Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Podatek dochodowy od osób prawnych »  Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym ...

Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 8 obowiązującym od 8.04.2011 r. do 26.06.2014 r.
Zmiana roku podatkowego i obrotowego spółki z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (845) z dnia 20.06.2014
Zaliczki na podatek po połączeniu spółek metodą łączenia udziałów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Co dalej po uchwale o rozwiązaniu spółki z o.o.?
Gazeta Podatkowa nr 19 (1060) z dnia 6.03.2014
Rok podatkowy i rozliczenie straty w spółce, która ogłosiła likwidację
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (363) z dnia 1.02.2014
Zawiadomienie o zmianie roku obrotowego można złożyć jeszcze do 30 stycznia 2014 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (362) z dnia 20.01.2014
Pierwszy rok obrotowy w przypadku rozpoczęcia działalności w pierwszej połowie roku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (829) z dnia 10.01.2014
Dotychczasowe zasady opodatkowania wspólników
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (361) z dnia 1.01.2014
Kiedy możliwe jest wydłużenie pierwszego roku podatkowego spółki?
Gazeta Podatkowa nr 103 (1040) z dnia 27.12.2013
Sporządzenie sprawozdania finansowego, gdy działalność rozpoczęto w drugiej połowie roku
Dodatek nr 38 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2013 - Zamknięcie roku 2013 - wybrane zagadnienia
Dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Spółka z o.o. w likwidacji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (360) z dnia 20.12.2013
Pierwszy rok obrotowy
Gazeta Podatkowa nr 98 (1035) z dnia 9.12.2013
Likwidacja spółki z o.o. w organizacji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (823) z dnia 10.11.2013
Zakładamy spółkę z o.o. - jakie oświadczenia złożyć w urzędzie skarbowym?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (816) z dnia 1.09.2013
Pierwszy rok obrotowy spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 68 (1005) z dnia 26.08.2013
Zmiana roku obrotowego w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 63 (1000) z dnia 8.08.2013
Pierwszy rok podatkowy spółki z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (813) z dnia 1.08.2013
Rok podatkowy spółki przejmowanej/spółek łączących się
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (347) z dnia 1.06.2013
Rozpoczęcie działalności w drugiej połowie roku a pierwsze sprawozdanie finansowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (801) z dnia 1.04.2013
Pozostałe uproszczenia stosowane w praktyce
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Dane porównawcze w pierwszym sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (342) z dnia 20.03.2013
Pierwszy rok podatkowy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (341) z dnia 1.03.2013
Wydłużenie pierwszego roku obrotowego (podatkowego) spółki
Gazeta Podatkowa nr 17 (954) z dnia 28.02.2013
Czy rok obrotowy i podatkowy są tożsame?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (339) z dnia 1.02.2013
Podatek odroczony po przekształceniu spółki akcyjnej w spółkę osobową
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (338) z dnia 20.01.2013
Regały magazynowe przekazywane kontrahentom nieodpłatnie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (793) z dnia 10.01.2013
Termin złożenia zeznania podatkowego CIT-8, gdy spółka zostaje w trakcie roku postawiona w stan likwidacji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (792) z dnia 1.01.2013
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 8 w pozostałych wersjach czasowych
Uzyskanie przez spółki komandytowe statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
Sprawozdanie finansowe spółki jawnej będącej od 1 stycznia 2021 r. podatnikiem CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1082) z dnia 20.01.2021
Spółka jawna osób fizycznych nie będzie podatnikiem CIT
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 4.01.2021
Pierwszy rok podatkowy spółki komandytowej ze statusem podatnika CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (529) z dnia 1.01.2021
Objęcie spółek komandytowych i niektórych jawnych CIT
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020
Ważne przepisy przejściowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (528) z dnia 20.12.2020
Spółka komandytowa i jawna - podatnikiem CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (528) z dnia 20.12.2020
Pierwszy rok podatkowy spółki z o.o.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (527) z dnia 1.12.2020
Prawidłowe wdrożenie likwidacji spółki z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1731) z dnia 13.08.2020 - Zawieszenie czy likwidacja spółki handlowej?
Odliczanie straty sprzed udziału w podatkowej grupie kapitałowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (518) z dnia 20.07.2020
Wydłużenie pierwszego roku obrotowego
Gazeta Podatkowa nr 56 (1722) z dnia 13.07.2020
Pierwszy rok obrotowy w nowo powstałej spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 54 (1720) z dnia 6.07.2020
Wybór roku obrotowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020 - Opracowanie polityki rachunkowości
Zawiadomienie o zmianie roku podatkowego w CIT-8
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (510) z dnia 20.03.2020
Koszty używania samochodów osobowych w roku podatkowym innym niż kalendarzowy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (507) z dnia 1.02.2020
Kwestia powstania obowiązku dokumentacyjnego za 2018 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (507) z dnia 1.02.2020
Rok podatkowy spółki dzielonej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (500) z dnia 20.10.2019
Rok podatkowy u podatników CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Warunki zmiany roku podatkowego w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 61 (1623) z dnia 1.08.2019
Wydłużenie pierwszego roku obrotowego
Gazeta Podatkowa nr 55 (1617) z dnia 11.07.2019
Dwa limity przychodów dla spółki w likwidacji stosującej 9% stawkę CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (491) z dnia 1.06.2019
Warunki prawidłowego wdrożenia likwidacji spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019
Nowa spółka z o.o. a jej pierwszy rok obrotowy
Gazeta Podatkowa nr 39 (1601) z dnia 16.05.2019
Zmiana roku podatkowego spółki z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1017) z dnia 1.04.2019
Zmiany w zakresie obowiązków informacyjnych dla celów CIT
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2019 - Co nowego w przepisach w 2019 r.?
Zmiana w zakresie obowiązków informacyjnych dla celów CIT/PIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1006) z dnia 10.12.2018
Rok podatkowy spółki inny niż kalendarzowy a termin złożenia PIT-4R
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (472) z dnia 20.08.2018
Przekształcenie spółki a zamknięcie ksiąg rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 66 (1523) z dnia 16.08.2018
Wydłużenie pierwszego roku obrotowego
Gazeta Podatkowa nr 54 (1511) z dnia 5.07.2018
Określenie pierwszego roku podatkowego w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 39 (1496) z dnia 14.05.2018
Możliwość odliczenia wydatków na działalność badawczo-rozwojową w trakcie roku podatkowego - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (984) z dnia 1.05.2018
Uproszczona ewidencja w organizacjach pozarządowych
Gazeta Podatkowa nr 33 (1490) z dnia 23.04.2018
Ważne terminy w styczniu 2018 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (457) z dnia 1.01.2018
Obowiązek złożenia CIT-8 po przejęciu spółki
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (455) z dnia 1.12.2017
Jedno okienko w KRS przy zgłaszaniu zmian przez spółkę
Gazeta Podatkowa nr 78 (1432) z dnia 28.09.2017
Wpływ wydłużenia roku podatkowego na rozliczanie amortyzacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 77 (1431) z dnia 25.09.2017 - Amortyzacja środków trwałych w podatku dochodowym
Zaliczki kwartalne w pierwszym roku działalności
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (448) z dnia 20.08.2017
Kiedy można wydłużyć pierwszy rok obrotowy?
Gazeta Podatkowa nr 53 (1407) z dnia 3.07.2017
Zaliczki kwartalne, gdy rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (953) z dnia 20.06.2017
Zawiadomienie o zmianie roku podatkowego - interpretacja indywidualna
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (951) z dnia 1.06.2017
Pierwszy rok obrotowy w nowo powstałej spółce z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1397) z dnia 29.05.2017 - Rachunkowość spółki z o.o.
Czy rok obrotowy musi być taki sam jak rok podatkowy?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (950) z dnia 20.05.2017
Pierwszy rok w spółce rozpoczynającej działalność
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2017 - Rachunkowość w spółce z o.o. od założenia do likwidacji
Możliwość dokonania zmiany roku obrotowego spółki
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2017 - Rachunkowość w spółce z o.o. od założenia do likwidacji
Pierwszy rok obrotowy w nowo powstałej spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 32 (1386) z dnia 20.04.2017
Ustalanie limitu małego podatnika, gdy rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (437) z dnia 1.03.2017
Termin złożenia zeznania
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (436) z dnia 20.02.2017
Roczne sprawozdanie finansowe za 2016 r. w przypadku niepełnego roku obrotowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (939) z dnia 1.02.2017
Środki pieniężne w walucie obcej - wycena na dzień bilansowy inny niż koniec roku kalendarzowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (937) z dnia 10.01.2017
Wyznaczanie roku obrotowego w jednostce
Gazeta Podatkowa nr 102 (1352) z dnia 22.12.2016
Stosowanie w 2017 r. 15% stawki CIT (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (935) z dnia 20.12.2016
Rozpoczęcie działalności w drugiej połowie roku a sprawozdanie finansowe za 2016 r.
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 z dnia 10.11.2016 - Sprawozdanie finansowe za 2016 r. - wybrane zagadnienia
Czy w spółce z o.o. można dokonać zmiany roku obrotowego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (425) z dnia 1.09.2016
Wydłużenie pierwszego roku obrotowego
Gazeta Podatkowa nr 59 (1309) z dnia 25.07.2016
Dłuższy pierwszy rok obrotowy i podatkowy spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 55 (1305) z dnia 11.07.2016
Rozpoczęcie działalności w drugiej połowie roku a sprawozdanie finansowe za 2016 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (919) z dnia 10.07.2016
Skuteczna zmiana roku podatkowego może nastąpić dopiero po wpisaniu jej do KRS - interpretacja organu podatkowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (918) z dnia 1.07.2016
Zasady amortyzacji przy dłuższym roku podatkowym
Gazeta Podatkowa nr 42 (1292) z dnia 25.05.2016
Możliwość sporządzenia sprawozdania dla jednostek mikro za pierwszy rok obrotowy dłuższy niż 12 m-cy
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2016 - Jednostki małe i jednostki mikro, czyli jak uprościć rachunkowość w 2016 r.
Uproszczona ewidencja w organizacjach pozarządowych
Gazeta Podatkowa nr 31 (1281) z dnia 18.04.2016
Postawienie spółki w stan likwidacji a obowiązek sporządzenia CIT-8
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (910) z dnia 10.04.2016
Rok podatkowy inny niż kalendarzowy a odpis amortyzacyjny
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2016 - Amortyzacja w praktyce
Sporządzenie informacji dodatkowej (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 11 (1261) z dnia 8.02.2016
Forma ewidencji i sposoby jej prowadzenia
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (411) z dnia 1.02.2016
Czy spółka z o.o. powstała pod koniec roku może wydłużyć swój pierwszy rok obrotowy?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (410) z dnia 20.01.2016
Amortyzacja u podatnika rozpoczynającego działalność
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (410) z dnia 20.01.2016
Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów zamiast ksiąg rachunkowych - od 1 stycznia 2016 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (902) z dnia 20.01.2016
Ważne terminy w styczniu 2016 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (409) z dnia 1.01.2016
Jakie warunki należy spełnić, aby dokonać zmiany roku obrotowego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (409) z dnia 1.01.2016
Zeznanie podatkowe spółki przekształconej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Zawiadomienie organu podatkowego o wyborze roku podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Termin na złożenie zawiadomienia o wyborze kwartalnych zaliczek przez spółkę z o.o.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Pierwszy rok obrotowy a połączenie ksiąg rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 89 (1234) z dnia 5.11.2015
Obowiązki sprawozdawcze związane z postawieniem spółki z o.o. w stan likwidacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (405) z dnia 1.11.2015
Pozostałe uproszczenia stosowane w praktyce
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2015 - Uproszczenia w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej po zmianach
Stosowanie uproszczeń dla jednostek mikro w pierwszym roku działalności
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 z dnia 1.09.2015 - Rachunkowość małych jednostek i jednostek mikro w 2015 r.
Zamknięcie ksiąg rachunkowych w związku z rozpoczęciem likwidacji
Gazeta Podatkowa nr 55 (1200) z dnia 9.07.2015
Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową - a złożenie zeznania za przekształconą spółkę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (878) z dnia 20.05.2015
Pierwsze sprawozdanie finansowe spółki z o.o. w organizacji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (875) z dnia 20.04.2015
Podatek w spółce postawionej w stan likwidacji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (391) z dnia 1.04.2015
Zawiadomienie o kwartalnym rozliczaniu zaliczek na podatek dochodowy przez spółkę rozpoczynającą działalność
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (873) z dnia 1.04.2015
Wydłużenie pierwszego roku obrotowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1162) z dnia 26.02.2015 - Uproszczenia stosowane w rachunkowości
Termin złożenia CIT-8 po zakończeniu likwidacji spółki z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (865) z dnia 10.01.2015
Ważne terminy w styczniu 2015 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (385) z dnia 1.01.2015
Dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2014 r. - najciekawsze zagadnienia
Sprawozdanie finansowe za okres krótszy niż 12 miesięcy również podlega złożeniu w KRS
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2014 - Bilans 2014 - wybrane zagadnienia
Pierwszy rok podatkowy spółki z o.o.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (378) z dnia 20.09.2014
Kiedy rok podatkowy spółki z o.o. nie liczy 12 miesięcy?
Gazeta Podatkowa nr 69 (1110) z dnia 28.08.2014
Przyjęty rok obrotowy w spółkach osobowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (851) z dnia 20.08.2014
Rozpoczęcie działalności w drugiej połowie roku a sprawozdanie finansowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (374) z dnia 20.07.2014
Zmiana roku obrotowego w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 55 (1096) z dnia 10.07.2014
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60