Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Podatek dochodowy od osób fizycznych »  Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym ...

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 12 obowiązującym od 3.04.2012 r. do 31.12.2014 r.
Ujęcie przychodów z tzw. innych źródeł w rozliczeniu rocznym
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (390) z dnia 20.03.2015
Limity odliczeń od podatku
Dodatek nr 5 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 4 z dnia 20.02.2015 - Ulgi w rozliczeniu PIT za 2014 r.
Opodatkowanie odszkodowania z tytułu umowy o zakazie konkurencji
Gazeta Podatkowa nr 102 (1143) z dnia 22.12.2014
Delegacje pracownicze na przełomie roku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (384) z dnia 20.12.2014
Umowa o dzieło z własnym pracodawcą
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (384) z dnia 20.12.2014
Koszty noclegu pracownika poza siedzibą firmy a powstanie przychodu ze stosunku pracy - wyrok NSA
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (863) z dnia 20.12.2014
Zakup upominków świątecznych w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 99 (1140) z dnia 11.12.2014
Zwolnienie z oskładkowania świadczeń sfinansowanych z Funduszu
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2014 - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz świadczenie urlopowe
Nie wszystkie świadczenia sfinansowane z Funduszu są wolne od podatku
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2014 - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz świadczenie urlopowe
Bilety na spektakl sfinansowane ze środków ZFŚS - moment powstania przychodu w PIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (862) z dnia 10.12.2014
Refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych przez pracownika a zwolnienie z podatku dochodowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (862) z dnia 10.12.2014
Zaliczka pracownicza przy nieodpłatnym świadczeniu
Gazeta Podatkowa nr 97 (1138) z dnia 4.12.2014
Oskładkowanie bonusów na koniec roku
Gazeta Podatkowa nr 97 (1138) z dnia 4.12.2014
Bilansowe i podatkowe rozliczenie częściowo odpłatnego świadczenia na rzecz pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (861) z dnia 1.12.2014
Grudniowe wydatki w rozliczeniach firmowych
Gazeta Podatkowa nr 96 (1137) z dnia 1.12.2014
Sfinansowanie pracownikowi karnetu na siłownię
Gazeta Podatkowa nr 94 (1135) z dnia 24.11.2014
Przychód przedstawiciela handlowego z opłaconego noclegu
Gazeta Podatkowa nr 94 (1135) z dnia 24.11.2014
Umorzenie nieuiszczonych opłat za wodę
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (382) z dnia 20.11.2014
Ewidencja nieodpłatnego świadczenia na rzecz pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (860) z dnia 20.11.2014
Rozliczenia podatkowe związane ze szkoleniami
Gazeta Podatkowa nr 93 (1134) z dnia 20.11.2014
Oskładkowanie nagrody rocznej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 92 (1133) z dnia 17.11.2014 - Naliczanie składek ZUS od premii, nagród i odpraw
Wydatki na zwalnianych pracowników
Gazeta Podatkowa nr 91 (1132) z dnia 13.11.2014
Przychody z tytułu stosunku pracy
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2014 - Zatrudnianie emerytów i rencistów
Wyroby gotowe przekazywane pracownikom w postaci deputatu
Dodatek nr 28 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2014 - Zasady ewidencjonowania wyrobów gotowych
Skutki podatkowe opłacenia pracownikowi kursu językowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (381) z dnia 1.11.2014
Nagroda uznaniowa dla pracownika - ujęcie w podatkowej księdze
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (381) z dnia 1.11.2014
Dodatkowe wynagrodzenie roczne w bilansie zakładu budżetowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (381) z dnia 1.11.2014
Księgowanie w księdze wynagrodzeń i składek ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1127) z dnia 27.10.2014 - Ewidencja przychodów i kosztów w księdze podatkowej
Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej pracownika
Gazeta Podatkowa nr 85 (1126) z dnia 23.10.2014
Podatek dochodowy pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (857) z dnia 20.10.2014
Prezenty z okazji święta branżowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (380) z dnia 20.10.2014
Opodatkowanie wynagrodzenia członka zarządu spółdzielni będącego jej pracownikiem
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (380) z dnia 20.10.2014
Kwestia powstania przychodu pracownika z tytułu nieodpłatnych świadczeń pracodawcy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (380) z dnia 20.10.2014
Ewidencja księgowa kosztów szczepień przeciw grypie
Gazeta Podatkowa nr 84 (1125) z dnia 20.10.2014
Wynagrodzenie pracownika - członka zarządu spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 83 (1124) z dnia 16.10.2014
Zasady obliczania i przekazywania zaliczek na podatek
Dodatek nr 26 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 z dnia 10.10.2014 - Obowiązki podatkowe i ewidencyjne u małego przedsiębiorcy
Obowiązek prowadzenia kart przychodów pracowników
Dodatek nr 26 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 z dnia 10.10.2014 - Obowiązki podatkowe i ewidencyjne u małego przedsiębiorcy
Pracowniczy przychód z voucherów
Gazeta Podatkowa nr 81 (1122) z dnia 9.10.2014
Składki ZUS w kosztach płatnika
Gazeta Podatkowa nr 81 (1122) z dnia 9.10.2014
Zwrot kosztów noclegu w podróży służbowej
Gazeta Podatkowa nr 81 (1122) z dnia 9.10.2014
Zapomoga ze środków obrotowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (379) z dnia 1.10.2014
Kwalifikacja świadczenia do przychodów ze stosunku pracy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (379) z dnia 1.10.2014
Wygrane konkursowe w rozliczeniach podatkowych
Gazeta Podatkowa nr 77 (1118) z dnia 25.09.2014
Podatek od pracowniczej nagrody
Gazeta Podatkowa nr 76 (1117) z dnia 22.09.2014
Pakiety medyczne w przychodach pracowniczych
Gazeta Podatkowa nr 76 (1117) z dnia 22.09.2014
Umorzenie pożyczki mieszkaniowej udzielonej ze środków ZFŚS
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2014 - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w ewidencji księgowej
Paczki świąteczne dla pracowników i ich dzieci
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2014 - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w ewidencji księgowej
Premie kwartalne dla pracowników
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (378) z dnia 20.09.2014
Opodatkowanie wynagrodzenia pracownika będącego jednocześnie członkiem zarządu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (378) z dnia 20.09.2014
Czy koszty zakupu karnetów sportowych podlegają wykazaniu w podatkowej księdze?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (378) z dnia 20.09.2014
Rozliczenie nadpłaty składek ZUS w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 73 (1114) z dnia 11.09.2014
Przychody pracowników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (853) z dnia 10.09.2014
Rozliczenie składek i podatku od wynagrodzenia ze zlecenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1113) z dnia 8.09.2014 - Pracownik młodociany w firmie
Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń przysługujących na podstawie przepisów bhp
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (377) z dnia 1.09.2014
Świadczenie urlopowe – zasady naliczania i ewidencja księgowa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (377) z dnia 1.09.2014
Rozliczenie wynagrodzeń wypłaconych z opóźnieniem
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (377) z dnia 1.09.2014
Przychód u pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (852) z dnia 1.09.2014
Pracowniczy przychód z firmowego samochodu
Gazeta Podatkowa nr 68 (1109) z dnia 25.08.2014
Podatkowe skutki nadpłaty i niedopłaty w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 68 (1109) z dnia 25.08.2014
Składka na FP od ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
Gazeta Podatkowa nr 67 (1108) z dnia 21.08.2014
Przychody podatkowe z tytułu nieodpłatnych świadczeń
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nieodpłatnych świadczeń
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Używanie przez pracownika samochodu służbowego w celach prywatnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Pakiety dodatkowych świadczeń medycznych dla pracowników
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Ubezpieczenie pracownika delegowanego za granicę
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Napiwki jako przychód ze stosunku pracy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Jest przychód ze stosunku pracy - są koszty jego uzyskania
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Świadczenie urlopowe w pracowniczych przychodach
Gazeta Podatkowa nr 65 (1106) z dnia 14.08.2014
Kursy językowe w rozliczeniach firmowych
Gazeta Podatkowa nr 64 (1105) z dnia 11.08.2014
Ekwiwalenty a przychód pracowników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (850) z dnia 10.08.2014
Składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (850) z dnia 10.08.2014
ZFRON po utracie przez firmę statusu ZPChr
Gazeta Podatkowa nr 63 (1104) z dnia 7.08.2014
Moment obciążenia kosztów wydatkami z tytułu podróży
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 62 (1103) z dnia 4.08.2014 - Podatkowo-składkowe rozliczenie podróży służbowych
Odszkodowanie przyznane pracownikowi jako przychód ze stosunku pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (849) z dnia 1.08.2014
Opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń pracowniczych - wyrok TK
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (369) z dnia 1.08.2014
Kiedy oskładkować wypłacane pracownikom ekwiwalenty?
Gazeta Podatkowa nr 60 (1101) z dnia 28.07.2014
Skutki udzielenia rabatów pracownikom
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2014 - Działalność marketingowa w firmie
Dla przychodów z innych źródeł PIT-11 czy PIT-8C?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (374) z dnia 20.07.2014
Koszty podatkowe od wynagrodzenia za czas choroby
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (374) z dnia 20.07.2014
Trybunał Konstytucyjny o nieodpłatnych świadczeniach pracowniczych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (848) z dnia 20.07.2014
Deputaty wydawane co kwartał a podstawa wymiaru składek
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (848) z dnia 20.07.2014
Pracownik bez przychodu z uczestnictwa w imprezie integracyjnej
Gazeta Podatkowa nr 56 (1097) z dnia 14.07.2014
Mandat za pracownika
Gazeta Podatkowa nr 56 (1097) z dnia 14.07.2014
Ewidencja składek na ubezpieczenia grupowe pracowników
Gazeta Podatkowa nr 56 (1097) z dnia 14.07.2014
Wydatki na noclegi pracowników mobilnych
Gazeta Podatkowa nr 56 (1097) z dnia 14.07.2014
Obliczanie wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w kilku firmach
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (368) z dnia 10.07.2014
Zwrot kosztów używania przez pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (847) z dnia 10.07.2014
Pracowniczy przychód z umorzenia pożyczki
Gazeta Podatkowa nr 54 (1095) z dnia 7.07.2014
Prywatne przejazdy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (373) z dnia 1.07.2014
Przejazdy z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania pracy (i z powrotem)
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (373) z dnia 1.07.2014
Nagroda dla pracowników organizatora programu oraz ich małżonków
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (373) z dnia 1.07.2014
Umorzenie pożyczki mieszkaniowej udzielonej ze środków ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (373) z dnia 1.07.2014
Nagrody z zysku dla pracowników w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 52 (1093) z dnia 30.06.2014
Zaliczka od dopłaty do wypoczynku i wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 52 (1093) z dnia 30.06.2014
Wydatki na pranie odzieży pracownika
Gazeta Podatkowa nr 51 (1092) z dnia 26.06.2014
Opodatkowanie diet wypłacanych uczestnikom zebrania przedstawicieli banku spółdzielczego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (845) z dnia 20.06.2014
Przekazanie pracownikom bonów towarowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1088) z dnia 12.06.2014 - Wykorzystanie środków ZFŚS w księgach rachunkowych
Pożyczki na cele mieszkaniowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1088) z dnia 12.06.2014 - Wykorzystanie środków ZFŚS w księgach rachunkowych
Przychód u emeryta (przyszłego emeryta)
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (844) z dnia 10.06.2014
Podatkowe rozliczenie posiłków pracowniczych
Gazeta Podatkowa nr 46 (1087) z dnia 9.06.2014
Ewidencja księgowa świadczenia urlopowego
Gazeta Podatkowa nr 46 (1087) z dnia 9.06.2014
Wyżywienie w podróży służbowej w przychodach pracownika
Gazeta Podatkowa nr 44 (1085) z dnia 2.06.2014
OBOWIĄZKI PRACODAWCY JAKO PŁATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH
Dodatek nr 17 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2014 - Obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników
Naliczanie składek ubezpieczeniowych
Dodatek nr 17 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2014 - Obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników
Odpowiedzialność pracodawcy jako płatnika podatku dochodowego
Dodatek nr 17 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2014 - Obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników
Karty przychodów pracowników
Dodatek nr 17 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2014 - Obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników
Ustalenie przychodu uzyskanego przez pracownika ze stosunku pracy
Dodatek nr 17 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2014 - Obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek dochodowy pracownika
Dodatek nr 17 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2014 - Obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników
Firmowa nagroda przekazana pracownikowi
Gazeta Podatkowa nr 43 (1084) z dnia 29.05.2014
Moment potrącenia kosztów obsługi i składki podstawowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (370) z dnia 20.05.2014
Podatek i składki od świadczeń w naturze
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (370) z dnia 20.05.2014
Pytania i odpowiedzi
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (370) z dnia 20.05.2014
Wypłata odszkodowania na podstawie klauzuli konkurencyjnej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (370) z dnia 20.05.2014
Moment potrącenia kosztów podróży służbowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (370) z dnia 20.05.2014
Nagroda dla kierownika SP ZOZ przyznana przez gminę
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (370) z dnia 20.05.2014
Podatkowe rozliczenie dofinansowania do studiów pracownika
Gazeta Podatkowa nr 40 (1081) z dnia 19.05.2014
Ryczałt pieniężny za jazdy lokalne w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 38 (1079) z dnia 12.05.2014
Ewidencja świadczeń sfinansowanych z ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 37 (1078) z dnia 8.05.2014
Umorzenie pożyczki zakładowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 36 (1077) z dnia 5.05.2014 - Kredyt i pożyczka w ujęciu podatkowo-księgowym
Bon towarowy jest przychodem w wartości, na jaką opiewa
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (369) z dnia 1.05.2014
Skutki podatkowe udzielenia pracownikowi pożyczki na preferencyjnych zasadach
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (369) z dnia 1.05.2014
Zasady ewidencji księgowej podróży służbowych
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2014 - Podróże służbowe w księgach rachunkowych
Opodatkowanie i oskładkowanie ryczałtu za korzystanie z prywatnego samochodu w celach służbowych
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2014 - Podróże służbowe w księgach rachunkowych
Opodatkowanie świadczeń towarzyszących stosunkowi pracy
Gazeta Podatkowa nr 35 (1076) z dnia 30.04.2014
Karnety i bilety na imprezy artystyczne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1074) z dnia 24.04.2014 - Świadczenia pracownicze zwolnione ze składek ZUS i podatku
Prezent dla zasłużonego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 33 (1074) z dnia 24.04.2014
Ewidencja zwrotu nadpłaconych składek emerytalno-rentowych
Gazeta Podatkowa nr 33 (1074) z dnia 24.04.2014
Jak skutecznie motywować pracowników?
Gazeta Podatkowa nr 32 (1073) z dnia 22.04.2014
Posiłek biznesowy z udziałem pracownika sfinansowany przez pracodawcę
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (368) z dnia 20.04.2014
Pobór podatku od wynagrodzenia wypłacanego cudzoziemcowi
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (368) z dnia 20.04.2014
Lekarz z prywatną praktyką rozliczy składki na rzecz izby lekarskiej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (368) z dnia 20.04.2014
Czynności wykonywane w ramach umowy zlecenia
Poradnik VAT nr 8 (368) z dnia 20.04.2014
Opłata poniesiona przez pracodawcę za wydanie zezwolenia na pracę w Polsce a przychód podatkowy cudzoziemca
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (839) z dnia 20.04.2014
Niedopłata składek ZUS pokryta ze środków pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 31 (1072) z dnia 17.04.2014
Opodatkowanie ryczałtu za jazdy lokalne
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (838) z dnia 10.04.2014
Przychód z imprezy integracyjnej
Gazeta Podatkowa nr 29 (1070) z dnia 10.04.2014
Opodatkowanie pracowniczego odszkodowania
Gazeta Podatkowa nr 27 (1068) z dnia 3.04.2014
Niedopłata składek ZUS pokryta ze środków pracodawcy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (367) z dnia 1.04.2014
Rekompensata dla zwalnianych pracowników jest kosztem podatkowym
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (367) z dnia 1.04.2014
Koszty wyżywienia i noclegów w podróży służbowej
Gazeta Podatkowa nr 25 (1066) z dnia 27.03.2014
Umorzenie pożyczki a złożenie zeznania
Gazeta Podatkowa nr 24 (1065) z dnia 24.03.2014
Jak ująć wynagrodzenie i składki ZUS w księdze podatkowej?
Gazeta Podatkowa nr 24 (1065) z dnia 24.03.2014
Pojęcie przychodów z pracy najemnej
Dodatek nr 11 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 z dnia 20.03.2014 - Opodatkowanie dochodów osób fizycznych uzyskanych za granicą w 2013 r.
Równowartość 30% diet z tytułu podróży służbowej
Dodatek nr 11 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 z dnia 20.03.2014 - Opodatkowanie dochodów osób fizycznych uzyskanych za granicą w 2013 r.
Korekta składek ZUS w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 23 (1064) z dnia 20.03.2014
Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (360) z dnia 10.03.2014
Karty przychodów i karty wynagrodzeń pracowników
Dodatek nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 z dnia 10.03.2014 - Wynagrodzenia w 2014 r.
Wypłata świadczeń w tej samej wysokości podlega składkom
Dodatek nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 z dnia 10.03.2014 - Wynagrodzenia w 2014 r.
Pracownik zatrudniony jednocześnie u kilku pracodawców a koszty uzyskania przychodów
Dodatek nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 z dnia 10.03.2014 - Wynagrodzenia w 2014 r.
Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pracodawcy premii wypłaconych pracownikom
Dodatek nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 z dnia 10.03.2014 - Wynagrodzenia w 2014 r.
Wypłata wynagrodzenia dla zwolnionego pracownika a podwyższone koszty uzyskania przychodu i ulga podatkowa
Dodatek nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 z dnia 10.03.2014 - Wynagrodzenia w 2014 r.
Czynności objęte kontraktem menedżerskim a VAT
Gazeta Podatkowa nr 20 (1061) z dnia 10.03.2014
Opodatkowanie zaliczkowej wypłaty na rzecz pracownika
Gazeta Podatkowa nr 19 (1060) z dnia 6.03.2014
Wypłata byłemu pracownikowi odszkodowania i zaległej odprawy emerytalnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (834) z dnia 1.03.2014
Moment ujęcia w księgach rachunkowych kosztów delegacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (365) z dnia 1.03.2014
Firmowe pieniądze to nie przychód ze stosunku pracy
Gazeta Podatkowa nr 16 (1057) z dnia 24.02.2014
Odliczenia od podatku
Dodatek nr 5 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 4 z dnia 20.02.2014 - Ulgi w rozliczeniu PIT za 2013 r.
Czy ugoda rodzi przychód z nieodpłatnych świadczeń?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (364) z dnia 20.02.2014
Opłaty za parking dla pracowników i zleceniobiorców
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (833) z dnia 20.02.2014
Nieoprocentowana pożyczka od pracodawcy a przychód pracownika
Gazeta Podatkowa nr 15 (1056) z dnia 20.02.2014
Zaliczka na podatek od ekwiwalentu za urlop
Gazeta Podatkowa nr 15 (1056) z dnia 20.02.2014
Przychód pracownika z tytułu otrzymanych świadczeń w naturze
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (832) z dnia 10.02.2014
Drobny poczęstunek nie generuje przychodu u pracownika
Gazeta Podatkowa nr 12 (1053) z dnia 10.02.2014
Kto i w jakim terminie składa PIT-11?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (363) z dnia 1.02.2014
Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów podróży służbowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (363) z dnia 1.02.2014
Dofinansowanie zimowego wypoczynku - pytania i odpowiedzi
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (363) z dnia 1.02.2014
Opodatkowanie świadczeń chorobowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (357) z dnia 1.02.2014
Kiedy zaliczyć do kosztów wynagrodzenie dla członka rady nadzorczej?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (831) z dnia 1.02.2014
Nieodpłatne świadczenia dla pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1050) z dnia 30.01.2014 - Ustalanie zaliczek na podatek dochodowy w 2014 roku
Świadczenie urlopowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1050) z dnia 30.01.2014 - Ustalanie zaliczek na podatek dochodowy w 2014 roku
Opodatkowanie świadczeń za czas choroby
Gazeta Podatkowa nr 9 (1050) z dnia 30.01.2014
Składki za członka zarządu dodatkowo zatrudnionego na etacie
Gazeta Podatkowa nr 9 (1050) z dnia 30.01.2014
Składki od ekwiwalentu
Gazeta Podatkowa nr 8 (1049) z dnia 27.01.2014
Oskładkowanie nagrody rocznej
Gazeta Podatkowa nr 5 (1046) z dnia 16.01.2014
ZUS od nagrody pieniężnej związanej z jubileuszem firmy
Gazeta Podatkowa nr 4 (1045) z dnia 13.01.2014
Świadczenie dla małżonka pracownika to przychód pracownika
Gazeta Podatkowa nr 4 (1045) z dnia 13.01.2014
Podatek i składki ZUS
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (361) z dnia 1.01.2014
Przychód pracownika z tytułu otrzymanych świadczeń
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (828) z dnia 1.01.2014
Kto odpowiada za podatek nieodprowadzony przez płatnika?
Gazeta Podatkowa nr 103 (1040) z dnia 27.12.2013
Przekazanie pracownikom bonów towarowych
Gazeta Podatkowa nr 102 (1039) z dnia 23.12.2013
Opodatkowanie przychodu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (360) z dnia 20.12.2013
ZUS od składek zapłaconych za pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 101 (1038) z dnia 19.12.2013 - Problemy płatników składek ZUS
Wynagrodzenie roczne dla pracownika z ustalonym prawem do emerytury
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 101 (1038) z dnia 19.12.2013 - Problemy płatników składek ZUS
Prezenty od pracodawcy w przychodach pracownika
Gazeta Podatkowa nr 100 (1037) z dnia 16.12.2013
Oskładkowanie mandatu zapłaconego za pracownika
Gazeta Podatkowa nr 100 (1037) z dnia 16.12.2013
Dodatek do pensji za miesięczną frekwencję
Gazeta Podatkowa nr 99 (1036) z dnia 12.12.2013
Niedopłata wynagrodzenia w księdze podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 99 (1036) z dnia 12.12.2013
Zasady ujmowania kosztów podróży do właściwego okresu
Dodatek nr 36 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 35 z dnia 10.12.2013 - Podróże służbowe - przepisy, wyjaśnienia
Zwrot kosztów wyżywienia ponad limit diety - podatek dochodowy i składki ZUS
Dodatek nr 36 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 35 z dnia 10.12.2013 - Podróże służbowe - przepisy, wyjaśnienia
Podatkowe rozliczenie świątecznych wydatków
Gazeta Podatkowa nr 98 (1035) z dnia 9.12.2013
Podatek od bonów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (1033) z dnia 2.12.2013 - Jak rozliczyć świąteczną pomoc dla pracowników?
Podarunki dla pracowników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (1033) z dnia 2.12.2013 - Jak rozliczyć świąteczną pomoc dla pracowników?
Wynajem mieszkania dla pracownika
Gazeta Podatkowa nr 96 (1033) z dnia 2.12.2013
Płatne autostrady i parkingi w podróżach służbowych
Gazeta Podatkowa nr 96 (1033) z dnia 2.12.2013
Zaliczanie do kosztów wynagrodzeń za grudzień wypłaconych w styczniu
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2013 - Koszty i przychody na przełomie roku - moment podatkowego i bilansowego ujęcia
Przychód z tytułu pakietów medycznych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (359) z dnia 1.12.2013
Moment zaliczenia do kosztów dodatkowego wynagrodzenia przyznawanego z okazji świąt
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (359) z dnia 1.12.2013
Świadczenia finansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (353) z dnia 1.12.2013
Opodatkowanie i oskładkowanie pakietów medycznych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (359) z dnia 1.12.2013
Nieodpłatne korzystanie z domków wczasowych pracodawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (825) z dnia 1.12.2013
Składki na samorząd zawodowy
Gazeta Podatkowa nr 94 (1031) z dnia 25.11.2013
Rozliczanie VAT od usług wykonywanych na podstawie umowy zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 93 (1030) z dnia 21.11.2013
Udział w imprezie integracyjnej
Dodatek nr 17 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 22 z dnia 20.11.2013 - Rozliczanie przychodów pracowników i zleceniobiorców
Szkolenie pracownika
Dodatek nr 17 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 22 z dnia 20.11.2013 - Rozliczanie przychodów pracowników i zleceniobiorców
Zwrot kosztów dojazdu do pracy a podwyższone koszty
Dodatek nr 17 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 22 z dnia 20.11.2013 - Rozliczanie przychodów pracowników i zleceniobiorców
Opodatkowanie pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim
Dodatek nr 17 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 22 z dnia 20.11.2013 - Rozliczanie przychodów pracowników i zleceniobiorców
Nieodpłatne zakwaterowanie
Dodatek nr 17 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 22 z dnia 20.11.2013 - Rozliczanie przychodów pracowników i zleceniobiorców
Koszty szczepień ochronnych pracowników przeciw grypie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (358) z dnia 20.11.2013
Rozliczenie podatkowo-składkowe świadczeń z tytułu grupowego ubezpieczenia pracowniczego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (358) z dnia 20.11.2013
Ryczałt za używanie prywatnego samochodu w jazdach lokalnych za niepełny miesiąc
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (358) z dnia 20.11.2013
Zwrot kosztów związanych z odwołaniem pracownika z urlopu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (358) z dnia 20.11.2013
Przychód pracownika w rozumieniu przepisów ustawy o PDOF
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (824) z dnia 20.11.2013
Ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2013 - Składniki wynagrodzenia bez składek i podatku
Nagrody z okazji jubileuszu firmy a składki oraz podatek
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (823) z dnia 10.11.2013
Ewidencja kosztów szczepień ochronnych pracowników
Gazeta Podatkowa nr 89 (1026) z dnia 7.11.2013
Czy wartość kursu dokształcającego jest przychodem pracownika?
Gazeta Podatkowa nr 89 (1026) z dnia 7.11.2013
Zwrot pracownikowi faktycznych kosztów wyżywienia ponoszonych w podróży służbowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (357) z dnia 1.11.2013
Skutki udzielenia rabatów pracownikom - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (357) z dnia 1.11.2013
Ewidencja w księgach rachunkowych kosztów podróży służbowej pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (822) z dnia 1.11.2013
Zwrot kosztów noclegu przedstawiciela handlowego
Gazeta Podatkowa nr 85 (1022) z dnia 24.10.2013
Premie pracownicze - kiedy koszt, a kiedy przychód?
Gazeta Podatkowa nr 85 (1022) z dnia 24.10.2013
Podatek i składki ZUS od pracowniczego upominku
Gazeta Podatkowa nr 85 (1022) z dnia 24.10.2013
Zwrot kosztów przejazdu na badania lekarskie zatrudnionych pracowników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1021) z dnia 21.10.2013 - Opodatkowanie pozapłacowych świadczeń pracowniczych
Bilety do teatru
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1021) z dnia 21.10.2013 - Opodatkowanie pozapłacowych świadczeń pracowniczych
Kształcenie pracowników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1021) z dnia 21.10.2013 - Opodatkowanie pozapłacowych świadczeń pracowniczych
Rabat nie zawsze generuje przychód pracowniczy
Gazeta Podatkowa nr 84 (1021) z dnia 21.10.2013
Udział w części integracyjnej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (356) z dnia 20.10.2013
W którym miesiącu ujmować wynagrodzenia w karcie przychodów pracownika?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (821) z dnia 20.10.2013
Zatrudnienie przez przedsiębiorcę własnego dziecka na podstawie umowy o pracę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (821) z dnia 20.10.2013
Wypłata pracownikom świadczeń w jednakowej wysokości podlega składkom ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (821) z dnia 20.10.2013
Koszty wynagrodzenia pracownika
Gazeta Podatkowa nr 83 (1020) z dnia 17.10.2013
Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej a podatek dochodowy i składki ZUS
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 z dnia 10.10.2013 - Świadczenia pracownicze wyłączone ze składek ZUS w 2013 r.
Świadczenia urlopowe wypłacane pracownikom
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 z dnia 10.10.2013 - Świadczenia pracownicze wyłączone ze składek ZUS w 2013 r.
Zwrot kosztów w razie odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 z dnia 10.10.2013 - Świadczenia pracownicze wyłączone ze składek ZUS w 2013 r.
Świadczenia przyznawane przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 z dnia 10.10.2013 - Świadczenia pracownicze wyłączone ze składek ZUS w 2013 r.
Oskładkowanie i opodatkowanie świadczeń przyznanych pracownikowi wysłanemu do pracy w innej miejscowości
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 z dnia 10.10.2013 - Świadczenia pracownicze wyłączone ze składek ZUS w 2013 r.
Zapłata zaległych składek ZUS za pracownika (aktualnego lub byłego)
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (820) z dnia 10.10.2013
Zwrot pracownikowi (aktualnemu lub byłemu) nadpłaconych składek ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (820) z dnia 10.10.2013
Sama możliwość skorzystania z darmowego transportu do pracy nie stanowi przychodu pracownika - wyrok WSA
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (820) z dnia 10.10.2013
Czy obniżyć składkę zdrowotną do wysokości zaliczki gdy pracownik za część miesiąca uzyskał zasiłek chorobowy?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1018) z dnia 10.10.2013 - Wynagrodzenie chorobowe i zasiłki w praktyce - wybrane zagadnienia z dwutygodnika Ubezpieczenia i Prawo Pracy
Samochody pracowników w jazdach zamiejscowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 79 (1016) z dnia 3.10.2013 - Wydatki pracodawców na samochody używane prywatnie i służbowo
Podatek z tytułu korzystania z firmowego samochodu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 79 (1016) z dnia 3.10.2013 - Wydatki pracodawców na samochody używane prywatnie i służbowo
Firmowy samochód w użytkowaniu prywatnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 79 (1016) z dnia 3.10.2013 - Wydatki pracodawców na samochody używane prywatnie i służbowo
Przychód obcokrajowca z udziału w firmowej imprezie integracyjnej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (355) z dnia 1.10.2013
Ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży a zwolnienie podatkowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (355) z dnia 1.10.2013
Podatkowe skutki zakwaterowania pracowników oddelegowanych do pracy w innej miejscowości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (819) z dnia 1.10.2013
Ujęcie w księgach rachunkowych dofinansowania do zakupu książek dla dziecka pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (819) z dnia 1.10.2013
Czy obniżyć składkę zdrowotną do wysokości zaliczki od pensji i zasiłku?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1015) z dnia 30.09.2013 - Rozliczanie składek ZUS w firmie - praktyczne wyjaśnienia
Wpływ konkursowej nagrody na pensje pracownicze
Gazeta Podatkowa nr 77 (1014) z dnia 26.09.2013
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2013 - Dochody wolne od podatku
Zwrot kosztów dojazdu pracowników do pracy
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2013 - Dochody wolne od podatku
Ustalenie przychodu ze stosunku pracy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (354) z dnia 20.09.2013
Wygrane w zawodach zorganizowanych przez pracodawcę podczas pikniku rodzinnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (818) z dnia 20.09.2013
Opodatkowanie nagród przyznanych pracownikom w konkursie
Gazeta Podatkowa nr 75 (1012) z dnia 19.09.2013
Podatek od rabatów udzielanych pracownikom
Gazeta Podatkowa nr 74 (1011) z dnia 16.09.2013
Nisko oprocentowana pożyczka udzielona przez pracodawcę a przychód pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (817) z dnia 10.09.2013
Zaliczki na poczet wynagrodzenia w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 72 (1009) z dnia 9.09.2013
Koszty podróży służbowych na przełomie okresów sprawozdawczych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (353) z dnia 1.09.2013
Czy wypłacany pracownikowi ekwiwalent za pranie odzieży roboczej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym i oskładkowaniu?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (816) z dnia 1.09.2013
Zaliczka od nagrody jubileuszowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1006) z dnia 29.08.2013 - Problemy płatników podatku dochodowego
Zaliczka od zaległej premii
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1006) z dnia 29.08.2013 - Problemy płatników podatku dochodowego
Zakładowe zawody sportowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (352) z dnia 20.08.2013
Kto jest podatnikiem na gruncie ustawy o VAT?
Poradnik VAT nr 16 (352) z dnia 20.08.2013
Rozliczenie składkowo-podatkowe wypłaty zaległego i bieżącego wynagrodzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (346) z dnia 10.08.2013
Zwrot kosztów pracownikowi odwołanemu z urlopu wypoczynkowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (814) z dnia 10.08.2013
Świadczenia wakacyjne dla pracownika i członków jego rodziny finansowane ze środków ZFŚS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (814) z dnia 10.08.2013
Wycieczka dla pracowników dofinansowana z ZFŚS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 62 (999) z dnia 5.08.2013 - Świadczenia urlopowe w księgach rachunkowych
Skutki działalności socjalnej przedsiębiorcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 62 (999) z dnia 5.08.2013 - Świadczenia urlopowe w księgach rachunkowych
Świadczenia urlopowe wypłacane zgodnie z ustawą o ZFŚS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 62 (999) z dnia 5.08.2013 - Świadczenia urlopowe w księgach rachunkowych
Wypłata ekwiwalentu za urlop po ustaniu stosunku pracy
Gazeta Podatkowa nr 62 (999) z dnia 5.08.2013
Opodatkowanie nagród otrzymanych w konkursie pracowniczym
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (351) z dnia 1.08.2013
Wartość ubioru reprezentacyjnego jest przychodem u pracownika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (351) z dnia 1.08.2013
Karty przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (351) z dnia 1.08.2013
Zwrot telepracownikom kosztów używania domowego internetu na potrzeby pracodawcy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (351) z dnia 1.08.2013
Składki od pomocy finansowej przekazanej niepełnosprawnemu pracownikowi
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (813) z dnia 1.08.2013
Podatkowe rozliczenie należności członków zarządu
Gazeta Podatkowa nr 60 (997) z dnia 29.07.2013
Ubezpieczenie i składki małżonka wspólnika spółki cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 60 (997) z dnia 29.07.2013
Przychód z używania firmowego auta do celów prywatnych
Gazeta Podatkowa nr 60 (997) z dnia 29.07.2013
Utrata statusu ZPChr a środki zgromadzone na rachunku ZFRON
Gazeta Podatkowa nr 60 (997) z dnia 29.07.2013
Przychód pracownika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (350) z dnia 20.07.2013
Podjęcie pracy w spółce osobowej przez jej wspólnika
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2013 - Rozliczenie podatkowe spółek osobowych i ich wspólników
Impreza integracyjna sfinansowana ze środków ZFŚS a podatek dochodowy pracowników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (812) z dnia 20.07.2013
Koszty zastępstwa procesowego jako składnik wynagrodzenia radcy prawnego na etacie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (812) z dnia 20.07.2013
Opodatkowanie dofinansowania pracowniczej wycieczki
Gazeta Podatkowa nr 57 (994) z dnia 18.07.2013
Praca na podstawie umowy zlecenia a rozliczenie VAT
Gazeta Podatkowa nr 56 (993) z dnia 15.07.2013
Zwrot kosztów wyżywienia ponad limit diety a opodatkowanie i oskładkowanie - wyjaśnienie ZUS i Ministra Finansów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (811) z dnia 10.07.2013
Przychód pracownika z tytułu otrzymanego dofinansowania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (811) z dnia 10.07.2013
Składki ZUS od bezpłatnego udostępnienia pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (811) z dnia 10.07.2013
Zakup ubrania reprezentacyjnego a składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (344) z dnia 10.07.2013
Składka opłacona za radcę prawnego
Gazeta Podatkowa nr 54 (991) z dnia 8.07.2013
Autorskie koszty uzyskania przychodów w PIT-11
Gazeta Podatkowa nr 53 (990) z dnia 4.07.2013
Sfinansowanie pakietu medycznego pracownicy na zasiłku chorobowym i macierzyńskim
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (349) z dnia 1.07.2013
Składki i podatek od zwrotu poniesionych kosztów prania odzieży roboczej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (810) z dnia 1.07.2013
Przychód przy użyczeniu lokalu przez wspólnika na rzecz spółki
Gazeta Podatkowa nr 52 (989) z dnia 1.07.2013
Podatek członka rodziny zatrudnionego na umowę o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (988) z dnia 27.06.2013 - Podatek i składki ZUS za członków rodziny właściciela firmy
Moment rozliczenia w kosztach premii pracowniczej
Gazeta Podatkowa nr 51 (988) z dnia 27.06.2013
Rozliczanie wydatków na przedstawicieli handlowych
Gazeta Podatkowa nr 50 (987) z dnia 24.06.2013
Składki ZUS od poczęstunku z okazji jubileuszu spółki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (809) z dnia 20.06.2013
Moment zaliczenia do kosztów wynagrodzenia z umowy zlecenia oraz składek ZUS od tego wynagrodzenia
Dodatek nr 21 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2013 - Umowy zlecenia - podatki i składki ZUS
Zwrot kosztów podróży w przychodach pracownika
Dodatek nr 10 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 z dnia 20.06.2013 - Podróże służbowe w 2013 r.
Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów należności z tytułu podróży służbowej
Dodatek nr 10 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 z dnia 20.06.2013 - Podróże służbowe w 2013 r.
RPO wnioskuje do NSA Opodatkowanie uczestnictwa w firmowej imprezie
Gazeta Podatkowa nr 46 (983) z dnia 10.06.2013
Jak rozliczyć PIT i ZUS od kilku wypłat w jednym miesiącu?
Gazeta Podatkowa nr 46 (983) z dnia 10.06.2013
Moment rozliczenia w kosztach wynagrodzenia członków zarządu
Gazeta Podatkowa nr 45 (982) z dnia 6.06.2013
Zaliczka przy świadczeniu niepieniężnym
Gazeta Podatkowa nr 44 (981) z dnia 3.06.2013
Impreza integracyjna a przychód pracownika z tytułu nieodpłatnych świadczeń - najnowsze wyroki NSA
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (807) z dnia 1.06.2013
Świadczenia dla pracownika, który podnosi kwalifikacje z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (807) z dnia 1.06.2013
Ryczałt za korzystanie z prywatnego samochodu w celach służbowych w jazdach lokalnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (347) z dnia 1.06.2013
Odprawa z tytułu zwolnień grupowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (347) z dnia 1.06.2013
Skutki opłacenia przez pracodawcę składek ZUS finansowanych przez pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (341) z dnia 1.06.2013
Praca wspólnika w spółce
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (347) z dnia 1.06.2013
Umorzenie pożyczki byłemu pracownikowi
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (347) z dnia 1.06.2013
Opodatkowanie wynagrodzenia za poręczenie kredytu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (347) z dnia 1.06.2013
Składki i podatek od trzynastej pensji wypłaconej po ustaniu zatrudnienia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (979) z dnia 27.05.2013 - Rozliczanie składek ZUS za pracowników i zleceniobiorców
Moment zaliczenia do kosztów wynagrodzenia z umowy zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 41 (978) z dnia 23.05.2013
Czy świadczenia przyznane pracownikowi wysłanemu do pracy w innej miejscowości podlegają opodatkowaniu i oskładkowaniu?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (806) z dnia 20.05.2013
Karnety sportowe finansowane w ramach programów motywacyjnych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (346) z dnia 20.05.2013
Opodatkowanie pozapłacowych świadczeń pracowniczych
Gazeta Podatkowa nr 39 (976) z dnia 16.05.2013
Wydatki na wizyty lekarskie poniesione w związku z podróżą służbową pracownika a przychód podatkowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (805) z dnia 10.05.2013
Składka za pracownika na Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa
Gazeta Podatkowa nr 37 (974) z dnia 9.05.2013
Koszt nieodpłatnego zakwaterowania zleceniobiorcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 36 (973) z dnia 6.05.2013 - Podatkowe rozliczenie przychodów z umowy zlecenia
Przychód u pracownika odchodzącego na emeryturę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (804) z dnia 1.05.2013
Stanowisko sądów administracyjnych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (345) z dnia 1.05.2013
Zwolnienie od podatku diet wypłacanych pracownikowi
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (345) z dnia 1.05.2013
Świadczenia z ZFŚS w PIT-11
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (345) z dnia 1.05.2013
Przychód z pracowniczej pożyczki
Gazeta Podatkowa nr 34 (971) z dnia 29.04.2013
Wysokość dopłat musi być zgodna z umową spółki
Gazeta Podatkowa nr 33 (970) z dnia 25.04.2013
Przychód z umorzonej pożyczki
Gazeta Podatkowa nr 32 (969) z dnia 22.04.2013
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop - przepisy prawa pracy, podatkowe, składki ZUS oraz ujęcie księgowe
Dodatek nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 z dnia 20.04.2013 - Urlopy pracownicze w 2013 r. - wybrane zagadnienia
Koszty związane z organizacją pożegnania pracowników odchodzących na emeryturę
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Zwolnienie przychodu od podatku dochodowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Brak możliwości pobrania zaliczki na podatek
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Pełnienie funkcji w zarządzie a składki ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (968) z dnia 18.04.2013 - Czy i jak zatrudnić wspólnika, członka organu w spółce?
Paliwo nieodpłatnym świadczeniem pracowniczym
Gazeta Podatkowa nr 31 (968) z dnia 18.04.2013
ZUS od wynagrodzenia w okresie wypowiedzenia umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 27 (964) z dnia 4.04.2013
Podatek od umorzenia pożyczki z zakładu pracy
Gazeta Podatkowa nr 26 (963) z dnia 2.04.2013
Umorzenie pożyczki z ZFŚS po śmierci pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (801) z dnia 1.04.2013
Przewóz pracowników do miejsca wykonywania pracy a przychód ze stosunku pracy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Rozliczenie podatkowe u pracownicy na urlopie macierzyńskim
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Prawo do ulgi abolicyjnej
Gazeta Podatkowa nr 24 (961) z dnia 25.03.2013
Dodatkowa wypłata dla pracownika po przejściu na emeryturę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 23 (960) z dnia 21.03.2013 - Rozliczanie składek ZUS za zarobkujących emerytów i rencistów
Zaliczka od zaległej premii
Gazeta Podatkowa nr 23 (960) z dnia 21.03.2013
Limit na rozmowy z firmowego telefonu
Gazeta Podatkowa nr 23 (960) z dnia 21.03.2013
Rozliczanie dochodów osiągniętych za granicą
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (342) z dnia 20.03.2013
Korzystne dla podatników orzeczenia NSA w sprawie opodatkowania imprez integracyjnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (800) z dnia 20.03.2013
Przychody członka zarządu w świetle ustawy o PDOF
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (800) z dnia 20.03.2013
Moment zaliczenia do kosztów premii kwartalnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (800) z dnia 20.03.2013
Ograniczenie kosztów ze stosunku pracy
Gazeta Podatkowa nr 22 (959) z dnia 18.03.2013
Pracownik nie zawsze z przychodem z imprezy integracyjnej
Gazeta Podatkowa nr 21 (958) z dnia 14.03.2013
Koszty uzyskania przychodów pracownika zatrudnionego u kilku pracodawców
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (799) z dnia 10.03.2013
Zakup biletów na imprezę szkoleniowo-artystyczną - skutki w podatku dochodowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (799) z dnia 10.03.2013
Sfinansowanie przez pracodawcę grupowego ubezpieczenia pracowników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (955) z dnia 4.03.2013 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika Przegląd Podatku Dochodowego
Pojęcie przychodów z pracy najemnej
Dodatek nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 z dnia 1.03.2013 - Opodatkowanie dochodów osób fizycznych uzyskanych za granicą w 2012 r.
Rozliczenie składkowo-podatkowe trzynastki wypłaconej po ustaniu zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (335) z dnia 1.03.2013
Zagadnienia ogólne
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (341) z dnia 1.03.2013
Rozliczanie wydatków na zwalnianych pracowników
Gazeta Podatkowa nr 16 (953) z dnia 25.02.2013
Za co płatnik podatków odpowiada przed fiskusem?
Gazeta Podatkowa nr 16 (953) z dnia 25.02.2013
Opodatkowanie i oskładkowanie przychodów pracowników wysłanych do pracy za granicę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (797) z dnia 20.02.2013
Składka członkowska na rzecz izby inżynierów budownictwa opłacona za pracownika
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2013 - Wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników
Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń urlopowych
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2013 - Wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników
Paczki dla dzieci pracowników
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2013 - Wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników
Opodatkowanie i oskładkowanie szczepień ochronnych dla pracowników
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2013 - Wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników
Dofinansowanie zimowego wypoczynku pracowników i członków ich rodzin
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (340) z dnia 20.02.2013
Odliczenia od podatku
Dodatek nr 5 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 4 z dnia 20.02.2013 - Z jakich ulg skorzystamy w zeznaniu za 2012 r.?
Składki ZUS od wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka zarządu
Gazeta Podatkowa nr 13 (950) z dnia 14.02.2013
Opłata za wykorzystanie wizerunku - moment ujęcia w kosztach
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (796) z dnia 10.02.2013
Zwolnienie pracownika z długu
Gazeta Podatkowa nr 11 (948) z dnia 7.02.2013
Kto, gdzie i kiedy składa PIT-11?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (339) z dnia 1.02.2013
Sfinansowanie przez pracodawcę grupowego ubezpieczenia pracowników
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (339) z dnia 1.02.2013
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (339) z dnia 1.02.2013
Umorzenie pracownikowi wierzytelności z tytułu powstałych niedoborów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (339) z dnia 1.02.2013
Wynagrodzenie roczne w podstawie wymiaru składek ZUS i świadczeń chorobowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (333) z dnia 1.02.2013
Nagroda rzeczowa dla pracownika
Gazeta Podatkowa nr 9 (946) z dnia 31.01.2013
Moment ujęcia w kosztach wynagrodzeń
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (946) z dnia 31.01.2013 - Wynagrodzenia i składki ZUS w księdze podatkowej
Karty przychodów pracowników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (946) z dnia 31.01.2013 - Wynagrodzenia i składki ZUS w księdze podatkowej
Wynagrodzenie w naturze
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (946) z dnia 31.01.2013 - Wynagrodzenia i składki ZUS w księdze podatkowej
Pracownicze zaliczki na podatek (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 8 (945) z dnia 28.01.2013
Nagrody rzeczowe i inne nieodpłatne świadczenia na rzecz członków stowarzyszenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (794) z dnia 20.01.2013
Wynagrodzenia wypłacane na przełomie roku - ewidencja i prezentacja w sprawozdaniu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (338) z dnia 20.01.2013
Zasady opodatkowania przychodów z pracy nakładczej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (338) z dnia 20.01.2013
Sfinansowanie pracownikowi kosztów przejazdu na badania okresowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (338) z dnia 20.01.2013
Wypłata pracownikowi zaliczki na dokonanie firmowych zakupów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (338) z dnia 20.01.2013
Przychód pracownika z imprezy integracyjnej
Gazeta Podatkowa nr 5 (942) z dnia 17.01.2013
Przychód pracownika w rozumieniu ustawy o PDOF
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (793) z dnia 10.01.2013
Korzystne orzeczenia sądów administracyjnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (793) z dnia 10.01.2013
Zwrot kosztów przejazdu pracownika na szkolenie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (793) z dnia 10.01.2013
Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (793) z dnia 10.01.2013
Rozliczenie składkowo-podatkowe dwóch wypłat dokonanych w danym miesiącu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (332) z dnia 10.01.2013
Kiedy kosztem wynagrodzenie członka zarządu?
Gazeta Podatkowa nr 2 (939) z dnia 7.01.2013
Wynagrodzenie z praw autorskich po odliczeniach składkowo-podatkowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (331) z dnia 1.01.2013
Refundacja kosztów poniesionych przez pracownika na podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (792) z dnia 1.01.2013
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 12 w pozostałych wersjach czasowych
Przychód podatkowy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (515) z dnia 1.06.2020
Opodatkowanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (515) z dnia 1.06.2020
Wartość otrzymanej paczki z okazji Dnia Dziecka przychodem ze stosunku pracy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (515) z dnia 1.06.2020
Ulga dla młodych - objaśnienia podatkowe
Pomocnik Podatnika do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 10 z dnia 20.05.2020
Porady psychologiczne dla pracowników
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (514) z dnia 20.05.2020
Jak ująć w księgach rachunkowych ekwiwalent za niewykorzystany urlop?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020
Rozliczenie wynagrodzenia po zmarłym pracowniku
Gazeta Podatkowa nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020
TARCZA Wydatki na ochronę zdrowia pracowników
Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020
Istota ulgi dla młodych
Pomocnik Księgowego do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 z dnia 10.05.2020
Rodzaj przychodów
Pomocnik Księgowego do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 z dnia 10.05.2020
Źródło przychodów
Pomocnik Księgowego do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 z dnia 10.05.2020
Rozliczenia związane z kosztami autorskimi
Gazeta Podatkowa nr 37 (1703) z dnia 7.05.2020
Paliwo do wykorzystywanego samochodu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (513) z dnia 1.05.2020
Ulga dla osób młodych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1056) z dnia 1.05.2020
Podatkowe rozliczenie wynagrodzenia członka rodziny
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1701) z dnia 30.04.2020 - PIT i ZUS w firmie rodzinnej
Kosztowe rozliczenie wynagrodzenia małżonka
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1701) z dnia 30.04.2020 - PIT i ZUS w firmie rodzinnej
Wydatki na odzież w rozliczeniach firmowych
Gazeta Podatkowa nr 35 (1701) z dnia 30.04.2020
Wykazanie w zeznaniu umorzenia pracowniczej pożyczki
Gazeta Podatkowa nr 34 (1700) z dnia 27.04.2020
Nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika, któremu nie dokonano wypłat
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (512) z dnia 20.04.2020
Używanie służbowego pojazdu elektrycznego do celów prywatnych a kwota ryczałtu - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1055) z dnia 20.04.2020
Rozliczenia związane z premiami pracowniczymi
Gazeta Podatkowa nr 32 (1698) z dnia 20.04.2020
Składki na samorząd zawodowy w kosztach
Gazeta Podatkowa nr 32 (1698) z dnia 20.04.2020
Termin dokonania wpłat do PPK na rachunek instytucji finansowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (505) z dnia 1.04.2020
Pracowniczy pakiet medyczny u osób do 26 lat
Gazeta Podatkowa nr 25 (1691) z dnia 26.03.2020
Rozliczenie czesnego za studia u pracownika z zerowym PIT
Gazeta Podatkowa nr 25 (1691) z dnia 26.03.2020
Różne terminy zaliczania do kosztów wypłacanych wynagrodzeń
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (510) z dnia 20.03.2020
Przychód podatkowy w związku z zatrudnieniem członka rodziny
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1052) z dnia 20.03.2020
Koszty uzyskania przychodów zatrudniającego (przedsiębiorcy)
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1052) z dnia 20.03.2020
Koszty pracownicze stosowane przez płatnika
Gazeta Podatkowa nr 23 (1689) z dnia 19.03.2020
Opodatkowanie zakwaterowania pracownika
Gazeta Podatkowa nr 23 (1689) z dnia 19.03.2020
ZUS od zwrotu kosztów pracownikowi odwołanemu z urlopu
Gazeta Podatkowa nr 19 (1685) z dnia 5.03.2020
Wypłata zapomogi dla pracownika a zwolnienie z PIT
Gazeta Podatkowa nr 19 (1685) z dnia 5.03.2020
Zakres przychodów ze stosunku pracy zwolnionych od PIT w ramach ulgi dla młodych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (509) z dnia 1.03.2020
Stanowisko organów podatkowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (509) z dnia 1.03.2020
Zakwalifikowanie świadczenia do właściwego źródła przychodu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (509) z dnia 1.03.2020
Zapomoga pieniężna dla pracownika bez ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1050) z dnia 1.03.2020
Ograniczenie kosztów pracowniczych w rocznym PIT
Gazeta Podatkowa nr 16 (1682) z dnia 24.02.2020
Nieodpłatne używanie firmowego samochodu a przychód pracownika
Dodatek nr 8 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 z dnia 20.02.2020 - Używanie firmowych samochodów w 2020 r.
Samochody firmowe używane przez wspólników spółek osobowych do celów prywatnych
Dodatek nr 8 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 z dnia 20.02.2020 - Używanie firmowych samochodów w 2020 r.
Zwrot kosztów używania prywatnych samochodów do celów służbowych a przychód pracownika
Dodatek nr 8 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 z dnia 20.02.2020 - Używanie firmowych samochodów w 2020 r.
Zwolnienie od podatku części przychodu uzyskanego z pracy za granicą
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (508) z dnia 20.02.2020
Zwrot pracownikowi części kosztów szkolenia - opodatkowanie i oskładkowanie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1049) z dnia 20.02.2020
Składki od kwoty wypłacanej renty
Gazeta Podatkowa nr 15 (1681) z dnia 20.02.2020
Podatkowo-składkowe rozliczenie świadczeń dla młodych
Gazeta Podatkowa nr 15 (1681) z dnia 20.02.2020
Podatek od należności osób do 26. roku życia
Gazeta Podatkowa nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020
Czy pracodawca może zaniechać stosowania kosztów uzyskania przychodów na wniosek pracownika?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1048) z dnia 10.02.2020
Uwzględnienie w zeznaniu przychodu z umorzonej pożyczki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1678) z dnia 10.02.2020 - PIT 2019 sporządzenie i złożenie zeznania podatkowego
Opodatkowanie odsetek od zasiłku chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 11 (1677) z dnia 6.02.2020
PIT-11 dla pracownika przebywającego za granicą
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (507) z dnia 1.02.2020
PIT od posiłków dla pracowników podczas nadgodzin
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020 - Obowiązki płatników PIT w 2020 roku
Skutki w PIT zapłaty mandatu za pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020 - Obowiązki płatników PIT w 2020 roku
Świadczenie dla pracownika z ZFŚS na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020
Wynajem sali gimnastycznej dla pracowników a obowiązki płatnika
Gazeta Podatkowa nr 7 (1673) z dnia 23.01.2020
Bezpłatne wyżywienie dla pracowników i zleceniobiorców a przychód podatkowy i składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1046) z dnia 20.01.2020
Umowa zlecenia zawarta przez przedsiębiorcę z uczącą się córką
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1046) z dnia 20.01.2020
Podatkowe zasady rozliczania kosztów wynagrodzeń pracowników
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (506) z dnia 20.01.2020
Rozliczenie w pdof prywatnych laptopów pracowników
Gazeta Podatkowa nr 5 (1671) z dnia 16.01.2020
Wyliczanie i wnoszenie wpłat do PPK
Gazeta Podatkowa nr 4 (1670) z dnia 13.01.2020
Wpłaty na PPK kwalifikowalne w projekcie unijnym i uldze B+R
Gazeta Podatkowa nr 4 (1670) z dnia 13.01.2020
Nieodpłatne udostępnienie mieszkania a przychód pracownika i składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1045) z dnia 10.01.2020
Rozliczenie PIT, gdy płatnik stosował za niskie koszty uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1045) z dnia 10.01.2020
Prywatne jazdy służbowym samochodem a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 2 (1668) z dnia 7.01.2020
Zwolnienie w pdof dla młodych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 1 (1667) z dnia 2.01.2020 - Nowości w podatku dochodowym na 2020 rok
Zwrot kosztów używania prywatnego samochodu w jazdach lokalnych - wyrok NSA
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1044) z dnia 1.01.2020
Drobne zlecenie a zerowy PIT
Gazeta Podatkowa nr 102 (1664) z dnia 23.12.2019
Zaliczki na podatek przy świadczeniu usług dla pracodawcy w ramach samozatrudnienia
Dodatek nr 18 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 24 z dnia 20.12.2019 - Forma opodatkowania i sposób opłacania zaliczek na podatek - wybór na 2020 r.
Ulga na działalność badawczo-rozwojową
Dodatek nr 36 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2019 - Ustalenie dochodu za 2019 r. - wybrane zagadnienia
Wynagrodzenia, składki ZUS oraz wpłaty do PPK na przełomie roku
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (504) z dnia 20.12.2019
Sfinansowanie biletów lotniczych członkom rodziny pracownika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (504) z dnia 20.12.2019
Ubezpieczenie grupowe pracowników częściowo finansowane przez pracodawcę
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (504) z dnia 20.12.2019
Przychód pracownika z tytułu otrzymanego świadczenia świątecznego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1043) z dnia 20.12.2019
Oskładkowanie premii rocznej wypłaconej pracownikom w grudniu 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1043) z dnia 20.12.2019
Oskładkowanie nagród wypłacanych na koniec roku
Gazeta Podatkowa nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019
Opodatkowanie paczek dla dzieci pracowników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1660) z dnia 9.12.2019 - Świąteczna pomoc dla pracowników
Ryczałt za jazdy lokalne a przychód pracowniczy
Gazeta Podatkowa nr 98 (1660) z dnia 9.12.2019
Płatnicze rozliczenia chorującego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 98 (1660) z dnia 9.12.2019
Prawo do zastosowania ulgi abolicyjnej
Gazeta Podatkowa nr 93 (1655) z dnia 21.11.2019
Zwolnienie z podatku świadczenia z ZFŚS dla byłego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 93 (1655) z dnia 21.11.2019
Rozliczenie kosztów krajowej podróży służbowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (502) z dnia 20.11.2019
Ochrona wzroku w rozliczeniach podatkowych
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019
Podatkowe rozliczenie członka zarządu będącego pracownikiem
Gazeta Podatkowa nr 90 (1652) z dnia 12.11.2019
Zaliczka u pracownika z kosztami autorskimi
Gazeta Podatkowa nr 90 (1652) z dnia 12.11.2019
Stawka podatku
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Zakwaterowanie pracowników w firmowych mieszkaniach
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Przychód podatkowy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Ryczałt za samochód wypłacony pracownikowi do 26 roku życia
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Zwrot kosztów używania prywatnych samochodów do celów służbowych - PIT i składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1038) z dnia 1.11.2019
Składki ZUS od wypłaconych pracownikowi odpraw z tytułu rozwiązania umowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1038) z dnia 1.11.2019
Bezpłatne zakwaterowanie pracowników w świetle PIT
Gazeta Podatkowa nr 86 (1648) z dnia 28.10.2019
Szczepienia przeciwko grypie w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 86 (1648) z dnia 28.10.2019
Rozliczanie pracowniczego doszkalania
Gazeta Podatkowa nr 85 (1647) z dnia 24.10.2019
Skutki podatkowe otrzymania pożyczki
Gazeta Podatkowa nr 84 (1646) z dnia 21.10.2019
Renta wyrównawcza a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 84 (1646) z dnia 21.10.2019
Wypłata wynagrodzenia za czas choroby z ulgą dla młodych
Gazeta Podatkowa nr 84 (1646) z dnia 21.10.2019
Nieodpłatne udostępnianie pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych
Dodatek nr 16 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 20 z dnia 20.10.2019 - Przegląd najnowszego orzecznictwa z PIT i CIT
Pokrycie przez pracodawcę kosztu szczepień pracowników przeciw grypie
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (500) z dnia 20.10.2019
Ryczałt na dojazd w podróży służbowej wolny od podatku
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (500) z dnia 20.10.2019
Dowóz pracowników do zakładu pracy służbowym autem a PIT (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1037) z dnia 20.10.2019
Ustalenie limitu przychodów pracownika w wieku do 26 lat zwolnionych z PIT
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (494) z dnia 10.10.2019
Składki ZUS pracownika w wieku do 26 lat korzystającego ze zwolnienia z PIT
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (493) z dnia 1.10.2019
Rozliczenie składkowo-podatkowe młodocianego pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (493) z dnia 1.10.2019
Wynagrodzenie żony zatrudnionej w firmie męża
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1640) z dnia 30.09.2019 - Przychody i koszty w firmie
Limitowanie świadczeń z ZFŚS dla pracowników i członków ich rodzin
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2019 - Przychody wolne od podatku - wybrane zagadnienia
Zwrot kosztów leczenia pracownikowi przebywającemu w podróży służbowej
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2019 - Przychody wolne od podatku - wybrane zagadnienia
Ekwiwalent za używanie przez pracowników własnej odzieży roboczej i jej pranie
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2019 - Przychody wolne od podatku - wybrane zagadnienia
Opodatkowanie i oskładkowanie napiwków
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (498) z dnia 20.09.2019
Rodzaj przychodów a zwolnienie od podatku u osób do 26 roku życia
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (498) z dnia 20.09.2019
Upominki sfinansowane z ZFŚS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1636) z dnia 16.09.2019 - Wydatki na pracowników w księgach rachunkowych
Dopłata do wypoczynku dziecka pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1636) z dnia 16.09.2019 - Wydatki na pracowników w księgach rachunkowych
Problematyczne koszty kwalifikowane ulgi B+R
Gazeta Podatkowa nr 74 (1636) z dnia 16.09.2019
Ewidencja wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019
Prezenty wręczane pracownikom z okazji jubileuszu firmy a PIT - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1033) z dnia 10.09.2019
Pracownicze przychody ze świadczeń pozapłacowych
Gazeta Podatkowa nr 72 (1634) z dnia 9.09.2019
Nieodpłatne udostępnienie pracownikom firmowego mieszkania
Gazeta Podatkowa nr 72 (1634) z dnia 9.09.2019
Ujęcie w księgach mandatu opłaconego za pracownika
Gazeta Podatkowa nr 71 (1633) z dnia 5.09.2019
Dodatkowe ewidencje prowadzone z księgą podatkową
Gazeta Podatkowa nr 71 (1633) z dnia 5.09.2019
Opodatkowanie pdof u osób do 26 lat
Gazeta Podatkowa nr 71 (1633) z dnia 5.09.2019
Zakwaterowanie pracowników za częściową odpłatnością
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (497) z dnia 1.09.2019
Korekta przychodów z tytułu udzielonych rabatów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (497) z dnia 1.09.2019
Wydatki pracodawcy związane bezpośrednio z odwołaniem pracownika z urlopu wypoczynkowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (497) z dnia 1.09.2019
Zwolnienie z PIT przychodów osób młodych - wybrane problemy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1032) z dnia 1.09.2019
Opodatkowanie należności za praktyki absolwenckie
Gazeta Podatkowa nr 69 (1631) z dnia 29.08.2019
Część świadczeń młodych z podatkiem
Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019
Skutki podatkowe uczestnictwa w PPK
Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019
Rozliczenie w ZUS pracowniczych ekwiwalentów
Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019
Składki ZUS od pensji wypłaconej w okresie wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019
Czy udostępnienie pracownikom produktów spożywczych w formie bufetu rodzi przychód?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (496) z dnia 20.08.2019
Wręczenie okolicznościowych nagród - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (496) z dnia 20.08.2019
Opodatkowanie i oskładkowanie nieodpłatnego udostępnienia pracownikowi samochodu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (496) z dnia 20.08.2019
Zaliczka od pracowniczego ekwiwalentu za urlop
Gazeta Podatkowa nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019
Ujęcie w księgach rachunkowych wypłaty świadczenia urlopowego
Gazeta Podatkowa nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019
Dochody młodych ze zwolnieniem podatkowym
Gazeta Podatkowa nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019
Skutki w PIT zapłaty mandatu za pracownika
Gazeta Podatkowa nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019
Dofinansowanie wczasów pracowników z ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019
Rozliczenie składkowo-podatkowe zaliczki na poczet przyszłego wynagrodzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (490) z dnia 10.08.2019
Udział pracowników w wycieczce zakładowej a przychód podatkowy - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1030) z dnia 10.08.2019
Napiwki otrzymywane przez pracowników - rozliczenie dla celów PIT i ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1030) z dnia 10.08.2019
Warunki zwolnienia niektórych przychodów ze składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 63 (1625) z dnia 8.08.2019
Podatkowo-składkowe rozliczenie członka rady uczelni
Gazeta Podatkowa nr 63 (1625) z dnia 8.08.2019
Moment zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Finansowanie świadczeń dla pracowników i członków ich rodzin
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu kosztów zastępstwa procesowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1029) z dnia 1.08.2019
Składki ZUS od dopłaty pracodawcy do wyjazdu dzieci na kolonie i obozy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1029) z dnia 1.08.2019
Podstawa naliczenia składek i wysokość składek
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (1622) z dnia 29.07.2019 - Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika
Opodatkowanie przychodu z wyżywienia w delegacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1620) z dnia 22.07.2019 - Rozliczenie w podatku dochodowym firmowych wyjazdów
Przychód z ryczałtu za jazdy lokalne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1620) z dnia 22.07.2019 - Rozliczenie w podatku dochodowym firmowych wyjazdów
Wręczenie kart przedpłaconych za wyniki sprzedaży
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2019 - Rozliczenie podatkowe wydatków na działania promocyjne w firmie
Wręczanie gadżetów reklamowych
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2019 - Rozliczenie podatkowe wydatków na działania promocyjne w firmie
Opodatkowanie świadczenia
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Zaliczkowa wypłata wynagrodzenia pracowniczego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1028) z dnia 20.07.2019
Wynajem samochodu ciężarowego pracownikowi po preferencyjnej cenie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1028) z dnia 20.07.2019
Podatek od świadczeń pracowników oddelegowanych
Gazeta Podatkowa nr 57 (1619) z dnia 18.07.2019
Opodatkowanie świadczenia urlopowego
Gazeta Podatkowa nr 57 (1619) z dnia 18.07.2019
Zakładowa wycieczka bez przychodu dla pracownika
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019
Stosowanie podwyższonych kosztów pracowniczych
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019
Pracownicza zaliczka przy dofinansowaniu do wypoczynku
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019
Praca w godzinach nadliczbowych a wysokość świadczenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 55 (1617) z dnia 11.07.2019
Koszty paliwa zużytego w jazdach prywatnych służbowym samochodem
Serwis Podatkowy nr 7 (283) z dnia 10.07.2019
Transport i zakwaterowanie pracowników oddelegowanych a PIT - wyrok WSA
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1027) z dnia 10.07.2019
Zapomoga od pracodawcy nietworzącego ZFŚS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1027) z dnia 10.07.2019
Podatkowe rozliczenie nieodpłatnej praktyki absolwenckiej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (1615) z dnia 4.07.2019 - Rozliczanie wakacyjnej pracy młodzieży
Pracownik dysponujący firmowymi pieniędzmi nie uzyskuje przychodu
Gazeta Podatkowa nr 53 (1615) z dnia 4.07.2019
Dofinansowanie okularów pracownika
Gazeta Podatkowa nr 53 (1615) z dnia 4.07.2019
Bilety komunikacyjne dla pracowników a wysokość przychodów ze stosunku pracy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (493) z dnia 1.07.2019
Pracownik dysponujący firmowymi pieniędzmi nie uzyskuje przychodu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (493) z dnia 1.07.2019
Nadpłata wynagrodzenia netto byłemu pracownikowi
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (493) z dnia 1.07.2019
Data powstania przychodu pieniężnego i niepieniężnego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (493) z dnia 1.07.2019
Czy odprawy otrzymane w ramach programu dobrowolnych odejść są wolne od PIT?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (493) z dnia 1.07.2019
Odwołanie pracownika z urlopu w rozliczeniach podatkowych
Gazeta Podatkowa nr 51 (1613) z dnia 27.06.2019
Przychód pracownika z tytułu otrzymanego dofinansowania do wypoczynku
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2019 - Świadczenia na rzecz pracowników - wybrane zagadnienia
Otrzymanie karnetu sportowego a przychód pracownika
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2019 - Świadczenia na rzecz pracowników - wybrane zagadnienia
Otrzymanie upominku a przychód ze stosunku pracy
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2019 - Świadczenia na rzecz pracowników - wybrane zagadnienia
Udział w imprezie firmowej a przychód u uczestnika
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2019 - Świadczenia na rzecz pracowników - wybrane zagadnienia
Gratisy dla pracowników a przychód z nieodpłatnych świadczeń
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2019 - Świadczenia na rzecz pracowników - wybrane zagadnienia
Otrzymanie pożyczki
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Brak oprocentowania pożyczki lub oprocentowanie niższe niż rynkowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Zaliczka na poczet wynagrodzenia ze stosunku pracy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Świadczenia na rzecz wypoczynku pracowników i pełnoletnich członków ich rodzin
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Używanie przez członka zarządu samochodu służbowego do celów prywatnych a PIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1025) z dnia 20.06.2019
Udzielanie pracownikom niskooprocentowanych pożyczek a PIT - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1025) z dnia 20.06.2019
Premie pracownicze jako koszt pracodawcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 48 (1610) z dnia 17.06.2019 - Wydatki pracownicze w kosztach podatkowych
Wynagrodzenie małżonka w firmowych kosztach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 48 (1610) z dnia 17.06.2019 - Wydatki pracownicze w kosztach podatkowych
Zwolnienie w pdof dla osób do 26. roku życia
Gazeta Podatkowa nr 48 (1610) z dnia 17.06.2019
Przychód z zakwaterowania pracownika delegowanego
Gazeta Podatkowa nr 48 (1610) z dnia 17.06.2019
Ryczałt za prywatne używanie służbowego auta zawiera koszty paliwa
Gazeta Podatkowa nr 47 (1609) z dnia 13.06.2019
Zwrot pracownikowi kosztów biletu miesięcznego w podstawie wymiaru składek ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (486) z dnia 10.06.2019
Używanie telefonu służbowego do celów prywatnych a przychód pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1024) z dnia 10.06.2019
Składka na grupowe ubezpieczenie w części finansowana przez pracodawcę - PIT i ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1024) z dnia 10.06.2019
ZUS od nagród przekazanych pracownikom za staż pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1024) z dnia 10.06.2019
Pracowniczy przychód z używania firmowego samochodu
Gazeta Podatkowa nr 46 (1608) z dnia 10.06.2019
Wynagrodzenie chorobowe a koszty pracownicze
Gazeta Podatkowa nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019
Pobór zaliczki do udzielonego dofinansowania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 44 (1606) z dnia 3.06.2019 - Podatek i składki ZUS od dofinansowania wypoczynku pracowników
Składki ZUS w kosztach podatkowych
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 11 z dnia 1.06.2019
Sfinansowanie obiadów pracownikom świadczącym pracę w godzinach nadliczbowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (491) z dnia 1.06.2019
Podatkowe rozliczenie niedopłaty składek ZUS u pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1023) z dnia 1.06.2019
Okulary korygujące wzrok dla pracowników
Dodatek nr 16 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 z dnia 20.05.2019 - Ulgi i zwolnienia w PIT, ZUS i VAT - wybrane zagadnienia
Bilety do kina, na basen, karnety do klubu fitness finansowane pracownikom ze środków ZFŚS
Dodatek nr 16 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 z dnia 20.05.2019 - Ulgi i zwolnienia w PIT, ZUS i VAT - wybrane zagadnienia
Przychody z nieodpłatnych świadczeń
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Skutki bilansowe i podatkowe sfinansowania festynu rodzinnego ze środków obrotowych firmy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Udokumentowanie i rozliczenie zakupu paczek dla dzieci pracowników ze środków ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
ZUS od ekwiwalentu
Gazeta Podatkowa nr 39 (1601) z dnia 16.05.2019
Ryczałt za używanie prywatnego samochodu w służbowych jazdach lokalnych a PIT - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1021) z dnia 10.05.2019
Pracowniczy przychód z ryczałtu za jazdy lokalne
Gazeta Podatkowa nr 37 (1599) z dnia 9.05.2019
Powstanie u pracownika przychodu w rozumieniu ustawy o PIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (489) z dnia 1.05.2019
Rozliczenia kosztowe przy zatrudnieniu członka rodziny
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 34 (1596) z dnia 29.04.2019 - Rozliczenia podatkowe i składkowe przy zatrudnianiu członków rodziny
Zwolnienie ze składek ZUS nagrody za staż pracy
Gazeta Podatkowa nr 34 (1596) z dnia 29.04.2019
Składki ZUS od odszkodowania wypłaconego byłemu pracownikowi
Gazeta Podatkowa nr 32 (1594) z dnia 23.04.2019
Koszty z tytułu wypłaconych odszkodowań
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Darowizny na rzecz pracowników wykluczone z kosztów podatkowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Kwestia przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu ustawy o PIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Stanowisko organów podatkowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Koszty leczenia pracownika przebywającego w podróży służbowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Nieodpłatne używanie samochodu służbowego w okresie dłuższej nieobecności w pracy pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1019) z dnia 20.04.2019
ZUS od kwoty odszkodowania wypłaconego w związku z brakiem oferty ponownego zatrudnienia pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1018) z dnia 10.04.2019
Umorzona pożyczka jako przychód w zeznaniu
Gazeta Podatkowa nr 28 (1590) z dnia 8.04.2019
Wynagrodzenie żony zatrudnionej w firmie męża jest kosztem podatkowym
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (487) z dnia 1.04.2019
Bezpłatne wejście na pływalnię dla pracownika i członków jego rodziny
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (487) z dnia 1.04.2019
Składki na grupowe ubezpieczenie na życie w podstawie oskładkowania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (481) z dnia 1.04.2019
Paliwo zużyte w prywatnych jazdach samochodem służbowym - kolejny korzystny wyrok NSA
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1017) z dnia 1.04.2019
Zatrudnienie obywatela Ukrainy na podstawie umowy o pracę a obowiązki pracodawcy jako płatnika PIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1017) z dnia 1.04.2019
ZUS od kwoty odszkodowania wypłaconego byłemu pracownikowi na mocy ugody
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1017) z dnia 1.04.2019
Składki od kwoty renty wyrównawczej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 24 (1586) z dnia 25.03.2019 - Rozliczanie w drukach ZUS składek za pracowników
Opodatkowanie wynagrodzenia wypłaconego osobie współpracującej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Wynagrodzenie z umowy o pracę
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Otrzymanie prezentu a przychód pracownika i składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1016) z dnia 20.03.2019
Odszkodowanie wypłacone byłemu pracownikowi - PIT i ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1016) z dnia 20.03.2019
Uwzględnienie w kosztach podatkowych wynagrodzenia małżonka wypłaconego mu z tytułu umowy zlecenia zawartej w 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1016) z dnia 20.03.2019
Należności zarządu w kosztach spółki
Gazeta Podatkowa nr 19 (1581) z dnia 7.03.2019
Pojęcie przychodów z pracy najemnej
Dodatek nr 10 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 z dnia 1.03.2019 - Opodatkowanie dochodów osób fizycznych uzyskanych za granicą
Ustalenie kosztów kwalifikowanych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (485) z dnia 1.03.2019
Nieodpłatne używanie firmowego samochodu a przychód pracownika i składki ZUS
Dodatek nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 z dnia 20.02.2019 - Używanie firmowych samochodów w 2019 r.
Samochody firmowe używane przez wspólników spółek osobowych do celów prywatnych
Dodatek nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 z dnia 20.02.2019 - Używanie firmowych samochodów w 2019 r.
Świadczenia z tytułu jazd lokalnych prywatnym samochodem a przychód pracownika
Dodatek nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 z dnia 20.02.2019 - Używanie firmowych samochodów w 2019 r.
Zagraniczna renta a prawo do ulgi abolicyjnej
Dodatek nr 5 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 4 z dnia 20.02.2019 - Ulgi i inne praktyczne wskazówki w rozliczeniu PIT za 2018 r.
Inne zagadnienia z zakresu PIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (484) z dnia 20.02.2019
Premia przyznana w styczniu 2019 r. może być kosztem grudnia 2018 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (484) z dnia 20.02.2019
Zaliczki na podatek
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (484) z dnia 20.02.2019
Wartość paliwa w pracowniczym ryczałcie samochodowym
Gazeta Podatkowa nr 14 (1576) z dnia 18.02.2019
Krajowa podróż służbowa a przychody pracownika
Gazeta Podatkowa nr 13 (1575) z dnia 14.02.2019
Zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń za pracę członków rolniczej spółdzielni produkcyjnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1012) z dnia 10.02.2019
Deklarowanie, rozłożenie na raty, zwrot podatku
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (483) z dnia 1.02.2019
Przychód z tytułu dojazdu do i z pracy służbowym autem
Gazeta Podatkowa nr 6 (1568) z dnia 21.01.2019
Koszty zatrudnienia małżonka
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (482) z dnia 20.01.2019
ZUS od odszkodowania z tytułu umowy o zakazie konkurencji
Gazeta Podatkowa nr 5 (1567) z dnia 17.01.2019
Gratisy dla pracowników a przychód z nieodpłatnych świadczeń
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1009) z dnia 10.01.2019
Zapewnienie noclegu pracownikom oddelegowanym powoduje u nich powstanie przychodu - przełomowy wyrok NSA
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1009) z dnia 10.01.2019
Opodatkowanie spóźnionej wypłaty
Gazeta Podatkowa nr 2 (1564) z dnia 7.01.2019
Ustalenie podstawy opodatkowania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 1 (1563) z dnia 3.01.2019 - Zaliczki w PIT na 2019 rok od należności dla pracowników i zleceniobiorców
Zaliczka na podatek u byłego pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 1 (1563) z dnia 3.01.2019 - Zaliczki w PIT na 2019 rok od należności dla pracowników i zleceniobiorców
Pracownicze koszty uzyskania przychodów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 1 (1563) z dnia 3.01.2019 - Zaliczki w PIT na 2019 rok od należności dla pracowników i zleceniobiorców
Obowiązkowe imienne karty przychodów pracowników
Gazeta Podatkowa nr 1 (1563) z dnia 3.01.2019
Inne zmiany
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Bilety do kina, na basen, do klubu fitness sfinansowane pracownikom ze środków ZFŚS a PIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1008) z dnia 1.01.2019
Karnety sportowe w pracowniczych przychodach
Gazeta Podatkowa nr 104 (1561) z dnia 27.12.2018
Koszty kwalifikowane
Dodatek nr 36 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2018 - Ustalanie dochodu za 2018 r. - wybrane zagadnienia
Składki ZUS od nagród rocznych wypłaconych pracownikom w grudniu 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1007) z dnia 20.12.2018
Napiwki stanowiące przychód ze stosunku pracy podlegają składkom ZUS
Gazeta Podatkowa nr 100 (1557) z dnia 13.12.2018
Obiady dla pracowników sprzedawane po preferencyjnej cenie - PIT, ZUS i VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1006) z dnia 10.12.2018
Odsetki od należności za podróż służbową
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (1556) z dnia 10.12.2018 - Wyjazdy służbowe w podatku dochodowym
Zwolnienie dla świadczeń uzyskanych przez członka zarządu z tytułu odbytej podróży
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (1556) z dnia 10.12.2018 - Wyjazdy służbowe w podatku dochodowym
Zwrot kosztów pracowniczego noclegu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (1556) z dnia 10.12.2018 - Wyjazdy służbowe w podatku dochodowym
Paczki sfinansowane z ZFŚS
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (479) z dnia 1.12.2018
Bal mikołajkowy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (479) z dnia 1.12.2018
Moment ujęcia w kosztach składek ZUS przedsiębiorcy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (479) z dnia 1.12.2018
Prezenty okolicznościowe dla pracowników a PIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1005) z dnia 1.12.2018
Składki ZUS od wartości wypłaconych pracownikom napiwków
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1005) z dnia 1.12.2018
Podatek dochodowy w firmie rodzinnej
Gazeta Podatkowa nr 96 (1553) z dnia 29.11.2018
Składki ZUS od nagród wypłacanych na koniec roku
Gazeta Podatkowa nr 96 (1553) z dnia 29.11.2018
ZUS pracownika powołanego na członka zarządu
Gazeta Podatkowa nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018
Ulga na działalność badawczo-rozwojową
Pomocnik Podatnika do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 22 z dnia 20.11.2018
Opodatkowanie wynagrodzenia wypłacanego prokurentowi
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (478) z dnia 20.11.2018
Udzielenie pracownikowi urlopu a składki ZUS z tytułu wykonywanego zlecenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1004) z dnia 20.11.2018
Świadczenie poniesione za pracownika
Gazeta Podatkowa nr 91 (1548) z dnia 13.11.2018
Przychody z tytułu stosunku pracy
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2018 - Zatrudnianie emerytów i rencistów
Paliwo w służbowym samochodzie wykorzystywanym do celów prywatnych nie stanowi odrębnego przychodu - kolejny wyrok NSA
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1003) z dnia 10.11.2018
Koszty związane z zatrudnieniem dziecka jako koszty podatkowe w firmie (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1003) z dnia 10.11.2018
Wykorzystywanie służbowych telefonów do celów prywatnych a PIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1003) z dnia 10.11.2018
Podatek od wynagrodzenia prokurenta
Gazeta Podatkowa nr 90 (1547) z dnia 8.11.2018
Polisa wykupiona w związku z podróżą służbową pracownika a jego przychód
Dodatek nr 31 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2018 - Rozliczanie podróży służbowych (prawo pracy, VAT, PIT, CIT, ZUS, ewidencja księgowa)
Premie kwartalne, roczne
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Nagroda jubileuszowa jako przychód pracownika ze stosunku pracy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Powypadkowa naprawa leasingowanego samochodu używanego do celów służbowych i prywatnych
Dodatek nr 16 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 20 z dnia 20.10.2018 - Samochód w firmie - rozliczanie wydatków na nabycie i używanie
Wydatki na wynajem samochodów przekazanych pracownikom do użytku prywatnego
Dodatek nr 16 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 20 z dnia 20.10.2018 - Samochód w firmie - rozliczanie wydatków na nabycie i używanie
Ewidencja kosztów szczepień przeciw grypie
Gazeta Podatkowa nr 82 (1539) z dnia 11.10.2018
Ekwiwalent pieniężny w formie ryczałtu wypłacany zgodnie z przepisami bhp jest bez PIT - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1000) z dnia 10.10.2018
Nagroda jubileuszowa z dodatkową gratyfikacją
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1538) z dnia 8.10.2018 - PIT i ZUS od pozapłacowych świadczeń pracowniczych
Pracownicze wykorzystywanie służbowych samochodów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1538) z dnia 8.10.2018 - PIT i ZUS od pozapłacowych świadczeń pracowniczych
Przychód z pracowniczego rabatu
Gazeta Podatkowa nr 81 (1538) z dnia 8.10.2018
Opodatkowanie i oskładkowanie przychodów u świadczeniobiorcy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (475) z dnia 1.10.2018
Wypłata nagrody pieniężnej wynikającej z przepisów wewnątrzzakładowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (475) z dnia 1.10.2018
Otrzymanie nagrody w ramach sprzedaży premiowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1535) z dnia 27.09.2018 - Sprzedaż premiowa - rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe
Sfinansowane szczepienie przeciw grypie jako przychód pracownika
Gazeta Podatkowa nr 78 (1535) z dnia 27.09.2018
Świadczenia na rzecz członków zarządu
Pomocnik Podatnika do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2018
Moment kwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzeń z umów zlecenia
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Sprzedaż pracownikowi towaru po cenie jego nabycia przez pracodawcę
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Nieodpłatne używanie firmowego samochodu a przychód pracownika i składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (998) z dnia 20.09.2018
Koszty u pracownika użytkującego prywatnie służbowe auto
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 76 (1533) z dnia 20.09.2018 - Obowiązki płatników PIT
Zwrot kosztów pracowniczych noclegów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 76 (1533) z dnia 20.09.2018 - Obowiązki płatników PIT
Zaliczka u zatrudnionego członka rady nadzorczej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 76 (1533) z dnia 20.09.2018 - Obowiązki płatników PIT
Opodatkowanie nagrody jubileuszowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 76 (1533) z dnia 20.09.2018 - Obowiązki płatników PIT
Umorzenie pożyczki w przychodach podatkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 76 (1533) z dnia 20.09.2018 - Obowiązki płatników PIT
Pobór zaliczki od wynagrodzenia męża-współpracownika
Gazeta Podatkowa nr 76 (1533) z dnia 20.09.2018
Ujęcie w księgach dofinansowania do zakupu okularów pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 75 (1532) z dnia 17.09.2018 - Świadczenia na rzecz pracowników w ewidencji księgowej
PIT-8C z tytułu umorzenia pożyczki byłemu pracownikowi
Gazeta Podatkowa nr 74 (1531) z dnia 13.09.2018
Wykorzystywanie samochodów służbowych do celów prywatnych - rozbieżności ciąg dalszy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (997) z dnia 10.09.2018
Prywatne używanie służbowych aut a PIT
Gazeta Podatkowa nr 73 (1530) z dnia 10.09.2018
Wyjazd integracyjny sfinansowany ze środków ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 72 (1529) z dnia 6.09.2018
Zapłata składek za pracownika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (473) z dnia 1.09.2018
Składki członkowskie na rzecz izby samorządu zawodowego opłacane za pracowników
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (473) z dnia 1.09.2018
Dopłaty ze środków obrotowych do kosztów pobytu dzieci pracowników w przedszkolu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (996) z dnia 1.09.2018
Akcje nabyte po preferencyjnej cenie w ramach programu motywacyjnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (996) z dnia 1.09.2018
Prezent za efektywną pracę a przychód pracownika
Gazeta Podatkowa nr 68 (1525) z dnia 23.08.2018
Ryczałt jako przychód
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (472) z dnia 20.08.2018
Zapewnienie pracownikom okularów korekcyjnych - PIT i ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (995) z dnia 20.08.2018
Skutki w podatku dochodowym regulowania firmowych płatności po terminie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1522) z dnia 13.08.2018 - Gdy firma nie dotrzymuje terminów płatności
Umowa zlecenia a VAT
Gazeta Podatkowa nr 65 (1522) z dnia 13.08.2018
ZUS od dopłaty do wypoczynku pracowników
Gazeta Podatkowa nr 65 (1522) z dnia 13.08.2018
Koszty u członka zarządu będącego pracownikiem
Gazeta Podatkowa nr 65 (1522) z dnia 13.08.2018
Obciążanie kosztów pracodawcy pracowniczymi premiami
Gazeta Podatkowa nr 65 (1522) z dnia 13.08.2018
PODATNICY VAT
Dodatek nr 11 do Poradnika VAT nr 15 z dnia 10.08.2018 - Rozliczanie VAT w orzecznictwie i wyjaśnieniach organów podatkowych
Paliwo do służbowego samochodu używanego prywatnie bez dodatkowego PIT - wyrok NSA
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (994) z dnia 10.08.2018
Nie wszystkie papiery wartościowe mieszczą się w definicji programów motywacyjnych - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (994) z dnia 10.08.2018
Wypłata świadczenia urlopowego - ewidencja księgowa, PIT oraz składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (994) z dnia 10.08.2018
Przychód u byłego pracownika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (471) z dnia 1.08.2018
Wypłata pracownikom świadczenia urlopowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (471) z dnia 1.08.2018
Kontrowersje w zakresie opodatkowania świadczeń dla oddelegowanych pracowników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (993) z dnia 1.08.2018
Świadczenie urlopowe nie korzysta ze zwolnienia od pdof
Gazeta Podatkowa nr 61 (1518) z dnia 30.07.2018
Sposób opodatkowania ekwiwalentu za urlop
Gazeta Podatkowa nr 60 (1517) z dnia 26.07.2018
Zwrot pracownikom mobilnym kosztów używania samochodu w jazdach lokalnych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Zagraniczna renta
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Składki ZUS od kwoty renty wyrównawczej wypłacanej pracownikowi
Gazeta Podatkowa nr 57 (1514) z dnia 16.07.2018
ZUS od zwrotu kosztów odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (991) z dnia 10.07.2018
Opodatkowanie należności członka rodziny zatrudnionego na umowę o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (1512) z dnia 9.07.2018 - PIT i ZUS przy zatrudnianiu rodziny w firmie
Obowiązki płatnika przy rencie wyrównawczej
Gazeta Podatkowa nr 55 (1512) z dnia 9.07.2018
Opodatkowanie nagrody rzeczowej przekazanej pracownikowi
Gazeta Podatkowa nr 54 (1511) z dnia 5.07.2018
Wynagrodzenie wypłacone z opóźnieniem
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (469) z dnia 1.07.2018
Opodatkowanie wynagrodzenia wypłaconego zaliczkowo
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (469) z dnia 1.07.2018
Odliczanie składek
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (469) z dnia 1.07.2018
Przychód pracownika - wolny od podatku czy opodatkowany?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (469) z dnia 1.07.2018
Opodatkowanie i oskładkowanie dofinansowania z ZFŚS do wypoczynku pracownika (jego rodziny)
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (990) z dnia 1.07.2018
Opodatkowanie wynagrodzenia z części etatu
Gazeta Podatkowa nr 52 (1509) z dnia 28.06.2018
Podatek od biletów na koncert przekazanych pracownikom
Gazeta Podatkowa nr 50 (1507) z dnia 21.06.2018
Powypadkowa naprawa samochodu używanego do celów służbowych i prywatnych
Dodatek nr 10 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 z dnia 20.06.2018 - Firmowe koszty podatkowe - wybrane zagadnienia
Zwolnienie z PIT ekwiwalentów
Dodatek nr 20 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2018 - Zwolnienia i ulgi w PIT, CIT I ZUS
Kiedy wartość karnetu sportowego jest zwolniona z PIT?
Dodatek nr 20 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2018 - Zwolnienia i ulgi w PIT, CIT I ZUS
Opodatkowanie umowy zlecenia zawartej z pracownikiem tymczasowym
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (468) z dnia 20.06.2018
Ustalanie zaliczek
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (468) z dnia 20.06.2018
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (468) z dnia 20.06.2018
Zasady opodatkowania i oskładkowania dopłat do "zielonej szkoły"
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (468) z dnia 20.06.2018
Polisa wykupiona w związku z podróżą służbową pracownika a jego przychód
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (989) z dnia 20.06.2018
Napiwki w podstawie wymiaru składek ZUS i podatku dochodowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (462) z dnia 10.06.2018
Opodatkowanie dodatku za pracę przy komputerze
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (467) z dnia 1.06.2018
Kwalifikacja przychodu na gruncie ustawy o PIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (467) z dnia 1.06.2018
Koszty działalności badawczo-rozwojowej sfinansowane dotacją
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (467) z dnia 1.06.2018
Koszty kwalifikowane odliczane od podstawy opodatkowania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (467) z dnia 1.06.2018
Koszty organizacji festynu z okazji Dnia Dziecka dla pracowników i ich rodzin
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (467) z dnia 1.06.2018
Dodatek wypłacany pracownikowi oddelegowanemu do pracy za granicę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (987) z dnia 1.06.2018
Ryczałt na dojazdy do pracy w podstawie wymiaru składek ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (461) z dnia 1.06.2018
Płatnicze obowiązki związane z kosztami autorskimi
Gazeta Podatkowa nr 44 (1501) z dnia 1.06.2018
ZUS od jednorazowej premii okolicznościowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1500) z dnia 28.05.2018 - Składki ZUS od premii, nagród i odpraw
Bezpłatne zakwaterowanie w pracowniczych przychodach podatkowych
Gazeta Podatkowa nr 43 (1500) z dnia 28.05.2018
Rozliczenia związane z firmowym festynem
Gazeta Podatkowa nr 42 (1499) z dnia 24.05.2018
Zaliczka przy świadczeniu niepieniężnym
Gazeta Podatkowa nr 41 (1498) z dnia 21.05.2018
Usługi medyczne współfinansowane przez pracowników
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (466) z dnia 20.05.2018
Otrzymanie karnetu sportowego przez pracownika - PIT i składki ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (986) z dnia 20.05.2018
Koszty u członka zarządu na etacie
Gazeta Podatkowa nr 38 (1495) z dnia 10.05.2018
Rozliczenie dofinansowania kosztów leczenia pracownika
Gazeta Podatkowa nr 36 (1493) z dnia 4.05.2018
Firmowy samochód używany także do celów prywatnych przedsiębiorcy/wspólnika
Dodatek nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 z dnia 1.05.2018 - Rozliczenia między spółką a wspólnikiem - podatki i ewidencja księgowa
ZUS od wypłat dla pracownika odwołanego z urlopu wypoczynkowego
Gazeta Podatkowa nr 34 (1491) z dnia 26.04.2018
Uproszczona ewidencja w organizacjach pozarządowych
Gazeta Podatkowa nr 33 (1490) z dnia 23.04.2018
Pozapłacowe świadczenia na rzecz pracownika w kosztach podatkowych firmy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Usługi noclegowe a przychód u korzystającego z usługi
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (983) z dnia 20.04.2018
Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy pracownika wykonującego prace twórcze
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (458) z dnia 10.04.2018
Stawka podatku stosowana przy obliczaniu pracowniczej zaliczki na podatek dochodowy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (463) z dnia 1.04.2018
Umorzenie pożyczki udzielonej pracownikowi jednostki oświatowej ze środków ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (463) z dnia 1.04.2018
Zwrot pracownikowi kosztów używania prywatnego samochodu do jazd lokalnych a PIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (981) z dnia 1.04.2018
ZUS od prywatnych jazd służbowym samochodem
Gazeta Podatkowa nr 25 (1482) z dnia 26.03.2018
Zwrot pracownikowi niepracującemu przy komputerze kosztów zakupu okularów
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2018 - Podatkowe rozliczenie świadczeń na rzecz pracowników
Ekwiwalent pieniężny wypłacany za pranie odzieży roboczej
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2018 - Podatkowe rozliczenie świadczeń na rzecz pracowników
Refundacja kosztów poniesionych przez pracownika
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2018 - Podatkowe rozliczenie świadczeń na rzecz pracowników
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2018 - Podatkowe rozliczenie świadczeń na rzecz pracowników
Dopłata do wypoczynku dzieci pracowników
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2018 - Podatkowe rozliczenie świadczeń na rzecz pracowników
Nagroda rzeczowa za dobrą pracę
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2018 - Podatkowe rozliczenie świadczeń na rzecz pracowników
Zapewnienie noclegu oddelegowanemu pracownikowi
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2018 - Podatkowe rozliczenie świadczeń na rzecz pracowników
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2018 - Podatkowe rozliczenie świadczeń na rzecz pracowników
Nieodpłatne korzystanie z firmowego parkingu
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2018 - Podatkowe rozliczenie świadczeń na rzecz pracowników
Jak określić wartość nagrody rzeczowej przekazanej przez pracodawcę?
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2018 - Podatkowe rozliczenie świadczeń na rzecz pracowników
Potrącalność odprawy emerytalnej
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2018 - Podatkowe rozliczenie świadczeń na rzecz pracowników
Samochód osobowy w leasingu operacyjnym używany zarówno do celów firmowych, jak i prywatnych
Dodatek nr 11 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 z dnia 20.03.2018 - Używanie firmowych samochodów w 2018 r.
Przychód pracownika z tytułu nieodpłatnego wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych
Dodatek nr 11 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 z dnia 20.03.2018 - Używanie firmowych samochodów w 2018 r.
Samochody firmowe używane przez wspólników spółek osobowych do celów prywatnych
Dodatek nr 11 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 z dnia 20.03.2018 - Używanie firmowych samochodów w 2018 r.
Firmowy samochód prowadzącego działalność gospodarczą używany także do celów prywatnych
Dodatek nr 11 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 z dnia 20.03.2018 - Używanie firmowych samochodów w 2018 r.
Świadczenia z tytułu jazd lokalnych prywatnym samochodem a podatek dochodowy
Dodatek nr 11 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 z dnia 20.03.2018 - Używanie firmowych samochodów w 2018 r.
Koszty uczestnictwa w szkoleniach pracowników wykonujących prace badawczo-rozwojowe - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (979) z dnia 10.03.2018
Dofinansowanie wycieczki a przychód pracowniczy
Gazeta Podatkowa nr 19 (1476) z dnia 5.03.2018
Utrata statusu ZPChr a środki ZFRON
Gazeta Podatkowa nr 19 (1476) z dnia 5.03.2018
Przychody ze stosunku pracy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (461) z dnia 1.03.2018
Rozliczenie podatkowo-składkowe ekwiwalentu dla pracowników
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (461) z dnia 1.03.2018
Świadczenia wypłacone po rezygnacji z tworzenia ZFŚS bez PIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (461) z dnia 1.03.2018
Zasiłek chorobowy dla kierowcy zatrudnionego w transporcie międzynarodowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (455) z dnia 1.03.2018
Służbowe auto do celów prywatnych - przychód pracownika
Gazeta Podatkowa nr 18 (1475) z dnia 1.03.2018
Opodatkowanie i oskładkowanie trzynastki oraz zasiłku macierzyńskiego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (460) z dnia 20.02.2018
Zwolnienie od PIT wartości biletów wydawanych pracownikom
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (460) z dnia 20.02.2018
Umorzone zobowiązanie w zeznaniu rocznym
Gazeta Podatkowa nr 15 (1472) z dnia 19.02.2018
Pracownik, służbowy samochód i przychód podatkowy
Gazeta Podatkowa nr 15 (1472) z dnia 19.02.2018
Wpływ zmiany terminu wypłat na rozliczenia składkowo-podatkowe
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (454) z dnia 10.02.2018
Czynności wykonywane na podstawie kontraktu menedżerskiego
Poradnik VAT nr 3 (459) z dnia 10.02.2018
Dopłata do pobytu dzieci w przedszkolu a PIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (976) z dnia 10.02.2018
Programy motywacyjne
Dodatek nr 6 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2018 - Co nowego w przepisach w 2018 r.?
Sprzedaż premiowa
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (459) z dnia 1.02.2018
Dofinansowanie pobytu dzieci pracowników na zimowisku
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (459) z dnia 1.02.2018
Obowiązki płatnika w związku z przyznaniem nagród
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (459) z dnia 1.02.2018
Opłacenie pracownikowi kursu prawa jazdy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 10 (1467) z dnia 1.02.2018 - Przychody pracownicze zwolnione ze składek ZUS
ZFRON w byłym zakładzie pracy chronionej
Gazeta Podatkowa nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018
Przychód ze stosunku pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 7 (1464) z dnia 22.01.2018 - Zaliczki na podatek dochodowy w 2018 roku - obowiązki płatników
Podróże służbowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (458) z dnia 20.01.2018
Udział w imprezie jubileuszowej a przychód u uczestnika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (974) z dnia 20.01.2018
Pakiety medyczne sfinansowane przez pracodawcę
Gazeta Podatkowa nr 4 (1461) z dnia 11.01.2018
Utrzymywanie ZFRON przez zakład, który stracił status ZPChr
Gazeta Podatkowa nr 3 (1460) z dnia 8.01.2018
Samochód w leasingu operacyjnym wykorzystywany prywatnie a PIT u korzystającego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (972) z dnia 1.01.2018
Data obciążenia kosztów firmowych pracowniczą delegacją
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1457) z dnia 28.12.2017 - Podróże służbowe pracowników i przedsiębiorców
Opodatkowanie świątecznych upominków dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 103 (1457) z dnia 28.12.2017
Opodatkowanie wartości paczek dla dzieci sfinansowanych z ZFŚS
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (456) z dnia 20.12.2017
Prezent dla pracownika - skutki w podatku dochodowym
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (456) z dnia 20.12.2017
Zaliczenie opłaconych składek na Fundusz Pracy i FGŚP do kosztów uzyskania przychodów
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2017 - Składki na FP i FGŚP za pracowników oraz zleceniobiorców
Oskładkowanie nagród wypłacanych pracownikom-zawodnikom klubów sportowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (450) z dnia 10.12.2017
Przychód u pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1451) z dnia 4.12.2017 - Rozliczanie świątecznych świadczeń dla pracowników
Przekazywanie wpłat na ZFRON po utracie statusu ZPChr
Gazeta Podatkowa nr 97 (1451) z dnia 4.12.2017
Udostępnienie mieszkania pracownikowi
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (455) z dnia 1.12.2017
Czy oskładkować i opodatkować nagrodę przyznaną pracownikowi w konkursie?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (449) z dnia 1.12.2017
Wypłaty z funduszu socjalnego po odliczeniach podatkowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (449) z dnia 1.12.2017
Obowiązek prowadzenia imiennych kart przychodów pracowników
Gazeta Podatkowa nr 95 (1449) z dnia 27.11.2017
Koszty pracownicze w dwóch firmach
Gazeta Podatkowa nr 94 (1448) z dnia 23.11.2017
Nagroda z tytułu sprzedaży premiowej przekazana pracownikowi
Dodatek nr 17 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 22 z dnia 20.11.2017 - Wydatki na promocję firmy
Świadczenie pieniężne poniesione za pracownika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (454) z dnia 20.11.2017
Ubezpieczenie grupowe uprawniające do świadczeń medycznych a przychód u pracowników i koszty uzyskania firmy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (968) z dnia 20.11.2017
Składki ZUS od zwrotu kosztów odwołania pracownika z urlopu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (968) z dnia 20.11.2017
Składki od świadczeń przekazanych na koniec roku
Gazeta Podatkowa nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017
Podatek i składki pracownika użytkującego służbowe auto
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1445) z dnia 13.11.2017 - Wydatki na samochody w rozliczeniach z US i ZUS
Koszty u pracownika użytkującego prywatnie służbowe auto
Gazeta Podatkowa nr 91 (1445) z dnia 13.11.2017
Dokumenty dotyczące wynagradzania pracownika
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2017 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Zaliczka od należności za czas choroby
Gazeta Podatkowa nr 89 (1443) z dnia 6.11.2017
Udział w imprezie integracyjnej bez skutków w PIT - wyrok WSA
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (453) z dnia 1.11.2017
Czynności wykonywane w ramach kontraktów menedżerskich a VAT - interpretacja ogólna MF
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (966) z dnia 1.11.2017
Ekwiwalent za zakup obuwia w przychodach pracowniczych
Gazeta Podatkowa nr 85 (1439) z dnia 23.10.2017
Opodatkowanie pozapłacowych świadczeń dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 84 (1438) z dnia 19.10.2017
Opodatkowanie obcokrajowca będącego pracownikiem
Gazeta Podatkowa nr 82 (1436) z dnia 12.10.2017
Rozliczenie nieodpłatnego świadczenia pracowniczego
Gazeta Podatkowa nr 82 (1436) z dnia 12.10.2017
Ewidencja wypłaty zapomogi ze środków obrotowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (964) z dnia 10.10.2017
Zaliczka od ekwiwalentu za urlop
Gazeta Podatkowa nr 80 (1434) z dnia 5.10.2017
Wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (451) z dnia 1.10.2017
Zwrot pracownikowi kosztów nałożonego na niego mandatu drogowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (451) z dnia 1.10.2017
Definicja przychodu i koszty jego uzyskania
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (451) z dnia 1.10.2017
Sfinansowanie pracownikom szczepień przeciw grypie
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (451) z dnia 1.10.2017
Określenie wartości nagrody rzeczowej przekazanej pracownikowi
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (451) z dnia 1.10.2017
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla byłego pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (963) z dnia 1.10.2017
Opodatkowanie odprawy emerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 77 (1431) z dnia 25.09.2017
Nocleg pracownika a przychód z nieodpłatnych świadczeń
Dodatek nr 25 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2017 - Rozliczanie świadczeń pracowniczych - Prawo pracy, podatki i ewidencja księgowa
Otrzymanie posiłków/napojów profilaktycznych a przychód pracownika
Dodatek nr 25 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2017 - Rozliczanie świadczeń pracowniczych - Prawo pracy, podatki i ewidencja księgowa
Przychód pracownika z tytułu otrzymanego ekwiwalentu
Dodatek nr 25 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2017 - Rozliczanie świadczeń pracowniczych - Prawo pracy, podatki i ewidencja księgowa
Ubezpieczenie pracowników
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (450) z dnia 20.09.2017
Bezpłatne korzystanie przez pracowników z zakładowego parkingu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (450) z dnia 20.09.2017
Wolne od opodatkowania świadczenia dla pracowników oddelegowanych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (450) z dnia 20.09.2017
Uznanie za koszt wynagrodzenia realizowanego bezgotówkowo
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (450) z dnia 20.09.2017
Skutki podatkowo-składkowe sfinansowania pracownikom szczepień przeciwko grypie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (450) z dnia 20.09.2017
PIT od różnych form pomocy dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 74 (1428) z dnia 14.09.2017
Ewidencje prowadzone łącznie z księgą podatkową
Gazeta Podatkowa nr 74 (1428) z dnia 14.09.2017
Prowadzenie imiennych kart przychodów pracowników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1427) z dnia 11.09.2017 - Ewidencja w księdze wydatków pracowniczych
Kiedy wpisać do księgi premię uznaniową?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1427) z dnia 11.09.2017 - Ewidencja w księdze wydatków pracowniczych
Przekazanie odzieży pracownikom a ich przychód z nieodpłatnych świadczeń
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (961) z dnia 10.09.2017
Użytkowanie samochodu w pracowniczych przychodach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 71 (1425) z dnia 4.09.2017 - Podatkowe rozliczenie należności pracowników i zleceniobiorców
Moment ujęcia w kosztach delegacji pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 71 (1425) z dnia 4.09.2017 - Podatkowe rozliczenie należności pracowników i zleceniobiorców
Rozliczenie zwrotu wydatków za nocleg pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 71 (1425) z dnia 4.09.2017 - Podatkowe rozliczenie należności pracowników i zleceniobiorców
Sfinansowanie dojazdów pracowników a podwyższone koszty
Gazeta Podatkowa nr 70 (1424) z dnia 31.08.2017
Przychód pracownika z tytułu otrzymanego ryczałtu za nocleg
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (959) z dnia 20.08.2017
Umowa o pracę i kontrakt menedżerski z tym samym pracodawcą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (959) z dnia 20.08.2017
Rozliczenie członka rodziny będącego pracownikiem
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 66 (1420) z dnia 17.08.2017 - PIT i ZUS w firmie rodzinnej
Składki ZUS i zaliczka na podatek od wartości bonów żywieniowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (442) z dnia 10.08.2017
Polisa ubezpieczeniowa wykupiona dla pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (958) z dnia 10.08.2017
Używanie służbowego auta w przychodach pracownika
Gazeta Podatkowa nr 64 (1418) z dnia 10.08.2017
Zaliczka na podatek od wynagrodzenia i nagrody jubileuszowej
Gazeta Podatkowa nr 63 (1417) z dnia 7.08.2017
Ubezpieczenie na czas podróży służbowej a przychód pracownika
Gazeta Podatkowa nr 62 (1416) z dnia 3.08.2017
Przyznanie świadczenia urlopowego, jego wypłata i opodatkowanie
Gazeta Podatkowa nr 62 (1416) z dnia 3.08.2017
Szkolenie sfinansowane zleceniobiorcy - skutki w PIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (957) z dnia 1.08.2017
Skutki otrzymania bonu
Gazeta Podatkowa nr 61 (1415) z dnia 31.07.2017
Rozliczenie wynagrodzenia wypłaconego zaliczkowo
Gazeta Podatkowa nr 61 (1415) z dnia 31.07.2017
Opodatkowanie i oskładkowanie świadczenia urlopowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (956) z dnia 20.07.2017
Podatek i składki ZUS od dopłaty do letniego wypoczynku
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Woda, owoce i warzywa dla pracowników a PIT
Gazeta Podatkowa nr 57 (1411) z dnia 17.07.2017
Udzielenie i spłata pożyczki mieszkaniowej z ZFŚS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (1410) z dnia 13.07.2017 - Ewidencja tworzenia i wykorzystania ZFŚS
Zasady ujmowania składek ZUS w kosztach płatnika
Gazeta Podatkowa nr 56 (1410) z dnia 13.07.2017
WSTĘP
Dodatek nr 10 do Poradnika VAT nr 13 z dnia 10.07.2017 - Rozpoczynamy działalność gospodarczą - Prawa i obowiązki w zakresie VAT
Woda, owoce i warzywa dla pracowników a PIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (955) z dnia 10.07.2017