Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady rachunkowości »  Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 22 obowiązującym od 19.07.2016 r. do 14.12.2017 r.
Błędne dane nabywcy na fakturze - skutki podatkowe i rachunkowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (1450) z dnia 30.11.2017 - Rozliczanie faktur korygujących - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa
Wypełnianie arkusza spisowego
Gazeta Podatkowa nr 89 (1443) z dnia 6.11.2017
Dokumentowanie i wycena spisu z natury zapasów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1440) z dnia 26.10.2017 - Zasady przeprowadzania inwentaryzacji za 2017 rok
Arkusz spisowy jako podstawa udokumentowania spisu z natury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (452) z dnia 20.10.2017
Dokumentacja wynagrodzeń w księgach rachunkowych stowarzyszenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (957) z dnia 1.08.2017
Faktury zawierającej błędne dane w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (956) z dnia 20.07.2017
Raport kasowy dokumentujący operacje gotówkowe w firmie
Gazeta Podatkowa nr 57 (1411) z dnia 17.07.2017
Przekazanie prowadzenia ksiąg do biura rachunkowego
Gazeta Podatkowa nr 51 (1405) z dnia 26.06.2017
Kontrola formalnorachunkowa i merytoryczna dowodów księgowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Zasady korygowania błędów w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 46 (1400) z dnia 8.06.2017
Dokumentowanie i wycena spisu z natury zapasów
Gazeta Podatkowa nr 99 (1349) z dnia 12.12.2016
Wypełnianie arkusza spisowego - praktyczne wskazówki
Gazeta Podatkowa nr 87 (1337) z dnia 31.10.2016
Wątpliwości związane z przebiegiem i dokumentowaniem spisu z natury
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
Prowadzenie biura rachunkowego - wybrane problemy
Gazeta Podatkowa nr 77 (1327) z dnia 26.09.2016
Trwałość zapisów w dokumentach spisowych i poprawianie błędów
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2016 - Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów. Stan prawny na 1 września 2016 r.
Dokumentowanie zwrotu wyrobu niesprzedanego przez nabywcę
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (426) z dnia 20.09.2016
Czy w księgach należy ujmować faktury dotyczące innych jednostek?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (925) z dnia 10.09.2016
Udokumentowanie nakładów stanowiących wartość początkową środka trwałego - wyrok NSA
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (924) z dnia 1.09.2016
Opisywanie dowodów przekazywanych do biura rachunkowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (423) z dnia 1.08.2016
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 22 w pozostałych wersjach czasowych
Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez biuro rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 27 (1693) z dnia 2.04.2020
W jaki sposób poprawić błędy w arkuszach spisu z natury?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Wypełnianie arkusza spisowego
Gazeta Podatkowa nr 88 (1650) z dnia 4.11.2019
Kontrola merytoryczna, formalnoprawna i rachunkowa dowodów księgowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1646) z dnia 21.10.2019 - Dowody będące podstawą zapisów w księgach rachunkowych
Dowody potwierdzające wpływy i rozchody gotówki w firmowej kasie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1646) z dnia 21.10.2019 - Dowody będące podstawą zapisów w księgach rachunkowych
Elementy jakie powinien zawierać formularz spisowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
Zasady wypełniania, przekazywania i poprawiania błędów w arkuszach spisowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
Obrót gotówkowy w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019
Charakterystyka dowodu magazynowego "ZW - Zwrot materiałów"
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (497) z dnia 1.09.2019
Charakterystyka dowodu księgowego "MT - Zmiana miejsca użytkowania"
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (496) z dnia 20.08.2019
Charakterystyka dowodu "OT - Przyjęcie środka trwałego"
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Dokumentowanie wpływów i rozchodów gotówki w firmowej kasie
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019
Uproszczenia w zakresie kontroli formalnej i rachunkowej faktur sprzedaży
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Dowody obrotu magazynowego w świetle ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (491) z dnia 1.06.2019
Zasady wystawiania noty księgowej w rozliczeniach między kontrahentami
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Dowody księgowe będące podstawą zapisu w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Kontrola merytoryczna, formalnoprawna i rachunkowa dowodów księgowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Przygotowanie raportu kasowego
Gazeta Podatkowa nr 31 (1593) z dnia 18.04.2019
Wypełnianie arkusza spisowego
Gazeta Podatkowa nr 90 (1547) z dnia 8.11.2018
Zasady sporządzania raportu kasowego
Gazeta Podatkowa nr 81 (1538) z dnia 8.10.2018
Zastosowanie dowodu KP i KW w praktyce
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Kontrola dowodów księgowych
Gazeta Podatkowa nr 68 (1525) z dnia 23.08.2018
Dowody dokumentujące operacje gotówkowe w kasie
Gazeta Podatkowa nr 44 (1501) z dnia 1.06.2018
Udokumentowanie wydania sprzedanych towarów
Gazeta Podatkowa nr 43 (1500) z dnia 28.05.2018
Korekta błędnych zapisów w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 34 (1491) z dnia 26.04.2018
Dokumentowanie operacji kasowych i zasady sporządzania dowodów KP i KW
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (419) z dnia 1.06.2016
Ewidencja faktury za wykonanie kompleksowej usługi
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (915) z dnia 1.06.2016
Jak korygować błędne zapisy w ewidencji księgowej?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1292) z dnia 25.05.2016 - Zasady korygowania błędów w księgach rachunkowych
Dokumentowanie operacji kasowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (909) z dnia 1.04.2016
Sporządzanie raportu kasowego
Gazeta Podatkowa nr 25 (1275) z dnia 29.03.2016
Potwierdzenie kontroli dowodów księgowych
Gazeta Podatkowa nr 14 (1264) z dnia 18.02.2016
Zatwierdzanie dokumentów do zapłaty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (893) z dnia 20.10.2015
Zamieszczanie numeru dziennika na dokumentach księgowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (403) z dnia 1.10.2015
Wydatki w podróży udokumentowane zapłatą z karty kredytowej - możliwość zaliczenia w koszty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (890) z dnia 20.09.2015
Kto dokonuje kontroli merytorycznej dokumentów?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (881) z dnia 20.06.2015
Kontrola merytoryczna dowodu księgowego w gminnej jednostce budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (396) z dnia 20.06.2015
Inne ustalenia zawarte w polityce rachunkowości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1184) z dnia 14.05.2015 - Opracowanie polityki rachunkowości
Przekazanie zaliczki na konto bankowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (853) z dnia 10.09.2014
Zasady poprawiania błędnych zapisów
Gazeta Podatkowa nr 62 (1103) z dnia 4.08.2014
Kontrola oraz zatwierdzenie faktury korygującej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Kontrola merytoryczna i formalna wydatków na podróże służbowe
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2014 - Podróże służbowe w księgach rachunkowych
Wynagrodzenie lekarza księgowane na podstawie wystawionego przez niego rachunku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (367) z dnia 1.04.2014
Formy przekazywania zaliczek pracownikom
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (835) z dnia 10.03.2014
Faktura oraz dokument WZ wystawione omyłkowo na inny podmiot - jak naprawić błąd?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (833) z dnia 20.02.2014
Zasady kontroli dowodów księgowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (816) z dnia 1.09.2013
Zamieszczanie numeru dziennika na dokumencie księgowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (347) z dnia 1.06.2013
Wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (337) z dnia 1.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60