Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Podatek dochodowy od osób prawnych »  Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym ...

Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 7b obowiązującym od 1.01.2018 r. do 20.04.2018 r.
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - MAJ 2018 R.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - KWIECIEŃ 2018 R.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (462) z dnia 20.03.2018
Kwalifikowanie odsetek od obligacji korporacyjnych do źródła przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (461) z dnia 1.03.2018
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - MARZEC 2018 R.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (460) z dnia 20.02.2018
Odrębne źródła przychodu w CIT
Dodatek nr 6 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2018 - Co nowego w przepisach w 2018 r.?
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - LUTY 2018 R.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (459) z dnia 1.02.2018
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. z jej kapitału zapasowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (459) z dnia 1.02.2018
Obowiązki spółki wypłacającej dywidendę - jako płatnika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (975) z dnia 1.02.2018
Odsetki od środków pieniężnych na lokatach terminowych/rachunkach bankowych - źródło przychodów w CIT w 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (975) z dnia 1.02.2018
Wyodrębnienie źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (456) z dnia 20.12.2017
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 7b w pozostałych wersjach czasowych
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - KWIECIEŃ 2020 R.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (510) z dnia 20.03.2020
Obowiązujący wzór CIT-8 i załączników do niego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (510) z dnia 20.03.2020
Ustalanie dochodu/straty
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (510) z dnia 20.03.2020
Czy dywidendę otrzymaną od innej spółki krajowej wykazuje się w CIT-8?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1050) z dnia 1.03.2020
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - MARZEC 2020 R.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (508) z dnia 20.02.2020
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - LUTY 2020 R.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (507) z dnia 1.02.2020
Podatek od dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
Pomocnik Podatnika do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 2 z dnia 20.01.2020
Kwalifikacja przychodu z licencji w ramach franczyzy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (506) z dnia 20.01.2020
Podział przychodów i kosztów na źródła przychodów u podatników CIT
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (505) z dnia 1.01.2020
Źródła przychodów a ustalenie dochodu rocznego u podatników CIT
Dodatek nr 36 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2019 - Ustalenie dochodu za 2019 r. - wybrane zagadnienia
Dochody uzyskane z różnych źródeł przychodów
Dodatek nr 36 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2019 - Ustalenie dochodu za 2019 r. - wybrane zagadnienia
Źródło przychodów z odsetek
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (504) z dnia 20.12.2019
Aport prawa wieczystego użytkowania gruntu do spółki niebędącej osobą prawną
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Ustalenie źródła przychodów dla odsetek od lokat terminowych
Dodatek nr 17 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 22 z dnia 20.11.2019 - Przychody i koszty przedsiębiorcy - wybrane zagadnienia
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - GRUDZIEŃ 2019 R.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (502) z dnia 20.11.2019
Przychód z tytułu uregulowania przez dłużnika nabytej wierzytelności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1040) z dnia 20.11.2019
Przypisanie kosztów do źródeł przychodów w CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1039) z dnia 10.11.2019
Umorzenie dobrowolne
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Umorzenie przymusowe i warunkowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Odsetki od lokat bankowych a podatek zryczałtowany - u podatników CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1038) z dnia 1.11.2019
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - LISTOPAD 2019 R.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (500) z dnia 20.10.2019
Składki płacone do zagranicznej organizacji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
Odsetki od obligacji - przychodem z zysków kapitałowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1640) z dnia 30.09.2019 - Przychody i koszty w firmie
Wstęp
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2019
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - PAŹDZIERNIK 2019 R.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (498) z dnia 20.09.2019
Kara w przychodach
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (498) z dnia 20.09.2019
Odsetki od lokat terminowych a źródło przychodów CIT (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1034) z dnia 20.09.2019
Prosta spółka akcyjna - nowy rodzaj spółki prawa handlowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (498) z dnia 20.09.2019
Sprzedaż nieruchomości a stawka CIT
Gazeta Podatkowa nr 74 (1636) z dnia 16.09.2019
Sprzedaż nieruchomości a stawka CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1033) z dnia 10.09.2019
Zaliczenie przez podatników CIT różnic kursowych do właściwego źródła przychodów
Dodatek nr 13 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 16 z dnia 20.08.2019 - Podatkowe rozliczenie firmowych transakcji w walucie obcej
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - WRZESIEŃ 2019 R.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (496) z dnia 20.08.2019
Rozliczenie sprzedaży wierzytelności własnej dla celów PIT/CIT
Dodatek nr 22 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 z dnia 1.08.2019 - Wierzytelności nieściągalne, umorzone, sprzedane. Wybrane zagadnienia podatkowe
Kwalifikacja zdarzeń gospodarczych do odpowiedniego źródła przychodów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Dostosowanie ewidencji analitycznej przychodów i kosztów do potrzeb podatkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Przypisywanie kosztów do źródeł przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - SIERPIEŃ 2019 R.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Zryczałtowany podatek dochodowy od wypłaconej dywidendy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Przychód i koszt podatkowy powstały w wyniku wniesienia środka trwałego aportem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Różnice kursowe powstałe od przychodów z zysków kapitałowych a źródło przychodów u podatników CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1027) z dnia 10.07.2019
Przychód ze sprzedaży dokumentacji projektowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (493) z dnia 1.07.2019
Źródło przychodów ze sprzedaży praw majątkowych wytworzonych we własnym zakresie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1026) z dnia 1.07.2019
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - LIPIEC 2019 R.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Przychody ze sprzedaży praw majątkowych w świetle ustawy o CIT
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Różnice kursowe powstałe w związku ze spłatą pożyczki
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (491) z dnia 1.06.2019
Odsetki od obligacji są przychodem z zysków kapitałowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (491) z dnia 1.06.2019
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - CZERWIEC 2019 R.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Udział w spółce komandytowej a przychody z zysków kapitałowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Źródło przychodów z odsetek od lokat terminowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Dochody z najmu nieruchomości/odsetek od lokat a stawka CIT - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1020) z dnia 1.05.2019
Sprzedaż aplikacji mobilnych poprzez platformy elektroniczne
Gazeta Podatkowa nr 34 (1596) z dnia 29.04.2019
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - MAJ 2019 R.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Kwalifikowanie kosztów do źródła przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Moment powstania przychodu ze sprzedaży wierzytelności własnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1018) z dnia 10.04.2019
Przychody z zysków kapitałowych - sprzedaż dokumentacji projektowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1018) z dnia 10.04.2019
Źródło przychodów w CIT dla odsetek otrzymywanych przez spółkę
Gazeta Podatkowa nr 28 (1590) z dnia 8.04.2019
Źródła przychodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (487) z dnia 1.04.2019
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - KWIECIEŃ 2019 R.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Źródło przychodów w CIT z tytułu "niekodeksowych" dopłat wniesionych przez wspólników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1016) z dnia 20.03.2019
Ujęcie w kosztach podatkowych wydatków na usługi doradcze
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1015) z dnia 10.03.2019
Przychody ze sprzedaży autorskich praw majątkowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (485) z dnia 1.03.2019
Zasady opodatkowania w Polsce dywidendy otrzymanej od zagranicznej spółki-córki
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (485) z dnia 1.03.2019
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - MARZEC 2019 R.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (484) z dnia 20.02.2019
Rozliczenie sprzedaży wierzytelności własnej dla celów PIT/CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1013) z dnia 20.02.2019
Przypisanie kosztów pośrednich do źródła przychodów na potrzeby CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1013) z dnia 20.02.2019
Opodatkowanie obrotu wirtualną walutą
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2019 - Co nowego w przepisach w 2019 r.?
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - LUTY 2019 R.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (483) z dnia 1.02.2019
Podatkowe skutki przejęcia spółki kapitałowej przez inną spółkę kapitałową
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1009) z dnia 10.01.2019
Ustalenie przychodów i kosztów z tytułu obrotu walutą wirtualną
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Przychody z zysków kapitałowych w 2018 r.
Dodatek nr 36 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2018 - Ustalanie dochodu za 2018 r. - wybrane zagadnienia
Dochody uzyskane z różnych źródeł przychodów
Dodatek nr 36 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2018 - Ustalanie dochodu za 2018 r. - wybrane zagadnienia
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - STYCZEŃ 2019 R.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (480) z dnia 20.12.2018
CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (480) z dnia 20.12.2018
Dywidenda otrzymana przez osobę prawną
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (479) z dnia 1.12.2018
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - GRUDZIEŃ 2018 R.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (478) z dnia 20.11.2018
Kwalifikacja zdarzeń gospodarczych do odpowiedniego źródła przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (478) z dnia 20.11.2018
Przychody z zysków kapitałowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (478) z dnia 20.11.2018
Przychody z innych źródeł
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (478) z dnia 20.11.2018
Księgi rachunkowe jako podstawa do określenia wyniku podatkowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (478) z dnia 20.11.2018
Uchwalono kolejne zmiany w podatku dochodowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1004) z dnia 20.11.2018
Przychód i koszt podatkowy z tytułu wniesienia aportu do spółki z o.o.
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 z dnia 20.10.2018 - Aport - Rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - LISTOPAD 2018 R.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Zbycie praw autorskich - źródło przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (475) z dnia 1.10.2018
Dochody z zysków kapitałowych w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (475) z dnia 1.10.2018
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - PAŹDZIERNIK 2018 R.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Kwalifikacja kosztów do źródła przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Przychody z różnych źródeł
Dodatek nr 13 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 16 z dnia 20.08.2018 - Opodatkowanie przychodów z zysków kapitałowych i kapitałów pieniężnych
Kwalifikacja przychodów do źródła "zyski kapitałowe"
Dodatek nr 13 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 16 z dnia 20.08.2018 - Opodatkowanie przychodów z zysków kapitałowych i kapitałów pieniężnych
Opodatkowanie dochodów
Dodatek nr 13 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 16 z dnia 20.08.2018 - Opodatkowanie przychodów z zysków kapitałowych i kapitałów pieniężnych
Przychody z udzielonych licencji jako zyski kapitałowe
Dodatek nr 13 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 16 z dnia 20.08.2018 - Opodatkowanie przychodów z zysków kapitałowych i kapitałów pieniężnych
Kwalifikacja przychodów z tytułu uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych do źródła przychodów
Dodatek nr 13 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 16 z dnia 20.08.2018 - Opodatkowanie przychodów z zysków kapitałowych i kapitałów pieniężnych
Odsetki od obligacji korporacyjnych zaliczane do zysków kapitałowych
Dodatek nr 13 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 16 z dnia 20.08.2018 - Opodatkowanie przychodów z zysków kapitałowych i kapitałów pieniężnych
Rozliczenie różnic kursowych wynikających z przychodów z zysków kapitałowych oraz kosztów uzyskania tych przychodów
Dodatek nr 13 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 16 z dnia 20.08.2018 - Opodatkowanie przychodów z zysków kapitałowych i kapitałów pieniężnych
Przychody i koszty związane z instrumentami pochodnymi zabezpieczającymi transakcje
Dodatek nr 13 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 16 z dnia 20.08.2018 - Opodatkowanie przychodów z zysków kapitałowych i kapitałów pieniężnych
Skutki w podatku dochodowym z tytułu wypłaty dywidendy w formie niepieniężnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (472) z dnia 20.08.2018
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - WRZESIEŃ 2018 R.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (472) z dnia 20.08.2018
Przychody z praw majątkowych a źródło przychodów w CIT - wyjaśnienie MF
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (993) z dnia 1.08.2018
Przychody i koszty wynikające z działalności badawczo-rozwojowej podatnika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (993) z dnia 1.08.2018
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - SIERPIEŃ 2018 R.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Przychody z zysków kapitałowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Kwalifikacja przychodów do źródła "zyski kapitałowe"
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Opodatkowanie dochodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Odsetki od kredytu na zakup udziałów spółki z o.o. - przyporządkowanie kosztów do źródła przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (992) z dnia 20.07.2018
Sprzedaż środka trwałego a źródło przychodów w CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (991) z dnia 10.07.2018
Przychód ze sprzedaży praw autorskich to przychód z zysków kapitałowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (469) z dnia 1.07.2018
Przypisanie kosztów pośrednich do poszczególnych źródeł przychodów w CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (990) z dnia 1.07.2018
Dywidenda dla osób prawnych
Pomocnik Podatnika do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 z dnia 20.06.2018
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - LIPIEC 2018 R.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (468) z dnia 20.06.2018
Zysk netto sp. z o.o. przeznaczony na podwyższenie kapitału zapasowego a następnie kapitału zakładowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (989) z dnia 20.06.2018
Rozliczenie sprzedaży udziałów dla celów podatku dochodowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (988) z dnia 10.06.2018
Przychody ze sprzedaży autorskich praw majątkowych jako przychody z zysków kapitałowych - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (988) z dnia 10.06.2018
Wypłata dywidendy wspólnikom (akcjonariuszom)
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (467) z dnia 1.06.2018
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - CZERWIEC 2018 R.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (466) z dnia 20.05.2018
Kwalifikowanie opłat licencyjnych do zysków kapitałowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (466) z dnia 20.05.2018
Opodatkowanie przychodu w spółce komandytowej
Gazeta Podatkowa nr 38 (1495) z dnia 10.05.2018
Przychód i koszt podatkowy z tytułu wniesienia aportu do spółki z o.o.
Dodatek nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 z dnia 1.05.2018 - Rozliczenia między spółką a wspólnikiem - podatki i ewidencja księgowa
Obowiązki spółki wypłacającej dywidendę - jako płatnika
Dodatek nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 z dnia 1.05.2018 - Rozliczenia między spółką a wspólnikiem - podatki i ewidencja księgowa
Przychody z tytułu uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (465) z dnia 1.05.2018
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60