Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady rachunkowości »  Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 52 obowiązującym od 19.07.2016 r. do 14.12.2017 r.
Wymogi formalne dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Kto odpowiada w jednostce za sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego?
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Dzień sporządzenia sprawozdania finansowego przypadający w dniu wolnym od pracy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (455) z dnia 1.12.2017
Realizacja obowiązku podpisania sprawozdania finansowego
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.
Harmonogram prac związanych z zakończeniem 2017 roku (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 91 (1445) z dnia 13.11.2017
Harmonogram prac związanych z zakończeniem 2017 roku (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 90 (1444) z dnia 9.11.2017
Zasady podpisywania rocznego sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 89 (1443) z dnia 6.11.2017
Połączenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (965) z dnia 20.10.2017
Podjęcie decyzji w sprawie uproszczonego sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 74 (1428) z dnia 14.09.2017
Główny księgowy i jego obowiązki
Gazeta Podatkowa nr 71 (1425) z dnia 4.09.2017
Prezentacja w sprawozdaniu finansowym zaliczek wypłaconych na poczet zysku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (448) z dnia 20.08.2017
Podpisanie sprawozdania finansowego w sytuacji, gdy prezes zarządu przebywa na zwolnieniu lekarskim
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (959) z dnia 20.08.2017
Podział zysku netto samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Sprawozdanie finansowe jednostki mikro za 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 50 (1404) z dnia 22.06.2017
Sprawozdanie finansowe jednostki mikro za 2016 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Kto podpisuje sprawozdanie finansowe spółki z o.o., gdy zmienił się skład jej zarządu?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (442) z dnia 20.05.2017
Podpis sprawozdania finansowego przez osobę prowadzącą księgi rachunkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (950) z dnia 20.05.2017
Przekazanie sprawozdania finansowego do oddziału PFRON
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (440) z dnia 20.04.2017
Korekta sprawozdania finansowego za 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 28 (1382) z dnia 6.04.2017
Zatwierdzenie i ogłoszenie sprawozdania finansowego za 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 25 (1379) z dnia 27.03.2017
Realizacja obowiązku podpisania sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (944) z dnia 20.03.2017
Podpisanie sprawozdania finansowego za 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 22 (1376) z dnia 16.03.2017
Sprawozdanie z działalności za 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 20 (1374) z dnia 9.03.2017
Kto podpisuje sprawozdanie finansowe?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1372) z dnia 2.03.2017 - Bilans 2016 - zasady sporządzania i zatwierdzania
Terminy prac bilansowych w marcu 2017 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (437) z dnia 1.03.2017
Sprawozdania finansowe do PFRON
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1366) z dnia 9.02.2017 - Obowiązki przedsiębiorców na początku 2017 roku
Podpisywanie sprawozdania finansowego sporządzonego przez biuro rachunkowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (435) z dnia 1.02.2017
Wymogi formalne przy podpisywaniu sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 9 (1363) z dnia 30.01.2017
Wymogi formalne przy podpisywaniu sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (434) z dnia 20.01.2017
Kto podpisuje sprawozdanie finansowe likwidowanej spółki z o.o.?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (433) z dnia 1.01.2017
Wymogi formalne dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Kierownik jednostki musi pamiętać o obowiązkach sprawozdawczych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 101 (1351) z dnia 19.12.2016 - Plusy i minusy pełnienia funkcji w organach spółki z o.o.
Harmonogram prac związanych z zamknięciem 2016 r. (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 91 (1341) z dnia 14.11.2016
Kto musi podpisać roczne sprawozdanie finansowe?
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 z dnia 10.11.2016 - Sprawozdanie finansowe za 2016 r. - wybrane zagadnienia
Harmonogram prac związanych z zamknięciem 2016 r. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 90 (1340) z dnia 10.11.2016
Termin sporządzenia sprawozdania finansowego
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
Kto podpisuje i sporządza sprawozdanie finansowe?
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
Sankcje za niezłożenie sprawozdania do KRS
Gazeta Podatkowa nr 72 (1322) z dnia 8.09.2016
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 52 w pozostałych wersjach czasowych
TARCZA Terminy dotyczące sprawozdania finansowego za 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 30 (1696) z dnia 14.04.2020
Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez biuro rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 27 (1693) z dnia 2.04.2020
Udostępnianie sprawozdań finansowych właściwym organom
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1053) z dnia 1.04.2020
Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 25 (1691) z dnia 26.03.2020
Dzień bilansowy i termin sporządzenia sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (510) z dnia 20.03.2020
Podpisywanie dokumentów finansowych, gdy przedsiębiorca przebywa na zwolnieniu lekarskim UWAGA! Zmiana terminów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1052) z dnia 20.03.2020
Formy e-sprawozdań finansowych za 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 23 (1689) z dnia 19.03.2020
W spółce z o.o. sformalizowane podsumowanie ubiegłego roku obrotowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1687) z dnia 12.03.2020 - Decyzje w sprawie wyniku finansowego spółek i obowiązki wobec KRS
Zmiana w zarządzie a podpisy pod sprawozdaniem finansowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1687) z dnia 12.03.2020 - Decyzje w sprawie wyniku finansowego spółek i obowiązki wobec KRS
E-sprawozdanie finansowe należy sporządzić do 31 marca 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 21 (1687) z dnia 12.03.2020
Sprawozdania będące uzupełnieniem sprawozdania finansowego (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 20 (1686) z dnia 9.03.2020
E-sprawozdanie finansowe w formie ustrukturyzowanej
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2020 - Jak sporządzić elektroniczne sprawozdanie finansowe?
Osoby zobowiązane do podpisania sprawozdania finansowego i termin złożenia wszystkich podpisów
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2020 - Jak sporządzić elektroniczne sprawozdanie finansowe?
Przekazywanie sprawozdań finansowych do Szefa KAS
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2020 - Jak sporządzić elektroniczne sprawozdanie finansowe?
Przygotowywanie sprawozdań finansowych do KRS UWAGA! Zmiana terminów
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2020 - Jak sporządzić elektroniczne sprawozdanie finansowe?
Odpowiedzi na pytania Czytelników
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2020 - Jak sporządzić elektroniczne sprawozdanie finansowe?
Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. UWAGA! Zmiana terminów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1050) z dnia 1.03.2020
Ostateczne zamknięcie ksiąg UWAGA! Zmiana terminów
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2020 - Przykłady ujęcia wybranych operacji w sprawozdaniu finansowym
Jednostki zobowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych w formie ustrukturyzowanej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (508) z dnia 20.02.2020
Cel i termin sporządzenia rachunku zysków i strat
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020 - Rachunek zysków i strat za 2019 rok
Prezentacja kosztów wynagrodzeń i składek ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020 - Rachunek zysków i strat za 2019 rok
Termin, forma i zakres sprawozdania z działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (507) z dnia 1.02.2020
Decyzja (uchwała) w sprawie uproszczeń dla jednostek mikro lub małych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020 - Sporządzanie sprawozdania finansowego przez jednostki mikro i małe
Postać i forma rocznego sprawozdania finansowego oraz zasady jego podpisywania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (505) z dnia 1.01.2020
Szczegółowość sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 104 (1666) z dnia 30.12.2019
Wybór wersji rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za 2019 r.
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2019 - Sporządzanie sprawozdań finansowych za 2019 r. - wybrane zagadnienia
E-sprawozdania finansowe - wybrane wyjaśnienia Min. Fin.
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2019 - Sporządzanie sprawozdań finansowych za 2019 r. - wybrane zagadnienia
Termin i forma sporządzenia sprawozdania z działalności jednostki
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2019 - Sporządzanie sprawozdań finansowych za 2019 r. - wybrane zagadnienia
Jednostka mała
Gazeta Podatkowa nr 95 (1657) z dnia 28.11.2019
Termin sporządzenia sprawozdania finansowego
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Elektroniczna forma sprawozdania finansowego
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Harmonogram prac związanych z zakończeniem 2019 r. (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019
Harmonogram prac związanych z zakończeniem 2019 r. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 90 (1652) z dnia 12.11.2019
Zakres informacji prezentowanych w rocznym sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Sprawozdania będące uzupełnieniem sprawozdania finansowego, niewchodzące w jego skład
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Warianty rozliczeń ze wspólnikiem występującym ze spółki
Gazeta Podatkowa nr 87 (1649) z dnia 31.10.2019
Termin rozliczenia niedoborów, szkód i nadwyżek
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2019 - Przygotowanie do inwentaryzacji rocznej i rozliczenie jej wyników
Obowiązki sprawozdawcze związane z likwidacją spółdzielni
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1036) z dnia 10.10.2019
Odpowiedzialność księgowej za brak sprawozdania finansowego w KRS
Gazeta Podatkowa nr 62 (1624) z dnia 5.08.2019
Sporządzenie kolejnej wersji niezatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Podpisywanie informacji dodatkowej sporządzonej w formie nieustrukturyzowanej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Sprawdź, czy dopełniono wszystkich obowiązków dotyczących sprawozdań finansowych za 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1028) z dnia 20.07.2019
Możliwość dokonania zmian przed zatwierdzeniem sprawozdania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Kary za brak sprawozdania finansowego w KRS
Gazeta Podatkowa nr 48 (1610) z dnia 17.06.2019
Konsekwencje niezatwierdzenia sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Badanie e-sprawozdań finansowych - w pytaniach i odpowiedziach Ministerstwa Finansów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1021) z dnia 10.05.2019
Odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania dotyczące badania sprawozdań finansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 1.05.2019
Data rozliczenia wyniku finansowego w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 1.05.2019
Odmowa podpisania sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 34 (1596) z dnia 29.04.2019
Termin sporządzenia i podpisania korekty e-sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 33 (1595) z dnia 25.04.2019
Sprawozdanie finansowe należało podpisać do końca marca 2019 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Termin sporządzenia i podpisania korekty e-sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Termin sporządzenia i podpisania sprawozdania z działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Skutki wprowadzenia do badanego sprawozdania finansowego korekt biegłego rewidenta
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1018) z dnia 10.04.2019
Sprawozdania finansowe spółek wodnych i związków spółek wodnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1018) z dnia 10.04.2019
Termin i forma sporządzenia sprawozdania z działalności jednostki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1018) z dnia 10.04.2019
Odformalizowanie zwyczajnych zgromadzeń wspólników od 1 marca 2019 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (1590) z dnia 8.04.2019 - Podsumowanie ubiegłego roku obrotowego w spółce z o.o. po zmianach przepisów
Tematy związane z podsumowaniem ubiegłego roku obrotowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (1590) z dnia 8.04.2019 - Podsumowanie ubiegłego roku obrotowego w spółce z o.o. po zmianach przepisów
Elementy sprawozdania finansowego sporządzanego przez jednostki małe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (487) z dnia 1.04.2019
Elektroniczne sprawozdanie finansowe instytucji kultury
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1017) z dnia 1.04.2019
Podpisanie e-sprawozdania
Gazeta Podatkowa nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019
E-sprawozdanie finansowe za 2018 r. do końca marca 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 23 (1585) z dnia 21.03.2019
Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe i jego podpisanie
Gazeta Podatkowa nr 23 (1585) z dnia 21.03.2019
Odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania naszego Wydawnictwa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Termin i forma przekazania sprawozdania finansowego spółki z o.o. do KRS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Wątpliwości dotyczące sporządzania e-sprawozdania finansowego i jego podpisywania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Gdzie i w jakiej formie należy złożyć sprawozdanie finansowe SP ZOZ?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
E-sprawozdania finansowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1016) z dnia 20.03.2019
Ostatni moment na decyzję o stosowaniu uproszczeń przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1016) z dnia 20.03.2019
Sporządzenie sprawozdania z działalności
Gazeta Podatkowa nr 22 (1584) z dnia 18.03.2019
Podpisy na e-sprawozdaniu finansowym
Gazeta Podatkowa nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019
Data sporządzenia i podpisania sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1015) z dnia 10.03.2019
Uchwała dotycząca uproszczeń dla jednostki małej
Gazeta Podatkowa nr 19 (1581) z dnia 7.03.2019
Terminy prac bilansowych w marcu 2019 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (485) z dnia 1.03.2019
Termin rozliczenia niedoborów, szkód i nadwyżek powstałych w trakcie inwentaryzacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (484) z dnia 20.02.2019
Wybór wersji rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1013) z dnia 20.02.2019
Zwyczajne zgromadzenie wspólników z uchwałami w postaci pisemnej
Gazeta Podatkowa nr 13 (1575) z dnia 14.02.2019
Nowe zasady sporządzania, podpisywania i składania sprawozdań finansowych
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2019
Wątpliwości dotyczące składania podpisu elektronicznego pod sprawozdaniem finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (482) z dnia 20.01.2019
Nowe praktyczne wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące e-sprawozdań
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1010) z dnia 20.01.2019
Kiedy główny księgowy podpisuje e-sprawozdanie finansowe?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1009) z dnia 10.01.2019
Podpisywanie elektronicznych sprawozdań finansowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1008) z dnia 1.01.2019
Podstawowe informacje dotyczące bilansu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (480) z dnia 20.12.2018
Zakres informacji prezentowanych w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Termin podjęcia decyzji o sporządzeniu uproszczonego sprawozdania dla jednostki mikro lub małej
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Wymogi dotyczące podpisywania sprawozdań finansowych
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Od 1 października 2018 r. sprawozdanie finansowe sporządza się wyłącznie w wersji elektronicznej - zmiana stanowiska Min. Fin.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1006) z dnia 10.12.2018
Składanie oraz sporządzanie sprawozdań - od 1 października 2018 r.
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2018 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego w jednostce posiadającej wieloosobowy zarząd
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2018 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Podpisanie sprawozdania finansowego stowarzyszenia
Gazeta Podatkowa nr 96 (1553) z dnia 29.11.2018
Decyzja w sprawie uproszczonego sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018
E-podpisy w spółce z księgami rachunkowymi
Gazeta Podatkowa nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018
Harmonogram prac związanych z zakończeniem 2018 roku (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 92 (1549) z dnia 15.11.2018
Elementy sprawozdania finansowego nowej jednostki
Gazeta Podatkowa nr 92 (1549) z dnia 15.11.2018
Harmonogram prac związanych z zakończeniem 2018 r. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 91 (1548) z dnia 13.11.2018
Elektronizacja sprawozdań finansowych
Gazeta Podatkowa nr 89 (1546) z dnia 5.11.2018
Zakres informacji prezentowanych w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Forma sprawozdania finansowego i zasady jego podpisywania po 1 października 2018 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego w jednostce posiadającej wieloosobowy zarząd
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1002) z dnia 1.11.2018
Odpowiedzi MF na pytania dotyczące obowiązku sporządzania e-sprawozdań finansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Szczegółowość sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 77 (1534) z dnia 24.09.2018
Struktury logiczne oraz format elektronicznych sprawozdań finansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Nowe zasady sporządzania sprawozdań finansowych obowiązujące od 1 października 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (998) z dnia 20.09.2018
Podpisy na sprawozdaniu z działalności jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (473) z dnia 1.09.2018
Uchwała dotycząca uproszczeń dla jednostki mikro
Gazeta Podatkowa nr 65 (1522) z dnia 13.08.2018
Już niedługo sprawozdania finansowe w formie elektronicznej
Gazeta Podatkowa nr 65 (1522) z dnia 13.08.2018
Zasady podpisywania sprawozdania finansowego w spółce z o.o. od 1 października 2018 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1520) z dnia 6.08.2018 - Zmiany w składaniu sprawozdań finansowych
Decyzja w sprawie uproszczeń dla jednostek mikro lub małych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (1510) z dnia 2.07.2018 - Uproszczenia stosowane przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Odpowiedzialność księgowego za sprawozdanie finansowe
Gazeta Podatkowa nr 46 (1503) z dnia 7.06.2018
Sporządzanie sprawozdania z działalności
Gazeta Podatkowa nr 43 (1500) z dnia 28.05.2018
Podpisywanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (466) z dnia 20.05.2018
Księgi rachunkowe spółek komandytowych
Gazeta Podatkowa nr 38 (1495) z dnia 10.05.2018
Co oznaczają podpisy złożone na sprawozdaniu finansowym?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (465) z dnia 1.05.2018
Ważne terminy w kwietniu 2018 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Tematy na zwyczajne zgromadzenie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (1489) z dnia 19.04.2018 - Przeprowadzanie zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o.
Trzeba złożyć sprawozdania i oświadczenia do PFRON
Gazeta Podatkowa nr 31 (1488) z dnia 16.04.2018
Korekta sprawozdania finansowego za 2017 r.
Gazeta Podatkowa nr 30 (1487) z dnia 12.04.2018
Skutki niezłożenia sprawozdania finansowego do KRS
Gazeta Podatkowa nr 25 (1482) z dnia 26.03.2018
Terminy prac bilansowych w marcu 2018 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (462) z dnia 20.03.2018
Ostateczny termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (980) z dnia 20.03.2018
Sprawozdanie finansowe do końca marca 2018 r.
Gazeta Podatkowa nr 21 (1478) z dnia 12.03.2018
Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe i jego podpisanie
Gazeta Podatkowa nr 21 (1478) z dnia 12.03.2018
Kto powinien podpisać roczne sprawozdanie finansowe jednostki?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (979) z dnia 10.03.2018
Sporządzenie sprawozdania z działalności
Gazeta Podatkowa nr 20 (1477) z dnia 8.03.2018
Termin podjęcia decyzji przez organ zatwierdzający w sprawie sporządzenia uproszczonego sprawozdania finansowego
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2018 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Wymogi formalne sprawozdania finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018 - Sprawozdanie finansowe za 2017 rok - wybrane zagadnienia
Data podpisania sprawozdania finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018 - Sprawozdanie finansowe za 2017 rok - wybrane zagadnienia
Wybór wzoru sprawozdania finansowego za 2017 r. w zależności od typu i statusu jednostki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (976) z dnia 10.02.2018
Termin podjęcia decyzji w sprawie sporządzenia uproszczonego sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (459) z dnia 1.02.2018
Podpisywanie sprawozdania finansowego w przypadku zmiany głównego księgowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (459) z dnia 1.02.2018
Kierownik jednostki jako osoba uprawniona do zawierania umów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (974) z dnia 20.01.2018
E-sprawozdania finansowe szybciej niż e-wnioski do KRS
Gazeta Podatkowa nr 103 (1457) z dnia 28.12.2017
Sprawy, które musi rozpatrzyć zwyczajne zgromadzenie
Gazeta Podatkowa nr 41 (1291) z dnia 23.05.2016
Data sporządzenia sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 40 (1290) z dnia 19.05.2016
Termin sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (417) z dnia 1.05.2016
Trzeba złożyć sprawozdania do PFRON
Gazeta Podatkowa nr 33 (1283) z dnia 25.04.2016
Sprawozdania finansowe do PFRON
Gazeta Podatkowa nr 29 (1279) z dnia 11.04.2016
Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2015 r.
Gazeta Podatkowa nr 24 (1274) z dnia 24.03.2016
Rodzaje zdarzeń po dniu bilansowym i ich wpływ na sprawozdanie
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2016
Kto musi podpisać roczne sprawozdanie finansowe?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (908) z dnia 20.03.2016
Terminy prac bilansowych w marcu 2016 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (413) z dnia 1.03.2016
Podpisanie rocznego sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 17 (1267) z dnia 29.02.2016
Sporządzenie sprawozdania z działalności
Gazeta Podatkowa nr 16 (1266) z dnia 25.02.2016
Kto ma podpisać sprawozdanie finansowe spółki?
Gazeta Podatkowa nr 13 (1263) z dnia 15.02.2016
Jakie wymogi formalne należy spełnić przy podpisywaniu sprawozdania finansowego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (410) z dnia 20.01.2016
Z jaką szczegółowością wykazuje się dane w sprawozdaniu finansowym?
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Kto odpowiada w jednostce za sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego?
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
UWAGI OGÓLNE
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2015 - Informacja dodatkowa wraz z notami dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (po zmianach)
Obowiązek ogłoszenia sprawozdania finansowego firmy osoby fizycznej w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2015 - Sprawozdanie finansowe za 2015 rok - wybrane zagadnienia
Obowiązki sprawozdawcze związane z postawieniem spółki z o.o. w stan likwidacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (405) z dnia 1.11.2015
Do KRS składa się sprawozdania finansowe za pełny rok obrotowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1190) z dnia 3.06.2015 - Najważniejsze orzeczenia dotyczące spółek
Obowiązek ogłoszenia sprawozdania finansowego firmy osoby fizycznej w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (879) z dnia 1.06.2015
Odpowiedzialność za roczne sprawozdanie finansowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1185) z dnia 18.05.2015 - Zasady odpowiedzialności funkcjonariuszy spółki z o.o.
Przebieg zgromadzenia i obowiązkowy porządek obrad
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 34 (1179) z dnia 27.04.2015 - Jak przeprowadzić zwyczajne zgromadzenie wspólników w spółce z o.o.?
Ważne terminy w kwietniu 2015 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (391) z dnia 1.04.2015
Konsekwencje sporządzenia sprawozdania finansowego z opóźnieniem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (391) z dnia 1.04.2015
Odpowiedzialność za roczne sprawozdanie finansowe
Gazeta Podatkowa nr 25 (1170) z dnia 26.03.2015
Ostateczne zamknięcie i przechowywanie ksiąg rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 24 (1169) z dnia 23.03.2015
Terminy prac bilansowych w marcu 2015 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (390) z dnia 20.03.2015
Podpisanie sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 17 (1162) z dnia 26.02.2015
Termin sporządzenia bilansu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1161) z dnia 23.02.2015 - Sprawozdanie finansowe za 2014 rok - wybrane zagadnienia
Podpisanie sprawozdania finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1161) z dnia 23.02.2015 - Sprawozdanie finansowe za 2014 rok - wybrane zagadnienia
Sporządzenie sprawozdania z działalności jednostki
Gazeta Podatkowa nr 16 (1161) z dnia 23.02.2015
Odmowa podpisu pod sprawozdaniem finansowym przez wspólnika
Gazeta Podatkowa nr 14 (1159) z dnia 16.02.2015
Złożenie sprawozdania finansowego w KRS
Gazeta Podatkowa nr 11 (1156) z dnia 5.02.2015
Z jaką szczegółowością wykazuje się dane w sprawozdaniu finansowym?
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2014 r. - najciekawsze zagadnienia
Osoby odpowiedzialne za sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2014 r. - najciekawsze zagadnienia
Kto podpisuje sprawozdanie finansowe?
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2014 - Bilans 2014 - wybrane zagadnienia
Wyjątki od ogólnych zasad reprezentacji
Gazeta Podatkowa nr 101 (1142) z dnia 18.12.2014
Data sprawozdania finansowego oraz informacji dodatkowej
Gazeta Podatkowa nr 75 (1116) z dnia 18.09.2014
Data sprawozdania finansowego oraz informacji dodatkowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (853) z dnia 10.09.2014
Podział zysku w księgach rachunkowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (849) z dnia 1.08.2014
Zasady podpisywania sprawozdania finansowego, gdy kierownik jednostki przebywa za granicą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (843) z dnia 1.06.2014
SN o sprawozdaniach finansowych
Gazeta Podatkowa nr 43 (1084) z dnia 29.05.2014
Jak postąpić, gdy członek zarządu nie chce podpisać sprawozdania finansowego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (370) z dnia 20.05.2014
Kto podpisuje sprawozdanie finansowe, gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (369) z dnia 1.05.2014
Podpis na sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (367) z dnia 1.04.2014
Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2013 r.
Gazeta Podatkowa nr 26 (1067) z dnia 31.03.2014
Terminarz prac bilansowych na marzec 2014 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Nazwa spółki na sprawozdaniu finansowym
Gazeta Podatkowa nr 22 (1063) z dnia 17.03.2014
Podpisanie rocznego sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 20 (1061) z dnia 10.03.2014
Do końca marca 2014 r. trzeba sporządzić sprawozdanie finansowe
Gazeta Podatkowa nr 19 (1060) z dnia 6.03.2014
Sprawozdanie z działalności jednostki
Gazeta Podatkowa nr 17 (1058) z dnia 27.02.2014
Jak dzielić zysk w spółce jawnej?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1057) z dnia 24.02.2014 - Podział zysków i inne rozliczenia wspólników spółek osobowych
Do kiedy należy zamknąć księgi za 2013 rok?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1054) z dnia 13.02.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2013 rok
Kto odpowiada za roczne sprawozdanie finansowe?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1054) z dnia 13.02.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2013 rok
Podpisanie sprawozdania finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1054) z dnia 13.02.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2013 rok
Zmiana członków zarządu a podpisanie sprawozdania finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1054) z dnia 13.02.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2013 rok
Czy główna księgowa musi podpisać bilans?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1054) z dnia 13.02.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2013 rok
Konsekwencje stosowania zasady memoriału na przełomie roku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (361) z dnia 1.01.2014
Podpisywanie sprawozdania finansowego - w pytaniach Czytelników
Dodatek nr 38 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2013 - Zamknięcie roku 2013 - wybrane zagadnienia
Z jaką szczegółowością wykazuje się dane w sprawozdaniu finansowym?
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Osoby odpowiedzialne za sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Zmiana głównego księgowego a podpis pod sprawozdaniem finansowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (827) z dnia 20.12.2013
Otrzymanie faktury kosztowej po zakończeniu roku, którego dotyczy
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2013 - Koszty i przychody na przełomie roku - moment podatkowego i bilansowego ujęcia
Harmonogram prac związanych ze sprawozdaniem za 2013 r.
Gazeta Podatkowa nr 91 (1028) z dnia 14.11.2013
Zakończenie działalności przez spółkę z o.o. w organizacji
Gazeta Podatkowa nr 76 (1013) z dnia 23.09.2013
Podpisywanie sprawozdania finansowego przez głównego księgowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (812) z dnia 20.07.2013
Kto podpisuje sprawozdanie finansowe jednoosobowej spółki z o.o.?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (348) z dnia 20.06.2013
Termin sporządzenia sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 44 (981) z dnia 3.06.2013
Podatkowy aspekt niektórych zdarzeń powstałych po dniu bilansowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (804) z dnia 1.05.2013
Odpowiedzialność za niezatwierdzenie sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (345) z dnia 1.05.2013
Obowiązki sprawozdawcze fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Jak przeprowadzić zwyczajne zgromadzenie wspólników?
Gazeta Podatkowa nr 30 (967) z dnia 15.04.2013
Rodzaje obowiązków jakie ciążą na jednostce i termin ich wykonania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Sprawozdania finansowe spółki w likwidacji a KRS
Gazeta Podatkowa nr 21 (958) z dnia 14.03.2013
Podpis pod sprawozdaniem finansowym sporządzonym przez biuro rachunkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (799) z dnia 10.03.2013
Odpowiedzialność za roczne sprawozdanie finansowe
Gazeta Podatkowa nr 18 (955) z dnia 4.03.2013
Sprawozdanie z działalności jednostki za 2012 r.
Gazeta Podatkowa nr 17 (954) z dnia 28.02.2013
Podpisy na sprawozdaniu finansowym spółki komandytowo-akcyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (340) z dnia 20.02.2013
Odpowiedzialność za rachunkowość jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (339) z dnia 1.02.2013
Wymogi dotyczące złożenia podpisu pod sprawozdaniem finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (339) z dnia 1.02.2013
Ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (792) z dnia 1.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60