Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady rachunkowości »  Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 36 obowiązującym od 1.01.2016 r. do 18.07.2016 r.
Odsetki od kredytu na sfinansowanie dopłat zwrotnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (917) z dnia 20.06.2016
Wpłaty na podwyższenie kapitału podstawowego, dokonane w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (420) z dnia 20.06.2016
Postać sprawozdania finansowego jednostki mikro według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2016 - Jednostki małe i jednostki mikro, czyli jak uprościć rachunkowość w 2016 r.
Otwarcie ksiąg rachunkowych przez spółkę komandytową powstałą z przekształcenia spółki jawnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (910) z dnia 10.04.2016
Wycena i ewidencja księgowa składników majątku otrzymanych przez spółkę jawną
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (909) z dnia 1.04.2016
Dopłaty wspólników na pokrycie straty
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 23 (1273) z dnia 21.03.2016 - Ustalenie i rozliczenie wyniku finansowego za 2015 rok
Jak ustalić wysokość kapitału podstawowego w spółce cywilnej?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (414) z dnia 20.03.2016
Zgłoszenie podwyższenia kapitału zakładowego do KRS
Gazeta Podatkowa nr 18 (1268) z dnia 3.03.2016
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 14 (1264) z dnia 18.02.2016
Zmiany w ustawie o rachunkowości związane z Prawem restrukturyzacyjnym
Dodatek nr 4 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2016 - Co nowego w przepisach w 2016 r. ?
Przepisy nowelizujące ustawę o rachunkowości, które weszły w życie 1 stycznia 2016 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (409) z dnia 1.01.2016
Zestawienie ustaw nowelizujących prawo bilansowe
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2015
Nowelizacja związana z wprowadzeniem postępowań restrukturyzacyjnych
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2015
Zmiany w prawie bilansowym wprowadzone w 2015 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (401) z dnia 1.09.2015
Zmiana ustawy o rachunkowości związana z wprowadzeniem postępowań restrukturyzacyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (399) z dnia 1.08.2015
Opublikowano zmiany w ustawach podatkowych związane z prawem restrukturyzacyjnym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (885) z dnia 1.08.2015
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 36 w pozostałych wersjach czasowych
Należne wkłady do spółki kapitałowej niewniesione do dnia bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (513) z dnia 1.05.2020
Na jaki dzień otworzyć księgi rachunkowe spółki rozpoczynającej działalność?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (513) z dnia 1.05.2020
Pokrycie straty wniesionymi dopłatami wspólników w spółce z o.o.
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2020 - Rozliczenie wyniku finansowego w zależności od formy prawnej jednostki
Pokrycie straty w drodze obniżenia kapitału zakładowego
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2020 - Rozliczenie wyniku finansowego w zależności od formy prawnej jednostki
Konwersja pożyczki na udziały w spółce z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1055) z dnia 20.04.2020
Sporządzenie sprawozdania finansowego w związku z likwidacją jednostki oraz zakończeniem roku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1053) z dnia 1.04.2020
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 19 (1685) z dnia 5.03.2020
Niezarejestrowany kapitał zakładowy w bilansie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1682) z dnia 24.02.2020 - Ujęcie i wycena do bilansu aktywów i pasywów
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2020 - Przykłady ujęcia wybranych operacji w sprawozdaniu finansowym
Przykład wypełnienia noty informującej o zmianach stanu kapitału zapasowego i rezerwowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (508) z dnia 20.02.2020
Wynik finansowy w bilansie jednostki mikro
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020 - Sporządzanie sprawozdania finansowego przez jednostki mikro i małe
Kapitał akcyjny i kierownik jednostki w prostej spółce akcyjnej
Gazeta Podatkowa nr 4 (1670) z dnia 13.01.2020
Otwarcie ksiąg rachunkowych w 2020 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1043) z dnia 20.12.2019
Kapitały (fundusze) własne w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 99 (1661) z dnia 12.12.2019
Ewidencja wkładów zadeklarowanych w umowie spółki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Prosta spółka akcyjna objęta obowiązkiem prowadzenia ksiąg
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2019
Kapitał (fundusz) podstawowy
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Zakres informacji wykazywanych w bilansie jednostki mikro
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Ujęcie w księgach spółki cywilnej wkładów wniesionych przez wspólników
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (502) z dnia 20.11.2019
Zamknięcie podatkowej księgi przychodów i rozchodów i założenie ksiąg rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Likwidacja spółki z o.o. a sprawozdanie finansowe
Gazeta Podatkowa nr 87 (1649) z dnia 31.10.2019
Obowiązki sprawozdawcze związane z likwidacją spółdzielni
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1036) z dnia 10.10.2019
Zmiany w ustawie o rachunkowości związane z powstaniem prostej spółki akcyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
Rejestracja w KRS i rachunkowość nowo zakładanej spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 78 (1640) z dnia 30.09.2019
Ujęcie otrzymanej dopłaty w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1032) z dnia 1.09.2019
Ewidencja księgowa wniesienia wkładów przez wspólników spółki z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1625) z dnia 8.08.2019 - Ewidencja operacji księgowych związanych z prowadzeniem spółki z o.o.
Wniesienie dopłat od wspólników spółki z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1625) z dnia 8.08.2019 - Ewidencja operacji księgowych związanych z prowadzeniem spółki z o.o.
Pokrycie straty z dopłat wspólników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1625) z dnia 8.08.2019 - Ewidencja operacji księgowych związanych z prowadzeniem spółki z o.o.
Podstawa ujęcia w księgach dopłat wspólników spółki z o.o. na pokrycie straty
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Rozliczenie wyniku finansowego za 2018 r. w spółce z o.o. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019
W której pozycji bilansu ująć niezarejestrowany kapitał zakładowy?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (487) z dnia 1.04.2019
Kapitał zakładowy niezarejestrowany na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 22 (1584) z dnia 18.03.2019
Ujęcie księgowe rozliczenia straty z dopłat
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1580) z dnia 4.03.2019 - Ustalenie i rozliczenie wyniku finansowego za 2018 rok
Operacje gospodarcze wpływające na zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (485) z dnia 1.03.2019
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 17 (1579) z dnia 28.02.2019
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 16 (1578) z dnia 25.02.2019
Prezentacja w bilansie należnych wpłat na kapitał podstawowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019 - Zasady prezentowania aktywów i pasywów w bilansie za 2018 rok
W jakiej pozycji bilansu wykazać wpłaty udziałowców spółki na podwyższenie kapitału?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (484) z dnia 20.02.2019
Dopłaty do kapitału z tytułu realizacji zadania własnego miasta
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (484) z dnia 20.02.2019
Niewpłacony kapitał zakładowy w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 7 (1569) z dnia 24.01.2019
Wybrane problemy dotyczące wyceny i ujęcia aktywów i pasywów w bilansie otwarcia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Jak wykazać w bilansie niewniesione wkłady na pokrycie udziału w kapitale zakładowym?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Kapitał (fundusz) podstawowy
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Zakres informacji wykazywanych w bilansie jednostki mikro
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Kapitały (fundusze) własne na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 100 (1557) z dnia 13.12.2018
Fundusz nagród w związkach spółek wodnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1006) z dnia 10.12.2018
Jak zaksięgować pokrycie straty bilansowej dopłatami wniesionymi przez wspólników?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (479) z dnia 1.12.2018
Ewidencja środków pieniężnych przekazywanych spółce wydzielonej w związku z podziałem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (479) z dnia 1.12.2018
Składowe i wycena kapitału własnego jednostki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1550) z dnia 19.11.2018 - Ujęcie w księgach zmian w kapitałach własnych
Emisja akcji w spółce akcyjnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1550) z dnia 19.11.2018 - Ujęcie w księgach zmian w kapitałach własnych
Pokrycie straty z dopłat wspólników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1550) z dnia 19.11.2018 - Ujęcie w księgach zmian w kapitałach własnych
Dopłaty niewniesione na koniec roku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1550) z dnia 19.11.2018 - Ujęcie w księgach zmian w kapitałach własnych
Podwyższenie kapitału zakładowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1550) z dnia 19.11.2018 - Ujęcie w księgach zmian w kapitałach własnych
Ewidencja ujawnionych środków trwałych w księgach rachunkowych spółki z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1003) z dnia 10.11.2018
Podwyższenie wkładu przez jednego ze wspólników spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 88 (1545) z dnia 2.11.2018
Połączenie kapitałów spółki w likwidacji w jeden kapitał podstawowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Ujęcie w księgach dopłat wniesionych przez wspólników
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (472) z dnia 20.08.2018
Wpływ prawa bilansowego na kształtowanie umowy spółki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (472) z dnia 20.08.2018
Zmiana niezatwierdzonego sprawozdania finansowego za 2017 r. w przypadku postawienia jednostki w stan upadłości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (990) z dnia 1.07.2018
Ujęcie dopłat w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (990) z dnia 1.07.2018
Ujęcie w księgach zmian w kapitałach własnych spółki z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1499) z dnia 24.05.2018 - Kapitały własne jednostki w księgach rachunkowych
Ewidencja księgowa wniesienia dopłat na działalność inwestycyjną
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1499) z dnia 24.05.2018 - Kapitały własne jednostki w księgach rachunkowych
Sposoby pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (466) z dnia 20.05.2018
Księgi rachunkowe spółek komandytowych
Gazeta Podatkowa nr 38 (1495) z dnia 10.05.2018
Odstąpienie od zastosowania określonego przepisu ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Kapitał nowo powstałej spółki z o.o. niewpłacony do dnia bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Podział wyniku finansowego w spółce z o.o. za 2017 r. (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 26 (1483) z dnia 29.03.2018
Zakres informacji prezentowanych w bilansie jednostki mikro
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2018 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Prezentacja wyniku finansowego za bieżący rok obrotowy w uproszczonym bilansie jednostki mikro
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2018 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Umorzenie wierzytelności w przyspieszonym postępowaniu restrukturyzacyjnym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (461) z dnia 1.03.2018
Kontrowersje wokół naliczania odsetek od dopłat
Gazeta Podatkowa nr 18 (1475) z dnia 1.03.2018
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 16 (1473) z dnia 22.02.2018
Ujęcie w bilansie należnych wpłat na kapitał podstawowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018 - Sprawozdanie finansowe za 2017 rok - wybrane zagadnienia
Otwarcie ksiąg rachunkowych, sporządzenie inwentarza i ustalenie wysokości kapitału
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (456) z dnia 20.12.2017
Kapitał (fundusz) podstawowy
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Charakterystyka poszczególnych pozycji zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Ujęcie na dzień bilansowy kapitałów (funduszy) własnych
Gazeta Podatkowa nr 99 (1453) z dnia 11.12.2017
Czy w związku z planowaną likwidacją jednostki utworzyć rezerwę na przewidywane koszty tej likwidacji?
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2017 - Rezerwy oraz bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - wybrane zagadnienia
Konwersja pożyczki od udziałowca na kapitał zakładowy w spółce z o.o.
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2017 - Aport w księgach rachunkowych wnoszącego i otrzymującego - wybrane zagadnienia
Dopłaty wnoszone w celu sfinansowania działań inwestycyjnych spółki z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (957) z dnia 1.08.2017
Wniesienie przez wspólników dopłat do spółki z o.o. w likwidacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Konwersja pożyczki od wspólnika na kapitał zapasowy spółki z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (953) z dnia 20.06.2017
Ujęcie podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1397) z dnia 29.05.2017 - Rachunkowość spółki z o.o.
Ewidencja konwersji pożyczki na udziały
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1397) z dnia 29.05.2017 - Rachunkowość spółki z o.o.
Dopłaty do kapitału w spółce z o.o. w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 35 (1389) z dnia 2.05.2017
Wniesienie wkładów na pokrycie udziałów i utworzenie kapitału zakładowego
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2017 - Rachunkowość w spółce z o.o. od założenia do likwidacji
Pod jaką datą należy otworzyć księgi rachunkowe spółki rozpoczynającej działalność?
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2017 - Rachunkowość w spółce z o.o. od założenia do likwidacji
Obowiązki spółki z o.o. w likwidacji wynikające z ustawy o rachunkowości
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2017 - Rachunkowość w spółce z o.o. od założenia do likwidacji
Połączenie na dzień rozpoczęcia likwidacji wszystkich kapitałów w jeden kapitał podstawowy
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2017 - Rachunkowość w spółce z o.o. od założenia do likwidacji
Przekazanie składników majątku likwidowanej spółki jej udziałowcom
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2017 - Rachunkowość w spółce z o.o. od założenia do likwidacji
Czy i jak wdrożyć likwidację spółki z o.o.?
Gazeta Podatkowa nr 27 (1381) z dnia 3.04.2017
Nieprawidłowe przypisanie składnika zapasów a wpływ na wskaźnik odchyleń od cen ewidencyjnych wyrobów
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2017 - Korekty błędów popełnionych w księgach rachunkowych
Wniesienie wkładu niepieniężnego na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (438) z dnia 20.03.2017
Podwyższenie kapitału podstawowego niezarejestrowane do dnia bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (436) z dnia 20.02.2017
Wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa a moment zamknięcia i otwarcia ksiąg rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (941) z dnia 20.02.2017
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 15 (1369) z dnia 20.02.2017
Ujęcie w bilansie należnych wpłat na kapitał podstawowy
Gazeta Podatkowa nr 10 (1364) z dnia 2.02.2017
Podwyższenie kapitału i wydanie nowych udziałów
Dodatek nr 2 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2017 - Rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym - odpowiedzi na pytania Czytelników
Dopłaty do kapitału wniesione przez udziałowców
Dodatek nr 2 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2017 - Rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym - odpowiedzi na pytania Czytelników
Aport środków trwałych do spółki z o.o. ze 100% udziałem gminy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (433) z dnia 1.01.2017
Kapitał (fundusz) podstawowy
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Zakres informacji wykazywanych w bilansie jednostki mikro
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Prezentacja i wycena w bilansie kapitałów (funduszy) własnych
Gazeta Podatkowa nr 97 (1347) z dnia 5.12.2016
Klasyfikacja kapitałów (funduszy) własnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (431) z dnia 1.12.2016
Charakterystyka wybranych pozycji kapitałów (funduszy) własnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (431) z dnia 1.12.2016
Wniesienie dopłat do kapitału przez wspólników spółki z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
Wkłady pieniężne wniesione do spółki komandytowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (932) z dnia 20.11.2016
Skutki otwarcia likwidacji spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 86 (1336) z dnia 27.10.2016
Należne wpłaty na kapitał - ujęcie w księgach i bilansie
Gazeta Podatkowa nr 73 (1323) z dnia 12.09.2016
Sposoby dofinansowania spółki z o.o. przez wspólników
Gazeta Podatkowa nr 73 (1323) z dnia 12.09.2016
Ewidencja zmian w kapitałach własnych spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 71 (1321) z dnia 5.09.2016
Dopłaty wnoszone do spółki z o.o. w celu pokrycia straty za 2015 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (924) z dnia 1.09.2016
Ujemny kapitał własny w nowo powstałej spółce z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (425) z dnia 1.09.2016
Wykorzystanie wkładów wniesionych na kapitał zakładowy spółki z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (923) z dnia 20.08.2016
Korekta błędu z lat ubiegłych dotyczącego nierozliczonego agio
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (922) z dnia 10.08.2016
Ewidencja księgowa wkładów wniesionych do spółki jawnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (423) z dnia 1.08.2016
Konwersja pożyczki od udziałowca na kapitał podstawowy w spółce z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (423) z dnia 1.08.2016
Kapitał (fundusz) podstawowy
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Co należy wykazywać w pozycjach bilansu jednostki mikro?
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Dopłaty wniesione przez wspólników na pokrycie bieżącej działalności spółki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (408) z dnia 20.12.2015
Prezentacja kapitałów (funduszy) własnych w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 99 (1244) z dnia 10.12.2015
Wpłata środków pieniężnych na kapitał zakładowy sp. z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (896) z dnia 20.11.2015
Wniesienie aportem nieruchomości gruntowej do spółki z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (404) z dnia 20.10.2015
Zasady ewidencji i amortyzacji środków trwałych otrzymanych w formie wkładu niepieniężnego (aportu) w spółce komandytowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (892) z dnia 10.10.2015
Rozliczenie straty spółki z o.o. w likwidacji
Gazeta Podatkowa nr 77 (1222) z dnia 24.09.2015
Co należy wykazywać w pozycjach bilansu jednostek mikro?
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2015 - Uproszczenia w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej po zmianach
Zakup środków trwałych ze środków funduszu badań własnych instytutu badawczego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (402) z dnia 20.09.2015
Zakres informacji zamieszczanych w bilansie
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 z dnia 1.09.2015 - Rachunkowość małych jednostek i jednostek mikro w 2015 r.
Sprawozdanie spółki z o.o. w upadłości likwidacyjnej uznanej za jednostkę mikro
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 z dnia 1.09.2015 - Rachunkowość małych jednostek i jednostek mikro w 2015 r.
Obowiązki związane z likwidacją jednoosobowej spółki z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (401) z dnia 1.09.2015
Strata przewyższająca kapitał podstawowy spółki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (400) z dnia 20.08.2015
Kapitał własny - rodzaje, wycena i inwentaryzacja
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1212) z dnia 20.08.2015 - Kapitał własny w ewidencji księgowej
Wniesienie wkładów do spółki jawnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1212) z dnia 20.08.2015 - Kapitał własny w ewidencji księgowej
Ewidencja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1212) z dnia 20.08.2015 - Kapitał własny w ewidencji księgowej
Wniesienie dopłat w spółce z o.o. w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1212) z dnia 20.08.2015 - Kapitał własny w ewidencji księgowej
Połączenie kapitałów w spółce postawionej w stan likwidacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1212) z dnia 20.08.2015 - Kapitał własny w ewidencji księgowej
Konwersja pożyczki na kapitał zapasowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1212) z dnia 20.08.2015 - Kapitał własny w ewidencji księgowej
Ewidencja księgowa aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa u otrzymującego aport
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (885) z dnia 1.08.2015
Jak zaksięgować wpłatę kapitału zakładowego w spółce z o.o.?
Gazeta Podatkowa nr 60 (1205) z dnia 27.07.2015
Konwersja pożyczki udzielonej przez wspólnika na kapitał zakładowy w spółce z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (398) z dnia 20.07.2015
Sprawozdanie spółki z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (882) z dnia 1.07.2015
Pokrycie straty kapitałem zapasowym lub rezerwowym
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2015 - Zatwierdzenie sprawozdania i rozliczenie wyniku finansowego
Dopłaty wnoszone na pokrycie straty w spółce z o.o.
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2015 - Zatwierdzenie sprawozdania i rozliczenie wyniku finansowego
Pokrycie straty w spółce z o.o. z dopłat wspólników
Gazeta Podatkowa nr 43 (1188) z dnia 28.05.2015
Kapitał spółki jawnej w księgach rachunkowych i bilansie
Gazeta Podatkowa nr 26 (1171) z dnia 30.03.2015
Ujęcie w księgach spółki z o.o. otrzymanych dopłat
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (389) z dnia 1.03.2015
Zamknięcie ksiąg rachunkowych i inne czynności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (865) z dnia 10.01.2015
Redukcja długu w związku z upadłością układową - VAT i ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (864) z dnia 1.01.2015
Co należy wykazywać w pozycjach bilansu jednostek mikro?
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2014 r. - najciekawsze zagadnienia
Kapitały (fundusze) własne w bilansie
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2014 r. - najciekawsze zagadnienia
Kapitał (fundusz) własny w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 98 (1139) z dnia 8.12.2014
Ujęcie w księgach rachunkowych kosztów likwidacji jednostki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1136) z dnia 27.11.2014 - Likwidacja działalności gospodarczej
Co należy wykazywać w pozycjach bilansu jednostek mikro?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (380) z dnia 20.10.2014
Jak ustalić wartość początkową środka trwałego otrzymanego aportem?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (857) z dnia 20.10.2014
Ujęcie w księgach rachunkowych kosztów likwidacji jednostki
Gazeta Podatkowa nr 82 (1123) z dnia 13.10.2014
Czy kapitał własny może być wielkością ujemną?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (378) z dnia 20.09.2014
Utworzenie rezerwy na opłaty sądowe w księgach likwidowanej spółki komandytowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (377) z dnia 1.09.2014
Konsekwencje bilansowe podjęcia decyzji o uchyleniu likwidacji spółki z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (375) z dnia 1.08.2014
Różnica między wartością przedsiębiorstwa a wartością godziwą aktywów netto
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 59 (1100) z dnia 24.07.2014 - Składniki majątku wniesione aportem w księgach rachunkowych
Odwołanie likwidacji spółki z o.o. a księgi rachunkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (847) z dnia 10.07.2014
Konwersja pożyczki na kapitał zapasowy w księgach
Gazeta Podatkowa nr 41 (1082) z dnia 22.05.2014
Prezentacja w bilansie wpłaty na podwyższenie kapitału przed rejestracją w KRS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (370) z dnia 20.05.2014
Wniesienie dopłat na pokrycie straty za 2013 r.
Gazeta Podatkowa nr 39 (1080) z dnia 15.05.2014
Fundusze własne źródłem finansowania majątku
Gazeta Podatkowa nr 36 (1077) z dnia 5.05.2014
Podwyższenie kapitału zakładowego i rejestracja w KRS na przełomie lat
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (839) z dnia 20.04.2014
Ewidencja skutków upadłości układowej w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 20 (1061) z dnia 10.03.2014
Bilans otwarcia likwidacji
Gazeta Podatkowa nr 19 (1060) z dnia 6.03.2014
Wkłady wniesione na kapitał zakładowy w spółce z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (834) z dnia 1.03.2014
Szczególne zasady wyceny związane z zaprzestaniem działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (364) z dnia 20.02.2014
Ujęcie w księgach rachunkowych układu z wierzycielami
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (364) z dnia 20.02.2014
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 15 (1056) z dnia 20.02.2014
Ewidencja wniesienia dopłat oraz związany z tym obowiązek zapłaty PCC
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (832) z dnia 10.02.2014
Rozliczenie straty w księgach rachunkowych spółki kapitałowej
Dodatek nr 2 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2014 - Ustalenie i rozliczenie wyniku finansowego za 2013 r.
Charakterystyka wybranych pozycji kapitału własnego wykazywanych w pasywach bilansu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (363) z dnia 1.02.2014
Należne wpłaty na kapitał podstawowy w spółce z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (362) z dnia 20.01.2014
Rezerwa na koszty postępowania upadłościowego a koszty uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (830) z dnia 20.01.2014
Ujęcie wydatków związanych z wprowadzeniem nowo wyemitowanych akcji na giełdę
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (361) z dnia 1.01.2014
Wkłady wniesione do spółki z o.o. spółki komandytowej
Gazeta Podatkowa nr 104 (1041) z dnia 30.12.2013
Kapitał (fundusz) podstawowy
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Kapitały (fundusze) własne w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 99 (1036) z dnia 12.12.2013
Obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (820) z dnia 10.10.2013
Zakończenie działalności przez spółkę z o.o. w organizacji
Gazeta Podatkowa nr 76 (1013) z dnia 23.09.2013
Przesłanki i skutki zagrożenia kontynuacji działalności
Gazeta Podatkowa nr 70 (1007) z dnia 2.09.2013
Kapitał zakładowy, zapasowy oraz kapitały rezerwowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1005) z dnia 26.08.2013 - Kapitał zakładowy w spółce z o.o.
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów a likwidacja działalności spółki z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (352) z dnia 20.08.2013
Nienaliczone odsetki od pożyczki a konwersja na udziały
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (350) z dnia 20.07.2013
Niezarejestrowany kapitał - zasady prezentacji
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2013 - Kapitały własne i ich zmiany w księgach spółek kapitałowych
Wniesienie wkładów na pokrycie udziałów i utworzenie kapitału zakładowego
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2013 - Kapitały własne i ich zmiany w księgach spółek kapitałowych
Ewidencja księgowa dopłat otrzymanych przez spółkę z o.o.
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2013 - Kapitały własne i ich zmiany w księgach spółek kapitałowych
Pokrycie straty kapitałem zapasowym lub rezerwowym
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2013 - Kapitały własne i ich zmiany w księgach spółek kapitałowych
Ewidencja różnicy powstałej przy sprzedaży akcji własnych
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2013 - Kapitały własne i ich zmiany w księgach spółek kapitałowych
Warranty w księgach rachunkowych według ustawy o rachunkowości
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2013 - Kapitały własne i ich zmiany w księgach spółek kapitałowych
Połączenie wszystkich kapitałów w jeden kapitał podstawowy na dzień rozpoczęcia likwidacji
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2013 - Kapitały własne i ich zmiany w księgach spółek kapitałowych
W wyniku otrzymania przedsiębiorstwa aportem powstaje agio, a nie ujemna wartość firmy
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2013 - Kapitały własne i ich zmiany w księgach spółek kapitałowych
Pokrycie straty w spółce z o.o. dopłatami wspólników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (992) z dnia 11.07.2013 - Podział zysku i pokrycie straty za 2012 rok
Dopłaty do działalności w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 53 (990) z dnia 4.07.2013
Zasady ewidencji księgowej wniesienia aportem przedsiębiorstwa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (349) z dnia 1.07.2013
Zasady rozliczenia straty bilansowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (349) z dnia 1.07.2013
Rozliczenie konta wspólników z tytułu wkładów na podwyższenie kapitału zakładowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (349) z dnia 1.07.2013
Otrzymanie i zwrot dopłat w księgach rachunkowych spółki z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (810) z dnia 1.07.2013
Grunt i budynki wniesione aportem do jednoosobowej spółki z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (347) z dnia 1.06.2013
Bilansowa prezentacja wpłaty na objęcie udziałów
Gazeta Podatkowa nr 43 (980) z dnia 29.05.2013
Ewidencja księgowa dopłat otrzymanych przez spółkę z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (346) z dnia 20.05.2013
Dofinansowanie prywatnej szkoły wyższej przez założyciela - spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (806) z dnia 20.05.2013
Pokrycie straty za 2012 r. w ujęciu księgowym
Gazeta Podatkowa nr 38 (975) z dnia 13.05.2013
Nabycie przedsiębiorstwa przez spółkę: (ujemna) wartość firmy czy agio - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (804) z dnia 1.05.2013
Ewidencja wkładów pieniężnych
Gazeta Podatkowa nr 34 (971) z dnia 29.04.2013
Rozliczenie straty powstałej w trakcie likwidacji spółki z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Obowiązki spółki z o.o. w likwidacji wynikające z ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
W wyniku otrzymania przedsiębiorstwa aportem powstaje agio, a nie ujemna wartość firmy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (342) z dnia 20.03.2013
Wniesienie wkładów na pokrycie udziałów i utworzenie kapitału zakładowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (342) z dnia 20.03.2013
Prezentacja kapitałów (funduszy) własnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (950) z dnia 14.02.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2012 rok
Podwyższenie kapitału zakładowego niezarejestrowane do dnia bilansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (950) z dnia 14.02.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2012 rok
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 13 (950) z dnia 14.02.2013
Skutki wyceny bilansowej aktywów w księgach jednostki w upadłości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (339) z dnia 1.02.2013
Kapitał własny w spółce cywilnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (794) z dnia 20.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60