Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady rachunkowości »  Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 5 obowiązującym od 19.07.2016 r. do 14.12.2017 r.
Dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Kolejność prezentacji danych sprawozdawczych i porównawczych w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (455) z dnia 1.12.2017
Opracowanie polityki rachunkowości jednostki
Gazeta Podatkowa nr 84 (1438) z dnia 19.10.2017
Bilansowe zasady wyceny materiałów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (447) z dnia 1.08.2017
Zmiana programu finansowo-księgowego w trakcie roku obrotowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (447) z dnia 1.08.2017
Wykazywanie środków trwałych w bilansie zamknięcia i otwarcia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Zmiana zasad wyceny rozchodu towarów z magazynu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (948) z dnia 1.05.2017
Wpływ bilansowej zasady ciągłości na prezentację danych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1372) z dnia 2.03.2017 - Bilans 2016 - zasady sporządzania i zatwierdzania
Ewidencja i prezentacja nieruchomości inwestycyjnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1372) z dnia 2.03.2017 - Bilans 2016 - zasady sporządzania i zatwierdzania
Wycena aktywów w sytuacji zagrożenia kontynuacji działalności
Gazeta Podatkowa nr 18 (1372) z dnia 2.03.2017
Ewidencja księgowa odroczonego podatku dochodowego na koniec roku
Gazeta Podatkowa nr 18 (1372) z dnia 2.03.2017
Sporządzenie wprowadzenia do sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 11 (1365) z dnia 6.02.2017
Zmiana zasad wyceny rozchodu towarów
Gazeta Podatkowa nr 2 (1356) z dnia 5.01.2017
Wpływ bilansowej zasady ciągłości na prezentację danych
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Otwarcie ksiąg rachunkowych 2017 r. w jednostkach kontynuujących działalność
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2016 - Zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia
Jak zaksięgować rezerwę na koszty likwidacji jednostki?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1348) z dnia 8.12.2016 - Wycena na dzień bilansowy aktywów i pasywów
Kiedy można dokonać zmiany zasad (polityki) rachunkowości?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (930) z dnia 1.11.2016
Sprawdzenie wewnętrznej zgodności ksiąg rachunkowych
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
Przekazanie prowadzenia ksiąg rachunkowych wspólnoty mieszkaniowej do biura rachunkowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (427) z dnia 1.10.2016
Prowadzenie biura rachunkowego - wybrane problemy
Gazeta Podatkowa nr 77 (1327) z dnia 26.09.2016
Czy w ciągu roku obrotowego można dokonać zmiany systemu finansowo-księgowego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (426) z dnia 20.09.2016
Opracowanie polityki rachunkowości jednostki
Gazeta Podatkowa nr 75 (1325) z dnia 19.09.2016
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 5 w pozostałych wersjach czasowych
Ustalanie polityki rachunkowości jednostki
Gazeta Podatkowa nr 57 (1619) z dnia 18.07.2019
Przejście na dokumentowanie transakcji magazynowych w programie komputerowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Opis informacji podawanych we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (487) z dnia 1.04.2019
Wycena aktywów w sytuacji zagrożenia kontynuacji działalności
Gazeta Podatkowa nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019
Porównywalność danych w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Informacje jakie należy podać w dokumentacji opisującej politykę rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Zmiana zasad wyceny towarów jako przykład zmiany polityki rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Zmiana zasad (polityki) rachunkowości w trakcie roku
Gazeta Podatkowa nr 97 (1554) z dnia 3.12.2018
Zmiana zasad (polityki) rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 70 (1527) z dnia 30.08.2018
Ustalanie polityki rachunkowości w jednostce
Gazeta Podatkowa nr 58 (1515) z dnia 19.07.2018
Sprawozdanie finansowe jednostki, która złożyła do sądu wniosek o upadłość
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (469) z dnia 1.07.2018
Zmiana niezatwierdzonego sprawozdania finansowego za 2017 r. w przypadku postawienia jednostki w stan upadłości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (990) z dnia 1.07.2018
Skutki zmiany polityki rachunkowości w zakresie wyceny rozchodu walut
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (467) z dnia 1.06.2018
Polityka rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 44 (1501) z dnia 1.06.2018
Zmiana metody wyceny towarów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (982) z dnia 10.04.2018
Opracowanie polityki rachunkowości jednostki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018 - Ustalanie polityki rachunkowości oraz jej zmiany
Termin aktualizacji zasad rachunkowości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018 - Ustalanie polityki rachunkowości oraz jej zmiany
Różna długość okresów sprawozdawczych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018 - Ustalanie polityki rachunkowości oraz jej zmiany
Dokonanie zmiany zasad wyceny towarów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018 - Ustalanie polityki rachunkowości oraz jej zmiany
Wycena aktywów w sytuacji zagrożenia kontynuacji działalności
Gazeta Podatkowa nr 19 (1476) z dnia 5.03.2018
Otwarcie ksiąg rachunkowych i wprowadzenie bilansu otwarcia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (460) z dnia 20.02.2018
Sporządzenie wprowadzenia do sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 12 (1469) z dnia 8.02.2018
Czy zmiana wariantu rachunku zysków i strat jest zmianą polityki rachunkowości?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (421) z dnia 1.07.2016
Wydanie dokumentacji księgowej przez biuro rachunkowe w przypadku rezygnacji ze współpracy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (419) z dnia 1.06.2016
Sporządzenie informacji dodatkowej (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 11 (1261) z dnia 8.02.2016
Wpływ bilansowej zasady ciągłości na prezentację danych
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Zmiana zasad ewidencji kosztów od pierwszego dnia roku obrotowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (408) z dnia 20.12.2015
Jak zaksięgować rezerwę na koszty likwidacji jednostki
Gazeta Podatkowa nr 96 (1241) z dnia 30.11.2015
Jak wycenić aktywa, gdy zagrożona jest kontynuacja działalności?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1240) z dnia 26.11.2015 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2015 - Informacja dodatkowa wraz z notami dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (po zmianach)
Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2015 r. oraz wprowadzenie bilansu otwarcia do ksiąg 2016 r.
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2015 - Sprawozdanie finansowe za 2015 rok - wybrane zagadnienia
Zmiana zasad rachunkowości warunkiem sporządzenia sprawozdania finansowego przewidzianego dla jednostek mikro
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 z dnia 1.09.2015 - Rachunkowość małych jednostek i jednostek mikro w 2015 r.
Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2014 r. oraz wprowadzenie bilansu otwarcia do ksiąg 2015 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (880) z dnia 10.06.2015
Zmiana sposobu prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (392) z dnia 20.04.2015
Wpływ bilansowej zasady ciągłości na prezentację danych w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (391) z dnia 1.04.2015
Sprawozdanie finansowe po zmianie zasad wyceny aktywów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (873) z dnia 1.04.2015
Pozostałe zasady rachunkowości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1161) z dnia 23.02.2015 - Sprawozdanie finansowe za 2014 rok - wybrane zagadnienia
Sprawozdanie finansowe a zagrożenie kontynuacji działalności
Gazeta Podatkowa nr 103 (1144) z dnia 24.12.2014
Zmiana zasad rachunkowości w jednostkach mikro w związku ze sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2014 r. w nowej formie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (862) z dnia 10.12.2014
KRAJOWY STANDARD RACHUNKOWOŚCI NR 7 (WYCIĄG)
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2014 - Polityka rachunkowości jednostki - jak ustalić i zmienić stosowane zasady?
Jak sporządzić roczne sprawozdanie po dacie przekształcenia?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (377) z dnia 1.09.2014
Zmiana profilu działalności a badanie sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (848) z dnia 20.07.2014
Zakup zasadzonych choinek
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (839) z dnia 20.04.2014
Zmiana zasad (polityki) rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 29 (1070) z dnia 10.04.2014
Ujawnienie informacji o zakończeniu działalności
Gazeta Podatkowa nr 29 (1070) z dnia 10.04.2014
Informacja dodatkowa (część I)
Gazeta Podatkowa nr 12 (1053) z dnia 10.02.2014
Faktura za usługi księgowe na przełomie dwóch okresów rozliczeniowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (361) z dnia 1.01.2014
Nadrzędne zasady rachunkowości uwzględniane przy wycenie bilansowej
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2013 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Zmiana zasad (polityki) rachunkowości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (817) z dnia 10.09.2013
Przesłanki i skutki zagrożenia kontynuacji działalności
Gazeta Podatkowa nr 70 (1007) z dnia 2.09.2013
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów a likwidacja działalności spółki z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (352) z dnia 20.08.2013
Zmiana algorytmu wyliczeń w nowym systemie informatycznym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (813) z dnia 1.08.2013
Kiedy należy wycenić aktywa po cenach sprzedaży netto?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Zasada ciągłości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (958) z dnia 14.03.2013 - Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
Bilans spółki w likwidacji
Gazeta Podatkowa nr 20 (957) z dnia 11.03.2013
Dobrowolna zmiana zasad polityki rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (337) z dnia 1.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60