Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady rachunkowości »  Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 12 obowiązującym od 19.07.2016 r. do 14.12.2017 r.
Otwarcie ksiąg rachunkowych, sporządzenie inwentarza i ustalenie wysokości kapitału
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (456) z dnia 20.12.2017
Podmiot odpowiedzialny za przeprowadzenie inwentaryzacji
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.
Operacje na rachunku bankowym po bilansie kończącym likwidację spółki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (968) z dnia 20.11.2017
Harmonogram prac związanych z zakończeniem 2017 roku (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 91 (1445) z dnia 13.11.2017
Harmonogram prac związanych z zakończeniem 2017 roku (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 90 (1444) z dnia 9.11.2017
Rezerwa na odprawy emerytalne w jednostce postawionej w stan likwidacji
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2017 - Rezerwy oraz bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - wybrane zagadnienia
Ustalenie i rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2017 - Inwentaryzacja aktywów i pasywów w 2017 r.
Likwidacja stowarzyszenia a obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (452) z dnia 20.10.2017
Połączenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (965) z dnia 20.10.2017
Rozpoczęcie inwentaryzacji za 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (963) z dnia 1.10.2017
Rozrachunki w walutach obcych przy aporcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2017 - Aport w księgach rachunkowych wnoszącego i otrzymującego - wybrane zagadnienia
Istotne kwestie związane z przekształceniem spółki osobowej w kapitałową
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1427) z dnia 11.09.2017 - Problemy prawne związane z przekształceniem spółek
Prezentacja w sprawozdaniu finansowym zaliczek wypłaconych na poczet zysku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (448) z dnia 20.08.2017
Połączenie dwóch samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (959) z dnia 20.08.2017
Uzgodnienie salda konta ZFŚS oraz wyodrębnionego rachunku bankowego tego funduszu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Wykazywanie środków trwałych w bilansie zamknięcia i otwarcia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Wstępne i ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2016 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (956) z dnia 20.07.2017
Przekształcenie spółki cywilnej w komandytową - księgowanie wkładu przedsiębiorstwa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Kiedy można zastosować metodę łączenia udziałów?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (952) z dnia 10.06.2017
Zapisy księgowe związane z rozpoczęciem działalności spółki z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1397) z dnia 29.05.2017 - Rachunkowość spółki z o.o.
Zamknięcie ksiąg w związku z otwarciem likwidacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1397) z dnia 29.05.2017 - Rachunkowość spółki z o.o.
Początek likwidacji spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 38 (1392) z dnia 11.05.2017
Rezerwa na odprawy emerytalne w jednostce postawionej w stan likwidacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (441) z dnia 1.05.2017
Faktury kosztowe otrzymane po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (441) z dnia 1.05.2017
Termin i forma zatwierdzenia sprawozdania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1387) z dnia 24.04.2017 - Zatwierdzenie i udostępnienie sprawozdania finansowego za 2016 rok
Wniesienie wkładów na pokrycie udziałów i utworzenie kapitału zakładowego
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2017 - Rachunkowość w spółce z o.o. od założenia do likwidacji
Pod jaką datą należy otworzyć księgi rachunkowe spółki rozpoczynającej działalność?
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2017 - Rachunkowość w spółce z o.o. od założenia do likwidacji
Zamykanie ksiąg rachunkowych spółki z o.o. w organizacji
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2017 - Rachunkowość w spółce z o.o. od założenia do likwidacji
Obowiązki spółki z o.o. w likwidacji wynikające z ustawy o rachunkowości
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2017 - Rachunkowość w spółce z o.o. od założenia do likwidacji
Dane porównawcze spółki komandytowej powstałej z przekształcenia spółki z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (440) z dnia 20.04.2017
Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez spółkę cywilną osób prawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (440) z dnia 20.04.2017
Wybrane problemy dotyczące techniki księgowania
Gazeta Podatkowa nr 28 (1382) z dnia 6.04.2017
Korekta sprawozdania finansowego za 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 28 (1382) z dnia 6.04.2017
Czy i jak wdrożyć likwidację spółki z o.o.?
Gazeta Podatkowa nr 27 (1381) z dnia 3.04.2017
Terminy prac bilansowych w marcu 2017 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (437) z dnia 1.03.2017
Zasady kwalifikowania kosztów bilansowych do danego roku obrotowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (436) z dnia 20.02.2017
Czy dzień bilansowy to wyłącznie dzień kończący rok obrotowy?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (436) z dnia 20.02.2017
Wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa a moment zamknięcia i otwarcia ksiąg rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (941) z dnia 20.02.2017
Przejście z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (435) z dnia 1.02.2017
Badanie sprawozdania finansowego spółki po jej przekształceniu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (435) z dnia 1.02.2017
Kto podpisuje sprawozdanie finansowe likwidowanej spółki z o.o.?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (433) z dnia 1.01.2017
Wstępne i ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2016 - Zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia
Otwarcie ksiąg rachunkowych 2017 r. w jednostkach kontynuujących działalność
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2016 - Zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia
Przejście przedsiębiorcy z księgi podatkowej na księgi rachunkowe z nowym rokiem
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2016 - Zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia
Bilans otwarcia na dzień rozpoczęcia działalności
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2016 - Zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia
Ewidencja kosztów mediów na przełomie lat
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2016 - Zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia
Księgi spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 101 (1351) z dnia 19.12.2016
Zamknięcie ksiąg
Gazeta Podatkowa nr 98 (1348) z dnia 8.12.2016
Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez spółkę z o.o. spółkę komandytową - wybrane zagadnienia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (933) z dnia 1.12.2016
Bilans i rachunek zysków i strat jednostki powstałej z przekształcenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
Zamknięcie ksiąg w związku z przekształceniem jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (932) z dnia 20.11.2016
Wkłady pieniężne wniesione do spółki komandytowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (932) z dnia 20.11.2016
Harmonogram prac związanych z zamknięciem 2016 r. (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 91 (1341) z dnia 14.11.2016
Sprawozdanie finansowe podczas zawieszenia działalności spółki
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 z dnia 10.11.2016 - Sprawozdanie finansowe za 2016 r. - wybrane zagadnienia
Jednostki zobowiązane do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 90 (1340) z dnia 10.11.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok
Czynności związane z zamknięciem roku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 90 (1340) z dnia 10.11.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok
Obowiązek złożenia do KRS pierwszego sprawozdania finansowego spółki jawnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (429) z dnia 1.11.2016
Zamknięcie ksiąg
Gazeta Podatkowa nr 87 (1337) z dnia 31.10.2016
Skutki otwarcia likwidacji spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 86 (1336) z dnia 27.10.2016
Termin zamknięcia ksiąg rachunkowych
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
Prace związane ze wstępnym zamknięciem ksiąg rachunkowych
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
Od 1 października 2016 r. można rozpocząć roczną inwentaryzację
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (927) z dnia 1.10.2016
Protokół z rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2016 - Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów. Stan prawny na 1 września 2016 r.
Wykorzystanie wkładów wniesionych na kapitał zakładowy spółki z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (923) z dnia 20.08.2016
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 12 w pozostałych wersjach czasowych
Składanie e-sprawozdań spółek przekształconych
Gazeta Podatkowa nr 71 (1633) z dnia 5.09.2019
Przejęcie spółki z dłuższym rokiem podatkowym
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (496) z dnia 20.08.2019
Zamknięcie ksiąg rachunkowych przez przedsiębiorcę
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (496) z dnia 20.08.2019
Otwarcie ksiąg rachunkowych przez spółkę z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (496) z dnia 20.08.2019
Sprawozdanie finansowe za rok, w którym nastąpiło przekształcenie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (496) z dnia 20.08.2019
Ewidencja księgowa wniesienia wkładów przez wspólników spółki z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1625) z dnia 8.08.2019 - Ewidencja operacji księgowych związanych z prowadzeniem spółki z o.o.
Pierwszy rok obrotowy spółki z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1625) z dnia 8.08.2019 - Ewidencja operacji księgowych związanych z prowadzeniem spółki z o.o.
Rachunkowość spółki z o.o. spółki komandytowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1625) z dnia 8.08.2019 - Ewidencja operacji księgowych związanych z prowadzeniem spółki z o.o.
Likwidacja spółki z o.o. a ustawa o rachunkowości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1625) z dnia 8.08.2019 - Ewidencja operacji księgowych związanych z prowadzeniem spółki z o.o.
Sprawdź, czy dopełniono wszystkich obowiązków dotyczących sprawozdań finansowych za 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1028) z dnia 20.07.2019
Obowiązki sprawozdawcze wobec KRS a zawieszenie spółki
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019
NIP-8, nazwa i rachunkowość spółki przekształconej
Gazeta Podatkowa nr 53 (1615) z dnia 4.07.2019
Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1026) z dnia 1.07.2019
Możliwość dokonania zmian przed zatwierdzeniem sprawozdania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Obowiązki związane z likwidacją przedsiębiorstwa osoby fizycznej wniesionego aportem do spółki cywilnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1025) z dnia 20.06.2019
Ostateczne zamknięcie ksiąg za 2018 r.
Gazeta Podatkowa nr 46 (1608) z dnia 10.06.2019
Dwa limity przychodów dla spółki w likwidacji stosującej 9% stawkę CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (491) z dnia 1.06.2019
Konsekwencje niezatwierdzenia sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Warunki prawidłowego wdrożenia likwidacji spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019
Korekta sprawozdania finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1597) z dnia 2.05.2019 - Korekty w księgach rachunkowych
Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta i jego zatwierdzenie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1020) z dnia 1.05.2019
Faktury kosztowe otrzymane po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2019 - Zdarzenia po dacie bilansu - skutki w ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej
Obowiązki sprawozdawcze spółki cywilnej, której wspólnikami są osoby prawne
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Przedsiębiorstwo osoby fizycznej wniesione do spółki osobowej - rozliczenie u wnoszącego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1019) z dnia 20.04.2019
ZZW w spółce jednoosobowej, w zawieszeniu, likwidacji, upadłości i restrukturyzacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (1590) z dnia 8.04.2019 - Podsumowanie ubiegłego roku obrotowego w spółce z o.o. po zmianach przepisów
Wstępne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2018 r.
Gazeta Podatkowa nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019
Sprawozdanie finansowe nowo utworzonej instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Obowiązki sprawozdawcze spółek handlowych wobec KRS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019 - Zgłaszanie zmian i przekazywanie dokumentów finansowych do KRS
Terminy prac bilansowych w marcu 2019 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (485) z dnia 1.03.2019
Termin rozliczenia niedoborów, szkód i nadwyżek powstałych w trakcie inwentaryzacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (484) z dnia 20.02.2019
Metoda rozliczenia połączenia spółek z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1012) z dnia 10.02.2019
Pozostałe zmiany w ustawie o rachunkowości
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2019
Prace związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (483) z dnia 1.02.2019
Składanie sprawozdań finansowych przez agencję wykonawczą
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (483) z dnia 1.02.2019
Księgowanie na przełomie roku kosztów mediów
Gazeta Podatkowa nr 4 (1566) z dnia 14.01.2019
KRS a sprawozdania finansowe inne niż roczne
Gazeta Podatkowa nr 2 (1564) z dnia 7.01.2019
Założenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
W której pozycji rachunku zysków i strat wykazać dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Otwarcie ksiąg rachunkowych na 1 stycznia 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1008) z dnia 1.01.2019
Przejście z księgi podatkowej na pełną księgowość w 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 98 (1555) z dnia 6.12.2018
Rozliczenie wyników inwentaryzacji
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2018 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Przychody i koszty w spółce przejmującej po połączeniu spółek
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (479) z dnia 1.12.2018
Harmonogram prac związanych z zakończeniem 2018 roku (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 92 (1549) z dnia 15.11.2018
Sprawozdanie finansowe za pierwszy rok obrotowy
Gazeta Podatkowa nr 92 (1549) z dnia 15.11.2018
Harmonogram prac związanych z zakończeniem 2018 r. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 91 (1548) z dnia 13.11.2018
Faktury dotyczące zakupów dokonanych przed podziałem - ujęcie w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1002) z dnia 1.11.2018
Zawieszenie działalności a księgi rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 80 (1537) z dnia 4.10.2018
Od 1 października 2018 r. można rozpocząć czynności inwentaryzacyjne
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (999) z dnia 1.10.2018
Połączenie kapitałów spółki w likwidacji w jeden kapitał podstawowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Zamknięcie ksiąg
Gazeta Podatkowa nr 72 (1529) z dnia 6.09.2018
Okres sporządzenia pierwszego sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (473) z dnia 1.09.2018
Księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe w przypadku zawieszenia działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (473) z dnia 1.09.2018
Przekształcenie spółki a zamknięcie ksiąg rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 66 (1523) z dnia 16.08.2018
Ewidencja rezerwy na koszty likwidacji jednostki
Gazeta Podatkowa nr 66 (1523) z dnia 16.08.2018
Likwidacja spółki z o.o. w świetle ustawy o rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 64 (1521) z dnia 9.08.2018
Jednostka mikro w upadłości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (993) z dnia 1.08.2018
Skutki połączenia spółek w ewidencji księgowej i sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Absolutorium za rok zawieszenia
Gazeta Podatkowa nr 57 (1514) z dnia 16.07.2018
Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2017 r.
Gazeta Podatkowa nr 56 (1513) z dnia 12.07.2018
Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (991) z dnia 10.07.2018
Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2017 r.
Gazeta Podatkowa nr 46 (1503) z dnia 7.06.2018
Kapitał podstawowy a bilans otwarcia likwidacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1499) z dnia 24.05.2018 - Kapitały własne jednostki w księgach rachunkowych
Stosowanie uproszczeń przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 37 (1494) z dnia 7.05.2018
Złożenie sprawozdania likwidacyjnego do KRS
Gazeta Podatkowa nr 36 (1493) z dnia 4.05.2018
Konsekwencje zatwierdzenia rocznego sprawozdania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (465) z dnia 1.05.2018
Skutki niezatwierdzenia sprawozdania w obowiązującym terminie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (465) z dnia 1.05.2018
Zgromadzenie w spółce jednoosobowej i nietypowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (1489) z dnia 19.04.2018 - Przeprowadzanie zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o.
Ewidencja księgowa w spółce z o.o. spółce komandytowej
Gazeta Podatkowa nr 31 (1488) z dnia 16.04.2018
Korekta sprawozdania finansowego za 2017 r.
Gazeta Podatkowa nr 30 (1487) z dnia 12.04.2018
Zamknięcie ksiąg rachunkowych w celu sporządzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (982) z dnia 10.04.2018
Terminy prac bilansowych w marcu 2018 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (462) z dnia 20.03.2018
Różna długość okresów sprawozdawczych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018 - Ustalanie polityki rachunkowości oraz jej zmiany
Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe i jego podpisanie
Gazeta Podatkowa nr 21 (1478) z dnia 12.03.2018
Otwarcie ksiąg rachunkowych i wprowadzenie bilansu otwarcia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (460) z dnia 20.02.2018
Sposób na likwidację spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 13 (1470) z dnia 12.02.2018
Dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 12 (1469) z dnia 8.02.2018
Wykorzystanie spisu z natury do aktualizacji wartości zapasów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (457) z dnia 1.01.2018
Faktura wystawiona na początku roku za dostawę mediów w roku poprzednim
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (457) z dnia 1.01.2018
Faktury kosztowe dotyczące danego roku, otrzymane w roku następnym
Gazeta Podatkowa nr 102 (1456) z dnia 21.12.2017
Zysk spółki jawnej po jej przekształceniu w spółkę z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (422) z dnia 20.07.2016
Zamknięcie ksiąg
Gazeta Podatkowa nr 55 (1305) z dnia 11.07.2016
Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2015 r.
Gazeta Podatkowa nr 55 (1305) z dnia 11.07.2016
Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2015 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (919) z dnia 10.07.2016
Przekształcenie firmy osoby fizycznej w spółkę z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (918) z dnia 1.07.2016
Przejście na pełną księgowość a całkowite umorzenie środków trwałych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (918) z dnia 1.07.2016
Zamknięcie miesiąca w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 51 (1301) z dnia 27.06.2016
Data otwarcia ksiąg rachunkowych nowo powstałej spółki komandytowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (917) z dnia 20.06.2016
Likwidacja spółki z o.o. - obowiązki bilansowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (917) z dnia 20.06.2016
Czy jest możliwe dobrowolne przejście na księgi rachunkowe w trakcie roku obrotowego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (420) z dnia 20.06.2016
Częstotliwość inwentaryzacji w spółce jawnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (420) z dnia 20.06.2016
Jakie aktywa i pasywa wykazać w bilansie likwidacyjnym firmy osoby fizycznej?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (418) z dnia 20.05.2016
Rozrachunki w walutach obcych przy aporcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (418) z dnia 20.05.2016
Data sporządzenia sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 40 (1290) z dnia 19.05.2016
Darowizna całego przedsiębiorstwa osoby fizycznej najbliższej rodzinie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (417) z dnia 1.05.2016
Zawieszenie a zwyczajne zgromadzenie wspólników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (912) z dnia 1.05.2016
Sprawozdanie finansowe podczas zawieszenia działalności spółki z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (911) z dnia 20.04.2016
Zawieszenie działalności a zwyczajne zgromadzenie wspólników
Gazeta Podatkowa nr 31 (1281) z dnia 18.04.2016
Księgi rachunkowe spółki podlegającej transformacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1279) z dnia 11.04.2016 - Czy i jak przekształcić spółkę cywilną w handlową?
Postawienie spółki w stan likwidacji a obowiązek sporządzenia CIT-8
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (910) z dnia 10.04.2016
Otwarcie ksiąg rachunkowych przez spółkę komandytową powstałą z przekształcenia spółki jawnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (910) z dnia 10.04.2016
Ujęcie w ewidencji księgowej wnoszącego przedsiębiorstwo
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (909) z dnia 1.04.2016
Prowadzenie księgi podatkowej przez spółkę jawną
Gazeta Podatkowa nr 25 (1275) z dnia 29.03.2016
Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2015 r.
Gazeta Podatkowa nr 24 (1274) z dnia 24.03.2016
Czynności związane z rozwiązaniem spółki komandytowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (908) z dnia 20.03.2016
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015 r.
Gazeta Podatkowa nr 22 (1272) z dnia 17.03.2016
Terminy prac bilansowych w marcu 2016 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (413) z dnia 1.03.2016
Przekształcenie spółki a niezamykanie ksiąg rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1267) z dnia 29.02.2016 - Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o. - rozliczenie wybranych kosztów za okres przekształcenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (905) z dnia 20.02.2016
Ewidencja faktur za media na przełomie miesięcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (904) z dnia 10.02.2016
Podsumowanie ubiegłego roku obrotowego w spółce osobowej
Gazeta Podatkowa nr 11 (1261) z dnia 8.02.2016
Pokrycie straty bilansowej z lat ubiegłych w spółdzielni
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (411) z dnia 1.02.2016
Zamknięcie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz otwarcie ksiąg rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (410) z dnia 20.01.2016
Zmiany w ustawie o rachunkowości związane z Prawem restrukturyzacyjnym
Dodatek nr 4 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2016 - Co nowego w przepisach w 2016 r. ?
Zamknięcie ksiąg rachunkowych w jednostkach, w których dniem bilansowym jest 31 grudnia 2015 r.
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Zestawienie ustaw nowelizujących prawo bilansowe
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2015
Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2015 r. oraz wprowadzenie bilansu otwarcia do ksiąg 2016 r.
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2015 - Sprawozdanie finansowe za 2015 rok - wybrane zagadnienia
Zasady kwalifikowania kosztów bilansowych do danego roku obrotowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Zeznanie podatkowe spółki przekształconej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Obowiązki sprawozdawcze związane z postawieniem spółki z o.o. w stan likwidacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (405) z dnia 1.11.2015
Obowiązkowe przejście z księgi podatkowej na księgi rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 86 (1231) z dnia 26.10.2015
Inwentaryzacja przeprowadzana na dowolny dzień roku w określonym przedziale czasowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (893) z dnia 20.10.2015
Rozliczenie straty spółki z o.o. w likwidacji
Gazeta Podatkowa nr 77 (1222) z dnia 24.09.2015
Ewidencje księgowe
Pomocnik Podatnika do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2015
Pozostałe uproszczenia stosowane w praktyce
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2015 - Uproszczenia w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej po zmianach
Sprawozdanie spółki z o.o. w upadłości likwidacyjnej uznanej za jednostkę mikro
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 z dnia 1.09.2015 - Rachunkowość małych jednostek i jednostek mikro w 2015 r.
Obowiązki związane z likwidacją jednoosobowej spółki z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (401) z dnia 1.09.2015
Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisu aktualizującego wartość należności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (887) z dnia 20.08.2015
Połączenie kapitałów w spółce postawionej w stan likwidacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1212) z dnia 20.08.2015 - Kapitał własny w ewidencji księgowej
Inwentaryzacja przy przekształceniu spółki osobowej w spółkę kapitałową
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (885) z dnia 1.08.2015
Bilans otwarcia na dzień rozpoczęcia działalności spółki z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (884) z dnia 20.07.2015
Zamknięcie ksiąg rachunkowych w związku z rozpoczęciem likwidacji
Gazeta Podatkowa nr 55 (1200) z dnia 9.07.2015
Sprawozdanie spółki z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (882) z dnia 1.07.2015
Ważne terminy w czerwcu 2015 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (396) z dnia 20.06.2015
Sprawozdanie finansowe spółki z o.o. w likwidacji
Gazeta Podatkowa nr 49 (1194) z dnia 18.06.2015
Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2014 r. oraz wprowadzenie bilansu otwarcia do ksiąg 2015 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (880) z dnia 10.06.2015
Do KRS składa się sprawozdania finansowe za pełny rok obrotowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1190) z dnia 3.06.2015 - Najważniejsze orzeczenia dotyczące spółek
Rozliczenie połączenia spółek metodą łączenia udziałów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (395) z dnia 1.06.2015
Zamknięcie roku
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2015
Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową - a złożenie zeznania za przekształconą spółkę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (878) z dnia 20.05.2015
Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową a obowiązek sporządzenia i badania sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (878) z dnia 20.05.2015
Jak zwołać zwyczajne zgromadzenie wspólników?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 34 (1179) z dnia 27.04.2015 - Jak przeprowadzić zwyczajne zgromadzenie wspólników w spółce z o.o.?
Zgromadzenie w spółce jednoosobowej, w zawieszeniu, w likwidacji czy w upadłości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 34 (1179) z dnia 27.04.2015 - Jak przeprowadzić zwyczajne zgromadzenie wspólników w spółce z o.o.?
Od kiedy likwidowana spółka przestaje istnieć?
Gazeta Podatkowa nr 34 (1179) z dnia 27.04.2015
Pierwsze sprawozdanie finansowe spółki z o.o. w organizacji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (875) z dnia 20.04.2015
Podatek w spółce postawionej w stan likwidacji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (391) z dnia 1.04.2015
Zamknięcie ksiąg rachunkowych w przypadku połączenia spółek metodą nabycia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (391) z dnia 1.04.2015
Sytuacja spółki jawnej po przekształceniu ze spółki cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 25 (1170) z dnia 26.03.2015
Ostateczne zamknięcie i przechowywanie ksiąg rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 24 (1169) z dnia 23.03.2015
Czynności związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2015 - Ewidencja operacji gospodarczych na przełomie dwóch lat obrotowych
Terminy prac bilansowych w marcu 2015 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (390) z dnia 20.03.2015
Dane porównawcze spółki przekształconej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (870) z dnia 1.03.2015
Termin sporządzenia bilansu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1161) z dnia 23.02.2015 - Sprawozdanie finansowe za 2014 rok - wybrane zagadnienia
Złożenie sprawozdania finansowego w KRS
Gazeta Podatkowa nr 11 (1156) z dnia 5.02.2015
Zasady kwalifikowania zdarzeń na przełomie roku obrotowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 7 (1152) z dnia 22.01.2015 - Przychody i koszty na przełomie roku 2014 i 2015
Zamknięcie ksiąg rachunkowych i inne czynności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (865) z dnia 10.01.2015
Zamknięcie ksiąg rachunkowych w jednostkach, w których dniem bilansowym jest 31 grudnia 2014 r.
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2014 r. - najciekawsze zagadnienia
Zamknięcie ksiąg rachunkowych - ostateczne
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2014 - Bilans 2014 - wybrane zagadnienia
Ujęcie w księgach rachunkowych kosztów likwidacji jednostki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1136) z dnia 27.11.2014 - Likwidacja działalności gospodarczej
Badanie planu przekształcenia przez biegłego rewidenta
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (381) z dnia 1.11.2014
Wycena wyrobów gotowych przy przekształceniu osoby fizycznej w spółkę z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (858) z dnia 1.11.2014
Przejście z księgi podatkowej na księgi rachunkowe (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 86 (1127) z dnia 27.10.2014
Jakie jednostki będą prowadzić księgi rachunkowe w 2015 r.?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (380) z dnia 20.10.2014
Ewidencja księgowa w spółce dzielonej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (857) z dnia 20.10.2014
Ujęcie w księgach rachunkowych kosztów likwidacji jednostki
Gazeta Podatkowa nr 82 (1123) z dnia 13.10.2014
Badanie sprawozdania finansowego spółki z o.o. powstałej po przekształceniu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (856) z dnia 10.10.2014
Przekształcenie spółki jawnej - w świetle ustawy o rachunkowości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (854) z dnia 20.09.2014
Spółka z o.o. jako udziałowiec spółki cywilnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (853) z dnia 10.09.2014
Czy należy zamknąć księgi na dzień przekształcenia?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (377) z dnia 1.09.2014
Likwidacja oddziału samobilansującego a obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych spółki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (849) z dnia 1.08.2014
Konsekwencje bilansowe podjęcia decyzji o uchyleniu likwidacji spółki z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (375) z dnia 1.08.2014
Połączenie spółek
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (374) z dnia 20.07.2014
Odwołanie likwidacji spółki z o.o. a księgi rachunkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (847) z dnia 10.07.2014
Zaliczki na podatek po połączeniu spółek metodą łączenia udziałów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Jak rozliczyć koszty i przychody podatkowe z okresu przekształcania?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (843) z dnia 1.06.2014
Termin zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1084) z dnia 29.05.2014 - Obowiązki jednostki po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Ostateczne zamknięcie ksiąg
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1084) z dnia 29.05.2014 - Obowiązki jednostki po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Czy występuje obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień poprzedzający podział majątku między wspólników?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (841) z dnia 10.05.2014
Rezerwa na koszty likwidacji stowarzyszenia
Gazeta Podatkowa nr 32 (1073) z dnia 22.04.2014
Rozliczenie wyniku finansowego w stowarzyszeniu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (838) z dnia 10.04.2014
Przekształcenie spółki w trakcie roku a przejście z ksiąg rachunkowych na podatkową księgę przychodów i rozchodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (837) z dnia 1.04.2014
Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2013 r.
Gazeta Podatkowa nr 26 (1067) z dnia 31.03.2014
Przekształcenie SKA w spółkę komandytową
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Terminarz prac bilansowych na marzec 2014 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania finansowego za 2013 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 23 (1064) z dnia 20.03.2014
Spółka z o.o. a działalność gospodarcza prowadzona osobiście
Gazeta Podatkowa nr 23 (1064) z dnia 20.03.2014
Czy warto zawiesić działalność spółki?
Gazeta Podatkowa nr 23 (1064) z dnia 20.03.2014
Ewidencja skutków upadłości układowej w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 20 (1061) z dnia 10.03.2014
Do końca marca 2014 r. trzeba sporządzić sprawozdanie finansowe
Gazeta Podatkowa nr 19 (1060) z dnia 6.03.2014
Przykładowy bilans za 2013 r.
Gazeta Podatkowa nr 19 (1060) z dnia 6.03.2014
Co dalej po uchwale o rozwiązaniu spółki z o.o.?
Gazeta Podatkowa nr 19 (1060) z dnia 6.03.2014
Bilans otwarcia likwidacji
Gazeta Podatkowa nr 19 (1060) z dnia 6.03.2014
Podsumowanie ubiegłego roku obrotowego w spółce jawnej
Gazeta Podatkowa nr 18 (1059) z dnia 3.03.2014
Czy spółka może określić dzień przekształcenia?
Gazeta Podatkowa nr 18 (1059) z dnia 3.03.2014
Rozliczanie komandytariuszy za czas udziału w spółce
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (365) z dnia 1.03.2014
Aport przedsiębiorstwa a umowy o współpracy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (364) z dnia 20.02.2014
Do kiedy należy zamknąć księgi za 2013 rok?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1054) z dnia 13.02.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2013 rok
Rok podatkowy i rozliczenie straty w spółce, która ogłosiła likwidację
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (363) z dnia 1.02.2014
Zamknięcie ksiąg rachunkowych osoby fizycznej w związku z likwidacją działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (362) z dnia 20.01.2014
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych przez spółkę jawną, w której wspólnikiem jest spółka z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (830) z dnia 20.01.2014
Sprawozdanie finansowe spółki komandytowo-akcyjnej przekształconej ze spółki z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (829) z dnia 10.01.2014
Otwarcie ksiąg rachunkowych przez jednostki kontynuujące działalność
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 1 (1042) z dnia 2.01.2014 - Otwarcie ksiąg rachunkowych na 2014 r.
Księgi rachunkowe w nowo powstałej jednostce
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 1 (1042) z dnia 2.01.2014 - Otwarcie ksiąg rachunkowych na 2014 r.
Rozliczenie połączenia spółek z o.o. metodą łączenia udziałów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (361) z dnia 1.01.2014
Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (828) z dnia 1.01.2014
Moment sporządzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (828) z dnia 1.01.2014
Kiedy możliwe jest wydłużenie pierwszego roku podatkowego spółki?
Gazeta Podatkowa nr 103 (1040) z dnia 27.12.2013
Czynności i terminy związane z zatwierdzaniem i ogłaszaniem sprawozdań finansowych
Dodatek nr 38 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2013 - Zamknięcie roku 2013 - wybrane zagadnienia
Zamknięcie ksiąg rachunkowych w jednostkach, w których dniem bilansowym jest 31 grudnia 2013 r.
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Zasady kwalifikowania zdarzeń na przełomie roku obrotowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (360) z dnia 20.12.2013
Spółka z o.o. w likwidacji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (360) z dnia 20.12.2013
Wypłata zysku wypracowanego w spółce jawnej przed przekształceniem w spółkę komandytowo-akcyjną
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (827) z dnia 20.12.2013
Jaki moment należy uznać za dzień zakończenia likwidacji?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (826) z dnia 10.12.2013
Wyłączenie z masy upadłości wierzytelności przysługującej upadłemu od dłużnika
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (358) z dnia 20.11.2013
Zamknięcie ksiąg rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (824) z dnia 20.11.2013
Sprawozdanie finansowe stowarzyszenia, które nie prowadzi działalności gospodarczej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (824) z dnia 20.11.2013
Harmonogram prac związanych ze sprawozdaniem za 2013 r.
Gazeta Podatkowa nr 91 (1028) z dnia 14.11.2013
Likwidacja spółki z o.o. w organizacji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (823) z dnia 10.11.2013
Obowiązkowe przejście na księgi rachunkowe z początkiem 2014 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (356) z dnia 20.10.2013
Obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (820) z dnia 10.10.2013
Koszty danego miesiąca ujęte w miesiącu następnym
Gazeta Podatkowa nr 79 (1016) z dnia 3.10.2013
Zakończenie działalności przez spółkę z o.o. w organizacji
Gazeta Podatkowa nr 76 (1013) z dnia 23.09.2013
Stanowisko w sprawie niektórych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2013 - Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości. Stan prawny na 1 września 2013 r.
Przesłanki i skutki zagrożenia kontynuacji działalności
Gazeta Podatkowa nr 70 (1007) z dnia 2.09.2013
Zakładamy spółkę z o.o. - jakie oświadczenia złożyć w urzędzie skarbowym?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (816) z dnia 1.09.2013
Obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości w związku z likwidacją zakładu budżetowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1006) z dnia 29.08.2013 - Rachunkowość w sektorze finansów publicznych - wybrane zagadnienia z dwutygodnika Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
Ewidencje księgowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (352) z dnia 20.08.2013
Zamknięcie ksiąg rachunkowych w przypadku połączenia spółek z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (352) z dnia 20.08.2013
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów a likwidacja działalności spółki z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (352) z dnia 20.08.2013
Odpisanie rozliczeń międzyokresowych kosztów w spółce w likwidacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (351) z dnia 1.08.2013
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego fundacji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (813) z dnia 1.08.2013
Data zapisu w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 60 (997) z dnia 29.07.2013
Konsekwencje przekształcenia spółki na gruncie ustawy o PIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (350) z dnia 20.07.2013
Data otwarcia ksiąg rachunkowych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (350) z dnia 20.07.2013
Wniesienie wkładów na pokrycie udziałów i utworzenie kapitału zakładowego
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2013 - Kapitały własne i ich zmiany w księgach spółek kapitałowych
Składanie sprawozdań finansowych po przekształceniu NZOZ w spółkę z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (809) z dnia 20.06.2013
Sprawozdanie finansowe spółki z o.o. w przypadku zawieszenia działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (348) z dnia 20.06.2013
Rok obrotowy i sprawozdanie finansowe w przypadku połączenia spółek
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (808) z dnia 10.06.2013
Przejście na księgi rachunkowe w trakcie roku obrotowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (807) z dnia 1.06.2013
Rok podatkowy spółki przejmowanej/spółek łączących się
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (347) z dnia 1.06.2013
Badanie sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień przekształcenia SP ZOZ w spółkę kapitałową
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (805) z dnia 10.05.2013
Składanie do urzędu skarbowego sprawozdań finansowych spółek osobowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (804) z dnia 1.05.2013
Zakup spółki przez osoby fizyczne
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (804) z dnia 1.05.2013
Badanie sprawozdania finansowego spółki z o.o. powstałej po przekształceniu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Otwarcie ksiąg rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 31 (968) z dnia 18.04.2013
Jak przeprowadzić zwyczajne zgromadzenie wspólników?
Gazeta Podatkowa nr 30 (967) z dnia 15.04.2013
Opłaty rejestracyjne spółki z o.o. w organizacji
Gazeta Podatkowa nr 28 (965) z dnia 8.04.2013
Pozostałe uproszczenia stosowane w praktyce
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Obowiązki spółki z o.o. w likwidacji wynikające z ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Obowiązki sprawozdawcze w świetle prawa bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Zamknięcie i przechowywanie ksiąg rachunkowych za 2012 r.
Gazeta Podatkowa nr 23 (960) z dnia 21.03.2013
Zatwierdzanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (800) z dnia 20.03.2013
Wniesienie wkładów na pokrycie udziałów i utworzenie kapitału zakładowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (342) z dnia 20.03.2013
Sprawozdania finansowe spółki w likwidacji a KRS
Gazeta Podatkowa nr 21 (958) z dnia 14.03.2013
Sprawozdanie finansowe spółki z o.o. powstałej z przekształcenia niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (798) z dnia 1.03.2013
Ważne terminy dotyczące rocznego sprawozdania finansowego w marcu 2013 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (341) z dnia 1.03.2013
Ewidencja opłat za korzystanie ze środowiska
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (341) z dnia 1.03.2013
Zamykanie ksiąg rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (796) z dnia 10.02.2013
Ujęcie kosztów założenia oraz wniesienia kapitału zakładowego spółki z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (796) z dnia 10.02.2013
Podatek odroczony po przekształceniu spółki akcyjnej w spółkę osobową
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (338) z dnia 20.01.2013
Połączenie jednostek oświatowych w jeden zespół a zamykanie i otwieranie ksiąg rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 5 (942) z dnia 17.01.2013 - Rachunkowość jednostek oświatowych
Zamknięcie ksiąg rachunkowych na dzień kończący rok obrotowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (337) z dnia 1.01.2013
Termin złożenia zeznania podatkowego CIT-8, gdy spółka zostaje w trakcie roku postawiona w stan likwidacji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (792) z dnia 1.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60