Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady rachunkowości »  Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 50 obowiązującym od 19.07.2016 r. do 14.12.2017 r.
Wymogi formalne dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Środki publiczne na pokrycie kosztów kształcenia w SP ZOZ
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (951) z dnia 1.06.2017
Sprawozdanie finansowe jednostki małej za 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 23 (1377) z dnia 20.03.2017
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 14 (1368) z dnia 16.02.2017
Sporządzenie dodatkowych informacji i objaśnień (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017
Uproszczony rachunek zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 10 (1364) z dnia 2.02.2017
Uproszczony bilans
Gazeta Podatkowa nr 103 (1353) z dnia 27.12.2016
Wymogi formalne dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Fundusze własne w rocznym sprawozdaniu finansowym spółdzielni mieszkaniowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (432) z dnia 20.12.2016
Uproszczenia przewidziane w ustawie o rachunkowości dla jednostek mikro, małych i pozostałych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (935) z dnia 20.12.2016
Jak wycenić zaliczkę na zakup nieruchomości inwestycyjnej?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1348) z dnia 8.12.2016 - Wycena na dzień bilansowy aktywów i pasywów
Elementy sprawozdania finansowego
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
Uproszczenia w rachunkowości jednostek mikro i małych
Gazeta Podatkowa nr 74 (1324) z dnia 15.09.2016
Pomijanie niektórych pozycji w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (425) z dnia 1.09.2016
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 50 w pozostałych wersjach czasowych
Udziały w bilansie jednostki mikro
Gazeta Podatkowa nr 25 (1691) z dnia 26.03.2020
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 18 (1684) z dnia 2.03.2020
PRZYKŁAD SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W FORMACIE XML
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2020 - Jak sporządzić elektroniczne sprawozdanie finansowe?
Zasady sporządzania dodatkowych informacji i objaśnień (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 14 (1680) z dnia 17.02.2020
Ujęcie kosztów w rachunku zysków i strat jednostki mikro
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020 - Rachunek zysków i strat za 2019 rok
Sporządzenie uproszczonego bilansu przez jednostki mikro i małe
Gazeta Podatkowa nr 2 (1668) z dnia 7.01.2020
Szczegółowość sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 104 (1666) z dnia 30.12.2019
FORMA SPORZĄDZANIA INFORMACJI DODATKOWEJ JAKO CZĘŚCI E-SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2019 - Jak sporządzić informację dodatkową do sprawozdania finansowego?
Wycena do bilansu nieruchomości inwestycyjnych
Gazeta Podatkowa nr 94 (1656) z dnia 25.11.2019
Prezentacja kosztów w rachunku zysków i strat jednostki mikro
Gazeta Podatkowa nr 22 (1584) z dnia 18.03.2019
Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 18 (1580) z dnia 4.03.2019
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 17 (1579) z dnia 28.02.2019
Sporządzenie dodatkowych informacji i objaśnień (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019
Nowe zasady sporządzania, podpisywania i składania sprawozdań finansowych
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2019
Podstawowe informacje dotyczące rachunku zysków i strat
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (483) z dnia 1.02.2019
Ujęcie w bilansie jednostki mikro udziałów w innym podmiocie
Gazeta Podatkowa nr 6 (1568) z dnia 21.01.2019
Nowe praktyczne wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące e-sprawozdań
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1010) z dnia 20.01.2019
Sporządzanie uproszczonego bilansu (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 3 (1565) z dnia 10.01.2019
Sporządzanie uproszczonego bilansu (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 2 (1564) z dnia 7.01.2019
Podstawowe informacje dotyczące bilansu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (480) z dnia 20.12.2018
Termin podjęcia decyzji o sporządzeniu uproszczonego sprawozdania dla jednostki mikro lub małej
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Forma sprawozdania finansowego
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Elektronizacja sprawozdań finansowych
Gazeta Podatkowa nr 89 (1546) z dnia 5.11.2018
Zakres informacji prezentowanych w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Informacja o strukturze przychodów ze sprzedaży w sprawozdaniu finansowym SP ZOZ
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Obowiązek sporządzania elektronicznych sprawozdań finansowych
Gazeta Podatkowa nr 80 (1537) z dnia 4.10.2018
Szczegółowość sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 77 (1534) z dnia 24.09.2018
Struktury logiczne oraz format elektronicznych sprawozdań finansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Uproszczenia przewidziane dla jednostek mikro i jednostek małych
Dodatek nr 25 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 z dnia 20.08.2018 - Uproszczenia w rozliczeniach podatkowych i bilansowych
Ewidencja w księgach wynagrodzeń i składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 39 (1496) z dnia 14.05.2018
Sposób przedstawienia rzetelnego i jasnego obrazu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Odstąpienie od zastosowania określonego przepisu ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Uproszczone sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowych
Gazeta Podatkowa nr 20 (1477) z dnia 8.03.2018
Wyodrębnienie przychodów i kosztów działalności pożytku publicznego w księgach rachunkowych
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2018 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Wynagrodzenie pracownika powołanego do zarządu spółki
Gazeta Podatkowa nr 18 (1475) z dnia 1.03.2018
Sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 17 (1474) z dnia 26.02.2018
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 15 (1472) z dnia 19.02.2018
Sporządzenie dodatkowych informacji i objaśnień (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018
Sporządzenie dodatkowych informacji i objaśnień (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 13 (1470) z dnia 12.02.2018
Uproszczenia w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (975) z dnia 1.02.2018
Uproszczenia w sporządzaniu rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018
Sporządzanie uproszczonego bilansu
Gazeta Podatkowa nr 2 (1459) z dnia 4.01.2018
Prezentacja dotacji podmiotowej w rachunku zysków i strat instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (416) z dnia 20.04.2016
Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostki małej
Gazeta Podatkowa nr 24 (1274) z dnia 24.03.2016
Jak dostosować dane za poprzedni rok do nowego wzoru tego sprawozdania?
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2016
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 13 (1263) z dnia 15.02.2016
Sporządzenie informacji dodatkowej (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 12 (1262) z dnia 11.02.2016
Sporządzenie informacji dodatkowej (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 11 (1261) z dnia 8.02.2016
Uproszczony rachunek zysków i strat jednostki mikro
Gazeta Podatkowa nr 10 (1260) z dnia 4.02.2016
Z jaką szczegółowością wykazuje się dane w sprawozdaniu finansowym?
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Szczegółowość sprawozdania finansowego jednostki małej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (407) z dnia 1.12.2015
Definicja jednostek małych oraz zakres stosowanych przez nie uproszczeń
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2015
UWAGI OGÓLNE
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2015 - Informacja dodatkowa wraz z notami dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (po zmianach)
Czy stowarzyszenie może być jednostką mikro?
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 z dnia 1.09.2015 - Rachunkowość małych jednostek i jednostek mikro w 2015 r.
Zakres uproszczeń stosowany przez jednostki mikro
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 z dnia 1.09.2015 - Rachunkowość małych jednostek i jednostek mikro w 2015 r.
Zmiany w prawie bilansowym wprowadzone w 2015 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (401) z dnia 1.09.2015
Księgi rachunkowe i sprawozdania finansowe fundacji prowadzących działalność gospodarczą
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (398) z dnia 20.07.2015
Złożenie sprawozdania finansowego za 2014 r.
Gazeta Podatkowa nr 43 (1188) z dnia 28.05.2015
Elementy sprawozdania finansowego
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2015
Jakie uproszczenia można zamieścić w polityce rachunkowości?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1184) z dnia 14.05.2015 - Opracowanie polityki rachunkowości
Termin przekazania dokumentów do KRS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (392) z dnia 20.04.2015
Forma sporządzenia sprawozdania za pierwszy rok obrotowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (391) z dnia 1.04.2015
Sprawozdanie finansowe nowo powstałej spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 26 (1171) z dnia 30.03.2015
Sprawozdanie spółki handlowej nieprowadzącej działalności gospodarczej a KRS
Dodatek nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 z dnia 20.03.2015 - Czynności i zdarzenia po sporządzeniu bilansu za 2014 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostki mikro
Gazeta Podatkowa nr 22 (1167) z dnia 16.03.2015
Uproszczone sprawozdanie finansowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1162) z dnia 26.02.2015 - Uproszczenia stosowane w rachunkowości
Uproszczenia w rachunkowości dla podmiotów innych niż jednostki mikro
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (869) z dnia 20.02.2015
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 13 (1158) z dnia 12.02.2015
Sporządzenie informacji dodatkowej (cz. 2)
Gazeta Podatkowa nr 12 (1157) z dnia 9.02.2015
Szczegółowość sprawozdań finansowych jednostek mikro
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (387) z dnia 1.02.2015
Sporządzenie rachunku zysków i strat przez jednostki mikro
Gazeta Podatkowa nr 9 (1154) z dnia 29.01.2015
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2014 r.
Gazeta Podatkowa nr 6 (1151) z dnia 19.01.2015
Sprawozdanie finansowe za 2014 r. w formie uproszczonej
Gazeta Podatkowa nr 3 (1148) z dnia 8.01.2015
Z jaką szczegółowością wykazuje się dane w sprawozdaniu finansowym?
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2014 r. - najciekawsze zagadnienia
Czy można sporządzić uproszczone sprawozdanie finansowe za 2014 r. nie będąc jednostką mikro?
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2014 r. - najciekawsze zagadnienia
Zakres danych prezentowanych w rachunku przepływów pieniężnych
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2014 r. - najciekawsze zagadnienia
Zakres informacji prezentowanych w zestawieniu zmian w kapitale własnym
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2014 r. - najciekawsze zagadnienia
Stowarzyszenie jako jednostka mikro
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (863) z dnia 20.12.2014
Jakie jednostki mogą nie sporządzać sprawozdania z działalności?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (383) z dnia 1.12.2014
Plan kont w jednostce prowadzącej działalność statutową i gospodarczą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (861) z dnia 1.12.2014
KRAJOWY STANDARD RACHUNKOWOŚCI NR 7 (WYCIĄG)
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2014 - Polityka rachunkowości jednostki - jak ustalić i zmienić stosowane zasady?
Co powinna zawierać polityka rachunkowości?
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2014 - Polityka rachunkowości jednostki - jak ustalić i zmienić stosowane zasady?
Przypadki, w których możliwa jest zmiana przyjętych zasad rachunkowości
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2014 - Polityka rachunkowości jednostki - jak ustalić i zmienić stosowane zasady?
Koszty amortyzacji i przychody z dotacji w rachunku zysków i strat
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (382) z dnia 20.11.2014
Nieruchomości inwestycyjne na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 93 (1134) z dnia 20.11.2014
Elementy uproszczonego sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 50 (1091) z dnia 23.06.2014
Złożenie sprawozdania finansowego do KRS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1084) z dnia 29.05.2014 - Obowiązki jednostki po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Kto przedkłada sprawozdanie finansowe do ogłoszenia?
Gazeta Podatkowa nr 25 (1066) z dnia 27.03.2014
Wykazywanie danych dotyczących jednostek powiązanych w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Przykładowy bilans za 2013 r.
Gazeta Podatkowa nr 19 (1060) z dnia 6.03.2014
Złożenie do rejestru sprawozdania spółki handlowej nieprowadzącej działalności gospodarczej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (834) z dnia 1.03.2014
Sprawozdanie z działalności jednostki
Gazeta Podatkowa nr 17 (1058) z dnia 27.02.2014
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2013 r. a obowiązek badania rocznego sprawozdania za 2014 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (832) z dnia 10.02.2014
Informacja dodatkowa (część I)
Gazeta Podatkowa nr 12 (1053) z dnia 10.02.2014
Kto może sporządzić uproszczone sprawozdanie finansowe za 2013 r.?
Gazeta Podatkowa nr 5 (1046) z dnia 16.01.2014
Zakres informacji prezentowanych w zestawieniu zmian w kapitale własnym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (361) z dnia 1.01.2014
Prezentacja lokat środków pieniężnych w bilansie jednostki nieprowadzącej działalności gospodarczej
Dodatek nr 38 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2013 - Zamknięcie roku 2013 - wybrane zagadnienia
Z jaką szczegółowością wykazuje się dane w sprawozdaniu finansowym?
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Jak sporządzić uproszczone sprawozdanie finansowe?
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Sprawozdanie finansowe stowarzyszenia, które nie prowadzi działalności gospodarczej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (824) z dnia 20.11.2013
Wynik finansowy stowarzyszenia prowadzącego działalność statutową i gospodarczą
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (355) z dnia 1.10.2013
Dotacja podmiotowa i celowa w księgach i sprawozdaniu finansowym instytutu badawczego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (349) z dnia 1.07.2013
Prezentacja dofinansowania z UE w rachunku zysków i strat SP ZOZ
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2013 - Jak rozliczyć dotacje w księgach rachunkowych?
Straty do pokrycia z zysków lat następnych - wykazanie w księgach rachunkowych i bilansie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (800) z dnia 20.03.2013
Ogłoszenie rocznego sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 22 (959) z dnia 18.03.2013
Kiedy może nastąpić zmiana zasad rachunkowości?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (958) z dnia 14.03.2013 - Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
Sporządzenie informacji dodatkowej (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 11 (948) z dnia 7.02.2013
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2012 r.
Gazeta Podatkowa nr 7 (944) z dnia 24.01.2013
Sprawozdanie finansowe w formie uproszczonej za 2012 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (338) z dnia 20.01.2013
Podstawowe informacje dotyczące terminów i zasad sporządzania bilansu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (337) z dnia 1.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60