Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Podatek dochodowy od osób prawnych »  Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym ...

Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 15a obowiązującym od 15.12.2017 r. do 29.05.2018 r.
Różnice kursowe przy kompensacie
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (467) z dnia 1.06.2018
Otrzymanie na konto walutowe wpłaty dokonanej przez klienta w złotówkach
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (467) z dnia 1.06.2018
Bieżące rozliczenie różnic kursowych a obowiązek bilansowej wyceny rachunku walutowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (987) z dnia 1.06.2018
Wypłata dywidendy w walucie obcej a podatkowe różnice kursowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (986) z dnia 20.05.2018
Zwrot przelewu w związku z błędnym numerem rachunku bankowego odbiorcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (984) z dnia 1.05.2018
Grunty jako środki trwałe w podatku dochodowym
Gazeta Podatkowa nr 31 (1488) z dnia 16.04.2018
Ewidencja operacji na rachunku walutowym
Gazeta Podatkowa nr 31 (1488) z dnia 16.04.2018
Wypłata dywidendy w walucie obcej a różnice kursowe
Gazeta Podatkowa nr 29 (1486) z dnia 9.04.2018
Środek trwały zakupiony w ramach importu
Dodatek nr 12 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 z dnia 1.04.2018 - Amortyzacja środków trwałych - rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe
Transakcje z kontrahentami krajowymi
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (463) z dnia 1.04.2018
Wymiana waluty obcej na inną walutę obcą
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (463) z dnia 1.04.2018
Wypłata dywidendy w walucie obcej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (463) z dnia 1.04.2018
Przewalutowanie pożyczki
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (463) z dnia 1.04.2018
Koszty na przełomie roku w świetle przepisów podatkowych oraz ustawy o rachunkowości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (981) z dnia 1.04.2018
Kwota VAT na fakturze a podatkowe różnice kursowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (979) z dnia 10.03.2018
Faktura dotycząca środka trwałego zakupionego w ramach importu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (979) z dnia 10.03.2018
Transfer środków z rachunku walutowego na rachunek złotowy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (461) z dnia 1.03.2018
Wpłacona zaliczka a koszty uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (978) z dnia 1.03.2018
Rozliczenie różnic kursowych z wyceny bilansowej
Gazeta Podatkowa nr 13 (1470) z dnia 12.02.2018
Import usług w ewidencji JPK_VAT
Poradnik VAT nr 3 (459) z dnia 10.02.2018
Różnice kursowe przy faktoringu niepełnym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (976) z dnia 10.02.2018
Zmiana waluty obcej a powstanie podatkowych różnic kursowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (975) z dnia 1.02.2018
Wycena bilansowa na koncie walutowym, gdy w trakcie roku nie nastąpiła zmiana jej stanu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (458) z dnia 20.01.2018
Kredyt inwestycyjny w walucie obcej a płatności w złotych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (974) z dnia 20.01.2018
Różnice kursowe związane ze spłatą pożyczek
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (458) z dnia 20.01.2018
Wybór bilansowej metody rozliczania różnic kursowych
Gazeta Podatkowa nr 5 (1462) z dnia 15.01.2018
Różnice kursowe przy konwersji wierzytelności pożyczkowej na udziały
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (972) z dnia 1.01.2018
Korekta kosztu podatkowego wyrażonego w walucie obcej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (457) z dnia 1.01.2018
Różnice kursowe od pożyczki przeznaczonej na wypłatę dywidendy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (457) z dnia 1.01.2018
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 15a w pozostałych wersjach czasowych
Ustalanie wartości początkowej środka trwałego nabytego od zagranicznego dostawcy - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1016) z dnia 20.03.2019
Jak ująć w księgach rachunkowych różnice kursowe od kwoty VAT?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (485) z dnia 1.03.2019
Rozliczanie różnic kursowych z wyceny bilansowej
Gazeta Podatkowa nr 13 (1575) z dnia 14.02.2019
Kurs waluty obcej stosowany do wyceny kosztu z tytułu importu towaru
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1011) z dnia 1.02.2019
Zasady bilansowej wyceny aktywów i pasywów w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 9 (1571) z dnia 31.01.2019
Różnice kursowe w świetle przepisów ustaw o podatku dochodowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (482) z dnia 20.01.2019
Wybór bilansowej metody rozliczania różnic kursowych
Gazeta Podatkowa nr 5 (1567) z dnia 17.01.2019
Rezygnacja z bilansowej metody ustalania różnic kursowych
Gazeta Podatkowa nr 99 (1556) z dnia 10.12.2018
Różnice powstałe po przekazaniu środka trwałego do używania
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (479) z dnia 1.12.2018
Zwrot niesłusznie otrzymanych środków walutowych a różnice kursowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (479) z dnia 1.12.2018
Różnice kursowe przy kompensacie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1550) z dnia 19.11.2018 - Koszty podatkowe przedsiębiorców - wybrane zagadnienia
Korekta kosztu podatkowego wyrażonego w walucie obcej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1550) z dnia 19.11.2018 - Koszty podatkowe przedsiębiorców - wybrane zagadnienia
Różnice kursowe związane ze spłatą pożyczek
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1550) z dnia 19.11.2018 - Koszty podatkowe przedsiębiorców - wybrane zagadnienia
Faktura korygująca a CIT/PIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1003) z dnia 10.11.2018
Kurs waluty przyjętej do wyceny transakcji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Zwrot zaliczki pobranej w walucie obcej a różnice kursowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Wycena wartości nabytych usług oraz podatkowe i bilansowe różnice kursowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1001) z dnia 20.10.2018
Wpływ i wypływ waluty skutkuje powstaniem różnicy kursowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Rozliczanie różnic kursowych na rachunku walutowym
Gazeta Podatkowa nr 76 (1533) z dnia 20.09.2018
Przekazanie środków pieniężnych z kasy walutowej na rachunek walutowy a podatkowe różnice kursowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (997) z dnia 10.09.2018
Ujęcie księgowe zawarcia kontraktu forward na zakup waluty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (997) z dnia 10.09.2018
Przeliczenie na złote kosztu podatkowego poniesionego w walucie obcej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (473) z dnia 1.09.2018
Możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych kwoty wpłaconej zaliczki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (473) z dnia 1.09.2018
Przeliczenie dywidendy według kursu wskazanego w uchwale o jej wypłacie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (473) z dnia 1.09.2018
Kurs waluty obcej, gdy data wystawienia faktury jest inna niż data sprzedaży
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (996) z dnia 1.09.2018
Wycena spłaty zobowiązania w walucie obcej przy braku rachunku walutowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (472) z dnia 20.08.2018
Faktura od dostawcy krajowego wyrażona w walucie obcej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (995) z dnia 20.08.2018
Zapłata w złotych za fakturę w euro
Gazeta Podatkowa nr 65 (1522) z dnia 13.08.2018
Rozliczenie kompensaty dla celów podatku dochodowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (994) z dnia 10.08.2018
Różnice kursowe w przypadku walutowego faktoringu niepełnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (994) z dnia 10.08.2018
Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej na zakup środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (471) z dnia 1.08.2018
Różnice kursowe od wydatku niebędącego kosztem
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 59 (1516) z dnia 23.07.2018 - Firmowy wydatek nie zawsze jest kosztem podatkowym
Kurs waluty stosowany do wyceny wpływu należności na rachunek walutowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Wycena przychodu/kosztu w walucie obcej dla celów podatku dochodowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (992) z dnia 20.07.2018
Wpływ różnic kursowych od własnych środków pieniężnych na wartość początkową środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (991) z dnia 10.07.2018
Wypłata dywidendy w walucie obcej z rachunku walutowego
Pomocnik Podatnika do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 z dnia 20.06.2018
VAT od zakupu usług kontrahentów mających siedzibę poza terytorium Polski - w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (988) z dnia 10.06.2018
Metoda ustalania różnic kursowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (456) z dnia 20.12.2017
Wydatek niestanowiący kosztu a różnice kursowe
Gazeta Podatkowa nr 99 (1453) z dnia 11.12.2017
Wydatek niestanowiący kosztu a różnice kursowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (455) z dnia 1.12.2017
Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (969) z dnia 1.12.2017
Wydatki na zagraniczną podróż służbową w kosztach podatkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (967) z dnia 10.11.2017
Wycena faktury w walucie obcej otrzymanej od kontrahenta zagranicznego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (967) z dnia 10.11.2017
Przelew waluty z jednostki macierzystej do oddziału a różnice kursowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (453) z dnia 1.11.2017
Usługa transportowa a koszty uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (966) z dnia 1.11.2017
Kurs waluty obcej stosowany do przeliczenia korekty kosztu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 80 (1434) z dnia 5.10.2017 - Firmowe przychody i koszty - wybrane zagadnienia
Zapłata w walucie obcej za fakturę wystawioną w złotych a podatkowe różnice kursowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (963) z dnia 1.10.2017
Kursy walut do przeliczenia poniesionego kosztu
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2017 - Podatkowe rozliczenie transakcji prowadzonych w walucie obcej
Kurs waluty stosowany do przeliczenia korekty kosztu
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2017 - Podatkowe rozliczenie transakcji prowadzonych w walucie obcej
Wydatek udokumentowany duplikatem faktury
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2017 - Podatkowe rozliczenie transakcji prowadzonych w walucie obcej
Wynagrodzenia pracownicze wypłacane w walucie obcej
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2017 - Podatkowe rozliczenie transakcji prowadzonych w walucie obcej
Zaliczka w walucie obcej otrzymana na poczet wykonania usługi
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2017 - Podatkowe rozliczenie transakcji prowadzonych w walucie obcej
Oferta zaprezentowana w jednej walucie a faktura wystawiona w innej
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2017 - Podatkowe rozliczenie transakcji prowadzonych w walucie obcej
Kompensata zobowiązań
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2017 - Podatkowe rozliczenie transakcji prowadzonych w walucie obcej
Wydatek niestanowiący kosztu uzyskania przychodów
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2017 - Podatkowe rozliczenie transakcji prowadzonych w walucie obcej
Przekazanie z rachunku walutowego na rachunek złotowy należności za wykonane usługi
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2017 - Podatkowe rozliczenie transakcji prowadzonych w walucie obcej
Do wyceny rozchodu waluty z konta walutowego nie stosuje się kursu historycznego
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2017 - Podatkowe rozliczenie transakcji prowadzonych w walucie obcej
Przesunięcie środków pieniężnych pomiędzy rachunkami walutowymi
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2017 - Podatkowe rozliczenie transakcji prowadzonych w walucie obcej
Zobowiązanie udokumentowane fakturą w złotych, ale zapłacone w euro
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2017 - Podatkowe rozliczenie transakcji prowadzonych w walucie obcej
Prowizje pobrane przez bank
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2017 - Podatkowe rozliczenie transakcji prowadzonych w walucie obcej
Wpływ różnic kursowych od własnych środków pieniężnych na wartość początkową środka trwałego
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2017 - Podatkowe rozliczenie transakcji prowadzonych w walucie obcej
Ewidencja księgowa operacji na rachunku walutowym
Gazeta Podatkowa nr 69 (1423) z dnia 28.08.2017
Ewidencja księgowa wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zaimportowanych z Chin
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (448) z dnia 20.08.2017
Wycena noty odsetkowej w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 65 (1419) z dnia 14.08.2017
Faktura w euro zapłacona przez kontrahenta w złotówkach
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (958) z dnia 10.08.2017
Odsetki od obligacji w euro a podatkowe różnice kursowe
Gazeta Podatkowa nr 62 (1416) z dnia 3.08.2017
Wycena kosztów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (447) z dnia 1.08.2017
Kompensata zobowiązań i należności
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (447) z dnia 1.08.2017
Przewalutowanie oraz konsolidacja kredytu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (957) z dnia 1.08.2017
Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2017 - Środki trwałe w podatku dochodowym - praktyczne problemy
Czy różnice kursowe ustalane tzw. metodą podatkową można wykazywać "per saldo"?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (956) z dnia 20.07.2017
Kursy walut do przeliczenia zobowiązania
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Podatkowe różnice kursowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Transfer środków między rachunkami walutowymi tego samego podmiotu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (445) z dnia 1.07.2017
Regulacje ustawowe związane z ustalaniem różnic kursowych
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 z dnia 1.07.2017 - Ustalanie różnic kursowych dla celów podatkowych i bilansowych
Ustalanie różnic kursowych metodą bilansową dla celów podatkowych
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 z dnia 1.07.2017 - Ustalanie różnic kursowych dla celów podatkowych i bilansowych
Wycena wpływu i rozchodu waluty oraz ustalanie różnic kursowych na rachunku walutowym
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 z dnia 1.07.2017 - Ustalanie różnic kursowych dla celów podatkowych i bilansowych
Sprzedaż waluty obcej w banku a podatkowe różnice kursowe na rachunku walutowym
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 z dnia 1.07.2017 - Ustalanie różnic kursowych dla celów podatkowych i bilansowych
Wydatki w zagranicznej podróży służbowej pracownika regulowane firmową kartą płatniczą a różnice kursowe
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 z dnia 1.07.2017 - Ustalanie różnic kursowych dla celów podatkowych i bilansowych
Różnice kursowe związane ze spłatą pożyczki zaciągniętej na wypłatę dywidendy
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 z dnia 1.07.2017 - Ustalanie różnic kursowych dla celów podatkowych i bilansowych
Rozliczenie założenia i likwidacji lokaty w walucie obcej
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 z dnia 1.07.2017 - Ustalanie różnic kursowych dla celów podatkowych i bilansowych
Zapłata z rachunku złotówkowego zobowiązania w walucie obcej
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 z dnia 1.07.2017 - Ustalanie różnic kursowych dla celów podatkowych i bilansowych
Zapłata w innej walucie obcej niż wystawiono fakturę - podatkowe różnice kursowe
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 z dnia 1.07.2017 - Ustalanie różnic kursowych dla celów podatkowych i bilansowych
Kurs waluty obcej stosowany przy kompensacie zobowiązań z należnościami
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (954) z dnia 1.07.2017
Faktoring niepełny
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Faktura w euro a zapłata w złotych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Zapłata kary
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Zmiana waluty rozliczeń
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Zapłata zobowiązania w walucie obcej z rachunku złotówkowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (953) z dnia 20.06.2017
Czy organy podatkowe zmieniły zdanie w sprawie rozliczania kosztu delegacji zagranicznych?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (952) z dnia 10.06.2017
Wydatki w zagranicznej podróży służbowej pracownika regulowane firmową kartą płatniczą a różnice kursowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (952) z dnia 10.06.2017
Rozliczenie różnic kursowych po przekształceniu jednostki
Gazeta Podatkowa nr 46 (1400) z dnia 8.06.2017
Ewidencja zakupu towarów w ramach WNT
Gazeta Podatkowa nr 44 (1398) z dnia 1.06.2017
Kurs waluty na dzień kompensaty zobowiązań
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (442) z dnia 20.05.2017
Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (442) z dnia 20.05.2017
Rozliczenie podatku dochodowego od importu usług
Dodatek nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 z dnia 20.05.2017 - Rozliczanie transakcji zagranicznych - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa
Kompensata rozrachunków wyrażonych w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (441) z dnia 1.05.2017
Inne zagadnienia związane z wypłatą dywidendy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (440) z dnia 20.04.2017
Rozliczenia dotyczące zaliczek na zagraniczne podróże służbowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 30 (1384) z dnia 13.04.2017 - Firmowe podróże w podatku dochodowym
Zakup waluty w banku i zapłata nią zobowiązania w tym samym dniu
Gazeta Podatkowa nr 29 (1383) z dnia 10.04.2017
Metody wyceny rozchodu środków pieniężnych z rachunku walutowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (439) z dnia 1.04.2017
Rozliczenie założenia i likwidacji lokaty w walucie obcej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (944) z dnia 20.03.2017
Czy dopuszczalne jest zaniechanie wyceny bilansowej pozycji wyrażonych w walucie obcej?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (944) z dnia 20.03.2017
Moment ujęcia wydatku na zakup domeny w kosztach podatkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (943) z dnia 10.03.2017
Faktura w walucie obcej a podatkowe różnice kursowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (941) z dnia 20.02.2017
Rozliczenie różnic kursowych z faktury regulowanej w częściach
Gazeta Podatkowa nr 15 (1369) z dnia 20.02.2017
Wydatki na nabycie udziałów a różnice kursowe - interpretacja organu podatkowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (940) z dnia 10.02.2017
Rozliczanie różnic kursowych z wyceny bilansowej
Gazeta Podatkowa nr 11 (1365) z dnia 6.02.2017
Przyjęcie metody bilansowej rozliczania różnic kursowych dla celów podatkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (435) z dnia 1.02.2017
Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 8 (1362) z dnia 26.01.2017
Otrzymanie 100% zaliczki w walucie obcej na poczet przyszłej sprzedaży towarów a podatek dochodowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (938) z dnia 20.01.2017
Rachunkowa metoda ustalania różnic kursowych również dla celów podatkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (938) z dnia 20.01.2017
Środki pieniężne w walucie obcej - wycena na dzień bilansowy inny niż koniec roku kalendarzowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (937) z dnia 10.01.2017
Kurs waluty obcej stosowany do przeliczenia korekty kosztu
Gazeta Podatkowa nr 2 (1356) z dnia 5.01.2017
Kurs waluty obcej stosowany do przeliczenia korekty kosztu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (433) z dnia 1.01.2017
Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (433) z dnia 1.01.2017
Kiedy powstają różnice kursowe?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (432) z dnia 20.12.2016
Jakie kursy walut zastosować do rozliczania transakcji?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (432) z dnia 20.12.2016
Ustalanie dochodu zakładu firmy zagranicznej działającej w Polsce
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (432) z dnia 20.12.2016
Różnice kursowe od pożyczki w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 101 (1351) z dnia 19.12.2016
Rezygnacja z bilansowej metody ustalania różnic kursowych
Gazeta Podatkowa nr 99 (1349) z dnia 12.12.2016
Kurs waluty stosowany do wyceny kosztu poniesionego w walucie obcej - interpretacja organu podatkowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (934) z dnia 10.12.2016
Różnice kursowe związane ze spłatą pożyczki zaciągniętej na wypłatę dywidendy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (934) z dnia 10.12.2016
Wycena faktury korygującej wystawionej w walucie obcej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (934) z dnia 10.12.2016
Ustalanie różnic kursowych na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1348) z dnia 8.12.2016 - Wycena na dzień bilansowy aktywów i pasywów
Różnice kursowe korygujące wartość początkową środka trwałego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (431) z dnia 1.12.2016
Sprzedaż waluty obcej w banku a podatkowe różnice kursowe na rachunku walutowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (932) z dnia 20.11.2016
Podatkowe różnice kursowe od pożyczki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1341) z dnia 14.11.2016 - Zewnętrzne źródła finansowania firmy w podatku dochodowym
Spłata kapitału z tytułu zaciągniętej pożyczki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 90 (1340) z dnia 10.11.2016 - Przychody i koszty w działalności gospodarczej
Różnice kursowe ustalane metodą rachunkową od niepodatkowych przychodów i kosztów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 90 (1340) z dnia 10.11.2016 - Przychody i koszty w działalności gospodarczej
Zapłata w złotych za należność wyrażoną w walucie obcej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 90 (1340) z dnia 10.11.2016 - Przychody i koszty w działalności gospodarczej
Pożyczka w walucie obcej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (429) z dnia 1.11.2016
Ustalanie różnic kursowych metodą rachunkową
Gazeta Podatkowa nr 86 (1336) z dnia 27.10.2016
Bilansowa wycena transakcji wyrażonych w walutach obcych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Podatkowe zasady przeliczania kosztów poniesionych w walutach obcych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Ustalanie różnic kursowych dla celów podatkowych i bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Wycena wynagrodzeń w walucie obcej a koszty uzyskania przychodów pracodawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (929) z dnia 20.10.2016
Zwrot kaucji zapłaconej w walucie obcej a różnice kursowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (929) z dnia 20.10.2016
Pobranie przez bank prowizji a powstanie różnic kursowych
Gazeta Podatkowa nr 83 (1333) z dnia 17.10.2016
Pobranie przez bank prowizji a powstanie różnic kursowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (427) z dnia 1.10.2016
Kurs stosowany dla ustalenia kosztu pracodawcy i wyceny wypłacanego wynagrodzenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (426) z dnia 20.09.2016
Różnice kursowe od środków pieniężnych na rachunku walutowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (926) z dnia 20.09.2016
Przesunięcie środków pieniężnych pomiędzy rachunkami walutowymi
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (425) z dnia 1.09.2016
Kurs waluty przyjęty do wyceny kosztu, gdy data sprzedaży jest inna niż data wystawienia faktury
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (924) z dnia 1.09.2016
Zapłata z rachunku złotówkowego zobowiązania w walucie obcej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (924) z dnia 1.09.2016
Wycena należności z tytułu dostaw i usług wyrażonych w walutach obcych
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2016 - Należności z tytułu dostaw i usług
Nabycie w drodze kupna
Dodatek nr 23 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 z dnia 20.08.2016 - Wartości niematerialne i prawne w firmie
Kursy walut obcych stosowane do wyceny wpływu i rozchodu waluty z rachunku walutowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (922) z dnia 10.08.2016
Różnice kursowe ustalane metodą podatkową
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (423) z dnia 1.08.2016
Wycena rozchodu według kursu historycznego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (423) z dnia 1.08.2016
Zakup usługi od kontrahenta unijnego - rozliczenie importu usług
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (921) z dnia 1.08.2016
Kurs waluty obcej przyjęty do wyceny zapłaty za towar kupiony przez pracownika za granicą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (921) z dnia 1.08.2016
Różnice kursowe a wartość początkowa środka trwałego - interpretacja organu podatkowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (921) z dnia 1.08.2016
Zapłata w innej walucie obcej, niż wystawiono fakturę - podatkowe różnice kursowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (920) z dnia 20.07.2016
Różnice kursowe w wartości początkowej środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 57 (1307) z dnia 18.07.2016
Rezygnacja z usługi, na poczet której wpłacono zaliczkę - skutki podatkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (919) z dnia 10.07.2016
Ewidencja faktury zbiorczej za paliwo wyrażonej w euro
Gazeta Podatkowa nr 54 (1304) z dnia 7.07.2016
Zapłata w złotych za należność wyrażoną w walucie obcej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (421) z dnia 1.07.2016
Przewalutowanie pożyczki nie powoduje powstania podatkowych różnic kursowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (421) z dnia 1.07.2016
Faktura w walucie obcej wystawiona przez krajowego kontrahenta
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (916) z dnia 10.06.2016
Ustalenie różnic kursowych powstających przy rozliczeniu faktoringu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (419) z dnia 1.06.2016
Wartość początkowa środka trwałego a różnice kursowe
Gazeta Podatkowa nr 43 (1293) z dnia 30.05.2016
Wycena środków pieniężnych zakupionych w kantorze
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (418) z dnia 20.05.2016
Import usług - rozliczenie VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (914) z dnia 20.05.2016
Ewidencja WNT potwierdzonego fakturą otrzymaną w kolejnym miesiącu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (914) z dnia 20.05.2016
Faktura otrzymana od kontrahenta zagranicznego w złotówkach, a opłacona w walucie obcej
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2016 - Transakcje w walutach obcych - zasady wyceny i ewidencja księgowa
Sposoby rozliczenia w księgach następnego roku różnic kursowych ujętych na dzień bilansowy
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2016 - Transakcje w walutach obcych - zasady wyceny i ewidencja księgowa
Wycena prowizji za prowadzenie rachunku walutowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (416) z dnia 20.04.2016
Moment ujęcia w przychodach lub kosztach różnic kursowych od kredytu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (416) z dnia 20.04.2016
Obliczanie różnic kursowych od własnych środków walutowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (416) z dnia 20.04.2016
Wycena i ewidencja zbiorczej faktury wystawionej w walucie obcej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (911) z dnia 20.04.2016
Ewidencja dodatniej różnicy kursowej dotyczącej niezapłaconego zobowiązania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (911) z dnia 20.04.2016
Jak rozliczyć różnice kursowe od podatku VAT?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (1281) z dnia 18.04.2016 - Ujęcie w księgach rachunkowych rozrachunków w walutach obcych
Badanie bilansu a odroczony podatek dochodowy
Gazeta Podatkowa nr 20 (1270) z dnia 10.03.2016
Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej na wypłatę dywidendy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (413) z dnia 1.03.2016
Zaliczka w walucie obcej otrzymana na poczet wykonania usługi
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (411) z dnia 1.02.2016
Rozliczenie różnic kursowych z wyceny bilansowej
Gazeta Podatkowa nr 9 (1259) z dnia 1.02.2016
Czas dokonać wyboru metody bilansowej rozliczania różnic kursowych
Gazeta Podatkowa nr 6 (1256) z dnia 21.01.2016
Podatkowo-rachunkowe rozliczenie różnic kursowych od VAT
Gazeta Podatkowa nr 5 (1255) z dnia 18.01.2016
Ustalanie różnic kursowych na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 3 (1253) z dnia 11.01.2016
Różnice kursowe od zaliczki wpłaconej na zakup środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (901) z dnia 10.01.2016
Na kwocie VAT nie powstają podatkowe różnice kursowe - interpretacja organu podatkowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (900) z dnia 1.01.2016
Przelew pomiędzy rachunkami walutowymi a różnice kursowe
Gazeta Podatkowa nr 104 (1249) z dnia 28.12.2015
Zaniechanie ustalania różnic kursowych metodą bilansową
Gazeta Podatkowa nr 102 (1247) z dnia 21.12.2015
Kurs waluty stosowany do przeliczenia wydatku udokumentowanego duplikatem faktury
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (408) z dnia 20.12.2015
Jakie zawiadomienia należy złożyć do urzędu skarbowego z końcem roku?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (408) z dnia 20.12.2015
Różnice kursowe dla celów podatkowych ustalane metodą rachunkową
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (408) z dnia 20.12.2015
Należności celne z tytułu importu towaru niezgodnego z zamówieniem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (899) z dnia 20.12.2015
Wycena i ewidencja kontraktu na dzień jego rozliczenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (407) z dnia 1.12.2015
Którą metodą ustalać różnice kursowe?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (407) z dnia 1.12.2015
Rozliczenie VAT od usługi zakupionej od kontrahenta zagranicznego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (897) z dnia 1.12.2015
Wydatki na przejazdy zagranicznymi autostradami u podatników prowadzących księgi rachunkowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (1241) z dnia 30.11.2015 - Opłaty za przejazd zagranicznymi autostradami
Wydatki pracownika w zagranicznej podróży służbowej - wycena kosztu w walucie obcej, różnice kursowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (1241) z dnia 30.11.2015 - Opłaty za przejazd zagranicznymi autostradami
Przeliczanie na złote wynagrodzeń pracowniczych poniesionych w walucie obcej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Zasady ustalania różnic kursowych
Gazeta Podatkowa nr 92 (1237) z dnia 16.11.2015
Wydatek niestanowiący kosztu uzyskania przychodów a różnice kursowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1236) z dnia 12.11.2015 - Przychody i koszty firmowe
Kursy walut stosowane do wyceny kosztów i przychodów określonych w walucie obcej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1236) z dnia 12.11.2015 - Przychody i koszty firmowe
Wycena przychodu/kosztu na potrzeby podatku dochodowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (895) z dnia 10.11.2015
Rozliczenie zagranicznej podróży służbowej pracownika
Gazeta Podatkowa nr 90 (1235) z dnia 9.11.2015
Wycena kosztu w walucie obcej związanego z podróżą służbową
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2015 - Rozliczanie podróży służbowych (prawo pracy, VAT, PIT, CIT, ZUS, ewidencja księgowa)
Wpływ należności od kontrahenta w walucie obcej na rachunek złotówkowy a różnice kursowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (894) z dnia 1.11.2015
Zapłata w walucie obcej zobowiązania wyrażonego w złotych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (405) z dnia 1.11.2015
Kompensata zobowiązań i należności a różnice kursowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (404) z dnia 20.10.2015
Przychód w podatku dochodowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (893) z dnia 20.10.2015
Opłata wstępna oraz inne koszty związane z przyjęciem do używania leasingowanej maszyny
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (893) z dnia 20.10.2015
Przeliczenie na złotówki kosztów zagranicznej delegacji
Gazeta Podatkowa nr 83 (1228) z dnia 15.10.2015
Różnice kursowe na rachunku walutowym
Gazeta Podatkowa nr 82 (1227) z dnia 12.10.2015
Faktura otrzymana od kontrahenta zagranicznego w złotówkach, a opłacona w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (403) z dnia 1.10.2015
Zapłata zobowiązania z rachunku złotowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (403) z dnia 1.10.2015
Czy powstaną różnice kursowe, gdy faktura jest w euro a zapłata w złotych?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (403) z dnia 1.10.2015
Różnice kursowe na rachunku walutowym
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (403) z dnia 1.10.2015
PODSTAWA PRAWNA
Dodatek nr 26 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2015 - Różnice kursowe w świetle przepisów o podatku dochodowym, VAT i w ewidencji księgowej w 2015 r.
Zaliczka w walucie obcej otrzymana na poczet dostawy towarów/świadczenia usług
Dodatek nr 26 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2015 - Różnice kursowe w świetle przepisów o podatku dochodowym, VAT i w ewidencji księgowej w 2015 r.
Różnice kursowe dotyczące kosztów w walucie obcej
Dodatek nr 26 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2015 - Różnice kursowe w świetle przepisów o podatku dochodowym, VAT i w ewidencji księgowej w 2015 r.
Otrzymanie na konto walutowe wpłaty dokonanej przez klienta w złotówkach
Dodatek nr 26 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2015 - Różnice kursowe w świetle przepisów o podatku dochodowym, VAT i w ewidencji księgowej w 2015 r.
Kredyt zaciągnięty na wypłatę dywidendy w walucie obcej
Dodatek nr 26 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2015 - Różnice kursowe w świetle przepisów o podatku dochodowym, VAT i w ewidencji księgowej w 2015 r.
Wycena towaru kupionego w walucie obcej
Dodatek nr 26 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2015 - Różnice kursowe w świetle przepisów o podatku dochodowym, VAT i w ewidencji księgowej w 2015 r.
Przy zapłacie w walucie obcej zobowiązania wyrażonego w złotych nie powstają podatkowe różnice kursowe
Dodatek nr 26 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2015 - Różnice kursowe w świetle przepisów o podatku dochodowym, VAT i w ewidencji księgowej w 2015 r.
Spłata pożyczki przewalutowanej na złote nie skutkuje powstaniem różnic kursowych
Dodatek nr 26 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2015 - Różnice kursowe w świetle przepisów o podatku dochodowym, VAT i w ewidencji księgowej w 2015 r.
Przy ustalaniu wartości początkowej środka trwałego uwzględnia się wyłącznie zrealizowane różnice kursowe
Dodatek nr 26 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2015 - Różnice kursowe w świetle przepisów o podatku dochodowym, VAT i w ewidencji księgowej w 2015 r.
Wycena wpływu i rozchodu waluty obcej z rachunku walutowego
Dodatek nr 26 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2015 - Różnice kursowe w świetle przepisów o podatku dochodowym, VAT i w ewidencji księgowej w 2015 r.
Przesunięcie środków pieniężnych pomiędzy rachunkami walutowymi a różnice kursowe
Dodatek nr 26 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2015 - Różnice kursowe w świetle przepisów o podatku dochodowym, VAT i w ewidencji księgowej w 2015 r.
Kurs stosowany do wyceny odsetek na rachunku walutowym
Dodatek nr 26 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2015 - Różnice kursowe w świetle przepisów o podatku dochodowym, VAT i w ewidencji księgowej w 2015 r.
Rozliczenie dla celów podatku dochodowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (890) z dnia 20.09.2015
Kiedy powstają różnice kursowe?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (401) z dnia 1.09.2015
Koszty i przychody podatkowe związane z pożyczką w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (401) z dnia 1.09.2015
Czy powstaną podatkowe różnice kursowe w związku z fakturą wystawioną w dwóch walutach?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (888) z dnia 1.09.2015
Przelew środków z rachunku walutowego na rachunek złotowy
Gazeta Podatkowa nr 64 (1209) z dnia 10.08.2015
Ewidencja środków pieniężnych zwróconych na rachunek walutowy
Gazeta Podatkowa nr 63 (1208) z dnia 6.08.2015
Wypłata z rachunku złotowego środków wyrażonych w walucie obcej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (399) z dnia 1.08.2015
Pobranie waluty obcej z rachunku walutowego i przekazanie do kasy walutowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (399) z dnia 1.08.2015
Przelew środków z rachunku walutowego na rachunek złotowy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (399) z dnia 1.08.2015
Ewidencja zapłaty w złotówkach za fakturę w euro
Gazeta Podatkowa nr 61 (1206) z dnia 30.07.2015
Kompensata rozrachunków w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 59 (1204) z dnia 23.07.2015
Różnice kursowe od wypłaconego wspólnikowi wynagrodzenia za umorzone udziały
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2015 - Opodatkowanie przychodów z kapitałów pieniężnych w 2015 r. - wybrane zagadnienia
Wypłata dywidendy w walucie obcej z rachunku walutowego spółki
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2015 - Opodatkowanie przychodów z kapitałów pieniężnych w 2015 r. - wybrane zagadnienia
Wpływ na konto walutowe wpłaty dokonanej przez klienta w złotówkach a kurs waluty obcej stosowany do tej wyceny
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (884) z dnia 20.07.2015
Skutki w podatku dochodowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (883) z dnia 10.07.2015
Wartość początkową środka trwałego zwiększają tylko zrealizowane różnice kursowe
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 z dnia 1.07.2015 - Środki trwałe - zasady ustalania wartości początkowej i ich amortyzacji w 2015 roku
Opłaty za przejazdy zagranicznymi autostradami u podatników prowadzących księgi rachunkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (882) z dnia 1.07.2015
Wartość początkowa środka trwałego a różnice kursowe
Dodatek nr 10 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 z dnia 20.06.2015 - PIT i CIT - przegląd najnowszych interpretacji podatkowych
Różnice kursowe przy zwrocie kaucji w walucie obcej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (396) z dnia 20.06.2015
Kurs przyjęty do przeliczenia kosztu w walucie obcej dla celów podatku dochodowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (395) z dnia 1.06.2015
Jakie wydatki pracodawca zaliczy do kosztów uzyskania?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (879) z dnia 1.06.2015
Odsetki i różnice kursowe od kredytu zaciągniętego na wypłatę dywidendy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (879) z dnia 1.06.2015
Rozliczenie faktoringu i ustalenie różnic kursowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (394) z dnia 20.05.2015
Przeliczenie kwot wyrażonych w walutach obcych dla celów bilansowych i podatkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (394) z dnia 20.05.2015
Różnice kursowe w przypadku płatności otrzymywanych za pośrednictwem systemu PayPal
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (878) z dnia 20.05.2015
Podatkowe różnice kursowe powstałe w związku z zawarciem umowy leasingu w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (393) z dnia 1.05.2015
Zakup towaru w walucie obcej a kurs przyjęty do jego wyceny na potrzeby CIT i ustawy o rachunkowości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (876) z dnia 1.05.2015
Pożyczka denominowana walutą obcą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (876) z dnia 1.05.2015
Należność wyrażona w walucie obcej opłacona w walucie polskiej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (392) z dnia 20.04.2015
Kompensata należności i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (392) z dnia 20.04.2015
Różnice kursowe powstałe przy sprzedaży towarów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (392) z dnia 20.04.2015
Bilansowa metoda rozliczania różnic kursowych
Gazeta Podatkowa nr 31 (1176) z dnia 16.04.2015
Wpłata zaliczki w walucie obcej i otrzymanie faktury zaliczkowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (874) z dnia 10.04.2015
Otrzymanie faktury końcowej po dokonaniu dostawy towarów przez sprzedawcę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (874) z dnia 10.04.2015
Wycena i ewidencja prowizji pobranej przez bank za prowadzenie rachunku walutowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (391) z dnia 1.04.2015
Pożyczka zaciągnięta w walucie obcej i jej spłata w złotówkach a różnice kursowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (873) z dnia 1.04.2015
Zapłata w złotówkach na konto walutowe za należność wyrażoną w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (390) z dnia 20.03.2015
Ustalanie różnic kursowych metodą bilansową lub podatkową
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 23 (1168) z dnia 19.03.2015 - Rozliczanie różnic kursowych w księgach rachunkowych
Jak rozliczyć różnice kursowe przy kompensacie wierzytelności?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 23 (1168) z dnia 19.03.2015 - Rozliczanie różnic kursowych w księgach rachunkowych
Przeliczanie wartości kosztu poniesionego w walucie obcej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (389) z dnia 1.03.2015
Ustalanie podstawy odpisów amortyzacyjnych - pytania i odpowiedzi
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (389) z dnia 1.03.2015
Różnice kursowe uwzględniane dla celów podatkowych i bilansowych oraz ustalenie odroczonego podatku dochodowego
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2015 - Odroczony podatek dochodowy w księgach i sprawozdaniu finansowym
Wydatek niestanowiący kosztu uzyskania przychodów a różnice kursowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (388) z dnia 20.02.2015
Kursy waluty obcej stosowane na potrzeby podatku dochodowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (869) z dnia 20.02.2015
Rozliczenie różnic kursowych z wyceny bilansowej
Gazeta Podatkowa nr 8 (1153) z dnia 26.01.2015
Rozliczanie różnic kursowych z wyceny bilansowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (386) z dnia 20.01.2015
Ustalenie różnic kursowych na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 4 (1149) z dnia 12.01.2015
Przychód podatkowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (865) z dnia 10.01.2015
Wycena bilansowa pożyczki udzielonej wspólnikom w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (385) z dnia 1.01.2015
Import usług w postaci licencji na nadawanie programu TV
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (864) z dnia 1.01.2015
Stornowanie różnic kursowych z wyceny bilansowej
Gazeta Podatkowa nr 103 (1144) z dnia 24.12.2014
Przelew środków z konta walutowego na złotówkowe - różnice kursowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (384) z dnia 20.12.2014
Rezygnacja z bilansowej metody ustalania różnic kursowych
Gazeta Podatkowa nr 100 (1141) z dnia 15.12.2014
Różnice kursowe przypadające na kwotę VAT są neutralne podatkowo - wyrok NSA
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (862) z dnia 10.12.2014
Pożyczka w złotych zwrócona w walucie obcej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (383) z dnia 1.12.2014
Należność w euro otrzymana w USD
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (383) z dnia 1.12.2014
Przychody w walucie obcej - przeliczanie dla potrzeb ustalania podatkowych różnic kursowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1128) z dnia 30.10.2014 - Firmowe przychody i koszty - wybrane zagadnienia z dwutygodnika „Przeglądu Podatku Dochodowego"
Różnice kursowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1128) z dnia 30.10.2014 - Firmowe przychody i koszty - wybrane zagadnienia z dwutygodnika „Przeglądu Podatku Dochodowego"
Wpływ różnic kursowych na wartość początkową środka trwałego dla celów podatkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (380) z dnia 20.10.2014
Rozliczenie dla celów podatku dochodowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (856) z dnia 10.10.2014
Rozliczenie zakupu towaru od kontrahenta krajowego, gdy należność wyrażona jest w walucie obcej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (856) z dnia 10.10.2014
Ustalenie różnic kursowych po otrzymaniu należności w walucie obcej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (379) z dnia 1.10.2014
Umowa cash poolingu a różnice kursowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (855) z dnia 1.10.2014
Zapłata rozrachunków w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 78 (1119) z dnia 29.09.2014
ZAŁOŻENIE LOKATY WALUTOWEJ ORAZ JEJ LIKWIDACJA
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2014 - Środki pieniężne (krajowe i zagraniczne) - zasady ewidencji księgowej i rozliczeń podatkowych
Ustawowe zasady wyceny operacji dokonywanych za pośrednictwem rachunku walutowego
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2014 - Środki pieniężne (krajowe i zagraniczne) - zasady ewidencji księgowej i rozliczeń podatkowych
Przelew środków między rachunkami walutowymi oraz między rachunkiem walutowym a kasą walutową
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2014 - Środki pieniężne (krajowe i zagraniczne) - zasady ewidencji księgowej i rozliczeń podatkowych
Kurs waluty obcej stosowany do wyceny rozchodu środków pieniężnych z rachunku walutowego
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2014 - Środki pieniężne (krajowe i zagraniczne) - zasady ewidencji księgowej i rozliczeń podatkowych
Rozchód waluty obcej z rachunku walutowego w tym samym dniu co jej wpływ nie powoduje powstania różnic kursowych
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2014 - Środki pieniężne (krajowe i zagraniczne) - zasady ewidencji księgowej i rozliczeń podatkowych
Przewalutowanie pożyczki w walucie obcej a podatkowe różnice kursowe
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2014 - Środki pieniężne (krajowe i zagraniczne) - zasady ewidencji księgowej i rozliczeń podatkowych
Przewalutowanie pożyczki w walucie obcej nie powoduje powstania podatkowych różnic kursowych - wyrok NSA
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (851) z dnia 20.08.2014
Ewidencja zapłaty w złotych za fakturę w euro
Gazeta Podatkowa nr 63 (1104) z dnia 7.08.2014
Refakturowanie kosztów noclegu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (375) z dnia 1.08.2014
Stornowanie różnic kursowych przy ich wycenie metodą podatkową
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (374) z dnia 20.07.2014
Koszt wytworzenia - definicja
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (374) z dnia 20.07.2014
Metoda bilansowa i podatkowa ustalania różnic kursowych
Gazeta Podatkowa nr 55 (1096) z dnia 10.07.2014
Przeliczanie dla celów bilansowych i podatkowych zobowiązań wyrażonych w walutach obcych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Ustalanie podatkowych i bilansowych różnic kursowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Jak liczyć różnice kursowe od operacji na rachunku walutowym?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Jaki kurs stosować do przeliczenia wartości usługi?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Waluta wpłacana na rachunek walutowy
Gazeta Podatkowa nr 48 (1089) z dnia 16.06.2014
Rozliczenie operacji na rachunku walutowym
Gazeta Podatkowa nr 47 (1088) z dnia 12.06.2014
Pozostawienie wycenionych na dzień bilansowy zobowiązań do następnej wyceny bilansowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (844) z dnia 10.06.2014
Kompensata rozrachunków w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 45 (1086) z dnia 5.06.2014
Koszt poniesiony w walucie obcej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Waluta wpłacana na rachunek walutowy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Różnice kursowe po przewalutowaniu kredytu
Gazeta Podatkowa nr 42 (1083) z dnia 26.05.2014
Ustalenie wartości początkowej środka trwałego sfinansowanego kredytem walutowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (841) z dnia 10.05.2014
Przewalutowanie kredytu złotówkowego na euro
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 36 (1077) z dnia 5.05.2014 - Kredyt i pożyczka w ujęciu podatkowo-księgowym
Czy dla celów podatkowych różnice kursowe mogą być rozliczane per saldo?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (369) z dnia 1.05.2014
Różnice kursowe związane z otrzymaniem zapłaty/uregulowaniem zobowiązania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (840) z dnia 1.05.2014
Ewidencja zakupu towarów handlowych w ramach WNT
Gazeta Podatkowa nr 31 (1072) z dnia 17.04.2014
Rozliczenie różnic kursowych z wyceny bilansowej
Gazeta Podatkowa nr 27 (1068) z dnia 3.04.2014
Koszty poniesione w walutach obcych
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2014 - Transakcje walutowe w rachunku podatkowym
Warunki zastosowania metody rachunkowej ustalania różnic kursowych
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2014 - Transakcje walutowe w rachunku podatkowym
Ogólne zasady ustalania różnic kursowych metodą podatkową
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2014 - Transakcje walutowe w rachunku podatkowym
Jaki kurs jest "kursem faktycznie zastosowanym"?
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2014 - Transakcje walutowe w rachunku podatkowym
Jak obliczać różnice kursowe przy transakcjach handlowych?
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2014 - Transakcje walutowe w rachunku podatkowym
Kompensata zobowiązań i należności wyrażonych w walucie obcej
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2014 - Transakcje walutowe w rachunku podatkowym
Koszty z tytułu zakupu towarów z importu
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2014 - Transakcje walutowe w rachunku podatkowym
Uregulowanie zobowiązania walutą zakupioną w banku
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2014 - Transakcje walutowe w rachunku podatkowym
Nowe terminy wystawiania faktur a kurs waluty stosowany do wyceny kosztu poniesionego
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2014 - Transakcje walutowe w rachunku podatkowym
Składki na ubezpieczenia społeczne pracownika uiszczane za granicą
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2014 - Transakcje walutowe w rachunku podatkowym
Różnice kursowe dotyczące VAT
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2014 - Transakcje walutowe w rachunku podatkowym
Wycena wpływu środków pieniężnych w walucie obcej na rachunek walutowy
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2014 - Transakcje walutowe w rachunku podatkowym
Wycena wypływu środków pieniężnych w walucie obcej z rachunku walutowego
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2014 - Transakcje walutowe w rachunku podatkowym
Różnice kursowe na rachunku walutowym
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2014 - Transakcje walutowe w rachunku podatkowym
Kurs waluty obcej stosowany do wyceny operacji na rachunku walutowym
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2014 - Transakcje walutowe w rachunku podatkowym
Przelew waluty obcej z konta jednostki na zagraniczne konto jej oddziału
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2014 - Transakcje walutowe w rachunku podatkowym
Wycena rozchodu środków z rachunku walutowego według kursu historycznego
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2014 - Transakcje walutowe w rachunku podatkowym
Różnice kursowe na rachunku walutowym w części dotyczącej VAT
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2014 - Transakcje walutowe w rachunku podatkowym
Różnice kursowe ustalane na podstawie przepisów podatkowych
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2014 - Transakcje walutowe w rachunku podatkowym
Różnicy kursowej od niezapłaconej raty nie uwzględnia się w wartości początkowej środka trwałego
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2014 - Transakcje walutowe w rachunku podatkowym
Środek trwały częściowo sfinansowany kredytem walutowym
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2014 - Transakcje walutowe w rachunku podatkowym
Różnice kursowe w postaci salda
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2014 - Transakcje walutowe w rachunku podatkowym
Kredyt otrzymany w euro i spłacany w złotych
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2014 - Transakcje walutowe w rachunku podatkowym
Przewalutowanie zobowiązania
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2014 - Transakcje walutowe w rachunku podatkowym
Wydatek w walucie obcej niestanowiący kosztu podatkowego
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2014 - Transakcje walutowe w rachunku podatkowym
Ustalanie różnic kursowych dla celów podatkowych i bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Regulacje ustawowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (836) z dnia 20.03.2014
Przeliczanie kwot wykazanych w walucie obcej - zasada ogólna
Pomocnik Księgowego do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 z dnia 10.03.2014
Moment zaliczenia w koszty i różnice kursowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (835) z dnia 10.03.2014
Według jakich kursów przelicza się kontrakty forward?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (835) z dnia 10.03.2014
Kwoty w walutach obcych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (365) z dnia 1.03.2014
Rozliczenie zakupu środka trwałego za granicą i ustalenie jego wartości początkowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (364) z dnia 20.02.2014
Ewidencja zakupu środka trwałego na terenie UE wraz z usługą transportową
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (364) z dnia 20.02.2014
Wycena odsetek od środków na rachunku walutowym oraz prowizji za jego prowadzenie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (364) z dnia 20.02.2014
Kiedy powstają różnice kursowe ujmowane w rachunku podatkowym?
Gazeta Podatkowa nr 13 (1054) z dnia 13.02.2014
Przeliczenie kosztu poniesionego w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 12 (1053) z dnia 10.02.2014
Przeliczenie kosztu poniesionego w walucie obcej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (363) z dnia 1.02.2014
Ustalanie różnic kursowych od własnych środków pieniężnych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (362) z dnia 20.01.2014
Warunki stosowania metody bilansowej ustalania różnic kursowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (362) z dnia 20.01.2014
Wycena bilansowa należności i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (830) z dnia 20.01.2014
Ustalenie różnic kursowych na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 4 (1045) z dnia 13.01.2014
Wycena importu towarów na potrzeby podatku dochodowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (829) z dnia 10.01.2014
Różnice kursowe ustalane dla celów podatkowych metodą rachunkową
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (361) z dnia 1.01.2014
W księdze nie ujmuje się różnic kursowych "per saldo"
Gazeta Podatkowa nr 104 (1041) z dnia 30.12.2013
Metody rozliczania różnic kursowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1040) z dnia 27.12.2013 - Ewidencja różnic kursowych
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1040) z dnia 27.12.2013 - Ewidencja różnic kursowych
Wpływ naliczonych różnic kursowych na wartość początkową środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1040) z dnia 27.12.2013 - Ewidencja różnic kursowych
Zobowiązania długo- i krótkoterminowe w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 102 (1039) z dnia 23.12.2013
Zawiadomienia jakie należy złożyć do urzędu skarbowego z końcem roku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (360) z dnia 20.12.2013
Jak rozliczać wypłacone zaliczki na koszty zagranicznej podróży służbowej?
Dodatek nr 36 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 35 z dnia 10.12.2013 - Podróże służbowe - przepisy, wyjaśnienia
Rezygnacja z metody bilansowej rozliczania różnic kursowych
Gazeta Podatkowa nr 98 (1035) z dnia 9.12.2013
Zapłata zobowiązania walutą zakupioną w tym samym dniu a różnice kursowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (825) z dnia 1.12.2013
Prezentacja w bilansie należności długo- i krótkoterminowych
Gazeta Podatkowa nr 95 (1032) z dnia 28.11.2013
Kompensata rozrachunków z kontrahentem zagranicznym w różnych walutach
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (358) z dnia 20.11.2013
Zasady wyceny operacji w walucie obcej wraz z dostarczeniem towaru, gdy pracownik (kierowca) otrzymuje zapłatę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (824) z dnia 20.11.2013
Przeliczenie za złote kosztów zagranicznej podróży służbowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 92 (1029) z dnia 18.11.2013 - Jak rozliczać zagraniczne podróże służbowe? - wybrane zagadnienia z Biuletynu dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
Wycena bilansowa rozrachunków w walutach obcych
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2013 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej pracownika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (357) z dnia 1.11.2013
Różnice kursowe ustalane na podstawie przepisów podatkowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (357) z dnia 1.11.2013
Skutki w podatku dochodowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (822) z dnia 1.11.2013
Zakup towaru za granicą a różnice kursowe
Dodatek nr 16 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 20 z dnia 20.10.2013 - Koszty podatkowe w firmie - wybrane zagadnienia
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 82 (1019) z dnia 14.10.2013
Kiedy nie stosuje się kursu faktycznego?
Gazeta Podatkowa nr 82 (1019) z dnia 14.10.2013
Różnice kursowe niezrealizowane oraz od własnych środków pieniężnych a wartość początkowa środka trwałego - wyrok NSA
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (820) z dnia 10.10.2013
Pobranie waluty obcej z rachunku walutowego do kasy walutowej a różnice kursowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (820) z dnia 10.10.2013
Metoda bilansowa rozliczania różnic kursowych
Gazeta Podatkowa nr 80 (1017) z dnia 7.10.2013
Jak rozliczać różnice kursowe od środków pieniężnych?
Gazeta Podatkowa nr 79 (1016) z dnia 3.10.2013
Wycena faktury wyrażonej w walucie obcej
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 19 z dnia 1.10.2013 - Rozrachunki w walutach obcych i rozliczanie różnic kursowych
Kurs waluty stosowany do przeliczenia kompensaty oraz ewidencja różnic kursowych
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 19 z dnia 1.10.2013 - Rozrachunki w walutach obcych i rozliczanie różnic kursowych
Ewidencja zakupu środka trwałego w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 78 (1015) z dnia 30.09.2013
Wycena wpływu i rozchodu waluty obcej na rachunek walutowy jednostki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (818) z dnia 20.09.2013
Kiedy można stosować kurs historyczny?
Gazeta Podatkowa nr 73 (1010) z dnia 12.09.2013
Wpływ różnic kursowych na wartość początkową środków trwałych - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (817) z dnia 10.09.2013
Ujemne różnice kursowe powstałe na kwocie podatku od wartości dodanej nie stanowią kosztów podatkowych - wyrok NSA
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (817) z dnia 10.09.2013
Poniesienie kosztu w walucie obcej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (353) z dnia 1.09.2013
Wypływ waluty obcej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (353) z dnia 1.09.2013
Zakładamy spółkę z o.o. - jakie oświadczenia złożyć w urzędzie skarbowym?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (816) z dnia 1.09.2013
Różnice kursowe na rachunku walutowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (816) z dnia 1.09.2013
Kurs waluty stosowany do przeliczenia kompensaty oraz ewidencja różnic kursowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (352) z dnia 20.08.2013
Przewalutowanie kredytu udzielonego w walucie obcej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (351) z dnia 1.08.2013
Różnice kursowe od zobowiązania a wartość początkowa środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (813) z dnia 1.08.2013
Zapłata zobowiązania walutą zakupioną w banku
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (350) z dnia 20.07.2013
Zakup waluty obcej w banku a kurs waluty przyjęty do zapłaty zobowiązania w walucie obcej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (812) z dnia 20.07.2013
Przewalutowanie zobowiązania z tytułu kredytu
Gazeta Podatkowa nr 56 (993) z dnia 15.07.2013
Różnice kursowe przy zapłacie zobowiązania w ratach
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (811) z dnia 10.07.2013
Rozliczanie różnic kursowych od własnych środków dla celów podatkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (349) z dnia 1.07.2013
Kompensata rozrachunków w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 50 (987) z dnia 24.06.2013
Zapłata w walucie obcej za fakturę wystawioną w złotówkach
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (348) z dnia 20.06.2013
Zasady przeliczania na złote kosztów podróży poniesionych w walutach obcych
Dodatek nr 10 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 z dnia 20.06.2013 - Podróże służbowe w 2013 r.
Zaliczka na zagraniczną podróż służbową wypłacona w złotówkach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 44 (981) z dnia 3.06.2013 - Rozliczenie i ewidencja podróży służbowych
Sposób wyceny zaliczki w walucie obcej na zagraniczną delegację
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 44 (981) z dnia 3.06.2013 - Rozliczenie i ewidencja podróży służbowych
Różnice kursowe powstałe na rachunku walutowym w wyniku wyceny bilansowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (346) z dnia 20.05.2013
Skutki w podatku dochodowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (805) z dnia 10.05.2013
Rozliczenie delegacji zagranicznej
Gazeta Podatkowa nr 35 (972) z dnia 2.05.2013
Transakcje na rachunku walutowym
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (345) z dnia 1.05.2013
Przewalutowanie kredytu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (345) z dnia 1.05.2013
Przelew środków z jednostki macierzystej do oddziału
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (345) z dnia 1.05.2013
Zmiana waluty zobowiązania
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (345) z dnia 1.05.2013
Import towarów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (345) z dnia 1.05.2013
Czy można wykazywać różnice kursowe w postaci sald?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (345) z dnia 1.05.2013
Środki trwałe w budowie w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 33 (970) z dnia 25.04.2013
Kurs do wyceny rozchodu waluty na koncie dewizowym
Gazeta Podatkowa nr 32 (969) z dnia 22.04.2013
Wpływ i wypływ waluty obcej w tym samym dniu bez różnic kursowych - wyrok NSA
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Kurs waluty obcej z rozporządzenia w sprawie podróży służbowej a koszty uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (803) z dnia 20.04.2013
Różnice kursowe w przypadku różnych walut
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (803) z dnia 20.04.2013
Wpłata waluty obcej dokonana przez wspólnika a różnice kursowe od własnych środków pieniężnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (802) z dnia 10.04.2013
Trzeba ustalać różnice kursowe od środków pieniężnych
Gazeta Podatkowa nr 28 (965) z dnia 8.04.2013
Skutki udzielenia zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu a obowiązek korygowania kosztów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (801) z dnia 1.04.2013
Wypłata dywidendy w walucie obcej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Wycena faktury wyrażonej w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Spłata pożyczki walutowej po przewalutowaniu na złote
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (342) z dnia 20.03.2013
Zaliczka na koszty zagranicznej podróży służbowej i jej rozliczenie dla celów podatkowych i bilansowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (799) z dnia 10.03.2013
"Zwrot" kwoty niezrealizowanego przelewu w walucie obcej a różnice kursowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (799) z dnia 10.03.2013
Różnice kursowe w związku z wypłatą zaliczki zagranicznemu kontrahentowi
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (955) z dnia 4.03.2013 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika Przegląd Podatku Dochodowego
Wycena na dzień bilansowy należności i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (797) z dnia 20.02.2013
Kurs negocjowany i zapłata zobowiązania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (340) z dnia 20.02.2013
Wycena bilansowa rozrachunków wyrażonych w walutach obcych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (339) z dnia 1.02.2013
Regulacje ustawowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (339) z dnia 1.02.2013
Stanowisko organów podatkowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (339) z dnia 1.02.2013
Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (339) z dnia 1.02.2013
Rozliczenie różnic kursowych z wyceny bilansowej
Gazeta Podatkowa nr 7 (944) z dnia 24.01.2013
Różnice kursowe w związku z przekazaną zaliczką
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (338) z dnia 20.01.2013
Oświadczenia i zawiadomienia składane na początku nowego roku podatkowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (793) z dnia 10.01.2013
Zaliczkowe uregulowanie zobowiązania w walucie obcej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (793) z dnia 10.01.2013
Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (793) z dnia 10.01.2013
Różnice kursowe na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 3 (940) z dnia 10.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60