Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Krajowe Standardy Rachunkowości i stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości »  Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25.05.2017 ...

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25.05.2017 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 "Środki trwałe"

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym obowiązującym od 29.05.2017 r.
Księgowanie wartości nieruchomości przekwalifikowanej z inwestycji do środków trwałych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020 - Stosowanie w ewidencji księgowej rozwiązań wynikających z KSR
Zakup uszkodzonego samochodu osobowego
Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020
Wycena i rozliczenie zaliczki wpłaconej w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (522) z dnia 20.09.2020
Ujawnienie środka trwałego podczas przeprowadzonej inwentaryzacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (522) z dnia 20.09.2020
Kredyty bankowe w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 63 (1729) z dnia 6.08.2020
Przeniesienie środka trwałego do innego zakładu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1724) z dnia 20.07.2020 - Rzeczowe aktywa trwałe w ewidencji księgowej
Wydatki związane z ekologią w firmie
Gazeta Podatkowa nr 55 (1721) z dnia 9.07.2020
Czy wycenia się na dzień bilansowy zaliczkę wyrażoną w walucie obcej?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1717) z dnia 25.06.2020 - Rozliczenie księgowe operacji w walutach obcych
Zmiana wartości początkowej środka trwałego w związku z otrzymanym rabatem cenowym
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2020 - Rzeczowe aktywa trwałe w księgach i bilansie jednostki
Wycena i prezentacja w bilansie zaliczki wpłaconej w walucie obcej na zakup środka trwałego
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2020 - Rzeczowe aktywa trwałe w księgach i bilansie jednostki
Wynagrodzenie chorobowe a koszt wytworzenia środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 49 (1715) z dnia 18.06.2020
Koszty i przychody bilansowe związane z fizyczną likwidacją
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (515) z dnia 1.06.2020
Ustalenie wartości początkowej środka trwałego wprowadzonego przez właściciela
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (511) z dnia 1.04.2020
Ustalenie wartości nieruchomości inwestycyjnych na potrzeby prezentacji w bilansie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (509) z dnia 1.03.2020
Jak zaksięgować odsetki od kredytu częściowo przeznaczonego na budowę środka trwałego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (508) z dnia 20.02.2020
Koszt wytworzenia środka trwałego we własnym zakresie - ujęcie bilansowe oraz podatkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1049) z dnia 20.02.2020
W której pozycji rachunku zysków i strat wykazać koszty dotyczące zdarzeń losowych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (505) z dnia 1.01.2020
Ustalenie wartości początkowej środka trwałego budowanego przez dwóch wykonawców
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Wycena do bilansu nieruchomości inwestycyjnych
Gazeta Podatkowa nr 94 (1656) z dnia 25.11.2019
Rzeczowe aktywa trwałe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Ustalenie wartości środków trwałych w budowie na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 92 (1654) z dnia 18.11.2019 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Ewidencja środków trwałych w budowie
Gazeta Podatkowa nr 85 (1647) z dnia 24.10.2019
Wycena bilansowa i prezentacja w bilansie środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (500) z dnia 20.10.2019
Ustalenie wartości środków trwałych w budowie na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (500) z dnia 20.10.2019
Wycena bilansowa zaliczek wpłaconych na środki trwałe w budowie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (500) z dnia 20.10.2019
Czy wydatek na operat szacunkowy zwiększa wartość początkową nieruchomości?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (500) z dnia 20.10.2019
Budowa budynku handlowego na miejscu budynku kotłowni
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
Podatek od nieruchomości płacony od gruntu, na którym wznoszony jest budynek
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
Ustalenie wartości początkowej środka trwałego zakupionego wraz z wyposażeniem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (496) z dnia 20.08.2019
Moment przyjęcia środka trwałego do użytkowania i jego wartość początkowa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Wprowadzenie do ewidencji nieodpłatnie otrzymanego środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Katalog kosztów zaliczanych do kosztu wytworzenia środka trwałego
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2019 - Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Rozliczanie kosztów pośrednich budowy na poszczególne obiekty
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2019 - Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Koszty utrzymania aktywów trwałych wykorzystywanych na potrzeby budowy
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2019 - Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego przy budowie środka trwałego
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2019 - Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Koszty utrzymania komórki organizacyjnej zajmującej się obsługą budowy siedziby firmy
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2019 - Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Wydatki związane z przygotowaniem przetargu na budowę obiektu
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2019 - Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Opłata legalizacyjna w wydatkach poniesionych na ulepszenie budynku
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2019 - Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Skutki zniszczenia podczas pożaru części budowanej hali produkcyjnej
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2019 - Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Likwidacja budynku i sprzedaż materiałów pochodzących z jego rozbiórki
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2019 - Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Kwalifikacja wydatków na zakup usług obcych w związku z budową środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Udokumentowanie likwidacji środka trwałego w celu budowy nowego obiektu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Rozliczanie kosztów związanych pośrednio i bezpośrednio z realizacją projektu
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2019 - Rozliczanie dotacji w księgach rachunkowych
Katalog kosztów zaliczanych do kosztu wytworzenia środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Ustalenie dnia udokumentowanego rozpoczęcia budowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Rozliczanie kosztów pośrednich budowy na poszczególne obiekty
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Koszty utrzymania aktywów trwałych wykorzystywanych na potrzeby budowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Likwidacja środka trwałego w celu budowy nowego obiektu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Czy koszty przetargu zwiększą wartość początkową środka trwałego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Rezerwa na koszty rekultywacji w jednostce prowadzącej eksploatację złoża kopaliny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (485) z dnia 1.03.2019
Korekta wartości środka trwałego w wyniku uzyskanego rabatu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (483) z dnia 1.02.2019
Rzeczowe aktywa trwałe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Straty spowodowane zdarzeniem losowym, dotyczące środków trwałych w budowie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (479) z dnia 1.12.2018
Wartość początkowa środka trwałego ujawnionego w trakcie inwentaryzacji
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2018 - Ustalanie i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
Faktura korygująca po oddaniu środka trwałego do używania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1002) z dnia 1.11.2018
Rozliczanie kosztów związanych pośrednio i bezpośrednio z realizacją projektu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Zakup części wykorzystywanych przy montażu środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Ewidencja środków trwałych w budowie
Gazeta Podatkowa nr 76 (1533) z dnia 20.09.2018
Bilansowe skutki wpłaty zaliczki w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (473) z dnia 1.09.2018
Wykorzystanie części likwidowanego środka trwałego do budowy nowego składnika aktywów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (473) z dnia 1.09.2018
Koszty utrzymania komórki organizacyjnej zajmującej się obsługą budowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (471) z dnia 1.08.2018
Koszty związane z budową środka trwałego, częściowo poniesione przez wykonawcę robót
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Wynajem pomieszczeń zastępczych podczas budowy siedziby jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (469) z dnia 1.07.2018
Wycena maszyn pod zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (988) z dnia 10.06.2018
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych wykorzystywanych do wytworzenia prac rozwojowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Jak rozliczyć wynagrodzenie pracownika zatrudnionego przy budowie środka trwałego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (463) z dnia 1.04.2018
Koszty napraw składnika majątku poniesione w trakcie jego rozruchu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (459) z dnia 1.02.2018
Koszt odbioru technicznego warunkującego dopuszczenie środka trwałego do używania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (457) z dnia 1.01.2018
Rzeczowe aktywa trwałe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Ustalenie wartości początkowej środka trwałego ujawnionego w trakcie inwentaryzacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (456) z dnia 20.12.2017
Kara umowna otrzymana przed zakończeniem budowy środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (456) z dnia 20.12.2017
Koszty wspólne budowy środków trwałych rozliczane etapami
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (454) z dnia 20.11.2017
Strata z likwidacji budynku oraz koszt jego rozbiórki a wartość początkowa inwestycji - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (967) z dnia 10.11.2017
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
Gazeta Podatkowa nr 86 (1440) z dnia 26.10.2017
Rabat otrzymany po wprowadzeniu środka trwałego do używania według KSR nr 11
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (451) z dnia 1.10.2017
Wycena nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (450) z dnia 20.09.2017
Ustalenie wartości środka trwałego podlegającej amortyzacji
Gazeta Podatkowa nr 73 (1427) z dnia 11.09.2017
Zasady ustalania wartości początkowej środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (447) z dnia 1.08.2017
Ustalanie ceny nabycia na potrzeby wyceny początkowej środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (447) z dnia 1.08.2017
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60