Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Podatek dochodowy od osób fizycznych »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym § 8 obowiązującym od 11.08.2007 r. do 4.08.2014 r.
Przechowywanie księgi prowadzonej przez biuro rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 56 (1097) z dnia 14.07.2014
Otwarcie drugiego sklepu a zaprowadzenie osobnej księgi
Gazeta Podatkowa nr 49 (1090) z dnia 18.06.2014
Otrzymanie towaru handlowego wcześniej, niż faktury - ujęcie kosztu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (843) z dnia 1.06.2014
Moment powstania przychodu ze świadczenia usług edukacyjnych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (369) z dnia 1.05.2014
Czy księgę podatkową można prowadzić kwartalnie?
Gazeta Podatkowa nr 15 (1056) z dnia 20.02.2014
Miejsce prowadzenia księgi podatkowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 3 (1044) z dnia 9.01.2014 - Rozpoczynamy prowadzenie księgi podatkowej
Kiedy można prowadzić więcej niż jedną księgę?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 3 (1044) z dnia 9.01.2014 - Rozpoczynamy prowadzenie księgi podatkowej
Data wpisywania przychodów i kosztów do księgi
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 3 (1044) z dnia 9.01.2014 - Rozpoczynamy prowadzenie księgi podatkowej
Przychody nieudokumentowane
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1024) z dnia 31.10.2013 - Sposób dokumentowania zapisów w księdze podatkowej
Zgłoszenie zmiany biura rachunkowego prowadzącego podatkową księgę
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (356) z dnia 20.10.2013
Data wpisywania przychodów i kosztów do księgi
Gazeta Podatkowa nr 82 (1019) z dnia 14.10.2013
Przesunięcie składników majątkowych między sklepami
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1009) z dnia 9.09.2013 - Dokumentowanie zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów - wybrane zagadnienia z dwutygodnika Przegląd Podatku Dochodowego
Zawiadomienie urzędu skarbowego o przekazaniu ksiąg rachunkowych do biura rachunkowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (352) z dnia 20.08.2013
Zbiorcze zapisy przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (351) z dnia 1.08.2013
Zawiadomienie o przekazaniu ksiąg biuru rachunkowemu
Gazeta Podatkowa nr 56 (993) z dnia 15.07.2013
Koszty i przychody w warsztacie samochodowym
Gazeta Podatkowa nr 48 (985) z dnia 17.06.2013
Przychody nieudokumentowane
Gazeta Podatkowa nr 34 (971) z dnia 29.04.2013
Zapisy w podatkowej księdze przedsiębiorstwa wielozakładowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (342) z dnia 20.03.2013
Prowadzenie księgi za pośrednictwem biura rachunkowego
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2013 - Ewidencjonowanie zdarzeń w podatkowej księdze
Inne dokumenty dla ujęcia sprzedaży niefakturowanej
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2013 - Ewidencjonowanie zdarzeń w podatkowej księdze
Prowadzenie księgi według zasad przewidzianych dla biur rachunkowych
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2013 - Ewidencjonowanie zdarzeń w podatkowej księdze
Sprzedaż nieudokumentowana fakturami
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (338) z dnia 20.01.2013
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z § 8 w pozostałych wersjach czasowych
Założenie księgi podatkowej w 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 101 (1663) z dnia 19.12.2019
Przychód udokumentowany fakturami a ewidencja sprzedaży
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 90 (1652) z dnia 12.11.2019 - Ujęcie przychodów i kosztów w księdze podatkowej
Sprzedaż nieudokumentowana
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 90 (1652) z dnia 12.11.2019 - Ujęcie przychodów i kosztów w księdze podatkowej
Dodatkowe ewidencje prowadzone z księgą podatkową
Gazeta Podatkowa nr 71 (1633) z dnia 5.09.2019
Sprzedaż nieudokumentowana w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 67 (1629) z dnia 22.08.2019
Wykorzystanie ewidencji VAT przez podatników stosujących podatkową księgę przychodów i rozchodów
Dodatek nr 10 do Poradnika VAT nr 13 z dnia 10.07.2019 - Ewidencje niezbędne do rozliczania podatku VAT
Przedsiębiorstwo wielozakładowe a księga podatkowa
Gazeta Podatkowa nr 41 (1603) z dnia 23.05.2019
Ewidencja przez biuro rachunkowe w PKPiR przychodów ze sprzedaży nieudokumentowanej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1022) z dnia 20.05.2019
Zbiorcze ewidencjonowanie w PKPiR przychodów przez biuro rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 20 (1582) z dnia 11.03.2019
Zbiorcze ewidencjonowanie w PKPiR przychodów przez biuro rachunkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1015) z dnia 10.03.2019
Ewidencja sprzedaży
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (485) z dnia 1.03.2019
Dowody będące podstawą zapisów w księdze
Gazeta Podatkowa nr 11 (1573) z dnia 7.02.2019
Ujmowanie przychodów w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 94 (1551) z dnia 22.11.2018
Nowelizacja rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (999) z dnia 1.10.2018
Założenie odrębnej księgi podatkowej dla drugiego sklepu
Gazeta Podatkowa nr 56 (1513) z dnia 12.07.2018
Jedna czy dwie księgi w przedsiębiorstwie wielozakładowym?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Wpisanie do księgi przychodu ze sprzedaży nieudokumentowanej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 30 (1487) z dnia 12.04.2018 - Ujmowanie przychodów i kosztów w księdze podatkowej
Nie trzeba składać zawiadomienia o prowadzeniu podatkowej księgi
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (460) z dnia 20.02.2018
Nie trzeba zawiadamiać o prowadzeniu PKPiR i powierzeniu jej prowadzenia biuru rachunkowemu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (977) z dnia 20.02.2018
Zasady dokonywania zapisów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (458) z dnia 20.01.2018
Podatkowa księga przychodów i rozchodów przy prowadzeniu działalności w kilku miejscach
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (967) z dnia 10.11.2017
Zagadnienia problemowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (450) z dnia 20.09.2017
Ewidencje prowadzone łącznie z księgą podatkową
Gazeta Podatkowa nr 74 (1428) z dnia 14.09.2017
Zawiadomienie o prowadzeniu księgi przez biuro rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 73 (1427) z dnia 11.09.2017
Data ujęcia zakupu towarów w podatkowej księdze
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (449) z dnia 1.09.2017
Przychód ze sprzedaży nieudokumentowanej
Gazeta Podatkowa nr 69 (1423) z dnia 28.08.2017
Wykazanie przychodu ze sprzedaży bezrachunkowej
Dodatek nr 13 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 16 z dnia 20.08.2017 - Podatkowa księga w praktyce
Otwarcie drugiego sklepu i założenie odrębnej księgi podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 66 (1420) z dnia 17.08.2017
Przychody ujmowane w księdze zbiorczo
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1401) z dnia 12.06.2017 - Ujmowanie przychodów w księdze podatkowej
Księga podatkowa dla 2 sklepów
Gazeta Podatkowa nr 37 (1391) z dnia 8.05.2017
Ujęcie w podatkowej księdze przychodu ze sprzedaży bezrachunkowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (438) z dnia 20.03.2017
Ewidencja podatkowa
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (436) z dnia 20.02.2017
Zawiadomienia związane z księgą podatkową
Gazeta Podatkowa nr 4 (1358) z dnia 12.01.2017
Gdy przedsiębiorca powierza prowadzenie księgi biuru rachunkowemu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1353) z dnia 27.12.2016 - Prowadzenie księgi podatkowej w 2017 roku
Kiedy prowadzi się więcej niż jedną księgę?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1353) z dnia 27.12.2016 - Prowadzenie księgi podatkowej w 2017 roku
Ewidencje prowadzone łącznie z księgą podatkową
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1353) z dnia 27.12.2016 - Prowadzenie księgi podatkowej w 2017 roku
Wykorzystanie ewidencji VAT przez podatników stosujących podatkową księgę przychodów i rozchodów
Dodatek nr 10 do Poradnika VAT nr 13 z dnia 10.07.2016 - Ewidencje prowadzone dla potrzeb podatku VAT
Ujęcie w księdze przychodów ze sprzedaży nieudokumentowanej
Gazeta Podatkowa nr 43 (1293) z dnia 30.05.2016
Przekazanie prowadzenia księgi podatkowej biuru rachunkowemu
Gazeta Podatkowa nr 42 (1292) z dnia 25.05.2016
Ewidencjonowanie przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (414) z dnia 20.03.2016
Przychody w księdze podatkowej ujmowane zbiorczo
Gazeta Podatkowa nr 22 (1272) z dnia 17.03.2016
Zlecenie prowadzenia podatkowej księgi biuru rachunkowemu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (412) z dnia 20.02.2016
Przejście z ksiąg rachunkowych na księgę podatkową
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 6 (1256) z dnia 21.01.2016 - Prowadzenie księgi podatkowej w 2016 roku
Ewidencja sprzedaży
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (410) z dnia 20.01.2016
Zakładamy podatkową księgę przychodów i rozchodów
Gazeta Podatkowa nr 2 (1252) z dnia 7.01.2016
Przejście z ksiąg rachunkowych na podatkową księgę
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (405) z dnia 1.11.2015
Zbiorcze zapisy w księdze
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (402) z dnia 20.09.2015
Ujęcie przychodów w księdze
Dodatek nr 9 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 10 z dnia 20.05.2015 - Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze
Podstawa zapisu przychodów
Dodatek nr 9 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 10 z dnia 20.05.2015 - Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze
Na podstawie jakiego dowodu ujmować w podatkowej księdze sprzedaż nieudokumentowaną fakturami?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (878) z dnia 20.05.2015
Prowadzenie jednej księgi dla dwóch różnych działalności
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (392) z dnia 20.04.2015
Czy księgę podatkową można prowadzić kwartalnie?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (1173) z dnia 7.04.2015 - Zasady prowadzenia księgi podatkowej w 2015 roku
Przechowywanie księgi w biurze rachunkowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (1173) z dnia 7.04.2015 - Zasady prowadzenia księgi podatkowej w 2015 roku
Otwarcie drugiego sklepu a osobna księga
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (1173) z dnia 7.04.2015 - Zasady prowadzenia księgi podatkowej w 2015 roku
Zbiorcze ewidencjonowanie przychodów w księdze
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (1173) z dnia 7.04.2015 - Zasady prowadzenia księgi podatkowej w 2015 roku
Zawiadomienie urzędu skarbowego o prowadzeniu księgi podatkowej przez biuro rachunkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (869) z dnia 20.02.2015
Otrzymanie towaru przed fakturą
Dodatek nr 31 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2014 - Podatkowe i bilansowe zasady ewidencjonowania kosztów
Data ujęcia przychodów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1127) z dnia 27.10.2014 - Ewidencja przychodów i kosztów w księdze podatkowej
Sporządzanie opisu towaru, gdy księgę prowadzi biuro rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 86 (1127) z dnia 27.10.2014
Zbiorcze ewidencjonowanie przychodów w księdze
Gazeta Podatkowa nr 85 (1126) z dnia 23.10.2014
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60