki bilansowe zawarcia umowy leasingu finansowego, której przedmiotem jest grunt
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 1.05.2019
Towary nabyte poza granicami kraju, wyceniane w stałych cenach ewidencyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 1.05.2019
Uproszczenia w zakładowym planie kont
Gazeta Podatkowa nr 34 (1596) z dnia 29.04.2019
Ewidencja opłaty recyklingowej za 2018 r. zapłaconej w 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 34 (1596) z dnia 29.04.2019
Skutki zaniżenia odpisów amortyzacyjnych od ulepszonego środka trwałego w poprzednich latach obrotowych
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2019 - Zdarzenia po dacie bilansu - skutki w ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej
Ujęcie w księgach zaległości w podatku od nieruchomości za lata ubiegłe wraz z odsetkami
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2019 - Zdarzenia po dacie bilansu - skutki w ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej
Księgowe rozliczenie zwrotu środka trwałego
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2019 - Zdarzenia po dacie bilansu - skutki w ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej
Rodzaje błędów i zasady ich poprawiania w księgach rachunkowych
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2019 - Zdarzenia po dacie bilansu - skutki w ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej
Wpływ na sprawozdanie finansowe korekty błędów popełnionych w poprzednich latach
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2019 - Zdarzenia po dacie bilansu - skutki w ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej
Błąd w księgach rachunkowych wykryty po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2019 - Zdarzenia po dacie bilansu - skutki w ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej
Podwyższenie wartości granicznej środków trwałych dla celów bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Odpis na ZFŚS w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 28 (1590) z dnia 8.04.2019
Kwalifikacja do środków trwałych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019 - Ujęcie w księgach rachunkowych nakładów na środki trwałe
Ewidencja ulepszenia w obcym środku trwałym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019 - Ujęcie w księgach rachunkowych nakładów na środki trwałe
Ochrona danych i ich zbiorów w świetle przepisów ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (487) z dnia 1.04.2019
Rezerwa z tytułu wynagrodzenia zmiennego w samorządowej spółce komunalnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (487) z dnia 1.04.2019
Koszty opłaty recyklingowej dotyczącej 2018 r. a zapłaconej w marcu 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1017) z dnia 1.04.2019
Zdarzenia po dacie bilansu (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 24 (1586) z dnia 25.03.2019
Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe i jego podpisanie
Gazeta Podatkowa nr 23 (1585) z dnia 21.03.2019
Rozliczanie w czasie opłaty wstępnej dotyczącej umowy faktoringowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Podpisy na e-sprawozdaniu finansowym
Gazeta Podatkowa nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019
Ewidencja księgowa wydatków na odnowienie podpisu elektronicznego
Gazeta Podatkowa nr 20 (1582) z dnia 11.03.2019
Rozliczenie kosztów ubezpieczenia samochodu osobowego u podatników prowadzących księgi rachunkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1015) z dnia 10.03.2019
Rodzaje błędów i zasady ich poprawiania w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (485) z dnia 1.03.2019
Wpływ na sprawozdanie finansowe korekty błędów popełnionych w poprzednich latach
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (485) z dnia 1.03.2019
Ewidencja księgowa wstępnej opłaty leasingowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1014) z dnia 1.03.2019
Kwalifikowanie kosztów dotyczących dwóch okresów sprawozdawczych
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2019 - Koszty i przychody na przełomie roku
Koszt prenumeraty o nieistotnej wartości
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2019 - Koszty i przychody na przełomie roku
Czy sprawozdanie finansowe oddziałów samobilansujących musi być sporządzone w formie elektronicznej?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1012) z dnia 10.02.2019
Korekta wartości środka trwałego w wyniku uzyskanego rabatu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (483) z dnia 1.02.2019
Księgowanie zapłaconego podatku od nieruchomości za lata ubiegłe wraz z odsetkami
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (483) z dnia 1.02.2019
Ewidencja księgowa wpłaty otrzymanej na poczet przyszłej transakcji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1011) z dnia 1.02.2019
Od kiedy osoby fizyczne mogą sporządzać sprawozdania finansowe przewidziane dla jednostek mikro?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1011) z dnia 1.02.2019
Rozliczenie kosztu ubezpieczenia wyrażonego w walucie obcej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1011) z dnia 1.02.2019
Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro i małych
Gazeta Podatkowa nr 8 (1570) z dnia 28.01.2019
Wątpliwości dotyczące składania podpisu elektronicznego pod sprawozdaniem finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (482) z dnia 20.01.2019
Kiedy można zrezygnować z tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (482) z dnia 20.01.2019
Bilansowe rozliczanie opłaty z tytułu leasingu finansowego samochodu osobowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (482) z dnia 20.01.2019
Ujęcie rocznej korekty VAT w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1010) z dnia 20.01.2019
Księgowanie na przełomie roku kosztów mediów
Gazeta Podatkowa nr 4 (1566) z dnia 14.01.2019
Ewidencja w księgach i ujęcie w podatku dochodowym odpisu na ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 4 (1566) z dnia 14.01.2019
Kiedy główny księgowy podpisuje e-sprawozdanie finansowe?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1009) z dnia 10.01.2019
Porównywalność danych w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Ujęcie w bilansie funduszy specjalnych
Gazeta Podatkowa nr 103 (1560) z dnia 24.12.2018
Niskocenne środki trwałe użytkowane na podstawie umowy leasingu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (480) z dnia 20.12.2018
Kiedy jednorazowa amortyzacja podatkowa może zostać uwzględniona w księgach rachunkowych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (480) z dnia 20.12.2018
Odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Rzeczowe aktywa trwałe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Opłaty za usługi wodne w samorządowej spółce z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1007) z dnia 20.12.2018
Rozliczenia międzyokresowe kosztów ujmowane w aktywach
Gazeta Podatkowa nr 99 (1556) z dnia 10.12.2018
Inwentaryzacja niskocennych składników odniesionych w koszty
Gazeta Podatkowa nr 98 (1555) z dnia 6.12.2018
Odpowiedzialność za inwentaryzację
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2018 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Obowiązki kierownika jednostki związane z rozpoczęciem prac inwentaryzacyjnych
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2018 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Rozliczanie w czasie kosztów polis ubezpieczeniowych dotyczących samochodów firmowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (479) z dnia 1.12.2018
Osoby wyznaczone przez kierownika jednostki do przeprowadzenia czynności inwentaryzacyjnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1005) z dnia 1.12.2018
Polityka rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 96 (1553) z dnia 29.11.2018
Podpisanie sprawozdania finansowego stowarzyszenia
Gazeta Podatkowa nr 96 (1553) z dnia 29.11.2018
Ujęcie w bilansie środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 94 (1551) z dnia 22.11.2018
Opłaty z tytułu leasingu operacyjnego samochodu używanego w celach mieszanych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (478) z dnia 20.11.2018
Premia pieniężna za przedłużenie umowy najmu - ujęcie przychodów w księgach rachunkowych najemcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1004) z dnia 20.11.2018
Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury
Gazeta Podatkowa nr 89 (1546) z dnia 5.11.2018
Materiały odpisywane w koszty z chwilą zakupu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 88 (1545) z dnia 2.11.2018 - Ewidencja księgowa kosztów działalności operacyjnej
Ewidencja księgowa wydatków na zakup polisy
Dodatek nr 31 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2018 - Rozliczanie podróży służbowych (prawo pracy, VAT, PIT, CIT, ZUS, ewidencja księgowa)
Odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Tworzenie i rozwiązywanie rezerw na nagrody jubileuszowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Rozliczenie z dotychczasowym najemcą w ramach cesji umowy najmu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Problemy dotyczące stosowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1002) z dnia 1.11.2018
Rozliczanie kosztów produkcji w układzie rodzajowym
Gazeta Podatkowa nr 86 (1543) z dnia 25.10.2018
Rozliczenie wyników spisu z natury zapasów odnoszonych w koszty w momencie zakupu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Inwentaryzacja zapasów przeprowadzona przez podmiot zewnętrzny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Zasady ujmowania i rozliczania kosztów w czasie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Rozliczenie grupowej polisy ubezpieczeniowej w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Zasady (polityka) rachunkowości w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 84 (1541) z dnia 18.10.2018
Znaczenie inwentaryzacji i przygotowanie do jej przeprowadzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 83 (1540) z dnia 15.10.2018 - Zasady przeprowadzania inwentaryzacji za 2018 rok
Ewidencja kosztów i przychodów na przełomie miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 83 (1540) z dnia 15.10.2018
Obowiązki kierownika jednostki związane z rozpoczęciem prac inwentaryzacyjnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1000) z dnia 10.10.2018
Koszty uzyskania przychodu przy sprzedaży części nieruchomości
Dodatek nr 28 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2018 - Nieruchomości w firmie - zakup, wycofanie, sprzedaż
Inwentaryzacja i obowiązki kierownika jednostki w zakresie inwentaryzacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (475) z dnia 1.10.2018
Od 1 października 2018 r. można rozpocząć czynności inwentaryzacyjne
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (999) z dnia 1.10.2018
Ujęcie w księgach ubezpieczenia dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 79 (1536) z dnia 1.10.2018
Ewidencja wykupu składnika majątku z leasingu
Gazeta Podatkowa nr 79 (1536) z dnia 1.10.2018
Ujęcie w ewidencji urządzenia klimatyzacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 78 (1535) z dnia 27.09.2018
Rezerwy na nagrody jubileuszowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 77 (1534) z dnia 24.09.2018 - Ewidencja tworzenia rezerw i odpisów aktualizujących
Tworzenie rezerw na świadczenia pracownicze
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 75 (1532) z dnia 17.09.2018 - Świadczenia na rzecz pracowników w ewidencji księgowej
Nieprowadzenie konta "Kasa" w jednostce
Gazeta Podatkowa nr 75 (1532) z dnia 17.09.2018
Polisy ubezpieczeniowe w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 74 (1531) z dnia 13.09.2018
Ewidencja wyposażenia na pełnej księgowości nie jest obowiązkowa
Gazeta Podatkowa nr 74 (1531) z dnia 13.09.2018
Ewidencja wyposażenia u prowadzących księgi rachunkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (997) z dnia 10.09.2018
Ulepszenie w obcym środku trwałym w ujęciu księgowym
Gazeta Podatkowa nr 73 (1530) z dnia 10.09.2018
Leasing operacyjny dla celów bilansowych
Gazeta Podatkowa nr 71 (1528) z dnia 3.09.2018
Możliwość odstąpienia od ujmowania rezerw na naprawy gwarancyjne
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (473) z dnia 1.09.2018
Zmiana zasad (polityki) rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 70 (1527) z dnia 30.08.2018
Uproszczenia dla jednostek, których sprawozdania finansowe nie podlegają obowiązkowi badania
Dodatek nr 25 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 z dnia 20.08.2018 - Uproszczenia w rozliczeniach podatkowych i bilansowych
Poziom istotności dla celów bilansowych
Dodatek nr 25 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 z dnia 20.08.2018 - Uproszczenia w rozliczeniach podatkowych i bilansowych
Uproszczenia przy rozliczaniu umów leasingu zawartych w latach ubiegłych
Dodatek nr 25 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 z dnia 20.08.2018 - Uproszczenia w rozliczeniach podatkowych i bilansowych
Jednorazowa amortyzacja podatkowa i bilansowa
Dodatek nr 25 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 z dnia 20.08.2018 - Uproszczenia w rozliczeniach podatkowych i bilansowych
Uproszczenia w zakresie ewidencji oraz wyceny zapasu towarów
Dodatek nr 25 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 z dnia 20.08.2018 - Uproszczenia w rozliczeniach podatkowych i bilansowych
Zasady rozliczania wstępnej opłaty leasingowej w leasingu operacyjnym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (472) z dnia 20.08.2018
Czy tracąc prawo do uproszczenia trzeba zakwalifikować umowę najmu do leasingu finansowego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (472) z dnia 20.08.2018
Ustalenie granicy wartości niskocennego środka trwałego dla celów bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (472) z dnia 20.08.2018
Czy polisa ubezpieczeniowa może zostać jednorazowo odniesiona w koszty?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (995) z dnia 20.08.2018
Ewidencja nabycia licencji na program księgowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 66 (1523) z dnia 16.08.2018 - Aktywa trwałe w księgach rachunkowych
Uproszczona informacja dodatkowa
Gazeta Podatkowa nr 64 (1521) z dnia 9.08.2018
Ustalanie daty zapisu księgowego
Gazeta Podatkowa nr 62 (1519) z dnia 2.08.2018
Parametry uwzględniane przy ustalaniu poziomu istotności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (993) z dnia 1.08.2018
Korekta błędów ujawnionych po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (993) z dnia 1.08.2018
Jednostka dominująca oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (993) z dnia 1.08.2018
Kurs waluty stosowany do wyceny wpływu należności na rachunek walutowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Ujęcie w księgach dokonanych odpisów i zwiększeń na ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Rozliczanie w księgach leasingu operacyjnego od 1 stycznia 2019 r. według MSSF 16
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Ustalanie polityki rachunkowości w jednostce
Gazeta Podatkowa nr 58 (1515) z dnia 19.07.2018
Remont środków trwałych w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 57 (1514) z dnia 16.07.2018
Rezerwy na świadczenia pracownicze w ujęciu księgowym
Gazeta Podatkowa nr 56 (1513) z dnia 12.07.2018
Ujęcie w księgach kosztów reklamy
Gazeta Podatkowa nr 55 (1512) z dnia 9.07.2018
Odpowiedzialność za rachunkowość jednostki
Gazeta Podatkowa nr 54 (1511) z dnia 5.07.2018
Rodzaje uproszczeń stosowanych przy prowadzeniu ksiąg
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (1510) z dnia 2.07.2018 - Uproszczenia stosowane przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Leasing w ewidencji bilansowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (1510) z dnia 2.07.2018 - Uproszczenia stosowane przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Niestosowanie konta "Kasa"
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (1510) z dnia 2.07.2018 - Uproszczenia stosowane przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Zapasy w cenach zakupu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (1510) z dnia 2.07.2018 - Uproszczenia stosowane przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Licencja w ewidencji księgowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (1510) z dnia 2.07.2018 - Uproszczenia stosowane przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Ewidencja w księgach przekształcenia umów leasingu
Gazeta Podatkowa nr 52 (1509) z dnia 28.06.2018
Ewidencja kosztów rozliczanych w czasie
Gazeta Podatkowa nr 50 (1507) z dnia 21.06.2018
Ewidencja zbiorów bibliotecznych w bibliotece publicznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (468) z dnia 20.06.2018
Ewidencja księgowa wydatków na zakup polisy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (989) z dnia 20.06.2018
Czy wydatki na elektroniczny podpis kwalifikowany należy rozliczać w czasie?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (988) z dnia 10.06.2018
Programy komputerowe w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 46 (1503) z dnia 7.06.2018
Odpowiedzialność księgowego za sprawozdanie finansowe
Gazeta Podatkowa nr 46 (1503) z dnia 7.06.2018
Zasady kwalifikowania kosztów bilansowych do danego okresu sprawozdawczego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (467) z dnia 1.06.2018
Odmowa pracownika do udziału w pracach komisji inwentaryzacyjnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (461) z dnia 1.06.2018
Obowiązek opracowania dokumentacji z zakresu rachunkowości w samorządowym centrum usług wspólnych
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2018 - Rachunkowość budżetowa w pytaniach Czytelników
Uproszczenie w zakresie kwalifikacji umów leasingu dla celów bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (466) z dnia 20.05.2018
Uproszczenia w wycenie niezakończonych na dzień bilansowy umów długoterminowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (466) z dnia 20.05.2018
Podatkowe i bilansowe rozliczenie zakupu polisy komunikacyjnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (986) z dnia 20.05.2018
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1497) z dnia 17.05.2018 - Ewidencja księgowa rozliczeń międzyokresowych
Uproszczona ewidencja kosztów rozliczanych w czasie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1497) z dnia 17.05.2018 - Ewidencja księgowa rozliczeń międzyokresowych
Ewidencja księgowa składek na ubezpieczenie grupowe pracowników
Gazeta Podatkowa nr 40 (1497) z dnia 17.05.2018
Czy rezerwy na odprawy emerytalne muszą być tworzone przez wszystkie jednostki?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (985) z dnia 10.05.2018
Zasady ewidencji opłaty wodnej w księgach rachunkowych samorządowego zakładu budżetowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (985) z dnia 10.05.2018
Odpisywanie towarów w koszty w dacie zakupu a JPK magazyn
Gazeta Podatkowa nr 37 (1494) z dnia 7.05.2018
Stosowanie uproszczeń przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 37 (1494) z dnia 7.05.2018
Jednorazowa amortyzacja w przepisach bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (465) z dnia 1.05.2018
Polisa ubezpieczeniowa z grudnia 2017 r., dotycząca 2018 r. - moment ujęcia w kosztach podatkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (984) z dnia 1.05.2018
Inwentaryzacja w jednoosobowej spółce z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (984) z dnia 1.05.2018
Ubezpieczenie kredytu kupieckiego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1492) z dnia 30.04.2018 - Koszty działalności operacyjnej w ewidencji księgowej
Polityka rachunkowości jednostki obsługiwanej przez biuro rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 34 (1491) z dnia 26.04.2018
Uproszczenia przy rozliczaniu kosztów dotyczących różnych okresów sprawozdawczych
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2018 - Koszty bilansowe rozliczane w czasie
Uregulowania ustawowe w zakresie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2018 - Koszty bilansowe rozliczane w czasie
Rezerwy na świadczenia pracownicze uzależnione od stażu pracy
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2018 - Koszty bilansowe rozliczane w czasie
Cel i zakres stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Sposób przedstawienia rzetelnego i jasnego obrazu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Odstąpienie od zastosowania określonego przepisu ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Polityka rachunkowości jednostki obsługiwanej przez biuro rachunkowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Odpis na ZFŚS jako koszt bilansowy i podatkowy
Gazeta Podatkowa nr 32 (1489) z dnia 19.04.2018
Korekta sprawozdania finansowego za 2017 r.
Gazeta Podatkowa nr 30 (1487) z dnia 12.04.2018
Trwałe odłączenie, sprzedaż oraz ulepszenie środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (982) z dnia 10.04.2018
Kto zatwierdza listę płac?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (458) z dnia 10.04.2018
Zasady i terminy przechowywania ksiąg rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 28 (1485) z dnia 5.04.2018
Licencja w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 27 (1484) z dnia 3.04.2018
Roczna korekta VAT a wartość początkowa środka trwałego
Dodatek nr 12 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 z dnia 1.04.2018 - Amortyzacja środków trwałych - rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe
Jednorazowa amortyzacja podatkowa i bilansowa
Dodatek nr 12 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 z dnia 1.04.2018 - Amortyzacja środków trwałych - rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe
Ujęcie nakładów na zakup pojemników na odpady komunalne w świetle prawa bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (463) z dnia 1.04.2018
Obowiązek utworzenia rezerwy na odroczony podatek dochodowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (463) z dnia 1.04.2018
Zakup usług ubezpieczeniowych dokonany w 2017 r., a dotyczący 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (981) z dnia 1.04.2018
Rezerwy na nagrody jubileuszowe
Gazeta Podatkowa nr 25 (1482) z dnia 26.03.2018
Ujęcie w księgach rachunkowych podatku od nieruchomości za lata ubiegłe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (462) z dnia 20.03.2018
Skutki korekty podatkowej i bilansowej amortyzacji za lata ubiegłe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (462) z dnia 20.03.2018
Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie inwentaryzacji w jednostce obsługiwanej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (462) z dnia 20.03.2018
Używanie środka trwałego, który jest w całości zamortyzowany
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (980) z dnia 20.03.2018
Wydatki na uzyskanie pozwolenia na przewóz drogowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (980) z dnia 20.03.2018
Możliwość zastosowania uproszczeń
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018 - Ustalanie polityki rachunkowości oraz jej zmiany
Zdarzenia po dacie bilansu (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018
Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe i jego podpisanie
Gazeta Podatkowa nr 21 (1478) z dnia 12.03.2018
Ujęcie opłat leasingowych w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (979) z dnia 10.03.2018
Ewidencja rocznej opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu
Gazeta Podatkowa nr 19 (1476) z dnia 5.03.2018
Roczna korekta VAT a wartość początkowa środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (978) z dnia 1.03.2018
Uproszczenia przy rozliczaniu umów leasingu zawartych w latach ubiegłych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (978) z dnia 1.03.2018
Wymogi wykształcenia stawiane kandydatom na głównych księgowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (978) z dnia 1.03.2018
Opublikowano stanowisko Komitetu w sprawie rzetelnego i jasnego obrazu jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (461) z dnia 1.03.2018
Wynagrodzenie pracownika powołanego do zarządu spółki
Gazeta Podatkowa nr 18 (1475) z dnia 1.03.2018
Rozwiązania ewidencyjne dotyczące opłaty za użytkowanie wieczyste
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (460) z dnia 20.02.2018
Jednorazowa amortyzacja w przepisach bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (460) z dnia 20.02.2018
Rozliczenie kosztów stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (460) z dnia 20.02.2018
Jednorazowa amortyzacja podatkowa i bilansowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (977) z dnia 20.02.2018
Ewidencja księgowa rocznej korekty VAT naliczonego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (977) z dnia 20.02.2018
Udokumentowanie przyjęcia produktów do magazynu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (977) z dnia 20.02.2018
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 15 (1472) z dnia 19.02.2018
Nowe stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018
Sporządzenie dodatkowych informacji i objaśnień (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018
Sporządzenie dodatkowych informacji i objaśnień (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 13 (1470) z dnia 12.02.2018
Sporządzenie wprowadzenia do sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 12 (1469) z dnia 8.02.2018
Polisa ubezpieczeniowa dowodem księgowym
Gazeta Podatkowa nr 11 (1468) z dnia 5.02.2018
Ujęcie opłaty recyklingowej w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (459) z dnia 1.02.2018
Rozliczenie skutków korekty VAT w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (459) z dnia 1.02.2018
Uproszczenia w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (975) z dnia 1.02.2018
Prenumerata czasopism na 2018 r. opłacona w 2017 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018 - Ewidencja kosztów i przychodów na przełomie roku
Usługi telefoniczne dotyczące różnych lat obrotowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018 - Ewidencja kosztów i przychodów na przełomie roku
Z prac Komitetu Standardów Rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 7 (1464) z dnia 22.01.2018
Ujęcie przedmiotu umowy w księgach dzierżawcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (458) z dnia 20.01.2018
Uproszczone rozliczanie kosztów prenumeraty, których wartość jest nieistotna
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (458) z dnia 20.01.2018
Uproszczenia w zakresie kwalifikacji umów leasingowych w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (458) z dnia 20.01.2018
Ubezpieczenie OC biura rachunkowego w 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (974) z dnia 20.01.2018
Ewidencja kosztów rozliczanych w czasie
Gazeta Podatkowa nr 6 (1463) z dnia 18.01.2018
Wycena i ewidencja zapasów w cenach zakupu
Gazeta Podatkowa nr 2 (1459) z dnia 4.01.2018
Odroczony podatek dochodowy na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 1 (1458) z dnia 2.01.2018
Wybór metody ewidencji kosztów działalności podstawowej w jednostkach produkcyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (457) z dnia 1.01.2018
Posiedzenie KSR
Gazeta Podatkowa nr 103 (1457) z dnia 28.12.2017
Kto odpowiada w jednostce za sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego?
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Rzeczowe aktywa trwałe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Główny księgowy a inwentaryzacja kasy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (970) z dnia 10.12.2017
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 98 (1452) z dnia 7.12.2017
Próg istotności
Gazeta Podatkowa nr 97 (1451) z dnia 4.12.2017
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (455) z dnia 1.12.2017
Wniesienie aportem składnika aktywów w zamian za udziały
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (455) z dnia 1.12.2017
Aport w księgach wnoszącego - wytyczne stanowiska w sprawie ujęcia transakcji zamiany
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (455) z dnia 1.12.2017
Podmiot odpowiedzialny za przeprowadzenie inwentaryzacji
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.
Obniżenie stawki amortyzacyjnej jako element kreacji wyniku finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (967) z dnia 10.11.2017
Z prac KSR
Gazeta Podatkowa nr 89 (1443) z dnia 6.11.2017
Rezerwy na przyszłe świadczenia emerytalne i różnica z ponownego oszacowania rezerwy
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2017 - Rezerwy oraz bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - wybrane zagadnienia
Czy należy inwentaryzować niskocenne składniki majątku zaliczone w koszty?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1440) z dnia 26.10.2017 - Zasady przeprowadzania inwentaryzacji za 2017 rok
Osoby odpowiedzialne za prawidłowy przebieg inwentaryzacji
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2017 - Inwentaryzacja aktywów i pasywów w 2017 r.
Przeprowadzenie inwentaryzacji przez podmiot zewnętrzny
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2017 - Inwentaryzacja aktywów i pasywów w 2017 r.
Wykup samochodu osobowego z leasingu finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (452) z dnia 20.10.2017
Zasady stosowania KSR nr 11
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (452) z dnia 20.10.2017
Obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (965) z dnia 20.10.2017
Opracowanie polityki rachunkowości jednostki
Gazeta Podatkowa nr 84 (1438) z dnia 19.10.2017
Wskazówki KSR dotyczące inwentaryzacji zapasów (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 82 (1436) z dnia 12.10.2017
Czynności związane z przygotowaniem inwentaryzacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (451) z dnia 1.10.2017
Rabat otrzymany po wprowadzeniu środka trwałego do używania według KSR nr 11
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (451) z dnia 1.10.2017
Koszty uzyskania przychodu przy sprzedaży części nieruchomości
Dodatek nr 26 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2017 - Sprzedaż nieruchomości - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
Rozpoczęcie inwentaryzacji za 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (963) z dnia 1.10.2017
Czy jednorazowy odpis amortyzacyjny dopuszczalny jest dla celów bilansowych?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (963) z dnia 1.10.2017
Zmiana częstotliwości dokonywania inwentaryzacji w handlu detalicznym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1432) z dnia 28.09.2017 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Ewidencja odpisów aktualizujących należności
Gazeta Podatkowa nr 78 (1432) z dnia 28.09.2017
Przygotowanie do inwentaryzacji rocznej
Gazeta Podatkowa nr 77 (1431) z dnia 25.09.2017
Koszty produkcji rozliczanej tylko w zespole 4
Gazeta Podatkowa nr 76 (1430) z dnia 21.09.2017
Elektroniczne przechowywanie dowodów księgowych według zasad obowiązujących od 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (962) z dnia 20.09.2017
Ewidencja sprzedaży materiałów produkcyjnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (962) z dnia 20.09.2017
Odsetki od zaległości budżetowych z tytułu zaniżenia VAT należnego za lata ubiegłe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (962) z dnia 20.09.2017
Poziom istotności dla celów bilansowych
Gazeta Podatkowa nr 75 (1429) z dnia 18.09.2017
Poziom istotności dla celów bilansowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (961) z dnia 10.09.2017
Główny księgowy i jego obowiązki
Gazeta Podatkowa nr 71 (1425) z dnia 4.09.2017
Czy dla celów bilansowych można dokonać jednorazowej amortyzacji?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (449) z dnia 1.09.2017
Ewidencja księgowa zakupu kasy rejestrującej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (449) z dnia 1.09.2017
Obowiązek inwentaryzacji sklepu otwartego pod koniec roku kalendarzowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (960) z dnia 1.09.2017
Uproszczona ewidencja leasingu
Gazeta Podatkowa nr 70 (1424) z dnia 31.08.2017
Uproszczone odpisy amortyzacyjne od środków trwałych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1422) z dnia 24.08.2017 - Środki trwałe w ewidencji księgowej
Ewidencja księgowa ulepszenia w obcym środku trwałym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (448) z dnia 20.08.2017
Ewidencja i prezentacja dotacji na działalność edukacyjną w spółce z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (959) z dnia 20.08.2017
Istotność a rozliczenia międzyokresowe kosztów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1419) z dnia 14.08.2017 - Ewidencja kosztów rozliczanych w czasie
Ewidencja księgowa na koncie 64-0
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1419) z dnia 14.08.2017 - Ewidencja kosztów rozliczanych w czasie
Nieistotny koszt ubezpieczenia budynku księgowany jednorazowo
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1419) z dnia 14.08.2017 - Ewidencja kosztów rozliczanych w czasie
Uproszczenia w zakresie ewidencji oraz wyceny zapasu towarów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (958) z dnia 10.08.2017
Wartość początkowa środków trwałych - Krajowy Standard Rachunkowości nr 11
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (447) z dnia 1.08.2017
Wykup przedmiotu leasingu w ewidencji księgowej
Dodatek nr 21 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 21 z dnia 20.07.2017 - Rozliczanie umów leasingu - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa
Projekt stanowiska Komitetu w sprawie rzetelnego i jasnego obrazu jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Ubezpieczenie kredytu kupieckiego i rozliczenie składki ubezpieczeniowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Zaliczenie zakupionego składnika majątku w ciężar zużycia materiałów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Jak zaksięgować polisę ubezpieczeniową?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Utrata prawa do stosowania uproszczeń przy rozliczaniu umów leasingu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (956) z dnia 20.07.2017
Raport kasowy dokumentujący operacje gotówkowe w firmie
Gazeta Podatkowa nr 57 (1411) z dnia 17.07.2017
Uproszczenia w zakładowym planie kont
Gazeta Podatkowa nr 56 (1410) z dnia 13.07.2017
Środki trwałe według KSR nr 11 - wybrane problemy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (955) z dnia 10.07.2017
Ewidencja zakupu czytnika kodów kreskowych
Gazeta Podatkowa nr 54 (1408) z dnia 6.07.2017
Rozliczenie wydatków na domenę internetową, które dotyczą przyszłych okresów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (445) z dnia 1.07.2017
Zmiana częstotliwości dokonywania inwentaryzacji w handlu detalicznym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (445) z dnia 1.07.2017
Korekta zawyżonej amortyzacji środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (954) z dnia 1.07.2017
Rezerwy na urlopy pracownicze w fundacji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (954) z dnia 1.07.2017
Nowy projekt stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 52 (1406) z dnia 29.06.2017
Z prac Komitetu Standardów Rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 51 (1405) z dnia 26.06.2017
Programy komputerowe w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 49 (1403) z dnia 19.06.2017
Ewidencja przekształcenia leasingu operacyjnego w finansowy
Gazeta Podatkowa nr 47 (1401) z dnia 12.06.2017
Ewidencja księgowa ulepszenia w obcym środku trwałym
Gazeta Podatkowa nr 45 (1399) z dnia 5.06.2017
Przyjęcie uproszczeń dla jednostki małej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1397) z dnia 29.05.2017 - Rachunkowość spółki z o.o.
Ujęcie w księgach rachunkowych ulgi na zakup kasy fiskalnej
Gazeta Podatkowa nr 43 (1397) z dnia 29.05.2017
Nieodpłatne otrzymanie licencji na korzystanie z programu komputerowego
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2017 - Koszty rodzajowe oraz ich rozliczenie
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2017 - Koszty rodzajowe oraz ich rozliczenie
Próg istotności a ujmowanie w kosztach uzyskania przychodów tzw. kosztów pośrednich
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (950) z dnia 20.05.2017
Czy duża jednostka może odstąpić od ustalania odroczonego podatku dochodowego?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (950) z dnia 20.05.2017
Amortyzacja bilansowa środków trwałych (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 38 (1392) z dnia 11.05.2017
Nieistotny koszt ubezpieczenia budynku bez rozliczania w czasie
Gazeta Podatkowa nr 35 (1389) z dnia 2.05.2017
Małowartościowe przedmioty o cechach środków trwałych w ewidencji bilansowej
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2017 - Koszty używania samochodów osobowych - ujęcie w księgach rachunkowych
Rezygnacja z prowadzenia kasy w spółce z o.o.
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2017 - Rachunkowość w spółce z o.o. od założenia do likwidacji
Faktura za energię elektryczną, dotycząca dwóch miesięcy na przełomie roku obrotowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (440) z dnia 20.04.2017
Przechowywanie dokumentów dotyczących zakupu lub wytworzenia środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (439) z dnia 1.04.2017
Czy zarząd może podjąć decyzję o przyjęciu statusu jednostki małej?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (945) z dnia 1.04.2017
Podstawa ustalania progu istotności dla celów bilansowych
Gazeta Podatkowa nr 26 (1380) z dnia 30.03.2017
Zdarzenia po dacie bilansu (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 24 (1378) z dnia 23.03.2017
Moment ujęcia skutków korekty błędu w ewidencji księgowej
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2017 - Korekty błędów popełnionych w księgach rachunkowych
Nadpłata wobec ZUS wynikająca z błędnego naliczenia składek na FP i FGŚP
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2017 - Korekty błędów popełnionych w księgach rachunkowych
Nieujęcie kosztów wynagrodzeń w księgach roku, którego dotyczą
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2017 - Korekty błędów popełnionych w księgach rachunkowych
Zasady sporządzania inwentaryzacji środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (438) z dnia 20.03.2017
Podstawa ustalania progu istotności dla celów bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (438) z dnia 20.03.2017
Zasady ujmowania wstępnej opłaty leasingowej w kosztach bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (438) z dnia 20.03.2017
Zbiornik na gaz zainstalowany na dzierżawionym gruncie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (944) z dnia 20.03.2017
Uproszczenia w rachunkowości dla jednostek mikro, jednostek małych oraz jednostek pozostałych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (944) z dnia 20.03.2017
Sprawozdanie finansowe jednostki małej za 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 23 (1377) z dnia 20.03.2017
Podpisanie sprawozdania finansowego za 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 22 (1376) z dnia 16.03.2017
Nakłady poniesione na ulepszenie obcego środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (437) z dnia 1.03.2017
Możliwość rezygnacji z prowadzenia konta "Kasa"
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (437) z dnia 1.03.2017
Faktura korygująca zmniejszająca zobowiązanie i koszty lat ubiegłych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (437) z dnia 1.03.2017
Prenumerata czasopism na 2017 r. opłacona w 2016 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (436) z dnia 20.02.2017
Usługi telefoniczne dotyczące różnych lat obrotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (436) z dnia 20.02.2017
Ewidencja księgowa odpisu na ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (436) z dnia 20.02.2017
Pierwsza opłata leasingowa w leasingu operacyjnym
Dodatek nr 7 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 z dnia 20.02.2017 - Używanie firmowych samochodów w 2017 r.
Samochód używany na podstawie umowy dzierżawy/najmu
Dodatek nr 7 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 z dnia 20.02.2017 - Używanie firmowych samochodów w 2017 r.
Ogólne zasady stosowania uproszczeń przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017 - Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2017 roku
Licencja na program komputerowy o niskiej wartości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017 - Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2017 roku
Niskocenne składniki rzeczowego majątku trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017 - Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2017 roku
Odpisywanie materiałów i towarów w koszty w dacie zakupu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017 - Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2017 roku
Księgowanie faktur za telefon obejmujących przełom okresów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017 - Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2017 roku
Uproszczenia w księgowaniu umów leasingu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017 - Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2017 roku
Kiedy do przyjęcia uproszczeń niezbędna jest decyzja organu zatwierdzającego?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017 - Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2017 roku
Jak księgować koszty energii elektrycznej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 10 (1364) z dnia 2.02.2017 - Koszty i przychody na przełomie roku w ewidencji księgowej
Ewidencja faktury za usługi telekomunikacyjne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 10 (1364) z dnia 2.02.2017 - Koszty i przychody na przełomie roku w ewidencji księgowej
Koszty pośrednie na przełomie lat
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (434) z dnia 20.01.2017
Uproszczona amortyzacja w przepisach ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (434) z dnia 20.01.2017
Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (938) z dnia 20.01.2017
Wykup przedmiotu leasingu w ewidencji księgowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (937) z dnia 10.01.2017
Ujęcie w księgach rachunkowych rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (433) z dnia 1.01.2017
Skutki otrzymania decyzji o nieprawidłowościach w odliczeniu VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (936) z dnia 1.01.2017
Rzeczowe aktywa trwałe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Kierownik jednostki musi pamiętać o obowiązkach sprawozdawczych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 101 (1351) z dnia 19.12.2016 - Plusy i minusy pełnienia funkcji w organach spółki z o.o.
Ewidencja zakupu laptopa z oprogramowaniem Office
Gazeta Podatkowa nr 99 (1349) z dnia 12.12.2016
Wycena bilansowa środków trwałych w budowie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1348) z dnia 8.12.2016 - Wycena na dzień bilansowy aktywów i pasywów
Tworzenie rezerw na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 98 (1348) z dnia 8.12.2016
Przystąpienie samorządowej instytucji kultury do centrum usług wspólnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (431) z dnia 1.12.2016
Ewidencja bilansowa niskocennych składników majątku trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (431) z dnia 1.12.2016
Ewidencja kosztów prenumeraty prasy na 2017 r.
Gazeta Podatkowa nr 95 (1345) z dnia 28.11.2016
Przeprowadzenie inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury przez podmiot zewnętrzny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
Istota rozliczeń międzyokresowych kosztów w świetle przepisów bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
Korekta kosztów na przełomie roku w świetle prawa bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
Obowiązek tworzenia rezerw na nagrody jubileuszowe pracowników
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
Ewidencja odsetek od dłużnika postawionego w stan upadłości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (931) z dnia 10.11.2016
Prowadzenie biura rachunkowego w formie spółki z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (930) z dnia 1.11.2016
Odpisywanie materiałów i towarów w koszty w dacie zakupu
Gazeta Podatkowa nr 85 (1335) z dnia 24.10.2016
Możliwość rezygnacji z prowadzenia kasy w jednostce
Gazeta Podatkowa nr 85 (1335) z dnia 24.10.2016
Przygotowanie rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
Wątpliwości związane z przebiegiem i dokumentowaniem spisu z natury
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
Centrum usług wspólnych - inwentaryzacja w jednostkach obsługiwanych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Ujęcie zwiększenia wysokości zobowiązania wobec ZUS w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Z prac Komitetu Standardów Rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 83 (1333) z dnia 17.10.2016
Księgowanie kosztów rozmów i abonamentu z faktur za telefon
Gazeta Podatkowa nr 81 (1331) z dnia 10.10.2016
Ubezpieczenie środków trwałych w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 80 (1330) z dnia 6.10.2016
Inwentaryzacja w świetle ustawy o rachunkowości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 80 (1330) z dnia 6.10.2016 - Zasady przeprowadzania inwentaryzacji za 2016 rok
Wewnętrzne regulacje jednostki dotyczące inwentaryzacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 80 (1330) z dnia 6.10.2016 - Zasady przeprowadzania inwentaryzacji za 2016 rok
Przyjęcie odpowiedzialności za prowadzenie ksiąg
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1328) z dnia 29.09.2016 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Prowadzenie biura rachunkowego - wybrane problemy
Gazeta Podatkowa nr 77 (1327) z dnia 26.09.2016
Uproszczenia w księgowaniu umów leasingu
Gazeta Podatkowa nr 77 (1327) z dnia 26.09.2016
Odpowiedzialność kierownika jednostki
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2016 - Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów. Stan prawny na 1 września 2016 r.
Zwrot do sprzedawcy środka trwałego częściowo zamortyzowanego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (426) z dnia 20.09.2016
Rozliczenie zakupu licencji na program komputerowy o cenie nie wyższej niż 3.500 zł
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (426) z dnia 20.09.2016
Czy niskocenne składniki majątku powinny być objęte ewidencją pozabilansową?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (426) z dnia 20.09.2016
Kiedy należy rozwiązać odpis aktualizujący wartość należności?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (426) z dnia 20.09.2016
Preproporcja w spółce prowadzącej szkołę publiczną
Poradnik VAT nr 18 (426) z dnia 20.09.2016
Opracowanie polityki rachunkowości jednostki
Gazeta Podatkowa nr 75 (1325) z dnia 19.09.2016
Zakup wyposażenia do budynku nieprzyjętego jeszcze do używania
Gazeta Podatkowa nr 74 (1324) z dnia 15.09.2016
Uproszczenia w rachunkowości jednostek mikro i małych
Gazeta Podatkowa nr 74 (1324) z dnia 15.09.2016
Pomijanie niektórych pozycji w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (425) z dnia 1.09.2016
Ujęcie w księgach wydatków na licencję na program komputerowy
Gazeta Podatkowa nr 67 (1317) z dnia 22.08.2016
Uproszczona amortyzacja w świetle ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (424) z dnia 20.08.2016
Odstępne przy umowie leasingu uznanego za leasing operacyjny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (424) z dnia 20.08.2016
Ewidencja zaległych składek na Fundusz Pracy i FGŚP
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (923) z dnia 20.08.2016
Prowadzenie kasy - obowiązek czy możliwość?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (923) z dnia 20.08.2016
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 62 (1312) z dnia 4.08.2016 - Rozliczenia międzyokresowe w księgach rachunkowych
Koszt ubezpieczenia budynków firmowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 62 (1312) z dnia 4.08.2016 - Rozliczenia międzyokresowe w księgach rachunkowych
Ujęcie w księgach prowizji od kredytu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 62 (1312) z dnia 4.08.2016 - Rozliczenia międzyokresowe w księgach rachunkowych
Czy biuro rachunkowe opracowuje i aktualizuje politykę rachunkowości dla klientów?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (423) z dnia 1.08.2016
Warunki jakie należy spełnić, aby skorzystać z uproszczenia w klasyfikacji umów leasingu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (423) z dnia 1.08.2016
Korekta deklaracji CIT-8 zwiększająca kwotę zobowiązania podatkowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (423) z dnia 1.08.2016
Obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC w biurze rachunkowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (422) z dnia 20.07.2016
Dotacja dla grupy producentów rolnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (920) z dnia 20.07.2016
Różnice kursowe w wartości początkowej środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 57 (1307) z dnia 18.07.2016
Zwrot środka trwałego po przyjęciu go do używania
Gazeta Podatkowa nr 56 (1306) z dnia 14.07.2016
Jak księgować opłaty w leasingu operacyjnym?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (1305) z dnia 11.07.2016 - Leasing, najem i dzierżawa w ewidencji księgowej
Uproszczenia w kwalifikowaniu umów leasingu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (1305) z dnia 11.07.2016 - Leasing, najem i dzierżawa w ewidencji księgowej
Inwentaryzacja składników majątku na dzień zakończenia dzierżawy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (1305) z dnia 11.07.2016 - Leasing, najem i dzierżawa w ewidencji księgowej
Ewidencyjne i podatkowe skutki odliczenia VAT w zawyżonej wysokości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (919) z dnia 10.07.2016
Ubezpieczenie OC dla biura rachunkowego
Gazeta Podatkowa nr 54 (1304) z dnia 7.07.2016
Zobowiązanie z tytułu dzierżawy gruntu, niepotwierdzone dowodem zewnętrznym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (421) z dnia 1.07.2016
Błąd w księgach rachunkowych 2015 r. wykryty po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (918) z dnia 1.07.2016
Ujęcie księgowe rezerw na świadczenia pracownicze
Gazeta Podatkowa nr 52 (1302) z dnia 30.06.2016
Brak głównej księgowej w firmie
Gazeta Podatkowa nr 50 (1300) z dnia 23.06.2016
Jak rozliczyć w księgach zakup telefonu na raty?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (420) z dnia 20.06.2016
Małowartościowe przedmioty o cechach środków trwałych w ewidencji bilansowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (420) z dnia 20.06.2016
Niskocenne składniki majątku trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 48 (1298) z dnia 16.06.2016 - Środki trwałe w księgach rachunkowych