Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady rachunkowości »  Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 49 obowiązującym od 1.01.2020 r.
Zatwierdzenie i udostępnienie sprawozdania finansowego za 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 26 (1692) z dnia 30.03.2020
W spółce z o.o. sformalizowane podsumowanie ubiegłego roku obrotowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1687) z dnia 12.03.2020 - Decyzje w sprawie wyniku finansowego spółek i obowiązki wobec KRS
Obowiązki sprawozdawcze spółek wobec KRS w 2020 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1687) z dnia 12.03.2020 - Decyzje w sprawie wyniku finansowego spółek i obowiązki wobec KRS
Sprawozdania będące uzupełnieniem sprawozdania finansowego (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 20 (1686) z dnia 9.03.2020
Przygotowywanie sprawozdań finansowych do KRS UWAGA! Zmiana terminów
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2020 - Jak sporządzić elektroniczne sprawozdanie finansowe?
Sporządzanie sprawozdania z działalności
Gazeta Podatkowa nr 15 (1681) z dnia 20.02.2020
Zasady sporządzania dodatkowych informacji i objaśnień (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 14 (1680) z dnia 17.02.2020
Ogólne informacje o sprawozdaniu z działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (507) z dnia 1.02.2020
Termin, forma i zakres sprawozdania z działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (507) z dnia 1.02.2020
Składanie e-sprawozdań finansowych do KRS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (506) z dnia 20.01.2020
Zmiany wprowadzone do ustawy o rachunkowości z dniem 1 stycznia 2020 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (505) z dnia 1.01.2020
Ogólne zasady dotyczące sporządzania i składania sprawozdań finansowych
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2019 - Sporządzanie sprawozdań finansowych za 2019 r. - wybrane zagadnienia
Podpisywanie sprawozdania finansowego podpisem osobistym
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2019
Opublikowano ustawę zmieniającą ustawę o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (497) z dnia 1.09.2019
Opublikowano kolejne ważne zmiany dla firm
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1032) z dnia 1.09.2019
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 49 w pozostałych wersjach czasowych
E-sprawozdania finansowe - wybrane wyjaśnienia Min. Fin.
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2019 - Sporządzanie sprawozdań finansowych za 2019 r. - wybrane zagadnienia
Termin i forma sporządzenia sprawozdania z działalności jednostki
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2019 - Sporządzanie sprawozdań finansowych za 2019 r. - wybrane zagadnienia
Sprawozdania będące uzupełnieniem sprawozdania finansowego, niewchodzące w jego skład
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Zestawienie uproszczeń w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Elektroniczna forma sprawozdania finansowego
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Harmonogram prac związanych z zakończeniem 2019 r. (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019
Sprawozdania będące uzupełnieniem sprawozdania finansowego, niewchodzące w jego skład
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Obowiązki sprawozdawcze związane z likwidacją spółdzielni
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1036) z dnia 10.10.2019
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego po terminie a obowiązek jego złożenia w KRS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1036) z dnia 10.10.2019
Obowiązek przekazania do KRS uchwały w sprawie podziału zysku
Gazeta Podatkowa nr 72 (1634) z dnia 9.09.2019
Niezatwierdzenie sprawozdania finansowego a obowiązek jego złożenia do KRS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1031) z dnia 20.08.2019
Złożenie zatwierdzonego sprawozdania finansowego do KRS w przypadku, gdy takiego przekazania dokonano już wcześniej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1027) z dnia 10.07.2019
Przekazanie zatwierdzonego sprawozdania do urzędu skarbowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1027) z dnia 10.07.2019
Z końcem czerwca 2019 r. upływa ustawowy termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1025) z dnia 20.06.2019
Konsekwencje niezatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 48 (1610) z dnia 17.06.2019
Wskaźniki finansowe w sprawozdaniu z działalności spółki handlowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (491) z dnia 1.06.2019
Konsekwencje niezatwierdzenia sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Osoby uprawnione do przekazania sprawozdania finansowego spółki z o.o. do KRS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1022) z dnia 20.05.2019
Zatwierdzenie i udostępnienie sprawozdania finansowego za 2018 r.
Gazeta Podatkowa nr 36 (1598) z dnia 6.05.2019
Przekazanie sprawozdania do szefa KAS, urzędu skarbowego i KRS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1020) z dnia 1.05.2019
Data rozliczenia wyniku finansowego w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 1.05.2019
Podpis profesjonalnego pełnomocnika przy zgłoszeniu dokumentów finansowych do KRS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Uproszczenia w zakresie zasad rachunkowości i sprawozdawczości spółki komandytowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Termin sporządzenia i podpisania sprawozdania z działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Termin i forma sporządzenia sprawozdania z działalności jednostki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1018) z dnia 10.04.2019
Tematy związane z podsumowaniem ubiegłego roku obrotowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (1590) z dnia 8.04.2019 - Podsumowanie ubiegłego roku obrotowego w spółce z o.o. po zmianach przepisów
E-sprawozdania finansowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1016) z dnia 20.03.2019
Sporządzenie sprawozdania z działalności
Gazeta Podatkowa nr 22 (1584) z dnia 18.03.2019
Obowiązki sprawozdawcze spółek handlowych wobec KRS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019 - Zgłaszanie zmian i przekazywanie dokumentów finansowych do KRS
Obowiązki sprawozdawcze spółek wobec KRS w 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 18 (1580) z dnia 4.03.2019
Sporządzanie sprawozdania z działalności
Gazeta Podatkowa nr 17 (1579) z dnia 28.02.2019
Postać elektroniczna sprawozdania z działalności za 2018 r.
Gazeta Podatkowa nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019
Sporządzenie dodatkowych informacji i objaśnień (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019
Składanie dokumentów finansowych do KRS - odpowiedzi MS na najczęściej zadawane pytania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (484) z dnia 20.02.2019
Obowiązek sporządzania rachunku przepływów pieniężnych w jednostce małej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (484) z dnia 20.02.2019
Nowe zasady sporządzania, podpisywania i składania sprawozdań finansowych
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2019
Składanie sprawozdań finansowych przez agencję wykonawczą
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (483) z dnia 1.02.2019
Termin złożenia sprawozdania finansowego za 2018 r. do KRS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1011) z dnia 1.02.2019
Obowiązki związane z likwidacją spółdzielni pracy
Gazeta Podatkowa nr 6 (1568) z dnia 21.01.2019
Czy w obecnym stanie prawnym można wysłać do KRS skany sprawozdań finansowych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Podpisywanie elektronicznych sprawozdań finansowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1008) z dnia 1.01.2019
Definicja jednostki małej określona w przepisach bilansowych i podatkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (480) z dnia 20.12.2018
Zakres informacji prezentowanych w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Forma sprawozdania finansowego
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Wymogi dotyczące podpisywania sprawozdań finansowych
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Złożenie sprawozdań finansowych i innych dokumentów do KRS
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Jednostki mające możliwość sporządzania sprawozdania finansowego w oparciu o załącznik nr 4
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Jednostki mające możliwość sporządzania sprawozdania finansowego w oparciu o załącznik nr 5
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Składanie oraz sporządzanie sprawozdań - od 1 października 2018 r.
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2018 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Elektroniczne sprawozdania finansowe od 1 października 2018 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Składanie sprawozdań finansowych do KRS i do organów skarbowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Definicja jednostki mikro i zakres uproszczeń w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (478) z dnia 20.11.2018
Warunki uzyskania statusu jednostki małej i zakres uproszczeń w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (478) z dnia 20.11.2018
Harmonogram prac związanych z zakończeniem 2018 roku (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 92 (1549) z dnia 15.11.2018
Elektronizacja sprawozdań finansowych
Gazeta Podatkowa nr 89 (1546) z dnia 5.11.2018
Sprawozdania sporządzane wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Odpowiedzialność karna za niezłożenie sprawozdania do KRS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Obowiązek sporządzania elektronicznych sprawozdań finansowych
Gazeta Podatkowa nr 80 (1537) z dnia 4.10.2018
Złożenie sprawozdania finansowego do KRS i urzędu skarbowego po 1 października 2018 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (475) z dnia 1.10.2018
Złożenie do KRS sprawozdań finansowych i innych dokumentów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Okres przechowywania sprawozdań finansowych oraz rocznych zeznań podatkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Na czym polega elektronizacja sprawozdań według prawa bilansowego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Nowe zasady sporządzania sprawozdań finansowych obowiązujące od 1 października 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (998) z dnia 20.09.2018
Podpisy na sprawozdaniu z działalności jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (473) z dnia 1.09.2018
Uproszczenia przewidziane dla jednostek mikro i jednostek małych
Dodatek nr 25 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 z dnia 20.08.2018 - Uproszczenia w rozliczeniach podatkowych i bilansowych
E-sprawozdania finansowe od 1 października 2018 r.
Dodatek nr 25 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 z dnia 20.08.2018 - Uproszczenia w rozliczeniach podatkowych i bilansowych
Już niedługo sprawozdania finansowe w formie elektronicznej
Gazeta Podatkowa nr 65 (1522) z dnia 13.08.2018
Podmioty, które muszą składać sprawozdania finansowe do KRS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1520) z dnia 6.08.2018 - Zmiany w składaniu sprawozdań finansowych
Zmiany dla podatników pdof w przekazywaniu sprawozdań finansowych do US
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1520) z dnia 6.08.2018 - Zmiany w składaniu sprawozdań finansowych
Nowe zasady sporządzania dokumentów finansowych od 1 października 2018 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1520) z dnia 6.08.2018 - Zmiany w składaniu sprawozdań finansowych
Zasady podpisywania sprawozdania finansowego w spółce z o.o. od 1 października 2018 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1520) z dnia 6.08.2018 - Zmiany w składaniu sprawozdań finansowych
Elektroniczne zgłaszanie sprawozdań finansowych do KRS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1515) z dnia 19.07.2018 - Zgłaszanie wniosków do KRS
Niezatwierdzenie sprawozdania finansowego w wymaganym terminie
Gazeta Podatkowa nr 56 (1513) z dnia 12.07.2018
Przekazanie sprawozdania finansowego za 2017 r. do KRS i urzędu skarbowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (991) z dnia 10.07.2018
Nadchodzące i planowane zmiany przepisów ważne dla spółek
Gazeta Podatkowa nr 54 (1511) z dnia 5.07.2018
Składanie sprawozdań finansowych za 2017 r. po nowemu
Gazeta Podatkowa nr 49 (1506) z dnia 18.06.2018
Udostępnienie sprawozdania finansowego za 2017 r.
Gazeta Podatkowa nr 47 (1504) z dnia 11.06.2018
Sporządzanie sprawozdania z działalności
Gazeta Podatkowa nr 43 (1500) z dnia 28.05.2018
Nowe zasady składania rocznych sprawozdań finansowych do KRS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (466) z dnia 20.05.2018
Skutki niezatwierdzenia sprawozdania w obowiązującym terminie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (465) z dnia 1.05.2018
Czy stowarzyszenie powinno sporządzić sprawozdanie z działalności?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (465) z dnia 1.05.2018
Złożenie dokumentów finansowych do KRS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (984) z dnia 1.05.2018
Tematy na zwyczajne zgromadzenie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (1489) z dnia 19.04.2018 - Przeprowadzanie zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o.
Złożenie sprawozdania finansowego i innych dokumentów za 2017 r. do KRS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (982) z dnia 10.04.2018
Skutki niezłożenia sprawozdania finansowego do KRS
Gazeta Podatkowa nr 25 (1482) z dnia 26.03.2018
Zatwierdzenie i ogłoszenie sprawozdania finansowego za 2017 r.
Gazeta Podatkowa nr 24 (1481) z dnia 22.03.2018
Ostateczny termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (980) z dnia 20.03.2018
Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe i jego podpisanie
Gazeta Podatkowa nr 21 (1478) z dnia 12.03.2018
Kto powinien podpisać roczne sprawozdanie finansowe jednostki?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (979) z dnia 10.03.2018
Nowe rozwiązania prawne dla podmiotów z KRS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (979) z dnia 10.03.2018
Sporządzenie sprawozdania z działalności
Gazeta Podatkowa nr 20 (1477) z dnia 8.03.2018
Postać sprawozdania finansowego jednostki mikro
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2018 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Czy spółka z o.o., będąca jednostką mikro, musi sporządzać sprawozdanie z działalności?
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2018 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Postać sprawozdania finansowego jednostki małej
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2018 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Kiedy jednostka mikro może nie sporządzać sprawozdania z działalności?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (461) z dnia 1.03.2018
Rezygnacja ze sporządzenia sprawozdania z działalności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (977) z dnia 20.02.2018
Wymogi formalne sprawozdania finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018 - Sprawozdanie finansowe za 2017 rok - wybrane zagadnienia
Sporządzenie dodatkowych informacji i objaśnień (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018
Uproszczenia w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (975) z dnia 1.02.2018
Wymogi formalne dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Kto odpowiada w jednostce za sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego?
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Sprawozdanie z działalności spółki komandytowej
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.
Harmonogram prac związanych z zakończeniem 2017 roku (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 91 (1445) z dnia 13.11.2017
Sprawozdanie z działalności spółki komandytowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (962) z dnia 20.09.2017
Skutki niezatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (447) z dnia 1.08.2017
Gdy sprawozdanie z działalności nie trafia do KRS
Gazeta Podatkowa nr 59 (1413) z dnia 24.07.2017
Elementy sprawozdania finansowego składane do KRS
Gazeta Podatkowa nr 53 (1407) z dnia 3.07.2017
Kiedy spółki komandytowe sporządzają sprawozdanie z działalności jednostki?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (445) z dnia 1.07.2017
Sprawozdanie z działalności w jednostce spełniającej kryteria dla mikro
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (954) z dnia 1.07.2017
Składanie do KRS sprawozdań finansowych jednostek mikro
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Udostępnienie sprawozdania finansowego za 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 49 (1403) z dnia 19.06.2017
Złożenie sprawozdania finansowego w KRS przez stowarzyszenie
Gazeta Podatkowa nr 46 (1400) z dnia 8.06.2017
Złożenie do KRS sprawozdania finansowego jednostki mikro za 2016 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (951) z dnia 1.06.2017
Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do KRS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1387) z dnia 24.04.2017 - Zatwierdzenie i udostępnienie sprawozdania finansowego za 2016 rok
Dobrowolne badanie sprawozdania a złożenie opinii w KRS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1387) z dnia 24.04.2017 - Zatwierdzenie i udostępnienie sprawozdania finansowego za 2016 rok
Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego w rejestrze sądowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (440) z dnia 20.04.2017
Obowiązki sprawozdawcze spółek jawnych i partnerskich wobec KRS
Gazeta Podatkowa nr 31 (1385) z dnia 18.04.2017
Czas zwołać zwyczajne zgromadzenie wspólników
Gazeta Podatkowa nr 29 (1383) z dnia 10.04.2017
Uproszczenia w rachunkowości dla jednostek mikro, jednostek małych oraz jednostek pozostałych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (944) z dnia 20.03.2017
Sprawozdanie finansowe jednostki małej za 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 23 (1377) z dnia 20.03.2017
Podpisanie sprawozdania finansowego za 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 22 (1376) z dnia 16.03.2017
Sprawozdanie z działalności za 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 20 (1374) z dnia 9.03.2017
Nowe obowiązki dotyczące raportowania niefinansowego oraz kolejne uproszczenia w rachunkowości
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2017
Status jednostki mikro a uproszczenia możliwe do zastosowania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (437) z dnia 1.03.2017
Sporządzenie dodatkowych informacji i objaśnień (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017
Wprowadzono obowiązek raportowania niefinansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (434) z dnia 20.01.2017
Wymogi formalne dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Uproszczenia przewidziane w ustawie o rachunkowości dla jednostek mikro, małych i pozostałych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (935) z dnia 20.12.2016
Kierownik jednostki musi pamiętać o obowiązkach sprawozdawczych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 101 (1351) z dnia 19.12.2016 - Plusy i minusy pełnienia funkcji w organach spółki z o.o.
Harmonogram prac związanych z zamknięciem 2016 r. (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 91 (1341) z dnia 14.11.2016
Uproszczone formy sprawozdań finansowych jednostek mikro i małych
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 z dnia 10.11.2016 - Sprawozdanie finansowe za 2016 r. - wybrane zagadnienia
Kto podpisuje i sporządza sprawozdanie finansowe?
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
Uproszczenia w rachunkowości jednostek mikro i małych
Gazeta Podatkowa nr 74 (1324) z dnia 15.09.2016
Termin złożenia sprawozdania finansowego w KRS
Gazeta Podatkowa nr 49 (1299) z dnia 20.06.2016
Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do KRS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (419) z dnia 1.06.2016
Sprawy, które musi rozpatrzyć zwyczajne zgromadzenie
Gazeta Podatkowa nr 41 (1291) z dnia 23.05.2016
Nowe jednostki objęte będą przepisami ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (418) z dnia 20.05.2016
Postać sprawozdania finansowego jednostki mikro według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2016 - Jednostki małe i jednostki mikro, czyli jak uprościć rachunkowość w 2016 r.
Czy spółka z o.o., będąca jednostką mikro, musi sporządzać sprawozdanie z działalności?
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2016 - Jednostki małe i jednostki mikro, czyli jak uprościć rachunkowość w 2016 r.
Postać sprawozdania finansowego jednostki małej według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2016 - Jednostki małe i jednostki mikro, czyli jak uprościć rachunkowość w 2016 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostki małej
Gazeta Podatkowa nr 24 (1274) z dnia 24.03.2016
Ogłoszenie rocznego sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 23 (1273) z dnia 21.03.2016
Postać sprawozdania finansowego sporządzanego przez jednostki mikro i małe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (413) z dnia 1.03.2016
Uproszczenia w spółkach z o.o. spełniających kryteria określone dla jednostek małych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (413) z dnia 1.03.2016
Sporządzenie sprawozdania z działalności
Gazeta Podatkowa nr 16 (1266) z dnia 25.02.2016
Kto ma podpisać sprawozdanie finansowe spółki?
Gazeta Podatkowa nr 13 (1263) z dnia 15.02.2016
Uproszczone sprawozdania finansowe jednostek mikro
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1262) z dnia 11.02.2016 - Sporządzanie sprawozdania finansowego za 2015 rok
Uproszczenia w sprawozdaniu finansowym jednostek małych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1262) z dnia 11.02.2016 - Sporządzanie sprawozdania finansowego za 2015 rok
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statusu jednostki małej
Gazeta Podatkowa nr 8 (1258) z dnia 28.01.2016
Elementy sprawozdania finansowego jednostki niezobowiązanej do badania tego sprawozdania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (410) z dnia 20.01.2016
Pozostałe najważniejsze zmiany
Dodatek nr 4 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2016 - Co nowego w przepisach w 2016 r. ?
Z jaką szczegółowością wykazuje się dane w sprawozdaniu finansowym?
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Kto odpowiada w jednostce za sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego?
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Obowiązek sporządzenia sprawozdania z działalności przez spółkę z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (899) z dnia 20.12.2015
Pozostałe najważniejsze zmiany w rachunkowości i sprawozdawczości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1243) z dnia 7.12.2015 - Nowe uproszczenia w rachunkowości i sprawozdawczości
Uproszczenia w zakresie sporządzania sprawozdań z działalności przez spółki z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (407) z dnia 1.12.2015
Definicja jednostek małych oraz zakres stosowanych przez nie uproszczeń
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2015
Objęcie szerszej liczby jednostek obowiązkiem sporządzania sprawozdania z działalności
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2015
ZMIANY W USTAWIE O RACHUNKOWOŚCI OBEJMUJĄCE SPRAWOZDAWCZOŚĆ JEDNOSTEK
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2015 - Sprawozdanie finansowe za 2015 rok - wybrane zagadnienia
Forma decyzji w sprawie sporządzania uproszczonego sprawozdania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Pozostałe najważniejsze zmiany
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (891) z dnia 1.10.2015
Definicja jednostek mikro
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2015 - Uproszczenia w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej po zmianach
Zakres uproszczeń dla jednostek mikro
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2015 - Uproszczenia w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej po zmianach
Definicja jednostek małych i zakres stosowanych przez nie uproszczeń
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2015 - Uproszczenia w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej po zmianach
Składanie sprawozdania do KRS jednostek mikro
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 z dnia 1.09.2015 - Rachunkowość małych jednostek i jednostek mikro w 2015 r.
Definicja małej jednostki
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 z dnia 1.09.2015 - Rachunkowość małych jednostek i jednostek mikro w 2015 r.
Kiedy należy sporządzić sprawozdanie z działalności w spółce z o.o. w likwidacji?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (400) z dnia 20.08.2015
Składanie do KRS sprawozdania finansowego za 2014 r. jednostek mikro
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (885) z dnia 1.08.2015
Konsekwencje niezatwierdzenia sprawozdania finansowego
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2015 - Zatwierdzenie sprawozdania i rozliczenie wyniku finansowego
Złożenie sprawozdania finansowego za 2014 r.
Gazeta Podatkowa nr 43 (1188) z dnia 28.05.2015
Złożenie sprawozdania finansowego do KRS przez stowarzyszenie
Gazeta Podatkowa nr 38 (1183) z dnia 11.05.2015
Sprawozdanie finansowe nowo powstałej spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 26 (1171) z dnia 30.03.2015
Złożenie sprawozdania do KRS
Dodatek nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 z dnia 20.03.2015 - Czynności i zdarzenia po sporządzeniu bilansu za 2014 r.
Sprawozdanie spółki handlowej nieprowadzącej działalności gospodarczej a KRS
Dodatek nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 z dnia 20.03.2015 - Czynności i zdarzenia po sporządzeniu bilansu za 2014 r.
Ogłoszenie rocznego sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 23 (1168) z dnia 19.03.2015
Rozwiązania stosowane w rachunkowości jednostek mikro
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1162) z dnia 26.02.2015 - Uproszczenia stosowane w rachunkowości
Podpisanie sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 17 (1162) z dnia 26.02.2015
Zatwierdzenie sprawozdania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1161) z dnia 23.02.2015 - Sprawozdanie finansowe za 2014 rok - wybrane zagadnienia
Sporządzenie sprawozdania z działalności jednostki
Gazeta Podatkowa nr 16 (1161) z dnia 23.02.2015
Z jaką szczegółowością wykazuje się dane w sprawozdaniu finansowym?
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2014 r. - najciekawsze zagadnienia
Osoby odpowiedzialne za sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2014 r. - najciekawsze zagadnienia
Termin zatwierdzania sprawozdań finansowych oraz ich publikacji
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2014 - Bilans 2014 - wybrane zagadnienia
Jakie jednostki mogą nie sporządzać sprawozdania z działalności?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (383) z dnia 1.12.2014
Sprawozdanie finansowe jednostek mikro
Gazeta Podatkowa nr 81 (1122) z dnia 9.10.2014
Brak zatwierdzonego sprawozdania - kłopot zarządu
Gazeta Podatkowa nr 81 (1122) z dnia 9.10.2014
Czas na wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania za 2014 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (379) z dnia 1.10.2014
Data sprawozdania finansowego oraz informacji dodatkowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (853) z dnia 10.09.2014
Forma i ostateczny termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Ostateczny termin zatwierdzania sprawozdań finansowych a publikacja sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (845) z dnia 20.06.2014
Cel i zakres KSR nr 9
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Zawartość sprawozdania z działalności – wybrane zagadnienia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Nowy Krajowy Standard Rachunkowości nr 9 - "Sprawozdanie z działalności"
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (843) z dnia 1.06.2014
Złożenie sprawozdania finansowego do KRS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1084) z dnia 29.05.2014 - Obowiązki jednostki po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Opublikowano KSR nr 9 "Sprawozdanie z działalności"
Gazeta Podatkowa nr 42 (1083) z dnia 26.05.2014
Kto przedkłada sprawozdanie finansowe do ogłoszenia?
Gazeta Podatkowa nr 25 (1066) z dnia 27.03.2014
Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta
Gazeta Podatkowa nr 22 (1063) z dnia 17.03.2014
Podpisanie rocznego sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 20 (1061) z dnia 10.03.2014
Złożenie do rejestru sprawozdania spółki handlowej nieprowadzącej działalności gospodarczej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (834) z dnia 1.03.2014
Sprawozdanie z działalności jednostki
Gazeta Podatkowa nr 17 (1058) z dnia 27.02.2014
Z jaką szczegółowością wykazuje się dane w sprawozdaniu finansowym?
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Osoby odpowiedzialne za sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Harmonogram prac związanych ze sprawozdaniem za 2013 r.
Gazeta Podatkowa nr 91 (1028) z dnia 14.11.2013
Wytyczne KSR dotyczące sprawozdania z działalności
Gazeta Podatkowa nr 53 (990) z dnia 4.07.2013
Projekt Krajowego Standardu Rachunkowości nr 8 "Sprawozdanie z działalności"
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (349) z dnia 1.07.2013
Kierunki prac Komitetu Standardów Rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 51 (988) z dnia 27.06.2013
Publikacja sprawozdania SPZOZ
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (809) z dnia 20.06.2013
Kto podpisuje sprawozdanie finansowe jednoosobowej spółki z o.o.?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (348) z dnia 20.06.2013
Kto jest zobowiązany do sporządzania sprawozdania z działalności jednostki?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (347) z dnia 1.06.2013
Jakie informacje powinno zawierać sprawozdanie z działalności?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (347) z dnia 1.06.2013
Ogłoszenie rocznego sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 22 (959) z dnia 18.03.2013
Podpis pod sprawozdaniem finansowym sporządzonym przez biuro rachunkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (799) z dnia 10.03.2013
Badanie sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 19 (956) z dnia 7.03.2013
Sprawozdanie z działalności jednostki za 2012 r.
Gazeta Podatkowa nr 17 (954) z dnia 28.02.2013
Wymogi dotyczące złożenia podpisu pod sprawozdaniem finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (339) z dnia 1.02.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60