Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Podatek dochodowy od osób prawnych »  Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym ...

Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 9 obowiązującym od 1.01.2017 r. do 14.12.2017 r.
Ustalenie dochodu podatkowego na podstawie ksiąg rachunkowych
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2017 - Ustalanie dochodu za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Koszty kwalifikowane odliczane od podstawy opodatkowania
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2017 - Ustalanie dochodu za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Działalność operacyjna
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Wynagrodzenia pracowników produkcyjnych w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (971) z dnia 20.12.2017
Koszty kwalifikowane - rodzaje i limity
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (455) z dnia 1.12.2017
Dokument zakupu bez danych nabywcy a koszty podatkowe pracodawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (969) z dnia 1.12.2017
Wykazywanie różnic kursowych w postaci sald
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2017 - Podatkowe rozliczenie transakcji prowadzonych w walucie obcej
Rozpoczęcie działalności w SSE i strata z działalności strefowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (448) z dnia 20.08.2017
Wydatek z tytułu opłacenia abonamentu RTV
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Ustalenie limitu odliczenia
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Ulga na działalność badawczo-rozwojową
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (951) z dnia 1.06.2017
Wystawienie faktury a podatek dochodowy
Dodatek nr 13 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 z dnia 20.04.2017 - Dokumentowanie transakcji dla celów VAT
Wydatki na cele badawczo-rozwojowe w postaci odpisów amortyzacyjnych - interpretacja indywidualna
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (943) z dnia 10.03.2017
Wystawienie faktury a podatek dochodowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (941) z dnia 20.02.2017
Koszty prac badawczych i rozwojowych - rozliczenie bilansowe i podatkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (938) z dnia 20.01.2017
Zmiany w ustawach o podatku dochodowym
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (425) z dnia 1.09.2016
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 9 w pozostałych wersjach czasowych
Prowadzenie działalności gospodarczej i rolniczej
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021
Prowadzenie działalności gospodarczej i rolniczej - rozliczenie CIT i VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1105) z dnia 10.09.2021
Odpisywanie materiałów w koszty w momencie ich zakupu w przypadku usług budowlanych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1105) z dnia 10.09.2021
Faktury dokumentujące koszt otrzymane z opóźnieniem
Gazeta Podatkowa nr 62 (1833) z dnia 5.08.2021
Faktury dokumentujące koszt otrzymane z opóźnieniem
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (543) z dnia 1.08.2021
Paragon fiskalny bez NIP nabywcy za parkowanie samochodu jako dowód księgowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (543) z dnia 1.08.2021
Koszty podatkowe dokumentowane skanami dokumentów papierowych - odpowiedź na interpelację poselską
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1101) z dnia 1.08.2021
Spółki jawne a status podatnika CIT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021 - Funkcjonowanie spółek jawnych i komandytowych
Przyporządkowanie odsetek od zaciągniętego kredytu do wartości początkowej środka trwałego
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2021 - Amortyzacja w praktyce
Podatkowe uproszczenia w amortyzacji środków trwałych nabytych w związku z COVID-19
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2021 - Amortyzacja środków trwałych
Spółki komandytowe i niektóre jawne podatnikami CIT
Gazeta Podatkowa nr 19 (1790) z dnia 8.03.2021
Badanie sprawozdania finansowego spółki jawnej będącej od 1 stycznia 2021 r. podatnikiem CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1086) z dnia 1.03.2021
Sprawozdanie finansowe spółki jawnej będącej od 1 stycznia 2021 r. podatnikiem CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1082) z dnia 20.01.2021
Objęcie spółek komandytowych i niektórych jawnych CIT
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020
Jak wycenić i wykazać w sprawozdaniu koszty prac rozwojowych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (528) z dnia 20.12.2020
Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2020 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Spółka komandytowa i jawna - podatnikiem CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (528) z dnia 20.12.2020
Dokumentowanie kosztów uzyskania przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (527) z dnia 1.12.2020
Działalność operacyjna
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Podatkowe uproszczenia w amortyzacji środków trwałych nabytych w związku z COVID-19
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
Ogólne zasady dokumentowania kosztów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (522) z dnia 20.09.2020
Przekształcona spółka kontynuuje amortyzację
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (517) z dnia 1.07.2020
Dokumentowanie kosztów na potrzeby ulgi B+R
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1054) z dnia 10.04.2020
Sprawozdanie finansowe we wspólnocie mieszkaniowej
Gazeta Podatkowa nr 24 (1690) z dnia 23.03.2020
Jak zaprezentować w nocie podatkowej dotację wolną od podatku dochodowego?
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2020 - Podatek dochodowy w księgach i sprawozdaniu finansowym
Księgi rachunkowe jako podstawa do określenia wyniku podatkowego
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2020
Ulga na prace badawczo-rozwojowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1050) z dnia 1.03.2020
Obowiązki wspólnoty mieszkaniowej jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (507) z dnia 1.02.2020
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania a wynikiem finansowym brutto - nota podatkowa
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2019 - Jak sporządzić informację dodatkową do sprawozdania finansowego?
Działalność operacyjna
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Działalność opodatkowana i zwolniona od podatku a różnice kursowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (491) z dnia 1.06.2019
Usługa wykonana przez kontrahenta, który zawiesił działalność gospodarczą a koszty podatkowe u nabywcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1021) z dnia 10.05.2019
Księgi rachunkowe jako podstawa ustalenia podatku dochodowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1021) z dnia 10.05.2019
Odsetki od kredytu uwzględniane w wartości początkowej środka trwałego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Pozaksięgowa korekta przychodów i kosztów rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (487) z dnia 1.04.2019
Sprawozdanie finansowe we wspólnocie mieszkaniowej
Gazeta Podatkowa nr 26 (1588) z dnia 1.04.2019
Wątpliwości dotyczące sporządzania e-sprawozdania finansowego i jego podpisywania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Prowadzenie ewidencji księgowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (485) z dnia 1.03.2019
Jak podatkowo rozliczyć sprzedaż prototypu?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1014) z dnia 1.03.2019
Dochód, podstawa opodatkowania, należny podatek
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (483) z dnia 1.02.2019
Kiedy odliczyć od podstawy opodatkowania koszty kwalifikowane związane z ulgą B+R?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1009) z dnia 10.01.2019
Dokumentowanie wydatków ponoszonych za granicą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1008) z dnia 1.01.2019
Działalność operacyjna
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Księgi rachunkowe jako podstawa do określenia wyniku podatkowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (478) z dnia 20.11.2018
Środek trwały nabyty w celu realizacji prac badawczo-rozwojowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1001) z dnia 20.10.2018
Dochody z zysków kapitałowych w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (475) z dnia 1.10.2018
Ujęcie wydatku w kosztach w przypadku braku faktury - u prowadzących księgi rachunkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (999) z dnia 1.10.2018
Przychody i koszty wynikające z działalności badawczo-rozwojowej podatnika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (993) z dnia 1.08.2018
Amortyzacja środka trwałego wykorzystywanego w działalności gospodarczej i rolniczej - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (989) z dnia 20.06.2018
Ewidencja księgowa wydatków poniesionych na prace badawczo-rozwojowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (467) z dnia 1.06.2018
Wspólnota mieszkaniowa a obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (978) z dnia 1.03.2018
Działalność operacyjna
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Ustalenie podstawy opodatkowania na podstawie ksiąg rachunkowych
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2016 - Zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia
Odpisywanie materiałów i towarów w koszty w dacie zakupu
Gazeta Podatkowa nr 85 (1335) z dnia 24.10.2016
Warunki i zasady stosowania odliczenia
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Ewidencja kosztów prac rozwojowych i badawczych
Gazeta Podatkowa nr 79 (1329) z dnia 3.10.2016
Przekazanie prowadzenia ksiąg rachunkowych wspólnoty mieszkaniowej do biura rachunkowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (427) z dnia 1.10.2016
Rozliczenie nagród wydawanych w ramach sprzedaży premiowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (425) z dnia 1.09.2016
Koszty prac rozwojowych po 1 stycznia 2016 r.
Dodatek nr 23 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 z dnia 20.08.2016 - Wartości niematerialne i prawne w firmie
Przy metodzie bilansowej różnice kursowe mogą być rozliczane w postaci per sald
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (419) z dnia 1.06.2016
Paragon bez danych nabywcy a ujęcie wydatku w kosztach uzyskania przychodów - interpretacja organu podatkowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (915) z dnia 1.06.2016
Rozliczenie sprzedaży udziałów na gruncie podatku dochodowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (913) z dnia 10.05.2016
Brak faktury za zakupione poprzez internet bilety i usługi hotelowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (415) z dnia 1.04.2016
Podstawa ustalania wyniku podatkowego u podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (414) z dnia 20.03.2016
Informacje ogólne
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (412) z dnia 20.02.2016
Koszty kwalifikowane odliczane przez podatników CIT prowadzących działalność badawczo-rozwojową
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (905) z dnia 20.02.2016
Ujawnienie środka trwałego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (408) z dnia 20.12.2015
Czy wspólnota mieszkaniowa składa sprawozdanie finansowe do urzędu skarbowego?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (408) z dnia 20.12.2015
Działalność operacyjna
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Leasing finansowy bilansowo i operacyjny podatkowo a koszt wytworzenia wyrobów gotowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (898) z dnia 10.12.2015
Zasady ogólne ustalania podstawy opodatkowania na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2015 - Zasady ustalania dochodu z działalności gospodarczej za 2015 rok (PIT i CIT)
Wydatki w podróży udokumentowane zapłatą z karty kredytowej - możliwość zaliczenia w koszty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (890) z dnia 20.09.2015
Kolejne wyroki NSA orzekające, że koszty pośrednie są kosztem podatkowym niezależnie od ich bilansowego ujęcia w koszty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (889) z dnia 10.09.2015
Odpisywanie wartości towarów w koszty na dzień ich zakupu a miesięczne zaliczki na podatek dochodowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (887) z dnia 20.08.2015
Koszty uzyskania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (886) z dnia 10.08.2015
Przychody opodatkowane na zasadach ogólnych
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2015 - Opodatkowanie przychodów z kapitałów pieniężnych w 2015 r. - wybrane zagadnienia
Wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (398) z dnia 20.07.2015
Środki trwałe przejęte przez spółkę z o.o. w wyniku przekształcenia spółdzielni
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 z dnia 1.07.2015 - Środki trwałe - zasady ustalania wartości początkowej i ich amortyzacji w 2015 roku
Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez wspólnoty mieszkaniowe
Gazeta Podatkowa nr 46 (1191) z dnia 8.06.2015
Wspólnoty mieszkaniowe nie muszą prowadzić ksiąg rachunkowych - wyjaśnienie MF
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (394) z dnia 20.05.2015
Powstanie przychodu podatkowego z tytułu WDT
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (394) z dnia 20.05.2015
Opłacanie zaliczek na podatek w uproszczonej formie a przepisy o zatorach płatniczych
Dodatek nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 z dnia 20.05.2015 - Korekta kosztów podatkowych o niezapłacone zobowiązania
Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez wspólnoty mieszkaniowe - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (877) z dnia 10.05.2015
Zasady dokumentowania kosztów podatkowych
Dodatek nr 8 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 8 z dnia 20.04.2015 - Korekta przychodów i kosztów w ujęciu podatkowym w 2015 r.
Opodatkowanie dochodu wspólnika będącego podatnikiem CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (392) z dnia 20.04.2015
Ustalenie wartości początkowej środków trwałych przejętych w wyniku przekształcenia spółdzielni w spółkę z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (872) z dnia 20.03.2015
Składający, forma, termin i miejsce złożenia CIT-8
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (388) z dnia 20.02.2015
Zmiany wprowadzone "dużą" nowelizacją
Dodatek nr 3 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2015 - Co nowego w przepisach w 2015 r.?
Uproszczona rachunkowość wspólnoty mieszkaniowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (385) z dnia 1.01.2015
Prowadzenie rejestru i ewidencji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (384) z dnia 20.12.2014
Ogólne zasady opodatkowania zysków przedsiębiorstwa
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (382) z dnia 20.11.2014
Uproszczony sposób prowadzenia ewidencji wspólnoty
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (379) z dnia 1.10.2014
Umorzenie akcji a przychód podatkowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (855) z dnia 1.10.2014
Dokumentowanie poniesionych wydatków jako warunek uznania ich za koszt podatkowy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (378) z dnia 20.09.2014
Podatkowe skutki sprzedaży udziałów objętych w zamian za aport
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (375) z dnia 1.08.2014
O dacie poniesienia kosztu nie decydują przepisy o rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 57 (1098) z dnia 17.07.2014
Wstępna opłata leasingowa zaliczana jest do kosztów jednorazowo w dacie poniesienia - wyrok WSA
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (847) z dnia 10.07.2014
Korekty kosztów uzyskania przychodów u podatników opłacających zaliczki na podatek dochodowy w uproszczonej formie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (847) z dnia 10.07.2014
Organy podatkowe o korygowaniu kosztów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (369) z dnia 1.05.2014
Czy dla celów podatkowych różnice kursowe mogą być rozliczane per saldo?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (369) z dnia 1.05.2014
Kryteria uznania pojazdu za środek trwały
Dodatek nr 8 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 8 z dnia 20.04.2014 - Samochód w działalności gospodarczej
Ogólne zasady ustalania wyniku podatkowego
Dodatek nr 2 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2014 - Ustalenie i rozliczenie wyniku finansowego za 2013 r.
Skutki podatkowe objęcia udziałów w zamian za wkład niepieniężny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (363) z dnia 1.02.2014
Ustalenie podstawy opodatkowania na podstawie ksiąg rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (828) z dnia 1.01.2014
Potrącalność kosztów remontu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (359) z dnia 1.12.2013
Podatkowe zasady rozliczania zakupu towarów i materiałów u podatników prowadzących księgi rachunkowe
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2013 - Podatkowe i bilansowe zasady rozliczania zakupu materiałów (towarów)
Nieprecyzyjna nazwa firmy zamieszczona na fakturze
Dodatek nr 16 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 20 z dnia 20.10.2013 - Koszty podatkowe w firmie - wybrane zagadnienia
Nagrody dla pracowników wypłacone z zysku netto nie są kosztem podatkowym - interpretacja indywidualna Ministra Finansów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (816) z dnia 1.09.2013
Początek amortyzacji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (352) z dnia 20.08.2013
Korekta kosztów a księgi rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 63 (1000) z dnia 8.08.2013
Działalność gospodarcza i rolnicza w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 59 (996) z dnia 25.07.2013
Niewłaściwa nazwa firmy na fakturze dokumentującej koszt
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (341) z dnia 1.03.2013
Rozliczenie różnic kursowych z wyceny bilansowej
Gazeta Podatkowa nr 7 (944) z dnia 24.01.2013
Nowelizacja ustawy o podatku tonażowym
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (338) z dnia 20.01.2013
Moment zaliczenia wydatków na remonty do kosztów podatkowych - wyrok NSA
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (338) z dnia 20.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60