Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Podatek dochodowy od osób prawnych »  Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym ...

Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 9a obowiązującym od 8.04.2011 r. do 26.06.2014 r.
Jednostki powiązane - czy powstanie obowiązek dokumentowania transakcji?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (844) z dnia 10.06.2014
Obowiązek dokumentacji w przypadku transakcji dokonywanych ze spółką komandytową
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (843) z dnia 1.06.2014
Kiedy podmioty uważa się za powiązane?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (837) z dnia 1.04.2014
Podatkowe skutki umowy zawartej między podmiotami powiązanymi
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (363) z dnia 1.02.2014
Pożyczki od spółki "siostry" a ograniczenia w zaliczaniu odsetek w koszty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (823) z dnia 10.11.2013
Czy obowiązek dokumentacyjny dotyczy transakcji zawieranych z rolnikiem?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (821) z dnia 20.10.2013
Dokumentacja cen transferowych w przypadku posiadania zagranicznego zakładu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (817) z dnia 10.09.2013
Transakcje pomiędzy grupą producentów rolnych a jej członkiem
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (352) z dnia 20.08.2013
Minister Finansów ogłosił nowe listy rajów podatkowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (346) z dnia 20.05.2013
Kiedy powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (345) z dnia 1.05.2013
Wartość transakcji w przypadku udzielenia pożyczki
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (345) z dnia 1.05.2013
Kilka umów a obowiązek sporządzenia dokumentacji w zakresie cen transferowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (797) z dnia 20.02.2013
Obowiązek dokumentacyjny w przypadku umowy pożyczki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (796) z dnia 10.02.2013
Powiązania pomiędzy spółkami należącymi do tego samego nierezydenta
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (795) z dnia 1.02.2013
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 9a w pozostałych wersjach czasowych
Zmiana przepisów o cenach transferowych od 1 stycznia 2019 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (526) z dnia 20.11.2020
Pytania i odpowiedzi
Dodatek nr 17 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 21 z dnia 1.11.2020 - Obowiązki informacyjne w zakresie cen transferowych
Odpowiedź na interpelację poselską w sprawie składania CIT-TP
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1049) z dnia 20.02.2020
Kwestia powstania obowiązku dokumentacyjnego za 2018 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (507) z dnia 1.02.2020
Termin sporządzenia dokumentacji cen transferowych za 2018 r. a rok podatkowy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (506) z dnia 20.01.2020
Obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze transakcji zrealizowanej w 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1035) z dnia 1.10.2019
Sporządzanie dokumentacji podatkowej cen transferowych za 2018 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (498) z dnia 20.09.2019
Ceny transferowe - oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1034) z dnia 20.09.2019
Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (496) z dnia 20.08.2019
Objaśnienia podatkowe Min. Fin. w zakresie cen transferowych i podatku u źródła
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1027) z dnia 10.07.2019
Powstanie obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej za 2018 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (491) z dnia 1.06.2019
Powiązania pomiędzy spółką z o.o. i jej wspólnikami
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (487) z dnia 1.04.2019
Powstanie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej przez spółkę z o.o.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (487) z dnia 1.04.2019
Ceny transferowe - obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji za 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1017) z dnia 1.04.2019
Dokumentowanie w 2019 r. pożyczki uzyskanej od podmiotu powiązanego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1015) z dnia 10.03.2019
Podmioty powiązane - dokumentacja cen transferowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (484) z dnia 20.02.2019
Pojęcie transakcji i innych zdarzeń dla celów dokumentacji podatkowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (484) z dnia 20.02.2019
Obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych, gdy podatnik zawiera transakcje z polskim podmiotem powiązanym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1012) z dnia 10.02.2019
Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej przed 1 stycznia 2017 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (483) z dnia 1.02.2019
Dokumentacja podatkowa podmiotów powiązanych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (483) z dnia 1.02.2019
Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych za 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1011) z dnia 1.02.2019
Dokumentacja cen transferowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (482) z dnia 20.01.2019
Powiązania pomiędzy spółką jawną i spółką z o.o., w których wspólnikiem jest ta sama osoba
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1009) z dnia 10.01.2019
Ustalenie wartości przychodów dla celów dokumentacji cen transferowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Podmioty powiązane - zastaw na udziałach
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1007) z dnia 20.12.2018
Niezłożenie w terminie oświadczenia o sporządzaniu dokumentacji podatkowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1003) z dnia 10.11.2018
Powiązania pomiędzy spółkami z o.o.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Powstanie obowiązku dokumentacyjnego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Dokumentacja podatkowa wynagrodzeń wypłacanych członkom zarządu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1001) z dnia 20.10.2018
Dokumentacja podatkowa po ustaniu powiązania między stronami
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1000) z dnia 10.10.2018
Dokumentacja podatkowa transakcji z podmiotami powiązanymi
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Wielkość podatnika mierzona wartością przychodów lub kosztów
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2018 - Dokumentacja podatkowa cen transakcyjnych
Kontrahent z raju podatkowego
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2018 - Dokumentacja podatkowa cen transakcyjnych
Spółka osobowa
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2018 - Dokumentacja podatkowa cen transakcyjnych
Podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2018 - Dokumentacja podatkowa cen transakcyjnych
Ustalenie progu "istotności"
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2018 - Dokumentacja podatkowa cen transakcyjnych
Transakcje i inne zdarzenia jednego rodzaju
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2018 - Dokumentacja podatkowa cen transakcyjnych
Przedłużenie przez Ministra Finansów terminów wykonania niektórych obowiązków dokumentacyjnych
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2018 - Dokumentacja podatkowa cen transakcyjnych
Dokumentacja lokalna i grupowa
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2018 - Dokumentacja podatkowa cen transakcyjnych
Wyłączenia z obowiązku dokumentacyjnego
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2018 - Dokumentacja podatkowa cen transakcyjnych
Prowadzenie podatkowej księgi a obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2018 - Dokumentacja podatkowa cen transakcyjnych
Limity obowiązujące przy sporządzaniu dokumentacji podatkowej
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2018 - Dokumentacja podatkowa cen transakcyjnych
Transakcje pomiędzy spółkami powiązanymi osobą wspólnika
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2018 - Dokumentacja podatkowa cen transakcyjnych
Powiązania dotyczące spółki i prezesa jej zarządu
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2018 - Dokumentacja podatkowa cen transakcyjnych
Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2018 - Dokumentacja podatkowa cen transakcyjnych
Sporządzanie dokumentacji podatkowej w spółce z udziałem gminy
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2018 - Dokumentacja podatkowa cen transakcyjnych
Prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie umowy franczyzy
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2018 - Dokumentacja podatkowa cen transakcyjnych
Wypłata dywidendy podmiotowi powiązanemu
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2018 - Dokumentacja podatkowa cen transakcyjnych
Wpływ wartości transakcji na obowiązek sporządzenia przez podatnika dokumentacji podatkowej
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2018 - Dokumentacja podatkowa cen transakcyjnych
Odpłatne poręczenie udzielone spółce przez jej jedynego udziałowca
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2018 - Dokumentacja podatkowa cen transakcyjnych
Kryterium "przychodowe"
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2018 - Dokumentacja podatkowa cen transakcyjnych
Transakcje z jednostką samorządu terytorialnego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (473) z dnia 1.09.2018
Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (993) z dnia 1.08.2018
Transakcje na poziomie cen rynkowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (469) z dnia 1.07.2018
Podmioty powiązane osobowo
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (990) z dnia 1.07.2018
Ogólne przesłanki powstania obowiązku sporządzania dokumentacji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (468) z dnia 20.06.2018
Limity w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (468) z dnia 20.06.2018
Dokumentacja podatkowa a prowadzenie podatkowej księgi
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (467) z dnia 1.06.2018
Limity do ustalenia obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (466) z dnia 20.05.2018
Dokumentacja podatkowa
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (466) z dnia 20.05.2018
Przesłanki powstania obowiązku sporządzania dokumentacji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (466) z dnia 20.05.2018
Kryterium "przychodowe"
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (466) z dnia 20.05.2018
Podmioty powiązane - spółka i prezes jej zarządu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (465) z dnia 1.05.2018
Dokumentacja podatkowa w spółce z udziałem gminy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (465) z dnia 1.05.2018
Powstanie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej przez spółkę z o.o.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (465) z dnia 1.05.2018
Wynagrodzenie członka zarządu a zakres przedmiotowy dokumentacji podatkowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (465) z dnia 1.05.2018
Interpretacje ogólne Ministra Finansów w zakresie dokumentacji podatkowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (984) z dnia 1.05.2018
Obowiązki dokumentacyjne nierezydentów prowadzących w Polsce zakład zagraniczny
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (984) z dnia 1.05.2018
Obowiązek sporządzania, przeglądów i aktualizacji dokumentacji podatkowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (984) z dnia 1.05.2018
Grupa podmiotów powiązanych a dokumentacja podatkowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (984) z dnia 1.05.2018
Podmioty powiązane i z rajów podatkowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Sposób wyliczania limitu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Przegląd i aktualizacja dokumentacji podatkowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Zakres obowiązków dokumentacyjnych dla zagranicznych zakładów położonych w Polsce
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Transakcje z udziałowcem a obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (983) z dnia 20.04.2018
Dokumentacja podatkowa podmiotów powiązanych rodzinnie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (982) z dnia 10.04.2018
Przedłużenie terminów dla wykonania obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (463) z dnia 1.04.2018
Odpisy amortyzacyjne od licencji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (463) z dnia 1.04.2018
Transakcje pomiędzy spółkami powiązanymi osobą wspólnika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (463) z dnia 1.04.2018
Dokumentacja w spółkach z udziałem gminy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (463) z dnia 1.04.2018
Przedłużenie terminów w zakresie dokumentacji podatkowej sporządzanej przez podatników PIT i CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (981) z dnia 1.04.2018
Dokumentacja podatkowa pożyczki otrzymanej przed 1 stycznia 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (981) z dnia 1.04.2018
Przedłużenie terminów w zakresie cen transferowych
Gazeta Podatkowa nr 25 (1482) z dnia 26.03.2018
Wysokość przychodów i kosztów a zakres obowiązków dokumentacyjnych cen transferowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (980) z dnia 20.03.2018
Usługi księgowe a ograniczenia w kosztach podatkowych
Gazeta Podatkowa nr 20 (1477) z dnia 8.03.2018
Dokumentacja cen transferowych - powiązania osobowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (461) z dnia 1.03.2018
Przesłanki powstania obowiązku dokumentacyjnego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (461) z dnia 1.03.2018
Kwestia progu "istotności" transakcji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (461) z dnia 1.03.2018
Zakres obowiązków dokumentacyjnych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (461) z dnia 1.03.2018
Dokumentacja cen transferowych w przypadku konsorcjum
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (978) z dnia 1.03.2018
Umowa spółki komandytowej a dokumentacja podatkowa
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (460) z dnia 20.02.2018
Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej - nowy obowiązek informacyjny
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (460) z dnia 20.02.2018
Zasady dotyczące sporządzania dokumentacji podatkowej - interpretacja ogólna Ministra Finansów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (977) z dnia 20.02.2018
Określanie i dokumentowanie wysokości dochodu uzyskanego w innym państwie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (977) z dnia 20.02.2018
Obowiązujący wzór CIT-8 i załączników do niego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (460) z dnia 20.02.2018
Podmioty powiązane rodzinnie a obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (976) z dnia 10.02.2018
Zmiany w przepisach o podatkowej grupie kapitałowej
Dodatek nr 6 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2018 - Co nowego w przepisach w 2018 r.?
Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (459) z dnia 1.02.2018
Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 8 (1465) z dnia 25.01.2018
Zwrot dopłat a obowiązek dokumentacji cen transferowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (974) z dnia 20.01.2018
Wybrane zmiany w CIT/PIT w 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (972) z dnia 1.01.2018
Dokumentacja cen transferowych przy umowie poręczenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (972) z dnia 1.01.2018
Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (456) z dnia 20.12.2017
Jak liczyć limity dotyczące dokumentacji cen transferowych?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (971) z dnia 20.12.2017
Transakcje z podmiotem zagranicznym
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (455) z dnia 1.12.2017
Franczyza
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (455) z dnia 1.12.2017
Udział w zyskach i stratach spółki komandytowej
Gazeta Podatkowa nr 88 (1442) z dnia 2.11.2017
Kwestia powiązań rodzinnych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (453) z dnia 1.11.2017
Ceny transferowe - obowiązek dokumentacji umowy wspólnego przedsięwzięcia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (966) z dnia 1.11.2017
Obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej w CIT i PIT
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 z dnia 20.10.2017 - Transakcje z podmiotami powiązanymi - VAT, podatek dochodowy i ewidencja bilansowa
Dokumentacja cen transferowych - czy wartość usług należy sumować?
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 z dnia 20.10.2017 - Transakcje z podmiotami powiązanymi - VAT, podatek dochodowy i ewidencja bilansowa
Określenie wartości transakcji w przypadku pożyczki od podmiotu powiązanego
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 z dnia 20.10.2017 - Transakcje z podmiotami powiązanymi - VAT, podatek dochodowy i ewidencja bilansowa
Zawarcie przez podmioty powiązane umowy spółki osobowej
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 z dnia 20.10.2017 - Transakcje z podmiotami powiązanymi - VAT, podatek dochodowy i ewidencja bilansowa
Umowa konsorcjum - czy wystąpi obowiązek dokumentacyjny cen transferowych?
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 z dnia 20.10.2017 - Transakcje z podmiotami powiązanymi - VAT, podatek dochodowy i ewidencja bilansowa
Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki powiązanej a dokumentacja podatkowa
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 z dnia 20.10.2017 - Transakcje z podmiotami powiązanymi - VAT, podatek dochodowy i ewidencja bilansowa
Określenie obowiązku dokumentacyjnego dla transakcji i innych zdarzeń realizowanych przez "małżeńską" spółkę z o.o.
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 z dnia 20.10.2017 - Transakcje z podmiotami powiązanymi - VAT, podatek dochodowy i ewidencja bilansowa
Podmioty powiązane zobowiązane do sporządzania dokumentacji podatkowej
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 z dnia 20.10.2017 - Transakcje z podmiotami powiązanymi - VAT, podatek dochodowy i ewidencja bilansowa
Transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty)
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 z dnia 20.10.2017 - Transakcje z podmiotami powiązanymi - VAT, podatek dochodowy i ewidencja bilansowa
Co obejmuje dokumentacja podatkowa?
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 z dnia 20.10.2017 - Transakcje z podmiotami powiązanymi - VAT, podatek dochodowy i ewidencja bilansowa
Rozporządzenia w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 z dnia 20.10.2017 - Transakcje z podmiotami powiązanymi - VAT, podatek dochodowy i ewidencja bilansowa
Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej za 2017 r.
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 z dnia 20.10.2017 - Transakcje z podmiotami powiązanymi - VAT, podatek dochodowy i ewidencja bilansowa
Opublikowano rozporządzenia w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (452) z dnia 20.10.2017
Wchodzą w życie przepisy
Gazeta Podatkowa nr 79 (1433) z dnia 2.10.2017
Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (451) z dnia 1.10.2017
Opublikowano rozporządzenia w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (963) z dnia 1.10.2017
Dokumentacja podatkowa usług o nieznacznej wartości jednostkowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (450) z dnia 20.09.2017
Jakie transakcje objęte były do końca 2016 r. obowiązkiem dokumentacyjnym?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (450) z dnia 20.09.2017
Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki powiązanej a dokumentacja podatkowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (961) z dnia 10.09.2017
Sprawozdanie CIT/TP za 2017 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (449) z dnia 1.09.2017
Umowa konsorcjum - czy wystąpi obowiązek dokumentacyjny cen transferowych?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (960) z dnia 1.09.2017
Dokumentacja cen transferowych w 2017 r. - czy wartość usług należy sumować?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (959) z dnia 20.08.2017
Aport do spółki a dokumentacja podatkowa
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (447) z dnia 1.08.2017
Zawarcie przez podmioty powiązane umowy spółki osobowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (956) z dnia 20.07.2017
Ustalenie obowiązku dokumentacyjnego - kryterium podmiotowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Kontrahent z raju podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Spółka osobowa
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Transakcje i inne zdarzenia objęte obowiązkiem dokumentacyjnym
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Zakres obowiązków dokumentacyjnych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Spółka komandytowa oraz spółka z o.o. jako podmioty powiązane dla celów podatku dochodowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (955) z dnia 10.07.2017
Jakie zdarzenia z udziałem podmiotów powiązanych objęte są obowiązkiem dokumentacyjnym?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (953) z dnia 20.06.2017
Dokumentacja cen transferowych w spółce
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej za 2017 r. - odpowiedź na interpelację poselską
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (952) z dnia 10.06.2017
Pożyczka od podmiotu powiązanego - jak określać wartość transakcji?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (951) z dnia 1.06.2017
Obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (442) z dnia 20.05.2017
Obowiązek dokumentacyjny w przypadku transakcji z podmiotami powiązanymi
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (950) z dnia 20.05.2017
Obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (950) z dnia 20.05.2017
Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych w 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (949) z dnia 10.05.2017
Transakcje sprzedaży i zakupu z tym samym podmiotem powiązanym a dokumentacja podatkowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (948) z dnia 1.05.2017
Dokumentacja cen transferowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (441) z dnia 1.05.2017
Termin sporządzenia dokumentacji podatkowej transakcji zrealizowanych w 2016 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (439) z dnia 1.04.2017
Czy składać sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (944) z dnia 20.03.2017
Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej za 2016 r. - pytania i odpowiedzi
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (436) z dnia 20.02.2017
Spółka z o.o. i spółka jawna jako podmioty powiązane
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (940) z dnia 10.02.2017
Ceny transferowe - nowe obowiązki sprawozdawcze i informacyjne w 2017 r.
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2017 - Co nowego w przepisach w 2017 r.
Kto jest zobowiązany do sporządzania dokumentacji transakcji oraz innych zdarzeń z udziałem podmiotów powiązanych?
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2017 - Co nowego w przepisach w 2017 r.
Obowiązki sprawozdawcze i informacyjne wynikające z nowych przepisów
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2017 - Co nowego w przepisach w 2017 r.
STAWKI CIT
Pomocnik Podatnika do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 2 z dnia 20.01.2017
Dokumentacja podatkowa cen transferowych za 2016 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (434) z dnia 20.01.2017
Kilka umów z tym samym podmiotem powiązanym a dokumentacja podatkowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (938) z dnia 20.01.2017
Obowiązek dokumentacji cen transferowych w przypadku otrzymania aportu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (937) z dnia 10.01.2017
Dokumentacja cen transferowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (433) z dnia 1.01.2017
Ceny transferowe - nowe obowiązki sprawozdawcze i informacyjne w 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (936) z dnia 1.01.2017
Podmioty powiązane i dokumentacja cen transferowych na przełomie lat 2016/2017
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (934) z dnia 10.12.2016
Powiązania między spółkami z o.o.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
Jednostki powiązane a obowiązek dokumentacyjny
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (930) z dnia 1.11.2016
Nowe limity dla określenia obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (429) z dnia 1.11.2016
Transakcje lub inne zdarzenia objęte obowiązkiem dokumentacyjnym
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (429) z dnia 1.11.2016
Skala działalności a zakres obowiązków dokumentacyjnych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (429) z dnia 1.11.2016
Sankcja podatkowa za niewykonanie obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (429) z dnia 1.11.2016
Obowiązki podatkowe związane z działalnością zagranicznej spółki zależnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (929) z dnia 20.10.2016
Wartość transakcji na potrzeby ustalania obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (926) z dnia 20.09.2016
Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (425) z dnia 1.09.2016
Zawarcie z tym samym podmiotem kilku umów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (424) z dnia 20.08.2016
Transakcje zawierane pomiędzy spółką gminną i gminą
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (424) z dnia 20.08.2016
Umorzenie wierzytelności
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (424) z dnia 20.08.2016
Dokumentacja podatkowa transakcji z podmiotami powiązanymi
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (421) z dnia 1.07.2016
Sporządzanie dokumentacji podatkowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (421) z dnia 1.07.2016
Dokumentowanie transakcji zawieranych przez spółkę z o.o. z członkiem jej zarządu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (915) z dnia 1.06.2016
Dokumentacja cen transferowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (418) z dnia 20.05.2016
Dokumentacja cen transferowych przez gminną spółkę
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (417) z dnia 1.05.2016
Rodzaje powiązań podlegające prezentacji w sprawozdaniu finansowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (911) z dnia 20.04.2016
Transakcje podmiotów powiązanych - obowiązki informacyjne i dokumentacyjne
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (907) z dnia 10.03.2016
Limit obrotu uwzględniany przy ustalaniu obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej - wyrok WSA
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (903) z dnia 1.02.2016
Dokumentacja podatkowa transakcji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (901) z dnia 10.01.2016
Zobowiązani do sporządzania dokumentacji podatkowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (407) z dnia 1.12.2015
Nowe uregulowania dotyczące dokumentowania cen transferowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (897) z dnia 1.12.2015
Czy gmina ma obowiązek dokumentowania transakcji zawieranych ze spółką gminną?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (895) z dnia 10.11.2015
Sprzedaż podmiotowi powiązanemu niepełnowartościowych produktów po obniżonej cenie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (893) z dnia 20.10.2015
Sporządzanie dokumentacji podatkowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (399) z dnia 1.08.2015
Dokumentacja podatkowa cen transferowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (883) z dnia 10.07.2015
Ustalenie istnienia powiązań o charakterze rodzinnym
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (397) z dnia 1.07.2015
Określenie podmiotów, na których ciąży obowiązek dokumentacyjny
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (397) z dnia 1.07.2015
Moment powstania obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (397) z dnia 1.07.2015
Wynagrodzenie członka zarządu spółki z o.o. a dokumentacja podatkowa
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (395) z dnia 1.06.2015
Ujęcie w kosztach uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (877) z dnia 10.05.2015
Umowa pożyczki - jak liczyć wartość transakcji?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (868) z dnia 10.02.2015
Podmioty powiązane poprzez wspólnego udziałowca
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (387) z dnia 1.02.2015
Zmiany wprowadzone "dużą" nowelizacją
Dodatek nr 3 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2015 - Co nowego w przepisach w 2015 r.?
Transakcje z podmiotami powiązanymi - obowiązki dokumentacyjne
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (863) z dnia 20.12.2014
Podmioty powiązane
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (1140) z dnia 11.12.2014 - Co nowego w podatkach w 2015 roku?
Podmiot powiązany w świetle ustawy o PDOP, PDOF i ustawy o rachunkowości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (861) z dnia 1.12.2014
Szerszy zakres obowiązku sporządzania dokumentacji transakcji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (858) z dnia 1.11.2014
Podmioty powiązane
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (381) z dnia 1.11.2014
Ceny transakcyjne
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (381) z dnia 1.11.2014
Wynajem spółce nieruchomości należącej do wspólnika tej spółki a obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (853) z dnia 10.09.2014
Ceny transferowe w przypadku kontraktu menedżerskiego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Jakie transakcje z podmiotami powiązanymi należy dokumentować?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (851) z dnia 20.08.2014
Obowiązek dokumentacji transakcji zawieranych przez spółkę z o.o. ze spółką komandytową
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (851) z dnia 20.08.2014
Kiedy nie trzeba sporządzać dokumentacji transakcji z podmiotem powiązanym?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (848) z dnia 20.07.2014
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60