Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Podatek dochodowy od osób fizycznych »  Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym ...

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 14b obowiązującym od 3.04.2012 r. do 14.12.2016 r.
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - STYCZEŃ 2017 R.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (432) z dnia 20.12.2016
Metoda ustalania różnic kursowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (432) z dnia 20.12.2016
Różnice kursowe a wartość początkowa środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (935) z dnia 20.12.2016
Ustalanie różnic kursowych na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1348) z dnia 8.12.2016 - Wycena na dzień bilansowy aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2016 r.
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 z dnia 10.11.2016 - Sprawozdanie finansowe za 2016 r. - wybrane zagadnienia
Wycena bilansowa aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 z dnia 10.11.2016 - Sprawozdanie finansowe za 2016 r. - wybrane zagadnienia
Ustalenie obowiązku badania sprawozdania finansowego za 2016 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 90 (1340) z dnia 10.11.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok
Wybór metody ustalania różnic kursowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (930) z dnia 1.11.2016
Ustalenie obowiązku badania sprawozdania finansowego
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
Ustalanie różnic kursowych dla celów podatkowych i bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Ustalenie obowiązku badania sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (426) z dnia 20.09.2016
Czas dokonać wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2016 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (926) z dnia 20.09.2016
Relacja z dyżuru telefonicznego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (425) z dnia 1.09.2016
Wycena należności z tytułu dostaw i usług wyrażonych w walutach obcych
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2016 - Należności z tytułu dostaw i usług
Wycena zapłaty zobowiązania z kasy walutowej
Gazeta Podatkowa nr 61 (1311) z dnia 1.08.2016
Różnice kursowe w wartości początkowej środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 57 (1307) z dnia 18.07.2016
Sposoby rozliczenia w księgach następnego roku różnic kursowych ujętych na dzień bilansowy
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2016 - Transakcje w walutach obcych - zasady wyceny i ewidencja księgowa
Jak rozliczyć różnice kursowe od podatku VAT?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (1281) z dnia 18.04.2016 - Ujęcie w księgach rachunkowych rozrachunków w walutach obcych
Badanie bilansu a odroczony podatek dochodowy
Gazeta Podatkowa nr 20 (1270) z dnia 10.03.2016
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2016 r. a uproszczenia w prowadzeniu rachunkowości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (904) z dnia 10.02.2016
Wycena bilansowa aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (904) z dnia 10.02.2016
Rozliczenie różnic kursowych z wyceny bilansowej
Gazeta Podatkowa nr 9 (1259) z dnia 1.02.2016
Czas dokonać wyboru metody bilansowej rozliczania różnic kursowych
Gazeta Podatkowa nr 6 (1256) z dnia 21.01.2016
Ważne terminy w lutym 2016 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (410) z dnia 20.01.2016
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - LUTY 2016 R.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (410) z dnia 20.01.2016
Wybór metody bilansowej rozliczania różnic kursowych - do 1 lutego 2016 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (410) z dnia 20.01.2016
Podatkowo-rachunkowe rozliczenie różnic kursowych od VAT
Gazeta Podatkowa nr 5 (1255) z dnia 18.01.2016
Ustalanie różnic kursowych na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 3 (1253) z dnia 11.01.2016
Jakie zawiadomienia należy złożyć do urzędu skarbowego z końcem roku?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (408) z dnia 20.12.2015
Różnice kursowe dla celów podatkowych ustalane metodą rachunkową
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (408) z dnia 20.12.2015
Różnice kursowe na rachunku walutowym
Gazeta Podatkowa nr 101 (1246) z dnia 17.12.2015
Którą metodą ustalać różnice kursowe?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (407) z dnia 1.12.2015
Kogo dotyczy obowiązek badania sprawozdania finansowego?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1240) z dnia 26.11.2015 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego
Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego za 2015 r.
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2015 - Sprawozdanie finansowe za 2015 rok - wybrane zagadnienia
Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego za 2015 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (893) z dnia 20.10.2015
Zaliczka na koszty badania sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 80 (1225) z dnia 5.10.2015
Koszty i przychody podatkowe związane z pożyczką w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (401) z dnia 1.09.2015
Podatkowe różnice kursowe powstałe w związku z zawarciem umowy leasingu w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (393) z dnia 1.05.2015
Bilansowa metoda rozliczania różnic kursowych
Gazeta Podatkowa nr 31 (1176) z dnia 16.04.2015
Ustalanie różnic kursowych metodą bilansową lub podatkową
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 23 (1168) z dnia 19.03.2015 - Rozliczanie różnic kursowych w księgach rachunkowych
Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta
Gazeta Podatkowa nr 21 (1166) z dnia 12.03.2015
Wycena bilansowa rozrachunków w walucie obcej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1161) z dnia 23.02.2015 - Sprawozdanie finansowe za 2014 rok - wybrane zagadnienia
Różnice kursowe uwzględniane dla celów podatkowych i bilansowych oraz ustalenie odroczonego podatku dochodowego
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2015 - Odroczony podatek dochodowy w księgach i sprawozdaniu finansowym
Uproszczenia w rachunkowości dla podmiotów innych niż jednostki mikro
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (869) z dnia 20.02.2015
Rozliczenie różnic kursowych z wyceny bilansowej
Gazeta Podatkowa nr 8 (1153) z dnia 26.01.2015
Rozliczanie różnic kursowych z wyceny bilansowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (386) z dnia 20.01.2015
Ustalenie różnic kursowych na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 4 (1149) z dnia 12.01.2015
Ważne terminy w styczniu 2015 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (385) z dnia 1.01.2015
Wycena bilansowa pożyczki udzielonej wspólnikom w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (385) z dnia 1.01.2015
Badanie sprawozdania finansowego za 2014 r.
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2014 - Bilans 2014 - wybrane zagadnienia
Wpływ różnic kursowych na wartość początkową środka trwałego dla celów podatkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (380) z dnia 20.10.2014
Wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego za 2014 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (855) z dnia 1.10.2014
Zapłata rozrachunków w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 78 (1119) z dnia 29.09.2014
Zawiadomienie o wyborze metody ustalania różnic kursowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (377) z dnia 1.09.2014
Metoda bilansowa i podatkowa ustalania różnic kursowych
Gazeta Podatkowa nr 55 (1096) z dnia 10.07.2014
Ustalanie podatkowych i bilansowych różnic kursowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Ewidencja zakupu towarów handlowych w ramach WNT
Gazeta Podatkowa nr 31 (1072) z dnia 17.04.2014
Rozliczenie różnic kursowych z wyceny bilansowej
Gazeta Podatkowa nr 27 (1068) z dnia 3.04.2014
Warunki zastosowania metody rachunkowej ustalania różnic kursowych
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2014 - Transakcje walutowe w rachunku podatkowym
Składki na ubezpieczenia społeczne pracownika uiszczane za granicą
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2014 - Transakcje walutowe w rachunku podatkowym
Różnice kursowe ustalane na podstawie przepisów podatkowych
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2014 - Transakcje walutowe w rachunku podatkowym
Różnice kursowe ustalane na podstawie ustawy o rachunkowości
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2014 - Transakcje walutowe w rachunku podatkowym
Ustalanie różnic kursowych dla celów podatkowych i bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2013 r. a obowiązek badania rocznego sprawozdania za 2014 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (832) z dnia 10.02.2014
Warunki stosowania metody bilansowej ustalania różnic kursowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (362) z dnia 20.01.2014
Wycena bilansowa należności i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (830) z dnia 20.01.2014
Ustalenie różnic kursowych na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 4 (1045) z dnia 13.01.2014
Wybór metody bilansowej rozliczania różnic kursowych
Gazeta Podatkowa nr 2 (1043) z dnia 7.01.2014
Metody rozliczania różnic kursowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1040) z dnia 27.12.2013 - Ewidencja różnic kursowych
Wpływ naliczonych różnic kursowych na wartość początkową środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1040) z dnia 27.12.2013 - Ewidencja różnic kursowych
Zobowiązania długo- i krótkoterminowe w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 102 (1039) z dnia 23.12.2013
Zawiadomienia jakie należy złożyć do urzędu skarbowego z końcem roku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (360) z dnia 20.12.2013
Rezygnacja z metody bilansowej rozliczania różnic kursowych
Gazeta Podatkowa nr 98 (1035) z dnia 9.12.2013
Prezentacja w bilansie należności długo- i krótkoterminowych
Gazeta Podatkowa nr 95 (1032) z dnia 28.11.2013
Różnice kursowe ustalane na podstawie przepisów podatkowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (357) z dnia 1.11.2013
Różnice kursowe ustalane na podstawie ustawy o rachunkowości
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (357) z dnia 1.11.2013
Metoda bilansowa rozliczania różnic kursowych
Gazeta Podatkowa nr 80 (1017) z dnia 7.10.2013
Wycena faktury wyrażonej w walucie obcej
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 19 z dnia 1.10.2013 - Rozrachunki w walutach obcych i rozliczanie różnic kursowych
Ewidencja zakupu środka trwałego w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 78 (1015) z dnia 30.09.2013
Kiedy można stosować kurs historyczny?
Gazeta Podatkowa nr 73 (1010) z dnia 12.09.2013
Wpływ różnic kursowych na wartość początkową środków trwałych - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (817) z dnia 10.09.2013
Różnice kursowe od niezapłaconych zobowiązań a wartość początkowa środka trwałego - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (815) z dnia 20.08.2013
Rozliczanie różnic kursowych od własnych środków dla celów podatkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (349) z dnia 1.07.2013
Wycena faktury wyrażonej w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Wycena na dzień bilansowy należności i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (797) z dnia 20.02.2013
Rozliczenie różnic kursowych z wyceny bilansowej
Gazeta Podatkowa nr 7 (944) z dnia 24.01.2013
Ważne terminy dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych w styczniu 2013 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (793) z dnia 10.01.2013
Różnice kursowe na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 3 (940) z dnia 10.01.2013
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 14b w pozostałych wersjach czasowych
FIFO, LIFO i kurs przeciętny na rachunku walutowym
Gazeta Podatkowa nr 31 (1697) z dnia 16.04.2020
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - KWIECIEŃ 2020 R.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (510) z dnia 20.03.2020
Wybory, o których przedsiębiorca musi poinformować w zeznaniu składanym za 2019 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (510) z dnia 20.03.2020
Zasady rozliczania różnic kursowych ustalonych na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 22 (1688) z dnia 16.03.2020
Nowa skala podatkowa i kwota zmniejszająca podatek
Dodatek nr 5 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 4 z dnia 20.02.2020 - Poradnik podatnika PIT do rozliczenia za 2019 r.
Które jednostki będą zobowiązane do poddania badaniu swoich rocznych sprawozdań finansowych za 2020 r.?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1046) z dnia 20.01.2020
Podatek z działalności gospodarczej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (505) z dnia 1.01.2020
Zmiany formularzy zeznań podatkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1042) z dnia 10.12.2019
Które jednostki muszą poddać badaniu swoje sprawozdanie finansowe za 2019 r.?
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2019 - Sporządzanie sprawozdań finansowych za 2019 r. - wybrane zagadnienia
Wybór audytora i podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1037) z dnia 20.10.2019
Zmiany w formularzach zeznań PIT
Gazeta Podatkowa nr 81 (1643) z dnia 10.10.2019
Kogo dotyczy obowiązek badania rocznego sprawozdania finansowego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (498) z dnia 20.09.2019
Ewidencja kwot z faktury wystawionej przez polski podmiot w euro
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (496) z dnia 20.08.2019
Obowiązek badania sprawozdania finansowego a podział wyniku finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1031) z dnia 20.08.2019
Rozliczenie kosztów badania rocznego sprawozdania finansowego za 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1027) z dnia 10.07.2019
Ewidencja zapłaty zobowiązania z odsetkami z rachunku walutowego
Gazeta Podatkowa nr 52 (1614) z dnia 1.07.2019
Kursy stosowane do wyceny operacji na rachunku walutowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019 - Ujęcie w księgach rachunkowych operacji na rachunku walutowym
Należności z tytułu dostaw i usług wyrażone w walutach obcych
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2019 - Należności z tytułu dostaw i usług według ustawy o rachunkowości i MSR
Podatkowe różnice kursowe - uwagi ogólne
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (491) z dnia 1.06.2019
Rozliczanie różnic kursowych z wyceny bilansowej
Gazeta Podatkowa nr 13 (1575) z dnia 14.02.2019
Zmiany w zakresie obowiązków informacyjnych dla celów CIT/PIT
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2019 - Co nowego w przepisach w 2019 r.?
Ustalenie obowiązku badania sprawozdania finansowego za 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1011) z dnia 1.02.2019
Zasady bilansowej wyceny aktywów i pasywów w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 9 (1571) z dnia 31.01.2019
Różnice kursowe w świetle przepisów ustaw o podatku dochodowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (482) z dnia 20.01.2019
Wybór bilansowej metody rozliczania różnic kursowych
Gazeta Podatkowa nr 5 (1567) z dnia 17.01.2019
Zmiana w zakresie obowiązków informacyjnych dla celów CIT/PIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1006) z dnia 10.12.2018
Rezygnacja z bilansowej metody ustalania różnic kursowych
Gazeta Podatkowa nr 99 (1556) z dnia 10.12.2018
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2018 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2018 r.
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - GRUDZIEŃ 2018 R.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (478) z dnia 20.11.2018
Zawarcie umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1000) z dnia 10.10.2018
Rozliczanie różnic kursowych na rachunku walutowym
Gazeta Podatkowa nr 76 (1533) z dnia 20.09.2018
Przedsiębiorstwo w spadku podatnikiem PIT - część I
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Kurs waluty stosowany do wyceny wpływu należności na rachunek walutowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Ewidencja operacji na rachunku walutowym
Gazeta Podatkowa nr 31 (1488) z dnia 16.04.2018
Środek trwały zakupiony w ramach importu
Dodatek nr 12 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 z dnia 1.04.2018 - Amortyzacja środków trwałych - rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe
Rozliczenie różnic kursowych z wyceny bilansowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (980) z dnia 20.03.2018
Faktura dotycząca środka trwałego zakupionego w ramach importu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (979) z dnia 10.03.2018
Rozliczenie różnic kursowych z wyceny bilansowej
Gazeta Podatkowa nr 13 (1470) z dnia 12.02.2018
Wycena bilansowa na koncie walutowym, gdy w trakcie roku nie nastąpiła zmiana jej stanu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (458) z dnia 20.01.2018
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (974) z dnia 20.01.2018
Wybór bilansowej metody rozliczania różnic kursowych
Gazeta Podatkowa nr 5 (1462) z dnia 15.01.2018
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - STYCZEŃ 2018 R.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (456) z dnia 20.12.2017
Metoda ustalania różnic kursowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (456) z dnia 20.12.2017
Obowiązki informacyjne związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (971) z dnia 20.12.2017
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdań finansowych za 2017 r.
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.
Umowy o badanie sprawozdań finansowych za 2017 r. - w pytaniach Czytelników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (964) z dnia 10.10.2017
Jednostki zobowiązane do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (450) z dnia 20.09.2017
Ustalanie różnic kursowych metodą bilansową dla celów podatkowych
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 z dnia 1.07.2017 - Ustalanie różnic kursowych dla celów podatkowych i bilansowych
Różnice kursowe a wartość początkowa środka trwałego
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 z dnia 1.07.2017 - Ustalanie różnic kursowych dla celów podatkowych i bilansowych
Ewidencja zakupu towarów w ramach WNT
Gazeta Podatkowa nr 44 (1398) z dnia 1.06.2017
Czy dopuszczalne jest zaniechanie wyceny bilansowej pozycji wyrażonych w walucie obcej?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (944) z dnia 20.03.2017
Rozliczanie różnic kursowych z wyceny bilansowej
Gazeta Podatkowa nr 11 (1365) z dnia 6.02.2017
Przyjęcie metody bilansowej rozliczania różnic kursowych dla celów podatkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (435) z dnia 1.02.2017
Rezygnacja z bilansowej metody ustalania różnic kursowych
Gazeta Podatkowa nr 8 (1362) z dnia 26.01.2017
Ustalenie obowiązku badania sprawozdania finansowego za 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (938) z dnia 20.01.2017
Rachunkowa metoda ustalania różnic kursowych również dla celów podatkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (938) z dnia 20.01.2017
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60