Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Podatek dochodowy od osób fizycznych »  Ustawa z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku ...

Ustawa z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 6 obowiązującym od 1.01.2017 r. do 22.11.2017 r.
Przychody
Pomocnik Podatnika do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 23 z dnia 1.12.2017
Sprzedaż dla kontrahenta zagranicznego - czy przychodem jest kwota brutto, czy netto?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (967) z dnia 10.11.2017
Opłacanie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (452) z dnia 20.10.2017
Wsparcie ze środków unijnych a zwolnienie podatkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (964) z dnia 10.10.2017
Prowadzenie jednocześnie działalności indywidualnej oraz w spółkach osobowych a forma opodatkowania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (963) z dnia 1.10.2017
Ujemne różnice kursowe u ryczałtowca
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2017 - Podatkowe rozliczenie transakcji prowadzonych w walucie obcej
Umowa najmu - rozliczenie podatkowe u wynajmującego i najemcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (960) z dnia 1.09.2017
Różnice kursowe od przychodów u ryczałtowca
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (1407) z dnia 3.07.2017 - Rozliczanie przychodów z działalności gospodarczej
Różnice kursowe w ryczałcie ewidencjonowanym
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 z dnia 1.07.2017 - Ustalanie różnic kursowych dla celów podatkowych i bilansowych
Prawo do ryczałtu
Gazeta Podatkowa nr 42 (1396) z dnia 25.05.2017
Odszkodowanie za szkodę w przychodach ryczałtowca
Gazeta Podatkowa nr 40 (1394) z dnia 18.05.2017
Różnice kursowe w ryczałcie ewidencjonowanym
Gazeta Podatkowa nr 31 (1385) z dnia 18.04.2017
Różnice kursowe w ryczałcie ewidencjonowanym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (946) z dnia 10.04.2017
Zawarcie ugody a moment korekty przychodów u ryczałtowca
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (943) z dnia 10.03.2017
Spółka jawna a podatek dochodowy i VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (941) z dnia 20.02.2017
Limity dla celów podatku dochodowego
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2017 - Co nowego w przepisach w 2017 r.
STAWKI RYCZAŁTU EWIDENCJONOWANEGO
Pomocnik Podatnika do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 2 z dnia 20.01.2017
Różnice kursowe u ryczałtowca
Gazeta Podatkowa nr 6 (1360) z dnia 19.01.2017
Zmiany w ustawach o podatku dochodowym
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (425) z dnia 1.09.2016
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 6 w pozostałych wersjach czasowych
Sposób opodatkowania służebności gruntowej
Gazeta Podatkowa nr 39 (1601) z dnia 16.05.2019
Ujemne różnice kursowe u ryczałtowca
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Odszkodowania za szkody w środkach trwałych ryczałtowca
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (485) z dnia 1.03.2019
Limity dla celów podatku dochodowego
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2019 - Co nowego w przepisach w 2019 r.?
Różne formy prowadzenia działalności gospodarczej a opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1010) z dnia 20.01.2019
Nowy formularz zeznania - PIT-28S
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Przychód ze sprzedaży wyposażenia przez ryczałtowca
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (479) z dnia 1.12.2018
Opodatkowanie najmu prywatnego ryczałtem
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2018 - Usługi najmu - podatki i ujęcie rachunkowe
Rekompensata za przedterminowe rozwiązanie umowy najmu a źródło przychodu
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2018 - Usługi najmu - podatki i ujęcie rachunkowe
Najem prywatny małżonków a limit 100.000 zł
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2018 - Usługi najmu - podatki i ujęcie rachunkowe
Uchwalono kolejne zmiany w podatku dochodowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1004) z dnia 20.11.2018
Sprzedaż u ryczałtowca po zamknięciu firmy
Gazeta Podatkowa nr 91 (1548) z dnia 13.11.2018
Opłacanie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Limity dla celów podatku dochodowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1000) z dnia 10.10.2018
Utrata prawa do opłacania ryczałtu w zakresie jednej działalności
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (475) z dnia 1.10.2018
Ryczałt ewidencjonowany
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (475) z dnia 1.10.2018
Przychód z dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych
Gazeta Podatkowa nr 74 (1531) z dnia 13.09.2018
Korekta przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (473) z dnia 1.09.2018
Odstępne za cesję umowy leasingu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (472) z dnia 20.08.2018
Obowiązki likwidacyjne ryczałtowca
Gazeta Podatkowa nr 65 (1522) z dnia 13.08.2018
Ustalenie kwoty przychodu z prywatnego najmu
Gazeta Podatkowa nr 60 (1517) z dnia 26.07.2018
Przychód z odszkodowania u ryczałtowca
Gazeta Podatkowa nr 53 (1510) z dnia 2.07.2018
Ustalanie różnic kursowych przez ryczałtowca
Dodatek nr 21 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 z dnia 1.07.2018 - Najciekawsze rozstrzygnięcia MF, ZUS i resortu pracy
Kwoty wykazywane w ewidencji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (468) z dnia 20.06.2018
Refundacja wynagrodzeń zatrudnionego bezrobotnego a przychód u ryczałtowca
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (989) z dnia 20.06.2018
Opodatkowanie przychodów z najmu w 2018 r. - w interpretacjach KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (985) z dnia 10.05.2018
Podatek od wartości dodanej w przychodach podatkowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (463) z dnia 1.04.2018
Rozliczenie przychodu z prywatnego najmu
Gazeta Podatkowa nr 17 (1474) z dnia 26.02.2018
Otrzymany przez ryczałtowca zwrot wydatku na zakup środka trwałego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (460) z dnia 20.02.2018
Korekta przychodu z tytułu przekazania opłaty recyklingowej przez ryczałtowca
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (459) z dnia 1.02.2018
Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych na rachunku walutowym
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (458) z dnia 20.01.2018
Ustalanie różnic kursowych przez ryczałtowca
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (974) z dnia 20.01.2018
Najem prywatny w 2018 r. a limit 100.000 zł na małżonków
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (974) z dnia 20.01.2018
Rekompensata za przedterminowe rozwiązanie umowy najmu a źródło przychodu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (971) z dnia 20.12.2017
Powstanie przychodu przy zapłacie czynszu najmu z góry
Gazeta Podatkowa nr 101 (1455) z dnia 18.12.2017
Podatkowe rozliczenie kaucji pobranej w ramach prywatnego najmu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 102 (1352) z dnia 22.12.2016 - Opodatkowanie prywatnego najmu w 2017 roku
Wybór ryczałtu ewidencjonowanego
Dodatek nr 18 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 24 z dnia 20.12.2016 - Wybór formy opodatkowania na 2017 r.
Działalność prowadzona indywidualnie i w formie spółki niebędącej osobą prawną
Dodatek nr 18 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 24 z dnia 20.12.2016 - Wybór formy opodatkowania na 2017 r.
Prowadzenie własnej działalności i udziały w spółce komandytowej - sposób opodatkowania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (935) z dnia 20.12.2016
Opodatkowanie przychodów ze sprzedaży towarów używanych nabytych nieodpłatnie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (932) z dnia 20.11.2016
Ryczałt od przychodów z najmu prywatnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (932) z dnia 20.11.2016
Limit przychodów dla ryczałtu ewidencjonowanego
Gazeta Podatkowa nr 92 (1342) z dnia 17.11.2016
Opłacanie podatku w formie ryczałtu ewidencjonowanego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Limity dla celów podatku dochodowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (929) z dnia 20.10.2016
Firma na ryczałcie ewidencjonowanym
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (427) z dnia 1.10.2016
Relacja z dyżuru telefonicznego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (425) z dnia 1.09.2016
Przekroczenie limitu przychodów na ryczałcie
Gazeta Podatkowa nr 68 (1318) z dnia 25.08.2016
Likwidacja działalności gospodarczej przez ryczałtowca
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (923) z dnia 20.08.2016
Opodatkowanie sprzedaży składników majątkowych przez ryczałtowca
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (922) z dnia 10.08.2016
Nietypowe zdarzenia w działalności ryczałtowca
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (422) z dnia 20.07.2016
Rozliczenie kaucji pobranej w ramach prywatnego najmu przez wynajmującego lokal
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (421) z dnia 1.07.2016
Skutki uzyskania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych
Dodatek nr 9 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 10 z dnia 20.05.2016 - Kredyt, pożyczka i inne formy finansowania działalności
Odszkodowanie przyznane przez firmę ubezpieczeniową
Dodatek nr 8 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 8 z dnia 20.04.2016 - Przychody i koszty firmowe - wybrane zagadnienia
Najem prywatny a odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty czynszu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (907) z dnia 10.03.2016
Korekta przychodów i kosztów podatkowych w 2016 r.
Dodatek nr 4 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2016 - Co nowego w przepisach w 2016 r. ?
Opodatkowanie przychodów ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych oraz dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
Dodatek nr 4 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2016 - Co nowego w przepisach w 2016 r. ?
Sprzedaż towarów przez byłego ryczałtowca
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 88 (1233) z dnia 2.11.2015 - Likwidacja działalności gospodarczej
Podatek dochodowy i VAT od wynajmu budynku znajdującego się na terenie gospodarstwa rolnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (894) z dnia 1.11.2015
Dokumentowanie nieodpłatnego nabycia towarów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (405) z dnia 1.11.2015
Ryczałt od przychodów z najmu lokalu użytkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (405) z dnia 1.11.2015
Korekta przychodów w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (405) z dnia 1.11.2015
Opłacanie podatku w formie ryczałtu ewidencjonowanego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (404) z dnia 20.10.2015
Rozwód małżonków - skutki w PIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (404) z dnia 20.10.2015
Opodatkowanie nietypowych przychodów ryczałtowca
Gazeta Podatkowa nr 81 (1226) z dnia 8.10.2015
Rozliczenie sprzedaży dokonanej po wycofaniu budynku użytkowego z działalności
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2015 - Nieruchomości w firmie - rozliczenie zakupu, używania i sprzedaży
Ustalenie podstawy opodatkowania u ryczałtowca
Gazeta Podatkowa nr 68 (1213) z dnia 24.08.2015
Odszkodowanie otrzymane z ubezpieczenia samochodu, gdy działalność gospodarcza opodatkowana jest ryczałtem ewidencjonowanym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (885) z dnia 1.08.2015
Prowadzenie działalności gospodarczej indywidualnie i w formie spółki cywilnej - wybór sposobu opodatkowania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (883) z dnia 10.07.2015
Przychód z odszkodowania otrzymanego z polisy OC sprawcy wypadku drogowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (397) z dnia 1.07.2015
Ryczałtowcy i kartowicze
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (396) z dnia 20.06.2015
Sprzedaż produktów z własnych upraw, hodowli lub chowu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (396) z dnia 20.06.2015
Najem lokalu wycofanego z działalności gospodarczej małżonków
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (880) z dnia 10.06.2015
Firmowy przychód z odszkodowania
Gazeta Podatkowa nr 43 (1188) z dnia 28.05.2015
Przekroczenie limitu przychodów przez ryczałtowca
Gazeta Podatkowa nr 40 (1185) z dnia 18.05.2015
Różnice kursowe od przychodów opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (389) z dnia 1.03.2015
Jak i kiedy ująć skutki rocznej korekty VAT w rozliczeniu PIT i CIT?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (388) z dnia 20.02.2015
Ryczałt od kaucji pobranej w związku z rozwiązaniem umowy najmu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (388) z dnia 20.02.2015
Obowiązki ryczałtowca likwidującego działalność gospodarczą
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (387) z dnia 1.02.2015
Podatnik kontynuujący działalność
Dodatek nr 18 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 24 z dnia 20.12.2014 - Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w działalności gospodarczej i najmie
Kwalifikacja przychodów
Dodatek nr 18 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 24 z dnia 20.12.2014 - Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w działalności gospodarczej i najmie
Przekroczenie limitu przychodów z działalności prowadzonej samodzielnie a prawo do ryczałtu w spółce
Dodatek nr 18 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 24 z dnia 20.12.2014 - Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w działalności gospodarczej i najmie
Prywatny najem można opodatkować ryczałtem niezależnie od wysokości osiąganych przychodów
Dodatek nr 18 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 24 z dnia 20.12.2014 - Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w działalności gospodarczej i najmie
Czy zmiana zasad rozliczania kosztów mediów wpływa na wysokość przychodów z najmu?
Dodatek nr 18 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 24 z dnia 20.12.2014 - Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w działalności gospodarczej i najmie
Podatek od prywatnego najmu
Gazeta Podatkowa nr 97 (1138) z dnia 4.12.2014
Czy opłaty za media wnoszone przez najemcę wpływają na kwotę przychodu z najmu prywatnego?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (859) z dnia 10.11.2014
Sprzedaż budynku użytkowego wycofanego z działalności
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (381) z dnia 1.11.2014
Przychód z odszkodowania przyznanego przez firmę ubezpieczeniową
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (381) z dnia 1.11.2014
Korzystanie z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (380) z dnia 20.10.2014
Przychód ryczałtowca ze sprzedaży samochodu
Gazeta Podatkowa nr 80 (1121) z dnia 6.10.2014
Wysokość przychodu z prywatnego najmu
Gazeta Podatkowa nr 68 (1109) z dnia 25.08.2014
Stawki podatku dla nietypowych przychodów ryczałtowca
Gazeta Podatkowa nr 63 (1104) z dnia 7.08.2014
Skutki uzyskania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (375) z dnia 1.08.2014
Przychody i koszty podatkowe w przypadku zmiany formy opodatkowania
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (374) z dnia 20.07.2014
Świadczenie za rezygnację z prawa do wypowiedzenia najmu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Skutki podatkowe sprzedaży lokalu przy prowadzeniu działalności gospodarczej opodatkowanej kartą podatkową
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (844) z dnia 10.06.2014
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Dodatek nr 9 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 10 z dnia 20.05.2014 - Opodatkowanie dochodów z nieruchomości i niektórych praw majątkowych
Różnice kursowe
Gazeta Podatkowa nr 39 (1080) z dnia 15.05.2014
Przychód z udostępnienia miejsca pod reklamę internetową
Gazeta Podatkowa nr 38 (1079) z dnia 12.05.2014
Ryczałt od przychodów z najmu prywatnego
Dodatek nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 z dnia 1.05.2014 - Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z komentarzem
Limit przychodów uprawniający do opodatkowania ryczałtem
Dodatek nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 z dnia 1.05.2014 - Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z komentarzem
Przychód z odszkodowania od firmy kurierskiej
Gazeta Podatkowa nr 24 (1065) z dnia 24.03.2014
Opodatkowanie przychodu z tytułu umowy dzierżawy znaku towarowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (835) z dnia 10.03.2014
Czy zwrócone przez najemcę wydatki związane z przedmiotem najmu stanowią u wynajmującego przychód podatkowy?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (832) z dnia 10.02.2014
Ilość umów najmu nie wpływa na kwalifikację źródła przychodu
Gazeta Podatkowa nr 8 (1049) z dnia 27.01.2014
Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - PIT-28
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (362) z dnia 20.01.2014
Dotacja otrzymana przez bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej a zmiana formy opodatkowania podatkiem dochodowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (829) z dnia 10.01.2014
Zwrot kosztów przesyłki towaru może być bez PIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (829) z dnia 10.01.2014
Sprzedaż nieruchomości przez ryczałtowca
Gazeta Podatkowa nr 102 (1039) z dnia 23.12.2013
Różnice kursowe u ryczałtowca
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (359) z dnia 1.12.2013
Kwalifikacja przychodów ryczałtowca
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (358) z dnia 20.11.2013
Stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla usług kierowcy transportu drogowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (824) z dnia 20.11.2013
Zasiłek chorobowy ryczałtowca
Gazeta Podatkowa nr 84 (1021) z dnia 21.10.2013
Odszkodowanie za przedterminowe rozwiązanie umowy
Gazeta Podatkowa nr 79 (1016) z dnia 3.10.2013
Przekroczenie limitu przychodów przez ryczałtowca
Gazeta Podatkowa nr 76 (1013) z dnia 23.09.2013
Prowadzenie działalności w kilku formach a oświadczenie o wyborze ryczałtu jako sposobu opodatkowania - wyrok NSA
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (818) z dnia 20.09.2013
Opodatkowanie kary umownej otrzymanej przez ryczałtowca
Gazeta Podatkowa nr 64 (1001) z dnia 12.08.2013
Przychód w handlu internetowym
Gazeta Podatkowa nr 60 (997) z dnia 29.07.2013
Prawo do ryczałtu ewidencjonowanego - produkcja i sprzedaż mebli oraz usługi leśne
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (349) z dnia 1.07.2013
MF wyjaśnia Opodatkowanie kary umownej u ryczałtowca
Gazeta Podatkowa nr 51 (988) z dnia 27.06.2013
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (809) z dnia 20.06.2013
Opodatkowanie przychodów z wynajmu nieruchomości spółce osobowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (348) z dnia 20.06.2013
Otrzymanie niepieniężnych składników majątku
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (346) z dnia 20.05.2013
Refakturowanie kosztów mediów na najemcę w ramach najmu prywatnego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (346) z dnia 20.05.2013
Limitu 150.000 euro nie liczy się proporcjonalnie do miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej
Dodatek nr 8 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 8 z dnia 20.04.2013 - Obowiązki podatnika PIT w związku z rozpoczęciem i likwidacją działalności
Wynajem firmowej nieruchomości a utrata prawa do opodatkowania przychodów ryczałtem ewidencjonowanym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (800) z dnia 20.03.2013
Nieodpłatne korzystanie z lokalu przez ryczałtowca
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (955) z dnia 4.03.2013 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika Przegląd Podatku Dochodowego
Odszkodowanie za skradziony samochód będący środkiem trwałym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (955) z dnia 4.03.2013 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika Przegląd Podatku Dochodowego
Limity przychodów u ryczałtowców
Gazeta Podatkowa nr 18 (955) z dnia 4.03.2013
Identyfikator podatkowy u osoby uzyskującej przychody z najmu prywatnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (798) z dnia 1.03.2013
Opłaty eksploatacyjne wpłacane przez najemcę wynajmującemu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (341) z dnia 1.03.2013
Koszty przesyłki przy sprzedaży internetowej
Gazeta Podatkowa nr 16 (953) z dnia 25.02.2013
Podatek od najmu pokoju dla turystów
Gazeta Podatkowa nr 15 (952) z dnia 21.02.2013
Nieodpłatne korzystanie z lokalu przez ryczałtowca
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (339) z dnia 1.02.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60