Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Podatek dochodowy od osób fizycznych »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym § 3 obowiązującym od 5.08.2014 r. do 5.04.2017 r.
Problemy przy przejściu z ksiąg rachunkowych na księgę podatkową
Gazeta Podatkowa nr 16 (1370) z dnia 23.02.2017
Ewidencja podatkowa
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (436) z dnia 20.02.2017
Nieodliczony VAT od wydatków na samochody osobowe stanowiące towary handlowe - ujęcie w PKPiR
Dodatek nr 7 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 z dnia 20.02.2017 - Używanie firmowych samochodów w 2017 r.
Produkcja u podatnika na księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 14 (1368) z dnia 16.02.2017
Nowy wzór księgi podatkowej
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2017 - Co nowego w przepisach w 2017 r.
Niedobory i nadwyżki stwierdzone w remanencie końcowym
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (434) z dnia 20.01.2017
Zawiadomienia związane z księgą podatkową
Gazeta Podatkowa nr 4 (1358) z dnia 12.01.2017
Usługi podwykonawców - ujęcie w PKPiR
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (937) z dnia 10.01.2017
Kiedy prowadzi się więcej niż jedną księgę?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1353) z dnia 27.12.2016 - Prowadzenie księgi podatkowej w 2017 roku
Jak ewidencjonować w księdze podatkowej zakup materiałów biurowych?
Gazeta Podatkowa nr 103 (1353) z dnia 27.12.2016
Ujęcie w księdze podatkowej gruntu przeznaczonego do odsprzedaży
Gazeta Podatkowa nr 103 (1353) z dnia 27.12.2016
Towary kupione za granicą w spisie z natury
Gazeta Podatkowa nr 101 (1351) z dnia 19.12.2016
Spisywane składniki majątku i ich wycena
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1350) z dnia 15.12.2016 - Zamknięcie księgi podatkowej za 2016 rok
Czy spisywać składniki wyposażenia?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1350) z dnia 15.12.2016 - Zamknięcie księgi podatkowej za 2016 rok
Wybór metody wyceny towarów handlowych w remanencie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1350) z dnia 15.12.2016 - Zamknięcie księgi podatkowej za 2016 rok
Wyroby gotowe w remanencie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1350) z dnia 15.12.2016 - Zamknięcie księgi podatkowej za 2016 rok
Jak wykazać niezakończone usługi w spisie z natury?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1350) z dnia 15.12.2016 - Zamknięcie księgi podatkowej za 2016 rok
Remanent w biurze rachunkowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1350) z dnia 15.12.2016 - Zamknięcie księgi podatkowej za 2016 rok
Ewidencja faktury korygującej dokumentującej otrzymany rabat
Gazeta Podatkowa nr 100 (1350) z dnia 15.12.2016
Ujęcie w księdze przekwalifikowania towaru na środek trwały
Gazeta Podatkowa nr 98 (1348) z dnia 8.12.2016
Koszty usług podwykonawców w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 97 (1347) z dnia 5.12.2016
Materiały zużywane na potrzeby świadczonych usług
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
Rzeczowe składniki majątku firmowego u podatnika PIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
Kwalifikacja wydatków na artykuły spożywcze w pensjonacie
Gazeta Podatkowa nr 86 (1336) z dnia 27.10.2016
Ewidencja kosztów zlecenia
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Ujmowanie kosztów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (928) z dnia 10.10.2016
Zmiany w rozporządzeniu w sprawie podatkowej księgi obowiązujące od 8 kwietnia 2016 r.
Dodatek nr 27 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2016 - Podatkowa księga przychodów i rozchodów - przepisy, wyjaśnienia
Materiały zużyte do wykonania usługi - ujęcie w PKPiR
Dodatek nr 27 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2016 - Podatkowa księga przychodów i rozchodów - przepisy, wyjaśnienia
Ewidencja usług podwykonawców w podatkowej księdze
Dodatek nr 27 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2016 - Podatkowa księga przychodów i rozchodów - przepisy, wyjaśnienia
Zakup materiałów podstawowych i pomocniczych
Dodatek nr 27 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2016 - Podatkowa księga przychodów i rozchodów - przepisy, wyjaśnienia
Usługa obróbki materiałów - jak ująć w PKPiR?
Dodatek nr 27 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2016 - Podatkowa księga przychodów i rozchodów - przepisy, wyjaśnienia
Zmiana przeznaczenia towarów handlowych
Dodatek nr 27 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2016 - Podatkowa księga przychodów i rozchodów - przepisy, wyjaśnienia
Niesprzedane roboty budowlane w spisie z natury na koniec roku
Dodatek nr 27 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2016 - Podatkowa księga przychodów i rozchodów - przepisy, wyjaśnienia
Zakup toreb foliowych
Gazeta Podatkowa nr 76 (1326) z dnia 22.09.2016
Nieruchomość przeznaczona do odsprzedaży a zapisy w księdze
Gazeta Podatkowa nr 73 (1323) z dnia 12.09.2016
Materiały zużyte do wykonania usługi - ujęcie w PKPiR
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (924) z dnia 1.09.2016
Koszt wykonania usługi przez podwykonawcę
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (424) z dnia 20.08.2016
W której kolumnie księgi ująć koszty przesyłki towaru?
Gazeta Podatkowa nr 66 (1316) z dnia 18.08.2016
Ujęcie rabatu w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 65 (1315) z dnia 16.08.2016
Składniki majątku uprzednio nabyte na cele prywatne, wniesione do działalności gospodarczej - sposób wyceny
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (922) z dnia 10.08.2016
Podatkowa księga i dodatkowe ewidencje
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (423) z dnia 1.08.2016
Wycena odzieży kupowanej na kilogramy i sprzedawanej na sztuki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (921) z dnia 1.08.2016
Zakup towarów handlowych i materiałów podstawowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (422) z dnia 20.07.2016
Ujęcie kosztów w odpowiedniej kolumnie PKPiR - wybrane problemy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (920) z dnia 20.07.2016
Wyroby gotowe w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 57 (1307) z dnia 18.07.2016
Podatkowa ocena kosztów i ich ewidencja w księdze
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (421) z dnia 1.07.2016
Remanent początkowy w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 48 (1298) z dnia 16.06.2016
Cło i akcyza składnikami ceny zakupu towarów
Gazeta Podatkowa nr 44 (1294) z dnia 2.06.2016
Przekazanie prowadzenia księgi podatkowej biuru rachunkowemu
Gazeta Podatkowa nr 42 (1292) z dnia 25.05.2016
Kwalifikacja wydatków poniesionych przez prowadzących dom opieki
Gazeta Podatkowa nr 38 (1288) z dnia 12.05.2016
Zakup części do naprawy samochodów w księdze
Gazeta Podatkowa nr 35 (1285) z dnia 2.05.2016
Prowadzenie ewidencji wyposażenia
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (416) z dnia 20.04.2016
Miejsce przechowywania dokumentacji podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 31 (1281) z dnia 18.04.2016
Zakup środków do czyszczenia towarów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 26 (1276) z dnia 31.03.2016 - Ewidencja kosztów uzyskania przychodów w księdze podatkowej
Koszty uboczne zakupu materiałów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 26 (1276) z dnia 31.03.2016 - Ewidencja kosztów uzyskania przychodów w księdze podatkowej
Zmiana przeznaczenia towaru handlowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (413) z dnia 1.03.2016
Wycena importowanych towarów w spisie z natury
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (413) z dnia 1.03.2016
Usługi od podwykonawcy a zapisy w księdze
Gazeta Podatkowa nr 15 (1265) z dnia 22.02.2016
Nieodliczony VAT od wydatków na samochody osobowe stanowiące towary handlowe - ujęcie w księdze przychodów i rozchodów
Dodatek nr 8 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 z dnia 20.02.2016 - Używanie firmowych samochodów w 2016 r.
Zlecenie prowadzenia podatkowej księgi biuru rachunkowemu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (412) z dnia 20.02.2016
Ewidencja zakupów dokonanych przed rozpoczęciem działalności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 6 (1256) z dnia 21.01.2016 - Prowadzenie księgi podatkowej w 2016 roku
Wydatki na nabycie materiałów w zakładzie usługowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 6 (1256) z dnia 21.01.2016 - Prowadzenie księgi podatkowej w 2016 roku
Koszty przesyłki towarów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 6 (1256) z dnia 21.01.2016 - Prowadzenie księgi podatkowej w 2016 roku
Zakup toreb foliowych w księdze podatkowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 6 (1256) z dnia 21.01.2016 - Prowadzenie księgi podatkowej w 2016 roku
Czy licencje ujmuje się w ewidencji wyposażenia?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 6 (1256) z dnia 21.01.2016 - Prowadzenie księgi podatkowej w 2016 roku
Ewidencja wyposażenia
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (410) z dnia 20.01.2016
Remanent w biurze rachunkowym
Gazeta Podatkowa nr 5 (1255) z dnia 18.01.2016
Zakończone usługi budowlane w remanencie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 102 (1247) z dnia 21.12.2015 - Zamknięcie księgi podatkowej za 2015 rok
Koszt zużytych materiałów a spis z natury
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 102 (1247) z dnia 21.12.2015 - Zamknięcie księgi podatkowej za 2015 rok
Koszty uboczne zakupu materiałów w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 102 (1247) z dnia 21.12.2015
Zakup materiałów w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 101 (1246) z dnia 17.12.2015
Obowiązek sporządzenia spisu z natury przez podatnika prowadzącego księgę przychodów i rozchodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (898) z dnia 10.12.2015
Spis z natury - pytania i odpowiedzi
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (407) z dnia 1.12.2015
Ewidencja kosztów zakupu części do naprawy samochodów
Gazeta Podatkowa nr 95 (1240) z dnia 26.11.2015
Ewidencja kosztów zakupu w podatkowej księdze
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Zakup składników majątku stanowiących wyposażenie
Gazeta Podatkowa nr 90 (1235) z dnia 9.11.2015
Rozliczenie kosztów w firmie transportowej działającej na terenie UE
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (405) z dnia 1.11.2015
Ewidencja środków czystości w firmie sprzątającej
Gazeta Podatkowa nr 75 (1220) z dnia 17.09.2015
Ewidencja materiałów w zakładzie usługowym
Gazeta Podatkowa nr 70 (1215) z dnia 31.08.2015
Koszty przesyłki zakupionych towarów w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 70 (1215) z dnia 31.08.2015
Przekazanie towaru handlowego na środek trwały
Gazeta Podatkowa nr 68 (1213) z dnia 24.08.2015
Artykuły nabywane na potrzeby świadczonych usług
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (400) z dnia 20.08.2015
Kwalifikacja materiałów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (400) z dnia 20.08.2015
Wpisanie zakupu materiałów do podatkowej księgi
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (400) z dnia 20.08.2015
Objęcie materiałów spisem z natury
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (400) z dnia 20.08.2015
Ujęcie w księdze zakupu środków do czyszczenia towarów
Gazeta Podatkowa nr 62 (1207) z dnia 3.08.2015
Ewidencjonowanie w podatkowej księdze kosztów usług podwykonawców
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (399) z dnia 1.08.2015
Ewidencja pokarmu dla zwierząt w sklepie zoologicznym
Gazeta Podatkowa nr 56 (1201) z dnia 13.07.2015
Nieodliczony VAT od wydatków na samochody osobowe stanowiące towary handlowe - ujęcie w księdze przychodów i rozchodów
Dodatek nr 18 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2015 - Używanie firmowych samochodów w 2015 r.
Zakup toreb foliowych w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 48 (1193) z dnia 15.06.2015
Ujęcie w księdze kosztów towarów handlowych i materiałów podstawowych
Dodatek nr 9 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 10 z dnia 20.05.2015 - Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze
Zużycie towarów handlowych przy wykonaniu usługi
Dodatek nr 9 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 10 z dnia 20.05.2015 - Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze
Opłaty za gospodarowanie odpadami wykazane na dowodzie zakupu towaru
Dodatek nr 9 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 10 z dnia 20.05.2015 - Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze
Koszty przesyłki kurierskiej związane z nabyciem towaru
Dodatek nr 9 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 10 z dnia 20.05.2015 - Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze
Sprowadzanie z zagranicy samochodów używanych przeznaczonych do odsprzedaży
Dodatek nr 9 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 10 z dnia 20.05.2015 - Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze
Zbycie odpadów poprodukcyjnych
Dodatek nr 9 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 10 z dnia 20.05.2015 - Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze
Przekazanie prywatnego składnika majątku na potrzeby działalności
Dodatek nr 9 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 10 z dnia 20.05.2015 - Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze
Ewidencja opakowań zwrotnych w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 38 (1183) z dnia 11.05.2015
Zajęcie towarów handlowych przez komornika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (393) z dnia 1.05.2015
Ewidencja dostawy materiałów w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 34 (1179) z dnia 27.04.2015
Przekazanie towarów na potrzeby działalności
Gazeta Podatkowa nr 33 (1178) z dnia 23.04.2015
Rozliczanie zakupu materiałów biurowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (392) z dnia 20.04.2015
Prowadzenie jednej księgi dla dwóch różnych działalności
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (392) z dnia 20.04.2015
Przechowywanie księgi w biurze rachunkowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (1173) z dnia 7.04.2015 - Zasady prowadzenia księgi podatkowej w 2015 roku
Otwarcie drugiego sklepu a osobna księga
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (1173) z dnia 7.04.2015 - Zasady prowadzenia księgi podatkowej w 2015 roku
Ujmowanie w księdze przychodów i rozchodów wydatków na samochody
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (873) z dnia 1.04.2015
Ewidencja zakupu towarów handlowych i materiałów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (390) z dnia 20.03.2015
Praktyczne problemy dotyczące księgowania operacji kosztowych w podatkowej księdze
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (388) z dnia 20.02.2015
Ewidencja zakupu materiałów w firmie budowlanej
Gazeta Podatkowa nr 7 (1152) z dnia 22.01.2015
Zakup używanych pojazdów w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 103 (1144) z dnia 24.12.2014
Ujęcie w remanencie niezakończonych robót budowlanych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 102 (1143) z dnia 22.12.2014 - Zamknięcie księgi podatkowej za 2014 rok
Spis z natury - sporządzanie, wycena, ujęcie w księdze
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (384) z dnia 20.12.2014
Pytania i odpowiedzi
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (384) z dnia 20.12.2014
Zakończone usługi budowlane w spisie z natury
Gazeta Podatkowa nr 101 (1142) z dnia 18.12.2014
Koszty obróbki materiału poniesione przy jego zakupie
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (383) z dnia 1.12.2014
Koszty sprowadzania z zagranicy samochodów używanych przeznaczonych do odsprzedaży
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (383) z dnia 1.12.2014
Jak wykazać niezakończone usługi w remanencie końcowym?
Gazeta Podatkowa nr 92 (1133) z dnia 17.11.2014
Wyroby gotowe w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
Dodatek nr 28 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2014 - Zasady ewidencjonowania wyrobów gotowych
Błędnie odliczony podatek naliczony
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (380) z dnia 20.10.2014
Koszty przesyłki kurierskiej związane z nabyciem towaru
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (380) z dnia 20.10.2014
Ujęcie w księdze zakupu torebek foliowych
Gazeta Podatkowa nr 84 (1125) z dnia 20.10.2014
Zakup materiałów biurowych w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 81 (1122) z dnia 9.10.2014
Ewidencja zakupów dokonanych przed rozpoczęciem działalności
Gazeta Podatkowa nr 80 (1121) z dnia 6.10.2014
Materiały zużywane w trakcie świadczonych usług fryzjerskich
Gazeta Podatkowa nr 79 (1120) z dnia 2.10.2014
Ustalenie ceny towarów nabytych przed rozpoczęciem działalności
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (379) z dnia 1.10.2014
Materiały powierzone przez klienta
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (379) z dnia 1.10.2014
Ewidencjonowanie zakupu towarów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (377) z dnia 1.09.2014
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z § 3 w pozostałych wersjach czasowych
Wydatki na uruchomienie działalności
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (513) z dnia 1.05.2020
Remanent zerowy w księdze
Gazeta Podatkowa nr 11 (1677) z dnia 6.02.2020
Wartość usługi niezakończonej wpływa na roczne koszty podatkowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (507) z dnia 1.02.2020
Nowe rozwiązania prawne
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (507) z dnia 1.02.2020
Niezakończone usługi budowlane
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1665) z dnia 27.12.2019 - Zamknięcie księgi podatkowej za 2019 rok
Wartość materiałów w spisie z natury
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1665) z dnia 27.12.2019 - Zamknięcie księgi podatkowej za 2019 rok
Rozliczenie w księdze podatkowej strat w towarach
Gazeta Podatkowa nr 95 (1657) z dnia 28.11.2019
Opłata recyklingowa w księdze
Gazeta Podatkowa nr 94 (1656) z dnia 25.11.2019
Usługi podwykonawców w księdze podatkowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 90 (1652) z dnia 12.11.2019 - Ujęcie przychodów i kosztów w księdze podatkowej
Likwidacja sklepu a przesunięcie towarów w księdze
Gazeta Podatkowa nr 90 (1652) z dnia 12.11.2019
Zakupy na raty w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 81 (1643) z dnia 10.10.2019
Wycena gruntu wniesionego do działalności gospodarczej stanowiącego prywatny majątek małżonków
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1035) z dnia 1.10.2019
Ujęcie w księdze podatkowej kosztów usług obcych
Gazeta Podatkowa nr 74 (1636) z dnia 16.09.2019
Usługa dowozu towaru
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (497) z dnia 1.09.2019
Towary nabyte nieodpłatnie - przychody, koszty, ewidencja w podatkowej księdze
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Laptop jako składnik firmowego wyposażenia
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Towary przeznaczone do demonstracji - ujęcie w księdze i sposób rozliczania kosztów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Zakup towarów handlowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Wpisanie do księgi wydatków na zakup środków czystości do firmy
Gazeta Podatkowa nr 57 (1619) z dnia 18.07.2019
Ujęcie w PKPiR wydatków na zakup samochodów w celu odsprzedaży pozyskanych z nich części
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1025) z dnia 20.06.2019
Wydatki na samochód będący towarem handlowym
Gazeta Podatkowa nr 41 (1603) z dnia 23.05.2019
Przedsiębiorstwo wielozakładowe a księga podatkowa
Gazeta Podatkowa nr 41 (1603) z dnia 23.05.2019
Cesja umowy leasingu operacyjnego oraz sprzedaż nowej wersji oprogramowania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1019) z dnia 20.04.2019
Ujęcie w księdze opłaty recyklingowej za reklamówki
Gazeta Podatkowa nr 29 (1591) z dnia 11.04.2019
Ewidencjonowanie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów wydatków ponoszonych przez firmę budowlaną
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2019 - Nieruchomości w działalności gospodarczej - rozliczenie wydatków na nabycie i używanie
Klasyfikowanie rzeczowych składników majątku dla potrzeb PIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Koszty usług podwykonawców w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 20 (1582) z dnia 11.03.2019
Działalność w zakresie handlu lokalami
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (485) z dnia 1.03.2019
Nabycie do dalszej odsprzedaży pojazdu wymagającego naprawy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1578) z dnia 25.02.2019 - Ujęcie kosztów w księdze podatkowej
Wydatek na transport nabytych materiałów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1578) z dnia 25.02.2019 - Ujęcie kosztów w księdze podatkowej
Składniki majątku o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł - ujęcie w PKPiR
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1011) z dnia 1.02.2019
Niezakończone usługi w spisie z natury
Gazeta Podatkowa nr 7 (1569) z dnia 24.01.2019
Uszkodzenie wyrobów gotowych - ujęcie w PKPiR i w spisie z natury
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1010) z dnia 20.01.2019
Wycena składników majątku objętych spisem z natury
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 102 (1559) z dnia 20.12.2018 - Zamknięcie księgi podatkowej za 2018 rok
Materiał powierzony a spis z natury
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 102 (1559) z dnia 20.12.2018 - Zamknięcie księgi podatkowej za 2018 rok
Zakup pojazdu do dalszej odsprzedaży a zapisy w księdze
Gazeta Podatkowa nr 102 (1559) z dnia 20.12.2018
Towary handlowe a usługi w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 101 (1558) z dnia 17.12.2018
Przekazanie do tzw. outletu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (478) z dnia 20.11.2018
Ewidencja w księdze PCC poniesionego przy zakupie towaru
Gazeta Podatkowa nr 90 (1547) z dnia 8.11.2018
Wymogi formalne w zakresie prowadzenia ewidencji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Zmiana przeznaczenia towarów handlowych a zapisy w księdze
Gazeta Podatkowa nr 84 (1541) z dnia 18.10.2018
Uznanie składnika majątku za wyposażenie
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (475) z dnia 1.10.2018
Usługowe prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów w ramach działalności nierejestrowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (999) z dnia 1.10.2018
Usługi budowlane świadczone przez podwykonawcę w PKPiR
Gazeta Podatkowa nr 75 (1532) z dnia 17.09.2018
Usługi budowlane świadczone przez podwykonawcę w PKPiR
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (997) z dnia 10.09.2018
Ewidencja wyposażenia u prowadzących księgi rachunkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (997) z dnia 10.09.2018
Opłata recyklingowa za torby foliowe w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 70 (1527) z dnia 30.08.2018
Koszt transportu materiałów produkcyjnych w księdze
Gazeta Podatkowa nr 68 (1525) z dnia 23.08.2018
Ujęcie w księdze nakładów dotyczących samochodu osobowego
Gazeta Podatkowa nr 59 (1516) z dnia 23.07.2018
Ujęcie w księdze podatkowej zakupu środków czystości
Gazeta Podatkowa nr 57 (1514) z dnia 16.07.2018
Założenie odrębnej księgi podatkowej dla drugiego sklepu
Gazeta Podatkowa nr 56 (1513) z dnia 12.07.2018
Straty w towarach a zapisy w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 54 (1511) z dnia 5.07.2018
Ewidencja w księdze wydatków na utrzymanie ogrodu
Gazeta Podatkowa nr 53 (1510) z dnia 2.07.2018
Ujęcie kosztu w podatkowej księdze
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (469) z dnia 1.07.2018
Przyznany rabat do zakupionych towarów a zapisy w księdze
Gazeta Podatkowa nr 51 (1508) z dnia 25.06.2018
Rozliczenie kosztów podróży przedsiębiorcy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (468) z dnia 20.06.2018
Ujęcie w księdze zmiany przeznaczenia towarów
Gazeta Podatkowa nr 49 (1506) z dnia 18.06.2018
Ewidencja w księdze materiału powierzonego do wykonania usługi
Gazeta Podatkowa nr 47 (1504) z dnia 11.06.2018
Transport części zamiennych w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 46 (1503) z dnia 7.06.2018
Zakup składników majątku na raty a zapisy w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 46 (1503) z dnia 7.06.2018
Usługi podwykonawców w PKPiR
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (987) z dnia 1.06.2018
Usługi podwykonawcy w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 44 (1501) z dnia 1.06.2018
Ujęcie w księdze cła od importu surowców
Gazeta Podatkowa nr 43 (1500) z dnia 28.05.2018
Ogólne zasady ujmowania kosztów w podatkowej księdze
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (466) z dnia 20.05.2018
Przygotowanie towaru do sprzedaży i koszty związane ze sprzedażą
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (466) z dnia 20.05.2018
Zakup praw majątkowych w księdze
Gazeta Podatkowa nr 39 (1496) z dnia 14.05.2018
Zapisy w księdze związane z rabatem dotyczącym zakupionych towarów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 30 (1487) z dnia 12.04.2018 - Ujmowanie przychodów i kosztów w księdze podatkowej
Opłata recyklingowa za torby foliowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 30 (1487) z dnia 12.04.2018 - Ujmowanie przychodów i kosztów w księdze podatkowej
Zakup budynku do odsprzedaży a zapisy w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 27 (1484) z dnia 3.04.2018
Ewidencja środków trwałych oraz wyposażenia u podatników prowadzących PKPiR
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (981) z dnia 1.04.2018
Koszt wyposażenia
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (461) z dnia 1.03.2018
Koszty i przychody w podatkowej księdze z tytułu obrotu "foliówkami"
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (460) z dnia 20.02.2018
Grunt przeznaczony do odsprzedaży w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018
Ujęcie w księdze zakupu artykułów do eksploatacji samochodu
Gazeta Podatkowa nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018
Zbiorcze zestawienie dowodów w PKPiR
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (973) z dnia 10.01.2018
Wybrane zagadnienia dotyczące końcowego spisu z natury
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (457) z dnia 1.01.2018
Niesprzedane usługi w spisie z natury na koniec roku
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2017 - Ustalanie dochodu za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Sporządzenie spisu z natury
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (456) z dnia 20.12.2017
Niedobory i nadwyżki stwierdzone po sporządzeniu remanentu końcowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1454) z dnia 14.12.2017 - Zamknięcie księgi podatkowej za 2017 rok
Odbiór robót budowlanych etapami a remanent końcowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1454) z dnia 14.12.2017 - Zamknięcie księgi podatkowej za 2017 rok
Działalność usługowa - zapisy w księdze i spis z natury
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (455) z dnia 1.12.2017
Materiały zużyte do produkcji próbek
Dodatek nr 17 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 22 z dnia 20.11.2017 - Wydatki na promocję firmy
Podatkowa księga przychodów i rozchodów przy prowadzeniu działalności w kilku miejscach
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (967) z dnia 10.11.2017
Ewidencjonowanie akcyzy w podatkowej księdze
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (453) z dnia 1.11.2017
Odbiór robót budowlanych etapami a remanent końcowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (966) z dnia 1.11.2017
Przesunięcie towarów między sklepami
Gazeta Podatkowa nr 83 (1437) z dnia 16.10.2017
Materiał powierzony do wykonania usługi
Gazeta Podatkowa nr 83 (1437) z dnia 16.10.2017
Ujęcie w księdze rabatu dotyczącego zakupionych towarów
Gazeta Podatkowa nr 77 (1431) z dnia 25.09.2017
Wyposażenie pozostałe na dzień likwidacji działalności gospodarczej - skutki w PIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (962) z dnia 20.09.2017
Akcyza podwyższa wartość towarów ujmowanych w księdze
Gazeta Podatkowa nr 73 (1427) z dnia 11.09.2017
Remanent początkowy gdy brak towarów na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej
Dodatek nr 13 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 16 z dnia 20.08.2017 - Podatkowa księga w praktyce
Koszty przesyłki zakupionego towaru
Dodatek nr 13 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 16 z dnia 20.08.2017 - Podatkowa księga w praktyce
Materiały zużywane do wykonania usługi
Dodatek nr 13 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 16 z dnia 20.08.2017 - Podatkowa księga w praktyce
Niedobory i nadwyżki stwierdzone po sporządzeniu remanentu końcowego
Dodatek nr 13 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 16 z dnia 20.08.2017 - Podatkowa księga w praktyce
Otwarcie drugiego sklepu i założenie odrębnej księgi podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 66 (1420) z dnia 17.08.2017
Ujęcie w księdze
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (447) z dnia 1.08.2017
Przekwalifikowanie na środek trwały/wyposażenie
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (447) z dnia 1.08.2017
Koszty dokumentowane dowodem wewnętrznym
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (445) z dnia 1.07.2017
Ujęcie w księdze zakupu części do usług naprawy pojazdów
Gazeta Podatkowa nr 52 (1406) z dnia 29.06.2017
Ujęcie kosztów wyposażenia w PKPiR
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (953) z dnia 20.06.2017
Przychód ze sprzedaży wyposażenia w księdze podatkowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1401) z dnia 12.06.2017 - Ujmowanie przychodów w księdze podatkowej
Ujęcie w księdze kosztów cła i akcyzy
Gazeta Podatkowa nr 45 (1399) z dnia 5.06.2017
Księga podatkowa dla 2 sklepów
Gazeta Podatkowa nr 37 (1391) z dnia 8.05.2017
Ujęcie otrzymanego rabatu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1389) z dnia 2.05.2017 - Koszty i ich korekta w księdze podatkowej
Wycena w spisie z natury robót budowlanych zakończonych lecz niesprzedanych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (440) z dnia 20.04.2017
Przechowywanie księgi prowadzonej przez biuro rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 56 (1097) z dnia 14.07.2014
Ewidencja materiałów w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 54 (1095) z dnia 7.07.2014
Budowa domów na sprzedaż - ujęcie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (846) z dnia 1.07.2014
Otwarcie drugiego sklepu a zaprowadzenie osobnej księgi
Gazeta Podatkowa nr 49 (1090) z dnia 18.06.2014
Faktura za usługę podwykonawcy w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 47 (1088) z dnia 12.06.2014
Zmiana przeznaczenia towarów handlowych - ujęcie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (840) z dnia 1.05.2014
Koszty transportu nabytych towarów
Gazeta Podatkowa nr 34 (1075) z dnia 28.04.2014
Ewidencja materiałów w zakładzie krawieckim
Gazeta Podatkowa nr 28 (1069) z dnia 7.04.2014
Wyroby gotowe w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
Dodatek nr 12 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 z dnia 1.04.2014 - Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów w 2014 r.
Niesprzedane roboty budowlane - ujęcie w spisie z natury na koniec roku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (837) z dnia 1.04.2014
Zakup samochodu w innym kraju Unii w celu jego odsprzedaży - skutki podatkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (833) z dnia 20.02.2014
Czy wyprodukowany film należy ująć w remanencie?
Gazeta Podatkowa nr 13 (1054) z dnia 13.02.2014
Faktura za zakup towaru rozliczanego w ramach tzw. odwrotnego obciążenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (831) z dnia 1.02.2014
Kiedy można prowadzić więcej niż jedną księgę?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 3 (1044) z dnia 9.01.2014 - Rozpoczynamy prowadzenie księgi podatkowej
Różnice kursowe a spis z natury
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1040) z dnia 27.12.2013 - Ewidencja różnic kursowych
Wpływ kosztów transportu na wycenę spisu z natury
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (1036) z dnia 12.12.2013 - Zamknięcie księgi podatkowej za 2013 rok
Produkcja w toku w remanencie końcowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (1036) z dnia 12.12.2013 - Zamknięcie księgi podatkowej za 2013 rok
Wydatki na zakup materiałów - moment zaliczenia do kosztów podatkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (822) z dnia 1.11.2013
Zakup towarów i materiałów w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 83 (1020) z dnia 17.10.2013
Zakup materiałów budowlanych
Gazeta Podatkowa nr 76 (1013) z dnia 23.09.2013
Koszty transportu części zamiennych
Gazeta Podatkowa nr 75 (1012) z dnia 19.09.2013
Przesunięcie składników majątkowych między sklepami
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1009) z dnia 9.09.2013 - Dokumentowanie zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów - wybrane zagadnienia z dwutygodnika Przegląd Podatku Dochodowego
Akcyza kosztem uzyskania przychodu
Gazeta Podatkowa nr 70 (1007) z dnia 2.09.2013
Nieodpłatne przekazanie braków produkcyjnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (816) z dnia 1.09.2013
Wydatki na przygotowanie mapy u podatnika świadczącego usługi geodezyjne
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (350) z dnia 20.07.2013
Wpływ kosztów transportu na wycenę spisu z natury
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (349) z dnia 1.07.2013
Środki trwałe lub wyposażenie nabyte przed rozpoczęciem działalności gospodarczej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (807) z dnia 1.06.2013
Koszty transportu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (346) z dnia 20.05.2013
Przychód ze sprzedaży odpadów poprodukcyjnych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (345) z dnia 1.05.2013
Spis z natury na dzień rozpoczęcia działalności rozliczanej na podstawie podatkowej księgi
Dodatek nr 8 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 8 z dnia 20.04.2013 - Obowiązki podatnika PIT w związku z rozpoczęciem i likwidacją działalności
Wyposażenie nieujęte w ewidencji także należy wykazać w remanencie na dzień likwidacji działalności
Dodatek nr 8 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 8 z dnia 20.04.2013 - Obowiązki podatnika PIT w związku z rozpoczęciem i likwidacją działalności
Jak ustalić wartość początkową wyposażenia?
Gazeta Podatkowa nr 29 (966) z dnia 11.04.2013
Gdzie zaksięgować koszt usług podwykonawców?
Gazeta Podatkowa nr 27 (964) z dnia 4.04.2013
Zakup samochodów celem ich odsprzedaży
Dodatek nr 13 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 z dnia 1.04.2013 - Wydatki na firmowe samochody w 2013 r. – zasady odliczania VAT i zaliczania do kosztów podatkowych
Zapisy w podatkowej księdze przedsiębiorstwa wielozakładowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (342) z dnia 20.03.2013
Zakup mebli do hotelu
Gazeta Podatkowa nr 21 (958) z dnia 14.03.2013
Ujęcie różnic kursowych w księdze
Gazeta Podatkowa nr 20 (957) z dnia 11.03.2013
"Żywe towary" w sklepie zoologicznym
Gazeta Podatkowa nr 19 (956) z dnia 7.03.2013
Usługi budowlane w końcowym spisie z natury
Gazeta Podatkowa nr 18 (955) z dnia 4.03.2013
Uwzględnienie w spisie z natury niezakończonych usług
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (341) z dnia 1.03.2013
Jak ustalić koszt wytworzenia wyrobów gotowych?
Gazeta Podatkowa nr 14 (951) z dnia 18.02.2013
Części z demontażu pojazdów
Gazeta Podatkowa nr 13 (950) z dnia 14.02.2013
Kwalifikacje materiałów
Gazeta Podatkowa nr 9 (946) z dnia 31.01.2013
Produkty w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (794) z dnia 20.01.2013
Wyroby gotowe w spisie z natury
Gazeta Podatkowa nr 5 (942) z dnia 17.01.2013
Spis z natury w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 2 (939) z dnia 7.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60