Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Podatek dochodowy od osób fizycznych »  Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym ...

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 4a obowiązującym od 3.04.2012 r. do 14.12.2016 r.
Udział w zagranicznej spółce osobowej - rozliczenie podatku dochodowego w Polsce
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (934) z dnia 10.12.2016
Przychód z najmu nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 90 (1340) z dnia 10.11.2016
Opodatkowanie dochodów nierezydenta świadczącego pracę za granicą
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Zatrudnienie obcokrajowca na podstawie umowy o pracę
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (427) z dnia 1.10.2016
Opodatkowanie przychodów ryczałtowca uzyskanych przez zagraniczny zakład
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (926) z dnia 20.09.2016
Zatrudnienie u zagranicznego pracodawcy i wykonywanie pracy w Polsce - gdzie podatek?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (422) z dnia 20.07.2016
Rozliczenie podatku dochodowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (919) z dnia 10.07.2016
Opodatkowanie dochodów nierezydenta świadczącego pracę w Polsce i za granicą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (917) z dnia 20.06.2016
Opodatkowanie dochodu pracownika zamieszkałego i pracującego w Niemczech
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (915) z dnia 1.06.2016
Moment dostarczenia pożyczkobiorcy certyfikatów rezydencji przez zagranicznych pożyczkodawców
Dodatek nr 9 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 10 z dnia 20.05.2016 - Kredyt, pożyczka i inne formy finansowania działalności
Ustalenie zakresu obowiązku podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (417) z dnia 1.05.2016
Jak obliczać okres 183 dni pobytu w Polsce?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (416) z dnia 20.04.2016
Miejsce zamieszkania
Dodatek nr 10 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 z dnia 20.03.2016 - Opodatkowanie dochodów osób fizycznych uzyskanych za granicą w 2015 r.
Ustalanie miejsca zamieszkania pracownika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (413) z dnia 1.03.2016
Zatrudnianie cudzoziemca za granicą
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (412) z dnia 20.02.2016
Zastosowanie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (411) z dnia 1.02.2016
Rozliczenie ryczałtowca ze świadczenia usług budowlanych za granicą
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (409) z dnia 1.01.2016
Obowiązki podatkowe cudzoziemców pracujących w Polsce
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (409) z dnia 1.01.2016
Certyfikat rezydencji potwierdzi rezydencję odbiorcy odsetek
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (407) z dnia 1.12.2015
Nierezydent oddelegowany do pracy w Polsce przez pracodawcę z zagranicy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (403) z dnia 1.10.2015
Praca za granicą a zmiana rezydencji podatkowej
Dodatek nr 13 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 16 z dnia 20.08.2015 - Opodatkowanie wynagrodzenia pracownika wykonującego pracę za granicą
Obowiązki podatnika i płatnika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (400) z dnia 20.08.2015
Opodatkowanie przez polskiego rezydenta zasiłku rodzicielskiego otrzymanego z Niemiec
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (394) z dnia 20.05.2015
Miejsce opodatkowania
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (394) z dnia 20.05.2015
Obowiązki spółki w związku z wypłatą wynagrodzenia dla członka zarządu, który nie jest polskim rezydentem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (877) z dnia 10.05.2015
Opodatkowanie i oskładkowanie dochodów pracowników wysłanych do pracy w Niemczech
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (877) z dnia 10.05.2015
Osiąganie dochodów za pośrednictwem zagranicznego zakładu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (392) z dnia 20.04.2015
Aport wniesiony do spółki z o.o. przez nierezydenta
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (872) z dnia 20.03.2015
Miejsce zamieszkania a obowiązek podatkowy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (389) z dnia 1.03.2015
Zagraniczne emerytury i renty
Dodatek nr 17 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 22 z dnia 20.11.2014 - Opodatkowanie dochodów uzyskanych za granicą i przekazywanych za granicę
Opodatkowanie najmu nieruchomości przez nierezydenta
Gazeta Podatkowa nr 82 (1123) z dnia 13.10.2014
Kwestia opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu pracy na terytorium Niemiec
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (379) z dnia 1.10.2014
Opodatkowanie zagranicznego wspólnika spółki komandytowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (377) z dnia 1.09.2014
Obowiązek podatkowy i postanowienia konwencji międzynarodowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (377) z dnia 1.09.2014
Ogólne zasady opodatkowania
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (374) z dnia 20.07.2014
Dochód nierezydenta z najmu nieruchomości położonej w Polsce
Dodatek nr 9 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 10 z dnia 20.05.2014 - Opodatkowanie dochodów z nieruchomości i niektórych praw majątkowych
Opodatkowanie dochodu uzyskanego przez polskiego przedsiębiorcę z tytułu wykonywania usług za granicą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (841) z dnia 10.05.2014
Pobór podatku od wynagrodzenia wypłacanego cudzoziemcowi
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (368) z dnia 20.04.2014
Rozliczenie zagranicznego wspólnika spółki komandytowej
Gazeta Podatkowa nr 26 (1067) z dnia 31.03.2014
Miejsce zamieszkania
Dodatek nr 11 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 z dnia 20.03.2014 - Opodatkowanie dochodów osób fizycznych uzyskanych za granicą w 2013 r.
Wynagrodzenie nierezydenta wykonującego pracę za granicą
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Opodatkowanie dochodów osób zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło i wysłanych do pracy za granicę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (834) z dnia 1.03.2014
Pytania i odpowiedzi
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (363) z dnia 1.02.2014
Umorzenie dobrowolne udziałów należących do nierezydenta
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (363) z dnia 1.02.2014
Opodatkowanie dochodu z prowadzenia działalności za granicą w formie spółki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (830) z dnia 20.01.2014
Rezydent podatkowy dwóch państw
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (361) z dnia 1.01.2014
Zakres obowiązku podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (360) z dnia 20.12.2013
Zagraniczne dochody a obowiązek złożenia zeznania
Gazeta Podatkowa nr 100 (1037) z dnia 16.12.2013
Przychód obcokrajowca z udziału w firmowej imprezie integracyjnej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (355) z dnia 1.10.2013
Opodatkowanie przychodów ze świadczenia usług budowlanych za granicą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (814) z dnia 10.08.2013
Umowa o pracę
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (350) z dnia 20.07.2013
Wynagrodzenie wypłacane zleceniobiorcy będącemu cudzoziemcem
Dodatek nr 21 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2013 - Umowy zlecenia - podatki i składki ZUS
Obowiązek podatkowy wspólnika mającego miejsce zamieszkania poza terytorium Polski
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym wspólnika spółki z o.o. i wspólnika spółki komandytowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (802) z dnia 10.04.2013
Jak opodatkować przychody osiągnięte za granicą?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Jak opodatkować dochody cudzoziemca zatrudnionego w Polsce?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (342) z dnia 20.03.2013
Miejsce zamieszkania
Dodatek nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 z dnia 1.03.2013 - Opodatkowanie dochodów osób fizycznych uzyskanych za granicą w 2012 r.
Uregulowania zawarte w ustawie o PIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (340) z dnia 20.02.2013
Opodatkowanie dywidendy wypłacanej zagranicznemu akcjonariuszowi
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (339) z dnia 1.02.2013
Roczne rozliczenie dochodów z pracy w Niemczech
Gazeta Podatkowa nr 8 (945) z dnia 28.01.2013
Odsetki od pożyczki udzielonej przez zagraniczną osobę fizyczną
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (337) z dnia 1.01.2013
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 4a w pozostałych wersjach czasowych
Zeznania podatkowe cudzoziemców pracujących w Polsce
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (512) z dnia 20.04.2020
Zasada rezydencji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (511) z dnia 1.04.2020
Opodatkowanie dochodów prezesa - obcokrajowca
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (510) z dnia 20.03.2020
Obowiązek podatkowy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (510) z dnia 20.03.2020
Rozliczenie dochodów z działalności prowadzonej za granicą i w Polsce przez podatnika opodatkowanego podatkiem liniowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1051) z dnia 10.03.2020
Dochody ze świadczenia usług za granicą
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (509) z dnia 1.03.2020
Określenie rezydencji cudzoziemca na podstawie jego oświadczenia
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (504) z dnia 20.12.2019
Świadczenie usług za granicą
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (504) z dnia 20.12.2019
Obowiązek podatkowy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Opodatkowanie najmu nieruchomości przez nierezydenta
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Przychody z umowy zlecenia
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
Rozliczenie dochodów z działalności w Polsce i w Niemczech
Gazeta Podatkowa nr 72 (1634) z dnia 9.09.2019
Rozliczanie przez ryczałtowca przychodów z usług wykonywanych za granicą
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Obowiązki podatkowo-składkowe rolnika zatrudniającego cudzoziemca na umowę zlecenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1028) z dnia 20.07.2019
Miejsce zamieszkania zleceniobiorcy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Obowiązek podatkowy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (489) z dnia 1.05.2019
Miejsce opodatkowania wynagrodzenia powołanego członka zarządu
Gazeta Podatkowa nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019
Zatrudnienie obywatela Ukrainy na podstawie umowy o pracę a obowiązki pracodawcy jako płatnika PIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1017) z dnia 1.04.2019
Obowiązek podatkowy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Miejsce zamieszkania
Dodatek nr 10 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 z dnia 1.03.2019 - Opodatkowanie dochodów osób fizycznych uzyskanych za granicą
Rozliczenie dochodów uzyskanych za usługę wykonaną dla zagranicznego kontrahenta
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (485) z dnia 1.03.2019
Dochody zagraniczne objęte metodą wyłączenia z progresją
Dodatek nr 5 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 4 z dnia 20.02.2019 - Ulgi i inne praktyczne wskazówki w rozliczeniu PIT za 2018 r.
Kiedy montaż maszyn za granicą skutkuje powstaniem zagranicznego zakładu?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (483) z dnia 1.02.2019
Miejsce rezydencji podatnika a obowiązek podatkowy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (480) z dnia 20.12.2018
Zatrudnienie cudzoziemca na umowę o pracę
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (479) z dnia 1.12.2018
Odsetki wypłacane polskiemu rezydentowi przez zagraniczny bank
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (479) z dnia 1.12.2018
Najem nieruchomości w Polsce przez nierezydenta
Gazeta Podatkowa nr 92 (1549) z dnia 15.11.2018
Dochody objęte metodą wyłączenia z progresją
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Ograniczony obowiązek podatkowy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Osiąganie dochodów za pośrednictwem zagranicznego zakładu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Zagraniczny pracodawca a miejsce opodatkowania dochodów z pracy
Gazeta Podatkowa nr 65 (1522) z dnia 13.08.2018
Podatek dochodowy płacony przez nierezydenta w Polsce
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (994) z dnia 10.08.2018
Opodatkowanie wynagrodzeń pracownika-nierezydenta
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Zakres obowiązku podatkowego
Dodatek nr 18 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2018 - Zatrudnianie cudzoziemców w polskich firmach w praktyce - zezwolenia, oświadczenia, zawieranie umów, opodatkowanie dochodów, rozliczenia z ZUS, wzory druków
Opodatkowanie wynagrodzenia za pracę obywatela Ukrainy
Gazeta Podatkowa nr 34 (1491) z dnia 26.04.2018
Świadczenie usługi dla kontrahenta zagranicznego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (982) z dnia 10.04.2018
Ogólne zasady
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (462) z dnia 20.03.2018
Rozliczenie podatku dochodowego przez polskiego naukowca zatrudnionego w USA
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (979) z dnia 10.03.2018
Obowiązek podatkowy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (460) z dnia 20.02.2018
Opodatkowanie najmu nieruchomości przez nierezydenta
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 5 (1462) z dnia 15.01.2018 - Najem prywatny w 2018 roku. Zagadnienia prawnopodatkowe
Ustalenie miejsca zamieszkania podatnika
Dodatek nr 18 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 24 z dnia 20.12.2017 - Dochody uzyskane za granicą w rozliczeniu PIT
Ustalenie kraju, w którym świadczenie podlega opodatkowaniu
Dodatek nr 18 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 24 z dnia 20.12.2017 - Dochody uzyskane za granicą w rozliczeniu PIT
Oskładkowanie i opodatkowanie studenta wykonującego umowę zlecenia za granicą
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (449) z dnia 1.12.2017
Określenie miejsca zamieszkania
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (454) z dnia 20.11.2017
Prowadzenie działalności gospodarczej za granicą a rozliczenie PIT w Polsce
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (966) z dnia 1.11.2017
Zasady opodatkowania przychodów zagranicznych nauczycieli i pracowników naukowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (452) z dnia 20.10.2017
Kwestia obowiązku podatkowego w Polsce
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (447) z dnia 1.08.2017
Rozliczenie przez przedsiębiorcę usług świadczonych za granicą
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Brak certyfikatu rezydencji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Umowy zlecenia z obywatelami innego kraju UE
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (954) z dnia 1.07.2017
Opodatkowanie przychodów cudzoziemców zatrudnionych w Polsce na podstawie umowy o pracę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (951) z dnia 1.06.2017
Opodatkowanie wynagrodzeń nierezydenta świadczącego pracę za granicą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (942) z dnia 1.03.2017
Informacja PIT-11 za 2016 r. - pytania i odpowiedzi
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (436) z dnia 20.02.2017
Miejsce zamieszkania decyduje o ustaleniu rezydencji podatkowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (435) z dnia 1.02.2017
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60