Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Podatek dochodowy od osób fizycznych »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym załącznikiem nr 1 obowiązującym od 15.09.2018 r.
Wydatki na uruchomienie działalności
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (513) z dnia 1.05.2020
Remanent zerowy w księdze
Gazeta Podatkowa nr 11 (1677) z dnia 6.02.2020
Wartość usługi niezakończonej wpływa na roczne koszty podatkowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (507) z dnia 1.02.2020
Dwa sposoby rocznego podsumowania zapisów w kolumnach księgi
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1665) z dnia 27.12.2019 - Zamknięcie księgi podatkowej za 2019 rok
Ustalenie rocznego dochodu (straty)
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1665) z dnia 27.12.2019 - Zamknięcie księgi podatkowej za 2019 rok
Zmiana numeracji zapisów w księdze
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1665) z dnia 27.12.2019 - Zamknięcie księgi podatkowej za 2019 rok
Koszty wynagrodzeń za grudzień 2019 r. w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 103 (1665) z dnia 27.12.2019
Spis z natury na koniec roku podatkowego u podatników prowadzących PKPiR
Dodatek nr 36 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2019 - Ustalenie dochodu za 2019 r. - wybrane zagadnienia
Zamknięcie podatkowej księgi i ustalenie dochodu rocznego
Dodatek nr 36 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2019 - Ustalenie dochodu za 2019 r. - wybrane zagadnienia
Ujęcie w podatkowej księdze wierzytelności odpisanych jako nieściągalne
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (504) z dnia 20.12.2019
Podsumowanie zapisów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (504) z dnia 20.12.2019
Ustalenie rocznego dochodu/poniesionej straty
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (504) z dnia 20.12.2019
Założenie księgi podatkowej w 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 101 (1663) z dnia 19.12.2019
Wydatki na zakup prenumeraty w kosztach uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1042) z dnia 10.12.2019
Koszty używania leasingowanego samochodu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Odpisy amortyzacyjne
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy i pracowników
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Spis z natury na koniec roku podatkowego u podatników prowadzących PKPiR
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1041) z dnia 1.12.2019
Rozliczenie w księdze podatkowej strat w towarach
Gazeta Podatkowa nr 95 (1657) z dnia 28.11.2019
Opłata recyklingowa w księdze
Gazeta Podatkowa nr 94 (1656) z dnia 25.11.2019
Wpłata zaliczki za poczet usługi, która zostanie wykonana w przyszłym okresie rozliczeniowym
Dodatek nr 17 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 22 z dnia 20.11.2019 - Przychody i koszty przedsiębiorcy - wybrane zagadnienia
Faktura korygująca koszty uzyskania przychodów
Dodatek nr 17 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 22 z dnia 20.11.2019 - Przychody i koszty przedsiębiorcy - wybrane zagadnienia
Udokumentowanie różnic kursowych w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019
Koszty uboczne zakupu towarów w księdze podatkowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 90 (1652) z dnia 12.11.2019 - Ujęcie przychodów i kosztów w księdze podatkowej
Odpisy amortyzacyjne od samochodu osobowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 90 (1652) z dnia 12.11.2019 - Ujęcie przychodów i kosztów w księdze podatkowej
Różnice kursowe w księdze podatkowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 90 (1652) z dnia 12.11.2019 - Ujęcie przychodów i kosztów w księdze podatkowej
Przychody i koszty dotyczące sprzedaży środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 90 (1652) z dnia 12.11.2019 - Ujęcie przychodów i kosztów w księdze podatkowej
Opis kosztu w księdze
Gazeta Podatkowa nr 89 (1651) z dnia 7.11.2019
Zakup opon zimowych do samochodu osobowego w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 89 (1651) z dnia 7.11.2019
Ewidencja w księdze
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Podróż służbowa przedsiębiorcy prywatnym samochodem osobowym
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 z dnia 20.10.2019 - Wydatki firmowe jako koszty podatkowe i bilansowe - wybrane zagadnienia
Koszty remontu w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 83 (1645) z dnia 17.10.2019
Wydatki z tytułu używania w działalności prywatnego samochodu przedsiębiorcy - ujęcie w PKPiR
Dodatek nr 28 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 z dnia 10.10.2019 - Wydatki na samochody osobowe w wyjaśnieniach organów podatkowych według stanu na dzień 1 października 2019 r.
Kaucja za opakowania zwrotne w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 81 (1643) z dnia 10.10.2019
Korekta błędnego wpisu do księgi
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
Składki ZUS przedsiębiorcy w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 78 (1640) z dnia 30.09.2019
Koszty transportu towarów w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 77 (1639) z dnia 26.09.2019
Raporty fiskalne podstawą zapisów w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 76 (1638) z dnia 23.09.2019
Odpisy amortyzacyjne od składników majątku nabytych w darowiźnie
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (498) z dnia 20.09.2019
Najem lokali użytkowych u prowadzącego podatkową księgę
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (498) z dnia 20.09.2019
Ubezpieczenie pożyczki zaciągniętej na sfinansowanie kosztów działalności
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (498) z dnia 20.09.2019
Amortyzacja samochodu osobowego w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 75 (1637) z dnia 19.09.2019
Ujęcie w księdze podatkowej kosztów usług obcych
Gazeta Podatkowa nr 74 (1636) z dnia 16.09.2019
Możliwość zmiany numeracji zapisów w księdze
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019
Ograniczenie odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszt podatkowy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (497) z dnia 1.09.2019
Data wpisania przychodu do księgi
Gazeta Podatkowa nr 69 (1631) z dnia 29.08.2019
Wydatki na raty leasingowe w okresie zawieszenia działalności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1629) z dnia 22.08.2019 - Leasing w podatku dochodowym
Zdarzenia dokumentowane dowodem wewnętrznym w księdze
Gazeta Podatkowa nr 67 (1629) z dnia 22.08.2019
Zasady rozliczenia faktury korygującej koszty podatkowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (496) z dnia 20.08.2019
Naruszenie zasad ujęcia kosztów zakupu towarów handlowych w podatkowej księdze
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (496) z dnia 20.08.2019
Zakup niskocennego laptopa w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 62 (1624) z dnia 5.08.2019
Towary nabyte nieodpłatnie - przychody, koszty, ewidencja w podatkowej księdze
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Ujęcie księgowe wydatków związanych z prywatnym samochodem przedsiębiorcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1029) z dnia 1.08.2019
Ujęcie w księdze podatkowej kosztów badań lekarskich
Gazeta Podatkowa nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019
Wydatki z tytułu używania
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Towary przeznaczone do demonstracji - ujęcie w księdze i sposób rozliczania kosztów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Wyjazd na szkolenie zawodowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Zakup towarów handlowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Wpisanie do księgi wydatków na zakup środków czystości do firmy
Gazeta Podatkowa nr 57 (1619) z dnia 18.07.2019
Różnice kursowe w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019
Sprzedaż części samochodowych a zapisy w księdze
Gazeta Podatkowa nr 53 (1615) z dnia 4.07.2019
Składki ZUS w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 53 (1615) z dnia 4.07.2019
Ujęcie w podatkowej księdze kosztu zakupu posiłków dla pracowników
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (493) z dnia 1.07.2019
Finansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem ZFŚS
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (493) z dnia 1.07.2019
Ujęcie w podatkowej księdze kosztów używania prywatnego samochodu przedsiębiorcy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (493) z dnia 1.07.2019
Zapisy w księdze dotyczące zwrotu towarów do dostawcy
Gazeta Podatkowa nr 51 (1613) z dnia 27.06.2019
Pierwsza pozycja w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 51 (1613) z dnia 27.06.2019
Ujęcie odsetek od kredytu w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 49 (1611) z dnia 21.06.2019
Koszty zakupu towarów w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 49 (1611) z dnia 21.06.2019
Koszty używania prywatnego samochodu przedsiębiorcy w księdze
Gazeta Podatkowa nr 48 (1610) z dnia 17.06.2019
Ujęcie w księdze podatkowej różnic kursowych
Gazeta Podatkowa nr 48 (1610) z dnia 17.06.2019
Sprzedaż środka trwałego a zapisy w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019
Prowadzenie podatkowej księgi - wybrane problemy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1021) z dnia 10.05.2019
Koszty uboczne zakupu towarów w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 34 (1596) z dnia 29.04.2019
Ekwiwalent za pranie w księdze
Gazeta Podatkowa nr 33 (1595) z dnia 25.04.2019
Ujęcie w księdze opłaty recyklingowej za reklamówki
Gazeta Podatkowa nr 29 (1591) z dnia 11.04.2019
Koszty dotyczące używania samochodów osobowych w księdze
Gazeta Podatkowa nr 29 (1591) z dnia 11.04.2019
Dotacja na rozpoczęcie działalności a zapisy w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019
Prowadzenie przez wspólnika spraw spółki jawnej za wynagrodzeniem
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Koszty dotyczące pracowników w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019
Księga podatkowa w formie papierowej
Gazeta Podatkowa nr 19 (1581) z dnia 7.03.2019
Działalność w zakresie handlu lokalami
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (485) z dnia 1.03.2019
Karty przychodów pracowników
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (485) z dnia 1.03.2019
Wydatek na transport sprowadzanego z zagranicy samochodu będącego towarem handlowym
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (485) z dnia 1.03.2019
Ujmowanie w PKPiR wydatków z tytułu używania w działalności prywatnego samochodu przedsiębiorcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1014) z dnia 1.03.2019
Kaucja za opakowania a zapisy w księdze
Gazeta Podatkowa nr 17 (1579) z dnia 28.02.2019
Opłata abonamentowa RTV
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1578) z dnia 25.02.2019 - Ujęcie kosztów w księdze podatkowej
Wydatek na transport nabytych materiałów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1578) z dnia 25.02.2019 - Ujęcie kosztów w księdze podatkowej
Nabycie środków czystości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1578) z dnia 25.02.2019 - Ujęcie kosztów w księdze podatkowej
Ujęcie w księdze refundacji z PFRON składek ZUS właściciela
Gazeta Podatkowa nr 16 (1578) z dnia 25.02.2019
Ujęcie w podatkowej księdze kosztów remontu firmowego składnika majątku
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (484) z dnia 20.02.2019
Zakup paliwa i uiszczanie opłat drogowych za pomocą kart paliwowych
Gazeta Podatkowa nr 12 (1574) z dnia 11.02.2019
Ujęcie w księdze sprzedaży maszyny sfinansowanej dotacją
Gazeta Podatkowa nr 11 (1573) z dnia 7.02.2019
Wartość zniszczonych towarów w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 9 (1571) z dnia 31.01.2019
Przedsiębiorstwo przekazane w formie darowizny
Gazeta Podatkowa nr 5 (1567) z dnia 17.01.2019
Możliwość zmiany numeracji zapisów w księdze od nowego roku
Gazeta Podatkowa nr 4 (1566) z dnia 14.01.2019
Ujęcie w księdze kosztów remontu środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 103 (1560) z dnia 24.12.2018
Sporządzenie spisu z natury, wycena i ujęcie w księdze podatkowej
Dodatek nr 36 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2018 - Ustalanie dochodu za 2018 r. - wybrane zagadnienia
Zamknięcie podatkowej księgi i ustalenie dochodu rocznego
Dodatek nr 36 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2018 - Ustalanie dochodu za 2018 r. - wybrane zagadnienia
Zamknięcie podatkowej księgi za dany rok podatkowy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (480) z dnia 20.12.2018
Wpisanie spisu z natury do księgi podatkowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 102 (1559) z dnia 20.12.2018 - Zamknięcie księgi podatkowej za 2018 rok
Jeden druk księgi podatkowej na dwa lata
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 102 (1559) z dnia 20.12.2018 - Zamknięcie księgi podatkowej za 2018 rok
Towary handlowe a usługi w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 101 (1558) z dnia 17.12.2018
Świadczenia bhp dla zleceniobiorców
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (479) z dnia 1.12.2018
Zapisy w podatkowej księdze
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (479) z dnia 1.12.2018
Ujęcie w księdze podatkowej wynagrodzenia z umowy o dzieło
Gazeta Podatkowa nr 96 (1553) z dnia 29.11.2018
Ujmowanie opakowań w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 93 (1550) z dnia 19.11.2018
Ewidencja w księdze PCC poniesionego przy zakupie towaru
Gazeta Podatkowa nr 90 (1547) z dnia 8.11.2018
Ewidencja w księdze zaliczki na poczet wykonania usługi
Gazeta Podatkowa nr 88 (1545) z dnia 2.11.2018
Zakupy w procedurze odwrotnego obciążenia
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Towary zakupione przed rozpoczęciem działalności a spis z natury
Gazeta Podatkowa nr 86 (1543) z dnia 25.10.2018
Abonament RTV w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 83 (1540) z dnia 15.10.2018
Ewidencja towarów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
Gazeta Podatkowa nr 82 (1539) z dnia 11.10.2018
Wpisanie do księgi faktury od dostawcy zagranicznego
Gazeta Podatkowa nr 81 (1538) z dnia 8.10.2018
Forma prowadzenia księgi podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 80 (1537) z dnia 4.10.2018
Ujęcie w podatkowej księdze
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (475) z dnia 1.10.2018
Nowelizacja rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (999) z dnia 1.10.2018
Ustalenie zaliczki na podatek na podstawie zapisów w księdze
Gazeta Podatkowa nr 78 (1535) z dnia 27.09.2018
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z załącznikiem nr 1 w pozostałych wersjach czasowych
Ujęcie w księdze rabatu przyznanego po sprzedaży towarów
Gazeta Podatkowa nr 74 (1531) z dnia 13.09.2018
Usługi budowlane świadczone przez podwykonawcę w PKPiR
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (997) z dnia 10.09.2018
Wartość otrzymanego bonu jako przychód
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (473) z dnia 1.09.2018
Opłata recyklingowa za torby foliowe w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 70 (1527) z dnia 30.08.2018
Koszt transportu materiałów produkcyjnych w księdze
Gazeta Podatkowa nr 68 (1525) z dnia 23.08.2018
Ujęcie w księdze noty obciążeniowej za przestój pojazdu
Gazeta Podatkowa nr 67 (1524) z dnia 20.08.2018
Oznaczanie numerem dowodów w księdze
Gazeta Podatkowa nr 66 (1523) z dnia 16.08.2018
Otrzymanie zaliczki na poczet przyszłej dostawy
Gazeta Podatkowa nr 64 (1521) z dnia 9.08.2018
Przychód nieopodatkowany a zapisy w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 64 (1521) z dnia 9.08.2018
Zmiana numeracji dowodów w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 63 (1520) z dnia 6.08.2018
Ujęcie kosztów w podatkowej księdze
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (471) z dnia 1.08.2018
Ujęcie w księdze ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej
Gazeta Podatkowa nr 61 (1518) z dnia 30.07.2018
Ujęcie przychodów i kosztów w księdze
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Spis z natury na dzień rozpoczęcia działalności
Gazeta Podatkowa nr 58 (1515) z dnia 19.07.2018
Ujęcie w księdze podatkowej zakupu środków czystości
Gazeta Podatkowa nr 57 (1514) z dnia 16.07.2018
Otrzymana dotacja w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 56 (1513) z dnia 12.07.2018
Straty w towarach a zapisy w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 54 (1511) z dnia 5.07.2018
Ujęcie kosztu w podatkowej księdze
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (469) z dnia 1.07.2018
Premia otrzymana od banku za założenie firmowego konta
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (469) z dnia 1.07.2018
Wartość wynagrodzeń kosztem podatkowym
Dodatek nr 10 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 z dnia 20.06.2018 - Firmowe koszty podatkowe - wybrane zagadnienia
Faktura wystawiona przed wykonaniem usługi
Dodatek nr 10 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 z dnia 20.06.2018 - Firmowe koszty podatkowe - wybrane zagadnienia
Usługa wykonana przed wystawieniem faktury
Dodatek nr 10 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 z dnia 20.06.2018 - Firmowe koszty podatkowe - wybrane zagadnienia
Działalność prowadzona w mieszkaniu a zapisy w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 48 (1505) z dnia 14.06.2018
Zakup składników majątku na raty a zapisy w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 46 (1503) z dnia 7.06.2018
Wstępna opłata leasingowa
Gazeta Podatkowa nr 45 (1502) z dnia 4.06.2018
Rozliczenie przedawnionej wierzytelności
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (467) z dnia 1.06.2018
Usługi podwykonawców w PKPiR
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (987) z dnia 1.06.2018
Usługi podwykonawcy w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 44 (1501) z dnia 1.06.2018
Ujęcie w księdze cła od importu surowców
Gazeta Podatkowa nr 43 (1500) z dnia 28.05.2018
Sposób ujęcia składek ZUS w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 42 (1499) z dnia 24.05.2018
Brak działalności badawczo-rozwojowej a kolumna 16
Gazeta Podatkowa nr 42 (1499) z dnia 24.05.2018
Dowody wewnętrzne podstawą zapisu w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 42 (1499) z dnia 24.05.2018
Ogólne zasady ujmowania kosztów w podatkowej księdze
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (466) z dnia 20.05.2018
Zasady numeracji dowodów w PKPiR
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (986) z dnia 20.05.2018
Zakup praw majątkowych w księdze
Gazeta Podatkowa nr 39 (1496) z dnia 14.05.2018
Struktury JPK przekazywane na żądanie organu podatkowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (985) z dnia 10.05.2018
Ujmowanie w księdze kosztów ubocznych zakupu towarów
Gazeta Podatkowa nr 36 (1493) z dnia 4.05.2018
Rozliczenie wynagrodzenia wypłaconego po terminie
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (465) z dnia 1.05.2018
Zaliczki kwartalne z uwzględnieniem różnic remanentowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Przychód z tytułu kary pieniężnej nałożonej na pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 30 (1487) z dnia 12.04.2018 - Ujmowanie przychodów i kosztów w księdze podatkowej
Przychody z najmu środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 30 (1487) z dnia 12.04.2018 - Ujmowanie przychodów i kosztów w księdze podatkowej
Opłata recyklingowa za torby foliowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 30 (1487) z dnia 12.04.2018 - Ujmowanie przychodów i kosztów w księdze podatkowej
Ujmowanie w księdze kosztów wynagrodzeń
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 30 (1487) z dnia 12.04.2018 - Ujmowanie przychodów i kosztów w księdze podatkowej
Zakup budynku do odsprzedaży a zapisy w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 27 (1484) z dnia 3.04.2018
Nieodpłatne nabycie towarów i ich odprzedaż
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (463) z dnia 1.04.2018
Prawa majątkowe w podatkowej księdze przychodów i rozchodów - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (980) z dnia 20.03.2018
Wynagrodzenie z umowy zlecenia w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018
Spóźnione faktury od klienta biura rachunkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (461) z dnia 1.03.2018
Uwzględnienie remanentu przy ustalaniu dochodu rocznego
Gazeta Podatkowa nr 12 (1469) z dnia 8.02.2018
Grunt przeznaczony do odsprzedaży w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018
Ujęcie w księdze zakupu artykułów do eksploatacji samochodu
Gazeta Podatkowa nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018
Wpisanie spisu z natury do księgi podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 7 (1464) z dnia 22.01.2018
Podróże odbywane przez pracowników
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (458) z dnia 20.01.2018
Zmiana zasad numeracji zapisów w księdze od nowego roku
Gazeta Podatkowa nr 4 (1461) z dnia 11.01.2018
Założenie księgi podatkowej na nowy rok
Gazeta Podatkowa nr 2 (1459) z dnia 4.01.2018
Wybrane zagadnienia dotyczące końcowego spisu z natury
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (457) z dnia 1.01.2018
Sporządzenie spisu z natury, wycena i ujęcie w księdze podatkowej
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2017 - Ustalanie dochodu za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Zamknięcie podatkowej księgi i ustalenie dochodu rocznego
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2017 - Ustalanie dochodu za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Faktura dokumentująca zakup towarów handlowych i ich transport
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (456) z dnia 20.12.2017
Zamknięcie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (456) z dnia 20.12.2017
Weryfikowanie wpisów w celu wyeliminowania błędów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1454) z dnia 14.12.2017 - Zamknięcie księgi podatkowej za 2017 rok
Podsumowanie zapisów w księdze
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1454) z dnia 14.12.2017 - Zamknięcie księgi podatkowej za 2017 rok
Ujęcie spisu z natury w księdze
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1454) z dnia 14.12.2017 - Zamknięcie księgi podatkowej za 2017 rok
Obliczenie dochodu (straty) za 2017 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1454) z dnia 14.12.2017 - Zamknięcie księgi podatkowej za 2017 rok
Zapisy w księdze związane ze zwrotem zaliczki
Gazeta Podatkowa nr 98 (1452) z dnia 7.12.2017
Działalność usługowa - zapisy w księdze i spis z natury
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (455) z dnia 1.12.2017
Ogólne zasady
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (455) z dnia 1.12.2017
Nie każdą księgę podatkową należy drukować na koniec miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 94 (1448) z dnia 23.11.2017
Ujęcie wynagrodzeń w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017
Ewidencjonowanie akcyzy w podatkowej księdze
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (453) z dnia 1.11.2017
Składki ujęte w kosztach podatkowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (453) z dnia 1.11.2017
Ujęcie w księdze podatkowej kosztów przesyłek
Gazeta Podatkowa nr 85 (1439) z dnia 23.10.2017
Koszty wynajmu kawalerki w miejscu wykonywania działalności
Gazeta Podatkowa nr 84 (1438) z dnia 19.10.2017
Czy podnajem leasingowanego samochodu skutkuje powstaniem przychodu z działalności gospodarczej?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 80 (1434) z dnia 5.10.2017 - Firmowe przychody i koszty - wybrane zagadnienia
Uzyskana od budżetu dotacja a zapisy w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 80 (1434) z dnia 5.10.2017
Przychód ze sprzedaży towarów a zapisy w księdze
Gazeta Podatkowa nr 79 (1433) z dnia 2.10.2017
Ewidencje prowadzone łącznie z księgą podatkową
Gazeta Podatkowa nr 74 (1428) z dnia 14.09.2017
Wynagrodzenia wypłacane do 10. dnia następnego miesiąca
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1427) z dnia 11.09.2017 - Ewidencja w księdze wydatków pracowniczych
Podatek dochodowy z listy płac
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1427) z dnia 11.09.2017 - Ewidencja w księdze wydatków pracowniczych
Zapisy w księdze podatkowej dotyczące składek ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1427) z dnia 11.09.2017 - Ewidencja w księdze wydatków pracowniczych
Akcyza podwyższa wartość towarów ujmowanych w księdze
Gazeta Podatkowa nr 73 (1427) z dnia 11.09.2017
Ujęcie w księdze wynagrodzenia z umowy o dzieło
Gazeta Podatkowa nr 71 (1425) z dnia 4.09.2017
Data ujęcia zakupu towarów w podatkowej księdze
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (449) z dnia 1.09.2017
Kara pieniężna potrącona z wynagrodzenia pracownika
Dodatek nr 13 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 16 z dnia 20.08.2017 - Podatkowa księga w praktyce
Zakup towarów oraz innych rzeczy udokumentowanych jedną fakturą
Dodatek nr 13 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 16 z dnia 20.08.2017 - Podatkowa księga w praktyce
Koszty przesyłki zakupionego towaru
Dodatek nr 13 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 16 z dnia 20.08.2017 - Podatkowa księga w praktyce
Wynagrodzenia pracownicze wypłacane przelewem bankowym
Dodatek nr 13 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 16 z dnia 20.08.2017 - Podatkowa księga w praktyce
Wynagrodzenia i składki ZUS
Dodatek nr 13 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 16 z dnia 20.08.2017 - Podatkowa księga w praktyce
Numerowanie zapisów w księdze
Dodatek nr 13 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 16 z dnia 20.08.2017 - Podatkowa księga w praktyce
Kwartalny sposób opłacania zaliczek na podatek nie wpływa na sposób prowadzenia księgi
Dodatek nr 13 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 16 z dnia 20.08.2017 - Podatkowa księga w praktyce
Kwalifikacja podatkowa wynagrodzenia za świadczenie pomocy prawnej na zlecenie sądu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (448) z dnia 20.08.2017
Ujęcie w księdze otrzymanej zaliczki na poczet przyszłej dostawy
Gazeta Podatkowa nr 61 (1415) z dnia 31.07.2017
Ujęcie w księdze
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Koszty dokumentowane dowodem wewnętrznym
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (445) z dnia 1.07.2017
Wymogi formalne dowodu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (445) z dnia 1.07.2017
Ujęcie w księdze zakupu części do usług naprawy pojazdów
Gazeta Podatkowa nr 52 (1406) z dnia 29.06.2017
Ujęcie kosztów przesyłki w podatkowej księdze
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Kolumny księgi przeznaczone do ewidencji przychodów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1401) z dnia 12.06.2017 - Ujmowanie przychodów w księdze podatkowej
Ewidencja sprzedaży wartości dewizowych w kantorze
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1401) z dnia 12.06.2017 - Ujmowanie przychodów w księdze podatkowej
Przychody lombardu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1401) z dnia 12.06.2017 - Ujmowanie przychodów w księdze podatkowej
Przychody z najmu środka trwałego a zapisy w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 47 (1401) z dnia 12.06.2017
Ujęcie w księdze kosztów cła i akcyzy
Gazeta Podatkowa nr 45 (1399) z dnia 5.06.2017
Ewidencjonowanie diet w podatkowej księdze
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (443) z dnia 1.06.2017
Ujęcie w księdze kosztu przejazdu przedsiębiorcy taksówką
Gazeta Podatkowa nr 44 (1398) z dnia 1.06.2017
Sporządzenie spisu z natury w trakcie roku
Gazeta Podatkowa nr 42 (1396) z dnia 25.05.2017
Działalność gospodarcza prowadzona przez rolnika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (442) z dnia 20.05.2017
Wynagrodzenia pracownicze
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (442) z dnia 20.05.2017
Udokumentowanie kosztów podróży służbowej przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 36 (1390) z dnia 4.05.2017
Kaucja za opakowania zwrotne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1389) z dnia 2.05.2017 - Koszty i ich korekta w księdze podatkowej
Błędne ujęcie kosztów wynagrodzeń
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1389) z dnia 2.05.2017 - Koszty i ich korekta w księdze podatkowej
Wydatki na samochód osobowy używany na podstawie leasingu operacyjnego w PKPiR
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (948) z dnia 1.05.2017
Ewidencja usługi transportowej wykonywanej przy sprzedaży towarów
Gazeta Podatkowa nr 33 (1387) z dnia 24.04.2017
Kaucja zapłacona za opakowania zwrotne
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2017 - Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów
Prowadzenie księgi przez podatnika opłacającego zaliczki kwartalne
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (438) z dnia 20.03.2017
Wpis dotyczący zaliczki na podatek
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (438) z dnia 20.03.2017
Nałożona na pracownika kara pieniężna a zapisy w księdze
Gazeta Podatkowa nr 22 (1376) z dnia 16.03.2017
W jaki sposób numerować dowody w księdze podatkowej?
Gazeta Podatkowa nr 21 (1375) z dnia 13.03.2017
Zakup komputera z usługą transportową a zapisy w księdze
Gazeta Podatkowa nr 19 (1373) z dnia 6.03.2017
Ujęcie wydatków w podatkowej księdze
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (437) z dnia 1.03.2017
Wydatki związane z używaniem w działalności prywatnego samochodu wspólnika spółki jawnej
Dodatek nr 7 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 z dnia 20.02.2017 - Używanie firmowych samochodów w 2017 r.
Zapisy w księdze podatkowej dotyczące składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 14 (1368) z dnia 16.02.2017
Kaucja za opakowania zwrotne
Gazeta Podatkowa nr 11 (1365) z dnia 6.02.2017
Przychód z tytułu kary umownej w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 10 (1364) z dnia 2.02.2017
Koszty wynajmu lokalu przez spółkę cywilną od jej wspólnika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (435) z dnia 1.02.2017
Wynagrodzenia za grudzień 2016 r. w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 6 (1360) z dnia 19.01.2017
Obowiązki informacyjne prowadzących księgę
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (433) z dnia 1.01.2017
Jaki wzór księgi w 2017 r.?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1353) z dnia 27.12.2016 - Prowadzenie księgi podatkowej w 2017 roku
Kiedy prowadzi się więcej niż jedną księgę?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1353) z dnia 27.12.2016 - Prowadzenie księgi podatkowej w 2017 roku
Wpisywanie przychodów w księdze
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1353) z dnia 27.12.2016 - Prowadzenie księgi podatkowej w 2017 roku
Zapisy w księdze po zakończeniu miesiąca
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1353) z dnia 27.12.2016 - Prowadzenie księgi podatkowej w 2017 roku
Jak ewidencjonować w księdze podatkowej zakup materiałów biurowych?
Gazeta Podatkowa nr 103 (1353) z dnia 27.12.2016
Ujęcie w księdze podatkowej gruntu przeznaczonego do odsprzedaży
Gazeta Podatkowa nr 103 (1353) z dnia 27.12.2016
Potrącanie kosztów wynagrodzeń
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (432) z dnia 20.12.2016
W 2017 r. obowiązuje wyłącznie nowy wzór księgi podatkowej!
Gazeta Podatkowa nr 101 (1351) z dnia 19.12.2016
Wynagrodzenie zleceniobiorcy w księdze
Gazeta Podatkowa nr 101 (1351) z dnia 19.12.2016
Zmiany w rozporządzeniu wpływające na zapisy w księdze za 2016 r. i spis z natury
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1350) z dnia 15.12.2016 - Zamknięcie księgi podatkowej za 2016 rok
Roczne podsumowanie kolumn księgi podatkowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1350) z dnia 15.12.2016 - Zamknięcie księgi podatkowej za 2016 rok
Do której kolumny wpisać wartość remanentu?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1350) z dnia 15.12.2016 - Zamknięcie księgi podatkowej za 2016 rok
Wpisanie do księgi obliczenia dochodu (straty) za 2016 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1350) z dnia 15.12.2016 - Zamknięcie księgi podatkowej za 2016 rok
Przychody i koszty niewpływające na dochód w księdze
Gazeta Podatkowa nr 100 (1350) z dnia 15.12.2016
Opisy na dokumentach przy prowadzeniu księgi
Gazeta Podatkowa nr 100 (1350) z dnia 15.12.2016
Ujęcie w księdze kosztów usługi dowozu towarów do nabywcy
Gazeta Podatkowa nr 99 (1349) z dnia 12.12.2016
Ujęcie w podatkowej księdze kosztów transportu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (431) z dnia 1.12.2016
Numerowanie zapisów w księdze
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
Czy kaucja zapłacona za opakowania zwrotne podlega ujęciu w podatkowej księdze?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
Ewidencja kosztów zlecenia
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Faktura kosztowa wystawiona przed wykonaniem usługi
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Zmiany w rozporządzeniu w sprawie podatkowej księgi obowiązujące od 8 kwietnia 2016 r.
Dodatek nr 27 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2016 - Podatkowa księga przychodów i rozchodów - przepisy, wyjaśnienia
Ewidencja usług podwykonawców w podatkowej księdze
Dodatek nr 27 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2016 - Podatkowa księga przychodów i rozchodów - przepisy, wyjaśnienia
Dokumentowanie kosztów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (427) z dnia 1.10.2016
Ewidencja wartości dewizowych w księdze kantoru
Gazeta Podatkowa nr 76 (1326) z dnia 22.09.2016
Nieruchomość przeznaczona do odsprzedaży a zapisy w księdze
Gazeta Podatkowa nr 73 (1323) z dnia 12.09.2016
Środki trwałe dofinansowane dotacją w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 z dnia 1.09.2016 - Środki trwałe sfinansowane dotacją - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
Drukowanie księgi
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (424) z dnia 20.08.2016
Numerowanie dowodów i zapisów w księdze
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (424) z dnia 20.08.2016
Ujęcie w księdze kosztów z umowy zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 66 (1316) z dnia 18.08.2016
W której kolumnie księgi ująć koszty przesyłki towaru?
Gazeta Podatkowa nr 66 (1316) z dnia 18.08.2016
Składniki majątku uprzednio nabyte na cele prywatne, wniesione do działalności gospodarczej - sposób wyceny
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (922) z dnia 10.08.2016
Podatkowa księga i dodatkowe ewidencje
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (423) z dnia 1.08.2016
Wydatki na eksploatację prywatnego samochodu przedsiębiorcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (921) z dnia 1.08.2016
Pod jaką datą ująć w księdze wynagrodzenia pracowników?
Gazeta Podatkowa nr 59 (1309) z dnia 25.07.2016
Udokumentowanie diety
Gazeta Podatkowa nr 58 (1308) z dnia 21.07.2016
Koszty uboczne zakupu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (422) z dnia 20.07.2016
Wynagrodzenia w gotówce i w naturze
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (422) z dnia 20.07.2016
Pozostałe wydatki
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (422) z dnia 20.07.2016
Koszty działalności badawczo-rozwojowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (422) z dnia 20.07.2016
Ujęcie kosztów w odpowiedniej kolumnie PKPiR - wybrane problemy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (920) z dnia 20.07.2016
Jak długo jeszcze będzie można stosować stary wzór księgi?
Gazeta Podatkowa nr 56 (1306) z dnia 14.07.2016
Wydatki na paliwo a koszty uzyskania przychodów u podatnika PIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (918) z dnia 1.07.2016
Wydatki dotyczące firmy prowadzonej w mieszkaniu
Gazeta Podatkowa nr 50 (1300) z dnia 23.06.2016
Pracodawca wykazuje w księdze karę pieniężną nałożoną na pracownika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (420) z dnia 20.06.2016
Zapisy w księdze po zakończeniu miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 49 (1299) z dnia 20.06.2016
Remanent początkowy w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 48 (1298) z dnia 16.06.2016
Cło i akcyza składnikami ceny zakupu towarów
Gazeta Podatkowa nr 44 (1294) z dnia 2.06.2016
Ujęcie w księdze refundacji kosztów wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 42 (1292) z dnia 25.05.2016
Opłata wstępna w podatkowej księdze
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1289) z dnia 16.05.2016 - Leasing w podatku dochodowym
Ujęcie w księdze ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej
Gazeta Podatkowa nr 39 (1289) z dnia 16.05.2016
Zmiany w prowadzeniu księgi podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 35 (1285) z dnia 2.05.2016
Nowelizacja rozporządzenia w sprawie podatkowej księgi
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (417) z dnia 1.05.2016
Zmiany w rozporządzeniu w sprawie PKPiR
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (912) z dnia 1.05.2016
Przychód z najmu w księdze
Gazeta Podatkowa nr 34 (1284) z dnia 28.04.2016
Otrzymanie zaliczki na poczet przyszłej dostawy
Gazeta Podatkowa nr 32 (1282) z dnia 21.04.2016
Czy dowody w księdze podatkowej można numerować miesięcznie?
Gazeta Podatkowa nr 32 (1282) z dnia 21.04.2016
Do końca 2016 r. można prowadzić księgę według starego wzoru
Gazeta Podatkowa nr 31 (1281) z dnia 18.04.2016
Jak ewidencjonować koszty uboczne zakupu?
Gazeta Podatkowa nr 31 (1281) z dnia 18.04.2016
Przychody z wynajmu lokalu w ramach działalności gospodarczej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (415) z dnia 1.04.2016
Zakup środków do czyszczenia towarów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 26 (1276) z dnia 31.03.2016 - Ewidencja kosztów uzyskania przychodów w księdze podatkowej
Ewidencja kosztów usługi transportowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 26 (1276) z dnia 31.03.2016 - Ewidencja kosztów uzyskania przychodów w księdze podatkowej
Opłata za gospodarowanie odpadami
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 26 (1276) z dnia 31.03.2016 - Ewidencja kosztów uzyskania przychodów w księdze podatkowej
Faktura za telefon
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 26 (1276) z dnia 31.03.2016 - Ewidencja kosztów uzyskania przychodów w księdze podatkowej
Składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 26 (1276) z dnia 31.03.2016 - Ewidencja kosztów uzyskania przychodów w księdze podatkowej
W której kolumnie księgi ująć wstępną opłatę leasingową?
Gazeta Podatkowa nr 24 (1274) z dnia 24.03.2016
Ewidencjonowanie przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (414) z dnia 20.03.2016
Usługi od podwykonawcy a zapisy w księdze
Gazeta Podatkowa nr 15 (1265) z dnia 22.02.2016
Wydatki związane z używaniem w działalności prywatnego samochodu wspólnika spółki jawnej
Dodatek nr 8 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 z dnia 20.02.2016 - Używanie firmowych samochodów w 2016 r.
Prywatny samochód osobowy używany do celów służbowych przez przedsiębiorcę prowadzącego PKPiR
Dodatek nr 8 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 z dnia 20.02.2016 - Używanie firmowych samochodów w 2016 r.
Ujęcie w księdze faktury dotyczącej raty leasingowej
Gazeta Podatkowa nr 10 (1260) z dnia 4.02.2016
Sposób numerowania dowodów księgowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 6 (1256) z dnia 21.01.2016 - Prowadzenie księgi podatkowej w 2016 roku
Przychód z tytułu najmu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 6 (1256) z dnia 21.01.2016 - Prowadzenie księgi podatkowej w 2016 roku
Zakup toreb foliowych w księdze podatkowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 6 (1256) z dnia 21.01.2016 - Prowadzenie księgi podatkowej w 2016 roku
Skutki sprzedaży towarów i usług po zaniżonych cenach
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (410) z dnia 20.01.2016
Składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy w księdze
Gazeta Podatkowa nr 4 (1254) z dnia 14.01.2016
Ewidencja kosztów usługi transportowej w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 4 (1254) z dnia 14.01.2016
Zakładamy podatkową księgę przychodów i rozchodów
Gazeta Podatkowa nr 2 (1252) z dnia 7.01.2016
Usługa ciągła wykonana na przełomie dwóch lat podatkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 105 (1250) z dnia 31.12.2015 - Przychody i koszty na przełomie roku
Weryfikacja zapisów w księdze
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 102 (1247) z dnia 21.12.2015 - Zamknięcie księgi podatkowej za 2015 rok
Wycena towarów objętych inwentaryzacją
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 102 (1247) z dnia 21.12.2015 - Zamknięcie księgi podatkowej za 2015 rok
Jak ująć w księdze spis z natury?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 102 (1247) z dnia 21.12.2015 - Zamknięcie księgi podatkowej za 2015 rok
Ustalenie dochodu (straty) za rok podatkowy i za grudzień
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 102 (1247) z dnia 21.12.2015 - Zamknięcie księgi podatkowej za 2015 rok
Obliczenie rocznego dochodu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (408) z dnia 20.12.2015
Spis z natury na koniec każdego miesiąca a dochód stanowiący podstawę obliczania zaliczek na podatek dochodowy
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2015 - Zasady ustalania dochodu z działalności gospodarczej za 2015 rok (PIT i CIT)
Sporządzenie spisu z natury, wycena i ujęcie w księdze podatkowej
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2015 - Zasady ustalania dochodu z działalności gospodarczej za 2015 rok (PIT i CIT)
Zamknięcie podatkowej księgi i ustalenie dochodu rocznego
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2015 - Zasady ustalania dochodu z działalności gospodarczej za 2015 rok (PIT i CIT)
Opłata wstępna w podatkowej księdze
Dodatek nr 17 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 22 z dnia 20.11.2015 - Leasing w działalności gospodarczej
Rozliczenie kosztów noclegu pracowników w krajowej podróży służbowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Koszty związane ze sprowadzeniem towarów z zagranicy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Różnice kursowe od uzyskanego przychodu
Gazeta Podatkowa nr 91 (1236) z dnia 12.11.2015
Towary otrzymane przed fakturą dokumentującą ich zakup
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (404) z dnia 20.10.2015
Koszty najmu mieszkania dla przedsiębiorcy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (403) z dnia 1.10.2015
Ujęcie czynszu za lokal w podatkowej księdze
Gazeta Podatkowa nr 76 (1221) z dnia 21.09.2015
Podstawa księgowania kosztów związanych z prowadzeniem działalności w miejscu zamieszkania
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2015 - Nieruchomości w firmie - rozliczenie zakupu, używania i sprzedaży
Korzystanie przy prowadzeniu księgi z programu komputerowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (402) z dnia 20.09.2015
Zbiorcze zapisy w księdze
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (402) z dnia 20.09.2015
Kiedy można prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów wyłącznie w formie elektronicznej?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (890) z dnia 20.09.2015
Ewidencja środków czystości w firmie sprzątającej
Gazeta Podatkowa nr 75 (1220) z dnia 17.09.2015
Zwrot pracownikowi kosztów związanych z jego odwołaniem z urlopu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (401) z dnia 1.09.2015
Ewidencja materiałów w zakładzie usługowym
Gazeta Podatkowa nr 70 (1215) z dnia 31.08.2015
Ujęcie faktur kosztowych w podatkowej księdze
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (400) z dnia 20.08.2015
Wykazanie składki w podatkowej księdze
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (400) z dnia 20.08.2015
Wpisanie zakupu materiałów do podatkowej księgi
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (400) z dnia 20.08.2015
Ujęcie faktury kosztowej w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 67 (1212) z dnia 20.08.2015
Ewidencjonowanie w podatkowej księdze kosztów usług podwykonawców
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (399) z dnia 1.08.2015
Rozliczenie wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (399) z dnia 1.08.2015
Podatkowe rozliczenie kosztów zakupu paliwa do samochodu przed jego przerejestrowaniem
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (398) z dnia 20.07.2015
Ewidencja pokarmu dla zwierząt w sklepie zoologicznym
Gazeta Podatkowa nr 56 (1201) z dnia 13.07.2015
Zwrot zaliczki a zapisy w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 54 (1199) z dnia 6.07.2015
Wydatki na paliwo ujmowane w limicie kilometrówki muszą uwzględniać faktyczne zużycie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (882) z dnia 1.07.2015
Prowadzenie księgi przy pomocy darmowego programu komputerowego
Gazeta Podatkowa nr 52 (1197) z dnia 29.06.2015
Wydatki związane z używaniem w działalności prywatnego samochodu wspólnika spółki jawnej
Dodatek nr 18 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2015 - Używanie firmowych samochodów w 2015 r.
Prywatny samochód osobowy używany do celów służbowych przez przedsiębiorcę prowadzącego PKPiR
Dodatek nr 18 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2015 - Używanie firmowych samochodów w 2015 r.
Zakup toreb foliowych w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 48 (1193) z dnia 15.06.2015
Wydruk księgi podatkowej prowadzonej komputerowo
Gazeta Podatkowa nr 44 (1189) z dnia 1.06.2015
Kolumny przeznaczone do wpisywania przychodów i kosztów
Dodatek nr 9 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 10 z dnia 20.05.2015 - Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze
Opłaty za gospodarowanie odpadami wykazane na dowodzie zakupu towaru
Dodatek nr 9 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 10 z dnia 20.05.2015 - Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze
Koszty przesyłki kurierskiej związane z nabyciem towaru
Dodatek nr 9 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 10 z dnia 20.05.2015 - Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze
Nagroda uznaniowa dla pracownika
Dodatek nr 9 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 10 z dnia 20.05.2015 - Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze
Zbycie odpadów poprodukcyjnych
Dodatek nr 9 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 10 z dnia 20.05.2015 - Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze
Ewidencjonowanie przychodów z najmu
Dodatek nr 9 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 10 z dnia 20.05.2015 - Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze
Rozliczenie usługi wykonanej na przełomie dwóch lat podatkowych
Dodatek nr 9 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 10 z dnia 20.05.2015 - Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze
Podróż służbowa pracownika
Dodatek nr 9 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 10 z dnia 20.05.2015 - Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze
Przychód ze sprzedaży towarów używanych rozliczanej w systemie VAT marża
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (394) z dnia 20.05.2015
Numeracja dowodów w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 39 (1184) z dnia 14.05.2015
Podatkowa księga jako dowód
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (393) z dnia 1.05.2015
Usunięcie błędnych zapisów dokonanych w podatkowej księdze
Dodatek nr 8 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 8 z dnia 20.04.2015 - Korekta przychodów i kosztów w ujęciu podatkowym w 2015 r.
Rozliczanie zakupu materiałów biurowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (392) z dnia 20.04.2015
Prowadzenie jednej księgi dla dwóch różnych działalności
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (392) z dnia 20.04.2015
Ewidencja w księdze premii uznaniowej
Gazeta Podatkowa nr 30 (1175) z dnia 13.04.2015
Czy księgę podatkową można prowadzić kwartalnie?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (1173) z dnia 7.04.2015 - Zasady prowadzenia księgi podatkowej w 2015 roku
Księga prowadzona komputerowo
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (1173) z dnia 7.04.2015 - Zasady prowadzenia księgi podatkowej w 2015 roku
Koszty transportu środka trwałego w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 28 (1173) z dnia 7.04.2015
Czy otrzymaną zaliczkę wpisać do księgi podatkowej?
Gazeta Podatkowa nr 27 (1172) z dnia 2.04.2015
Data wykazania przychodu w podatkowej księdze
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (391) z dnia 1.04.2015
Rozliczenie w księdze różnic kursowych od należności
Gazeta Podatkowa nr 26 (1171) z dnia 30.03.2015
Wydruk księgi podatkowej prowadzonej komputerowo
Gazeta Podatkowa nr 24 (1169) z dnia 23.03.2015
Podstawa obliczenia zaliczki w razie likwidacji działalności przynoszącej stratę
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (390) z dnia 20.03.2015
Ekwiwalent z tytułu używania i prania własnej odzieży roboczej
Gazeta Podatkowa nr 18 (1163) z dnia 2.03.2015
Ewidencja w księdze podatkowej przychodu z tytułu najmu
Gazeta Podatkowa nr 14 (1159) z dnia 16.02.2015
Ewidencja spisu z natury w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 5 (1150) z dnia 15.01.2015
Wstępna opłata leasingowa w podatkowej księdze
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 104 (1145) z dnia 29.12.2014 - Rozliczenie leasingu w podatku dochodowym
Zakup używanych pojazdów w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 103 (1144) z dnia 24.12.2014
Wpisanie do księgi wartości spisu z natury
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 102 (1143) z dnia 22.12.2014 - Zamknięcie księgi podatkowej za 2014 rok
Ustalenie dochodu na podstawie zapisów w księdze
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 102 (1143) z dnia 22.12.2014 - Zamknięcie księgi podatkowej za 2014 rok
Ustalenie dochodu (straty) za rok podatkowy i za grudzień
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (384) z dnia 20.12.2014
Pytania i odpowiedzi
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (384) z dnia 20.12.2014
Koszty obróbki materiału poniesione przy jego zakupie
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (383) z dnia 1.12.2014
Używanie prywatnego samochodu osobowego przedsiębiorcy do celów służbowych
Dodatek nr 31 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2014 - Podatkowe i bilansowe zasady ewidencjonowania kosztów
Ewidencja wynagrodzenia i składek ZUS z tytułu umowy zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 88 (1129) z dnia 3.11.2014
Wyroby gotowe w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
Dodatek nr 28 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2014 - Zasady ewidencjonowania wyrobów gotowych
Nagroda uznaniowa dla pracownika - ujęcie w podatkowej księdze
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (381) z dnia 1.11.2014
Ujęcie w PKPiR wydatków z tytułu używania prywatnego samochodu wspólnika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (858) z dnia 1.11.2014
W jakich kolumnach ujmować przychody?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1127) z dnia 27.10.2014 - Ewidencja przychodów i kosztów w księdze podatkowej
Koszty przesyłki kurierskiej związane z nabyciem towaru
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (380) z dnia 20.10.2014
Ujęcie w księdze zakupu torebek foliowych
Gazeta Podatkowa nr 84 (1125) z dnia 20.10.2014
Wstępna opłata leasingowa w podatkowej księdze
Gazeta Podatkowa nr 83 (1124) z dnia 16.10.2014
Księga prowadzona komputerowo
Gazeta Podatkowa nr 83 (1124) z dnia 16.10.2014
Ujęcie w księdze podatkowej kosztów przesyłki
Gazeta Podatkowa nr 82 (1123) z dnia 13.10.2014
Zakup materiałów biurowych w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 81 (1122) z dnia 9.10.2014
Materiały zużywane w trakcie świadczonych usług fryzjerskich
Gazeta Podatkowa nr 79 (1120) z dnia 2.10.2014
Ujęcie w księdze wkładu w postaci gruntu
Gazeta Podatkowa nr 76 (1117) z dnia 22.09.2014
Koszty podróży służbowej pracownika w księdze
Gazeta Podatkowa nr 72 (1113) z dnia 8.09.2014
Nota obciążeniowa za uszkodzone produkty
Gazeta Podatkowa nr 60 (1101) z dnia 28.07.2014
Ewidencja zakupionych części samochodowych w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 57 (1098) z dnia 17.07.2014
Ewidencja w księdze podatkowej zaliczki na materiały
Gazeta Podatkowa nr 48 (1089) z dnia 16.06.2014
Przychody z tytułu najmu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Grunt jako towar handlowy w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 43 (1084) z dnia 29.05.2014
Wypłata odszkodowania na podstawie klauzuli konkurencyjnej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (370) z dnia 20.05.2014
Ujęcie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (841) z dnia 10.05.2014
Przecena towarów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (369) z dnia 1.05.2014
Ujęcie w podatkowej księdze kosztów podróży służbowej pracownika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (369) z dnia 1.05.2014
Spis z natury na koniec każdego miesiąca a dochód stanowiący podstawę obliczania zaliczek na podatek dochodowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (840) z dnia 1.05.2014
Koszty transportu nabytych towarów
Gazeta Podatkowa nr 34 (1075) z dnia 28.04.2014
Moment ujęcia kosztu zakupu materiałów w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 31 (1072) z dnia 17.04.2014
Ewidencja materiałów w zakładzie krawieckim
Gazeta Podatkowa nr 28 (1069) z dnia 7.04.2014
Ujęcie w podatkowej księdze zakupu usługi podwykonawcy
Dodatek nr 12 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 z dnia 1.04.2014 - Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów w 2014 r.
Sporządzenie spisu z natury
Dodatek nr 12 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 z dnia 1.04.2014 - Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów w 2014 r.
Zasady ustalania dochodu rocznego na podstawie zapisów w podatkowej księdze
Dodatek nr 12 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 z dnia 1.04.2014 - Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów w 2014 r.
Jakich zapisów powinien dokonać podatnik, który wystawił fakturę korygującą?
Dodatek nr 12 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 z dnia 1.04.2014 - Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów w 2014 r.
Jak ująć fakturę korygującą otrzymaną od dostawcy?
Dodatek nr 12 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 z dnia 1.04.2014 - Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów w 2014 r.
Numeracja zapisów miesięczna lub roczna
Gazeta Podatkowa nr 25 (1066) z dnia 27.03.2014
Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu przez przedsiębiorcę - pytania i odpowiedzi
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (365) z dnia 1.03.2014
Rozliczenie faktury za doładowania telefonów komórkowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (364) z dnia 20.02.2014
Czy księgę podatkową można prowadzić kwartalnie?
Gazeta Podatkowa nr 15 (1056) z dnia 20.02.2014
Czy wyprodukowany film należy ująć w remanencie?
Gazeta Podatkowa nr 13 (1054) z dnia 13.02.2014
Chronologiczne zapisy w księdze
Gazeta Podatkowa nr 11 (1052) z dnia 6.02.2014
Faktura za zakup towaru rozliczanego w ramach tzw. odwrotnego obciążenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (831) z dnia 1.02.2014
Czy na 2014 r. trzeba zakupić nową księgę?
Gazeta Podatkowa nr 4 (1045) z dnia 13.01.2014
Jak prawidłowo numerować zapisy w księdze i dowody?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 3 (1044) z dnia 9.01.2014 - Rozpoczynamy prowadzenie księgi podatkowej
Darmowy program do prowadzenia księgi
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 3 (1044) z dnia 9.01.2014 - Rozpoczynamy prowadzenie księgi podatkowej
Spis na dzień rozpoczęcia działalności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 3 (1044) z dnia 9.01.2014 - Rozpoczynamy prowadzenie księgi podatkowej
Data wpisywania przychodów i kosztów do księgi
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 3 (1044) z dnia 9.01.2014 - Rozpoczynamy prowadzenie księgi podatkowej
Ustalenie zaliczki na podatek na podstawie zapisów w księdze
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 3 (1044) z dnia 9.01.2014 - Rozpoczynamy prowadzenie księgi podatkowej
Prowadzenie księgi w Excelu
Gazeta Podatkowa nr 1 (1042) z dnia 2.01.2014
Numerowanie zapisów w podatkowej księdze
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (361) z dnia 1.01.2014
Spis z natury
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (827) z dnia 20.12.2013
Ustalanie dochodu rocznego na podstawie zapisów w podatkowej księdze
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (827) z dnia 20.12.2013
Remanent końcowy bez wpływu na grudniową zaliczkę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (1036) z dnia 12.12.2013 - Zamknięcie księgi podatkowej za 2013 rok
Zasady ujmowania zakupu towarów w księdze przychodów i rozchodów
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2013 - Podatkowe i bilansowe zasady rozliczania zakupu materiałów (towarów)
Wpływ korekty kosztów na spis z natury
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (357) z dnia 1.11.2013
Czy ująć w księdze gotówkę pobraną przez wspólnika?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1024) z dnia 31.10.2013 - Sposób dokumentowania zapisów w księdze podatkowej
Udokumentowanie kosztów używania prywatnego samochodu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1024) z dnia 31.10.2013 - Sposób dokumentowania zapisów w księdze podatkowej
Na podstawie jakiego dowodu księgować wynagrodzenia?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1024) z dnia 31.10.2013 - Sposób dokumentowania zapisów w księdze podatkowej
Jakie zapisy w księdze powoduje zaliczka?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1024) z dnia 31.10.2013 - Sposób dokumentowania zapisów w księdze podatkowej
Ujęcie w księdze dowodu wewnętrznego
Gazeta Podatkowa nr 87 (1024) z dnia 31.10.2013
Moment zaksięgowania zakupu towaru w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 85 (1022) z dnia 24.10.2013
Zasady ewidencjonowania zakupu towarów w księdze przychodów i rozchodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (821) z dnia 20.10.2013
Zakup towarów i materiałów w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 83 (1020) z dnia 17.10.2013
Koszty wynagrodzenia pracownika
Gazeta Podatkowa nr 83 (1020) z dnia 17.10.2013
Data wpisywania przychodów i kosztów do księgi
Gazeta Podatkowa nr 82 (1019) z dnia 14.10.2013
Zapisy w podatkowej księdze u podatnika płacącego zaliczki co kwartał
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (355) z dnia 1.10.2013
Prowadzenie dwóch podatkowych ksiąg
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (355) z dnia 1.10.2013
Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (819) z dnia 1.10.2013
Koszty transportu części zamiennych
Gazeta Podatkowa nr 75 (1012) z dnia 19.09.2013
Wadliwość księgi podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 73 (1010) z dnia 12.09.2013
Wpływ korekty przychodów i kosztów na spis z natury
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (353) z dnia 1.09.2013
Jak ustalić przychód w lombardzie?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (352) z dnia 20.08.2013
Zbiorcze zapisy przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (351) z dnia 1.08.2013
Ujęcie w podatkowej księdze sprzedaży towarów prowadzonej przez internet
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (350) z dnia 20.07.2013
Wpływ spisu z natury na dochód
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (350) z dnia 20.07.2013
Jak ująć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów zakup usługi podwykonawcy?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (811) z dnia 10.07.2013
Co ujmować w księdze rolnika?
Gazeta Podatkowa nr 53 (990) z dnia 4.07.2013
Zakup towarów poprzedzony wpłatą zaliczki
Gazeta Podatkowa nr 52 (989) z dnia 1.07.2013
Koszty ponoszone w związku z wyjazdami zleceniobiorców
Dodatek nr 21 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2013 - Umowy zlecenia - podatki i składki ZUS
Dokumentacja księgowa kosztów podróży
Dodatek nr 10 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 z dnia 20.06.2013 - Podróże służbowe w 2013 r.
Pozostałe zmiany
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (347) z dnia 1.06.2013
Koszty transportu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (346) z dnia 20.05.2013
Przychód ze sprzedaży odpadów poprodukcyjnych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (345) z dnia 1.05.2013
Gdzie zaksięgować koszt usług podwykonawców?
Gazeta Podatkowa nr 27 (964) z dnia 4.04.2013
WSTĘP
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2013 - Ewidencjonowanie zdarzeń w podatkowej księdze
Korekta kosztów z tytułu niezapłaconych faktur (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 16 (953) z dnia 25.02.2013
Korekta kosztów z tytułu niezapłaconych faktur (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 15 (952) z dnia 21.02.2013
Remanent a dochód roczny
Gazeta Podatkowa nr 14 (951) z dnia 18.02.2013
Jak rozliczyć nabycie używanego sprzętu sportowego?
Gazeta Podatkowa nr 13 (950) z dnia 14.02.2013
Nie wpisuje się kosztów na podstawie zbiorczych dowodów
Gazeta Podatkowa nr 12 (949) z dnia 11.02.2013
Ewidencja kosztów usług podwykonawcy
Gazeta Podatkowa nr 11 (948) z dnia 7.02.2013
Podatek dochodowy z listy płac
Gazeta Podatkowa nr 10 (947) z dnia 4.02.2013
Podstawa ujęcia kosztów płac
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (946) z dnia 31.01.2013 - Wynagrodzenia i składki ZUS w księdze podatkowej
Udokumentowanie honorarium zleceniobiorcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (946) z dnia 31.01.2013 - Wynagrodzenia i składki ZUS w księdze podatkowej
Wynagrodzenie w naturze
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (946) z dnia 31.01.2013 - Wynagrodzenia i składki ZUS w księdze podatkowej
Wypłata odprawy pośmiertnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (946) z dnia 31.01.2013 - Wynagrodzenia i składki ZUS w księdze podatkowej
Koszty podróży służbowej pracownika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (338) z dnia 20.01.2013
Spis z natury w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 2 (939) z dnia 7.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60