Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Rachunkowość budżetowa »  Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych

Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 9 obowiązującym od 18.11.2016 r. do 9.11.2017 r.
Inspektor Ochrony Danych Osobowych w gminach w 2018 r.
Gazeta Podatkowa nr 84 (1438) z dnia 19.10.2017
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zwolnione od CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (450) z dnia 20.09.2017
Główny księgowy i jego obowiązki
Gazeta Podatkowa nr 71 (1425) z dnia 4.09.2017
Czy od 1 września 2017 r. będzie trzeba przekazywać dzienne wyciągi z rachunków bankowych w formie JPK?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (957) z dnia 1.08.2017
Dochodzenie odsetek przy drobnych kwotach
Gazeta Podatkowa nr 59 (1413) z dnia 24.07.2017
Projekt o przekazywaniu dobowych wyciągów bankowych w ramach JPK
Gazeta Podatkowa nr 44 (1398) z dnia 1.06.2017
Odstąpienie od naliczania odsetek od należności w jednostce sektora finansów publicznych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (436) z dnia 20.02.2017
Uprawnienia kierownika Centrum Usług Wspólnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (429) z dnia 1.02.2017
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 9 w pozostałych wersjach czasowych
Zastosowanie wobec głównego księgowego zadaniowego czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (525) z dnia 1.02.2021
Wybór instytucji zarządzającej PPK przez jednostki publiczne
Gazeta Podatkowa nr 9 (1780) z dnia 1.02.2021
Pracownicze plany kapitałowe w szkole publicznej
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020
Kontrola przestrzegania RODO i kary za naruszanie jego przepisów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1738) z dnia 7.09.2020 - Skargi, kontrole i kary za naruszenia ochrony danych osobowych
Nieodpłatne otrzymanie kosmetyków i artykułów spożywczych w księgach rachunkowych SP ZOZ
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1063) z dnia 10.07.2020
Odpowiedzialność za błędne decyzje w spółkach komunalnych
Gazeta Podatkowa nr 49 (1715) z dnia 18.06.2020
Rozwiązania kadrowe w jednostkach sektora finansów publicznych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (510) z dnia 10.06.2020
Postępowanie przed organami administracji publicznej a ochrona danych osobowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 44 (1710) z dnia 1.06.2020 - Ochrona danych osobowych w budżetówce
W jakich instytucjach musi działać IOD?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 76 (1638) z dnia 23.09.2019 - Powołanie i działalność inspektora ochrony danych
Współpraca inspektora ochrony danych z audytorami
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 76 (1638) z dnia 23.09.2019 - Powołanie i działalność inspektora ochrony danych
Obowiązki związane z prowadzeniem PPK
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (498) z dnia 20.09.2019
PPK w jednostkach sektora finansów publicznych
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019
Obowiązki podmiotu zatrudniającego związane z prowadzeniem PPK
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1026) z dnia 1.07.2019
Zatrudnienie głównego księgowego w spółce prawa handlowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (487) z dnia 1.07.2019
Termin obejmowania pracodawcy ustawą o PPK
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (485) z dnia 1.06.2019
Plan kont państwowej osoby prawnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1014) z dnia 1.03.2019
Dotacja na zakup sprzętu i oprogramowania w księgach rachunkowych SP ZOZ
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1013) z dnia 20.02.2019
Terminy obowiązujące pracodawców w związku ze stosowaniem ustawy o PPK
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (477) z dnia 1.02.2019
Składanie sprawozdań finansowych przez agencję wykonawczą
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (483) z dnia 1.02.2019
Terminy wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych
Gazeta Podatkowa nr 5 (1567) z dnia 17.01.2019
PPK - nowy sposób oszczędzania na emeryturę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (475) z dnia 1.01.2019
Pracownicze plany kapitałowe
Gazeta Podatkowa nr 98 (1555) z dnia 6.12.2018
Spółka z o.o. a dyscyplina finansów publicznych
Gazeta Podatkowa nr 86 (1543) z dnia 25.10.2018
Współpraca IOD z audytorem
Gazeta Podatkowa nr 83 (1540) z dnia 15.10.2018
Dotacja podmiotowa przeznaczona na sfinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Podmioty obowiązane do powołania IODO
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (465) z dnia 1.08.2018
Kontrola wdrożenia RODO
Gazeta Podatkowa nr 51 (1508) z dnia 25.06.2018
Czy park narodowy może być jednostką dominującą w świetle prawa bilansowego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (468) z dnia 20.06.2018
Powoływanie inspektora ochrony danych według zaleceń Grupy art. 29
Gazeta Podatkowa nr 41 (1498) z dnia 21.05.2018
Bezgotówkowa naprawa auta w ramach ubezpieczenia
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2018 - Rachunkowość budżetowa w pytaniach Czytelników
Środki naprawcze i kary pieniężne za niedostosowanie się do przepisów RODO
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (985) z dnia 10.05.2018
Zasady ewidencji opłaty wodnej w księgach rachunkowych samorządowego zakładu budżetowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (985) z dnia 10.05.2018
Jakie podmioty w maju 2018 r. będą musiały powołać inspektora ochrony danych?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (978) z dnia 1.03.2018
Spółka z o.o., której właścicielem jest samorząd gminny, jako jednostka mała
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018 - Sprawozdanie finansowe za 2017 rok - wybrane zagadnienia
Projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych
Gazeta Podatkowa nr 12 (1469) z dnia 8.02.2018
Inspektor ochrony danych osobowych od maja 2018 r.
Gazeta Podatkowa nr 5 (1462) z dnia 15.01.2018
Organ uprawniony do zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2016 - Sprawozdawczość budżetowa i finansowa jednostek i zakładów budżetowych
Przekazanie służbowego telefonu komórkowego między jednostkami budżetowymi
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (427) z dnia 1.10.2016
Stosowanie przepisów o odsetkach i terminach zapłaty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (918) z dnia 1.07.2016
Dokument OT dla pozostałych środków trwałych w instytucji gospodarki budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (418) z dnia 20.05.2016
Czy spółka z o.o., będąca podmiotem leczniczym, może stosować uproszczenia dla jednostek małych?
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2016 - Jednostki małe i jednostki mikro, czyli jak uprościć rachunkowość w 2016 r.
Jakie odsetki na rzecz gminy?
Gazeta Podatkowa nr 31 (1281) z dnia 18.04.2016
Ewidencja dotacji w księgach rachunkowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (903) z dnia 1.02.2016
Wniesienie aportem nieruchomości gruntowej do spółki z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (404) z dnia 20.10.2015
Nabycie udziałów własnych w celu ich umorzenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (401) z dnia 1.09.2015
Czy jednostka sektora finansów publicznych może udzielać pożyczek innym jednostkom?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (398) z dnia 20.07.2015
Lokaty overnight w samorządowej instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (396) z dnia 20.06.2015
Obowiązek sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu zadaniowego
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2014 - Rachunkowość budżetowa - odpowiedzi na pytania Czytelników
Pisemne polecenie wykonania zakwestionowanej operacji
Gazeta Podatkowa nr 44 (1085) z dnia 2.06.2014
Otrzymanie przez przedsiębiorcę dofinansowania do wynagrodzeń pracowników za okres przestoju ekonomicznego a podatek dochodowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (838) z dnia 10.04.2014
Ogłaszanie sprawozdań finansowych instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (352) z dnia 20.08.2013
Przychody SP ZOZ uwzględniane do ustalenia możliwych do uzyskania środków publicznych oraz ich rozliczenia
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2013 - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych - wybrane zagadnienia
Ujęcie i rozliczenie dotacji w księgach rachunkowych instytucji kultury
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 z dnia 1.08.2013 - Podatkowe i bilansowe zasady rozliczania dotacji w 2013 r.
Obowiązek sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu zadaniowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (349) z dnia 1.07.2013
Zasady ogólne
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (796) z dnia 10.02.2013
Uregulowanie płatności przez SP ZOZ za roboty częściowo sfinansowane dotacją
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (339) z dnia 1.02.2013
Kłopoty finansowe spółki komunalnej
Gazeta Podatkowa nr 6 (943) z dnia 21.01.2013
Plan finansowy SP ZOZ
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (792) z dnia 1.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60