Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Podatek dochodowy od osób prawnych »  Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym ...

Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 11 w pozostałych wersjach czasowych
Istnienie powiązań pomiędzy spółką z o.o. oraz jej udziałowcami
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (507) z dnia 1.02.2020
Transakcje z podmiotem powiązanym będącym jednostką samorządu terytorialnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1037) z dnia 20.10.2019
Sporządzanie dokumentacji podatkowej cen transferowych za 2018 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (498) z dnia 20.09.2019
Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (496) z dnia 20.08.2019
Ustalenie istnienia powiązań
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (487) z dnia 1.04.2019
Powstanie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej przez spółkę z o.o.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (487) z dnia 1.04.2019
Podmioty powiązane w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (483) z dnia 1.02.2019
Podmioty powiązane - zastaw na udziałach
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1007) z dnia 20.12.2018
Ulga na działalność badawczo-rozwojową
Pomocnik Podatnika do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 22 z dnia 20.11.2018
Limit kosztów usług niematerialnych bez VAT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (478) z dnia 20.11.2018
Amortyzacja środka trwałego, którego wartość początkową zwiększyły wydatki na usługi niematerialne - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1003) z dnia 10.11.2018
Przepisy klauzulowe ograniczają wydawanie interpretacji podatkowych
Gazeta Podatkowa nr 89 (1546) z dnia 5.11.2018
Ustalenie istnienia powiązań
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Powstanie obowiązku dokumentacyjnego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Czy spółkę z o.o. należy uznać za podmiot powiązany z jej kontrahentem?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Dokumentacja podatkowa wynagrodzeń wypłacanych członkom zarządu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1001) z dnia 20.10.2018
Dokumentacja podatkowa po ustaniu powiązania między stronami
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1000) z dnia 10.10.2018
Zwolnienie z CIT odsetek wypłacanych zagranicznej spółce
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (475) z dnia 1.10.2018
Definicja pojęcia "podmioty powiązane"
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2018 - Dokumentacja podatkowa cen transakcyjnych
Wielkość podatnika mierzona wartością przychodów lub kosztów
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2018 - Dokumentacja podatkowa cen transakcyjnych
Kontrahent z raju podatkowego
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2018 - Dokumentacja podatkowa cen transakcyjnych
Powiązania kapitałowe
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2018 - Dokumentacja podatkowa cen transakcyjnych
Powiązania rodzinne
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2018 - Dokumentacja podatkowa cen transakcyjnych
Prowadzenie podatkowej księgi a obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2018 - Dokumentacja podatkowa cen transakcyjnych
Transakcje pomiędzy spółkami powiązanymi osobą wspólnika
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2018 - Dokumentacja podatkowa cen transakcyjnych
Powiązania dotyczące spółki i prezesa jej zarządu
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2018 - Dokumentacja podatkowa cen transakcyjnych
Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2018 - Dokumentacja podatkowa cen transakcyjnych
Sporządzanie dokumentacji podatkowej w spółce z udziałem gminy
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2018 - Dokumentacja podatkowa cen transakcyjnych
Prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie umowy franczyzy
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2018 - Dokumentacja podatkowa cen transakcyjnych
Wypłata dywidendy podmiotowi powiązanemu
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2018 - Dokumentacja podatkowa cen transakcyjnych
Wpływ wartości transakcji na obowiązek sporządzenia przez podatnika dokumentacji podatkowej
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2018 - Dokumentacja podatkowa cen transakcyjnych
Odpłatne poręczenie udzielone spółce przez jej jedynego udziałowca
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2018 - Dokumentacja podatkowa cen transakcyjnych
Reguły limitowania
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (473) z dnia 1.09.2018
Wybrane interpretacje podatkowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (473) z dnia 1.09.2018
Transakcje z jednostką samorządu terytorialnego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (473) z dnia 1.09.2018
Odsetki od kredytu (pożyczki) faktycznie otrzymanego w latach 2015-2017
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (472) z dnia 20.08.2018
Podmioty powiązane
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (472) z dnia 20.08.2018
Opinie dotyczące klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 62 (1519) z dnia 2.08.2018 - Interpretacje, objaśnienia, opinie administracji skarbowej
Podatek od przychodów z budynków
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (471) z dnia 1.08.2018
Stosowanie podatkowych limitów do wynagrodzeń członków zarządu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (471) z dnia 1.08.2018
Transakcje na poziomie cen rynkowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (469) z dnia 1.07.2018
Podmioty powiązane osobowo
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (990) z dnia 1.07.2018
Ulga na działalność badawczo-rozwojową
Dodatek nr 20 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2018 - Zwolnienia i ulgi w PIT, CIT I ZUS
Podmioty powiązane
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (468) z dnia 20.06.2018
Ogólne przesłanki powstania obowiązku sporządzania dokumentacji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (468) z dnia 20.06.2018
Zakres stosowania nowych rozwiązań
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (467) z dnia 1.06.2018
Dokumentacja podatkowa a prowadzenie podatkowej księgi
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (467) z dnia 1.06.2018
Koszty kwalifikowane odliczane od podstawy opodatkowania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (467) z dnia 1.06.2018
Dokumentacja podatkowa
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (466) z dnia 20.05.2018
Refakturowanie wydatków a ich ograniczenie w kosztach podatkowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (465) z dnia 1.05.2018
Nabycie wartości niematerialnych od podmiotów powiązanych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (465) z dnia 1.05.2018
Dokumentacja podatkowa w spółce z udziałem gminy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (465) z dnia 1.05.2018
Uznanie podmiotów za powiązane
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (465) z dnia 1.05.2018
Powstanie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej przez spółkę z o.o.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (465) z dnia 1.05.2018
Grupa podmiotów powiązanych a dokumentacja podatkowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (984) z dnia 1.05.2018
Rozliczanie wierzytelności w firmowym rachunku podatkowym
Gazeta Podatkowa nr 33 (1490) z dnia 23.04.2018
Czy podatku u źródła można uniknąć?
Dodatek nr 8 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 8 z dnia 20.04.2018 - Podatek u źródła - wybrane zagadnienia
Warunki zwolnienia
Dodatek nr 8 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 8 z dnia 20.04.2018 - Podatek u źródła - wybrane zagadnienia
Podmioty powiązane i z rajów podatkowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Przegląd i aktualizacja dokumentacji podatkowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Transakcje z udziałowcem a obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (983) z dnia 20.04.2018
Dokumentacja podatkowa podmiotów powiązanych rodzinnie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (982) z dnia 10.04.2018
Odpisy amortyzacyjne od licencji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (463) z dnia 1.04.2018
Koszty usług księgowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (463) z dnia 1.04.2018
Wydatki na usług informatyczne
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (463) z dnia 1.04.2018
Transakcje pomiędzy spółkami powiązanymi osobą wspólnika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (463) z dnia 1.04.2018
Dokumentacja w spółkach z udziałem gminy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (463) z dnia 1.04.2018
Dokumentacja podatkowa pożyczki otrzymanej przed 1 stycznia 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (981) z dnia 1.04.2018
Usługi księgowe a ograniczenia w kosztach podatkowych
Gazeta Podatkowa nr 20 (1477) z dnia 8.03.2018
Podmioty powiązane
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (461) z dnia 1.03.2018
Przesłanki powstania obowiązku dokumentacyjnego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (461) z dnia 1.03.2018
Dokumentacja cen transferowych w przypadku konsorcjum
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (978) z dnia 1.03.2018
Ograniczenia w zaliczaniu do kosztów podatkowych wydatków na usługi niematerialne
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (460) z dnia 20.02.2018
Powiązanie pomiędzy spółkami
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (460) z dnia 20.02.2018
Określanie i dokumentowanie wysokości dochodu uzyskanego w innym państwie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (977) z dnia 20.02.2018
Podmioty powiązane rodzinnie a obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (976) z dnia 10.02.2018
ZMIANY PRZEPISÓW O PODATKU DOCHODOWYM (PIT I CIT)
Dodatek nr 6 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2018 - Co nowego w przepisach w 2018 r.?
Zmiany w przepisach o podatkowej grupie kapitałowej
Dodatek nr 6 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2018 - Co nowego w przepisach w 2018 r.?
Zmiana definicji podmiotów powiązanych i sposobu szacowania niektórych przychodów
Dodatek nr 6 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2018 - Co nowego w przepisach w 2018 r.?
Zmiany w podatku dochodowym w zakresie ulgi na działalność badawczo-rozwojową (B+R)
Dodatek nr 6 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2018 - Co nowego w przepisach w 2018 r.?
Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (459) z dnia 1.02.2018
Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 8 (1465) z dnia 25.01.2018
Zmiany w PIT i CIT na 2018 r. - część druga
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (457) z dnia 1.01.2018
Przekształcenie spółki z o.o. w komandytową
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (457) z dnia 1.01.2018
Zmiany w PIT i CIT na 2018 r. - część pierwsza
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (456) z dnia 20.12.2017
Zmiana definicji podmiotów powiązanych i sposobu szacowania niektórych przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (456) z dnia 20.12.2017
Ulga B+R
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (456) z dnia 20.12.2017
Spółka z o.o. oraz jej wspólnik jako podmioty powiązane dla celów podatku dochodowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (970) z dnia 10.12.2017
Koszty kwalifikowane - rodzaje i limity
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (455) z dnia 1.12.2017
Interpretacja podatkowa nie zastąpi opinii zabezpieczającej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1449) z dnia 27.11.2017 - Zasady uzyskania i stosowania interpretacji podatkowych
Obniżenie ceny sprzedaży
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (454) z dnia 20.11.2017
Podmioty powiązane
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (454) z dnia 20.11.2017
Udział w zyskach i stratach spółki komandytowej
Gazeta Podatkowa nr 88 (1442) z dnia 2.11.2017
Powiązania kapitałowe spółki z o.o. i jej udziałowca
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (453) z dnia 1.11.2017
Kwestia powiązań rodzinnych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (453) z dnia 1.11.2017
Ceny transferowe - obowiązek dokumentacji umowy wspólnego przedsięwzięcia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (966) z dnia 1.11.2017
Obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej w CIT i PIT
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 z dnia 20.10.2017 - Transakcje z podmiotami powiązanymi - VAT, podatek dochodowy i ewidencja bilansowa
Dokumentacja cen transferowych - czy wartość usług należy sumować?
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 z dnia 20.10.2017 - Transakcje z podmiotami powiązanymi - VAT, podatek dochodowy i ewidencja bilansowa
Określenie wartości transakcji w przypadku pożyczki od podmiotu powiązanego
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 z dnia 20.10.2017 - Transakcje z podmiotami powiązanymi - VAT, podatek dochodowy i ewidencja bilansowa
Zawarcie przez podmioty powiązane umowy spółki osobowej
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 z dnia 20.10.2017 - Transakcje z podmiotami powiązanymi - VAT, podatek dochodowy i ewidencja bilansowa
Umowa konsorcjum - czy wystąpi obowiązek dokumentacyjny cen transferowych?
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 z dnia 20.10.2017 - Transakcje z podmiotami powiązanymi - VAT, podatek dochodowy i ewidencja bilansowa
Określenie obowiązku dokumentacyjnego dla transakcji i innych zdarzeń realizowanych przez "małżeńską" spółkę z o.o.
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 z dnia 20.10.2017 - Transakcje z podmiotami powiązanymi - VAT, podatek dochodowy i ewidencja bilansowa
Podmioty powiązane w świetle przepisów o podatku dochodowym
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 z dnia 20.10.2017 - Transakcje z podmiotami powiązanymi - VAT, podatek dochodowy i ewidencja bilansowa
Podmioty powiązane zobowiązane do sporządzania dokumentacji podatkowej
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 z dnia 20.10.2017 - Transakcje z podmiotami powiązanymi - VAT, podatek dochodowy i ewidencja bilansowa
Przedawnienie zobowiązania do zapłaty odsetek kapitałowych od pożyczki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (964) z dnia 10.10.2017
Spółki z o.o. powiązane osobą prezesa zarządu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (964) z dnia 10.10.2017
Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (451) z dnia 1.10.2017
Definicja pojęcia "podmioty powiązane"
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (450) z dnia 20.09.2017
Powiązania kapitałowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (450) z dnia 20.09.2017
Inne rodzaje powiązań
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (450) z dnia 20.09.2017
Sprawozdanie CIT/TP za 2017 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (449) z dnia 1.09.2017
Umowa konsorcjum - czy wystąpi obowiązek dokumentacyjny cen transferowych?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (960) z dnia 1.09.2017
Dokumentacja cen transferowych w 2017 r. - czy wartość usług należy sumować?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (959) z dnia 20.08.2017
Aport do spółki a dokumentacja podatkowa
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (447) z dnia 1.08.2017
Zawarcie przez podmioty powiązane umowy spółki osobowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (956) z dnia 20.07.2017
Ustalenie obowiązku dokumentacyjnego - kryterium podmiotowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Kontrahent z raju podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Świadczenie wspólnika na rzecz spółki - skutki podatkowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Spółka komandytowa oraz spółka z o.o. jako podmioty powiązane dla celów podatku dochodowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (955) z dnia 10.07.2017
Dokumentacja cen transferowych w spółce
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Interpretacja podatkowa nie zastąpi opinii zabezpieczającej
Gazeta Podatkowa nr 49 (1403) z dnia 19.06.2017
Pożyczka od podmiotu powiązanego - jak określać wartość transakcji?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (951) z dnia 1.06.2017
Obowiązek dokumentacyjny w przypadku transakcji z podmiotami powiązanymi
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (950) z dnia 20.05.2017
Obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (950) z dnia 20.05.2017
Przepisy o niedostatecznej kapitalizacji - pożyczka od podmiotu pośrednio powiązanego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (949) z dnia 10.05.2017
Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych w 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (949) z dnia 10.05.2017
Transakcje sprzedaży i zakupu z tym samym podmiotem powiązanym a dokumentacja podatkowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (948) z dnia 1.05.2017
Dokumentacja cen transferowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (441) z dnia 1.05.2017
Czy składać sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (944) z dnia 20.03.2017
Ogólne zasady korzystania z ulgi po 31 grudnia 2016 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (436) z dnia 20.02.2017
Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej za 2016 r. - pytania i odpowiedzi
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (436) z dnia 20.02.2017
Spółka z o.o. i spółka jawna jako podmioty powiązane
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (940) z dnia 10.02.2017
Kwestia istnienia powiązań pomiędzy podmiotami krajowymi
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (435) z dnia 1.02.2017
Ceny transferowe - nowe obowiązki sprawozdawcze i informacyjne w 2017 r.
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2017 - Co nowego w przepisach w 2017 r.
STAWKI CIT
Pomocnik Podatnika do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 2 z dnia 20.01.2017
Czy podatku u źródła można uniknąć?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (434) z dnia 20.01.2017
Dokumentacja podatkowa cen transferowych za 2016 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (434) z dnia 20.01.2017
Obowiązek dokumentacji cen transferowych w przypadku otrzymania aportu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (937) z dnia 10.01.2017
Jak zabezpieczyć się przed decyzją klauzulową?
Gazeta Podatkowa nr 2 (1356) z dnia 5.01.2017
Ceny transferowe - nowe obowiązki sprawozdawcze i informacyjne w 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (936) z dnia 1.01.2017
Podmioty powiązane i dokumentacja cen transferowych na przełomie lat 2016/2017
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (934) z dnia 10.12.2016
"Rzeczywisty właściciel" - nowa definicja w ustawie o CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
Powiązania między spółkami z o.o.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
Zmiana definicji podmiotów powiązanych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (429) z dnia 1.11.2016
Zwolnienie od podatku odsetek wypłacanych na rzecz spółki powiązanej kapitałowo
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (429) z dnia 1.11.2016
Jednostki powiązane a obowiązek dokumentacyjny
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (930) z dnia 1.11.2016
Warunki i zasady stosowania odliczenia
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Transakcje pomiędzy dwiema spółkami komandytowymi
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (424) z dnia 20.08.2016
Podmioty powiązane ze spółką, której wspólnikiem jest gmina - interpretacja organu podatkowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (923) z dnia 20.08.2016
Rozliczenie pożyczki na gruncie VAT i podatku dochodowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (922) z dnia 10.08.2016
Zmiany w ustawie o CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (423) z dnia 1.08.2016
Podmioty powiązane według ustaw o podatku dochodowym
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (421) z dnia 1.07.2016
Sporządzanie dokumentacji podatkowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (421) z dnia 1.07.2016
Dokumentowanie transakcji zawieranych przez spółkę z o.o. z członkiem jej zarządu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (915) z dnia 1.06.2016
Dokumentacja cen transferowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (418) z dnia 20.05.2016
Dokumentacja cen transferowych przez gminną spółkę
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (417) z dnia 1.05.2016
Związki o charakterze rodzinnym jako źródło występowania powiązań między podmiotami gospodarczymi
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (910) z dnia 10.04.2016
Regulacje mające na celu zapobiegać zjawisku cienkiej kapitalizacji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (415) z dnia 1.04.2016
Sprzedaż samochodu po preferencyjnej cenie - przychody podatkowe pracodawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (909) z dnia 1.04.2016
Powiązania rodzinne między firmami
Gazeta Podatkowa nr 26 (1276) z dnia 31.03.2016
Transakcje podmiotów powiązanych - obowiązki informacyjne i dokumentacyjne
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (907) z dnia 10.03.2016
Zmiany w przepisach dotyczących podmiotów powiązanych
Dodatek nr 4 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2016 - Co nowego w przepisach w 2016 r. ?
Dokumentacja podatkowa transakcji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (901) z dnia 10.01.2016
Sprzedaż osobie fizycznej udziałów objętych za wkład niepieniężny
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (901) z dnia 10.01.2016
Usługi świadczone przez członka zarządu na rzecz spółki
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2015 - Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów
Zasady ogólne dotyczące odliczania strat przez podatników CIT i PIT
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2015 - Zasady ustalania dochodu z działalności gospodarczej za 2015 rok (PIT i CIT)
Podmioty powiązane
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (407) z dnia 1.12.2015
Zobowiązani do sporządzania dokumentacji podatkowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (407) z dnia 1.12.2015
Nowe uregulowania dotyczące dokumentowania cen transferowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (897) z dnia 1.12.2015
Czy gmina ma obowiązek dokumentowania transakcji zawieranych ze spółką gminną?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (895) z dnia 10.11.2015
Przedawnienie zobowiązań i odsetek a przychód podatkowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (894) z dnia 1.11.2015
Sprzedaż podmiotowi powiązanemu niepełnowartościowych produktów po obniżonej cenie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (893) z dnia 20.10.2015
Zasady ogólne dotyczące odliczania strat przez podatników CIT i PIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (889) z dnia 10.09.2015
Odsetki od pożyczek udzielonych przez wspólnika (cienka/niedostateczna kapitalizacja)
Pomocnik Księgowego do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 z dnia 20.08.2015
Przychody i koszty podatkowe ustalane w związku ze sprzedażą zapasów po obniżonej cenie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (886) z dnia 10.08.2015
Określenie dochodów w drodze oszacowania przez organy podatkowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (399) z dnia 1.08.2015
Sporządzanie dokumentacji podatkowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (399) z dnia 1.08.2015
Metody szacowania cen transferowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (884) z dnia 20.07.2015
Usługi świadczone przez członka zarządu na rzecz spółki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (883) z dnia 10.07.2015
Dokumentacja podatkowa cen transferowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (883) z dnia 10.07.2015
Ustalenie istnienia powiązań o charakterze rodzinnym
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (397) z dnia 1.07.2015
Wynagrodzenie członka zarządu spółki z o.o. a dokumentacja podatkowa
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (395) z dnia 1.06.2015
Ujęcie w kosztach uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (877) z dnia 10.05.2015
Odsetki od pożyczki uzyskanej od podmiotu powiązanego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (388) z dnia 20.02.2015
Umowa pożyczki - jak liczyć wartość transakcji?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (868) z dnia 10.02.2015
Podmioty powiązane poprzez wspólnego udziałowca
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (387) z dnia 1.02.2015
Zmiany wprowadzone "dużą" nowelizacją
Dodatek nr 3 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2015 - Co nowego w przepisach w 2015 r.?
Pożyczka udzielona zagranicznemu wspólnikowi spółki - koszty uzyskania przychodu oraz VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (863) z dnia 20.12.2014
Transakcje z podmiotami powiązanymi - obowiązki dokumentacyjne
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (863) z dnia 20.12.2014
Podmioty powiązane
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (1140) z dnia 11.12.2014 - Co nowego w podatkach w 2015 roku?
Przepisy dotyczące niedostatecznej kapitalizacji - zmiany od 2015 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (383) z dnia 1.12.2014
Kiedy podmioty uważa się za powiązane?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (383) z dnia 1.12.2014
Podmiot powiązany w świetle ustawy o PDOP, PDOF i ustawy o rachunkowości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (861) z dnia 1.12.2014
Zwolnienie od podatku u źródła odsetek i należności licencyjnych wypłacanych zagranicznym spółkom
Dodatek nr 17 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 22 z dnia 20.11.2014 - Opodatkowanie dochodów uzyskanych za granicą i przekazywanych za granicę
Podmioty powiązane
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (381) z dnia 1.11.2014
Ceny transakcyjne
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (381) z dnia 1.11.2014
Szerszy zakres obowiązku sporządzania dokumentacji transakcji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (858) z dnia 1.11.2014
Wynajem spółce nieruchomości należącej do wspólnika tej spółki a obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (853) z dnia 10.09.2014
Ceny transferowe w przypadku kontraktu menedżerskiego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Jakie transakcje z podmiotami powiązanymi należy dokumentować?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (851) z dnia 20.08.2014
Obowiązek dokumentacji transakcji zawieranych przez spółkę z o.o. ze spółką komandytową
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (851) z dnia 20.08.2014
Kiedy nie trzeba sporządzać dokumentacji transakcji z podmiotem powiązanym?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (848) z dnia 20.07.2014
Jednostki powiązane - czy powstanie obowiązek dokumentowania transakcji?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (844) z dnia 10.06.2014
Obowiązek dokumentacji w przypadku transakcji dokonywanych ze spółką komandytową
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (843) z dnia 1.06.2014
Kiedy podmioty uważa się za powiązane?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (837) z dnia 1.04.2014
Podatkowe skutki umowy zawartej między podmiotami powiązanymi
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (363) z dnia 1.02.2014
Umorzenie pożyczki udzielonej spółce przez wspólnika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (825) z dnia 1.12.2013
Pożyczki od spółki "siostry" a ograniczenia w zaliczaniu odsetek w koszty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (823) z dnia 10.11.2013
Użyczenie samochodu ciężarowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (822) z dnia 1.11.2013
Przepisy regulujące korektę kosztów dotyczą także transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi
Dodatek nr 16 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 20 z dnia 20.10.2013 - Koszty podatkowe w firmie - wybrane zagadnienia
Czy obowiązek dokumentacyjny dotyczy transakcji zawieranych z rolnikiem?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (821) z dnia 20.10.2013
Odsetki od należności niedochodzone przez wierzyciela
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (354) z dnia 20.09.2013
Transakcje pomiędzy grupą producentów rolnych a jej członkiem
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (352) z dnia 20.08.2013
Tryb i zasady szacowania dochodów podmiotów powiązanych - zmiana przepisów o cenach transferowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (812) z dnia 20.07.2013
Kiedy przysługuje zwolnienie?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (347) z dnia 1.06.2013
Wzajemne poręczenia przy umowie cash-poolingu a przychód z nieodpłatnych świadczeń
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (806) z dnia 20.05.2013
Kiedy powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (345) z dnia 1.05.2013
Kilka umów a obowiązek sporządzenia dokumentacji w zakresie cen transferowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (797) z dnia 20.02.2013
Obowiązek dokumentacyjny w przypadku umowy pożyczki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (796) z dnia 10.02.2013
Czy podmioty powiązane stosują przepisy regulujące korektę kosztów?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (339) z dnia 1.02.2013
Powiązania pomiędzy spółkami należącymi do tego samego nierezydenta
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (795) z dnia 1.02.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60