Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Podatek dochodowy od osób prawnych »  Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym ...

Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 15 obowiązującym od 19.09.2018 r. do 31.12.2018 r.
Koszty wynagrodzeń na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 105 (1562) z dnia 31.12.2018
Jednorazowa amortyzacja obejmująca część wartości początkowej
Dodatek nr 18 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 24 z dnia 20.12.2018 - Metody amortyzacji środków trwałych w praktyce
Przypisanie kosztów pośrednich do poszczególnych źródeł przychodów w CIT
Dodatek nr 36 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2018 - Ustalanie dochodu za 2018 r. - wybrane zagadnienia
Odsetki związane z dywidendą nie są kosztem uzyskania przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (480) z dnia 20.12.2018
Umorzona wierzytelność
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (480) z dnia 20.12.2018
Prowizja od kredytu zaciągniętego na zakup środka trwałego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (480) z dnia 20.12.2018
Zaliczka uiszczona w postępowaniu egzekucyjnym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1007) z dnia 20.12.2018
Przychody z dywidend a "przypisywanie" kosztów pośrednich do źródeł przychodów - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1006) z dnia 10.12.2018
Otrzymanie decyzji w sprawie podatku od nieruchomości dotyczącego lat ubiegłych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1006) z dnia 10.12.2018
Najem auta osobowego w delegacji pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (1556) z dnia 10.12.2018 - Wyjazdy służbowe w podatku dochodowym
Wydatki na podróż, która się nie odbyła
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (1556) z dnia 10.12.2018 - Wyjazdy służbowe w podatku dochodowym
Koszty podróży pracowników podwykonawcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (1556) z dnia 10.12.2018 - Wyjazdy służbowe w podatku dochodowym
Wydatki na poczęstunek dla kontrahentów i pracowników
Gazeta Podatkowa nr 99 (1556) z dnia 10.12.2018
Moment uwzględnienia otrzymanego rabatu w rachunku podatkowym
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2018
Strata z tytułu niezamortyzowanej inwestycji w obcym środku trwałym
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (479) z dnia 1.12.2018
Prowizja za usługi faktoringu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (479) z dnia 1.12.2018
Rozliczanie kosztów przy działalności rolniczej i działalności gospodarczej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (479) z dnia 1.12.2018
Wymiana uszkodzonej części środka trwałego - remont czy ulepszenie?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (479) z dnia 1.12.2018
Księgi rachunkowe jako podstawa do określenia wyniku podatkowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (478) z dnia 20.11.2018
Przypisanie kosztów pośrednich do poszczególnych źródeł przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (478) z dnia 20.11.2018
Wydatki na zorganizowanie w firmie imprezy jubileuszowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (478) z dnia 20.11.2018
Zajęta wierzytelność dłużnika w kosztach uzyskania przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (478) z dnia 20.11.2018
Ustalanie wartości początkowej zakupionego środka trwałego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (478) z dnia 20.11.2018
Zaliczka na nabycie
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (478) z dnia 20.11.2018
Podatek zapłacony za zagranicznego kontrahenta jako koszt podatkowy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (478) z dnia 20.11.2018
Odszkodowanie za przedterminowe rozwiązanie umowy najmu
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2018 - Usługi najmu - podatki i ujęcie rachunkowe
Data wystawienia faktury/data sprzedaży - wpływ na CIT/PIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1004) z dnia 20.11.2018
Ubezpieczenie OC po likwidacji biura rachunkowego a koszty uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1004) z dnia 20.11.2018
Kara za wcześniejsze rozwiązanie umowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1550) z dnia 19.11.2018 - Koszty podatkowe przedsiębiorców - wybrane zagadnienia
Pakiet medyczny dla członka zarządu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1550) z dnia 19.11.2018 - Koszty podatkowe przedsiębiorców - wybrane zagadnienia
Wynagrodzenia i składki ZUS w kosztach różnych lat podatkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1550) z dnia 19.11.2018 - Koszty podatkowe przedsiębiorców - wybrane zagadnienia
Korekta kosztu podatkowego wyrażonego w walucie obcej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1550) z dnia 19.11.2018 - Koszty podatkowe przedsiębiorców - wybrane zagadnienia
Posiedzenie rady nadzorczej z obiadem w restauracji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1550) z dnia 19.11.2018 - Koszty podatkowe przedsiębiorców - wybrane zagadnienia
Opłata za prawo ochronne na znak towarowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1550) z dnia 19.11.2018 - Koszty podatkowe przedsiębiorców - wybrane zagadnienia
Koszty prac rozwojowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1550) z dnia 19.11.2018 - Koszty podatkowe przedsiębiorców - wybrane zagadnienia
Wydatki na zakup napojów dla klientów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1550) z dnia 19.11.2018 - Koszty podatkowe przedsiębiorców - wybrane zagadnienia
Koszty organizacji imprezy integracyjnej dla pracowników i członków ich rodzin
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1550) z dnia 19.11.2018 - Koszty podatkowe przedsiębiorców - wybrane zagadnienia
Wydatek na pracownicze szkolenie
Gazeta Podatkowa nr 93 (1550) z dnia 19.11.2018
Podatkowe rozliczanie nieodpłatnych świadczeń w firmie
Gazeta Podatkowa nr 93 (1550) z dnia 19.11.2018
Dodatkowa opłata dla leasingodawcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 92 (1549) z dnia 15.11.2018 - Leasing w rozliczeniach podatkowych
Koszty sprawdzenia przedmiotu leasingu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 92 (1549) z dnia 15.11.2018 - Leasing w rozliczeniach podatkowych
Faktura korygująca a CIT/PIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1003) z dnia 10.11.2018
Moment potrącenia kosztów nieistotnych dotyczących dwóch lat podatkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1003) z dnia 10.11.2018
Zapłata składki na grupowe ubezpieczenie na życie za byłego zleceniobiorcę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1003) z dnia 10.11.2018
Wpłata zaliczki na pracownicze szkolenie
Gazeta Podatkowa nr 90 (1547) z dnia 8.11.2018
Kwota napiwku nie jest kosztem uzyskania przychodów
Gazeta Podatkowa nr 89 (1546) z dnia 5.11.2018
Wycena kosztu podróży służbowej poniesionego w walucie obcej
Dodatek nr 31 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2018 - Rozliczanie podróży służbowych (prawo pracy, VAT, PIT, CIT, ZUS, ewidencja księgowa)
Wydatki związane z podróżą zleceniobiorcy w kosztach zleceniodawcy
Dodatek nr 31 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2018 - Rozliczanie podróży służbowych (prawo pracy, VAT, PIT, CIT, ZUS, ewidencja księgowa)
Kwalifikacja podatkowa wydatków
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Moment ujęcia w kosztach
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Premie kwartalne, roczne
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Koszty pozyskania nowych pracowników
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Kwota napiwku nie jest kosztem uzyskania przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Sposoby amortyzacji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Czy wydatki na zakup napojów dla klientów stanowią koszty uzyskania przychodów?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Koszty z tytułu zorganizowania uroczystości wręczania dyplomów absolwentom uczelni
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Wydatki na nagrody jubileuszowe w kosztach podatkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Ujęcie w kosztach podatkowych zakupów dokonanych przed dniem podziału
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1002) z dnia 1.11.2018
Faktura korygująca po oddaniu środka trwałego do używania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1002) z dnia 1.11.2018
Jednorazowa wartość transakcji przy zawarciu czasowej umowy ramowej
Gazeta Podatkowa nr 87 (1544) z dnia 29.10.2018
Podatkowe rozliczenie wydatków na udział w targach
Gazeta Podatkowa nr 86 (1543) z dnia 25.10.2018
Koszty z tytułu wynagrodzeń w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 85 (1542) z dnia 22.10.2018
Przychód i koszt podatkowy z tytułu wniesienia aportu do spółki z o.o.
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 z dnia 20.10.2018 - Aport - Rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe
Powypadkowa naprawa leasingowanego samochodu używanego do celów służbowych i prywatnych
Dodatek nr 16 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 20 z dnia 20.10.2018 - Samochód w firmie - rozliczanie wydatków na nabycie i używanie
Wydatki na wynajem samochodu zastępczego
Dodatek nr 16 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 20 z dnia 20.10.2018 - Samochód w firmie - rozliczanie wydatków na nabycie i używanie
Koszty najmu samochodu podczas zagranicznej podróży służbowej odbywanej przez pracowników
Dodatek nr 16 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 20 z dnia 20.10.2018 - Samochód w firmie - rozliczanie wydatków na nabycie i używanie
Wykorzystywanie na potrzeby firmy samochodu osobowego napędzanego elektrycznie
Dodatek nr 16 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 20 z dnia 20.10.2018 - Samochód w firmie - rozliczanie wydatków na nabycie i używanie
Wydatki na wynajem samochodów przekazanych pracownikom do użytku prywatnego
Dodatek nr 16 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 20 z dnia 20.10.2018 - Samochód w firmie - rozliczanie wydatków na nabycie i używanie
Rodzaje wydatków rozliczanych w ramach "kilometrówki"
Dodatek nr 16 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 20 z dnia 20.10.2018 - Samochód w firmie - rozliczanie wydatków na nabycie i używanie
Samochód wprowadzony do ewidencji środków trwałych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Moment uznania wydatków na prace rozwojowe za koszty podatkowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Wytworzenie we własnym zakresie
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Wycena wartości nabytych usług oraz podatkowe i bilansowe różnice kursowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1001) z dnia 20.10.2018
Koszty zakupu elementów wystroju biura
Gazeta Podatkowa nr 84 (1541) z dnia 18.10.2018
Podatkowe rozliczanie nieterminowych płatności
Gazeta Podatkowa nr 83 (1540) z dnia 15.10.2018
Częściowa jednorazowa amortyzacja w ramach limitu 100.000 zł
Gazeta Podatkowa nr 83 (1540) z dnia 15.10.2018
Rozliczenie kosztów wykonania reklamy na samochodzie firmowym
Gazeta Podatkowa nr 83 (1540) z dnia 15.10.2018
Skutki błędnego zakwalifikowania środka trwałego do grupy KŚT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1539) z dnia 11.10.2018 - Firmowy majątek w rozliczeniach PIT i CIT
Nieodliczony VAT od wstępnej opłaty leasingowej a koszty podatkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1000) z dnia 10.10.2018
Amortyzacja wartości niematerialnej i prawnej powstałej w wyniku prac rozwojowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1000) z dnia 10.10.2018
Błędna cena na fakturze pierwotnej a moment korekty kosztów
Gazeta Podatkowa nr 81 (1538) z dnia 8.10.2018
Wydatki na nabycie budynku a koszty uzyskania przychodów
Dodatek nr 28 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2018 - Nieruchomości w firmie - zakup, wycofanie, sprzedaż
Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu otrzymanego nieodpłatnie
Dodatek nr 28 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2018 - Nieruchomości w firmie - zakup, wycofanie, sprzedaż
Zagadnienia ogólne
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (475) z dnia 1.10.2018
Rozliczanie kosztów w firmie
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (475) z dnia 1.10.2018
Jednorazowa wartość transakcji przy umowach ramowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (475) z dnia 1.10.2018
Częściowa jednorazowa amortyzacja w ramach limitu 100.000 zł
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (475) z dnia 1.10.2018
Dochody z zysków kapitałowych w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (475) z dnia 1.10.2018
Ujęcie wydatku w kosztach w przypadku braku faktury - u prowadzących księgi rachunkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (999) z dnia 1.10.2018
Możliwość ujęcia w kosztach podatkowych wydatków poniesionych z winy podatnika - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (999) z dnia 1.10.2018
Wydatki na ustanowienie służebności gruntowej na czas nieokreślony
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (999) z dnia 1.10.2018
Korekta błędnego grupowania KŚT w ewidencji środków trwałych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (999) z dnia 1.10.2018
Ulepszenie wartości niematerialnej i prawnej powstałej w wyniku prac rozwojowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (999) z dnia 1.10.2018
Otrzymanie nagrody w ramach sprzedaży premiowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1535) z dnia 27.09.2018 - Sprzedaż premiowa - rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe
Podatkowe rozliczenia po śmierci pracownika
Gazeta Podatkowa nr 78 (1535) z dnia 27.09.2018
Zakup torby skórzanej dla dyrektora a firmowe koszty
Gazeta Podatkowa nr 78 (1535) z dnia 27.09.2018
Podatek dochodowy w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów
Gazeta Podatkowa nr 77 (1534) z dnia 24.09.2018
Świadczenia na rzecz członków zarządu
Pomocnik Podatnika do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2018
Sprzedaż rzeczy lub praw otrzymanych nieodpłatnie
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Moment zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków związanych z nabyciem udziałów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Kwalifikacja kosztów do źródła przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Odsetki od nieterminowo uregulowanej opłaty za zajęcie pasa drogowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Moment zaliczenia wynagrodzeń i składek ZUS do kosztów podatkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Otrzymanie duplikatu faktury dotyczącego podmiotu przekształconego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (998) z dnia 20.09.2018
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 15 w pozostałych wersjach czasowych
Kwota wypłacona jako zachęta do nawiązania współpracy
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2019 - Rozliczenie podatkowe wydatków na działania promocyjne w firmie
Ogólnodostępny poczęstunek w sekretariacie
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2019 - Rozliczenie podatkowe wydatków na działania promocyjne w firmie
Alkohol przekazywany klientom dokonującym zakupu
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2019 - Rozliczenie podatkowe wydatków na działania promocyjne w firmie
Wręczenie prezentu o znacznej wartości
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2019 - Rozliczenie podatkowe wydatków na działania promocyjne w firmie
Posiłek dla kontrahenta - kosztem podatkowym kwota "brutto", "netto", czy sam VAT?
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2019 - Rozliczenie podatkowe wydatków na działania promocyjne w firmie
Udział w targach
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2019 - Rozliczenie podatkowe wydatków na działania promocyjne w firmie
Zorganizowanie w firmie imprezy jubileuszowej
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2019 - Rozliczenie podatkowe wydatków na działania promocyjne w firmie
Festyn zorganizowany na potrzeby pozyskania nowych pracowników
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2019 - Rozliczenie podatkowe wydatków na działania promocyjne w firmie
Udzielony rabat
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2019 - Rozliczenie podatkowe wydatków na działania promocyjne w firmie
Wydatki wynikające z umowy sponsoringu
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2019 - Rozliczenie podatkowe wydatków na działania promocyjne w firmie
Wydatki na świąteczny wystrój firmy
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2019 - Rozliczenie podatkowe wydatków na działania promocyjne w firmie
Wydawanie próbek wyrobów oraz sprzedaż wyrobów po symbolicznej cenie
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2019 - Rozliczenie podatkowe wydatków na działania promocyjne w firmie
Nagroda dla pracowników reprezentujących firmę w zawodach sportowych
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2019 - Rozliczenie podatkowe wydatków na działania promocyjne w firmie
Wydatki na zorganizowanie nieoficjalnej części konferencji
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2019 - Rozliczenie podatkowe wydatków na działania promocyjne w firmie
Sprzedaż nieruchomości poddanej częściowej rekonstrukcji
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2019 - Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Wydatki na szkolenie zleceniobiorcy w firmowych kosztach
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Koszty paliwa do samochodu zastępczego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Przychód i koszt podatkowy powstały w wyniku wniesienia środka trwałego aportem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa - w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1028) z dnia 20.07.2019
Składki ZUS zapłacone za zleceniobiorcę - skutki podatkowo-składkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1027) z dnia 10.07.2019
Rozliczenie kosztów badania rocznego sprawozdania finansowego za 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1027) z dnia 10.07.2019
Koszty noclegu kontrahenta
Gazeta Podatkowa nr 54 (1616) z dnia 8.07.2019
Skutki zmiany terminu wypłaty wynagrodzeń
Gazeta Podatkowa nr 53 (1615) z dnia 4.07.2019
Zakup przekąsek dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 53 (1615) z dnia 4.07.2019
Świadczenie urlopowe w kosztach pracodawcy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (493) z dnia 1.07.2019
Zakup drobnych upominków - koszty reklamy czy reprezentacji?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (493) z dnia 1.07.2019
Odpisy amortyzacyjne niestanowiące kosztów uzyskania przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (493) z dnia 1.07.2019
Koszty z tytułu odpisów amortyzacyjnych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (493) z dnia 1.07.2019
Rozliczenie wydatków na naprawę samochodu osobowego dla celów CIT/PIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1026) z dnia 1.07.2019
Koszty uzyskania przychodów u pracodawcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (493) z dnia 1.07.2019
Amortyzacja nabytych fabrycznie nowych środków trwałych w ramach limitu 100.000 zł
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (493) z dnia 1.07.2019
Jednorazowa wartość transakcji w przypadku umów ramowych
Dodatek nr 10 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 z dnia 20.06.2019 - Koszty objęte limitowaniem - rozliczenie podatkowe
Faktura zbiorcza dokumentująca wszystkie transakcje z danym kontrahentem
Dodatek nr 10 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 z dnia 20.06.2019 - Koszty objęte limitowaniem - rozliczenie podatkowe
Koszty związane z wytworzeniem towaru lub świadczeniem usługi
Dodatek nr 10 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 z dnia 20.06.2019 - Koszty objęte limitowaniem - rozliczenie podatkowe
Usługi doradcze będące elementem kosztu wytworzenia środka trwałego
Dodatek nr 10 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 z dnia 20.06.2019 - Koszty objęte limitowaniem - rozliczenie podatkowe
Ujęcie ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej w kosztach podatkowych pracodawcy
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2019 - Świadczenia na rzecz pracowników - wybrane zagadnienia
Warunki kwalifikujące wydatek do kosztów uzyskania przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Rozliczanie wydatków na spotkania biznesowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Dobra luksusowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Zapewnienie poczęstunku podczas targów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Wartość robót poprawkowych jako koszty uzyskania przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Czesne za studia członka zarządu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Wydatek na poczet konferencji, w której nie wzięto udziału
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Pracownicze świadczenia medyczne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 48 (1610) z dnia 17.06.2019 - Wydatki pracownicze w kosztach podatkowych
Premie pracownicze jako koszt pracodawcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 48 (1610) z dnia 17.06.2019 - Wydatki pracownicze w kosztach podatkowych
Kary umowne w rozliczeniu podatku dochodowego
Gazeta Podatkowa nr 47 (1609) z dnia 13.06.2019
Kosztowe rozliczenie udziału pracownika w konferencji
Gazeta Podatkowa nr 46 (1608) z dnia 10.06.2019
Księgowanie kosztów obsługi rachunku walutowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019 - Ujęcie w księgach rachunkowych operacji na rachunku walutowym
Wydatki na napoje dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019
Wydatki na zakup towarów sprzedawanych po promocyjnej cenie
Dodatek nr 17 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2019 - Sprzedaż promocyjna rozliczenia podatkowe i ujęcie bilansowe
Składki ZUS w kosztach podatkowych
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 11 z dnia 1.06.2019
Korekta kosztu poniesionego w 2018 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (491) z dnia 1.06.2019
W przypadku otrzymania prezentu mogą wystąpić koszty podatkowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (491) z dnia 1.06.2019
Wydatki na napoje dla pracowników
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (491) z dnia 1.06.2019
Wydatki na wspieranie inicjatyw społecznych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (491) z dnia 1.06.2019
Bilansowe i podatkowe zasady wyceny operacji wyrażonych w walutach obcych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (491) z dnia 1.06.2019
Korekta kosztów uzyskania przychodów w związku z otrzymaną fakturą korygującą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1023) z dnia 1.06.2019
Wynagrodzenie za wcześniejsze rozwiązanie umowy a koszty uzyskania przychodów - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1023) z dnia 1.06.2019
Składki ZUS od wynagrodzenia pracownika wypłaconego w miesiącu następnym w kosztach podatkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1023) z dnia 1.06.2019
Ujęcie w kosztach wynagrodzenia zmarłego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019
Podatkowe rozliczenie sprzedaży za złotówkę
Gazeta Podatkowa nr 41 (1603) z dnia 23.05.2019
Zapłata zobowiązania
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Refakturowanie kosztów z tytułu wpłat na PFRON
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Potrącalność kosztów pośrednich
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Rozliczenie utylizacji towarów dla celów podatku dochodowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1022) z dnia 20.05.2019
Ewidencja oraz rozliczenie podatkowe kosztów transportu pokrywanych przez serwis aukcyjny
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1022) z dnia 20.05.2019
Kiedy wartość środka trwałego może ulec zmianie?
Gazeta Podatkowa nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019
Wydatek na szkolenie pracownika
Gazeta Podatkowa nr 39 (1601) z dnia 16.05.2019
Pracowniczy ZUS w kosztach przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 39 (1601) z dnia 16.05.2019
Ujęcie ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej w kosztach podatkowych pracodawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1021) z dnia 10.05.2019
Wypłata zadośćuczynienia dla klienta w firmowych kosztach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 36 (1598) z dnia 6.05.2019 - Firmowe wydatki w kosztach podatkowych
Ryczałt za jazdy lokalne powyżej limitu
Gazeta Podatkowa nr 36 (1598) z dnia 6.05.2019
Ogólne zasady potrącalności kosztów uzyskania przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (489) z dnia 1.05.2019
Nowe spojrzenie organów podatkowych na kwestię rozliczania kosztów pośrednich
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (489) z dnia 1.05.2019
Opłata wstępna
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (489) z dnia 1.05.2019
Wydatki na remonty i konserwację środków trwałych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (489) z dnia 1.05.2019
Otrzymanie refundacji a moment korekty kosztów uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1020) z dnia 1.05.2019
Ubezpieczenie przedmiotu umowy leasingu finansowego - rozliczenie u leasingobiorcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1020) z dnia 1.05.2019
Ewidencja opłaty recyklingowej za 2018 r. zapłaconej w 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 34 (1596) z dnia 29.04.2019
Korekta kosztów przy zwrocie dotacji
Gazeta Podatkowa nr 33 (1595) z dnia 25.04.2019
Faktura korygująca w rozliczeniach PIT i CIT
Gazeta Podatkowa nr 32 (1594) z dnia 23.04.2019
Korekta kosztów
Pomocnik Podatnika do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 8 z dnia 20.04.2019
KOSZTY POZYSKANIA DOTACJI
Pomocnik Podatnika do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 8 z dnia 20.04.2019
Moment zmniejszenia kosztów podatkowych w związku z otrzymanym rabatem
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2019 - Zdarzenia po dacie bilansu - skutki w ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej
Zwrot środka trwałego w podatku dochodowym
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2019 - Zdarzenia po dacie bilansu - skutki w ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej
Koszty z tytułu wypłaconych odszkodowań
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Koszty naprawy poniesione we własnym zakresie
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Kwalifikowanie kosztów do źródła przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Darowizny na rzecz pracowników wykluczone z kosztów podatkowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Odsetki od kredytu uwzględniane w wartości początkowej środka trwałego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Korekta odpisów amortyzacyjnych w przypadku otrzymania zwrotu poniesionych wydatków - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1019) z dnia 20.04.2019
Faktury korygujące wartość towarów otrzymane po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1019) z dnia 20.04.2019
Kosztowe rozliczanie nakładów inwestycyjnych
Gazeta Podatkowa nr 31 (1593) z dnia 18.04.2019
Zaniechanie budowy siedziby firmy a koszty podatkowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1591) z dnia 11.04.2019 - Budynki i lokale w firmowych kosztach podatkowych
Duplikaty faktur dotyczące 2018 r., a otrzymane w 2019 r. po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1018) z dnia 10.04.2019
Wydatek na opinię biegłego a wartość ulepszenia środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019
Kara umowna za nieterminową dostawę w kosztach
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (487) z dnia 1.04.2019
Źródła przychodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (487) z dnia 1.04.2019
Pozaksięgowa korekta przychodów i kosztów rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (487) z dnia 1.04.2019
Wycena kosztów zagranicznej podróży służbowej według prawa bilansowego i podatkowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (487) z dnia 1.04.2019
Koszty opłaty recyklingowej dotyczącej 2018 r. a zapłaconej w marcu 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1017) z dnia 1.04.2019
Podatek dochodowy w odpowiedziach resortowych
Gazeta Podatkowa nr 26 (1588) z dnia 1.04.2019
Darowizna dla pracownika a koszty pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019
Rozliczenie dotacji na środek trwały
Gazeta Podatkowa nr 24 (1586) z dnia 25.03.2019
Podatek od nieruchomości dotyczący gruntu czasowo niewykorzystywanego w działalności
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2019 - Nieruchomości w działalności gospodarczej - rozliczenie wydatków na nabycie i używanie
Wydatki na utrzymanie zakładowych obiektów socjalnych
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2019 - Nieruchomości w działalności gospodarczej - rozliczenie wydatków na nabycie i używanie
Spłata zobowiązania hipotecznego przez nabywcę zadłużonej nieruchomości
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2019 - Nieruchomości w działalności gospodarczej - rozliczenie wydatków na nabycie i używanie
Niezamortyzowana wartość początkowa inwestycji w wynajmowanym lokalu
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2019 - Nieruchomości w działalności gospodarczej - rozliczenie wydatków na nabycie i używanie
Naprawa urządzenia wykorzystywanego na potrzeby prywatne oraz firmowe
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2019 - Nieruchomości w działalności gospodarczej - rozliczenie wydatków na nabycie i używanie
Wydatki na projekt budowlany gdy zaniechano budowy
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2019 - Nieruchomości w działalności gospodarczej - rozliczenie wydatków na nabycie i używanie
Koszty nabycia gruntów, które zostały przejęte przez gminę pod budowę drogi publicznej
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2019 - Nieruchomości w działalności gospodarczej - rozliczenie wydatków na nabycie i używanie
Prezent o znacznej wartości
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Wydatki na wykończenie lokalu stanowiącego cudzą własność
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Sprzedaż gruntu otrzymanego aportem - skutki w CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1016) z dnia 20.03.2019
Moment poniesienia kosztu podatkowego
Gazeta Podatkowa nr 22 (1584) z dnia 18.03.2019
Ujęcie w kosztach podatkowych wydatków na usługi doradcze
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1015) z dnia 10.03.2019
Amortyzacja w limicie 100.000 zł
Gazeta Podatkowa nr 19 (1581) z dnia 7.03.2019
Należności zarządu w kosztach spółki
Gazeta Podatkowa nr 19 (1581) z dnia 7.03.2019
Wydatki związane z realizacją działalności socjalnej jako koszty podatkowe firmy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (485) z dnia 1.03.2019
Wydatki na reklamę poniesione w ramach umowy sponsoringu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (485) z dnia 1.03.2019
Opłata sankcyjna za brak umowy OC nie jest kosztem uzyskania przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (485) z dnia 1.03.2019
Amortyzacja składników majątku wniesionych aportem do spółki kapitałowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (485) z dnia 1.03.2019
Ujęcie wstępnej opłaty leasingowej w kosztach podatkowych leasingobiorcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1014) z dnia 1.03.2019
Ujęcie w kosztach uzyskania przychodów opłaty recyklingowej związanej ze sprzedażą toreb foliowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1014) z dnia 1.03.2019
Jak podatkowo rozliczyć sprzedaż prototypu?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1014) z dnia 1.03.2019
Rozliczenie kosztów remontów w czasie dla celów rachunkowych nie przesądza o ich podatkowej kwalifikacji - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1014) z dnia 1.03.2019
Kosztowe rozliczenie wydatków na firmowy festyn
Gazeta Podatkowa nr 17 (1579) z dnia 28.02.2019
Rozliczenie kosztowe nakładów remontowych
Gazeta Podatkowa nr 17 (1579) z dnia 28.02.2019
Odsetki i koszty postępowania sądowego obciążające dłużnika
Gazeta Podatkowa nr 16 (1578) z dnia 25.02.2019
Ewidencja w księgach otrzymanego rabatu potransakcyjnego
Gazeta Podatkowa nr 16 (1578) z dnia 25.02.2019
SAMOCHÓD BĘDĄCY ŚRODKIEM TRWAŁYM
Pomocnik Podatnika do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 4 z dnia 20.02.2019
Wartość początkowa samochodów
Dodatek nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 z dnia 20.02.2019 - Używanie firmowych samochodów w 2019 r.
Sprzedaż własnej wierzytelności
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (484) z dnia 20.02.2019
Przychody i koszty podatkowe w działalności gospodarczej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (484) z dnia 20.02.2019
Wysokość przychodów i kosztów z tytułu korekty ceny transferowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (484) z dnia 20.02.2019
Premia przyznana w styczniu 2019 r. może być kosztem grudnia 2018 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (484) z dnia 20.02.2019
Koszty podatkowe należy rozliczać w roku podatkowym, którego dotyczą
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (484) z dnia 20.02.2019
Amortyzacja fabrycznie nowych środków trwałych do kwoty 100.000 zł
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (484) z dnia 20.02.2019
Moment poniesienia wydatku
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (484) z dnia 20.02.2019
Zasady dokonywania korekty kosztów w rachunku podatkowym
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2019 - Koszty i przychody na przełomie roku
Podatkowe rozliczenie kosztów wynagrodzeń
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2019 - Koszty i przychody na przełomie roku
Nowe stanowisko organów podatkowych w sprawie definiowania dnia poniesienia kosztu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1013) z dnia 20.02.2019
Przypisanie kosztów pośrednich do źródła przychodów na potrzeby CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1013) z dnia 20.02.2019
Podatkowe rozliczenie zaliczki wpłaconej w grudniu 2018 r. na nabycie środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1013) z dnia 20.02.2019
Moment rozliczenia w kosztach wynagrodzeń pracowniczych
Gazeta Podatkowa nr 14 (1576) z dnia 18.02.2019
Danina solidarnościowa w CIT/PIT
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2019 - Co nowego w przepisach w 2019 r.?
Pracownicze plany kapitałowe - skutki w podatku dochodowym
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2019 - Co nowego w przepisach w 2019 r.?
Pozostałe zmiany
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2019 - Co nowego w przepisach w 2019 r.?
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (483) z dnia 1.02.2019
Wydatki na konsumpcję w trakcie podróży służbowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (483) z dnia 1.02.2019
Korekta kosztów z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (483) z dnia 1.02.2019
Strata z tytułu likwidacji środka trwałego sfinansowanego dotacją
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (483) z dnia 1.02.2019
Podatkowe zasady rozliczania kosztów wynagrodzeń pracowników
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (483) z dnia 1.02.2019
Otrzymanie wpłaty - CIT/PIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1011) z dnia 1.02.2019
Wymiana stolarki okiennej może stanowić ulepszenie budynku - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1011) z dnia 1.02.2019
Rozliczenie kosztu ubezpieczenia wyrażonego w walucie obcej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1011) z dnia 1.02.2019
Moment korekty kosztów z powodu otrzymania dotacji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (482) z dnia 20.01.2019
Koszty z tytułu odroczonej zapłaty zobowiązania
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (482) z dnia 20.01.2019
Ogólne zasady alokacji kosztów pośrednich do poszczególnych źródeł przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (482) z dnia 20.01.2019
Odsetki od odszkodowania poza kosztami uzyskania przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (482) z dnia 20.01.2019
Moment zmniejszenia kosztów podatkowych w związku z otrzymanym rabatem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (482) z dnia 20.01.2019
Zakup kart rabatowych a koszty uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1010) z dnia 20.01.2019
Podatkowe rozliczenie prac rozwojowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1010) z dnia 20.01.2019
Zakup odzieży roboczej dla zleceniobiorców
Gazeta Podatkowa nr 1 (1563) z dnia 3.01.2019
Wynagrodzenie za pracę małżonka i małoletnich dzieci
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Ustalenie przychodów i kosztów z tytułu obrotu walutą wirtualną
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
PCC w kosztach wspólnika przekształcanej spółki
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Koszty pozyskiwania nowych kontrahentów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Zaliczka na poczet nabycia fabrycznie nowego środka trwałego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Otrzymanie dotacji a korekta kosztów podatkowych - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1008) z dnia 1.01.2019
Pracownicze plany kapitałowe - skutki w podatku dochodowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1008) z dnia 1.01.2019
Moment ujęcia w rachunku podatkowym kosztów pośrednich produkcji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1008) z dnia 1.01.2019
Dokumentowanie wydatków ponoszonych za granicą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1008) z dnia 1.01.2019
PIT/CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (480) z dnia 20.12.2018
Danina solidarnościowa - nowy podatek
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (480) z dnia 20.12.2018
Danina solidarnościowa - zmiany w CIT/PIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1006) z dnia 10.12.2018
Moment rozliczenia w CIT kosztów nieistotnych dotyczących dwóch lat podatkowych - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (997) z dnia 10.09.2018
Jednorazowe odpisy amortyzacyjne o małej wartości a odpis w wysokości 100.000 zł - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (997) z dnia 10.09.2018
Opłaty związane z dochodzeniem należności
Gazeta Podatkowa nr 71 (1528) z dnia 3.09.2018
Związek kosztów z wytworzeniem towaru lub świadczeniem usługi
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (473) z dnia 1.09.2018
Usługi doradcze podwyższające wartość początkową środka trwałego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (473) z dnia 1.09.2018
Koszty remontu rozliczane w czasie - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (473) z dnia 1.09.2018
Przyporządkowanie kosztów do źródła przychodów w CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (473) z dnia 1.09.2018
Przeliczenie na złote kosztu podatkowego poniesionego w walucie obcej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (473) z dnia 1.09.2018
Możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych kwoty wpłaconej zaliczki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (473) z dnia 1.09.2018
Rozliczenia spółki z o.o. w czasie zawieszenia działalności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1526) z dnia 27.08.2018 - Zawieszanie działalności gospodarczej
Przypisanie kosztów do źródła przychodów
Dodatek nr 13 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 16 z dnia 20.08.2018 - Opodatkowanie przychodów z zysków kapitałowych i kapitałów pieniężnych
Dokumentowanie kosztów podróży zleceniobiorcy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (472) z dnia 20.08.2018
Koszty szkolenia wykupionego pracownikom firmy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (472) z dnia 20.08.2018
Koszty wstępnych badań lekarskich przyszłych pracowników
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (472) z dnia 20.08.2018
Pakiety medyczne
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (472) z dnia 20.08.2018
Koszty związane z działalnością zagranicznego zakładu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (472) z dnia 20.08.2018
Wynagrodzenie za poręczenie spłaty kredytu w kosztach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1524) z dnia 20.08.2018 - Różne źródła finansowania firmy a podatek dochodowy
Wydatek na sprawdzenie przedmiotu leasingu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1524) z dnia 20.08.2018 - Różne źródła finansowania firmy a podatek dochodowy
Prowizja od kredytu obrotowego w kosztach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1524) z dnia 20.08.2018 - Różne źródła finansowania firmy a podatek dochodowy
Koszt odstępnego przy cesji umowy leasingu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1524) z dnia 20.08.2018 - Różne źródła finansowania firmy a podatek dochodowy
Skutki w podatku dochodowym regulowania firmowych płatności po terminie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1522) z dnia 13.08.2018 - Gdy firma nie dotrzymuje terminów płatności
Zapłata po terminie składek ZUS od wynagrodzeń
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1522) z dnia 13.08.2018 - Gdy firma nie dotrzymuje terminów płatności
Obciążanie kosztów pracodawcy pracowniczymi premiami
Gazeta Podatkowa nr 65 (1522) z dnia 13.08.2018
Korekta faktury, gdy faktura pierwotna była błędna - rozliczenie u nabywcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (994) z dnia 10.08.2018
Jednorazowa amortyzacja do 100.000 zł
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (471) z dnia 1.08.2018
Kwalifikacja wydatku do kosztów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (471) z dnia 1.08.2018
Moment ujęcia wydatku w kosztach
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (471) z dnia 1.08.2018
Przesłanki zaliczenia wypłaty zadośćuczynienia do kosztów uzyskania przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (471) z dnia 1.08.2018
Wydatek w podróży służbowej udokumentowany paragonem - kurs waluty obcej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (993) z dnia 1.08.2018
Przychody i koszty wynikające z działalności badawczo-rozwojowej podatnika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (993) z dnia 1.08.2018
Rozliczenie wydatków na budowę środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (993) z dnia 1.08.2018
Wydatki na opłacenie mandatu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 59 (1516) z dnia 23.07.2018 - Firmowy wydatek nie zawsze jest kosztem podatkowym
Moment zaliczenia do kosztów wstępnej opłaty leasingowej
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2018 - Leasing w podatku dochodowym
Opłaty leasingowe za okres, w którym przedmiot leasingu nie jest używany
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2018 - Leasing w podatku dochodowym
Skrócenie okresu obowiązywania umowy leasingu operacyjnego
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2018 - Leasing w podatku dochodowym
Zapłata odstępnego z tytułu cesji umowy leasingu
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2018 - Leasing w podatku dochodowym
Wydatki poniesione przed oddaniem do używania leasingowanej maszyny
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2018 - Leasing w podatku dochodowym
Cesja umowy leasingu finansowego a ujęcie w kosztach części rat kapitałowych, która nie znajduje pokrycia w odpisach amortyzacyjnych
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2018 - Leasing w podatku dochodowym
Brak konieczności korygowania kosztów w związku z wcześniejszym rozwiązaniem umowy leasingu
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2018 - Leasing w podatku dochodowym
Przypisanie kosztów do źródła przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Zawarcie pozornej umowy o pracę - skutki u pracodawcy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Amortyzacja klimatyzatora
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Wydatki ponoszone w celu nabycia udziałów w spółce kapitałowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Nakłady poniesione na montaż przedmiotu leasingu według standardów krajowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Wycena przychodu/kosztu w walucie obcej dla celów podatku dochodowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (992) z dnia 20.07.2018
Wynagrodzenia pracowników produkcyjnych w kosztach podatkowych pracodawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (992) z dnia 20.07.2018
Moment ujęcia w kosztach podatkowych wstępnej opłaty leasingowej - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (991) z dnia 10.07.2018
Premia roczna wypłacona pracownikom w kosztach uzyskania przychodów pracodawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (991) z dnia 10.07.2018
Konsekwencje pozorności umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (464) z dnia 10.07.2018
Ewidencja wynagrodzeń pracowników produkcyjnych
Gazeta Podatkowa nr 54 (1511) z dnia 5.07.2018
Koszty bezpośrednio związane z nabyciem towaru/świadczeniem usługi
Dodatek nr 21 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 z dnia 1.07.2018 - Najciekawsze rozstrzygnięcia MF, ZUS i resortu pracy
Kurs waluty obcej stosowany do przeliczenia zaliczki wpłaconej na zakup środka trwałego
Dodatek nr 21 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 z dnia 1.07.2018 - Najciekawsze rozstrzygnięcia MF, ZUS i resortu pracy
Wypłaty z ZFŚS
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (469) z dnia 1.07.2018
Świadczenia urlopowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (469) z dnia 1.07.2018
Dofinansowanie ze środków obrotowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (469) z dnia 1.07.2018
Koszty wyceny nabywanych udziałów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (469) z dnia 1.07.2018
Wynagrodzenie wypłacone z opóźnieniem
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (469) z dnia 1.07.2018
Opłacone po terminie składki ZUS od należności pracowniczych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (469) z dnia 1.07.2018
Kiedy program komputerowy nie podlega amortyzacji?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (469) z dnia 1.07.2018
Wydatek na zakup alkoholu przekazywanego klientom
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (469) z dnia 1.07.2018
Opłaty windykacyjne w kosztach uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (990) z dnia 1.07.2018
Przypisanie kosztów pośrednich do poszczególnych źródeł przychodów w CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (990) z dnia 1.07.2018
Nieodpłatne świadczenia dla członków zarządu pełniących funkcję na podstawie powołania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (990) z dnia 1.07.2018
Korekta przychodów i kosztów z 2017 r. w związku ze zwrotem towaru dokonanym w 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (990) z dnia 1.07.2018
Zakup stołu do tenisa dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 52 (1509) z dnia 28.06.2018
Najem mieszkania dla członka zarządu
Gazeta Podatkowa nr 51 (1508) z dnia 25.06.2018
Wydatki poniesione w związku z wypłatą dywidendy
Pomocnik Podatnika do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 z dnia 20.06.2018
Wypłata dywidendy w walucie obcej z rachunku walutowego
Pomocnik Podatnika do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 z dnia 20.06.2018
Rozliczenie opłaty za najem zastępczego samochodu osobowego
Dodatek nr 10 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 z dnia 20.06.2018 - Firmowe koszty podatkowe - wybrane zagadnienia
Koszty naprawy powypadkowej firmowego auta gdy odszkodowanie pokryło tylko kwotę netto z faktury za naprawę
Dodatek nr 10 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 z dnia 20.06.2018 - Firmowe koszty podatkowe - wybrane zagadnienia
Powypadkowa naprawa samochodu używanego do celów służbowych i prywatnych
Dodatek nr 10 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 z dnia 20.06.2018 - Firmowe koszty podatkowe - wybrane zagadnienia
Organizacja imprezy integracyjnej
Dodatek nr 10 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 z dnia 20.06.2018 - Firmowe koszty podatkowe - wybrane zagadnienia
Sfinansowanie pracownikom posiłków
Dodatek nr 10 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 z dnia 20.06.2018 - Firmowe koszty podatkowe - wybrane zagadnienia
Wydatki związane z odwołaną podróżą służbową
Dodatek nr 10 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 z dnia 20.06.2018 - Firmowe koszty podatkowe - wybrane zagadnienia
Odszkodowanie wypłacone na podstawie umowy o zakazie konkurencji
Dodatek nr 10 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 z dnia 20.06.2018 - Firmowe koszty podatkowe - wybrane zagadnienia
Kwiaty i upominek wręczony pracownikowi odchodzącemu na emeryturę
Dodatek nr 10 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 z dnia 20.06.2018 - Firmowe koszty podatkowe - wybrane zagadnienia
Wynagrodzenia i składki ZUS w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy
Dodatek nr 10 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 z dnia 20.06.2018 - Firmowe koszty podatkowe - wybrane zagadnienia
Wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Dodatek nr 10 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 z dnia 20.06.2018 - Firmowe koszty podatkowe - wybrane zagadnienia
Wynajem mieszkania pracownikowi mieszkającemu w odległej od firmy miejscowości
Dodatek nr 10 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 z dnia 20.06.2018 - Firmowe koszty podatkowe - wybrane zagadnienia
Wypłacona kontrahentom kwota w celu zachęcenia do kontynuowania nawiązanej współpracy
Dodatek nr 10 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 z dnia 20.06.2018 - Firmowe koszty podatkowe - wybrane zagadnienia
Nagrody wydane w ramach sprzedaży premiowej
Dodatek nr 10 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 z dnia 20.06.2018 - Firmowe koszty podatkowe - wybrane zagadnienia
Wynagrodzenie pracownicze wypłacone z opóźnieniem
Dodatek nr 10 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 z dnia 20.06.2018 - Firmowe koszty podatkowe - wybrane zagadnienia
Rozliczenie wydatku na wypłatę premii
Dodatek nr 10 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 z dnia 20.06.2018 - Firmowe koszty podatkowe - wybrane zagadnienia
Koszt ujęty w księgach na podstawie duplikatu faktury
Dodatek nr 10 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 z dnia 20.06.2018 - Firmowe koszty podatkowe - wybrane zagadnienia
Przedłożone przez pracownika paragony za płatne parkowanie firmowych samochodów
Dodatek nr 10 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 z dnia 20.06.2018 - Firmowe koszty podatkowe - wybrane zagadnienia
Definicja kosztu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (468) z dnia 20.06.2018
Wydatki ponoszone w celu uniknięcia straty
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (468) z dnia 20.06.2018
Likwidacja nie w pełni umorzonych środków trwałych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (468) z dnia 20.06.2018
Koszty uzyskania przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (468) z dnia 20.06.2018
Jednorazowa amortyzacja środków trwałych do kwoty 100.000 zł
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (468) z dnia 20.06.2018
Rabaty otrzymane od kontrahentów, korygujące koszty
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (468) z dnia 20.06.2018
Wydatki na zakup usług niematerialnych a CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (989) z dnia 20.06.2018
Wycena diety dotyczącej podróży służbowej pracownika (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (989) z dnia 20.06.2018
Amortyzacja środka trwałego wykorzystywanego w działalności gospodarczej i rolniczej - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (989) z dnia 20.06.2018
Wynagrodzenia i składki ZUS w kosztach pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 48 (1505) z dnia 14.06.2018
Składki ZUS w części finansowanej przez pracowników w kosztach podatkowych pracodawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (988) z dnia 10.06.2018
Czy wydatki na elektroniczny podpis kwalifikowany należy rozliczać w czasie?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (988) z dnia 10.06.2018
Korekty przychodów i kosztów spowodowane zwrotem towarów
Gazeta Podatkowa nr 45 (1502) z dnia 4.06.2018
Kategorie kosztów usług nieobjętych limitowaniem
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (467) z dnia 1.06.2018
Koszty szkoleń i imprez im towarzyszących
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (467) z dnia 1.06.2018
Korekty przychodów i kosztów spowodowane zwrotem towarów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (467) z dnia 1.06.2018
Cesja umowy leasingu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (467) z dnia 1.06.2018
Ujęcie w kosztach uzyskania przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (467) z dnia 1.06.2018
Korekta amortyzacji za lata ubiegłe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (467) z dnia 1.06.2018
Odsetki oraz koszty upomnień za niewpłacone podatki
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (467) z dnia 1.06.2018
Moment poniesienia kosztu na potrzeby ulgi B+R - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (467) z dnia 1.06.2018
Rabat finansowy a korekty przychodów i kosztów w podatku dochodowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 44 (1501) z dnia 1.06.2018 - Firmowe działania promocyjne w podatku dochodowym
Aktualizacja wartości środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 41 (1498) z dnia 21.05.2018
Wydatki ponoszone przez najemcę
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (466) z dnia 20.05.2018
Kaucja
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (466) z dnia 20.05.2018
Wydatek poniesiony za inny podmiot nie jest kosztem podatkowym
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (466) z dnia 20.05.2018
Korekta kosztów ustalonych szacunkowo
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (466) z dnia 20.05.2018
Zmniejszenie kosztów z powodu zwrotu prowizji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (466) z dnia 20.05.2018
Podatkowe i bilansowe rozliczenie zakupu polisy komunikacyjnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (986) z dnia 20.05.2018
Koszty bezpośrednio związane z nabyciem towaru/świadczeniem usługi - w świetle wyjaśnień MF
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (986) z dnia 20.05.2018
Podstawa naliczenia amortyzacji w latach kolejnych przy jednorazowym odpisie amortyzacyjnym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (986) z dnia 20.05.2018
Amortyzacja środka trwałego po jego ujawnieniu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1495) z dnia 10.05.2018 - Rozliczanie amortyzacji w podatku dochodowym
Świadczenia medyczne w podatku dochodowym
Gazeta Podatkowa nr 37 (1494) z dnia 7.05.2018
Zwrot kosztów paliwa ustalonych ryczałtowo
Gazeta Podatkowa nr 37 (1494) z dnia 7.05.2018
Opłacenie czesnego na rzecz studiującego członka zarządu
Gazeta Podatkowa nr 37 (1494) z dnia 7.05.2018
Przychód i koszt podatkowy z tytułu wniesienia aportu do spółki z o.o.
Dodatek nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 z dnia 1.05.2018 - Rozliczenia między spółką a wspólnikiem - podatki i ewidencja księgowa
Koszty uznanych reklamacji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (465) z dnia 1.05.2018
Korekta przychodu/kosztu na skutek zwrotu towaru lub obniżenia jego ceny
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (465) z dnia 1.05.2018
Zwrot kosztów paliwa ustalonych ryczałtowo
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (465) z dnia 1.05.2018
Opłacenie czesnego na rzecz studiującego członka zarządu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (465) z dnia 1.05.2018
Ogólne zasady ujęcia podatku w kosztach
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (465) z dnia 1.05.2018
Kwestia korekty kosztów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (465) z dnia 1.05.2018
Ujęcie w kosztach odsetek karnych od nieterminowo spłacanego kredytu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (465) z dnia 1.05.2018
Podatkowe rozliczenie wydatków na artykuły spożywcze i cateringowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (465) z dnia 1.05.2018
Bilansowe i podatkowe ujęcie odszkodowania za opóźnienia w realizacji dostaw
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (465) z dnia 1.05.2018
Szkolenie bhp właściciela w kosztach działalności operacyjnej jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (465) z dnia 1.05.2018
Rozliczenie wydatków remontowych dla celów podatku dochodowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (984) z dnia 1.05.2018
Polisa ubezpieczeniowa z grudnia 2017 r., dotycząca 2018 r. - moment ujęcia w kosztach podatkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (984) z dnia 1.05.2018
Wynagrodzenie osób związanych z prowadzoną inwestycją
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (984) z dnia 1.05.2018
Zwrot przelewu w związku z błędnym numerem rachunku bankowego odbiorcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (984) z dnia 1.05.2018
Rozliczenie kosztów bezpośrednich
Gazeta Podatkowa nr 35 (1492) z dnia 30.04.2018
Ewidencja udzielonych i otrzymanych rabatów
Gazeta Podatkowa nr 35 (1492) z dnia 30.04.2018
Posiłek dla kontrahenta - kosztem podatkowym kwota "brutto", "netto", czy sam VAT?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Moment zaliczenia wydatków do kosztów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Zwrot poniesionych kosztów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Pozapłacowe świadczenia na rzecz pracownika w kosztach podatkowych firmy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Opłata za prawo ochronne na znak towarowy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Koszty z tytułu odszkodowań także wykazują związek z przychodami - wyrok NSA
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Koszty prac rozwojowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Ustalanie wielkości zaliczek na podatek dochodowy przez podmiot prowadzący działalność rolniczą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (983) z dnia 20.04.2018
Dowody stanowiące podstawę ujęcia wydatku w kosztach podatkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (983) z dnia 20.04.2018
Premia roczna pracowników w kosztach pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 31 (1488) z dnia 16.04.2018
Koszty kondolencji w rozliczeniu pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 30 (1487) z dnia 12.04.2018
Wydatki poniesione na sponsoring pracownika-sportowca
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (982) z dnia 10.04.2018
Dwa limity jednorazowej amortyzacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1486) z dnia 9.04.2018 - Podatek dochodowy i VAT w odpowiedziach Ministerstwa Finansów na zapytania naszego Wydawnictwa
Wypłata dywidendy w walucie obcej a różnice kursowe
Gazeta Podatkowa nr 29 (1486) z dnia 9.04.2018
Opłata za sprawdzenie przedmiotu leasingu
Gazeta Podatkowa nr 28 (1485) z dnia 5.04.2018
Dotacja na środek trwały w podatku dochodowym
Gazeta Podatkowa nr 27 (1484) z dnia 3.04.2018
Środek trwały zakupiony w ramach importu
Dodatek nr 12 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 z dnia 1.04.2018 - Amortyzacja środków trwałych - rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe
Jednorazowa amortyzacja
Dodatek nr 12 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 z dnia 1.04.2018 - Amortyzacja środków trwałych - rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe
Wypłata dywidendy w walucie obcej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (463) z dnia 1.04.2018
Wydatki na wystrój firmy w okresie wielkanocnym i nie tylko
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (463) z dnia 1.04.2018
Odpisy amortyzacyjne od licencji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (463) z dnia 1.04.2018
Kara umowna za wcześniejsze rozwiązanie umowy w kosztach podatkowych - wyrok NSA
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (463) z dnia 1.04.2018
Usługi niematerialne nabyte od podmiotów powiązanych a koszty podatkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (981) z dnia 1.04.2018
Koszty na przełomie roku w świetle przepisów podatkowych oraz ustawy o rachunkowości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (981) z dnia 1.04.2018
Kontrakt menedżerski a koszty podatkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (981) z dnia 1.04.2018
Składki OC członków zarządu i składki ZUS a koszty podatkowe - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (981) z dnia 1.04.2018
Kary umowne - koszty uzyskania i przychody podatkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (981) z dnia 1.04.2018
Korekta amortyzacji w związku ze zmianą wartości początkowej środka trwałego - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (981) z dnia 1.04.2018
Wydatki na katalog produktów firmy
Gazeta Podatkowa nr 26 (1483) z dnia 29.03.2018
Wydatki na zaniechaną budowę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 25 (1482) z dnia 26.03.2018 - Firmowe nieruchomości w rozliczeniach podatku dochodowego
MF wyjaśnia Kurs waluty a zaliczka na środek trwały
Gazeta Podatkowa nr 25 (1482) z dnia 26.03.2018
Szkolenie z zakresu wykonywanych obowiązków
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2018 - Podatkowe rozliczenie świadczeń na rzecz pracowników
Prezent dla pracownika odchodzącego na emeryturę
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2018 - Podatkowe rozliczenie świadczeń na rzecz pracowników
Wydatki na obiady spożywane podczas przerwy w pracy
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2018 - Podatkowe rozliczenie świadczeń na rzecz pracowników
Wydatki na artykuły spożywcze, napoje, catering
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2018 - Podatkowe rozliczenie świadczeń na rzecz pracowników
Wartość początkowa samochodów
Dodatek nr 11 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 z dnia 20.03.2018 - Używanie firmowych samochodów w 2018 r.
Wstępna opłata leasingowa w leasingu operacyjnym - moment ujęcia w kosztach podatkowych
Dodatek nr 11 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 z dnia 20.03.2018 - Używanie firmowych samochodów w 2018 r.
Zwrot dotacji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (462) z dnia 20.03.2018
Kwota wypłacona na poczet przyszłej premii
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (462) z dnia 20.03.2018
Koszty pośrednie dotyczące działalności w SSE
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (462) z dnia 20.03.2018
Data ujęcia w kosztach podatku od środków transportowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (462) z dnia 20.03.2018
Skutki korekty podatkowej i bilansowej amortyzacji za lata ubiegłe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (462) z dnia 20.03.2018
Kurs waluty obcej stosowany do przeliczenia zaliczki wpłaconej na zakup środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (980) z dnia 20.03.2018
"Trzynastka" i naliczone od niej składki ZUS - moment ujęcia w kosztach uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (980) z dnia 20.03.2018
Upominki dla pracowników a koszty podatkowe pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018
Moment ujęcia opłat leasingowych w kosztach podatkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (979) z dnia 10.03.2018
Nadwyżki towarów a przychody/koszty podatkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (979) z dnia 10.03.2018
Odszkodowanie za przedterminowe rozwiązanie umowy leasingu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (979) z dnia 10.03.2018
Zaliczka na środek trwały wpłacona w 2017 r. a jednorazowy odpis amortyzacyjny w 2018 r. - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (979) z dnia 10.03.2018
Faktura dotycząca środka trwałego zakupionego w ramach importu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (979) z dnia 10.03.2018
Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu za lata ubiegłe - ujęcie w księgach rachunkowych i w kosztach podatkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (979) z dnia 10.03.2018
Dodatkowa opłata naliczona przez leasingodawcę
Gazeta Podatkowa nr 20 (1477) z dnia 8.03.2018
Zadośćuczynienie dla klienta w kosztach podatkowych
Gazeta Podatkowa nr 20 (1477) z dnia 8.03.2018
Koszty uzyskania przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (461) z dnia 1.03.2018
Nagrody z zysku netto wykluczone z kosztów uzyskania przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (461) z dnia 1.03.2018
Powypadkowy koszt naprawy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (461) z dnia 1.03.2018
Składki opłacone na rzecz izby gospodarczej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (461) z dnia 1.03.2018
Koszty naprawy w ramach gwarancji - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (461) z dnia 1.03.2018
Błędna klasyfikacja środka trwałego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (461) z dnia 1.03.2018
Koszty organizacji imprezy integracyjnej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (461) z dnia 1.03.2018
Odsetki od kredytu konsolidacyjnego w kosztach uzyskania przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (461) z dnia 1.03.2018
Wpłacona zaliczka a koszty uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (978) z dnia 1.03.2018
Faktura w dwóch walutach a wysokość kosztu podatkowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (978) z dnia 1.03.2018
Posiedzenie rady nadzorczej z obiadem w restauracji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (460) z dnia 20.02.2018
Abonament rtv
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (460) z dnia 20.02.2018
Opłacenie szkolenia dla zleceniobiorcy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (460) z dnia 20.02.2018
Koszty leczenia
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (460) z dnia 20.02.2018
Wypłata wynagrodzenia z uchybieniem terminu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (460) z dnia 20.02.2018
Koszt pracodawcy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (460) z dnia 20.02.2018
Moment korekty kosztów podatkowych w związku z otrzymaniem rabatu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (460) z dnia 20.02.2018
Koszty tymczasowego nadzorcy sądowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (977) z dnia 20.02.2018
Określanie i dokumentowanie wysokości dochodu uzyskanego w innym państwie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (977) z dnia 20.02.2018
Koszty administrowania środkami ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 13 (1470) z dnia 12.02.2018
Wydatki na menedżera (prezesa zarządu) a koszty uzyskania przychodów w spółce - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (976) z dnia 10.02.2018
Koszty z tytułu objęcia udziałów (akcji)
Dodatek nr 6 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2018 - Co nowego w przepisach w 2018 r.?
Wydatki na żłobki i przedszkola w kosztach podatkowych
Dodatek nr 6 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2018 - Co nowego w przepisach w 2018 r.?
Opłata recyklingowa a przychody i koszty podatkowe
Dodatek nr 6 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2018 - Co nowego w przepisach w 2018 r.?
Data poniesienia kosztu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (459) z dnia 1.02.2018
Korekta przychodu z tytułu przekazania opłaty recyklingowej przez ryczałtowca
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (459) z dnia 1.02.2018
Koszty na przełomie 2017/2018
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (459) z dnia 1.02.2018
Odsetki i opłata od kredytu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (459) z dnia 1.02.2018
Koszty administrowania środkami ZFŚS
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (459) z dnia 1.02.2018
Koszty prac rozwojowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (459) z dnia 1.02.2018
Pakiet medyczny dla członka zarządu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (459) z dnia 1.02.2018
Usługi budowlane wykonywane za granicą - opodatkowanie dochodu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (459) z dnia 1.02.2018
Opłata recyklingowa w przepisach ustaw o podatku dochodowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (459) z dnia 1.02.2018
Zagraniczny podatek jako koszt/przychód podatkowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (975) z dnia 1.02.2018
Wynagrodzenia pracowników a koszt wytworzenia środka trwałego - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (975) z dnia 1.02.2018
Korekta kosztów pokrytych dotacją
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (459) z dnia 1.02.2018
Opłata recyklingowa za torby foliowe wydawane klientom
Gazeta Podatkowa nr 8 (1465) z dnia 25.01.2018
Podatkowe rozliczenie kosztów wynagrodzeń pracowników produkcyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (458) z dnia 20.01.2018
Podróże służbowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (458) z dnia 20.01.2018
Raty i koszty ubezpieczenia leasingowanego samochodu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (458) z dnia 20.01.2018
Kara za wcześniejsze rozwiązanie umowy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (458) z dnia 20.01.2018
Opłata recyklingowa za "foliówki" w przychodach i kosztach uzyskania przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (458) z dnia 20.01.2018
Zakup środka trwałego o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (458) z dnia 20.01.2018
Opłata recyklingowa a przychody i koszty podatkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (974) z dnia 20.01.2018
Zwrot w 2018 r. towarów sprzedanych w 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (974) z dnia 20.01.2018
Deklaracje CIT składane przez podatnika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (458) z dnia 20.01.2018
Wydatki na samochód, sprzęt i podróże służbowe menedżera
Gazeta Podatkowa nr 6 (1463) z dnia 18.01.2018
Wynagrodzenia i składki ZUS w kosztach różnych lat podatkowych
Gazeta Podatkowa nr 5 (1462) z dnia 15.01.2018
Opłata za sprzedaż toreb foliowych opodatkowana VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (973) z dnia 10.01.2018
Wynagrodzenie pracownika w kosztach podatkowych i ewidencji księgowej pracodawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (973) z dnia 10.01.2018
Wydatki na studia pracownika a koszty uzyskania przychodów - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (973) z dnia 10.01.2018
Moment ujęcia w kosztach podatkowych dewelopera podatku od nieruchomości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (973) z dnia 10.01.2018
Rozliczenie opłaty wstępnej w kosztach podatkowych
Gazeta Podatkowa nr 2 (1459) z dnia 4.01.2018
Koszty pośrednie na przełomie roku u podatnika prowadzącego księgi rachunkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (972) z dnia 1.01.2018
Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu otrzymanego nieodpłatnie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (972) z dnia 1.01.2018
Korekta kosztu podatkowego wyrażonego w walucie obcej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (457) z dnia 1.01.2018
Wynagrodzenia i składki ZUS w kosztach różnych lat podatkowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (457) z dnia 1.01.2018
Koszty działalności deweloperskiej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (457) z dnia 1.01.2018
Koszty pośrednie w 2018 r. rozliczane na dotychczasowych zasadach
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (457) z dnia 1.01.2018
Wybrane zmiany w CIT/PIT w 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (972) z dnia 1.01.2018
Wydatki na podróże podwykonawców
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1457) z dnia 28.12.2017 - Podróże służbowe pracowników i przedsiębiorców
Grudniowe wynagrodzenia w kosztach firmowych
Gazeta Podatkowa nr 102 (1456) z dnia 21.12.2017
Koszty wezwania do zapłaty
Gazeta Podatkowa nr 102 (1456) z dnia 21.12.2017
Niedobory i nadwyżki towarów a koszty i przychody podatkowe
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2017 - Ustalanie dochodu za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Moment poniesienia kosztu na potrzeby ulgi B + R - odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2017 - Ustalanie dochodu za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Koszt u wierzyciela
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (456) z dnia 20.12.2017
Koszty dojazdu na posiedzenia rady
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (456) z dnia 20.12.2017
Prezent dla pracownika - skutki w podatku dochodowym
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (456) z dnia 20.12.2017
Wydatek na spłatę kredytu zaciągniętego przez inną firmę
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (456) z dnia 20.12.2017
Wynagrodzenia pracowników produkcyjnych w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (971) z dnia 20.12.2017
Inne zmiany
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (456) z dnia 20.12.2017
Koszt w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 101 (1455) z dnia 18.12.2017
Najem leasingowanych aut a koszty podatkowe leasingobiorcy
Gazeta Podatkowa nr 100 (1454) z dnia 14.12.2017
Rozliczanie kosztów zagranicznych podróży służbowych
Pomocnik Księgowego do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 35 z dnia 10.12.2017
Zaliczenie opłaconych składek na Fundusz Pracy i FGŚP do kosztów uzyskania przychodów
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2017 - Składki na FP i FGŚP za pracowników oraz zleceniobiorców
Koszty bezpośrednie poniesione po uzyskaniu przychodu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (455) z dnia 1.12.2017
Paragon jako dowód poniesienia wydatku
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (455) z dnia 1.12.2017
Wydatki na remont drogi dojazdowej do firmy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (455) z dnia 1.12.2017
Koszty szkolenia pracownika z zakresu działania środka trwałego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (455) z dnia 1.12.2017
Koszty podatkowe leasingobiorcy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (455) z dnia 1.12.2017
Koszty procesowe a koszty uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (969) z dnia 1.12.2017
Ratalna zapłata składek ZUS za lata ubiegłe - skutki podatkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (969) z dnia 1.12.2017
Niezamortyzowana wartość inwestycji w obcym środku trwałym - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (969) z dnia 1.12.2017
Faktury korygujące u nabywcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (1450) z dnia 30.11.2017 - Rozliczanie faktur korygujących - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa
Błędne dane nabywcy na fakturze - skutki podatkowe i rachunkowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (1450) z dnia 30.11.2017 - Rozliczanie faktur korygujących - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa
Mandat pracownika a koszty pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 95 (1449) z dnia 27.11.2017
Napoje i słodycze serwowane na spotkaniach promocyjnych
Dodatek nr 17 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 22 z dnia 20.11.2017 - Wydatki na promocję firmy
Wydatki na rzecz przyszłego kontrahenta
Dodatek nr 17 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 22 z dnia 20.11.2017 - Wydatki na promocję firmy
Występ artystyczny na spotkaniu biznesowym
Dodatek nr 17 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 22 z dnia 20.11.2017 - Wydatki na promocję firmy
Upominki niezawierające logo
Dodatek nr 17 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 22 z dnia 20.11.2017 - Wydatki na promocję firmy
Odzież służbowa pracowników oznaczona logo
Dodatek nr 17 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 22 z dnia 20.11.2017 - Wydatki na promocję firmy
Konferencja prasowa promująca nowy produkt
Dodatek nr 17 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 22 z dnia 20.11.2017 - Wydatki na promocję firmy
Organizacja zawodów sportowych
Dodatek nr 17 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 22 z dnia 20.11.2017 - Wydatki na promocję firmy
Koszty zorganizowania sprzedaży premiowej
Dodatek nr 17 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 22 z dnia 20.11.2017 - Wydatki na promocję firmy
Moment ujęcia w kosztach wydatków poniesionych na udział w targach
Dodatek nr 17 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 22 z dnia 20.11.2017 - Wydatki na promocję firmy
Zakup odzieży oraz usług fryzjerskich dla pracowników reprezentujących firmę na targach
Dodatek nr 17 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 22 z dnia 20.11.2017 - Wydatki na promocję firmy
Ujęcie wydatków w kosztach uzyskania przychodów
Dodatek nr 17 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 22 z dnia 20.11.2017 - Wydatki na promocję firmy
Rozliczenie w kosztach umowy sponsoringu obejmującej dwa lata podatkowe
Dodatek nr 17 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 22 z dnia 20.11.2017 - Wydatki na promocję firmy
Wydatki na rzecz kontrahentów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (454) z dnia 20.11.2017
Finansowanie wydatków z ZFRON
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (454) z dnia 20.11.2017
Wydatki na terapię psychologiczną pracowników jako koszty uzyskania przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (454) z dnia 20.11.2017
Ujęcie w kosztach podatku od wartości dodanej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (454) z dnia 20.11.2017
Wydatki na zorganizowanie siłowni dla pracowników a koszty uzyskania przychodów - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (968) z dnia 20.11.2017
Korekta kosztów uzyskania przychodów w związku z otrzymanym rabatem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (968) z dnia 20.11.2017
Pracownicza delegacja w kosztach pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017
Kosztowe rozliczenie opłaty adiacenckiej
Gazeta Podatkowa nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017
Zmiany w CIT i PIT w zakresie podatkowego rozliczenia opłaty recyklingowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (968) z dnia 20.11.2017
Koszt wstępnej opłaty w leasingu operacyjnym
Gazeta Podatkowa nr 92 (1446) z dnia 16.11.2017
Wydatek na zakup gwarancji zapłaty wadium
Gazeta Podatkowa nr 91 (1445) z dnia 13.11.2017
Rozliczanie faktur korygujących w podatku dochodowym w praktyce
Gazeta Podatkowa nr 91 (1445) z dnia 13.11.2017
Wydatki na zagraniczną podróż służbową w kosztach podatkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (967) z dnia 10.11.2017
Podatkowe rozliczenie wynagrodzeń pracowników (pytanie z forum internetowego - www.gofin.forum.pl)
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (967) z dnia 10.11.2017
Wycena faktury w walucie obcej otrzymanej od kontrahenta zagranicznego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (967) z dnia 10.11.2017
Podatkowe skutki sprzedaży zaniechanej inwestycji
Gazeta Podatkowa nr 90 (1444) z dnia 9.11.2017
Cesja umowy leasingu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 88 (1442) z dnia 2.11.2017 - Rozliczenie leasingu w podatku dochodowym
Czasowe nieużywanie przedmiotu leasingu a koszty podatkowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 88 (1442) z dnia 2.11.2017 - Rozliczenie leasingu w podatku dochodowym
Wydatki w kosztach uzyskania przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (453) z dnia 1.11.2017
Koszty z tytułu nieterminowo regulowanych zobowiązań
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (453) z dnia 1.11.2017
Wydatki na utylizację zepsutego towaru
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (453) z dnia 1.11.2017
Przychody z tytułu dofinansowania kosztów kształcenia
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (453) z dnia 1.11.2017
Koszty dotyczące zarówno centrali, jak i oddziału
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (453) z dnia 1.11.2017
Korekta kosztów w następstwie płatności gotówkowych a zwolnienie od podatku
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (453) z dnia 1.11.2017
Usługa transportowa a koszty uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (966) z dnia 1.11.2017
Korekta odpisów amortyzacyjnych w związku ze zwrotem dotacji - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (966) z dnia 1.11.2017
Moment potrącenia kosztu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (452) z dnia 20.10.2017
Koszt podatkowy w kwocie brutto czy netto?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (452) z dnia 20.10.2017
Wydatek na poręczenie spłaty kredytu zaciągniętego na potrzeby firmy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (452) z dnia 20.10.2017
Duplikat faktury dokumentujący poniesienie kosztu w ubiegłym roku
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (452) z dnia 20.10.2017
Opłaty sądowe jako koszty uzyskania przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (452) z dnia 20.10.2017
Kara pieniężna nakładana w trybie postępowania administracyjnego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (452) z dnia 20.10.2017
Ogólne zasady zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (452) z dnia 20.10.2017
Moment potrącalności wydatku
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (452) z dnia 20.10.2017
Wydatek poniesiony za inną osobę
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (452) z dnia 20.10.2017
Kara za błędy w dokumentacji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (452) z dnia 20.10.2017
Wydatki sfinansowane z funduszu reintegracyjnego spółdzielni socjalnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (965) z dnia 20.10.2017
Zagraniczna podróż służbowa połączona z prywatnym pobytem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (965) z dnia 20.10.2017
Outsourcing marketingowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 83 (1437) z dnia 16.10.2017 - Firmowy marketing w rozliczeniach podatkowych
Moment ujęcia w kosztach podatkowych wynagrodzeń pracowników produkcyjnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (964) z dnia 10.10.2017
Zaniechana inwestycja a koszty uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (964) z dnia 10.10.2017
Wydatki poniesione na relokację środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (964) z dnia 10.10.2017
Premia kwartalna w kosztach podatkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 80 (1434) z dnia 5.10.2017 - Firmowe przychody i koszty - wybrane zagadnienia
Koszty świątecznego wystroju firmy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 80 (1434) z dnia 5.10.2017 - Firmowe przychody i koszty - wybrane zagadnienia
Wydatki na rzecz członków rady nadzorczej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 80 (1434) z dnia 5.10.2017 - Firmowe przychody i koszty - wybrane zagadnienia
Kurs waluty obcej stosowany do przeliczenia korekty kosztu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 80 (1434) z dnia 5.10.2017 - Firmowe przychody i koszty - wybrane zagadnienia
MF wyjaśnia Jednorazowa amortyzacja w ramach dwóch limitów
Gazeta Podatkowa nr 79 (1433) z dnia 2.10.2017
Termin wypłaty pracowniczego wynagrodzenia a koszty firmowe
Gazeta Podatkowa nr 79 (1433) z dnia 2.10.2017
Dokonywanie zmian w wartości początkowej środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 79 (1433) z dnia 2.10.2017
Podatkowe rozliczenie wpłat na zakup nowego środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (451) z dnia 1.10.2017
Straty w środkach trwałych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (451) z dnia 1.10.2017
Zwrot równowartości składek AC w przychodach leasingodawcy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (451) z dnia 1.10.2017
Ustalenie prawa do jednorazowej amortyzacji w spółce niebędącej osobą prawną
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (451) z dnia 1.10.2017
Wydatki poniesione w związku z odwołaną podróżą służbową
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (451) z dnia 1.10.2017
Przychody i koszty związane ze sprzedażą nieruchomości otrzymanej nieodpłatnie
Dodatek nr 26 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2017 - Sprzedaż nieruchomości - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
Rozliczanie kosztów zagranicznych podróży służbowych - odpowiedź KIS na pytanie naszego Wydawnictwa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (963) z dnia 1.10.2017
Jednorazowy odpis amortyzacyjny od 12 sierpnia br. - w praktyce
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (963) z dnia 1.10.2017
Wydatki na integrację w kosztach firmowych
Gazeta Podatkowa nr 77 (1431) z dnia 25.09.2017
Nowe zasady dokonywania jednorazowej amortyzacji
Gazeta Podatkowa nr 77 (1431) z dnia 25.09.2017
Kursy walut do przeliczenia poniesionego kosztu
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2017 - Podatkowe rozliczenie transakcji prowadzonych w walucie obcej
Kurs waluty stosowany do przeliczenia korekty kosztu
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2017 - Podatkowe rozliczenie transakcji prowadzonych w walucie obcej
Wydatek udokumentowany duplikatem faktury
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2017 - Podatkowe rozliczenie transakcji prowadzonych w walucie obcej
Wynagrodzenia pracownicze wypłacane w walucie obcej
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2017 - Podatkowe rozliczenie transakcji prowadzonych w walucie obcej
Zobowiązanie udokumentowane fakturą w złotych, ale zapłacone w euro
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2017 - Podatkowe rozliczenie transakcji prowadzonych w walucie obcej
Skutki wniesienia aportu na gruncie podatku dochodowego
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2017 - Aport w księgach rachunkowych wnoszącego i otrzymującego - wybrane zagadnienia
Ujęcie ekwiwalentów w kosztach uzyskania przychodów pracodawcy
Dodatek nr 25 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2017 - Rozliczanie świadczeń pracowniczych - Prawo pracy, podatki i ewidencja księgowa
Ubezpieczenie członków zarządu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (450) z dnia 20.09.2017
Ubezpieczenie pracowników
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (450) z dnia 20.09.2017
Moment skorygowania kosztów z tytułu nadpłaconych składek
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (450) z dnia 20.09.2017
Koszt podatkowy przy faktoringu odwrotnym
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (450) z dnia 20.09.2017
Rozliczenie kosztów pośrednich udokumentowanych fakturami otrzymanymi po zamknięciu roku - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (962) z dnia 20.09.2017
Obciążanie kosztów nakładami bez efektów
Gazeta Podatkowa nr 73 (1427) z dnia 11.09.2017
Rozliczenie nakładów na inwestycję w obcym środku trwałym - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (961) z dnia 10.09.2017
Koszty badań lekarskich zleceniobiorcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 71 (1425) z dnia 4.09.2017 - Podatkowe rozliczenie należności pracowników i zleceniobiorców
Warunki, które musi spełniać wydatek, by stał się kosztem uzyskania przychodu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (449) z dnia 1.09.2017
Ogólne zasady dokumentowania kosztu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (449) z dnia 1.09.2017
Dokumentowanie kosztu dowodem innym niż faktura i rachunek
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (449) z dnia 1.09.2017
Ujęcie kosztu pośredniego przed uzyskaniem faktury
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (449) z dnia 1.09.2017
Składki ZUS opłacone z opóźnieniem
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (449) z dnia 1.09.2017
Opłaty leasingowe za okres wyłączenia przedmiotu leasingu z używania
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (449) z dnia 1.09.2017
Kara jako koszt podatkowy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (449) z dnia 1.09.2017
Kara kosztem pośrednio związanym z przychodem
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (449) z dnia 1.09.2017
Nowe zasady jednorazowej amortyzacji maszyn i urządzeń - pytania i odpowiedzi
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (449) z dnia 1.09.2017
Wydatki na spłatę hipoteki a koszty podatkowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (449) z dnia 1.09.2017
Wydatki związane z przekazaniem dywidendy wspólnikom
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (449) z dnia 1.09.2017
Spłata odsetek od kredytu w okresie zawieszenia wykonywania działalności
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (449) z dnia 1.09.2017
Kurs waluty stosowany do wyceny kosztów podróży służbowej pracowników - odpowiedź KIS na pytanie naszego Wydawnictwa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (960) z dnia 1.09.2017
Moment otrzymania faktury a ujęcie jej w kosztach oraz odliczenie VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (960) z dnia 1.09.2017
Wstępna opłata leasingowa w kosztach podatkowych
Gazeta Podatkowa nr 70 (1424) z dnia 31.08.2017
Pokrywanie kosztów podróży podwykonawcy
Gazeta Podatkowa nr 69 (1423) z dnia 28.08.2017
Pracowniczy ZUS w kosztach firmowych
Gazeta Podatkowa nr 69 (1423) z dnia 28.08.2017
Wycena środka trwałego przez rzeczoznawcę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1422) z dnia 24.08.2017 - Środki trwałe w ewidencji księgowej
Poczęstunek w czasie spotkania z klientem
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (448) z dnia 20.08.2017
Koszty najmu jachtu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (448) z dnia 20.08.2017
Mieszkanie dla członka zarządu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (448) z dnia 20.08.2017
Koszty współpracy z przedsiębiorcą
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (448) z dnia 20.08.2017
Zerwanie współpracy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (448) z dnia 20.08.2017
Wydatki związane z nabyciem udziałów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (448) z dnia 20.08.2017
Rozpoczęcie działalności w SSE i strata z działalności strefowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (448) z dnia 20.08.2017
Rozliczenie nakładów na utworzenie strony internetowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (959) z dnia 20.08.2017
Nieistotny koszt ubezpieczenia budynku księgowany jednorazowo
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1419) z dnia 14.08.2017 - Ewidencja kosztów rozliczanych w czasie
Wycena noty odsetkowej w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 65 (1419) z dnia 14.08.2017
Prawo do jednorazowej amortyzacji nie tylko dla małych i rozpoczynających działalność - zmiana ustaw o PIT i CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (958) z dnia 10.08.2017
Ewidencja ubezpieczenia firmowego majątku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (958) z dnia 10.08.2017
Wycena kosztów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (447) z dnia 1.08.2017
Korekta przychodów lub kosztów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (447) z dnia 1.08.2017
Rozliczanie zagranicznych delegacji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (447) z dnia 1.08.2017
Transakcje realizowane poprzez system płatności PayPal
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (447) z dnia 1.08.2017
Podatek jako koszt uzyskania przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (447) z dnia 1.08.2017
Koszty korygowane na bieżąco
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (447) z dnia 1.08.2017
Wynagrodzenie komplementariusza za prowadzenie spraw spółki komandytowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (957) z dnia 1.08.2017
Dopłaty wnoszone w celu sfinansowania działań inwestycyjnych spółki z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (957) z dnia 1.08.2017
Rozliczenie wynagrodzenia wypłaconego zaliczkowo
Gazeta Podatkowa nr 61 (1415) z dnia 31.07.2017
Maszyna budowlana nabyta na potrzeby budowy środka trwałego
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2017 - Środki trwałe w podatku dochodowym - praktyczne problemy
Sprzedaż towarów otrzymanych nieodpłatnie
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2017 - Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi koszty - zasady ewidencji
Moment ujęcia w kosztach podatkowych części odsetkowej raty leasingowej
Dodatek nr 21 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 21 z dnia 20.07.2017 - Rozliczanie umów leasingu - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa
Ujęcie księgowe i skutki podatkowe nadpłaty podatku od nieruchomości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Dobrowolne i obowiązkowe ubezpieczenia pojazdów firmowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Faktura zbiorcza
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Organy podatkowe zmieniają zdanie na temat rozliczania wstępnej opłaty leasingowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Świadczenie wspólnika na rzecz spółki - skutki podatkowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Wydatek z tytułu opłacenia abonamentu RTV
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Kursy walut do przeliczenia zobowiązania
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Korekta VAT należnego a korekta kosztów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Podatkowa wycena kosztów wyrażonych w walucie obcej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Koszty związane z obchodami jubileuszu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Bilety wstępu na targi branżowe - moment potrącenia kosztu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Moment poniesienia kosztu w podatku dochodowym
Gazeta Podatkowa nr 56 (1410) z dnia 13.07.2017
Rozliczenie opłaty za ustalenie sprawcy wykroczenia
Gazeta Podatkowa nr 56 (1410) z dnia 13.07.2017
Zasady ujmowania składek ZUS w kosztach płatnika
Gazeta Podatkowa nr 56 (1410) z dnia 13.07.2017
Koszt czynszu najmu zapłaconego z góry<
Gazeta Podatkowa nr 55 (1409) z dnia 10.07.2017
Korekta przychodów i kosztów podatkowych - praktyczne problemy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (445) z dnia 1.07.2017
Termin ujęcia korekty zależy od jej przyczyny
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (445) z dnia 1.07.2017
Korekta odpisów amortyzacyjnych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (445) z dnia 1.07.2017
Przychody uzyskane oraz koszty poniesione przed 2016 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (445) z dnia 1.07.2017
Składki ZUS od rocznej premii w kosztach uzyskania przychodów roku jej przyznania
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (445) z dnia 1.07.2017
Wydatek na posiłek dla audytora jednostki certyfikującej ISO
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (445) z dnia 1.07.2017
Koszty uzyskania przychodów po stronie spółki
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (445) z dnia 1.07.2017
Kara jako koszt podatkowy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (445) z dnia 1.07.2017
Wydatki w zagranicznej podróży służbowej pracownika regulowane firmową kartą płatniczą a różnice kursowe
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 z dnia 1.07.2017 - Ustalanie różnic kursowych dla celów podatkowych i bilansowych
Wydatki na zakup towarów sprzedawanych po promocyjnej cenie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (954) z dnia 1.07.2017
Moment ujęcia w kosztach podatkowych wynagrodzenia pracowniczego wypłaconego po terminie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (954) z dnia 1.07.2017
Błąd rachunkowy na fakturze a korekta kosztów podatkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (954) z dnia 1.07.2017
Korekta zawyżonej amortyzacji środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (954) z dnia 1.07.2017
Rabat przyznany na towary sprzedane w roku ubiegłym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (954) z dnia 1.07.2017
Podatkowe rozliczenie dotacji na środek trwały
Gazeta Podatkowa nr 51 (1405) z dnia 26.06.2017
Należności po zmarłym pracowniku w podatku dochodowym
Gazeta Podatkowa nr 50 (1404) z dnia 22.06.2017
Udzielony rabat obniża przychody w dacie wystawienia faktury korygującej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Poniesienie opłaty motywacyjnej umożliwia osiąganie przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Ryczałty za noclegi przyznawane kierowcom jako koszty podatkowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Utracona zaliczka nie kreuje kosztu uzyskania przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Otrzymanie zwrotu nadpłaconych kosztów sądowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Rozliczenie należności za nocleg w podróży opłacony kartą płatniczą
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Koszty ponoszone przed rozpoczęciem realizacji inwestycji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Podatek zapłacony za zagranicznego kontrahenta kosztem uzyskania przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Koszty odstępnego z tytułu cesji umowy leasingu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Nowe stanowisko organu podatkowego w sprawie korekty amortyzacji w związku z otrzymaniem dotacji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (953) z dnia 20.06.2017
Moment poniesienia kosztu na potrzeby ulgi B + R - odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (953) z dnia 20.06.2017
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników z KFS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 48 (1402) z dnia 16.06.2017 - Pomoc na szkolenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników
Skutki zapłaty po terminie składek ZUS od wynagrodzeń
Gazeta Podatkowa nr 48 (1402) z dnia 16.06.2017
Opóźnione płatności w podatku dochodowym
Gazeta Podatkowa nr 47 (1401) z dnia 12.06.2017
Wydatki w zagranicznej podróży służbowej pracownika regulowane firmową kartą płatniczą a różnice kursowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (952) z dnia 10.06.2017
Wycena środka trwałego dokonana przez rzeczoznawcę
Gazeta Podatkowa nr 45 (1399) z dnia 5.06.2017
Opłaty za autostrady i parkingi a koszty uzyskania przychodów
Dodatek nr 16 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2017 - Rozliczanie podróży służbowych (prawo pracy, VAT, PIT, CIT, ZUS, ewidencja księgowa)
Koncert uatrakcyjniający spotkanie z kontrahentami a koszty reprezentacji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (443) z dnia 1.06.2017
Kwalifikacja podatkowa niektórych wydatków ponoszonych przez deweloperów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (443) z dnia 1.06.2017
Sfinansowanie zakupu szkieł korygujących
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (443) z dnia 1.06.2017
Koszty napraw pogwarancyjnych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (443) z dnia 1.06.2017
Wydatki na zakup materiałów (surowców)
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (443) z dnia 1.06.2017
Koszty opinii biegłego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (443) z dnia 1.06.2017
Koszt posiłku zapewnianego pracownikom
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (443) z dnia 1.06.2017
Wydatki na naprawę samochodu (środka trwałego) a koszty uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (951) z dnia 1.06.2017
Opłata za uczestnictwo w targach a koszty uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (951) z dnia 1.06.2017
Wynagrodzenia pracownicze w kosztach pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 44 (1398) z dnia 1.06.2017
Ewidencja zakupu towarów w ramach WNT
Gazeta Podatkowa nr 44 (1398) z dnia 1.06.2017
Wydatki na utworzenie spółki z o.o. w kosztach podatkowych
Gazeta Podatkowa nr 44 (1398) z dnia 1.06.2017
Podatkowe rozliczanie opłat za autostrady i parkingi
Gazeta Podatkowa nr 42 (1396) z dnia 25.05.2017
Koszty sprzedaży premiowej
Gazeta Podatkowa nr 41 (1395) z dnia 22.05.2017
Zbycie udziałów przez wspólnika
Dodatek nr 9 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 10 z dnia 20.05.2017 - Rozliczenia podatkowe w spółkach
Podatkowa ocena składek
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (442) z dnia 20.05.2017
Kiedy koszt jest związany z przychodem bezpośrednio?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (442) z dnia 20.05.2017
Data potrącenia kosztu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (442) z dnia 20.05.2017
Koszty bez których nie jest możliwe podwyższenie kapitału
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (442) z dnia 20.05.2017
Wycena obejmowanego aportu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (442) z dnia 20.05.2017
Wstępna opłata leasingowa jako koszt uzyskania przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (442) z dnia 20.05.2017
Przychody i koszty podatkowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (442) z dnia 20.05.2017
Koszty wstępnych badań lekarskich kandydatów do pracy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (442) z dnia 20.05.2017
Wydatki na nabycie towarów sprzedawanych w ramach akcji promocyjnych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (442) z dnia 20.05.2017
Rozliczenie podatku dochodowego od importu usług
Dodatek nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 z dnia 20.05.2017 - Rozliczanie transakcji zagranicznych - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa
Sprzedaż wierzytelności własnej jednostce trudniącej się skupem wierzytelności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (442) z dnia 20.05.2017
Rozliczenie otrzymanej nagrody dla celów podatku dochodowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (950) z dnia 20.05.2017
Próg istotności a ujmowanie w kosztach uzyskania przychodów tzw. kosztów pośrednich
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (950) z dnia 20.05.2017
Szkolenie przyszłego pracownika - skutki w PIT, CIT i ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (950) z dnia 20.05.2017
Usługa badania rocznego sprawozdania finansowego za 2016 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (950) z dnia 20.05.2017
Zapłata zasądzonych odsetek a koszty podatkowe
Gazeta Podatkowa nr 38 (1392) z dnia 11.05.2017
Moment ujęcia w kosztach podatkowych części odsetkowej raty leasingowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (949) z dnia 10.05.2017
Rozliczenie nakładów poniesionych na dzierżawiony grunt - interpretacja indywidualna
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (949) z dnia 10.05.2017
Amortyzacja prac badawczo-rozwojowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (949) z dnia 10.05.2017
Premia kwartalna w kosztach podatkowych
Gazeta Podatkowa nr 37 (1391) z dnia 8.05.2017
Nieistotny koszt ubezpieczenia budynku bez rozliczania w czasie
Gazeta Podatkowa nr 35 (1389) z dnia 2.05.2017
Opłaty czynszowe oraz koszty bieżącej eksploatacji wynajętego samochodu osobowego
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2017 - Koszty używania samochodów osobowych - ujęcie w księgach rachunkowych
Premia kwartalna w kosztach podatkowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (441) z dnia 1.05.2017
Powypadkowa naprawa samochodu używanego do celów mieszanych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (441) z dnia 1.05.2017
Wydatki na utworzenie stanowiska pracy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (441) z dnia 1.05.2017
Opłaty bankowe i pocztowe jako koszty podatkowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (441) z dnia 1.05.2017
Nadpłata wynagrodzenia zleceniobiorcy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (441) z dnia 1.05.2017
Skutki podatkowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (441) z dnia 1.05.2017
Koszty umowy najmu za czas korzystania z samochodu zastępczego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (441) z dnia 1.05.2017
Ostateczne zaniechanie rozpoczętej inwestycji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (441) z dnia 1.05.2017
Moment ujęcia w kosztach podatkowych prowizji od kredytu obrotowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (948) z dnia 1.05.2017
Korekta wartości początkowej środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (948) z dnia 1.05.2017
Jaka jest różnica między remontem a modernizacją środka trwałego?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (948) z dnia 1.05.2017
Opłata planistyczna w kosztach podatkowych
Gazeta Podatkowa nr 34 (1388) z dnia 27.04.2017
Ewidencja rabatów przyznanych w 2017 r. dotyczących 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 34 (1388) z dnia 27.04.2017
Skutki podatkowe wniesienia składników majątku w zamian za udziały spółki z o.o.
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2017 - Rachunkowość w spółce z o.o. od założenia do likwidacji
Wystawienie faktury a podatek dochodowy
Dodatek nr 13 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 z dnia 20.04.2017 - Dokumentowanie transakcji dla celów VAT
Inne zagadnienia związane z wypłatą dywidendy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (440) z dnia 20.04.2017
Ujęcie zakupionych usług w kosztach podatkowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (440) z dnia 20.04.2017
Wątpliwości interpretacyjne
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (440) z dnia 20.04.2017
Rozliczanie nieistotnych kosztów pośrednich - odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (947) z dnia 20.04.2017
Ujęcie ekwiwalentów w kosztach uzyskania przychodów pracodawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (947) z dnia 20.04.2017
Koszt ustanowienia gwarancji bankowej a wartość początkowa środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (947) z dnia 20.04.2017
Rozliczenia dotyczące zaliczek na zagraniczne podróże służbowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 30 (1384) z dnia 13.04.2017 - Firmowe podróże w podatku dochodowym
Koszty podróży odbywanych przez prezesa spółki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 30 (1384) z dnia 13.04.2017 - Firmowe podróże w podatku dochodowym
Wynagrodzenie pracownicze i składki ZUS wypłacone po przekształceniu spółki - interpretacja indywidualna
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (946) z dnia 10.04.2017
Wynagrodzenie i delegacja prokurenta a koszty uzyskania przychodów w spółce
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (946) z dnia 10.04.2017
Zwrot składki za bezszkodowość z tytułu ubezpieczenia należności w 2016 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (946) z dnia 10.04.2017
Zakup maszyny budowlanej w celu wytworzenia środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 29 (1383) z dnia 10.04.2017
Rozliczanie kosztów podatkowych dotyczących okresu przekształcenia
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (439) z dnia 1.04.2017
Korekta przychodów i kosztów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (439) z dnia 1.04.2017
Koszty związane ze szkoleniem pracownika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (439) z dnia 1.04.2017
Koszty gwarancji bankowej spłaty dotacji poniesione w okresie realizacji inwestycji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (439) z dnia 1.04.2017
Zakup maszyny budowlanej w celu wytworzenia środka trwałego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (439) z dnia 1.04.2017
Koszty wynagrodzeń w rozliczeniu bilansowym i podatkowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (439) z dnia 1.04.2017
Korekta kosztów uzyskania przychodów w związku z otrzymaną fakturą korygującą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (945) z dnia 1.04.2017
Ujęcie w kosztach podatkowych składek ZUS od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w następnym miesiącu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (945) z dnia 1.04.2017
Zapłata mandatu otrzymanego przez pracownika podczas jazdy firmowym samochodem
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2017 - Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów
Odszkodowanie za nieterminowe wydanie świadectwa pracy
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2017 - Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów
Wpływ niedostatecznej kapitalizacji na wysokość odpisów amortyzacyjnych
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2017 - Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów
Remont powypadkowy auta nieobjętego ubezpieczeniem dobrowolnym
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2017 - Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów
Grzywna orzeczona przez zagraniczny organ administracji publicznej
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2017 - Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów
Koszty podróży członków rady nadzorczej
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2017 - Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów
Nieujęcie kosztów wynagrodzeń w księgach roku, którego dotyczą
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2017 - Korekty błędów popełnionych w księgach rachunkowych
Obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego w świetle ustaw o podatku dochodowym
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (438) z dnia 20.03.2017
Wydatki związane z przekształceniem
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (438) z dnia 20.03.2017
Wydatki na drobne prezenty opatrzone logo to wydatki reklamowe - wyrok NSA
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (438) z dnia 20.03.2017
Rozliczenie kosztów pośrednich dotyczących dwóch lat podatkowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (438) z dnia 20.03.2017
Rozliczenie sprzedaży towaru używanego dla celów podatku dochodowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (944) z dnia 20.03.2017
Zakup praw do emisji CO2
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (944) z dnia 20.03.2017
Rabat na zakupione towary otrzymany na przełomie roku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (944) z dnia 20.03.2017
Obciążanie kosztów świadczeniami medycznymi
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 22 (1376) z dnia 16.03.2017 - Firmowe wydatki w kosztach podatkowych
Koszty organizacji postępowania rekrutacyjnego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 22 (1376) z dnia 16.03.2017 - Firmowe wydatki w kosztach podatkowych
Dopłaty do żłobków i przedszkoli
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 22 (1376) z dnia 16.03.2017 - Firmowe wydatki w kosztach podatkowych
Moment ujęcia wydatku na zakup domeny w kosztach podatkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (943) z dnia 10.03.2017
Wydatki na pakiety medyczne a koszty uzyskania przychodów pracodawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (943) z dnia 10.03.2017
Obowiązkowa przynależność do organizacji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (437) z dnia 1.03.2017
Kwiaty i drobny upominek dla pracownika jako koszt uzyskania przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (437) z dnia 1.03.2017
Przychód i koszt podatkowy z tytułu wniesienia aportu do spółki z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (942) z dnia 1.03.2017
Ujęcie w kosztach podatkowych premii rocznej dla pracowników - interpretacja indywidualna
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (942) z dnia 1.03.2017
Korekta wartości początkowej środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (942) z dnia 1.03.2017
Rozliczenie nakładów na uatrakcyjnienie gruntu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (942) z dnia 1.03.2017
Wystawienie faktury a podatek dochodowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (941) z dnia 20.02.2017
Zaliczenie premii z tytułu opcji walutowej do kosztów podatkowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (436) z dnia 20.02.2017
Wydatki na zagospodarowanie terenu wokół budynku
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (436) z dnia 20.02.2017
Wartość początkowa samochodów
Dodatek nr 7 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 z dnia 20.02.2017 - Używanie firmowych samochodów w 2017 r.
Pierwsza opłata leasingowa w leasingu operacyjnym
Dodatek nr 7 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 z dnia 20.02.2017 - Używanie firmowych samochodów w 2017 r.
Leasing samochodu, podatkowo - operacyjny, a bilansowo - finansowy
Dodatek nr 7 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 z dnia 20.02.2017 - Używanie firmowych samochodów w 2017 r.
Samochód używany na podstawie umowy dzierżawy/najmu
Dodatek nr 7 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 z dnia 20.02.2017 - Używanie firmowych samochodów w 2017 r.
Paragon za przejazd autostradą prywatnym samochodem pracownika
Dodatek nr 7 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 z dnia 20.02.2017 - Używanie firmowych samochodów w 2017 r.
Wydatki na abonament za monitoring satelitarny leasingowanych samochodów ciężarowych
Dodatek nr 7 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 z dnia 20.02.2017 - Używanie firmowych samochodów w 2017 r.
Błąd na fakturze i moment dokonania korekty kosztów podatkowych
Gazeta Podatkowa nr 14 (1368) z dnia 16.02.2017
Niewypłacone wynagrodzenia pracowników a koszty uzyskania przychodów pracodawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (940) z dnia 10.02.2017
Rezygnacja z dofinansowania a ujęcie w kosztach podatkowych wydatków związanych z jego pozyskaniem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (940) z dnia 10.02.2017
Świadczenia medyczne w rozliczeniach firmowych
Gazeta Podatkowa nr 11 (1365) z dnia 6.02.2017
Bilansowe rozliczanie kosztów zagranicznych podróży służbowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (435) z dnia 1.02.2017
Moment korygowania kosztów uzyskania przychodów w związku z reklamacją
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (939) z dnia 1.02.2017
Pracownicze ekwiwalenty pieniężne w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (939) z dnia 1.02.2017
Uchwały i ważne wyroki NSA
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (434) z dnia 20.01.2017
CIT-6AR
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (434) z dnia 20.01.2017
Wydatki związane z podróżami członków rady nadzorczej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (434) z dnia 20.01.2017
Koszty pośrednie na przełomie lat
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (434) z dnia 20.01.2017
Koszty prac badawczych i rozwojowych - rozliczenie bilansowe i podatkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (938) z dnia 20.01.2017
Kurs waluty obcej przyjęty do wyceny korekty kosztu podatkowego
Gazeta Podatkowa nr 5 (1359) z dnia 16.01.2017
Likwidacja zareklamowanych towarów przez nabywcę
Gazeta Podatkowa nr 5 (1359) z dnia 16.01.2017
Kurs waluty stosowany do wyceny towarów nabytych w ramach WNT
Gazeta Podatkowa nr 4 (1358) z dnia 12.01.2017
Kurs waluty obcej przyjęty do wyceny korekty kosztu podatkowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (937) z dnia 10.01.2017
Kurs waluty obcej stosowany do przeliczenia korekty kosztu
Gazeta Podatkowa nr 2 (1356) z dnia 5.01.2017
Kurs waluty obcej stosowany do przeliczenia korekty kosztu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (433) z dnia 1.01.2017
Koszt wynagrodzeń i składek ZUS w okresie nieświadczenia pracy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (433) z dnia 1.01.2017
Zaliczenie wydatków do kosztów podatkowych pracodawcy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (433) z dnia 1.01.2017
Zwrot nadpłaconych składek ZUS a podatek dochodowy - wyrok WSA
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (936) z dnia 1.01.2017
Sponsoring imprezy charytatywnej - koszty podatkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (936) z dnia 1.01.2017
Obciążanie kosztów firmowych grudniowymi wynagrodzeniami
Gazeta Podatkowa nr 104 (1354) z dnia 29.12.2016
Wydatki na świąteczny wystrój firmy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (432) z dnia 20.12.2016
Podatkowe rozliczenie akcji promocyjnej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (432) z dnia 20.12.2016
Koszty z tytułu nagród przyznawanych w ramach sprzedaży premiowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (432) z dnia 20.12.2016
Wydatek na zakup części zamiennej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (432) z dnia 20.12.2016
Badania wstępne stażysty kosztem podatkowym
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (432) z dnia 20.12.2016
Polisa ubezpieczeniowa dotycząca dwóch lat obrotowych 2016-2017
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2016 - Zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia
Korygowanie kosztów 2016 r.
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2016 - Zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia
Odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup udziałów w celu ich umorzenia a koszty uzyskania przychodów - wyrok NSA
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (935) z dnia 20.12.2016
Rozliczenie zaniechanej inwestycji - interpretacja organu podatkowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (935) z dnia 20.12.2016
Rozliczenie podatkowe zaniechanej modernizacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (432) z dnia 20.12.2016
Podatkowe rozliczenie kosztów wynagrodzeń pracowników
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (432) z dnia 20.12.2016
Koszt sporządzenia wniosku o dotację
Gazeta Podatkowa nr 100 (1350) z dnia 15.12.2016
Rozliczenie kosztowe zapomogi świątecznej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (1349) z dnia 12.12.2016 - Jak rozliczyć świąteczną pomoc dla pracowników?
Przychody i koszty podatkowe związane ze sprzedażą nieruchomości otrzymanej nieodpłatnie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (934) z dnia 10.12.2016
Reklamacja towaru nabytego w ramach importu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (934) z dnia 10.12.2016
Kurs waluty stosowany do wyceny kosztu poniesionego w walucie obcej - interpretacja organu podatkowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (934) z dnia 10.12.2016
Wycena faktury korygującej wystawionej w walucie obcej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (934) z dnia 10.12.2016
Przeliczenie faktury wystawionej w euro przez kontrahenta krajowego
Gazeta Podatkowa nr 97 (1347) z dnia 5.12.2016
Koszty uzyskania przychodów u pracodawcy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (431) z dnia 1.12.2016
Różnice kursowe korygujące wartość początkową środka trwałego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (431) z dnia 1.12.2016
Niedobory i nadwyżki towarów a koszty i przychody podatkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (933) z dnia 1.12.2016
Wydatki na odzyskanie należności kontrahenckich
Gazeta Podatkowa nr 93 (1343) z dnia 21.11.2016
Moment uwzględnienia otrzymanego rabatu w rachunku podatkowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
Dofinansowanie do wypoczynku pracowników/wypłata świadczeń urlopowych a koszty pracodawcy
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2016 - Świadczenia dla pracowników - PIT, ZUS, CIT, VAT, ewidencja księgowa
Koszty rozliczane w czasie
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
Wydatek może być kosztem podatkowym, jeżeli służy uzyskiwaniu własnych przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
Koszt pracodawcy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
Wydatki na zakup akcesoriów do służbowego telefonu komórkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
Ujęcie w kosztach podatkowych wstępnej opłaty dotyczącej leasingu operacyjnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (932) z dnia 20.11.2016
Kredyt zaciągnięty na wypłatę dywidendy a koszty uzyskania przychodów spółki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (932) z dnia 20.11.2016
Odsetki od zaciągniętej pożyczki spłacane z "góry"
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1341) z dnia 14.11.2016 - Zewnętrzne źródła finansowania firmy w podatku dochodowym
Wynagrodzenie za poręczenie spłaty kredytu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1341) z dnia 14.11.2016 - Zewnętrzne źródła finansowania firmy w podatku dochodowym
Wymiana wadliwych produktów na wolne od wad
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 90 (1340) z dnia 10.11.2016 - Przychody i koszty w działalności gospodarczej
Wynagrodzenie za poręczenie spłaty kredytu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 90 (1340) z dnia 10.11.2016 - Przychody i koszty w działalności gospodarczej
Różnice kursowe ustalane metodą rachunkową od niepodatkowych przychodów i kosztów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 90 (1340) z dnia 10.11.2016 - Przychody i koszty w działalności gospodarczej
Opieka nad dziećmi pracowników w kosztach pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 90 (1340) z dnia 10.11.2016
Rozliczenie podatkowe zimowych wydatków pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 89 (1339) z dnia 7.11.2016
Zakup usług wyszukiwania nowych rynków zbytu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 88 (1338) z dnia 3.11.2016 - Działania marketingowe w rozliczeniach podatkowych
Rozliczanie wydatków na imprezy targowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 88 (1338) z dnia 3.11.2016 - Działania marketingowe w rozliczeniach podatkowych
Korekty związane z rabatami
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 88 (1338) z dnia 3.11.2016 - Działania marketingowe w rozliczeniach podatkowych
Wydatki na umieszczenie baneru reklamowego w portalu internetowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 88 (1338) z dnia 3.11.2016 - Działania marketingowe w rozliczeniach podatkowych
Wydatki sponsora w kosztach podatkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 88 (1338) z dnia 3.11.2016 - Działania marketingowe w rozliczeniach podatkowych
Ewidencja wynagrodzeń pracowników produkcyjnych
Gazeta Podatkowa nr 88 (1338) z dnia 3.11.2016
Skutki podatkowe wniesienia składników majątku w zamian za udziały spółki z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (429) z dnia 1.11.2016
Czesne za studia pracownika w kosztach podatkowych pracodawcy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (429) z dnia 1.11.2016
Wydatki związane z wyceną umarzanych udziałów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (429) z dnia 1.11.2016
Podatek od nieruchomości
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (429) z dnia 1.11.2016
Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (429) z dnia 1.11.2016
Niezamortyzowana inwestycja w obcym środku trwałym w kosztach uzyskania przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (429) z dnia 1.11.2016
Koszty poniesione przed oddaniem do używania leasingowanej maszyny
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (429) z dnia 1.11.2016
Ogólne zasady ustalania wartości początkowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (429) z dnia 1.11.2016
Czy wartość niewykorzystanego biletu stanowi koszt uzyskania przychodów?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (429) z dnia 1.11.2016
Moment ujęcia usługi reklamowej w kosztach uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (930) z dnia 1.11.2016
Przyznanie rabatu pośredniego - korekta przychodu czy ujęcie w kosztach podatkowych?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (930) z dnia 1.11.2016
Polisa ubezpieczeniowa dotycząca dwóch lat obrotowych 2016-2017
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (930) z dnia 1.11.2016
Rozliczanie kosztów w leasingu operacyjnym
Gazeta Podatkowa nr 87 (1337) z dnia 31.10.2016
Ewidencja dotacji do środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 87 (1337) z dnia 31.10.2016
Korzystanie przez członka zarządu z samochodu służbowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1336) z dnia 27.10.2016 - Firmowy samochód wykorzystywany do celów prywatnych pracowników i innych osób
Odpisywanie materiałów i towarów w koszty w dacie zakupu
Gazeta Podatkowa nr 85 (1335) z dnia 24.10.2016
Pożegnalne przyjęcie zorganizowane z tytułu przejścia pracownika na emeryturę
Dodatek nr 16 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 20 z dnia 20.10.2016 - Pozapłacowe świadczenia na rzecz pracowników
Wydatek na zakup stołu tenisowego
Dodatek nr 16 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 20 z dnia 20.10.2016 - Pozapłacowe świadczenia na rzecz pracowników
Zakładowy piknik zorganizowany dla pracowników i członków ich rodzin
Dodatek nr 16 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 20 z dnia 20.10.2016 - Pozapłacowe świadczenia na rzecz pracowników
Sfinansowanie opłaty za kurs dokształcający dla nowo zatrudnionej osoby
Dodatek nr 16 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 20 z dnia 20.10.2016 - Pozapłacowe świadczenia na rzecz pracowników
Wydatki na napoje dla wszystkich zatrudnionych osób
Dodatek nr 16 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 20 z dnia 20.10.2016 - Pozapłacowe świadczenia na rzecz pracowników
Pokrycie kosztów zniszczeń wyrządzonych w mieszkaniu wynajętym dla pracownika
Dodatek nr 16 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 20 z dnia 20.10.2016 - Pozapłacowe świadczenia na rzecz pracowników
Poczęstunek serwowany na firmowych naradach i zebraniach
Dodatek nr 16 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 20 z dnia 20.10.2016 - Pozapłacowe świadczenia na rzecz pracowników
Zakup pakietów medycznych
Dodatek nr 16 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 20 z dnia 20.10.2016 - Pozapłacowe świadczenia na rzecz pracowników
Składki członkowskie zapłacone na rzecz izby samorządu zawodowego zrzeszającej pracowników
Dodatek nr 16 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 20 z dnia 20.10.2016 - Pozapłacowe świadczenia na rzecz pracowników
Wycena środków trwałych na ostatni dzień roku obrotowego
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
Podatkowe zasady przeliczania kosztów poniesionych w walutach obcych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Moment zaliczania należności i składek ZUS z tytułu wynagrodzeń do kosztów podatkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Napoje, owoce, przekąski
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Rekreacja w trakcie przerw w pracy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Wynagrodzenie bez świadczenia pracy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Wydatki na rzecz członka zarządu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Rozbiórka budynku a koszty uzyskania przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Warunki i zasady stosowania odliczenia
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Wycena wynagrodzeń w walucie obcej a koszty uzyskania przychodów pracodawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (929) z dnia 20.10.2016
Wniesienie do spółki lub spółdzielni wkładu niepieniężnego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Wynagrodzenie na rzecz wspólnika - członka zarządu
Gazeta Podatkowa nr 83 (1333) z dnia 17.10.2016
Opłata planistyczna jako koszt
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1332) z dnia 13.10.2016 - Firmowe nieruchomości w podatku dochodowym
Pracowniczy ZUS w kosztach firmowych
Gazeta Podatkowa nr 82 (1332) z dnia 13.10.2016
Społeczna odpowiedzialność biznesu a koszty podatkowe
Gazeta Podatkowa nr 80 (1330) z dnia 6.10.2016
Aktualizacja wartości gruntu użytkowanego wieczyście
Gazeta Podatkowa nr 80 (1330) z dnia 6.10.2016
Ewidencja kosztów prac rozwojowych i badawczych
Gazeta Podatkowa nr 79 (1329) z dnia 3.10.2016
Wynagrodzenie na rzecz wspólnika-członka zarządu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (427) z dnia 1.10.2016
Warunki uznania wydatków za koszty podatkowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (427) z dnia 1.10.2016
Wstępna opłata leasingowa jako koszt podatkowy - interpretacja organu podatkowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (927) z dnia 1.10.2016
Moment ujęcia w kosztach podatkowych wynagrodzeń pracowniczych (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (927) z dnia 1.10.2016
Wydatki pracodawcy na zmniejszenie uciążliwości stanowiska pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (927) z dnia 1.10.2016
Koszty przedłużenia gwarancji firmowego pojazdu będącego środkiem trwałym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 77 (1327) z dnia 26.09.2016 - Samochód w firmowych rozliczeniach kosztowych
Ujęcie wydatków remontowych w kosztach podatkowych
Pomocnik Podatnika do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2016
Potrącalność kosztów remontu
Pomocnik Podatnika do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2016
Moment potrącenia kosztu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (426) z dnia 20.09.2016
Rozliczenie kosztu na podstawie dowodu innego niż faktura
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (426) z dnia 20.09.2016
Korekta kosztów podatkowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (426) z dnia 20.09.2016
Dofinansowanie wycieczki
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (426) z dnia 20.09.2016
Wydatki na rzecz pracowników niestanowiące kosztów podatkowych - wybrane zagadnienia
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (426) z dnia 20.09.2016
Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane po kontroli/korekcie rozliczeń ZUS
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (426) z dnia 20.09.2016
Rozliczenie w kosztach niewykorzystanego abonamentu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (426) z dnia 20.09.2016
Wydatki związane z pozyskaniem dotacji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (426) z dnia 20.09.2016
Moment rozliczenia wydatków związanych z zaniechaną inwestycją
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (426) z dnia 20.09.2016
Wydatek za przewóz taksówką przyszłego kontrahenta
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (426) z dnia 20.09.2016
Koszty uzyskania przychodów z tytułu wynagrodzeń i składek ZUS od tych wynagrodzeń
Dodatek nr 26 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2016 - Wynagrodzenia pracownicze - prawo pracy, ZUS, PIT, CIT, ewidencja księgowa
Moment ujęcia w kosztach podatkowych premii uznaniowej
Dodatek nr 26 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2016 - Wynagrodzenia pracownicze - prawo pracy, ZUS, PIT, CIT, ewidencja księgowa
Składki ZUS w części finansowanej przez pracownika zapłacone z opóźnieniem a koszty podatkowe pracodawcy
Dodatek nr 26 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2016 - Wynagrodzenia pracownicze - prawo pracy, ZUS, PIT, CIT, ewidencja księgowa
Zwrot do sprzedawcy środka trwałego częściowo zamortyzowanego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (426) z dnia 20.09.2016
Kurs stosowany dla ustalenia kosztu pracodawcy i wyceny wypłacanego wynagrodzenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (426) z dnia 20.09.2016
Moment zmniejszenia kosztów podatkowych w związku z korektą należności publicznoprawnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (926) z dnia 20.09.2016
Ograniczenia w amortyzacji po przekształceniu spółki - interpretacja organu podatkowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (926) z dnia 20.09.2016