Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Podatek dochodowy od osób fizycznych »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym § 13 obowiązującym od 5.08.2014 r. do 5.04.2017 r.
Sposób przechowywania dokumentów będących podstawą zapisów w podatkowej księdze
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (438) z dnia 20.03.2017
Ujęcie wydatków w podatkowej księdze
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (437) z dnia 1.03.2017
Ujęcie w księdze prowizji bankowych na podstawie wyciągu bankowego
Gazeta Podatkowa nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017
Ujęcie kosztów i przychodów bankowych w podatkowej księdze
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (429) z dnia 1.11.2016
Ujęcie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów opłat bankowych
Dodatek nr 27 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2016 - Podatkowa księga przychodów i rozchodów - przepisy, wyjaśnienia
Zaliczanie do kosztów wartości towarów kupionych na aukcjach internetowych
Dodatek nr 27 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2016 - Podatkowa księga przychodów i rozchodów - przepisy, wyjaśnienia
Zakup owoców i warzyw od rolnika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (918) z dnia 1.07.2016
Dokumentowanie na potrzeby zapisu w podatkowej księdze zakupów od ludności
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (419) z dnia 1.06.2016
Opłata bankowa przerzucona na kontrahenta
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (414) z dnia 20.03.2016
Zaliczanie do kosztów wartości towarów kupionych na aukcjach internetowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (906) z dnia 1.03.2016
Udokumentowanie opłaty za przejazd autostradą za granicą
Gazeta Podatkowa nr 17 (1267) z dnia 29.02.2016
Wydatki na paliwo udokumentowane paragonami
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 6 (1256) z dnia 21.01.2016 - Prowadzenie księgi podatkowej w 2016 roku
Ewidencja zakupu towarów w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 105 (1250) z dnia 31.12.2015
Wydatki na paliwo udokumentowane paragonami w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 88 (1233) z dnia 2.11.2015
Ewidencja opłaty za śmieci
Gazeta Podatkowa nr 86 (1231) z dnia 26.10.2015
Nota obciążeniowa za przekroczenie terminu płatności
Gazeta Podatkowa nr 76 (1221) z dnia 21.09.2015
Dowód dokumentujący skup uszkodzonych palet od ludności
Gazeta Podatkowa nr 69 (1214) z dnia 27.08.2015
Opłaty bankowe - ujęcie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (887) z dnia 20.08.2015
Koszty ubezpieczenia nieruchomości w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 64 (1209) z dnia 10.08.2015
Wydatki poniesione na opłacenie udziału pracownika w szkoleniu - ujęcie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (884) z dnia 20.07.2015
Opłata za polisę OC na przełomie 2 lat u prowadzącego podatkową księgę przychodów i rozchodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (883) z dnia 10.07.2015
Opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (880) z dnia 10.06.2015
Ujęcie w księdze podatkowej zakupu znaczków pocztowych
Gazeta Podatkowa nr 44 (1189) z dnia 1.06.2015
Dowody księgowe dotyczące kosztów
Dodatek nr 9 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 10 z dnia 20.05.2015 - Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze
Składki na ubezpieczenia przedsiębiorcy i zleceniobiorców
Dodatek nr 9 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 10 z dnia 20.05.2015 - Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze
Rozliczenie mediów zużywanych na potrzeby działalności prowadzonej we własnym domu
Dodatek nr 9 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 10 z dnia 20.05.2015 - Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze
Opłaty za odbiór odpadów komunalnych
Dodatek nr 9 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 10 z dnia 20.05.2015 - Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze
Ujęcie w księdze odsetek od należności
Gazeta Podatkowa nr 31 (1176) z dnia 16.04.2015
Ujęcie opłat za przelewy walutowe w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 24 (1169) z dnia 23.03.2015
Opłaty radiowo-telewizyjne w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 19 (1164) z dnia 5.03.2015
Ewidencja towarów handlowych na podstawie paragonu
Gazeta Podatkowa nr 16 (1161) z dnia 23.02.2015
Kwota odszkodowania wynikająca z noty obciążeniowej a koszty uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (864) z dnia 1.01.2015
Data ujęcia w księdze prowizji bankowych
Gazeta Podatkowa nr 104 (1145) z dnia 29.12.2014
Różnice kursowe podlegają wpisowi do księgi w dacie ich zrealizowania
Dodatek nr 31 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2014 - Podatkowe i bilansowe zasady ewidencjonowania kosztów
Ujęcie w podatkowej księdze opłaty za odbiór odpadów komunalnych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (382) z dnia 20.11.2014
Wydatki poniesione w związku z przejazdami i noclegami podwykonawcy a koszty podatkowe zleceniodawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (860) z dnia 20.11.2014
Wyciąg bankowy podstawą ujęcia prowizji bankowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1127) z dnia 27.10.2014 - Ewidencja przychodów i kosztów w księdze podatkowej
Dokumentowanie operacji na rachunku bieżącym
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2014 - Środki pieniężne (krajowe i zagraniczne) - zasady ewidencji księgowej i rozliczeń podatkowych
Czynsz najmu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z § 13 w pozostałych wersjach czasowych
Ogólne uwagi o dowodach księgowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy i pracowników
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Udokumentowanie różnic kursowych w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019
Opłaty za przejazd autostradą
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 90 (1652) z dnia 12.11.2019 - Ujęcie przychodów i kosztów w księdze podatkowej
Ujęcie w księdze podatkowej opłat bankowych
Gazeta Podatkowa nr 88 (1650) z dnia 4.11.2019
Podstawa ujęcia w księdze wydatków na zakup wyposażenia
Gazeta Podatkowa nr 77 (1639) z dnia 26.09.2019
Zdarzenia dokumentowane dowodem wewnętrznym w księdze
Gazeta Podatkowa nr 67 (1629) z dnia 22.08.2019
Dokumentowanie różnic kursowych
Dodatek nr 13 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 16 z dnia 20.08.2019 - Podatkowe rozliczenie firmowych transakcji w walucie obcej
Umowa kupna-sprzedaży podstawą zapisu w księdze
Gazeta Podatkowa nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019
Składki ZUS w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 53 (1615) z dnia 4.07.2019
Paragony podstawą zapisu w księdze
Gazeta Podatkowa nr 51 (1613) z dnia 27.06.2019
Paragon jako dowód księgowy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (491) z dnia 1.06.2019
Opłaty za przejazd autostradą w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019
Prowadzenie podatkowej księgi - wybrane problemy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1021) z dnia 10.05.2019
Dokumentowanie różnic
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (487) z dnia 1.04.2019
Nota obciążeniowa jako podstawa zapisu w podatkowej księdze
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (487) z dnia 1.04.2019
Dokumentowanie kosztów zużycia mediów na podstawie prognoz
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2019 - Nieruchomości w działalności gospodarczej - rozliczenie wydatków na nabycie i używanie
Opłata abonamentowa RTV
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1578) z dnia 25.02.2019 - Ujęcie kosztów w księdze podatkowej
Sporządzanie zestawienia wyciągów bankowych na potrzeby dokonania zapisu w podatkowej księdze
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1013) z dnia 20.02.2019
Dowody będące podstawą zapisów w księdze
Gazeta Podatkowa nr 11 (1573) z dnia 7.02.2019
Abonament RTV w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 83 (1540) z dnia 15.10.2018
Udokumentowanie zakupu części samochodowych od ludności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (998) z dnia 20.09.2018
Opłaty bankowe w księdze
Gazeta Podatkowa nr 65 (1522) z dnia 13.08.2018
Umowa kupna-sprzedaży zawarta z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej
Dodatek nr 10 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 z dnia 20.06.2018 - Firmowe koszty podatkowe - wybrane zagadnienia
Przedłożone przez pracownika paragony za płatne parkowanie firmowych samochodów
Dodatek nr 10 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 z dnia 20.06.2018 - Firmowe koszty podatkowe - wybrane zagadnienia
Paragon jako dowód księgowy
Gazeta Podatkowa nr 47 (1504) z dnia 11.06.2018
Paragon jako dowód księgowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (988) z dnia 10.06.2018
Zbiorcze zestawienie dowodów w PKPiR
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (973) z dnia 10.01.2018
Umowa kupna-sprzedaży może być podstawą zapisu w księdze
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (456) z dnia 20.12.2017
Moment ujęcia opłat bankowych w PKPiR
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (970) z dnia 10.12.2017
Paragon jako dowód poniesienia wydatku
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (455) z dnia 1.12.2017
Czy zakup towarów udokumentowany paragonem można ująć w PKPiR?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (961) z dnia 10.09.2017
Koszty zużycia mediów gdy działalność prowadzona jest we własnym domu
Dodatek nr 13 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 16 z dnia 20.08.2017 - Podatkowa księga w praktyce
Towary z "wystawki" - sposób dokumentowania, ewidencjonowania i wyceny
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (955) z dnia 10.07.2017
Ewidencjonowanie wybranych kosztów w podatkowej księdze
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Czy paragon za taksówkę można zaksięgować w PKPiR? (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (952) z dnia 10.06.2017
Różnice kursowe w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (848) z dnia 20.07.2014
Księgowanie składek przedsiębiorcy i zleceniobiorców
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Opłata za wywóz śmieci w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 41 (1082) z dnia 22.05.2014
Wyciąg bankowy podstawą ujęcia prowizji bankowych
Gazeta Podatkowa nr 20 (1061) z dnia 10.03.2014
Handel używanym sprzętem RTV i AGD
Gazeta Podatkowa nr 103 (1040) z dnia 27.12.2013
Czy paragon może dokumentować zakup towarów?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1024) z dnia 31.10.2013 - Sposób dokumentowania zapisów w księdze podatkowej
Umowa kupna-sprzedaży
Dodatek nr 16 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 20 z dnia 20.10.2013 - Koszty podatkowe w firmie - wybrane zagadnienia
Wyciąg bankowy dokumentujący spłatę kredytu i odsetek
Dodatek nr 16 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 20 z dnia 20.10.2013 - Koszty podatkowe w firmie - wybrane zagadnienia
Umowa kupna-sprzedaży jako podstawa zapisu w księdze
Gazeta Podatkowa nr 79 (1016) z dnia 3.10.2013
Rozliczenie sprzedaży towarów, których proces wysyłki przeniesiono na dostawcę
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (354) z dnia 20.09.2013
Dokumentowanie wynagrodzeń z umów zlecenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1009) z dnia 9.09.2013 - Dokumentowanie zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów - wybrane zagadnienia z dwutygodnika Przegląd Podatku Dochodowego
Dowód potwierdzający nieodpłatne nabycie towarów handlowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1009) z dnia 9.09.2013 - Dokumentowanie zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów - wybrane zagadnienia z dwutygodnika Przegląd Podatku Dochodowego
Księgowanie prowizji bankowych na podstawie wyciągu bankowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1009) z dnia 9.09.2013 - Dokumentowanie zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów - wybrane zagadnienia z dwutygodnika Przegląd Podatku Dochodowego
Spłata odsetek od kredytu bankowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1009) z dnia 9.09.2013 - Dokumentowanie zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów - wybrane zagadnienia z dwutygodnika Przegląd Podatku Dochodowego
Opłata śmieciowa w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 70 (1007) z dnia 2.09.2013
Koszty kredytu w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 68 (1005) z dnia 26.08.2013
Czy rachunek wystawiony na imię i nazwisko przedsiębiorcy może być uwzględniony w kosztach podatkowych?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (813) z dnia 1.08.2013
Zakup używanych książek
Gazeta Podatkowa nr 60 (997) z dnia 29.07.2013
Sprzedaż towarów we własnym imieniu i na własny rachunek
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (812) z dnia 20.07.2013
Odszkodowanie za uszkodzenie samochodu
Gazeta Podatkowa nr 57 (994) z dnia 18.07.2013
Brak poprawnego udokumentowania zakupu towarów przez internet
Gazeta Podatkowa nr 55 (992) z dnia 11.07.2013
Koszty najmu pomieszczeń za granicą
Gazeta Podatkowa nr 54 (991) z dnia 8.07.2013
Ujęcie zapłaty zaległych składek w księdze
Gazeta Podatkowa nr 46 (983) z dnia 10.06.2013
Czy paragon może dokumentować zakup towarów?
Gazeta Podatkowa nr 37 (974) z dnia 9.05.2013
Faktury kosztowe otrzymane przez biuro rachunkowe z opóźnieniem
Gazeta Podatkowa nr 30 (967) z dnia 15.04.2013
Pozostałe dokumenty potwierdzające poniesienie kosztu
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2013 - Ewidencjonowanie zdarzeń w podatkowej księdze
Korygowanie w podatkowej księdze kosztów uzyskania przychodów w związku z niezapłaconym zobowiązaniem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (796) z dnia 10.02.2013
Zakup towarów handlowych udokumentowany paragonem
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (339) z dnia 1.02.2013
Data zaksięgowania opłat bankowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (795) z dnia 1.02.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60