Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady rachunkowości »  Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 66 obowiązującym od 23.09.2015 r. do 18.07.2016 r.
Badanie sprawozdania finansowego za 2015 r.
Gazeta Podatkowa nr 21 (1271) z dnia 14.03.2016
Obowiązki jednostki, której sprawozdanie finansowe podlega badaniu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (412) z dnia 20.02.2016
Wybór biegłego rewidenta w jednostce podlegającej badaniu na podstawie ustawy o obligacjach
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (905) z dnia 20.02.2016
Wybór podmiotu do badania i podpisanie umowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1240) z dnia 26.11.2015 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego
Inwentaryzację 2015 r. można rozpocząć już w październiku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (893) z dnia 20.10.2015
Cel badania i obowiązki z nim związane
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (403) z dnia 1.10.2015
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 66 w pozostałych wersjach czasowych
Od 1 października 2019 r. jednostki mogą rozpocząć czynności inwentaryzacyjne
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1035) z dnia 1.10.2019
Zmiany w ustawie o rachunkowości związane z powstaniem prostej spółki akcyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
Kiedy podpisać umowę o badanie sprawozdania finansowego za 2019 r.?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (498) z dnia 20.09.2019
Czy można zawrzeć roczną umowę o badanie sprawozdania finansowego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (498) z dnia 20.09.2019
Ewidencja kosztów badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Gazeta Podatkowa nr 70 (1632) z dnia 2.09.2019
Brak zmiany firm audytorskich i biegłych rewidentów a ważność badania sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1032) z dnia 1.09.2019
Obowiązek badania sprawozdania finansowego a podział wyniku finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1031) z dnia 20.08.2019
Uchwalono ustawę zmieniającą ustawę o biegłych rewidentach
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Rodzaj umowy cywilnoprawnej na badanie sprawozdania finansowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (488) z dnia 10.07.2019
Rozliczenie kosztów badania rocznego sprawozdania finansowego za 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1027) z dnia 10.07.2019
Kolejna umowa o badanie sprawozdania finansowego za 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1024) z dnia 10.06.2019
Okres zawarcia umowy o badanie sprawozdania finansowego z firmą audytorską
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Rozwiązanie umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1007) z dnia 20.12.2018
Terminy inwentaryzacji
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2018 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Wybór firmy audytorskiej
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2018 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Podpisanie umowy o badanie - konieczność zachowania szczególnych warunków
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2018 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Podpisanie umowy o dobrowolne badanie sprawozdania finansowego
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2018 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Dwuletnia umowa o badanie sprawozdania finansowego a brak ustawowego obowiązku badania
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2018 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Dwuletnia umowa o badanie sprawozdania finansowego a brak ustawowego obowiązku badania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1004) z dnia 20.11.2018
Harmonogram prac związanych z zakończeniem 2018 r. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 91 (1548) z dnia 13.11.2018
Inwentaryzacja składników majątku trwałego i obrotowego
Gazeta Podatkowa nr 87 (1544) z dnia 29.10.2018
Ewidencja zaliczki na badanie sprawozdania finansowego za 2018 r.
Gazeta Podatkowa nr 86 (1543) z dnia 25.10.2018
Podpisanie umowy z firmą audytorską w przypadku wieloosobowego organu zarządzającego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Czy należy tworzyć rezerwę na koszty badania rocznego sprawozdania finansowego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Podpisanie umowy o dobrowolne badanie sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1001) z dnia 20.10.2018
Wybór audytora do badania sprawozdania (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 84 (1541) z dnia 18.10.2018
Wybór audytora do badania sprawozdania (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 83 (1540) z dnia 15.10.2018
Zawarcie umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1000) z dnia 10.10.2018
Udział biegłego rewidenta w inwentaryzacji
Gazeta Podatkowa nr 81 (1538) z dnia 8.10.2018
Organ dokonujący wyboru firmy audytorskiej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (475) z dnia 1.10.2018
Umowa o badanie sprawozdania finansowego z firmą audytorską
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (475) z dnia 1.10.2018
Ujęcie w księgach rachunkowych zaliczki na badanie sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (475) z dnia 1.10.2018
Od 1 października 2018 r. można rozpocząć czynności inwentaryzacyjne
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (999) z dnia 1.10.2018
Zbliża się termin zawarcia umowy z firmą audytorską
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Zawarcie i rozwiązanie dwuletniej umowy o badanie sprawozdania finansowego z biegłym rewidentem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (990) z dnia 1.07.2018
Podział wyniku finansowego w spółce z o.o. za 2017 r. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 25 (1482) z dnia 26.03.2018
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (974) z dnia 20.01.2018
Termin przeprowadzenia inwentaryzacji
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.
Wybór firmy audytorskiej
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.
Podpisanie umowy o badanie
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.
Wybór audytora w przypadku badania dobrowolnego
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.
Czy prokurent może podpisać umowę o badanie bilansu?
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.
Rozwiązanie umowy z firmą audytorską, gdy jednostka nie ma obowiązku badania sprawozdania finansowego
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.
Harmonogram prac związanych z zakończeniem 2017 roku (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 90 (1444) z dnia 9.11.2017
Terminy rozpoczęcia i metody inwentaryzacji
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2017 - Inwentaryzacja aktywów i pasywów w 2017 r.
Wskazówki KSR dotyczące inwentaryzacji zapasów (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 82 (1436) z dnia 12.10.2017
Kolejna umowa z dotychczasowym audytorem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (964) z dnia 10.10.2017
Wybór audytora w przypadku badania dobrowolnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (964) z dnia 10.10.2017
Czy prokurent może podpisać umowę o badanie bilansu?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (964) z dnia 10.10.2017
Okres, na jaki należy zawrzeć umowę o badanie sprawozdania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (451) z dnia 1.10.2017
Rozpoczęcie inwentaryzacji za 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (963) z dnia 1.10.2017
Zawieranie umów o badanie sprawozdań finansowych za 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (963) z dnia 1.10.2017
Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1432) z dnia 28.09.2017 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Organy uprawnione w danej jednostce do wyboru firmy audytorskiej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (450) z dnia 20.09.2017
Termin wyboru firmy audytorskiej i zawarcia umowy o badanie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (450) z dnia 20.09.2017
Ewidencja księgowa wydatków na badanie sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (450) z dnia 20.09.2017
Rozwiązanie umowy z firmą audytorską, gdy jednostka nie ma obowiązku badania sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (960) z dnia 1.09.2017
Zmiany w ustawie o rachunkowości wprowadzone ustawą o biegłych rewidentach
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (445) z dnia 1.07.2017
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (432) z dnia 20.12.2016
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 z dnia 10.11.2016 - Sprawozdanie finansowe za 2016 r. - wybrane zagadnienia
Badanie sprawozdania finansowego w pierwszym roku działalności
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 z dnia 10.11.2016 - Sprawozdanie finansowe za 2016 r. - wybrane zagadnienia
Organy uprawnione do wyboru biegłego rewidenta
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 90 (1340) z dnia 10.11.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok
Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 90 (1340) z dnia 10.11.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok
Harmonogram prac związanych z zamknięciem 2016 r. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 90 (1340) z dnia 10.11.2016
Organy uprawnione w danej jednostce do wyboru biegłego rewidenta
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
Termin podpisania umowy z biegłym rewidentem
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
Data i częstotliwość inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2016 - Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów. Stan prawny na 1 września 2016 r.
Udział biegłego rewidenta w spisie z natury zapasów
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2016 - Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów. Stan prawny na 1 września 2016 r.
Organy uprawnione w danej jednostce do wyboru biegłego rewidenta
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (426) z dnia 20.09.2016
Termin wyboru biegłego rewidenta i podpisania z nim umowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (426) z dnia 20.09.2016
Czas dokonać wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2016 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (926) z dnia 20.09.2016
Badanie sprawozdania finansowego w pierwszym roku działalności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (924) z dnia 1.09.2016
Organy uprawnione w danej jednostce do wyboru biegłego rewidenta i sposób jego wyboru
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (402) z dnia 20.09.2015
Czym się kierować wybierając firmę audytorską?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (402) z dnia 20.09.2015
Wybór biegłego rewidenta
Gazeta Podatkowa nr 68 (1213) z dnia 24.08.2015
Organ uprawniony do wyboru biegłego w celu zbadania sprawozdania finansowego województwa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (393) z dnia 1.05.2015
Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta
Gazeta Podatkowa nr 21 (1166) z dnia 12.03.2015
Jaki organ jest uprawniony do wyboru biegłego rewidenta w stowarzyszeniu?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (865) z dnia 10.01.2015
Badanie sprawozdania finansowego za 2014 r.
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2014 - Bilans 2014 - wybrane zagadnienia
Inwentaryzacja majątku obrotowego
Gazeta Podatkowa nr 87 (1128) z dnia 30.10.2014
Czas wybrać biegłego rewidenta do badania sprawozdania za 2014 r.
Gazeta Podatkowa nr 81 (1122) z dnia 9.10.2014
Można już rozpocząć inwentaryzację za 2014 r.
Gazeta Podatkowa nr 79 (1120) z dnia 2.10.2014
Czas na wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania za 2014 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (379) z dnia 1.10.2014
Większość prac inwentaryzacyjnych można rozpocząć już od 1 października br.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (855) z dnia 1.10.2014
Wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego za 2014 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (855) z dnia 1.10.2014
Przygotowanie do inwentaryzacji rocznej
Gazeta Podatkowa nr 77 (1118) z dnia 25.09.2014
Kogo dotyczy obowiązek badania sprawozdania finansowego za 2014 r.?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta
Gazeta Podatkowa nr 22 (1063) z dnia 17.03.2014
Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2013 r.
Dodatek nr 38 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2013 - Zamknięcie roku 2013 - wybrane zagadnienia
Forma i etapy wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania za 2013 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (825) z dnia 1.12.2013
Harmonogram prac związanych ze sprawozdaniem za 2013 r.
Gazeta Podatkowa nr 91 (1028) z dnia 14.11.2013
Badanie sprawozdania finansowego za 2013 r. - wybór biegłego rewidenta oraz wpłata zaliczki na poczet wykonania usługi
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (822) z dnia 1.11.2013
Termin rozpoczęcia inwentaryzacji
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2013 - Inwentaryzacja aktywów i pasywów w 2013 r.
Jak przygotować się do inwentaryzacji rocznej?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1015) z dnia 30.09.2013 - Różnice inwentaryzacyjne w księgach rachunkowych
Czas pomyśleć o wyborze biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2013 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (354) z dnia 20.09.2013
Zatwierdzenie sprawozdania a data wydania opinii o nim
Gazeta Podatkowa nr 47 (984) z dnia 13.06.2013
Badanie sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 19 (956) z dnia 7.03.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60