Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady rachunkowości »  Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 64 obowiązującym od 21.06.2017 r. do 14.12.2017 r.
Jednostki zobowiązane do sporządzania zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Charakterystyka poszczególnych pozycji zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Jednostki zobowiązane do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdań finansowych za 2017 r.
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.
Wybór audytora w przypadku badania dobrowolnego
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.
Zakres informacyjny sprawozdania finansowego
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.
Zatwierdzanie sprawozdania finansowego spółki z o.o. po wystąpieniu wspólnika
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.
Harmonogram prac związanych z zakończeniem 2017 roku (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 91 (1445) z dnia 13.11.2017
Harmonogram prac związanych z zakończeniem 2017 roku (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 90 (1444) z dnia 9.11.2017
Ustalenie przychodów do obowiązku badania sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 85 (1439) z dnia 23.10.2017
Badanie sprawozdań finansowych jednostek zależnych
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 z dnia 20.10.2017 - Transakcje z podmiotami powiązanymi - VAT, podatek dochodowy i ewidencja bilansowa
Umowy o badanie sprawozdań finansowych za 2017 r. - w pytaniach Czytelników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (964) z dnia 10.10.2017
Wybór audytora w przypadku badania dobrowolnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (964) z dnia 10.10.2017
Okres, na jaki należy zawrzeć umowę o badanie sprawozdania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (451) z dnia 1.10.2017
Ustalenie, za który rok należy poddać badaniu sprawozdanie finansowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (451) z dnia 1.10.2017
Jednostki zobowiązane do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (450) z dnia 20.09.2017
Możliwość stosowania Krajowych Standardów Rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 68 (1422) z dnia 24.08.2017
Wypłata dywidendy przez spółkę z o.o. w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 67 (1421) z dnia 21.08.2017
Skutki niezatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (447) z dnia 1.08.2017
Podział zysku netto samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Zmiany w ustawie o rachunkowości wprowadzone ustawą o biegłych rewidentach
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (445) z dnia 1.07.2017
Rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale w jednostce małej podlegającej badaniu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (954) z dnia 1.07.2017
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 64 w pozostałych wersjach czasowych
Zmiana stanu zapasów w rachunku przepływów pieniężnych
Gazeta Podatkowa nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020
TARCZA Przekazanie sprawozdania finansowego osoby fizycznej
Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020
Odroczenie terminów dotyczących sprawozdawczości finansowej
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2020 - Korekty błędów w księgach i sprawozdaniu finansowym
Elementy sprawozdania finansowego sporządzanego przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2020 - Korekty błędów w księgach i sprawozdaniu finansowym
Sporządzenie nowej wersji e-sprawozdania finansowego za 2019 r. w związku z jego korektą
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2020 - Korekty błędów w księgach i sprawozdaniu finansowym
Zmiana stanu zapasów w rachunku przepływów pieniężnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020
Gdzie w bilansie wykazać niewypłacony zysk w spółce jawnej?
Gazeta Podatkowa nr 37 (1703) z dnia 7.05.2020
Podział zysku netto w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (513) z dnia 1.05.2020
Obowiązek i termin zatwierdzenia sprawozdania
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2020 - Rozliczenie wyniku finansowego w zależności od formy prawnej jednostki
Możliwość podziału zysku
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2020 - Rozliczenie wyniku finansowego w zależności od formy prawnej jednostki
Publikacja rozporządzenia przesuwającego terminy dotyczące sprawozdawczości finansowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020
Obowiązek badania rocznego sprawozdania finansowego w przypadku emisji obligacji imiennych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020
Uproszczenia przewidziane dla jednostek małych i jednostek mikro
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1052) z dnia 20.03.2020
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 18 (1684) z dnia 2.03.2020
Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostki pozarządowej
Gazeta Podatkowa nr 17 (1683) z dnia 27.02.2020
Przygotowanie rachunku przepływów pieniężnych (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 15 (1681) z dnia 20.02.2020
Opinia negatywna z badania sprawozdania finansowego a podział zysku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1047) z dnia 1.02.2020
Które jednostki będą zobowiązane do poddania badaniu swoich rocznych sprawozdań finansowych za 2020 r.?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1046) z dnia 20.01.2020
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2020 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (506) z dnia 20.01.2020
Prace składające się na wstępne i ostateczne zamknięcie ksiąg
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (504) z dnia 20.12.2019
Podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego z firmą audytorską
Gazeta Podatkowa nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019
Bilans otwarcia likwidacji spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 96 (1658) z dnia 2.12.2019
WYBÓR AUDYTORA ORAZ ZAWARCIE UMOWY O BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2019 R.
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2019 - Sporządzanie sprawozdań finansowych za 2019 r. - wybrane zagadnienia
Które jednostki muszą poddać badaniu swoje sprawozdanie finansowe za 2019 r.?
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2019 - Sporządzanie sprawozdań finansowych za 2019 r. - wybrane zagadnienia
Kiedy możliwe jest rozwiązanie umowy o badanie?
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2019 - Sporządzanie sprawozdań finansowych za 2019 r. - wybrane zagadnienia
Korekta błędu roku ubiegłego a obowiązek badania sprawozdania finansowego
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2019 - Sporządzanie sprawozdań finansowych za 2019 r. - wybrane zagadnienia
Konsekwencje podpisania umowy na ustawowe badanie sprawozdania finansowego na rok zamiast na dwa lata
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2019 - Sporządzanie sprawozdań finansowych za 2019 r. - wybrane zagadnienia
Ogólne zasady dotyczące sporządzania i składania sprawozdań finansowych
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2019 - Sporządzanie sprawozdań finansowych za 2019 r. - wybrane zagadnienia
E-sprawozdania finansowe - wybrane wyjaśnienia Min. Fin.
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2019 - Sporządzanie sprawozdań finansowych za 2019 r. - wybrane zagadnienia
Wersje sprawozdań finansowych
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2019 - Sporządzanie sprawozdań finansowych za 2019 r. - wybrane zagadnienia
Prosta spółka akcyjna objęta obowiązkiem prowadzenia ksiąg
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2019
Podpisanie umowy na ustawowe badanie sprawozdania finansowego na rok zamiast na dwa lata - konsekwencje
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1040) z dnia 20.11.2019
Harmonogram prac związanych z zakończeniem 2019 r. (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019
Dwuletni okres umowy o badanie sprawozdania finansowego a wygaśnięcie obowiązku badania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Umowa o badanie sprawozdania finansowego z nowo wybraną firmą audytorską
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Zaliczka wpłacona na poczet badania sprawozdania finansowego za 2019 r. - ujęcie w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1038) z dnia 1.11.2019
Udział firmy audytorskiej w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2019 - Przygotowanie do inwentaryzacji rocznej i rozliczenie jej wyników
Wybór audytora i podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1037) z dnia 20.10.2019
Zmiany w ustawie o rachunkowości związane z powstaniem prostej spółki akcyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
Kogo dotyczy obowiązek badania rocznego sprawozdania finansowego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (498) z dnia 20.09.2019
Realizacja obowiązku ogłaszania sprawozdań finansowych przez SP ZOZ
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (496) z dnia 20.08.2019
Wypłata dywidendy przez spółkę z o.o. - skutki podatkowe i ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1031) z dnia 20.08.2019
Obowiązek badania sprawozdania finansowego a podział wyniku finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1031) z dnia 20.08.2019
Niezatwierdzenie sprawozdania finansowego a obowiązek jego złożenia do KRS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1031) z dnia 20.08.2019
Sporządzenie kolejnej wersji niezatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Możliwość tworzenia kapitału zapasowego z wypracowanego zysku w spółce jawnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Korekta błędu roku ubiegłego a obowiązek badania sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1028) z dnia 20.07.2019
Rozliczenie kosztów badania rocznego sprawozdania finansowego za 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1027) z dnia 10.07.2019
Złożenie zatwierdzonego sprawozdania finansowego do KRS w przypadku, gdy takiego przekazania dokonano już wcześniej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1027) z dnia 10.07.2019
Z końcem czerwca 2019 r. upływa ustawowy termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1025) z dnia 20.06.2019
Rozliczenie wyniku finansowego za 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1025) z dnia 20.06.2019
Ogłoszenie sprawozdania finansowego w MSiG
Gazeta Podatkowa nr 48 (1610) z dnia 17.06.2019
Kolejna umowa o badanie sprawozdania finansowego za 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1024) z dnia 10.06.2019
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 r.
Gazeta Podatkowa nr 44 (1606) z dnia 3.06.2019
Obowiązek ogłoszenia w MSiG sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa osoby fizycznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (491) z dnia 1.06.2019
Wskaźniki finansowe w sprawozdaniu z działalności spółki handlowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (491) z dnia 1.06.2019
Badanie sprawozdania finansowego spółki komandytowo-akcyjnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1023) z dnia 1.06.2019
Konsekwencje niezatwierdzenia sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Ustalenie katalogu przychodów obligujących do poddania badaniu sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Okres zawarcia umowy o badanie sprawozdania finansowego z firmą audytorską
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Obowiązek sporządzenia dodatkowych elementów sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Rozliczenie wyniku finansowego za 2018 r. w spółce z o.o. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019
Obowiązek udostępnienia sprawozdania finansowego za 2018 r. uprawnionym osobom przed jego zatwierdzeniem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1021) z dnia 10.05.2019
Zatwierdzenie i udostępnienie sprawozdania finansowego za 2018 r.
Gazeta Podatkowa nr 36 (1598) z dnia 6.05.2019
Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta i jego zatwierdzenie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1020) z dnia 1.05.2019
Sprawozdanie za 2018 r. należy zatwierdzić do końca czerwca 2019 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Koszty zagranicznego przedstawicielstwa oraz zakładu samobilansującego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1019) z dnia 20.04.2019
Skutki wprowadzenia do badanego sprawozdania finansowego korekt biegłego rewidenta
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1018) z dnia 10.04.2019
Gdzie i w jakiej formie należy złożyć sprawozdanie finansowe SP ZOZ?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Sprawozdanie finansowe nowo utworzonej instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Elementy sprawozdania finansowego spółki z o.o., której sprawozdanie nie podlega badaniu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Ostatni moment na decyzję o stosowaniu uproszczeń przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1016) z dnia 20.03.2019
Elementy sprawozdania finansowego jednostki małej
Gazeta Podatkowa nr 20 (1582) z dnia 11.03.2019
Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 18 (1580) z dnia 4.03.2019
Sporządzanie sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej
Gazeta Podatkowa nr 18 (1580) z dnia 4.03.2019
Możliwość podziału wyniku finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1580) z dnia 4.03.2019 - Ustalenie i rozliczenie wyniku finansowego za 2018 rok
Zasady prezentacji wyników finansowych lat ubiegłych
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2019 - Prezentacja wybranych operacji gospodarczych w sprawozdaniu finansowym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 16 (1578) z dnia 25.02.2019
Wersje sprawozdań finansowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1013) z dnia 20.02.2019
Ustalenie obowiązku badania sprawozdania finansowego za 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1011) z dnia 1.02.2019
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2019 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (482) z dnia 20.01.2019
Obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego za 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 5 (1567) z dnia 17.01.2019
Ustalenie obowiązku badania sprawozdania finansowego w kantorach - odpowiedź Min. Fin. na zapytanie naszego Wydawnictwa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1008) z dnia 1.01.2019
Zakres informacji prezentowanych w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Rozwiązanie umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1007) z dnia 20.12.2018
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2018 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Podpisanie umowy o dobrowolne badanie sprawozdania finansowego
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2018 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Średnioroczne zatrudnienie a obowiązek badania sprawozdania finansowego
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2018 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Dwuletnia umowa o badanie sprawozdania finansowego a brak ustawowego obowiązku badania
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2018 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Sprawozdanie finansowe sporządzane według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (479) z dnia 1.12.2018
Ustalenie obowiązku badania sprawozdania finansowego za 2018 r. w jednostce prowadzącej kantor
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1005) z dnia 1.12.2018
Dwuletnia umowa o badanie sprawozdania finansowego a brak ustawowego obowiązku badania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1004) z dnia 20.11.2018
Harmonogram prac związanych z zakończeniem 2018 roku (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 92 (1549) z dnia 15.11.2018
Elementy sprawozdania finansowego nowej jednostki
Gazeta Podatkowa nr 92 (1549) z dnia 15.11.2018
Harmonogram prac związanych z zakończeniem 2018 r. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 91 (1548) z dnia 13.11.2018
Zakres informacji prezentowanych w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Podpisanie umowy z firmą audytorską w przypadku wieloosobowego organu zarządzającego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Podpisanie umowy o dobrowolne badanie sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1001) z dnia 20.10.2018
Wybór audytora do badania sprawozdania (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 84 (1541) z dnia 18.10.2018
Wybór audytora do badania sprawozdania (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 83 (1540) z dnia 15.10.2018
Zawarcie umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1000) z dnia 10.10.2018
Jednostki, których sprawozdania finansowe podlegają obowiązkowi badania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (475) z dnia 1.10.2018
Umowa o badanie sprawozdania finansowego z firmą audytorską
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (475) z dnia 1.10.2018
Zbliża się termin zawarcia umowy z firmą audytorską
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Okres przechowywania sprawozdań finansowych oraz rocznych zeznań podatkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Średnioroczne zatrudnienie a obowiązek badania sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (998) z dnia 20.09.2018
Niezatwierdzenie sprawozdania finansowego w wymaganym terminie
Gazeta Podatkowa nr 56 (1513) z dnia 12.07.2018
Przekazanie sprawozdania finansowego za 2017 r. do KRS i urzędu skarbowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (991) z dnia 10.07.2018
Zawarcie i rozwiązanie dwuletniej umowy o badanie sprawozdania finansowego z biegłym rewidentem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (990) z dnia 1.07.2018
Według jakiego załącznika mogą być sporządzane sprawozdania finansowe stowarzyszeń za 2017 r.?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (990) z dnia 1.07.2018
Złożenie wniosku o upadłość a obowiązek badania sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (468) z dnia 20.06.2018
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 r.
Gazeta Podatkowa nr 45 (1502) z dnia 4.06.2018
Obowiązki związane z zatwierdzeniem rocznego sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (986) z dnia 20.05.2018
Zasady podziału wyniku finansowego w spółce osobowej
Dodatek nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 z dnia 1.05.2018 - Rozliczenia między spółką a wspólnikiem - podatki i ewidencja księgowa
Obowiązek i termin zatwierdzenia sprawozdania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (465) z dnia 1.05.2018
Konsekwencje zatwierdzenia rocznego sprawozdania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (465) z dnia 1.05.2018
Termin złożenia dokumentów finansowych do ogłoszenia w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym"
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (984) z dnia 1.05.2018
Złożenie przez podatników pdof sprawozdania finansowego za 2017 r.
Gazeta Podatkowa nr 33 (1490) z dnia 23.04.2018
Ważne terminy w kwietniu 2018 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Przychody uwzględniane przy ustalaniu limitu do badania sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Sprawozdawczość finansowa stowarzyszeń - po zmianach
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (983) z dnia 20.04.2018
Obowiązek utworzenia rezerwy na odroczony podatek dochodowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (463) z dnia 1.04.2018
Zdarzenia po dniu bilansowym - ujęcie w księgach i wykazanie w sprawozdaniu finansowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (981) z dnia 1.04.2018
Podział wyniku finansowego w spółce z o.o. za 2017 r. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 25 (1482) z dnia 26.03.2018
Zatwierdzenie i ogłoszenie sprawozdania finansowego za 2017 r.
Gazeta Podatkowa nr 24 (1481) z dnia 22.03.2018
Obowiązek badania rocznego sprawozdania finansowego spółki komandytowo-akcyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (462) z dnia 20.03.2018
Obowiązek badania sprawozdania finansowego osoby fizycznej prowadzącej kilka rodzajów działalności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (980) z dnia 20.03.2018
Sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 17 (1474) z dnia 26.02.2018
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 15 (1472) z dnia 19.02.2018
Wymogi formalne sprawozdania finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018 - Sprawozdanie finansowe za 2017 rok - wybrane zagadnienia
Zatwierdzenie i ogłoszenie sprawozdania finansowego za 2017 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018 - Sprawozdanie finansowe za 2017 rok - wybrane zagadnienia
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (458) z dnia 20.01.2018
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (974) z dnia 20.01.2018
Elementy sprawozdania finansowego osoby fizycznej
Gazeta Podatkowa nr 6 (1463) z dnia 18.01.2018
Ważne terminy w czerwcu 2017 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Rozliczenie w 2017 r. wyniku finansowego osiągniętego za 2016 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (953) z dnia 20.06.2017
Zatwierdzanie sprawozdania finansowego spółki z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (953) z dnia 20.06.2017
Udostępnienie sprawozdania finansowego za 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 49 (1403) z dnia 19.06.2017
Ewidencja przekształcenia leasingu operacyjnego w finansowy
Gazeta Podatkowa nr 47 (1401) z dnia 12.06.2017
Zatwierdzenie, złożenie oraz ogłoszenie sprawozdania finansowego za 2016 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (952) z dnia 10.06.2017
Nowy udziałowiec a zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok ubiegły
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (951) z dnia 1.06.2017
Ostateczny termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 44 (1398) z dnia 1.06.2017
Usługa badania rocznego sprawozdania finansowego za 2016 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (950) z dnia 20.05.2017
Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego w urzędzie skarbowym
Gazeta Podatkowa nr 38 (1392) z dnia 11.05.2017
Kiedy sprawozdanie finansowe podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (949) z dnia 10.05.2017
Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego w urzędzie skarbowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (949) z dnia 10.05.2017
Termin i forma zatwierdzenia sprawozdania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1387) z dnia 24.04.2017 - Zatwierdzenie i udostępnienie sprawozdania finansowego za 2016 rok
Dobrowolne badanie sprawozdania a złożenie opinii w KRS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1387) z dnia 24.04.2017 - Zatwierdzenie i udostępnienie sprawozdania finansowego za 2016 rok
Uproszczenia stosowane przez jednostki o niewielkich rozmiarach
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2017 - Rachunkowość w spółce z o.o. od założenia do likwidacji
Obowiązki spółki z o.o. w likwidacji wynikające z ustawy o rachunkowości
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2017 - Rachunkowość w spółce z o.o. od założenia do likwidacji
Ogłoszenie sprawozdania finansowego w MSiG
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (440) z dnia 20.04.2017
Złożenie sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (440) z dnia 20.04.2017
Obowiązek badania sprawozdania finansowego spółki jawnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (440) z dnia 20.04.2017
Ustalenie obowiązku badania sprawozdania finansowego za 2016 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (946) z dnia 10.04.2017
Sprawozdanie finansowe "małej" spółki akcyjnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (946) z dnia 10.04.2017
Ewidencja rozliczenia wyniku finansowego za 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 26 (1380) z dnia 30.03.2017
Zatwierdzenie i ogłoszenie sprawozdania finansowego za 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 25 (1379) z dnia 27.03.2017
Zasady podziału wyniku finansowego w spółce osobowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (944) z dnia 20.03.2017
Sprawozdanie finansowe jednostki małej za 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 23 (1377) z dnia 20.03.2017
Badanie sprawozdania finansowego za 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 21 (1375) z dnia 13.03.2017
Elementy sprawozdania finansowego jednostki małej
Gazeta Podatkowa nr 19 (1373) z dnia 6.03.2017
Wypłata dywidendy w spółkach kapitałowych w 2017 r.
Gazeta Podatkowa nr 19 (1373) z dnia 6.03.2017
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1372) z dnia 2.03.2017 - Bilans 2016 - zasady sporządzania i zatwierdzania
Oddział spółki jawnej a jego rachunkowość
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (942) z dnia 1.03.2017
Czy osoba fizyczna prowadząca księgi składa sprawozdanie w KRS?
Gazeta Podatkowa nr 17 (1371) z dnia 27.02.2017
Sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 16 (1370) z dnia 23.02.2017
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 14 (1368) z dnia 16.02.2017
Zasady prezentacji wyników finansowych lat ubiegłych
Dodatek nr 2 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2017 - Rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym - odpowiedzi na pytania Czytelników
Badanie sprawozdania finansowego spółki po jej przekształceniu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (435) z dnia 1.02.2017
Ewidencja zaliczki za badanie sprawozdania finansowego za 2016 r. jednostki małej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (939) z dnia 1.02.2017
Ustalenie obowiązku badania sprawozdania finansowego za 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (938) z dnia 20.01.2017
Co wchodzi w skład sprawozdania finansowego za 2016 r.?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (937) z dnia 10.01.2017
Kiedy wystąpi obowiązek badania sprawozdania finansowego?
Gazeta Podatkowa nr 102 (1352) z dnia 22.12.2016
Rozliczenie w księgach rachunkowych kolejnego roku zysku wypracowanego w roku ubiegłym
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2016 - Zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (432) z dnia 20.12.2016
Ewidencja kosztów przedstawicielstwa na Ukrainie w księgach rachunkowych spółki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (432) z dnia 20.12.2016
Ustalenie przychodu ze sprzedaży do obowiązku badania sprawozdania
Gazeta Podatkowa nr 99 (1349) z dnia 12.12.2016
Ustalenie obowiązku poddania badaniu sprawozdania finansowego za 2016 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (934) z dnia 10.12.2016
Sprawozdania finansowe sporządzane przez jednostki mikro i jednostki małe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (934) z dnia 10.12.2016
Zakres stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (933) z dnia 1.12.2016
Badanie sprawozdań finansowych jednostek zależnych (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (933) z dnia 1.12.2016
Prezentacja zapasów na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 94 (1344) z dnia 24.11.2016
Harmonogram prac związanych z zamknięciem 2016 r. (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 91 (1341) z dnia 14.11.2016
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2016 r.
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 z dnia 10.11.2016 - Sprawozdanie finansowe za 2016 r. - wybrane zagadnienia
Badanie sprawozdania finansowego w pierwszym roku działalności
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 z dnia 10.11.2016 - Sprawozdanie finansowe za 2016 r. - wybrane zagadnienia
Elementy sprawozdania finansowego jednostki
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 z dnia 10.11.2016 - Sprawozdanie finansowe za 2016 r. - wybrane zagadnienia
Ustalenie obowiązku badania sprawozdania finansowego za 2016 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 90 (1340) z dnia 10.11.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok
Harmonogram prac związanych z zamknięciem 2016 r. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 90 (1340) z dnia 10.11.2016
Zakres informacyjny zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (429) z dnia 1.11.2016
Zasady prezentacji wyników finansowych lat ubiegłych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (429) z dnia 1.11.2016
Przychód z tytułu kar umownych a obowiązek badania sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (429) z dnia 1.11.2016
Elementy sprawozdania finansowego
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
Ustalenie obowiązku badania sprawozdania finansowego
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
Niedopełnienie obowiązku poddania sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Stosowanie Krajowych Standardów Rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 83 (1333) z dnia 17.10.2016
Określenie przychodów przy badaniu sprawozdania finansowego stowarzyszenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (427) z dnia 1.10.2016
Ustalenie obowiązku badania sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (426) z dnia 20.09.2016
Czas dokonać wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2016 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (926) z dnia 20.09.2016
Opracowanie polityki rachunkowości jednostki
Gazeta Podatkowa nr 75 (1325) z dnia 19.09.2016
Uproszczenia w rachunkowości jednostek mikro i małych
Gazeta Podatkowa nr 74 (1324) z dnia 15.09.2016
Badanie sprawozdania finansowego w pierwszym roku działalności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (924) z dnia 1.09.2016
Uproszczenia stosowane przez jednostki o niewielkich rozmiarach
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (424) z dnia 20.08.2016
Rozliczenie w księgach rachunkowych 2016 r. zysku wypracowanego w 2015 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (921) z dnia 1.08.2016
Konsekwencje zakupu spółki działającej na terenie innego państwa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (422) z dnia 20.07.2016
Uproszczenia w kwalifikowaniu umów leasingu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (1305) z dnia 11.07.2016 - Leasing, najem i dzierżawa w ewidencji księgowej
Przekształcenie firmy osoby fizycznej w spółkę z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (918) z dnia 1.07.2016
Rachunkowość jednostki będącej kościelną osobą prawną
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (420) z dnia 20.06.2016
Termin złożenia sprawozdania finansowego w KRS
Gazeta Podatkowa nr 49 (1299) z dnia 20.06.2016
Ujęcie w księgach podziału zysku w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 48 (1298) z dnia 16.06.2016
Ogłoszenie sprawozdania finansowego w MSiG
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (419) z dnia 1.06.2016
Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustalane w związku ze stratą podatkową
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (419) z dnia 1.06.2016
Wpływ dywidendy za 2015 r. przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (915) z dnia 1.06.2016
Nowe jednostki objęte będą przepisami ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (418) z dnia 20.05.2016
Data sporządzenia sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 40 (1290) z dnia 19.05.2016
Wypłata dywidendy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (913) z dnia 10.05.2016
Obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego po połączeniu spółek
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (913) z dnia 10.05.2016
Wycena kredytów i pożyczek w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1287) z dnia 9.05.2016 - Ewidencja księgowa rozrachunków z tytułu kredytów i pożyczek
Postać sprawozdania finansowego jednostki małej według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2016 - Jednostki małe i jednostki mikro, czyli jak uprościć rachunkowość w 2016 r.
Elementy sprawozdania sporządzanego przez jednostki małe
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2016 - Jednostki małe i jednostki mikro, czyli jak uprościć rachunkowość w 2016 r.
Rodzaj uproszczenia i kryteria umożliwiające jego zastosowanie
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2016 - Jednostki małe i jednostki mikro, czyli jak uprościć rachunkowość w 2016 r.
Możliwość niestosowania przepisów rozporządzenia o instrumentach finansowych
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2016 - Jednostki małe i jednostki mikro, czyli jak uprościć rachunkowość w 2016 r.
Moment rozliczenia wyniku finansowego w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (416) z dnia 20.04.2016
Podział zysku w księgach rachunkowych spółki komandytowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (910) z dnia 10.04.2016
Ważne terminy w kwietniu 2016 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (415) z dnia 1.04.2016
Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 23 (1273) z dnia 21.03.2016 - Ustalenie i rozliczenie wyniku finansowego za 2015 rok
Rozliczenie wyniku finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 23 (1273) z dnia 21.03.2016 - Ustalenie i rozliczenie wyniku finansowego za 2015 rok
Przeznaczenie zysku na dywidendy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 23 (1273) z dnia 21.03.2016 - Ustalenie i rozliczenie wyniku finansowego za 2015 rok
Ogłoszenie rocznego sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 23 (1273) z dnia 21.03.2016
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015 r.
Gazeta Podatkowa nr 22 (1272) z dnia 17.03.2016
Badanie sprawozdania finansowego za 2015 r.
Gazeta Podatkowa nr 21 (1271) z dnia 14.03.2016
Badanie bilansu a odroczony podatek dochodowy
Gazeta Podatkowa nr 20 (1270) z dnia 10.03.2016
Prawne aspekty rachunku przepływów pieniężnych
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2016 - Zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych krok po kroku
Postać sprawozdania finansowego sporządzanego przez jednostki mikro i małe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (413) z dnia 1.03.2016
Uproszczenia w spółkach z o.o. spełniających kryteria określone dla jednostek małych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (413) z dnia 1.03.2016
Rozszerzenie katalogu jednostek mogących stosować uproszczenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1267) z dnia 29.02.2016 - Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych
Gazeta Podatkowa nr 15 (1265) z dnia 22.02.2016
Jednostki zobowiązane do sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2016
Obowiązki jednostki, której sprawozdanie finansowe podlega badaniu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (412) z dnia 20.02.2016
Wybór biegłego rewidenta w jednostce podlegającej badaniu na podstawie ustawy o obligacjach
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (905) z dnia 20.02.2016
Mała jednostka a badanie sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 14 (1264) z dnia 18.02.2016
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 13 (1263) z dnia 15.02.2016
Uproszczone sprawozdania finansowe jednostek mikro
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1262) z dnia 11.02.2016 - Sporządzanie sprawozdania finansowego za 2015 rok
Uproszczenia w sprawozdaniu finansowym jednostek małych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1262) z dnia 11.02.2016 - Sporządzanie sprawozdania finansowego za 2015 rok
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2016 r. a uproszczenia w prowadzeniu rachunkowości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (904) z dnia 10.02.2016
Podsumowanie ubiegłego roku obrotowego w spółce osobowej
Gazeta Podatkowa nr 11 (1261) z dnia 8.02.2016
Koszty przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (411) z dnia 1.02.2016
Pokrycie straty bilansowej z lat ubiegłych w spółdzielni
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (411) z dnia 1.02.2016
Prezentacja podatku dochodowego w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 9 (1259) z dnia 1.02.2016
Obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego za 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 7 (1257) z dnia 25.01.2016
Koszty uwzględniane przy ustalaniu kosztu wytworzenia produktów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (410) z dnia 20.01.2016
Pozostałe najważniejsze zmiany
Dodatek nr 4 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2016 - Co nowego w przepisach w 2016 r. ?
Ustalanie różnic kursowych na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 3 (1253) z dnia 11.01.2016
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki komandytowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (901) z dnia 10.01.2016
Jednostki zobowiązane do ustalania odroczonego podatku dochodowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (409) z dnia 1.01.2016
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Inwestycje krótkoterminowe
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Podatek dochodowy
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Bieżący i odroczony podatek dochodowy
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Ujęcie w bilansie rezerw na zobowiązania
Gazeta Podatkowa nr 100 (1245) z dnia 14.12.2015
Zakres informacyjny uproszczonego sprawozdania dla jednostek małych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1243) z dnia 7.12.2015 - Nowe uproszczenia w rachunkowości i sprawozdawczości
Pozostałe najważniejsze zmiany w rachunkowości i sprawozdawczości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1243) z dnia 7.12.2015 - Nowe uproszczenia w rachunkowości i sprawozdawczości
Badanie sprawozdań finansowych krajowych instytucji płatniczych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1243) z dnia 7.12.2015 - Nowe uproszczenia w rachunkowości i sprawozdawczości
Zmiany dotyczące leasingu i podatku odroczonego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1243) z dnia 7.12.2015 - Nowe uproszczenia w rachunkowości i sprawozdawczości
Stosowanie przepisów o instrumentach finansowych
Gazeta Podatkowa nr 97 (1242) z dnia 3.12.2015
Zmiany w rozporządzeniu o instrumentach finansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (407) z dnia 1.12.2015
Bieżący i odroczony podatek dochodowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (407) z dnia 1.12.2015
Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez jednostki pożytku publicznego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (897) z dnia 1.12.2015
Definicja jednostek małych oraz zakres stosowanych przez nie uproszczeń
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2015
Rozszerzenie katalogu jednostek, które mogą stosować uproszczenia
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2015
Zwiększenie liczby podmiotów zobowiązanych do poddania badaniu swoich rocznych sprawozdań finansowych
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2015
Kogo dotyczy obowiązek badania sprawozdania finansowego?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1240) z dnia 26.11.2015 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 95 (1240) z dnia 26.11.2015
Elementy sprawozdania sporządzanego przez małe jednostki
Gazeta Podatkowa nr 95 (1240) z dnia 26.11.2015
Prezentacja długoterminowych aktywów finansowych w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 94 (1239) z dnia 23.11.2015
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2015 - Informacja dodatkowa wraz z notami dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (po zmianach)
ZMIANY W USTAWIE O RACHUNKOWOŚCI OBEJMUJĄCE SPRAWOZDAWCZOŚĆ JEDNOSTEK
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2015 - Sprawozdanie finansowe za 2015 rok - wybrane zagadnienia
Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego za 2015 r.
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2015 - Sprawozdanie finansowe za 2015 rok - wybrane zagadnienia
Płatności dokonywane przez wspólników spółki osobowej oraz zaliczki na poczet zysku z rachunku firmowego
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2015 - Sprawozdanie finansowe za 2015 rok - wybrane zagadnienia
Termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2015 - Sprawozdanie finansowe za 2015 rok - wybrane zagadnienia
Obowiązek ogłoszenia sprawozdania finansowego firmy osoby fizycznej w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2015 - Sprawozdanie finansowe za 2015 rok - wybrane zagadnienia
Elementy sprawozdania sporządzanego przez małe jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Mniej jednostek ustali podatek odroczony
Gazeta Podatkowa nr 92 (1237) z dnia 16.11.2015
Sprawozdanie finansowe małej jednostki za 2015 r. może podlegać obowiązkowi badania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (895) z dnia 10.11.2015
Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego za 2015 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (893) z dnia 20.10.2015
Limit przychodów
Gazeta Podatkowa nr 82 (1227) z dnia 12.10.2015
Zaliczka na koszty badania sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 80 (1225) z dnia 5.10.2015
Zysk za 2014 r. przeznaczony na pokrycie strat 2015 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (891) z dnia 1.10.2015
Pozostałe najważniejsze zmiany
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (891) z dnia 1.10.2015
Czas na wybór biegłego rewidenta
Gazeta Podatkowa nr 79 (1224) z dnia 1.10.2015
Ewidencja nagród z zysku wypłaconych pracownikom
Gazeta Podatkowa nr 78 (1223) z dnia 28.09.2015
Brak obowiązku ustalania normalnego poziomu wykorzystania zdolności produkcyjnych
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2015 - Uproszczenia w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej po zmianach
Definicja jednostek małych i zakres stosowanych przez nie uproszczeń
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2015 - Uproszczenia w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej po zmianach
Rozszerzenie katalogu jednostek mogących stosować uproszczenia w wyniku zmiany prawa bilansowego
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2015 - Uproszczenia w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej po zmianach
Ujęcie w ewidencji księgowej strat podatkowych podlegających odliczeniu od dochodu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (889) z dnia 10.09.2015
Obowiązki podmiotów wobec KRS oraz kary za ich niedopełnienie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (886) z dnia 10.08.2015
Zatwierdzone sprawozdanie finansowe za 2014 r. pod groźbą kary podlega przekazaniu do urzędu skarbowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (884) z dnia 20.07.2015
Udostępnienie sprawozdania finansowego za 2014 r.
Gazeta Podatkowa nr 50 (1195) z dnia 22.06.2015
WSTĘP
Pomocnik Księgowego do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2015
Kwalifikacja umów leasingu zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości
Pomocnik Księgowego do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2015
Ważne terminy w czerwcu 2015 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (396) z dnia 20.06.2015
Obowiązek ogłoszenia sprawozdania finansowego przez osobę fizyczną
Gazeta Podatkowa nr 47 (1192) z dnia 11.06.2015
Płatności dokonywane przez wspólników spółki osobowej oraz zaliczki na poczet zysku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (880) z dnia 10.06.2015
Ostateczny termin zatwierdzenia sprawozdania za 2014 r.
Gazeta Podatkowa nr 46 (1191) z dnia 8.06.2015
Cel i ostateczny termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2015 - Zatwierdzenie sprawozdania i rozliczenie wyniku finansowego
Obowiązek ogłoszenia sprawozdania finansowego firmy osoby fizycznej w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (879) z dnia 1.06.2015
Złożenie sprawozdania finansowego za 2014 r.
Gazeta Podatkowa nr 43 (1188) z dnia 28.05.2015
Pokrycie straty w spółce z o.o. z dopłat wspólników
Gazeta Podatkowa nr 43 (1188) z dnia 28.05.2015
Złożenie sprawozdania finansowego do odpowiednich organów
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2015
Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową a obowiązek sporządzenia i badania sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (878) z dnia 20.05.2015
Dywidenda za 2014 r. otrzymana przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (877) z dnia 10.05.2015
Rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych produktów
Gazeta Podatkowa nr 37 (1182) z dnia 7.05.2015
Odpisy na ZFŚS a odroczony podatek dochodowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 34 (1179) z dnia 27.04.2015 - Tworzenie i wykorzystanie ZFŚS w księgach rachunkowych
Ustalenie czy dana umowa spełnia warunki określone dla umowy leasingu
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2015 - Leasing, najem i dzierżawa w księgach rachunkowych
Kwalifikacja umowy leasingu bilansowo i podatkowo operacyjnego
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2015 - Leasing, najem i dzierżawa w księgach rachunkowych
Publikacja sprawozdań w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (392) z dnia 20.04.2015
Złożenie sprawozdania spółdzielni do ogłoszenia w Monitorze Spółdzielczym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (392) z dnia 20.04.2015
Bilansowa metoda rozliczania różnic kursowych
Gazeta Podatkowa nr 31 (1176) z dnia 16.04.2015
Klasyfikacja umowy leasingu dla celów bilansowych
Gazeta Podatkowa nr 27 (1172) z dnia 2.04.2015
Ważne terminy w kwietniu 2015 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (391) z dnia 1.04.2015
Badanie sprawozdania finansowego oddziału przedsiębiorcy zagranicznego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (873) z dnia 1.04.2015
Sprawozdanie spółki handlowej nieprowadzącej działalności gospodarczej a KRS
Dodatek nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 z dnia 20.03.2015 - Czynności i zdarzenia po sporządzeniu bilansu za 2014 r.
Ogłaszanie sprawozdań finansowych
Dodatek nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 z dnia 20.03.2015 - Czynności i zdarzenia po sporządzeniu bilansu za 2014 r.
Ogłoszenie rocznego sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 23 (1168) z dnia 19.03.2015
Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 22 (1167) z dnia 16.03.2015
Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta
Gazeta Podatkowa nr 21 (1166) z dnia 12.03.2015
Sprawozdanie finansowe po połączeniu spółek - dane porównawcze
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (871) z dnia 10.03.2015
Odstąpienie od ustalania odroczonego podatku dochodowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1162) z dnia 26.02.2015 - Uproszczenia stosowane w rachunkowości
Ustalenie kosztu wytworzenia produktów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1162) z dnia 26.02.2015 - Uproszczenia stosowane w rachunkowości
Rozwiązania stosowane w rachunkowości jednostek mikro
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1162) z dnia 26.02.2015 - Uproszczenia stosowane w rachunkowości
Uproszczone sprawozdanie finansowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1162) z dnia 26.02.2015 - Uproszczenia stosowane w rachunkowości
Zatwierdzenie sprawozdania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1161) z dnia 23.02.2015 - Sprawozdanie finansowe za 2014 rok - wybrane zagadnienia
Definicja Krajowych Standardów Rachunkowości oraz reguły ich stosowania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (388) z dnia 20.02.2015
Uproszczenia w rachunkowości dla podmiotów innych niż jednostki mikro
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (869) z dnia 20.02.2015
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 14 (1159) z dnia 16.02.2015
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 13 (1158) z dnia 12.02.2015
Badanie sprawozdania finansowego organizacji pożytku publicznego
Gazeta Podatkowa nr 11 (1156) z dnia 5.02.2015
Zasady podziału zysku i forma wypłaty dywidendy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (387) z dnia 1.02.2015
Prezentacja podatku dochodowego w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 8 (1153) z dnia 26.01.2015
Czy roczne sprawozdanie finansowe emitenta obligacji podlega obowiązkowemu badaniu?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (866) z dnia 20.01.2015
Kto musi poddać badaniu sprawozdanie finansowe za 2015 r.?
Gazeta Podatkowa nr 6 (1151) z dnia 19.01.2015
Sprawozdanie finansowe a zagrożenie kontynuacji działalności
Gazeta Podatkowa nr 103 (1144) z dnia 24.12.2014
Badanie sprawozdania finansowego za 2014 r.
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2014 - Bilans 2014 - wybrane zagadnienia
Termin zatwierdzania sprawozdań finansowych oraz ich publikacji
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2014 - Bilans 2014 - wybrane zagadnienia
Sprawozdanie finansowe sporządzone przez osobę fizyczną za 2014 r. a jego publikacja
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2014 - Bilans 2014 - wybrane zagadnienia
Aktywa trwałe w bilansie
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2014 r. - najciekawsze zagadnienia
Aktywa obrotowe w bilansie
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2014 r. - najciekawsze zagadnienia
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w bilansie
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2014 r. - najciekawsze zagadnienia
Kto ma obowiązek sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym?
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2014 r. - najciekawsze zagadnienia
Kwalifikacja bilansowa umów leasingu w jednostce, w której sprawozdanie finansowe nie podlega badaniu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (863) z dnia 20.12.2014
Odpisy z zysku netto w ciągu roku
Gazeta Podatkowa nr 99 (1140) z dnia 11.12.2014
Czy sprawozdanie finansowe za 2014 r. nowo powstałej spółki jawnej podlega badaniu?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (383) z dnia 1.12.2014
Podstawowe zasady tworzenia odroczonego podatku dochodowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (383) z dnia 1.12.2014
Długo- i krótkoterminowe aktywa finansowe w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 94 (1135) z dnia 24.11.2014
Przekwalifikowanie umowy leasingu operacyjnego na leasing finansowy
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2014 - Polityka rachunkowości jednostki - jak ustalić i zmienić stosowane zasady?
Odpisanie należności przedawnionych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (382) z dnia 20.11.2014
Prawne aspekty rachunku przepływów pieniężnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (382) z dnia 20.11.2014
Jak zaksięgować odroczony podatek dochodowy?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1132) z dnia 13.11.2014 - Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe na dzień bilansowy
Kiedy wystąpi obowiązek badania sprawozdania finansowego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (380) z dnia 20.10.2014
Badanie sprawozdania finansowego spółki z o.o. powstałej po przekształceniu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (856) z dnia 10.10.2014
Czas wybrać biegłego rewidenta do badania sprawozdania za 2014 r.
Gazeta Podatkowa nr 81 (1122) z dnia 9.10.2014
Sprawozdanie finansowe jednostek mikro
Gazeta Podatkowa nr 81 (1122) z dnia 9.10.2014
Czas na wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania za 2014 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (379) z dnia 1.10.2014
Ogólne zasady klasyfikowania akcji dla celów bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (379) z dnia 1.10.2014
Wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego za 2014 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (855) z dnia 1.10.2014
Publikacja sprawozdań finansowych banków spółdzielczych - interpelacja poselska
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (853) z dnia 10.09.2014
Data sprawozdania finansowego oraz informacji dodatkowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (853) z dnia 10.09.2014
Jakich zmian w polityce rachunkowości należy dokonać w związku z przekształceniem?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (377) z dnia 1.09.2014
Sprawozdanie finansowe przekazane biegłemu rewidentowi
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (852) z dnia 1.09.2014
Jak ustalić przychody do obowiązku badania sprawozdania finansowego?
Gazeta Podatkowa nr 67 (1108) z dnia 21.08.2014
Wypłata wspólnikom spółki z o.o. dywidendy za 2013 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Moment rozliczenia wyniku finansowego w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Kiedy sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego podlega badaniu?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (849) z dnia 1.08.2014
Zmiana profilu działalności a badanie sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (848) z dnia 20.07.2014
Uproszczenia w rachunkowości stosowane przez podmioty, których sprawozdania nie podlegają obowiązkowi badania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (848) z dnia 20.07.2014
Możliwość stosowania uproszczeń w rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 57 (1098) z dnia 17.07.2014
Publikacja sprawozdania finansowego za 2013 r. przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (847) z dnia 10.07.2014
Nagrody z zysku dla pracowników w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 52 (1093) z dnia 30.06.2014
Elementy uproszczonego sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 50 (1091) z dnia 23.06.2014
Forma i ostateczny termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Uproszczona kwalifikacja umowy leasingu dla celów bilansowych według zasad podatkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Publikacja sprawozdań finansowych spółdzielni
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (845) z dnia 20.06.2014
Ostateczny termin zatwierdzania sprawozdań finansowych a publikacja sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (845) z dnia 20.06.2014
Wyrok skazujący za niezłożenie sprawozdania finansowego do KRS
Gazeta Podatkowa nr 49 (1090) z dnia 18.06.2014
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego do końca czerwca 2014 r.
Gazeta Podatkowa nr 45 (1086) z dnia 5.06.2014
Ogłoszenie rocznego sprawozdania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Konsekwencje objęcia jednostki obowiązkowym badaniem sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Kogo dotyczy obowiązek badania sprawozdania finansowego za 2014 r.?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Utrata prawa do stosowania niektórych uproszczeń
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Przekazanie wypracowanego zysku spółki jawnej na kapitał zapasowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (843) z dnia 1.06.2014
Termin zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1084) z dnia 29.05.2014 - Obowiązki jednostki po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Ogłoszenie sprawozdania przez jednostki niepodlegające rejestracji w KRS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1084) z dnia 29.05.2014 - Obowiązki jednostki po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Złożenie sprawozdania finansowego w urzędzie skarbowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1084) z dnia 29.05.2014 - Obowiązki jednostki po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Przekwalifikowanie leasingu operacyjnego na finansowy
Gazeta Podatkowa nr 41 (1082) z dnia 22.05.2014
Podział wyniku i wypłata dywidendy - ujęcie w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (842) z dnia 20.05.2014
Ewidencja księgowa operacji gospodarczych oddziału spółki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (840) z dnia 1.05.2014
Odroczony podatek dochodowy utworzony w związku z aktualizacją wartości środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (368) z dnia 20.04.2014
Podział zysku (pokrycie straty) w spółce komandytowej
Gazeta Podatkowa nr 31 (1072) z dnia 17.04.2014
Opis pozycji zestawienia zmian w kapitale własnym dotyczących wyniku z lat ubiegłych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (367) z dnia 1.04.2014
Kto zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki komandytowej?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (837) z dnia 1.04.2014
Kto przedkłada sprawozdanie finansowe do ogłoszenia?
Gazeta Podatkowa nr 25 (1066) z dnia 27.03.2014
Stosowanie uproszczeń w rachunkowości w 2014 r.
Gazeta Podatkowa nr 24 (1065) z dnia 24.03.2014
Pod jaką datą dokonać zmiany kwalifikacji umów leasingu?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Stosowanie uproszczeń w rachunkowości w 2014 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (836) z dnia 20.03.2014
Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 23 (1064) z dnia 20.03.2014
Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta
Gazeta Podatkowa nr 22 (1063) z dnia 17.03.2014
Przykładowy bilans za 2013 r.
Gazeta Podatkowa nr 19 (1060) z dnia 6.03.2014
Podsumowanie ubiegłego roku obrotowego w spółce jawnej
Gazeta Podatkowa nr 18 (1059) z dnia 3.03.2014
Obowiązek ustalania przez spółkę komandytowo-akcyjną odroczonego podatku dochodowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (365) z dnia 1.03.2014
Ustalenie obowiązku badania sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (365) z dnia 1.03.2014
Złożenie do rejestru sprawozdania spółki handlowej nieprowadzącej działalności gospodarczej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (834) z dnia 1.03.2014
Sprawozdanie z działalności jednostki
Gazeta Podatkowa nr 17 (1058) z dnia 27.02.2014
Jak dzielić zysk w spółce jawnej?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1057) z dnia 24.02.2014 - Podział zysków i inne rozliczenia wspólników spółek osobowych
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2013 r. a obowiązek badania rocznego sprawozdania za 2014 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (832) z dnia 10.02.2014
Informacja dodatkowa (część I)
Gazeta Podatkowa nr 12 (1053) z dnia 10.02.2014
Uproszczenia przewidziane dla jednostek nieobjętych obowiązkiem badania sprawozdania finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 11 (1052) z dnia 6.02.2014 - Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia z dwutygodnika „Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Moment rozliczenia wyniku finansowego w świetle ustawy o rachunkowości
Dodatek nr 2 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2014 - Ustalenie i rozliczenie wyniku finansowego za 2013 r.
Obowiązkowe obciążenia z tytułu podatku dochodowego
Gazeta Podatkowa nr 8 (1049) z dnia 27.01.2014
Jednostki zobowiązane do poddania badaniu sprawozdania finansowego za 2014 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (362) z dnia 20.01.2014
Gdzie należy złożyć sprawozdanie finansowe spółki cywilnej za 2013 r.?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (362) z dnia 20.01.2014
Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (362) z dnia 20.01.2014
Badanie sprawozdania finansowego za 2014 r. i jego konsekwencje
Gazeta Podatkowa nr 6 (1047) z dnia 20.01.2014
Kiedy można dokonać rozliczenia wyniku finansowego za 2013 r.?
Gazeta Podatkowa nr 5 (1046) z dnia 16.01.2014
Kto ma obowiązek sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (361) z dnia 1.01.2014
Metody rozliczania różnic kursowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1040) z dnia 27.12.2013 - Ewidencja różnic kursowych
Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2013 r.
Dodatek nr 38 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2013 - Zamknięcie roku 2013 - wybrane zagadnienia
Ustalanie odroczonego podatku dochodowego na dzień bilansowy
Dodatek nr 38 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2013 - Zamknięcie roku 2013 - wybrane zagadnienia
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Inwestycje krótkoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Rezerwy na zobowiązania
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Rezerwy na zobowiązania w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 101 (1038) z dnia 19.12.2013
Kapitały (fundusze) własne w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 99 (1036) z dnia 12.12.2013
Długo- i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Gazeta Podatkowa nr 98 (1035) z dnia 9.12.2013
Inwestycje długo- i krótkoterminowe w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 94 (1031) z dnia 25.11.2013
Harmonogram prac związanych ze sprawozdaniem za 2013 r.
Gazeta Podatkowa nr 91 (1028) z dnia 14.11.2013
Na czym polega metoda wyceny według skorygowanej ceny nabycia i kiedy można ją stosować?
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2013 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Badanie sprawozdania finansowego za 2013 r. - wybór biegłego rewidenta oraz wpłata zaliczki na poczet wykonania usługi
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (822) z dnia 1.11.2013
Badanie sprawozdania
Gazeta Podatkowa nr 85 (1022) z dnia 24.10.2013
Rozrachunki jednostki z jej oddziałem zagranicznym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (821) z dnia 20.10.2013
Rozliczanie kosztów leasingu operacyjnego w jednostce, której sprawozdanie nie podlega badaniu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (820) z dnia 10.10.2013
Czas na wybór biegłego rewidenta
Gazeta Podatkowa nr 80 (1017) z dnia 7.10.2013
Metoda bilansowa rozliczania różnic kursowych
Gazeta Podatkowa nr 80 (1017) z dnia 7.10.2013
Ustalanie odroczonego podatku dochodowego
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2013 - Rezerwy i rozliczanie kosztów w czasie - zasady podatkowe i bilansowe
Czas pomyśleć o wyborze biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2013 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (354) z dnia 20.09.2013
Przesłanki i skutki zagrożenia kontynuacji działalności
Gazeta Podatkowa nr 70 (1007) z dnia 2.09.2013
Ogłaszanie sprawozdań finansowych instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (352) z dnia 20.08.2013
Różnice z przeliczenia waluty krajowej na euro w zagranicznym oddziale samobilansującym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (351) z dnia 1.08.2013
Ujęcie księgowe
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 z dnia 1.08.2013 - Podatkowe i bilansowe zasady rozliczania dotacji w 2013 r.
Kwalifikacja umowy do leasingu operacyjnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (350) z dnia 20.07.2013
Rozliczenie wyniku finansowego za 2012 r. w spółkach osobowych i w przedsiębiorstwach osób fizycznych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (992) z dnia 11.07.2013 - Podział zysku i pokrycie straty za 2012 rok
Elementy sprawozdania
Gazeta Podatkowa nr 52 (989) z dnia 1.07.2013
Publikacja sprawozdania SPZOZ
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (809) z dnia 20.06.2013
Przekwalifikowanie środków trwałych do inwestycji wycenianych według wartości rynkowej
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Aktywa zaliczane do długoterminowych aktywów finansowych
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Ogłoszenie sprawozdania finansowego za 2012 r.
Gazeta Podatkowa nr 48 (985) z dnia 17.06.2013
Zatwierdzenie sprawozdania a data wydania opinii o nim
Gazeta Podatkowa nr 47 (984) z dnia 13.06.2013
Ostateczny termin zatwierdzenia sprawozdania za 2012 r.
Gazeta Podatkowa nr 44 (981) z dnia 3.06.2013
Ogłaszanie sprawozdania finansowego spółdzielni
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (807) z dnia 1.06.2013
Badanie sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień przekształcenia SP ZOZ w spółkę kapitałową
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (805) z dnia 10.05.2013
Moment rozliczenia wyniku finansowego w świetle ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (345) z dnia 1.05.2013
Odpowiedzialność za niezatwierdzenie sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (345) z dnia 1.05.2013
Ewidencja opłat w leasingu finansowym
Gazeta Podatkowa nr 33 (970) z dnia 25.04.2013
Małe i średnie jednostki nieobjęte obowiązkiem poddania badaniu sprawozdania za 2013 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Zasady stosowania uproszczeń w małych i średnich jednostkach
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Badanie sprawozdania finansowego spółki z o.o. powstałej po przekształceniu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Ogłaszanie sprawozdań finansowych za 2012 rok
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (802) z dnia 10.04.2013
Badanie sprawozdania finansowego spółki po połączeniu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (802) z dnia 10.04.2013
Obowiązki spółki z o.o. spółki komandytowej
Gazeta Podatkowa nr 26 (963) z dnia 2.04.2013
Warunki umożliwiające skuteczny podział wyniku finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (801) z dnia 1.04.2013
Rodzaje obowiązków jakie ciążą na jednostce i termin ich wykonania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Obowiązki spółki z o.o. w likwidacji wynikające z ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Obowiązki sprawozdawcze w świetle prawa bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Mniejsze opłaty za publikację sprawozdań finansowych za 2012 r.
Gazeta Podatkowa nr 24 (961) z dnia 25.03.2013
Straty do pokrycia z zysków lat następnych - wykazanie w księgach rachunkowych i bilansie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (800) z dnia 20.03.2013
Przekwalifikowanie środków trwałych do inwestycji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (342) z dnia 20.03.2013
Kwota podatku dochodowego, którą wykazuje się w rachunku zysków i strat
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (342) z dnia 20.03.2013
Badanie sprawozdania jednostki otrzymanej w formie darowizny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (342) z dnia 20.03.2013
Ogłoszenie rocznego sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 22 (959) z dnia 18.03.2013
Kiedy może nastąpić zmiana zasad rachunkowości?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (958) z dnia 14.03.2013 - Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 20 (957) z dnia 11.03.2013
Podział zysku za 2012 r. w spółkach kapitałowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (799) z dnia 10.03.2013
Badanie sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 19 (956) z dnia 7.03.2013
Sprawozdanie z działalności jednostki za 2012 r.
Gazeta Podatkowa nr 17 (954) z dnia 28.02.2013
Rachunek przepływów pieniężnych (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 15 (952) z dnia 21.02.2013
Ustalenie obowiązku badania sprawozdania finansowego w spółce komandytowo-akcyjnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (797) z dnia 20.02.2013
Badanie sprawozdania finansowego oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (340) z dnia 20.02.2013
Rezerwy na zobowiązania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (950) z dnia 14.02.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2012 rok
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 13 (950) z dnia 14.02.2013
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdań finansowych za 2013 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (338) z dnia 20.01.2013
Wynik ze sprzedaży w kalkulacyjnym rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 1 (938) z dnia 3.01.2013
Według jakich zasad sporządzić nieobligatoryjny rachunek przepływów pieniężnych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (337) z dnia 1.01.2013
Ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (792) z dnia 1.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60