Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady rachunkowości »  Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 35c obowiązującym od 19.07.2016 r. do 14.12.2017 r.
Przesłanki trwałej utraty wartości środków trwałych i zasady ewidencji odpisów aktualizujących
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2017 - Odpisy aktualizujące wartość składników majątku trwałego i obrotowego
Aktualizacja wartości środka trwałego na dzień bilansowy i skutki jego sprzedaży
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2017 - Odpisy aktualizujące wartość składników majątku trwałego i obrotowego
Utrata wartości należności oraz zasady ewidencji odpisów aktualizujących
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2017 - Odpisy aktualizujące wartość składników majątku trwałego i obrotowego
Spisanie nieściągalnej wierzytelności objętej odpisem
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2017 - Odpisy aktualizujące wartość składników majątku trwałego i obrotowego
Ujęcie w księgach rachunkowych samochodu zakupionego w celach demonstracyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (453) z dnia 1.11.2017
Ewidencja księgowa sprzedaży wierzytelności własnej
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2017 - Należności nieściągalne - ujęcie podatkowe, dokumentowanie i ewidencja księgowa
Ewidencja odpisów aktualizujących należności
Gazeta Podatkowa nr 78 (1432) z dnia 28.09.2017
Zapłata przez dłużnika należności i rozwiązanie odpisu aktualizującego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (450) z dnia 20.09.2017
Ewidencja częściowej zapłaty zaktualizowanej należności
Gazeta Podatkowa nr 60 (1414) z dnia 27.07.2017
Ujęcie w księgach operacji sprzedaży należności
Gazeta Podatkowa nr 59 (1413) z dnia 24.07.2017
Ewidencja pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 55 (1409) z dnia 10.07.2017
Jak księgować spłatę należności dochodzonej na drodze sądowej?
Gazeta Podatkowa nr 48 (1402) z dnia 16.06.2017
Ewidencja księgowa odpisów z tytułu trwałej utraty wartości środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (443) z dnia 1.06.2017
Umorzenie części należności z tytułu dostaw i usług w wyniku zawartej ugody
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (443) z dnia 1.06.2017
Sprzedaż wierzytelności własnej jednostce trudniącej się skupem wierzytelności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (442) z dnia 20.05.2017
Rozwiązanie odpisu aktualizującego od spłaconej należności
Gazeta Podatkowa nr 22 (1376) z dnia 16.03.2017
Ujęcie w sprawozdaniu finansowym należności objętej odpisem aktualizującym
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 z dnia 10.11.2016 - Sprawozdanie finansowe za 2016 r. - wybrane zagadnienia
Ewidencja odsetek od dłużnika postawionego w stan upadłości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (931) z dnia 10.11.2016
Zakup usług windykacyjnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (928) z dnia 10.10.2016
Jak księgować umorzenie wierzytelności?
Gazeta Podatkowa nr 77 (1327) z dnia 26.09.2016
Kiedy należy rozwiązać odpis aktualizujący wartość należności?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (426) z dnia 20.09.2016
Ewidencja sprzedaży wierzytelności
Gazeta Podatkowa nr 72 (1322) z dnia 8.09.2016
Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (425) z dnia 1.09.2016
Częściowe rozwiązywanie odpisu aktualizującego należność
Gazeta Podatkowa nr 70 (1320) z dnia 1.09.2016
Rozwiązanie odpisu aktualizującego
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2016 - Należności z tytułu dostaw i usług
Sprzedaż wierzytelności własnej - ujęcie w księgach
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (923) z dnia 20.08.2016
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 35c w pozostałych wersjach czasowych
Wypełnienie noty dotyczącej odpisów aktualizujących wartość środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (507) z dnia 1.02.2020
Wypełnienie noty dotyczącej wysokości odpisów aktualizujących wartość zapasów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (507) z dnia 1.02.2020
Rozliczenie odpisów aktualizujących wartość zapasów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1045) z dnia 10.01.2020
Prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1044) z dnia 1.01.2020
Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Ewidencja otrzymania należności objętej odpisem aktualizującym
Gazeta Podatkowa nr 86 (1648) z dnia 28.10.2019
Wyksięgowanie odpisu aktualizującego wartość wyrobów gotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (497) z dnia 1.09.2019
Otrzymanie należności objętych na dzień bilansowy odpisem aktualizującym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1030) z dnia 10.08.2019
Ewidencja księgowa operacji związanych ze sprzedażą wierzytelności własnej
Dodatek nr 22 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 z dnia 1.08.2019 - Wierzytelności nieściągalne, umorzone, sprzedane. Wybrane zagadnienia podatkowe
Spłata i umorzenie należności, na które utworzono odpisy aktualizujące
Dodatek nr 22 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 z dnia 1.08.2019 - Wierzytelności nieściągalne, umorzone, sprzedane. Wybrane zagadnienia podatkowe
Utworzenie w księgach rachunkowych odpisu aktualizującego wartość należności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019 - Tworzenie w księgach odpisów aktualizujących wartość aktywów
Aktualizacja wartości środka trwałego przeznaczonego do sprzedaży
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019 - Tworzenie w księgach odpisów aktualizujących wartość aktywów
Zmiany stanu odpisów aktualizujących wartość należności w ciągu roku obrotowego
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2019 - Należności z tytułu dostaw i usług według ustawy o rachunkowości i MSR
Zapłata przez dłużnika należności i rozwiązanie odpisu aktualizującego
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2019 - Należności z tytułu dostaw i usług według ustawy o rachunkowości i MSR
Umorzenie części należności z tytułu dostaw i usług w wyniku zawartej ugody
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2019 - Należności z tytułu dostaw i usług według ustawy o rachunkowości i MSR
Odzyskanie w toku egzekucji komorniczej należności głównej wraz z odsetkami i kosztami sądowymi
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2019 - Należności z tytułu dostaw i usług według ustawy o rachunkowości i MSR
Odpis aktualizujący wartość środków trwałych - rozliczenie bilansowe i podatkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1023) z dnia 1.06.2019
Rozwiązanie odpisu aktualizującego należności utworzonego na 31 grudnia 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1021) z dnia 10.05.2019
Księgowania związane z umorzeniem należności
Gazeta Podatkowa nr 33 (1595) z dnia 25.04.2019
Rozwiązanie odpisu aktualizującego dotyczącego odzyskanej należności
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2019 - Zdarzenia po dacie bilansu - skutki w ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej
Zmiany stanu odpisów aktualizujących wartość należności w ciągu roku obrotowego
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2019 - Prezentacja wybranych operacji gospodarczych w sprawozdaniu finansowym
Podatkowo-rachunkowe rozliczenie odpisu aktualizującego
Gazeta Podatkowa nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019
Ewidencja księgowa operacji związanych ze sprzedażą wierzytelności własnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1013) z dnia 20.02.2019
Ujęcie księgowe umorzenia należności
Gazeta Podatkowa nr 1 (1563) z dnia 3.01.2019
Zmiany stanu odpisów aktualizujących wartość należności w ciągu roku obrotowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Spłata i umorzenie należności, na które utworzono odpisy aktualizujące
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1003) z dnia 10.11.2018
Faktura korygująca po oddaniu środka trwałego do używania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1002) z dnia 1.11.2018
Rozwiązanie odpisu aktualizującego na spłacaną należność
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 77 (1534) z dnia 24.09.2018 - Ewidencja tworzenia rezerw i odpisów aktualizujących
Sprzedaż nieruchomości objętej odpisem z tytułu trwałej utraty wartości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Uregulowanie należności, dla której dokonano odpisu aktualizującego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (473) z dnia 1.09.2018
Rozwiązanie odpisów aktualizujących należności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (995) z dnia 20.08.2018
Spłata należności budżetowej, objętej wcześniej odpisem aktualizującym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (469) z dnia 1.07.2018
Tworzenie i rozwiązywanie odpisów aktualizujących oraz ich wykazanie w rachunku zysków i strat
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (982) z dnia 10.04.2018
Należności dochodzone na drodze sądowej
Gazeta Podatkowa nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018
Spłata należności i rozwiązanie odpisu aktualizującego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1308) z dnia 21.07.2016 - Jak ewidencjonować pozostałe przychody i koszty operacyjne?
Księgowania związane z sądowym nakazem zapłaty przeterminowanej należności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (919) z dnia 10.07.2016
Koszty zastępstwa procesowego w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (918) z dnia 1.07.2016
Prezentacja w sprawozdaniu finansowym należności objętej odpisem aktualizującym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (911) z dnia 20.04.2016
Ewidencja księgowa sprzedaży wierzytelności własnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (900) z dnia 1.01.2016
Rozwiązanie odpisu aktualizującego na skutek umorzenia zobowiązania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (895) z dnia 10.11.2015
Rozwiązanie odpisu aktualizującego przy spłacie należności w ratach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1232) z dnia 29.10.2015 - Odpisy aktualizujące w księgach rachunkowych
Rozwiązanie odpisu aktualizującego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1223) z dnia 28.09.2015 - Odpisy aktualizujące wartość należności
Czy prawdopodobieństwo spłaty należności upoważnia do odwrócenia odpisu?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1223) z dnia 28.09.2015 - Odpisy aktualizujące wartość należności
Wyksięgowanie odpisu aktualizującego wartość należności w jednostce samorządu terytorialnego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1223) z dnia 28.09.2015 - Odpisy aktualizujące wartość należności
Ewidencja kosztów usług windykacyjnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (890) z dnia 20.09.2015
Spłata należności objętej na dzień bilansowy odpisem aktualizującym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (886) z dnia 10.08.2015
Sprzedaż wierzytelności własnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (397) z dnia 1.07.2015
Wyksięgowanie odpisu aktualizującego wartość należności w związku z ustaniem przyczyny, dla której go dokonano
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2015 - Koszty i przychody w jednostkach sektora finansów publicznych
Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności dochodzonej na drodze sądowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (394) z dnia 20.05.2015
Odpisanie części należności na podstawie ugody sądowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (876) z dnia 1.05.2015
Rozwiązanie odpisu aktualizującego należność
Gazeta Podatkowa nr 34 (1179) z dnia 27.04.2015
Rozwiązanie odpisu w związku z uznaniem należności za nieściągalną
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (870) z dnia 1.03.2015
Skutki uregulowania przez dłużnika po dniu bilansowym należności objętej odpisem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (388) z dnia 20.02.2015
Wpływ należności objętej na dzień bilansowy odpisem aktualizującym - czy poprawiać sprawozdanie finansowe?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (869) z dnia 20.02.2015
Skutki bilansowe zakończenia postępowania sądowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (383) z dnia 1.12.2014
Otrzymanie korzystnego wyroku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (383) z dnia 1.12.2014
Odpisy aktualizujące wartość należności
Gazeta Podatkowa nr 96 (1137) z dnia 1.12.2014
Zasady aktualizacji środków trwałych
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 z dnia 10.11.2014 - Odpisy aktualizujące - w świetle ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych
Tworzenie odpisu aktualizującego należność, gdy dłużnik jest w upadłości
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 z dnia 10.11.2014 - Odpisy aktualizujące - w świetle ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych
Ustanie przyczyny, dla której utworzono odpis aktualizujący, a powstanie przychodu podatkowego
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 z dnia 10.11.2014 - Odpisy aktualizujące - w świetle ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych
Moment rozwiązania odpisu aktualizującego wartość należności spłacanej w ratach
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (379) z dnia 1.10.2014
Podstawowe zasady ewidencji księgowej odpisów aktualizujących wartość należności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (378) z dnia 20.09.2014
Egzekucja komornicza w księgach rachunkowych jednostki budżetowej Skarbu Państwa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (373) z dnia 1.07.2014
Utworzenie i rozliczenie odpisu z tytułu trwałej utraty wartości środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (368) z dnia 20.04.2014
Rozwiązanie odpisu aktualizującego w związku z odzyskaniem należności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (367) z dnia 1.04.2014
Aktualizacja należności od dłużnika w upadłości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (835) z dnia 10.03.2014
Ujęcie w księgach roszczenia z tytułu udzielonego poręczenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (364) z dnia 20.02.2014
Spłata należności przez dłużnika i rozwiązanie odpisu aktualizującego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (363) z dnia 1.02.2014
Utworzenie i odwrócenie odpisu aktualizującego wartość produktów
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Jak zaksięgować fakturę korygującą sprzedaż z poprzedniego roku?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (827) z dnia 20.12.2013
Ustalanie wartości bilansowej środków trwałych
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2013 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Dokonanie odpisu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (356) z dnia 20.10.2013
Odwrócenie odpisu aktualizującego w związku z ustaniem przyczyny jego utworzenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (354) z dnia 20.09.2013
Ewidencja księgowa operacji dotyczących funduszu alimentacyjnego
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2013 - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych - wybrane zagadnienia
Rozliczenie odpisów aktualizujących wartość należności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Sprzedaż wierzytelności własnej
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2013 - Koszty i przychody bilansowe - zasady ewidencji i rozliczania
Dochodzenie należności na drodze sądowej
Gazeta Podatkowa nr 26 (963) z dnia 2.04.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60